Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

Goed geregeld, geld gespaard 7

Windturbinepark Beervelde december 2012

14

17

Crea-ateliers face b o o k . co m/ g e me e nte lo ch rist i



t w itte r. co m/ lo ch rist i9080

BouwTeam cursus  www.lochristi.be


Inhoud & colofon Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en O.C.M.W.-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 - 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren donderdag van 16u tot 18.30u zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens 09 355 99 44 - 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden land- en tuinbouw, lokale economie, KMO, patrimonium, personeel, plantsoenen, begraafplaatsen spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden gezins- en ouderenbeleid ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken spreekuren maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Jean-Pierre Raman 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren zaterdag van 10u tot 11.30u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse 09 355 16 31 marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Isabelle De Meyer 0477 29 35 40 isabelle.de.meyer@lochristi.be bevoegdheden administratieve vereenvoudiging, energiebeleid, interne communicatie, milieu spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Sandro Di Nunzio 09 326 88 18 sandro.di.nunzio@lochristi.be bevoegdheden financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak O.C.M.W.-voorzitter Patrick Maes 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be spreekuren na afspraak

2

infoLOCHRISTI

In de kijker................................................... 3 Nieuws......................................................... 4 Mobiliteit...................................................... 8 Jeugd........................................................... 9 Sport.......................................................... 11 Cultuur....................................................... 13 Milieu......................................................... 17 Welzijn........................................................ 23 UIT in Lochristi.......................................... 25 InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 10de jaargang, nummer 11 december 2012

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Artoos - www.artoos.be Artoos drukt infoLochristi op 100% gerecycleerd papier, met Blauwe Engel en EcoFlower certificaat, gebruikt vegetale inkten en werkt met 100% groene stroom.

Gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit Openbare werken Ouderenbeleid Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 326 88 03 09 326 97 76 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be openbare.werken@lochristi.be drieke.henau@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info

AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 112 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 112 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Drugpunt 09 218 81 77 Kinder- en jongerentelefoon 102 OCMW 09 355 93 09 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Sociaal Huis 09 355 93 09 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

0479 68 38 78

www.binlo.be

0475 29 56 02 info@ocmwlochristi.be

info@ocmwlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


in de kijker

Goed Geregeld = Geld Gespaard Sinds vorig jaar bestaat er een nieuw algemeen waterverkoopreglement. De VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij) bundelde de belangrijkste rechten en plichten rond kraantjeswater in eenvoudige taal op www.vmm.be/waterloket en in een brochure.

Wat kost water eigenlijk? Op je waterfactuur rekent de watermaatschappij je het abonnementsgeld en een bedrag voor je waterverbruik aan. Het tarief voor je waterverbruik per kubieke meter bestaat uit drie delen: • de levering van het water; • het vervoer van het afvalwater via de riolering; • de zuivering van het afvalwater. In Vlaanderen betaal je ongeveer 3,70 euro voor 1m³ of 1000l water. Voor de prijs van 1 liter flessenwater, koop je dus 300 liter kraantjeswater! Sommige gezinnen moeten niet of minder betalen voor het vervoer en de zuivering van het afvalwater. Zo kunnen bejaarden, leefloners en mensen met een handicap onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen. Deze mensen nemen best contact op met hun O.C.M.W. of watermaatschappij.

Verborgen lek? Doe de lek-check Een zichtbaar lek kan je het beste onmiddellijk (laten) herstellen. Maar een lek kan ook onzichtbaar zijn. Zo’n lek kan niet alleen veel schade toebrengen, maar ook het verbruik schiet de hoogte in. De lek-check op www.vmm.be/waterloket vertelt stap voor stap hoe een verborgen lek efficiënt opgespoord kan worden. Contacteer je watermaatschappij als je een verborgen lek vaststelt. Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een minnelijke schikking.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD

Een aantal rechten en plichten in een notendop • Per adres hebben alle bewoners die daar officieel ingeschreven staan, recht op 15m³ gratis kraantjeswater. Wat je wel nog moet betalen, is het vervoer en de zuivering van het afvalwater en het abonnementsgeld. • Je hebt recht op een gratis eerste controle als er een probleem is met de watermeter, de hoofdleiding, de kwaliteit van het water of bij vermoeden van een verborgen lek. Als er méér nodig is dan een eerste controle, kan de watermaatschappij dit aanrekenen. beschikking staat. Door de strenge controles van de watermaat• Daar tegenover staat dat iedereen verplicht is om zijn meterschappij is het water uit de kraan bovendien even gezond als redactioneel_beeld.indd 1 stand door te geven en de rekening van de watermaatschappij flessenwater. te betalen. Wie dat niet doet, kan afgesloten worden. Ook daar bestaan specifieke procedures voor. Bij betalingsmoeilijkheden Elk gezin heeft per ingeschreven inwoner op het adres recht op kan je trouwens een plan voor afbetaling vragen aan de water15.000 liter gratis water per jaar. Daarmee kan je 1.875 keer maatschappij. afwassen of 375 douches nemen of 250 keer wassen met je wasmachine. Op www.vmm.be/waterloket staan heel wat handige tips om water te besparen. Goed voor het milieu én voor de portemonnee.

www.vmm.be/waterloket

31/07/12

Je kan je verbruik aanpassen door:

Alle rechten en plichten en de brochure Goed geregeld = geld gespaard vind je op www.vmm.be/waterloket. Je kan de brochure ook bestellen op het gratis nummer 1700.

Goedkoper en gezonder met kraantjeswater Eén kind op tien drinkt nooit water, maar enkel frisdrank. Terwijl het gezonde alternatief kraantjeswater elke dag bijna gratis ter

• de kraan dicht te draaien terwijl je je tanden poetst, anders verbruik je tot 12 liter of meer dan een volle emmer; • lekkende kranen en spoelbakken van toiletten zo snel mogelijk te herstellen; • de vuile (vaat)was te verzamelen tot je een volle (vaat)wasmachine kan opzetten; • een spaardouchekop in de douche te installeren.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

3


nieuws

Uit de gemeenteraad – 29 oktober Aanleg kruispunt Bosdreef-BoskapellaanOmmegangstraat-Rozelaredreef Zie blz. 8.

Aanpassing fietspad en uitbreiding voetpad Sint-Elooistraat Het fietspad aan de schoolomgeving in de Sint-Elooistraat ligt vlak naast de parkeerstrook. Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties tussen uitstappende passagiers en fietsers en voetgangers. Op vraag van de school wordt deze situatie aangepast zoals de zone ter hoogte van de busstrook. De werken worden uitgevoerd door eigen personeel. De kosten voor de afvoer en de aankoop van de materialen worden geraamd op 6.696 euro (excl. btw).

Haag tussen rijweg en fietspad in Haanhoutstraat Om het fietspad in de Haanhoutstraat tussen huisnummer 4 en Terpoelen vrijliggend te maken (zoals de rest van het fietspad in de Haanhoutstraat), moet de verharde strook tussen het fietspad en de rijweg uitgebroken en voorzien worden van een haag. De werken worden uitgevoerd door eigen personeel. De kosten voor de teelaarde en de beplanting worden geraamd op 11.435 euro (excl. btw).

Vervanging amfitheater speelplein Joepla Het amfitheater op het speelplein Joepla in de Koning Albertlaan bestaat uit houten dwarsliggers. Die zijn echter aangetast door houtrot. Bovendien is het volgens de huidige regelgeving over de veiligheid van speelpleinen niet meer toegelaten houten dwarsliggers van spoorwegen te gebruiken. Daarom wordt het amfi­theater vervangen door een constructie met azobé vlechtmatten. De kosten hiervoor worden geraamd op 7.424 euro (excl. btw). De werken worden uitgevoerd door eigen personeel.

Afbraak en afsplitsing achterbouw Zaffelare-Dorp 52 De achterbouw van de woning in Zaffelare-Dorp 52 is zeer bouwvallig en moet worden gesloopt. De gestockeerde meubelen, huisraad en in beslag genomen voertuigen kunnen worden gestockeerd in de gehuurde loods van de gemeente Destelbergen (Militair Kwartier Beervelde). Om de woonkwaliteit van de (te behouden) woning te verbeteren, wordt een achtertuin aangelegd met een diepte van 8 meter. Nadien kan de woning met tuin worden afgesplitst van de rest van het terrein. Het is de bedoeling om het terrein later in te richten als parking voor de bibliotheek en het sierteeltmuseum. De kostprijs voor de sloop van de achterbouw met afvoer van de afbraakmaterialen (o.a. asbestplaten) en de plaatsing van een tuinafsluiting worden geraamd op 20.000 euro (excl. btw). De werken worden uitgevoerd door eigen personeel.

Masterplan voor sporthal ’t Veerleveld De polyvalente zaal in de sporthal ’t Veerleveld is overbezet. Hierdoor verhuizen veel activiteiten naar de grote zaal, met ook daar 4

infoLOCHRISTI

een overbezetting als gevolg. De plaatsing en verwijdering van de tatamimatten voor de gevechtsporten is tijdrovend, arbeidsintensief en zorgt voor een snellere slijtage van deze matten. Daarnaast staan op de site van de sporthal ook nog eens drie tijdelijk vergunde klascontainers. Daarom zal voor de hele site een masterplan opgemaakt worden. De kosten hiervoor worden geraamd op 7.500 euro (excl. btw).

Kort • Plaatsing houten zitbanken en houten brug op speelplaats Gemeentelijke Basisschool Centrum - goedkeuring last­ voorwaarden. • Aankoop leasingwagen voor technische uitvoerende dienst – principebeslissing. • Uitvoering werken aan waterloop nr. 50 in Hijfte - principebeslissing en goedkeuring gemeentelijk aandeel. • Onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie – dienstjaar 2013 Polder van Moervaart en Zuidlede - goedkeuring raming en advies. • Aankoop planningspakket opvolgingsbeheer TUD - principebeslissing en goedkeuring lastvoorwaarden. • Uitbreiding waterleidingnet Magretstraat - principebeslissing en goedkeuring plan. • Desaffectatie voortuinstroken wijk Berkenstraat - goedkeuring aangepaste opmetingsplannen en goedkeuring ontwerpakten. • Verkoop perceel grond en vestiging erfdienstbaarheid in Azalealaan voor plaatsing elektriciteitscabine - goedkeuring ontwerpakte. • Wijziging meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Petrus (Zaffelare) – goedkeuring. • Budgetwijzigingen 2012 van de kerkfabrieken – aktename. • Budgetten 2013 van de kerkfabrieken – aktename. • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps - bevordering van twee onderluitenanten tot luitenant.

Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad. Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad.

Volgende gemeenteraden Maandag 17 december – 20u – raadzaal gemeentehuis Maandag 2 januari – 20u – raadzaal gemeentehuis – installatie nieuwe gemeenteraad

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Als mijn leven stopt, kan een ander verder Orgaandonatie is nog steeds broodnodig. Wekelijks overlijden 2 mensen omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan hebben kunnen krijgen. Orgaandonatie bespreken binnen de familie is erg belangrijk. Wanneer je geconfronteerd wordt met een overlijden, is het niet altijd makkelijk om pas dan voor het eerst over het idee van orgaandonatie te spreken. In België geldt het principe van stilzwijgende toestemming voor orgaandonatie. Dat betekent dat iedere Belg of inwoner die 6 maanden in het bevolkings- of vreemdelingenregister is ingeschreven wettelijk gezien donor is, tenzij hij of zij verzet heeft aangetekend. Iedereen kan zijn wil laten registeren bij het Nationaal Register. Het registratieformulier vind je op www.beldonor.be of bij de bevolkingsdienst. Het ingevulde formulier geef je dan per-

soonlijk op het gemeentehuis af, zodat je een bewijs van registratie krijgt. Ook via Facebook kan je je sinds kort als donor kenbaar maken. Door je via gebeurtenissen als orgaandonor op te geven, kom je terecht op www.beldonor.be, waar je het registratieformulier kan invullen. Ook dat formulier moet je ingevuld afgeven op de bevolkingsdienst.

info

www.beldonor.be bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

Nieuwe drinkwatertarieven De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verhoogde op 1 november 2012 haar tarieven voor drinkwater. Deze tariefaanpassing is het gevolg van een belasting op de winning van grondwater die het Waalse Gewest recent heeft ingevoerd. De VMW koopt een deel van haar drinkwater aan in Wallonië.

Nieuw tarief drinkwater (exclusief heffingen en BTW):

Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid

46,79 euro

15m3 per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres

gratis

Basisverbruik Oost-Vlaanderen

2,04 euro/m3

Enkele wintertips: • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. • Bescherm buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. • Is de woning in je winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet alle leidingen leeg te laten lopen. Draai alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

info

VMW - 02 238 96 99 - www.vmw.be

Afwijking wekelijkse rustdag Het college van burgemeester en schepenen verleent op vraag van AS Adventure (Smallandlaan 9, 2660 Hoboken) een afwijking op de wekelijkse rustdag aan alle handelaren uit Lochristi van maandag 24 t.e.m. zondag 30 december en van maandag 31 december t.e.m. zondag 6 januari. Tijdens deze weken mogen alle handelszaken geopend blijven zonder sluitingsdag.

Sluitingsdagen Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op dinsdag en woensdag 25 en 26 december en op dinsdag en woensdag 1 en 2 januari 2013. De bibliotheek en het recyclagepark zijn gesloten op 24, 25 en 26 december en op 31 december en 1 en 2 januari. De jeugddienst is gesloten van 24 december t.e.m. 6 januari. Voor de uitleendienst van de jeugddienst geldt volgende regeling: • 24 december 9u tot 12u: terugbrengen ontleende materialen en afhalen te ontlenen materiaal. • 3 januari 9u tot 12u: terugbrengen ontleende materialen periode 24 dec. tot 3 jan. 14u tot 16u: afhalen te ontlenen materiaal. Op maandag 24 en 31 december zal het onthaal van de politiezone Puyenbroeck sluiten om 16u. Voor dringende zaken kan je uiteraard nog altijd terecht op het noodnummer 101.

Geen wekelijkse markt op Kerst- en nieuwjaarsdag Op dinsdag 25 december 2012 en 1 januari 2013 zal er geen wekelijkse markt plaatsvinden.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

5


nieuws

Fiets verloren of gestolen? Misschien werd hij al teruggevonden! Vaak wordt je fiets teruggevonden in de buurt van waar je hem verloor. Surf naar www.gevondenfietsen.be, kies de provincie waar je je fiets bent verloren en start je zoektocht. Vind je je fiets hier nog niet meteen? Probeer dan later nog eens, of schrijf je in voor de e-mailmeldingen en ontvang een melding elke keer een fiets met de door jou opgegeven criteria wordt gevonden.

Fiets terugvragen Herken je je fiets op de website? Doe dan meteen online een aanvraag om hem terug te krijgen. Deed je vooraf aangifte van de diefstal van je fiets bij de politie, dan kan je die aangifte gebruiken als bewijs van eigendom. Je hebt 6 maanden de tijd om jouw fiets terug te vragen. Fietsen die na zes maanden niet herkend en teruggegeven zijn, worden automatisch eigendom van de gemeente waar ze gevonden werden.

Laat je fiets graveren Gevonden fietsen die gegraveerd of gelabeld zijn met een rijksregisternummer worden sneller terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar en komen in de meeste gevallen dan ook niet op de website terecht. Laat dus zeker je fiets graveren of labelen!

Op woensdag 5 december organiseren we op de parking achter het gemeentehuis (Koning Boudewijnlaan) een gratis extra fietsregistratie. Tussen 13u en 16u kan je er je rijksregisternummer via een speciale antidiefstalsticker op je fiets laten bevestigen.

6

Dag van de vrijwilliger

Ga je op reis?

5 december is Internationale dag van de vrijwilliger. Lochristi telt een groot aantal socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen, vrouwenverenigingen, ouderenverenigingen die draaiende worden gehouden door de belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan ook jouw vereniging voortbestaan en kan je dicht bij huis deelnemen aan allerhande activiteiten. We bedanken daarom elk jaar opnieuw de talloze vrijwilligers voor hun inzet. Want onze vrijwilligers verdienen een pluim, meer dan één zelfs!

De kids-ID is een elektronisch identiteitsbewijs en beveiligd reisdocument. Je vraagt de Kids-ID 3 à 4 weken vóór je vertrek aan. Je komt hiervoor met je kind en een recente pasfoto naar de bevolkingsdienst van het gemeentehuis. Een Kids-ID kost 3 euro.

infoLOCHRISTI

Vraag tijdig je Kids-ID aan!

Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Op diplomatie.belgium.be vind je een overzicht. Voor elk vertrek informeer je je best ook over andere vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je bij de ambassade van je reisbestemming of in je reisbureau.

info

www.ibz.rrn.fgov.be (klik op Kids-ID) Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Windturbinepark Beervelde Energieleverancier Electrabel startte met de bouw drie windturbines langs de E17. Twee ervan bevinden zich in Beervelde. Alle info vind je op electrabel-wind.be/lochristi.

info

Eind 2008 ging Electrabel in het kader van haar duurzaam ontwikkelingsplan Samen voor minder CO2 het engagement aan om tegen 2015 het equivalent van 1 miljoen gezinnen te kunnen voorzien van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Om haar hernieuwbaar productiepark verder uit te breiden, zet Electrabel voornamelijk in op biomassacentrales en nieuwe windturbineparken. In het voorjaar 2012 kreeg Electrabel de bouw- en milieuvergunning voor een windturbinepark langs de E17 tussen Beervelde en Zele. Het gaat om een park, bestaande uit 3 turbines, die elk een capaciteit hebben van 2 MW en die samen ongeveer 4.000 gezinnen van groene stroom kunnen voorzien. Twee windturbines zijn voorzien op ons grondgebied en één op grondgebied Zele. Het park zal enerzijds aansluiten bij de vier bestaande windturbines die zich in Berlare bevinden en anderzijds met nog drie andere vergunde windturbines in Zele.

Eind oktober vonden de eerste graafwerken plaats in Zele en midden november die in Beervelde. Tussen december 2012 en maart 2013 zal Electrabel de funderingen plaatsen. Het gaat om funderingen met een diameter van 20 meter waarbij ook betonpalen zich tot 15 meter diep onder de grond bevinden. Als alle werken vlot verlopen, zal de opbouw van de windturbines vanaf april 2013 kunnen plaatsvinden. Electrabel investeert in dit project in samenwerking met EGPF (Electrabel Green Projects Flanders) waar alle Vlaamse gemengde intercommunales deel van uit maken. Ook de gemeente Lochristi investeert zo mee in het project.

info

electrabel-wind.be/lochristi

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

7


mobiliteit

Nieuw kruispunt Bosdreef-Boskapellaan-Ommegangstraat-Rozelaredreef 02 LP 01 LP

De gemeente wil de verkeersveiligheid in de Bosdreef verhogen. Zo zal het kruispunt met de Boskapellaan, Ommegangstraat en Rozelaredreef volledig heringericht worden. Er komt een verkeersplateau en een aangepaste voorrangsregeling. De heraanleg van het kruispunt zal plaatsvinden in het voorjaar 2013.

BT +6.58

+6.50

+6.58

+6.53

+6.50

dre Bos ef +6.49

+6.53 +6.50

+6.55 +6.53

+6.49

+6.50

+6.52

+6.49

+6.54 +6.55

t

e opri ïdal on ezo Trap printbet uit

+6.49

+6.63 +6.60 +6.59

2,5 +6.65

6,2 +6.59

HEK

0,3

5,6 0,3

+6.52 +6.54

1,5

+6.55

D7

overgangsboordsteen

P 02

DW

NR4

+6.64

+6.5

+6.54 +6.59

B15

boordsteen IE

R5

+6.55 1,5

8

B15

R5

goot +6.58

AANDACHT! niveau dorpel

0,5

overgangsboordsteen +6.52 +6.54

+6.58 +6.57

+6.53

2% <--

R1 1,9

R5

1,5

1.3% <--

+6.48

+6.57 +6.53

+6.63

7,8 R1

LP 03 LP 01

BT +6.52

Boskapellaan

+6.43 +6.48

+6.69

+6.46

+6.67

,5

+6.56

R15

+6.64 verharding in printbeton crf drempels

+6.57

+6.60

ID1

+6.55

D=70

+6.55

R6

D=70

B5

R17,5 tpg betongoot type IE2

Type VIII 0,1

0,2

0,1

0,2

tpg trottoirband/straatgoot IIIE

B5

0,6

Type VIII

03

+6.70

P

1,2

D=70

D7

+6.61

DW

De bestaande fietspaden in de Bosdreef en Boskapellaan worden doorgetrokken op de verkeersplateau in rode beton. Zo zullen fietsers dit kruispunt veilig kunnen oversteken.

+6.50

DWP 01

R6,8

0

R1

R16

+6.46

+6.54 +6.54

+6.52

+6.66 +6.69

+6,60

+6.60

BT +6.53

+6.50

,8

R2

5,37

+6.55

5,6

LP 03

+6.57 +6.62

+6,58

+6,59

+6.64 +6,61

+6.50

6,02

2,5 betonnen geleidingsblokken

+6.60 +6,57

+6.54

Klinkers thv bushalte

0,33

+6,61

+6,56 +6.62

+6.54

+6.50

+6.48

R5

+6.57

2% -->

+657

5

2

R2

3 +6.57

+656 +659 D=70

R6

Rozelaredreef

R2

+6.57

+6.63

NR104

uitgezonderd

Type VIII

B1

Type VIII

F45

C3

M3

+6.62 +6.59 +6.58

0,27

DWP 04

Na de aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt zal het verkeer uit de Boskapellaan naar de Bosdreef voorrang hebben. De Ommegangstraat wordt licht aangepast: die zal haaks en versmald aansluiten op de verkeersplateau. Het verkeer vanuit de Bosdreef zal dan heel even links moeten meedraaien om dan rechts af te slaan. Zo wordt vermeden dat bestuurders vanuit de Bosdreef met een hoge snelheid de Ommegangstraat kunnen inrijden.

0.75 rijweg incl betongoot type IE2

+6.55

+6.55

+6.60

+6.55

2.5 m

NR2

+6.55

B7

+6.60

op 150m

Dienst Mobiliteit 09 326 97 70 mobiliteit@lochristi.be

BT +6.60

NR1

LP gst

gan

me

Om

02

raa

BT +6.56

0,1

- Printbeton verharding v kleur*, wegenbeton Wm - continue steenslagfunde - Geotextiel

N

GRONDPLAN Verhoogd kruispunt schaal 1/100

Gratis feestbussen op oudejaarsnacht Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de feestbussen en -trams van De Lijn. In Oost-Vlaanderen reis je terug gratis mee dankzij het provinciebestuur.

via halte Station de Sportlaan (Exit 2012). Ook in Gent zijn er grote party’s die vlot bereikbaar zijn vanaf Gent Zuid, het knooppunt van alle feestbussen. Zo is er vlakbij Gent Zuid in de Vooruit Poplife en Hindu Nights.

Lochristi wordt bediend door de volgende feestbussen: • Lochristi en Zeveneken: F3 Gent Zuid - Gent Dampoort - Westveld P+R Oostakker - Lochristi - Zeveneken - Lokeren • Beervelde: F19 Gent Zuid - Gent Dampoort - Destelbergen Vissershoek - Beervelde - Lokeren F3 stopt aan de halte Haneweestraat in Lokeren (Cherry Moon) en aan de halte Lokeren Station kan je op een wandelafstand van 500 meter de Sportlaan bereiken waar Exit 2012 plaats vindt. Met F19 bereik je de Riva (halte Damstraat), het Feestpaleis (halte Bennesteeg), de Cherry Moon (halte Haneweestraat) en in Lokeren

Alle dienstregelingen, haltelijsten en een overzicht welke grote party’s bereikbaar zijn met de feestlijnen vind je terug in de online folder op www.delijn.be/oudejaar.

Nieuw openbaar onderzoek voetweg 45 Om procedurefouten te vermijden, wordt een nieuw openbaar onderzoek ingesteld voor het onteigeningsplan voor voetweg 45. De gemeente Lochristi wil voetweg 45, tussen de Bosstraat en de Slagmanstraat, opnieuw toegankelijk maken als trage weg. Dat is een weg die bijna uitsluitend gebruikt wordt door traag verkeer zoals wandelaars en fietsers. Gemeente Lochristi, onteigeningsplan, bericht van onderzoek Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer aan alle belanghebbenden mee te delen dat het onteigeningsplan voor voetweg 45 te Lochristi, door de gemeenteraad van Lochristi in zitting van 3 september 2012 voorlopig werd vastgesteld. Het plan ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Lochristi, Technische Dienst, Dorp-West 52 (9080 Lochristi), elke werkdag (van maandag tot vrijdag) van 9u tot 12u en dit vanaf maandag 3 december 2012 t.e.m. maandag 17 december 2012. Eventuele bezwaren of opmerkingen moet men laten geworden aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Lochristi, Dorp-West 52, uiterlijk op maandag 17 december 2012 om 12u, dag en uur waarop het onderzoek gesloten wordt. Namens het College van Burgemeester en Schepenen: De Secretaris De Burgemeester Herman Schoonjans Yves Deswaene 8

infoLOCHRISTI

DETAIL DREMPEL Trapezoïdale drem Schaal 1/20

t

info

Dienst Openbare Werken 09 326 88 03 openbare.werken@lochristi.be

+6.53

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0

SNEDE A - A' * witte belijning mag niet nadien wor thermoplast. De witte belijning onsta inwrijven van witte pigmenten in het


Volle petrol: brandblussen voor du mmies

De jeugddienst en –raad organiseren opnieuw een vormingsdag voor onze Lootse jeugdwerkers, leerkrachten en leden van de jeugdraad. In Brandblussen voor dummies, mag je op donderdag 27 december na een uurtje theorie ook een uurtje echt brandjes blussen. Nadien krijg je een attest. De vorming wordt gegeven door een gespecialiseerde firma. • Wanneer: 27 december van 12.15u tot 14.30u. • Waar: Zaaltje in Bib (Koning Boudewijnlaan 6). • Inschrijven via www.jeugdlochristi.be, facebook of jeugddienst@lochristi.be

Infoavond Joepla

info

Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Op vrijdag 23 november organiseerden we onze jaarlijkse infoavond voor nieuwe animatoren. En de toekomst is verzekerd, want vele nieuwe gezichten waagden hun eerste stappen op Joepla. De zomer van 2013 belooft ook nu weer legendarisch te worden.

Word jij in 2013 16 jaar of ouder? Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond? Laat iets weten op www. speelpleinjoepla@lochristi.be of spring eens binnen op de jeugddienst (Koning Albertlaan 29B). De eerste activiteit voor nieuwe animatoren vindt plaats op 5 januari (bowlen) en daarbij kan ook jij gerust aansluiten. Don’t forget: speelplein Joepla is de max!

Speelplein Joepla verwarmt je! Koude wintertenen, een loopneusje, blauwe vingers,… de winter is in zicht! We bestrijden die op de kerstmarkt op zondag 16 december met hartverwarmende glimlachjes en warme chocomelk. Speelplein Joepla organiseert naar aanleiding van de kerstmarkt ook altijd een tekenwedstrijd. Via de scholen verspreiden we een tekening die je op de kerstmarkt kan afgeven aan ons speelpleinkraam (nabij jeugdhuis Lodejo). Zit jouw kindje niet op school in Lochristi? Contacteer ons en we sturen jou een tekening op. Kleuren maar!

info

Speelplein Joepla 09 355 65 66 0476 21 07 91 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /j e u g d d i e n st l o c h ri st i  t w it t e r. c o m /j e u g d l o c h ri st i

infoLOCHRISTI

9


Tienerwerking in actie! Na een geslaagde tienerfuif gaan we door met onze fantastische tieneractiviteiten. Op donderdag 27 december maken we Paintball Gent opnieuw onveilig.

PAINTBALL 27.12

Kruis het alvast aan in je agenda en hou www.jeugdlochristi.be en je brievenbus zeker in het oog! Daar zal je meer info vinden over deze fantastische uitstap. We zorgen opnieuw voor een toplocatie met loopgraven, bunkers, hopen paintballs en het beste materiaal! Heb je een gezonde dosis lef? Dan is deze activiteit zeker iets voor jou! Inschrijven kan van woensdag 12 december (9u) tot woensdag 19 december via www.jeugdlochristi.be/tienerwerking.

info

Tienerwerking Sophie Mingels tienerwerking@lochristi.be 09 355 65 66

Voor wie: iedereen geboren in 1997, ’98, ‘99 Wanneer: donderdag 27 december Groep 1: voormiddag 9u15- 13u30 groep 2: namiddag 13u30-17u30

Een ORGANISATIE VAN TIENERWERKING LOCHRISTI

Meer info: jeugddienst lochristi/ koning albertlaan 29b/ 09 355 65 66/ tienerwerking@lochristi.be / www.facebook.com/jeugddienstlochristi/

Kostprijs: 15 euro (vervoer, materiaal met 150 paintballs, verzekering, vieruurtje)

twitter.com/jeugdlochristi

10de Weekend van de Jeugd: wat een feest! Dit jaar mocht het Weekend van de Jeugd 10 kaarsjes uitblazen en dit konden we niet zomaar laten voorbijgaan. Samen met jullie zorgden we voor een fantastisch weekend met tal van attracties en animaties. Niet minder dan 363 tieners genoten op vrijdagavond van een feestje, ondergedompeld in onze wondere wereld. Op Roefeldag konden 276 kinderen zich uitleven. Zowel voor de kinderen als de deelnemende bedrijven werd dit een speciale dag. Dit jaar zorgden we ook voor een volledig vernieuwde KIDSnamiddag die erg in de smaak viel. Meer dan 400 kinderen, plus ouders genoten van onze wondere wereld met het Ziplaverteltheater, gekke springkastelen, glittertattoo’s en zo veel meer. Bedankt voor jullie massale opkomst. Foto’s van deze editie vind je op www.jeugdlochristi.be.

Sluitingsdagen jeugddienst en uitleendienst De jeugddienst is gesloten van 24 december t.e.m. 6 januari. Voor de uitleendienst van de jeugddienst geldt een aparte regeling. 24 december

• 9u tot 12u: terugbrengen ontleende materialen en afhalen te ontlenen materiaal. 3 januari

• 9u tot 12u: terugbrengen ontleende materialen periode 24 dec. tot 3 jan. • 14u tot 16u: afhalen te ontlenen materiaal.

10

infoLOCHRISTI

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /j e u g d d i e n st l o c h ri st i  t w it t e r. c o m /j e u g d l o c h ri st i


sport

Herfstsportkampen De sportieve zomer was nog maar net voorbij of daar was de herfstvakantie al… en dus ook de herfstsportkampen! Ruim 150 deelnemers leefden zich naar hartenlust uit en lieten zich van hun sportiefste kant zien! De kleutertjes amuseerden zich te pletter tijdens het kleuterthemakamp Kabouters in beweging. Drie dagen sport en spel: voor elke kleuter wat wils! Ook bij de kinderen van de lagere school

kon de pret niet op. Zij konden zelf hun sportief menu samenstellen, elk uur was er een ruime keuze uit verschillende sporten zoals springkasteel, airtrack, basketbal, minitennis, turnparcours, enz. De sporthal stond op zijn kop! Ondertussen dromen wij al volop van een sportieve en witte kerst…

Zet de trainer op 1 Op zaterdag 15 december organiseert de Vlaamse Trainersschool (VTS) in de Topsporthal Vlaanderen (Zuiderlaan 14, 9000 Gent) de 5de editie van de Dag van de Trainer, een congres voor en door trainers. Op die dag probeert de VTS het belang van gekwalificeerde trainers aan te tonen voor de kwaliteitsvolle werking van de sportclub. Tijdens de workshops kan je als trainer ongetwijfeld wat opsteken van experten uit verschillende sporttakken, over sport in het algemeen en training in het bijzonder.

In het aanbod zitten zowel vakoverschrijdende als sporttakspecifieke workshops. Inschrijven (uiterlijk tegen 1 december) kan via www.bloso.be/dagvandetrainer.

Schaatsen voor 12+

Tijdens de kerstvakantie op 28 december zijn er nog enkele plaatsjes vrij voor schaatsers die ouder zijn dan 12 jaar. Snel inschrijven is dus de boodschap! Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

Iedereen geboren in 2000, 1999 en 1998. Vrijdag 28 december in de voormiddag. Kristallijn in Gent. Inwoners: 8 euro / niet-inwoners: 10 euro (busvervoer, schaatsen, verzekering en begeleiding inbegrepen).

Tennisinitiatie

Tennis op televisie lijkt eenvoudig, maar wil je zelf plezier beleven op een terrein, dan zijn een aantal initiatielessen geen overbodige luxe. Start?

Zondag 27 januari 2013 (8 lessen). Voor wie? Alle kinderen vanaf geboortejaar 2006 en volwassenen. Prijs? Inwoners: 38 euro; nietinwoners: 45,60 euro (8 lessen van telkens 1 uur) Waar? Sportzaal Uyttenhove Zeveneken of sportzaal Gemeentelijke Basisschool Lochristi. Programma? Kinderen en volwassenen worden ingedeeld volgens niveau en leeftijd en leren zo de basisvaardigheden van het tennisspel. Inschrijven? Inschrijven kan t.e.m. dinsdag 8 januari 2013.

Opgelet • Pas een tweetal weken voor de start van de lessen krijg je via de post al dan niet bevestiging van jouw deelname. • Deze tennislessen zijn initiatielessen, waarbij we absoluut voorrang geven aan beginnende tennissers. Zijn er teveel inschrijvingen, dan verwijzen we jou door naar de lokale tennisclub. • We streven naar groepjes van 4 tot maximum 8 deelnemers van ongeveer hetzelfde niveau en dezelfde leeftijd. Of je al dan niet kan deelnemen aan de tennislessen, hangt dus ook af van de andere inschrijvingen.

info

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

11


SPORT

Aerobics, BBB en stepaerobics Ben je op vrijdagnamiddag vrij en heb je zin om een uurtje te sporten op muziek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Vanaf januari organiseert de sportdienst van Lochristi verschillende lessenreeksen voor volwassenen. Gedurende 5 weken werken we aan onze conditie door een uurtje op muziek te bewegen. Lijkt dit wel iets voor jou? Schrijf je dan nu in en sport mee! Wanneer?

12

Vrijdagnamiddag van 14u tot 15u. • Aerobics: van 11 januari t.e.m. 8 februari. • BBB: van 1 maart t.e.m. 29 maart. • Stepaerobics: van 19 april t.e.m. 24 mei (geen les op 10 mei).

Voor wie?

Volwassenen die graag op muziek aan hun conditie werken.

Waar?

Polyvalente zaal van sporthal ’t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1).

Prijs?

Inwoners: 12,50 euro; niet-inwoners: 15 euro, voor een reeks van 5 lessen (verzekering inbegrepen).

infoLOCHRISTI

Programma? Reeks 1: aerobics; reeks 2: BBB; reeks 3: stepaerobics. In elke les komt bovendien een reeks spierversterkende oefeningen aan bod. Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Na inschrijving ontvang je een bevestiging met nog enkele praktische gegevens en informatie over de betaling. • Reeks 1: inschrijven kan t.e.m. 4 januari; • Reeks 2: inschrijven kan t.e.m. 22 februari; • Reeks 3: inschrijven kan t.e.m. 12 april.

info

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Sinterklaas en zijn pieten zijn er weer klaar voor! Jij ook?

Ook wij krijgen dit jaar weer een knallend bezoek van de sint en zijn zwarte pieten. Kom met het hele gezin genieten van de schitterende Sinterklaasvoorstelling Kom van dat dak af! Leerpiet probeert zijn dakbewijs te halen, want pas dan kan hij ook cadeautjes uitdelen met de andere pieten en de sint. Leerpiet heeft er ongelofelijk veel zin in tot… hij ineens niet meer voor- of achteruit durft. Alle pieten en de sint proberen Leerpiet te helpen. Zelfs Riet, het meisje dat onder het dak woont waarop Leerpiet vastzit, probeert een handje te helpen. Zal Leerpiet zijn dakbewijs halen? Worden de cadeautjes op tijd bezorgd dit jaar? Waar? Wanneer? Leeftijd? Tickets?

Complex Uyttenhove, Zavel 7 (Opgelet: gewijzigde locatie!). Zaterdag 1 december, 15u. Vanaf 3 jaar. 6 euro, drankje (en snoepgoed voor kinderen) inbegrepen. Reservatie (aanbevolen!) en info? 09 326 92 30 of cultuurticket@lochristi.be.

Kunst te huur in 2013

Tijdens Kunst Omdat het Moet 2012 organiseerden we voor het eerst Kunst te huur. Voor 30 euro (en een klein extraatje voor de verzekering) kon je een jaar lang een kunstwerk van een Lootse kunstenaar in huis halen. Hoewel dit project eerder traag op gang kwam, verhuisden uiteindelijk toch een 10-tal kunstwerken tijdelijk van onderkomen. We werken dus alvast aan een nieuwe editie van dit project! Omdat de volgende editie van Kunst Omdat het Moet (KOM) pas in 2014 plaatsvindt en de huurcontracten van de huidige kunstwerken in 2013 aflopen, wil de cultuurdienst in 2013 graag een kleinere tussentijdse tentoonstelling aanbieden aan alle Lootse kunstenaars en kunstminners. Deze kleinere Kunst te Huur- tentoonstelling zou plaatsvinden in april 2013 in het gemeentehuis. Wil jij als kunstenaar jouw werk ter beschikking stellen van Kunst te huur 2013? Wil je het een jaar lang in de huiskamer van een Lootse kunstminnaar, horecazaak of bedrijf zien schitteren? Dan kan je maximaal 2 werken aanbieden. Kunstenaars die deelnamen aan KOM 2012 krijgen voorrang bij de inschrijvingen voor 2013. Wil je erbij zijn? Aarzel dan niet en laat het ons weten via kunsttehuur@lochristi.be.

info

Cultuurdienst 09 326 92 30 kunsttehuur@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

13


cultuur

Inschrijvingen Crea-ateliers

Na een vlammende start in het eerste trimester, kunnen Lo’s jongste artiestjes ook na Nieuwjaar naar hartenlust koken, knutselen en tekenen! Je kan nu inschrijven voor reeksen 2 en 3.

Ateliers op woensdagnamiddag van 14u tot 16u: • Knap Knutselen: De nadruk ligt op nieuwe knutseltechnieken, werken met verschillende materialen en experimenteren. We werken voor dit atelier in 2 groepen, volgens leeftijd. • Kunstig Koken: In deze reeks mogen de kinderen pottenkijken, zelf koken en natuurlijk ook proeven! Reeks 2 woe.: 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 20/02, 27/01, 06/03, 13/03, 20/03. Reeks 3 woe.: 17/04, 24/04, 08/05, 22/05, 29/05 (08/06: crea-dag).

Ateliers op zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 11.30u: • Creatief met kunst: Creatieve technieken uitwerken tot kunstige resultaten, want in elk kind zit een kunstenaar verborgen. • Handige Handen: De kinderen werken met fijne materialen en leren leuke technieken om hun eigen mode- of interieurspulletjes te maken. • Kunstig Koken: In deze reeks mogen de kinderen pottenkijken, zelf koken en natuurlijk ook proeven! Reeks 2 zat.: 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03. Reeks 3 zat.: 20/04, 27/04, 04/05, 25/05, 01/06 (08/06: crea-dag).

Prijs en inschrijvingen Reeks 2 (10 lessen)

Reeks 2 + reeks 3 (15 lessen)

woensdag 19 december

woensdag 19 december

50 euro

75 euro

Prijs vanaf 2 kind van gezin

40 euro

60 euro

Betaling

ten laatste op maandag 7 januari 2013

ten laatste op maandag 7 januari 2013

Start inschrijvingen Prijs 1

ste

kind de

Inschrijven doe je online via www.jeugdlochristi.be/crea, vanaf 9u op de vermelde dag. Voor meer info hierover kan je terecht bij de jeugddienst (09 355 65 66 of jeugddienst@lochristi.be). In de prijs is verzekering tegen lichamelijke ongevallen, alle gebruiks- en verbruiksmateriaal, deskundige begeleiding, een drankje en een koek in de pauze inbegrepen. Storten doe je na inschrijving op BE05 0910 0029 5675. Vermeld de naam van jouw kind en van het atelier. Als jouw betaling niet plaats vond op de uiterste datum, vervalt de inschrijving.

14

infoLOCHRISTI

Heb je het financieel moeilijk, neem dan contact op met ons. Samen met het Sociaal Huis kunnen wij jou helpen.

info

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be/crea

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Open-wereldatelier schenkt 455 euro aan 11.11.11 De crea-ateliers zetten zich graag in voor het goede doel. Het inschrijvingsgeld van de Open-wereldateliers én de opbrengst van de workshops op de 11-urenloop schenken ze dan ook integraal aan 11.11.11. In de Lootse 11.11.11-week staken alle crea-kids jaar de handen uit de mouwen voor het goede doel. Tijdens een Open-wereldatelier maakten ze op een speelse en creatieve manier kennis met de Noord-Zuidproblematiek. Met de hulp van hun immer enthousiaste begeleidsters werd er enthousiast gekookt en geknutseld rond het themaland dat dit jaar alle aandacht kreeg: Indonesië. Het Open-Wereldatelier schenkt in totaal 455 euro aan 11.11.11. Dank je wel deelnemers, ouders en begeleiders!

Bib blijft er lustig op los breien en haken Op donderdag 6 december 2012, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 13 juni 2013 kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek (14u tot 18u) gratis en zonder inschrijven samen breien en/of haken in de polyvalente zaal. De bibliotheek zorgt voor inspirerende brei- en haakboeken, maar er is geen begeleiding voorzien. Breng zelf je brei- en haakbenodigdheden mee. Leer van elkaar en maak er een gezellige en creatieve namiddag van! Wil je liever deelnemen aan een brei- en haakavond? Laat het ons dan weten via bibliotheek@lochristi.be, 09 356 60 73 of laat je gegevens achter aan de bibliotheekbalie.

Bib Lochristi op Facebook Vind www.facebook.com/bibliotheeklochristi leuk en je bent snel op de hoogte van bibnieuws en onze activiteiten.

CHINA CINEMA

Gratis Wifi in de bib. Je kan gratis surfen op je smartphone, tablet of laptop in de hoofdbibliotheek. Vraag het Wifi-wachtwoord aan de balie en je kan gebruik maken van het Wifi-netwerk van de bib.

Cinema Novo selecteert in opdracht van W NOB* en de Dienst Kunsten en Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen filmparels uit het Chinese filmcircuit. Maak je keuze uit de 20 films, die je gratis en voor één week kan ontlenen. Vergeet ook de CinéBib-brochure niet! Het biedt een boeiende kennismaking met de Chinese filmwereld. * West-Vlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken

CinéBib-wisselcollectie: Chinese cinema Vanaf midden december tot begin maart kan je in bibliotheek Lochristi dankzij de CinéBib-wisselcollectie kennismaken met de Chinese cinema. Proef van de Chinese cultuur met films zoals Hero, Ju Dou en The Most Distant Course. CinéBib is een filmselectie gemaakt door Cinema Novo in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. CinéBib biedt driemaandelijks wisselende dvd-collecties aan, bestaande uit 20 alternatieve films,

én de gratis CinéBib-brochure die meer achtergrond biedt bij de geselecteerde films. Een dvd is gratis uit te lenen voor 1 week.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

15


cultuur

Winteravond extra Op vrijdag 14 december organiseert de bibliotheekcommissie Quiz me Bib. Wanneer? Waar? Prijs?

Vrijdag 14 december om 19.30u. Polyvalente zaal van de bib (Koning Boudewijnlaan 6) Voor 12 euro kan je met een ploegje van 4 deelnemen. Naast 2 gratis drankjes en hapjes krijg je voor dit bedrag een avond vol quiz- en ander plezier. Inschrijven? bibliotheek@lochristi.be of 09 356 60 73. Snel inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.

Vrouwen in muzikale hoofdrol tijdens Winteravond Op de derde Winteravond van dit seizoen neemt Nadia Dhondt je mee op een verrassende wandeling doorheen de vrouwelijke muziekgeschiedenis. Afspraak op maandag 17 december om 20u in de polyvalente zaal van de bib. In de muziekgeschiedenis wordt heel weinig aandacht besteed aan de vrouw als componist. In het beste geval wordt ze al eens vermeld als vrouw of zus van veel bekendere mannelijke componisten zoals Clara Schumann, Alma Mahler en Fanny Mendelssohn. Toch slaagde een aantal vrouwen erin hun muzikale talent te ontplooien en er, als het tijdsklimaat het toeliet, ook mee naar buiten te treden. Nadia Dhondt laat je in deze boeiende lezing kennismaken met vrouwelijke componisten van de middeleeuwen tot nu.

Praktisch Een Winteravond kost 3 euro. Abonnees hebben gereserveerde plaatsen tot 19.55u. Als niet-abonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de betreffende voordracht.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

Voorleesuurtje in de bib We lezen de mooiste kinderboeken voor en knutselen iets leuk. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen komen luisteren en genieten. Waar?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Wanneer? Woensdag 12 december van 15u-16u. Voor wie? Kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren? Via 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be. Prijs? Gratis.

Sluitingsdagen bib

Alle filialen van bibliotheek Lochristi zijn gesloten op 24, 25 en 26 december en op 31 december en 1 en 2 januari 2013.

16

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


milieu

BouwTeam cursus

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost- Vlaanderen organiseert in samenwerking met de gemeenten Gent, Destelbergen en Lochristi een tweedaagse BouwTeam cursus. Deze cursus vindt plaats op zaterdag 19 en 26 januari van 9u tot 17u.

Hoe verloopt een Bouwteam? Tijdens 2 zaterdagen krijg je de nodige technische en praktische bagage rond energiezuinig en comfortabel bouwen. Altijd handig. Ook als je tijdens je bouwproject zelf je handen niet uit de mouwen steekt. Voorkennis is helemaal niet vereist. De informatie is neutraal.

Maak de juiste keuzes Je leert ook de voor- en nadelen kennen van de verschillende bouwmaterialen en installaties. Zo ben je optimaal geïnformeerd tijdens je gesprekken met architecten, aannemers en verkopers.

Tot 50% energiebesparing Tijdens de BouwTeam cursus ontdek je de geheimen van een doorgedreven isolatie, een aangepaste ventilatie en een efficiënte verwarmingsinstallatie. Hiermee schroef je de energierekening in je nieuwe huis tot maar liefst 50% terug. En je creëert meteen een gezondere en comfortabelere leefomgeving. Dankzij BouwTeam weet je ook hoe je woning kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het Vlaamse Gewest. Zowel op het vlak van thermische isolatie, energieprestatie als binnenklimaat.

Inschrijven?

Een BouwTeam brengt je geld op

De BouwTeams zijn snel volzet. Snel inschrijven kan via www.bouwteams.be of bij Dialoog via 016 23 26 49.

Deelname aan een BouwTeam kost dankzij de steun van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, Infrax en de gemeente Lochristi slechts 40 euro (de eerste 5 inschrijvingen door inwoners uit Lochristi krijgen bovendien 20 euro teruggestort van het

gemeentebestuur). Iedereen krijgt een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes voorzien. Je inschrijvingsbedrag verdien je met de vele tips snel terug door de lage energiefactuur.

info

Natuur-en milieu educatief centrum De Bourgoyen Driepikkelstraat 32 - 9030 Mariakerke

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

17


milieu

't Is feest! Ook voor het milieu? Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar komen eraan. Aangezien we meer consumeren tijdens deze periode, heeft dit dus meer gevolgen voor het milieu. Maar is het nog wel écht feest voor ons als we constant aan het milieu moeten denken? Vergelijk het met een dieet: veel mensen staan verbaasd wanneer blijkt dat gezond eten toch lekker kan zijn. Zo is het met feesten ook: milieuvriendelijk vieren hoeft niet minder feestelijk te zijn.

Geschenken…

Decoratie

• Denk aan het milieu als je cadeautjes koopt of bestelt bij de Sint of de Kerstman: duurzaam speelgoed, biologische pralines,… • Durf in familiekring of onder vrienden afspraken maken over cadeaus. Koop geen prullen die je spoedig moet weggooien. Koop dan liever een fles wijn (met statiegeld) of iets nuttigs. • Al gedacht aan geschenken waar helemaal geen afval aan te pas komt: een geschenkabonnement op fitness of toneel, concerttickets, een boeken- of cd-bon?

• Een kerstboom hoort erbij. Heb je een tuin? Neem dan alleszins een boom met een stevige wortelkluit en plant hem na de feesten uit. En volgend jaar haal je hem weer binnen. Of huur eens een kerstboom. • Gebruik je kerstversiering ieder jaar opnieuw. Trek je niks aan van trends en grillen die allerlei bladen je proberen aan te praten. • Spring spaarzaam om met sneeuw uit spuitbussen of laat dat gewoon achterwege. • Maak zelf leuke dingetjes met gevonden materiaal: lampionnen van de lampionplant als kerstballen, tafelstukjes met gevlochten snoeihout, groenblijvende twijgjes en wat bessen,…

…en hun verpakking • Cadeaupapier is soms mooier dan wat erin zit. Maak het zorgvuldig los en gebruik het nog eens. • Gebruik alternatief geschenkpapier: kleurige reclamefolders, mooie krantenpagina's, oude affiches,… Een eind echt natuurtouw eromheen en je hebt een origineel cadeau. • Verpak geschenken in iets dat op zichzelf bruikbaar is: een theedoek, een fraaie bokaal, een draagtas,…

Energie • Feestverlichting buiten hoeft zeker niet de hele nacht te branden. Wie heeft daar wat aan? Gebruik een timer op het stopcontact en overweeg eens led-lampjes te gebruiken. • Overdrijf niet met de verwarming en vergeet 's nachts de thermostaat niet terug te schakelen als het feest is afgelopen.

info

Milieudienst 09 326 88 24 duurzaamheid@lochristi.be

Tafelen • Dek de feesttafel niet met wegwerpmateriaal. Gebruik een linnen tafelkleed en dito servetten, geen wegwerpborden of -bestek. Zet geen melkcupjes of individueel verpakte suikerklontjes op tafel. • Kook zelf (en geniet van de complimentjes…) i.p.v. zwaar verpakte kant-en-klare producten te kopen. Kies daarbij voor seizoensproducten. Gebruik bio-ingrediënten of fair trade producten. • Spreek je toch liever een traiteurdienst aan? Vraag dan dat ze alles leveren in herbruikbare schotels en niet in aluminium wegwerpschotels.

18

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


milieu cultuur

Duurzame ontwikkeling: wat is dat ook alweer?

Duurzame ontwikkeling draait om respect voor onze medemens in Vlaanderen, maar ook in de rest van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar ook voor de mensen die na ons komen. Het regenwoud bevat een enorme rijkdom aan planten die nog dagelijks zorgen voor nieuwe medicijnen. De ongecontroleerde houtkap zorgt er echter voor dat de wouden in een recordtempo verdwijnen. Willen we dat onze kinderen nog kunnen genieten van de vele voordelen van het regenwoud, dan zullen we werk moeten maken van de bescherming van het regenwoud. De olie- en gasvoorraden worden steeds schaarser met dure brandstofprijzen als gevolg. Om onze huidige levensstandaard te kunnen behouden, zullen we gebruik moeten maken van alternatieve energiebronnen (bv. windenergie, zonne-energie, …) en meer energiezuinige apparaten. Zonder water kunnen we niet leven. Ons bestaan en onze economische activiteiten zijn geheel afhankelijk van deze kostbare hulpbron. Ondanks het grote belang van water in ons leven gaan we er nog steeds te onzorgvuldig en respectloos mee om. Zo wordt nog teveel water verspild en vervuild. De uitdaging voor deze generatie bestaat erin om ervoor te zorgen dat de kinderen van morgen, net als onze grootouders, opnieuw in de rivieren zullen kunnen zwemmen.

Wil je in jouw eigen omgeving meewerken aan duurzame ontwikkeling? Dat kan! Op www.ikverdraaidewereld.be vind je heel wat interessante tips om duurzamer te leven. Ook gemeentebestuur Lochristi draagt haar steentje bij aan duurzame ontwikkeling door: • subsidies voor energiezuinige en ecologische investeringen (ecologische bouwmaterialen, hemelwaterinstallaties, PV-panelen, warmtepompen,…); • promotie te voeren voor duurzaam transport bij het gemeentepersoneel (fietsvergoeding, campagne Ikkyoto,…); • energiebesparende maatregelen te nemen; • fair trade en biologische producten te kiezen; • gebruik te maken van FSC of PEFC-gelabeld hout; • het pesticidengebruik te beperken.

info

Milieudienst 09 326 88 24 duurzaamheid@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

19


milieu

Krijg subsidies voor je KLE Plant je een nieuwe knotboom of een ander klein landschapselement aan, dan kan je van de milieudienst hiervoor een subsidie krijgen.

Wat zijn kleine landschapselementen? Het is een verzamelnaam voor hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen. Kleine landschaps­ elementen zijn lijnen en punten in het landschap waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan en vormen een groen verbindingsnetwerk. Kleine landschapselementen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren.

Gemeentelijke subsidie Het gemeentebestuur geeft subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen. Zo wil het gemeentebestuur het behoud en herstel van nog bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kleine landschapselementen aanmoedigen en financieel ondersteunen. Er ook een subsidie gegeven voor de aanplant van hagen en heggen, waarbij één of meerdere van de volgende soorten worden gebruikt: veldesdoorn (Acer campestre), haagbeuk (Carpinus betulus), hazelaar (Corylus avellana), meidoorn (Crataegus laevigata of Crataegus monogyna), beuk (Fagus sylvatica), hulst (Ilex aquifolium), wilde liguster (Ligustrum vulgare), sleedoorn (Prunus spinosa), taxus (Taxus baccata) en Gelderse roos (Viburnum opulus). Het onderhoud van hagen en heggen wordt niet gesubsidieerd. De subsidie kan verleend worden in alle zoneringen, behalve in alle woon-, industrie- en recreatiegebieden.

Welke kleine landschapselementen komen in aanmerking? • Particulieren kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor de aanleg en het onderhoud van knotbomen, heggen, houtkanten, houtwallen en veedrinkpoelen. • Landbouwers kunnen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) diverse beheersovereenkomsten afsluiten. • Voor de aanleg en het onderhoud van knotbomen bestaat echter geen beheersoverkomst; landbouwers kunnen hiervoor, net zoals particulieren, de gemeentelijke subsidie aanvragen. KLE

De aanleg en het onderhoud van heggen, houtkanten, houtwallen en knotbomen moet gebeuren tussen 1 november en 1 maart, de aanleg van poelen in het najaar (september-oktober). Let op: een haag is geen heg. De minimumbreedte van een heg bedraagt bij aanplant 1m; de plantdichtheid 3 planten per meter per rij of 9 stuks per m². Ook het onderhoud van een heg verschilt met die van een haag: tussen iedere snoeibeurt van een heg ligt een periode van minstens 7 jaar.

Subsidie voor hoogstammige fruitbomen De Vlaamse overheid subsidieert de aanleg en het onderhoud van hoogstammige fruitbomen van oude fruitrassen. Voor meer informatie kan je terecht bij de Nationale Boomgaardenstichting (012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be).

info

Particulier

Milieudienst 09 326 88 04 groenambtenaar@lochristi.be www.lochristi.be --> diensten --> milieudienst Landbouwer

aanleg

onderhoud

aanleg

onderhoud

haag en heg

0,50 euro/lm

/

VLM

VLM

houtkant of houtwal

1,40 euro/10m²

1,40 euro/10m²

VLM

VLM

knotbomen

6,20 euro/booma

< 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro

6,20 euro/booma

< 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro

veedrinkpoel: - 25-50 m² - 51-100 m² - 100 – 150 m²

50 euro/poelb 75 euro/poelb 100 euro/poelb

50 euro/poel

VLM

VLM

a --> inclusief het onderhoud gedurende de eerste 7 jaar na aanplant b --> inclusief het onderhoud gedurende de eerste 5 jaar na aanleg 20

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


milieu

Snoeien in je energiefactuur? Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) leent je geld aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning! De lening is zelfs renteloos voor de doelgroep (kleinverdieners). Deze lening is er nu ook voor inwoners van Lochristi. Wie nu aan de slag gaat, heeft nog recht op allerhande premies en subsidies. Bovendien kan je via een FRGE-lening onmiddellijke financiële steun krijgen voor de energiebesparende investering, uitgevoerd door een erkend aannemer. Deze lening kan je afsluiten bij Veneco2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening.

Hiernaast blijven de premies voor 2012 behouden via de netbeheerder voor facturen die dateren vanaf 2012. Tenslotte is er voor het plaatsen van dakisolatie nog een fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingvermindering van 30% op jouw factuur. Je kan de lening aanvragen voor isolatiewerken, het vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Ben je eigenaar, verhuurder of huurder dan kan je een FRGElening aangaan die minimaal 1.250 euro en maximaal 10.000 euro bedraagt. Die moet je op maximum 5 jaar afbetalen. Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%.

Voor personen die behoren tot de doelgroep is deze lening renteloos.

info

Veneco2 09 218 99 12 blomme@veneco.be

Subsidies voor herbruikbare luiers én incontinentiemateriaal Voor de aankoop of huur van herbruikbare luiers voor jouw baby kan je een gemeentelijke premie krijgen. Ook voor herbruikbaar incontinentiemateriaal geeft het gemeentebestuur een premie. euro. Door wasbare luiers te gebruiken, kan je al snel 500 à 700 euro besparen (inclusief waskosten). De besparing wordt nog groter wanneer je de luiers ook voor een tweede of derde kindje gebruikt. Sinds april 2008 kan je een gemeentelijke premie krijgen van 50% van de aankoop- of huurprijs van herbruikbare luiers, met een maximum van 125 euro.

Premie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal Naar schatting tot 17% van de mannen en tot 48% van de vrouwen boven de 70 jaar wordt geconfronteerd met incontinentie. Bovendien is er ook tijdelijke incontinentie door zwangerschap. Het gebruik van incontinentiemateriaal zorgt voor extra kosten én afval.

Premie voor herbruikbare luiers Wasbare luiers zijn echt niet te vergelijken met de oude katoenen doeken van weleer. Moderne wasbare luiers hebben de vorm van een wegwerpluier en zijn er in verschillende vormen, maten en kleuren. De luier sluit met handige klittenband, knoopjes of lintjes en is bijzonder comfortabel voor de baby. Wasbare luiers zorgen voor minder afval, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. En ze kosten veel minder dan wegwerpluiers. Die kosten per kind voor de hele luierperiode zo’n 1.300

Daarom breidde het gemeentebestuur de gemeentelijke subsidieregeling voor herbruikbare luiers uit met herbruikbaar incontinentiemateriaal. Je kan dus ook voor herbruikbaar incontinentiemateriaal rekenen op een subsidie tot 125 euro.

Hoe de premie aanvragen? Vul het aanvraagformulier in (www.lochristi.be -> diensten -> milieudienst of op milieudienst) en bezorg dit samen met het aankoopbewijs aan de milieudienst.

info

Milieudienst 09 326 88 04 milieu@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

21


milieu

Geluk zit in een klein geitje Een geitje van Oxfam Pakt Uit is het ideale cadeau voor Kerst. En wat is er mooier dan de lach van jouw moeder of vriendin als ze een geit onder de kerstboom vindt? Bovendien: wat geeft er meer voldoening dan te weten dat je tegelijk families in nood helpt?

1 cadeau = 3 keer gelukkig

4. Jouw gift gaat naar Oxfam-projecten. Als je meer dan 40 euro schenkt, ontvang je in maart 2013 een fiscaal attest voor jouw gift.

Geef een cadeautje van Oxfam Pakt Uit en maak jouw naasten, families in het Zuiden én jezelf gelukkig. Niet alleen verbaas je met een origineel cadeau, je helpt ook Oxfamprojecten vooruit. De cadeautjes passen dus perfect in de kerstsfeer van solidariteit, gezelligheid en gedeeld geluk.

Late beslissers of mensen die geen papieren cadeautje willen ontvangen, kunnen een pdf-versie van hun cadeautje(s) afdrukken. Wie online een cadeautje koopt, krijgt in zijn bevestigingsmail een link naar de pdf van zijn cadeautje(s). Die kan hij afdrukken, een persoonlijke toets geven en meteen afgeven.

Jouw geschenken helpen Met de opbrengst van de geschenkjes geeft Oxfam partners en projecten een duwtje in de rug zoals landbouwprojecten in Mali. Goundo Kamissoko uit Kayes, Mali, is een landbouwster en heeft zes kinderen: Ik kreeg een bok en vijf geiten van URCAK (l’Union Régionale des Coopératives Agricoles de Kayes). Vandaag, anderhalf jaar later, heb ik al twaalf geiten. Tijdens het regenseizoen geeft elke geit met kleintjes een liter melk ’s ochtends en ’s avonds, terwijl ze nog voldoende melk heeft voor haar lammetjes. Dankzij de geitjes heb ik dus melk voor mijn kinderen.

Hoe ga je te werk? 1. Kies je cadeautjes op www.oxfampaktuit.be. Je kan ook een papieren catalogus met bestelformulier aanvragen via oxfampaktuit@oxfamsol.be, 02 501 67 33 of een exemplaar downloaden van www.oxfampaktuit.be. 2. Je krijgt een enveloppe thuis gestuurd met daarin een wenskaart met foto van het gekozen cadeau, een groene enveloppe en de badges. 3. Op de kaart is plaats voorzien om een persoonlijke boodschap te schrijven. Nadien bezorg je de wenskaart en badge zelf of met de post aan de gelukkige als kerstcadeautje.

Geluk in vele vormen Het geschenkgeitje is de mascotte van de cadeautjescollectie, maar tussen de geschenken staan ook pakjes voor mensen die niet van gemekker houden: • voor groene vingers: boompjes, groenten, een biokraam; • voor zorgende handen: een babykit, een noodhulppakket; • voor wijsneuzen: een schoolbord, boekjes, een opleiding over water. Tijdens de kerstperiode pakt Oxfam uit met drie nieuwe geschenkjes: een kip, een geitenduo en een groentetuin. Er zijn geschenkjes voor ieders budget (vanaf 6 euro). De hele collectie is te bestellen op www.oxfampaktuit.be, een kleine selectie cadeautjes kan je kopen in de Oxfam-Wereldwinkel.

info

xfam Pakt Uit O 02 501 67 34 oxfampaktuit@oxfamsol.be www.oxfampaktuit.be

welzijn

Woningen gezocht O.C.M.W.-Lochristi is op zoek naar eigenaars die hun woning willen verhuren via het ocmw. Via haar eigen woondienst verhuurt het O.C.M.W. eigen woningen en gehuurde woningen aan mensen die moeilijk op eigen houtje een passende woning kunnen vinden. Verhuur je aan het O.C.M.W., dan ben je zeker van een stipte betaling van de huur. De huurders worden door het O.C.M.W. begeleid om hun leven terug op orde te krijgen. In geval van eventuele huurschade, staat het O.C.M.W. in voor de herstelling.

info 22

Nathalie Van Landeghem 09 355 93 09 nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be.

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Wervingsreserves en vacatures voor verschillende functies Wij bieden

• Aanleg werfreserve voor polyvalent medewerk(st)er serviceflats (E1-3) in contractueel verband. De huidige vacature betreft een halftijdse functie in contractueel verband voor onbepaalde duur met een proeftijd van 14 dagen. Uiterste inschrijvingsdatum 06.12.2012.

• werk in een aangename omgeving zonder fileproblemen en voldoende parkeer­ mogelijkheden; • Interessante vakantieregeling; • fietsvergoeding; • maaltijdcheques; • hospitalisatieverzekering.

• Aanleg werfreserve voor hoofdmaatschappelijk werk(st)er (B4-5). De huidige vacature betreft een voltijdse functie (38/38) in vast statutair verband met een proeftijd van 1 jaar. Uiterste inschrijvingsdatum 06.12.2012.

Interesse?

• Aanleg werfreserve voor coördinator huishoudelijk en technisch onderhoud (B4-5). De huidige vacature betreft een voltijdse functie (38/38) in vast statutair verband met een proeftijd van 1 jaar. Uiterste inschrijvingsdatum 17.01.2013.

Bezorg ons zo snel mogelijk je kandidatuur, samen met de nodige bijlagen (Bosdreef 5A, 9080 Lochristi). De toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en de uurroosters kan je opvragen via 09 355 93 09, marina.coppens@ocmwlochristi.be of karin.debruyne@ocmwlochristi.be.

Rechtzetting In het novembernummer is een fout geslopen in het artikel over het Sociaal Verwarmingsfonds. Er stond te lezen dat voor wie een uitkering kreeg van het O.C.M.W., de RVA of recht heeft op een sociale uitkering, de verwarmingstoelage rechtstreeks

betaald wordt aan de brandstofleverancier. Dat klopt echter niet. De rechtstreekse betaling geldt alleen voor wie in schuldbemiddeling zit. Voor meer info kan je contact opnemen met het O.C.M.W. (Bosdreef 5A of 09 355 93 09).

Zitdagen Juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseert het O.C.M.W., een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 20 december om 16.30u in het Sociaal Huis, Bosdreef 5A. Je geeft hiervoor uiterlijk 1 dag vooraf jouw naam en telefoonnummer.

info

Sociaal Huis Lochristi - O.C.M.W. Sociale Dienst 09 355 93 09 - bieke.demeester@ocmwlochristi.be

Sluitingsdagen Sociaal Huis Lochristi en het naai- en strijkatelier (Schoolstraat 40) zijn gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december en op dinsdag 1 en woensdag 2 januari.

info

Sociaal Huis Lochristi Bosdreef 5A 09 355 93 09

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

23


welzijn

Feest in het woonzorgcentrum Elk jaar organiseert woonzorgcentrum Sint-Pieter een seniorenveertiendaagse. Van 5 tot 18 november werden er heel wat activiteiten georganiseerd voor de 80 bewoners van de afdelingen Orchidee, Azalea en Begonia. Dit jaar stond de seniorenveertiendaagse in het teken van de jaren ’60 en ’70. De senioren kregen onder meer de film Mary Poppins aangeboden, een uitgebreide feestmaaltijd, een zang- en dansnamiddag met liedjes uit de oude doos, een schitterend dansspektakel van de Ronald Lee White Dancers en een optreden van harmonie Willen is Kunnen. Met een spetterende show die in elkaar gebokst werd door bewoners, personeel en vrijwilligers werd de seniorenveertiendaagse feestelijk afgesloten.

Kerstmarkt in woonzorgcentrum Sint-Pieter

Op zondag 16 december, van 14u tot 17u, wordt het woonzorgcentrum Sint-Pieter omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt. Met kerstmuziek op de achtergrond en sfeervolle lichtjes zullen in de gangen van het woonzorgcentrum en in de cafetaria verschillende kraampjes allerlei mooie spulletjes en lekkernijen uitstallen. Bewoners, vrijwilligers en medewerkers bundelen hun krachten om artisanale specialiteiten aan te bieden. Zo zijn er lekkere confituren en wafeltjes op grootmoeders wijze. Je vindt er ook unieke bloemstukjes, mutsen, sjaals en sokken. Wie nog kerstcadeautjes moet kopen, kan hier ook leuke geschenkjes vinden. Op 16 december is het ook Kerstmarkt in het dorp… en dan is de Bosdreef maar een boogscheut verwijderd. Spring gerust binnen om onze werking te ondersteunen en te genieten van een lekkere pannenkoek, warme chocolademelk en/of glühwein.

Tom, Marie, Sylvie en Marie roefelen in WZC Sint-Pieter We hebben plateaus met het ontbijt op mogen rondbrengen en dat was heel erg leuk. De mensen waren blij dat wij hun ontbijt kwamen brengen. We moesten wel een speciaal jasje aantrekken, omdat dit hygiënisch is, vertellen de meisjes. Voor Tom was de bedden opmaken het leukst. Ik vind het best fijn om voor mensen te zorgen. Ik heb ook al geroefeld bij de politie en de brandweer, maar het rusthuis vind ik het leukst. Op school volg ik namelijk ook lessen verzorging, aldus Tom. De kinderen kregen enkel logistieke taken voorgeschoteld, omdat zorgkundige taken bij senioren erg specifiek zijn. Tijdens deze voormiddag leerden ze dat ze in een woonzorgcentrum aandacht moeten hebben voor nette kledij, haartooi, goede schoenen en handhygiëne. 24

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 17 december. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak. Waar? Prijs?

Meer info?

LoS, Lochristi Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83) 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

Permanent - Bezoekje aan bloemisterij Belfleurken Belfleurken is dé echte Gentse Azalea met vernieuwend watergeefsysteem. Dit systeem, met wiek en waterreservoir, zorgt voor een langere, weelderige bloei en maakt het makkelijk om te verzorgen. Wie een bezoekje aan de bloemisterij brengt ziet het volledige proces, van stekje tot Belfleurken! Waar? Prijs? Meer info?

Belfleurken’s kwekerij (Oud-Hoflaan 26A) 6 euro, bloemetje inbegrepen reserveren 0499 47 16 87

Nog tot 31 december - KVLV Sportactiviteiten Waar? Wanneer? Meer info?

Meer info?

Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi (Bosdreef 2A) Tineke Boel, 0486 29 32 32

Nog tot 29 juni - Lessen zelfverdediging voor iedereen: Ju -Taï Jitsu Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen! Waar? Wanneer? Meer info?

Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare (J.P. Triestlaan 1) op dinsdag van 19.30u tot 21.30u, op zaterdag van 9u tot 11u 0475 344 856, www.damoikwai.be

Nog tot 30 juni - Turnen, yoga of lijndansen Waar? Wanneer? Meer info?

Waar? Prijs? Meer info?

Edugo (Dorp-Oost 31) op ma, woe en do www.kvlvlochristi.be/activiteiten.html

Atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) 15 euro 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

1 december - Sinterklaasfeest GB Beervelde Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

De Kring (Kloosterstraat 2) 14.30u tot 16.30u leden, 3 euro, niet-leden, 6 euro 09 355 99 61, www.gezinsbondbeervelde.be

1 december - Mosselsouper ACV & KWB Zeveneken Mosselen eten à volonté of genieten van een koude schotel. Waar? Wanneer? Prijs?

Meer info?

Edugo (Dorp-Oost 1) elke maandag www.kvlvlochristi.be

Nog tot 13 juni - Nieuw schooljaar Dans en Ballet Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans, ...Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij! Waar?

Nog tot 31 december Creatieve workshop voor kinderen Creatieve namiddag met vriendjes? Verjaardagsfeestje waarin je samen met je vriendjes knutselt? Daarna smullen van heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken? Dat kan allemaal!

Zaal Uyttenhove (Zavel 7) 17u tot 21u Volwassenen 18 euro (mosselen) of 15 euro (koude schotel), kinderen tot 12 jaar 10 euro. Steunkaart (met tombola) 3 euro. Inschrijven op ACV-dienstencentrum, 09 326 86 86 of bij Etienne Van Damme (Hoekstraat 15, 9160 Lokeren, 09 355 14 55), n.teirlynck@acv-csc.be

2 december - Creafonie: Kerstexpo Het huis wordt omgetoverd in de kerstsfeer met allemaal eigen gemaakte decoratie. Op zoek naar een geschenk? Of volg je graag een kerstworkshop? Waar? Atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 2 december Meer info? www.creafonie.com

4 december Kookworkshop: op en top met superfoods Superfoods, de benaming voor natuurlijke voedingsmiddelen die onze gezondheid een serieuze boost kunnen geven of zorgen voor een krachtige uitwerking op lichaam en geest. Heel geschikt als ondersteuning bij tal van aandoeningen, kwaaltjes, ongemakken, extra energie, zuivering, ... Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Natuurlijke gezondheidspraktijk Consciente (Brandstraat 47) 19u tot 22u 35 euro www.consciente.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

25


Uit in Lochristi 5 december Workshop Glasjuwelen + Juwelendoosje Glas snijden, juweel samenstellen, glas smelten. Je leert het op 3 uur. Tevens bekleden we een doosje om je 2 gemaakte juweeltjes in mee te nemen. Geen ervaring vereist… Atelier Creafonie beschikt over een collectie uitzonderlijk mooie glasjuwelen om geschenk te geven. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) 19u tot 22u 55 euro 09 355 24 94, 0487 32 60 02, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

13 december - Gastronomie met pure producten, kookdemonstratie bij De Keyser & DE KOK Kookdemonstratie met een Italiaans getint feestmenu, degustatie van aangepaste wijnen en Italiaanse delicatessen met tekst en uitleg door de hr. Paolo; tafeletiquette en - decoratie door Mevr. Linda Bogaert: een belevenis voor smaakpapillen en zintuigen. Waar? Wanneer? Prijs?

Meer info?

De Keyser & De KOK (Kerkstraat 22) 14u tot 17u of 19u tot 22u 20 euro voor leden, 25 euro voor niet-leden. Plaatsen zijn beperkt, snel inschrijven is de boodschap. Maak bij inschrijven keuze voor namiddag of avond. 09 355 84 11, carinestubbe@hotmail.com, www.markantvzw.be/lochristi

6 december - Kaarting OKRA 40 euro gratis Waar? Wanneer? Meer info?

15 december - Kaarting bieden 1ste 40 euro, gratis inleg 1,50 euro, 2de 20 euro, gratis inleg 1,50 euro.

WZC Sint-Pieter (Bosdreef 5B) 13.30u tot 17.30u info@ocmwlochristi.be

8 december - Algemene ledenvergadering + causerie + lunch Waar? Wanneer? Meer info?

Kasteel van Saffelaere (Kerkstraat 37) 11u tot 16u 09 355 81 98, robertsteens@hotmail.com, willemsfonds.lochristi@gmail.com

10 december - Mens en rechten achter de tralies Agnes Steenssens, medewerkster van de vzw Within-Without Walls, vertelt over haar ervaring als getuige van een executie, over de kracht van briefschrijven en over bezoeken aan Texaanse terdoodveroordeelden. Waar? Gemeentelijke bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 14.30u tot 17u Meer info? academie.mvl@okra.be, www.okra.be/middenvlaanderen

10 december - Leven met een etiketje Infoavond over ADHD, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid, dyspraxie… We worden om de oren geslagen met zulke diagnoses over kinderen. Waar? Gemeentelijke bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 20u Meer info? 09 356 64 61, www.gezinsbondlochristi.be

11 december - Met Jan Leyers naar het Avondland In het spoor van onze verre voorouders trekt Jan Leyers van Ethiopië, het land waar het menselijke avontuur ooit begon, naar de plek in Europa waar hij vandaag woont. De weg naar het avondland is een tocht door woestijnen en miljoenensteden, door arme en rijke landen, door democratieën en dictaturen. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

26

Carpoolen naar Deinze (de Rekkelinge) aan De Bonte Koe (Beervelde Dorp 58) Carpoolvertrek om 19u 10 euro, op vertoon van lidkaart betalen KVLV-leden slechts 6 euro 09 355 72 09

infoLOCHRISTI

Waar? voetbalkantine Sporta Zeveneken (St.-Elooistraat 86) Wanneer? 19.30u stipt Prijs? 1,50 euro Meer info? 09 356 95 90, degrauwedavey@belgacom.net

16 december - Kerstmarkt in WZC St.-Pieter Het woonzorgcentrum baadt in de kerstsfeer en aan verschillende kraampjes kan je terecht voor allerlei mooie spulletjes en lekkernijen. Zo vind je hier lekkere artisanale confituren, wafeltjes op grootmoeders wijze, unieke bloemstukjes, mutsen, sjaals en sokken. Waar? Meer info?

WZC Sint-Pieter (Bosdreef 5B) www.ocmwlochristi.be

19, 21 en 22 december - Kerstworkshops Kerstkorfjes om je tafel een mooie uitstraling te geven of versier je dressoir of hoek van de tafel met onze kerstsuggestie. Waar? Wanneer? Meer info?

Atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) op woensdag en vrijdag van 13u tot 22u, op zaterdag van 10u tot 13u 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

21 december - Kerstkaarting- en tapbiljartavond A.C.V. Beervelde organiseert Kerstprijskaarting (bieden) en Kersttapbiljartwedstrijd. Gratis: 2x40 euro + inleg. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Café Bonte Koe (Beerveldedorp 58) 19u 2 euro www.acv-groot-lochristi.be

21 december- kaarting bieden Maandelijkse ledenkaarting Café De Roos, lidgeld 1 euro/6 kaartingen. 30 euro gratis per kaartavond (m.m.v. Marcel Veldeman & Etienne van Damme) Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Café De Roos (Zeveneken-dorp 112) 19.30u 1,50 euro 09 355 58 44

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi 22 december - Kerstconcert Sfeervol Kerstconcert door het St-Franciscuskoor o.l.v. Paul Ascoop en het Stijkersensemble Arabeska o.l.v. Renaat Dreelinck. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

St.-Niklaaskerk (Dekenijstraat 1) 20u VVK 7 euro, ADK 10 euro 09 355 83 72, kristienbonne@hotmail.com

22 december Kerstwandeling Landelijke Gilde Lochristi Inschrijving ter plaatse. Bij terugkomst kan je napraten in een verwarmde ruimte. Verse soep of andere dranken zijn te verkrijgen. 2 gratis drankbonnen bij inschrijving. Aangepast schoeisel en fluovestje zijn aan te raden. Waar? Wanneer? Meer info?

Boomkwekerij Luc Calle (Hoekskensstraat 118E) vertrek tussen 19u en 20.15u robert.hesters@hotmail.com

22 december - Kerstconcert Koninklijke Harmonie St.-Cecillia Zeveneken o.l.v. Johan Van Hulle, het parochiaal zangkoor St.-Eligius onder leiding van Tiene Geysen, orgel: Dominique Verhaegen. Enkele liederen in samenzang. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

St.-Eligius kerk Zeveneken (Zevenekenen-dorp 1) 20u tot 21u 6 euro 0479 26 47 83, 0475 69 80 89, morel.guy.gerard@gmail.com

26 december Traditionele Kerstwandeling VTBKultuur Wandeling (7km) door het Heidebos met een extraatje: initiatie karabijnschieten (Opperstraat Moerbeke) in het bijzijn van Olympisch medaillewinnaar Lionel Cox. Voor 17 december inschrijven. Waar? Keizershoek Moerbeke (of op carpoolplaats, te bespreken bij inschrijving) Wanneer? 13.45u, karabijnschieten om 16u Prijs? VTBKultuurleden 3 euro, niet-leden 5 euro (gids en drankje in begrepen) Meer info? Paul Denis, 09 356 94 20, vtbkultuur.lochristi@skynet.be

IS GRATOER VEdRaVnkzij

Beste wensen voor 2013

Onze chauffeurs brengen je veilig thuis op oudejaar! Info www.delijn.be/oudejaar

w w w. l o c h ri st i. b e ď&#x201A;§ fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i ď&#x201A;§ t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

27


Lochristi in beeld: Weekend van de Jeugd

Meer foto's? facebook.com/gemeentelochristi

infoLochristi december  

infoLochristi december