Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

Kinderen in de auto... 5

Opendeurdag bio-energieplantage november 2012

10

23

Joepla zoekt animatoren face b o o k . co m/ g e me e nte lo ch rist i



t w itte r. co m/ lo ch rist i9080

Kom bloed geven  www.lochristi.be


Inhoud & colofon Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en O.C.M.W.-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 - 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren donderdag van 16u tot 18.30u zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens 09 355 99 44 - 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden land- en tuinbouw, lokale economie, KMO, patrimonium, personeel, plantsoenen, begraafplaatsen spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden gezins- en ouderenbeleid ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken spreekuren maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Jean-Pierre Raman 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren zaterdag van 10u tot 11.30u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse 09 355 16 31 marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Isabelle De Meyer 0477 29 35 40 isabelle.de.meyer@lochristi.be bevoegdheden administratieve vereenvoudiging, energiebeleid, interne communicatie, milieu spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Sandro Di Nunzio 09 326 88 18 sandro.di.nunzio@lochristi.be bevoegdheden financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak O.C.M.W.-voorzitter Patrick Maes 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be spreekuren na afspraak

2

infoLOCHRISTI

In de kijker................................................... 3 Nieuws......................................................... 4 Mobiliteit...................................................... 7 Jeugd........................................................... 9 Sport.......................................................... 11 Cultuur....................................................... 14 Milieu......................................................... 18 Welzijn........................................................ 21 UIT in Lochristi.......................................... 25 InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 10de jaargang, nummer 10 november 2012

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Artoos - www.artoos.be Artoos drukt infoLochristi op 100% gerecycleerd papier, met Blauwe Engel en EcoFlower certificaat, gebruikt vegetale inkten en werkt met 100% groene stroom.

Gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit OCMW Openbare werken Ouderenbeleid Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sociaal Huis Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 355 93 09 09 326 88 03 09 326 97 76 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 93 09 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be info@ocmwlochristi.be openbare.werken@lochristi.be drieke.henau@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be info@ocmwlochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info

AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 112 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 112 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Drugpunt 09 218 81 77 Kinder- en jongerentelefoon 102 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

0479 68 38 78

www.binlo.be

0475 29 56 02

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


in de kijker

Kinderen in de auto ...

Hoe maak je je baby of kind vast in het zitje? De riempjes van het zitje sluiten goed aan en er is ten hoogste 1 cm speling, anders neemt het gevaar voor verwondingen toe. Controleer dit voor elke rit en pas de riempjes aan volgens de dikte van de kleding. De riempjes van het zitje mogen niet gedraaid zijn en bij het vastmaken van de sluiting moet je een klik horen.

1 kind op 2 is FOUT vastgeklikt.

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw - Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel - Verantw. Uitg. Karin Genoe - Vrij van zegel

Meer dan waarschijnlijk sta je er niet echt bij stil als je de gordel van jouw kindje in de wagen vast maakt: in een correct gebruikt autozitje loopt je oogappel drie keer minder gevaar om gedood of zwaargewond te worden bij een ongeval. 80% van de ouders denkt dat hun kind perfect vast zit, maar niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt immers dat 1 op 2 kinderen fout vastzit in de wagen.

e? En het jouw

2BIV0169_10m2_236x356.indd 1

12/09/12 09:37

Babyzitje tegen de rijrichting • • • •

0 tot 13kg; baby; 3 riempjes; met gordel of Isofix.

• • • • •

De meest voorkomende fouten met een babyzitje tegen de rijrichting; Het babyzitje is slecht vastgemaakt aan het voertuig; Het babyzitje is in de verkeerde richting geïnstalleerd; De riempjes van het babyzitje zelf zijn onvoldoende aangespannen; De frontale airbag is niet uitgeschakeld, bij gebruik van het babyzitje op de passagierszetel vooraan; • Het anti-kantelsysteem van het Isofixbevestigingssysteem wordt niet gebruikt.

Kinderzitje in de rijrichting • • • •

9 tot 18kg; peuter & kleuter; 5 riempjes; met gordel of Isofix.

• De meest voorkomende fouten met een babyzitje in de rijrichting; • De riempjes van het kinderzitje zelf zijn onvoldoende aangespannen; • De armen van het kindje bevinden zich buiten de riemen.

Verhogingskussen • • • • •

15 tot 36kg; kleuter & lager; 1m10 tot 1m35 verplicht; met of zonder rugsteun; met gordel of Isofix+gordel.

• • • • •

De meest voorkomende fouten met een verhogingskussen; De gordel bevindt zich boven de armsteunen; De rugsteun is niet perfect aan het kindje aangepast; De gordel bevindt zich onder de armen; De gordel bevindt zich achter de rug van het kind.

En de reiswieg? Niet om het even welke wieg kan hiervoor gebruikt worden. Enkel wiegen met een homologatielabel komen in aanmerking. Deze hebben een speciaal systeem om baby’s in de wieg vast te maken en om de wieg te bevestigen op de achterbank van de wagen.

Voordelen

Nadelen

• De reiswieg kan handig zijn voor zeer lange ritten met jonge baby’s. • De reiswieg is aanbevolen voor vroeggeborenen.

• Reiswiegen bieden baby’s minder bescherming dan zitjes tegen de rijrichting in. • Ze nemen meer plaats in beslag. • Als de baby de leeftijd bereikt heeft van 5 of 6 maanden, zal hij te groot zijn voor de reiswieg. Aangezien hij dan nog te klein is om in de rijrichting te reizen, moet men nog enkele maanden gebruik maken van een zitje tegen de rijrichting in.

info

Sofie Van Damme woordvoerster BIVV 0473 855 944 www.goforzero.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

3


nieuws

Uit de gemeenteraad – 24 september Extra verwarming vroegere turnzaal gemeenteschool Zeveneken De grote zaal van de oude gemeenteschool in Zeveneken (in de Hoekstraat) werd vroeger gebruikt als turnzaal en kreeg dan ook een verwarmingsinstallatie voor een temperatuur van 16°C. Omdat deze zaal nu gebruikt wordt als multifunctionele zaal voor verschillende activiteiten. Zeker voor zittende activiteiten is een hogere temperatuur van 21°C nodig. Daarom zal in deze zaal extra verwarming voorzien worden (14.500 euro).

Wijziging erfdienstbaarheid parking station Beervelde Op 21 december 2009 keurde de gemeenteraad de ontwerpakte goed voor erfdienstbaarheid op het perceel gelegen naast de parking van het treinstation van Beervelde. De nieuwe eigenaar van het perceel wil in het aanpalende gebouw een horecazaak inrichten. Om hiervoor een stedenbouwkundige vergunning te krijgen, moet hij op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen hebben. Daarom wordt de bestaande erfdienstbaarheid gewijzigd: voortaan geldt er enkel nog een erfdienstbaarheid voor de toegangsweg naar de parking van het station. In overleg met de eigenaar valt dan ook de maandelijkse vergoeding van 150 euro weg.

Lijst facultatieve uitgaven 2012 • De gemeenteraad past de lijst van de facultatieve uitgaven 2012 als volgt aan: • een toelage van 250 euro voor buurtcomité De Ratte voor de organisatie van een buurtfeest; • een krediet van 1630,46 euro voor de schenking van de opbrengst van het ontbijt op de eco-expo aan het project Wakawaka; • een verhoging van de impulssubsidies voor de sport met 1.500 euro door de indexering van het bedrag dat de gemeente zelf van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt; • een verhoging van de subsidies voor de veiligheid van de jeugdlokalen met 3.600 euro voor de plaatsing van een brandwerende zonsverduisterende installatie in de jeugdlokalen van de KLJ-jongens Hijfte; • een verhoging van de toelage aan de vzw sportpromotie met 3.552,45 euro voor de organisatie van de Ronde van België 2012.

4

de samenwerking van de verschillende brandweerkorpsen binnen zone Centrum efficiënter organiseren en een goede hulpverlening verzekeren in overeenstemming met het principe van snelste adequate hulp (SAH). In een gedetailleerde bijlage worden de uitzonderingen voor de uitrukgebieden vastgelegd.

Kort • Aankoop school- en kantoormeubilair Gemeentelijke Basisschool – principebeslissing en goedkeuring lastenboek • Ondergronds brengen elektriciteitsnet Ommegangstraat – principebeslissing • Uittreding interlokale vereniging ELZA • Vaststelling budgetrekening 2011 • Vaststelling jaarrekening 2011 • Budget 2012 – wijzigingen 3 en 4 • Gemeentepersoneel - wijziging contingent gesubsidieerd contractuele betrekkingen • Gemeentepersoneel - wijziging personeelsformatie • Gemeentepersoneel - wijziging rechtspositieregeling administratief en technisch personeel • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps - vacantverklaring van twee betrekkingen van brandweerman (recrutering uit werfreserve) • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps - vacantverklaring van twee betrekkingen van luitenant (bevordering en vaststelling van bevorderingsvoorwaarden) • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps - aanstelling twee stagiairs brandweerman-vrijwilliger Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad. Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad.

Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen

Volgende gemeenteraden

Op vraag van de brandweerzone Centrum keurt de gemeenteraad een overeenkomst goed die de zonale uitrukprocedure regelt in het kader van de snelste adequate hulp. Deze overeenkomst wil

Maandag 29 oktober - 20u - raadzaal gemeentehuis Maandag 26 november - 20u - raadzaal gemeentehuis

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Afwijking wekelijkse rustdag

Sluitingsdagen

Het college van burgemeester en schepenen verleent een afwijking op de wekelijkse rustdag aan alle handelaren uit Lochristi van maandag 5 t.e.m. zondag 11 november. Dat gebeurde op vraag van NV Dreamland. Tijdens deze week mogen alle handelszaken geopend blijven zonder sluitingsdag.

Alle gemeentelijke diensten en het recyclagepark zijn gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 november. Het onthaal van de politiezone Puyenbroeck is gesloten op 1 november. Voor dringende politiehulp kan je altijd terecht op het noodnummer 112.

Gratis kinderuurtje op Winterkermis Zeveneken Alle Lootse kinderen van 2 t.e.m. 12 jaar (geboren tussen 2000 en 2010) krijgen 1 gratis beurt of korting op alle kermissen in onze gemeente. Het eerstvolgende kinderuurtje vindt plaats op de Winterkermis in Zeveneken op zaterdag 24 november van 17u tot 18u. Enkel met een kaart heb je recht op een gratis beurt of korting. Contacteer hiervoor de bevolkingsdienst (09 326 88 00 of bevolking@lochristi.be), geef de naam van je kind(eren), jouw adres en de gekozen kermis door en we sturen jou de kaart(en) op. Je kan de kaart(en) ook komen afhalen op de bevolkingsdienst.

info

Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

Opendeurdag grootste bioenergieplantage van BelgiĂŤ Wist je dat de grootste bio-energieplantage van ons land zich in onze gemeente bevindt? Bezoek de plantage op zondag 25 november van 13u tot 17u. Maak kennis met de biologen en landbouwingenieurs, onderzoekers en wetenschappers van de Universiteit Antwerpen die er de snelgroeiende populieren en wilgen bestuderen en alle broeikasgassen meten.

POPFULL-onderzoeksproject In april 2010 werd aan de Bosstraat 31A (op de terreinen van Isabel De Latthauwer, het vroegere landbouwbedrijf van Jozef Velghe) de grootste bio-energieplantage van ons land aangelegd. De meer dan 110.000 populieren en wilgen werden een eerste maal geoogst op 2 en 3 februari. De snippers werden gebruikt voor de productie van groene warmte in de nabijheid van Lochristi. De populieren en wilgen zijn nu aan hun tweede omloop bezig; ze zijn intussen bijna vier meter gegroeid. Onderzoekers en wetenschappers van de Universiteit Antwerpen werken er nauw samen met het boombedrijf Mouton.

Opendeur op 25 november Deze opendeurdag kadert binnen de Dag van de Wetenschap, een onderdeel van de Vlaamse Wetenschapsweek. Je krijgt er toelichting over de manier waarop snelgroeiende bomen worden geselecteerd en geteeld, en over de verschillende manieren om hun hout te verwerken tot warmte en/of elektriciteit in bio-energie-installaties. Het bezoek is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. Inschrijven doe je via www.ua.ac. be/levenslangleren. Voorzie laarzen of stevige wandelschoenen (voor de rondleiding over het mogelijk drassige terrein).

info

webh01.ua.ac.be/popfull www.dagvandewetenschap.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

5


nieuws

Word jij onze nieuwe collega (m/v)?

Het gemeentebestuur Lochristi is op zoek naar versterking voor de Technisch Uitvoerende Dienst (voltijdse geschoolde werkman, niveau D, contractueel verband met een arbeidsovereenkomst van twee jaar, verlengbaar) en een enthousiaste halftijdse administratief medewerker vrijetijdsdiensten (niveau C, arbeidsovereenkomst van twee jaar, verlengbaar).

Beknopte functiebeschrijving geschoold werkman In eerste instantie leid je een ploeg bij de wegendienst. Leidinggevende, organisatorische en communicatieve capaciteiten zijn dus vereist, naast kennisvereisten op het vlak van wegen en rioleringen. Daarnaast kan je ook ingeschakeld worden voor het uitvoeren van verschillende andere taken.

Beknopte functiebeschrijving administratief medewerker

Voorwaarden geschoold werkman

Je werkt voor de dienst cultuur en toerisme, waaronder ook de organisatie van evenementen valt. Als medewerker van deze dienst ben je o.a. verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en praktische uitvoering van specifieke culturele en toeristische projecten en word je ingeschakeld voor administratieve taken.

• Je slaagt voor een selectieproef. • Het bezit van een rijbewijs C is een pluspunt.

Voorwaarden administratief medewerker

Bezoldiging geschoold werkman

• Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs. • Je slaagt voor een selectieproef.

De beginbrutojaarwedde bedraagt 20.972,77 euro en de maximumbrutojaarwedde (na 27 jaar overheidsdienst) 32.641,83 euro (exclusief haard- en standplaatsvergoeding). Bovendien krijg je maaltijdcheques (7 euro), hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding en een heel gunstige verlofregeling.

Pluspunten: • Je hebt zin voor initiatief en creativiteit. • Je hebt een correct taalgebruik en goede schriftelijke vaardigheden. • Je kan zowel zelfstandig als in een team werken. • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk. • Je hebt een goede PC-kennis (Office-pakket). • Je hebt bij voorkeur een rijbewijs.

Bezoldiging administratief medewerker De halftijdse beginbrutojaarwedde bedraagt 10.683,50 euro, het maximum (na 27 jaar dienst) is 19.553,56 euro (exclusief haarden standplaatsvergoeding). Bovendien krijg je maaltijdcheques (7 euro), hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding en een heel gunstige verlofregeling.

Interesse?

info

Voor meer informatie (functiebeschrijving, bezoldiging) kan je terecht bij de personeelsdienst (09 326 88 08, rudy.david@lochristi.be).

Dien jouw kandidatuur in (vermeld duidelijk arbeidsovereenkomst twee jaar geschoold werkman of administratief medewerker). Voeg een uitgebreid curriculum vitae en een fotokopie van jouw diploma(s) toe. Doe dit via de post of afgifte ter plaatse bij de personeelsdienst (Dorp-West 52). Ten laatste op vrijdag 16 november moet jouw kandidatuur er binnen zijn.

Is jouw kind veilig online? Gezinsbond Zelzate en drugpunt ELZA organiseren een infoavond over veilig internet voor kinderen. Deze infoavond vindt plaats op dinsdag 6 november om 19.30u in het gemeentehuis van Zelzate. Inschrijven kan via 6november@gezinsbondzelzate.be. We leven in een maatschappij waar internet, facebook, msn, twitter, enz. niet meer weg te denken is. Deze infoavond wil enerzijds de enorme rijkdom beklemtonen die gepaard gaat met internet, maar anderzijds ook bewust maken voor de gevaren en valkuilen die dit met zich meebrengt. Wil je meer info over internet, gamen, enz.? Wil je tips over de wisselwerking tussen kinderen en internet? Mis dan deze afspraak niet. 6

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


mobiliteit

Voetweg 45: openbaar onderzoek De gemeente wil voetweg 45, tussen de Bostraat en de Slagmanstraat, opnieuw toegankelijk te maken als trage weg. Dat is een weg die bijna uitsluitend gebruikt wordt door traag verkeer zoals wandelaars en fietsers. Voor de heropening van voetweg 45 is nog één gedwongen onteigening nodig.

Trage wegenplan Trage wegen zijn paden en wegen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Kerkwegels, jaagpaden, doorsteekjes in verkavelingen: veel trage verbindingen zijn verdwenen of in onbruik geraakt. Nochtans zijn trage wegen belangrijker voor de mobiliteit en leefbaarheid in onze gemeente. Zo kunnen we veiliger naar school of het werk fietsen. Of wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging weer aangenaam.

• Daarom maakte de gemeente Lochristi samen met Trage Wegen vzw en de provincie Oost-Vlaanderen vorig jaar een herstel- en ontwikkelingsplan op voor alle trage wegen op ons grondgebied. De heropening van buurtweg 45 is een onderdeel van dit trage wegenplan. Hiervoor maakte de gemeente afspraken met de eigenaars van de verschillende percelen waarop de voetweg loopt. Slechts één onteigening kon niet in onderling overleg geregeld worden. Daarom gaat de gemeente over tot een gedwongen onteigening. Het bericht van onderzoek vind je hieronder.

Trage wegen zijn belangrijk • Als recreatief wandel-, fiets- of ruiterpad Ze zijn ideaal voor wandelaars of fietsers om van de rust en de

natuur te genieten. Heel wat trage wegen worden vandaag al ingeschakeld in wandel- en fietsroutes. Als veilige verbindingen voor zachte weggebruikers Trage wegen kunnen een verkeersveilig alternatief zijn voor schoolgaande kinderen die van en naar de dorpskern fietsen. Voor boer en tuinder Ze ontsluiten akkers en weiden en zijn onmisbaar voor het landschapsbeheer. Voor natuurontwikkeling Trage wegen zorgen voor ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, waardoor planten en dieren zich kunnen verspreiden. Bovendien vinden heel wat planten en insecten er een onderkomen. Omwille van hun cultuurhistorische waarde Veel trage wegen zijn historische verbindingen. Sommige wegen dateren zelfs uit de Romeinse tijd. Aan veel paadjes hangt een verhaal of een legende vast.

info

Dienst Mobiliteit 09 326 97 70 mobiliteit@lochristi.be

Gemeente Lochristi, onteigeningsplan, bericht van onderzoek Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer aan alle belanghebbenden mee te delen dat het onteigeningsplan voor voetweg 45 te Lochristi, door de gemeenteraad van Lochristi in zitting van 3 september 2012 voorlopig werd vastgesteld. Het plan ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Lochristi, Technische Dienst, Dorp-West 52 (9080 Lochristi), elke werkdag (van maandag tot vrijdag) van 9u tot 12u en dit vanaf maandag 29 oktober 2012 t.e.m. maandag 12 november 2012.

Eventuele bezwaren of opmerkingen moet men laten geworden aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Lochristi, DorpWest 52, uiterlijk op maandag 12 november 2012 om 12u, dag en uur waarop het onderzoek gesloten wordt. Namens het College van Burgemeester en Schepenen: De Secretaris, De Burgemeester, Herman Schoonjans Yves Deswaene

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

7


mobiliteit

Fietsen langs spoorlijn Op maandag 29 oktober starten de werken voor de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn Gent-Antwerpen. Dat fietspad zal lopen van de Pensionaatstraat tot aan het station van Beervelde en krijgt verlichting die enkel zal branden als er fietsers passeren. Het is de bedoeling dat je op termijn veilig kan fietsen tussen de treinstations GentDampoort, Beervelde en Lokeren. Het fietspad is één van de schakels in een fietsverbinding tussen Gent, Lokeren en Antwerpen, de eerste tussen Gent en Lokeren en loopt parallel met de spoorlijn. Hiervoor werken de gemeentes, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid samen. Zo vinden binnenkort voorbereidende gesprekken plaats voor het fietspad tussen station Beervelde en Lokeren.

info

Dienst Mobiliteit 09 326 97 70 mobiliteit@lochristi.be

Nieuw wegdek Kasteelen Rozelaredreef De Kasteel- en Rozelaredreef bevonden zich in een slechte staat, met stof bij droog weer en putten bij slecht weer als gevolg. Beide dreven kregen nu een nieuwe verharding en kunnen opnieuw door wandelaars en fietsers veilig en comfortabel gebruikt worden als trage weg. De gemeente liet midden oktober herstellingswerken uitvoeren in de Rozelaredreef (een gemeentelijke dreef) tussen Kasteeldreef en Stationsstraat. Kort daarna deed de eigenaar van de Kasteeldreef hetzelfde. De Kasteeldreef is immers een private weg. Omdat die in de loop der jaren een openbaar karakter kreeg (door de aanwezigheid van fietsroutes, openbare verlichting, nutsleidingen, huisvuilophaling), betaalt de gemeente 40% van de kosten van deze herstellingswerken terug aan de eigenaar van de Kasteeldreef.

8

Kasteeldreef tijdens de werken

Kasteeldreef na

Kasteeldreef tijdens de werken

Kasteeldreef na

infoLOCHRISTI

Rozelaardreef

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Jeugdbeleidsplan (JBP): hoe gaat ie ? Maandelijks lichten we even kort de vorderingen en verwezenlijkingen van het JBP toe. Wat is er met andere woorden allemaal gaande in Jeugdwerkland en wat ruist er daar dan allemaal in het struikgewas? • Vrijdag 19 oktober was opnieuw de Dag van de jeugdbeweging. In Lochristi kwamen de leiding en vrijwilligers van onze geliefde jeugdverenigingen aan jeugdhuis Lodejo genieten van een aantal DJ-sets. • We zijn volop in de weer met de laatste voorbereidingen voor het spectaculaire Weekend van de Jeugd. • De crea-ateliers zijn goed opgestart. Meer info over het creaaanbod vind je op www.jeugdlochristi.be/crea. • De jeugdconsulent brengt binnenkort samen met de schepen van Jeugd en de jeugdraadvoorzitter een bezoekje aan leidingsvergaderingen van jeugdverenigingen om even te luisteren hoe alles loopt en om de werking van de jeugddienst aan de jonge luitjes voor te stellen. • We werken volop aan de brandveiligheid van onze jeugdlokalen. Zo plaatsen we binnenkort brandveilige verduistering en branddetectie in enkele jeugdlokalen en organiseren we een vormingsdag brandblussen voor dummies. • Bij de opmaak van de planning tienerwerking 2012-2013 zullen we rekening houden met voorstellen die tieners zelf kunnen geven tijdens een inspraakmoment op de tienerfuif.

info

Wordt vervolgd…

Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Fuifje organiseren? Fuifpunt raadplegen! Fuifpunt is ongetwijfeld dé interessantste site op het net voor iedereen die ook maar iets met fuiven te maken heeft. Je vindt er informatie over de organisatie, de wettelijke kant van de zaak, de laatste nieuwtjes en alles waar je nog niet aan gedacht hebt. Fuifpunt moet je eerste stop zijn bij het organiseren van fuiven. Fuifpunt ondersteunt fuiforganisatoren en beleidsverantwoordelijken met alle informatie over de organisatie van een fuif en een lokaal fuifbeleid.

info

www.fuifpunt.be

Allesoverjeugd.be Allesoverjeugd.be is een gloednieuwe website voor kinderen en jongeren. Tekst, opinie, foto, video en audio worden via 12 thema’s aan mekaar gelinkt. De wekelijkse nieuwsbrief informeert je over de meest recente berichten en je vindt er een activiteitenkalender. Activiteiten die je invoert in de UiTdatabank verschijnen automatisch op Allesoverjeugd.be.

info w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /j e u g d d i e n st l o c h ri st i  t w it t e r. c o m /j e u g d l o c h ri st i

www.allesoverjeugd.be

infoLOCHRISTI

9


Joepla zoekt animatoren

Speelplein Joepla had de voorbije zomer een grote animatorenploeg, maar onder het motto hoe meer zielen, hoe meer vreugd zoeken wij altijd nieuwe animatoren! Word jij in 2013 16 jaar of ouder, dan willen wij jou bij ons team! Neem je agenda en hou vrijdag 23 november vrij, want van 20u tot 22u vindt dan onze infoavond voor nieuwe animatoren plaats.

Eind september trok de speelpleinstuurgroep op beleidsweekend. De stuurgroep evalueerde de voorbije zomer en zal het komende werkjaar enkele nieuwe projecten uitwerken. De zomer van 2013 moet én zal opnieuw fantastisch zijn en daarvoor steken de animatoren nu al de handen uit de mouwen!

terecht! Vanaf dan hoor je bij ons team en mag je deelnemen aan alle activiteiten. Neem vrijblijvend een kijkje en breng massaal vrienden en vriendinnen mee. Kom af want … het is dé remedie tegen een saai leventje. Heb je nu al vragen of twijfel je? Mail naar speelpleinjoepla@lochristi.be.

Tijdens het jaar organiseren we heel wat activiteiten voor de animatoren (b.v. speelpleinweekend, dropping, paintball), zodat we een hecht team vormen dat paraat staat voor alle kindjes. We garanderen je veel nieuwe vrienden en ongelooflijk veel ambiance. De huidige animatorenploeg stelt op 23 november het speelplein voor. Achteraf kan je er met al jouw vragen over het speelplein

Praktisch

info

10

Voor wie? Wanneer? Waar?

Alle geïnteresseerden die in 2013 16 jaar of ouder worden. Vrijdag 23 november van 20u tot 22u. Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Albertlaan 29B).

Jeugddienst 09 355 65 66 - 0476 21 07 91 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be

infoLOCHRISTI

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /j e u g d d i e n st l o c h ri st i  t w it t e r. c o m /j e u g d l o c h ri st i


sport

Kerstsportkampen Tijdens de kerstvakantie organiseren de sportraad en de sportdienst van Lochristi een 3-daagse voor jong en iets ouder van woensdag 26 december t.e.m. vrijdag 28 december. Bovendien hebben we ook voor de 12-plussers een activiteit in petto! Heb je ook zin om deel te nemen? Schrijf je dan in en je kerstvakantie is nu al geslaagd!

Kleuterthemakamp: Kerstparade!

Opvang

Voor wie? Wanneer? Uren?

Tijdens de kerstsportkampen zorgt de sportdienst van Lochristi voor opvang in de refter van de Gemeentelijke Basisschool tussen 7.30u en 18u. Schrijf hiervoor vooraf in bij de sportdienst via 09 355 26 92.

Iedereen geboren in 2008 en 2007. Van woensdag 26 t.e.m. vrijdag 28 december. Van 10u-12u en van 13.30u-15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf boterhammetjes meebrengen) Waar? Kleuterafdeling Gemeentelijke Basisschool, Koning Boudewijnlaan 8 (gewijzigde locatie!). Prijs? Inwoners: 34 euro, niet-inwoners: 40,80 euro (2de kind: -20%, 3de kind: -40%). Programma? Gooien, vangen, dansen, zingen, springen, knutselen en nog veel meer!

Kerstspecial

Er is gratis busvervoer vanuit de verschillende deelgemeenten (heen en terug).

Inschrijven voor de kerstsportkampen Inwoners van Lochristi en niet-inwoners die in Lochristi naar school gaan:

{{ inschrijven vanaf woensdag 14 november 8u.

Voor wie?

Iedereen geboren in 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 en 2001. Wanneer? Van woensdag 26 t.e.m. vrijdag 28 december. Uren? Van 10u-12u en van 13u-15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf boterhammetjes meebrengen). Waar? Sporthal ‘t Veerleveld (Zaffelare). Prijs? Inwoners: 40 euro, niet-inwoners: 48 euro. Programma? Omnisport in combinatie met blokklimmen, schaatsen en bowling.

Schaatsen voor 12+ Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

Busvervoer

Iedereen geboren in 2000, 1999 en 1998. Vrijdag 28 december in de voormiddag. Kristallijn (Gent). Inwoners: 8 euro, niet-inwoners: 10 euro (busvervoer, schaatsen, verzekering en begeleiding inbegrepen).

Niet-inwoners van Lochristi:

{{ inschrijven vanaf woensdag 21 november 8u. Inschrijven kan o.a. telefonisch (09 355 26 92), via fax (09 355 62 12) of via sportdienst@lochristi.be. Inschrijvingen (ook via fax of mail) vóór 8u worden niet aanvaard! Na inschrijving ontvang je de meest recente gegevens over het gekozen sportkamp en de betalingsgegevens via de post. Betaal jouw sportkamp vóór 5 december, anders schrappen we jouw inschrijving en spreken we de reservelijst aan. Alle sportkampen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers, bloso-gediplomeerden of specialisten in één of andere sport, vaak actief in één van onze sportverenigingen. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

11


SPORT

Dag van de Jeugdsportbegeleider Op zondag 11 november organiseren de Sportdienst Gent en de Burensportdienst Schelde-Durme, waarvan Lochristi deel uitmaakt, de Dag van de Jeugdsportbegeleider.

Programma 9u-9.15u: verwelkoming. 9.15-10.45u:  Geïntegreerde aanpak begeleiding van jonge sporters: noodzaak of luxe?

Katinka Pottie geeft vanuit het standpunt van de jeugdsportcoördinator aan welk beleid je club kan voeren om de kwaliteit van de jeugdtrainers en jeugdsportcoördinatoren te optimaliseren. Justine Grillet, een talentvolle jonge atlete licht dit verder toe vanuit haar eigen ervaring als sporter.

11u-12.30u: Succesvol teamwerk.

Ook in sportclubs is teamwerk een absolute noodzaak. Prof. Erik Van Vooren, enterTrainer van dienst, geeft je op speelse en swingende wijze een checklist om de effectiviteit en de spirit van jouw team af te toetsen. Wedden dat je handen zullen kriebelen om er meteen mee aan de slag te gaan?

Tom Boudeweel is gastheer en leidt het debat. Aansluitend is er een receptie met broodjeslunch. Waar? Stadion KRC Gent-Zeehaven (Eikstraat 85A, Oostakker). Inschrijven? 09 210 34 00 of sportpromotie@merelbeke.gov.be Prijs? 10 euro voor wie voor 4 november inschrijft, 15 euro voor wie later of de dag zelf intekent (syllabus, receptie en broodjeslunch inbegrepen), te storten op BE65 0682 0740 2696 (Dexia). Vermeld naam en voornaam, sportclub en gemeente.

info

11.11

.2012

9u-12u

30

e d n a v D a g t b eg e l e i d e r r o p s d J e ug n ers e geleidekers e b t r o gdsp ld met spr or jeu al vo oren, gevu terrein. ia c e n ag sp dinat op hu Een d spor tcoör per t zijn d x e g u lk je die e Moderator: Een organisatie

TOM BOUDEWEEL

van Sportdienst Gent

STADION KRC Gent Zeehaven

en Burensportdienst Schelde-Durme

Eikstraat 85A Oostakker

www.gent.be/dagvandejeugdsportbegeleider

Zet de trainer op 1 Op zaterdag 15 december organiseert de Vlaamse Trainersschool (VTS) in de Topsporthal Vlaanderen (Zuiderlaan 14, Gent) de 5de editie van de Dag van de Trainer, een congres voor en door trainers. Op die dag probeert de VTS o.a. het belang van gekwalificeerde trainers aan te tonen voor een kwaliteitsvolle werking van de sportclub. Tijdens de workshops kan je als trainer ongetwijfeld wat opsteken van experten uit verschillende sporttakken, over sport in 12

infoLOCHRISTI

het algemeen en training in het bijzonder. In het aanbod zitten zowel vakoverschrijdende als sporttakspecifieke workshops. Interesse of wens je in te schrijven (uiterlijk tegen 1 december)? Neem een kijkje op www.bloso.be/dagvandetrainer.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


sport

Feesteditie kampioenenhulde Omdat 2012 een Olympisch jaar was én omdat onze lokale atleten zoals Evi Van Acker en Gijs Van Hoecke knalprestaties neerzetten, organiseren de sportdienst en -raad dit jaar een kampioenenhulde in feeststijl. Op vrijdag 23 november om 19.30u zetten we al onze kampioenen en inwoners met een bijzondere sportprestatie in de bloemetjes. Daarnaast zal je kunnen genieten van een aantal optredens. Ten slotte zullen we die avond Evi Van Acker huldigen als ereburger van Lochristi.

Voor de kampioenenhulde schrijven we alle sportverenigingen aan. Maar misschien ben je wel kampioen en geen lid van een sportvereniging van Lochristi? Bezorg ons dan jouw gegevens via sport@ lochristi.be. Je mag ook altijd een uitzonderlijke sportprestatie doorgeven. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Hou deze datum alvast vrij in je agenda!

info

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

HET GEMEENTEBESTUUR EN DE SPORTRAAD NODIGEN U UIT

KAMPIOENENVIERING 2012 Programma

Hvldiging kampioenen en bijzondere sporuqrestaties Demonstraties en optredens van o.a. Athena en Flik-Flak Bekendmaking trofee voor sporuverdienste Erebvrgerschap Evi Van Acker

VRIJDAG 23 NOVEMBER OM 19U30 Sporthal ‘t VeerleVeld te Zaffelare Vier met ons mee! Gratis toegang voor iedereen V.U. Yves Deswaene, Dorq-West 52, 9080 Lochristi

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

13


cultuur

Sinterklaas, Leerpiet en Lespiet bezoeken Lochristi Wil je met de auto rijden, dan moet je eerst je rijbewijs halen. En als zwarte piet op een dak wil lopen? Dan haalt hij een dakbewijs! Of tenminste: dat is de bedoeling… In de theatershow Kom van dat dak af op 1 december ontdek je dat dat niet altijd van een leien dakje loopt. Leerpiet probeert zijn dakbewijs te halen onder het goedkeurende oog van de Sint, Slechtweervandaag, Lespiet én de Maan! Alles verloopt vlekkeloos, tot Leerpiet ineens stil staat. Hij durft niet meer voor- of achteruit. Laat staan omhoog of omlaag! Met Piet en macht wordt geprobeerd om Leerpiet uit zijn benarde situatie te redden. Zelfs Riet, het meisje dat onder het dak woont waarop Leerpiet vastzit, komt een kinderhandje helpen… Zal Leerpiet zijn dakbewijs halen? Worden de cadeautjes op tijd bezorgd dit jaar? En welke rol spelen Zon en Maan in dit spannende, grappige en muzikale Sinterklaasverhaal? Wanneer? Waar?

Zaterdag 1 december, 15u Turnzaal Gemeentelijke Basisschool, ingang Koning Boudewijnlaan Prijs? 6 euro, drankje en snoepgoed inbegrepen Reservatie (aanbevolen!) en info? cultuurticket@lochristi.be of 09 326 92 30

Winteravond: zeil je voor het eerst…

Op de tweede Winteravond van dit seizoen laat zeilster en Olympisch bronzen medaillewinnaar Evi Van Acker je kennismaken met het leven van een topsporter. Afspraak op maandag 19 november om 20u in de polyvalente zaal van de bib. Na haar succesvolle prestatie op de Olympische Spelen in Londen kent iedereen Evi Van Acker. Maar op deze Winteravond vertelt ze je over de zeilsport zelf en waarom ze koos voor deze niet voor de hand liggende sport. Verder overlopen we samen met deze Zaffelaarse de start en de groei van haar sportcarrière tot de topatlete van vandaag. Hoe ervaart een jonge vrouw dit leven? En natuurlijk blikt ze ook nog eens terug op haar ervaringen op de Olympische Spelen in Londen.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

Praktisch Een Winteravond kost 3 euro. Abonnees hebben gereserveerde plaatsen tot 19.55u. Als nietabonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de betreffende voordracht. 14

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

gratis PrOeven 10 streekproducten uit onze regio Appelsap & vanillejenever uit Deinze Vers en op de hoeve geperst fruitsap, zonder toegevoegde kleurstoffen, bewaarmiddelen of suikers. Een heerlijk en gezond vruchtendrankje ter vervanging van frisdrank. Filliers vanillejenever is een nieuwe manier om vanille te ontdekken en jezelf te verwennen. Geniet van de ultieme combinatie van graanjenever, room en vanille.

Gandaham & geitenkaas uit Destelbergen Gandaham is een Belgische gedroogde ham of hesp, die door het proces van droogzouten en rijping een specifiek aroma verkregen heeft. De geitenkaasjes van Le Larry worden gemaakt van verse biomelk volgens een typisch traditionele ambachtelijke methode, dus met de pollepel geschept in de vormen. Guillotinebier & witlooftaart uit Melle La Guillotine van brouwerij Huyghe werd voor het eerst gebrouwen naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de Franse revolutie. Het is een stevig biertje met nagisting op fles en een alcoholgehalte van 8,5 procent.

De witlooftaart is een lokaal recept gelanceerd door een witloofkweker in Melle. Deze zoete taart op basis van witloof en noten past uitstekend bij een glas bier. Pralines & advocaat uit Merelbeke Advocaat van Distillery De Stoop is een overheerlijke ambachtelijk bereide drank met een alcoholpercentage van 15%. De basisgrondstof wordt gemaakt naar een aloud familierecept.

Bloemengebakje en Reinaertbier uit Lochristi De dienst Toerisme lanceerde het Loots Bloemengebakje. Drie bakkers van Lochristi ontwikkelden samen het taartje dat qua uitzicht en smaak typisch is voor de gemeente. Het Reinaertbier wordt gebrouwen door De Proefbrouwerij. De naam van het bier verwijst naar de legende van Reinaert de Vos. Proef de Reinaert Tripel, de Reinaert Amber en de Reinaert Grand Cru.

Met de beste cacao, de fijnste ingrediënten en ambachtelijk meesterschap maakt chocolatier Marioca pralines die de smaakpapillen strelen en het oog verwennen.

gratis PrOeven vormgeving | www.impressantplus.eu

Kom proeven van culinaire romans Je hebt van die romans die alle zintuigen beroeren en niet in het minst de smaakpapillen. Katrien Van Hecke vertelt pittige fragmenten uit de mooiste culinaire romans. De bib zorgt voor de lekkerste proevertjes uit deze smakelijke romans. Kom luisteren en proeven en krijg de recepten en een uitgebreide literatuurlijst mee om thuis zelf mee aan de slag te gaan. Waar? Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Wanneer? Donderdag 15 november om 20u. Voor wie? Volwassenen (max. 50 deelnemers). Reserveren? 09 356 60 73, de bibliotheekbalie of bibliotheek@lochristi.be. Prijs? Gratis.

Ontdek nu de keuken van toen De bibliotheek Lochristi stelt je, in samenwerking met De Vijf, een lekkere lezing voor. Eddie Niesten, medeauteur van De keuken van ons moeder, neemt je mee op een ontdekkingsreis naar de soms verrassende oorsprong van bekende en minder bekende streekgastronomie, gerechten uit de keuken van toen. Zijn kruidige verhalen geven je gegarandeerd een verrassende kijk op de keuken waarmee we zijn opgegroeid, een gastronomie die weer aan waardering wint. Na de lezing proef je gratis tien streekproducten uit de regio van de vijf bibliotheken: appelsap en vanillejenever uit Deinze, Gandaham en geitenkaas uit Destelbergen, Guillotinebier en witlooftaart uit Melle, pralines en advocaat uit Merelbeke en bloemengebakje en Reinaertbier uit Lochristi. Waar? Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Wanneer? Donderdag 22 november om 14u. Voor wie? Volwassenen (max. 80 deelnemers). Reserveren? 09 356 60 73, de bibliotheekbalie of bibliotheek@lochristi.be. Prijs? Gratis.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

15


cultuur

Er is iets aan de hand in de bib

De bib van Lochristi vraagt om jouw hulp. Ben je 9 jaar of ouder? Kom dan op vrijdagavond 30 november naar de bib. Er staat iets mysterieus te gebeuren. De spanning is nu al te snijden en iedereen loopt sinds Halloween geheimzinnig te fluisteren en nerveus rond te kijken. Neem een volwassene mee en doorkruis de donkere bib als een coole detective en ontrafel het hele bibmysterie. Waar? Wanneer? Voor wie?

Bibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6). Vrijdag 30 november van 19u tot 21u. Kinderen vanaf 9 jaar vergezeld van een volwassenen of een oudere broer of zus. Prijs? Gratis. Reserveren? Aan de bibliotheekbalie,09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be. Wie er bij wil zijn, fluistert zijn naam aan de balie of mailt naar bibliotheek@lochristi.be of telefoneert naar 09 356 60 73. Wees er vlug bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Dit is een organisatie van De Vijf i.s.m. MOOSS vzw.

Fundels in de bib

Kinder- en prentenboeken vind je niet langer enkel op papier. Fundels zijn bundels vol fun, met de animatie van een prentenboek, aangevuld met leuke activiteiten voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Kom deze Fundels ontdekken en ontlenen in onze bib. Je vindt 7 rugzakjes met Fundels in de hoofdbibliotheek en 1 in elk filiaal. Bij elk rugzakje hoort een Fundellezer en 3 boeken naar keuze uit de Fundelscollectie. De Fundellezer sluit je aan op je PC. Leg het boek er bovenop en je kan starten. Nadat het boek voorgelezen is, kan je beginnen aan de extra’s: een tekening, een spelletje, ... De wereld van het prentenboek gaat voor je open. Fundels stimuleren ook de taalvaardigheid van zowel Nederlandsals anderstalige kinderen. Kinderen kunnen het verhaal op twee verschillende tempo’s bekijken en beluisteren. In de spelletjeshoek vind je extra taalstimulerende spelletjes. Een rugzak met Fundels kan je gratis ontlenen gedurende 4 weken. Elk gezin kan slechts 1 rugzak ontlenen. Verlengen is niet mogelijk.

info 16

infoLOCHRISTI

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Voorleesweek in de bib

De bib van Lochristi zet tijdens de voorleesweek van 17 tot 25 november haar voorleesboeken in de kijker. Je krijgt tips over voorlezen en voorleesboeken. We zorgen voor een knus voorleeshoekje om samen de mooiste voorleesboeken te ontdekken tijdens jouw bezoekje aan de bib.

Woensdag 14 november

Woensdag 21 november De voorlezers zwermen uit en lezen op woensdag 21 november voor in de filialen Beervelde, Zaffelare en Zeveneken. Ze nemen je een halfuurtje mee met een mooi verhaal. Wil je komen luisteren, dan verwachten we je om 14u in het filiaal Beervelde, om 15.30u in het filiaal Zaffelare en om 17u in het filiaal Zeveneken.

Vrijdag 23 november We lezen in de hoofdbibliotheek, net voor het slapengaan, een halfuurtje voor. Dit kan alleen maar zorgen voor een heerlijke nachtrust. We verwachten alle kinderen om 18.30u in de hoofdbibliotheek van Lochristi. Breng gerust je slaapzak, kussen en knuffel mee.

Voorlezen Stichting Lezen presenteert

     

www.voorlezen.be

Voorlezen is een project van Stichting Lezen. Stichting Lezen wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en staat onder de Hoge Bescherming van ... Prinses Mathilde.

Zin in een lang spannend verhaal? Onze voorlezers slaan de handen in elkaar en lezen samen een uur voor. Breng je kussen en je knuffel mee. Met deze luxe voorleessessie starten we de voorleesweek. We verwachten je om 15u in de hoofdbibliotheek van Lochristi.

v.u. Majo de Saedeleer, Frankrijklei /,  Antwerpen – Illustraties Charlotte Dematons – typo Kris Demey

Waar? Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6); Filiaal Beervelde (Beervelde-dorp 56A); Filiaal Zaffelare (Zaffelare-Dorp 83); Filiaal Zeveneken (Zeveneken-Dorp 11). Voor wie? Kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren? 09 356 60 73, de bibliotheekbalie of bibliotheek@lochristi.be. Prijs? Gratis.

Draken en andere fabelbeesten

Wie gelooft er niet in draken, basilisken, regenboogslangen en dondervogels? Ze bestaan echt! Achter de fluisterstruiken in je tuin, hoog boven op de stommelzolder, in het verstoppertjebos van je hoofd. Als afsluiter van de Voorleesweek komt TcollectiefvertelT naar de bib van Lochristi vertellen over draken en andere fabelbeesten. Waar? Hoofdbibliotheek Wanneer? Zaterdag 24 november om 10.30 uur Voor wie? Kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders. Reserveren? 09 356 60 73, de bibliotheekbalie of bibliotheek@ lochristi.be Prijs? Gratis Deze voorstelling wordt aangeboden door het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. Van Stoel tot Stoel vzw.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

17


milieu

Energietip van de maand

Bekijk jij de toekomst door een groene bril ? Let je al op je energieverbruik en is je huis energiezuinig? Ga nóg een stapje verder en werk mee aan een leefbare toekomst voor de volgende generaties. Want onze aarde lijdt onder het broeikaseffect en fossiele brandstoffen zijn eindig.

Groene of hernieuwbare energie Wek je zelf groene energie op via warmtepomp, zonnepanelen, enz. of koop je groene energie aan, dan hou je al rekening met de slinkende energievoorraad. Maar ook met groene energie moet je zuinig omspringen.

Mobiliteit Naast verwarming in huis is jouw wagen een grote producent van CO2 en gebruiker van fossiele brandstoffen. Neem je vaker het openbaar vervoer of de fiets, dan bespaar je heel wat fossiele brandstoffen en zorg je voor een beter milieu.

materialen zijn even milieuvriendelijk. Let b.v. op de afstand die het moet afleggen (komt het uit een ver land?), of het milieuvriendelijk geproduceerd wordt, of het leidt tot afval, enz.

Solidair met het zuiden Wij komen in ons leven niet veel te kort. Meer nog, eigenlijk verbruiken we veel meer van de natuurlijke materialen dan nodig. Zo moeten de mensen in het zuiden het met veel minder stellen. We kunnen enerzijds erop letten dat we zelf zo weinig mogelijk boven onze natuurlijke stand leven en anderzijds de mensen in het zuiden steunen door eerlijke producten te kopen.

Vlees versus vegetarisch Voor de productie van vlees is heel veel landbouwgrond nodig en dat zorgt voor een grote uitstoot van CO2. Toch kan een goed stuk vlees wel eens smaken. Maar misschien is het niet nodig om elke dag vlees te eten? Je kan gerust één dag per week je portie vlees achterwege laten.

Materiaalgebruik Zowel bij de (ver)bouw(ing) van je huis als bij je dagelijkse aankopen, heb je een grote keuze uit materialen. Maar niet al deze 18

infoLOCHRISTI

info

Milieudienst 09 326 88 24 duurzaamheid@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


milieu cultuur

De Energiejacht: zeker van je buit! Wedden dat ook jij een aardig centje kunt verdienen door je energieverbruik op de voet te volgen en de energievreters in huis uit te schakelen? Registreer je gratis op www.energiejacht.be en bespaar 140 euro of meer per jaar op je energiefactuur. Dat was de gemiddelde besparing van de deelnemers aan de campagne vorig jaar.

Wat is de Energiejacht? De Energiejacht loopt van 1 december tot 31 maart. Tijdens die periode probeer je zoveel mogelijk energie te besparen aan de hand van concrete tips die je meekrijgt via www.energiejacht.be. Je voert er ook je meterstanden van gas, elektriciteit en water in. Zo ontdek je wat je écht verbruikt en hoeveel je bespaart.

Registreer je als energiejager Surf naar www.energiejacht.be en registreer je. Je houdt je meterstanden van je water-, gas- en elektriciteitsmeter bij en vult ze in op jouw persoonlijke gebruikspagina op deze site. Ga ook op zoek naar je energie-afrekening van vorig jaar. Die hebben we nodig om jouw energiebesparing te kunnen berekenen.

Waarom jagen we op energievreters? Door de energievreters de kop in te drukken, kun je veel energie besparen én je energiefactuur zien dalen. Vorig jaar behaalden de deelnemers een besparing van gemiddeld 8,65 % of 140 euro op hun jaarlijkse energiefactuur.

Het bijhouden van je meterstanden is heel belangrijk. Uit ervaring blijkt dat gezinnen die wekelijks hun meterstanden van gas en elektriciteit bijhouden en vergelijken met hun verbruik van het jaar voordien, een ‘energiereflex’ krijgen en zo al besparen op hun verbruik. Met een waaier aan kleine vuistregels en energietips kan je nog verder gaan. We gidsen je over het jaagpad met massa’s nuttige tips en informatie over energiebesparing, subsidies en premies.

Vijf toffe tips 1. Zet bij het koken het deksel op je kookpotten. Besparing: 70%. 2. Schakel de stand-by knop van elektrische toestellen uit. Besparing: 10%. 3. Ontdooi regelmatig je diepvries. Besparing: 10%. 4. Laat wasmachine en vaatwasser enkel draaien wanneer ze volledig vol zitten. Besparing: 10%. 5. Gebruik spaarlampen. Besparing: 50%.

Hoe doe je dat, energie besparen? Energie besparen vraagt echt niet zoveel inspanning: met wat aandacht, kleine gedragsveranderingen en enkele doordachte ingrepen kom je al een heel eind ver.

info

info@energiejacht.be www.energiejacht.be

Wil je ook een lagere energiefactuur? Doe de V-test!

DE ENERGIEJACHT

Registreer je op www.energiejacht.be en bespaar 140 euro (of meer) per jaar. w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

Op 24 en 25 september was het stormlopen in het gemeentehuis. Meer dan 100 inwoners gingen onder begeleiding op zoek naar een goedkopere energieleverancier. Wil je ook een lagere energiefactuur? Neem je laatste eindafrekening bij de hand en surf naar www.vreg.be, de rest is kinderspel. Kan je niet op het internet? Neem dan je laatste eindafrekening en bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, en doe de V-test telefonisch.

infoLOCHRISTI

19


milieu

Subsidiereglement: ecologische bouwmaterialen Het gemeentebestuur wil het gebruik promoten van minder milieubelastende, ecologische bouwmaterialen. Zo kan je sinds vorig jaar subsidies krijgen voor o.a. thermische isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen. De hoofdbestanddelen van nagroeibare grondstoffen komen uit land- of bosbouw. Bovendien hebben ze een goede milieubalans en weinig of geen schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Het voordeel van nagroeibare grondstoffen is dat stofkringlopen volledig gesloten worden. Dat voorkomt uitputting van grondstoffen (een goed beheer zorgt voor constante aangroei) en afval (materialen zijn herbruikbaar of composteerbaar). Het gebruik van lokale nagroeibare materialen zorgt bovendien voor een continu wereldwijde beschikbaarheid van materialen en biedt meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de lokale economie en autonomie. Vlaswolisolatie, hennepisolatie, papiervlokken (cellulose), houtvezelisolatie, kurkisolatie, schapenwol, stro en pluimenisolatie zijn voorbeelden van thermische isolatie uit nagroeibare grondstoffen. In Lochristi krijg je voor het gebruik van isolatiemateriaal uit nagroeibare grondstoffen een subsidie van 15% van de totale kostprijs (max. 250 euro/aanvraag).

info

Milieudienst 09 326 88 24 duurzaamheid@lochristi.be www.lochristi.be (rubriek diensten/Milieudienst)

Een muts voor je huis Een muts voor je huis is een gratis workshop van het gemeentebestuur, de Milieu Advies Winkel en de provincie Oost-Vlaanderen waarbij je leert om je dak correct te isoleren. Ben je een doe-het-zelver, dan leer je de fijne kneepjes van het vak. Laat je de werken door een aannemer uitvoeren, dat kom je te weten waarop je moet letten bij de offerte. De workshop vindt plaats op zaterdag 24 november van 14u tot 18u op de niet geïsoleerde zolder van het voormalige dienstencentrum in Zeveneken (ZevenekenDorp 11). Hou er rekening mee dat de zolder niet verwarmd is, aangepaste kledij is dus aangeraden. De workshop duurt ongeveer vier uur: zo’n drie kwartier theorie over isolatiematerialen en technieken, gevolgd door het werk in de praktijk. Wil je deelnemen aan de workshop? Bezorg dan je gegevens aan de duurzaamheidsambtenaar (duurzaamheid@lochristi.be of 09 326 88 24). Het aantal deelnemers is beperkt!

info 20

Milieudienst 09 326 88 24 duurzaamheid@lochristi.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

O.C.M.W. Lochristi zoekt personeel Halftijdse verzorgende in de ouderenzorg. Vervangingscontract (gesco), met ingang van 12 november 2012. Uiterste inschrijvingsdatum: 12 oktober 2012.

Interesse? Bezorg ons zo snel mogelijk je kandidatuur, samen met de nodige bijlagen (Bosdreef 5A, 9080 Lochristi). De toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en de uurroosters kan je opvragen via 09 355 93 09, karin.debruyne@ocmwlochristi.be of christelle.deschoenmacker@ocmwlochristi.be.

Het O.C.M.W. legt werfreserves aan voor verschillende functies • Aanleg werfreserve voor Polyvalent medewerk(st)er serviceflats (E1-3) in contractueel verband. Dit is een halftijdse functie in contractueel verband voor onbepaalde duur met een proeftijd van 14 dagen. Uiterste inschrijvingsdatum is 6 december 2012. • Aanleg werfreserve voor hoofdmaatschappelijk werk(st)er (B4-5). Dit is een voltijdse functie (38/38) in vast statutair verband met een proeftijd van 1 jaar. Uiterste inschrijvingsdatum is 6 december 2012.

Wij bieden

• Werk in een aangename om- • interessante vakantieregeling geving zonder fileproblemen • fietsvergoeding en voldoende parkeermoge- • maaltijdcheques lijkheden Meer informatie over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, examenprogramma en de functiebeschrijvingen kan je vinden op www.ocmwlochristi.be, of via het O.C.M.W.-secretariaat (09 355 93 09) of via marina.coppens@ocmwlochristi.be of karin.debruyne@ocmwlochristi.be.

Seniorenbal in Uyttenhove op 22 november Op het Seniorenbal kan je gezellig kletsen, oude kennissen opnieuw ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. En je kan er meebewegen op de muziek van Rudy Hammond en zijn Blue Ladies, zij brengen het beste van het Vlaamse lied. Het Seniorenbal werd voor het eerst georganiseerd in 2008 als afsluiter van een actie rond valpreventie voor ouderen. Daniel Velghe, die er van in het begin van de actie in 2004 bij was, vertelt: Veel ouderen komen na een eerste val in een neerwaartse spiraal terecht. Door te vallen, bezeren ze zich. Tijdens de herstelperiode, bewegen ze minder en hebben ze minder sociale contacten. Na het herstel staan ze nog minder stevig op hun benen. Ze vrezen voor nieuwe valpartijen en nemen daarom nog minder deel aan allerlei beweegactiviteiten. Dit heeft tot gevolg dat ze langzaam maar zeker nog zwakker worden. De kans neemt zo toe dat ze opnieuw zullen vallen. Het Seniorenbal wil nog altijd ouderen bewust maken van het belang van bewegen. Daarnaast probeert het Seniorenbal hen met elkaar in contact te brengen. Zo wordt elk jaar samengewerkt met de woonen zorgcentra, zodat ook mensen die in een rusthuis wonen, kunnen deelnemen aan deze activiteit. Johan Depuydt, voorzitter van de Ouderenadviesraad: Mensen die naar een rusthuis verhuizen, zijn vaak nog van plan om contact te houden met vroegere kennissen en buren, maar dit lukt niet altijd. Het Seniorenbal biedt hen de mogelijkheid om bij te kletsen met oude vrienden of om nieuwe contacten te leggen. Ieder jaar kunnen we rekenen op ongeveer 350 danslustigen. De Ouderenadviesraad kan rekenen op de ouderenverenigingen en Ziekenzorg voor de organisatie van het Seniorenbal. Wanneer? Waar? Prijs?

Donderdag 22 november van 14.30u tot 18u. Zaal Uyttenhove (Zavel 7). 4 euro in voorverkoop, 6 euro aan de kassa. Iedereen krijgt koffie en briochen. Wie wil, kan een dansje wagen op live-muziek van Rudy Hammond en zijn Blue Ladies. Kaarten kan je kopen bij de voorzitters van de ouderenverenigingen of op de dienst Ouderen en de bevolkingsdienst in het gemeentehuis.

info

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

Dienst Sociale Zaken 09 326 88 00 sociale.zaken@lochristi.be

infoLOCHRISTI

21


welzijn

Het Sociaal Verwarmingsfonds, een warm gebaar! Het Sociaal Verwarmingsfonds steunt je indien je jouw verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

Heb je recht op een verwarmingstoelage? Verwarm je jouw (huur)woning met mazout, petroleum of propaangas? Heb je een begrensd inkomen of een schuldoverlast of een uitkering van het O.C.M.W., RVA of een sociale uitkering? Is het antwoord op beide vragen telkens ja, dan kom je in aanmerking voor een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Hoe vraag je een verwarmingstoelage tijdig aan? Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof neem je contact op met het O.C.M.W.. Het O.C.M.W. zal nagaan of je wel degelijk voldoet aan de voorwaarden en of het adres, vermeld op de factuur, hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage? Het terugbetaalde bedrag hangt af van de brandstofsoort en de stookolieprijs. Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter de tussenkomst. Het fonds komt tussen voor: • min. 210 euro per jaar per gezin; • max. 1.500 liter per jaar per gezin.

info

O.C.M.W.-Lochristi Bosdreef 5A 09 355 93 09 www.verwarmingsfonds.be.

Mantelzorg, dat verdient een bloemetje! Bijzonder gewoon...

Een mantelzorger zorgt ervoor dat een hulpbehoevende langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorg is meestal ongeorganiseerd, langdurig en intensief, zonder tussenkomst van een organisatie. Vanaf maandag 12 november zet de ouderenadviesraad alle mantelzorgers letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes.

Mantelzorg

Verantwoordelijke uitgever: Yves Deswaene

Het toegekende bedrag wordt cash uitbetaald of gestort op jouw bankrekening. Ontvang je een uitkering van het O.C.M.W., RVA of heb je recht op een sociale uitkering? Dan betaalt het O.C.M.W. jouw toelage rechtstreeks aan jouw brandstofleverancier.

...Gewoon bijzonder! Nomineer jouw mantelzorger! E-mail zijn naam naar sociale.zaken@lochristi.be

Met de campagne mantelzorg, dat verdient een bloemetje willen het gemeentebestuur Lochristi, de ouderenadviesraad en het Sociaal Huis (OCMW) de mantelzorgers bedanken voor hun inzet en hen aanmoedigen om deze zorg verder te zetten. Zorgbehoevende inwoners konden hun mantelzorger aanmelden voor deze campagne door een promotiekaart in te vullen. Maar liefst 185 Lochristinaren deden dit. Vanaf maandag 12 november zullen vrijwilligers van de ouderenadviesraad al deze mantelzorgers letterlijk en figuurlijk in de bloemen zetten. Als dank voor hun inzet krijgen ze een azalea, een exemplaar van de thuiszorggids van het Sociaal Huis en een uitnodiging voor het ouderenbal op donderdag 22 november. 22

infoLOCHRISTI

Mantelzorg, de extra zorg die je vrijwillig voor een ander persoon opneemt, ongeacht de leeftijd...

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Kom bloed geven Beervelde Donderdag 15 november van 17.30u tot 19.30u Zaal Sjappoo (Beervelde-Dorp 80)

Lochristi Woensdag 7 en 14 november en op maandag 12 november van 17u tot 19.30u Refter GBS (Schoolstraat 18)

Zaffelare Maandag 26 november van 17u tot 19.30u WZC Sint-Vincentius (Kanunnik Triestlaan 4)

info

http://lochristi.rodekruis.be

Klusjesdienst De klusjesdienst van O.C.M.W.-Lochristi maakt zich stilaan op voor de winter. Heb je hulp nodig bij het behangen, schilderen en reparaties binnenshuis? Onze medewerkers staan voor je klaar. Heb je een bescheiden inkomen, dan kan je een beroep doen op de klusjesdienst. Je kan karweitjes en klussen aanvragen, zolang ze geen herhalend karakter hebben en uitgevoerd kunnen worden zonder specifieke vakkennis. De werkmannen gebruiken O.C.M.W.werkmateriaal. Zelf voorzie je uiteraard ook het nodige om de klus te kunnen klaren (verf, behangpapier, enz.).

info

Nathalie Van Landeghem 09 355 93 09 nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be.

Woonzorgcentrum SintPieter valt in de prijzen Het woonzorgcentrum Sint-Pieter van O.C.M.W. Lochristi is in de bloemetjes gezet door het cateringbedrijf waar het mee samenwerkt. Afgelopen zomer werd er in het woonzorgcentrum Sint-Pieter een heuse Olympische Spelen-wedstrijd georganiseerd. Daarbij werd er gerekend op de creativiteit van de plaatselijke koks om samen met de animatieverantwoordelijken een leuk evenement op poten te zetten dat gelinkt was aan de Olympische Spelen. De residenten van het woon- en zorgcentrum speelden wedstrijdjes zoals vogelpik, netbal, rolstoelhockey en basket. Door de schitterende

dynamiek die gecreëerd werd tussen de bewoners, het animatieteam en het verzorgend personeel viel het woonzorgcentrum SintPieter in de prijzen en mag het binnenkort drie gezelschapsspelen ontvangen die aangepast zijn aan senioren. (b.v. vergroot spelbord Mens-Erger-Je-Niet, waarbij de pionnetjes geplaatst worden in uitgefreesde vakjes zodat ze niet omvallen)

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

23


welzijn

Sociaal Huis verwent Lootse vrouwen Het Sociaal Huis organiseerde op 18 oktober samen met gemeentebestuur Lochristi en Logo Gezond+ een Ladies Night die in het teken stond van borstkankerscreening. Radiologe Hilde Durant gaf een boeiende uiteenzetting over borstkankerscreening in Vlaanderen en aansluitend werden de aanwezige dames getrakteerd op een heus verwenparcours. Omdat bij verwennen ook cadeautjes horen, kon een tombola niet uitblijven. Dankzij de vele reacties van verschillende handelaars uit Lochristi en omgeving vertrok elke dame met een presentje naar huis. O.C.M.W.-Lochristi was met 126 deelnemers na afloop heel tevreden. We hebben hen extra informatie over borstkanker gegeven en er op een leuke manier een zeer informatieve avond van gemaakt. Op deze manier zetten we het O.C.M.W. eens op een andere manier in de kijker. Met het Sociaal Huis doen we namelijk veel meer dan louter bijstand verlenen. Ook preventie behoort tot ons takenpakket, klinkt het.

24

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 19 november. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak. Waar? Prijs?

Meer info?

Lochristi Sierteeltmuseum (LoS), Zaffelare-Dorp 83 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

Nog tot 13 juni - Nieuw schooljaar Dans en Ballet Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans, ...Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij! Waar? Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi, Bosdreef 2A Meer info? Tineke Boel 0486 29 32 32

Nog tot 29 juni - Lessen zelfverdediging voor iedereen: Ju -Taï Jitsu Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen! Waar? Sporthal 't Veerleveld Zaffelare, J.P. Triestlaan 1 Wanneer? dinsdag van 19.30u-21.30u, zaterdag van 9u-11u Meer info? 0475 344 856, www.damoikwai.be

Nog tot 30 juni - Turnen, yoga of lijndansen Waar? Edugo, Dorp-Oost 31 Wanneer? op ma, woe en do Meer info? www.kvlvlochristi.be/activiteiten.html

Nog tot 31 december - workshop voor kinderen Creatieve namiddag met vriendjes? Verjaardagsfeestje waarin je samen met je vriendjes knutselt? Daarna smullen van heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken? Dat kan allemaal! Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Prijs? 15 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

30 en 31 oktober - Kids op smaakavontuur Tijdens deze 2-daagse (zonder overnachting) kunnen een 10-tal 7-12 jarigen kennismaken met lekkere gezonde smaken. En dit op een leuke manier om thuis ook aan de slag te kunnen! Samen maken we veel lekkers en vooral, samen maken we veel plezier! Waar? praktijk Consciente, Brandstraat 47 Wanneer? 9u tot 17u Prijs? 100 euro Meer info? Voedings- & gezondheidscoach Jasmine Willocq, www.consciente.be

31 oktober - Koken met kinderen De pompoen wordt 1 van de hoofdingrediënten! Waar? Jeugdlokalen Orphanimo, Koning Albertlaan 29B Wanneer? 14u tot 17u Prijs? leden Gezinsbond: 3 euro, niet-leden: 5 euro Meer info? Gezinsbond Lochristi, 09 355 25 74 of 0485 85 48 26, www.gezinsbondlochristi.be

3 november - De Nacht Van 't Onnozel Kieken DJ’s Davidov, Dimaro, Di Tomassi Ft. DJerom. Waar? Hangar Stevens, Rechtstraat 204 Wanneer? 21u tot 4u Prijs? Kaarten/stiften voor 5 euro te verkrijgen bij alle KLJ Zaffelare leden of bij Skoebidoe Zaffelare. ADK: 7 euro. Meer info? KLJ Zaffelare, http://kiekenfuif.kljzaffelare.be

4 november - Rommelmarkt Zaal Uyttenhove Waar? Zaal Uyttenhove Zeveneken, Zavel 7 Wanneer? 9.30u tot 18u Prijs? inkom bezoekers 1,50 euro, kinderen tot 12 jaar gratis Meer info? Gunther Van Der Poorten, blackclioo@hotmail.com

7 en 13 november - Workshop Glasjuwelen + doosje Glas snijden, juweel samenstellen, glas smelten. Je leert het op 3 uur. Tevens bekleden we een doosje om je 2 gemaakte juweeltjes in mee te nemen. Geen ervaring vereist… Atelier Creafonie beschikt over een collectie uitzonderlijk mooie glasjuwelen om geschenk te geven. Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? op woe 7 november van 19u tot 22u, op dinsdag 13 november 13u tot 16u Prijs? 55 euro Meer info? Atelier Creafonie, 09 355 24 94, 0487 32 60 02, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

8 november - Toscanië en Umbrië Toscane & Umbrië: betoverende golvende heuvels doorsneden met rijen cypressen. Hier vormde zich de grootste concentratie aan kunst ter wereld. Toscane is één groot Renaissance-museum met zijn schitterende domkerken, musea met prachtig beeldhouwwerk en statige villa’s met bekoorlijke tuinen. Waar? Bibliotheek Reinaert, Koning Boudewijnlaan 6 Wanneer? 20u tot 22.30u Prijs? leden VTBKultuur 6 euro, niet leden 5 euro Meer info? vtbkultuur.lochristi@skynet.be

8 november - Kaarting OKRA 40 euro gratis Waar? WZC Sint-Pieter, Bosdreef 5B Wanneer? 13.30 tot 17.30u Meer info? info@ocmwlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

25


Uit in Lochristi 10 november - Atelier Creafonie Workshop met textielverharder Staand, liggend zittend beeld met textielverharder. Inbegrepen: materiaal, koffie of thee met versnapering. Zelf meebrengen: schort of vuile kledij en je lunchpakket. Prijs?

60 euro

Decoratie met textielverharder Muurguirlande, windlicht... Je woning gezellig maken? Deze workshop draagt hiertoe een steentje bij. Schilderen met textielverharder Met allerlei natuurlijke materialen, kleuren en textielverharder bewerken we een canvasdoek. Prijs?

2x (20cmx20cm) of 1x (30cmx30cm)= 45 euro, 1x (50cmx50cm) of 1x (40cmx60cm)=63 euro

Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 10u tot 16u Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

10 november - SOLO SUPERIA (Paul Goossens) In deze conference badineert Paul Goossens over hoe het vroeger was, nog zou kunnen zijn, maar nooit meer zal zijn. Met meer dan één ironische knipoog wordt het verleden de hemel ingeprezen. Een avondje heerlijk amusement waarin zaken waarmee we in ons leven te maken hebben (liefde, school, televisie, politiek, relaties en natuurlijk solo bakboter) met een knipoog de revue passeren. Waar? Wanneer? Meer info?

Sint-Hubertuskring, Zaffelare- Dorp 47 20u tot 22.30u cultuurzaffelare@telenet.be

10 en 11 november - Mosselsouper Basisschool Oudenbos en de Ouderraad nodigen uit op hun 31ste mosselsouper in Zaal Uyttenhove (Zeveneken). Ook afhalen is mogelijk. Waar? Zaal uyttenhove, Zavel 7 Wanneer? zaterdag van 17.30 - 23u, zondag van 11.30u - 23u Meer info? Basisschool Oudenbos, ouderraad.oudenbos@gmail.com

13 november - Hoge bloeddruk, stille doder - markant Lochristi i.s.m. CM

Waar? voetbalkantine Sporta Zeveneken, Sint Elooistraat 86 Wanneer? 19.30u stipt Prijs? 1,50 euro Meer info? 09 356 95 90, degrauwedavey@belgacom.net

17 november - Gastronomisch diner Davidsfonds Waar? Lozen Boer 5 Wanneer? 19u Meer info? davidsfond-lochristi@telenet.be

21 november - Atheïsme - doordacht en doorleefd Een lezing en discussie met Peter Algoet als antwoord op de oproep uit Beminde ongelovigen. Atheïstisch sermoen van Anne Provoost om het atheïsme meer kenbaar te maken. Waar? Bibliotheek Reinaert, Koning Boudewijnlaan 6 Wanneer? 20u Prijs? leden LO Geuzen 3 euro, niet-leden 3 euro Meer info? LO Geuzen, lindavanderwildt@telenet.be, www.vrijzinniglochristi.be

23 tot 25 november - 51ste Vogeltentoonstelling Een vogeltentoonstelling met een verscheidenheid aan rassen en pluimage. Diverse kleurschakeringen, houdingen, kleurkanaries, postuurkanaries, exoten, parkieten, inlandse vogels en kruisingen zullen aanwezig zijn. Waar? gemeentelijk complex Uyttenhove, Zavel 7 Wanneer? vrijdag van 19u tot 22u, zaterdag van 9u tot 22u, zondag van 8u tot 17u Meer info? 09 355 95 00, www.aob.be

24 november - Recreatieve Quiz 13de algemene quiz met 100 vragen over gevarieerde onderwerpen. Er wordt gespeeld met ploegen van 4 personen. Prachtige prijzen voor iedereen. Waar? Gem. basisschool Beervelde, Kloosterstraat 4 Wanneer? 20u Prijs? 14 euro/ploeg, max. 60 ploegen Meer info? inschrijven: kwistetwel@scarlet.be

Waar? Bibliotheek Reinaert, Koning Boudewijnlaan 6 Wanneer? 20u tot 23u Prijs? leden Markant 3 euro, niet leden 6 euro, drankje inbegrepen Meer info? 09 355 98 68, desmedtolga@telenet.be, www.markantvzw.be/lochristi

24 en 25 november - Geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel Lochristi Geniet van een lekkere kop koffie of een glaasje wijn.

16 november - kaarting bieden Maandelijkse ledenkaarting Café De Roos, lidgeld 1 euro/6 kaartingen. 30 euro gratis per kaartavond (m.m.v. Marcel Veldeman & Etienne van Damme)

26 november - Assertief grenzen trekken Welke zijn veel voorkomende obstakels voor assertiviteit? Welke gedachten weerhouden je ervan nee te zeggen? Hoe bewaak je op een assertieve manier je eigen grenzen en hoe kan je op een assertieve manier weigeren? Gastspreker: Erna Claes, doctor in de psychologie.

Waar? Café De Roos, zeveneken-dorp 112 Wanneer? 19.30u Prijs? 1,50 euro Meer info? 09 355 58 44

26

17 november - Kaarting bieden 1ste 40 euro, gratis inleg 1,50 euro, 2de 20 euro, gratis inleg 1,50 euro.

infoLOCHRISTI

Waar? Oude Gemeenteschool Zeveneken, Hoekstraat 2 Wanneer? van 10u tot 18u Meer info? www.oww.be/lochristi

Waar? Feestzaal Hermeline, Hijfte Center 32 Wanneer? 20u Prijs? 5 euro, gratis voor CM-leden Meer info? Gezondheidspromotie CM Midden-Vlaanderen, 09 267 57 35, gezondheidspromotie.mvl@cm.be, www.cm.be/agenda

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi 26 tot 28 oktober - Een levensgroot beeld in je tuin. Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 10u tot 17u Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

30 november - Kerstworkshops Geef je tafel een mooie uitstraling of versier je dressoir met deze kerstsuggestie.

1 december - Sinterklaasfeest Alle kinderen worden verwacht voor het Sinterklaasfeest van Gezinsbond Beervelde. Waar? De Kring, Kloosterstraat 2 Wanneer? 14.30u tot 16.30u Prijs? kinderen en kleinkinderen leden GB 1 euro, kinderen en kleinkinderen niet-leden 3 euro, volwassenen leden 2 euro, volwassenen niet-leden 4 euro Meer info? 09 355 99 61, www.gezinsbondbeervelde.be

Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 10u tot 13u Meer info? Atelier Creafonie, 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

27


Lochristi in beeld: schoolbezoeken

Meer foto's? facebook.com/gemeentelochristi

infoLochristi november  

infoLochristi november

infoLochristi november  

infoLochristi november

Advertisement