Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

6

Eerste oogst op bio-energieplantage februari 2012

9

Nieuwe tarieven De Lijn

15

Dag Vlaanderen www.lochristi.be


Info Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 - 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren donderdag van 16u tot 18.30u zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens tel. 09 355 99 44 - gsm 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden land- en tuinbouw, lokale economie, KMO, patrimonium, personeel, plantsoenen, begraafplaatsen spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus tel. 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden gezins- en seniorenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken spreekuren maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Jean-Pierre Raman gsm 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren zaterdag van 10u tot 11.30u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Isabelle De Meyer gsm 0477 29 35 40 isabelle.de.meyer@lochristi.be bevoegdheden administratieve vereenvoudiging, energiebeleid, interne communicatie, milieu spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Sandro Di Nunzio tel. 09 326 88 18 sandro.di.nunzio@lochristi.be bevoegdheden financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak OCMW-voorzitter Patrick Maes tel. 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be spreekuren na afspraak

2

infoLOCHRISTI

Inhoud & colofon In de kijker................................................... 3 Nieuws......................................................... 4 Mobiliteit...................................................... 9 Jeugd......................................................... 10 Sport.......................................................... 12 Cultuur....................................................... 14 Milieu......................................................... 16 Welzijn........................................................ 21 UIT in Lochristi.......................................... 26 InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 10de jaargang, nummer 2 februari 2012

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke tel. 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Artoos - www.artoos.be Artoos drukt infoLochristi op 100% gerecycleerd papier, met Blauwe Engel en EcoFlower certificaat, gebruikt vegetale inkten en werkt met 100% groene stroom.

De gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit OCMW Openbare werken Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sociaal huis Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 355 93 09 09 326 88 03 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 93 09 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be info@ocmwlochristi.be openbare.werken@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be info@ocmwlochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 100 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 100 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Kinder- en jongerentelefoon 102 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

0479 68 38 78

www.binlo.be

w w w. l o c h ri st i. b e


In de kijker

Dikketruiendag: overtuig de anderen MOS (Milieuzorg Op School) en Ecocampus (Milieuzorg in het hoger onderwijs) roepen iedereen op om donderdag 16 februari deel te nemen aan de 8ste editie van de Dikketruiendag. Deze editie richt zich ook dit jaar vooral naar het onderwijs. Dat belet natuurlijk niet, dat je ook thuis of op het werk kan meedoen. Samen gaan we de strijd aan tegen de opwarming van het klimaat. De Dikketruiendag wil een aanzet geven om op school én in het dagelijks leven werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Wat op 16 februari 2005 startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen, …

Dikke trui Als je die al nodig hebt, want een graadje minder verwarmen, merk je nauwelijks, maar betekent wel 7% minder stookkosten en broeikasgassen. De energiebesparing is groot, de investering klein.

Overtuig anderen De strijd tegen de opwarming van de aarde is het leukst en het efficiëntst als we die samen voeren. Overtuig zoveel mogelijk mensen om met jou mee te doen. Samen gaan we de strijd aan tegen de opwarming van het klimaat.

Tips om zelf energie te besparen Verwarming

• • • • • • • • • •

Verwarming uit in kamers waar niemand is. Verwarming uit of tot 13 à 15 graden ’s nachts. Deuren en ramen (van verwarmde ruimtes) goed sluiten. Graadje lager stoken overdag. Trek liever een trui aan dan harder te stoken. Gordijnen ’s nachts sluiten. Vermijd bijverwarming met een elektrisch vuur. Thermostaat lager zetten half uur of uur vóór je gaat slapen. Tochtstrips bij buitendeuren en ramen. Radiatorfolie achter de radiator.

Verlichting

• G eniet van de zon. Kunstlicht is vaak overbodig en daglicht is helemaal gratis. • Gebruik spaar- of ledlampen. • Licht uit in kamers waar niemand is, ook als je maar even weg bent. Warm water

• • • •

eem een douche i.p.v. bad. N Probeer kort te douchen. Gebruik een spaardouchekop. Isoleer leidingen van warm water.

Elektrische toestellen

• V ermijd stand-by (rood lichtje). • Gebruik de vaatwasser alleen als die helemaal gevuld is en gebruik het spaarprogramma. • Schakel over op groene stroom. Koelen en invriezen

• V erwijder het ijslaagje in ijskast en diepvries. • Open de koelkast en diepvries zo kort mogelijk. • Laat jouw gerechten afkoelen vóór je ze in de koelkast of diepvries plaatst.

w w w. l o c h ri st i. b e

Koken

• K ook met het deksel op de pot. • Gebruik een snelkookpan. • Schakel de oven enkele minuten vóór het einde van de bereiding uit. • Haal etenswaren ‘s avond of ’s ochtends al uit de diepvries i.p.v. de microgolf te gebruiken om ze te ontdooien.

affiche2.indd 1

28/10/2011 14:37:56

Wassen en drogen

• W as op zo laag mogelijke temperaturen. • Gebruik geen droogkast maar droog zoveel mogelijk op rek of waslijn. • Laat liever één volle machine draaien dan twee halfvolle. Vervoer

• V ermijd de auto voor korte afstanden en neem eens de trein of bus bij lange afstanden. • Probeer te carpoolen. • Ga fietsen of wandelen i.p.v. met de auto op stap. • Controleer en pas jouw bandenspanning regelmatig aan. • Doe aan eco-driving.

info

Meer info? www.dikketruiendag.be www.energiesparen.be

infoLOCHRISTI

3


Nieuws

Uit de gemeenteraad – 19 december Nieuwe verlichting Hijftestraat, Rostijnenstraat en Beerveldse Baan De armaturen van de openbare verlichting in de Hijftestraat, Rostijnenstraat en Beerveldse Baan zijn verouderd en hebben een zeer laag rendement. Netbeheerder Eandis zal 82 armaturen dan ook vervangen. De werken worden geraamd op 28.894,61 euro voor de Hijftestraat, 8.668,38 euro voor de Rostijnenstraat en 9.868,57 euro voor de Beerveldse Baan (excl. btw).

Parkeerverbod in Moleneinde De ingang van de pastorie van Zaffelare doet dienst als toegang voor de brandweer om de pastorie, de drie achterliggende woningen en een bedrijf te bereiken. Om de brandweerwagens toe te laten deze weg ongehinderd in te draaien, stelt de gemeenteraad een parkeerverbod in vanaf huisnummer 8 t.e.m. 10.

Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) bekeek alle subsidieaanvragen en stelt de gemeenteraad voor het voorziene krediet van 15.000 euro als volgt te verdelen: • Ontwikkelingshulp 11.11.11 Groot-Lochristi: 2.000 euro; • Vrienden van Kasongo-Luanda: 1.444,44 euro; • Vzw Abhaya India: 1.444,44 euro; • Werkgroep aardbeving Peru: 1.444,44 euro; • vzw Martin De Kegel - Sri Lanka: 1.444,44 euro; • Marc D’Hollander-Hilde Van Laere - India Hulhundu: 1.444,44 euro; • Agnes Verbrugghen - Nyamascheke Rwanda: 1.444,44 euro; • Annelies Van Peteghem - Senegal Sokone: 1.444,44 euro; • Project Ivoorkust (Assouende): 1.444,44 euro; • VZW Wereldsolidariteit – Benin: 1.444,44 euro.

Hernieuwing belastingreglementen Enkele belastingreglementen vervallen op 31 december 2011. De gemeenteraad hernieuwt ze met volgende aanslagvoeten: • gemeenteopcentiemen op onroerende voorheffing: 1.000 opcentiemen; • aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting: 6,9 %; • kohierbelasting op grond- en zavelgroeven: 0,12 euro/ton; • kohierbelasting op inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen: zie blz. 16; • belasting op afgifte van milieuvergunningen: 50 euro plus kosten voor bekendmaking in dag- en/of weekbladen (over4

infoLOCHRISTI

eenkomstig Vlarem I); • b elasting op parkeren in blauwe zone: 25 euro/dag (bij langer parkeren dan toegestaan); • belasting op aanvraag van administratieve stukken (identiteitskaarten, identiteitsbewijzen, verblijfsbewijzen voor vreemdelingen, reispassen, trouwboekjes): behoud van huidige tarieven.`

Gemeentelijke dotatie lokale politie De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie van 1.384.949 euro (2% hoger dan 2011) aan de politiezone Puyenbroeck (Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate) goed. Kort

• Gunstig advies tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan • Goedkeurig ontwerpakte desaffectatie en verkoop stuk grond ter hoogte Rechtstraat 28 aan fam. De Saeger-Verbrugge • Goedkeuring wijziging dienstreglement bibliotheek • Hernieuwing retributiereglement werken voor nutsleidingen op openbaar domein • Vaststelling lijst facultatieve uitgaven 2012 • Kennisname budgetwijziging OCMW 2011 • Goedkeuring meerjarenplanning OCMW 2012-2015 • Kennisname budget OCMW 2012 • Vaststelling budget gemeente 2012

Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad. Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad.

Volgende gemeenteraden Maandag 30 januari - 20u - raadzaal gemeentehuis Maandag 27 februari - 20u - raadzaal gemeentehuis

w w w. l o c h ri st i. b e


Budget 2012

Nieuws

Op 19 december vorig jaar keurde de gemeenteraad het budget van 2012 goed, een lijvig document van meer dan 200 bladzijden. Wij maken je graag wegwijs in die hoop ingewikkelde termen en cijfers. Het gemeentelijk budget 2012 geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die het gemeentebestuur dit jaar voorziet. Belangrijk om weten is dat het budget bestaat uit twee grote delen: de gewone dienst en de buitengewone dienst. 3. Overdrachten

Het gemeentebestuur betaalt een deel van de werkingskosten van het O.C.M.W. (1.692.529 euro), de politiezone Puyenbroeck (1.384.949 euro) en de kerkfabrieken (104.408 euro). Andere overdrachten zijn de subsidies aan o.a. verschillende jeugd-, sporten cultuurverenigingen. Overdrachten: 5.828.211 euro 4. Schuld

Dit zijn de jaarlijkse betalingen aan intresten en aflossing van de leningen die de gemeente heeft aangegaan. De leninglast van Lochristi is nu reeds zeer laag (volgens gegevens van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur zijn er slechts 3 gemeenten in Oost-Vlaanderen waar de schuld per inwoner nog lager is), en zonder nieuwe leningen zal de gemeente tegen einde 2014 quasi schuldenvrij zijn. Schulden (leningen): 327.502 euro

Belangrijkste inkomsten gewone dienst Totaal ontvangsten: 20.812.134 euro 1. Prestaties

Dit zijn de bijdragen van inwoners voor het gebruik van de gemeentelijke diensten en gebouwen. Denk bijvoorbeeld maar aan de vergoeding die je moet betalen voor het gebruik van de sporthal of Uyttenhove. Ook administratieve kosten voor dossiers vallen hieronder. Prestaties: 1.160.756 euro

GEWONE DIENST

2. Overdrachten

Onder de gewone dienst vallen alle uitgaven en ontvangsten die nodig zijn voor de dagelijkse dienstverlening. Denk maar aan personeelskosten, belastingsontvangsten, leninglasten, onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen en voertuigen, enz.

Het gemeentebestuur ontvangt enerzijds bijdragen van de hogere overheid (b.v. toelage van het Gemeentefonds, toelagen voor cultuur, sport en bibliotheek en werkingsbijdragen voor de gemeentelijke basisschool) en anderzijds belastingsinkomsten van inwoners, zoals de huisvuilbelasting (diftar) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing en op de personenbelasting. Opcentiemen is de belasting die het gemeentebestuur heft op het bedrag van de onroerende voorheffing (in de volksmond beter gekend als de grondlasten, een belasting op onroerende eigendom) en de personenbelasting (de belasting op je inkomen) die je moet betalen aan de federale of Vlaamse overheid.

Belangrijkste uitgaven gewone dienst Totaal uitgaven: 19.585.165 euro 1. Personeel

Het gemeentebestuur telt 132 personeelsleden, 35 vrijwillige brandweerlieden en 73 onderwijzend personeel. Volgens de gegevens van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur beschikte Lochristi in 2009 over 4,71 personeelsleden (excl. onderwijs en brandweer) per 1.000 inwoners, wat weinig is in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang. Personeelskosten: 8.341.482 euro 2. Werkingskosten

Hieronder vallen alle kosten voor o.a. verlichting, verwarming, telefonie, schoonmaak en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, onderhoud van wegen, speelpleinen en parken, aankoop van boeken voor de bibliotheek, materialen voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool, ophaling en verwerking van huisvuil, enz. Werkingskosten: 5.087.970 euro

w w w. l o c h ri st i. b e

Overdrachten: 18.791.505 euro

Weetje: De gemeenteraad besloot om de tarieven van de personenbelasting (6,9 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.000) niet aan te passen. Zo kiest het gemeentebestuur ervoor om de fiscale lasten voor zijn inwoners zo laag mogelijk te houden. In Oost-Vlaanderen zijn er trouwens maar twee gemeenten waar de combinatie van zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing lager zijn dan in Lochristi.

infoLOCHRISTI

5


Nieuws 3. Schuldontvangsten

Buitengewone dienst

De belangrijkste ontvangsten in deze categorie zijn de dividenden van de intercommunales waar het gemeentebestuur deel van uitmaakt.

Onder de buitengewone dienst vallen alle niet-regelmatige uitgaven (investeringen) en ontvangsten van het gemeentebestuur.

Schuld (intercommunales): 859.872 euro Enkele voorbeelden van specifieke uitgaven binnen de buitengewone dienst • Renovatie Kring Beervelde De Kring Beervelde voldoet niet aan de PTI-reglementering (brandveiligheidsregels voor Publiek Toegankelijke Inrichtingen). Daarom is een renovatie nodig. • M ultifunctioneel complex Uyttenhove Het gemeentebestuur wil een nieuw multifunctioneel ontmoetingscentrum bouwen op de huidige site Uyttenhove in Zeveneken. Het vernieuwde complex zal bestaan uit een sporthal, een multifunctionele feestzaal en een aantal kleinere ruimtes voor repetities, dans- en andere lessen. Midden 2011 weigerde de dienst Ruimte en Erfgoed van de Vlaamse overheid (het vroegere Stedenbouw Gent) de stedenbouwkundige vergunning. Het gemeentebestuur tekende hiertegen beroep aan bij de Raad voor vergunningsbetwistingen (zie www.lochristi.be/uyttenhove).

Het totaalbedrag aan uitgaven op de buitengewone dienst is 9.532.816 euro.

• V ernieuwing speelplaats en verfraaiing omgeving muziekklassen Gemeentelijke Basisschool De speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool Lochristi is aan vervanging toe. Het huidige asfalt is beschadigd door slijtage en plaatselijke herstellingen. • Aankoop tankwagen brandweer De huidige tankwagen dateert van 1989 en zal, rekening met de leveringstermijn voor een nieuwe wagen, bij zijn vervanging zeker 25 jaar dienst hebben. • V oorzien van verkeersremmende elementen Sinds de invoering van snelheidszones midden 2009 mag je in Lochristi enkel nog 30, 50 of 70 km/u rijden. Om dit te ondersteunen, moeten er o.a. verkeersremmende elementen (b.v. verkeersdrempels) geplaatst worden.

• Aanpassing schoolomgeving SintElooistraat Om de verkeersveiligheid aan de school in de Sint-Elooistraat te verhogen, zal het fietspad worden heraangelegd. • E xtra accommodatie voor gevechtssporten Voor gevechtssporten in de polyvalente zaal van sporthal ’t Veerleveld moeten de sportverenigingen telkens een verplaatsbare tatami leggen. Dat belemmert het optimale gebruik van de zaal. Daarom zal een studiebureau mogelijke oplossingen onderzoeken.

info

Meer info? Financiële dienst 09 326 88 10 financiele.dienst@lochristi.be

Eerste oogst op bio-energieplantage In Lochristi bevindt zich in de Bosstraat de grootste bio-energieplantage van het land. De meer dan 100.000 populieren en wilgen kunnen nu voor het eerst geoogst worden. Je kan de oogst zelf bijwonen tijdens een demo op vrijdag 3 februari (onder voorbehoud).

Sinds april 2010 beheert de Universiteit Antwerpen i.s.m. Groep Mouton aan de Bosstraat 31 in Lochristi de grootste bio-energieplantage van ons land. Deze 18 ha grote plantage bestaat uit snelgroeiende populieren en wilgen die geteeld worden voor de productie van hernieuwbare groene (bio-)energie. De plantage dient voornamelijk als onderzoeksterrein van de Universiteit Antwerpen. Nog tot 2014 bestuderen en beheren onderzoekers de groei en productie van de bomen en de luchtkwaliteit boven de plantage. Na twee jaar zijn de meer dan 100.000 populieren en wilgen uitgegroeid tot kleppers van bijna vijf meter hoog, met een aantal uitlopers tot zeven meter. De Universiteit Antwerpen kan de boompjes nu voor het eerst oogsten en zet daarvoor drie verschillende oogstmachines in. Ook jij kan de oogst meemaken tijdens een oogstdemonstratie op de plantage (Bosstraat 31). Als de weersomstandigheden het 6

infoLOCHRISTI

toelaten, vindt die plaats vermoedelijk op vrijdag 3 februari ’s middags. De definitieve datum en het uur van deze demo zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden via www.lochristi.be, de digitale infoborden en de pers. De demo is gratis, maar je moet je wel inschrijven via 051 27 33 85, of ludwina.pecceu@inagro.be. Vermeld duidelijk voor welke demo je wil inschrijven en met hoeveel personen. De demo wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en INAGRO, i.s.m. Groep Mouton. Tip: voorzie laarzen of stevige wandelschoenen want de plantage kan er drassig bij liggen.

info

Meer info? http://webh01.ua.ac.be/popfull

w w w. l o c h ri st i. b e


Nieuws

Bevolkingsdienst verhuist tijdelijk naar collegezaal Het bureau van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Sociale Zaken wordt grondig verbouwd. Hierdoor verhuizen deze diensten van 14 februari t.e.m. 23 maart naar de collegezaal. De collegezaal kan je bereiken zowel via de hoofdingang (schuifdeuren) als via de ingang van het oude gemeentehuis (groene deur). Met de verbouwingswerken willen we de klantvriendelijkheid verhogen. Zo zal je op de bevolkingsdienst voortaan bediend worden aan 6 loketten op bureauhoogte, waardoor we ook personen met een handicap probleemloos kunnen ontvangen. Deze loketten zijn van elkaar afgescheiden om jouw privacy beter te waarborgen. Ten slotte zal er voor de dienst Burgerlijke Stand een aparte ingang en wachtruimte zijn.

Ga je op reis? Vraag tijdig je Kids-ID aan!

Speel niet met vuur: een rookmelder laat je niet stikken

De kids-ID is een elektronisch identiteitsbewijs en beveiligd reisdocument. Je vraagt de Kids-ID 3 à 4 weken vóór je vertrek aan. Je komt hiervoor met je kind en een recente pasfoto naar de bevolkingsdienst van het gemeentehuis. Een Kids-ID kost 3 euro.

Op donderdag 2 februari kom je in het rookmelderhuis in de inkomhall van het gemeentehuis alles te weten over rookmelders. Een brandweerman geeft je van 16u tot 19u gratis advies.

Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Op diplomatie.belgium.be vind je een overzicht. Voor elk vertrek informeer je je best ook over andere vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je bij de ambassade van je reisbestemming of in je reisbureau.

info

Meer info? www.ibz.rrn.fgov.be (klik op Kids-ID) Bevolkingsdienst - 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk. Zeker als de brand ‘s nachts uitbreekt. Investeer daarom in een goede rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Zo ga je met een gerust hart slapen en word je op tijd wakker. Alle informatie over wat een goede rookmelder is, waar je die het best hangt en hoe je die onderhoudt, kom je te weten elke eerste donderdag van de maand in het rookmeldershuis in het gemeentehuis of op www.speelnietmetvuur.be. Daar kan je ook een filmpje bekijken dat alle tips opsomt.

Altijd op tijd wakker

w w w. l o c h ri st i. b e

Een rookmelder laat je niet stikken!

infoLOCHRISTI

Jaarlijks zijn er in België ca. 10.000 woningbranden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Zeker als de brand

7


Nieuws

Nieuwe drinkwatertarieven De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verhoogde op 1 januari 2012 haar tarieven voor drinkwater. Het drinkwatertarief is één van de elementen van jouw waterfactuur. Daarnaast betaal je ook bijdragen voor afvoer en zuivering. Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater dat je gebruikt. Je kan nog steeds jaarlijks 15.000 liter drinkwater per persoon gratis verbruiken (meer dan 40 liter/gezinslid/dag). Je betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering. Dit zijn de nieuwe tarieven (excl. heffingen en btw): Vaste vergoeding

46,79 euro

Drinkwaterprijs per m

3

2,02 euro

Door deze tariefaanpassing kan de VMW blijven investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en -distributie, met inzet van de meest recente technologie.

Lochristi valt in de prijzen Lochristi deed zijn reputatie van bloemengemeente opnieuw alle eer aan: het viel in de wedstrijd Groene Lente 2011 met de pastorietuin Zaffelare en de openbare bebloeming in de prijzen. Al meer dan 30 jaar organiseert de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) de wedstrijd Groene Lente. In verschillende categorieën worden gemeentelijke bloemeninitiatieven en groenprojecten beloond met een geldprijs of een aantal bloemensymbolen. Met deze wedstrijd wil VVOG kwaliteitsvol gemeentelijk openbaar groen promoten. Ook Lochristi nam dit jaar opnieuw deel. Een vakjury riep de pastorietuin in Zaffelare uit tot 1ste laureaat in de categorie Groen bij gebouw. Bij de aanleg van de tuin rond de vernieuwde pastorie (www.lochristi.be/pastorie) werden de bestaande waardevolle beplantingen zo veel mogelijk bewaard. De aangelegde plantvakken tonen de sierteelt in de praktijk, met de focus op azalea en begonia. De jury beoordeelde ook de meest verdienstelijke bebloemingsprojecten. 43 gemeentes werden bekroond met 1, 2 of 3 bloemensymbolen. Lochristi behaalde 3 bloemensymbolen voor de openbare bebloeming.

8

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e


Mobiliteit

Nieuwe tarieven De Lijn Vanaf 1 februari gelden nieuwe tarieven voor dagpassen en abonnementen van De Lijn. De prijs van een biljet, sms-ticket, Lijnkaart of meerdagenpas wijzigt niet. Een Buzzy Pazz (jongerenabonnement voor -25 jaar) voor een jaar kost dan 178 euro, een Omnipas (25-64 jaar) 232 euro. De Omnipas 60+ verdwijnt en gaat op in de Omnipas. De sociale abonnementen OmnioWIGW en VG (vervoersgarantie) kosten voortaan 32 euro voor een jaar. Kinderen onder de 6 jaar reizen gratis, een dagpas voor een kind, ouder dan 6 jaar kost 3 euro in voorverkoop en 4,50 euro op het voertuig. Voor een volwassene is dat 5 euro in voorverkoop en 7 euro bij de chauffeur.

info

Meer info? Delijninfo: 070 220 200 www.delijn.be

Pendelfonds ondersteunt woon-werkverkeer Herorganiseer op duurzame wijze het woon-werkverkeer van jouw werknemers anders: leg een pendeldienst in naar nabijgelegen openbaar vervoer, organiseer carpooling, investeer in infrastructuur zoals fietsenstallingen, bied jouw werknemers bedrijfsfietsen aan‌

Pendelfonds: Vlaamse overheid subsidieert vlotter woon-werkverkeer De Vlaamse overheid wil het grote aandeel van de auto in het woon-werkverkeer (nu zo’n 70%) tegen 2020 verminderen tot 60%. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moet dus flink opgekrikt worden: ze zouden elk ongeveer 20% van het woon-werkverkeer voor hun rekening moeten nemen. Een van de instrumenten daarbij is het Vlaamse Pendelfonds. Dat trekt ook dit jaar een paar miljoen euro subsidies uit voor duurzame projecten rond woon-werkverkeer.

Wie kan de subsidie aanvragen? Je kan de subsidie aanvragen als individueel bedrijf of samen met andere bedrijven. Je kan ook samen werken met de gemeente of de provincie (of een andere publieke instelling). De mobiliteitsambtenaar helpt je graag mee op weg om een dossier in te dienen.

Hulp van provinciaal mobiliteitspunt De medewerkers van het provinciaal mobiliteitspunt staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Het zijn specialisten in alles wat met woon-werkverkeer te maken heeft. Ze begeleiden jouw duurzaam woonwerkproject en helpen je zelfs bij het opstellen van jouw subsidieaanvraag.

info

Meer info? www.pendelfonds.be Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen Tinneke De Caluwe 09 267 78 28 pmp@oost-vlaanderen.be

Welke projecten komen in aanmerking? De subsidie van het Pendelfonds is bedoeld voor bedrijven die hun werknemers een alternatieve vorm van woon-werkverkeer aanbieden (b.v. het ter beschikking stellen van bedrijfsfietsen) of die in nieuwe infrastructuur investeren (b.v. fietsenstallingen en douches). Ze kunnen ook een fietshersteldienst opzetten of een sensibiliseringscampagne voeren.

Subsidie De subsidie bedraagt maximaal de helft van de totale uitvoeringskosten, voor een periode van maximaal 4 jaar. Je kan jouw subsidieaanvraag nog indienen t.e.m. 15 februari.

w w w. l o c h ri st i. b e

infoLOCHRISTI

9


Jeugdbeleidsplan (JBP): hoe gaat ie ?

Maandelijks lichten we even kort de vorderingen en verwezenlijkingen van het JBP toe. Wat is er met andere woorden allemaal gaande in Jeugdwerkland en wat ruist er daar dan allemaal in het struikgewas?

• De jeugddienst ontwaakte uit zijn winterslaapje (sluitingsperiode) en is met de andere vrijetijdsdiensten volop bezig met de organisatie van de 3de buitenspeeldag. • Via een poll op de jeugdsite peilden we naar jullie mening over de filmkeuze voor de filmavond. • De crea-ateliers zijn opnieuw succesvol gestart aan hun 2de reeks. • Het gemeentebestuur hecht veel belang aan spel-, sport- en ontmoetingsplaatsen. Daarom richt het ook in 2012 buurtpleintjes in. De jeugddienst trekt volop mee aan de kar. • We organiseren in 2012 opnieuw een activiteit voor leiding van onze Lootse jeugdverenigingen. Samen met enkele vrijwilligers knutselen we deze activiteit in elkaar. • De jeugddienst draagt ook zijn steentje bij aan Senior in Actie. Zo zullen we tijdens deze seniorenweek een activiteit aanbieden waar we jongeren en senioren samenbrengen en een leuke namiddag laten beleven binnen het thema: muziek voor jong en oud… 10

infoLOCHRISTI

• Jaarlijks wordt er gecheckt of we alle doelstellingen die in het jeugdbeleidsplan zijn opgenomen, ook effectief hebben kunnen uitvoeren. Het resultaat lees je binnenkort in de verantwoordingsnota. Deze nota is op die manier dus een beetje ons jaarrapport. Wordt vervolgd…

info

Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e


Cinema Orphanimo!! opent de deuren

Op vrijdag 17 februari toveren we de jeugdlokalen om tot Cinema Orphanimo!!. Op deze exclusieve filmavond kunnen jullie 3 films bekijken in ware cinemasfeer: zetels, popcorn, frisdrank en zo veel meer! De films kozen jullie zelf via de jeugdsite. • Z aal 1: Twilight: Eclipse Bella Swan is opnieuw omringd door gevaar wanneer in Seattle een opeenvolging van geheimzinnige moorden plaatsvindt. Een kwaadwillige vampier zet haar zoektocht naar wraak voort. Bella wordt gedwongen om te kiezen tussen haar liefde voor Edward en haar vriendschap met Jacob. • Z aal 2: Despicable me Gru wil meestercrimineel worden. Hij wil deze keer de maan stelen en hij is van plan om met zijn wapenverzameling iedereen te verslaan. Maar dan ontmoet hij op een dag drie kleine eigenwijze weesmeisjes. ’s Werelds grootste schurk heeft zojuist zijn grootste uitdaging gevonden: drie kleine meisjes die Margo, Edith en Agnes heten.

Praktisch Voor wie? Waar? Wanneer? Kostprijs?

info

Iedereen geboren in 1997, 1998, 1999. Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning-Albertlaan 29B). Vrijdag 17 februari van 19.30u tot 22u. 1 euro (Een beetje zakgeld is handig voor chips/popcorn en/of een drankje).

Tienerwerking 09 355 65 66 tienerwerking@lochristi.be www.jeugdlochristi.be/tienerwerking

• Z aal 3: Bad Teacher Elizabeth Halsey strijdt met haar collega Amy om dezelfde man. Elizabeth besluit om hem voor haar te winnen en zamelt geld in voor een borstvergrotingsoperatie. Ze wil ook de prijs winnen voor beste leraar, want hiervoor kan ze een extra salaris krijgen. Ook hier is haar grootste concurrent Amy.

Speelplein Joepla Voor de jonge animatoren behoren de examens al tot een ver verleden. Nu zijn ze ook voor de oudere studenten voorbij. Uitblazen, chillen, een feestje bouwen en van het leven genieten. Wij duimen mee voor een goede uitslag, want hoe minder herexamens, hoe meer tijd voor Joepla! Nieuwe animatoren De nieuwe animatoren gingen op woensdag 28 december met z’n allen gezellig bowlen. Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond en de eerste activiteiten? Laat iets weten op speelpleinjoepla@ lochristi.be of spring eens binnen op de jeugddienst (Koning Albertlaan 29B).

info

Speelplein Joepla 09 355 65 66 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e

infoLOCHRISTI

11


Sport

Sportieve kerstvakantie Tijdens de kerstsportkampen (27-30 december) organiseerde de sportraad en de sportdienst een 4-daagse voor jong en iets ouder. De kleuters beleefden terug een dolle kerstvakantie. Sportieve activiteiten werden afgewisseld met creatieve momenten en af en toe werd er flink gezongen. Dansen, koprol, balspelen, vangen en werpen, moeilijke evenwichtmomenten enz. Moe maar gelukkig gingen ze elke avond huiswaarts. De sporthal ’t Veerleveld in Zaffelare was dan weer dé sportieve uitvalbasis voor de kinderen uit de lagere school. Zij kregen een veelzijdig sportmenu op hun bord, waarbij omnisport afgewisseld werd met blokklimmen, schaatsen en bowling. Voor velen onder hen was dit bovendien de eerste kennismaking met een schaatsen bowlingbaan. Anderen overwonnen dan weer hun hoogtevrees in de klimzaal Bleau. De ochtend- en avondopvang (van 7.30u tot 18u) én het busvervoer zorgden ervoor dat ook de ouders een onbezorgde vierdaagse hadden. Traditiegetrouw trokken op de laatste vrijdag van het jaar ook de +12-jarigen richting Gent, naar de ijspiste Kristallijn. Ruim 50 enthousiaste pubers schaatsten dat het een lust was. Hier en daar zweefde zelfs nog een verdwaalde kerstman over het ijs!

Paassportkampen Paasvakantie - week 1 (van 2 april t.e.m. 6 april) Kleuterthemakamp: Op stap met de paashaas!

Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

Iedereen geboren in 2007 en 2006. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Sportzaal Gemeentelijke Basisschool Lochristi. Inwoners: 48 euro, niet-inwoners: 57,60 euro.

Omnisport

Voor wie? Wanneer?

Waar? Prijs?

12

Iedereen geboren in 2005 en 2004. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Sporthal ’t Veerleveld Zaffelare. Inwoners: 48 euro, niet-inwoners: 57,60 euro.

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e


Sport

In samenwerking met de crea-ateliers

Sport + Knap Knutselen

Sportmix

Voor wie? Wanneer?

Voor wie? Wanneer?

Iedereen geboren in 2005, 2004 en 2003. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Waar? Kleuterafdeling Gemeentelijke Basisschool (Koning-Boudewijnlaan 8). Prijs? Inwoners: 58 euro, niet-inwoners: 69,60 euro. Programma? Omnisport in combinatie met knutselen. Voor het knutselgedeelte doen wij een beroep op de ervaren begeleiders van de crea – ateliers om zo tot creatieve knutselwerkjes te komen! Circus - omni

Voor wie? Wanneer?

Iedereen geboren in 2003, 2002, 2001 en 2000. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Waar? Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare. Prijs? Inwoners: 58 euro, niet-inwoners: 69,60 euro. Programma? Tijdens deze week leren we tal van plezante circustechnieken aan in combinatie met omnisport.

Paasvakantie - week 2 (van 10 april t.e.m. 13 april) Kleuterthemakamp: Kleuren overal!

Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

Iedereen geboren in 2007 en 2006. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Sportzaal Gemeentelijke Basisschool Lochristi. Inwoners: 41 euro, niet-inwoners: 49,20 euro.

Circuspret

Voor wie? Wanneer?

Iedereen geboren in 2005 en 2004. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Waar? Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare. Prijs? Inwoners: 41 euro, niet-inwoners: 49,20 euro. Programma? Tijdens deze week maken we naast een waaier aan sporten kennis met de basisbeginselen van circustechnieken.

info w w w. l o c h ri st i. b e

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

Waar? Prijs?

Iedereen geboren in 2005, 2004 en 2003. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Sporthal ’t Veerleveld Zaffelare. Inwoners: 41 euro, niet-inwoners: 49,20 euro.

Sport en avontuur

Voor wie? Wanneer?

Iedereen geboren in 2003, 2002, 2001 en 2000. Van 10u tot 12u en van 13.30u tot 15.30u. (over de middag kan je blijven eten, wel zelf je boterhammetjes meebrengen) Waar? Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare en omgeving. Prijs? Inwoners: 48 euro, niet-inwoners: 57,60 euro. Programma? Mountainbike, blokklimmen, BMX, snaggolf,… in combinatie met omnisport. Het belooft alvast de moeite te worden!

Algemeen Opvang

Er is opvang voorzien i.s.m. de Landelijke Kinderopvang vzw (vroegere Stekelbees). Hiervoor moet je wel apart inschrijven via 09 355 55 34 (vanaf 1 maand vóór het sportkamp). De opvang vindt plaats in de refter van de Gemeentelijke Basisschool Lochristi (Koning-Boudewijnlaan). Busvervoer

Er is busvervoer vanuit de verschillende deelgemeenten en terug.

Inschrijven Inwoners van Lochristi en niet-inwoners die in Lochristi naar school gaan: inschrijven vanaf woensdag 15 februari vanaf 8u. Niet-inwoners van Lochristi: inschrijven vanaf woensdag 22 februari vanaf 8u. Je kan telefonisch (09 355 26 92), via mail sportdienst@lochristi.be of via fax (09 355 62 12) inschrijven vanaf 8u ‘s morgens. Inschrijvingen (ook e-mail en fax) vóór 8u aanvaarden we dus niet

Voor een totaaloverzicht van alle sportactiviteiten in 2012, neem je best een kijkje op www.lochristi.be (rubriek vrije tijd). Je vindt het volledige overzicht ook terug in de Vrijetijdsbrochure die begin januari in jouw brievenbus viel.

infoLOCHRISTI

13


Cultuur

Grootse kunsttiendaagse met Lootse én internationale kunstenaars! Van vrijdag 27 april tot en met zondag 7 mei is het opnieuw tijd voor het tweejaarlijks kunstenfestival Kunst omdat het Moet (KOM). Daarnaast vindt ook de eerste editie van het International Sculpture Symposium Flanders (LISSF) plaats. Lochristi ontvangt dan 10 internationale kunstenaars, die rond de jeugdlokalen Orphanimo!! elk een monumentaal beeldhouwwerk zullen maken. Kunstliefhebbers kunnen het volledige productieproces live en gratis volgen.

Initiatiefnemer van LISSF is inwoner en kunstenaar Thierry Lauwers. Hij kan daarbij rekenen op ondersteuning van het gemeentebestuur Lochristi. Zo stonden de cultuurraad en de cultuurdienst in voor de beoordeling van de 109 inzendingen van overal ter wereld (maar liefst 45 verschillende landen). Deze jury selecteerde de uiteindelijke 10 deelnemers: 3 metaal- en 7 houtkunstenaars. • • • • • • • • • •

F abio Arrabito (Italië); Arif Cekderi (Turkije); Isabella Corni (Italië); Moussa Kabore (Burkina Faso); Evrim Kilic (Turkije); Olaf Klepzig (Duitsland); Roman Manevich (Rusland); Tania Röder (Duitsland); Natasha Show Shuen-Git (Taiwan); Haik Tokmayjan (Armenië).

Elk Vlaams bedrijf kan een kunstenaar adopteren. Dat betekent dat het de reis- en verblijfskosten betaalt van de kunstenaar van hun keuze. In ruil wordt het bedrijf dan eigenaar van het tijdens LISSF gemaakte kunstwerk. LISSF vindt plaats op hetzelfde moment en dezelfde locatie als het tweejaarlijkse kunstenfestival Kunst Omdat het Moet (KOM). In en rond de jeugdlokalen Orphanimo!! exposeren dan tal van lokale kunstenaars hun werken. Het gemeentebestuur hoopt hierdoor op een interessante artistieke kruisbestuiving en een extra meerwaarde voor de bezoeker. Zowel LISSF als KOM zijn gratis.

info

Thierry Lauwers 0475 74 12 89 tl.thierry.lauwers@gmail.com Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

…worden mijn eindwerken een geslaagd werk. Bonny

14

infoLOCHRISTI

…hebben we nu een toffe leesclub! Bedankt voor dit prachtige initiatief.  Hilde S.

w w w. l o c h ri st i. b e


Cultuur

Dag Vlaanderen

Hoe Walen echt leven en denken Maak tijdens de 5de Winteravond op maandag 20 februari kennis met Christophe Deborsu en vooral Wallonië. Hij is om 20u te gast in de kleuterafdeling van de Gemeentelijke Basisschool (Koning Boudewijnlaan, naast de bib). De belangstelling voor deze winteravond is groot, dus reserveren is een must! Volgens Christophe Deborsu gaat het, sinds zijn geboorte in 1965, voor Wallonië van kwaad naar erger en heeft Vlaanderen de bovenhand genomen. Hij voelt zich dus persoonlijk verantwoordelijk voor de Waalse achteruitgang. Hoe verging de Waalse splendeur? Gaat het toch niet beter met Wallonië? Deze vragen (en zo veel meer) zullen een Waals antwoord krijgen. De populaire RTBF-journalist, die opgroeide in Namen en studeerde in Leuven, schreef een handleiding voor Vlamingen over Wallonië en toont ons hoe we verschillen en toch weer niet.

info

Bibliotheek Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

Praktisch Een winteravond bijwonen kost 3 euro. Abonnees hebben gereserveerde plaatsen tot 19.55u. Als niet-abonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de betreffende voordracht.

Nieuwe tijdschriften in de bib De bib breidt haar collectie tijdschriften uit met verschillende nieuwe titels. • Jeugd: Doewa, National Geographic Junior en Zo zit dat; • Volwassenen: Burda, Dobbit, Goed Gevoel, Knippie, Natuur.Blad, Vif L’Express en Time Magazine. Je kan de tijdschriften gratis uitlenen gedurende 4 weken. Het recentste nummer kan je enkel in de bib raadplegen.

Jeugdboekenweek komt er aan De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen en vindt plaats van 10 tot 25 maart. Ook onze bib doet mee. Tijdens deze Jeugdboekenweek zetten we een stap vooruit en een stap omhoog en een stap opzij: recht de wereld en de verhalen van de dieren in. We gooien ons mensenpak af, trekken voor één keer een vacht aan, gaan op vier poten zitten en worden dier met de dieren. We kijken diep in de ogen van onze kat; we voeren gesprekken met de hond; we duiken de struiken in en zoeken de beestjes op; we leren dieren kennen in boeken. Als je er bij wil zijn, hou dan de bib in de gaten. Het volledige programma vind je begin maart in infolochristi, op www.lochristi.be en op www.jeugdlochristi.be.

…is er een plaats waar we graag met het hele gezin naar toe komen. Van groot tot klein… iedereen vindt er wel iets fascinerends. Elke keer weer tof om van alles te ontdekken! 

info

Marieke B.

www.jeugdboekenweek.be

w w w. l o c h ri st i. b e

infoLOCHRISTI

15


Milieu

Recyclagepark

Wijziging van het belastingreglement Na de aangekondigde evaluatie van de werking van het nieuwe recyclagepark en het belastingreglement wijzigde de gemeenteraad op 19 december 2011 het belastingreglement Kohierbelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Het nieuwe belastingreglement geldt voor de dienstjaren 2012 en 2013. Vanaf 1 januari 2012 is de aanvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en van klein gevaarlijk afval (KGA) op het recyclagepark altijd gratis voor gezinnen. De aanvoer van AEEA en KGA wordt dus niet langer verrekend in 500kg recycleerbaar + niet-recycleerbaar afval dat een gezin jaarlijks gratis naar het recyclagepark mag brengen. (Voor bedrijven, instellingen, verenigingen, ‌. blijft het tarief van 0,05 euro per kg van toepassing.) Hieronder kan je het standpunt van OVAM nog eens lezen.

16

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e


Milieu

Op het scherm van de registratiezuil bij de eerste weegbrug vind je, naast de bekende keuzeknoppen voor grofvuil, niet-recycleerbaar en recycleerbaar, voortaan een vierde keuzeknop AEEA & KGA. Als je meerdere types afval tegelijk wil aanvoeren, dan blijft zoals vroeger het tarief van het type met het hoogste tarief van toepassing op je volledige lading: • grofvuil samen met niet-recycleerbaar en/of recycleerbaar en/of AEEA & KGA ➟ grofvuil;

• niet-recycleerbaar samen met recycleerbaar en/of AEEA & KGA ➟ niet-recycleerbaar; • recycleerbaar samen met AEEA & KGA ➟ recycleerbaar. Uiteraard blijft het toegestaan jouw bezoek aan het recyclagepark op te splitsen in meerdere beurten (één beurt per type afval), waarbij je na elke beurt het park verlaat. We zetten de tarieven voor de aanvoer van afval op het recyclagepark nog even op een rij:

tarieven voor gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lochristi

voor alle andere bezoekers (andere gezinnen, bedrijven, instellingen, vrije beroepen, verenigingen, e.d.)

grofvuil

0,20 euro/kg

0,20 euro/kg

niet-recycleerbaar afval

0,10 euro/kg (*)

0,10 euro/kg

recycleerbaar afval

0,05 euro/kg (*)

0,05 euro/kg

AEEA en KGA

0,00 euro/kg

0,05 euro/kg

type afval

* voor gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lochristi is de eerste 500kg recycleerbaar + niet-recycleerbaar afval per jaar gratis.

De tarieven voor de ophaling aan huis van huisvuil (grijze container) en GFT (groene container) werden niet gewijzigd.

Groot huisvuil (grofvuil, metaalafval en houtafval) Wij willen er ook nog eens aan herinneren dat IDM de vroegere huis-aan-huisophalingen van grofvuil, metaalafval en houtafval vervangen heeft door ophalingen van groot huisvuil op afspraak. IDM werkt daarbij met ophaalschijven van max. 3m³ en 200kg. Elk gezin heeft recht op twee gratis schijven per jaar. Vanaf de derde schijf betaal je 30 euro per schijf. Bij één ophaling mag je meer dan één schijf aanbieden. De ophaling gebeurt altijd binnen de maand. Je mag grofvuil, metaal en hout in dezelfde ophaling aanbieden. Je kan een ophaling aanvragen via www.idm.be/e-loket of via 09 298 21 10.

w w w. l o c h ri st i. b e

info

Milieudienst 09 326 88 04 milieu@lochristi.be www.lochristi.be/recyclagepark www.idm.be

infoLOCHRISTI

17


Milieu

Energietip februari

Quickscan duurzaam bouwen Goed nieuws voor wie in Lochristi een woning duurzaam wil (ver)bouwen. Tijdens de Eco-Expo op 15 april kan je jouw (ver)bouwplannen laten doorlichten door de MilieuAdviesWinkel.

Waar moet je bij isolatie op letten? • Welke milieuvriendelijke materialen kies je het best? • Hoe zit een duurzame regenwaterinstallatie in elkaar? • Hoe werkt een zonneboiler? • Bij welke handelaars en producenten kan je terecht? • Welke premies zijn er allemaal? Tijdens de gratis quickscan, een kort mondeling planadvies (ca. 30 min.), kom je het allemaal te weten.

Inschrijven Schrijf je in via 09 326 88 24, duurzaamheid@lochristi.be of per post (Milieudienst, t.a.v. Stijn Lodefier, Dorp-West 52, 9080 Lochristi). Vermeld jouw naam, adres, telefoon of e-mailadres en jouw concrete vragen. Inschrijven kan tot 6 april. Na jouw inschrijving nemen wij contact met je op om concreet af te spreken.

18

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e


Milieu

Wie is de vos?

Foto: Ludo Goossens /Vilda

Een volwassen vos heeft een gewicht van 5 à 8 kg en krijgt éénmaal per jaar 4 à 6 jongen. Het is een roofdier dat vooral in het schemerdonker en ‘s nachts actief is. Vossen zijn na een lange periode van afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug.

Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Door die slachtpartijen kan de vos helaas op weinig sympathie rekenen. De vos is echter een goede partner in het beperken van schade door o.a. ratten, muizen en konijnen. Kippen kunnen soms slachtoffer worden van de vos maar je kan ze beschermen met een degelijk kippen- en nachthok.

Moeten of kunnen wij de vos wegjagen? Vossen zijn territoriale dieren, hun leefgebied is van 5 tot 10 km². Een intensieve bejaging of bestrijding is geen oplossing. Neemt de sterfte binnen de vossenpopulatie toe, dan stijgt ook de voortplanting: meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven. De vos is bejaagbaar. Van 1 oktober tot en met 14 februari mogen jachtrechthouders jagen op de vos. Het gebruik van vergif, stroppen of klemmen is verboden. In bepaalde gevallen en met toestemming van het Agentschap voor Natuur & Bos, mag de vos bestreden worden buiten de jachtperiode.

w w w. l o c h ri st i. b e

De vossenburchten zelf (vossenhol met meerdere ingangen) zijn beschermd: noch jacht bij de burcht, noch verstoring van de burcht is toegelaten.

Hoe leef je met of naast de vos! • Voorzie een afsluitbaar nachthok voor je pluimvee. • Omheiningen van 2 meter hoog, met een strak gespannen draad maken het de vos moeilijk en doen hem makkelijkere prooien zoeken. • Graaf de afsluiting onderaan een 20 tal cm in of leg er een verharding naast (vb. een rij tegels van 40 x 40 cm aan de buitenzijde van de draad). Zo vermijd je dat de vos onder je omheining kan graven. • Span een net boven je kippenren. • Je afsluiting bovenaan een stukje naar buiten laten hellen maakt het de vos knap moeilijk. • Een hond als huisdier houdt de vos op afstand. Meer tips vind je in de brochure Slimmer dan de vos. Deze brochure is beschikbaar in het gemeentehuis of op www.vogelbescherming.be of www.natuurpunt.be.

info

www.vogelbescherming.be www.natuurpunt.be

infoLOCHRISTI

19


Milieu

Jouw mening telt bij IDM De Intercommunale Durme-Moervaart (IDM) die instaat voor de huisvuilophaling in onze gemeente, geeft al meer dan 10 jaar het milieumagazine IDeeMilieu uit. Hierin geven ze allerlei informatie over afval vermijden, sorteren en hergebruiken, maar ook andere milieuthema’s komen regelmatig aan bod. Om dit milieumagazine aan ieders noden en wensen te laten voldoen, voert IDM de komende weken een onderzoek uit. Ze doen daarom een warme oproep aan iedereen om een paar minuutjes tijd uit te trekken en een aantal vragen te beantwoorden. Vul je de enquête voor 15 maart in, dan maak je bovendien kans op een waardebon van 250 euro in een lokale winkel of supermarkt naar keuze!

Met belgerinkel naar de winkel Oproep aan de handelaars Het gemeentebestuur Lochristi organiseert de actie Met belgerinkel naar de winkel in Lochristi. Deze actie loopt van zaterdag 5 mei tot zaterdag 9 juni. Handelaars die willen deelnemen kunnen zich tot 24 februari inschrijven via www.belgerinkel.be of bij Stijn Lodefier (duurzaamheidsambtenaar, Dorp-West 52), of via duurzaamheid@lochristi.be. De deelname is gratis.

De enquête kan je invullen op www.idm. be/enquête. Wil je graag nog eens een kijkje nemen in één van de milieumagazines, dan kan je ze downloaden op www.idm.be/milieumagazines.

20

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e


Welzijn

O.C.M.W. Lochristi zoekt personeel O.C.M.W.-Lochristi zoekt een technisch coördinator (m/v) (C1-3) in vast statutair verband, geschoold werkman/vrouw (D1-3) in contractueel verband en een halftijdse communicatiemedewerk(st)er (B1-3) in vast statutair verband.

Op zoek naar vakantiejob in WZC St.-Pieter of het naai-en strijkatelier? De winter is nog niet voorbij, maar de medewerkers van het woonzorgcentrum (WZC) kijken al uit naar de zomermaanden. Voor hen betekent dit vaak vakantie. Voor studenten betekent dat vaak een leuke vakantiejob… Zo zorgen we voor de continuïteit van onze zorg en werking en doen studenten praktijkervaring op.

Het O.C.M.W. biedt • • • •

interessante vakantieregeling; vergoeding voor niet-gemotoriseerd woon-werkverkeer; maaltijdcheques; gratis aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.

Functievereisten voor technisch coördinator • een diploma van hoger technisch secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld; • minimum 4 jaar nuttige ervaring in de privé-sector of in de openbare sector in een technische functie; • een rijbewijs B; • slagen in een niet-vergelijkend aanwervingsexamen.

Functievereisten voor geschoold werkman • e en rijbewijs B; • slagen in een niet-vergelijkend aanwervingsexamen.

Kom ons team in juli en augustus versterken in volgende afdelingen: • Verzorging/verpleging: hulp bij de dagelijkse hygiëne, aan- en uitkleden, medicatie en algemene verzorging van de bewoners; • Onderhoud: een verzorgde en schone omgeving is een belangrijk aspect in de levenskwaliteit van de bewoners; • Keuken: het keukenteam zorgt voor het ontbijt, middagmaal en avondmaal van de bewoners; • Naai- en strijkatelier. Je kan je nu al kandidaat stellen voor een vakantiejob. Een formulier hiervoor vind je aan het onthaal van het WZC of op www.ocmwlochristi.be (vacatures)

info

Onthaal WZC 09 355 51 37 anouk.delemarre@ ocmwlochristi.be marie-rose.debeule@ ocmwlochristi.be www.ocmwlochristi.be

Naai-en strijkatelier Nathalie Van Landeghem 09 355 93 09 nathalie.vanlandeghem@ ocmwlochristi.be

Functievereisten voor communicatiemedewerker • e en bachelordiploma (of gelijkgesteld) dat toegang geeft tot het niveau B van het overheidspersoneel; • slagen in een niet-vergelijkend aanwervingsexamen. Uiterste inschrijvingsdatum is 21 maart 2012. Slaag je voor het aanwervingsexamen, dan wordt je opgenomen in een werfreserve die 3 jaar geldig is. Voor de functies in statutair verband bedraagt de proeftijd 1 jaar.

Zitdagen Juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseert het O.C.M.W. een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 16 februari om 16.30u in het Sociaal Huis, Bosdreef 5A. Je geeft hiervoor uiterlijk 1 dag vooraf jouw naam en telefoonnummer.

Interesse?

Bezorg ons zo snel mogelijk aangetekend je kandidatuurstelling samen met de nodige bijlagen (Bosdreef 5A, 9080 Lochristi) of geef ze af tegen ontvangstbewijs. De toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en de uurroosters kan je opvragen via 09 355 93 09, karin.debruyne@ocmwlochristi.be of christelle.deschoenmacker@ocmwlochristi.be.

w w w. l o c h ri st i. b e

Meer info? Sociaal Huis Lochristi O.C.M.W. Sociale Dienst, 09 355 93 09 bieke.demeester@ocmwlochristi.be

infoLOCHRISTI

21


Welzijn

Het Sociaal Verwarmingsfonds Een warm gebaar!

Het Sociaal Verwarmingsfonds steunt je indien je jouw verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

Heb je recht op een verwarmingstoelage?

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

Verwarm je jouw (huur)woning met mazout, petroleum of propaangas? Heb je een begrensd inkomen of een schuldoverlast of een uitkering van het O.C.M.W., RVA of een sociale uitkering? Is het antwoord op beide vragen telkens ja, dan kom je in aanmerking voor een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Het terugbetaalde bedrag hangt af van de brandstofsoort en de stookolieprijs. Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter de tussenkomst. Het fonds komt tussen voor: • min. 210 euro per jaar per gezin; • max. 1.500 liter per jaar per gezin.

Hoe vraag je een verwarmingstoelage tijdig aan? Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof neem je contact op met het O.C.M.W. Het O.C.M.W. zal nagaan of je wel degelijk voldoet aan de voorwaarden en of het adres, vermeld op de factuur, hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

22

infoLOCHRISTI

Het toegekende bedrag wordt cash uitbetaald of gestort op jouw bankrekening. Ontvang je een uitkering van het O.C.M.W., RVA of heb je recht op een sociale uitkering? Dan betaalt het O.C.M.W. jouw toelage rechtstreeks aan jouw brandstofleverancier.

info

Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90 929 (gratis)

w w w. l o c h ri st i. b e


Foto: Frank Toussaint

Welzijn

Kom bloed geven • Beervelde Donderdag 2 februari van 17.30u tot 19.30u Zaal Sjappoo (Beervelde-Dorp 80) • Lochristi Woensdag 1 en 8 februari van 17u tot 19.30u Refter GBS (Schoolstraat 18) • Zaffelare Maandag 13 februari van 17u tot 19.30u Rusthuis WZC St.-Vincentius (Kanunnik Triestlaan 4)

info

http://lochristi.rodekruis.be

Wist je dat… …elk gebruik van drugs, of het nu tabak, alcohol of illegale drugs zijn, risico’s inhoudt? Gebruik je cannabis, dan kan je daar afhankelijk van worden. Het risico wordt groter naarmate je grotere hoeveelheden gebruikt, gedurende een langere tijd en vooral vaker. Hoe jonger je met cannabis begint, hoe groter de kans op afhankelijkheid. Wie geen risico’s wil nemen, gebruikt beter geen drugs.

info

Drugpunt 0475 29 56 02 pop@lochristi.be www.drugpunt.be

Senior In Actie Vorig jaar werd voor de eerste maal Senior In Actie georganiseerd. In 2012 herhalen we dit initiatief én breiden we het uit! Als 55-plusser kan je in de week van 6 tot 11 februari aan tal van vormingen, sportnamiddagen en andere activiteiten deelnemen. Senior in Actie is een samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten van de gemeente en de ouderenadviesraad. Veel activiteiten zijn aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit of mensen in een rolstoel. Je kan deze activiteiten volgend symbool herkennen: In totaal worden dit jaar meer dan 20 activiteiten aangeboden waar je als 55-plusser uit kan kiezen.

Maandag 6 februari Van 9u tot 11.30u: Alles over de elektrische fiets

Dit is een informatiemoment waarin je alles te weten komt over het gebruik van een elektrische fiets, het onderhoud, de voor- en nadelen, enz. Bovendien kan je de fiets ook uitproberen. Waar? Complex Uyttenhove (Zavel 7). Van 13.30u tot 16u: Basiscursus fietsherstel

Tijdens deze vorming kom je te weten hoe je enkele basisreparaties aan je fiets zelf kan uitvoeren. Waar? Complex Uyttenhove (Zavel 7).

w w w. l o c h ri st i. b e

Van 19u tot 21.30u: Met de fiets naar ex-joegoslavië

Stefaan Segaert vertelt over zijn fietsreis naar ex-Joegoslavië doorheen Bosnië, Servië en Roemenië. Hij deed dit in het kader van een uitwisselingsproject rond reïntegratie van gedetineerden. (met muzikale begeleiding) Waar? Gemeentehuis (raadzaal).

Dinsdag 7 februari Van 9u tot 11.30u: Natuurwandeling met gids in Heidebos (Wachtebeke)

Onder leiding van een gids leer je het Heidebos nog beter kennen. Waar? Heidebos Wachtebeke. Vervoer per bus is mogelijk, afspraak om 9u op de parking Koning Boudewijnlaan (tegenover De Post). Wil je met de bus mee, vermeld dit dan bij de inschrijving!

infoLOCHRISTI

23


Welzijn

Van 13.30u tot 17u (doorlopend instappen): Wandeling door de bibliotheek

De bibliotheek wordt op dit moment speciaal geopend voor 55-plussers. Heb je vragen over het gebruik van de bib en al haar toepassingen? Een medewerker van de bib geeft je een antwoord op maat. Waar? Bibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Van 13.30u tot 15u: Nieuwe media: Are you ready?

Ben je nieuwsgierig wat facebook is? Wil je er graag mee leren werken? Dan kan je vandaag in de bib terecht. Op een eenvoudige manier wordt uitgelegd hoe sociale netwerksites werken en hoe je er zelf aan kunt deelnemen. Waar? Bibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Van 13.30u tot 15u: Bewegen voor senioren

Open les Seniorengym: een amusante en aangename beweegvorm, specifiek voor 55-plussers. Waar? Sporthal ’t Veerleveld (Kan. PJ. Triestlaan 1).

Woensdag 8 februari Van 9u tot 11.30u: Stap je sterk

Met de stappenteller gewapend en onder vrienden trekken we er op uit voor een deugddoende wandeling. Waar? Vertrek aan Sporthal ’t Veerleveld (Kan. PJ. Triestlaan 1).

Van 19.30u tot 20.30u: Tai Chi

Tai Chi is een rustige beweegvorm, die zorgt voor lichamelijke en geestelijke rust. Waar? Bibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). van 20.30u tot 21.30u: De heilzame werking van thee

Een ontspannen informatiemoment over verschillende soorten thee en de heilzame werking ervan. Met proefsessie! Waar? Bibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6).

Donderdag 9 februari Van 9u tot 11.30u: Lang leve de oogst

Een Velt-lesgever stelt de technieken voor om groenten en fruit langer te bewaren. Steriliseren, drogen, zouten, inkuilen, enz. Wat betekenen die termen? Bovendien krijgen de deelnemers informatie over een geschikte bewaartechniek van seizoensgroenten en -fruit. Heb je ergens een potje confituur of ingemaakte groenten staan, neem deze dan mee! Het is de bedoeling dat we tijdens de vorming proeven van en praten over goede bewaartechnieken. Geen zorgen als je geen ingemaakte oogst hebt, de lesgever brengt genoeg materiaal mee. Met proefsessie! Waar? Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Albertlaan 29B). Van 13.30u tot 15.30u: De medicinale werking van honinG

Voordracht over de helende werking van honing. Met proefsessie! Waar? Bibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6).

Van 13.30u tot 16u: Reizen met de lijnbus en de trein

Een Openbaar Vervoer-ambassadeur maakt je wegwijs in de wereld van het openbaar vervoer. Hij geeft antwoord op al je vragen in verband met de bus, de trein, de metro, … Waar? Gemeentehuis (raadzaal). Van 13.30u tot 16u: Liedjes uit de oude en de nieuwe doos

Wil jij jouw kleinkinderen eens laten horen hoe hip de liedjes uit jouw tijd waren, dan is dit de uitgelezen kans! Wij organiseren een zang/karaoke/singstar- namiddag waar ouderen en jongeren het tegen elkaar opnemen en elkaars zangkwaliteiten kunnen ontdekken. Waar? Jeugdlokalen Orphanimo! (Koning Albertlaan 29B). Kleinkinderen mogen gratis binnen.

24

infoLOCHRISTI

Van 14.30u – 17u: Filmfestivalentijn: The Notebook

The Notebook (2004) is gebaseerd op de roman van N. Sparks en is een waargebeurd verhaal. Allie brengt begin jaren ‘40 haar vakantie door in North Carolina. Daar beleeft ze een zomer vol hartstocht en passie met de knappe Noah, ondanks hun zeer verschillende achtergronden. Maar als Allie verhuist en Noah zich aanmeldt bij het leger lijkt de liefde voorgoed voorbij... Waar? Gemeentehuis (raadzaal). Van 19.30u tot 21.30u: Eerste hulp bij ongevallen

Hoe moet je reageren in een noodsituatie? Wat zijn de juiste handelingen om iemands leven te redden? Je wordt voorbereid op noodsituaties en hoe je erop reageert. Er wordt ook uitleg gegeven over de gloednieuwe AED (automatische externe defibrillator). Waar? Gemeentehuis (raadzaal).

w w w. l o c h ri st i. b e


Welzijn

Vrijdag 10 februari

Vanaf 11.30u: Receptie met voorstelling ouderengids

Van 9u tot 11.30u: Leven met rugpijn

Feestelijke afsluiting van de ouderenweek met voorstelling van de ouderengids en loting van Actieve Senior van 2012. Waar? Gemeentehuis (raadzaal).

Informatiemoment over het voorkomen van en het leven met rugklachten. Waar? Gemeentehuis (raadzaal). Van 13.30u tot 16u: Investeren in energiebesparing

Informatiemoment over energiebesparing. Van dakisolatie tot zuinige verwarming, alles komt aan bod. Waar? Gemeentehuis (raadzaal). Van 13.30u tot 17u: Volksspelen

Samen met de bewoners van WZC Sint Pieter worden de spelen van vroeger van onder het stof gehaald. Waar? Cafetaria Woon- en Zorgcentrum Sint Pieter (Bosdreef 5B). Van 19.30u tot 22u: Filmfestivalentijn: Perfume

Perfume: The story of a murderer (2006) is de verfilming van de alom bejubelde thriller van Patrick Süskind. Op een stinkende vismarkt in Parijs wordt in 1738 Jean-Baptiste Grenouille te vondeling gelegd. Hij groeit eenzaam op en wordt overal genegeerd omdat hij geen lichaamsgeur heeft. Zelf heeft hij echter een superieur reukorgaan. Als hij op een dag de geur van een mooi meisje opsnuift raakt hij geobsedeerd: deze geur wil hij kunnen bewaren en bij zich dragen… Waar? Gemeentehuis (raadzaal).

Zaterdag 11 februari Van 9u tot 11.30u: Filmfestivalentijn Ontbijtfilm: Un Long dimanche de fiançailles

Deze film uit 2004 is gebaseerd op de roman van S. Japrisot. De romantische oorlogsfilm schetst een kleurrijk beeld van het leven in Frankrijk rond de Eerste Wereldoorlog. Mathilde moet afscheid nemen van haar verloofde Manech wanneer hij in 1917 naar het front aan de Somme trekt. Twee jaar later krijgt ze het officiële bericht dat hij is omgekomen. Mathilde kan dit niet geloven en klampt zich vast aan haar intuïtie… Waar? Gemeentehuis (raadzaal).

Deelname aan één activiteit kost 3 euro. In deze prijs is de verzekering en een hapje en een drankje op de activiteit inbegrepen. Je bent ook vriendelijk uitgenodigd voor de afsluitende receptie. Ben je geïnteresseerd om aan meer dan drie activiteiten deel te nemen, dan betaal je 10 euro. Voor deze prijs kan je bovendien aan alle activiteiten deelnemen.

Let wel! Voor heel wat activiteiten zijn de plaatsen beperkt • Je moet je inschrijven voor elke activiteit waaraan je wenst deel te nemen. • Je schrijft best zo snel mogelijk in. • De inschrijvingen starten op maandag 9 januari 2012. • De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 1 februari 2012.

Inschrijven voor de activiteiten kan je op de verschillende deelnemende gemeentelijke diensten Bibliotheek

ma: 14u-19u, di: 9u-12u woe: 9u-12u en 14u-18u do: 14u-18u, vrij: 14u-19u zat: 9u-12u Cultuurdienst ma-vrij: 8u-12u en do: 13.30u-19u Bevolkingsdienst ma-vrij: 8u-12u en do: 13.30u-19u Dienst Ouderen ma en do: 8u-12u en 12.30u tot 16.30u, woe: 8u-12u Jeugddienst ma en vrij: 9u-12u en 14u-18u woe en do: 9u-12u en 14u-17u Sportdienst ma-vrij: 8u-22.30u zat en zon: 9.30u-12u We hopen je te ontmoeten op één van deze activiteiten!

info

w w w. l o c h ri st i. b e

Drieke Henau Ouderenbeleidscoördinator 09 326 88 00 drieke.henau@lochristi.be ma. en don.: 8u-16.30u woe.: 8u-12u.

infoLOCHRISTI

25


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 20 februari. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS)

3 februari - Nieuwjaarsreceptie rode kruis

Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak.

Gratis Nieuwjaarsreceptie voor alle bloeddonoren van Lochristi, Hijfte, Zaffelare en Beervelde.

Waar? Prijs?

Lochristi Sierteeltmuseum (LoS), Zaffelare-Dorp 83 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. Meer info? 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be www.lochristi.be/pastorie

Nog tot 7 maart - Master Mind: Word wat je denkt, 9 stappen naar een positiever leven

Waar? De Kring, Dekenijstraat 12 Wanneer? 20u Meer info? inschrijven bij F. Verschueren, 09 355 91 21 fr.verschueren@skynet.be

6 februari - Lezing Op goeie voet

Informatie over basisverzorging van je voeten. Tijdens de voordracht maken we een voetafdruk van wie dit wil. Indien mogelijk, mag je zorgen voor: een blad zwart stevig papier, een pot vaseline, talkpoeder, vochtige doekjes. Wij zorgen voor een kopje koffie met wat lekkers.

Ben jij in staat om richting én vorm te geven aan je eigen leven? Wens je meer zelfzekerheid, een betere gezondheid, een job die je meer voldoening schenkt, een relatie waar je echt jezelf kan zijn, of wil je gewoon gelukkig zijn… Deze Master Mind zet je alvast op het goede spoor!

Waar? De Kring, Dekenijstraat 12 Wanneer? 14u Prijs? 4 euro Meer info? www.kvlvlochristi.be

Waar? Meer info?

6 februari - Lijndansen

Lo-Meeting, Antwerpse Steenweg 6A carol@ingerock.be

Nog tot 7 april - Bezoekje de bloemisterij van Belfleurken

Belfleurken is dé echte Gentse Azalea met vernieuwend watergeefsysteem. Dit systeem, met wiek en waterreservoir, zorgt voor een langere, weelderige bloei en maakt het voor jou makkelijk om te verzorgen. Wie een bezoekje aan de bloemisterij brengt ziet het volledige proces, van stekje tot Belfleurken! Waar? Prijs? Meer info?

Bloemisterij Floré Kris BVBA, Oud-Hoflaan 26A 5 euro, bloemetje inbegrepen! Gelieve op voorhand te contacteren: janpieter@florekris.be of 0499 47 16 87

Nog tot 1 juni - Volleybal

Waar? De Kring, Kloosterstraat 2 Wanneer? 20u Prijs? 20 euro voor 5 lessen Meer info? kvlv-Beervelde, 09 355 72 09 christalippens@skynet.be, b.e.a@skynet.be www.kvlvbeervelde.net

6 februari - Woordkunstenaar Nele De Graeve brengt theatermonoloog: DAME BLANCHE Waar? Koning Boudewijnlaan 6 Wanneer? 20u Prijs? 4 euro/persoon voor Markant-leden en partner, 8 euro/persoon voor niet-leden (drankje inbegrepen) Meer info? 09 355 98 68, desmedtolga@telenet.be www.markantvzw.be/lochristi

Er wordt wekelijks op dinsdag volleybal gespeeld. Waar? Wanneer? Meer info?

Gemeentelijke Basisschool, Schoolstraat 18 20u tot 22u 09 355 89 64, www.gezinsbondlochristi.be

vanaf 9 januari - KVLV Sportactiviteiten Waar? Edugo, Dorp-Oost 1 Wanneer? elke maandag Meer info? www.kvlvlochristi.be

Nog tot 21 juni - Nieuw schooljaar Dans en Ballet

Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans, ...Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij! Waar? Meer info?

Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi, Bosdreef 2A Tineke Boel 0486 29 32 32 en 09 337 05 05

Nog tot 30 juni - Lessen zelfverdediging voor iedereen

8 februari - Sjaaltje breien Breien is aan een comeback begonnen. Wij wagen ons aan een modieus sjaaltje. Waar? Dorp-Oost 40 Wanneer? 19.30u tot 22u Prijs? Deelnameprijs excl. benodigdheden: KAV-leden 4 euro, niet-leden 6 euro Meer info? 09 355 87 81, 09 355 30 08

Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen! Waar? Wanneer? Meer info?

26

Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare, J.P. Triestlaan 1 op din. van 19.30u tot 21u, op zat. van 9u tot 11u 0475 344 856, www.damoikwai.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e


Uit in Lochristi 12 februari - Valentijnsetentje Chiro Beervelde

Aperitief met amuse gueules, gerookte zalm op een bedje van sla, varkenshaasje Archiduc met aardappelkroketten en groentenkrans, koffie en dessert. De opbrengst gaat naar onze nieuw te bouwen lokalen. Waar? Orphanimo!! (Koning-Albertlaan 29B) Wanneer? 11.30u tot 14u Prijs? 30 euro/volwassene, 6 euro/kind Meer info? Schrijf in bij Peter Vervaet 09 355 29 69, 0473 73 97 80 petera.vervaet@skynet.be, www.chirobeervelde.be

18 februari Museumbezoek Coca-Cola: 125 jaar design

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Coca-Cola:125 jaar design”. De tentoonstelling omvat verschillende luiken: Ontstaan en evolutie van het merk; Iconische fles, herkenbaar in het donker; Coca-Cola en reclame; Coca-Cola drankautomaten: van prototype naar volautomatisch model; Hoe Coca-Cola de Kerstman vorm gaf. Waar? Bibliotheek Reinaert, Koning Boudewijnlaan 6 Wanneer? 15u tot 17u Prijs? Leden Willemsfonds 7 euro, niet-leden 9 euro Meer info? 09 355 81 98, robertsteens@hotmail.com

13 februari - Mozart, een genie?

De mythe zegt dat Mozart een wonderkind, een genie en een speelvogel was die de noten als het ware uit zijn mouw schudde en die muziek schreef die verstrooide en altijd harmonisch klonk.

24 februari tot 3 maart Cabaret Oester bestaat 15 jaar!!

Waar? Bibliotheek Lochristi (Koning-Boudewijnlaan 6) Wanneer? 14.30u tot 17u Prijs? OKRA-leden 5 euro, niet-leden 6 euro Meer info? 09 269 32 17, academie.mvl@okra.be

17 februari - De Space Bananen Fuif

Waar? De Kring, Dekenijstraat 12 Wanneer? op maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag Prijs? 12,50 euro Meer info? 09 355 57 09, gert.welvaert@skynet.be http://cabaretoester.be

Jeugdfuif voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar, met bijhorende Bodega waar ouders gezellig kunnen vertoeven.

25 februari - Tasty Movie Classics

Waar? Uyttenhove, Zavel 7 Wanneer? 19.30u tot 23.30u Prijs? VVK 2 euro, ADK 2,50 euro Meer info? 0474 780 454, 0478 352 845

18 februari - Kaarting bieden

Een prachtige show vol humor in ‘t Gents !

Vromuz & friends brengen gekende filmmelodieën voorafgegaan door een reuzebreugheltafel. Reserveren voor 20 februari Waar? Polyvalente zaal, Hoekstraat 2 Wanneer? 18u Prijs? 17 euro Meer info? Kaarten via info@vromuz.be of 0476 378 302

1ste kaarting: inleg 1,5 euro en 40 euro gratis, 2de kaarting: inleg 1,5 euro en 20 euro gratis. Waar? voetbalkantine Sporta Zeveneken, Sint Elooistraat 86 Wanneer? 19.30u Prijs? 1,50 euro Meer info? 09 356 95 90, degrauwedavey@belgacom.net

Kerstsportkampen

w w w. l o c h ri st i. b e

infoLOCHRISTI

27


V.U..: J茅r么me Glorie, Directeur-generaal, Waterloolaan, 76 - 1000 Brussel - (2011)

CO-VERGIFTIGING

Hou de stille moordenaar buiten! Jaarlijks worden meer dan 1000 mensen in ons land slachtoffer van CO-vergiftiging. CO is een dodelijk gas dat je niet kan zien, ruiken, proeven of voelen. Maar je kan je er tegen beschermen! Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar het toestel brandt en laat je verwarming, gasboilers en schoorsteen regelmatig controleren. Zo hou je de stille moordenaar buiten!

Meer informatie :

www.besafe.be

infoLochristi - februarinummer 2012  

infoLochristi - februarinummer 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you