Page 1

info

gemeentelijk informatieblad

juli - augustus 2010

Extra openingsuren gemeentehuis: elke donderdag van 13.30u tot 19u.

Infrastructuur: van plan tot realisatie 7

Joepla opnieuw gestart! 8

FloraliĂŤnroute langs sierteeltbedrijven 15

www.lochristi.be


info Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene tel. 09 326 88 14 • gsm 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren donderdag van 16u tot 18.30u • zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens tel. 09 355 99 44 • gsm 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden land- en tuinbouw, lokale economie, KMO, patrimonium, personeel, plantsoenen, begraafplaatsen spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus tel. 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden gezins- en seniorenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken spreekuren maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Jean-Pierre Raman gsm 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren zaterdag van 10u tot 11.30u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse tel. 09 355 16 31 marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Isabelle De Meyer gsm 0477 29 35 40 isabelle.de.meyer@lochristi.be bevoegdheden administratieve vereenvoudiging, energiebeleid, interne communicatie, milieu spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Sandro Di Nunzio tel. 09 326 88 18 sandro.di.nunzio@lochristi.be bevoegdheden financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak O.C.M.W.-voorzitter Patrick Maes tel. 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be spreekuren na afspraak

inhoud In de kijker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Mobiliteit Jeugd

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Cultuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Welzijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 UiT in Lochristi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Lochristi in beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

De gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit O.C.M.W. openbare werken Recyclagepark ruimtelijke ordening secretariaat sociaal huis sportdienst technische dienst technisch uitvoerende dienst (TUD) toerisme

tel. 09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

tel. 09 326 88 00 tel. 09 356 60 73 tel. 09 326 88 27 tel. 09 326 88 10 tel. 09 355 56 95 tel. 09 355 65 66 tel. 09 326 88 04 tel. 09 326 97 70 tel. 09 355 93 09 tel. 09 326 88 03 tel. 09 355 52 06 tel. 09 326 88 25 tel. 09 326 88 12 tel. 09 355 93 09 tel. 09 355 26 92 tel. 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be info@ocmwlochristi.be openbare.werken@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be info@ocmwlochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

tel. 09 355 07 34 tel. 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Ambulance (noodnummer) Antigifcentrum Brandweer (niet dringende oproepen) Brandweer (noodnummer) Cardstop Child Focus Kinder- en jongerentelefoon Politie (noodnummer) Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) Rode Kruis Vlaanderen Tele-Onthaal Veilig Vrijenlijn Vlaamse infolijn Wachtdienst apothekers Wachtdienst huisartsen Wachtdienst tandartsen

100 070 245 245 09 355 60 90 100 070 344 344 116000 102 101 09 355 74 40 105 106 078 15 15 15 1700 0900 10 500 09 328 84 88 0903 399 69

Colofon infoLochristi maandelijks informatieblad 8de jaargang, nummer 7 juli en augustus 2010

Verantwoordelijke uitgever Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Coördinatie

Vormgeving

Lieven De Bosscher Communicatieverantwoordelijke tel. 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Grafische Groep Vanden Broele Brugge

Druk Geers Offset nv Gent


in de kijker Extra openingsuren gemeentehuis De bevolkingsdienst en dienst Ruimtelijke Ordening zijn voortaan op donderdagmiddag al open van 13.30u (in plaats van 16u) tot 19u. Daarmee wil het gemeentebestuur tegemoetkomen aan de vraag naar ruimere openingsuren.

Nieuwe openingsuren gemeentehuis Ma.: Din.: Woe.: Don.:

8u-12u 8u-12u 8u-12u 8u-12u 13.30u-19u (bevolkingsdienst, dienst Ruimtelijke Ordening) Vrij.: 8u-12u Zat.: 9u-12u (bevolkingsdienst)

Wil je een vlotte bediening? Tip 1 Kom vlak voor je naar werk of school vertrekt langs, want elke werkdag is het gemeentehuis al open om 8u!

Tip 2 Hou er rekening mee dat op donderdagmiddag vanaf 16.30u de wachttijd bij de bevolkingsdienst langer kan zijn dan normaal. Kom dus zoveel mogelijk tijdens de andere openingsuren of op donderdag tussen 13.30u en 16.30u.

Tip 3 Voor een aangifte van adreswijziging en alle uittreksels uit het strafen bevolkingsregister hoef je niet eens naar de bevolkingsdienst te komen. Je kan alles regelen via telefoon, e-mail of het e-loket op www.lochristi.be. Uittreksels hoef je ook niet te komen afhalen: we sturen jou die op.

www.lochristi.be

meer INFO?

Bevolkingsdienst bevolking@lochristi.be 09 326 88 00 Dienst Ruimtelijke Ordening ruimtelijke.ordening@lochristi.be 09 326 88 25

juli en augustus 2010 - infoLochristi

1


nieuws

Uit de gemeenteraad – 31 mei Nieuwe schepen Filip De Pauw neemt om professionele redenen ontslag als schepen van FinanciÍn, Jeugd, Sport en Ruimtelijke Ordening. Hij blijft wel zetelen als gemeenteraadslid. De gemeenteraad duidt raadslid Sandro Di Nunzio aan als zijn opvolger. Di Nunzio maakt voortaan als zesde schepen deel uit van het college van burgemeester en schepenen.

Schutters krijgen locatie met muitwip op site Bosdreef Binnenkort verhuist het skatepark op de site Bosdreef naar de Koning Boudewijnlaan. Hierdoor komt deze locatie vrij voor de schutterskring. De gemeente voorziet twee klascontainers van de Gemeentelijke Basisschool en koopt een muitwip aan. De kosten worden geraamd op respectievelijk 21.193 en 12.000 euro (excl. btw).

Verboden toegang in doorgang Kijkdorp-BeerveldeDorp De doorgang tussen Kijkdorp en Beervelde-Dorp wordt regelmatig gebruikt door motor- en bromfietsen. Om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verzekeren, wordt daarom een toegangsverbod ingevoerd voor bestuurders met uitzondering van fietsers.

2

infoLochristi - juli en augustus 2010

Parkeerverbod in Sint-Elooistraat De lokale politie stelde vast dat in het eerste gedeelte van de Sint-Elooistraat tussen de N70 en huisnummer 15 het principe van beurtelings parkeren niet gerespecteerd wordt. Daarom wordt in deze zone het beurtelings parkeren vervangen door een permanent parkeerverbod langs de zijde van de onpare huisnummers.

Agenda en verslagen gemeenteraad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting en het verslag van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad.

Volgende gemeenteraad Maandag 30 augustus - 20u - raadzaal gemeentehuis

www.lochristi.be


nieuws Reis wijs Elk jaar opnieuw raken mensen in moeilijkheden tijdens hun vakantie. Sommige stranden al in de luchthaven omdat hun reisdocumenten of die van de kinderen niet in orde zijn. Bereid je dus goed voor en reis wijs…

Geldige identiteitskaart

Visum

Je identiteitskaart volstaat als reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie, in sommige aan de EU grenzende staten en in een beperkt aantal toeristische bestemmingen. Informeer je hierover via het reisbureau, de ambassade van het land van bestemming of diplomatie.belgium.be.

Voor bepaalde landen heb je toestemming nodig om er gedurende een beperkte periode te mogen verblijven. Zo’n visum vraag je aan bij de ambassade of het consulaat van je reisbestemming. Informeer tijdig wat de leveringstijd is, welke documenten je moet voorleggen en of je dit per post kan regelen.

Breng geen bedreigde dieren en planten mee! Koop geen souvenirs die schade toebrengen aan bedreigde dieren en planten, zoals ivoren beeldjes en juwelen, handtassen en schoenen uit reptielenhuiden of juwelen en versieringen gemaakt van koraal. Dit gebeurt nog al te vaak, meer uit onwetendheid dan kwaad opzet. Om het jou gemakkelijk te maken, heeft de FOD een folder voor vakantiegangers uitgebracht. De meest voorkomende souvenirs die gemaakt worden van bedreigde dieren en planten zijn erin beschreven. Je kan de folder downloaden of aanvragen via cites@health.fgov.be of op het nummer 02 524 97 97. Neem de folder mee om met een gerust hart een aandenken aan uw vakantie te kopen.

Reispas Voor landen waar een gewone identiteitskaart niet volstaat, heb je een reispas nodig. Je vraagt die tijdig aan bij de bevolkingsdienst en brengt hiervoor twee recente en gelijke pasfoto’s mee (met witte achtergrond).

Tot 18 jaar Ouder dan 18 jaar Gewone procedure (5 werkdagen) 41 euro

83,50 euro

Spoedprocedure (24u)

252,50 euro

210 euro

Reizen met kinderen: vraag tijdig je kids-ID aan De kids-ID is een nieuw identiteitsdocument voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Je vraagt de kids-ID 2 à 3 weken vóór je vertrek aan. Je komt hiervoor met je kind en een recente pasfoto naar de bevolkingsdienst. Eén van de ouders ondertekent dan het aanvraagformulier voor een reispas. Een kids-ID kost 3 euro.

meer INFO?

Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be diplomatie.belgium.be www.health.belgium.be

Sluitingsdagen Het gemeentehuis en alle gemeentelijke diensten (bibliotheek, jeugddienst, sportdienst, recyclagepark) zijn gesloten op woensdag 21 juli.

www.lochristi.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

3


nieuws Aanbevelingen bij hittegolf en ozonpieken Tijdens een hittegolf kunnen er ook hoge concentraties ozon in de lucht voorkomen. Wanneer er per uur gemiddeld 180 microgram ozon per kubieke meter lucht gemeten wordt, volgt een inlichting aan de bevolking. Bij een piek van 240 microgram wordt de alarmdrempel overschreden.

Risicogroepen Jonge kinderen zijn een risicogroep omdat ze nog onvoldoende vochtreserves hebben. Vooral kinderen met symptomen als diarree en koorts lopen gevaar bij blootstelling aan de zon of een verblijf in een afgesloten en warme omgeving. ● laat een kind nooit alleen achter in een wagen of een afgesloten ruimte; ● kijk erop toe dat kinderen de hele dag door regelmatig water drinken maar geef hen zo weinig mogelijk gesuikerde limonades; ● lichte katoenen kleding in een heldere kleur beschermt het best tegen de zon; ● bescherm ook hun hoofd met een hoedje of petje; ● let erop dat de kinderen niet te lang in de zon spelen en wrijf hen steeds in met een hoogbeschermende zonnecrème. Bij oudere mensen reageert het lichaam minder snel op hitte. Wie bovendien lijdt aan een chronische ziekte en daarvoor medicatie neemt, is nog gevoeliger voor de hoge temperaturen. ● het is belangrijk om buiten de maaltijden minstens anderhalve liter water per dag drinken;

● geregeld eten is belangrijk. Fruit is een prima keuze; ● Heb je bejaarde familieleden, buren of kennissen, breng hen dan regelmatig een bezoekje om te kijken of het goed met hen gaat; ● regelmatig een telefoontje kan mensen geruststellen; ● zorg dat oudere mensen een telefoon binnen handbereik hebben en dat hun medicatie aangevuld is; ● hou belangrijke medische informatie bij de hand voor het geval een ziekenhuisopname nodig is; ● geef een dubbel van de huissleutel aan iemand die je vertrouwt voor noodgevallen. Ook niet-bejaarden kunnen in sociaal isolement leven en weinig of geen bezoekers krijgen. In een noodsituatie lopen ze daardoor extra risico. Tijdens een hittegolf kan een beetje solidariteit veel problemen voorkomen. Ken je mensen in je omgeving waarvan je weet dat ze alleen leven, loop dan regelmatig even langs om te kijken hoe het met hen gaat.

Beter voorkomen dan genezen: tips voor een hittegolf of ozonpiek ● Drink meer water dan gewoonlijk. Vermijd alcohol, koffie en dranken met veel suiker; ● Blijf binnen tijdens de heetste periodes van de dag; ● Hou vensters en gordijnen dicht aan de zonnekant zolang het buiten warmer is dan binnen. ‘s Nachts is het ideale moment om te verluchten en je woning te laten afkoelen. In je huis is de ozonconcentratie trouwens de helft lager dan buiten, dus bij hoge ozonconcentraties blijf je best binnen; ● Beperk lichamelijke inspanningen zoveel mogelijk. Als het echt niet anders kan, zorg dan dat je heel veel drinkt; ● Draag lichte kleding met een heldere kleur. Katoen geniet de voorkeur. Een hoed of petje biedt je hoofd extra bescherming tegen de zon; ● Gebruik steeds een beschermende zonnecrème als je in de zon komt, ook al is dat voor een korte periode; ● Heb je een vraag over beschermende zonnecrèmes of eventuele bijwerkingen van medicijnen tijdens warme periodes, aarzel dan niet om de huisarts of apotheker om raad te vragen.

meer INFO?

4

infoLochristi - juli en augustus 2010

www.health.fgov.be www.irceline.be www.meteo.be

www.lochristi.be


nieuws Mobiplus: Verkeer en mobiliteit voor 55-plussers Twijfel je soms aan de verkeersregels? Wil je een aanrijdingsformulier leren invullen? Weet je niet goed hoe je de bus of trein moet nemen? Ken je niet alle nieuwe verkeersregels? Wil je meer weten over plaatselijke rijsituaties? Heb je veel vragen over verkeer en mobiliteit, maar weinig antwoorden? Misschien is de opfriscursus ‘Verkeer en mobiliteit voor 55-plussers’ dan iets voor jou. Voor slechts 25 euro krijg je 4 halve dagen les, ontvang je een kortingsbon voor een praktische opleiding en krijg je een handboek. Deze lessen gaan door in het gemeentehuis op 1, 8, 15 en 22 oktober van 13.30u tot 16u.

meer INFO?

Drieke Henau, ouderenbeleidscoördinator Dorp-West 52 09 326 88 00 drieke.henau@lochristi.be www.mobiplus.info

Afwijking wekelijkse rustdag Op vraag van Matrassenkoning (Klaas Vaak), Kortrijksestraat 370/bus 1, 8560 Wevelgem heeft het college van burgemeester en schepenen een afwijking verleend op de wekelijkse verplichte rustdag aan alle lokale handelaars in Lochristi van maandag 5 juli tot zondag 25 juli. Hierdoor mogen tijdens die week alle handelszaken geopend blijven zonder inachtneming van een sluitingsdag.

meer INFO?

Dienst bevolking 09 355 51 51 bevolking@lochristi.be

Sireneproeven Op donderdag 1 juli zullen er tussen 8.45u en 10.15u luide testen uitgevoerd worden van de alarmsirenes in Lochristi (DorpOost en Hijftecentrum), die door de Civiele Veiligheid zijn opgesteld.

www.lochristi.be

Op het ogenblik van de test zal de sirene een nucleair alarmsignaal geven. Dat is een huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na het signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ klinken.

meer INFO?

0800 94 113

juli en augustus 2010 - infoLochristi

5


nieuws Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking Doe jij aan ontwikkelingssamenwerking? Personen of groepen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking kunnen projecten indienen die in aanmerking komen voor een subsidie. De projecten moeten voldoen aan vier basiscriteria: ● er is een duidelijke link tussen de projecten en de gemeente Lochristi; ● de leiding van het project is in handen van iemand die in het projectland woont en werkt; ● het project kadert in één of meer van de volgende sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, basisinfrastructuur, gemeenschapsopbouw, cultuur, leefmilieu, sociale economie; ● projecten die reeds in aanmerking kwamen, verantwoorden het gebruik van het subsidiegeld. Sinds eind 2002 adviseert de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) het gemeentebestuur in verband met de verdeling van de voorziene subsidies. De aanvraagformulieren vind je aan de balie van de bevolkingsdienst in het gemeentehuis of op www.lochristi.be. Alleen projecten die met deze formulieren zijn ingevuld, komen in aanmerking. Bezorg de formulieren vóór 31 augustus aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp-West 52, 9080 Lochristi.

meer INFO?

Jan Bafort Voorzitter GROS 09 228 07 56

Vacature: Busbegeleid(st)er De gemeente Lochristi is op zoek naar een deeltijdse (19u/week) busbegeleid(st)er (contractueel) voor de periode van 1 september 2010 tot en met 30 juni 2011 (verlengbaar). Deze staat in voor de begeleiding van de leerlingen op de gemeentelijke schoolbus (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 1 rit ’s morgens en 1 rit ’s avonds; woensdag: 1 rit ’s morgens en 1 rit ’s middags). Er is een beperkte selectieproef voorzien.

Interesse? Bezorg jouw kandidatuur, samen met een uitgebreid curriculum vitae, uiterlijk op 23 juli aan het college van burgemeester en schepenen (Dorp-West 52, 9080 Lochristi).

6

infoLochristi - juli en augustus 2010

meer INFO?

Personeelsdienst 09 326 88 08 rudy.david@lochristi.be www.lochristi.be/vacatures

www.lochristi.be


mobiliteit Werken aan infrastructuur: van plan tot realisatie Sinds de invoering van het mobiliteitsplan werkt de gemeente stapsgewijs aan verschillende mobiliteitsprojecten die de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de gemeente moeten verbeteren. Deze projecten zijn meestal complex en moeten meerdere administratieve procedures doorlopen (subsidies, goedkeuring andere overheden, ‌ ) waardoor er dikwijls tussen plan en realisatie een behoorlijke tijd gaat. Kort geven we hier een stand van zaken betreffende diverse mobiliteitsprojecten die momenteel lopende zijn:

Fietspad langsheen spoorlijn De gemeente heeft samen met de provincie de intentie om een veilig fietspad langsheen de spoorlijn Gent-Antwerpen aan te leggen. Een startnota werd opgemaakt voor het gehele traject tussen Gent en Antwerpen. Het eerste deeltraject dat wordt gerealiseerd is het fietspad langsheen de zuidzijde vanaf de Pensionaatstraat tot aan het station van Beervelde.

Fietspad Verleydonckstraat Dit project kadert binnen het zogenaamde fietsfonds. Via het fietsfonds kan de gemeente subsidies krijgen voor de aanleg van het fietspad. De onteigeningen en de kosten, indirect aan het fietspad, zijn ten laste van de gemeente. De gemeente legt tussen de Kapiteinstraat en de bebouwde kom een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter aan.

Fietspad N449 vanaf Lozen Boer tot en met Gebroeders Naudtslaan te Wachtebeke De gemeente legt op de gewestweg een veilig fietspad aan, samen met de verschillende partners. Momenteel werkt de gemeente aan detailoplossingen voor de verschillende knelpunten op het traject. Het ontwerp voorziet in vrijliggende fietspaden in het 70km/u snelheidsregime en aanliggende verhoogde fietspaden in de bebouwde kom en de zone 50.

Doortocht Zeveneken

Trage Wegen De gemeente werkt hiervoor samen met de VZW Trage Wegen en de provincie Oost-Vlaanderen. De bedoeling is om een trage wegenplan op te stellen en een aantal wegen opnieuw toegankelijk te maken of te voorzien van een passende verharding. De eerstvolgende voetweg die van een verharding zal voorzien worden, is voetweg 45, de verbinding tussen de Bosstraat en de N449.

Fietspad Ter Poelen Een ontbrekende fietslink is de verbinding tussen de Poelinckstraat en de Ledeakkerstraat. De gemeente zal een dubbelrichtingsfietspad realiseren dat zal aansluiten op het fietspad langsheen de spoorlijn (Ledeakkerstraat).

Snelheidszoneringsplan In 2009 werd het snelheidszoneringsplan van kracht. Om dit plan verder te ondersteunen werkt de gemeente systematisch aan een verdere beveiliging van de diverse wegen en knelpunten. Een verkeersplateau werd aangelegd op het kruispunt StationsstraatNieuwstraat. Momenteel is het kruispunt Smalle Heerweg-Palingstraat in een studiefase waar tevens in een licht hellend verkeersplateau zal voorzien worden, samen met een versmalling van de rijbaan. Binnen ieder project onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheid om de toegankelijkheid voor of de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de volledige heraanleg van de Molenstraat waar er geen fietspaden maar wel fietssuggestiestroken komen, waardoor de fietser prominent aanwezig zal zijn in het toekomstige straatbeeld.

Dit project loopt in samenwerking met de Vlaamse overheid en de stad Lokeren. Aandachtspunten bij herinrichting is de verkeersveiligheid in het algemeen, het parkeren voor de bewoners en handelaars en voldoende groenvoorzieningen. Er is ook een aanzienlijk aandeel riolering voorzien.

Veilige schoolomgevingen Veilige schoolomgevingen en veilige routes van en naar school zijn een permanent aandachtspunt. Zo werd naar aanleiding van de nieuwe kleuterschool een veilig voetpad aangelegd. Kleine ingrepen zijn ook voorzien in de schoolomgeving Sint-Elooistraat en ter hoogte van de kleuterschool in Hijfte.

www.lochristi.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

7


jeugd Uitleendienst: zomerregeling Opgelet! Tijdens de zomermaanden veranderen de openingsuren van de uitleendienst. In de periode van 1 juli tot 31 augustus kan het materiaal enkel tijdens het weekend worden ontleend. ● afhalen op vrijdag tussen 17u en 18u. ● terugbrengen op maandag tussen 9u en 12u.

meer INFO?

www.lochristi.be/uitleendienst

meer INFO?

www.kampfoto.be

Kampfoto Leg het mooiste moment van jouw kamp vast op foto en maak kans op een digitaal fototoestel voor jouw jeugdvereniging! Inzenden kan van 1 augustus tot 20 september.

Speelplein Joepla opnieuw gestart! Bezoek de paarse planeet Mulkyculpix, bezoek JOEPLA! Kindjes uit Lochristi en omstreken lopen opnieuw gezwind en goed gezind over het speelpleinterrein en dat juichen we op de jeugddienst zwaar toe! Niets is zo plezant als bewegen, avontuur, spelen in ’t groen en vuile speelkleren! Eén, twee, tien … wie niet weg is, is gezien!!

Open speelpleindag: vrijdag 23 juli Op vrijdag 23 juli zet het speelplein van 13u tot 17u zijn poorten wagenwijd open! Alle ouders zijn die dag meer dan welkom om onze werking van dichtbij te bekijken. Maak er een familie uitstap van, kom picknicken, spreek af met bevriende mama’s en papa’s, zit enkele uurtjes op ons terras en geniet samen met de kinderen van ons speelparadijs! De ingang is die dag doorlopend open, dus massaal afkomen is de boodschap!

ben jij vermoedelijk geknipt voor speelplein Joepla en dan willen we jou bij ons team! Laat iets weten op speelpleinjoepla@lochristi.be of spring eens binnen op de jeugddienst, Koning Albertlaan 29B.

Materiaal gezocht!

www.speelpleinjoepla.be

Deze zomer zijn we opnieuw van plan om naast alle zotte spelen ook af en toe te knutselen en daarvoor zoeken we kosteloos materiaal, veel kosteloos materiaal! Plastic flessen, wc-rolletjes, glazen en plastic potjes, eierdozen, doosjes van filmrolletjes, wol, touw, … Alles is vanaf half juni proper gewassen welkom op de jeugddienst (Koning-Albertlaan 29B). Daarnaast zijn we nog op zoek naar lig(tuin)stoelen zodat we aan ons ploeterbad een toffe ligweide kunnen uitwerken. Dankjewel!

We hebben nog tonnen informatie, dus bezoek zeker onze website en vind er alle info over het speelplein in Beervelde en Lochristi, uitstappen, busuren, samenwerking met Stekelbees en de sportdienst, … Surf er maar op los!

Animator worden op speelplein Joepla? Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla? Je wordt dit jaar 16 jaar of ouder? Je vindt het fijn om met andere jongelui samen te werken? Je bent een klein beetje prettig gestoord? Dan

8

infoLochristi -juli en augustus 2010

meer INFO?

Jeugddienst 09 355 65 66 Gwynn.coumans@lochristi.be speelpleinjoepla@lochristi.be

www.lochristi.be


jeugd UIT IN LOCHRISTI

Koken op kamp Ieder jaar gaan duizenden foeriers, kookouders en kampkoks mee op kamp om elke dag het beste (en lekkerste) van zichzelf te geven. Op de site www.kokenopkamp.be kan je heel wat handige tips en instrumenten terugvinden. Zo kan je er kamprecepten printen, hoeveelheden berekenen, kampmenu’s samenstellen en zoveel meer…

meer INFO?

www.kokenopkamp.be

Opnieuw skatelessen tijdens de zomervakantie Ben je een echte skatefanaat? Heb je zin in een weekje megacoole skatelessen tijdens juli of augustus? Aarzel dan niet langer en schrijf je nu in, want het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 deelnemers per reeks! Onze ervaren lesgevers staan alvast te trappelen van ongeduld om het startschot te geven en elke skatefreak de coolste tricks aan te leren! En dit maar liefst 6 weken lang! Beginner of niet, iedereen is welkom, maar een minimum aan ervaring is wel aangewezen. Je moet op z’n minst kunnen rijden, stoppen en draaien.

Voor wie?

Wat meenemen? ● Drankje voor tussendoor ● Skateboard en beschermkledij (verplicht: helm en polsbeschermers) - Knie- en elleboogbeschermers optioneel! - Mogelijkheid om materiaal te huren!

● Iedereen van 8 tot 15 jaar

Waar? ● Skatepark, Bosdreef 57 ● Overdag regen? Complex Uyttenhove, Zavel 7

Wanneer? ● Reeks 1: van 5 juli tot 9 juli ● Reeks 2: van 12 juli tot 16 juli ● Reeks 3: van 26 juli tot 30 juli ● Reeks 4: van 2 augustus tot 6 augustus ● Reeks 5: van 9 augustus tot 13 augustus ● Reeks 6: van 16 augustus tot 20 augustus De lessen vinden plaats van 19u tot 21u, aanwezig zijn vanaf 18.45u!

Inschrijven is verplicht: ● 09 355 65 66 of tienerwerking@lochristi.be ● Vermeld steeds naam, adres, telefoonnummer en de reeks die je wenst te volgen.

www.UiTinLochristi.be www.lochristi.be

Deelnameprijs? 20 euro per reeks (verzekering inbegrepen) Betalen kan op voorhand via het rekeningnummer 390-0742590-13, cash op de jeugddienst, of op de eerste dag van de skatereeks.

meer meer INFO? INFO?

Caroline Compagnie Jeugddienst Landelijke vzw, Stekelbees, 09 355 65 Kinderopvang 66 09 355 55 34 tienerwerking@lochristi.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

9


sport Straatvoetbal Ben je tussen 13 en 17 jaar en heb je zin om ook eens een balletje te shotten samen met vrienden of vriendinnen? De gemeente laat jullie ook dit jaar, samen met de wijkverantwoordelijken van de lokale politie, bij het begin van de lange hete zomer de mogelijkheid om ’niet ver van jullie deur’ op een pleintje of op straat één of meerdere wedstrijdjes te spelen.

Mobiliseer daarom iedereen die je kent en kom af! Ben je alleen, maar heb je veel goesting, kom ook af, ploegjes worden ter plaatse samengesteld! We spelen 4 tegen 4 of 5 tegen 5!

Waar en wanneer? ● Maandag 5 juli - Zeveneken, Zavel ● Dinsdag 6 juli - Zaffelare-buurtpleintje, Berkenstraat ● Woensdag 7 juli - Beervelde, Kloosterstraat (koer school) ● Donderdag 8 juli - Lochristi, buurtpleintje Kouter telkens van 13u30-16u!

meer INFO?

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

De Gordel De Brusselse rand wordt op zondag 5 september opnieuw overspoeld door fietsers, mountainbikers en wandelaars. Ook dit jaar zijn er activiteiten voor gezinnen en gevorderden. De vier traditionele startplaatsen zijn ondertussen meer dan bekend. Dilbeek is ongetwijfeld het gemakkelijkst bereikbaar vanuit Lochristi. St.-Genesius Rode is een stuk verder, maar is als hoofdstartplaats steeds een bezoekje waard. Zaventem is geschikt voor wie graag aan vliegtuigspotten doet, terwijl Overijse de druiventeelt in de kijker zet. Kaarten (5 euro) zijn verkrijgbaar vanaf maandag 9 augustus in de sporthal ’t Veerleveld, Zaffelare. Dat kan van maandag tot vrijdag tussen 9u en 21u en op zaterdag tussen 9u en 12u. Er is geen busvervoer vanuit Lochristi naar de Gordel!

10

infoLochristi - juli en augustus 2010

meer INFO?

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be www.de-gordel.be

www.lochristi.be


sport Senior Sportief Op donderdag 21 september vindt naar jaarlijkse gewoonte opnieuw Senior Sportief plaats in Deinze. Deze seniorensportdag van Oost-Vlaanderen, die al aan zijn 23ste editie toe is, staat open voor alle 50-plussers. Op deze sportdag kunnen ouderen in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. Je kan kiezen uit een sportieve mix zoals curve bowl, aquagym, boogschieten, lijndansen, tai chi quan, nordic walking en tal van andere activiteiten! Dit jaar legt de gemeente echter GEEN bus in naar dit evenement wegens deelname aan de Senior Games in Blankenberge (zie hieronder). Je kan uiteraard wel individueel aan deze activiteit deelnemen.

meer INFO?

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

Senior Games te Blankenberge Op dinsdag 28 september vinden in Blankenberge de Senior Games plaats. Op dit Vlaamse sporttreffen voor actieve 50-plussers kun je zowel aan tal van initiaties als competities deelnemen en dit in een ontspannen en aangename sfeer. Volgende disciplines komen aan bod: aquarobics, boogschieten, fietsen, nordic walking, golfinitiatie, yoga, zumba gold, atletiek, badminton, bowling, dans, petanque, tennis en zwemmen. Bovendien is er een muzikale afsluiter met Paul Severs voorzien! Je kan je zelfstandig naar Blankenberge begeven of meerijden met de sportelbus onder begeleiding van de sportdienst.

Wat? sportdag voor actieve 50-plussers Wanneer? dinsdag 28 september Waar? Blankenberge, vertrekplaats Sportelbus: sporthal ’t Veerleveld, Kan. P.J. Triestlaan (onder begeleiding van de sportdienst!) Prijs? Deelname activiteiten: 7 euro (incl. broodjesmaaltijd met koffie, soep of water) Sportelbus: 5 euro Uren? tussen 10u en 15.45u, muzikale afsluiter met Paul Severs tot 17u. Inschrijven? Kan nu al en dit ten laatste vóór 13 augustus.

meer INFO?

www.lochristi.be

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be www.seniorgames.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

11


sport Sportacademie De sportraad biedt samen met de sportdienst aan kleuters en kinderen uit de verschillende deelgemeenten de mogelijkheid om aan een extra uurtje lichamelijke opvoeding deel te nemen. Wanneer

Start

Uur

Waar

Geboortejaar

Programma

Maandag

20/09

17u-18u

Witte zaal St.-Jozef

2002 en 2001

omnisport

Maandag

20/09

16u-17u

Turnzaal St.-Elooischool

2006 en 2005

kleuterturnen, kleuterdans, alg. vaardigheden,…

Maandag

20/09

17u-18u

Turnzaal St.-Elooischool

2001, 2000 en 1999

omnisport

Dinsdag

21/09

16u-17u

Turnzaal St.-Elooischool

2006 en 2005

kleuterturnen, kleuterdans, alg. vaardigheden,…

Dinsdag

28/09

17u-18u

Turnzaal GBS Beervelde

2001, 2000 en 1999

omnisport

Donderdag

23/09

17u-18u

Turnzaal St.-Elooischool

2004, 2003 en 2002

omnisport

Donderdag

30/09

17u-18u

Turnzaal GBS Lochristi

2000 en 1999

omnisport

Nieuwe sporten, andere invalshoeken, intensief gezond bewegen, … op die manier krijgen de kinderen ongetwijfeld de smaak te pakken voor levenslang sporten! Heb je zin om deel te nemen aan deze keitoffe lessenreeks? Aarzel dan niet en schrijf je vanaf maandag 6 september 8u in bij de sportdienst van Lochristi!

12

infoLochristi - juli en augustus 2010

meer INFO?

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

www.lochristi.be


sport Uniek Sport Na School-concept zet ook onze leerlingen in beweging! In samenwerking met de sportdiensten, de Stichting Vlaamse Schoolsport, BLOSO en een aantal sportclubs werd een uniek project opgestart ter bevordering van de naschoolse sportbeoefening in het secundair onderwijs. Als het kriebelt na de lessen, moet je SNS-en! Leerlingen uit het secundair onderwijs krijgen de kans om met een SNS (sportna-school)-pas deel te nemen aan een heleboel toffe activiteiten zoals badminton, dans, handbal, fitness, rope skipping, squash, zumba, tennis, mountainbike, boogschieten.... De activiteiten sluiten bijna allemaal aan op de schooluren en gaan door in de sportaccommodaties van de deelnemende scholen of clubs.

Als het kriebelt na de lessen, moet je SNS-en! Onder het motto Als het kriebelt na de lessen, moet je SNS-en! blijkt dit sportconcept een schot in de roos te worden! Je hoeft niet vooraf in te schrijven voor een bepaalde activiteit. Wanneer je zin hebt om te sporten en jouw huiswerk laat dit toe, dan kijk je gewoon op het uurrooster wat er die dag te doen is en gaat er op af met jouw SNSpas! Bovendien heb je een enorm aanbod (elke dag zijn er minstens twee, soms zelfs zes verschillende activiteiten!) zodat er altijd wel iets te doen is wat jou aanspreekt.

Dankzij de lage prijs van de pas (40 euro voor een heel schooljaar) en het vrijblijvende karakter ervan, wordt de drempel verlaagd en krijgen alle jongeren met dit project de kans om op hun eigen tempo allerlei sporten uit te proberen en kennis te maken met het lokale sportaanbod. In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen via de leerkracht L.O. of het secretariaat van hun eigen school een inschrijvingsbrief met het volledige uurrooster. Woon je in Lochristi, dan kan je kiezen welk SNS-pasje je aankoopt. Afhankelijk van waar je woont kan je kiezen voor: ● SNS-Gent (nadine@sportnaschool.be) ● SNS Zelzate-Wachtebeke (sofiesportnaschool@gmail.com) ● SNS Lokeren-Zele (sofiesportnaschool@gmail.com) Bekijk op de website de verschillende uurroosters en beslis welk SNS-pasje het beste voor jou is! Schrijf duidelijk en met kleur op je inschrijvingsstrookje voor welke pas je gaat! (er is geen prijsverschil!) Inschrijven kan enkel via de school!

meer INFO?

www.sportnaschool.be Sofie Devriendt 09 330 54 98

Tennisinitiatie Op televisie lijkt tennissen eenvoudig. Maar wil je zelf plezier beleven op een terrein, dan raden we je een aantal initiatielessen aan. Start? Zaterdag 25 en zondag 26 september (10 lessen van telkens 1 uur) Voor wie? Vanaf 6 jaar Prijs? 35 euro Waar? Sportzaal Uyttenhove of sportzaal Gemeentelijke Basisschool Lochristi. Programma? Kinderen en volwassenen worden ingedeeld volgens niveau en leeftijd en leren zo de basisvaardigheden van het tennisspel.

www.lochristi.be

Inschrijven? Vanaf woensdag 18 augustus t.e.m. woensdag 8 september.

Alle sportaccommodaties zijn gesloten van zaterdag 17 juli t.e.m. zondag 8 augustus wegens jaarlijks verlof!

juli en augustus 2010 - infoLochristi

13


cultuur Crea-dag Zaterdag 5 juni was de wervelende afsluiter van alweer een kunstig crea-jaar! Onder deskundige begeleiding werkten 60 creatievelingen mee aan verschillende workshops. Een welverdiende pluim voor alle acteurs, voor de ploeg van de catering en voor alle artistiek knutselende kindjes. Ook heel veel dank aan onze enthousiaste crea-begeleidsters én -begeleider! In september kan je inschrijven voor alweer een nieuw crea-jaar, dat begin oktober zal starten. Alle info daarover lees je in het septembernummer van infoLochristi en in de folder die je op school van ons krijgt! Tot crea!

31ste Ambachtelijk Weekend Op 21 & 22 augustus programmeert Toerisme Waasland al voor de 31ste maal het Ambachtelijk Weekend. Dan kan je in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen het werk bekijken van heel wat ambachtslui, kunstenaars en creatievelingen. Twee dagen lang, van 10u tot 18u, demonstreren ze hun vakmanschap, geven ze een woordje uitleg en beantwoorden ze graag al jouw vragen. Dit jaar krijgt het evenement voor het eerst een thematische invulling. Reynaert de Vos wordt de rode draad doorheen alle creaties. In Lochristi ben je tijdens het Ambachtelijk Weekend, telkens van 10u tot 18u, welkom om het werk te bewonderen van ● Hugo Meersseman (glaskunst: tiffany, in lood, glassteen, restauratie), Niky Martin (schilderkunst) en Willy Steyaert (beeldhouwen): Vitsakkerlaan 9. ● Harlinde Wieërs (beelden en voorwerpen uit textielverharder): Lepelaarsweg 9.

14

infoLochristi - juli en augustus 2010

Een handige overzichtskaart met alle deelnemers is vanaf midden juli gratis af te halen op de dienst cultuur in het gemeentehuis. De kaart is ook te downloaden op www.toerismewaasland.be.

meer INFO?

Toerisme 09 326 88 27 toerisme@lochristi.be www.toerismewaasland.be

www.lochristi.be


cultuur Fiets de Floraliënroute en bezoek elk zomers weekend een sierteeltbedrijf! Van 17 tot en met 25 april vond de wereldvermaarde, vijfjaarlijkse internationale bloemententoonstelling Gentse Floraliën opnieuw plaats. Dit was voor Toerisme Oost-Vlaanderen de ideale aanleiding om een nieuwe thematocht op het OostVlaamse fietsnetwerk uit te stippelen. Op een volgende Floraliën editie is het dus nog wachten tot april 2015... maar fietsen en genieten van de Floraliëntocht kan nog het hele jaar! De Floraliën thematocht loopt over de fietswegen van de fietsroutenetwerken Scheldeland en Waasland en bestaat uit 3 lussen. De Azalealus (34 km) start in het hart van onze bloemengemeente. Je fietst door aardbeiendorp Beervelde, voorbij het kasteel van Beervelde en het kasteel Rozelaar, de bakermat van de sierteelt. De tocht voert je verder voorbij kwekerijen, het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen en indrukwekkende azalea- en begoniavelden.

Bezoek een sierteler Tijdens de zomermaanden stellen verschillende sierteeltbedrijven langs de Azalealus hun deuren open. Stap dus even af tijdens je fietstocht en ontdek de sierteeltsector in al zijn facetten. Volgende Lootse bedrijven verwelkomen je graag tussen 10 en 18 uur:

● Zon. 18 juli: Van de Casserie FV Adres: Hijfte Center 20 (tussen knooppunten 99 en 98) ● Zon. 25 juli: Stefan Floré nv Terras tuinplant Hebe Addenda, Azalea’s Adres: Hijftestraat 43A (tussen knooppunten 10 en 99) ● Zon. 1 augustus: Johan Naudts Gespecialiseerd in Azalea Indica op stam en Aucuba Adres: Molenstraat 16 (tussen knooppunten 98 en 94) ● Zon. 8 augustus: Walter Naudts Gespecialiseerd in Azalea Indica (piramiden en hoogstam) en Aucuba crotonifolia Adres: Molenstraat 12 (tussen knooppunten 98 en 94) ● Zon. 15 augustus: Geert De Waele Gespecialiseerd in Azalea Indica Adres: Molenstraat 29 (tussen knooppunten 98 en 94) ● Zon. 22 augustus: Danny Taghon Gespecialiseerd in verschillende ‘Hedera Helix’ soorten Adres: Hoekskensstraat 136 (tussen knooppunten 99 en 98) ● Zon. 29 augustus: Chris Dewispelaere Gespecialiseerd in Azalea Indica en Chrysanten Adres: Hijftestraat 110A (tussen knooppunten 10 en 99) Ook langs de Boomkwekerijlus (49 km, vertrek aan Den Blakken in Wetteren) kan je Open Bedrijven bezoeken!

● Zon. 4 juli: Camelliakwekerij Guy Van Rysseghem Zeldzame camelia’s, herfst- en lentebloeiers, wilde soorten Adres: Stationsstraat 94 (aan knooppunt 10) ● Zon. 11 juli: Plantas Lobos Bloeiende zomerplanten en hedera Adres: Ommegangstraat 28 (tussen knooppunten 10 en 19)

www.lochristi.be

meer INFO?

www.floralientocht.be

Snoepen van het juli en augustus 2010 - infoLochristi

15


cultuur Soete Waesland met BavarWAAS Wandelen en fietsen in het Waasland is altijd een groot feest, maar van 1 juli tot 30 september geniet je extra van het Soete Waesland met BavarWAAS. Talrijke horecazaken zetten namelijk de lekkerste zoetigheden op hun kaart, bereid met streekeigen producten. De streekeigen snoepjes doen het Waasland alle eer aan en geven fietsers en wandelaars ongetwijfeld een extra duwtje in de rug. Begin je al te watertanden, haal dan bij de toeristische dienst de gratis brochure met alle zoete adresjes, leuke Wase doe-tips en een bon waarmee je een koffie of thee krijgt aan 1 euro bij een BavarWAAS-gerechtje. In Lochristi kan je genieten van een gesuikerde zomer bij Hof Ter Leydonck (Verleydonckstraat44). Smakelijk!

meer INFO?

Toerisme Waasland 03 760 92 62 www.toerismewaasland.be

Zomer in de bib! Met het verlof voor de deur wijzen we graag op de mogelijkheid om de uitleentermijn van de ontleende materialen thuis te verlengen. Dit kan op 2 manieren:

1. Online verlengen via MijnOvinob.be Als je voor de eerste keer Mijn Ovinob gebruikt, laat je dan eerst registreren. Hierna kan je na het inloggen met je eigen gebruikersnaam en paswoord, in de linkermenubalk kiezen voor de optie Verlengen. Je vinkt de boeken aan die je wil verlengen. Je bevestigt je keuze via Selectie verlengen. Je krijgt de nieuwe terugbrengdatum op je scherm te zien.

staan en zal bij je eerst volgende bezoek aan de bibliotheek ge誰nd worden. Buiten de openingsuren kan je steeds je materiaal binnenbrengen via de inleverbus. Zowel materialen uit de hoofdbibliotheek als uit het filiaal Beervelde mogen er ingeleverd worden. De inleverbus vind je aan de zijkant van de hoofdbibliotheek, naast de dienstingang.

meer INFO?

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

2. Telefonisch via het nummer 09 356 00 38 (niet van 10 juli t.e.m. 24 juli) Dag en nacht staat ons antwoordapparaat jou te woord. We hebben enkel je naam en barcode van je lenerspas nodig. Daarna haak je gewoon in. De nieuwe vervaldag wordt de dag dat je belt, plus 28 dagen. Verlengen lukt niet wanneer het werk door een andere lener is gereserveerd. Eventuele boete en/of leengeld blijven open

16

infoLochristi - juli en augustus 2010

De bib sluit haar deuren van 10 juli t.e.m. 24 juli. Tijdens deze periode kan je enkel via MijnOvinob verlengen (dus ook niet telefonisch). Ook de inleverbus is dan niet beschikbaar! Daarom kan je vanaf 18 juni tot 18 augustus de materialen ontlenen voor een periode van 6 weken.

www.lochristi.be


cultuur De schatten van Vlieg Vlieg heeft dit jaar een schat verstopt in de bib en is er zzzzzz van door gevlogen. Vlieg is het UiT-label voor kinderen tot 12 jaar. Hij wijst de hele familie de weg naar muziek, theater, film, dans en nog veel meer vrijetijdsactiviteiten in jouw buurt. Via de website www.uitmetvlieg.be vertelt Vlieg wat er allemaal te beleven valt. Hij daagt je uit om allerlei activiteiten te ontdekken en je vindt hem ook in activiteitenkalenders en programmabrochures.

De schatten van vlieg Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de bib De schatten van Vlieg komen zoeken. Er zijn verschillende tips die je naar de schatkist kunnen leiden. Los ze allemaal op en ontdek de schat! Schrijf je naam in het logboek van de schattenjagers en ontvang de codekraker die je mee naar huis mag nemen. Kraak je geheime code en maak kans op een mooie prijs als je de code invoert op www.uitmetvlieg.be. Kom je in de zomer telkens weer naar de bib om nieuwe leuke boeken en strips te zoeken? Heb je al eens een echte boekenschat ontdekt? Ben jij de schattenjager van de bib? We zouden je graag leren kennen. Daarom vragen we: maak je kenbaar, breng een foto mee naar de bib, vul een blad van ons schattenalbum in, zoek jouw boekenschat in de bib en word uiteindelijk zelf een Schat van de Bib.

Schattenjager van de Bib Als Schattenjager van de Bib mag je tijdens de zomermaanden 8 strips uitlenen. Met jouw lidkaart Schattenjager van de Bib heb je nog tal van leuke mogelijkheden. Echte schattenjagers kunnen sparen voor een extra verrassing. Hiervoor kom je tijdens de zomer 5 keer naar de bib, lees je minimum 4 boeken, verzamel je al de stickers op je spaarkaart en wacht je tot 31 augustus. Vanaf 1 september kom je de extra verrassing te weten. De zzzzzzomer in de Bib wordt zzzzuper.

meer INFO?

www.uitmetvlieg.be bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

11 juliviering Naar goede jaarlijkse gewoonte biedt de cultuurraad in samenwerking met het gemeentebestuur de inwoners van Lochristi een feestelijke academische zitting aan op 11 juli om het feest van de Vlaamse Gemeenschap te vieren. In de feestrede heeft historicus Hendrik Defoort het over het verband tussen de Vlaamse beweging en sociale ontvoogding. We maken ook de cultuurlaureaat 2010 bekend. Nadien biedt het gemeentebestuur een receptie aan. Simon Neyt (piano) en Guido Van Damme (klarinet) zorgen voor de muzikale opluistering. Iedereen is van harte welkom

www.lochristi.be

op zondag 11 juli om 10.30u in de raadzaal van het gemeentehuis.

meer INFO?

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

17


milieu Energietip juli

Energietip augustus

18

infoLochristi - juli en augustus 2010

www.lochristi.be


milieu 2010 – Jaar van de Biodiversiteit Biodiversiteit omvat alle levensvormen op aarde en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, kledingvezels, bouwmaterialen, zuivere lucht en water, vruchtbare bodems en is dus van groot belang voor ons overleven en welzijn. Biodiversiteit is leven! Maar dat leven is in gevaar: planten, dieren en andere levensvormen verdwijnen met een alarmerende snelheid. Het is nog niet te laat, maar het wordt wel heel dringend dat we er iets aan doen! Wetenschappers schatten dat momenteel tussen de 3 en 100 miljoen soorten dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven. Slechts 2 miljoen ervan werden tot op heden beschreven. Elk jaar ontdekken biologen ongeveer 20.000 nieuwe soorten. In België zijn 36.300 soorten waargenomen. Een vergelijkende studie met de fauna en flora van onze buurlanden onthult dat waarschijnlijk 16.000 tot 19.000 bijkomende soorten bij ons leven, zonder evenwel te zijn opgemerkt. Het totale aantal soorten in België zou dus rond de 55.000 schommelen. Tussen een derde en de helft van deze soorten is bedreigd. Soorten als zomeradonis, akkerviltkruid, vals heideblauwtje, geelbuikvuurpad en tuimelaar zijn al uit ons land verdwenen. De oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit zijn het verdwijnen van leefgebieden, de vervuiling, het overgebruik van vis- en andere voorraden, de woekerende uitheemse soorten, de klimaatopwarming en dergelijke meer. Vaak verdwijnt een soort niet door één bedreiging, maar wel door een combinatie van verschillende bedreigingen.

Anderzijds zijn bermen wel belangrijk omwille van hun verbindingsfunctie tussen verschillende natuurelementen in het landschap. Door aangepast beheer kunnen wegbermen uitgroeien tot pareltjes van langgerekte hooilanden waarin planten, insecten en zoogdieren hun geschikte voedselplanten, groei-, voortplantings- en schuilplaats kunnen vinden. Het maaien kan gebeuren met maximaal respect voor insecten. De gemeente Lochristi heeft een bermbeheerplan waardoor voor de 100 km meest waardevolle bermen in totaal 3 maairondes voorzien zijn: tussen 15 mei en 30 mei, tussen 1 juni en 30 juni en tenslotte vanaf 15 september. Voor insecten zijn bermen en bloemen erg belangrijk als voedsel en de insecten die nog onvolgroeid zijn krijgen de tijd om er zich te ontwikkelen. De mobiele soorten herkoloniseren de berm zodra de omstandigheden opnieuw geschikt zijn. Zwerfvuil, sluikstorten (zelfs grasmaaisel) en het gebruik van herbiciden en pesticiden zijn dan ook uit den boze voor het behoud van een biologisch waardevolle wegberm. Door deze negatieve invloeden te voorkomen, spaar je niet alleen de natuur maar verklein je ook je ecologische voetafdruk. Je persoonlijke ecologische voetafdruk nog niet berekend? Doe het vandaag nog en maak kans op een duurzaam pakket. Surf naar www. lochristi.be en kom te weten welke invloed jouw levensstijl heeft op de biodiversiteit.

Biodiversiteit in Lochristi - Wegbermen De komende maanden wordt telkens een nieuw aspect rond lokale biodiversiteit toegelicht. In eerste instantie nemen we de bermen in Lochristi en het beheer ervan onder de loep. Straten zijn moordkuilen voor dieren en insecten. Denk maar eens aan de duizenden egels, hazen en padden die jaarlijks overreden worden. Af en toe kan ook jij op een veilige manier helpen, bijvoorbeeld met een paddenoverzet!

www.lochristi.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

19


milieu Tuinvlindertelling, vlinder mee! Tijdens het eerste weekend van augustus (31 juli t.e.m. 1 augustus) organiseert Natuurpunt voor de vierde maal een nationaal vlindertelweekend. De werkwijze is simpel: je zoekt op welke soorten er rondvliegen in jouw tuin en noteert van elke soort het maximum aantal exemplaren dat je tijdens het telweekend in de tuin zag. Het grootste aantal dat je op één moment waarnam, kan je invoeren op de website www.vlindermee.be. Door deze gegevens bijeen te leggen krijgen we een beter zicht op de situatie van de dagvlinders. Vlinders tellen is dus niet alleen leuk, maar ook erg nuttig. Dagvlinders zijn heel gevoelig en dus goede indicatoren voor de kwaliteit van ons leefmilieu.

Dagvlinders in nood Helaas gaat het in Vlaanderen niet zo best met de dagvlinders. Ook vlinders die vroeger in bijna elke tuin zaten zoals de Dagpauwoog of de Citroenvlinder doen het erg slecht. De belangrijkste reden van deze achteruitgang is het intensieve gebruik van ons landschap. Landbouwgebieden zijn zeer grootschalig en intensief, met nauwelijks ruimte voor insecten zoals vlinders of bijen. Openbaar groen bestaat heel vaak uit uitheemse beplantingen, waar voor onze vlinders niets te rapen valt. De wegbermen worden zo vaak gemaaid dat insecten hun levenscyclus niet kunnen voltooien. Ook onze Vlaamse tuinen zijn meestal niet vlindervriendelijk. Bloemen zijn er meestal nog wel voldoende, maar in een kortgeschoren gazon, afgeboord met exotische planten, vinden vlinders geen planten om hun eitjes af te zetten.

Tips voor een vlindervriendelijke tuin ● Gebruik geen pesticiden: sproeistoffen doden niet alleen het onkruid of ongedierte, ze doden ook heel wat ander leven. Vogels die deze getroffen insecten opeten lopen bovendien het risico om vergiftigd te worden. ● Vlinders houden van afwisseling in de structuur van de tuin als in de hoogte van het gras. Laat daarom hier en daar een stuk ongemaaid, zodat vlinders er hun eitjes kunnen afzetten. Om er voor te zorgen dat je tuin niet verwildert, laat je volgend

20

infoLochristi - juli en augustus 2010

jaar best een ander plekje staan. Ook takkenhopen, hagen en houtkanten (liefst van inheems plantgoed) zorgen voor de nodige variatie en warme hoekjes waar vlinders kunnen zonnen. ● Niet alle bloemen bevatten nectar voor vlinders. Sommige bloeiende planten trekken meer vlinders aan dan andere. Informatie over nectarrijke bloemen vind je in de brochure Vlinder mee! of op www.vlindermee.be onder Tuintips. ● Inheemse planten worden vaak als onkruid beschouwd. Nochtans vormen klavertjes, grassen en zelfs brandnetels het belangrijkste voedsel voor veel vlinderrupsen. De meeste vlinders gebruiken maar één of enkele waardplanten. Laat dus van alles wat staan, of reserveer een afgelegen hoekje voor de vlinders. De waardplanten van een hele reeks vlinders vind je op www.vlindermee.be onder Soorten. Uit de cijfers van de vorige tuinvlindertellingen blijkt dat in tuinen met veel vlindervriendelijke maatregelen 6 keer meer vlinders worden geteld dan in tuinen met enkel een kortgeschoren gazon. Je vindt alle informatie op de website www.vlindermee.be. Er staan foto’s van de meest voorkomende vlindersoorten, je leest er hoe je de vlinders herkent en hoe je ze kan tellen en natuurlijk vind je er ook het telformulier. Wie op de hoogte wil blijven van het laatste ‘vlindernieuws’, kan zich inschrijven op het gratis maandelijkse e-zine vlinder.flits via www.natuurpunt.be/mijnnatuurpunt/Ezines. aspx.

meer INFO?

www.natuurpunt.be/vlindermee www.vlindermee.be vlinders@natuurpunt.be

www.lochristi.be


milieu Big Jump in de Moervaart 2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. Daarom besteden natuurorganisaties en overheden er dit jaar extra aandacht aan. Ook BIG JUMP speelt hierop in. Op zondag 11 juli om 15u springen in heel Europa op hetzelfde tijdstip duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water en dat ze daar iets willen aan doen. Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil dat tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een ‘goede toestand’ verkeren. Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is zonder steun van het brede publiek. Daarom brengt de Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen (letterlijk) in contact met waterlopen.

Big Jump Voor de eerst keer organiseert Natuurpunt Moervaart-Zuidlede in Wachtebeke een Big Jump. Duikclub de Triton Divers Wachtebeke, het gemeentebestuur van Lochristi en Wachtebeke en Carry Goossens hebben reeds hun medewerking toegezegd. De brandweer van Zelzate zal aanwezig zijn met een boot. Je kan er van alles ontdekken over de kwaliteit van het water van de Moervaart. Na het springen kan je deelnemen aan een natuurwandeling (1u) met gids. Wil jij ook deelnemen aan deze ludieke activiteit, breng dan zwemgerief en watersandalen mee!

Veilig springen! ● Spring steeds met schoeisel; ● Hou je hoofd boven water en wees voorzichtig bij het te water gaan; ● Kinderen onder 12 jaar raden we af (alleen) in het water te springen.

Jij doet toch ook mee? Verzamelen om 14.30u ter hoogte van Overledebrug aan de Moervaart te Wachtebeke (N449). Springen om 15u! Deelname is gratis! Ook toeschouwers zijn welkom!

meer INFO?

Griet Buyse 09 329 55 45 0478 23 22 19 griet@heidebos.be www.bigjump.be

Actie Vergroot de hoop afgelast! Het spijt IDM te moeten melden dat zij de taxusinzameling die eerder werd aangekondigd, moet afgelasten. Het verwerkend bedrijf kan niet langer voor de verwerking van het snoeisel instaan. Dit gebeurt volledig buiten de wil van IDM of de gemeente om.

Taxussnoeisel bij het gemengd tuinafval Uiteraard kan men zoals altijd wel terecht op het recyclagepark met taxussnoeisel en dit bij het gemengd tuinafval. IDM hoopt in elk geval volgend jaar deze actie verder te kunnen zetten, maar bedankt iedereen nu alvast voor het begrip.

www.lochristi.be

meer INFO?

IDM Zelebaan 42, 9160 Lokeren 09 340 60 36 0496 27 09 77 annick.maes@idm.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

21


milieu Groene zomertips Wat doe ik met mijn grasmaaisel? Bijna iedereen met een tuin heeft er wel eens mee te kampen. Heb je er al eens aan gedacht om je grasmaaisel aan het werk te zetten? Grasmaaisel voedt het gazon, beschermt de bodem, prikkelt de compostering‌ Terwijl het grasmaaisel werkt, krijg jij tijd om te genieten in je tuin. In tegenstelling met wat velen denken, kan grasmaaisel perfect gecomposteerd worden. Niet overtuigd? Kom dan naar de demo van de compostmeesters van Lochristi op zaterdag 3 juli van 10u tot 12u op het recyclagepark (Zavel 7b, Zeveneken).

E.H.B.C. (Eerste Hulp Bij Composteren) Je bent al thuiscomposteerder, maar toch heb je nog een probleempje? Je compostvat is te droog of te nat? Wat kan ik doen tegen die vele fruitvliegjes? Je hebt te veel grasmaaisel? Zou ik niet beter een compostbak gebruiken? Ik heb enkele struiken gesnoeid: kan ik het snoeihout in mijn tuin verwerken? Ga te rade bij de compostmeesters van Lochristi. Zij geven je graag een antwoord op al je vragen rond composteren en kringlooptuinieren. Op zaterdag 7 augustus vind je hen op het recyclagepark van Lochristi (Zavel 7b, Zeveneken) tijdens hun demo van 10u tot 12u.

meer INFO?

IDM Tjen Hillaert 09 340 60 37 tjen.hillaert@idm.be

welzijn O.C.M.W. Lochristi: Klusjesdienst Heb je soms kleine klussen waar je niet meteen iemand voor kan laten komen, maar die je ook zelf niet (meer) kan uitvoeren? Doe dan beroep op de klusjesdienst! De klusjesdienst stelt zich ten dienste van de inwoners van Lochristi met een bescheiden inkomen. De uitvoering van de karweien wordt gedaan door twee voltijdse klusjesmannen.

meer INFO?

sociale dienst O.C.M.W. Bosdreef 5A 09 355 93 09 klusjesdienst@ocmwlochristi.be

Wachten doet niemand graag. Wil je langskomen in het Sociaal Huis? Maak dan vooraf een afspraak via 09 355 93 09 of via info@ocmwlochristi.be. Zo verkort je je wachttijd aanzienlijk.

22

infoLochristi - juli en augustus 2010

www.lochristi.be


welzijn Kat en hond in het WZC Op een vrijdagnamiddag in januari kwam een jonge kat het woonzorgcentrum Sint-Pieter binnenwandelen. Aanvankelijk wist men niet goed wat te doen met het diertje. Ze kreeg eten en drinken en werd toen weer buiten gelaten. Dit was echter van korte duur want ’s avonds vond ze de weg terug naar binnen. Het was duidelijk, de kat had beslist om in het WZC te komen wonen. Ondertussen woont ze vijf maanden op de afdeling ‘Orchidee’, luistert ze naar de naam ‘Chanelle’ en heeft ze een belangrijke plaats ingenomen in de instelling. Iedere dag is het duidelijk dat ze een kalmerend effect heeft op mensen die zenuwachtig zijn en beweegt ze eerder passieve mensen tot actie. Tijdens animatieen kineactiviteiten wordt ze ingeschakeld en laat ze zich graag meevoeren met de poetskar of op de rollator van een bewoner. Het is een heel speels huisdier, dat zich graag laat opmerken.

Toch is de kat ook voorzichtig en gaat ze graag op een schoot van een bewoner liggen. Opmerkelijk is dat het dier mensen gezelschap houdt tijdens hun laatste levensdagen. De aanwezigheid van ‘Chanelle’ wekte het enthousiasme op de andere afdelingen om ook daar te kiezen voor een huisdier. Het WZC heeft niet geaarzeld om de hond ‘Lady’ te adopteren. Haar dagelijkse zorg wordt opgenomen door zowel bewoners als medewerkers en iedereen geniet van haar aanwezigheid.

O.C.M.W. Lochristi zoekt personeel

1. O.C.M.W.

Interesse?

● één voltijdse maatschappelijk werk(st)er (38/38): met ingang van 1 augustus voor de duur van twee maanden. ● één halftijdse (19/38) poetsvrouw/-man in gesubsidieerd contractueel verband (gesco): met zo snel mogelijke indiensttreding voor duur afwezigheid titularis. ● één halftijdse (19/38) poetsvrouw/-man in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2011 voor onbepaalde duur via niet-vergelijkend aanwervingsexamen.

Stuur zo vlug mogelijk je kandidatuurstelling aangetekend in of bezorg ze tegen ontvangstbewijs aan het O.C.M.W. (Bosdreef 5A, 9080 Lochristi) samen met de vereiste bijlagen die in de aanwervingsvoorwaarden vermeld staan én met vermelding van het juiste vacaturenummer.

2. WZC St-Pieter. ● één voltijdse (38/38) bejaardenhelp(st)er in vast statutair verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2011 via niet-vergelijkend aanwervingsexamen ● één halftijdse (19/38) bejaardenhelp(st)er: met vermoedelijke ingang van 21 november 2011 voor de duur van de loopbaanvermindering titularis ● één halftijdse (19/38) interieurverzorg(st)er O.C.M.W. in contractueel verband: voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2011 verband via niet-vergelijkend aanwervingsexamen

www.lochristi.be

De toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen, en de uurroosters kan je opvragen bij het O.C.M.W.-secretariaat via 09 355 93 09 of karin.debruyne@ocmwlochristi.be en christelle.deschoenmacker@ocmwlochristi.be.

juli en augustus 2010 - infoLochristi

23


welzijn Nieuwe website voor O.C.M.W.-Lochristi! Wie de afgelopen maanden naar www.ocmwlochristi.be surfte, merkte het meteen. De gloednieuwe website van het O.C.M.W. Lochristi staat online. We nemen hiermee afscheid van onze vroegere webstek, die toch zes jaar trouw dienst heeft gedaan. Het O.C.M.W. stelde gebruiksvriendelijkheid voorop bij het ontwikkelen van de nieuwe website. De bezoeker die informatie over de diensten van het O.C.M.W. zoekt, moet op de website snel datgene vinden wat hij wil weten. De nieuwe site oogt daarom frisser en leest vlotter, zodat je in een oogwenk vindt wat je zoekt. De website is logisch en overzichtelijk opgebouwd, met rubrieken als bestuur, medewerkers, Sociaal Huis en dienstverlening. Van de jobs die open staan bij het O.C.M.W.-Lochristi en het woonzorgcentrum Sint-Pieter, krijg je bij vacatures een duidelijk overzicht.

Wat is nieuw? Op de startpagina staat de rubriek nieuws, waar men bijvoorbeeld informatie over de eerstkomende juridische zitdag, activiteiten

van het O.C.M.W. en nog meer interessante berichten kan vinden. In de dienstengids tenslotte vind je een alfabetisch overzicht van de diensten van het O.C.M.W.-Lochristi en het WZC Sint-Pieter. Benieuwd naar de nieuwe O.C.M.W.-website? Ga dan snel kijken op www.ocmwlochristi.be!

Brandoefening O.C.M.W.-Lochristi Zorg en preventie gaan hand in hand! Binnen het WZC Sint-Pieter wordt dan ook veel aandacht besteed aan het preventieve luik, zowel in de zorg voor, als in de veiligheid van personen. O.C.M.W.-Lochristi voorziet jaarlijks, in samenwerking met de externe arbeidsgeneeskundige dienst en de lokale brandweer, een vorming rond brandveiligheid, preventie en evacuatie. Op 25 mei vond de laatste sessie van een reeks van vier vormingsnamiddagen plaats. Hierin stond uiteraard de veiligheid van de ouderen, de bezoekers en de medewerkers centraal. In het theoretische luik werden de eerste stappen bij brandgevaar overlopen. Het meest cruciale moment hierbij is het moment van alarmering. Duidelijke mededelingen over wie, waar, hoe en wanneer zijn essentieel. De tweede stap is het moment van evacuatie. De personeelsleden van het O.C.M.W. en het woonzorgcentrum krijgen te zien hoe de veiligheid van het gebouw gegarandeerd is door brandwerende

deuren die verschillende compartimenten van elkaar scheiden. Verder leerde de preventieadviseur de personeelsleden van het O.C.M.W.Lochristi verschillende vaardigheden aan voor het verplaatsen van personen. Na het theoretische luik werd het personeel uitgenodigd om een praktijkoefening te doen. De opdracht was ĂŠĂŠn afdeling te evacueren op een gestructureerde en veilige manier. Verschillende hindernissen, zoals die bij een echte brand mogelijk zijn, werden voorzien. Deze vertaling van theorie naar praktijk werd als zeer verrijkend ervaren!

Hittegolf De komende maanden beloven heel warm te zijn. Begin juli en begin augustus dreigen er zelfs opnieuw hittegolven aan te komen. Deze temperaturen zijn echter niet voor ieder van ons aangenaam. Je kan een infobrochure over de hittegolf vinden in de infozuilen van het onthaal van het sociaal huis (Bosdreef 5A) en het naai- en strijkatelier (Schoolstraat 40). In deze brochure kan je lezen over de gevaren van de aanhoudende hitte, welke voorzorgmaatregelen je kan treffen en wat te doen bij aandoeningen ten gevolge van de hoge temperaturen en ozonpieken.

24

infoLochristi - juli en augustus 2010

www.lochristi.be


welzijn Eerste Kringwinkel in Lochristi Eind september openen O.C.M.W.-Lochristi, O.C.M.W.-Lokeren en vzw De Cirkel de eerste kringwinkel van Lochristi, in Dorp-Oost. Het O.C.M.W.-Lochristi ontvangt al geruime tijd schenkingen van inwoners. Dit varieert van meubelen en huisraad, tot kledij en speelgoed. Deze zaken werden in het verleden regelmatig gebruikt om de cliĂŤnten van het O.C.M.W. materieel te steunen. Om echter een betere service te bieden, ontstond het idee om een kringwinkel te openen in Lochristi. Toen vzw De Cirkel, gekoppeld aan het O.C.M.W.-Lokeren, enige tijd geleden te kennen gaf op zoek te zijn naar een partner en een locatie voor de uitbreiding van haar eigen Kringwinkels, besliste de O.C.M.W.raad dan ook op 10 juni 2010 om met deze partners samen te werken. De vzw is al sinds 1997 actief in Lokeren en heeft ook een winkel in Zelzate.

De Kringwinkel van Lochristi is centraal gelegen te Dorp-Oost 152 A en telt 250m² met leuke, unieke en goedkope spulletjes. Vanaf 1 juli kan je er terecht om herbruikbare goederen af te geven (je belt best vooraf naar 09 355 65 90 of naar 09 348 75 31). De opening van de winkel is voorzien voor september. Meer info wordt nog via de pers en www. ocmwlochristi.be bekendgemaakt. Onderstaande afbeelding laat zien waar de Kringwinkel komt:

Het openen van een Kringwinkel in Lochristi brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo kunnen de inwoners van Lochristi voortaan in hun eigen gemeente terecht wanneer ze op zoek zijn naar goedkope, tweedehandse goederen zoals huisraad, kledij, meubelen, elektrische apparaten, boeken, speelgoed, enz. Ook wie herbruikbare spullen heeft, kan terecht in de nieuwe Kringwinkel. Zo krijgen ze nog een tweede leven en helpen we de afvalberg te verkleinen. Een derde voordeel is er op het vlak van tewerkstelling aangezien er een drietal mensen, vanuit de dienst arbeidsbegeleiding van O.C.M.W.-Lochristi, zullen tewerkgesteld worden.

Kom bloed geven Beervelde Donderdag 26 augustus van 17u tot 19.30u Zaal Sjappoo (Beervelde-Dorp 80) Hijfte

Maandag 16 augustus van 17u tot 19u Verleydonkstraat 7

Lochristi

Woensdag 4 en 11 augustus van 17u tot 19.30u Gemeentelijke Basisschool (Schoolstraat 18)

Zaffelare

Dinsdag 23 augustus van 17u tot 19.30u Vrije Basisschool De Weg-Wijzer (Zaffelare-Dorp 2)

meer INFO? www.lochristi.be

lochristi-beervelde@rodekruis.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

25


welzijn Slachtofferhulp Gent zoekt vrijwilligers! ● Je bent minimum 22 jaar, sociaal vaardig, gemotiveerd, enthousiast, ruimdenkend en je zit goed in je vel. Je bent emotioneel sterk en staat stil bij je eigen functioneren. Je kan je goed inleven in andermans situatie, zonder (voor)oordelen. Je kan je zeker 4 uur per week vrijmaken en beschikt over een wagen en telefoon. ● Je biedt emotioneel ondersteunende gesprekken waarbij inlevingsvermogen een belangrijke rol speelt. Na elk gesprek maak je een verslag. Je bent bereid om de juridische vorming regelmatig op te frissen. ● Slachtofferhulp is er voor volwassenen, kinderen en jongeren die het slachtoffer werden of getuige waren van een misdrijf,

na- en naastbestaanden van moord, zelfdoding en (dodelijke) verkeersongevallen. ● Wij bieden jou een professionele basisopleiding en een inhoudelijke opvolging, continue vorming en een onkostenvergoeding en verzekering. ● Kom naar onze info-avond op dinsdag 5 oktober van 19u tot 21u.

meer INFO?

www.cawvisserij.be 09 225 42 29 catherine.van.raemdonck@cawvisserij.be

Wist je dat…? … je verslaafd kan geraken aan het internet? Het internet heeft een grote aantrekkingskracht omdat het anoniem is, snel bereikbaar en makkelijk beschikbaar. Je kan op verschillende

manieren afhankelijk raken van het internet: door pornosites, chatten, online gokken en games. Maar soms gaat het ook om eenvoudige dingen zoals voortdurend je mails checken of nieuwspagina’s bekijken. Wil je nagaan of jouw internetgebruik risico’s inhoudt? Dan kan je dat anoniem en online testen op www.druglijn.be.

Waarvoor kan je op de drugpreventiedienst terecht? ● Met al je vragen over drugs of druggebruik. ● Met al je vragen over het druggebruik van je kind, partner of vriend. ● Wanneer je in je vereniging een infomoment wil organiseren rond drugs of druggebruik. ● Wanneer je een drugpreventieproject wil opstarten.

meer INFO?

Zitdagen gratis juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseren we een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 19 augustus 2010 om 16.30u in het Sociaal Huis, Bosdreef 5A. Je geeft hiervoor uiterlijk 1 dag vooraf jouw naam en telefoonnummer op. Meer info? Sociaal Huis Lochristi-O.C.M.W. Sociale Dienst, 09 355 93 09, sven.goderis@ocmwlochristi.be.

26

infoLochristi - juli en augustus 2010

Brigitte Lahousse, Drugpreventiewerker Sociaal Huis Lochristi, Bosdreef 5A Elke maandag van 15u tot 18u. 0475 29 56 02 (elke werkdag tijdens de kantooruren) pop@lochristi.be

MMC Lochristi zoekt chauffeurs De Minder Mobielencentrale van Lochristi zoekt nog vrijwillige chauffeurs om mensen met verplaatsingsproblemen uit hun sociaal isolement te halen. Ben je geïnteresseerd, dan kan je altijd vrijblijvend contact opnemen met Sven Goderis (Bosdreef 5A, 09 355 93 09, sven.goderis@ocmwlochristi.be).

www.lochristi.be


UIT IN LOCHRISTI Reinaertfeesten: 2 tot 5 juli Waar?

Reinaertveld, Doornzelestraat 18A

Meer info? 09 355 80 78, www.feestcomitehijfte.be

2 juli: 4de groot boksgala met 10 kampen voor liefhebbers, kamp voor vrouwen. Wanneer? 19u

3,4 juli: Rondrit van een colonne truckers vergezeld van anders valide personen. (Hijfte)

Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 3 juli. Alle activiteiten verschijnen dan automatisch op www.UiTinLochristi.be én in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi. Nog tot 23 december

Wanneer? 14u

3 juli: Eetfestijn. Keuze tussen steak met groentenbuffet, champignonroomsaus of Reinaertsaus en frieten, of goudgeel gebakken visrolletjes met gewokte groenten, roomsaus en frieten. Dessert. Wanneer? 19u

3 juli: Dansavond met “The Council” en “Nicky Bandera” Wanneer? 21u

4 juli: Vlaamse artiestenparade met optredens van Ambidance, Leah, Jaimy, Yves Segers, Steve Tielens en Danny Fabry.

Wekelijkse sport

Wanneer? 14u

Waar?

5 juli: Seniorennamiddag verzorgd door DJ Gilbert Van Damme en zangeres “Nicky Bandera”.

Kleuterschool Zaffelare

Wanneer? Donderdag 20u tot 21u Prijs?

KVLV-leden: 6 euro, 5-beurtenkaart 25 euro, 10-beurtenkaart 40 euro

Meer info? 09 356 84 68

1 juli tot 31 augustus

Wanneer? 14u tot 17.30u Prijs?

5 euro, op voorhand inschrijven

Kermis Zeveneken: 2 tot 4 juli Waar?

Feesttent, Eikenschool, Zevenekendorp 6

Kasseitjes Fietszoektocht

Meer info? 09 356 86 47

Op het traject zijn de antwoorden op een 30-tal vragen terug te vinden.

2 juli: Kermiskaarting - bieden

Waar?

Lokaal Wijkcomité ‘t Kasseitje, Stationsstraat 67

Wanneer? 19.30u

Prijs?

3 euro

Prijs?

Meer info? kasseitje@telenet.be, www.kasseitje.be

1 juli tot 25 augustus De paarse planeet Mulkyculpix De zomer van speelplein Joepla, acht weken speelplezier voor alle kinderen van 4 tot 15 jaar! Waar?

Speelplein Joepla, Koning-Albertlaan 29B

Wanneer? 13u tot 17u Prijs?

2 euro

Meer info? 09 355 65 66, www.speelpleinjoepla.be/zomerthema

3 juli tot 26 september 27ste zoektocht KWB-Zeveneken Deelnemingsformulieren bij krantenshop De Ster, Gentsesteenweg 436 te Lokeren-Zeveneken en Bruggeman Paul, Kwartelhof 11 te MoerbekeWaas. Waar?

omgeving Zeveneken

Prijs?

4 euro

Meer info? 09 346 73 47

www.UiTinLochristi.be

2,50 euro

3 juli: Gezinsfietstocht, bij aankomst aan de tent voor iedere deelnemer een gratis pannekoek. Wanneer? 13u tot 14u Prijs?

volwassenen 2 euro, kinderen 1 euro

3 juli: Inhuldiging reus van Zeveneken: Schele Van Der Linden Wanneer? 15u

3 juli: Vlaamse Artiestenparade met optreden van Rita Cordy, JD Cooper, Leah, Nils, Steve Tielens en Frank Valentino Wanneer? 21u

3, 4 juli: Feestmaaltijd Wanneer? zaterdag 19u, zondag 12u

4 juli: Rommel- en Antiekmarkt Wanneer? 9u tot 16u, achter Café de Roos

4 juli: ‘De verborgen Talenten’ Wanneer? 14u tot 18u

4 juli: Chris Hageland, als afsluiter van het kermisprogramma Wanneer? 21u

juli en augustus 2010 - infoLochristi

27


UIT IN LOCHRISTI 3, 24 juli en 7, 21 augustus

Schieting op liggende wip en kaarting bieden

Waar?

Waar?

Vertrek parking Reinaertbibliotheek, Lochristi

Voetbalkantine Sporta Zeveneken, Sint Elooistraat 86

Wanneer? 14u

Wanneer? vanaf 15u

Prijs?

Meer info? 09 356 95 90

0,50 euro

3 juli, Fietstocht ± 40 km, richting Wichelen - begeleider Tollenaere Julien (09 355 93 29). 24 juli, Fietstocht ± 40 km, richting Bottelare - begeleider De Bruyne Maurits (09 355 60 27). 7 augustus, Dagfietstocht ± 90 km, richting Drongengoed - begeleider Tollenaere Julien (09 355 93 29). Vertrek om 9u! 21 augustus, Fietstocht ± 40 km, richting Drongen - begeleider Dhaese Louis (09 355 80 77).

4, 11, 18, 25 juli en 1, 8 15 en 29 augustus Open bedrijven langs de Floraliën thematocht Bloemen zijn deze zomer overal in het Waasland. De gloednieuwe Floraliën fietstocht dompelt je onder in de geuren en kleuren van de siertelers in Lochristi. Trek je er in juli of augustus op uit om de Floraliënfietstocht te verkennen, dan krijg je helemaal gratis een kijkje achter de schermen. Iedere zondag zetten enthousiaste siertelers de deuren van hun bedrijf open. Meer info? zie pag. 15

3, 4 juli

11, 18 juli en 15 augustus Ik leer surfen Dit is een initiatiesessie van 3 uur met als doel kinderen en/of volwassenen voor de allereerste keer te laten kennismaken met de windsurfsport. Waar?

Windsurfing Lochristi - Beervelde, Rivierstraat 57A

Wanneer? 10u tot 13u of 14u tot 17u Prijs?

15 euro

Meer info? 0477 78 98 12, info@wvg.be, www.wvg.be

1 augustus Gezellige fietstocht naar Gent in de voetsporen van “ Op weg naar Compostela”. Waar?

Vertrek parking, Dekenijstraat 10

Wanneer? 13u tot 18u Prijs?

leden vtbcultuur 4 euro, niet-leden 5 euro

Meer info? 0475 37 93 24, www.vtbkultuur.be/lochristi

Gratis Windsurfen

15 augustus

Je krijgt een gratis initiatie en kan informatie over lidmaatschap en cursussen inwinnen.

5de aperitiefconcert van de Middenstand met Big Swing Band

Waar?

Waar?

Windsurfing Lochristi, Rivierstraat 57A

Sporthal ‘t Veerleveld, Kan. P.J. Triestlaan 1

Wanneer? 10u tot 18u

Wanneer? 11u tot 13u

Meer info? 09 355 19 40, 0477 78 98 12, info@wvg.be, www.wvg.be

Meer info? www.bigswingband.com

28 augustus

4 juli 4° Internationaal Fendt Treffen

Wenen onder sterren

Waar?

De derde editie van dit Strauss-concert heet ‘Wenen onder de sterren’ en wordt in het Park van Beervelde in Lochristi uitgevoerd.

O.T.L.”De Lozen Boer”, Pauwstraat 166

Wanneer? 9u tot 17u Meer info? info@fendttreffen.be , www.fendttreffen.be

5 juli 35 à 40 km. Voldoende rustpauzes voorzien. Verzekering voorzien. Bij regenweer gaat de fietstocht niet door. Waar?

parking Dekenijstraat

Wanneer? 13.30u tot 17u Prijs?

Waar?

0.50 euro

Meer info? 09 355 63 77 (Frans Clierinck) 09 355 29 54 (Maria)

infoLochristi - juli en augustus 2010

Beervelde-dorp 75

Wanneer? 18u Prijs?

Fietstocht sportieve grootouders

28

7 juli

Groepsfietstocht Fietsersclub vtbKultuur

42 euro voor leden vtbcultuur, niet-leden 45 euro

Meer info? 09 386 65 00, peter.lafosse@telenet.be, www.vtbkultuur.be

29 augustus Internationale Lanz-John Deere Oldtimer Tractorendag Waar?

O.T.L”De Lozen Boer”, Pauwstraat 166

Wanneer? 9u tot 17u Meer info? 0475 628 129, www.oldtimertractoren.be

www.UiTinLochristi.be


Lochristi in beeld Fotowedstrijd duurzame vakantiefoto’s Ga jij dit jaar op reis of blijf je liever thuis? Geef je je vakantie een duurzame of ecologische toets? Laat het ons weten! Stuur ons een originele foto met korte beschrijving van jouw milieubewuste vakantieavonturen en maak kans op één van de duurzame prijzen (ecologisch weekendverblijf, Vivabox Fair Trade, reisgids). Bezorg ons je foto’s (JPEG-formaat, liefst 300 dpi) t.e.m. 17 september ● via duurzaamheid@lochristi.be; ● via DVD (opsturen naar Gemeentebestuur Lochristi, Wedstrijd duurzame vakantiefoto, Dorp-West 52, 9080 Lochristi) ● via USB-stick (maak een afspraak met de duurzaamheidsambtenaar om de foto’s te downloaden, 09 326 88 04, duurzaamheid@lochristi.be).

Vanaf half september zullen alle foto’s te bezichtigen zijn op het gemeentehuis. Je vindt het wedstrijdreglement op www.lochristi.be of bij de duurzaamheidsambtenaar.

Winnaars wedstrijd vorige prijsvraag ● Delbecque Cathérine, Boekweitlaan 8, 9080 Lochristi ● Neyt Cathy, Windgat 12, 9080 Lochristi ● Magda Vriendt, Oude-Veldstraat 150, 9080 Lochristi Het juiste antwoord op de vraag ‘Vanaf hoeveel hectare aarde leven we op een duurzame manier?’ was: 2,1 hectare. De winnaars krijgen een energiepakket ‘Water’ met het boek Low Impact Man, een waterbespaarder voor het toilet, een douchecoach en een spaardouchekop. De nieuwe prijsvraag voor de zomer wordt vervangen door de Fotowedstrijd duurzame vakantiefoto’s. Veel succes!!!

Herinnering: Krijg subsidies voor zwaluwnesten De zwaluwpopulatie is drastisch gedaald. Het gemeentebestuur wil daar wat aan doen en geeft subsidies voor het behoud van zwaluwnesten op zijn grondgebied. Deze subsidie hangt af van het aantal nesten dat zich in de kolonie bevindt en bedraagt maximum 50 euro per jaar voor meer dan 5 bewoonde zwaluwnesten. Je dient je aanvraag in vóór 1 augustus. Het aanvraagformulier kan je krijgen op de milieudienst of downloaden op www.lochristi.be.

www.lochristi.be

meer INFO?

Milieudienst 09 326 88 04 milieu@lochristi.be

juli en augustus 2010 - infoLochristi

29


zwerfvuilactie Het gemeentebestuur wenst de verenigingen (Wildbeheereenheid Etbos, Curieus Lochristi - SP.a afdeling Lochristi, Gezinsbond Zaffelare, Jeugdbond voor Natuur en Milieu JNM) die vrijwillig deelnamen aan de zwerfvuilactie uitdrukkelijk te bedanken en geeft hen daarom elk een waardebon van 50 euro voor de Oxfam wereldwinkel!

Ook de scholen worden langs deze weg hartelijk bedankt voor hun inzet!

www.lochristi.be

infoLochristi - zomernummer 2010  

infoLochristi - zomernummer 2010

infoLochristi - zomernummer 2010  

infoLochristi - zomernummer 2010

Advertisement