Page 1


Welkom

in Lochristi Als je op de E17 de afrit Lochristi/Beervelde neemt, zal je na enkele minuten zien dat je in de bloemengemeente bent aangekomen. De vele serres en landerijen getuigen van de bloementeelt die in Lochristi de laatste 200 jaar een belangrijke rol speelde. Tot vandaag staat sierteelt centraal in Lochristi. Lochristi en haar deelgemeenten laten je graag kennismaken met de levendige dorpskern van Lochristi, het prachtige park van Beervelde, verschillende historische monumenten, de traditie van de aardbeienmarkt, ďŹ ets- en wandelroutes in het groen, ... en met het Reynaertepos waarin Hijfte, een landelijk gehucht aan de rand van Lochristi, vermeld wordt. Samen met deelgemeenten Beervelde, Zaffelare en Zeveneken heeft Lochristi een totale oppervlakte van ongeveer 6.031 ha. Lochristi is ook een groeiende gemeente. In 2008 werd de kaap van 21.000 inwoners overschreden. Je zal zien: Lochristi is een dynamische en bloeiende gemeente die zeker een bezoekje waard is. Welkom! Namens het college van burgemeester en schepenen: Yves Deswaene Burgemeester

2

Marie-Claire Van Nieuwenhuyse Schepen van Toerisme

Herman Schoonjans Gemeentesecretaris


Lochristi historisch Landschap Rond 2000 voor Christus vond je in deze streek open, oost-west gerichte heidestroken en bos. Het is op die soms langgerekte open heidestroken dat de oudste wegen ontstonden, zoals de huidige Oude Veldstraat en de Voordestraat. De Antwerpse Steenweg ontstond in de 13de eeuw en werd een belangrijke verbinding met Rijsel.

Ontstaan Rond het jaar 630 stichtte missiebisschop Amandus van Gent de SintPietersabdij en een kerk die uitgroeide tot de Sint-Baafsabdij. De SintBaafsabdij verwierf uitgestrekte domeinen ten oosten van Gent, waaronder het grondgebied van wat nu Lochristi en Zeveneken is. Zaffelare en Destelbergen, waartoe een deel van Beervelde behoorde, werden eigendom van de Sint-Pietersabdij. De parochie Zaffelare ontstond in 1221, de parochie Lochristi rond 1240, de parochie Zeveneken in 1287 en de parochie Beervelde in 1809. Beervelde lag toen op zes gemeenten en was gegroeid rond een kapel die kort na 1309 werd gebouwd.

Oorsprong naam Het Germaanse Lo betekent ‘open plek in het bos’. Omdat deze plaats oorspronkelijk tot de Gentse H. Kerstparochie behoorde (Sancti Christi), werd er Christi aan toegevoegd, Lochristi dus. Ook de namen van de deelgemeenten hebben een interessante oorsprong. Beervelde betekent ‘bruin veld’, wat naar de heide verwijst. Hijfte betekent ‘plaats waar taxussen groeien’. Zaffelare betekent ‘laar van Cappe’ (de vertegenwoordiger van de Sint-Pietersabdij). Een laar is eveneens een open plaats in een bos. Zeveneken is een plaatsaanduiding voor de plaats waar de eerste kapel werd gebouwd rond 1281.

Vier in één Vijf jaar nadat de Fransen in 1795 de heerlijkheden afschaften, werden Lochristi, Zaffelare en Zeveneken zelfstandige gemeenten. Voor Beervelde gebeurde dit pas in het begin van de 20ste eeuw. In de 19de eeuw was landbouw de hoofdbedrijvigheid in de deelgemeenten van Lochristi. Vanaf het einde van de 19de eeuw werden uitwegen gezocht in de sierteelt (vooral azalea) en in de aardbeienkweek. Meer en meer inwoners gingen werken in de industrie van het Gentse. In Zeveneken bestond lang een textielindustrie. Lochristi, zoals we het nu kennen, is het resultaat van de fusie van 1977 en bestaat uit Lochristi (met Hijfte) en de vroegere gemeenten Zaffelare, Beervelde en Zeveneken.

Het wapenschild Het wapenschild van Lochristi werd samengesteld uit de wapenschilden van de twee abdijen (Sint-Pieters en Sint-Baafs) en is opgedeeld als volgt: in keel drie sleutels van goud en in lazuur een leeuw, gedwarsbalkt van zeven stukken van zilver en keel, geklauwd, getongd en gekroond van goud.

3


Lochristi bloemengemeente Vuysteke Het begon allemaal met Ferdinand Vuylsteke die zich in 1859 in Lichtelare vestigde (de huidige wijk ‘t Kasseitje), vlakbij kasteel Rozelaar. Hij onderhield de kasteeltuinen en verbouwde er azalea’s en rhododendrons. Charles Vuylsteke leerde het hoveniersvak van zijn vader en richtte in 1867 het eerste tuinbouwbedrijf op in Lochristi, op de gronden van het kasteel. Zijn zaak groeide uit tot een internationaal erkend en gewaardeerd sierteeltbedrijf. Dat stimuleerde meerdere werknemers om een eigen bedrijf te beginnen. De nieuwe economische activiteit zou tot de belangrijkste bedrijfstak van de gemeente uitgroeien. Lochristi kende in 1895 al 47 sierteeltbedrijven! Vandaag telt Lochristi maar liefst 165 sierteeltbedrijven. Charles Vuylsteke beheerste de techniek om planten te kruisen waardoor hij veel nieuwe soorten creëerde, waaronder palmen en azalea’s. Erkenning kreeg hij definitief in 1911 op een internationaal tuinbouwcongres in Brussel toen hij er was in geslaagd om drie verschillende orchideeëngeslachten met elkaar te kruisen. Die kruising werd naar hem genoemd: de Vuylstekeara.

Begoniafestival 38 jaar lang veranderde Lochristi tijdens het laatste weekend van augustus in één groot bloementapijt. De aankoop van drie nieuwe kerkklokken in 1949 zorgde voor de aanleg van drie begoniatapijten en een grote klok gemaakt uit begonia’s. Bij hoog bezoek werd steevast een gelegenheidstapijt aangelegd. De telers zagen in dit initiatief de ideale kans om hun bloemen te promoten, en dus startte men in 1951 met de Begoniadagen. Die dagen groeiden al gauw uit tot een succesvol Begoniafestival met ontelbare bezoekers. De laatste editie van het Begoniafestival was in 1988.

Sierteeltmuseum Vanaf 2011 kan je in het sierteeltmuseum terecht voor een overzicht van de geschiedenis van Lochristi op vlak van sierteelt. Het museum is gehuisvest in de gerestaureerde gebouwen van de pastorij van Zaffelare.

Succesbloemen Typisch voor Lochristi zijn camellia’s, begonia’s, orchideeën en azalea’s. Deze vier planten zijn het meest succesvol in de sierteelt doordat ze oneindig veel variaties toelaten door het kruisen en vermenigvuldigen van bestaande variëteiten.

4


Reynaert De Vos Het middeleeuwse dierenepos Van den Vos Reynaerde geldt als een hoogtepunt in de Middelnederlandse literatuur. Het werd geschreven door ene Willem die Madocke maecte en vermeldt enkele Vlaamse plaatsnamen zoals Belsele, Hulsterlo en ook Hijfte, een gehucht in Lochristi. Het Reynaertverhaal is een parodie op de rechtspleging aan het grafelijk hof van Vlaanderen en werd waarschijnlijk gedicht rond 1260. In het verhaal is Hijfte de plaats waar een samenzwering tegen koning Nobel plaatsvindt.

De samenzweerders - het verhaal Hofdag in het dierenrijk. Bijna alle dieren klagen bij koning Nobel over de streken die Reynaert de vos met hen heeft uitgehaald. De koning besluit de listige vos te dagvaarden. Bruun de beer en Tibeert de kater moeten de vos naar het hof brengen en ondervinden aan den lijve dat dit niet zo eenvoudig is. Nadat beide meer dood dan levend zijn teruggekeerd, slaagt Grimbeert de das er tenslotte in Reynaert naar het hof te krijgen, waar hij ter dood veroordeeld wordt. Terwijl Bruun, Tibeert en Isegrim de wolf de galg klaarmaken, maakt Reynaert de koning wijs dat juist deze drie gestraft moeten worden en dat hijzelf onschuldig is. Hij vertelt de koning dat zij in Hijfte een staatsgreep beraamden om Bruun op de troon te helpen. Geld om deze operatie te bekostigen was er in overvloed dankzij een schat die Reynaerts vader had gevonden. Reynaert doet zich voor als trouwe onderdaan en vertelt dat hij door het stelen van die schat de staatsgreep heeft verhinderd. Tibeert vlucht maar Bruun en Isegrim worden als samenzweerders in de boeien geklonken. Maar uiteindelijk wordt het bedrog van Reynaert de vos duidelijk... De samenzweerders kwamen samen in Waas, vanwaar zij, onderweg naar Gent, ‘quamen teenen dorpe hiet Hijfte’. “Ende quamen teenen dorpe, hiet Hijfte Tusschen Hijfte ende Ghend Hilden si haer paerlement (= bijeenkomst) In eere belokenre nacht (= in een sombere nacht) Daer quamen si bi sduvels cracht (= daar kwamen zij bijeen, geÏnspireerd door de duivel) Ende bi sduvels ghewelt, Ende zwoeren daer an twoeste velt Alle vive des coninx doot” uit “Van den Vos Reynaerde”, verzen 2262-2269 Reynaert gebruikt in zijn verhaal verifieerbare gegevens zoals plaatsnamen om de koning en zijn publiek te overtuigen van ‘zijn’ waarheid.

5


Reynaert in beeld Nadat Hijfte literair werd vereeuwigd, volgden ook enkele beeldende herinneringen aan het Reynaertverhaal. • Vlakbij de kerk van Lochristi werd in 1965 het Reynaertbeeld van Firmin De Vos ingehuldigd. • In het centrum van Hijfte, nabij de oude Calvarieberg werden in 1986 een Reynaertbank en een arduinen gedenksteen gerealiseerd. Een tweede Reynaertrustbank met een afbeelding van Reynaert en een citaat uit het verhaal, is van de hand van Albert Vispoel. • In 1997 liet Marnixring Bloemenland een Reynaertbeeld ontwerpen door architect Luc Coene. Dit resulteerde in twee monumenten. Het eerste bevindt zich nabij de Oude Veldstraat en is een plaatstalen monument met uitgesneden silhouetten. Het toont de samenzweerders, komend vanuit het Waasland, op weg naar Hijfte. De uitgesneden vormen, de eigenlijke vijf dieren, werden in een cirkel bij elkaar gebracht en als tweede monument ingeplant op het plein nabij de Calvarieberg van Hijfte. • In het dorpscentrum van Zaffelare vinden we twee beeldhouwwerken die verwijzen naar het Reynaertverhaal. ‘Onderonsje’ van Joeri Stubbe stelt Reynaert de vos voor, met daarbij een rat (verwijzend naar de symboliek van Zaffelare) en Cantecleer de haan. ‘Canticleer’ is een werk van Chris Ferket in graniet, keien en brons. Het stelt de haan voor die tegenover koning Nobel zijn beklag doet over de vos die de kip Coppe onthoofdde. Enkele van deze monumenten bevinden zich op het traject van de fiets- of wandelroute Reynaert Samenzweerdersroute West.

Reynaertproducten Heel wat streekproducten verwijzen naar het Reynaertverhaal. Zo kan je proeven van het Reynaertbier (amber, tripel en grand cru), dat in Lochristi wordt gebrouwen. Er is ook rode en witte Reynaertwijn en je kan snoepen van de Reynaertspeculaas en het Reynaertgebak.

6


Te zien in Lochristi Middeleeuwse sites Verspreid over het grondgebied van Lochristi zijn verschillende sporen van middeleeuwse omwalde hoeven. Oorspronkelijk waren het dikwijls combinaties van een neerhof voor de pachter en een hooghof voor de eigenaar, die er in de zomer kwam verblijven. Zo zijn er onder meer: Rozengoed (Windgatstraat), Speurdonk (Busstraat), Winkelgoed (Rechtstraat), Wildespelde (Dam), Torregoed (Bosdam), Sjonghegoed (Leemstraat), Motje (Persijzerstraat), Hellegoed (Oudeveldstraat), Ter Denen (Denen), De Lozen Boer (Beerveldse baan), Moxgavere (Toleindestraat), Sint-Janshuisgoed (Haanhoutstraat), Ten Bossche (Haanhoutstraat) en Poliethoeve (Vossenstraat).

Kasteel Rozelaar (Kasteeldreef)

Het domein Rozelaar is een stichting van de Gentse Sint-Baafsabdij uit de 12de eeuw. Het oorspronkelijke kasteel fungeerde als residentie voor de abten. Het kasteel werd meermaals gedeeltelijk vernield en werd uiteindelijk begin 19de eeuw gesloopt. Het huidige kasteel werd gemaakt van de paardenstallen en twee oranjerieĂŤn die prins-bisschop Ferdinand von Lobkowitz in de 18de eeuw liet oprichten. De prins had toen een grote tuin met een dure collectie vreemde planten. In 1797 werd het kasteel openbaar verkocht en ging het over van de families Caude en de la Croix op de redersfamilie De Cock. Deze liet de Gentse architect Louis Minard het huidige kasteel in neoclassicistische stijl ontwerpen. Charles Vuylsteke richtte er in 1867 een tuinbouwbedrijf op, wat de start betekende voor de azalea- en begoniateelt in Lochristi. Geleide groepsbezoeken aan de tuin zijn mogelijk.

Meer info? Mevr. Joke Geers-De Vos 0477 68 63 89

7


Park van Beervelde (Beervelde-Dorp)

Het domein Park van Beervelde is een 25 hectare groot kasteelpark. Het werd in 1873 ontworpen en aangelegd in Engelse landschapsstijl. Op de kelders van het oorspronkelijke kasteel werd in 1948 een riante villa gebouwd. De oorspronkelijke conciĂŤrgewoningen en het koetshuis met aansluitende modelhoeve bleven bewaard. De bedoeling van de opdrachtgevers, de graven de Kerchove de Denterghem, was het park als uitstalraam te laten dienen voor de toen nog prille Gentse sierteelt. Op dit domein vinden de internationaal gerenommeerde Tuindagen van Beervelde plaats, telkens het tweede weekend van mei en het tweede weekend van oktober. Tijdens de Tuindagen ontdek je de Vlaamse sierteelt aan de hand van een prachtige selectie bomen en planten. Daarnaast vind je er ook een uniek aanbod aan antiek en decoratie voor de tuin. Het domein is ook bekend om de muurschilderingen die schilder Roger Raveel er, samen met Raoul De Keyser, Elias en Lucassen, in de kelders van de villa aanbracht. De sombere ruimten werden omgetoverd tot een driedimenMeer info? sionaal kunstwerk waarin realiteit en ďŹ ctie elkaar ontmoeten. www.parkvanbeervelde.be 09 356 81 82

Vrijheidsboom (Beervelde-Dorp)

In het centrum van Beervelde, in het midden van de rijweg, staat de waardige Vrijheidsboom, die in 1831 werd geplant ter gelegenheid van de Belgische Onafhankelijkheid. Deze hoge plataan (platanus acerfolia) prijkt sinds 1930 op de lijst van beschermde monumenten en blijft het uitzicht van Beervelde-Dorp mee bepalen.

8


Het Feestpaleis (Toleindestraat)

Dit cultureel monument met een lange geschiedenis is momenteel de enige ‘monumentale’ discotheek van België. Er werd gestart met het bouwwerk in 1924 en in 1927 opende de zaak haar deuren onder de huidige naam, Het Feestpaleis. De activiteiten die er plaatsvonden waren vooral bioscoop- en toneelvoorstellingen en dansfeesten. Tijdens de Duitse bezetting was er een rolschaatspiste en een paar keer zelfs een groenteveiling. Ondertussen was er ook een café bijgekomen. Vanaf 1951 krijgt Het Feestpaleis de allure van een echte balzaal en vanaf de jaren ‘60 traden er tal van artiesten op, zoals Bobbejaan Schoepen en Bob Scholte. Rond 1977 werd de overstap gemaakt naar discobar en kwamen er heel wat Vlaamse artiesten regelmatig optreden. In 1995 werd dit gebouw als beschermd monument betiteld omwille van zijn voorgevel en interieurdecoratie in Art-Decostijl. In 2001 sloeg het noodlot toe en vernietigde een brand de zaal en ook de muurschilderingen, maar nog datzelfde jaar opende Het Feestpaleis opnieuw zijn deuren na een grondige restauratie. Met zijn verschillende concepten op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, is het Feestpaleis momenteel één van de meest succesvolle discotheken van Vlaanderen.

Meer info? www.feestpaleis.be

Loboskapel (Boskapellaan)

In de Loboskapel werd van oudsher Maria aanbeden ter genezing van huidziekten en kwaadaardige wonden. De oorspronkelijke kapel, die veel pelgrims trok, werd in 1606 opgetrokken op verzoek van de toenmalige bisschop van Gent ter ere van Onze-LieveVrouw. Tijdens de Franse Revolutie werd de kapel verkocht en afgebroken. Het meubliair kwam onder meer in de kerken van Beervelde en Zeveneken terecht. De kleine neogotische kapel, zoals we ze nu kennen, werd opgericht in 1895 door Maria De Cock, barones Goffinet, eigenares van de gronden van kasteel Rozelaar. Rondom de kapel staan zeven kleine kapelletjes als uitdrukking van de zeven smarten van Maria. Binnenin valt vooral het houten kruisgewelf op.

9


Kerken • Sint-Niklaaskerk (Lochristi) De Sint-Niklaaskerk is genoemd naar Sint-Nicolaas van Myra, de patroonheilige van handelaars, scholieren, reizigers, zeelui, huwbare dochters en gevangenen. De oorspronkelijke gotische kruiskerk uit de 13de eeuw bleef grotendeels bewaard, maar is nu ingebouwd in een neoclassicistische kerk uit de 17de-18de eeuw. Buiten is nog een oude vieringtoren en de westelijke gevel te zien. Binnen in de kerk vinden we een aantal interessante meubelstukken en beelden waaronder het veelkleurige houten Mariabeeldje dat werd overgebracht uit de Loboskapel. Bij een bominslag tijdens WOII bleef het miraculeuze beeldje ongedeerd, hoewel het altaarstuk zwaar werd beschadigd.

• O.-L.-Vrouw- en Sint-Pieterskerk (Zaffelare) Deze driebeukige parochiekerk dateert deels uit de 14de en deels uit de 17de eeuw, maar grotendeels uit de jaren 1897-1907. De toren werd in 1907 afgewerkt. Zeker vermeldenswaardig zijn twee schilderijen van François Navez uit 1827: Sint-Sebastiaan door een engel bevrijd en Verheerlijking van Onze-Lieve-Vrouw, en daarnaast ook prachtige glasramen van de Gentenaar Gust Ladon en een doopvont komende uit het Prinsenhof. Het kerhof van Zaffelare is door de dienst Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap erkend als beschermd monument. Op het kerkhof is funerair erfgoed te zien van 1851 tot heden.

• Sint-Eligiuskerk (Zeveneken) De kerk heeft een achthoekige werktoren uit de 14de eeuw. Het kerkschip werd in 1773 aangevuld met twee zijbeuken met de steekboogramen. Nadien werden nog een tweede sacristie en een doopkapel bijgebouwd. In de toren hangen drie klokken waarvan de oudste, Gerda Gabriella, 751 kg weegt. Het orgel van de hand van Pieter van Peteghem uit Gent is een geklasseerd monument uit 1775.

• Sint-Daniëlkerk (Beervelde) De Sint-Daniëlkerk, in neogotische stijl, werd voltooid in 1928 maar de gotische bakstenen westertoren is veel ouder (14de eeuw). Binnenin zijn een aantal mooie details te zien: in het koor de zeven gekleurde ramen, een houten Onze-Lieve-Vrouwbeeldje, twee eikenhouten biechtstoelen in renaissancestijl en een predik-stoel, gesneden in Louis XV-stijl.

• O.-L.-Vrouw Middelareskerk (Hijfte) De moderngotische parochiekerk in Hijfte is de meeste recente kerk en werd ingewijd op 25 maart 1952. Opvallend aan de buitengevel is het roosvenster met glasramen.

12


Leven is weven Op de Zavel in Zeveneken werd in 1981 het monument ‘Leven is weven’ onthuld, naar aanleiding van de 700ste verjaardag van Zeveneken. Het monument verwijst naar het verleden van kleine en grote weverijen. Door een tekort aan landbouwgrond zochten de inwoners begin 18de eeuw andere bronnen van inkomsten. In 1844 werd in de Hoestraat een kantschool opgericht waar jonge meisjes leerden kantklossen, lezen en schrijven. Het monument toont een schietspoel van de wevers, gedragen door een kam van de spinsters.

De Ratte Dit standbeeld van een rat werd in 2005 ingehuldigd en symboliseert een afkeer tegen elke vorm van sociale achtergesteldheid. In de 19de eeuw droegen twee plaatselijke herbergen de naam ‘in de zwarte ratte’ en ‘in de grijze ratte’. Deze naamkeuze vloeide voort uit de zelfspot van de arme plaatselijke bevolking tegenover de rijke grondbezitters te Zaffelare. Sinds eind 19de eeuw stond de rattenschieting op het kermisprogramma in Zaffelare. Deze folkloristische gebeurtenis ontstond bij de Sint-Sebastiaansgilde. Muskus- en andere ratten werden gevangen genomen in de stallen van lokale landbouwers. De diertjes werden in sigarendoosjes gestopt en op de staande wip bevestigd. Het spel bestond erin de kistjes open te schieten om zo de ratten naar beneden te laten tuimelen. Schutters die een rat dood of levend naar beneden haalden, ontvingen een premie. Dierenactivisten protesteerden echter al jaren tegen dit stukje folklore en na een wetswijziging verdween het gebruik in 1988.

13


Lootse tradities Bloemenmarkt Elke derde zaterdag van april kan je in het centrum van Lochristi terecht bij Lootse bloemenhandelaars op de bloemenmarkt. Er wordt een grote variëteit aan bloemen en planten aangeboden en er zijn diverse nevenactiviteiten.

Aardbeienmarkt Vanaf half mei tot eind juni - begin juli vindt in Beervelde-Dorp dagelijks de aardbeienmarkt plaats. Samen met de oprichting van de markt in 1934 werd er ook een marktreglement opgesteld. De traditie wil dat de aardbeienmarkt elke dag om 18u wordt geopend door de belleman.

Meer info? www.lochristi.com/aardbeienfestival

De reuzen van Lochristi Bij verschillende evenementen in binnen- en buitenland wandelen de vijf reuzen van Lochristi statig door de straten. De vier reuzen van de reuzengroep Vrienden van de Reinaertreuzen verwijzen naar het middeleeuws verhaal Van den Vos Reynaerde: • Reinaert, de vos, sedert 1965; • Hermeline, de vrouw van Reinaert, sedert 1965; • Koning Nobel, de leeuw, sedert 1986; • Bruin de beer, de jongste telg, gedoopt op 4 september 2005.

Ook het feestcomité van wijk ‘t Kasseitje heeft een reus, een bekende figuur uit de bloemisterijwereld van die wijk, die de sierteeltsector symboliseert: • Nonkel Octaaf, gedoopt in 2002.

Meer info? Joris Van De Walle, 09 355 21 17,

14

www.kasseitje.tk.

Meer info? Leon Matthijs, 09 355 57 11, leon.matthijs@skynet.be


Fietsen en wandelen

in Lochristi

Fietsen in het Waasland Fietsen in het Waasland is een feest voor iedereen, dat is zeker. Niet alleen maakt het vlakke landschap onze regio heel fietsvriendelijk voor gelegenheidsfietsers en jonge kinderen, het gevarieerde landschap maakt dat je je nooit verveelt. Kies vandaag voor een tocht door de Wase bossen en trap volgende week door de Scheldevallei. Wissel af met een tocht langs kreken en polders en sluit af met een rondje langs de Wase steden. Gegarandeerd dat je bij elk weerzien, meer ziet!

Fietsroutenetwerk In Lochristi kan je fietsen van knooppunt naar knooppunt. Onze gemeente is aangesloten bij het recreatieve fietsnetwerk van Toerisme Waasland, dat werd gerealiseerd in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen. Met het fietsnetwerk stippel je zelf je fietstocht uit. Zo lang of zo kort, zo lastig of zo vlak als je zelf maar wil. Het enige wat je nodig hebt, is een fietskaart van het Waasland die je kan verkrijgen bij de dienst toerisme. Of je plant je fietstocht online op de routeplanner van Toerisme Waasland. Daarna stap je op de fiets en volg je de bordjes die je van het ene naar het andere knooppunt door het Wase landschap loodsen.

Meer info? www.toerismewaasland.be

• De Ledebeekroute Deze bewegwijzerde route (42 km) start in het dorpscentrum van Lochristi en voert je langs landelijke wegen door de deelgemeenten Beervelde, Zeveneken en Zaffelare. Eventjes wordt er over de gemeentegrens gefietst langs het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke en het dorpje Mendonk. De route is bewegwijzerd door middel van zeshoekige bordjes met rode opdruk.

15


• De Reynaert-Samenzweerdersroutes De Reynaert Samenzweerdersroutes bestaan uit verschillende trajecten, die vertrekken aan de staalplaten Reynaertbeeldengroep - de vijf samenzweerders op weg naar Hijfte - in de Oude Veldstraat. Route West (10,5 of 11,4 km) voert je naar de Calvarieberg in Hijfte. Route Oost (8 km) brengt je dan weer naar het Persijzer in Zaffelare (kruising van Bosdam en Leemstraat).

• De Floraliën fietsroute Deze fietsroute ontstond naar aanleiding van de Gentse Floraliën 2010 en bestaat uit drie lussen, uitgestippeld op de fietsnetwerken van het Waasland en het Scheldeland. De Azalelus strekt zich volledig over het grondgebied van dé bloemengemeente bij uitstek, Lochristi en een stukje van Destelbergen.

Wandelen • Azaleapad (9 km) In en om het centrum van Lochristi ontdek je enkele mooie plekjes en monumenten op het Azaleapad.

• Aardbeienpad (13 km) Het Aardbeienpad start in het centrum van Beervelde en loopt langs landelijke weggetjes en een paar interessante bezienswaardigheden.

• Siesmeers wandelroute (7 km) De mooiste bossen van het Provinciaal Domein Puyenbroeck liggen op grondgebied Lochristi-Zaffelare, aan de schilderachtige Zuidlede. Er is een toegang in de Bosdam. Men kan er in alle rust genieten van het natuurschoon.

• Andere fiets- en wandelroutes Deze routes van minder dan 10 km laten je kennismaken met de deelgemeenten Zaffelare, Zeveneken en omgeving: • Westeledepad (7 km), vertrekpunt: Tuinwijk (Zeveneken); • Bommel-Wildespeleroute (8,8 km), vertekpunt: Kan. P.J. Triestlaan (Zaffelare); • Sint-Bavopad (3,6 km), vertrekpunt: Windgat 11 (Zaffelare); • Zuidelederoute (4,5 en 8 km), vertrekpunt: domein Puyenbroeck (Wachtebeke). Folders, fiets- en wandelroutes, kaarten, ... vind je op de toeristische dienst in het gemeentehuis (09 326 88 27, toerisme@lochristi.be).

16


Uit in de buurt Waasland Lochristi maakt deel uit van de toeristische regio Waasland en werkt via de vzw Toerisme Waasland niet enkel mee aan de toeristische ontwikkeling en promotie van de eigen gemeente, maar ook van de streek. In het Waasland zijn Reynaert de Vos, de cartograaf Mercator en de kleurrijke warmeluchtballons nooit veraf. Toerisme Waasland baat op de Grote Markt in Sint-Niklaas het info.waasland uit en brengt jaarlijks regiobrochures uit waarin je een massa info en tips vindt om je vrije tijd in het Waasland boeiend in te vullen.

Meer info?

Toerisme Waasland Grote Markt 45 9100 Sint-Niklaas 03 760 92 62 www.toerismewaasland.be

Gent Lochristi is als buurgemeente van Gent de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan het historische centrum, een uitstap in het bruisende stadsleven, een boottochtje of een dagje shoppen.

Meer info? Dienst Toerisme Botermarkt 17A 9000 Gent 09 266 56 60 www.visitgent.be

17


Provinciaal domein Puyenbroeck Bij het verlaten van Zaffelare in de richting van Wachtebeke, springen de bossen van het provinciaal domein Puyenbroeck, dat voor een belangrijk deel op grondgebied Lochristi ligt, in het oog. Dit 500ha grote domein biedt de bezoekers een ruim aanbod aan recreatiemogelijkheden, een uitgebreide sportinfrastructuur, diverse educatieve pakketten en verblijfsaccommodatie. Voor de kinderen is er een uitgestrekt speeldorp met allerhande uitdagende speelmogelijkheden. Er is ook een speelvoorziening voor andersvaliden. Sportievelingen kunnen terecht in het zwembadcomplex met golfslagbad en familieglijbaan, een grote sporthal en openluchtinfrastructuur. Je kan ook een balletje slaan op een van de negen holes van golf Puyenbroeck. Wie langer dan een dag van dit veelzijdig domein wil genieten, kan terecht op de camping.

Meer info? Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1a 9185 Wachtebeke 09 342 42 42 www.oost-vlaanderen.be

Dienst Toerisme Dorp-West 52 9080 Lochristi 09 326 88 27 toerisme@lochristi.be www.lochristi.be

18


Bereikbaarheid Met de auto: • E17, afrit Beervelde • E17, R4 rond Gent (Destelbergen), richting Zelzate, afrit 3: Oostakker/Lochristi • E 34, Expresweg Antwerpen-Knokke, afrit Zelzate, via wachtebeke

Met de trein naar Beervelde: Stoptrein tussen Antwerpen-Centraal, Sint-Niklaas en Gent Sint-Pieters.

Met de bus: • Lijn 76 - De Pinte - Gent - Lochristi - Wachtebeke • Lijn 77 - Deinze - Gent - Beervelde • Lijn 78 - Zevergem - De Pinte - Gent - Lochristi - Lokeren

19


COLOFON V.U.: Yves Deswaene, College van burgemeester en schepenen, Dorp-West 52, 9080 Lochristi FotograďŹ e: Danny Sey, met dank aan: Feestpaleis, Park van Beervelde, Provinciaal Domein Puyenbroeck, Leon Matthijs, Staf Annaert Corrector: Bert Vervaet

Met de medewerking van:

Toeristische Brochure  
Toeristische Brochure  

Toeristische Brochure

Advertisement