Page 1

infomagazine Gemeentelijk infoblad | november 2019

10 www.lochristi.be

UYTCAFÉ ZOEKT UITBATER

7

ROOKMELDER VERPLICHT

23

VOORLEESWEEK

28 SHEQ


College van burgemeester en schepenen

Burgemeester Yves Deswaene

Eerste schepen Sandro Di Nunzio

Tweede schepen Janine Stadeus

Derde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse

Vierde schepen Frederic Droesbeke

Vijfde schepen Jean-Pierre Raman

09 326 88 14 | 0475 98 23 27 | burgemeester@lochristi.be Bevoegdheden: politie, veiligheid, brandweer, civiele bescherming, burgerlijke stand, bevolking, externe communicatie, onderwijs, mobiliteit. Spreekuren: din. & zat. 9u-12u of na afspraak

09 326 88 19 | 0477 93 56 39 | marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi. be Bevoegdheden: bibliotheek, cultuur, toerisme, kunstonderwijs, kinderopvang (BKO), evenementen Spreekuren: din. 9.30u-11.30u of na afspraak

09 326 88 18 | sandro.di.nunzio@lochristi.be Bevoegdheden: financiën, omgeving, sport Spreekuren: din. 10u-12u op afspraak

09 326 88 19 | 0475 82 51 89 | frederic.droesbeke@lochristi.be Bevoegdheden: milieu, duurzaamheid, energie en openbaar groen, jeugd, lokale economie en middenstand, land- en tuinbouw, ICT en digitalisatie Spreekuren: vrij.: 9.30u-12u of na afspraak

09 326 88 18 | 0477 62 12 53 | janine.stadeus@lochristi.be Bevoegdheden: gezins- en ouderenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansen, sociale zaken, sociaal woonbeleid, begraafplaatsen, dierenwelzijn Spreekuren: vrij. 9.30u-12 of na afspraak

09 326 88 19 | 0476 32 56 01 | jean-pierre.raman@lochristi.be Bevoegdheden: openbare werken, afvalbeleid en patrimonium Spreekuren: don. 16u-18u of na afspraak

Contact Lochristi

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (toegevoegd als schepen aan het college)

Patrick Maes

09 355 93 09 | voorzitter@ocmwlochristi.be Bevoegdheden: personeel, OCMW, BCSD Spreekuren: in het Sociaal Huis na afspraak

2 /

INFOLOCHRISTI Maandelijks informatieblad 18de jaargang | nummer 9 oktober 2019 COÖRDINATIE Jasmien Mees Communicatieverantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi LAYOUT Vanden Broele Productions (Brugge) DRUK Graphius (Oostakker) CONCEPT Maradonna (Antwerpen)


inhoud

Diensten gemeente en OCMW Algemeen 09 326 88 00

4

In de kijker

5

Nieuws

10 13 17 21

22

Vrije tijd Bib

27

Vrije tijd Cultuur & toerisme

29 Jeugd

Vrije tijd

Verkeer & Veiligheid

30 Sport

Milieu

Vrije tijd

34

OCMW

UiT in Lochristi

Ouderen

Bibliotheek 09 356 60 73 Cultuur en toerisme 09 326 88 27 Dienstencentrum ’t Fazantenhof 09 238 32 18 Jeugd 09 355 65 66 Openbare werken 09 326 88 03 Ouderen 09 326 97 76 Politie – onthaal 09 310 33 00 Recyclagepark 09 355 52 06

NOODNUMMERS Ambulance en brandweer Dringende politiehulp

Bevolking en Burgerlijke Stand 09 326 88 00

112 101

Antigifcentrum 070 245 245 Child Focus 116 000 Kinder- en jongerentelefoon 102 Tele-onthaal 106 Zelfmoordlijn 1813 Meldpunt geweld, misbruik en 1712 kindermishandeling

DOC STOP

00800 2123 2123

(om identiteitskaart of paspoort te blokkeren na diefstal of verlies)

CARD STOP

070 344 344

(om bank- en kredietkaarten te blokkeren na diefstal of verlies)

Ruimtelijke ordening 09 326 88 25 Secretariaat 09 326 88 12

Veiligheid in het station 0800 30 230 en op de trein

Sociaal Huis 09 355 93 09

Dokter van wacht Tandarts van wacht

Sport 09 355 26 92

1733 0903 39969

/ 3


IN DE KIJKER

UYTcafé zoekt uitbater Lochristi zoekt een uitbater (concessionaris) voor de uitbating van het nieuwe sport- en cultuurcafé UYTcafé in het gloednieuwe Uyttenhovecomplex (Zavel 7). Het UYTcafé zal een gezellige ontmoetingsplek bieden voor jong en oud en het kloppend hart worden van het Uyttenhovecomplex waar zowel sport- en cultuurliefhebbers als toevallige passanten hun gading vinden. Genieten van een kop koffie, terwijl de kinderen turnen? Bijpraten na een boeiende voorstelling of activiteit? Of na een fietstocht in de regio even uitblazen? Het UYTcafé biedt hier een plaats voor. De concessie (vrij van brouwerijcontract) zal worden verleend voor een periode van 6 jaar, vanaf 1 augustus 2020 (stilzwijgend verlengbaar van jaar tot jaar, en dat ten hoogste driemaal tot max. 9 jaar). Ben jij de geknipte uitbater voor ons nieuw UYTcafé? Wend je voor de voorwaarden tot het gemeentebestuur, Dorp-West 52, 9080 Lochristi of sophie.mingels@lochristi.be. Een verplichte infosessie met plaatsbezoek wordt gepland op dinsdag 3 december om 10u. De deadline voor het indienen van je kandidatuur is woensdag 15 januari 2020 om 9u.

4 / © iStock busracavus


NIEUWS

Uit de gemeente- en OCMW-raad 30 september Ondertekening charter TruStone Op 26 oktober 2015 ondertekende de raad de resolutie fairtradegemeente. Op 10 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de overeenkomst “Initiatief TruStone” goed met bedrijven uit de natuursteensector waarbij het engagement wordt aangegaan voor een duurzame en verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Dit initiatief wil problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveiligheid en bedreigingen voor de gezondheid bij de natuursteenproductie aanpakken. Door clausules op te nemen in overheidsopdrachten omtrent duurzaam en verantwoord geproduceerde natuursteen kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren bij dit initiatief.

Goedkeuring concessieovereenkomst voor uitbating UYTcafé De bouw van het nieuwe Uyttenhove nadert zijn eindfase. Het is dan ook aangewezen om nu stappen te zetten voor de effectieve ingebruikname en uitbating ervan. Voor het UYTcafé in het complex wordt een geschikte concessiehouder gezocht. Alle (uitbatings)voorwaarden zijn opgenomen in de concessieovereenkomst, en de toewijzing zal gebeuren op basis van een aantal evaluatiecriteria. Er wordt een minimum instelprijs van 15.000 euro per jaar voorzien.

Goedkeuring nieuw retributie-, huur- en gebruikersreglement gebouwen en materieel Voor het nieuwe en multifunctionele Uyttenhove en Lodejo moeten gebruiksregels en tarieven worden vastgelegd. Daarnaast zijn diverse regels voor huur en gebruik van gebouwen en materieel in Lochristi toe aan actualisatie, net als de versnipperde retributies. Dit is een goede gelegenheid om alles te integreren en de regels voor gemeente en OCMW zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in 1 reglement.

Goedkeuring afsprakennota lokaal netwerk vrijetijd UiTPAS Regio Gent De gemeenteraad keurde op de vorige gemeenteraad de overeenkomsten met UiTPAS Regio Gent goed. Momenteel

wordt volop gewerkt aan de uitwerking van de UITPAS die vanaf 1 januari 2020 beschikbaar zal zijn in Lochristi. Een van de voorwaarden was het oprichten van een lokaal netwerk vrijetijd. Hiervoor werd een afsprakennota opgemaakt in overleg met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten (bib, jeugd, cultuur en sport), Welzijnsschakels, LDC ’t Fazantenhof en de sociale dienst van het OCMW.

Kort • Verplaatsen rooilijn verkaveling Zijstraat (5 loten) – goedkeuring • Gemeentelijke dotatie 2020 voor brandweerzone Centrum – goedkeuring • Erfdienstbaarheid en verkoop deel van perceel in Stationsstraat aan Imewo voor elektriciteitscabine – goedkeuring aangepaste ontwerpakte • Aanbod openbare verlichting door distributienetwerkbeheerder Imewo – goedkeuring • Zefier - kapitaalverhoging van rekeningsector B (Portfineco) – goedkeuring • Zefier - garantieverklaring strategische participaties – goedkeuring • TMVS dv - statutenwijziging – voorstel tot goedkeuring op buitengewone algemene vergadering 10.12.2019

Volgende gemeente- en OCMW-raden • Maandag 25 november – 20u – raadzaal gemeentehuis • Maandag 16 december – 20u – raadzaal gemeentehuis

Agenda en verslag gemeente- en OCMW-raad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting en de notulen van de gemeente- en OCMW-raad. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/ gemeente-en-ocmw-raad.

/ 5


NIEUWS

Vacature geschoold werkman

© iStock.com goir

We zoeken een voltijdse geschoolde werkman (m/v, niveau D) voor een contract van onbepaalde duur. Taken?

Toelatingsvoorwaarden?

Je wordt ingezet bij de wegendienst voor het herstellen van kleine gebreken aan wegen en rioleringen, het aanleggen van nieuwe beperkte verhardingen en het realiseren van huisaansluitingen voor woningen. Sporadisch weekendwerk is mogelijk.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B (een rijbewijs C is een pluspunt). Je hebt een gedrag dat geschikt is voor het uitvoeren van de job, je beschikt over je burgerlijke en politieke rechten en bent medisch geschikt.

Bezoldiging? De min. bruto aanvangswedde bedraagt 1891,81 euro (excl. haard- en standplaatsvergoeding). Je kan doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een max. brutowedde van 2944,40 euro/maand.

Anciënniteit? Voor het bepalen van je geldelijke anciënniteit worden je gepresteerde jaren bij overheidsdiensten volledig in aanmerking genomen, relevante privé-ervaring of als zelfstandige voor max. 6 jaar.

Extralegale voordelen? • maaltijdcheques (8 euro/gewerkte dag) • vakantiegeld en eindejaarstoelage • hospitalisatieverzekering (met mogelijkheid om gezinsleden aan gunstige tarieven aan te sluiten) • tweede pensioenpijler • fietsvergoeding (0,24 eur/km). • 33 verlofdagen en 14 feestdagen per jaar.

6 /

Aanwervingsvoorwaarden? Je slaagt voor een selectieproef.

Solliciteren? Bezorg ons ten laatste op donderdag 21 november je sollicitatiebrief met CV en een kopie van je rijbewijs en eventuele diploma’s via personeelsdienst@lochristi.be of per post (college van burgemeester en schepenen, Dorp-West 52, 9080 Lochristi) of door afgifte in het gemeentehuis. Vermeld bij je kandidatuur “geschoold werkman”.

Meer info? Personeelsdienst 09 326 88 08 personeelsdienst@lochristi.be lochristi.be/vacatures


NIEUWS

© iStock.com

Koop je rookmelder in het gemeentehuis Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning. Per verdieping moet er minstens 1 rookmelder hangen. Dit is een belangrijke maatregel voor je eigen veiligheid, want dankzij de rookmelder heb je veel kans dat je tijdig je woning verlaat bij brand. Voordelig tarief voor kwaliteitsvolle rookmelders Het gemeentebestuur biedt je rookmelders aan voor 16 euro/ stuk. We werken hiervoor samen met brandweerzone Centrum. De rookmelders zijn van het merk Fire/Angel en hebben een levensduur van 10 jaar, met garantie door de fabrikant. Vanaf 15 november kan je deze kopen in de bevolkingsdienst in het gemeentehuis. Kom langs tijdens de openingsuren en vraag ernaar aan de balie.

Wat doet een rookmelder? Als je slaapt, ruik je niets. Ook niet als het brandt. Een rookmelder verwittigt je en kan zo je leven redden. Rookmelders detecteren niet de warmte, wel de rook. Wanneer er te veel rookdeeltjes in de lucht zijn, geeft de melder een alarm. Een rookmelder moet je altijd zo hoog mogelijk hangen, liefst aan het plafond, omdat rook altijd stijgt. Enkel in puntdaken moet je 30 cm weg van de nok blijven.

Meer info? www.brandweerzonecentrum.be/preventie/brandveilig-thuis

Legale cannabisshops schieten als paddenstoelen uit de grond Je vindt ze tegenwoordig al in enkele grote steden in België: de eerste cannabisshops. Hier kan je terecht voor verschillende soorten cannabis en hasj, alsook de gebruikelijke blaadjes en aanstekers.

Is cannabis geen illegale drug?

Jawel! Zowel meerderjarigen als minderjarigen kunnen voor het bezit van cannabis een geld- of gevangenisstraf krijgen. Wanneer een minderjarige betrapt wordt bij de invoer, productie, bezit, gebruik en verkoop van cannabis, maakt de politie een procesverbaal op en bezorgt dit aan het parket. Ook voor meerderjarigen zijn deze zaken verboden. Wel kan aan het louter bezit voor eigen gebruik (3 gram) de laagste vervolgingsprioriteit worden gegeven als er geen sprake is van verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde. Na het in beslag nemen van de cannabis, het opmaken van een vereenvoudigd procesverbaal word je in dit geval niet vervolgd.

Hoe zit het dan met die shops?

THC, de roesopwekkende stof die je een high gevoel geeft, is bij wet verboden. De wiet die deze shops verkopen bevat slechts een zéér beperkte hoeveelheid THC (max. 0,2%). Ze verkopen m.a.w. cannabis zonder deze roesopwekkende stof, wat strikt genomen perfect legaal is. In de legale cannabis die wordt verkocht, zit wel nog CBD. CBD zit ook in illegale cannabis en geeft je een relaxed gevoel en is bij wet wel toegestaan.

Voor al jouw vragen en problemen rond verslavingsmiddelen kan je terecht bij de Druglijn of Drugpunt Regio Puyenbroeck.

Meer info? www.druglijn.be 078 15 10 20 lisa.deridder@drugpunt.be 0472 17 48 82

/ 7


NIEUWS

Dag van de dynastie Op vrijdag 15 november vindt om 11u in de dekenale kerk van Lochristi het plechtig Te Deum plaats ter gelegenheid van de Dag van de Dynastie. Deze viering wordt gevolgd door een receptie in de polyvalente zaal van bibliotheek Lochristi.

Lochristi herdenkt • Zeveneken - zaterdag 9 november –– om 16.30u: hulde aan het monument –– om 17u: viering in de kerk • Zaffelare - zondag 10 november –– om 9u: viering in de kerk –– om 9.30u: hulde aan het monument • Lochristi - maandag 11 november –– om 9.30u: viering in de dekenale kerk in Lochristi om de slachtoffers van de beide wereldoorlogen te herdenken –– om 10u: hulde aan het monument

Nieuw nummer en nieuwe wachtpost huisartsen Heb je een huisarts nodig tijdens het weekend of op een feestdag? Dan kan je vanaf nu bellen naar het nieuwe nummer 1733. In november word je dan nog doorverwezen naar de huisarts van wacht, maar vanaf december zal je enkel nog terecht kunnen in de nieuwe huisartsenwachtpost Scheldekracht in Wetteren. Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van Wetteren, Laarne, Merelbeke, Lochristi, Melle, Destelbergen en Gent. Voor wie?

Wanneer?

Voor alle inwoners van Wetteren, Wichelen, Laarne, Overmere, Merelbeke, Lochristi, Melle en Destelbergen die dringende medische hulp nodig hebben ’s avonds, tijdens het weekend of op een feestdag.

Vanaf december is de huisartsenwachtpost te bereiken op: • vrijdagavond en op de vooravond van feestdagen van 19u tot 23u; • zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23u; • van 23u tot 8u zal je worden doorverwezen naar de wachtposten in Gent.

Waar? Wegvoeringsstraat 73, 9230 Wetteren. (voormalige spoed ASZ Wetteren)

Hoe contacteren? Bel 1733. Een onthaalbediende helpt je verder en geeft je een tijdstip door waarop je naar de wachtpost in Wetteren kan komen. Kan je je niet verplaatsen? Dan komt een arts op huisbezoek. Bel je ’s nachts, dan kan je ook doorverwezen worden naar de wachtposten in Gent.

Waarom? Door samen te werken, willen huisartsen de service blijven bieden die je verdient. Een goed uitgeruste, niet-overwerkte huisarts die jou helpt op het moment dat jij haar/hem nodig hebt.

Sluitingsdagen Op vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen) en maandag 11 november (Wapenstilstand) zijn het 8 / gemeentehuis en alle gemeentelijke diensten gesloten..

Voordelen? • De wachtpost bevindt zich op een vaste, herkenbare en vlot te bereiken locatie. • De wachtpost is volledig professioneel uitgerust. • Bij elk consult wordt een verslag opgemaakt waardoor jouw huisarts ook op de hoogte is. • Er is gratis parkeergelegenheid en de wachtpost is rolstoeltoegankelijk. • Moet je toch naar het ziekenhuis, dan word je doorverwezen naar het ziekenhuis van jouw keuze


NIEUWS

Lochristi zoekt 20 coworkers We willen onze inwoners aanmoedigen om vaker in eigen gemeente te werken. Daarvoor zoeken we twintig mensen die voor een gratis proefperiode van drie maanden één of twee dagen willen coworken in bedrijvencentrum Idola (Antwerpse Steenweg 19). De mobiliteitsdruk neemt in Vlaanderen almaar toe. Mensen pendelen soms in lange files naar het werk. Als gemeente willen we initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat onze inwoners gemakkelijker in de eigen woonomgeving kunnen werken.

Interesse? Bezorg je kandidatuur ten laatste op donderdag 14 november aan benjamin@veneco.be. Vermeld jouw naam, leeftijd, woonplaats, beroep, vaste werkplaats (en aantal km woonwerkverkeer – vervoermiddel), dag(en) in de week wanneer je graag zou

coworken en een bondige motivatie waarom coworking jou aanspreekt.

Meer info? www.lochristi.be/coworking Veneco 09 218 99 40

Gratis kinderuurtje winterkermis Zeveneken Is je kind 2 tot 12 jaar oud? Dan mag het gratis op alle attracties van de winterkermis in Zeveneken op zaterdag 23 november van 17u tot 18u. Enkel met een kaart heb je recht op een gratis beurt of korting. Bezorg onze bevolkingsdienst (09 326 88 00 of bevolking@lochristi.be) de naam van je kind(eren) en jouw adres. Wij sturen jou de kaart(en) dan op of je kan die ook zelf komen afhalen in het gemeentehuis.

/ 9


VERKEER EN VEILIGHEID

Voorbereidende nutswerken in Zeveneken In 2020-2021 wordt de N70 in Zeveneken heraangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Begin november starten de voorbereidende nutswerken. Op woensdag 6 november om 20u is er een infovergadering in de Sint-Eligiuskerk in Zeveneken. Dan kan je uitleg krijgen over het verloop van de (nuts)werken. Start voorbereidende (nuts)werken De afgelopen 2 maanden vernieuwde netwerkbeheerder Elia de ondergrondse hoogspanningskabels, zodat rioleringswerken later veilig kunnen verlopen.

Hinder?

Vanaf maandag 4 november wordt aan de noordzijde één rijstrook afgesloten voor autoverkeer. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk over de andere twee rijstroken. Parkeren aan de noordzijde is niet mogelijk.

Begin november starten de voorbereidende nutswerken tussen Zavel en Hoekstraat. Op het traject worden alle leidingen en kabels vernieuwd voor water, gas, elektriciteit, telefoon, tv en internet. Daarna worden de huizen aangesloten op de nieuw aangelegde nutsleidingen. Vanaf maart 2020 starten ook de werken op grondgebied Lokeren.

Vanaf dinsdag 12 november wordt een tweede rijstrook aan de werkzone afgesloten voor autoverkeer en geldt éénrichtingsverkeer van Lokeren naar Gent. Autoverkeer richting Lokeren wordt omgeleid via de E17.

Wanneer?

Voor de veiligheid van de wegenwerkers en voor een efficiënte uitvoering van de werken wordt vanaf januari 2020 de weg volledig afgesloten voor alle verkeer.

(Timing afhankelijk van weersomstandigheden) Noordzijde N70 (Zavel tot Hoekstraat) –– Maandag 4 november – vernieuwen leidingen en kabels –– Januari 2020 – huisaansluitingen Zuidzijde N70 (Hoekstraat tot Zavel) –– Januari 2020 - vernieuwen leidingen en kabels –– Maart 2020 - huisaansluitingen

Fietsers en voetgangers hebben tijdens de werken altijd doorgang. De bussen van De Lijn volgen een omleiding. Meer info vind je op www.delijn.be.

Blijf op de hoogte Op woensdag 6 november om 20u organiseren AWV, Fluvius en gemeente Lochristi een infovergadering in de Sint-Eligiuskerk in Zeveneken. Tijdens de infovergadering informeren we je over het verloop van de (nuts)werken. Vanaf woensdag 13 november kan je wekelijks terecht van 14u tot 15u in de werfkeet (Zavel) voor al jouw vragen over de werken.

Meer info? lochristi.be/werken

10 /


© iStock.com romrodinka

VERKEER EN VEILIGHEID

Verkeersregels voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers Omdat we vaak vragen krijgen over welke verkeersregels er gelden voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers, sommen we hier de belangrijkste nog even op.

Ben je rolstoelgebruiker en verplaats je je stapvoets, dan moet je de verkeersregels volgen van de voetgangers. Verplaats je je sneller, dan val je onder de regels van de fietsers!

Voetgangers Gebruik het voetpad. Is er geen voetpad, dan loop je best in de berm. Is dat ook niet mogelijk, dan mag je lopen op een fietspad of parkeerstrook. Dan moet je wel voorrang geven aan auto’s of fietsers. Als je niet anders kan dan op de rijbaan te lopen, dan moet je zo dicht mogelijk bij de linkerrand blijven, dus tegen de rijrichting van auto’s en fietsers in. Ben je in groep, dan loop je achter elkaar. Oversteken Als voetganger heb je op een zebrapad voorrang op andere weggebruikers. Dat betekent natuurlijk niet dat je blindelings mag oversteken. Ben je op max. 20 meter van een zebrapad, dan ben je verplicht om het te gebruiken. Soms loopt het zebrapad niet door over het fietspad. Dan heb je als voetganger geen voorrang op fietsers. Loopt het zebrapad wel door over het fietspad, dan moeten fietsers jou voorrang geven.

Fietsers Gebruik het fietspad. Dat wordt altijd aangeduid door twee evenwijdige witte onderbroken strepen of door ronde blauwe verkeersborden met de afbeelding van een fiets in. Een gele strook zonder witte lijnen is geen fietspad, maar een fietssuggestiestrook. Je hebt er als fietser geen voorrang op andere weggebruikers en moet je aan de algemene voorrangsregels van het verkeer houden. Auto’s mogen ook op fietssuggestiestroken rijden en parkeren.

Is er geen fietspad, dan mag je parkeerzones of bermen gebruiken aan de rechterkant van de weg. Buiten de bebouwde kom mag je zelfs op het voetpad rijden. Als je niet anders kan, dan fiets je op de rijbaan. Het is verboden om binnen de bebouwde kom op het voetpad te fietsen. Daar zijn alleen kinderen jonger dan 10 jaar toegelaten op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen. Je mag maximum met twee naast elkaar fietsen op de rijbaan, maar er zijn uitzonderingen. Als kruisen van tegenliggend verkeer onmogelijk is, dan moet je achter elkaar rijden. Buiten de bebouwde kom moet je ook achter elkaar rijden als achterliggend verkeer jou wil inhalen. Oversteken Als je als fietser de rijbaan oversteekt of op de rijbaan komt om linksaf te slaan, dan moet je voorrang geven aan de weggebruikers die de rijbaan volgen. Als je wil oversteken en er is in de omgeving een oversteekplaats voor fietsers (witte blokken op de rijbaan), dan moet je die gebruiken. Een oversteekplaats met witte blokken geeft je geen voorrang op automobilisten. Enkel wanneer een fietspad over de rijbaan loopt (witte onderbroken strepen) heb je voorrang. Ook een gekleurde suggestiestrook geeft je geen voorrang. Uiteraard mag je ook een zebrapad gebruiken, maar dan ben je verplicht om van je fiets te stappen als je voorrang wil hebben t.o.v. andere weggebruikers. Blijf je op je fiets zitten terwijl je aanstalten maakt om over te steken, dan zijn automobilisten niet verplicht om jou te laten oversteken.

/ 11


VERKEER EN VEILIGHEID

Vermijd schoorsteenbrand Een haardvuur gebruiken is niet zonder gevaar, tenminste als je jouw schoorsteen niet regelmatig laat controleren of goed onderhoudt. Want dan hoopt roet zich op tot een teerachtige massa aan de schouwwanden. Hierdoor kan brand ontstaan. Volg daarom onderstaande tips en voorkom schoorsteenbrand. 1. Goed onderhoud is belangrijk. Laat een erkend vakman jaarlijks je schoorsteen vegen en vraag een attest. Bij gas is dat tweejaarlijks. 2. Ga na of je aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen; brandverzekeringen en lokale politiereglementen kunnen een onderhoud verplicht opleggen. 3. Laat een vakman de schoorsteen ook controleren op loszittende delen, scheuren en lekkages. 4. Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Dit kan je doen door een trekkap te voorzien. Die kap zorgt ervoor dat de rookgassen uit de schouw worden getrokken.

5. Zorg er ook voor dat vogels zich niet kunnen nestelen in de schouw door middel van een kraaienkap. Als je schoorsteen verstopt geraakt, of niet genoeg trek krijgt, dan loopt je kans op een koolstofmonoxidevergiftiging (CO). 6. Gebruik de juiste brandstof voor je kachel. Verbrand dus geen afval in je kachel, maar enkel de brandstoffen die toegelaten zijn zoals hout en kolen. 7. Stook alleen onbehandeld, droog en natuurlijk hout in de kachel. 8. Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard om een eventuele brand te kunnen doven. 9. Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming met kans tot een explosie. 10. Schouwbrand? Je herkent dit aan het loeiend geluid in het rookkanaal. Doof snel het vuur in de haard met zand. Sluit direct hierna de schoorsteenklep en luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes. Bel de hulpdiensten.

VOP zoekt deskundigen Heb je een mening over mobiliteit en verkeersveiligheid? Stel je dan kandidaat voor het Verkeersoverlegplatform (VOP) en help mee ons beleid vorm te geven. Wat doet het VOP? Het VOP geeft het gemeentebestuur advies over mobiliteit, verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

Wie zit er in het VOP? • Stemgerechtigde leden: –– Max. vijf inwoners –– Een vertegenwoordiger van de politie –– Een vertegenwoordiger van de scholen –– Een lid van de jeugdraad, van de ouderenadviesraad, van de gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap (Gaph), van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en van de milieuadviesraad • Niet-stemgerechtigde leden: –– De burgemeester (bevoegd voor mobiliteit) –– De mobiliteitsambtenaar –– Een vertegenwoordiger van elke fractie uit de gemeenteraad

Oproep Heb je een mening over de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente? Stel je dan kandidaat voor de VOP via mobiliteit@lochristi.be of per brief (VOP, Dorp-West 52, 9080 Lochristi).

12 /


© iStock.com Halfpoint

MILIEU

Samen voor meer biodiversiteit Vlaanderen bestaat voor ongeveer 10% uit private tuinen. Wanneer iedere tuinbezitter enkele inheemse struiken en bomen zou planten, krijgen deze tuintjes een ‘boost’ aan biodiversiteit. De aaneenschakeling van deze kleine oases zou één groot natuurgebied kunnen vormen. Via de jaarlijkse samenaankoop van Natuurpunt Moervaart - Zuidlede en de gemeente kan je nu je planten aan een heel voordelig prijsje aankopen. Dus waar wacht je op? Bestellen kan nog tot dinsdag 12 november via www.heidebos.be/ bomenverkoop. Als je dat wil, leveren we zelfs gratis aan huis.

Oproep kandidaten land- en tuinbouwraad en ondernemersraad Voor de nieuwe legislatuur zoeken we nog kandidaten voor de land- en tuinbouwraad en de nieuwe ondernemersraad. Voldoe je aan de voorwaarden, stel je dan kandidaat en help mee het gemeentelijk beleid vorm te geven! Land- en tuinbouwraad • Samenstelling: vertegenwoordigers van land- en tuinbouwverenigingen, de schepen van land- en tuinbouw, een afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad. • Voorwaarden: min. 18 jaar, gedomicilieerd in Lochristi, lid van een land- en tuinbouwvereniging. • Aantal vergaderingen/jaar: min. 2 • Meer info? info@lochristi.be of Frederic Droesbeke, schepen van land- en tuinbouw.

Ondernemersraad • Samenstelling: een detailhandelaar, een uitoefenaar van een vrij beroep, een horeca-uitbater, een vertegenwoordiger van een KMO (rechtspersoon), afgevaardigden van lokale handelsverenigingen, interprofessionele economische groeperingen actief in de gemeente en van elke vereniging die tot doel heeft evenementen te promoten ten voordele van de lokale economie, een afgevaardigde van de land- en tuinbouwraad, de schepen van lokale economie en middenstand, een afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad. • Voorwaarden: min. 18 jaar, gedomicilieerd in Lochristi. • Aantal vergaderingen/jaar: min. 2 • Meer info? info@lochristi.be of Frederic Droesbeke, schepen van lokale economie en middenstand.

Interesse?

Duurzaam en klimaatbewust consumeren. Tips en valkuilen Karine Van Doorsselaer geeft al meer dan 20 jaar les over duurzaam ontwerpen en vertelt ons over duurzame en klimaatverantwoorde producten. Ze geeft een spreekbeurt over duurzame verpakkingen op dinsdag 26 november van 19.30u tot 22u in ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C). De toegang is gratis. Als consument kunnen we allemaal een steentje bijdragen tot een meer leefbare en duurzame wereld. Door ons aankoopgedrag kunnen we de industrie sturen om meer duurzame producten op de markt te brengen. Tijdens de lezing worden tips gegeven voor de aankoop van producten (speelgoed, huis-, tuinen keukentoestellen, verpakkingen, e.d.) die passen in de circulaire economie, met tal van voorbeelden uit het leven gegrepen. Waar? ’t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? dinsdag 26 november om 19.30u Prijs? gratis Dit is een organisatie van de gemeente Lochristi, IDM en Velt Reinaert.

Dien je kandidatuur in bij schepen Frederic Droesbeke met naam, adres en een motivatie voor het lidmaatschap. Deadline: vrijdag 29 november.

/ 13


MILIEU

Week van de afvalophaler Van 18 tot 24 november vindt de week van de afvalophaler plaats. Want afvalophalers en recyclageparkwachters verdienen respect! Toon jouw respect met een strik rond je afvalbak of laat je kinderen een tekening maken. Via www.idm.be/weekvandeafvalophaler kan je een inkleurtekening downloaden. Hang die achter je raam of geef ze aan de recyclageparkwachter. Deel een foto van je tekening of strik op de facebookpagina van @IDMnieuws met #HOUHETNET.

14 /

Afvalkalender op komst Vanaf half november wordt de nieuwe afvalkalender rondgebracht. Heb je tegen de kerstvakantie nog geen kalender in de bus gekregen? Stuur dan een mailtje naar communicatie@idm.be of haal er eentje af in het gemeentehuis.


MILIEU

Ecobouwers Opendeur op 9, 10, 11 en 16, 17 november In de weekends van 9, 10 en 11 november en 16 en 17 november komt België weer massaal op de been voor de Ecobouwers Opendeurdagen. Niet zomaar een openhuizendag, maar hét kijkwoningenevenement dat integraal kiest voor de toekomst. Dankzij de feestdag op 11 november komt er dit jaar zelfs een extra bezoekdag bij! In meer dan 150 woningen, verspreid over heel België, kunnen bezoekers woningen bezoeken die gebouwd of gerenoveerd zijn met een minimale voetafdruk. Strobalenwoningen, zeer lage (of plus-) energiewoningen, woningen waarbij de principes van circulair bouwen gehanteerd worden,... Duurzame materialen ontdekken en bijleren over de nieuwste technieken staat centraal tijdens deze 2 opendeurweekends. Geen verkooppraatjes, maar getuigenissen uit de eerste hand. Tijdens een rondleiding laten huizeneigenaars je uitgebreid delen in hun ervaringen en krijg je de kans om vragen te stellen. Hoe gingen ze te werk? Welke financiële keuzes hebben ze gemaakt? Met wie gingen ze aan de slag? Welke technieken kozen ze? Welke valkuilen moet je vermijden en welke kansen moet je grijpen?

Meer weten of deelnemen? Inschrijven voor “Ecobouwers Opendeur” is gratis en kan via www.ecobouwers.be. Je kan er grasduinen in een online catalogus met meer dan 200 woningen. De rondleidingen starten telkens om 10u en/of 14u. Woon je zelf in een energiezuinige of duurzame woning en wil je graag toekomstige verbouwers ontvangen, stuur dan zeker een mailtje naar jurgen.naets@bblv.be, of bel 02 282 19 42.

© Jasper Léonard

/ 15


MILIEU

Prijsvraag

Lochristi FairTradeGemeente deze handelaar meent het! Š iStock tonefotografia

Bezorg ons het antwoord op onderstaande vraag en win een pakket biologische producten. Wie leert je op 26 november meer over duurzaam consumeren?

Vorige prijsvraag: Wat is de echte naam van Low Impact Man?

Stuur het juiste antwoord ten laatste op vrijdag 29 november naar duurzaamheid@lochristi.be of per post naar Milieudienst Lochristi (Dorp-West 52).

Antwoord: Steven Vromman Winnaars: Swartele Bea, De Milt Daisy, Block Veerle

Elke maand plaatsen we een handelaar, horecazaak, vereniging of hoevewinkel in de kijker die zich inzet voor eerlijke handel. Een overzicht van alle deelnemende zaken vind je op www. fairtradegemeenten.be/ lochristi. Colruyt Lochristi Antwerpsesteenweg 44-46 www.colruyt.be Bij supermarkt Colruyt vind je als consument een steeds ruimer wordend gamma aan eerlijke producten: o.a. wijnen, koffie, chocolade, rijst, enz.

16 /


OCMW

Vacatures WZC Sint-Pieter

Hoplr versterkt relaties tussen buren Vanaf dinsdag 12 november kan je in Lochristi intekenen op het online buurtplatform Hoplr. Dit is een besloten netwerk waar je berichten kan plaatsen en lezen die te maken hebben met het buurtleven. Zo leer je je buren wat beter kennen, kan je spullen lenen, hulp vragen voor een klusje, op de hoogte blijven van meldingen en buurtactiviteiten, en nog veel meer. Dit platform wordt samen met het gemeentebestuur gelanceerd. Dit betekent dat er berichten (wegenwerken, evenementen…) uit naam van Lochristi geplaatst kunnen worden, maar dat het gemeentebestuur verder geen inkijk heeft in de buurten en de geplaatste berichten van anderen. Inwoners kunnen berichten delen met het gemeentebestuur, maar alleen als ze dat zelf aangeven. Zo vormen we een nog hechtere gemeenschap. Om de werking van HOPLR optimaal te houden, delen we Lochristi in vijf buurten in: Beervelde, Zaffelare, Zeveneken, Lochristi Dorp Oost en Lochristi Dorp West - Hijfte. Hoplr wordt

• 2 halftijdse verzorgenden in de ouderenzorg (19/38) vervangingsovereenkomst. Deze kunnen gecombineerd worden tot een voltijdse functie. Schrijf zo snel mogelijk in. • Halftijdse hulpkok(kin) (19/38) - contract bepaalde duur. Schrijf zo snel mogelijk in.

Poetsdienst aan huis • Halftijdse poetsvrouw/man (19/38) vervangingsovereenkomsten (meerdere contracten). Schrijf zo snel mogelijk in. De toelatings- en aanwervings­ voorwaarden en de functiebeschrijvingen vind je op www.ocmwlochristi.be of kan je opvragen via 09 355 93 09 of vacatures@ocmwlochristi.be.

Interesse?

al in meer dan 1.000 buurten gebruikt, dat zijn meer dan 200.000 Hoplr-buren. De website en mobiele app zijn gratis en reclamevrij.

Hoe schrijf je in op Hoplr? Vanaf dinsdag 12 november worden huis-aan-huis brieven bedeeld door Hoplr met daarin een duidelijke beschrijving hoe de app te installeren. Op dinsdag 3 december vindt in ’t Fazantenhof een info-avond over de werking van Hoplr plaats. Deze is gratis voor inwoners.

Meer info? LDC ’t Fazantenhof 09 238 32 18 dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Stuur ons dan zo vlug mogelijk je kandidatuur aangetekend op of geef die af tegen ontvangstbewijs in het OCMW Lochristi (Bosdreef 5A). Voeg er zeker de vereiste bijlagen aan toe die in de aanwervingsvoorwaarden staan én vermeld het juiste vacaturenummer.

/ 17


OCMW

Woon gezond, geef lucht aan je huis! In de koudere periodes van het jaar zijn we sneller geneigd om ramen en deuren goed dicht te houden. Als je weet dat je eigenlijk het grootste deel van je tijd binnen doorbrengt, dan weet je natuurlijk dat het heel belangrijk is voor je gezondheid om te zorgen voor gezonde, frisse lucht binnen. Luchtvervuiling in je huis? In Vlaanderen brengen we gemiddeld 85% van onze tijd binnen door, waarvan het grootste deel thuis. Het is dan ook logisch dat de verse, gezonde lucht binnen snel is opgebruikt. Niet alleen door te ademen, maar ook door te koken, poetsen, douchen, roken of klussen, komen er stoffen in de lucht die jou of je familie ziek kunnen maken. Vermijd daarom producten met gevarensymbolen en hou sigarettenrook uit je woning. Verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen of klussen.

Ventileren of verluchten? Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht binnen. Dit doe je door de ventilatieroosters open te laten staan of bijvoorbeeld een raam op een kier te zetten. Ventileren doe je best 24 uur per dag. Door te verluchten zorg je er voor dat er op korte tijd veel frisse lucht binnenkomt. Dat kan door bijvoorbeeld een raam of buitendeur minstens 2 keer per dag 15 min. open te zetten.

Verluchten = energieverspilling?

Zeven tips voor een gezonder binnenmilieu:

Je hoort wel eens dat verluchten volledige energieverspilling is omdat je dure warme lucht naar buiten laat ontsnappen. Dit is niet correct: verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Het opwarmen van verse, droge lucht kost minder energie dan het opwarmen en warm houden van vochtige binnenlucht.

1. Ventileer 24 uur per dag 2. Verlucht minstens 2 keer per dag gedurende 15 min. 3. Rook niet binnen 4. Gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen in huis, sluit ze niet af 5. Verlucht extra tijdens en na het douchen, koken, poetsen, klussen,… 6. Verlucht je woning extra wanneer je nieuwe materialen of meubels hebt geplaatst 7. Zet de verwarming lager of schakel ze uit tijdens het verluchten

Een proper ventilatiesysteem = propere lucht Heb je een ventilatiesysteem in je woning, zorg er dan voor dat dit goed onderhouden is. Raadpleeg bij twijfel de handleiding of je installateur. Slecht onderhouden ventilatiesystemen kunnen de kwaliteit van de lucht in je woning slechter maken in plaats van beter.

Sluitingsdagen Het Sociaal Huis, het lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof en het naai- en strijkatelier zijn gesloten op vrijdag 1 en maandag 11 november. Meer info? Sociaal Huis Lochristi, 09 355 93 09, info@ocmwlochristi.be Naai- en strijkatelier, 09 348 23 35

18 /

Zitdagen juridisch advies en Volkshaard Juridisch advies nodig? Kom dan naar onze gratis zitdag op donderdag 21 november om 16.30u in het Sociaal Huis (Bosdreef 5A). Voor een afspraak geef je ten laatste één dag vooraf jouw naam en telefoonnummer door via 09 355 93 09 of sally.cnudde@ ocmwlochristi.be. De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard houdt elke derde dinsdag van de maand van 8.30u tot 11.30u zitdag in het Sociaal Huis. Een afspraak maken is niet nodig. De eerstvolgende zitdag is dinsdag 19 november.


OCMW

Minimale levering aardgasbudget­ meter

Kies jouw goedkoopste energieleverancier

© iStock.com Ljupco

Energie kost geld maar dat betekent niet dat je te veel moet betalen. Met de V-test van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kan je eenvoudig nagaan welke energieleverancier voor jou het voordeligst is. Door je gezinssamenstelling en je levensstijl kan jouw energiebehoefte immers volledig anders zijn dan die van je buurman. De ene energieleverancier kan dus veel beter inspelen op jouw behoeften dan de andere. Via de V-test kan je makkelijk nagaan bij welke leverancier jij het goedkoopst uitkomt. Hiervoor heb je enkel je laatste afrekeningsfactuur voor elektriciteit en/ of aardgas nodig. Deze test vind je op www.vreg.be. Wie geen internet heeft, kan elke werkdag tussen de kantooruren bellen naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid waar medewerkers de test voor jou zullen uitvoeren. Wie wil, kan ook een afspraak maken met een maatschappelijk werk(st)er van het OCMW om samen de vergelijkende test uit te voeren.

Wie zijn aardgasbudget­ meter niet kan opladen, kan vanaf 1 november tot 31 maart 2020 terecht bij het OCMW voor een financiële steun om een minimale levering aardgas te kunnen betalen. Het OCMW voert eerst een financieel onderzoek uit om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt. Afhankelijk van je situatie, varieert het bedrag dat toegekend wordt.

Als je een goedkopere energieleverancier gevonden hebt, is het heel makkelijk om hiermee een contract af te sluiten. Sinds 2012 kunnen gezinnen en KMO’s gratis van leverancier veranderen. Je moet enkel een contract met een andere leverancier tekenen. Deze regelt alles voor jou zodat je binnen de maand kan veranderen. Let wel op: er zijn energieleveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Je vraagt dus best even na vanaf welke datum je nieuwe leverancier je kan beginnen leveren.

Ook deze winter stuurt netbeheerder Imewo het OCMW wekelijks een lijst van mensen die een maand niet hebben opgeladen. Het OCMW contacteert hen, maar in de praktijk volstaat dit niet. Daarom vraagt het OCMW dat alle Lochristinaren die geconfronteerd worden met mensen in moeilijkheden hen mee overtuigen om de stap naar het OCMW te zetten. Het OCMW heeft immers de wettelijke taak om er voor te zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

Meer info?

Meer info?

Wat na de test?

Sociale dienst OCMW 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be

Sociale dienst 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be

/ 19


OCMW

Activiteiten in ‘t Fazantenhof Ma. 04 nov. – 14u muzikale film ‘West Side Story’, 2 euro / 5 euro Ma. 04 nov. – 14u - 17u Brei- en haaknamiddag, gratis

Vrij. 15 nov. – 14.30u theatermonoloog Simonne, 5 euro Ma. 18 nov. – 14u film ‘Good bye Lenin’, 2 euro / 5 euro

Di. 05 nov. – 10u - 11.30u babbeltafels Nederlands, gratis

Ma. 18 nov. – 14u Zoetemondjesnamiddag ‘suikervrij dessert’, 4 euro

Woe. 06 nov. – 9.30u - 11.30u digidokter, gratis

Di. 19 nov. – 10u - 11.30u babbeltafels Nederlands, gratis

Woe. 06 nov. – 14u - 16.30u workshop koekjes bakken, 3 euro/kind (inschrijven nodig)

Do. 21 nov. – 14u Voordracht ‘hoe omgaan met verlies en rouw’, gratis

Do. 07 nov. – 14u bingo, 1 euro/kaart

Do. 21 nov. – 14u - 17u vegetarisch broodbeleg maken (inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo)

Do. 07 nov. – 14u - 17u Brei- en haaknamiddag, gratis Vrij. 08 nov. – 14.30u monoloog herdenking 75 jaar bevrijding, 5 euro Di. 12 nov. – 10u - 11.30u babbeltafels Nederlands, gratis Di. 12 nov. – 14u - 16.30u voordracht premies en tegemoetkomingen, gratis Di. 12 nov. – 14u - 16.30u mediacafé, 5 euro (inschrijven nodig) Woe. 13 nov. – 14u - 16u wenskaarten maken met theezakjes, gratis Do. 14 nov. - 10u - 12u koffieochtend voor mensen met kanker en hun naasten, gratis Do. 14 nov. – 14u - 16u EHBO voor (groot)ouders, 2 euro Do. 14 nov. – 14u - 17u scrabble, gratis Vrij. 15 nov. – 11.30u mosselfestijn, 17 euro / 15 euro (inschrijven nodig)

20 /

Vrij. 22 nov. – 9u - 11u voordracht ‘een gezond klimaat binnenshuis’ (inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo)

Nieuwtjes uit LDC ’t Fazantenhof Nieuwe cursussen • Vrij. 08/11, 9u - 12u: cursus kinderkledij naaien, 5 lessen, 40 euro • Woe. 13/11, 14.30u - 15.30u: zwangerschapsyoga, 5 lessen, 40 euro • Do. 14/11, 9.30u - 12u: werken met pastel voor starters en gevorderden, 5 lessen, 15 euro • Di. 19/11, 9.30u - 12u: tekenen voor gevorderden, 5 lessen, 10 euro

Aangepaste openingsuren

Ma. 25 nov. – 14u - 16.30u pannenkoekenbak, 3 euro / 5 euro

Ook in ’t Fazantenhof geldt het winteruur. Vanaf maandag 4 november is ’t Fazantenhof open tot 17u. De laatste drankjes worden om 16.45u besteld.

Di. 26 nov. – 13u wandeltocht ‘Destelbergen’, 2 euro

Maaltijden: ook last minute

Vrij. 22 nov. – 14u bingo, 1 euro/kaart

Di. 26 nov. – 13.30u - 16u praatcafé dementie, gratis Di. 26 nov. – 14u –-16.30u Marokkaans koken ‘tajine’, 2 euro (inschrijven nodig) Woe. 27 nov. – 9.30u - 12u encaustic schilderen, 7 euro (inschrijven nodig) Woe. 27 nov. – 14u - 16.30u diamond painting, gratis (5 euro/setje) Do. 28 nov. – 14u voordracht ‘gehoorproblemen’, gratis Vrij. 29 nov. – 14u quiz, 3 euro

Sinds kort biedt ‘t Fazantenhof een ‘Last Minute’ maaltijd aan voor bezoekers die onverwacht willen lunchen. Voor 8,50 euro kan je genieten van een hoofdgerecht, een dessert en een karaf water. Je kan deze maaltijd tot 12.15u de dag zelf bestellen aan de balie. Voor een dagverse maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert en karaf water) moet je minstens 3 werkdagen vooraf reserveren. Deze maaltijd kost ook 8,50 euro. Reserveren doe je aan de balie, telefonisch (09 238 32 18) of via mail. Annuleren kan tot 1 werkdag op voorhand.


OUDEREN

Ken je de GAPH?

Praatcafé dementie

Dat is de gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap. © iStock.com SIphotography

Ken je iemand met dementie? Worstel je met vragen daarover? Kom dan naar het gratis praatcafé in ’t Fazantenhof op 26 november van 13.30u tot 16u. Kwaliteit van leven, wonen en zorgen voor mensen met dementie Inspirerende voorbeelden bij de fundamenten van goede zorg worden gegeven door een medewerker van het

Expertisecentrum Dementie Paradox. Het Praatcafé Dementie is een twee­ maandelijkse bijeenkomst voor familie­leden en vrienden van mensen met dementie. Tijdens dit praatcafé maken we dementie bespreekbaar. Het praatcafé is gratis.

EHBO voor (groot)ouders Kom op donderdag 14 november van 14u-16u naar ’t Fazantenhof en leer wat je zelf kan doen bij vaak voorkomende verwondingen en wanneer je gespecialiseerde hulp moet raadplegen. We oefenen ook op een reanimatiepop. Geef je het best een kusje op de wonde van je (klein)kind? Nee, eigenlijk niet. Toch hoeft het niet veel moeilijker te zijn dan dit. Wie zorg draagt voor jonge kinderen, moet geen grote expert zijn om eerste hulp te kunnen bieden. Door enkele basishandelingen te leren kan

je al veel doen. Deze workshop viel weg in de Senior in Actieweek en wordt nu hernomen.

De GAPH: • wil een spreekbuis zijn voor personen met een handicap; • geeft advies over alles wat personen met een handicap aanbelangt; • streeft naar een optimale integratie voor personen met een handicap; • bevordert overleg, samenwerking tussen gemeente, personen met een handicap en de mantelzorgers; • streeft naar het toegankelijk maken van de publieke ruimte, de gemeentelijke gebouwen en diensten en de activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd; • staat open voor alle suggesties.

Meer info? Hilde De Brabander 09 326 97 76 gaph@lochristi.be

Waar? ’t Fazantenhof, van 14u tot 16u Inschrijven? tot 7 dagen vooraf Kostprijs? 2 euro

Informatienamiddag tegemoetkomingen en premies bij thuiszorg Lokaal Netwerk Mantelzorg Lochristi nodigt je uit op dinsdag 12 november van 14u tot 16.30u in ’t Fazantenhof voor een informatienamiddag door Hilde Cabeke over tegemoetkomingen en premies bij thuiszorg. Er is gratis koffie en taart. Ben je mantelzorger of ken je iemand die mantelzorger is? Kom dan langs. Inschrijven kan tot 8 november via mantelzorg@ocmwlochristi.be of 09 355 93 09.

/ 21


VRIJE TIJD - BIB

Winteravond met Hajo Beeckman ’t eXperiment: Wetenschapsfeest in de bib Op 9 november gaan we tijdens ‘t eXperiment aan het experimenteren het magneten, citroenen, lampjes,… Het wetenschapsfeest is er voor alle curieuzeneuzen van Lochristi. ’t eXperiment is een plek waar kinderen en jongeren onder enthousiaste begeleiding kunnen experimenteren met programmeren, Lego Mindstorms en heel wat meer. Het is geen lessenreeks of cursus. Je moet dus niet altijd aanwezig zijn. Inschrijven kan elke maand opnieuw. Voor wie? kinderen vanaf 10 jaar (5de leerjaar) Wanneer? zaterdag 9 november van 10u tot 12u Waar? hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 3 euro (te betalen bij de start) Inschrijven? via de bibbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

Benieuwd hoe we de fileknoop uit Vlaanderen halen? Kom dan op maandag 18 november om 20u naar de polyvalente zaal van de bib voor de tweede winteravond. Elk jaar worden de files langer en langer. De verkeersknoop in Vlaanderen lijkt steeds groter te worden. Hoe pak je die files aan? Hajo Beeckman zoekt naar rationele argumenten in een vaak verhit debat. Moeten we allemaal de fiets op? Laten we onze bedrijfswagens in de garage en nemen we beter de trein? Of bouwen we extra wegen? Biedt de nieuwste technologie met intelligente verkeersapps, navigatiemodules en zelfrijdende auto’s een oplossing? Hoe organiseren we het steeds groeiende goederenvervoer? Zullen er op de radio ooit fietsfiles te horen zijn? Hajo Beeckman pleit voor een helder debat en noemt een kat een kat. Een verhaal zonder veel moraal, maar wel met een frisse en open blik van een expert. Een wonderoplossing om de files op te lossen is er niet. Maar niets doen is stilstaan. Wat verkiezen we dan? Wanneer? maandag 18 november om 20u Waar? hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 3 euro (of abonnement Winteravonden), drankje inbegrepen. Abonnees hebben gereserveerde plaatsen tot 19.55u. Als niet-abonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de betreffende voordracht. Inschrijven? via de bibbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be. Enkel bij reservatie is een plaats verzekerd.

Voorleesuurtje Luisteren je kinderen graag naar mooie verhalen en knutselen ze graag? Schrijf ze dan in voor ons voorleesuurtje op woensdag 13 november. Voor wie? kinderen vanaf 5 jaar Wanneer? woensdag 13 november van 15u tot 16u Waar? hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? gratis Inschrijven? via de bibbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

22 /


VRIJE TIJD - BIB

Voorleesweek in de bib Tijdens de Voorleesweek zet ‘Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Kom van 16 tot 24 november naar de bib, want voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Voorleesrituelen

Workshop ‘Berelekker’

Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf: wat is jullie voorleesritueel? Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om!

Lies Vervloet leest voor uit haar eigen boek Berelekker. Daarna zijn er bewegingsactiviteiten op muziek: ze brullen als beren en dansen als dieren. Tot slot reizen we de wereld rond en proeven overal een hapje of een stukje fruit. Het wordt een uurtje vol boekenfun. I.s.m. De Vijf.

Knuffelslaapfeest in de bib Van vrijdag 15 tot zaterdag 16 november kan jouw knuffel naar een echt slaapfeestje in de bib. Tijdens het slaapfeest maken de knuffels een spannend avontuur mee en ontdekken ze veel leuke boeken om te lezen of om aan elkaar voor te lezen. Op vrijdag lezen we voor en dekken ons knuffels toe. Een nachtzoentje mag je zeker niet vergeten voor je zelf naar huis gaat. Tijdens het ophaaloment van de knuffels op zaterdag zie je wat ze allemaal beleefd hebben in de bib. Waar? hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? vrijdag 15 november voorlezen bij het afscheid van de knuffels: van 19u tot 20u. zaterdag 16 november - ophalen van de knuffels: van 9u tot 10u (2 tot 5 jaar) en van 10u tot 11u (6 tot 10 jaar) Voor wie? voor kinderen van 2 tot 10 jaar. Ouders mogen blijven tijdens het voorlezen. Inschrijven? 09 356 60 73, bibliotheekbalie of bibliotheek@lochristi.be Prijs? gratis

Waar? hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? woensdag 20 november van 14u tot 15u Voor wie? kinderen van 3 tot 6 jaar Inschrijven? 09 356 60 73, bibliotheekbalie of bibliotheek@lochristi.be Prijs? gratis Kan je er in de bib van Lochristi niet bij zijn? Dan ben je op woensdag 20 november ook welkom in de bib van Destelbergen van 16u tot 17u voor dezelfde voorstelling.

/ 23


VRIJE TIJD - BIB

Vroeger was alles anders Eind 2018 publiceerde Korneel De Rynck het boek ‘Vroeger was alles anders’ over het dagelijks leven in België vlak voor de golden sixties. Tijdens deze lezing op woensdag 6 november om 19.30u in de bib neemt Korneel ons mee terug naar de jaren ’50.

Knoppenclub: een brief in Word De Knoppenclub is een initiatief van de dienst Ouderen en de bibliotheek. We zoeken er samen een antwoord op digitale vragen na een korte demonstratie over een digitaal onderwerp. Op woensdag 6 november tonen we hoe je een brief kunt opmaken in Word.

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne tijd heeft historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze zich? Hoe verplaatsten ze zich en hoe vulden ze hun schaarse vrije tijd in? De lezing is gebaseerd op het boek en brengt het leven in de jaren vijftig helemaal terug, met tal van oude foto’s, beeldfragmenten en een streepje muziek. Het gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema’s en Leuvense stoven. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en buitentoiletten.

Korneel De Rynck (1986) is historicus en auteur. Hij won de Vlaamse Scriptieprijs 2008 en debuteerde in 2011 met De tuin van Tito. Een reis langs de spoorlijn Belgrado-Sarajevo. Zijn eerste publicatie werd meteen genomineerd voor de VPRO Bob den Uyl-prijs en won de Groene Waterman-publieksprijs. Daarna publiceerde hij twee boeken over de Eerste Wereldoorlog: IJzeren oogst (2014) en de reisgids In Europese velden (2017). Wanneer? woensdag 6 november van 9.30u tot 11u I.s.m. De Vijf. Waar? polyvalente zaalReserveer van de bib (Koning op tijd voor de lezing in jouw bib! Boudewijnlaan 6) Waar? bibliotheek Lochristi Reserveren kan in de bib, telefonisch of per e-mail. Hoe? Kom gewoon gratis je elektronisch Bel langs. of mailBreng je naam en het aantal personen door. (Koning Boudewijnlaan 6) toestel (en handleiding) mee waarover je vraag gaat. Wanneer? woensdag 6 november om 19.30. Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Zit je nu al met een vraag voor de Knoppenclub Merelbeke of wil je Melle Lochristi Prijs? gratis DiReserveren? 26 november om 14u 19 09 november Wo 6 november omons 19u30 meehelpen? Laat het dan wetenDiop 356 60om7310u30 of aangeraden Dijsegem 1 Kruisstraat 2a Koning-Boudewijnlaan 6 bibliotheek@lochristi.be. via bibliotheek@lochristi.be Eind 2018 9820 Merelbeke 9090 Melle 9080 Lochristi of 09 356 60 73 bibliotheek@melle.be bibliotheek@merelbeke.be bibliotheek@lochristi.be het boek 09 210 34 10 https://inschrijvingen.melle.be 09 356 60 73 dagelijks 09 210 07 80 sixties. In Bibliotheek Bibliotheek Korneel o Deinze Destelbergen Do 14 november om 10u30 Dendermondestwg 420 9070 Destelbergen bibliotheek@destelbergen.be 09 228 07 61

24 /

Di 19 november om 14u15 Gentpoortstraat 1 9800 Deinze bibliotheekdeinze@deinze.be 09 381 95 60

© Amsab-ISG

LE VR AL

Deze lezing een hapje e vergeet nie


VRIJE TIJD - BIB

Verkoop afgevoerde bibmaterialen Onze jaarlijkse verkoop van afgevoerde bibmaterialen start op zaterdag 23 november. Kom tijdens de openingsuren van de hoofdbib gezellig snuisteren in de polyvalente zaal tussen de afgevoerde boeken, dvd’s, strips en tijdschriften.

Waar? polyvalente zaal van de bib (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? –– zaterdag 23 november, 9u-12u –– maandag 25 november, 14u-19u –– dinsdag 26 november, 9u-12u –– woensdag 27 november, 9u-12u en 14u-18u Prijs? Een boek, strip of dvd kost 1 euro of 3 stuks voor 2 euro. Een tijdschriftnummer kost 0,50 euro of 10 stuks voor 3 euro.

Speel mee met De Schrijfwijzen Het Groot Dictee Heruitgevonden Op vrijdagavond 6 december kan je in de bib deelnemen aan De Schrijfwijzen. Dat is Het Groot Dictee Heruitgevonden, een dictee voor iedereen die graag met letters speelt. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. Het spel start om 20u stipt en dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen. Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem. De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen. De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen. Waar? bibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? vrijdag 6 december om 20u stipt (onthaal vanaf 19.30u) Prijs? gratis Reserveren? via bibliotheek@lochristi.be, 09 356 60 73 of aan de bibliotheekbalie

/ 25


VRIJE TIJD - BIB

Film in de bib: Becoming Astrid

Wise: het nieuwe bibliotheeksysteem

Astrid Lindgren is jarig op 14 november en om deze memorabele kinderboekenschrijfster beter te leren kennen vertonen we de Zweedse film Becoming Astrid op vrijdagavond 8 november om 20u.

De bib van Lochristi is ondertussen, samen met de meeste andere Oost-Vlaamse bibliotheken, overgeschakeld naar het nieuwe Vlaams bibliotheeksysteem ‘Wise’.

Als jonge vrouw maakte Lindgren een gebeurtenis mee die het verdere verloop van haar leven zou bepalen. Het gaf haar de kracht een ander pad te kiezen dan van haar in die tijd werd verwacht. Ze volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie voor schrijven. Met haar fantasierijke boeken, zoals Pippi Langkous, staat ze symbool voor de vrije mens die met conventies durfde te breken. Waar? bibliotheek Lochristi (Koning-Boudewijnlaan 6) Wanneer? vrijdag 8 november om 20u Prijs? 2 euro (voor aanvang film te betalen) Reserveren? via bibliotheek@lochristi.be, 09 356 60 73 of aan de bibliotheekbalie

26 /

De belangrijkste wijzigingen: • Je kan je uitgeleende materialen maar één keer verlengen met een periode van 4 weken (als het materiaal niet gereserveerd is door een andere lener). • Voor een reservering die na één week niet werd afgehaald, zal 0,50 euro worden aangerekend. • Als jouw gereserveerde materiaal beschikbaar is, word je verwittigd via e-mail, net zoals bij herinneringen en andere mededelingen. Zorg er dus voor dat we over jouw juiste e-mailadres beschikken. • Wil je verwittigd worden aan de balie als je een materiaal wil uitlenen dat je eerder al uitgeleend had? Laat het dan weten aan de baliemedewerker. Zo worden we samen Wiser!


VRIJE TIJD - CULTUUR & TOERISME

Cultuurlaureaat 2020 In de zomer van 2020 wordt de nieuwe cultuurlaureaat gekozen. We stellen elke maand 2 mogelijke kandidaten voor, maar niet enkel de voorgestelde kandidaten kunnen de prijs in de wacht slepen. Wil je zelf iemand voordragen? Mail dan naar cultuurlaureaat@lochristi.be en motiveer kort waarom deze kandidaat de prijs mag winnen.

Dorien De Vylder • 31 jaar, afkomstig van Zaffelare • Dichter, apotheker •  Haar debuutbundel Vertraagd stilleven (Uitgeverij Vrijdag, 2017) beleeft een derde druk. Haar tweede bundel Heerlijk afgebakend eindeloos verschijnt in februari 2020. Dorien won diverse poëzieprijzen en is graag gezien op podia over heel Vlaanderen en Nederland.

Trees De Brabander • 63 jaar, Lochristinaar • Lerares plastische opvoeding en kunstenares •  Bezieler van de crea workshops in Orphanimo!!, mede-oprichter van Lo-art, illustrator van boeken, winnares van (internationale) prijzen voor haar kunstwerken, (mede-)organisator van grote kunstprojecten, mede-uitbater van eigen galerij Recup

Meer info? lochristi.be/cultuurlaureaat

Wie zoekt die Sint Sinterklaas is in het land en hij brengt op zaterdag 30 november een bezoek aan Lochristi. Kom en beleef samen met Sint en Piet een grappige, muzikale en interactieve show. Na de voorstelling kan je de Sint ontmoeten en jouw brief of tekening afgeven. De Sint zoekt slaapwandelend naar zijn bed, PoetsPiet zoekt wringend naar uitvluchten, PakjesPiet zoekt dringend naar een cadeautje én Pablo zoekt zingend naar...de liefde! Hij zoekt, Hij zoekt, die lieve, goede Sint... Waar?Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Albertlaan 29B) Wanneer? Eerste voorstelling om 13.30u, tweede voorstelling om 15.30u Tickets? 8 euro, drankje en snoepgoed inbegrepen. Ook (groot)ouders of begeleiders hebben een ticketje nodig. Inschrijven? lochristi.be/tickets vanaf 11 november. Meer info? www.lochristi.be, 09 326 92 30

/ 27


VRIJE TIJD CULTUUR & TOERISME

Van Mozart tot Sinatra: SheQ Op zaterdag 9 november kan je om 20u in de oude gemeenteschool in Zeveneken (Hoekstraat 2) terecht voor een concert van strijkkwartet SheQ (uitgesproken als ‘sjiek’). Deze 4 chique dames brengen in stijl zowel klassieke hits als arrangementen van allerhande gekende deuntjes. SheQ bestaat uit Caroline Denys, Paulina Lulek, Karolina Prieels en Vanessa Salamon. Deze vier dames zijn klassiek geschoold, maar kijken ook met een open blik naar de hedendaagse muziek. Ze maken deel uit van klassieke ensembles, maar verlenen ook hun diensten aan popartiesten, zoals Tourist LeMC. Met hun eigen programma nemen ze ons in Zeveneken mee langs hun eigen favoriete plekjes in de muziekgeschiedenis. Van Mozart tot Sinatra. Speciaal voor dit concert richten we het zaaltje van de oude gemeenteschool ook chique in. Achteraf kan je er terecht in de gezellige bar. Waar? Oude gemeenteschool Zeveneken (Hoekstraat 2) Wanneer? zaterdag 9 november, 20u (deuren 19.30u) Prijs? 10 euro Reserveren? lochristi.be/tickets Meer info? cultuurticket@lochristi.be, 09 326 92 30

28 /

© Bert Verschraeghen

Postkaart in de kijker! Het Lootse alfabet in beeld? Dat kan! Grafisch vormgever Bert Verschraegen ontwierp een prachtige set postkaarten om onze gemeente in beeld te brengen. Ontdek het volledige Lootse alfabet aan het loket voor Cultuur en Toerisme in het gemeentehuis. Een postkaart kost 1 euro.


VRIJE TIJD - JEUGD

Speelplein Joepla Eind september gingen de animatoren op beleidsweekend. Ze evalueerden er de voorbije zomer en trekken nu een nieuwe jaarwerking op gang. Nieuwe animatoren Word jij in 2020 16 jaar of ouder, dan willen wij jou bij ons team. Tijdens het jaar organiseren we leuke activiteiten, enkel voor de animatoren (vb. speelplein­ weekend, pretpark, midweek, …), zodat we een hecht team vormen. Neem je agenda en hou vrijdag 22 november vrij, want van 20u tot 22u vindt dan de infoavond voor nieuwe animatoren plaats. Sta je te springen, heb je vragen of twijfel je? Mail dan naar speelpleinjoepla@lochristi.be.

Praktisch

Voor wie? Alle geïnteresseerden die in 2020 16 jaar of ouder worden. Wanneer? Vrijdag 22 november van 20u tot 22u. Waar? Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Albertlaan 29B).

Meer info? Speelplein Joepla 09 355 65 66 speelpleinjoepla@lochristi.be speelpleinjoepla.be facebook.com/speelpleinjoepla instagram.com/speelpleinjoepla

/ 29


VRIJE TIJD - SPORT

Yoga voor volwassenen 6 lessenreeks

Scholencross Op woensdag 2 oktober vond de jaarlijkse scholencross plaats op de terreinen van het openlucht sportcentrum in de Bosdreef. Maar liefst 547 lopertjes uit het 1ste tot en met het 6de leerjaar namen deel! Iedereen deed zijn of haar uiterste best om voor de eer van zijn/haar school zo snel mogelijk het parcours af te leggen. Elke deelnemer ontving een medaille als aandenken aan deze vermoeiende namiddag. De Vrije Basisschool Sint Jozef mocht ook dit jaar de wisselbeker meenemen naar hun school! Alle podiumfoto’s vind je op lochristi.be/sport of facebook.com/sportdienstlochristi. Reeks

1ste Plaats

2de Plaats

3de Plaats

1ste lj. jongens

Lievens Emilien

Baeyens Ferre

D’Haeseleer Owen

1ste lj. meisjes

De Vos Liesl

Van Doorsselaere Elodie

Vandecasteele Noor

2de lj. jongens

Bert Mats

Van Damme Alexander

De Graeve Finn

2de lj. meisjes

De Ridder Yuna

Decorte Jill

Van Speybroeck Siska

3de lj. jongens

De Smet Mats

Goossens Bo

Colpaert Aaron Wanneyn Mathis

3de lj. meisjes

Vanballenberghe Justine

Dubois Mila

De Sutter Marieke

4de lj. jongens

Velghe Wout

Michiels Aaron

De Clercq Ayoub

4de lj. meisjes

Mestach Rosalie

De Vos Cara

Deganck Marie

5de lj. jongens

Van Waegevelde Yari

Wayenberghe Lars

Bohy Max

5de lj. meisjes

Ryniers Roisin

Dufour Charlotte

Tollenaere Eleonore

6de lj. jongens

Van De Velde Jef

De Poorter Victor

Ott Kyano

6de lj. meisjes

Van De Vijver Frédérique

Engelen Linde

Willaert Stephanie

30 /

Wilde je altijd al eens kennis maken met yoga of is poweryoga iets te zwaar voor jou? Dan is deze lessenreeks yoga zeker iets voor jou! Ook mensen die al vertrouwd zijn met yoga zijn van harte welkom! Voor wie? Volwassenen Wanneer? Elke woensdag­ voormiddag vanaf 6 november t.e.m. 11 december, telkens van 9.15u tot 10.15u. Waar? Budozaal van sporthal ’t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 27 euro (incl. verzekering) Programma? Yoga is niet je in onmogelijke bochten wringen of een uur bewegingsloos stilzitten. Yoga is lichaamsoefeningen doen waarbij je de houding een tijdje aanhoudt. Bij yoga wordt heel veel aandacht besteed aan je ademhaling. Yoga stelt je in staat je lichaam lenig en gezond te houden. Inschrijven? Vooraf inschrijven is nodig en kan via lochristi.be/activiteiten, via 09 355 26 92 of op de sportdienst. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven


VRIJE TIJD - SPORT

Kampioenenviering

Sportdag 50+ Op dinsdag 17 december organiseert de sportdienst opnieuw een sportdag voor 50+. Die dag kunnen alle 50-plussers naar hartenlust sporten en bewegen met leeftijdsgenoten in sporthal ’t Veerleveld in Zaffelare. Je kan kiezen uit een ruim sport- en bewegingsaanbod onder leiding van ervaren lesgevers die ervoor zullen zorgen dat iedereen zijn 2de jeugd ervaart. Er is keuze uit lijndans, tabata, yoga, natuurwandeling, bootcampgames, stepaerobics, curling, curve bowl, fitheidstest, spierversterkende oefeningen, Afrikaanse dans, circustechnieken, fotozoekspel, badminton, wrijfping-pong, enz.

Bel of mail ons als je graag een folder ontvangt met alle informatie over de Sportdag 50+.

Inschrijven? Via lochristi.be/activiteiten, via 09 355 26 92 of op de sportdienst vanaf dinsdag 12 november 8.30u. Op 29 november sluiten we de inschrijvingen af.

Op zondag 15 december zet het gemeentebestuur samen met de sportraad naar jaarlijkse gewoonte alle sportkampioenen in de bloemetjes. Sportverenigingen die kampioenen in hun rangen tellen worden nog schriftelijk uitgenodigd om dit door te geven. Maar misschien ben jij wel kampioen zonder dat je lid bent in een sportvereniging van Lochristi? Geef dan voor 15 november jouw naam, adres én prestatie door aan de sportdienst via sport@lochristi.be. Ook een uitzonderlijke sportprestatie mag je zeker doorgeven!

Meer info? Sportdienst 09 355 26 92 sport@lochristi.be lochristi.be/sport facebook.com/sportdienstlochristi

Subsidies sportverenigingen 2019 – 2020 We schreven alle sportverenigingen aan met de aanvraagformulieren m.b.t. de subsidies voor 2020. De ingevulde formulieren moeten ten laatste op 15 november terugbezorgd worden. Sportverenigingen die geen aanvraagformulieren ontvingen nemen best contact op via sport@lochristi.be.

/ 31


VRIJE TIJD - SPORT

G-curling De sportraad/sportdienst van Lochristi organiseert i.s.m. de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) opnieuw een lessenreeks G- curling voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar met een verstandelijke, visuele, auditieve of licht fysieke beperking. Voor wie? Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar met een verstandelijke, visuele, auditieve of licht fysieke beperking. Geen één-op-één begeleiding, voorzie zelf de nodige begeleiding. Wanneer? Op maandagavond vanaf 25 november t.e.m. 16 december, telkens van 19u tot 20u. Waar? Sporthal ’t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 10 euro voor 4 lessen (incl. verzekering). Programma? Curling op matten voor personen met een verstandelijke, visuele, auditieve of licht fysieke beperking. Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk via lochristi.be/activiteiten, via 09 355 26 92 of op de sportdienst. Gelieve bij inschrijving te vermelden welke beperking de deelnemer heeft. Inschrijvingsprocedure? Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven

32 /

Kerstsportkampen Tijdens de kerstvakantie (van maandag 23 december t.e.m. vrijdag 27 december, geen sportkamp op woensdag 25 december!) organiseren de sportraad en de sportdienst van Lochristi een 4-daagse voor jong en iets ouder. Voor de kinderen van het 6de lj. én de 12-plussers hebben we opnieuw een dagactiviteit in petto!

Kleuterthemakamp: Kerstkriebels!

Voor wie? Iedereen geboren in 2014 en 2015. Wanneer? Van maandag 23 december t.e.m. vrijdag 27 december, niet op woensdag 25 december! Uren? Van 10u tot 12u en van 13.15u tot 15.30u. Over de middag kan je blijven eten als je zelf boterhammetjes meebrengt. Waar? Kleuterafdeling Gemeentelijke Basisschool (Kon. Boudewijnlaan 8) Prijs? 1ste kind: 44 euro, vanaf 2de kind: 34 euro, sociaal tarief: 13,20 euro Programma? Ruik je de geur van de dennenbomen, zie je de gezellige lichtjes twinkelen, hoor je de kerstliedjes op de radio, voel je de kerstkriebels al in je lijf? Kom dan met ons mee knutselen en sporten.

Kerstspecial

Voor wie? Iedereen geboren in 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 en 2008. Wanneer? Van maandag 23 december t.e.m. vrijdag 27 december, niet op woensdag 25 december!

Uren? Van 10u tot 12u en van 13u tot 15.30u. Over de middag kan je blijven eten als je zelf boterhammetjes meebrengt. Waar? Sporthal ’t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1) Prijs? 1ste kind: 57 euro, vanaf 2de kind: 47 euro, sociaal tarief: 17,10 euro Programma? We trekken naar jaarlijkse goede gewoonte opnieuw richting schaatspiste, bowlingpaleis, klimzaal Biover en zwembad Puyenbroeck voor een dosis schaats-, bowling-, klim- én zwemplezier, dit in combinatie met omnisport. Fun verzekerd!

Schaatsevent

Voor wie? Iedereen geboren in 2008, 2007, 2006 en 2005. Wanneer? Vrijdag 27 december om 9.25u (Zaffelare sporthal), 9.35u (Lochristi kerk). Terug om 12u (Lochristi kerk), 12.10u (Zaffelare sporthal) Waar? ‘Kristallijn’ Gent Prijs? 8 euro, sociaal tarief: 2,40 euro (busvervoer, schaatsen, verzekering en begeleiding incl.) Programma? Zin in een ochtend vol schaatsplezier met je vrienden en vriendinnen? Schrijf je dan zeker in, amusement verzekerd!


VRIJE TIJD - SPORT

Inschrijven voor de kerstsportkampen én schaatsevent Ben je niet-inwoner van Lochristi maar gaat je kind in Lochristi naar school? Dan kan je tegelijk met de inwoners van Lochristi inschrijven! Hiervoor moet je wel voor 7 november contact opnemen via sport@lochristi.be zodat we dit mogelijk kunnen maken. Deed je dit al voor een eerdere inschrijving dan moet je dit ook voor deze inschrijvingsperiode opnieuw doorgeven! • Inwoners én niet inwoners van Lochristi die in Lochristi naar school gaan: Online inschrijven kan vanaf zaterdag 9 november 8.30u via lochristi.be/activiteiten. Vanaf dinsdag 12 november 8.30u kan je ook telefonisch of op de sportdienst inschrijven als er nog plaatsen vrij zijn. • Niet-inwoners van Lochristi: Inschrijven kan vanaf woensdag 13 november 8.30u via lochristi.be/activiteiten, telefonisch of op de sportdienst als er nog plaatsen vrij zijn. Na inschrijving ontvang je via mail een factuur. Alle praktische info over de activiteiten (busregeling, benodigdheden, afspraken, annulatievoorwaarden,…) vind je op lochristi.be/activiteiten.

Inschrijvingsprocedure?

Opvang

Surf naar lochristi.be/onlineinschrijven.

Tijdens de kerstsportkampen zorgt de sportdienst van Lochristi voor opvang in de refter van de gemeentelijke basisschool tussen 7.30u en 18u. Je moet hiervoor wel vooraf inschrijven via sport@lochristi.be. Op dinsdag 24 december is er geen opvang voorzien na het sportkamp!

Geen internet? Heb je geen internetverbinding of lukt het niet om je login aan te maken? Contacteer ons dan vooraf via telefoon of e-mail.

Uitzonderingen? Is je kind te jong/oud voor een bepaalde sportactiviteit, maar wil je het toch inschrijven? Contacteer ons dan vooraf via telefoon of e-mail. Online inschrijven is dan niet mogelijk. Elke aanvraag bekijken we apart.

Uiterste betaaldatum Je moet jouw sportkamp ten laatste op 6 december betalen, zo niet schrappen we jouw inschrijving en spreken we de wachtlijst aan. Heb je het financieel moeilijk? I.s.m. het Sociaal Huis en de mutualiteiten hanteren we een sociaal tarief. Aan dit tarief zijn specifieke voorwaarden verbonden. We bekijken elke aanvraag individueel. Meer info over toekenning vind je op de homepagina van lochristi.be/activiteiten.

Busvervoer Tijdens de sportkampen is er vóór en na de activiteit gratis busvervoer vanuit de deelgemeenten en terug. De uurregeling vind je op lochristi.be/activiteiten. Op dinsdag 24 december is er geen busvervoer voorzien na het sportkamp!

Begeleiding Alle sportkampen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers, Sport Vlaanderen-gediplomeerden of specialisten in één of andere sport, liefst actief in één van onze sportverenigingen. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

/ 33


Wil jij er ook in? IN LOCHRISTI

Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór vrijdag 14 november 12u. Alle éénmalige of niet-permanente activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

3 november

5 november

6 november

DE ZOETE INVAL

WORKSHOP DRIP CAKE FLAMINGO

Wafel- en lidgeldnamiddag voor leden, familie en geïnteresseerden. Maak kennis met onze werking, en bekijk het aanbod activiteiten in 2020.

Waar? De Maalderij (Nerenhoek 37)

LEZING VROEGER WAS ALLES ANDERS

Waar? Sfeervelde (Beerveldedorp 58A)

Vanaf 5 november

Wanneer? 14u tot 17u

KERAMIEKAVONDEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN – 7 LESSEN

kvlvbeervelde@skynet.be

4 november

MUZIKALE FILM ‘WEST SIDE STORY’ Amerikaanse film uit 1961 van Jerome Robbins en Robert Wise. De verhaallijn is een vrije bewerking van het verhaal van Romeo en Julia en speelt in dit geval tussen Pools-Amerikaanse en Puerto Ricaanse straatbendes in New York. Tony en Maria worden verliefd op elkaar, hoewel ze bij verschillende rivaliserende bendes behoren.

Prijs? 65 euro

Met of zonder ervaring, met of zonder inspiratie: Kom je eigen project uitwerken of leer verschillende technieken aan samen met Tilly. Waar? Het TakkeTiele Huis (Rechtstraat 26) Wanneer? elke dinsdag van 19u tot 21.30 Prijs? 24 euro/les, 130 euro/reeks info@takketiele.be

Vanaf 5 november

LESSENREEKS PILATES (DI)

Wanneer? 14u tot 17u

Maak kennis met het populaire Pilates, een bewegingsmethode waarbij het volledige lichaam op een gecontroleerde, diepgaande manier wordt getraind. Pilates onderscheidt zich door de unieke precisie en intelligente uitvoering van beweging waardoor het lichaam krachtiger en leniger wordt en lichaamshouding, concentratie en prestaties verbeteren. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Vanaf 4 november

LESSENREEKS INDOOR BOOTCAMP We laten alle spiergroepen eens aan bod komen en gebruiken vooral ons eigen lichaamsgewicht om deze te trainen. Hierdoor kunnen we ook heel makkelijk variëren in de oefeningen en kan iedereen op zijn eigen niveau te werk gaan en vorderingen maken. Plezier beleven en terwijl aan je conditie werken, dat zijn dé kerngedachten van deze lessenreeks! Waar? sporthal ‘t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1) Wanneer? elke maandag van 19.30u tot 20.30u, niet op 11 november Prijs? 36 euro 09 355 26 92, sport@lochristi.be, lochristi.be/activiteiten

Eind 2018 publiceerde Korneel De Rynck het boek Vroeger was alles anders over het dagelijks leven in België vlak voor de golden sixties. In de bijbehorende lezing neemt Korneel ons mee terug naar de jaren ’50. Zie pag. 24

6 november

KOEKJES BAKKEN Samen met je (klein)kind bak je de lekkerste koekjes. Voor kinderen vanaf 6 jaar. Max. 2 kinderen/volwassene. Meebrengen: doosje om koekjes mee te nemen, schort, deegroller, keukenweegschaal. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 16.30u

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Prijs? 2 euro, +koffie/thee en gebak 5 euro

34 /

Wanneer? 19u tot 22u

Prijs? 3 euro dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Vanaf 6 november

LESSENREEKS YOGA (WOE) Wil je kennis maken met yoga of is poweryoga iets te zwaar voor jou en heb je het liever iets rustiger? Dan is dit iets voor jou! Ook voor wie al vertrouwd is met yoga. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Waar? sporthal ‘t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1)

Waar? sporthal ‘t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1)

Wanneer? elke woensdag van 9.15u tot 10.15u

Wanneer? elke dinsdag van 20.15u tot 21.15u

Prijs? 27 euro

Prijs? 36 euro

sport@lochristi.be, lochristi.be/activiteiten

sport@lochristi.be, lochristi.be/activiteiten

7 november

KVLV BAKLES DOOR PIERRE DUYTS Waar? Edugo (Dorp-Oost 32) Wanneer? 19u tot 22u Prijs? 15 euro, KVLV-leden 10 euro 0474 49 79 90, marcella.buysse@skynet.be


7 november

Vanaf 8 november

Vanaf 8 november

“GAUDIAANSE DYNAMIEK” IN EN BUITEN BARCELONA DOOR LUC WIEME

KINDERKLEDIJ NAAIEN – 5 LESSEN

LESSENREEKS STEPAEROBICS (VRIJ)

Je oogappel gun je graag iets extra. In deze lessenreeks kies je zelf welk baby- of kinderitem je wil maken. Deze lessenreeks is toegankelijk voor beginners en gevorderden. Meebrengen: naaimachine, stof, stofzijde, lat, potlood, gom, papiertape, patroonpapier, evt. patroonboekje(s). De leerkracht voorziet zelf ook patroonboekjes.

Op en af, over en terug en even helemaal rond,... Een intensieve groepstraining waarin verschillende bewegingen op de step worden opgebouwd tot een plezante choreografie. Bovendien komt in elke les een reeks spierversterkende oefeningen aan bod!

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Prijs? 15 euro

Geen enkele architect spreekt meer tot de verbeelding dan Antoni Gaudi, geen enkel gebouw lokt meer toeristen naar Barcelona dan zijn magnum opus, de nog onvoltooide Sagrada Familia. Eveneens worden ons een aantal van Gaudi’s andere realisaties kort voorgesteld want zijn seculiere gebouwen zijn niet alleen ongemeen divers, zij zijn de aangevers en voorlopers van zijn ultieme, integrale oeuvre. Waar? Bib Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6)

vtbkultuur.lochristi@skynet.be, www.vtbkultuur.be/lochristi/activiteiten

8 november

MONOLOOG DOOR ACHIEL VAN DEN ABEELE ‘HERDENKING 75 BEVRIJDING’ Tussen 8 mei 2019 en 8 mei 2020 wordt de bevrijding van België en het einde van de Tweede Wereldoorlog officieel herdacht. De bevrijding was een gebeurtenis die destijds bij velen een aanleiding was tot feesten en euforie, maar bij anderen diepe wonden sloeg.

09 355 26 92, sport@lochristi.be,

Prijs? 40 euro

lochristi.be/activiteiten

09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

LUDIO SPEELT: DE BROERS GEBOERS, VAN ARNE SIERENS Marnix Geboers komt uit het prison. En ‘t ziet er niet goed uit: zijn vrouw is met een andere vent, moeder ligt in ‘t ziekenhuis en zijn jongere broer Ivan, verkleed als vrouw, voelt zich niet goed in zijn vel. Wanneer vader na jaren dan ook nog eens onverwacht opduikt en Andrei, de russische vriend van hun ma zijn intrek neemt, slaan bij Marnix de stoppen door. Gelukkig is er nog de moedige mémé die de boel recht probeert te houden... Waar? Parochiale Kring St.-Hubertus (Zaffelare-Dorp 47) Wanneer? 20u tot 22.30u

Wanneer? 14.30u tot 16u

Prijs? VVK 9 euro, ADK 10 euro, studenten 5 euro

09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

8 november

FILM IN DE BIB: BECOMING ASTRID Astrid Lindgren was jarig op 14 november en om deze memorabele kinderboekenschrijfster beter te leren kennen vertonen we Becoming Astrid in de bib

9 november

PIERKE 8, 9, 15, 16 november

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Prijs? 5 euro

Wanneer? elke vrijdag van 14u tot 15u

Wanneer? elke vrijdag van 9u tot 12u

Wanneer? 20u tot 22u Prijs? 7 euro, vtbKultuur-/VAB-lid 5 euro

Waar? sporthal ‘t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1)

reservaties@ludio.be, www.ludio.be

Deze poppentheatervoorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas. Wegens het overgrote succes kunnen wij aan ouders geen plaatsje bieden. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 15.45u Prijs? 5 euro 09 355 25 74, mireille.vanderstraeten@skynet.be, lochristi.gezinsbond.be

9 november

‘T EXPERIMENT ’t eXperiment is een plek waar kinderen en jongeren onder enthousiaste begeleiding kunnen experimenteren met programmeren, Lego Mindstorms en heel wat meer. Zie pag. 22

9 november

SHEQ: VAN MOZART TOT SINATRA De cultuurdienst nodigt dit unieke strijkkwartet uit voor een chique concert! Zie pag. 28

Zie pag. 26

/ 35


10 november

12 november

13 november

GEGIDSTE RONDLEIDING IN DE RABOTWIJK TE GENT EN AANSLUITEND FILMVOORSTELLING “RABOT”

IVAN DE VADDER: HET VERDRIET VAN BELGIE

WENSKAARTEN MAKEN MET THEEZAKJES

Ivan De Vadder vertelt hoe het beeld van een Belgische “failed state” ontstaan is en of het klopt met de werkelijkheid. Hij overloopt ook de voorstellen van de verschillende politieke partijen om dat beeld bij te stellen zoals “het opnieuw federaliseren van bevoegdheden” of het confederalisme.

Wil je jouw kerstkaartjes dit jaar graag zelf maken? Leer hoe je een simpel theezakje kan omtoveren tot een prachtige wenskaart met verschillende technieken. Alle materialen worden voorzien.

In de Rabotwijk zijn verleden, heden en toekomst constant in dialoog. Wij wandelen door deze wijk samen met een gids. Nadien lunchen we in een typische “Rabot” eetgelegenheid waar we ook de film Rabot vertoond wordt. In de documentaire ‘Rabot’ nestelde Christina Vandekerckhove haar camera in de Rabotwijk, de armste buurt in Gent, waar drie sociale appartementsblokken gesloopt zijn. Inbegrepen in de deelnameprijs: gids Rabotwijk, de drie Toorekens, lunch en filmvoorstelling. Vooraf inschrijven noodzakelijk. Waar? Carpool parking Dekenijstraat Wanneer? 10u tot 16u Prijs? 50 euro, vtbKultuur-/VAB-lid 45 euro vtbkultuur.lochristi@skynet.be, www.vtbkultuur.be/lochristi/activiteiten

12 november

MEDIACAFÉ I.S.M. VIEF LOCHRISTI

Waar? Bib Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6)

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14u tot 16u 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Wanneer? 14u tot 18u Prijs? 15 euro, leden NEOS Lochristi 10 euro 0476 41 02 19, neoslochristi@gmail.com

12 november

INFO PREMIES EN TEGEMOETKOMINGEN I.S.M. LOKAAL NETWERK MANTELZORG Zorgen voor een persoon kan emotioneel maar ook financieel zwaar zijn. Er zijn heel wat premies en tegemoetkomingen zowel op Vlaams als op lokaal niveau. We geven we je een overzicht van alle mogelijke premies en waar je ze moet aanvragen.

13 november

TRAAG KIJKEN NAAR KUNST ‘VAN EYCK EN HET LAM GODS’ Kim Decatelle neemt je graag mee in de wereld van Jan Van Eyck. Ze stelt deze kunstenaar aan jou voor en geeft toelichting bij de kunstwerken. ‘Van Eyck en Het Lam Gods’ Je hoeft helemaal geen kunstexpert te zijn om te kijken, te ervaren en jouw observaties te delen met anderen. Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 14.30u tot 15.30u Prijs? 15 euro

Zit je met vragen of problemen omtrent het gebruik van je smartphone, tablet of computer? Dan is dit mediacafé de ideale manier om een antwoord te krijgen op je vragen. Breng je eigen laptop, tablet of smartphone mee en stel je vragen.

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

09 238 32 18,

Wanneer? 14u tot 16.30u

dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

DIGITALE FOTOGRAFIE: HET ONDERWERP STERK IN BEELD BRENGEN

09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Vanaf 13 november

ZWANGERSCHAPSYOGA 12, 19 en 26 november

We bespreken het boek ‘Het Bolleken’ van Cyriel Buysse.

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Als je regelmatig yoga beoefent tijdens je zwangerschap, bereid je jouw geest en lichaam voor op de arbeid en bevalling. De poses houden je lichaam actief en soepel en minimaliseren o.a. ochtendmisselijkheid en constipatie. Het kan zorgen voor een gemakkelijkere arbeid en vlottere bevalling. Zorg voor gemakkelijk zittende kledij, een handdoek, kussentje, dekentje en je eigen yogamat.

Wanneer? 9.30u tot 12u

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Waar? Sfeervelde (Beerveldedorp 58A)

Prijs? 40 euro (UiTPAS Regio Gent 8 euro)

Wanneer? elke woensdag van 14.30u tot 15.30u

Wanneer? 14u tot 16.30u Prijs? 5 euro 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi,

12 november

LEESGROEP KVLV

Wanneer? 14.30u tot 16.30u kvlvbeervelde@skynet.be

Digitaal fotograferen is meer dan het beheersen van techniek. Deze basisworkshop oefent je aandacht voor compositie en leert je zien hoe je een onderwerp sterk kadert. Analyseer en bespreek boeiende foto’s en oefen je oog.

09 2242265, info.gent.eeklo@vormingplus.be

Prijs? 40 euro voor 5 lessen 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

36 /


14 november

15 november

15, 16 november

EHBO VOOR (GROOT)OUDERS I.S.M. DIENST OUDEREN EN RODE KRUIS

THEATERMONOLOOG ‘SIMONNE’ DOOR RITA LOMMEE

KNUFFELSLAAPFEEST IN DE BIB VOORLEESWEEK 2019

Geef je het best een kusje op de wonde van je (klein)kind? Nee, eigenlijk niet. Toch hoeft het niet veel moeilijker te zijn dan dit.

Jan Van Der Hoeven schreef het verhaal van een vrouw, geboren in de Refuge te Brugge. Ze werd tijdens de tweede wereldoorlog opgepakt als verpleegster, naar Duitsland getransporteerd en daar verplicht tewerkgesteld bij de familie van Margrete Palm, de echtgenote van Jan, de auteur. Jan heeft naar haar levensverhaal geluisterd en laat haar spreken bij monde van Rita Lommee.

Tijdens het slaapfeest maken de knuffels een spannend avontuur mee en ontdekken ze veel leuke boeken om te lezen of om aan elkaar voor te lezen.

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Verras vrienden en familie met mooie, unieke en zelfgemaakte eindejaarscadeautjes voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. We maken er een gezellige ochtend of namiddag van met een hapje en drankje, waar iedereen van 7 tot 14 jaar welkom is.

Zie pag. 21

Vanaf 14 november

WERKEN MET PASTEL – 5 LESSEN Hoewel het gebruik van pastel ‘schilderen’ genoemd wordt door het effect dat ontstaat, heb je om met pastelkrijt te werken andere technieken nodig dan wanneer je met verf schildert. Technieken waarmee je volop aan de slag gaat! Tijdens de eerste les krijg je een lijstje met de materialen die je nodig hebt. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom in deze cursus.

Wanneer? 14.30u tot 16u Prijs? 5 euro 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Zie pag. 23

16, 23 november

WORKSHOP ZELFGEMAAKTE EINDEJAARSCADEAUTJES

15 november

Waar? Ruilok (Ruilare 29)

FILM KVLV LOCHRISTI BEAUTIFUL BOY

Wanneer? op zaterdag 16 nov. van 9.30u tot 12.30u,

Beautiful Boy is geregisseerd door Felix Van Groeningen en gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van een vader en een zoon die kampt met drugs- en meth verslaving.

Prijs? 35 euro

14 november

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

OPTREDEN ALEGRIA KOOR

Wanneer? 19.30u tot 22u

ZOETEMONDJESMIDDAG ‘SUIKERVRIJ DESSERT’

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 9.30u tot 12u Prijs? 15 euro 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Alegria is een vierstemmig OKRA koor uit het Meetjesland. Zij brengen vooral popmuziek maar ook klassiekers als ‘Meisjes’, ‘Imagine’, ‘Tears in heaven’ en het vredeslied uit de negende van Beethoven. Waar? Kerk Zaffelare Wanneer? 15u tot 17u Prijs? VVK 10 euro, ADK 11 euro 0479 99 39 32

Prijs? 5 euro (incl. drankje achteraf) 09 355 24 12

info@biotiful.be, www.biotiful.be/agenda

18 november

Op 14 november is het wereld diabetes dag. Daarom organiseren wij een suikervrije zoetemondjesnamiddag.

15 november

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

FEESTMAALTIJD ‘MOSSELEN’

Wanneer? 14u tot 16.30u

Kom genieten van een goed gevulde pot mosselen. Voor wie geen mosselen lust, is er vol-au-vent. Schrijf in om 11.30u, 11.50u, 12.10u of om 12.30u. Er is telkens plaats voor 20 personen. Achteraf is er nog een dessertje.

Prijs? 4 euro

14 en 28 november

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

HANDLETTERING/SCHOONSCHRIFT INITATIE

Wanneer? 11.30u tot 15u

In 2 lessen maakt Tineke Deduytschaever ons wegwijs in het schoonschrijven.

op zaterdag 23 nov. van 14u tot 17u

09 328 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Prijs? 17 euro (wil je vol-au-vent met frietjes: 15 euro) 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C) Wanneer? 19u tot 22u Prijs? 30 euro, KVLV-leden 20 euro 09 355 90 00, ingrid.boone@skynet.be

/ 37


18 november

21 november

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

FILMFORUM ‘GOOD BYE LENIN’

‘HOE OMGAAN MET ROUW EN VERLIES’ I.S.M. ROUWZORG VLAANDEREN

Wanneer? 14u tot 17u

Een Duitse tragi-komedie (2003) van regisseur Wolfgang Becker met in de hoofdrollen Daniël Brühl en Katrin Sass. In oktober 1989 valt de muur in Berlijn en Alex Kerner heeft een probleem. Zijn moeder, een trotse DDR burger, ontwaakt uit haar coma. Nieuws over de triomf van het kapitalisme zou haar fataal kunnen worden. Alex ziet geen andere oplossing dan de DDR binnen de muren van hun appartement te laten herrijzen. Wanneer? 14u tot 16u

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met verdriet en verlies in het eigen leven, met familieleden of vrienden die verlies meemaken. Toch bereiden weinig mensen zich hierop voor. Bovendien laat onze samenleving hoe langer hoe minder ruimte voor het doormaken van een rouwperiode. Rouwconsulente Monique Dujardin vertelt graag hoe je ondersteuning kan geven of hoe je zelf soelaas vindt.

Prijs? 2 euro, +koffie/thee en gebak 5 euro

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Prijs? 27 euro, reductie 20,50 euro, sociaal tarief 13,50 euro www.vormingplusgent-eeklo.be

22 november

EEN GEZOND KLIMAAT BINNENSHUIS

DE TOEKOMST VAN ONS DRINKWATER

Vanaf 21 november

Onderzoek toont aan dat de lucht in een gebouw vaak meer verontreinigd is dan de buitenlucht. En dat terwijl we meer dan 80% van onze tijd binnen doorbrengen. Je krijgt heel wat tips die je thuis onmiddellijk kunt toepassen. Een gezonde leefomgeving is van vitaal belang, niet alleen buiten maar ook binnenshuis. Onderzoek toont aan dat de lucht in een gebouw vaak meer verontreinigd is dan de buitenlucht. En dat terwijl we meer dan 80% van onze tijd binnen doorbrengen…

LESSENREEKS CURLING 50+

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Dit zeer actueel onderwerp wordt geuitgelegd door Prof.Dr. Ir. Marjolein Vanoppen.

Wil je eens wat anders dan curve bowl of petanque? Curling op matten is dé nieuwste trend onder de bolsporten waarbij je op een speelse manier in beweging bent, zonder onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke spelers. Nog nooit gedaan? Geen probleem, je bent er zo mee weg! Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Wanneer? 9u tot 11u

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Wanneer? 14u tot 16u 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

18 november

Waar? Carpool parking Dekenijstraat Wanneer? 19.30u tot 22.30u desmedtolga@telenet.be, www.markantvzw.be/lochristi

19 november

WANDELEN Eerste van een reeks winterwandelingen op de derde dinsdag van de maand. Samenkomst aan de kerk van Zaffelare. Vanaf daar rijden we naar het eigenlijke startpunt van de wandeling.

Waar? sporthal ‘t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1) Wanneer? elke donderdag van 14u tot 16u Prijs? 10 euro lochristi.be/activiteiten

21 november

Wanneer? 13.30u tot 17u

VEGETARISCH BROODBELEG MAKEN I.S.M. VORMINGPLUS

WORKSHOP BERELEKKER (VOORLEESWEEK 2019) Lies Vervloet leest voor uit haar eigen boek Berelekker. Daarna worden de kinderen betrokken in bewegingsactiviteiten op muziek: ze brullen als beren en dansen als dieren. Zie pag. 23

38 /

09 224 22 65, info.gent.eeklo@vormingplus.be

22 november

INFOAVOND NIEUWE ANIMATOREN SPEELPLEIN JOEPLA De huidige animatorenploeg stelt op 23 november de speelpleinwerking voor met achteraf ruimte voor vragen. Zie pag. 29

09 355 26 92, sport@lochristi.be,

Waar? Kerk Zaffelare

20 november

Prijs? 8 euro (UiTPAS Regio Gent 1,60 euro)

We maken kleurrijke, smakelijke, hartige, zoete en vooral eenvoudige bereidingen voor op de boterham. Als basis gebruiken we onder andere tofu, kikkererwten, kwark, granen, groenten, boter en fruit. De gerechten zijn eenvoudig, geschikt voor dagelijkse consumptie en voor kinderen. Er is ook aandacht voor de kwaliteit van het brood. Zo maken we onder meer kennis met honing en zoutbrood. Inschrijven kan enkel via Vormingplus (Code: 19PW7159).

23 november

LEERJEZELF VERDEDIGEN OPENDEURDAG Reageer op de juiste manier als je wordt aangevallen, op de grond wordt geworpen of met wapens wordt bedreigd! Bescherm jezelf en verdedig je. Voel je zelfzeker in een bedreigende en gevaarlijke situatie. Waar? Budozaal sporthal ‘t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1) Wanneer? 9u tot 11u 0475 34 48 56, guy.de.waele@telenet.be, www. damoikwai.be


29 november

Wanneer? Op zaterdag van 9u tot 22u, op zondag van

lichtjes in de steen en je hebt een gezellige blikvanger of een prachtig cadeautje. Je kan kiezen: een steen met een foto, een steen met tekst of een steen met foto en tekst. Je kan ook kiezen om al dan niet lichtjes toe te voegen. Geef jouw voorkeur door bij inschrijving.

8u tot 16u

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

Wanneer? 19u tot 22.30u

Wanneer? 14u tot 16u

Prijs? 24 euro

Prijs? 3 euro

23 en 24 november

58STE VOGELTENTOONSTELLING DE GOUDVINK LOCHRISTI Diversiteit aan vogels op onze tentoonstelling. Waar? Parochiezaal Hermeline (Hijfte-Center 32)

23, 24 november

CADEAUDAGEN OXFAM WERELDWINKEL LOCHRISTI Bij deze gelegenheid kan je ook genieten van een lekkere kop koffie, een glaasje wijn of van het nieuwe “Juste” bier (bruin, blond of tripel) Waar? Oude gemeenteschool (Hoekstraat 2) Wanneer? 10u tot 18u

24 november

FEMMA LO BUBBELEND HERFSTONTBIJT. Waar? School Edugo (Dorp-Oost 32) Wanneer? 8.30u tot 10.30u Prijs? 14 euro, kinderen 5 tot 12 jaar 6 euro, kinderen

0479 51 53 80, katelijn.verhelst@gmail.com

GEHOORPROBLEMEN

30 november

In deze interactieve voordracht zullen mythes over hoorapparaten ontkracht worden: hoorapparaten zijn groot, hoorapparaten fluiten in de oren, hoorapparaten zijn duur, enz. In deze voordracht wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn met de huidige generatie hoorapparaten en hoe het hele proces van gehoortest, proef met (verschillende) hoorapparaten tot definitieve aflevering van de hoorapparaten in zijn werking gaat.

WIE ZOEKT DIE SINT

november op BE88 8508 1815 0841 met vermelding

Wanneer? 14u tot 17u 09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

ontbijt is pas definitief na overschrijving.

Vanaf 25 november

LESSENREEKS G-CURLING Tijdens deze lessenreeks G-curling krijgen volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar met een verstandelijke, visuele, auditieve of licht fysieke beperking de kans om kennis te maken met deze nieuwe trend onder de bolsporten. Zie pag. 32

26 november

EEN DECORATIEF GLASBLOK MAKEN Glasblokken, je kent ze vast wel! Je kan met deze blokken glazen muren bouwen, maar je kan ze ook versieren. Een mooie foto in de steen, een fijne tekst erbij en misschien zelfs

09 238 32 18, dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Waar? LDC ‘t Fazantenhof (Bosdreef 5C)

0479 51 53 80, katelijn.verhelst@gmail.com

Er worden beeldfragmenten getoond en we laten ook geluidsfragmenten horen. Jouw team bestaat uit max. 5 deelnemers, je kan als team deelnemen of alleen inschrijven, dan stellen we zelf teams samen.

28 november

onder 5 jaar gratis, betalen via overschrijving vóór 14 naam en aantal personen. Je inschrijving voor het

QUIZMIDDAG

Kom bij deze grappige en interactieve Sintvoorstelling jouw tekening of brief afgeven. Zie pag. 27

30 november

BUSUITSTAP NAAR DE VRT EN HET AFRIKAMUSEUM Geleid bezoek aan de VRT met bezoek aan de radio- en tv studio’s zoals Radio 2 en Het Journaal. Waag zelf jouw kans als weerman of -vrouw in de demoruimte - lunch met drank - begeleide rondleiding in het gerenoveerde Afrikamuseum.

29 november

Waar? Carpool parking Dekenijstraat

CAUSERIE “DE GOEDE MANIEREN­ SHOW” DOOR BRIGITTE BALFOORT

Prijs? 89 euro, leden Neos Lochristi 79 euro

Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse etiquetteregels hebben afgedaan,zoveel is zeker. Maar hoe moet je je gedragen in deze digitale postmoderne jungle? Brigitte Balfoort, auteur, blogger en spreker over hedendaagse sociale en zakelijke etiquette, journaliste en royaltywatcher o.a. bij VTM werd gecertificeerd etiquetteconsultant van Minding Manners, de bekendste etiquetteschool van Europa.

0476 41 02 19, neoslochristi@gmail.com

30 november en 1 december

ACV-KWB ZEVENEKEN ORGANISEERT KERST- HOBBY- EN ROMMELMARKT Waar? Oude gemeenteschool (Hoekstraat 2) Wanneer? 8u tot 17u Etienne Van Damm e, 09 355 14 55

Waar? Bib Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 20u tot 22u Prijs? 15 euro, vtKultuur-/VAB-lid 12 euro vtbkultuur.lochristi@skynet.be, www.vtbkultuur.be/lochristi/activiteiten

/ 39


Profile for Gemeente Lochristi

infomagazine Lochristi november  

infomagazine Lochristi november

infomagazine Lochristi november  

infomagazine Lochristi november

Advertisement