De Roepsteen mei - juni 2023

Page 1

MEDEDELINGEN

VERNIEUWING OOSTMEETSTRAAT, CATSTRAAT EN LEKESTRAAT

De eerste fase van het grote riolerings- en wegenwerk in Koekelare is bijna klaar. Begin mei 2023 wordt in de Oostmeetstraat de toplaag van de rijweg aangelegd en het fietspad wordt afgewerkt. Om zoveel mogelijk comfort te bieden aan fietsers, wordt het fietspad aangelegd in asfalt. Nadat de definitieve signalisatie geplaatst wordt, zal de Oostmeetstraat - tussen de Ringlaan en het kruispunt De Pluim - terug opengesteld worden voor alle verkeer. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vroegere situatie? Er is overal een maximumsnelheid van 50 km/u toegelaten.

De tweede fase van de werken werd aangevangen en daarbij werd de riolering geplaatst tot aan het bedrijf Sys. Dit stuk rij-

AANLEG NIEUW FIETSPAD

weg wordt verder afgewerkt en wordt ook al voorzien van nieuwe openbare verlichting.

Intussen is ook een volgende fase van de rioleringswerken aangevat, namelijk de plaatsing van nieuwe rioleringen tussen het bedrijf Sys en de Binnenstraat.

Zodra de riolering in de Catstraat aangelegd is tot aan de Binnenstraat, zal ook gestart worden met de rioleringswerken in de 2 vrije fasen, namelijk de Sterrewegel en de doodlopende zijstraat van de Catstraat. Dit zal volgens de huidige planning uitgevoerd worden eind juni of begin juli 2023. De betrokken bewoners worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht per brief.

NAAR ZANDE: START 17 APRIL

Het provinciebestuur, het gemeentebestuur van Koekelare en het stadsbestuur van Gistel slaan de handen in elkaar om een nieuw, losliggend fietspad aan te leggen langs de Sint-Andriesstraat en de Schouttetenstraat te Koekelare en de Baan op Zande te Gistel. Voor deze opdracht zijn 135 werkdagen voorzien.

De eerste fase ving aan op 17 april en gaat van de Korkentapstraat tot aan het centrum van Zande. De tweede fase start in het centrum van Zande en loopt tot de Zevekotestraat in Gistel.

Tijdens de uitvoering van de infrastructuurwerken zal de weg afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. Het plaatselijk verkeer zal steeds door kunnen maar kan wel hinder ondervinden door de machines en het werfverkeer.

Meer details kan je nalezen op de website via www.koekelare.be/ aanleg-nieuw-fietspad-zande. Bij vragen, kan je contact opnemen met de technische dienst via bart.inghelbrecht@koekelare.be of op het nummer 051 61 04 93.

Meer info

• Alle bewonersbrieven en de laatste updates over dit riolerings- en wegenwerk kan je raadplegen op de gemeentelijke website www.koekelare.be/ wegenwerken-oostmeetstraat

• Bij vragen over dit project kan je terecht bij de technische dienst via bart.inghelbrecht@ koekelare.be of 051 61 04 93.

VACATURE JOBSTUDENT RECYCLAGEPARK

Het lokaal bestuur is op zoek naar een jobstudent voor de maanden juli en augustus om mee te helpen op het recyclagepark. Samen met de vaste parkwachters help je de bezoekers hun afval correct te sorteren.

Je werkt in een vast uurrooster op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tijdens de openingsuren van het recyclagepark. Je bent minstens 16 jaar en slaagt voor een selectiegesprek.

Interesse? Dien je kandidatuur uiterlijk tegen 22 mei in via www.koekelare.be/vacatures

2

MEDEDELINGEN

VACATURE TECHNISCH ASSISTENT - RATTENVANGER (M/V/X)

Het einde van een mooi tijdperk, het begin van een nieuw hoofdstuk! Wie vult de schoenen van Eddy?

Lokaal bestuur Koekelare werft een technisch assistent - rattenvanger (D1-D2-D3) aan. Het gaat om een contractuele tewerkstelling voor onbepaalde duur. Je werkt voltijds 38.00/38.00 uren per week.

Jouw taken?

Als technisch assistent - rattenvanger voer je voor de helft van de tijd opdrachten uit binnen het gemeentelijk groenbeheer. De andere helft van de tijd ben je verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten en exoten.

Wie zoeken we?

• Er zijn geen diplomavereisten. Nuttige ervaring in een gelijkaardige functie is wel een pluspunt.

• Je slaagt in een aanwervingsexamen dat bestaat uit een praktische en mondelinge proef.

Wat bieden we?

Een voltijdse functie in de salarisschaal D1-D2-D3 (minimaal € 26.598,72 en maximaal € 41.397,96 bruto jaarsalaris aan 100% aan huidige index).

Het loon wordt aangevuld met een haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques (€ 6,50 per gepresteerde dag).

Alle anciënniteit uit de openbare sector wordt overgenomen en maximum 10 jaar relevante privéanciënniteit.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar.

Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 7 mei 2023:

• Dien je kandidatuur in via de gemeentelijke website www.koekelare.be/vacatures

• Stuur een gemotiveerde brief, cv (met foto), kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 Wetboek van Strafvordering – standaardgetuigschrift) naar:

Gemeentebestuur Koekelare

T.a.v. het college van burgemeester en schepenen

Sint-Maartensplein 19

8680 Koekelare

De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Voor bijkomende inlichtingen over deze functie, de toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het selectieprogramma kan je terecht bij Koen Coudeville (koen.coudeville@koekelare.be of 051 61 04 91).

3
OF

MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING GEDEELTELIJKE HERZIENING RUP DE MARKT, RUP STATIONSSTRAAT-UITBREIDING EN RUP OOSTMEETSTRAAT

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) gedeeltelijk worden herzien conform artikel 7.4.4./1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: RUP De Markt, RUP Stationsstraat-Uitbreiding en RUP Oostmeetstraat. Deze gedeeltelijke herzieningen betreffen 2 wijzigingen in de voorschriften voor de bouw van meergezinswoningen: de aanpassing van de parkeernorm en het opnemen van een norm inzake stallingsruimte voor fietsen.

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Koekelare, Sint-Maar-

tensplein 19, 8680 Koekelare, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.koekelare.be

Het openbaar onderzoek loopt van 1 mei 2023 tot en met 31 mei 2023. De bezwaren en de opmerkingen moeten uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk (bij beveiligde zending of tegen ontvangstbewijs) aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19 te 8680 Koekelare of per e-mail aan omgeving@koekelare.be overgemaakt worden.

FIETSLABELACTIE AAN DE BALLUCHON

In het kader van fietsdiefstalpreventie organiseert het lokaal bestuur Koekelare een fietslabelactie op zaterdag 10 juni. Deze actie gaat door van 10 tot 12 uur aan CC De Balluchon (Moerestraat 19).

HOU HET VEILIG TIJDENS DE DINSDAGMARKT

Graag herinneren we eraan dat het niet toegestaan is om tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt op het marktplein te fietsen of met de bromfiets te rijden. De geplaatste verkeersborden duiden op verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder.

We merken helaas dat dit niet wordt nageleefd, wat de veiligheid van voetgangers tijdens de markt in het gedrang brengt. De wijkagent werd hierover ingelicht en zal controles houden.

Wat is een fietslabelactie? Er wordt een fraudebestendige sticker op het frame van je fiets gekleefd. Op die sticker wordt het rijksregisternummer van de eigenaar van de fiets vermeld.

Zo is je fiets herkenbaar als jouw eigendom en kan een fietsdief je fiets moeilijker doorverkopen of zelf gebruiken.

Wat breng je mee? Je brengt uiteraard je fiets mee en vergeet daarnaast je identiteitskaart niet!

RAADPLEEG STEEDS DE AFVALKALENDER

We stellen vast dat steeds meer mensen PMD zakken buiten zetten zonder de afvalkalender te bekijken. Gevolg? De zakken blijven op straat staan tot er ophaling is de week nadien. Dit oogt niet alleen allesbehalve netjes, bij sterke wind vliegt het PMD afval door de straten. Raadpleeg dus steeds de kalender en zet enkel

het afval buiten dat ook effectief opgehaald wordt die week. Heb je de kalender niet meer? Vraag een nieuw exemplaar aan in het gemeentehuis of kijk het online na via www.mirom.be/ophaalkalender. Wist je trouwens dat je de app ‘Recycle’ kan downloaden? Je mist geen enkele afvalophaling meer dankzij de notificaties.

4

MEDEDELINGEN

HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN JE BELASTINGAANGIFTE?

Ondersteuning via telefoon

FOD financiën organiseert dit jaar opnieuw telefonische hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Inwoners van onze gemeente die telefonische hulp wensen, kunnen zich opgeven tot uiterlijk 12 juni via:

• info@koekelare.be of 051 58 92 01

• sociaalhuis@koekelare.be of 051 58 10 01

Het is belangrijk om hierbij volgende gegevens door te geven:

• Rijksregisternummer

• Naam – voornaam

• Postcode

• GSM (of telefoon)

FOD financiën zal contact opnemen en zal een afspraak maken om je aangifte telefonisch te laten invullen of om langs te komen in één van de kantoren van FOD financiën.

Zitdag op 13 en 15 juni

Voor wie telefonische ondersteuning niet voldoende is, houdt FOD financiën twee zitdagen in Huis Proot (Noordomstraat 2, Koekelare)

• op dinsdag 13 juni een volledige dag van 9 tot 12 en van 13 tot 15 uur

• op donderdag 15 juni een halve dag van 9 tot 12 uur

Belangrijk: breng alle relevante documenten mee die nodig zijn om je aangifte in te vullen en vergeet ook je identiteitskaart niet. Meld je je aan met een aangifte van een andere persoon, bijvoorbeeld van een familielid? Dan dien je een verklaring van volmacht mee te brengen. Als je langskomt op de zitdag, is het niet de bedoeling dat je je inschrijft om telefonische hulp te ontvangen.

Een afspraak boeken tijdens één van deze zitdagen, kan via:

• info@koekelare.be of 051 58 92 01

• sociaalhuis@koekelare.be of 051 58 10 01

Je krijgt een tijdslot toegewezen van 12 minuten waarin één aangifte wordt ingevuld. Je kan je plekje nog reserveren tot 12 juni, maar we raden aan om niet te lang te wachten want de plaatsen zijn beperkt

SLUITINGSDAGEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EN DIENSTEN SOCIAAL HUIS

Wens je rechtstreeks contact op te nemen met FOD financiën?

Dan kan je bellen met deze overheidsdienst via het nummer

02 575 56 66 (elke werkdag van 9 tot 17 uur). Hou je identiteitskaart bij de hand. Ook hier zal je een afspraak krijgen om je aangifte telefonisch te laten invullen of om langs te komen in één van de kantoren van FOD financiën.

De gemeentelijke diensten en diensten van het Sociaal Huis zijn in mei en juni gesloten op volgende data:

• Maandag 1 mei (dag van de Arbeid)

• Donderdag 18 en vrijdag 19 mei (Hemelvaartsdag en brugdag)

• Maandag 29 mei (Pinkstermaandag)

De hoofdbib is daarnaast gesloten op 20 mei. De bib in Bovekerke is gesloten op 5 juni.

5

MEDEDELINGEN

IJZER & ZEE REALISEERT 6 NIEUWE KOOPWONINGEN IN DE MOKKER

Ijzer & Zee is bezig met de bouw van 6 nieuwe koopwoningen in de Beloftestraat. Elke woning bevat 3 slaapkamers en een vaste parkeerplaats. Hieronder vind je enkele foto’s van de laatste fase.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen contact opnemen voor meer info en voorwaarden met de Woonmaatschappij Ijzer & Zee via info@ijzerenzee.be of per telefoon 058 31 22 40. Je kan hen elke werkdag bereiken van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

LOKALE ECONOMIE

HOUDT

Ken jij de Couckelaerebon al? Deze cadeaubon ter waarde van € 10 of € 25 kan je besteden bij meer dan 100 Koekelaarse handelszaken. Het lokaal bestuur wil zo de lokale handel, horeca en diensten een ‘boost’ geven en de koopkracht binnen de gemeente houden.

Weet je nog niet wat met moederen/of vaderdag cadeau te doen? Met een Couckelaerebon zit je altijd goed! Koop er eentje aan het onthaal van het gemeentehuis of in enkele klikken online via www.koekelare.be/couckelaerebon

6
DE COUCKELAEREBON: HÉT IDEALE GESCHENK VOOR WIE VAN KOEKELARE

LOKALE ECONOMIE

NIEUW IN KOEKELARE ‘t Wienkeltje

Begin maart opende Stefaan Rondelez het buurtwinkeltje ’t Wienkeltje op De Mokker in de Westmeetstraat 8 Stefaan is daarnaast al een jaar actief als computerhersteller en lasergraveerder.

Wat kan je krijgen in ’t Wienkeltje? Je kan er voedingswaren, dranken, snacks, sigaretten, vuilniszakken en diversen verkrijgen. Ook Lotto- en krasbiljetten behoren tot het aanbod. Én sinds midden april kan je er terecht voor pakjes van PostNL.

Openingsuren

Ma: 15 – 20 uur

Di – Vr: 7 – 20 uur

Za: 9 - 19 uur

Zo: 9 - 12 uur

Contact

info@rssdtechprojects.be

051 62 59 18

Of word lid van de Facebookgroep om op de hoogte te blijven van verdere updates: www.facebook.com/tWienkeltjeKoekelare

Viswinkel P.E.T.

In maart opende viswinkel P.E.T. de deuren in de Ichtegemstraat 8. De letters staan voor passie, eer en trots, dé filosofie van zaakvoerder Steven Vermeersch.

Je kan er niet alleen terecht voor verse vis maar ook voor vers bereide traiteurgerechten. P.E.T. draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Om dagverse producten te kunnen aanbieden gaat Steven drie keer per week naar Vlaamse visveilingen. Hij gaat er op zoek naar de mooiste vis van eigen bodem.

Openingsuren

Ma: Gesloten

Di – za: 8.30 – 18 uur

Zo: 9 – 13 uur

BLOKKOT IN MEI EN JUNI

Er wordt opnieuw een blokkot georganiseerd van zaterdag 20 mei tot en met donderdag 30 juni. Studenten vanaf 18 jaar kunnen elke dag van 8 tot 22 uur (op zon- en feestdagen tot 20 uur) terecht in Huis Proot om er in alle rust te studeren. Er is gratis wifi.

Vooraf registreren en reserveren is niet meer nodig. Scan wel steeds de QR-code bij het binnenkomen in het blokkot om je aanwezigheid te bevestigen.

Meer info

• jeugd@koekelare.be

• 051 58 92 04

7
JEUGD

JEUGD

SPEELPLEINWERKING IN DE ZOMERVAKANTIE OP TIJDELIJKE LOCATIE: DE REGENBOOG

In juli en augustus kunnen kinderen van 5 tot 14 jaar zich elke weekdag uitleven op het speelplein, of knutselen en spelletjes spelen.

Wanneer

Er is speelpleinwerking van 10 juli tot 4 augustus en van 14 tot 25 augustus (niet op 21 juli en op 15, 28, 29, 30 en 31 augustus). De activiteiten lopen van 9 tot 16 uur. Er is vrij spel van 8 tot 17 uur.

Extra opvang wordt georganiseerd op het speelplein zelf van 7 tot 8 uur en van 17 tot 18 uur. Per opvangmoment betaal je € 1 extra.

Locatie

Door de geplande renovatiewerken aan de sporthal wordt er deze zomer uitgeweken naar BO De Regenboog. De Regenboog is gemakkelijk te bereiken via de parking van de sporthal.

Prijs en registreren

De prijs bedraagt € 6 voor een hele dag. Alles wordt achteraf gefactureerd.

Met de kansenpas krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld met een beperking tot € 150 per persoon per jaar.

Om naar de speelpleinwerking te komen, vragen we om je kinderen vooraf te registreren via de website vanaf 1 juni. De dagen reserveren waarop je komt spelen hoeft niet, enkel als er op die dag een uitstap doorgaat.

Meer info

• www.koekelare.be

• jeugd@koekelare.be

• 051 58 92 04

MILIEU

KANDIDAATSTELLING MILIEURAAD KOEKELARE

De Koekelaarse Adviesraad Leefmilieu (KALM) behandelt allerlei milieugerelateerde thema’s en geeft, zowel op aanvraag als spontaan, advies aan het Schepencollege over verschillende onderwerpen die natuur, milieu of klimaat aangaan. Daarnaast staat de KALM open voor voorstellen ingediend via de leden.

Naast vertegenwoordigers van onder andere natuurverenigingen, landbouw, … zijn ook een aantal plaatsen voorbehouden voor geïnteresseerde inwoners van de gemeente uit de ‘werknemerssector’. Hier is één plaats vrijgekomen en de KALM zoekt dan ook één kandidaat die actief wil meewerken. Ben je op een of andere manier bezig of geïnteresseerd in milieu, natuur of klimaat of heb je een achtergrond waarmee je iets kan bijdragen? Stel je dan zeker kandidaat!

Voorwaarden:

• Woonachtig zijn te Koekelare;

• De statuten aanvaarden (deze kunnen opgevraagd worden bij de milieudienst);

• Bereid zijn een actieve bijdrage te leveren;

• Bereid om een vijftal keer per jaar een weekavond te vergaderen;

• Aanvaard worden door de Algemene Vergadering bij algemene meerderheid.

Interesse? Stuur je motivatie vóór 1 juni per e-mail naar robrecht.hindryckx@koekelare.be Vertel ons wie je bent en waarom je een aanwinst zou zijn voor de milieuraad.

8

Van 21 maart tot en met 31 oktober vindt het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaats. Steden en gemeenten breken dan zo veel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Want het weer in Vlaanderen wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Steeds vaker krijgen we te maken met problemen zoals hittestress en wateroverlast. Dat komt grotendeels omdat Vlaanderen sterk versteend is. Het is zelfs een van de meest verharde regio’s van Europa. Na een warme dag koelen die stenen niet snel af. En wanneer het regent, laten ze geen water door.

Hoog tijd dus om actie te ondernemen. Onze gemeente gaat samen met vele anderen de uitdaging aan om grijze plekjes om te toveren tot een groen paradijs. Doe je mee?

Waarom tegelwippen?

• Je zorgt ervoor dat de bodem het regenwater kan opnemen als een echte spons. Je tuin heeft dus een buffer als er een tijdje geen regen valt;

• Je verrijkt je tuin met insecten, vlinders, vogels,…;

• Je verkoelt je tuin voor hete dagen;

• Je kan vrij ademen met meer planten in je buurt.

Doe mee!

Heb je tegels gewipt en vervangen door groen? Geef ze dan in via het formulier op de website vk-tegelwippen.be/meedoen/

Prijzen

Elke maand, met uitzondering van juli, selecteert een jury op basis van de inzendingen van de voorbije maand de leukste en meest inspirerende onthardingsactie. Deze ‘publiekswipper van de maand’ wint een sponsorpakket.

Welke onthardingsacties onderneemt onze gemeente momenteel?

Ook ons lokaal bestuur zit niet stil. Onlangs werd de verharding op het Nieuwenhoveplein volledig uitgebroken. Voorlopig ligt het pleintje - zoals je kan zien op de cover - er nog wat brak bij, maar niet lang meer! De tegels maken plaats voor een mooi graspleintje met enkele bomen en zitban-

ken. Ook een stukje van het plein in de wijk Ter Heide wordt binnenkort onthard.

Vergunningsplicht bij verharding

Wist je trouwens dat je in de meeste gevallen verplicht bent een vergunning aan te vragen voor het verharden van je voortuin? Enkel strikt noodzakelijke toegangen naar de woning (pad naar de voordeur en garage) zijn - onder bepaalde voorwaarden – vrijgesteld van vergunning. In sommige verkavelingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) of bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), kunnen echter nog bijkomende voorwaarden opgelegd worden.

Ook het aanleggen van extra parkeerplaatsen valt niet onder het vrijstellingsbesluit en is steeds vergunningsplichtig. Kiezels en kunstgras worden ook beschouwd als verharding waardoor het dus verplicht is hiervoor een vergunning aan te vragen.

Je ziet, de regelgeving rond verharding is vrij complex. Zit je met vragen? Neem dan gerust contact op met onze dienst omgeving.

Meer info

• omgeving@koekelare.be

• 051 61 04 82

9
WIP MEE TIJDENS HET VLAAMS KAMPIOENSCHAP TEGELWIPPEN!
MILIEU

CULTUUR

UNIEK KLASSIEK - OPENING TOERISTISCH SEIZOEN 2023

Zemlinsky Quartet (Tsjechië)

Zondag 14 mei 2023 om 11 uur

Locatie: Kerk de Mokker

Voor de reeks ‘Uniek Klassiek’ werken de Gintergemeenten samen rond klassieke muziek. Fijne, kwalitatieve gezelschappen komen concerteren op vaak verrassende, kleinschalige locaties, weg van de ‘klassieke’ cultuurzaal.

Dit jaar komt het alom geprezen Tsjechische strijkkwartet ‘Zemlinsky Quartet’ naar Koekelare.

Het Zemlinsky Quartet werd opgericht in 1994 in de schoot van het conservatorium van Praag. Sindsdien is het kwartet uitgegroeid tot een voorbeeld van de Tsjechische strijkkwartettraditie.

Naast het behalen van vele prijzen op wedstrijden zoals o.a. die van Banff, Prague Spring en Londen en het ontvangen van de Alexander Zemlinsky Advancement Award, wint Zemlinsky Quartet de eerste prijs op de Internationale Strijkkwartetcompetitie in Bordeaux in 2010 wat wereldwijd als één van de belangrijkste en meest gerenommeerde strijkkwartetwedstrijden wordt gezien.

Het kwartet bestaat uit František Souček en Petr Střížek op viool, Petr Holman op altviool en Vladimír Fortin op cello.

Het programma voor Koekelare:

• F. X. Richter: String quartet C major op. 5/1

• L. Janacek: String quartet no. 1 Kreutzer Sonata

• A. Dvorak: op. 96 American

Na het concert klinken we op de beleefde schoonheid met een drankje en een hapje. Kortom: genieten van klassieke muziek met een bijzonder gezelschap in unieke omstandigheden…

Tickets via www.ticketwinkel.be/balluchon

Fotowedstrijd: thema ‘Nieuw leven’

1 mei t.e.m. 1 oktober 2023

Het thema voor de fotowedstrijd 2023 werd ditmaal aangereikt vanuit de milieuraad, waarvoor dank! Onder de noemer ‘NIEUW LEVEN’ kan je als fotograaf alles in beeld brengen wat er te zien is en beweegt bij het ontstaan van nieuw leven op deze aarde. Dat kan zowel over mens, dier, plant als boom gaan.

Trek dus de velden of de bossen in, kruip met je fototoestel door je tuin of de natuur. Vraag of je de pasgeborene van je vrienden of buren mag fotograferen. Ga op de boerderij informeren of ze nieuwe biggetjes, lammetjes of kalfjes verwachten en leg hun geboorte vast. Broeden je kippen schattige kuikentjes uit? Leg het vast! Ook planten, struiken, bomen, … die nieuw leven geven en in bloei staan, kunnen schitterende plaatjes opleveren.

MAAR… gebruik ook je fantasie. Alles wat te maken heeft met, of verwijst naar, nieuw leven kan onder dit thema vallen. Kom dus creatief uit de hoek en verras de jury met jouw interpretatie van het thema. Hoe meer je inzending ‘nieuw leven’ ademt, hoe groter de kans dat je zal scoren.

Veel succes en … alvast benieuwd!

Meer info en reglement:

• www.koekelare.be/fotowedstrijd2023

• cultuurentoerisme@koekelare.be

• 051 61 04 94

10

Het Prethuis

29 en 30 september 2023

Vrijdag om 20 uur –Zaterdag om 15 uur en 20 uur

De Liefhebberskring

‘Ernst en Vermaak’ viert haar 45-jarig bestaan. Om deze heugelijke gebeurtenis luister bij te zetten programmeert de kring een creatie, getiteld ‘De Fatale kracht van het vermoeden’. Maar de voorbereidingen lopen niet van een leien dakje…

Een heerlijke situatiekomedie met kleurrijke personages, hilarische toestanden en vol visuele geestigheden. Neem vooral de ‘ernst’ in ‘Ernst en Vermaak’ met een stevige korrel zout, de focus ligt op ‘vermaak’! En dat alles in het sappig West-Vlaams!

‘Ernst en vermaak’ is zoals we stilaan gewend zijn bij Het Prethuis van de hand van Jeroen Maes.

De cast bestaat uit: Peter Bulckaen, Bianca Vanhaverbeke, Brecht Callewaert, Jits van Belle en Jeroen Maes.

Tickets: € 18

De Pietenbende

Zondag 29 oktober 2023 om 14.30 uur Sint-Maarten familievoorstelling i.s.m. de Gezinsbond

Hij komt, hij komt… Eind oktober komt Sint-Maarten al op verkenning om uit te kijken waar hij overal cadeautjes moet bezorgen.

Animatiepiet bereidt de kinderen en de volwassenen voor op de komst van de Sint. Hij zingt vrolijke liedjes, speelt leuke spelletjes en pakt uit met enkele goocheltrucjes die hij kon vinden in de speelgoedkast in Spanje. Helemaal op het einde komt de Sint zelf ook langs!

Na afloop is er voor iedereen opnieuw iets lekkers voorzien, vergezeld van een drankje.

Tickets:

volwassenen € 8 – min 12 jaar € 6

CULTUURSEIZOEN 2023-2024
via www.ticketwinkel.be/balluchon
Tickets voor alle voorstellingen zijn vanaf 1 juni te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon 11
De Balluchon Tickets te verkrijgen vanaf 1 juni
PS: Neem me eruit en bewaar me
‘Ernst en vermaak’

Lezing Jean Blaute

‘Met vallen en opstaan’

i.s.m. bibliotheek Koekelare

Vrijdag 24 november 2023 om 19.30 uur

Een muzikale boekvoorstelling door Jean Blaute. Het volledige verhaal van ‘de zoon van de muziekwinkel’ in Zottegem die uitgroeide tot ‘de George Martin van de Lage Landen’.

“Ik wil de lezer entertainen met mijn herinneringen aan dat ongewone leven dat ik in ontvangst mocht nemen. En dat is veel meer dan de zotskap Jean Blaute. Dat beeld wil ik graag bijstellen.”

Naast talloze anekdotes, belicht het boek ook zijn hang naar melancholie, het vermoeiende imago van guitig vrolijk Fransje en zijn afkeer van de parasieten in de muziekindustrie.

Tickets: € 8 euro – € 10 (ADD)

Huiskamerconcert

BOUQUET’

Vrijdag 9 februari 2024 om 20 uur Huis Proot

De nieuwe huiskamerconcerten – één per jaar –in het statige Huis Proot starten we meteen met een speciale editie.

Cappaert is een muzikaal duo bestaande uit zussen Sarah en Annelies Cappaert uit Zedelgem. Het nieuwe album, “Wild Bouquet”, waar ze vijf jaar aan werkten, komt in het voorjaar van 2024 uit en is geproduceerd door Annelies

Cappaert en Steve Willaert met een rijke orkestratie en een aantal exquise muzikanten. Het album is een reflectie van Annelies’ confrontatie met de wazige sluimerende identiteit van de ziekte “endometriose” en enkele harde bijna-dood ervaringen.

Met “Wild Bouquet” willen de zussen de kracht van emotie en ontroering belichten als een bron van heling, als kijkbuis naar de waardevolle schoonheid van het leven, ongeacht de barre onzekerheden die zich voordoen. Met als ondertoon de stille hoop dat het soelaas kan bieden voor mensen in totale ontreddering.

Tickets: € 15 (beperkt aantal plaatsen)

Het Prethuis ‘De Padelburen’

Vrijdag 1 maart 2024 om 20 uur

Zaterdag 2 maart 2024 om 15 uur en 20 uur

Godfried en Maja De Backer wonen heerlijk landelijk. Hoewel dat ‘heerlijk’ niet meer zo van toepassing is sinds er een padelveld is neergeplant naast hun woning.

CULTUURSEIZOEN 2023-2024 Tickets voor alle voorstellingen zijn vanaf 1 juni te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon 12
‘C A P P A E R T WILD
© Kristof Van Rentergem

Een actuele situatiekomedie met kleurrijke personages en hilarische toestanden. De Padelburen verzekert het publiek een avond onvervalste pret! Zoals men intussen gewoon is van Het Prethuis!

‘De Padelburen’ is geschreven door Jeroen Maes en kan rekenen op echte klasbakken in de cast: Peter Bulckaen, Tine Priem, Martine de Jager, Wim Stevens en Jeroen Maes.

Tickets via www.prethuis.be

An evening with… DIRE STRAITS

Cooking with Knopfler

Zaterdag 23 maart 2024 om 20 uur

Elk jaar brengen we een muzikale ode aan een legendarische band uit de muziekgeschiedenis. Enkel de beste gezelschappen mogen in Koekelare hun helden eren.

Starten doen we met deze Musical Tribute to Mark Knopfler & Dire Straits. Een topavond voor de ware muziekliefhebber!

Bart Buls en David Piedfort – bekend van o.m. de Guy Swinnen Band – delen een liefde voor de muziek van Knopfler en Dire Straits en presenteren met trots: Cooking with Knopfler.

Met Bart Buls (zang, gitaar), David Piedfort (zang, gitaar), Steven Jacobs (keys), Thomas Fiorini (zang, basgitaar), Steven Dielkens (drums)

Tickets: € 16

Steven Mahieu | Stabiel

Zaterdag 13 april 2024 om 20 uur

‘STABIEL.’ is de vijfde zaalshow van Steven Mahieu.

Zijn comedy wordt gekenmerkt door de uitgesproken energieke en heftige stijl. Hij heeft een voorkeur voor levensbeschouwelijke thema’s, die hij op humoristisch-filosofische wijze bestudeert.

Steven acteert ook hoe langer hoe meer. Als acteur is hij vooral bekend als buurman Arne in de humorreeks Chantal. Daarnaast kon je hem ook al zien in Nonkels, Doe Zo Voort en Onder Vuur.

Tickets: € 16

De Balluchon Tickets voor alle voorstellingen zijn vanaf 1 juni te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon 13
© Jelle_Vermeersch

Uniek klassiek - Opening

toeristisch seizoen 2024

Zondag 19 mei 2024 om 17 uur

Julian Lampert ‘Piano- en orgelconcert’

De Russisch-Amerikaanse pianist en componist Julian Lampert woont en werkt sedert vorig jaar in Koekelare. Een muzikale voorstelling op het orgel, aangevuld met piano, in de Sint-Martinuskerk.

Julian werd geboren in Rusland en heeft Poolse en Franse roots. Zijn familie emigreerde naar de Verenigde Staten en Julian kreeg zijn opleiding in Boston. Zijn belangrijkste leraar piano en harmonie was zijn moeder, Prof. Elena Lampert (Ph.D, Moscow Conservatory). Aan het Amherst College werkte hij ook met Pulitzer Prize-winnaar Lewis Spratlan en Dorothy Taubman.

De Olympische legendes Ludmila & Oleg Protopopov, twee keer winnaars van Olympisch goud in het kunstschaatsen, vroegen hem als componist. Hij schreef de muziek voor hun shows en documentaire films.

Julian Lampert componeert voor verschillende instrumenten en in diverse muziekgenres: film, klassiek, hedendaags, koormuziek, jazz, latin en wereldmuziek. Hij performde uitgebreid doorheen de Verenigde Staten, West- en Oost-Europa. Nu concerteert hij in zijn nieuwe ‘hometown’ Koekelare.

Meer info

Tijdens dit openingsconcert bespeelt hij afwisselend het orgel van de Sint-Martinuskerk en de klassieke piano met een mix van Belgische en buitenlandse componisten: Abraham van den Kerckhoven, Ludwig van Beethoven, Julian Lampert, J.S. Bach en Charles Gounod (Ave Maria).

Eindigen doet hij met een muzikale verrassing die iedereen vrolijk zal stemmen. Kom kennis maken met Julian, zijn werk en de diverse muziek die hij exclusief ten gehore brengt.

Achteraf klinken we op de beleefde schoonheid met een glas en een hapje.

Tickets: 15 euro

Theaterwandeling Landscapes

Woensdag 21 augustus 2024

Het nieuwe WOI-themajaar ‘Landscapes | Feel Flanders Fields’ sluiten we in Koekelare af met een theaterwandeling die langs 7 Westhoekgemeenten trekt. Op een 8-tal locaties in het centrum word je meegenomen naar de post-oorlogsjaren, waarin men probeert om te gaan met het trauma dat blijvend verwerkt moet worden.

Tickets: meer info van zodra bekend via Ticketwinkel

• Cultuurdienst Koekelare, Sint-Maartensplein 15b, 8680 Koekelare

• 051 61 04 94

• cultuurentoerisme@koekelare.be

• www.koekelare.be/cultuur

• Cultuurzaal de Balluchon, Moerestraat 19, 8680 Koekelare

CULTUURSEIZOEN 2023-2024 Tickets voor alle voorstellingen zijn vanaf 1 juni te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon 14
© Michelle Bracken

SPORT

LADIES NIGHT 2.0: SPORTIEVE AVOND VOOR DAMES IN EEN NIEUW JASJE

Op vrijdag 2 juni 2023 vanaf 19 uur kunnen dames weer meedoen aan de Ladies Night, een organisatie van de sportdienst Ichtegem en de 5 andere sportdiensten van Mivos (waaronder de spordienst van lokaal bestuur Koekelare). Deze sportieve happening voor dames vindt voor de tweede keer plaats in het sportcentrum van Eernegem (Bruggestraat 104). Na een gemeenschappelijke opwarming door Zumbalegende Mychal Langenus, biedt het brede aanbod van populaire en ook gloednieuwe sporten voor elk wat wils! Iedere deelnemer kan kiezen uit 3 laagdrempelige sportinitiaties van telkens 30 minuten.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 – 19.15 uur: ontvangst

19.15 – 19.30 uur: gezamenlijke opwarming

19.30 – 20 uur: keuzesport: blok 1*

20.10 – 20.40 uur: keuzesport: blok 2*

20.50 – 21.20 uur: keuzesport: blok 3*

Vanaf 21.30 uur wordt er ontspanning voorzien met een Italiaans buffet, bijhorende dranken en een lekker dessertje! De Toâpe Geraapte zorgt voor de nodige ambiance met livemuziek!

* De keuzesporten van dit jaar zijn: zumba, pound, step aerobics, partyrobics, strong-nation, fun dance, spinning, pilates, swissjump en boksen.

Inschrijven:

Alle inschrijvingen verlopen via het digitaal loket van de gemeente Ichtegem www.ichtegem.be/ ladies-night tot en met 29 mei. Deelnemen kost € 25.

De groep met het meest aantal aanwezigen krijgt een herbruikbare drinkfles. Wie met de fiets komt, krijgt een gratis T-shirt. Er is ook een fotobooth aanwezig waar leuke prijzen te winnen zijn.

SPORTIEVE DUO’S GEZOCHT

Op zondag 18 juni 2023 om 9 uur organiseert de burensportdienst Mivos - waarvan onze gemeente deel uitmaakteen obstakelwedstrijd “Roman Duo Race” voor duo’s. Dit gaat door op een nieuwe locatie: domein Ettelgheem, Vijfwegstraat 36, 8460 Ettelgem (Oudenburg).

Wat is het?

Zijn jullie een snel, slim duo?

Samen loop je een parcours van 4 of 8 kilometer, waarbij je verschillende obstakels moet overbruggen. Het is een laagdrempelige wedstrijd met haalbare obstakels voor wie een beetje sportief is.

Samenwerken is de boodschap want wanneer iets niet lukt, dan verlies je een polsbandje. Deze bandjes zijn belangrijk voor de einduitslag.

Wie zijn drie bandjes behoudt, staat bovenaan de rangschikking. Daarnaast zorgen wij voor een professionele tijdsregistratie. Zo is er naast de beleving ook competitie tussen de duo’s.

Wie geraakt er zo snel mogelijk aan de finish?

Inschrijven?

Inschrijven kan op: www.romanduorace.be

Vul je gegevens in. Je ontvangt een bevestigingsmail. Het reglement en de aftermovie van vorig jaar staan al online.

Prijs?

• Minimus, 4 kilometer = € 20 per duo

• Maximus, 8 kilometer = € 24 per duo

In de deelnameprijs is het exclusieve Roman Duo Race sport T-shirt inbegrepen. Aan wie zich vóór 1 juni inschrijft, garanderen wij de juiste maat van T-shirt.

Meer info

• sport@koekelare.be

• 051 58 92 04

15

ERFGOED

De nieuwe erfgoedrubriek kondigen we passend aan met een overzicht van de gemeentelijke communicatie. Communicatie die in anderhalve eeuw tijd een spectaculaire evolutie heeft doorgemaakt.

Enkele jaren na de oprichting van de wekelijkse dinsdagmarkt bestelt het gemeentebestuur in 1862 een roepsteen bij A. Dekeyser in Diksmuide. Deze constructie bestaat uit drie arduinen trappen. De steen wordt op de markt tegen de gevel van herberg-wagenmakerij De Hertog van Arenberg (nu nieuwkuis Marcus) geplaatst. Boven de steen plaatst men een luifel zodat uitbater en gemeenteraadslid Pieter Debou de gemeentelijke berichten ‘droog’ kan aankondigen.

Een bombardement op paaszaterdag 1918 vernielt de herberg en bij de opruiming wordt de steen voorlopig bij de aanpalende herberg De Plafonneur geplaatst. In 1921 krijgt de roepsteen een plaats nabij de dorpspomp tegen de kloostermuur. Wijlen Achiel Van Acker gebruikte hem ooit in een meeting. Bij de verruiming van het marktplein in 1960 wordt de in onbruik geraakte roepsteen naar een gemeentelijke opslagplaats verbannen. In december 1976 haalt Jong-Willemsfonds de steen uit de vergeethoek en wordt hij tegen de kerkgevel geplaatst naast de rolstoelhelling.

Fragment van een aquarel in 1977 geschilderd door fotograaf-kunstschilder Maurits Crevits naar een prentbriefkaart uit 1925.

Tussen 1967 en 1972 verschijnt jaarlijks een ‘Gids voor Koekelare’ uitgegeven door het gemeentebestuur. Daarnaast zijn er particuliere initiatieven (de bibliotheek, SV Koekelare en de Hovaeremolen vzw) die info- en telefoongidsen uitgeven. Vanaf 1995 is er een maandelijkse periodiek De Koekelaarse Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief krijgt in juni 2001 de meer historische benaming De Roepsteen. Deze verschijnt maandelijks tot 2015 en van dan af tweemaandelijks.

Benieuwd naar meer erfgoednieuws over Koekelare en omstreken? Raadpleeg dan www.souvenhiers.be, de beeldbank van Spaenhiers vzw.

16
DE REIS VAN DE ROEPSTEEN – ERFGOEDRUBRIEK SPAENHIERS
Grote belangstelling als de omroeper van op de roepsteen een verordening van de bezetter voorleest (1914-1918).

SOCIAAL HUIS

DAG VAN DE MANTELZORG: 23 JUNI 2023

Mantelzorgers, bedankt!

Mantelzorgers zijn mensen die regelmatig (onbetaald) zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving die ziek is of een beperking heeft; of voor iemand die extra zorg, begeleiding of aandacht nodig heeft.

Misschien help je je buur of je familielid in het huishouden of ga je om boodschappen of help je bij dingen die hij of zij niet kan. Dan verdien jij het om eens verwend te worden!

Hoe aanmelden?

Je kan je aanmelden als mantelzorger tot en met 31 mei 2023 via 051 58 10 01 of sociaalhuis@ koekelare.be. Wij zorgen dan voor een leuke attentie!

Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage kan aangevraagd worden onder bepaalde voorwaarden. Het volledige reglement kan je nalezen op www.koekelare.be/mantelzorgtoelage of voor meer info kan je ook terecht bij Sofie Dewulf, op afspraak op het nummer 051 59 15 54 of via sofie.dewulf@koekelare.be.

PAMPERS NOG ALTIJD WELKOM

In de Pamperbank kan je luiers deponeren voor hulpbehoevende jonge gezinnen. Die luieroverschotten worden gesorteerd en in pakketjes van 25 luiers verkocht aan gezinnen met een beperkt budget via onze sociale kruidenier De Smoetstutte aan € 1 voor een pakket.

Waar kan je luieroverschotten deponeren?

Luieroverschotten kunnen worden binnengebracht in één van onze inzamelpunten:

• Gemeentehuis, Sint-Maartensplein 19

• Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18

• IBO De Buidel, Ringlaan 1D

• Minicrèche De Lettertuin, Ringlaan 18

• De Negensprong, Kerkstraat 2A

Je hebt geen luieroverschotjes maar je wil de Pamperbank wel steunen?

Koop een Pamperkaart van € 5 als steun aan de Pamperbank. Met het ingezamelde geld worden nieuwe luiers aangekocht die op hun beurt verkocht worden in de Pamperbank. Een steunkaart kan je enkel aankopen in het Sociaal Huis.

DE GEZELLIGE TALLORE

Samen met leeftijdsgenoten kan je in een gezellige sfeer, dicht bij jou in de buurt, genieten van een lekkere, vers bereide en gezonde warme maaltijd!

Waar en wanneer?

Bovekerke – Gemeenschapszaal

D’ Oude Schole

Data: 19/05 en 16/06

De Mokker – Gemeenschapszaal De Mokkernaere

Data: 23/05 en 27/06

Menu MEI

Soep van de dag

Vis van de dag met seizoensgroenten en puree

Dessert

Activiteit: Volksspelen

Menu JUNI

Soep van de dag

Stoofvlees met frietmobiel en groenteslaatje

Dessert

Activiteit: HILVI

De prijs van een maaltijd bedraagt € 9. Indien gewenst, kunnen onze vrijwilligers voor vervoer zorgen. Je betaalt hiervoor € 2 (heen en terug). Inschrijven is noodzakelijk en kan tot twee dagen voor de datum bij het onthaal van het Sociaal Huis op het nummer 051 58 10 01 of via sociaalhuis@koekelare.be.

Meer info

• vanessa.cottenier@koekelare.be

• 051 59 15 57

17

BIBLIOTHEEK

WEGDROMEN VAN DE ZOMER

Nog geen reisplannen gemaakt? De bib helpt je graag uit de nood. Spring eens binnen, duik in onze reisgidsen en bereid je voor op de hitte van de Afrikaanse Savanne, dompel je onder in een koel meertje in Kroatië of snuif een ferme portie cultuur op in de romantische straatjes van Marseille.

Er is voor elk wat wils.

JEUGDAFDELING WORDT OPGEFRIST

Zoals eerder vermeld, krijgt de jeugdafdeling van de hoofdbib een ferme opfrisbeurt. Op zaterdag 29 april is er een officiële heropening met een hapje en een drankje van 10 tot 12 uur.

Wist je dat er ook een boekenparadijs komt voor peuters en kleuters? Onderstaand hoekje wordt helemaal ingericht voor de allerkleinsten onder ons. Benieuwd hoe het er na de opfriswerken uitziet? Kom het vanaf 29 april zelf ontdekken samen met je kleine uk!

TOERISME

VANAF 14 MEI: VOLG DE GELE LINTJES

Op zondag 14 mei start in Koekelare het themajaar ‘Landscapes | Feel Flanders Fields’ van Toerisme Westhoek, Westtoer en Toerisme Vlaanderen met een fantastische belevingstocht. ‘Het Lint’ voert je langs 10 locaties doorheen Koekelare, van het militair kerkhof in Vladslo tot aan het Lange Max Museum (12,5 km).

Op elke locatie met een link naar de Eerste Wereldoorlog staat een bord met uitleg. Meer achtergrond, foto’s, liedjes, … vind je in de ErfgoedApp. De tocht wordt bewegwijzerd met gele lintjes, verwijzend naar het liedje ‘Tie a yellow ribbon around the old oak tree’. Daarin vraagt een gevangene om een geel lintje in de boom te knopen als hij nog welkom is bij zijn terugkeer. Wanneer hij thuiskomt, hangt de boom vol gele lintjes…

Aan de bewoners langs het parcours wordt gevraagd om hieraan mee te helpen door een geel lint aan hun voordeur, hekken, struik in de voortuin, boom, … te binden. Zij ontvangen hiervan nog een persoonlijke brief met meer uitleg.

18

TOERISME

De route is terug te vinden via RouteYou onder de naam ‘HET LINT_Landscapes Koekelare’.

Eén van de hoogtepunten langs het traject wordt het visualiseren van het Duitse oefenterrein in Koekelarebos dat sedert de Eerste Wereldoorlog al die tijd onder de grond is blijven zitten. Een must-see! Er zullen ook (tijdelijke) kunstwerken langs het parcours staan.

Op zondag 14 mei zijn er gratis fietsgidsbeurten om 14 uur en 15 uur (minder mobiele mensen kunnen mee met het toeristentreintje). Start aan de militaire begraafplaats in Vladslo. Inschrijven verplicht via www.koekelare. be/het-lint.

Andere nieuwigheden

Daarnaast zijn er op toeristisch vlak nog verschillende nieuwigheden voor dit seizoen. De ‘Koekelarebergfietsroute’ (57 km, opsplitsbaar in twee lussen) is

VARIA

een schitterende fietsroute om deze zomer zeker eens te rijden in eigen gemeente. De nieuwe Arenbergwandeling (14,8 km) is dan weer geschikt voor wie niet vies is van een uitdaging. Maar een prachtige tocht in elk geval!

Daarnaast wordt ook de heraangelegde Tuin van de Hoop officieel geopend. Je zal er heerlijk kunnen picknicken en relaxen. De kinderen kunnen zich uitleven op natuurverantwoorde wijze. Haal je boek in de bib en begin het meteen te lezen in de tuin! Verder is het exact 30 jaar geleden dat de Brouwerij (Christiaen) de eerste prijs ‘Vlaams Monument’ in ontvangst mocht nemen. In dat kader wordt de tankkelder ‘gerestyled’ met originele promotieborden en glazen van de oude brouwerij om de sfeer van toen terug op te roepen. In ware caféstijl zal je er een Koekelaarse ‘Doedel’ kunnen degusteren op het einde van je museumbezoek.

INFOAVOND PRIVATE HUURMARKT

Lokaal bestuur Koekelare zet in op de verhoging van de kwaliteit van het huurpatrimonium. We willen verhuurders informeren over de woningkwaliteitsnormen, het conformiteitsattest, de verschillende steunmaatregelen en mogelijke begeleidingstrajecten die ter beschikking zijn om de kwaliteit van een huurwoning te verhogen.

Op woensdag 24 mei om 19.30 uur organiseren we, samen met Energiehuis Westhoek, een infosessie in CC De Balluchon (Moerestraat 19). Je krijgt er onder meer toelichting over de minimale woningkwaliteitsnormen waaraan elke woning moet voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. We maken je ook wegwijs in de nieuwe ‘Mijn

Als klap op de vuurpijl is er op zondag 20 augustus de vierde editie van KoekelArt, de lokale en regionale kunst-, cultuur- en ambachtenmarkt. De cultuurraad heeft enkele leuke verrassingen in petto en het deelnemersveld zal ongezien zijn. Hou de datum alvast vrij in je agenda!

Meer info

• www.koekelare.be en www.toerismekoekelare.be

• cultuurentoerisme@koekelare.be

• 051 61 04 94

Verbouwpremie’, ‘Mijn Verbouwlening’ en andere steunmaatregelen waarop private verhuurders een beroep kunnen doen.

Wil je er graag bij zijn?

Bevestig dan jouw aanwezigheid vóór 19 mei per mail aan heidi. meulemeester@koekelare.be of telefonisch op het nummer 051 58 92 01.

19
(c) Jan D’Hondt

VARIA

INSTALLEER DE APP 112 BE: IN NOODSITUATIES TELT IEDERE SECONDE!

Ook voor niet-levensbedreigende interventies kan je sinds 11 februari 2023 via de app 112 BE terecht op het e-loket 1722.be of het nummer 1722.

De app 112 BE is in de eerste plaats een levensbelangrijke aanvullende manier om de noodcentrales te bereiken. Via de app krijgt de noodcentrale onmiddellijk je locatie te zien en kunnen ze je in geval van nood gemakkelijker terugvinden. Het is een zichtbaar en tastbaar product dat ook daadwerkelijk wordt gebruikt, want in een noodsituatie telt iedere seconde!

DOE JIJ MEE AAN DE BUDDY DEAL?

Daag jezelf en/of een vriend, collega, familielied, … uit om in mei één maand lang niet te roken.

EÉN MAAND NIET ROKEN, MEER KANS OP SLAGEN

Wie één maand stopt met roken, heeft 5 keer meer kans om definitief te stoppen. Dat is wetenschappelijk onderbouwd én een bewezen effectieve methode die werkt bij het stoppen met roken. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker de ‘Buddy Deal’: een positieve en laagdrempelige campagne om rokers een duwtje in de rug te geven richting het stoppen.

HOE WERKT EEN ‘BUDDY DEAL’?

Wie de uitdaging aangaat om te stoppen gedurende 1 maand, kan de steun van een vriend, familie of collega goed gebruiken. In ruil voor de inspanningen van de Stopper, belooft de Buddy een tegenprestatie.

HOE DEELNEMEN?

Via de app kan je bovendien bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, diabetes, allergieën, bloedgroep, ... De operator beschikt dan al over deze informatie nog voordat je iets hebt gezegd en zo kan dit al doorgegeven worden aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app 112 BE aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren. De app 112 BE werd ook gescreend en aangepast voor blinden en slechtzienden.

Stoppers en hun Buddy kunnen zich voor 1 mei registreren via www.buddydeal.be en kunnen zo een starterskit per post ontvangen. Wie geen Buddy heeft, kan ook deelnemen. De Buddy Deal loopt van 1 tot 31 mei.

Meer info

• www.buddydeal.be

PS: Wil je op een deskundige manier begeleid worden tijdens je rookstopproces? Zoek een tabakoloog in je buurt via: www.rookstop.vrgt.be/ geregistreerde-tabakologen.

Liever telefonische begeleiding? Neem contact op met de gratis hulplijn voor rokers van Tabakstop via 0800 111 00.

20

VARIA

VRIJWILLIGER WORDEN BINNEN POLITIE POLDER? DAT

KAN!

VZW KOMPANI ZOEKT STEUNGEZINNEN

Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen om logistieke ondersteuning te bieden.

Vereisten:

• Rijbewijs type B

• Discretie

Planning/tijdsduur: Dagen bespreekbaar –graag 2 halve dagen per week.

Iets voor jou?

Je kan je kandidaat stellen bij de politiezone via het e-mailadres pz.polder.srt@police.belgium.eu Voor het vrijwilligerswerk ontvang je een onkostenvergoeding.

Vzw Kompani is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg en biedt een veilig alternatief aan kinderen en jongeren tussen 2,5 en 20 jaar die door hun verontrustende leefsituatie niet langer in hun oorspronkelijk thuismilieu kunnen verblijven. De organisatie is op zoek naar steungezinnen die zich willen inzetten om een kind of jongere in hun gezin op te nemen en het te laten deelnemen aan alledaagse gezinsactiviteiten. Het aantal bezoeken van het kind aan het steungezin wordt bepaald in samenspraak met het steungezin, het kind en de voorziening.

Meer info

• www.kompani.be

• directeur@kompani.be

NATUURWERKGROEP DE KERKUIL VZW

Di, 2, 9, 23 mei (van 19.30 tot 22 uur) en za 27 mei (van 9.30 tot 12 uur)

Cursus roofvogelherkenning

De eerste les is een algemene inleiding over roofvogels, les twee en les drie gaan over de soortherkenning. Op zaterdag vindt er een praktijkwandeling plaats, waar we de geziene leerstof oefenen in het veld.

Prijs: € 16

Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/ rubriek activiteiten.

Contact: koekelare@nwgdekerkuil.be

OKRA KOEKELARE

Do 4 mei, do 1 juni (13.30 tot 16 uur)

Crea

Prijs: € 1,50

Waar Huis Proot (Noordomstraat 2)

Contact: 051 58 38 63

Do 4 mei, do 15 juni (13.30 tot 17 uur)

Fietsen

Prijs: Gratis

Waar: Parking De Buidel (Ringlaan 1)

Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56

Do 4, 11, 18, 25 mei en do 1, 8, 15, 19 juni (9 tot 11 uur)

Lijndansen

Prijs: € 2

Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Contact: cecile.bailleul@telenet.be

051 58 94 56

21

Vr 5 mei, Vr 2 juni (13.30 tot 17 uur)

Spelletje Darts of in de volksmond ‘Vogelpik’

Waar: ’t Hoekje (Sterrestraat 2)

Prijs: Gratis

Contact:

ludwina.desoete@skynet.be

0486 05 78 09

Wo 10, 17 mei, wo 7, 21 juni (13.30 tot 16 uur)

Kubb

Prijs: Gratis

Waar: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Contact:

ronny.van.eenoo@telenet.be

051 58 94 56

Vr 12, 26 mei, vr 9, 23 juni (13.15 tot 16 uur)

Petanque

Prijs: € 1

Waar: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Contact:

ronny.van.eenoo@telenet.be

051 58 94 56

Do 11, 25 mei, do 8, 15, 29 juni (13 tot 17 uur)

Kaarten, rummikub, … Inschrijven van 13 tot 13.45 uur.

Kaarten vanaf 14 uur.

Prijs: € 1,50

Waar: Zaal De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44)

Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be

051 58 94 56

Di 13 juni (13.30 tot 17 uur)

Kubb-tornooi

Prijs: € 2

Waar: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Contact:

ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56

JORKO KOEKELARE

Za 6 mei (20 tot 23 uur)

Amuzeconcert

o.l.v. Robin Verhelst

Een avond met muziek en tapas (volwassenen: glaasje cava + tapasbordje | Kids: drankje en broodje+ worst)

Prijs: € 16 (kids < 12 jaar: € 8)

Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Tickets:

tickets.jorko@gmail.com of bel naar 0479 57 20 12

ATELIER IN BEELD

Za 6 mei (14 tot 18 uur)

Zo 7 mei (11 tot 17 uur)

Open atelier

Craming Chris Cracco

Ga langs bij Craming tijdens

Atelier in beeld en ontdek de gebruikte technieken: beeldhouwkunst, keramiek.

Waar: Rozenlaan 13 A

Prijs: Gratis

Contact: atelierinbeeld.be/nl/atelier/ craming

Za 6 mei (14 tot 18 uur)

Zo 7 mei (11 tot 17 uur)

Open atelier Annicq Knockaert

Ga langs bij Annicq Knockaert

tijdens Atelier in beeld en ontdek de gebruikte technieken: keramiek zonder schijf.

Waar: Blondekensveldweg 4

Prijs: Gratis

Contact:

atelierinbeeld.be/nl/atelier/kno

Za 6 mei (14 tot 18 uur)

Zo 7 mei (11 tot 17 uur)

Open atelier Sabine Van Eynde

Ga langs bij Sabine Van Eynde tijdens Atelier in beeld en ontdek de unieke creaties met glas in de Tiffany techniek.

Waar: Sterrestraat 122

Prijs: Gratis

Contact:

atelierinbeeld.be/nl/atelier/sabine-van-eynde

22

FAMILIEZORG

WEST-VLAANDEREN VZW

Za 6 mei (tussen 8.30 en 11 uur)

ZorgJobOntbijt

Bij een kopje koffie en ontbijtkoek krijg je info over vacatures, opleiding tot verzorgende/ zorgkundige, vrijwilligerswerk. Thuiszorg Familiezorg is actief in de gemeente Koekelare.

Waar: Regiohuis Thuiszorg

Familizorg (De Breyne Peellaertstraat 52, 8600 Diksmuide)

Inschrijven en meer info: www.familiezorg-wvl.be

051 50 22 33

Prijs: Gratis

Waar: Galerie De Sterre (Sterrestraat 122)

Contact: sabine.van.eynde@telenet.be

0496 99 89 15

www.sabinevaneynde.com/galerie-de-sterre.html

MOKZA

Di 9 mei, di 13 juni (13.45 tot 17 uur)

Kaarten en bowlen

Inschrijvingen vanaf 13.10 uur. De prijsuitreiking van het voorbije seizoen vindt plaats op dinsdag 13 juni om 13.30 uur met koffie en gebak met daarna aansluitend “Vrije kaarting”. Het nieuwe kaart-en bowlerseizoen start op dinsdag 11 juli. Nieuwe leden van harte welkom!

Waar: De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44)

Contact: jeanpaul.anseeuw@gmail.com prootsys6@gmail.com

051 58 25 09 | 051 58 89 80

GALERIE DE STERRE

Zo 7 mei tot zo 25 juni (10 tot 19 uur)

Expositie met kunstenaars

Joop De Hondt en Wilma van der Lee

NEOS KOEKELARE

Di 9, 23 mei, 6 juni (13.30 tot 16 uur)

Petanque op buitenterrein sporthal

Waar: Sporthal De Mote (Belhuttebaan 40)

Ma 15 mei, Ma 19 juni (13.30 tot 17 uur)

Kaart- en boldernamiddag

Prijs: € 2

Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Ma 12 juni (14 tot 16.30 uur)

Hartziekten en preventie door Dr. Els Vandecasteele

Cardioloog in UZ Gent en gespecialiseerd in onder meer acute cardiologie, pulmonale hypertensie en hartbewaking.

Prijs: € 8 (niet-leden: € 13)

Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

VIEF SENIORENKNOOPPUNT KOEKELARE

Do 11 mei, do 1 juni (14 uur)

3de en 4de fietstocht

Waar: Start aan De Buidel (Ringlaan 1)

Info: www.vief.be/vief-koekelare

Do 29 juni

Daguitstap met fiets en auto (Aanvang 9.30 uur)

Info: www.vief.be/vief-koekelare

TUINHIER

Vrij 12 mei (19.30 uur)

Voordracht Vandesompele PH. - Het gebruik van de hobbyserre doorheen het jaar

Waar: De Mokkernaere (Lekestraat 42)

Vrij 16 juni (19.30 uur)

Voordracht Deboosere LucAssortiment, onderhoud en vermeerdering van planten

Waar: De Mokkernaere (Lekestraat 42)

23

ONAFHANKELIJKE WIELERFEDERATIE

Za 13 mei

13 uur:

C en C+ en dames 11 RD x 4,6 = 51 km

14.30 uur:

B en B+ 12 RD x 4,6 = 56 km

16 uur:

A 14 RD x 4,6 = 65 km

Inschrijven en start-aankomst:

Café ’t Hoekske (Sterrestraat 2)

Prijsuitreiking: Kafé Local – De Blaaspijp (Sterrestraat 8)

Contact:

Dirk Ampoorter (0496 51 91 44 dirk_ampoorter@hotmail.com)

Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be ! Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiTdatabank. Om je activiteit in De Roepsteen van juli – augustus te publiceren, dien je ze vóór 1 juni in te voeren in de UiT databank.

VZW DE BIERFANATEN

Za 13 mei (vanaf 14 uur) 9de streekbierenfestival

Koekelare

Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

Contact: www.debierfanaten.be

VOORUIT KOEKELARE

Za 27 mei

(deuren open 18.45 uur)

Barbecue

Waar: CC De Balluchon

(Moerestraat 19)

Prijs: € 18

CD&V KOEKELARE

Za 3 juni (vanaf 19 uur)

Jaarlijkse barbecue

Waar: CC De Balluchon

(Moerestraat 19)

Contact:

info@koekelare.cdenv.be

ROMMELMARKT ZANDE

Zo 18 juni (6 tot 18 uur)

NATUURPUNT RUIDENBERG

Zo 14 mei (10 tot 12 uur)

Koekelarebergwandeling

Opgelet: vergeet niet in te schrijven voor deze activiteit.

Waar: De Klyteput (Bergmolenweg 2)

Contact:

pollentier.georges@outlook.com 0486 82 41 41

www.natuurpunt.be/agenda/ koekelarebergwandeling-61424

VOLKSTUINPARK DE KWEKERIJ

13 mei, 24 juni (14 tot 17 uur)

Opendeurdag

Waar: Galgenstraat 2

Contact: Jerome Depoorter (0475 90 65 86)

Zo 18 juni (14.30 tot 16.30 uur)

Bloeitijd in ‘De Swal’

Opgelet: Vergeet niet om je in te schrijven voor deze activiteit.

Waar: De Klyteput (Bergmolenweg 2)

Contact:

pollentier.georges@outlook.com 0486 82 41 41

www.natuurpunt.be/agenda/ bloeitijd-‘de-swal’-61454

Rommelmarkt rond de kerk en de hoofdstraat van Zande Geen voedingstanden toegelaten

Prijs: Gratis (enkel € 5 voor het parkeren van je auto bij de stand)

Waar: d’Oude Pastorie

(Sint-Andriesstraat 8)

Contact: pollentierjozef@hotmail.com 051 58 04 71

LANDELIJKE GILDEN

Za 24 en zo 25 juni (10 tot 18 uur)

Open tuin met brocante happening, metalen sculpturen en papierkunst

Prijs: € 2 (op afspraak: € 3,5)

Waar: Tuin ‘De Lanvendee’

(Lavendee 11)

Contact: ruud.decock@telenet.be 051 58 14 23 | 0494 88 29 48

COLOFON

Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680

Coördinatie: Magalie Waroquier – communicatie@koekelare.be

-

V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

24
Koekelare
051 58 92 01