De Roepsteen editie januari - februari 2022

Page 1


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

KERSTBOOMOPHALING OP 10 JANUARI Goed nieuws voor wie van de kerstsfeer houdt, want je kan je kerstboom nog enkele dagen laten staan. Op maandag 10 januari voorziet de gemeente opnieuw een ophaalronde waarbij ‘echte’ kerstbomen worden opgehaald. Zorg dat de boom voor 8 uur ‘s morgens goed zichtbaar en bereikbaar voor je woning ligt. De kerstboom bied je aan zonder pot, aarde en versiering. Anders nemen onze diensten de boom niet mee. De opgehaalde bomen zullen gehakseld en vervolgens gecomposteerd worden.

OPMAAK RUP KWZI BOVEKERKE Op vraag van Aquafin is het gemeentebestuur gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met het oog op de realisatie van een kleinschalig waterzuiveringsstation (KWZI) in Bovekerke. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een KWZI voorzien in de Vladslostraat langs de Bovekerkeplaatsbeek.

Raadpleging Van 5 januari 2022 tot en met 7 maart 2022 organiseert het gemeentebestuur een eerste raadpleging over de inhoud van de startnota voor het RUP KWZI Bovekerke. In die periode kan je ons jouw opmerkingen en aanvul2

lingen schriftelijk bezorgen. • Via e-mail: info@koekelare.be • Met de post: College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Maartensplein 19 8680 Koekelare. • Persoonlijk: aan het onthaal van het gemeentehuis, Sint-Maartensplein 19. Je kunt de starten procesnota van dit RUP inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis, elke werkdag van 9 tot 12 uur. Of lees de digitale versie op www.koekelare.be

Participatiemoment Om het draagvlak voor en de kwaliteit van het RUP KWZI Bovekerke te vergroten,

organiseren we voor dit RUP een participatiemoment. Dit participatiemoment gaat door op maandag 31 januari 2022 van 16 tot 19 uur in De Brouwerij (Sint-Maartensplein 15B). Om praktische redenen vragen wij om vooraf je aanwezigheid te bevestigen bij de dienst Onthaal in het gemeentehuis (051 58 92 01 of heidi.meulemeester@koekelare.be). Hierbij zal een afspraak vastgelegd worden, dit kan individueel of in een kleine groep. Een medewerker van de firma Adoplan zal de nodige toelichting geven en vragen beantwoorden.


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK RUP SITE DA VINCI EN OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING Het gemeentebestuur maakt momenteel het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) site Da Vinci op voor de ontwikkeling van een site op het achterliggende deel van het Da Vinci Atheneum in de Moerestraat en het daaraan gekoppeld onteigeningsbesluit. Met dit RUP wenst gemeente Koekelare op de te onteigenen onroerende goederen een bijkomend woonaanbod te creëren in de hoofdkern met bijkomende ruimte voor toekomstige gemeenschapsvoorziening en groene inkleding. Dit doel beantwoordt aan de vereiste van algemeen nut. Deze noodzaak vloeit voort uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen en de daarin opgenomen woonprogrammatie enerzijds en uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Koekelare anderzijds. Binnen het plangebied van het RUP site Da Vinci wordt een evenwicht gezocht tussen de ruimte om de vooropgestelde woonprogrammatie te realiseren, de ruimte om de toekomstige behoefte inzake gemeenschapsvoorziening in te vullen en het voorzien van ruimte voor een landschappelijke afwerking van het gebied enerzijds en functioneel groene ruimte voor het plangebied en de omgeving anderzijds. Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke

ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van RUP site Da Vinci en het onteigeningsbesluit opgemaakt werden conform de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2021 voorlopig vastgesteld werden. In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden georganiseerd Het openbaar onderzoek bestaat uit twee delen:

Deel 1: aankondiging met betrekking hebbende op het ontwerp van RUP site Da Vinci Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Koekelare, Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.koekelare.be. Het openbaar onderzoek loopt van 5 januari 2022 tot en met 7 maart 2022. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Sint-Maartensplein 19 te 8680 Koekelare of via info@koekelare.be.

Deel 2: aankondiging betrekking hebbende op het voorlopig onteigeningsbesluit De te onteigenen goederen zijn de volgende: 1. Een speelterrein met kadastrale oppervlakte van 9.204m2, gelegen te 8680 Koekelare Moerestraat 20 en kadastraal gekend onder Afd. 1, Sect. C, nr. 989B; 2. Een stuk grond met kadastrale oppervlakte van 26.283m2, deel van een perceel van in totaal 74.388m2, gelegen te 8680 Koekelare - Moerestraat 20 en kadastraal gekend onder Afd. 1, Sect. C, nr. 1064K, inclusief het daarop aanwezige schoolgebouw. Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Koekelare, SintMaartensplein 19, 8680 Koekelare, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.koekelare.be. Het openbaar onderzoek loopt van 5 januari 2022 tot en met 7 maart 2022. Opmerkingen, bezwaren of een verzoek tot zelfrealisatie worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Sint-Maartensplein 19 te 8680 Koekelare of via info@koekelare.be.

3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

IS JOUW HUISNUMMER GOED ZICHTBAAR? Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. In geval van nood moeten politie, brandweer of andere hulpdiensten snel je woning kunnen terugvinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Een huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is daarbij van cruciaal belang. De politie doet dan ook sporadisch controles. Huisnummers zijn soms te klein waardoor ze niet leesbaar zijn vanop de rijbaan. Het gebeurt ook dat een huisnummer niet goed zichtbaar is of dat er geen nummer werd aangebracht. Soms zijn de nummers te klein of verborgen achter bladeren of struiken. Voor je eigen veiligheid wordt sterk aangeraden ervoor te zorgen dat je huisnummer duidelijk leesbaar is vanop de openbare weg. Bron: www.politie.be

SPORT

OMNISPORT START MET NIEUWE REEKS Ben je nog op zoek naar een geschikte sportclub voor jouw kinderen? Vanaf woensdag 12 januari start een nieuwe reeks omnisport voor alle kinderen van het 1ste en 2de leerjaar. Elke week een andere sport waarin plezier, samenwerking, beweging en algemene ontwikkeling centraal staan en dat onder toezicht van een gemotiveerde lesgever. De lessen vinden elke woensdag van 15.30 tot 17.15 uur plaats in de sporthal. Inschrijven kan op de sportdienst. Een probeerles volgen alvorens lid te worden is altijd mogelijk. De kostprijs tot aan de paasvakantie bedraagt € 65. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen les. Mochten de lessen door het coronavirus niet kunnen doorgaan, dan worden de kinderen die al lid zijn op de hoogte gebracht. Meer info: • 051 58 92 04 • sport@koekelare.be

SENIORENBEWEGING START OPNIEUW NA NIEUWJAAR Elke maandagochtend kunnen senioren terecht in de sporthal voor seniorenbeweging. Van 9.30 tot 10.30 uur organiseren we beweging op muziek en simpele kracht- en lenigheidsoefeningen, die voor iedereen haalbaar zijn. Van 10.30 tot 11.30 uur organiseren we een uurtje sport voor de iets actievere senioren. Deelnemen kost € 2 per les. Kom je 2 uur na elkaar, dan betaal je € 3 in plaats van € 4. Op maandag 10 januari is de eerste les van de nieuwe reeks (onder voorbehoud). Alle senioren zijn van harte welkom om eens te proeven van ons bewegingsaanbod. Meer info: • 051 58 92 04 • sport@koekelare.be

4


JEUGD

TERUGBETALING VOOR JONGEREN DIE CURSUS ANIMATOR VOLGEN Wist je dat er een terugbetaling voorzien is voor jongeren die een animatorcursus volgen? Dat is een cursus die je meer achtergrond geeft als je je in het jeugdwerk als begeleider wil inzetten. Je leert er de basisvaardigheden om kinderen te animeren, je leert er om samen te werken in team met andere begeleiders en je leert er hoe je moet omgaan met kinderen die extra aandacht vragen. Volgde jij zo’n cursus bij een erkende Vlaamse organisatie? Dan betalen wij tot 75% van jouw cursus terug op voorwaarde dat je nog geen 26 jaar bent en in Koekelare woont. Meer info: • 051 58 92 04 • jeugd@koekelare.be

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE MONITOREN VOOR DE SPEELPLEINWERKING De jeugddienst organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw 6 weken lang een speelpleinwerking. Die valt of staat met het enthousiasme en de inzet van monitoren. Beantwoord je aan onderstaand profiel, dan heeft de speelpleinwerking jou nodig!

Hoofdmonitoren: Ben je geboren in ’04 of vroeger? Heb je het attest van hoofdanimator? Heb je reeds 2 jaar ervaring op onze speelpleinwerking? Kan je verantwoordelijkheid dragen en ben je punctueel in administratie en leiding geven? Ben je communicatief heel vaardig, stressbestendig en woon je bij voorkeur in Koekelare? Stel je dan kandidaat voor hoofdmoni in juli of augustus.

Assistent-hoofdmonitoren (1 voor juli, 1 voor augustus): Ben je geboren in ’05 of vroeger? Heb je het attest van animator? Heb je al ervaring op onze speelpleinwerking en wil je graag wat meer verantwoordelijkheid dan een gewone moni? Zie je het zitten om de praktische leiding op het terrein te verzorgen? Weet je hoe je de monitoren moet motiveren? Ben je bereid nauw samen te werken met de hoofdmonitor en woon je bij voorkeur in Koekelare? Dan kan je assistent-hoofdmonitor worden. Je kan je kandidatuur indienen voor juli of augustus (niet per week).

Monitoren: Ben je geboren in ’06 of vroeger? Bruis je van energie en creativiteit? Werk je graag met kinderen? Heb je het attest van animator in het jeugdwerk behaald of heb je voldoende ervaring en woon je bij voorkeur in Koekelare? Dan hebben wij jou nodig!

Interesse? Ga snel naar www.koekelare.be/speelpleinmonitor en dien je aanvraag in. Alle kandidaten hoofdmonitor en assistent-hoofdmonitor zullen worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Meer info: • 051 58 92 04 • jeugd@koekelare.be De jeugddienst is enkel open op afspraak. 5


MILIEU

AANLEG CHARLOTTEBOS

ONTHARD JE VOORTUIN

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal, in samenwerking met de gemeente Koekelare en vrijwilligers, een halve hectare bos aanplanten om zo hulde te brengen aan alle verkeersslachtoffers. Het bos zal gedoopt worden tot ‘Charlottebos’, ter nagedachtenis van Charlotte Gysel, een jongedame van 18 die in 2019 om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval. Graag benadrukken we dat het om een eerbetoon gaat aan alle mensen die hun leven lieten in het verkeer.

Vandaag is 16% van Vlaanderen verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2- opslag door planten en de bodem, slechtere luchtkwaliteit en een verlies aan biodiversiteit. Experts en overheden roepen dan ook steeds luider op om uit te breken, want ontharden is dé oplossing voor al deze problemen. Onder het motto ‘Think big, act small’ kunnen we samen al het verschil maken door onze voortuinen onder handen te nemen.

Het perceel grond waar het bos komt, is gelegen in de Litterveldstraat aangrenzend aan het bestaande bos en is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos die ook de bomen voor de aanplanting zal voorzien.

Verharding nodig? Vaak zie je naast een oprit een apart looppad naar de voordeur van een huis. Je kan nochtans veel stenen besparen en ruimte winnen door je oprit ook als het pad te benutten. Tegels zouden beter zijn tegen wateroverlast en onderhoudsvriendelijker zijn. Het tegenovergestelde is waar. Hoe minder tegels, hoe minder wateroverlast. Groen maakt de grond waterdoorlatend. Steen is daarenboven duurder en intensiever in onderhoud dan goed gekozen groen. Een stelregel die je dus maar beter in het achterhoofd houdt: beperk verharding tot maximum een derde van je voortuin.

Kies waterdoorlatende variant

Welkom op de boomplantactie op woensdag 26 januari Op woensdag 26 januari is iedereen hier welkom tussen 13.30 en 15 uur op de boomplantactie. Alle inwoners met een hart voor de natuur, zowel groot als klein, kunnen meehelpen om de honderden boompjes te planten. Na de noeste arbeid wordt een hapje en een drankje aangeboden door het gemeentebestuur. Draag zeker laarzen en breng indien mogelijk ook een spade of schop mee!

Inschrijven kan tegen uiterlijk 23 januari via www.koekelare.be/aanleg-charlottebos

6

Waar verharding wenselijk is, kies je best voor een waterdoorlatende variant in plaats van tegels, asfalt of gepolierde beton. Enkele voorbeelden van waterdoorlatende verharding zijn steenslag en dolomiet, schors en houtsnippers, grasdallen, poreuze klinkers, waterdoorlatende asfalt, bestrating met brede voegen (kasseien, natuursteen,…),… Het regenwater kan dan in de bodem infiltreren en het grondwater aanvullen. Het wordt zo opgevangen bij de bron en hoeft niet via een putje en de riool afgevoerd te worden. Dit helpt bij hevige regenbuien om wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen.

Onthard en vergroen Probeer minimaal 60% van je tuin groen te maken. En daarmee doelen we niet op een grasmat, want die vraagt veel onderhoud. Beter kies je voor vaste planten en bodembedekkers. Bodembedekkers en lage struiken zorgen voor meer reliëf dan gemaaid gras. Ze doen je tuin groter lijken. Hoge beplanting zorgt dan weer voor een groener straatbeeld.


MILIEU

Een vrijstaande boom of struik zet je best ver van het gebouw. Geen plaats voor een grote struik of een boom? Probeer het dan

met een klimplant aan de gevel. Voorzie elk seizoen een bloeiende soort. Zo heb je een mooi kleurenpalet en vinden insecten voedsel het ganse jaar door. Bronnen: Vlaanderenbreektuit. be - Blauwgroenvlaanderen.be www.cooltowns.eu - www.wilrijkaanzet.be - www.plantwerpen. be - www.opritaanleggen.net/ groene-oprit - https://infiltratiewaaier.waterbewustbouwen.be

Ziezo, een heleboel tips om aan de slag te gaan. Bedankt alvast voor de ont- en de volharding. Met dank aan Stad-Land-Schap ‘t West-Vlaamse Hart.

OOK DIT JAAR KAN JE VEEL BESPAREN OP JE ENERGIEFACTUUR! Hoe? Schrijf je vrijblijvend in voor de 11de groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie zoekt voor jou een voordelig contract voor 100% Belgische groene stroom en/of gas. Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/besparen.

Waarom?

Hulp nodig?

Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bij vorige Je kan hiervoor langskomen na afspraak bij groepsaankopen bespaarden de deelnemers de milieudienst op het gemeentehuis. gemiddeld 200 euro in vergelijking met andere Afspraken kunnen gemaakt worden via e-mail: aangeboden energiecontracten. Let wel, gezien heidi.meulemeester@koekelare.be of op de huidige stijging van de energieprijzen zullen het telefoonnummer 051 58 92 01. Vergeet zeker ook de tarieven van de groepsaankoop waarje laatste jaarlijkse afrekening niet mee te brengen. schijnlijk een stuk hoger zijn dan de voorgaande jaren. Men dient daarom de via de groepsaankoop bekomen Ventilatie 11/01/2022 Energiefit-sessies Online start om 20u00 tarieven steeds te vergelijken met Heb je binnenkort bouw- of verbouwWarm water 13/01/2022 plannen en wil je tips en tricks weten om de tarieven die momenteel aanboden Woesten start om 20u00 grondiger te BENOveren? worden op de energiemarkt. De Warm water 10/02/2022 Dat kan met de GRATIS Energiefit-sessies! tarieven vergelijken met oude eindOnline start om 20u00 Energiehuis DVV Westhoek organiseert afrekeningen is dus niet relevant. Warmtepompen 16/02/2022 i.s.m. Fluvius binnenkort deze sessies. Poperinge start om 20u00 Je kiest bovendien voor groene Warmtepompen 09/03/2022 stroom die wordt opgewekt in België. Online

Wanneer? Inschrijven kan vanaf 1 december 2021. Op 25 februari 2022 krijg je een persoonlijk voorstel. Je ziet meteen hoeveel je kan besparen. Overstappen naar het voordelige contract kan vanaf 1 mei 2022.

Ventilatie

Diksmuide

start om 20u00

22/03/2022

start om 20u00

Bewoners uit de Westhoek kunnen aan elke sessie deelnemen! Schrijf je snel in via de QR-code of op

www.fluvius.be/energiefit

Of schrijf je in via Energiehuis DVV Westhoek: energiehuis@dvvwesthoek.be - 051 51 93 51 DIENSTVERLENENDE VERENIGING

WESTHOEK

7


SOCIAAL HUIS

INFOAVOND PLEEGZORG

OPLEIDING REANIMATIE EN AED

INFOSESSIE PLEEGZORG Overweeg jij om pleeggezin of gastgezin te worden? Kom alles te weten over pleegzorg tijdens onze infoavond! WANNEER Woensdag 16 februari 2022 om 19.30 uur LOCATIE De Balluchon - Moerestraat 19

Meer info: sociaalhuis@koekelare.be De gemeente Koekelare behaalde in 2020 het pleegzorglabel. We vinden het belangrijk om pleegzorg op een laagdrempelige manier bekend te maken bij de inwoners en op zoek te gaan naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. West-Vlaanderen telt op vandaag meer dan duizend pleeggezinnen en dat voor ruim 1.250 pleegkinderen en –gasten. De vraag naar pleegzorg blijft alsmaar groeien om kinderen, jongeren en volwassenen een thuis te bieden, zowel voor tijdelijk als voor langdurige opvang. In Koekelare zijn er op dit moment 18 pleeggezinnen, zij staan in voor de zorg van 18 pleegkinderen en 3 pleeggasten, waar wij alvast heel trots op zijn. Overweeg jij om pleeggezin of gastgezin te worden? Kom dan zeker naar onze infoavond op woensdag 16 februari 2022. Dit gaat door in De Balluchon en start om 19.30 uur (onder voorbehoud van de epidemiologische situatie). 8

De avond start met een woordje uitleg van Melanie Louagie, medewerkster van Pleegzorg West-Vlaanderen. Zij zal een duidelijk beeld schetsen van de verschillende opdelingen binnen pleegzorg en legt uit wat een pleeggezin precies inhoudt. Daarna kunnen we luisteren naar een getuigenis van een pleegouder. We sluiten de avond af met het beantwoorden van al jullie vragen. Inschrijven is verplicht en kan tot 15 februari 2022 door contact op te nemen met het Sociaal Huis via 051 58 10 01 of sociaalhuis@koekelare.be. Heb je nog vragen? Twijfel ook dan niet om contact op te nemen.

Koekelare gaat voor een ‘Hartveilige gemeente’ en organiseert daarom op donderdag 27 januari 2022 van 19 tot 22 uur een gratis opleiding reanimatie en AED in cultuurzaal de Balluchon (onder voorbehoud van de epidemiologische situatie). Een automatische externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat het hartritme van het slachtoffer van een hartstilstand analyseert. Een AED verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer. In Koekelare werden onlangs drie nieuwe toestellen geplaatst. Met de vorming wil de gemeente inwoners informeren over de locaties en het gebruik. De deelnemers ontvangen op het einde een officieel attest van het Rode Kruis Vlaanderen. Inschrijven kan via deze link: https://bit.ly/3E7QXF9 (ingeven in Google of ga naar de website www.koekelare.be en klik door). Let op! Er zijn beperkte plaatsen en er is een minimumleeftijd van 16 jaar. Wie zich inschrijft krijgt voorafgaand de opleiding informatie waarin alle richtlijnen worden verduidelijkt. Meer info: • vorming@rodekruisichtegem.be • Gemeentelijke preventiewerker (jana.syoen@logobruggeoostende.be of 0493 91 10 85)


SOCIAAL HUIS

DE KANSENPAS De kansenpas geeft mensen met een beperkt budget 50% korting op: • Het lidgeld van een Koekelaarse sportvereniging • De speelpleinwerking (ook de daguitstappen, zwemmen,…) • De activiteiten van de tienerwerking (teewee) • Activiteiten georganiseerd door de bibliotheek • Culturele activiteiten en lidgelden • Lidgeld van Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (muziekacademie) • Sportactiviteiten en sportkampen • Jeugdactiviteiten en lidgelden jeugdverenigingen • Seniorenactiviteiten en lidgelden seniorenverenigingen

Voor wie is deze pas bestemd? Je bent gedomicilieerd in Koekelare en voldoet aan één van volgende voorwaarden: • Je hebt een laag inkomen (op heden € 20.763,88 verhoogd met € 3.843,96 pp ten laste; wordt geïndexeerd) • Je bent in schuldhulpverlening met schuldenlast: budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling

Hoeveel bedraagt de tussenkomst? Er is een tussenkomst van maximaal € 150 per persoon per jaar over de verschillende diensten heen. Ook voor uitrusting en benodigdheden kan je terecht bij het Sociaal Huis (sportkledij, cursus, muziekinstrument, uniform,…). Meer info: • Sociaal Huis (Ichtegemstraat 18) • 051 58 10 01 • socialedienst@koekelare.be

JANUARI, MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen baarmoederhalskanker

Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via deze test opgespoord. Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.

De tijd vliegt: drie jaar is zo voorbij… Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de doelgroep behoort en het te lang geleden is dat je een uitstrijkje heb laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek. be, of surf naar https://baarmoederhalskanker. bevolkingsonderzoek.be/. Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.

9


SOCIAAL HUIS

IBO DE BUIDEL ZOEKT ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS! Ben jij sociaal en help je graag? Beschik je over wat vrije tijd en draag je kleuters, lagere schoolkinderen en begeleiders een warm hart toe?

Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!

DE GEZELLIGE TALLORE

Elk engagement is waardevol. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je investeert en wanneer je wenst te komen helpen, dit in samenspraak met de coördinator van het IBO. Als vrijwilliger ben je verzekerd en krijg je de nodige ondersteuning en begeleiding, alsook de warme glimlach van het ganse team en leuke contactmomenten met andere vrijwilligers.

Samen met leeftijdsgenoten kan je in een gezellige sfeer, dicht bij jou in de buurt, genieten van een lekkere, vers bereide en gezonde warme maaltijd! In januari 2022 gaat de Gezellige Tallore helaas NIET door uit voorzorg. Onder voorbehoud van de epidemiologische situatie, vind je hieronder alvast de data voor februari 2022:

Waar en wanneer?

Jouw taken

Bovekerke - Gemeenschapszaal D’ Oude Schole Datum: 18.02.2022

Je biedt (logistieke) ondersteuning aan de organisatie en de begeleiders. Concreet: • Toezicht in de huiswerkruimte • Toezicht bij het schilderen • Helpen bij het koek-, fruit- en drankmoment • Helpen en toezicht bij het toiletgebeuren • Dranken koud zetten en leeggoed opvolgen • Keuken op orde zetten en houden • Aandacht voor sorteren en vuilnisbakken helpen buiten zetten. • …

De Mokker - Gemeenschapszaal De Mokkernaere Datum: 22.02.2022 Activiteit: Orkest Marcelino & Friend De prijs van een maaltijd is € 8. Onze vrijwilligers kunnen voor vervoer zorgen. Daarvoor betaal je € 2 (heen en terug). Inschrijven is noodzakelijk en kan tot twee dagen ervoor bij het onthaal van het Sociaal Huis op het nummer 051 58 10 01 of via sociaalhuis@koekelare.be. Meer info: • Sociaal Huis (Ichtegemstraat 18) • 051 58 10 01 • sociaalhuis@koekelare.be

10

Meer info: • De Buidel Initiatief Buitenschoolse Opvang (Ringlaan 1D) • 051 74 82 47 • pamela.laporte@koekelare.be


SOCIAAL HUIS

VACATURE BEGELEIDERS - INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BUIDEL Het gemeentebestuur van Koekelare zoekt enthousiaste begeleiders voor het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) De Buidel – Ringlaan 1D.

Jouw taken Samen met het team van begeleiders sta je in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Je zorgt ervoor dat zowel kinderen als ouders zich welkom voelen in onze opvang. Je hebt een hoog inlevingsvermogen en kan je verplaatsen in de wereld van de kinderen. Met je creativiteit en verbeelding slaag je erin hen een leuke tijd te bezorgen. Bovendien bemoedig je hen wanneer ze het even moeilijk hebben.

Wie zoeken we? Je beschikt over een diploma secundair onderwijs en voldoet aan de voorwaarden van Kind en Gezin om een functie als kinderbegeleider in het IBO te kunnen uitoefenen. Onder andere volgende diploma’s komen in aanmerking: • BSO 7de jaar kinderzorg/leefgroepenwerking/ internaatswerking • TSO bijzondere jeugdzorg • VSPW- opleiding kinderzorg • VSPW jeugd- en gehandicaptenzorg • TSO Sociale en Technische Wetenschappen Je streeft er samen met ons team naar om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen.

Wat bieden we? • We bieden een systeem van variabele uren (buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties). • Er is mogelijkheid om deze job te combineren met een andere tewerkstelling. • Je wordt vergoed volgens de salarisschaal C1 – C3 (minimaal 23.590,55 EUR en maximaal 43.176,80 EUR bruto jaarsalaris aan 100% aan huidige index). • Relevante ervaring komt in aanmerking met een maximum van 8 jaar. • Het loon wordt aangevuld met: haard- of standplaatstoelage - vakantiegeld - eindejaarstoelage maaltijdcheques (€ 6,50 per gepresteerde dag) - fietsvergoeding - hospitalisatieverzekering. • Het gaat om een contract van onbepaalde duur, 19 of 21 uren per week. • De aanvangsdatum is te bepalen in onderling overleg.

Interesse? Solliciteren kan je doen door je cv, motivatie en een kopie van het gevraagde diploma te bezorgen via www.koekelare.be/vacatures. Je dient bovendien te slagen voor de selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke en een praktische proef. Kandidaten ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. Voor bijkomende informatie over de vacature kan je een e-mail sturen naar pamela.laporte@koekelare.be of bellen naar 051 74 82 47.

11


CULTUUR

PROGRAMMA CULTUURZAAL DE BALLUCHON Tickets: www.ticketwinkel.be/balluchon FREDDY MAERTENS, LUCIEN VAN IMPE & FILIP OSSELAER met ‘Mannen in geel en groen’

Freddy en Lucien keren terug naar hun kindertijd, de krantenrondes, de eerste kermiskoersen, hun liefde voor Rita en Carine, de eerste zeges en het besef dat ze grote renners kunnen worden. Ze vertellen over de overwinningen, de nederlagen, vallen en opstaan, over opgroeien in de jaren zestig en groot worden in de jaren zeventig. Samen beleefden ze in diene zomer van 1976 de Tour De France als groot hoogtepunt: Lucien wint geel, Freddy groen!

© Sara De Graeve

Zaterdag 19 februari om 20 uur Freddy Maertens en Lucien Van Impe samen op het podium? Dat klopt! Waar ze elkaar vroeger podiumplaatsen afsnoepten, staan ze nu schouder aan schouder. Filip Osselaer - auteur van de fel bejubelde boeken over de twee topcoureurs - neemt hen in een avondvullende show mee op een nostalgische tocht doorheen hun ongelooflijke carrière. Een onvergetelijke avond voor Koekelare … met twee van de beste wielrenners aller tijden, twee absolute wielermonumenten, met twee grote heren. Een avond waarop zeges opnieuw gevierd worden en nederlagen opnieuw geleden. Met de mooiste truitjes, de prachtigste beelden, de pakkendste woorden en de beste muziek bij twee uitmuntende wielercarrières. Mis de ontmoeting met deze levende legenden niet! Tickets: € 15

Reserveer nu ook al voor: THE STARLINGS (TOM DICE/KATO CALLEBOUT) met ‘Magic Strings Tour’ Zaterdag 19 maart om 20 uur “Do you wanna come along, in my little submarine?” ‘Vitaminen voor het hart’, dat is hoe je The Starlings het best kunt beschrijven. Met hun unieke samenzang en positieve energie weten Tom Dice en Kato Callebaut op magische wijze een lach en een traan op ieders gezicht te toveren. Ze nemen je mee voor een avond tijdloze muziek uit eigen repertoire, enkele odes aan hun eigen idolen en natuurlijk mogen ook hun hits uit het tv-programma ‘Liefde voor muziek’ niet ontbreken.

12


CULTUUR

Voor hun ‘Magic Tour’ brengen ze niet alleen zichzelf maar ook enkele TOP-strijkers mee, die de gevoelige snaar nog extra weten te raken. Het pas getrouwde stel weet als geen ander emoties en verhalen over te brengen op het publiek.

The Starlings staan garant voor een magische avond vol liefde én muziek. Meer info: • : @wearethestarlings Tickets: 18 euro

TOERISME

SLUITINGSDAGEN MUSEA/DIENST CULTUUR & TOERISME Het Käthe Kollwitz Museum, het Fransmansmuseum en de dienst voor toerisme & cultuur zijn tijdens de eindejaarsperiode gesloten vanaf vrijdag 24 december tot en met maandag 3 januari.

LOGIESBOEK ‘VLAANDEREN VAKANTIELAND 2022’ GRATIS AF TE HALEN BIJ DIENST CULTUUR & TOERISME EN DE BIB Het logiesboek van ‘Vlaanderen Vakantieland’ is terug van weggeweest! Op zoek naar enkele leuke tips voor een midweek of een weekendje weg dicht bij de deur? Haal dan deze inspirerende brochure met meer dan 1.300 leuke logeeradresjes in huis! Het logiesboek is gratis te verkrijgen aan de balie van de dienst cultuur en toerisme en de hoofdbibliotheek. Meer info of online je exemplaar reserveren: • www.logereninvlaanderenvakantieland.be

13


ONDERWIJS

JUNIOR TECHNIEKACADEMIE Zit je in het 3de of 4de leerjaar? En heb je zin in een nieuwe uitdaging? In de Junior Techniekacademie neem je deel aan 8 workshops, waar je onder begeleiding van 2 techniekcoaches boeiende STEM-projecten maakt: • constructie hout: De gekke hanger – bouw een kleerhanger volgens eigen creativiteit • energie/transport elektriciteit: Het windwagentje - een wagentje dat vooruit of achteruit rijdt • communicatie-ICT: Milo gaat op onderzoek met LEGO-robot WeDo keuze uit 4 projecten • constructie textiel: Maak je eigen uniek etui uit vilt

De eerste workshop start op woensdag 23 februari Inschrijven kan vanaf zaterdag 18 december via www.techniekacademie-koekelare.be. Klik door naar het tabblad ‘inschrijving’. Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen.

De workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15 uur. De eerste vier workshops gaan door in het SintMartinusinstituut (Ichtegemstraat 14), de laatste vier workshops gaan door in Da Vinci Atheneum (Moerestraat 20). Voor de hele reeks betaal je € 65, aan het eind van de reeks wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd. Meer info vind je op www.techniekacademiekoekelare.be. Voor mensen met een beperkt budget wordt vrije tijd goedkoper met de kansenpas. De kansenpas kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis. Het geeft je recht op 50% korting. Zie verdere info op www.koekelare.be/kansenpas of op pagina 10 van deze Roepsteen.

ALLE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN ZIJN IN 2022 GESLOTEN OP: 01.01.2022 Nieuwjaar 18.04.2022 Paasmaandag 01.05.2022 Feest v/d arbeid 26.05.2022 O.H. Hemelvaart 27.05.2022 Brug O.H. Hemelvaart 06.06.2022 Pinkstermaandag 11.07.2022 Feest Vlaamse Gemeenschap 21.07.2022 Nationale Feestdag 14

15.08.2022 O.L.V. Tenhemel-opneming 05.09.2022 Kermismaandag 01.11.2022 Allerheiligen 02.11.2022 Allerzielen 11.11.2022 Wapenstilstand 15.11.2022 Koningsdag 25.12.2022 Kerstmis 26.12.2022 Tweede Kerstdag


Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be !

Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiTdatabank. Om je activiteit in De Roepsteen van maart-april te publiceren, dien je ze voor 3 februari in te voeren in de UiT databank.

Lokaal Dienstencentrum Ten Patershove Di 4 januari en di 1 februari om 14 uur (afspraak om 13.30 uur in het dienstencentrum) Bowling (clubwerking LDC) Prijs: € 1 Waar: De Goe Smete (Ringlaan 33) Contact: tenpatershove@diksmuide.be 051 79 32 80

OKRA Koekelare Do 6 januari (9 tot 11 uur) Lijndansen Prijs: € 1,50 Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56 Vr 7 januari en vr 4 februari (13.30 tot 17 uur) Trabollen Prijs: Gratis Waar: De Klyteput (Bergmolenweg 2) Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56 Woe 12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst = GEANNULEERD Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56 Do 13, 20, 27 januari en do 3, 10 en 24 februari (9 tot 11 uur) Lijndansen Prijs: € 1,50 Waar: Zaal De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44) Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56

Vr 14, 28 januari en vr 11 en 25 februari Petanque Prijs: € 1 Waar: Sporthal Koekelare (Belhuttebaan 40) Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56

Natuurpunt Ruidenberg

Vr 21 januari en vr 18 februari (13.30 tot 17 uur) Wandelen (± 9 km met koffiestop) Prijs: Gratis Waar: Parking De Buidel (Ringlaan 1) Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56

S-Plus

Do 3 februari Crea Prijs: € 1,50 Waar: Huis Proot (Noordomstraat 2) Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56

Zo 9 januari (10 tot 12 uur) Koekelarebos in wintertooi Waar: Parking Koekelarebos (Litterveldstraat) Contact: pollentier.georges@outlook.com 0486 82 41 41 www.natuurpunt.be/agenda

Koffiefeest/kaarting janurari gaat niet door Contact: Urbain Scharmin (051 58 18 76) of William Lansens (051 58 90 93)

Wandelclub Koekelare vzw Za 15 januari Nieuwjaarstocht Prijs: € 3 (leden € 1,50) Waar: Zaal Zuudhove (Ichtegemstraat 14/2) Contact: 0494 72 67 43 info@wandelclub-koekelare.be

Gezinsbond Ichtegem

Do 10 februari en do 24 februari (13 tot 17 uur) Kaarten en gezelschapsspelen Prijs: € 1,50 Waar: Zaal De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44) Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be 051 58 94 56

Woe 26 januari tot vr 4 maart (telkens op woe of vrij van 19 tot 22.30 uur) Koken voor mannen Prijs: € 100 (4 kookavonden) Waar: Atheneum Da Vinci (Ringlaan) Contact: bogaertnauwynck@telenet.be +31 478 22 12 10

Jorko

VV Koekelare

Vr 7 januari Nieuwjaarsconcert januari 2022 = GEANNULEERD Contact: Luc Desimpel (051 58 98 17)

Vr 11 februari (20 tot 23 uur) Mama’s Jasje – theatertournée 30 jaar Mama’s Jasje Prijs: € 23 Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

15


NUTTIGE INFO

Openingsuren gemeentehuis (momenteel op afspraak) Sint-Maartensplein 19 T 051 58 92 01 info@koekelare.be Maandag 8.30 tot 12.30 19 uur Dinsdag 8.30 tot 12.30 Woensdag 8.30 tot 12.30 Donderdag 8.30 tot 12.30 Vrijdag 8.30 tot 12.30

uur & 13.30 tot

Dinsdag 8 tot 12 uur & 13.30 tot 18.30 uur Woensdag 8 tot 12 uur Donderdag 8 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur Vrijdag 8 tot 12 uur Openingsuren recyclagepark Nijverheidsstraat 6 T 051 58 33 90 recyclagepark@koekelare.be

uur uur uur uur

Openingsuren Sociaal Huis (momenteel op afspraak) Ichtegemstraat 18 T 051 58 10 01 sociaalhuis@koekelare.be Maandag 8 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur

Dinsdag 12.45 tot 17.30 uur Woensdag 8.15 tot 12 uur & 12.45 tot 17.30 uur Donderdag 12.45 tot 17.30 uur Vrijdag 12.45 tot 17.30 uur Zaterdag 9.30 tot 16 uur

Openingsuren bibliotheek Uitleenpost Koekelare Sint-Maartensplein 15b T 051 58 09 65 bibliotheek@koekelare.be Dinsdag 10 tot 12 uur Woensdag 13.30 tot 16.30 uur Donderdag 16 tot 19 uur Vrijdag 17 tot 19 uur Zaterdag 10 tot 12 uur Openingsuren bibliotheek Uitleenpost Bovekerke Oudstrijdersstraat 9 T 051 54 58 99 bibliotheek@koekelare.be Maandag 14.30 tot 16.30 uur Woensdag 15.30 tot 18.30 uur

NUTTIGE NUMMERS NOODNUMMERS Ambulance of brandweer: 112 Politie: 101 Wijkpolitie Koekelare: 051 57 54 90

FLUVIUS (GAS/ELEKTRICITEIT) Infolijn: 078 35 35 34 Gasgeur (gratis): 0800 65 0 65 Storing/defect: 078 35 35 00 Bv. straatverlichting

WACHTDIENSTEN Dokter: 1733 Apotheek: 0900 10 500 Tandarts: 0903 399 69 (weekends, feestdagen en brugdagen tussen 9 en 18 uur)

De Watergroep: 02 238 96 99 Belbus: 059 56 52 56 Druglijn: 078 15 10 20 Antigifcentrum: 070 245 245 Child Focus: 116 000 Kind & Gezin: 078 150 100

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 Coördinatie: Magalie Waroquier - magalie.waroquier@koekelare.be 16

V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.