De Roepsteen editie september - oktober 2022

Page 1


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

HERFSTBOOSTER COVID-19 Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter, zullen alle volwassenen in Vlaanderen vanaf begin september uitgenodigd worden voor een ‘Herfstbooster’ tegen COVID-19. De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-besmetting: wie gevaccineerd is, loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden. Die bescherming is hoog voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen. Na een aantal weken en zeker maanden begint de werkzaamheid van de vaccins geleidelijk aan af te nemen. Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte. Een vaccinatie aan het begin van de herfst zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden, opnieuw versterkt wordt. In de herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuw periodes met veel COVID-19-besmettingen. Sinds de start van de pandemie zagen we immers telkens sterke heropflakkeringen in het najaar. Voor een volgende heropflakkering zich aandient, willen we alle volwassenen in Vlaanderen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken met een booster om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan.

Vaccinatie in september en oktober Volgende groepen zullen als eerste uitgenodigd worden: • De risicogroepen (65+ en personen met verlaagde immuniteit) • Daarnaast het zorgpersoneel en de 50-64 jarigen • Daarna de rest van de bevolking (+18)

Inwoners van Koekelare kunnen voor hun herfstbooster terecht in het vaccinatiecentrum THOR in de Industrielaan 15 in Torhout. De uitnodigingen voor de herfstbooster starten begin september. Voor 1 november moet iedereen de kans gekregen hebben om een herfstbooster te krijgen. Je mag je uitnodiging dus verwachten in september of de eerste helft van oktober. Je krijgt je uitnodiging per post en in je e-box (soms ook per e-mail). Je maakt een afspraak voor de vaccinatie door online of telefonisch je uitnodiging te bevestigen. Je kan je afspraak verplaatsen of de vaccinatie weigeren.

Eerste booster voor iedereen sterk aanbevolen Heb je nog helemaal geen booster gekregen? Het is sterk aanbevolen dat je die nog krijgt. Na een basisvaccinatie zonder booster daalt ook de bescherming tegen ernstige infectie door de huidige varianten. Neem hiervoor zelf contact op met het vaccinatiecentrum via 050 89 36 99 of via vaccinatie@torhout.be (In mails graag telkens rijksregister/bisnummer en telefoonnummer vermelden, zo kan je vlot worden geholpen). Verder blijven ook de andere gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker in drukke ruimtes, ventileren, handhygiëne …) sterk aanbevolen. Meer info over de herfstbooster: • www.laatjevaccineren.be.

2


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

WEGENWERKEN IN ONZE GEMEENTE - OMLEIDINGEN

GEEN WEKELIJKSE MARKT OP DINSDAG 1 NOVEMBER

Op 8 augustus is de firma Verhelst Aannemingen uit Oostende gestart met de vernieuwing van de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Koekelare, Fluvius en de provincie West-Vlaanderen. We herinneren onze inwoners eraan dat de aanleiding voor de werken de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is zodat onze gemeente tegen 2027 voldoet aan de opgelegde regels over waterzuivering. Er wordt vanzelfsprekend van de werken gebruik gemaakt om een beter wegdek en veiliger fietspaden aan te leggen. Er zijn 5 fasen voorzien. In de eerste fase wordt er gewerkt tussen het kruispunt De Pluim en de Ringlaan. Het Kruispunt De Pluim en een eerste stuk van de Oostmeetstraat werden intussen opgebroken en de eerste nieuwe rioleringen werden aangelegd. Deze eerste fase zal zeker duren tot begin 2023.

Op dinsdag 1 november zal er uitzonderlijk geen wekelijkse markt zijn naar aanleiding van Allerheiligen.

Deze grote infrastructuurwerken zorgen onvermijdelijk voor hinder bij de bewoners maar ook bij de weggebruikers. Het onderbreken van een belangrijke verbindingsweg heeft grote gevolgen voor het verkeer. Andere kleinere wegen worden tijdens de uitvoering van de werken extra belast, dat is niet te vermijden. Er is een grote omleiding voorzien via Leke en Moere maar het plaatselijk verkeer zal vooral de Brugse Heirweg-Sterrestraat en de Westmeetstraat gebruiken als omleidingsweg. Om de veiligheid van alle weggebruikers maar vooral deze van de fietsers te verhogen, werd beslist om een snelheidsbeperking van 50 km/u in te voeren langs de Brugse Heirweg en de Westmeetstraat. In de Pottebezemstraat en de Sterrestraat, die in de bebouwde kom liggen, was de snelheid al beperkt tot 50 km/u. Daarnaast werd er langs de Pottebezemstraat en de Asstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd om een vlottere verkeersafwikkeling te krijgen. Fietsers mogen echter in beide richtingen rijden om de fietsafstand tussen De Mokker en het centrum van Koekelare niet onnodig te verhogen. Het bestuur vraagt aan de automobilisten om extra rekening te houden met de fietsers langs de Pottebezemstraat en de Asstraat en ook langs de andere omleidingswegen. Dit kan je doen door je snelheid te matigen en door voldoende afstand te houden bij het kruisen of inhalen van fietsers. De start van het schooljaar zorgt telkens voor een stijging van het aantal fietsers op de weg. Jonge kinderen zijn de zwakste weggebruikers en verdienen dan ook extra waakzaamheid van de andere weggebruikers.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN Alle gemeentelijke diensten en diensten van het Sociaal Huis zijn gesloten op: • Maandag 5 september (Kermismaandag) • Vrijdag 16 september (IBO De Buidel, de dienst Cultuur & Toerisme en de bib blijven die dag wel open) De hoofdbib en bib in Bovekerke zijn naast 5 september ook gesloten van dinsdag 27 september tot en met maandag 3 oktober.

3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

VERNIEUWING VERKEERSLICHTEN KRUISPUNT RINGLAAN – MOERESTRAAT

HELP MEE ONZE GEMEENTE TE VERGROENEN

Na een grondige verkeeranalyse in 2020 van het kruispunt Ringlaan – Moerestraat, werden een aantal pijnpunten vastgesteld. Bijgevolg werd er een plan opgemaakt om het kruispunt veel veiliger te maken met in het bijzonder aandacht voor de fietsers waaronder de schoolgaande jeugd, de voetgangers maar evenzeer alle andere weggebruikers van dit drukke kruispunt. We zetten hieronder enkele belangrijke aanpassingen op een rij.

Veel kleine landschapselementen (kle’s) zoals hagen, houtkanten, kleine bosjes in onze regio zijn verdwenen. Kle’s hebben niet enkel een ecologische functie, ze maken het landschap ook visueel aantrekkelijk.

De assen van de Moerestraat liggen niet recht tegenover elkaar waardoor voor heel wat weggebruikers een verwarrende situatie ontstond. Hierbij werden de voorrangsregels bij het afslaan naar links vanuit de Moerestraat richting rondpunt of omgekeerd vanuit de Moerestraat richting De Mokker, vaak niet gerespecteerd. Ook voor de fietsers was het linksaf slaan voor deze beide richtingen gevaarlijk. Er komt daarom een loskoppeling van groenlicht voor beide richtingen op de as Moerestraat. Hiermee vermijden we conflicten tussen linksafdraaiende wagens én fietsers en verkeer op deze as. Er zullen drie fasen zijn in het nieuwe seinplan: een fase groen op de as Ringlaan, een fase groen voor Moerestraat vanuit Eernegem (alle richtingen) en een fase groen voor Moerestraat vanuit het centrum (alle richtingen). Om fietsers veiliger het kruispunt te laten verlaten, worden bovendien aparte fietsverkeerslichten op de as Ringlaan voorzien die een stuk voorbij de verkeerlichten voor de wagens zullen staan. Zij geven de fietsers voorsprong (minder kans op dodehoekongevallen). Daarnaast komt er een moderne detectie van het verkeer met een dynamisch seinplan. De nultoestand wordt de as Ringlaan. Dit betekent dat wanneer er geen aanvragen zijn van de as Moerestraat (via detectie of via drukknoppen voor voetgangers en fietsers) de as Ringlaan op groen blijft.

Bij het ter perse gaan van deze Roepsteen zijn de werken volop aan de gang. Nadat de werken worden afgerond (als alles goed loopt, vóór de start van het nieuwe schooljaar), zal er meer communicatie volgen via de gemeentelijke kanalen en via de scholen met duiding en foto’s van de vernieuwde situatie. Meer info: • 051 61 04 93 • bart.inghelbrecht@koekelare.be 4

MILIEU

Om de aanplant van kle’s te stimuleren organiseren we een gezamenlijke aankoop van plantpakketten. De gemeente subsidieert een deel van de aankoopkost waardoor het tarief heel voordelig wordt. We voorzien streekeigen plantmateriaal wat inhoudt dat de planten beter zijn aangepast aan de lokale omstandigheden. De plantpakketten kunnen aangekocht worden door inwoners die wonen in agrarisch gebied, natuurgebied of woongebied met landelijk karakter. Welke types plantgoed worden aangeboden door de gemeente: • verschillende soorten jong plantgoed in pakketten van 20 planten aan € 5/ plantpakket. • Verschillende types hoogstambomen in pakketten van 5 bomen aan € 40/ plantpakket. • Verschillende types hoogstamfruitbomen in pakketten van 5 bomen aan € 50/plantpakket.


MILIEU

Interesse? Het volledige reglement en de aanvraagformulieren vind je terug via www.koekelare.be/plantpakketten.

Bestellingen dienen doorgegeven te worden aan de milieudienst tegen uiterlijk 1 november. Het plantgoed kan dan later opgehaald worden op enkele vastgelegde datums.

Inwoners die niet in aanmerking komen voor de plantpakketten van de gemeente, omdat ze bijvoorbeeld in woongebied wonen, kunnen er alsnog bestellen via de groepsaankoop van het regionaal landschap.

Meer info: • 051 58 92 01 • heidi.meulemeester@ koekelare.be • www.koekelare.be/plantpakketten

Behaag je tuin

Het Regionaal Landschap Westhoek garandeert ook kwaliteitsvol, streekeigen plantgoed. Bekijk de pakketten via www. behaagjetuin.be. Bestellen kan online van 1 september tot 15 oktober. Het bestelde plantgoed kan dan later in Koekelare afgehaald worden.

Samenaankoop

(fruit)bomen, hagen, wilgentakken en klimplanten in de Westhoek door Regionaal Landschap Westhoek en je gemeente

Bestel online je streekeigen plantgoed tussen 1 september en 15 oktober 2022. www.behaagjetuin.be

Meer info: • www.behaagjetuin.be

Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 17 december.

BOOM ZOEKT TUIN V.U. Jurgen Vanlerberghe, RLWesthoek, Zonnebeekseweg 361, Ieper

Gratis infosessies op verschillende data www.rlwesthoek.be

5


MILIEU

BOOM ZOEKT TUIN Wil je je tuin aanpakken, maar weet je niet goed waar te beginnen? Kan je advies gebruiken over hoe je jouw tuin kan vergroenen, schaduw creëren, regenwater bufferen …? Schrijf je dan in voor de gratis infosessie ‘Boom zoekt tuin’ op 29 september om 19 uur in Cultuurzaal De Balluchon. Je krijgt er ondersteuning op maat van jouw tuin (breng de afmetingen mee). Schrijf je in via rlwesthoek.bookfast.me. Elke aanwezige inwoner krijgt bovendien een bon om een gratis klimaatboom te bestellen (één per adres).

Regionaal Landschap Westhoek en Gemeente Koekelare nodigen je uit op

29 september Cultuurzaal De Balluchon, Koekelare

19u00

Gratis infosessie met ondersteuning en advies over aanplantingen in jouw tuin Inschrijven via https://rlwesthoek.bookfast.me Gratis boom voor elke aanwezige Koekelarenaar* Doe mee aan de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ en bestel jouw (fruit)bomen, hagen, wilgentakken en klimplanten aan een voordelig tarief. *één boom per adres

GEVELTUINTJES, VERGROEN JE STRAAT! Zie je graag wat meer groen in de straat? Wil je meer kleur en sfeer in jouw straat? Wil je mee helpen aan een verhoging van de biodiversiteit? Misschien is een geveltuintje dan iets voor jou? Koekelare wil extra inzetten op groen in de gemeente. Daarom willen we onze bewoners stimuleren voor het aanleggen van een geveltuintje. Een geveltuin is een smalle strook in het trottoir tegen de gevel met klimplanten.

Voorwaarden

Hoe?

• Er dient minstens 1,20 meter obstakelvrije wandelruimte vrijgehouden te worden. • De straatgeveltuin blijft op een afstand van minimaal 30 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren, tenzij de buren akkoord gaan om daarvan af te wijken. • De breedte (langs de woning) van de geveltuin mag maximaal 1 meter zijn. • De maximale uitsteek van de geveltuin bedraagt 50 cm, loodrecht gemeten van de gevel. • Het gebruik van doornige of giftige planten is verboden.

Je vult het aanvraagformulier in via de website en voegt er een plannetje bij. De gemeente bundelt alle aanvragen en contacteert de aanvragers.

Meer info en het digitaal aanvraagformulier: • www.koekelare.be/geveltuintjes

Slim gekozen gevelbeplanting zorgt voor verkoeling in de zomer, is een belangrijke bron van fijn stof filtratie en captatie van regenwater. Gevelbeplanting heeft een positieve invloed op de lokale biodiversiteit. Het trekt heel wat vlinders, vogels en bijen aan.

6

Na een positieve evaluatie breekt de gemeente de nodige stoeptegels uit waarna je aan de slag kan om de nodige klimplantjes te voorzien. Hou er rekening mee dat je je geveltuintje wel zelf dient te onderhouden.


MILIEU

DOPJESACTIE – JIJ SPAART TOCH OOK? Vzw Vrienden der Blinden zamelt dopjes in ten voordele van de opleiding van hun blindengeleidehonden. Die opleiding duurt ongeveer 20 maanden waarvan de kosten kunnen oplopen tot € 25.000 per hond. Voor personen met een visuele beperking is dat niet haalbaar en daarom stelt Vrienden der Blinden de hond gratis ter beschikking van de gebruiker. De helft wordt betaald door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. De andere helft moet het centrum zelf “verdienen” en daarbij kunnen ze zeker jouw hulp gebruiken. Dit kan via giften maar

ook simpelweg door dopjes in te leveren.

Wat brengen de dopjes op? De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt per kg. 1 kg brengt ongeveer € 0,30 op, dat is omgerekend € 300 per 1.000 kg. Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er 83,333 kg nodig. Dat is heel wat, dus jouw hulp is meer dan welkom!

Hoe kan je helpen? Je kan thuis dopjes verzamelen en die naar het inzamelpunt op het recyclagepark in onze gemeente brengen.

Meer info: • www.vriendenderblinden.be • Frans Caen (0476 38 15 16 of caen.frans@telenet.be)

ENERGIEFITSESSIES

Energiefit-sessies

Verwarming

19/09/2022

Heb je binnenkort bouw- of verbouwplannen en wil je tips en tricks weten om grondiger te BENOveren?

Ventilatie

12/10/2022

Warm water

26/10/2022

Warmtepompen

15/11/2022

Zonnepanelen

29/11/2022

Dat kan met de GRATIS Energiefit-sessies! Energiehuis Westhoek organiseert i.s.m. Fluvius binnenkort deze sessies.

Online Online Online Online Online

Muurisolatie en hoogrendementsglas Online

Dakisolatie Online

start om 20u00 start om 20u00 start om 20u00 start om 20u00 start om 20u00

8/12/2022

start om 20u00

20/12/2022 start om 20u00

Bewoners uit de Westhoek kunnen aan elke sessie deelnemen! Schrijf je snel in via de QR-code of op

www.fluvius.be/energiefit

Of schrijf je in via Energiehuis Westhoek: energiehuis@dvvwesthoek.be - 051 97 04 20 DIENSTVERLENENDE VERENIGING

WESTHOEK

7


MILIEU

VERKLEIN JE VOETAFDRUK EN GA VOOR 30% MINDER AFVAL Doe mee aan de campagne 30% minder en ga de uitdaging aan om de komende maanden 30% minder restafval te produceren. Sorteren doen we bijna allemaal, maar het kan nog beter. Meer dan 1/5 van de afvalzak bestaat uit recycleerbaar materiaal. Denk maar aan die lege tube tandpasta, een kassaticket of de gescheurde t-shirt die nog in de restafvalzak terecht komen. Jammer van de verloren grondstoffen, energie en kosten.

plekje in de koelkast voor restjes. Het klinkt eenvoudig en dat is het ook.

Zo doe je het: 1. Surf naar 30procentminder. be, geef je postcode in en ontdek de acties. 2. Registreer je, doe mee aan acties en verzamel punten. 3. Ruil je punten in voor een Couckelaerebon (€ 10) of een wedstrijdbiljet waarmee je kans maakt op boekenpakket van Delphine Steelandt ter waarde van € 200.

Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda en wie weet win je een extraatje: • 28 augustus: Koekelare trakteert • 4 oktober: Sorteerstand op de wekelijkse markt. Kom tussen 9 en 12 uur langs met je verpakkingsvraag. • 22 oktober: Inzamelactie herbruikbaar materiaal van 9 tot 12 uur, recyclagepark Koekelare.

Maar ook brood, pasta, verdorven groente of een vervallen potje yoghurt belanden nog onterecht in de afvalzak. Dit voedselverlies kost een gezin jaarlijks € 369* en is bovendien ook verantwoordelijk voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. *Inclusief drank.

Elke actie, hoe klein ook, heeft een effect op de restafvalzak en op het milieu. Op het platform 30procentminder.be kies je uit een gamma van kleine praktische acties. Elke actie levert punten op die je kan omruilen voor een Couckelarebon (€ 10) of een wedstrijdbiljet. Je kiest zelf wat je wanneer haalbaar vindt. Een extra vuilnisbakje voor PMD in de badkamer of een vast

8

• Lezing Delphine Steelandt, datum en locatie op www.30procentminder.be Meer info: • www.30procentminder.be


MILIEU

KOM MEE WANDELEN TIJDENS DE NACHT VAN DE DUISTERNIS! Op zaterdag 8 oktober organiseert de Koekelaarse milieuraad terug de nacht van de duisternis. Samen met de buurgemeenten Kortemark en Ichtegem trekken we de nacht in. Het natuurgebied ‘De Swal’ en Koekelareberg worden in het donker verkend onder begeleiding van een gids. We gaan er volop genieten van de rust en gezelligheid die de Nacht van de Duisternis met zich meebrengt.

Ook ‘goesting’ in dit duister avontuur? Stap dan met ons mee! Afspraak om 19.30 uur ter hoogte van café de Klyteput (Bergmolenweg 2, Koekelare). Van hieruit maken we een wandeling samen met een gids. Bij aankomst aan de Klyteput bieden we alle deelnemers een kop lekkere soep aan. Trek stevige stapschoenen aan en vergeet je zaklamp niet. We hopen je talrijk te mogen verwelkomen!

De wandeling is gratis, maar wel graag vooraf inschrijven bij de milieudienst. Dat kan tot maandag 3 oktober via mail heidi. meulemeester@koekelare.be of via 051 58 92 01.

SPORT WANDELUITSTAP VOOR SENIOREN NAAR IEPER Op dinsdag 11 oktober organiseert Mivos een wandeluitstap voor senioren naar Ieper. Er zijn diverse wandelroutes met afstanden tussen 3,5 en 11 km. Dagindeling: • 12.30 uur: vertrek met bus aan de parking van de sporthal • Rond 13.30 uur: verwelkoming met koffie • 14 uur: start van de wandelingen • 18 uur: vertrek naar Munchenhof in Langemark voor avondmaal • ± 19.30 uur: terugkeer met bus vanuit Langemark

De prijs voor deze uitstap bedraagt € 25. In die prijs zitten onder andere het vervoer met de bus, de koffie, deelname aan de wandeling, broodmaaltijd met koffie en ongevallenverzekering. De bus zal vertrekken van op de parking van de sporthal om 12.30 uur. Het aantal deelnemers is beperkt. Sportieve kledij en aangepast schoeisel worden aangeraden. Voorzie eventueel ook regenkledij. Inschrijven kan vanaf dinsdag 6 september in het gemeentehuis. Betaling kan cash (gepast) of via Bancontact. Meer info: • 051 58 92 04 • sport@koekelare.be

9


SPORT

NIEUW OP MAANDAG: FOREVER FIT VOOR SENIOREN Vanaf oktober verzamelen de senioren elke maandag om 10 uur in de sporthal voor een uurtje fitheidstraining. Onder begeleiding van een ervaren lesgeefster proberen we onze algemene mobiliteit en basisconditie op pijl te houden. Deelnemen kost € 2 per les. Vooraf inschrijven is niet nodig. Op maandag 3 oktober is de eerste les. We starten uitzonderlijk al om 9.45 uur met koffie. Alle senioren zijn van harte welkom om eens te proeven van ons bewegingsaanbod. Meer info: • 051 58 92 04 • sport@koekelare.be

6DE EDITIE SCHOLENVELDLOOP Op woensdag 21 september organiseert de sportdienst samen met loopclub Tempo en de Koekelaarse scholen op Domein De Mote opnieuw een scholenveldloop voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs.

OPNIEUW VANAF SEPTEMBER: OMNISPORT

De veldloop start om 9 uur en alle reeksen worden tijdens de schooluren afgewerkt. Iedereen krijgt een drankje, een appel en een medaille.

Vanaf woensdag 14 september gaat er een nieuwe reeks omnisport van start. Elke woensdag kunnen kinderen van het eerste en tweede leerjaar in de sporthal proeven van verschillende sporten. We sporten wekelijks van 13.30 tot 15.30 uur onder begeleiding van een deskundige lesgever. Zij brengt de kinderen verschillende vaardigheden van uiteenlopende sporten bij in een groepje van maximaal 20 leerlingen. Tijdig inschrijven is de boodschap en kan vanaf donderdag 1 september bij de sportdienst.

Ouders, grootouders en vrienden zijn welkom om te supporteren. Alle Koekelaarse scholen doen mee en zorgen voor de begeleiding van de kinderen van en naar de sporthal.

Om het eerste trimester te sporten betaal je € 65, voor het hele jaar (tot halfweg juni) betaal je € 150. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Heel wat (LO-)leerkrachten werken mee op het terrein. Ook vrijwilligers van de lokale sportverenigingen en de sportraad helpen een handje. Inschrijven gebeurt via de scholen. Meer info: • 051 58 92 04 • sport@koekelare.be

10


SOCIAAL HUIS

ONDERWIJSCHEQUES Onderwijscheques kunnen gebruikt worden om schoolfacturen te betalen. De cheques zijn persoonsgebonden en kunnen enkel gebruikt worden voor het kind voor wie de onderwijscheque werd aangekocht.

Waarde en kostprijs? Eén onderwijscheque heeft een waarde van € 10. De persoon die de onderwijscheque aanvraagt, betaalt zelf € 2 per cheque aan het OCMW via overschrijving.

Voor wie? Elke leerling die: • gedomicilieerd is en verblijft in Koekelare OF • bij een pleeggezin in Koekelare verblijft EN • schoolloopt in het peuter, kleuter, lager of secundair onderwijs en Se-n-Se • ingeschreven is als een regelmatige leerling of student • Bovendien is (uitgezonderd voor de leerling of student die bij een pleeggezin in Koekelare verblijft) vereist dat: • de ouders een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan € 21 602,74 ver-

meerderd met € 3 999,36 per gezinslid ten laste. Deze bedragen worden geïndexeerd. • gezinnen die zich in een moeilijke situatie bevinden en niet voldoende kunnen instaan voor het basisrecht op onderwijs van de kinderen, kunnen in aanmerking komen na sociaal onderzoek.

Waarvoor? Onderwijscheques kan je gebruiken voor: • verplichte schooluitgaven • verplichte schoolreizen en uitstappen • sportdagen • verplichte boeken, werkmateriaal, kopies • zwem- en turngerief van school • schoolmaaltijden Onderwijscheques kan je niet gebruiken voor: • dranken of snacks • foto’s

Hoe en waar aanvragen? Onderwijscheques kan je aanvragen vanaf 1 augustus tot en met 31 mei van het lopend schooljaar in het Sociaal Huis. Meer info: • 051 58 10 01 • sociaalhuis@koekelare.be

DE GEZELLIGE TALLORE Samen met leeftijdsgenoten kan je in een gezellige sfeer, dicht bij jou in de buurt, genieten van een lekkere, vers bereide en gezonde warme maaltijd!

Menu SEPTEMBER Soep van de dag Tongscharrolletjes in witte wijnsaus met fijne groentjes en puree Dessert

Waar en wanneer?

Activiteit:

Bovekerke – Gemeenschapszaal D’ Oude Schole Data: 16/09 en 21/10

Optreden Brigitte Callebert

De prijs van een maaltijd is € 8,50. Onze vrijwilligers kunnen voor vervoer zorgen. Daarvoor betaal je € 2 (heen en terug).

Menu OKTOBER Soep van de dag Orloff op grootmoeders wijze met wortelen en aardappelen Dessert

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot twee dagen ervoor bij het onthaal van het Sociaal Huis op het nummer 051 58 10 01 of via sociaalhuis@koekelare.be.

De Mokker – Gemeenschapszaal De Mokkernaere Data: 27/09 en 25/10

Activiteit: Optreden van Guido Wauters

11


SOCIAAL HUIS

Meer info: • 051 59 15 59 • els.catrysse@koekelare.be Kom jij langs op 16 september of 27 september 2022? Breng dan zeker onderstaande bon mee. Er is GRATIS koffie met taart voor elke persoon die ingeschreven is.

STOOKOLIECHEQUE: HOE KRIJG IK DE TOELAGE VAN € 225? Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Daarbij besliste de regering om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van € 225 toe te kennen.

Wie kan de toelage aanvragen?

BON voor een GRATIS koffie met taart

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van € 225 netto aanvragen.

Hoe vraag je de vergoeding aan? Knip deze bon uit en breng hem mee op vrijdag 16 september 2022.

De toelage van € 225 wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online (stookoliecheque.economie.fgov.be) als op papier.

Je ontvangt na de maaltijd GRATIS koffie met taart! Deze bon is enkel geldig na inschrijving minstens twee dagen op voorhand en betaling ter plaatse. 1 bon per persoon.

Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning: • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw); • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

BON voor een GRATIS koffie met taart Knip deze bon uit en breng hem mee op dinsdag 27 september 2022. Je ontvangt na de maaltijd GRATIS koffie met taart! Deze bon is enkel geldig na inschrijving minstens twee dagen op voorhand en betaling ter plaatse. 1 bon per persoon.

12

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme). Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar: FOD Economie Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage € 225 Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen? Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen. De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.


SOCIAAL HUIS

Je dient volgende gegevens mee te brengen: • Factuur (met vermelding ondernemingsnummer van de leverancier)

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Ben je sociaal en help je graag? Beschik je over wat vrije tijd en draag je anderen een warm hart toe? DAN BEN JIJ DE VRIJWILLIGER DIE WE ZOEKEN! Ons Rap op stap kantoor is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die dit kantoor mee willen uitbaten. De vrijwilligers maken de mensen met een beperkt budget wegwijs in het vrijetijdsaanbod en helpen met het plannen en boeken van allerhande activiteiten en/of reizen. Wil je meer informatie of heb je interesse om je hiervoor als vrijwilliger te engageren? Neem dan contact op met Sofie Dewulf – 051 59 15 54.

Meer info: • Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie energiemaatregelen.be waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden. • Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be

H U I S B R A N D O LI E - PRO PA A N

Hoe ontvang ik de verwarmingstoelage van 225 euro?

Illustratie: © Adobe Stock.com

Ben je niet in staat om de aanvraag zelf in orde te brengen, dan kan je langsgaan bij het Sociaal Huis Koekelare tijdens volgende openingsuren: • Maandag: 9 tot 12 uur • Dinsdag: 9 tot 12 uur & 16 tot 18 uur • Woensdag: 9 tot 12 uur • Donderdag: 9 tot 12 uur • Vrijdag: 10 tot 12 uur

• Bewijs betaling factuur • Identiteitskaart EN PINCODE • Bankrekeningnummer (bankkaart)

stookoliecheque.economie.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever: Séverine Waterbley - Ondernemingsnr.: 0314.595.348 - - Ref. : 114-22

Hulp nodig bij de aanvraag?

economie.fgov.be 0800 120 33

VORMINGSAVOND ‘CONSTRUCTIEF OPVOEDEN’ DOOR ADA VAN MOORHEM Het Sociaal Huis, Gezinsbond Koekelare en Huis van het Kind organiseren een vormingsavond. In navolging van vorige edities organiseren we een interessante vorming omtrent opvoedingsondersteuning. Deze keer willen we de focus leggen op een positieve en constructieve aanpak van opvoeden. Er worden praktische ‘tip en tricks’ aangereikt op een interactieve manier door Ada Van Moorhem, kinderpsychotherapeute en orthopedagoge bij Multidisciplinair centrum ‘De Leidraad’. Wanneer Woensdag 12 oktober 2022 om 19.30 uur Waar De Balluchon, Moerestraat 19, 8680 Koekelare Doelgroep Ouders, grootouders, opvoeders, leerkrachten en iedereen die privé of beroepshalve met opvoedingsvragen geconfronteerd worden. Kostprijs Gratis - Gelieve vóór 2/10/2022 in te schrijven via mail sociaalhuis@koekelare.be of telefonisch bij het onthaal 051 58 10 01. Meer info: • 051 58 10 01 • sociaalhuis@koekelare.be

13


SOCIAAL HUIS

SPREUKEN FLEUREN KOEKELARE OP IN HET STRAATBEELD De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, van 1 tot 10 oktober, met als thema ‘Samen Veerkrachtig’ staat dit jaar in het teken van ‘Kracht’. Veerkracht is cruciaal aangezien het net dat is wat je nodig hebt om je goed in je vel te voelen, tegenslagen te verwerken en er sterker uit te komen. Om het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker te plaatsen, organiseert Koekelare opnieuw ‘Spreuken in het straatbeeld’. De gemeente roept op om tussen 30 september en 10 oktober deel te nemen aan deze actie #samenveerkrachtig. Het lokaal bestuur hoopt om heel wat fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes te zien verschijnen op stoepen, etalages van verschillende handelaars of op de ramen van verschillende inwoners. Met als uiteindelijk doel om bij inwoners en bezoekers van onze gemeente een instant glimlach en een warm gevoel op te wekken.

Om deze actie kracht bij te zetten zijn we nog op zoek naar creatieve vrijwilligers met een mooi geschrift die het zien zitten om langs enkele Koekelaarse handelszaken spreuken op de ramen te schrijven. Ben jij een creatief persoon of kan je heel mooi schrijven en heb je eind september een paar uurtjes tijd? Stuur dan een mailtje naar charlotte.hoeman@logobrugge-oostende.be.

Meer info bij: • Charlotte Hoeman, intergemeentelijke preventiemedewerker van de gemeente Koekelare: 050 32 62 96 of 0493 91 10 85 • charlotte.hoeman@logobrugge-oostende.be

14

OKTOBER DE INTERNATIONALE ACTIEMAAND IN DE STRIJD TEGEN BORSTKANKER De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij. Wist je dat Koekelare ondanks de vele acties de voorbije jaren nog steeds onder het provinciaal en Vlaams gemiddelde scoort wat betreft de preventieve screening van borstkanker? Help jij mee onze screeningscijfers omhoog te duwen? Doe dan mee aan het bevolkingsonderzoek! Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en met 69 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je een mammografie liet nemen. Wil je weten wanneer je een uitnodiging voor een screeningsmammografie in de brievenbus mag verwachten? Dat kan online én mobiel met: • www.myhealthviewer.be • www.mijngezondheid.be • www.cozo.be Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar borstkanker.bevolkingsonderzoek.be. Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.


CULTUUR

TICKET

TICKETS VIA WWW.TICKETWINKEL.BE/BALLUCHON

PROGRAMMA DE BALLUCHON OAZE on tour + The Servants Unplugged 24 september 2022 om 19 uur OAZE biedt ondersteuning aan jonge kunstenaars en bands (zie www.oaze.be). Voor het eerst trekken ze op tournee door de regio om halt te houden in … Koekelare! Project D uit Ichtegem opent de avond om 19 uur in de foyer. Ingetogen nummers wisselen af met aanstekelijke ‘meezingers’. Het passionele pianowerk en de vocale capaciteiten van de frontman zetten de hoofdlijnen uit. Muziek van onder meer Tom Waits, Nick Cave, The National, Bowie, Arno, The Scene, Sisters of Mercy, Daan, The Church, ... passeert de revue, naast eigen nummers. Ook in de pauze hoor je ze aan het werk!

Om 20 uur opent Innertide uit Moere de grote zaal van De Balluchon. Hiermee gaat één van hun muzikale dromen alvast in vervulling … De band focust zich niet op één genre, maar kiest voor elk nummer de stijl die er het best bij past. Van slaande protestrock tot zalvende jazz, met de funk en blues ergens ertussenin. Songs uit het leven

gegrepen, voor de gelegenheid gebracht in een akoestische set.

Na het OAZE-gedeelte zorgen The Servants Unplugged uit Koekelare voor de apotheose. Zij doen het wereldberoemde concert ‘MTV Unplugged in New York’ uit 1993 van de legendarische rockband Nirvana op eigenzinnige wijze over. Die verrasten vriend en vijand toen ze enkele van hun grootste hits links lieten liggen en kozen voor een aantal obscure maar prachtige covers van o.a. David Bowie en The Meat Puppets. Na de dood van Cobain in april 1994 kreeg de release later dat jaar een mythische status. Een extra celliste bij The Servants zal zorgen voor een ongekende muzikale ervaring!

Clown Rocky’s Sint-Maartenshow 30 oktober 2022 om 14.30 uur Op vraag van velen komt Clown Rocky nog eens terug naar Koekelare! Het melodietje zullen we zeker nog kunnen meezingen, want “Wat zijn we Blij dat Onze Neus van Vooren staat”. Maar ook zo blij dat Clown Rocky weer de Sint meebrengt naar Koekelare.

Het wordt opnieuw een leuke en interactieve show met andere spelletjes, andere goochelacts en vooral veel plezier met de Pieten erbij. We gaan opnieuw kunnen meezingen, meedansen en vooral meegenieten van deze leuke show. In samenwerking met Gezinsbond Koekelare.

Tickets: € 8

Tickets: volwassenen € 8 – min 12 jaar € 6 15


CULTUUR

WORKSHOPS NAJAAR: SCHRIJF JE NU IN! Workshop ‘Creatief boekbinden’

• Wanneer: dinsdagen 20/09, 18/10 en 22/11 • Uren: ‘s middags van 14 tot 17 uur ’s avonds van 19 tot 22 uur (wachtlijst) • Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2 • Deelnameprijs: € 90 voor de drie sessies, incl. materiaal

• Mee te brengen: teken- en schildermateriaal. Voorzie ook een twalseree of een afdekplastic om de tafel te beschermen. • Leeftijd: vanaf 18 jaar/volwassenen • Lesgever: Melissa Mommerency

Workshop ‘Gemengd atelier’: basiscursus tekenen In deze nieuwe minireeks gaan we op reis! We starten met de French link stitch, een eenvoudige binding met de mogelijkheid om je eigen touch eraan te geven. Bovendien hoort er ook een doosje bij. Vervolgens maken we een tussenstop in Italië. De creatieve boekbindster Carmencho Arregui ontwierp 7 variaties op de gekruiste structuurbinding. Wij maken de ‘SOLO’: de omslag is uit één deel opgebouwd en niet twee zoals alle andere variaties. We eindigen in Amerika bij Hedi Kyle. Door vouwen, verder vouwen en nogmaals vouwen ontstaat een bijzonder boekje: de blizzard. Deze krijgt ook een omslag mee, óók gevouwen natuurlijk!

Workshop ‘Gemengd atelier’: gevorderden

Voor deze workshops is geen voorkennis vereist. Alle materiaal en gereedschap is voorhanden. Na de les krijg je de werkbeschrijving mee zodat je thuis creatief aan de slag kan.

• Wanneer: donderdagen 08/09, 15/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10 en 10/11 • Uren: telkens van 9.30 tot 12 uur • Kostprijs: € 72 voor acht lessen

Tijdens deze lessenreeks ‘Gemengd atelier’ (tekenen/schilderen) wordt onze opgedane basiskennis verder ontwikkeld in de praktijk. Door middel van een opdracht of vrij werk (dit is een eigen keuze) gaan we terug samen op ontdekkingstocht. Liever tekenen of liever schilderen? Beide is mogelijk. Materiaal zelf mee te brengen.

Tijdens deze kortlopende cursus van 5 lessen word je ingewijd in de wereld van het tekenen en leer je verschillende kneepjes van het vak. We bestuderen vorm-verhouding, perspectief, licht en donker, verschillende tekenmaterialen, beknopte studie van portret en figuurtekenen. Hierna volgt ook een nieuwe 'basiscursus schilderen'. Zo kan je nagaan wat jou het best ligt. • Wanneer: donderdagen 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12 • Uren: telkens van 9.30 tot 12 uur • Kostprijs: € 45 voor vijf lessen • Mee te brengen: houtskool, tekenpotlood HB/ 3B en 6B, zwarte art line tekenpen (dikte eender), gewone gom en kneedgom, tekenpapier, slijper • Leeftijd: vanaf 18 jaar/volwassenen • Lesgever: Melissa Mommerency

INSCHRIJVEN VIA WWW.KOEKELARE.BE/WORKSHOPS-NAJAAR2022

16


CULTUUR

Workshop ‘Tekenen en schilderen’: kinderen Is tekenen/schilderen voor jou het leukste vak op school? Vul je verloren momenten op met tekeningen/schilderijtjes maken op elk stukje wit blad? Zaag je je ouders de oren van het lijf voor dat nieuw setje stiften of kleurpotloden? Meng je graag kleuren? Als je “JA” antwoordt op minstens één van bovenstaande vragen, dan is de workshop tekenen en schilderen voor kinderen zeker iets voor jou! Je leert er niet alleen omgaan met nieuwe materialen en enkele technieken om jouw kunst te verfijnen, je maakt ook kennis met enkele kunstenaars en hoe zij het doen. Samen met lesgeefster Elise ga je op onderzoekingstocht! • Wanneer: zaterdagen 1/10, 15/10, 29/10, 18/11, 03/12, 17/12, 07/01 en 21/01 • Uren: telkens van 10 tot 12 uur • Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2 • Deelnameprijs: € 72 voor acht lessen • Mee te brengen: potlo(o)d(en), tekenpapier, gum en slijper, penselen en verf (mocht je deze laatste in huis hebben) • Leeftijd: +/- 8 tot 14 jaar • Lesgever: Elise De Gend

Workshop ‘Kalligrafie module 2’: kapitaal humanistisch cursief Het onderwerp van deze module is de kapitaalletter (hoofdletter) die hoort bij het humanistisch cursief. Veel aandacht gaat naar het ‘begrijpen’ van die letters en de fijne nuances ervan. Enkele fundamentele regels inzake lay-out komen aan bod (marges, interlinie, plaatsing op het blad). Je leert ook een juiste spatiëring van de letters. • Wanneer: dinsdagen 27/09, 11/10, 25/10, 15/11 en 29/11 en 13/12 (6 lessen) • Uren: telkens van 19 tot 21.30 uur • Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2 • Deelnameprijs: € 60 voor zes lessen • Mee te brengen: oefenblok Canson A3 (croquis 90 gr), potlood en gom, lat, potloodslijper, Speedball-pennen C0, C1, C2, C3, C4, C5 (info wordt gegeven in de eerste les), zwarte inkt of notenbolster (idem); voor de eerste les volstaat A3 oefenpapier en potlood • Lesgever: Jan De Smedt

Workshop ‘Kalligrafie gevorderden’: Anglaise

“Copperplate of Anglaise”: de Copperplate is een mooi, formeel en sierlijk handschrift. Het wordt geschreven met een spitse pen en is ideaal voor het schrijven van enveloppen (naam en adres). In deze cursus leer je alle letters vormen, zowel de onderkastletter als de kapitalen. Daarnaast proberen we ook eenvoudige decoraties. Deze cursus is toegankelijk voor iedereen met kalligrafische ervaring. • Wanneer: woensdagen 28/09, 12/10, 26/10, 16/11, 30/11 en 14/12 (6 lessen) • Uren: telkens van 19 tot 21.30 uur • Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2 • Kostprijs: € 60 voor zes lessen • Mee te brengen: brede pen (speedball C2 of brause 3 mm), smalle pen (SB C4 of C5 of vergelijkbare brausepennen), inkt, potlood (HB of 2B), lat, gom, slijper, A3-oefenpapier • Lesgever: Jan De Smedt

INSCHRIJVEN VIA WWW.KOEKELARE.BE/WORKSHOPS-NAJAAR2022

17


ERFGOED

OPEN MONUMENTENDAG 2022 - ZONDAG 11 SEPTEMBER Centrale thema’s dit jaar zijn ‘duurzaamheid’ (nationaal) en ‘houtig erfgoed’ (regionaal). De Koekelaarse partners werken zoals elk jaar samen, elk vanuit de eigen insteek en achtergrond. De locaties kan je met elkaar verbinden met de fiets. Kortom, een leuke zondagse UiTtip!

snuffelen tussen de vele tweedehandsboeken die de bibliotheek verkoopt. Draag jij ook je duurzaam steentje bij? Het Fransmansmuseum is vandaag ook de hele dag gratis te bezoeken!

Door middel van handgemaakte stukken en foto’s kom je te weten welke materialen je kan benutten voor verschillende doeleinden. Voor de kinderen is er de mogelijkheid om zelf even creatief te zijn.

Tweedehandsboekenverkoop bib: zondag van 10 tot 17 uur. Daarna ook nog op dinsdag van 10 tot 12 uur, woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, donderdag van 16 tot 19 uur, vrijdag van 17 tot 19 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur. Iedereen welkom!

Hovaeremolen: kunst uit afval

De Brouwerij: wandelingen met gids en verkoop tweedehandsboeken De Brouwerij is opnieuw het centrale infopunt van Open Monumentendag in Koekelare. De dienst Cultuur & Toerisme organiseert een erfgoedwandeling met gids rond duurzaamheid, hergebruik van gebouwen en de ecologische voetafdruk vroeger en nu. De eerste wandeling start om 10.30 uur, de tweede om 14.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht; het aantal plaatsen is beperkt. Als FairTradeGemeente ontvangen we je in het Fransmansmuseum met een ‘eerlijk’ kopje koffie of thee. Na de wandeling trakteren we – hoe kan het ook anders – met een ‘picon maison’. En terwijl je door het Fransmansmuseum kuiert, kan je in de serre 18

Zoals elk jaar zet ook de Hovaeremolen zijn deuren wijd open tijdens Open Monumentendag. Je ontdekt er een selectie kunstenaars en ambachtslui die werken met afval. Ook muziek maken is mogelijk door afval als instrument te gebruiken. Je geniet ervan op het zonnige terras bij de molen.

Lange Max site: hergebruik van afvalhout Op de Lange Max site kan je dan weer deelnemen aan workshops rond het hergebruik van afvalhout. De knotwilg beschouwen we als mooi en waardevol erfgoed. Minder bekend zijn de verschillende gebruiksmogelijkheden ervan, evenals van andere bomen.

Bij natuurwerkgroep De Kerkuil vzw wordt gestreefd naar circulair gebruik van nestkasten. Wat ooit een wand van een nestbak kerkuil was, eindigt als onderdeel van een nestkast ringmus. Tevens wordt geprobeerd duurzaam te werken. Zo wordt bijvoorbeeld


ERFGOED

houtzaagsel benut bij de fabricage van een kunstnest huiszwaluw. Ontdek wat het circulair verband is van een kerkuil met wetenschappelijk onderzoek naar muizen. Ook hier kunnen kinderen speels aan de slag.

worden in relatie gebracht met de Eerste Wereldoorlog. Dat oorlog voeren duur is, weten we door de nieuwsberichten over Oekraïne. De impact op het dagelijkse leven hiervan is navenant. Tijdens WO I was dat niet anders. Het was de directe stimulans om duurzaam om te gaan met grondstoffen en waar mogelijk materialen te hergebruiken. Hiervan zullen talrijke voorbeelden worden aangehaald.

Lange Max Museum: prostitutie tijdens WO I en andere thema’s

Een pittig en rijkelijk geïllustreerd onderwerp wordt onder andere ‘prostitutie tijdens WO I’. Met enige fantasie kan dit onderwerp ook in verband gebracht worden met de hoofdthema’s.

Het Lange Max Museum bouwt tijdens Open Monumentendag verder op de succesformule van de afgelopen jaren. Meerdere gidsen staan opgesteld rond de bedding van het kanon, elk met hun eigen verhaal. Het Europees thema ‘duurzaamheid’ en het Ginter-thema ‘circulaire economie’

Er wordt tot slot van de gelegenheid gebruik gemaakt om een actueel onderwerp te brengen, met name de heraanleg van de Oostmeetstraat. Het tracé van deze weg gaat terug tot een oude tramlijn, waarvan de sporen stevig in de hoogovenslakken lagen. Die slakken werden gere-

cupereerd om er asstenen van te maken. Het productieproces zal tot in de kleinste details worden toegelicht aan de hand van originele machines. Kom zeker langs. Lange Max vzw geeft aan elke 100ste bezoeker een geschenkbon voor een gratis gidsbeurt voor een groep naar keuze.

Praktische info: • • • •

10 tot 18 uur Gratis toegang Locaties: De Brouwerij / Dienst Toerisme & Cultuur, Sint-Maartensplein 15B (centraal infopunt) • Lange Max Museum, Clevenstraat 2 • Hovaeremolen, hoek Wulfaertdijk – Hovaerestraat Info en inschrijven wandeling: • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare. be • www.koekelare.be/open-monumentendag-2022

19


JEUGD

GROTE KERMISWORP OP ZONDAG 4 SEPTEMBER Van vrijdag 2 tot donderdag 8 september kan je weer plezier beleven op de septemberkermis. Op zondag 4 september organiseert het lokaal bestuur met medewerking van de jeugdraad nu al voor de 6de keer een grote kermisworp. Tal van leuke gadgets, knuffels en ballen en uiteraard ook gratis tickets voor diverse kermisattrac-

ties, gooien we naar beneden. De worp gaat door aan de voorkant van het gemeentehuis, vanop het balkon. We starten om 15 uur. Alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom. Meer info: • 051 58 92 04 • jeugd@koekelare.be

BIBLIOTHEEK NIEUW BIBLIOTHEEKSYSTEEM Sommigen hebben het misschien al gemerkt, er zijn veranderingen op til in de bibliotheek. We schakelen net als de andere Vlaamse bibliotheken over op een ééngemaakt bibliotheeksysteem (EBS). Om alles in goede banen te laten lopen, zal de bib gesloten zijn vanaf 27 september. Op dinsdag 4 oktober gaan we opnieuw open. De bib in Bovekerke gaat opnieuw open op woensdag 5 oktober.

TECHNIEK ACADEMIE Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Ben je nog op zoek naar een leuke hobby? In de Tiener Techniekacademie neem je deel aan 8 workshops waar je onder begeleiding van 2 techniekcoaches 4 boeiende technische STEM-projecten maakt uit onderstaande lijst: • Je leert lampjes schakelen als de beste. • Je maakt zelf een escapebox uit hout. Jij alleen kent de code om het kistje te openen. • Kinderen baas! Je leert een LEGO-robot te programmeren zodat hij jouw bevelen uitvoert. • Opstaan wordt een makkie met een zelfgemaakte nachtklok met kleurrijke LED-lichtjes. • De vogeltjes worden jouw beste vriend, dankzij een zelfgebouwd voederhuisje.

vervolgens door naar de website. Je kiest Tiener Techniekacademie en klikt via het menu bovenaan door naar de inschrijvingstool. Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur. De eerste 4 weken in Da Vinci Atheneum (Moerestraat 20), de volgende 4 weken in Sint-Martinusinstituut (Ichtegemstraat 14). Voor de hele reeks betaal je € 70. Na afloop van de workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd.

Én je gaat ook op actief bedrijfsbezoek!

20

De eerste workshop start op 19 oktober 2022.

Indien je beschikt over de Kansenpas kan je deze zeker gebruiken.

Inschrijven kan via www.techniekacademie.be/ waar, zoek ‘Koekelare’ via de zoekbalk en klik

Meer info: • www.techniekacademie.be


BIBLIOTHEEK

LEESJURY Ben je tussen 6 en 18 jaar en hou je van verhalen? Schrijf je dan snel in bij de Leesjury.

Wat is de Leesjury? Een leesclub voor kinderen en jongeren waar je een aantal boeken leest om er nadien met je leeftijdsgenoten over te praten. De jongere juryleden doen samen met de begeleidster een toffe activiteit rond het thema van het boek. De oudere juryleden spreken onderling af voor een boekbabbel in de bib.

Als alle boeken gelezen zijn dan kies je je favoriet boek. Afsluiten doen we samen met alle leden, met maar liefst twee fantastische feesten. We gaan allemaal samen van start op vrijdag 30 september 18 uur. Deelnemen is gratis! Inschrijven kan tot 21 september.

Na inschrijving ontvang je een persoonlijke uitnodiging voor de startdag op vrijdag 30 september. Opgelet, het aantal juryleden is beperkt tot 12 per groep. Snel inschrijven dus!

Stuur je gegevens door naar anja. brodeoux@koekelare.be of geef ze af in de bib.

DE SCHRIJFWIJZEN

BOEKENVERKOOP

Groot Dictee heruitgevonden

Nog wat ruimte over in je boekenkast? Slingert er nog wat kleingeld rond in je broekzak? Kom dan zeker eens langs op onze giga-boekenverkoop. Vanaf zondag 11 september vind je ons terug in het Fransmansmuseum (recht tegenover de bib):

Vrijdag 7 oktober 2022 – 20 uur Polyvalente zaal De Klokkenput, Eernegem. Géén klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers, wél een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en taalraadsels houdt. Het spel telt drie rondes: een traditioneel dictee, multiple choice en spellingbee. Tussendoor is er een pauze voorzien waarin de deelnemers even op adem kunnen komen. Napraten en fouten vergelijken kan na afloop onder het genot van een welverdiend drankje. De winnaar van de avond gaat aan de haal met een exclusief cadeau.

Praktisch: • Deuren openen vanaf 19.30 uur, we starten stipt om 20 uur. • Inschrijven kan tot 4 oktober via www.deschrijfwijzen.be • Deelname is gratis • In samenwerking met GINTER

Zondag 11/9: 10 – 17 uur Dinsdag 13/9: 10 – 12 uur Woensdag 14/9: 13.30 – 16.30 uur Donderdag 15/9: 16 – 19 uur Vrijdag 16/9: 17 – 19 uur Zaterdag 17/9: 10 – 12 uur

21


VARIA

ANONIEMPJES GEZOCHT! Hulplijn Tele-Onthaal zoekt nieuwe vrijwilligers. Echt van betekenis zijn voor iemand anders? Dat is wat vrijwilligers bij Tele-Onthaal dag in dag uit doen, aan de telefoon of chat. Ook jij kan een anonieme vrijwilliger worden bij deze hulplijn. Stel je nu kandidaat-vrijwilliger bij Tele-Onthaal West-Vlaanderen en volg de basisopleiding die start op 22 oktober 2022 - locatie: Brugge (Assebroek). Meer info: • www.tele-onthaal.be/word-vrijwiliger

11.11.11 NAJAARSCAMPAGNE: KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

KATROL KOEKELARE ZOEKT STUDENTEN

Al vele jaren is er in Koekelare een groep met actieve 11.11.11 vrijwilligers. In 2022 wordt het thema van de 11.11.11 najaarscampagne: “klimaatrechtvaardigheid”. We ervaren steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering: lange periodes van droogte en extreme hitte, maar ook van wateroverlast en overstromingen. De grootste gevolgen treffen vooral mensen die het minst verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de klimaatverandering. Bijvoorbeeld in Bangladesh, waar vissersdorpen langzaam verdwijnen in de stijgende zee. Of in Zambia, waar de droogte het stilaan onmogelijk maakt om landbouw te bedrijven. Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed show. Ook bij overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen. 11.11.11 wil op een solidaire manier, lokaal én over de grenzen heen, de gevolgen van de klimaatverandering aanpakken. Dit doet ze door te sensibiliseren, allerhande acties op te zetten, organisaties te steunen, kwetsbare gemeenschappen financieel bij te staan. Wij roepen dan ook iedereen op om 11.11.11 te steunen in haar strijd voor klimaatrechtvaardigheid. In De Roepsteen editie november – december 2022 zal je alles vernemen over de acties die 11.11.11 opzet in Koekelare. 22

Ben je student binnen een sociale opleiding en ben je nog op zoek naar een plek waar je je stage of maatschappelijk engagement kan doen? Bij De Katrol Koekelare zijn wij op zoek naar enkele studenten voor het 1ste semester! Interesse of wens je meer informatie? Neem gerust contact met ons op via dekatrol@koekelare.be of 0472 60 09 41.


VARIA

WORKSHOPS VEILIG VERKEER VOOR SENIOREN De gemeente Koekelare organiseert in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV theoretische workshops voor senioren.

Woensdag 21 september 2022 van 9 tot 11 uur in Huis Proot

Woensdag 28 september van 9 tot 11 uur in Huis Proot

VERKEERSQUIZ

RIJ VAARDIG

FRIS JE KENNIS VAN DE VERKEERSREGELS OP MET DEZE INTERACTIEVE WORKSHOP.

AUTORIJDEN IS NIET MEER WAT HET GEWEEST IS EN HET ZAL NOOIT MEER WORDEN WAT HET WAS.

Er wordt verondersteld dat je als weggebruiker de verkeersregels goed kent en correct kan toepassen.

Het verkeer, auto’s en de risico’s veranderen razendsnel. Als bestuurder is het niet altijd even makkelijk om hiermee om te gaan. Tijdens de workshop geeft de lesgever tips om veilig met de auto te kunnen (blijven) rijden in alle omstandigheden. Het programma bestaat uit twee delen:

Als voetganger, fietser en autobestuurder de verkeersregels naleven zorgt er al voor dat het verkeer een stukje veiliger verloopt. In deze workshop doorloopt de lesgever 25 quizvragen en worden de antwoorden daarna samen met de deelnemers besproken.

VOOR WIE: Deze workshop is ideaal voor iedereen die op een laagdrempelige en interactieve manier de verkeersregels wil opfrissen.

Deel 1: Voor de rit • Wat is een vaardige bestuurder en wanneer ben ik rijgeschikt? • Bespreking van voor- en nadelen van oudere bestuurders • Wat zijn moeilijke situaties?

Er geldt voor deze workshop een maximaal aantal deelnemers van 20.

Deel 2: Tijdens een rit • Hoe kunnen we preventief rijden? • Wat is de invloed van snelheid in het verkeer? • Kennen we de verkeersregels nog?

Deelnameprijs: € 2

VOOR WIE:

Inschrijven is verplicht en kan via het onthaal van het Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18 - open elke voormiddag en dinsdag van 16 tot 18 uur of via telefoon 051 58 10 01.

Deze workshop is ideaal voor de wat oudere chauffeur, alsook voor iedereen die zich meer zelfzeker wil voelen achter het stuur. Er geldt voor deze workshop een maximaal aantal deelnemers van 20. Deelnameprijs: € 2 Inschrijven is verplicht en kan via het onthaal van het Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18 - open elke voormiddag en dinsdag van 16 tot 18 uur of via telefoon 051 58 10 01.

23


VARIA

WERKEN MET TABLET EN SMARTPHONE Schrijf je in voor een van deze cursussen! Wil je in dit digitaal tijdperk meer weten over het gebruik van een smartphone en tablet? Dan is er goed nieuws, want het lokaal bestuur Koekelare organiseert opnieuw verschillende computercursussen in samenwerking met Centrum voor volwassenenonderwijs CVO SCALA Koekelare. We leggen ook de nadruk op het gebruik van ItsMe, Doccle, E-box, betalen met smartphone en gebruik van je bank applicatie. Kortom, we proberen je alles eens goed uit te leggen zodat je het maximale uit je smartphone of tablet kan halen. Alle cursussen gaan door in de gebouwen van het Da Vinci Atheneum, gelegen aan de Moerestraat 20.

Tablets en smartphones zijn aanwezig om de lessen te volgen, maar eigen materiaal mag zeker meegebracht worden.

Programma Werken met tablet en smartphone ANDROID In deze module leer je de basis van het werken met een tablet en een smartphone. Deze module bieden we aan voor beginners of mensen die al een beperkte kennis hebben. Je leert niet alleen werken met je toestel, je leert ook nieuwe en interessante apps kennen. Donderdagvoormiddag 08/09/2022 tot en met 19/01/2023 van 9 tot 12 uur. Donderdagavond 08/09/2022 tot en met 19/01/2023 van 18.15 tot 21.15 uur.

Werken met iPad en Iphone van Apple In deze module leer je werken met een iPad van Apple en komt ook het gebruik van je iPhone aan bod. Je leert je toestel efficiënt te gebruiken en leert hoe je alle apps van Apple kan gebruiken voor dagelijks gebruik. Daarnaast komen ook tal van andere apps aan bod tijdens deze module. Vrijdagvoormiddag 09/09/2022 tot en met 20/01/2023 van 9 tot 12 uur. Meer info en inschrijven bij coördinator Bjorn Tanghe: • 0476 99 39 51 • bjornadhome@gmail.com • Kostprijs per lessenreeks: € 98 • Inschrijven kan ook via het onthaal van het gemeentehuis.

KOOP EEN AZALEA VOOR KOM OP TEGEN KANKER Naar jaarlijkse gewoonte nemen we als gemeente samen met dokter Katrien Tilleman en een team van enthousiaste vrijwilligers deel aan het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Elk derde weekend van september trekken honderden enthousiaste vrijwilligers de baan op voor het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker. Ze verkopen de kleurrijke plantjes aan al wie de strijd tegen kanker een warm hart toedraagt. Je treft hen aan winkels, op markten, aan huis … Koop je een azalea, dan haal je 24

een echt Vlaams streekproduct in huis dat milieuvriendelijk wordt geteeld. Met de opbrengst realiseert Kom op tegen Kanker waardevolle steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten. In 2021 kochten jullie tijdens het Plantjesweekend met z’n allen 328.697 azalea’s, goed voor een opbrengst van € 2.315.045! Daarmee helpen wij kankerpatiënten en hun naasten aan de beste zorg. Dank je wel aan al wie een plantje kocht of verkocht!

In Koekelare kan je ons terugvinden op de dinsdagmarkt op 13 september van 8 tot 13 uur en op zaterdag 17 september vind je ons terug op de parking van Delhaize van 8 tot 15 uur (of uitverkoop). Hopelijk tot dan! Meer info: • 051 58 10 01 • sociaalhuis@koekelare.be


VARIA

STAP-KOEKELARE: JOUW TALENT, ONZE PASSIE! Is musiceren of toneelspelen ook jouw passie? Kom dan zeker eens langs bij STAP-Koekelare!

Je geniet er van kwaliteitsvol onderwijs met de beste leraars in Woord en Muziek.

In onze klassen hoor en zie je niet alleen gepassioneerde acteurs en musici, maar stimuleren en ontwikkelen we ook de creativiteit van elke leerling op een professionele manier.

NIEUW

Van gitaar, slagwerk, dwarsfluit, saxofoon, piano, koperblazers en klarinet…tot notenleer en Woord… STAP-Koekelare is de thuisbasis voor elke artiest! Je kan er als kind, jongere of volwassene kiezen uit een brede waaier aan opleidingen.

Zit je in het 1ste of 2de leerjaar en schrijf je je in voor initiatie? Vanaf volgend schooljaar kan je al meteen een instrument leren als je dat wil! (uitgezonderd piano en gitaar).

Inschrijven:

Check de STAP website om te zien welke instrumenten waar worden aangeboden.

• Bij voorkeur online (tot 30 september 2022) via de website: www.mijnacademie.be/ staproeselare • In het secretariaat van het filiaal na afspraak Sint-Jorisplein 1, 8680 Koekelare

Wil je nog geen instrument spelen, dan hoeft dat natuurlijk nog niet. Je volgt dan enkel de lessen initiatie op dinsdag.

Meer info: • www.staproeselare.be • 0499 28 94 84 • koekelare@staproeselare.be

De projecten en/of begunstigden dienen tenminste aan volgende voorwaarden te voldoen: • De begunstigde is een organisatie met maatschappelijke zetel in België of daarbuiten; ❱ De begunstigde verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om het verloop van het ondersteunde projecten te volgen, ervoor te zorgen dat ze succesvol is binnen de vastgestelde tijdslimieten en om het KKF hiervan op de hoogte te houden; • De begunstigde ❱ dient met zijn activiteit(en) het algemeen belang en houdt zich uitsluitend bezig met niet winstgevende activiteiten,

kan aantonen dat hij de nodige ervaring en competenties heeft, ❱ is geen actiegroep, drukkings- of lobbygroep. • De begunstigde motiveert zijn project door ❱ Aan te tonen hoe het project de kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen verhoogt (maatschappelijke meerwaarde) ❱ Aan te tonen hoe het project past binnen één of meerdere van de 4 thema’s ❱ Aan te tonen dat de ondersteuning van het KKF het verschil kan maken om succesvol te zijn (hefboom).

KINDER KANSEN FONDS Het Kinder Kansen Fonds is een fonds bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) in de vorm van een Schenkerskring en is een initiatief van Rotary Gistel vzw. Het Kinder Kansen Fonds (KKF) wil fondsen werven voor projecten die het algemeen belang dienen, meer specifiek projecten die kinderen de mogelijkheid bieden met gelijke kansen zich te ontwikkelen en op te groeien. Het KKF richt zich in eerste instantie op projecten voor kinderen in kansarmoede van 0 tot 12 jaar. ​ Deze projecten sluiten aan bij de volgende 4 thema’s: 1. Kledij, 2. Onderwijs, 3. Voeding, 4. Sociale ontwikkeling.

Meer info: • info@kinderkansenfonds.be • www.kinderkansenfonds.be 25


OKRA Koekelare Do 1 sept en do 13 okt (13.30 – 16 uur) Crea Waar: Huis Proot (Noordomstraat 2) Prijs: € 1,50 Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be of 051 58 94 56 Do 1, 22, 29 sept en do 13, 27 okt (13.45 – 18 uur) Kaarten en gezelschapsspelen Waar: Zaal De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44) Prijs: € 1,50 Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be of 051 58 94 56 Do 1, 8, 15, 22, 29 sept en do 6, 13, 20 en 27 okt Lijndansen Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Prijs: € 2 Contact: cecile.bailleul@telenet.be of 0468 47 65 44 Wo 7, 21 sept en wo 5, 12 okt (13.30 tot 17 uur) Kubb Waar: Sporthal (Belhuttebaan 40) Prijs: Gratis Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be of 051 58 94 56

Vr 9, 23 en vr 14, 21 okt (13.30 – 17 uur) Petanque Waar: Sporthal (Belhuttebaan 40) Prijs: € 1 Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be of 051 58 94 56 Do 15 sept en do 20 okt (13.30 – 17 uur) Fietsen Waar: Parking De Buidel (Ringlaan 1) Prijs: Gratis Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be of 051 58 94 56 Di 20 sept (13.30 – 17 uur) Feest week van OKRA Gezellig samenzijn bij een kopje koffie. Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Prijs: Gratis Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be of 051 58 94 56 Zo 2 okt (11.30 – 18 uur) OKRA feestmaaltijd Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Prijs: Gratis Contact: ronny.van.eenoo@telenet.be of 051 58 94 56

CVO Scala Ma 5 sept ’22 tot vr 20 jan ‘23 Lessen informatica op alle niveaus Waar: CVO Scala – Campus Moerestraat (Moerestraat 20) Prijs: € 90 (prijs per lestijd: € 1,50) Contact: www.cvoscala.be/nl/ groep/informatica-2 Ma 5 sept ’22 tot do 8 juni ‘23 Cursussen techniek Koekelare Waar: CVO Scala – Campus Moerestraat (Moerestraat 20) Contact: www.cvoscala.be/nl/groep/ techniek-9 Ma 12 sept ’22 tot vr 16 juni ‘23 Cursussen Spaans Waar: CVO Scala – Campus Moerestraat (Moerestraat 20) Prijs: € 180 (Prijs per lestijd: € 1,50) Contact: www.cvoscala.be/nl/groep/ talen-1 Do 15 sept ’22 tot do 15 juni ‘23 Cursussen talen Koekelare Waar: CVO Scala – Campus Moerestraat (Moerestraat 20) Prijs: € 180 (Prijs per lestijd: € 1,50) Contact: www.cvoscala.be/nl/groep/ talen-1

Feestcomité Koekelare Do 8 sept (16 – 19 uur) Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften Waar: Koekelare centrum Prijs: Gratis Contact: info@feestcomitekoekelare.be

26


Gezinsbond Koekelare

Neos Koekelare

UNIZO

Vr 9 sept (16.30 tot 17.30 uur) Hupetà (Bewegingsopvoeding voor kleuters en 1ste leerjaar) Waar: Sporthal (Belhutebaan 40) Prijs: € 22 Contact: vanbe_clo3571@hotmail.com of 0468 58 66 74

Di 13 sept en di 27 sept (13.30 – 16 uur) Petanque (koffie tijdens pauze) Waar: Sporthal (Belhuttebaan 40) Prijs: € 1

28 september van 20 tot 22 uur Avond van de Couckelaersche Commerce met drinks & fingerfood voor alle zelfstandigen & ondernemers met een hart voor Koekelare (zowel voor leden als niet-leden). Waar: Feestzaal 'Den Doedel' (Noordomstraat 13) GRATIS mits inschrijving via unizokoekelare@gmail.com.

Scouts 33eFOS Navajo’s Koekelare Vr 9 sept – zo 11 sept Startweekend In het weekend van 9 tot 11 september organiseren we terug ons startweekend met tal van activiteiten voor jong en oud. Waar: Scouts 33eFOS Navajo’s (Belhuttebaan 40) Prijs: Gratis Contact: http://33efos.be

Natuurpunt Ruidenberg Zo 11 sept (14.30 – 16 uur) Koekelarebos & het arboretum We gaan op stap in het Koekelarebos met zijn unieke arboretum, bijzondere heideveldje en wereldberoemde Koekelaredennen. Graag vooraf inschrijven. Waar: Afspraak op parking Koekelarebos (Litterveldstraat) Contact: pollentier.georges@outlook.com of www.natuurpunt.be/agenda/ koekelarebos-het-arboretum-0

MOKZA Di 13 sept en di 11 okt Kaarten en Bowlen Waar: De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44) Contact: Henri Proot (051 58 89 90) of Jean-Paul Anseeuw (051 58 25 09)

Wo 14 sept (13.30 – 17 uur) Bedrijfsbezoek bij blindengeleidehonden in Koksijde Vertrek met auto’s om 13.30 uur op parking De Buidel. Waar: Parking De Buidel (Ringlaan 1) Prijs: Gratis Ma 19 sept (13.30 – 16.30 uur) Kaart- en bowlersnamiddag Waar: Sporthal (Belhuttebaan 40) Prijs: € 1,50 Do 29 sept (14 – 19 uur) Gezellige namiddag in de boltra Trabol, afsluiten met boterham kaas/hesp voor de liefhebbers. Waar: De Klyteput (Bergmolenweg 2)

Wandelclub Koekelare vzw Vr 16 sept (6.30 – 15 uur) Bos- en veldtocht Volledig landelijke en rustige omloop. Voor alle afstanden is er een rustpost voorzien. 5de tocht van de spaarkaart. Waar: De Mokkernaere (Lekestraat 42 – 44) Prijs: € 3 (leden: € 1,50) Contact: info@wandelclub-koekelare.be of 0494 72 67 43

CD&V Koekelare Vr 14 okt (vanaf 19.30 uur) 2de algemene kennisquiz Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Contact: samdewulfx@hotmail.com

Krachtbalclub D&W Koekelare Za 15 okt (vanaf 19 uur) Mosselsouper Mosselen met friet: € 18 / Koude schotel met friet: € 18 / Kaarten verkrijgbaar bij leden en bestuur. Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Contact: http://www.dwkoekelare.be/contact

Brandweer Koekelare Zo 26 okt Koekenkaarting Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19)

27


Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be !

Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiTdatabank. Om je activiteit in De Roepsteen van nov-dec te publiceren, dien je ze vóór 29 september in te voeren in de UiT databank.

Seniorenadviesraad in samenwerking met gemeente Koekelare Vr 28 okt (14 uur – deuren open om 13 uur) SAR-seniorenfeest: Micha Marah zingt! / Francis Peeters Moppentapper Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Prijs: € 5 (kaarten vanaf 19 september aan het onthaal van het gemeentehuis) Contact: Rik Dubois (0496 70 31 49)

Kira Corner team Za 29 okt (vanaf 18 uur) Kira Corner haar 13de fanbal met eetfestijn Maaltijd: filet carré met warme seizoengroentjes en kroketten. Optredens van Sandra Margodt, Didier, Luc Van Meeuwen, Kira Corner en coverband Grafity. Waar: CC De Balluchon (Moerestraat 19) Prijs: € 30 Tickets en contact: 0495 23 56 03

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 Coördinatie: Magalie Waroquier - magalie.waroquier@koekelare.be 28

V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

Toneelkring Wilt van Gheeste Za 5, zo 6, wo 9, vr 11 en za 12 november Toneelvoorstelling: La vie en Rose, Daten 10 jaar later Komische toneelvoorstelling door Wilt van Gheeste in een regie van Elise De Gend. Waar: CC De Balluchon Prijs: € 9 Tickets: www.ticketwinkel.be vanaf maandag 19 september