__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


EDITO

Beste inwoner Nog steeds is het alom overheersend, in ons handelen, in ons denken, in de media: het coronavirus. Sedert de nieuwe piek eind vorig jaar gingen de cijfers bij ons gelukkig terug fors omlaag. We scoren nu al geruime tijd heel goed inzake nieuwe besmettingen. Maar dat kan rap omslaan, enkele nieuwe besmettingen waarbij niet meteen adequaat gehandeld wordt, kunnen meteen aanleiding geven tot vele andere. Door zeer snel handelen en een massale testronde bij 350 kinderen, leerkrachten en begeleiders konden we in onze scholen een grootschalige uitbraak afwenden. In verschillende gemeenten in de onmiddellijke omgeving gebeurde dat wel en dat was voor ons een alarmsignaal. In een crisissituatie dient soms heel snel gehandeld te worden, met inderdaad een grote impact voor tal van mensen en gezinnen op heel korte termijn. Maar het is nodig om groter onheil en nog grotere gevolgen te voorkomen. Ik dank oprecht alle betrokkenen voor hun medewerking en hun begrip in deze vaak moeilijke situaties. Laten we met zijn allen waakzaam blijven. Laten we onze aandacht niet verslappen, dit om veilig tot aan de zomer te geraken. Ondertussen werd met man en macht gewerkt aan het klaarstomen van de vaccinatiecentra in Torhout en Gistel, een samenwerking tussen de gemeenten Koekelare, Kortemark, Ichtegem, Oudenburg, Gistel en Torhout. Deze centra zijn operationeel sedert half februari en vanaf maart kan er aan hoog tempo gevaccineerd worden. De inwoners van Koekelare dienen zich naar De Mast in Torhout te begeven. Mensen die niet mobiel zijn worden thuis gevaccineerd en er is een regeling voor wie wel mobiel is maar geen vervoer heeft. De vaccinaties vinden plaats in een volgorde bepaald door de overheid. De grootste groep zou moeten kunnen starten in juni. Vraagteken daarbij blijft natuurlijk de snelheid waarmee de vaccins geleverd zullen worden. Als dat een beetje gunstig verloopt, zou iedereen die dat wenst, aan bod moeten kunnen komen voor of ten laatste in de komende zomerperiode. Maar ondertussen blijft dus ons sociaal contact beperkt tot het strikte minimum en ligt het openbaar en familiaal leven verder zo goed als lam. We blijven de regels naleven. In het zicht van de meet mogen onze inspanningen niet verwateren. Want er is nu toch wel licht aan het eind van deze lange tunnel.

Patrick LANSENS burgemeester

2


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

LAAT JE VACCINEREN ZODAT KOEKELARE BINNENKORT WEER KAN LEVEN!

WAAROM JE LATEN VACCINEREN TEGEN COVID-19? Terug met vrienden je verjaardag vieren, je (groot-) ouders knuffelen, een pint pakken op café, uit eten gaan of een concert bijwonen: het klinkt als muziek in de oren en we zijn allemaal klaar om ons normale leven terug op te pikken. Vaccinatie is het belangrijkste middel om de coronapandemie een halt toe te roepen. Het kan namelijk voorkomen dat jij en je dierbaren ernstig ziek worden.

zaakt worden door het virus. Het zorgsysteem kwam het afgelopen jaar zwaar onder druk te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd voor jou en je naasten klaarstaan.

Doe het voor elkaar Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een volledige gemeenschap beschermd. Met andere woorden: als je je laat vaccineren, bouw je mee aan groepsimmuniteit om zo controle te krijgen op dit virus en het uit de samenleving te bannen. Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een dam op voor zij die zich omwille van onderliggende gezondheidsproblemen niet kunnen laten vaccineren (bv. iemand die een acute kankerbehandeling ondergaat). Vaccinatie is ook van groot belang als je als zorgverlener aan de slag bent of met risicogroepen werkt. Zo is de kans klein dat je anderen besmet. Bovendien is er dankzij vaccinatie minder kans dat je moet aankloppen bij de huisarts of dat je in het ziekenhuis belandt met complicaties die veroor-

Waar kan ik mijn vaccin krijgen? Koekelare vormt samen met Torhout, Kortemark, Ichtegem, Oudenburg en Gistel de eerstelijnszone Houtland & Polder. De verschillende burgemeesters klopten op donderdag 14 januari 2021 de vaccinatielocaties af: De Mast in Torhout en Zomerloos in Gistel.

3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

De komende maanden zullen de inwoners van Koekelare, Torhout en Kortemark zich tegen het coronavirus kunnen laten inenten in De Mast in Torhout. Inwoners van Ichtegem, Gistel en Oudenburg zullen dan weer terecht kunnen in Vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel.

Hoe weet ik dat ik aan de beurt ben? Als je aan de beurt bent, krijg je een paar weken op voorhand vanuit Vlaanderen een uitnodiging om je te laten vaccineren. Dit gebeurt via sms, brief en e-mail. Je hebt dan de optie om te bevestigen, te weigeren of om de afspraak te verplaatsen. Er wordt ook vermeld waar je je kan laten vaccineren: voor onze gemeente is dit De Mast in Torhout.

Hoe kom ik in het vaccinatiecentrum te Torhout? We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen op eigen houtje in het vaccinatiecentrum De Mast raakt. Geen zorgen: er zullen enkele bijkomende maatregelen worden genomen aangezien het de bedoeling is dat alle inwoners veilig, vlot en zoveel als mogelijk het vaccinatiecentrum bereiken. Deze worden verder uitgewerkt en binnenkort breed gecommuniceerd.

Wanneer krijg ik mijn vaccin?

Hoe verloopt de vaccinatie?

Er werd reeds gevaccineerd in de woonzorgcentra. Daarnaast draait de vaccinatie momenteel op volle toeren in de ziekenhuizen, bij de huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve zorgvoorzieningen. Vanaf maart start de vaccinatie van 65-plussers en risicopatiënten. Vanaf april komen mensen met een essentieel beroep aan bod. De rest van de bevolking (18+) mag vanaf juni op een vaccin rekenen.

In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Een vaccinatieparcours bestaat uit verschillende stappen: 1. Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie. 2. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Je krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting. 3. Daarna begeef je je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert. 4. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.

De timing hangt af van de tijdige levering van voldoende vaccins en een vlotte vaccinatie in 95 vaccinatiecentra verspreid over heel Vlaanderen. Als de vaccinatiecentra in het hele land vlot draaien, dan kunnen tegen eind augustus ruim 9 miljoen Belgen gevaccineerd zijn. Dat is meer dan 70% van de bevolking, wat nodig is om groepsimmuniteit op te bouwen.

4


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

Meer informatie We begrijpen dat je nog met veel vragen zit. Op het ogenblik dat De Roepsteen in druk gaat, werd het vaccinatiecentrum in Torhout uitgetest en is het operationeel. Meer gedetailleerde informatie over hoe je in het vaccinatiecentrum De Mast in Torhout raakt en de bereikbaarheid, over hoe de oproeping concreet in zijn werk zal gaan, wat je moet doen op de dag van de vaccinatie,... wordt binnenkort gecommuniceerd. We verspreiden hiervoor een aparte brief, die in elke brievenbus van onze gemeente zal vallen. Ondertussen kan je terecht op de website: www.laatjevaccineren.be

5


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

VACATURE TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST (M/V/X) Voltijds – Contractueel – Onbepaalde duur Het gemeentebestuur van Koekelare werft een arbeider voor de groendienst aan. Het gaat om een contractuele tewerkstelling voor onbepaalde duur. Je werkt voltijds, 38.00/38.00 uren per week.

Taken In deze functie sta je in voor het onderhoud en het beheer van de gemeentelijke groenzones, gazons en andere beplanting.

Salarisschaal D1 – D3 Minimaal 23.155,32 en maximaal 36.038,76 euro bruto jaarsalaris aan 100% aan huidige index. Het loon wordt aangevuld met een haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques (€ 6,5 per gepresteerde dag). Relevante ervaring komt in aanmerking met een maximum van 6 jaar.

Aanwervingsvoorwaarden • Geen diplomavereisten • Je bent houder van een rijbewijs B

• Je bent geslaagd voor een selectieproef die een gesprek en praktische proef omvat. Houder zijn van een rijbewijs BE, C(E) of G of beschikken over een bekwaamheidstest voor het werken met specifieke groenmachines of een hoogtewerker is een pluspunt. Solliciteren doe je door uiterlijk tegen 29 maart 2021 een brief met cv te sturen naar gemeentebestuur Koekelare, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19 in 8680 Koekelare. Er wordt een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd. De kandidaten moeten voldoen aan de toelatingsen aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het gemeentebestuur Koekelare. De volledige functiebeschrijving en het functieprofiel zijn elke werkdag van 8.30u tot 12u in te kijken bij de personeelsdienst in het gemeentehuis of op te vragen via koen.coudeville@koekelare.be of 051 61 04 91.

UITBATER GEZOCHT VOOR HORECAGEDEELTE CC DE BROUWERIJ De Brouwerij is een schitterend gerestaureerde 18e-eeuwse brouwerij in het centrum en het kloppend hart van onze gemeente op het vlak van cultuur en toerisme. Het gebouw huisvest de dienst voor toerisme en cultuur, de bibliotheek, het Fransmansmuseum en het Käthe Kollwitz Museum. We zijn op zoek naar een nieuwe uitbater voor het horecagedeelde van CC De Brouwerij. Tot nu toe was tearoom/restaurant De Inktpot er gevestigd. De locatie is geschikt voor een restaurant, brasserie, bistro,…

Interesse? Je kan je kandidaat stellen als uitbater tot uiterlijk 30 juni 2021. 6

Meer informatie en alle gegevens over hoe je je kandidatuur kan indienen zijn te verkrijgen bij Bart Inghelbrecht via bart.inghelbrecht@ koekelare.be of op het nummer 051 58 92 01.


MILIEU

3 & 4 APRIL: CONTAINERTOUR VOOR 20 JAAR NATUURPUNT In het Paasweekend komt een container van Natuurpunt postvatten op Koekelareberg. Ter gelegenheid van het feestjaar voor 20 jaar Natuurpunt zal je van op het dak een prachtige uitkijk hebben over de omgeving, tot aan de kustlijn en zelfs de Kemmelberg bij helder weer. Aan de containerstop wordt de bewegwijzerde ‘Koekelarebergwandelroute’ gekoppeld, die je ook door ‘De Swal’ leidt. Dit natuurgebied werd door de gemeente voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan Natuurpunt Ruidenberg en zal je op 3 en 4 april exclusief kunnen bezoeken! Onderweg tijdens je wandeling kom je dan de container tegen. Je zal er iets kunnen drinken, er is een tentoonstelling en je krijgt info over de werking van Natuurpunt. Het zal afhangen van de coronamaatregelen die op dat moment gelden welke animatie er nog aan het programma toegevoegd kan worden. • Startpunt: Sint-Maartensplein 15B of via Eikendreef aansluiting op Koekelarebergwandeling • Parking: Markt – De Buidel – Sporthal Koekelare

GROEPSAANKOOP ‘START TO KIP’-PAKKETTEN 2021 In het voorjaar van 2020 lanceerde MIROM Roeselare de actie ‘start to kip’. Met die actie konden 50 gezinnen (die de stap naar kippen in de tuin wilden zetten) een ‘startpakket’ aankopen aan een tijdelijke voordeelprijs. Bij MIROM Roeselare zijn we overtuigd van de voordelen van kippen in je tuin. De beestjes zijn dol op restjes en besparen zo jaarlijks al snel enkele volle afvalzakken. Bovendien zorgen ze voor leven in de tuin én leveren ze hun baasjes lekkere eitjes.

ZOT

van jouw

ES RESTJ

Na het succes van de vorige editie organiseren we dit jaar, in de lente van 2021, een groepsaankoop voor een start-to-kip pakket. Dat zal bestaan uit een stevig en degelijk kippenhok gemaakt door de mensen van Weerwerk, stro, graan en een drinkfontein. Inschrijven kan pas in april, maar nu al vind je heel wat nuttige info op www.mirom.be/kippen. Wil je dit aanbod niet missen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van MIROM Roeselare via www.mirom.be/nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Op dinsdagavond 27 april is er ook een gratis online infosessie over kippen. Meer info en inschrijven op www.mirom.be/activiteiten

7


MILIEU

AANKONDIGING INFOSESSIES VOORJAAR 2021 We willen met z’n allen graag minder restafval. Minder restafval betekent minder sleuren met zware zakken, minder geurhinder en… minder betalen. Uit een sorteeranalyse blijkt dat nog heel veel organisch afval (zoals restjes van fruit en groenten, maar ook ander voedsel) in de restafvalzak terechtkomt. Daarom blijft MIROM Roeselare inzetten op het vermijden van dat soort afval in de vuilnisbak. Resten van de groenten of fruit, en ook tuinafval, kan je makkelijk thuis composteren. Restjes kan je aan kippen geven, en door een goed ‘koelkastmanagement’ kan je vaak vermijden dat je dingen moet weggooien. Dit voorjaar organiseert MIROM Roeselare daarom enkele online workshops, waardoor je in een goed uur en vanuit je luie zetel mee bent met opstart, voor- en nadelen en vaak gestelde vragen. • Dinsdag 13 april: online infosessie composteren • Dinsdag 27 april: online infosessie kippen houden • Dinsdag 11 mei: online infosessie koelkastmanagement Meer info en inschrijven: www.mirom.be/activiteiten

EEN ORDELIJKE KOELKAST, DAAR HAAL JE HET MEESTE UIT! 4°- 6° geopende melk en zuivelproducten, eieren, boter, confituur, ...

Zet je producten die eerst op moeten goed zichtbaar vooraan. Nieuw gekochte producten er achter.

3°- 4° restjes, bereide maaltijden, kaas, gebak, …

IDEALE BEWAARTIPS Zorg dat je in een oogopslag zicht hebt op wat je nog in huis hebt.

Tomaten bewaar je in de koele berging, zet ze nooit in de koelkast. Tropisch fruit en groenten bewaar je in een koele berging. Laat alle groenten in de origin ele verpakking. Een bot asperges omwikkel je best met een vochtig e doek. Tomaten, appelen en bananen bewaar je best gescheiden omdat ze andere groenten en fruitsoorten sneller doen rijpen. Een product dat je in de winke l uit de koeltoog koopt, hoort thuis in de koelkast. (Let op: gekochte eieren bewaar je thuis best in de koelka st)

0°- 2° vlees en vis

4°- 6° bladgroente, broccoli, bloemkool, appels, peren, …

Voorzie een schap voor restjes en gebruik doorzichtige potjes zodat je de inhoud kan zien.

Maak de koelkast 1 keer per maand schoon. Zo krijgen schimmels die zich op lagere temperatuur ontwikkelen geen kans.

-18°

ROESELARE

8

Een nette koelkast geeft je meer overzicht, voorkomt onaangename verrassingen en vermindert voedselverspilling. En minder afval betekent: meer besparen.


MILIEU

OP 15 MAART ZETTEN WE DE BESTELKNOPPEN VAN ‘LAAT HET ZOEMEN MET BLOEMEN’ OPEN Wat?

Waar zaaien?

Via laat het zoemen met bloemen kan iedereen één zakje bloemenzaad bestellen/ophalen voor een mini zaaiprojectje in eigen tuin!

Zaaien doe je op een zonnige plek en op losgewerkte, blote, gras- en onkruidvrije grond (uitstrooien in het gras heeft totaal géén zin!).

Voor wie? Iedereen met een hart voor natuur, een tuin met een geschikt plekje, goesting/tijd/energie voor terreinvoorbereiding en zaaiwerk!

Waarom? Voor de bijtjes!!!! Die verdienen dezer dagen extra zorg. Eén van hun problemen – naast helaas nog wel wat andere – is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel.  Met ‘Laat het zoemen met bloemen’ willen we aan iedere tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen. Want vele planten in de tuin (bomen, struiken, vaste planten, …) kunnen een mooie bijdrage leveren aan het kostje van bijen. Bloei is het sleutelwoord, maar niet iedere bloem lokt een bij! Goed toegankelijke bloemen én een stevige nectarproductie zijn dé succesfactoren om bijen te plezieren.  

Wat steekt er in de zaadzakjes? Met de bloemenzaadjes van ‘laat het zoemen’ leg je een zogenaamde bloemenakker aan. Alle soorten erin zijn éénjarigen. Ze kiemen, groeien, bloeien en sterven in één groeiseizoen.

En wat volgend jaar met mijn bloemenakker? Heraanleggen op dezelfde plek is een optie (herinzaaien op losgewerkte, blote, gras- en onkruidvrije grond). Maar je bloemen hebben normaal ook zelf voor vers zaad gezorgd. Maak je bij de start van het groeiseizoen opnieuw vrij van begroeiing en woel de bodem opnieuw oppervlakkig om. In dit verse kiembedje kunnen de gevallen zaden van het vorige jaar opnieuw kiemen.

Hoe bestellen? Bestelformulier op www. west-vlaanderen.be/bijen Fysiek afhalen of telefonisch bestellen via het Provinicaal informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 te Brugge Gratis nummer 0800 20 021, of aan de balie. Openingsuren: ma-vr 9-12u30 en 13u30-17, za 9-12u In de provinciale bezoekerscentra (Bulskampveld, de Palingbeek, De Gavers, De Blankaart en het Zwin Natuurpark) worden de zaadjes ook fysiek verdeeld.

Tips bij het zaaien Om onkruiden te onderdrukken kan je vóór het zaaien de methode van ‘het valse zaaibed’ toepassen. Je legt je grond zaaiklaar, maar laat de onkruiden gedurende enkele weken de vrije loop. Daarna verwijder je de opgekomen kiemplanten met een minimum aan bodemverstoring. Vele onkruidzaden zijn op die manier geliquideerd!

Zolang de voorraad strekt!

9


MILIEU

VERKOOP AFVALSTICKERS De nieuwe afvalzakken van MIROM (wit met blauwgrijze opdruk) worden intussen ongeveer een jaar gebruikt. Toch zijn er nog mensen met een voorraad oude afvalzakken (wit met donkergroene opdruk of gele met groene opdruk). Deze zakken worden nog tot 31 december 2021 opgehaald, maar enkel als ze voorzien zijn van een correcte afvalsticker. Een volledige sticker voor een grote zak, een halve voor een kleintje. De verkoop van die afvalstickers werd door de uitzonderlijke covid19-situatie verlengd: je kan de stickers nog aankopen tot eind mei 2021 op het recyclagepark.

Heb je nog oude MIROM-afvalzakken? Tel dan ook jouw voorraad en schaf tijdig het juiste aantal afvalstickers aan.

HOE GEZOND IS JOUW GROND? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Met De Grote Grondvraag steunt de OVAM alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren en waar nodig saneren van hun grond. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen gezond maken.

Wie is de OVAM? OVAM staat voor Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De OVAM streeft naar een doordachte en milieubewuste omgang met afval, materialen en bodem. De OVAM geeft richting aan het beleid rond deze thema’s en beoogt onder meer burgers en bedrijven zekerheid te bieden over de kwaliteit van hun bodem. Via De Grote Rondvraag wordt afgetoetst of jouw grond een risicogrond is.

De OVAM verwittigt je tijdig als je een onderzoeksplicht hebt. Met De Grote Grondvraag kom je te weten of er informatie over de bodemkwaliteit beschikbaar is. Zo sta je later niet voor de verrassing dat je verplicht een onderzoek moet uitvoeren. Wachten met een bodemonderzoek kan een verontreinigingssituatie namelijk verergeren en leiden tot een hogere kost.

Wat is een risicogrond?

Benieuwd hoe het gesteld is met jouw grond?

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Door het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo worden ernstig verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt. 10

Check je grond op: www.degrotegrondvraag.be. Kan je niet online surfen? Dan kan je, na afspraak, terecht bij de milieudienst in het gemeentehuis. Meer info: • 051/58 92 01 • heidi.meulemeester@koekelare.be


MILIEU

VACATURE JOBSTUDENT RECYCLAGEPARK (M/V/X) Het gemeentebestuur is nog op zoek naar een jobstudent voor de maanden juli en augustus om mee te helpen op het recyclagepark. Samen met de vaste parkwachters help je de bezoekers hun afval correct te sorteren. Je werkt in een vast uurrooster op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tijdens de openingsuren van het recyclagepark. Je bent minstens 16 jaar en slaagt voor een selectiegesprek.

Interesse? Stuur je kandidatuur samen met je cv tegen 29 maart via e-mail naar robrecht.hindryckx@koekelare.be

BIBLIOTHEEK JEUGDBOEKENMAAND 'LEZEN IS EEN FEEST’ 1 TOT 31 MAART

Iedereen Leest presenteert

Hiep, hiep hoera, dit jaar bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar! Daarom is het dubbel feest, want lezen is óók een feest. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen aan iedereen die lezen mogelijk maakt. ‘Lezen is een feest!’: onder die noemer vieren we een maand lang!

Wedstrijd: wat is jouw feestboek? Maak een feestelijke foto of een vrolijk filmpje van jezelf met jouw favoriete boek. Wie weet win je wel een boekenpakket of een bezoek van één van de Jeugdboekenmaand-ambassadeurs aan je klas of bib! Deelnemen kan tot en met 31 maart via www.jeugdboekenmaand.be/wedstrijd

Ook onze bib viert mee! Een mooi versierde bib, tal van boekentips en een leuke attentie voor de kinderen… ook onze bibliotheken doen mee aan deze feesteditie. Kom dus zeker eens langs!

wordt gesubsidieerd Leest. Iedereen Leest Een initiatief van Iedereen 130/4, 2000 Antwerpen — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei door Literatuur Vlaanderen. — vorm Kris Demey illustratie Leo Timmers

Meer info over de jeugdboekenmaand op www.jeugdboekenmaand.be

SLUITINGSDAGEN BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek: • zaterdag 1 mei 2021

11


TOERISME

VLAANDEREN WANDELT LOKAAL

De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel zijn stapschoenen aan voor VLAANDEREN WANDELT. Op zondag 25 april a.s. zal het niet anders zijn, al gaan we ditmaal met Wandelsport Vlaanderen vzw wel een heel stapje verder! Onder het motto #iedereenwandelt zal de organisatie doorgaan onder de naam VLAANDEREN WANDELT LOKAAL. Het concept is heel eenvoudig: Vlaanderen massaal aan het wandelen krijgen bij al onze plaatselijke wandelclubs. Vanuit meer dan 100 steden/gemeenten wordt een lokale wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met volle teugen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken. Ook wij als wandelclub Koekelare nemen deel aan deze activiteit onder het motto:

“Vlaanderen Wandelt” - “Koekelare Wandelt” Wij nodigen dan ook graag iedereen uit om deel te nemen op zondag 25 april 2021 Inschrijven zaal “De Balluchon” vanaf 07u00 tot 15u00 Afstanden: 4 - 8 - 11 - 15 - 21 km. (vrije keuze) Deelnamekosten: € 2,50 € 1,50 (federatieleden) min 12 jaar gratis Omloop: Vrije individuele start langs de mooiste bezienswaardigheden van de streek. Een omloop met een maximum aan onverharde veldwegels en voldoende rustposten. Vriendelijke groeten Wandelclub Koekelare vzw 12


CULTUUR

CULTUURPROGRAMMA 20-21 Heel wat leuke voorstellingen stonden nog op onze cultuuragenda maar corona gooide roet in het eten. Alle komende cultuurvoorstellingen zijn geannuleerd. In overleg met de artiesten konden sommige voorstellingen verplaatst worden naar een latere datum, andere werden geannuleerd. Hierbij een overzicht: Guy Swinnen – 9 oktober ‘21 Het Prethuis ‘Weekendje Bouillon’ – 19-20 november ‘21 Lucien Van Impe, Freddy Maertens en Filip Osselaer – 19 februari ‘22 De Frivole Framboos – 16 april ‘22 T.A.N.I.A. – 4 juni ‘22 Perpetuum Mobile – voorlopig geen nieuwe datum Assisen III – voorlopig geen nieuwe datum Wanneer de ticketverkoop start, ligt momenteel nog niet vast. We brengen je hiervan op de hoogte van zodra bekend.

TOERISME BEZOEK DE KOEKELAARSE MUSEA! TIP: Nog t.e.m. 16 april kan je de tijdelijke tentoonstelling ‘‘Plantrekkers. Terugkeren en herbeginnen na de Eerste Wereldoorlog’ bezoeken in de serre van het Fransmansmuseum. Ze kadert in het project FENIKS 2020, dat de wederopbouw van de Westhoek na WOI belicht. ‘Plantrekkers’ vertelt het verhaal van de vele vluchtelingen die na de oorlog willen terugkeren naar hun ‘thuis’.

Er is veel dat we door de coronamaatregelen niet mogen doen, maar wat wel mag is de musea bezoeken. Maak vooraf een afspraak en kom (nog) eens naar het Käthe Kollwitz Museum en/of het Fransmansmuseum (bij voorkeur op dinsdag of donderdag).

Info en reserveren: • cultuurentoerisme@koekelare.be • 051 61 04 94 • Openingsuren: zie www.toerismekoekelare.be

Wist je dat je als inwoner van Koekelare gratis toegang geniet? 13


TOERISME

LANGE MAX MUSEUM

De koffer van Leutnant Bode onthult meer dan je denkt…

De koffer van Leutnant Bode… … Is een nieuw onderwerp dat u kennis bijbrengt over WOI. Deze koffer komt uit de toenmalige Kommandantur van Koekelare en stond vervolgens 100 jaar op een zolder in Duitsland. Nu staat de koffer voorgoed in het museum. De restanten van het vliegtuig dat op 8/4/1917 neerstortte langs de Zuidstraat zijn bewaard en nu te bekijken.

Van Monster tot Magneet Bij mooi lenteweer is deze openluchttentoonstelling rond de bedding van Lange Max ideaal om te bezoeken. U ervaart hoe duizenden bezoekers naar Koekelare kwamen om het grote kanon te bezien. Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken. Vervolledig deze tentoonstelling met een bezoek in het museum. U ziet er een film die alles nog meer tastbaar maakt. Tussen het krokus- en het Paasverlof is het Lange Max Museum enkel open tijdens de weekends. Tijdens het Paasverlof en nadien zijn we open vanaf woensdag tot zondag van 14u tot 18u.

14

Meer info: • www.langemaxmuseum.be • 0475 58 50 51 • Lange Max Museum, Clevenstraat 2, Koekelare


SOCIAAL HUIS

MAART 2021: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij. Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een afnameset in de brievenbus mag verwachten? Dat kan online én mobiel met: • www.myhealthviewer.be • www.mijngezondheid.be • www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek. be, of surf naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/ Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

15


SOCIAAL HUIS

POETSDIENST SOCIAAL HUIS Zorg met een hart

Je hebt moeite met het onderhoud van je woning en je mist de nodige hulp… Je kan sommige huishoudelijke taken niet meer aan… Onze medewerker van de poetsdienst kan helpen bij het schoonmaken van je woning.

Voor wie? Personen die op het grondgebied van de gemeente Koekelare wonen én er gedomicilieerd zijn.

Kostprijs? Je ontvangt een factuur van 9 euro per gepresteerd uur en je hebt recht op een belastingvermindering van 20% (1,80 euro). Uiteindelijk betaal je dus 7,20 euro per uur. Heb je een beperkt inkomen, dan kan je een tussenkomst per gepresteerd uur krijgen. In dat geval betaal je uiteindelijk 5,90 euro per gepresteerd uur. Meer info: maatschappelijk werker Sofie BONNY – 051 59 15 59

SLUITINGSDAGEN Maandag 5 april (Paasmaandag)

In deze editie van De Roepsteen verschijnt geen kalender. Wil je weten welke activiteiten in Koekelare plaatsvinden? Neem een kijkje op www.uitinkoekelare.be.

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie. 16

Profile for gemeentebestuurkoekelare

De Roepsteen maart-april 2021  

In deze editie maart-april 2021 lees je meer over het vaccinatiecentrum: waarom je laten vaccineren, waar en wanneer krijg je het vaccin, ho...

De Roepsteen maart-april 2021  

In deze editie maart-april 2021 lees je meer over het vaccinatiecentrum: waarom je laten vaccineren, waar en wanneer krijg je het vaccin, ho...

Advertisement