Page 1

3-maandelijks tijdschrift

maart 2014 | nr.1 | www.dehaan.be

Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | Klemskerke | Vlissegem


pwa is verhuisd Het PWA is verhuisd naar het Ontmoetingscentrum d’ Annexe [achter het gemeentehuis, De Haan] Openinguren iedere dag van 8.30u tot 12u · donderdag gesloten

foto

Fotostudio Reportages Communie 105 euro Huwelijk 900 euro

Pasfoto’s

Schoolbenodigdheden Kantoorbenodigdheden Geschenken GSM

Pro Fotolabo Afdrukken op maat Juiste kleuren Fotopapier Canvas Art paper Barriet enz...

Grafische ontwerpen Drukkerij Kerst en nieuwjaarsgeschenken

S t a t i o n s t ra a t 3 1 , D e H a a n - 0 5 9 2 3 8 2 0 0 - Z o n d a g g e s l o t e n


vanuit de redactie… Beste inwoner, Hij staat er opnieuw! De Geersensmolen. Enkele jaren terug werd een van de meest beeldbepalende monumenten van Klemskerke afgebroken, omdat restauratie ter plaatse niet langer mogelijk was. Maar nu is hij terug. Hetzelfde uitzicht, maar met een nieuwe structuur en bekleding. Op een nieuwe plaats ook, want de molen moet kunnen draaien en malen. En dat was op de oorspronkelijke site niet meer mogelijk. Er komt hoog bezoek voor de inhuldiging, een groot monument verdient dat! Een ander monument heeft dit jaar ook een verjaardag te vieren. Cinema Rio, één van de enige twee overgebleven buurtcinema's in onze Westvlaamse provincie, wordt

voor het 30ste jaar uitgebaat door Ronny Maheur en zijn echtgenote Mieke. In de Losse Babbel lees je hun impressies over de voorbije periode. In dit nummer kijken we ook nog eens naar de stand van zaken van een aantal werken, leren we dat snoeihout ophalen niet langer gratis zal zijn, onze gemeente zich ook opmaakt voor de herdenking van de 'groote oorlog' en er een fuifreglement komt voor de oude sporthal. Heel wat nieuws uit uw gemeente dus. We wensen u veel leesplezier. De redactie

Gemeentehuis Leopoldlaan 24, 8420 De Haan T 059 24 21 24 – F 059 24 21 23 – gemeentebestuur@dehaan.be

Openingsuren ma t/m vr: 8-12u • Naast de normale openingsuren is de dienst bevolking ook open op maandag van 17.30-19.15u en op woensdagnamiddag van 13-16u (uitsluitend voor elektronische identiteitskaarten).

Sluitingsdagen ma 21 april · Paasmaandag / do 1 mei · Feest van de arbeid / do 29 mei · O.L.H.-Hemelvaart / ma 9 juni · Pinkstermaandag

Wachtdiensten · Huisartsen 059 23 90 99 · dagelijks van 19-8u · Apotheek 0900 10 500 · www.apotheek.be · Tandartsen 0903 39 969 · www.mijntandarts.be Permanente dienst: weekend & feestdagen: 9-18u

colofon redactieraad Schepen M. De Soete [voorzitter], H. Vansever, K. Borgoo, J. Makelberge, T. Dermaut, R. Borny, F. Masson, C. Vansteenkiste-Olivier, R. Deswelgh, A. Craeye, L. Vermeire, J. Decherf, L. D’hondt, S. De Coninck, G. Vannieuwenhuyse, B. Goethals. -----met de medewerking van D. Hendrickx, V. Jonckheere, I. Wouters, K. Borgoo, E. Soetaert, K. Dejaegher, T. Van Rijswijck, M. Haeck, D. Bouwens, C. Deleye, P. Taelman, A. Dehaemers, A. Ebo, H. Vansever, S. Persyn. -----redactiesecretaris Wendy Helderweirt

lay-out Maïté Vandenberghe -----Coverfoto © Carole Jacquy -----druk Drukkerij Lowyck bvba Archimedesstraat 53, 8400 Oostende T 059 33 33 99 – F 059 33 29 69 · info@lowyck.com -----verantwoordelijke uitgever Marleen De Soete Nieuwe Steenweg 146, 8420 De Haan marleen.desoete@dehaan.be gemeentebestuur@dehaan.be

werken / 4-5 toerisme / 6-8 lokale economie / 9 jeugd / 10-11 bestuur / 12-13 sport / 14 cultuur / 20-21 burgerzaken/ 22 sociaal / 23 milieu / 24-28 veilig / 29 losse babbel / 30


werken

Openbare werken

059 24 21 25 openbarewerken@dehaan.be

Kennedylaan en Kennedyplein

Floorhelling

De werken aan aan het nieuwe ontmoetingscentrum op het Kennedyplein en aan het plein zijn in afwerkingsfase. Het volgende seizoen kan met een nieuwe situatie ingezet worden.

De werken aan de Floorhelling werden aangevat op 14 oktober 2013. De rioleringswerken zijn voltooid en de nieuwe bestrating werd grotendeels geplaatst. Enkele details, zoals de leuning en het straatmeubilair dienen nog afgewerkt te worden. De werken zullen tegen de paasvakantie 2014 klaar zijn.

Wenduinesteenweg De gunstige weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de wegen- en rioleringswerken in de Wenduinesteenweg goed opschieten. De nieuwe rijweg en het fietspad worden in onderlaag reeds aangelegd vanaf de Wenduinestraat (Zuienkerke) tot aan Sunparks. De rioleringswerken tussen Sunparks en de Zwarte Kiezel zijn voor het grootste deel voltooid en er werd reeds gestart met de afwerking van de rijweg. Er wordt naar gestreefd om de werken te voltooien tegen de zomer van 2014. Deze fase vormt het sluitstuk, zodat een vlotte, aangename en veilige fietsverbinding tussen De Haan-Centrum en Wenduine kan aangeboden worden.

Nieuwe Steenweg Uit oogpunt van verkeersveiligheid werden een 20-tal jaren geleden in de Nieuwe Steenweg snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd, waarbij o.a. een rondpunt aangelegd werd aan de Lindenlaan en een as-verschuiving voorzien werd aan de Ringlaan-Zuid. In de loop der jaren is de rijwegbekleding, ingevolge het verkeer, op enkele plaatsen verzakt en heeft zich spoorvorming voorgedaan. In zitting van 5 september 2013 keurde de gemeenteraad het ontwerpdossier goed om de rijwegbekleding aan het rondpunt t.h.v. de Lindenlaan te vervangen door een betonverhar4


ding en de deze aan de as-verschuiving t.h.v. de Ringlaan-Zuid door een kws-verharding. Deze werken zullen op 8 september 2014 aangevat worden.

Voetgangers- en fietsbrug Harendijke Enkele jaren geleden heeft het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, de duinen tussen Wenduine en Blankenberge versterkt, bijkomend beplant en van nieuwe paden voorzien. Om overdreven betreding en beschadiging van het duinmassief te voorkomen werd een houten trapconstructie gebouwd die de recreanten naar het strand en de zee leidt. Als sluitstuk wordt momenteel, in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, een brug gebouwd 'Het Wrakhout' die de fietsers, de voetgangers en de strandrecreanten een veilige oversteek biedt. Er werd gekozen voor een constructie die niet alleen functioneel is, maar daarnaast ook aanzienlijke beeldkwaliteit en architecturale uitstraling heeft. Langs de Koninklijke Baan loopt de Kustfietsroute als veilige verbinding tussen de badplaatsen. De brug past in deze route. Er zijn stopplaatsen voor fietsers voorzien, informatieborden en fietsstallingen en er is gelegenheid tot beleving van het kustlandschap. Zo past de brug ook in de Kustwandelroute.

Werken in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust Strandsuppletiewerken In 2012 werden in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, strandsuppletiewerken uitgevoerd op het strand van Wenduine. Aangezien er heel wat zand weg is ten gevolge van de recente stormen heeft deze dienst een dossier opgestart om noodsuppleties te laten uitvoeren. Deze werken zijn momenteel in uitvoering en zouden tegen de paasvakantie voltooid moeten zijn.

5


toerisme

dienst Toerisme

059 24 21 34 toerisme@dehaan.be

Hun natuurgidsen vertellen er graag meer over tijdens een begeleide wandeling die start om 14.30u. Speciaal voor de kinderen is er een zoektocht waarbij ze het diploma molenaarsknecht kunnen behalen. We willen u nu ook reeds warm maken voor het Molenweekend van 28 en 29 juni in Wenduine en Klemskerke. Het volledige programma vindt u in ons volgend informatieblad.

Open Kerkenweekend

Inhuldiging Geersensmolen Na 5 jaar heropbouw is de Geersensmolen opnieuw dé blikvanger van het polderdorp Klemskerke. Dit eeuwenoude monument werd in 1693 gebouwd op een oude molenwal en was van 1865 tot 1993 in handen van de molenaarsfamilie Geersens, die er haar naam aan gaf. Sinds 1993 is de korenmolen eigendom van de gemeente De Haan, die besliste om een maalvaardige restauratie te laten uitvoeren en de molen her op te bouwen ten zuidoosten van de oorspronkelijke molensite. Op zondag 13 april 2014 om 10u wordt de Geersensmolen officieel ingewijd door het college van burgemeester en schepenen en de heer Geert Bourgeois, vice-minister president van de Vlaamse Regering. Bezoekers kunnen van 12-17u de molen beklimmen. De vier gemeentelijke molenaars zullen aanwezig zijn om vragen over het molenaarsvak te beantwoorden en demonstraties te geven. Rond de molen zorgen we voor randanimatie met enkele volkssporten, demonstraties schaapscheren en wolspinnen, graanproevertjes, verkoopstandjes met geitenproducten van ’t Reigershof en ambachtelijke verse bloem Van Eecke, folkmuziek met draailier- en Vlaamse doedelzakspelers. Landelijke Gilde De Haan geeft uitleg over de graanproductie en zorgt samen met de KVLV Vlissegem voor een hapje en een jeneverdrankje. Natuurpunt De Haan laat u kijken naar de natuur: de vogels in het landschap van de polder, de planten voor uw voeten. 6

De dienst toerisme en de gemeentelijke kerken (St.-Blasius, Heilige Kruisverheffing, St.-Clemens en St.-Monica) besloten onlangs om in zee te gaan met de vzw Open Kerken teneinde het gemeentelijk kerkelijk patrimonium op te waarderen en meer open te stellen voor de inwoners en de toeristen. Zo komt er o.a. in iedere kerk een gevelbord met QR–code, waarbij bezoekers uitleg over het roerend erfgoed van deze kerk kunnen downloaden op hun smartphone of tablet. Deze informatie zal tevens ter beschikking worden gesteld in een folder.


Jaarlijks worden 'Open Kerkendagen' georganiseerd. Dit jaar vinden ze plaats op 31 mei en 1 juni met als thema "Herinneringen ’14 -‘18". Ook onze 4 kerken nemen deel aan de 'Open Kerkendagen' en zijn het hele weekend doorlopend open van 10-18u. Er zijn heel wat activiteiten gepland zoals begeleide wandelingen, oorlogspoëzie, tentoonstelling over oorlogsslachtoffers, kunst, een fietszoektocht, vredeskoffer met voorleesmomenten

voor kinderen van 10 tot 14 jaar, een gospeloptreden... De toegang is uiteraard gratis en iedereen is van harte welkom. Een gedetailleerd overzicht vindt u op www.uitindehaan.be en in de UiT-kalender van mei-juni. Meer informatie op www.openkerken.eu, http://openchurches.mobi of bij de dienst toerisme.

De Groote Oorlog 2014-2018 Het is u uiteraard bekend dat onder de blikvanger '100 jaar Groote Oorlog' de gruwelijke Wereldoorlog I de volgende vier jaren wordt herdacht. Aan deze herdenking werd een toeristisch impulsprogramma gekoppeld. De rode draad doorheen de vele evenementen blijft de herinnering aan de vele gesneuvelden en het onmetelijke leed aan beide zijden. Oorlog is immers geen feest! Het zwaartepunt van deze herdenking ligt voor West-Vlaanderen evident in de Westhoek. Toch wil de gemeente De Haan deze herinnering niet zo maar aan zich laten voorbij gaan. We geven u graag een overzicht van de nu reeds geplande activiteiten.

> 31/5 en 1/6/2014 Open Kerkenweekend met als thema 'Herinneringen 1914-1918' met o.a. een gospeloptreden, een fietszoektocht, vredeskoffer met voorleesmomenten voor kinderen van 10 tot 14 jaar, begeleide wandelingen, oorlogs-poëzie, tentoonstelling en kunst in en rond de St.-Blasiuskerk, de St.-Clemenskerk, de St.-Monicakerk en de H. Kruisverheffingskerk.

> 10/7-13/8/2014 Tentoonstelling '1914-2014 - Een eeuw na het onderschatte begin' in O.C. Kerklommer in De Haan, georganiseerd door de heemkundige kring "Tussen Noordee en Noordzee".

> 22-24/8/2014 Speciale Grooten Oorlog editie 'Oude Klepperparade' Parade van Britse moto’s die tijdens W.O. I actief waren bij het Britse leger. De parade start op 22 augustus met deelname aan de ‘Last Post’ aan de Menenpoort in Ieper, waarna de moto’s op zaterdag langs de Vlaamse Velden richting De Haan rijden waar verzameld wordt ter hoogte van Grandhotel Belle Vue.

Op 24 augustus volgt de traditionele klepperparade met vertrek en aankomst voor het gemeentehuis in De Haan.

> 2016 Herdenking van Wenduinenaar Leopold Brion (°1884) die in 1916 als verzetsstrijder werd gefusilleerd door de Duitse troepen. Aan de achterzijde van het oorlogsmonument van 1923 op het Heldenplein in Wenduine is een gedenkplaat als huldiging aangebracht.

> 2017-2018 'Tram te velde' – project i.s.m. vzw META, TTO Noordzee, de Lijn en Herita waarbij de rol van de kusttram gedurende W.O. I in de kijker wordt gezet. In De Haan zal o.a. een Duits tramstel waarin Duitse troepen werden vervoerd, tentoongesteld worden tussen de Loskaai en de Zwarte Kiezel. Deze manifestatie met nog uit te werken programma zal gedurende een weekend worden gelinkt aan de Trammelantedities van 2017 en 2018. Er zal nog een extra, tweede weekend worden ingelast. 7


Subsidieaanvragen > Roerend erfgoed KIDS tijdens de paasvakantie Op woensdag 9 april is Circus Hoetchatcha te gast om 17u in het Wielingencentrum te Wenduine met de productie 'Het Grote Minicircus'. De circusdirecteur rijdt een grote kar de piste binnen. Als hij de kar openklapt, uit elkaar haalt en uitvouwt blijkt daar plots een volledig circus te staan. De kinderen laten Victor de Vliegende Kanonskogel door de lucht zweven, ze laten de olifanten salto’s maken, ze nemen het op tegen John de sterke man, laten de apen en honden dansen en nog zoveel meer! Het 'Grote Minicircus' is een voorstelling gespeeld door 1 circusartiest, een twintigtal kinderen uit het publiek en een berg knuffels. Donderdag 17 april ontvangt het Parkdomein Potinière in De Haan de Luisterlezer Vertelbus. Deze veelkleurige autobus is omgebouwd tot een knus theatertje waarin Selle op een onnavolgbare manier vertelt voor de kinderen. 'Tussen d’ oortjes' is een succesformule die de oren streelt met korte verhalen; een leuk vertelprogramma voor kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders. Vanaf 13.30-17u wordt om het half uur een nieuw verhaaltje verteld. Op Paaszondag 20 april komen we om 15u opnieuw samen op de stranden van de Vosseslag, De Haan en Wenduine voor de grote Schattenjacht op paaseieren. De toegang tot of de deelname aan deze activiteiten is volledig gratis.

Het gemeentebestuur van De Haan richtte samen met Blankenberge, Middelkerke en Oostende de projectvereniging ‘Kusterfgoed’ op. Deze projectvereniging beoogt de nauwere samenwerking tussen deze badsteden rond roerend erfgoed. De werkgroep voor De Haan, samengesteld uit de schepen van toerisme en twee medewerkers van de dienst toerisme en cultuur, werkten mee aan een uitvoerig erfgoedbeleidsplan en de inventarisatie van het bestaand roerend erfgoed. De statuten van ‘Kusterfgoed’ werden goegekeurd in de gemeenteraadszitting van 23 januari 2014. De vereniging zal in april 2014 een subsidiedossier indienen bij de Vlaamse Overheid waarbij er, na goedkeuring, jaarlijks een bedrag van 300.000 euro aan subsidies zal worden binnengehaald. Met deze middelen zal o.a. een erfgoedcel kunnen worden opgericht met de aanwerving van experten en personeel en diverse overkoepelende initiatieven kunnen worden genomen binnen het roerend erfgoedveld. Deze erfgoedcel zal voornamelijk ook ondersteuning bieden aan de lokale erfgoedpartners en heemkundige kringen. Voor meer informatie over lokaal roerend erfgoed, kan u terecht bij de dienst toerisme – Ann Dehaemers op 059 24 21 34 of ann. dehaemers@dehaan.be.

> Speeltoestellen op het strand

In de gemeenteraad van 27 februari 2014 werd het lastenboek goedgekeurd voor het plaatsen van 3 speeltoestellen op de stranden van de Vosseslag, De Haan en Wenduine. Het gaat om een piratenschip met hangmatten en een kleiner speelelement in de Vosseslag. Bij normaal verloop van de gunningsprocedure zullen de speeltoestellen vermoedelijk geplaatst worden tegen de paasvakantie en uiterlijk tegen de zomervakantie 2014.

> Smartphone-applicatie van de erfgoedwandeling ‘In de voetsporen van Einstein…'

De dienst toerisme heeft in samenwerking met de Brugse gidsenkring een smartphone-applicatie van de erfgoedwandeling 'In de Voetsporen van Einstein…' laten ontwikkelen. Vanaf eind juni 2014 kunt u de erfgoedwandeling gratis via de app i - de haan genaamd, op je smartphone downloaden. De applicatie wordt overigens gepromoot via een banner gelinkt aan de app i - bruges. Met andere woorden, wie in Brugge met zijn smartphone een erfgoedwandeling doet, zal op het einde van die wandeling automatisch de mogelijkheid om de digitale erfgoedwandeling in De Haan te doen, te zien krijgen. Lokale ondernemers hebben de mogelijkheid om te adverteren, waarbij de wandelaar bij het aanklikken van die publiciteit de betreffende handelszaak op kaart te zien zal krijgen. Deze publiciteitsbijdragen zullen reeds voor een groot deel de ontwikkelingskosten van de applicatie terugbetalen. Voor beide projecten diende de dienst toerisme een subsidieaanvraag in bij Toerisme Vlaanderen en de provincie WestVlaanderen.

8


Lokale economie

059 24 21 03 lokale.economie@dehaan.be

lokale economie

Met Belgerinkel naar de Winkel Van 26 april tot 31 mei 2014 Elk jaar organiseert het gemeentebestuur samen met de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en de Gezinsbond de campagne "Met Belgerinkel naar de Winkel". Deze campagne heeft tot doel de bewoners aan te moedigen om met de fiets boodschappen te doen bij handelaars in de buurt.

'Belgerinkellot' Handelszaken delen geen spaarkaarten en stempels meer uit, maar geven hun klanten een 'Belgerinkellot'. Op dit lot staat een uniek nummer dat u kunt registreren op www.belgerinkel. be. Zo maakt u kans op dagprijzen, weekprijzen, prijzen uitgereikt door de provincie, de gemeente… De hoofdprijs is ook dit jaar een fiets. Het gemeentebestuur stelt gratis campagnemateriaal ter beschikking van deelnemende handelaars. Meer informatie, een lijst met de deelnemende handelaars en het laatste nieuws over de campagne: www.belgerinkel.be of mail naar lokale. economie@dehaan.be.

Praktische tips voor het herkennen van valse bankbiljetten In 2013 onderschepte de Nationale Bank 39 167 valse bankbiljetten. Dit is driekwart meer dan in 2012. De briefjes van 50 euro blijven het populairst bij valsemunters, gevolgd door de briefjes van 20. Sinds de invoering van de euro kunnen professionele bendes in meer landen terecht dan vroeger het geval was met de Belgische frank. Ook de ligging van ons land, een kruispunt in Europa, kan verklaren waarom valse biljetten in België onderschept worden.

Hoe kunnen valse bankbiljetten ontdekt worden? Er zijn heel wat technische hulpmiddelen om valse biljetten te detecteren, maar die zijn niet allemaal even waardevol. Informeer u goed vooraleer u een toestel aankoopt. Wie niet wil investeren in technische hulpmiddelen kan een beroep doen op de 'voel-kijk-kantel-methode'. · Voelen Op een echt biljet staan steeds in reliëf afgedrukt: · de vermelding van de Europese Centrale Bank; · de nominale waarde van het biljet; · het gebouw op het biljet.

· Kijken Hierbij wordt gelet op het watermerk (verschillend per coupure) en de veiligheidsdraad (met de nominale waarde). Linksboven op het biljet staat een, op het eerste gezicht, onvolledige afdruk van de waarde van het biljet. Door het tegen licht te houden, wordt het volledige cijfer zichtbaar. Dat is het doorzichtregister. · Kantelen Als u een biljet kantelt, wordt het hologram met verborgen drukwerk zichtbaar. Daarin zijn drie elementen te zien: het eurosymbool, de nominale waarde van het biljet en de twaalf sterren van de Eurolanden. Bij het kantelen van coupures van 5, 10 en 20 euro zijn nog 'iriserende kleuren' zichtbaar (cfr. regenboog). Bij coupures van 50, 200 en 500 euro veranderen de waardecijfers van het biljet van kleur.

Wat met een vals biljet? Indien u te maken krijgt met een vals biljet, verwittig dan de politie. Indien de klant wegloopt, geef de politie dan een persoonsbeschrijving mee. Het bedrag aan vals geld dat u in uw kassa aantreft, bent u kwijt. Echter, in de klassieke antidiefstalpolissen en verzekeringen zit een zekere dekking tegen verlies bij waardetransporten vervat. De Europese Centrale Bank (ECB) zal in het najaar van 2014 een nieuw bankbiljet van 10 euro in omloop brengen.

Gezocht: personen op zelfstandige basis Het college van burgemeester en schepenen zoekt personen op zelfstandige basis voor volgende zomervergunningen: · uitbaten sanitair blok Vosseslag ; · uitbaten sanitair blok Zeedijk-Wenduine; · uitbaten sanitair blok deelgemeente Wenduine - Westdijk; > vanaf de paasvakantie tot eind september '14 Bovenvermelde zomervergunningen worden gratis ter beschikking gesteld mits een bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen kan worden voorgelegd. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de dienst lokale economie in het gemeentehuis. 9


jeugd

Jeugddienst

059 23 96 47 jeugd@dehaan.be www.dehaan.be/jeugd

Teruggave kosten voor kinderen en jongeren In januari ontvingen ouders een fiscaal attest voor hun kinderen die deelgenomen hebben aan grabbelpasactiviteiten en/of speelpleinwerking. De jeugddienst zorgde ervoor dat iedere deelnemer (-12 jaar) een attest ontving. Deze attesten dient u bij uw belastingbrief te voegen en worden in mindering gebracht van het belastbaar inkomen. Indien uw kind tevens heeft deelgenomen aan andere vrijetijdsinitiatieven, kunt u aan de inrichter van de activiteit een attest vragen. Dat geldt ook voor buitenschoolse opvang.

Nieuw! Fuifreglement voor fuiven in de oude sporthal Het college van Burgemeester en schepenen besliste dat de oude sporthal Haneveld mag worden gebruikt als fuifzaal. Om alles in goede banen te leiden, de veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen werd door de jeugddienst een fuifreglement opgemaakt. Dit gebeurde in samenspraak en met advies van de jeugdraad, de milieuambtenaar, de brandweer en het TMVW. Het fuifreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27/02/2014. Inwoners en/of verenigingen van De Haan zullen een lager tarief moeten betalen dan organisatoren van buiten de gemeente. Er zal ook een borgsom moeten worden betaald. Wie een fuif wil organiseren in de oude sporthal, dient daarvoor een uitgebreid aanvraagformulier in te vullen en terug te bezorgen aan de jeugddienst. Het aanvraagformulier alsook het fuifreglement vindt U terug op de gemeentelijke website onder de rubriek jeugd.

Wist u ook dat er een tegemoetkoming kan bekomen worden bij de mutualiteiten voor o.a. lidgelden bij sportclubs, jeugdbewegingen, speelpleinwerking, kampen‌ De tegemoetkoming verschilt naargelang het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Informeer bij uw ziekenfonds of ga een kijkje nemen op de website van uw ziekenfonds.

Peter- en meterschap kindergemeenteraad De leden van de kindergemeenteraad brachten op 12 maart een bezoek aan het gemeentehuis. Ze werden verwelkomd en kregen een woordje uitleg over het reilen en zeilen van de verschillende diensten binnen de gemeente. Na de rondleiding werd het college van de kindergemeenteraad voorgesteld aan hun peter of meter uit het echte college. Bedoeling is dat deze jonge politiekers met hun vragen, voorstellen en ideeĂŤn voortaan terecht kunnen bij hun peter of meter.


*Activiteiten * *

r buitenspeeldag

*

woensdag 2 april 2014 · 14-17u

Carnaval De jeugddienst en -raad, i.s.m. voetbalploeg KE De Haan, zorgden voor een spetterende carnavalsfeer op zaterdag 15 maart. Papa Chico Junior verzorgde een leuk optreden, gevolgd door de verkiezing van de Haanse jeugdprins en jeugdprinses. De stoet werd plechtig geopend door de kinderburgemeester en de andere leden van de kindergemeenteraad.

IJsschaatsen Op zaterdag 15 februari vertrok de jeugddienst richting Boudewijnpark om te ijsschaatsen. Jongeren en begeleiders van o.m. de jeugdverenigingen konden zich uitleven op de ijspiste. Een jaarlijkse traditie die steeds veel volk trekt. Ook jongeren, niet aangesloten bij een jeugdvereni ging, konden zich inschrijven bij de jeugddienst.

Ik drink voor de Filipijnen! De kinderen van het vierde leerjaar van de Vrije Basisschool in De Haan zamelden op vrijdag 20 december met hun koffie- en chocomelkstop € 560 in voor de Filipijnen. Thierry Deschrooder bracht juf Cathérine in contact met Luc Waeyaert die een project leidt in de Filipijnen. Luc zal met hun opbrengst de heropbouw van één huis in Cebu helpen financieren.

Kinderen kozen nieuwe raad Zoals bij de ‘grote’ gemeenteraad bestaat de kindergemeenteraad uit 23 afgevaardigden. Er waren 34 kandidaten op wie gestemd kon worden. Lux Dosselaere kreeg de meeste stemmen achter haar naam en werd aangesteld als kinderburgemeester. Zij haalde het met 106 stemmen. De schepenzetels zijn voor Ursula Van Impe, Joppe Verkarre, Mara Van de Velde, Roosje De Vos, Raoul Gitsels en Emma Lebbe. De kindergemeenteraad werd geïnstalleerd op donderdag 5 december 2013 in het bijzijn van familie en sympathisanten.

openbaar terrein nabij de jeugddienst voor iedereen kostprijs gratis locatie

doelgroep

r speelpleinwerking paasvakantie

maandag 7 april t/m vrijdag 11 april 2014 · 7.30-17u maandag 14 april t/m vrijdag 18 april 2014 · 7.30-17u

r plopsaland

woensdag 9 april 2014 locatie Plopsaland De Panne doelgroep van 7 tot 12 jaar afspraak vertrek om 10u aan JC 'Uzus'; terug om 19.30u kostprijs € 12,00

r KNUTSELNAMIDDAG

donderdag 17 april 2014 · 14-17u doelgroep vanaf 6 jaar locatie JC 'Uzus' kostprijs € 2,00

r KNUTSELNAMIDDAG woensdag 7 mei 2014 · 14-17u doelgroep vanaf 6 jaar locatie JC 'Uzus' kostprijs € 2,00

r KNUTSELNAMIDDAG woensdag 11 juni 2014 · 14-17u doelgroep vanaf 6 jaar locatie JC 'Uzus' kostprijs € 2,00

r popeiland

woensdag 25 juni 2014 wat Popfestival speciaal voor jongeren met bekende artiesten en toffe randanimatie. doelgroep vanaf 10 jaar afspraak vertrek om 12.30u aan JC 'Uzus' en loods Wenduine; einde ± 20u locatie Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. kostprijs € 7,00 ingeschrev alle activiteiten dient vooraf ! let op ! voor na betaling is de inschrijving pas definitief

en te

worden en

11


bestuur Gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 Op zondag 25 mei 2014 gaan we met zijn allen naar de stembus. De stemlokalen zijn open van 8 tot 14u. In België is er stemplicht. Iedere Belg is dus verplicht zich naar het stembureau te begeven. Vergeet uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart niet.

Hoe stem ik geldig? Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan door: · uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem) · uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem) Indien u tegelijkertijd een lijststem én één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld

bij volmacht stemmen Het is mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kunt u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen? 1. Wegens ziekte of gebrekkigheid. Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest. 2. Om beroeps- of dienstredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever. 3. Om studieredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt. 4. Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie. Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester. 12

Gemeentebestuur

059 24 21 24 gemeentebestuur@dehaan.be

5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.

Wie kan men aanwijzen? U kunt uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/ Gemeenschapsparlement mag kiezen. Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.

Wat moet u als volmachtgever doen? Als volmachtgever moet u het volmachtformulier invullen. Het volmachtformulier vindt u op www.verkiezingen.fgov.be of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle gevallen kunt u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

Wat moet de volmachtdrager doen? De volmachtdrager moet gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben: Het ingevuld en ondertekend volmachtformulier; het bijbehorend attest; zijn eigen oproepingsbrief en zijn eigen identiteitskaart. Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij beschikt over uw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.

Gratis verzekering voor vrijwilligers Bent u vrijwilliger bij een kleine vereniging, en heeft u zich al afgevraagd: "Wat als er iets gebeurt?”. Dan kunt u best eens contact opnemen met het Provinciebestuur West-Vlaanderen. Het provinciebestuur biedt al sedert 2005 een gratis vrijwilligersverzekering aan. Het aanbod is gericht op kleinere, feitelijke verenigingen, maar in principe kunnen ook vzw ’s van deze verzekering gebruik maken.


De verzekering dekt de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA), lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Verenigingen die erkend zijn krijgen jaarlijks 100 gratis verzekerde dagen, waarbij de vrijwilligers tijdens de geplande activiteiten verzekerd zijn. Hoe kunt u uw vereniging laten verzekeren? In een eerste fase moet de organisatie of vereniging een erkenning aanvragen bij het provinciebestuur. Dat onderzoekt of de vereniging in

aanmerking komt en regelt de erkenning. De vereniging krijgt dan een erkenningsnummer toegewezen. In een tweede fase kan de vereniging met het erkenningsnummer de activiteiten aangeven bij de verzekeraar. Meer informatie is beschikbaar op www.westvlaanderen.be/vrijwilligerswerk, of via e-mail naar vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be. Folders liggen ter beschikking op het gemeentehuis.

Gemeenteraadszitting · 23 januari 2014 1. Notulen gemeenteraadszittingen dd. 19.12 en 30.12.2013

dubbelrichtingsfietspad langs Grotestraat – Ontwerpplan – principiële goedkeuring

2. Aanvullend politiereglement op het wegverkeer – gemeentewegen – Heidelaan – oversteekplaats voor voetgangers / voorbehouden parkeerruimte – wijzigingen

7. Overheidsopdrachten – Gezamenlijke uitvoering van project De Haan: verbreding en herinrichten van de Zeedijk-Wenduine met waterkeringen in kader van het Masterplan kustveiligheid – samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring

3. Overheidsopdrachten – Uitvoeren van restauratie- en herinrichtingswerken aan en rond het gemeentehuis en O.C. d’Annexe – ereloonovereenkomst ontwerper – Princiepsbesluit en wijze van gunnen – Herziening raadsbesluit dd. 05.09.2013 4. Overheidsopdrachten – Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Vlissegemdorp – Verrekening nr. 1 – goedkeuring 5. Overheidsopdrachten –Aanleggen van dubbelrichtingsfietspad langs Grotestraat – Samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring

8. Streekpact regionaal sociaal-economisch overlegcomité (RESOC) Oostende – bekrachtiging 9. Projectvereniging kusterfgoed – Intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke – statuten projectvereniging – goedkeuring 10. Mededelingen – Schriftelijke en mondelinge interpellaties

6. Overheidsopdrachten – Aanleggen van

Gemeenteraadszitting · 27 februari 2014 1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 23.01.2014 2. Aanvullend politiereglement op het wegverkeer – Gewestwegen – Koninklijke Baan (N34) – oversteekplaats voor voetgangers – schrapping 3. Aanvullend politiereglement op het wegverkeer – Gemeentewegen – Nieuwe Steenweg – oversteekplaats voor voetgangers – aanvulling 4. Reglement betreffende de strandtenten gemeente De Haan – herziening raadsbesluit dd. 20.12.2012 – goedkeuring 5. Algemeen gemeentelijk politiereglement – Hoofdstuk 1 "Strand – duinen – zee" / Afdeling 2 "Strandcabines" – herziening 6. Retributies – Publiciteit in gemeentelijke publicaties – herziening raadsbesluit dd. 30.06.2011 – goedkeuring 7. Jeugd – Gemeentelijk fuifreglement – goedkeuring

8. Overheidsopdrachten – Leveren en plaatsen van speeltoestellen op de stranden – Princiepsbesluit en wijze van gunnen 9. Overheidsopdrachten – Raamovereenkomst tmvw – fax, printer- en kopieertoestellen – goedkeuring 10. Overheidsopdrachten – Uitvoeren van structurele onderhouds- en herstellingswerken aan rijwegbekleding Stationsstraat – verrekening nr. 1 – goedkeuring 11. Immobilaire bewerkingen – Aankoop uit de hand van gronden nabij Katterekelaan – goedkeuring 12. Civiele veiligheid – Brandweerhervorming – stand van zaken 13. Mededelingen – Schriftelijke en mondelinge interpellaties 13


sport

'The Christmas Fun Run' Op zaterdag 21 december 2013 organiseerde sportdienst De Haan1 ‘The Christmas Fun Run’, een ludieke kerstloop in het centrum van De Haan. Ondanks het slechte weer daagden maar liefst 550 deelnemers op. Om 14u mocht de jeugd de spits afbijten, gehuld in luxe kerstkostuums geschonken door speelgoedwinkel ‘Fun’. Alle kinderen kregen een aandenken en chocolademelk of fruitsap. Na een gezamenlijke opwarming werd om 15u de grote massa losgelaten. Onderweg werden alle deelnemers getrakteerd op een jenevertje. Het gemeentebestuur en de sportdienst in het bijzonder zijn erg fier op deze succesvolle eerste editie van de kerstloop. Bekijk ook eens de facebookpagina ‘The Christmas Fun Run’ of het filmpje op youtube. 'The Christmas Fun Run' is een organisatie van sportdienst De Haan i.s.m. speelgoedwinkel 'Fun', Haandelaars en Co, brasserie Beaufort en de sportraad.

Veloopzwem De Haan Naar aloude traditie organiseerde de sportdienst De Haan i.s.m. de sportraad en de Vlaamse Triatlonfederatie op zaterdag 22 maart 2014 de 32ste ‘Veloopzwem’. Deze triatlon is dé seizoensopener van het Belgische triatlonseizoen. Toppers, recreanten en atleten met een beperking (vanaf 16 jaar) kunnen zich uitleven tijdens deze wedstrijd. In Pier 10 werd 500m gezwommen onder het toezicht van een tijdopnemer. Om 15u werd aan het Sport- en recreatiecentrum Haneveld gestart met het fietsen (27 km) gevolgd door het lopen (8,6 km). 14

Sportdienst

T/F 059 23 52 21 sportdienst@dehaan.be

Bij aankomst werd fruit en water voorzien. Alle triatleten kregen een mooie naturaprijs.

Start to run 2014 De sportdienst start in de maand april opnieuw met een sessie start to run. Onder begeleiding van gediplomeerde en ervaren trainers kan iedere beginnende loper een programma afwerken om in 10 weken 5 km te kunnen lopen. De mogelijkheid bestaat om 2 keer per week in groep te trainen. De trainingssessies hebben elke maandag en donderdag plaats vanaf 14 april 2014 om 19.15u aan het Sport- en recreatiecentrum Haneveld (Finse Piste). De deelname is gratis en je krijgt een trainingsprogramma dat individueel kan gevolgd worden. Iedere loper die aan minstens 18 trainingen deelnam, ontvangt na 10 weken een diploma en een kleine verrassing vanwege de sportdienst. Inschrijven kan door een mail te sturen naar stijn. bulcke@dehaan.be

Lentetornooi Zaalvoetbal 2014 Sportdienst De Haan organiseert –  i.s.m. de sportraad, V.Z.V.B. en Zaalvoetbalentente De Haan – 'Lentetornooi Zaalvoetbal 2014'. Zowel competitieploegen als recreatieploegen kunnen deelnemen. Inschrijven kan tot uiterlijk 14 april 2014. Deelnameprijs: € 75 – Waarborg: € 40 Meer info: sportfunctionaris Elie Soetaert op 059 24 21 04 of sport@dehaan.be


krant

De Haan | Wenduine

Harendijke | Klemskerke | Vlissegem | Vosseslag

De verenigingen die hun activiteiten voor de periode mei – juni 2014 willen bekendmaken, worden verzocht die activiteiten vóór 2 april 2014 te willen invoeren in de UiTagenda. Denk eraan… Wie INvoert, haalt er veel UiT! Uitdatabank.be

Iedere dag open vanaf 7u en altijd zonder afspraak ’tKapsalon – Stationsstraat 17, 8420 De Haan – www.tkapsalon.be

15


16


Rudy Claus

Vrijetijdskledij voor heren & jongeren voor elk budget !

Kerkstraat 52 Wenduine - De Haan Groenestraat 2 Zedelgem

info@kmcbvba.be www.kmcbvba.be


Een uitvaartzorgplan is een verstandige ĂŠn zorgzame keuze Het leven wordt duurder. Sterven ook. Onderzoek wijst uit dat een uitvaart over 10 jaar gemiddeld 6.400 euro zou kunnen kosten en tegen 2040 zelfs 13.500 tot 21.500 euro. Dat is een enorm bedrag. Een overlijden gaat vaak ook samen met praktische zorgen die nochtans makkelijk te vermijden zijn. Daarom is het verstandig om vandaag al eens stil te staan bij je afscheid. Denk je dat een uitvaartverzekering te duur is of alleen interessant voor ouderen? DELA weerlegt de meest hardnekkige vooroordelen: 1. Het is verloren geld. Het is de enige verzekering die je ZEKER nodig zal hebben. Bovendien is het een zorgzaam gebaar tegenover je familie: je bespaart hen financiĂŤle en praktische zorgen. Zodat je mooie herinneringen nalaat. 2. Een uitvaartverzekering is veel te duur. Toch niet. Je stort maandelijks een kleine bijdrage. Hoe jonger je start, hoe lager die is.

Je betaalt geen poliskosten of andere kosten. Afhankelijk van de leeftijd waarop je start, betaal je bij DELA zelfs minder aan premies dan het kapitaal dat je opbouwt. 3. Je bent verplicht je uitvaartwensen op voorhand vast te leggen. Dat is niet nodig . Het mag natuurlijk wel, maar het is zeker geen voorwaarde. Het enige wat je moet doen, is het verzekerde bedrag bepalen: tussen 1.500 en 10.000 euro. Afhankelijk van jouw wensen en van die van je nabestaanden. 4. Je moet je leven lang premies betalen. Dat klopt niet. Je bepaalt zelf tot welke leeftijd je wenst te storten. Je betaalt maximaal tot je tachtig jaar bent. Daarna blijf je levenslang verzekerd. 5. Een uitvaartverzekering is voor senioren. Niet waar. Er staat helaas geen leeftijd op overlijden. Een DELA uitvaartzorgplan is zelfs goedkoper voor wie er jong mee start.

6. Als ik na 1 jaar betalen overlijd, krijg ik slechts het bedrag dat ik tot dan gespaard heb. Fout. Je hebt altijd recht op het volledige bedrag waarvoor je je verzekerde. Zelfs als je na 1 maand overlijdt, krijg je het volledige bedrag uitgekeerd. 7. De uitvaart gebeurt zonder overleg met de familie. Niet waar. Alles verloopt volgens jouw wensen en die van je nabestaanden. DELA zorgt ervoor dat de uitvaart betaald wordt, jij en/ of je nabestaanden bepalen hoe die zal verlopen. De keuze van de begrafenisondernemer is vrij. 8. Het restbedrag ben je kwijt. Het bedrag dat overblijft, wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n). Blijft er na de uitvaart nog geld over? Dan wordt dat uitgekeerd aan de nabestaanden.

Meer weten? Vraag vrijblijvend info over een DELA uitvaartzorgplan.

Kantoor Nuytten - Croes

August Beernaertstraat 4 | 8420 De Haan tel 059 23 33 33 | fax 059 23 66 32 an@nuytten-croes.be | www.nuytten-croes.be FSMA 23896 a-b

18


TREND 

hairs tudio

kbc Verzekeringskantoor

Piet halewyck

Grote straat 1 8420 De haan tel 059 33 46 55

Stationsstraat 13 8420 De Haan

Enkel op afspraak Dames - Heren

certified haircolorist

Grotestraat 1, 8420 De Haan - 059 33 46 55 - enkel op afspraak GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST. WWW.REDkEN.COm

T 059 80 03 23 F 059 80 03 25 Piet.Halewyck@verz.kbc.be FSMA-nr. 048965 A

AD Delhaize De Haan

Uw buur t winkel! Open op zondag voor middag 059/23 30 57 w w w. a d d e l h a i z e d e h a a n . b e

19


Cultuurdienst

cultuur

059 24 21 33 cultuur@dehaan.be www.dehaan.be/cultuur

Internationale tentoonstelling Confrontaties XI is een groepstentoonstelling met werken van Aléos (Frankrijk), Jutta Brugger (Duitsland), Franco Fortunato (Italië), Eddy Walrave (België), Yvon van Wordragen (Nederland), Marleen Vercruysse (België) en Eléonore Lepièce (Frankrijk). Op deze hoogstaande internationale tentoonstelling kan men naast schilderijen en kunstige foto’s ook kunstwerken uit steen, brons en keramiek bewonderen. Iedereen is welkom op de vernissage op vrijdag 4 april om 20u. De tentoonstelling loopt van 5 april t.e.m. 9 juni en is open tijdens de paasvakantie, daarna op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en feestdagen telkens van 11 tot 18u. De toegang is gratis. - Ontmoetingscentrum d’Annexe -

20

De Queeste

De Spelerij

'Odiel' – ODIEL neemt u mee door de krochten van het manke geheugen en de hoogtepunten van het leven van Odiel Defraye. De man uit Rumbeke (Roeselare) won amper honderd jaar geleden als allereerste Belg de Tour de France. Maar in 1965 stierf hij in een rusthuis in Bièrges, als een schaduw van de jonge wielergod die hij ooit was. ODIEL is een kroniek van een vergeten held. Over schrille contrasten en de vergankelijkheid van eeuwige roem. In 2012 dook de Queeste –op vraag van De Spil Roeselare en erfgoedcel TERF– in archieven en interviewde getuigen en specialisten, op zoek naar antwoorden op de vraag 'Wie is Odiel?'. In ODIEL geeft Tom Ternest meesterlijk gestalte aan de oude Odiel Defraeye, die terugblikt op zijn leven. Via de videoprojecties van het sterke toneelbeeld speelt Tom ook zelf alle markante randfiguren.

'vrijdag' – Georges, een veertigjarige arbei-

vr 28 maart '14 · 20.30u · Wielingencentrum Kaarten: vvk. € 15 / add. € 16

vr 25 april '14 · 20.30u · Wielingencentrum Kaarten: vvk. € 15 / add. € 16

der, wordt onverwacht uit de gevangenis ontslagen. Na een straf van 14 maanden. Veroordeeld wegens incest met zijn dochter. Zij kloeg hem aan. Uit wraak. Volgens hem. Omdat ze het huis werd uitgezet. Bij zijn thuiskomst verloopt het weerzien met zijn vrouw, Jeanne, vreemd. Spannend ook. In de maanden van zijn gevangenschap heeft hij haar nooit willen zien. Eerst uit woede, zegt hij achteraf, later uit schaamte. Nu is hij terug. Maar Jeanne heeft een verhouding met Erik. Een buur en vriend. Ze heeft bovendien een kind van Erik gekregen. Georges wil de situatie uitklaren. Op zijn manier. Met zijn vrouw en haar minnaar tot een vergelijk komen. Een verhaal dat speelt tussen waarheid en leugen. Tussen verzoening en verwijt. Een theaterstuk van Hugo Claus. Geschreven eind jaren ’60. Brandend actueel.


Bibliotheek Canticleer Grotestraat 10, De Haan 059 34 10 80 bibliotheek@dehaan.be

'Wenduine, de tijd van toen' De Heemkring "Tussen Noordee en Noordzee" nodigt u uit op de tentoonstelling 'Wenduine, de tijd van toen' – Wenduine in oude postkaarten. 6 t.e.m. 9 juni - Wielingencentrum

De Regenboogslang - Een kleurrijk spel doorheen Australië voor kleuters van 4 tot 6 jaar De Regenboogslang is een wezen dat in de rivieren van Australië leeft. Kom luisteren naar het kleurrijke verhaal van de broertjes Thor en Tuur en ontdek het geheim van de Regenboogslang. Via verschillende doe- en luisteropdrachten vaart u mee door het land van de Aboriginals. Op zaterdag 17 mei van 10 tot 12u geeft illustrator Luc Vandewalle een interactief vertelmoment voor kinderen van de 2de kleuterklas tot het 1ste leerjaar in Bibliotheek Canticleer, Grotestraat 10 in De Haan. Het vertelmoment is gratis. Inschrijven verplicht wegens beperkt aantal plaatsen.

Van zaterdag 19 tot zondag 27 april gaat de digitale week door. Tijd om u onze nieuwe digitale diensten voor te stellen:

Mijn Bibliotheek Via 'Mijn Bibliotheek' (mijn.bibliotheek.be) krijgt u toegang tot alle digitale diensten van de bibliotheek. Met deze toepassing kunt u uw geleende items online verlengen of van thuis uit boeken reserveren. 'Mijn Bibliotheek' stelt u ook in staat het digitale krantenarchief van de bibliotheek te raadplegen en u krijgt toegang tot de collectie e-boeken van de bibliotheek.

e-boeken in de bibliotheek Vanaf 23 april 2014 zullen een 300-tal e-boeken ter beschikking staan van het publiek. In de openbare bibliotheken zal iedereen gratis en gelijktijdig toegang hebben tot de volledige e-boekencollectie. Daarnaast komt er een app voor zowel Apple als Android tablets. Met deze (gratis) app kunnen leden boeken downloaden en elk boek gedurende 4 weken lezen. In overleg met de uitgevers is een abonnementsformule uitgewerkt van € 5,00 voor drie boeken. Als lid van de bibliotheek kunt u zoveel abonnementen aankopen als u wilt.

inleverattendering Vanaf nu krijgt ieder lid van de openbare bibliotheek een herinnering per e-mail enkele dagen voor het verstrijken van de ontleentermijn. Hiervoor dient u enkel uw e-mailadres op te gegeven aan de balie van de bibliotheek of via bibliotheek@dehaan.be. Met het invoeren van de inleverattendering komt de bibliotheek tegemoet aan de wens van veel van haar leden. De verantwoordelijkheid van het inleveren ligt uiteraard nog bij de ontlener zelf. We herinneren u er nog even aan dat het te-laatgeld € 0,20 per item per dag bedraagt.

Wedstrijd digitale week Wie tijdens de digitale week de facebookpagina van de bibliotheek leuk vindt, maakt kans op een mooie boekenbon. Like! 21


burgerzaken

Burgerzaken

059 24 21 24 burgerzaken@dehaan.be

DEC 2013 – JAN 2014 – FEB 2014 GEBOORTEN

Praktische info voor wie wil reizen naar Turkije Turkije heeft een elektronisch visum geïntroduceerd (e-Visa). Belgen kunnen nu hun visumaanvraag online indienen. Visumaanvragers moeten op de website www. evisa.gov.tr de vereiste informatie invullen. Zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, moet een online betaling worden uitgevoerd. Het e-visum kan dan onmiddellijk gedownload worden. Vanaf 10 april 2014 zal het niet meer mogelijk zijn om een visum aan te kopen bij aankomst op een Turkse luchthaven. Alle visumaanvragen zullen dan via het e-Visa systeem moeten verlopen.

Bevolkingsevolutie 2013 De Haan telde op 1 januari jl. 12.573 inwoners. Dat betekent dat er het voorbije jaar 10 inwoners bij zijn gekomen. Een overzicht: Klemskerke 36

Geboorten

12

Inwijkingen

370

Inwijkingen

318

Uitwijkingen

381

Uitwijkingen

254

Overlijdens

61

Overlijdens

70

Interne mutaties

43

Interne mutaties

5

Adm. wijzigingen

13

Adm. wijzigingen

5

Totaal

20

Totaal

16

Vlissegem

22

Vanbelle Régine, Mazoin Lucien, Degruytere Denisa, Vanhaecke Noël, De Brouwer Dionisia, Joris Jozef, Zwaenepoel Germain, De Winne Christiaan, Decramer Magdalena, Van Haecke Roland, De Beule Marcel, Grootjans Rosa, Pannecoucke Marie-José, Sandelé Leon, Plaskie Maria, Schillewaert Lucien, Purnaels Marc, Vancauwenberghe Johny, Dumont Cecilia, Polfliet Etienne, Stevens Fernande, Janssens Irma, Meeus Walter, Vandervorst Willy, Finaut Charles, Angenon Etienne, Pottier Maria, De Pauw Ludovicus, Deschrooder Odette, Vermaut Henri, Champion Marie-Françoise, De Smedt Frederik

24

Geboorten

72

Inwijkingen

120

Inwijkingen

808

Uitwijkingen

111

Uitwijkingen

746

Overlijdens

12

Overlijdens

143

Interne mutaties

5

Interne mutaties

0

1

Adm. wijzigingen

19

Totaal

10

-26

HUWELIJKEN · · · · ·

Vanderwal Jonathan en Talloen Natacha Terryn Henk en Caenen Michaël De Maere Peter en Deschuyter Christel Surquin Christophe en Boccauw Ludivine Desmet Frederik en Buelens Ellen

HUWelijksJUBILEA

Totaal

Geboorten

Totaal

OVERLIJDENS

Wenduine

Geboorten

Adm. wijzigingen

Rosseel Skyler, De Rous Noah, Wimme Maxim, Zekiri Nejla, Claeys Elise, Qumeiha AnnaChristina, De Cock Roisin, Vandeputte Sander, Skrzypiec Carlito, Gitsels Izara, Smets Warre, Bacouet Helena, Serpieters Lewis, Museeuw Lou, Schillewaert June

65 jr · Vanneuville Robertus en Lebluy Alice 50 jr · Lavens Omer en Huwel Rosette 65 jr · Duyck Luciaan en Adams Margaretha 50 jr · Debeerst Marc en Vanbossele Myra 50 jr · Delaere Roger en Defurne Rosa 50 jr · Vandewalle Noël en Vanuyttrecht Hilda 60 jr · Schouteeten Florentinus en Laukens Maria 60 jr · Pollet Frans en Degroote Elisabeth 50 jr · Becelaere Fernand en Ghesquiere Ginette


Sociale dienst

sociaal

T 050 43 51 40 F 050 41 61 33 info@ocmwdehaan.be

Serviceflats Kerklommer te kijk Op de 'Dag van de Zorg' konden geïnteresseerden een kijkje komen nemen in Service Residentie Kerklommer (Grotestraat 4, De Haan). Met vragen kon u terecht bij een maatschappelijk werkster. Wie dit wou kon zich –zonder enige verplichting– inschrijven op de wachtlijst. Heeft u ook interesse? Neem contact op met Veerle Pype op 050 43 51 46 of veerle.pype@ ocmwdehaan.be.

20 jaar Kerklommer Dit jaar wordt OCMW  -  Ontmoetingscentrum Kerklommer twintig jaar. Bezoekers maar ook andere geïnteresseerden waren uitgenodigd op de feestelijke opendeurdag op 16 maart. Een heuglijke dag voor alle deelnemers. Wenst u meer informatie over Kerklommer? Contacteer Kurt Borgoo op 059 23 79 81 of kurt.borgoo@ocmwdehaan.be

Vrijwilligers Buurthulp gezocht OCMW De Haan zet zich elke dag in voor mensen die –permanent of tijdelijk– hulp nodig hebben. Naast de vaste medewerkers rekent ze ook op vrijwilligers, geëngageerde burgers met het hart op de juiste plaats. Het OCMW zorgt voor een goede juridische omkadering, een degelijke verzekering en een onkostenvergoeding. U bent sociaal ingesteld en wilt mensen in nood helpen (boodschappen doen, medicamenten of maaltijden bezorgen...)? Info: Veerle Pype op 050 43 51 46 of veerle. pype@ocmwdehaan.be.

Sociale huurwoning in De Haan Wie moeilijk zijn gading vindt op de private huurmarkt, kan soms een beroep doen op een sociale huurwoning. Naast eigendoms-, taal- en inburgeringsvoorwaarden is vooral het inkomen van belang. Voor 2014 wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen voor 2011.

Het maximuminkomen voor:

· alleenstaanden, niemand ten laste: € 23 269; · alleenstaande gehandicapten: € 25 219; · gehuwden en samenwonenden: € 34 902. (p.p. ten laste wordt € 1 951 toegevoegd) Voor een sociale huurwoning in De Haan kunt u terecht bij Sociale Huisvesting-maatschappij 'Het Lindenhof'. Meer info: www.lindenhof-wonen.be Ook OCMW De Haan beschikt over een sociaal huurpatrimonium. Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst.

OCMW De Haan start met de Pamperbank Dankzij ’t Boetiekje van het OCMW De Haan kunnen mensen met een beperkt inkomen kiezen uit een ruim assortiment van mooie, bruikbare kledij. In de strijd tegen kinderarmoede doen wij een warme oproep om naast kinderkledij ook wegwerpluiers te brengen. Die worden door ons verdeeld onder gezinnen. De luieroverschotten kunt u, elke woensdag van 9-12u, naar de hoofdzetel van het OCMW (Markt 2, Wenduine) brengen.

Seniorenraad Het gemeentebestuur richt opnieuw een gemeentelijke seniorenraad op. Dit is een advies-en overlegorgaan met als doel het gemeentebestuur en het OCMW te adviseren over plaatselijke aangelegenheden die, al dan niet rechtstreeks, de senioren van De Haan aanbelangen. Actieve, geëngageerde of creatieve 55-plussers kunnen zich kandidaat stellen.

Voorwaarden · u bent gedomicilieerd in De Haan; · u bent geen lid van een seniorenvereniging die deel uit maakt van de Seniorenraad. Interesse? Contacteer Niki Van Stichel op 059 24 21 34 of niki.vanstichel@dehaan.be

23


milieu

Milieudienst

059 24 21 28 milieudienst@dehaan.be

Onze gemeente wil ook haar steentje bijdragen en zal ter gelegenheid van deze actie de monumentverlichting doven gedurende het hele weekend, nl. van vrijdag 28 maart tot zondag 30 maart. Mogen het WWF en De Haan ook in 2014 op uw deelname rekenen?

Een speelplein voor ons dorp!

Gratis inzameling en recyclage van elektroapparaten Laat uw kapotte of niet gebruikte elektroapparaten en batterijen niet langer bij u thuis onnodig plaats innemen. Ze horen niet thuis in de huisvuilzak, want ze bevatten gevaarlijke afvalstoffen. Breng ze tussen 21 en 29 maart naar het containerpark, De Kringwinkel of een elektrowinkel die meewerkt aan de inzamelactie. Recupel zorgt voor de verwerking en recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen. Surf naar www.samenrecycleren.be en kijk waar u uw oude of niet gebruikte elektro kan deponeren.

Earth Hour – WWF for a living planet Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert WWF voor de zesde keer 'Earth Hour' in België. Meer dan één miljard mensen zullen wereldwijd van 20.30u tot 21.30u de lichten doven. Een krachtig signaal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen klimaatverandering. Met deze symbolische actie wil WWF aandacht vragen voor de problematiek rond de opwarming van de aarde. 24

Bebat zorgt ervoor dat gebruikte batterijen en zaklampen gerecycleerd worden en een nieuw leven vinden in tal van toepassingen. Daarom organiseert ze een grote inzamelwedstrijd. Onze gemeente schreef zich hiervoor in en kan zo een unieke en milieuvriendelijke speeltuin winnen! Recycleer met ons mee en breng al uw lege batterijen en gebruikte zaklampen tussen 1 en 31 mei 2014 naar een Bebat inzamelpunt (supermarkt, containerpark...) in onze gemeente. Indien onze gemeente het meest aantal kilogram lege batterijen en zaklampen heeft ingezameld is de speeltuin van ons! Alle inzamelpunten op www.bebat.be

Week van de Zee Elk jaar tijdens de laatste week van april en de eerste week van mei heeft de 'Week van de Zee' plaats. Tijdens deze periode wordt de aandacht gevestigd op de zorg voor natuur en milieu aan de kust.

3 mei > strand De Haan t.h.v. Rode Kruispost : 9.30-12u · Strandlabo De zee blijft verbazen en wij blijven verwonderd over al dat leven in de zee. Vanaf 9.30u kunt u in een strandlabo met loep en binoculair kijken naar de boeiende natuur uit de zee. Kruiers brengen levende zeedieren naar de labotent en natuurgidsen vertellen erover. De verse garnalen worden ter plekke gekookt en geproefd! : 14u · Begeleide strandwandeling Het eindpunt van de wandeling is de nieuwe houten trapovergang met een uitkijkplaats naar het natuurreservaat 'Kijkuit'.


10 mei > strand Wenduine t.h.v. de spioenkop : 14.30-16.30u · Zoektocht voor kinderen; strandlabo; samen kruien met de kruier met een reuzenet van 4m; proevertjes met zeewier; smulstand met vers gebakken pladijsfilet door strandhengelclub 'De Tarpoenvissers'. : 15u · Begeleide schelpenwandeling voor kinderen met aansluitend knutselatelier Meer info? milieudienst 059 24 21 28 of dienst toerisme 059 24 21 35

Van 1 december 2013 tot en met 5 februari 2014 konden particulieren zich vrijblijvend registreren voor de groepsaankoop elektriciteit en/of gas. Door gezamelijk een groot volume aan te kopen via een openbare veiling, kon een gunstigere prijs bedongen worden dan bij een individuele overstap. Tegelijk werd ook het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur koos voor 100% groene stroom. Na 27 februari krijgt elke deelnemer voor de groepsaankoop een persoonlijk resultaat en kiest hij/zij zelf om de overstap naar de nieuwe leverancier wel of niet te maken.

Vorige groepsaankoop in West-Vlaanderen Bij de vorige groepsaankoop van de Provincie West-Vlaanderen gingen 25 699 gezinnen (bijna 60%) effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers en bespaarden gemiddeld € 162. Vragen? 0800 76 101 (gratis) of samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

Resultaten groepsaankoop groene energie Maar liefst 36  956 gezinnen schreven zich vrijblijvend in voor de derde groepsaankoop groene energie en gas van de Provincie WestVlaanderen. Dit is 7% van alle West-Vlaamse gezinnen. Ook 1 605 bedrijven schreven zich in voor een aparte groepsaankoop voor bedrijven. Dit betekent een totaal aantal van 38 561 inschrijvingen. In De Haan schreven 669 gezinnen zich in, dat is 11,53% van alle Haanse gezinnen. Op donderdag 6 februari vond de online-veiling plaats.

De resultaten

· voor particulieren OCTA+ bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene elektriciteit/gas, maar liefst 16,7% onder de huidige marktprijs. Voor groene elektriciteit bleek Electrabel het beste bod klaar te hebben: 3% onder de huidige marktprijs.

Wijzigingen afvalbeleid 2014

· voor bedrijven

Kapotgescheurde afvalzakken

Voor de bedrijven bood eveneens OCTA+ de scherpste prijzen voor de categorie combinatie groene elektriciteit/gas. Electrabel bood de laagste prijzen in de categorie groene elektriciteit.

Elk jaar opnieuw stelt ons bestuur vast dat sommige bewoners hun afval (zakken, snoeihout, papier/karton) reeds enkele dagen vóór de ophaling buitenplaatsen. 25


Dat zorgt er voor dat heel wat zakken worden opengescheurd door meeuwen, honden, katten e.a. ... waardoor de straat verandert in een vuilnisbelt. De inwoner of syndicus die het afval buitenzet, blijft verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden ervan en dient zelf in te staan voor het opruimen. Om dit te vermijden vragen wij om het afval slechts aan te bieden op de dag van de ophaling. Het buiten plaatsen van afval buiten de voorziene ophaaldagen kan beboet worden (€ 100).

Sticker snoeihout

Ophaling restafval vanaf 6u

Let op: snoeihout zonder sticker worden vanaf april niet meer meegenomen!

In de maanden april, mei en september start de ophaling van restafval om 6u ’s morgens i.p.v. om 7u. We vragen u om tijdig uw afvalzakken buiten te plaatsen, het liefst zo dicht mogelijk bij het ophaaluur. Door het vervroegen van het ophaaluur trachten we een oplossing te bieden aan het toenemend probleem van kapotgescheurde zakken. Deze regeling geldt voor heel de gemeente. Indien de zak te laat werd aangeboden, dient deze uiteraard terug binnen genomen te worden.

Vanaf april dient op elke bundel snoeihout een sticker gekleefd te worden. De stickers worden verkocht in de gemeentelijke verkooppunten van afvalzakken en kosten € 0,40/stuk. De kostprijs van de sticker dekt gedeeltelijk de ophaal- en de verwerkingskosten van het snoeihout. Met de bon in dit infoblad kunt u gratis drie stickers bekomen bij de gemeentelijke verkooppunten (de bon is geldig t.e.m. 31/12/2014).

Nachtophaling toeristische zone Om dezelfde redenen wordt ook de nachtophaling dit jaar vervroegd. Dit jaar start de nachtophaling op 2 juni en loopt tot 29 augustus.

Groene bedrijfsafvalzak KMO  ’s en zelfstandigen zijn verplicht groene bedrijfsafvalzakken of containers te gebruiken. Het gebruik van andere zakken wordt als sluikstorten aanzien en zal beboet worden.

Nieuwe tarieven afvalzakken De gemeenteraad keurde op 19 december 2013 de nieuwe tarieven voor afvalzakken goed. De huisvuilzakken (75 liter) kosten € 1,30/zak of € 26/rol. De kleine huisvuilzakken (40 liter) kosten € 0,90/zak of € 18/rol. De nieuwe prijs voor de tuinafvalzak bedraagt € 0,80/zak en € 16/pak (20 stuks). Een prijsverhoging was noodzakelijk aangezien de vorige kostprijs, de werkelijke kostprijs voor de ophaling en de verwerking niet dekte. De werkelijke kostprijs voor het ophalen en verwerken van een restafvalzak van 75 liter kost op heden € 2,07 (rekening houdend met een gemiddeld gewicht van 10kg). 26

Hakselen van snoeihout – nieuw tarief Grote hoeveelheden snoeihout kunnen nog steeds bij u huis gehakseld worden tijdens de periode van 15 oktober tot en met 15 april. Naam en adres dienen tijdig medegedeeld te worden aan de milieudienst. Kostprijs · € 15 per kwartier · € 30 per kwartier indien hakselhout dient afge voerd te worden.

Nieuwe en hogere energiepremies in 2014 Ook in 2014 geeft de Vlaamse overheid via de netbeheerders Eandis en Infrax premies aan wie energiezuinig bouwt of verbouwt.


Met deze bon kunt u gratis

3 'snoeihout'-stickers bekomen bij de gemeentelijke verkooppunten (de bon is geldig t.e.m. 31/12/2014)

Dit jaar zijn er drie belangrijke nieuwigheden: · het maximumpremiebedrag voor dak-, muuren vloerisolatie en voor beglazing is afgeschaft; · wie tegelijk investeert in nieuwe ramen én muurisolatie krijgt een extra hoge premie; · de premies voor zonneboilers en warmtepompen worden uitgebreid naar recente woningen.

Geen maximumpremiebedrag meer voor na-isolatie De tegemoetkoming voor de isolatie van daken, muren en vloeren en de vervanging van oude beglazing in een bestaande woning is niet langer geplafonneerd. Het gaat hierbij om een woning die voor 1 januari 2006 is aangesloten op het distributienet of waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 1 januari 2006. In 2013 werd bijvoorbeeld maximaal 120  m³ dakisolatie gesubsidieerd, en kreeg u maximum € 800 voor het navullen van de spouw. Voor eindfacturen vanaf 2014 zijn die maxima geschrapt. Voor dakisolatie hangt de premie, net zoals in 2013, af van de R-waarde (moet minstens 3,5 zijn). Laat u uw dak isoleren door een aannemer, dan schommelt de premie tussen € 6 (voor R minstens 3,5) en € 8 (R minstens 4,5) per vierkante meter. Doet u het zelf, dan krijgt u de helft van dat bedrag. Muur- en vloerisolatie moeten altijd door een aannemer worden geplaatst. Voor spouwisolatie of vloerisolatie is de premie dezelfde als in 2013: € 6 per vierkante meter. Ook als u een aannemer een buitenmuur aan de buitenkant laat isoleren, blijft de premie ongewijzigd: € 15 per vierkante meter.

Combipremie De premie van € 12 per vierkante meter voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (Ug-waarde max. 1,1 W/m²  K) en de premie van € 15 per vierkante meter voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (Ug= max. 0,8 W/m²K) blijven bestaan. Maar als u het vervangen van oude ramen met enkele of gewoon dubbele beglazing combineert met muurisolatie, dan krijgt u dankzij de nieuwe 'combipremie' een veel hoger bedrag.

De premie voor muurisolatie blijft dezelfde, maar voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas met een Ug-waarde van maximum 1,1 W/m² K) wordt de premie opgetrokken tot € 48 per vierkante meter, met een plafond van € 1 680. Voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (Ug= max. 0,8 W/ m²K) stijgt ze tot € 60 per vierkante meter, met een maximum van € 2 100. Opgelet: de combipremie geldt alleen als álle ramen met enkele of gewoon dubbele beglazing met een Ug-waarde van 2,9 W/m²K of slechter in de gevels of geveldelen worden vervangen. De werken mogen pas starten na 1 januari 2014. Om als 'gelijktijdig' te worden beschouwd, moeten de eindfacturen voor ramen en muurisolatie binnen de 12 maanden vallen. Verder moeten de werken worden uitgevoerd door een aannemer, en moet ook het raamwerk worden vernieuwd, dus niet alleen de bestaande beglazing.

Warmtepomp Voor de installatie van een warmtepomp door een aannemer geven de netbeheerders, afhankelijk van het type warmtepomp, een premie van maximaal € 1 700. Voor eindfacturen vanaf januari 2014 is die premie er ook voor nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot 31 december 2013 (vroeger was dat alleen voor bouwaanvragen van voor 1 januari 2006).

Zonneboiler Voor de installatie van een zonneboiler door een aannemer bedraagt de premie € 550 per vierkante meter apertuuroppervlak, met een maximum van € 2 750 en maximum de helft van het factuurbedrag. De premie wordt voor eindfacturen vanaf januari 2014 ook toegekend aan alle woningen die voor eind 2013 aangesloten werden op het distributienet of met een bouwaanvraag van voor die datum.

Beschermde klanten Beschermde klanten krijgen een premie van € 800 voor de installatie van een condensatieketel in een bestaande woning. 27


sitarg u tnuk nob ezed teM

srekcits-'tuohieons' 3 ekjiletneemeg ed jib nemokeb netnuppookrev (de bon is geldig t.e.m. 31/12/2014)

E-peil Voor nieuwbouwwoningen kennen de netbeheerders een premie toe op basis van het E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energiefactuur en hoe hoger de premie. Wie in 2014 een bouwaanvraag indient voor een nieuwe woning of een nieuw appartement, krijgt enkel nog een premie als het E-peil 40 en lager is. Voor een nieuwe woning bedraagt de premie € 1 800 met een toeslag van € 50 per punt minder dan 40, voor een nieuw appartement is het € 800 met een toeslag van € 30 per extra punt dat je beter doet.

Ook korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouw Wie energiezuinig bouwt, kan ook een aanzienlijke korting op de onroerende voorheffing krijgen. De korting bedraagt 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E50 voor stedenbouwkundige aanvragen in 2013, en maximum E40 voor 2014 en dat gedurende 5 jaar. Bij maximum E30 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing 100%, eveneens gedurende 5 jaar. Bron: Vlaamse Energiemaatschappij

Verlicht de tuin van uw buren niet Misschien maakt u al plannen om uw tuin of oprit aan te leggen. Wanneer u in dit project ook verlichting voorziet, hou er dan rekening mee dat verlichting hinder kan veroorzaken voor mens en dier.Gebruik voor de verlichting van uw oprit een goed geplaatste spot met bewegingsmelder. Zo wordt de oprit enkel verlicht wanneer het nodig is. Gebruik voor uw tuin steeds op een verantwoorde manier licht: het opwaarts verlichten van struiken, bomen, standbeeldjes... veroorzaakt niet alleen lichthinder voor de omgeving, maar het is ook ongezond voor het milieu in uw tuin. Laat alle licht naar beneden schijnen. Gebruik ook niet meer vermogen dan nodig is. M.a.w. subtiele goed gerichte accentverlichting, 28

die gedoofd wordt wanneer er niemand in de tuin aanwezig is. Geniet van de natuur zoals die er is, en maak er geen kunstmatig boeltje van!

Eneco Clean Beach Cup 5 Belgisch luik van wereldwijde strandschoonmaak Maar liefst 95% van de Noordzeevogels hebben plastic in hun maag. Wereldwijd sterven elk jaar anderhalf miljoen zeedieren door verstikking of raken verstrikt in plastic. De zee-afvalberg en de vernietigende gevolgen ervan worden steeds nauwkeuriger in kaart gebracht maar nemen helaas niet af. Om het tij te doen keren staken surfclubs op zondag 23 maart de handen uit de mouwen om grote schoonmaak te houden. Met de Eneco Clean Beach Cup nam ons land deel aan de strandopruimactie die Surfrider Foundation Europe al voor de 19de keer wereldwijd organiseerde. De milieudienst zorgde voor de logistieke ondersteuning van deze opruimactie.


Veiligheid

T 059 24 21 08 F 059 24 21 12 veiligheid@dehaan.be

veilig Gelieve ook te vermelden of u in de voor- of namiddag wenst te komen. Alle aanvragen moeten uiterlijk op 21 april binnen zijn. U wordt verwittigd wanneer u kunt komen met uw wagen. Op 26 april brengt u dan uw identiteitskaart, inschrijvings- en verzekeringsbewijs mee.

Uitbreiding streeklijn 46 Oostende – Bredene – Klemskerke

Graveeractie autoruiten en controle van de bandenspanning Op zaterdag 26 april 2014 organiseert de preventiedienst De Haan samen met Carglass een autoruitengraveeractie in de gemeentelijke loods (Brugsesteenweg 9, Wenduine) van 9-12u en 1316u. Tegelijkertijd kunt u de spanning van uw banden laten controleren. Indien nodig worden ze op de juiste spanning gebracht. Deze actie is gratis en neemt een tiental minuten in beslag.

Op 1 oktober werd de busverbinding die nu haar keerpunt heeft ter hoogte van het Lindenhof, uitgebreid naar Vlissegem-dorp. De bus stopt op volgende plaatsen: langs de Nieuwe Rijksweg (bestaande halte lijn 31); ter hoogte van de kerk in Vlissegem en in de Grotestraat ter hoogte van de bibliotheek. De vernoemde haltes maken een vlotte verbinding met het centrum en het tramstation mogelijk. De volledige dienstregeling kunt u bekomen via De Lijn, in het gemeentehuis of in de toeristische infokantoren.

Bij het graveren worden de laatste 7 cijfers van het chassisnummer van het voertuig door middel van een chemisch procédé aangebracht in de autoruiten. Hierdoor verliest het voertuig voor potentiële dieven een deel van zijn waarde. De autodief moet immers de autoruiten vervangen en dit is een kostelijke zaak. Bovendien wordt het nummer opgeslagen in een databank die de politiediensten 24/24 kunnen raadplegen. Een nuttig instrument dus voor de politie om de rechtmatige eigenaar van een teruggevonden voertuig op te sporen. Een correcte bandenspanning resulteert in een besparing van brandstof, verlengt de levensduur van de banden, verlaagt de CO2-uitstoot en verkleint de kans op ongevallen (betere wegligging, kortere remafstand, minder kans op klapband...). Inschrijven voor de actie is vereist. Dit kan door contact op te nemen met de Preventiedienst, Stationsstraat 27 in De Haan. U kunt uw gegevens (naam, adres, telnr., e-mail, het merk en de nummerplaat van de wagen) mailen naar preventie@dehaan.be of per fax naar 059 23 59 86. 29


losse babbel

Cinema Rio viert dertigste verjaardag Elke inwoner van onze gemeente, jong of oud, bracht wel eens een bezoek aan onze nostalgische dorpscinema Rio in de Monicastraat te De Haan. De huidige uitbaters, Ronny en Mieke, namen in de paasvakantie van 1984 deze cinema over van de heer Walter Depoorter nadat die in 1983 een jaar had leeggestaan.

Ronny, hoe ben jij destijds in contact gekomen met het cinemagebeuren? «Ik was als kleine jongen reeds gefascineerd door film en cinema. Toen ik 14 jaar was, scheidden mijn ouders en zocht ik mijn geluk in de plaatselijke cinema van Oudenaarde. Die cinema werd toen uitgebaat door oudere mensen. Op een dag kwam de operator niet opdagen en heb ik dan maar stilletjesaan zijn taak overgenomen.»

We zijn ondertussen ingetreden in het digitaal tijdperk, ook in de cinemawereld? « Dat is inderdaad zo. We zijn in 1984 begonnen met het draaien van films op 16 mm rollen. In 1985 zijn we overgeschakeld op 35 mm rollen omwille van de betere kwaliteit. Thans zijn de filmrollen definitief ingeruild voor digitale harddisks die geladen worden op server en vervolgens op scherm worden geprojecteerd. Een ganse evolutie dus in maar 30 jaar tijd waarbij de charme van het afdraaien van de filmrollen spijtig genoeg verloren is gegaan. De investering in 3D films hebben wij niet gedaan. Wij werken immers maar met 3 personeelsleden zodat het meerwerk dat daarmee gepaard gaat, uitdelen en afwassen van 3D brillen… als30

ook de destijds dure investering voor ons, niet haalbaar was. Dat neemt evenwel niet weg dat bij ons de meest recente films aan een democratische prijs in een nostalgisch kader kunnen worden bekeken.»

Wat zijn de hoogte- en laagtepunten in uw lange loopbaan als cinema-uitbater? «Een kleine cinema zoals de onze moest destijds het onderste uit de kan halen bij de distributeurs om aan films te geraken. Dat lukte niet altijd, vandaar dat werd afgesproken met andere kleine cinema’s zoals bvb. die in Aalter om filmkopies uit te wisselen. Dat gebeurde dan stiekem tijdens de nacht aan de brug van Loppem. Wij waren ook het laatste cinemazaaltje in België dat destijds aan de gemeente nog een taks van 2,5% diende te betalen op onze inkomsten en dit bovenop de huurprijs. Iedereen zal zich overigens nog de actie ‘Red cinema Rio’ van enkele jaren geleden herinneren waarbij tal van beroemdheden naar De Haan afzakten om te streven voor het behoud van onze cinema… De ermee gepaarde uitzending in '1000 Zonnen en Garnalen' bracht toen trouwens een recordaantal bezoekers naar cinema Rio.»

Wordt er iets speciaals georganiseerd om uw 30-jarige uitbating te vieren? «Jazeker, dit feestgebeuren zal plaatsvinden in juni 2014 waarop tal van prominenten uit de gemeente alsook bekende figuren uit de Belgische filmwereld zullen worden uitgenodigd. Het zal een feest vol verrassingen worden voor de cinemabezoeker.»


AMANIA MO | BETTY BARCLAY | FRANK WALDER | BIANCA | TONI DRESS | ATMOS| ACCENT-WEEKEND RABE | BEAUMONT|CHANTELLE | EMPREINTE | SCHIESSER | RINGELLA

Jonge & elegante damesmode – Lingerie en nachtmode voor dames & heren

Monicastraat Monicastraat9 9(naast (naastdedekerk), kerk),8420 8420DeDeHaan Haan––T T059 059232334343434

· Sanitaire inrichtingen · Centrale verwarming · Depanages · Renovatie & Nieuwbouw · Badkamers van A tot Z

naert ivan 0477 41 55 43 · sanivan_naert@hotmail.com Leopold Brionstraat 11, bus 2 – 8420 Wenduine Fax 050 42 49 58 · BTW BE 0526.442.754


Informatieblad maart 2014  
Informatieblad maart 2014  
Advertisement