Page 1

3-maandelijks tijdschrift

DECEMBER 2013 | nr.4 | www.dehaan.be

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD De Haan-Centrum | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | Klemskerke | Vlissegem


kiNderboeTiek 0-16 JAAR · GEBOORTELIJSTEN

sCoTCH & soda bobuX 717 iko woodY Mer du Nord PeTiT Filou MC gregor suPerga PauliNe b Terre bleue Filou & FrieNds weekeNd À la Mer bjÖrN borg uNderwear gaasTra Filou & FrieNds ZoMerColleCTie 2014 is biNNeN

S T E E D S OP E N OP Z ON DAG L E OPOL D L A A N 28, 8420 D E H A A N · 059 23 34 63

foto

Fotostudio Reportages Communie 105 euro Huwelijk 900 euro

Pasfoto’s

Schoolbenodigdheden Kantoorbenodigdheden Geschenken GSM

Pro Fotolabo Afdrukken op maat Juiste kleuren Fotopapier Canvas Art paper Barriet enz...

Grafische ontwerpen Drukkerij Kerst en nieuwjaarsgeschenken

S t a t i o n s t ra a t 3 1 , D e H a a n - 0 5 9 2 3 8 2 0 0 - Z o n d a g g e s l o t e n


vanuit de redactie… Beste inwoner, Het College van Burgemeester en Schepenen is ondertussen een jaar aan de slag en blikt tevreden terug. Het was een periode van intens vergaderen en belangrijke keuzes maken teneinde de beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaren te gaan vastleggen in het allesomvattend financieel beleidsplan. Een leerzame oefening en meteen afgelopen met in vakjes denken, voortaan werkt het beleid overkoepelend. Benieuwd naar dit plan? Het zal voor de bevolking ter inzage zijn op de gemeentelijke website vanaf januari 2014. Anderzijds was het afgelopen jaar er één van knopen doorhakken in moeilijke dossiers (watersportgebouw, Villawijk Noordhoek…) maar vooral ook van een prachtige zomer met veel volk op onze stranden en nieuwe projecten zoals

heraanleg Kennedyplein en Stationsstraat, herinrichting site Geersensmolen, Lijnbus Vlissegem, inrichting speelbos Vossenhol, 3de betalersregeling Buzzy Pass, Kinderbuurtfeesten, BK Cross Triatlon, KerstFunRun, Vanthilt On Tour, Urbanus, Vlaanderen Zingt, Week van de Smaak in de bib, Jacques Vermeire, Uit in De Haan… een jaar is spijtig genoeg te kort! De goede voornemens voor 2014 zijn er alvast en zowel uw burgemeester, uw schepenen als de redactieraad wensen u een meer dan leuke Kerst en voorspoedig Nieuwjaar. Tot op de Nieuwjaarsdrink op de Markt van Wenduine alwaar we een glaasje kunnen klinken, SANTE! De redactie

Nieuwjaarsdrink voor de bevolking ***

Markt Wenduine 5 januari 2014 vanaf 11u ruimtelijke ordening / 4

colofon redactie Kurt Borgoo -----lay-out Maïté Vandenberghe -----redactiesecretaris Wendy Helderweirt -----redactieraad Schepen M. De Soete [voorzitter], H. Vansever, K. Borgoo, J. Makelberge, T. Dermaut, R. Borny, F. Masson, C. Vansteenkiste-Olivier, R. Deswelgh, A. Craeye, L. Vermeire, J. Decherf, L. D’hondt, S. De Coninck, G. Vannieuwenhuyse, B. Goethals. -----met de medewerking van D. Hendrickx, V. Jonckheere, I. Wouters, K. Borgoo, E. Soetaert, K. Dejaegher, T. Van Rijswijck, M. Haeck,

D. Bouwens, C. Deleye, P. Taelman, A. Dehaemers, E. Clarys, C. Willaert, A. Ebo, R. Verlee. -----Coverfoto archief gemeentebestuur -----druk Drukkerij Lowyck bvba Archimedesstraat 53, 8400 Oostende T 059 33 33 99 – F 059 33 29 69 · info@lowyck.com -----verantwoordelijke uitgever Marleen De Soete Nieuwe Steenweg 146, 8420 De Haan marleen.desoete@dehaan.be gemeentebestuur@dehaan.be

veilig / 5-7 lokale economie / 7 jeugd / 8-9 toerisme / 10-11 sport / 12 sociaal / 15 milieu / 16 vacature / 17 werken / 18 cultuur / 19-21 losse babbel / 22


ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ordening

059 24 21 29 stedenbouw@dehaan.be

/ De stedenbouwkundige vergunning – meldingsplicht – vrijstelling De beoordeling van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (vroeger: 'bouwvergunning') gebeurt in de meeste gevallen door het college van burgemeester en schepenen, waardoor het uitwerking geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Bij de beoordeling toetst het college van burgemeester en schepenen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning aan de stedenbouwkundige voorschriften, die zijn opgenomen in de gewestplannen, bijzondere plannen van aanleg (BPA's), ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsvoorschriften of stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast heeft het college van burgemeester en schepenen ook een appreciatiebevoegdheid, waarbij de aanvraag wordt getoetst aan de goede ruimtelijke ordening (de functionele inpasbaarheid, de impact op de mobiliteit en het leefmilieu, en culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen). De goede ruimtelijke ordening kan worden gewaarborgd door het opleggen van voorwaarden.

Meldingen en vrijstellingen De bouw van heel wat kleinere werken zijn vrijgesteld van een vergunning of moeten enkel gemeld worden. De meldingsplicht of de vrijstelling van een vergunning geldt enkel voor kleine werken die niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, verkavelingsvoorschriften of stedenbouwkundige verordeningen. Zo wordt de vergunningsplicht onder welbepaalde voorwaarden vervangen door een meldingsplicht voor o.a.: · kleine werken die betrekking hebben op de sta-

/

in De Haan 4

biliteit van de constructie, uitgevoerd binnen in de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak; · de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of een kleine gelijkvloerse uitbreiding. Kleine werken worden onder welbepaalde voorwaarden vrijgesteld van de vergunningsplicht voor o.a.: · onderhouds- en verbouwingswerken zonder het wijzigen van het bouwvolume, die geen impact hebben op de stabiliteit (het verbouwen van de voorgevel is NIET vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning); · functies met een beperkte oppervlakte, die complementair zijn aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht; · het verbouwen van een woning tot zorgwoning, zonder uitbreiding en zonder dat dit gepaard gaat met constructieve werken; · vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, serre…) in de zij- en/of achtertuin; · de aanleg van een niet-overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad,…); · de plaatsing van zonnepanelen, een schotelantenne; · het plaatsen van een afsluiting; · het plaatsen van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues, speeltoestellen,… · het beperkt ophogen of afgraven van een terrein; · volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie.

UiTkrant in De Haan

Op 28 februari 2014 zal de eerste UiTkrant van De Haan verschijnen. Dit krantje, die alle activiteiten georganiseerd door de gemeente en alle deelnemende verenigingen zal weergeven, zal voortaan 2-maandelijks bus aan bus bedeeld worden bij alle inwoners van De Haan. De verenigingen die hun activiteiten voor de periode 1 maart 2014 tot en met 30 mei 2014 willen bekendmaken, worden zodoende verzocht die activiteiten vóór 1 februari 2014 te willen invoeren in de UiTagenda.

Denk eraan… Wie INvoert, haalt er veel UiT! Uitdatabank.be


Veiligheid

veilig

T 059 24 21 08 F 059 24 21 12 veiligheid@dehaan.be

/

Vuurwerk en wensbalonnen

Vuurwerk Vuurwerk kan zeer gevaarlijk zijn als we niet de juiste voorzorgen nemen voor en tijdens het gebruik van de artikelen. Een verkeerd gebruik van vuurwerk kan nare gevolgen hebben, zoals zeer zware brandwonden aan de handen en in het gezicht en kan zelfs een dodelijke afloop kennen. Koop enkel vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopsvergunning afgeleverd door de lokale overheid. De verkoper biedt u een kwalitatief product aan en legt u de werking ervan uit. Hij kan u een lijst met veiligheidsmaatregelen meegeven. De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. U mag er geen vuurwerk kopen. Het verzenden van vuurwerk per post is eveneens verboden. Bij het afsteken van vuurwerk leef je best volgende veiligheidsregels na: · Bewaar thuis het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. · Lees de gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk, voldoende op voorhand. · Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte. · Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven. · Houd uw dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken. · Zorg ervoor om steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik te hebben. · Blijf nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afsteken. · Bescherm uw ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten. Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten. · Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek één pijl per keer aan. · Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont dat u bij uw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifer of aanstekers: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen.

· Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm. · Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand. · Richt nooit een aangestoken product naar een persoon. · Benader nooit onmiddellijk een artikel dat u net aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten. · Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan. · Geen vuurpijlen afsteken bij hevige wind.

Wensballonnen De wensballon wordt steeds populairder en is de hype van de komende eindejaarsfeesten. Het gebruik ervan is echter niet zonder gevaar, met als belangrijkste: brandgevaar. Het is belangrijk de gebruiksaanwijzing te lezen en te volgen. Een wensballon werkt volgens het principe van een heteluchtballon: een brander met open vlam verwarmt lucht in een rijst)papieren lantaarn en die verkrijgt zo opstijgkracht. Een wensballon oplaten moet steeds gebeuren onder toezicht en begeleiding van volwassenen. Naast het brandgevaar zijn wensballonnen ook gevaarlijk voor het vliegverkeer. Daarom mag men ze niet oplaten in de nabijheid van een vliegveld. Reddingsdiensten kunnen deze wensballonnen ook verwarren met noodsignaalvuurpijlen. Volgende tips leiden iedereen veilig de feestdagen in: · Controleer de ballon vóór gebruik op beschadigingen zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit een beschadigde ballon op! · Bevestig geen voorwerpen onderaan de ballon. · Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon niet op bij vochtig weer (regen, mist,…) of tijdens een lange droge periode. Idealiter moet het windstil zijn. · Laat de ballon uitsluitend buitenshuis op. · Respecteer een ruime uitvliegroute. Houdt voldoende afstand van hoge objecten zoals bomen, huizen, gebouwen en andere (brandbare) obstakels. · Houdt na het aansteken van de brander/wiek de ballon steeds met minstens twee volwassenen vast tot het moment van oplaten. · Neem rustig de tijd. Als de brander goed brandt, houd hem dan nog minstens 90 seconden vast voordat u hem oplaat.

Let op! Men heeft steeds een schriftelijke vergunning van de burgemeester nodig alvorens het afschieten van vuurpijlen en dergelijke. 5


Vier veilig oudejaar met De Lijn

/

Straks stapt iedereen het nieuwe jaar in en daar wil De Lijn graag bij zijn. Laat uw wagen thuis en laat het feest beginnen op de bus of de tram. Er zijn redenen genoeg. Een vrije parkeerplaats zoeken is alvast geen pretje op deze avond. U hoeft zich geen zorgen te maken over alcoholcontroles, want laat ons eerlijk zijn, iedereen drinkt wel al eens een glaasje. Kies de bus of tram, dat is voor iedereen veel beter. Onze chauffeurs staan paraat om u en uw gezelschap veilig op te pikken en terug thuis te brengen. De Lijn verkoopt een gunstig feestbiljet: voor amper drie euro reist u onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn en dat vanaf 18u op 31 december 2013 tot en met middernacht op 1 januari 2014. Dit feestbiljet is te koop vanaf 19 december in onze Lijnwinkels of op 31 december bij de chauffeur. Abonnees rijden gratis en de gewone vervoerbewijzen zijn ook geldig. In de regio Kust rijdt de Kusttram tussen De Panne en Knokke om het uur van omstreeks 23 uur tot 7 uur. Vanuit Brugge kan men met de bus via Knokke en dan met de tram naar huis. Een Bob aanduiden hoeft niet, daar zorgt De Lijn voor. Plan uw vervoer wel vooraf en kijk op www.delijn.be/oudejaar voor alle dienstregelingen. Voor meer informatie kunnen de reizigers ook terecht op het nummer van De LijnInfo (070 220 200 – € 0,30 / minuut). Zonder zorgen veilig thuis!

De brandweer van De HaanWenduine

/

De gemeenten en hun brandweerdiensten zullen –net zoals de politie enkele jaren terug– ingedeeld worden in zones. De lopende brandweerhervorming onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verdeelt de provincies in operationele zones die in de toekomst rechtspersoonlijkheid zullen verwerven en een eigen werking kunnen ontwikkelen. De gemeente De Haan behoort tot de zone 1 van West-Vlaanderen, samen met de gemeenten Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, KnokkeHeist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Hoewel de zone nog niet volledig in uitvoering is, wordt wel al veel samengewerkt via zonale werkgroepen, waarin nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. 6

Een 55-tal vrijwilligers stellen zich dag en nacht ter beschikking van de bevolking van alle deelgemeenten van De Haan en het volledige grondgebied van de beschermde gemeente Zuienkerke. Om brandweerman te worden moet een kandidaat–stagiair een opleiding van 130 uren volgen binnen de provinciale brandweerschool. Deze opleiding bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte, inclusief een eindexamen. Ook voor het behalen van andere graden is een specifieke opleiding voorzien. Interne en externe opleidingen en oefeningen zijn een must in de steeds veranderende maatschappij. We denken hierbij aan veiligheidssystemen in voertuigen bij verkeersongevallen, zonnepanelen, passiefwoningen, andere bouwmaterialen... Deze veranderingen vragen een aanpassing van de gebruikte procedures en werkmethodes, zelfs een aanpassing van het te gebruiken materiaal. De interventies van de brandweer kunnen zeer uiteenlopend zijn, enkele voorbeelden: · persoon bevrijden die opgesloten zit in een lift; · verkeersongeval met geknelde personen · alle soorten branden (woningen, voertuigen, grasbermen…) · opkuisen openbare weg · inzet ladderwagen om patiënten vanop hoogte te evacueren · dieren in nood Ook in eigen korps worden veel bijeenkomsten en vergaderingen gehouden: oefeningen, interne werkgroepen, duikers, jeugdbrandweer, stafvergaderingen. De vriendenkring binnen het korps bekommert zich om het sociale luik en de versterking van de groepsgeest. Hiervoor richten zij jaarlijks een aantal activiteiten in voor het personeel: een bezoek aan een pretpark met het gezin, paaseitjes rapen voor de kinderen, een zomerse barbecue, de organisatie van het jaarlijks Barbarafeest (de patroonheilige van de brandweer), de kalenderverkoop en nog tal van andere activiteiten. Dankzij de inzet van de vrijwilligers is de brandweer elke dag ter beschikking van alle bewoners en toeristen van onze gemeente.

/

De jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is een afdeling in een brandweerkorps die jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar opleiden tot volwaardige brandweermannen. Die opleidingen worden gegeven rond specifieke brandweerthema’s zoals brandpreventie, materiaalkennis, EHBO, redden van mens en dier, adembescherming…


De aanwerving van jeugdbrandweerlieden gebeurt tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar en ze kunnen bij het korps blijven tot hun 18 jaar. Daarna kunnen ze de stap naar de grote brandweer zetten. Het jeugdbrandweerkorps valt onder algemene verantwoordelijkheid van de officier-dienstchef, maar de eigenlijke leiding berust bij Lt. Philippe Taelman en zijn ploeg van brandweermannen. Lt. Philippe Taelman van ons korps is bovendien de nationale voorzitter van de jeugdbrandweer van België, Nederlandstalige vleugel. Het aansluiten bij de jeugdbrandweer tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar heeft enkele voordelen: · hij/zij kan zich bij de brandweer aansluiten op een moment dat hun interesse in de brandweer groot is (de droom van veel jongeren is brandweerman worden). · hij/zij oefent met hetzelfde materiaal en dezelfde wagens die de grote brandweerman gebruikt. · hij/zij kan de verschillende facetten en taken van de brandweer (brandbestrijding, IGS, duiken, dringende medische zorgen…) op een speelse manier aangeleerd krijgen. · hij/zij leert het reilen en zeilen binnen de brandweerwereld. De jarenlange opleiding bij de jeugdbrandweer zal zijn/haar slaagkans voor het brandweerbrevet verhogen en de inspanningen om te slagen sterk verminderen.

lokale economie

059 24 21 03 lokale.economie@dehaan.be

/

Naast allerlei oefeningen en opleidingen neemt ons jeugdbrandweerkorps jaarlijks deel aan de nationale en provinciale jeugdbrandweerwedstrijden. De leden van de jeugdbrandweer staan ook steeds paraat om een handje toe te steken bij de jaarlijkse activiteiten van de brandweer: de spaghetti-avond, de quiz, de opendeurdagen... Bij dit laatste demonstreren ze regelmatig hun kunde voor het talrijke publiek. meer informatie: contacteer het secretariaat van de brandweer, elke weekdag van 7.30-18u op 050 41 65 40 of www.brandweer-dhw.be

lokale economie

ambulante handel

Sinds 1 april 2013 is er een nieuwe wetgeving omtrent de machtigingen van ambulante handel. Alle geldige machtigingen ambulante activiteiten uitgereikt op papieren drager vóór 1 april 2013 moeten dus door hun houders ten laatste op 31 maart 2014 ingeleverd worden bij een ondernemingsloket dat ze vervangt door een elektronische kaart. De omruiling kost 13 euro per machtiging en kan tot 31 maart 2014 plaatsvinden. Vanaf 1 april 2014 zullen de papieren machtigingen dus niet langer geldig zijn. De nieuwe beveiligde machtiging heeft de vorm van een identiteitskaart en is voorzien van een QR-code.

De verantwoordelijken van markten krijgen door het scannen van de QR-code onmiddellijk toegang tot de nodige gegevens van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze gegevens moeten volledig en actueel zijn, zodat de controles geen problemen veroorzaken. De nieuwe kaart is duurzamer en veiliger geworden, ook het risico op vervalsing wordt beperkt. De kaart maakt een einde aan het misbruik van vergunningen en aan oneerlijke concurrentie. Het is een grondige vereenvoudiging voor zowel de lokale autoriteiten als voor de handelaars. 7


jeugddienst

jeugd

059 23 96 47 jeugd@dehaan.be www.dehaan.be/jeugd

*

aCTi iTeeiiTTeeN * TiviT

r kNuTselNaMiddag

woeNsdag 29 jaNuari · 14-17U doelgroeP vanaf 6 jaar loCaTie JC 'Uzus' kosTPrijs € 2,00 (vooraf inschrijven)

r ijssCHaaTseN

bomen voor wenduinse pasgeborenen

/

Traditiegetrouw werden op 16 november op initiatief van de Gezinsbond, afdeling Wenduine, opnieuw jonge boompjes geplant. Langs de Liebaertstraat plaatste de gemeentelijke groendienst 16 boompjes, met naamplaatjes van de Wenduinse kinderen die in het laatste afgelopen jaar het levenslicht zagen. De plaatselijke afdeling van de Gezinsbond organiseerde de aanplant met de steun van de gemeentelijke jeugddienst. Tal van ouders en grootouders kwamen de jonge boompjes bekijken.

ZaTerdag 15 Februari doelgroeP vanaf 6 jaar loCaTie Boudewijnpark Brugge aFsPraak vertrek om 13u aan JC 'Uzus' en bushalte gemeenteschool Wenduine kosTPrijs € 5,00 (vooraf inschrijven)

r kNuTselNaMiddag

woeNsdag 26 Februari · 14-17U doelgroeP vanaf 6 jaar loCaTie JC 'Uzus' kosTPrijs € 2,00 (vooraf inschrijven)

r kiNderCarNaval

ZaTerdag 15 MaarT · 13U waT 13u: gratis carnavalshow; 14u: verkiezing jeugdprins- en prinses; 14.45u: vertrek carnavalstoetµ loCaTie O.C. d'Annexe kosTPrijs gratis

r kNuTselNaMiddag

woeNsdag 26 MaarT · 14-17U doelgroeP vanaf 6 jaar loCaTie JC 'Uzus' kosTPrijs € 2,00 (vooraf inschrijven)

/

jeugd verzot op urbanus

In samenwerking met de jeugddienst organiseerde de kindergemeenteraad voor de elfde keer een kinderschilderwedstrijd. De jonge politici kozen voor het thema ‘Urbanus’. Er waren maar liefst 333 inzendingen. Leerlingen van de gemeentelijke basisschool, de vrije basisscholen van De Haan, Wenduine en Vosseslag, de Einsteinschool van De Haan en Vosseslag en het Zeelyceum toonden zich van hun creatiefste kant. De kinderjury en de volwassenjury verdeelden zes prijzen per leerjaar tijdens de prijsuitreiking in het CC Wielingen op 17 november 2013.

speelpleinwerking

Alles wordt weer klaargestoomd om een spetterende krokusvakantie (3 t/m 7 maart 2014) aan te bieden. Een team van enthousiaste monitoren zal ervoor zorgen dat uw kinderen zich niet vervelen. Alle kinderen uit Groot De Haan tussen 6 en 13 jaar zijn welkom. De werking vindt plaats in het jeugdcentrum Uzus, Monicastraat 13 in De Haan. Vanaf 9.30u starten de activiteiten. Wie er vroeger wil zijn, kan er reeds terecht vanaf 7.30u. De activiteiten eindigen omstreeks 16.30u. Wie nog niet naar huis kan, kan er blijven tot 17u. Kinderen uit de deelgemeenten Wenduine, Vosseslag, Klemskerke en Vlissegem kunnen worden afgehaald en teruggebracht met de gemeentelijke bus. 8

/

wie ingeschreven is: · voor de voormiddag, kan tot 13.15u op het speelplein blijven; · voor de namiddag, kan vanaf 12u naar het speelplein komen; · voor een hele dag, kan mits schriftelijke toelating van de ouders naar huis om te eten. > Een halve dag spelen kost € 2,50.


/

speelbos vossenhol

d op 22 oktober In het bos aan de Vosseslag wer end. Voor de 2013 het speelbos Vossenhol geop die vooruikt uitrusting werden de bomen gebr materiaige nod dien op die plaats stonden. De en met Sam . len werden aangeleverd door ANB nische tech de de jeugddienst, de milieudienst en eren kind De d. dienst kwam Vossenhol tot stan en, hed elijk mog vinden er tal van klauter- en klim uriatu min en rs een kamp, een evenwichtsparcou en. auto’s, vervaardigd uit boomstamm

/

jeugdraad

de algemene vergadering & het dagelijks bestuur zijn 1 raad. voorzitter: Jasper Makelberge (Edele Confrèrie der Haanse Jeugdbewegingen) ondervoorzitter: Vicky Borret (KSA Biekorf) leden: Delphine Seghers (Animo); Mike Hubert (Animo); Floris Ryckeboer (JCC Broedkasse/Scouts De Haan); Caro Ide (KSA Biekorf); Stijn Borny (Natuurpunt); Riemer Vandepitte (KSA De Biekorf); Mathias Vermeulen (De Polderwolven); Manu Turck (Scouts De Haan); Jeroen Decherf (JCC Broedkasse); Wannes Huyben (Coq Rock); Jelle Lenoir (JCC Broedkasse).

v.l.n.r.: schepen Marleen De Soete, Ingrid Wouters, Jeroen Decherf, Delphine Segers, Stijn Borny, Floris Ryckeboer, Manu Turck, Vicky Borret, Mathias Vermeulen, Jaimy Vermeulen, Riemer Vandepitte, Jasper Makelberge, Caro Ide

9


toerisme breng uw Meneer konijn naar de Q-dj

/

Ook dit najaar wil Q-music zich met Meneer Konijn engageren voor VZW Kindergeluk. Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven en alvast een beetje geluk brengen. Vorig jaar zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan 300.000 euro in voor VZW Kindergeluk, allemaal dankzij de acties die luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hebben gezet. van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december presenteren Sven Ornelis en Kürt Rogiers vanuit de grootste Vlaamse steden. Ze worden ontvangen door de burgemeesters op het stadhuis om er de ochtend- en de avondspits te presenteren. Daarnaast bundelen alle Q-Dj's de krachten en gaan ze in elke gemeente in Vlaanderen langs om de ingezamelde centjes voor VZW Kindergeluk op te halen.

de Q-dj komt op 19/12 om 15u naar de markt van wenduine! Inwoners die dat wensen zijn

zeker welkom om langs te komen! Heel erg bedankt alvast! Meer info over Meneer Konijn en over VZW Kindergeluk vindt u op http://q-music.be/acties of meneerkonijn@q-music.be en www.kindergeluk.be

Het is weer die periode van het jaar… kerst!

/

kerst is… Heerlijk shoppen op zoek naar dat ene leuke cadeautje met achteraf een handverwarmende koffie en lekkere pannenkoek of warme appeltaart. Brengt u een bezoek aan de handelaars en horecazaken van De Haan en Wenduine, dan kunt u alvast een auto winnen met de eindejaarsactie!

kerst is… Gezellig samenkomen op een van de kerstmarkten. Handen warmen aan warme chocolademelk of dampende glühwein. In De Haan kan jong en oud zich op glad ijs wagen van 13/12 tot 6/01. Voor diegenen die zich liever geen schaatsen laten aanbinden: geniet van de sfeer op de kerstmarkten naast de ijspiste of op het Koninklijk Plein. 10

dienst Toerisme

059 24 21 34 toerisme@dehaan.be

Het sprotjesfeest op 26/12 laat u, elk jaar opnieuw, proeven van dit heerlijke streekproduct. In Wenduine maken ze het nog eens extra gezellig van 27 tot 29/12 met een kerstevent voor groot en klein!

kerst is… Dikke sjaals, koude neuzen, warme jassen, geurige kerstbomen, kleurige lichtjes… Kerst draait –meer dan om het even welk ander feest– echt om sfeer. Wandel dus mee en beleef de kerstsfeer in De Haan tijdens de kerstnovellen op 28/12. Kerstvertellingen, muziek, dans en mime zorgen voor de warme momenten tijdens deze winterse avondwandeling. Let wel: vooraf inschrijven bij de dienst toerisme (059 24 21 34) is verplicht! We duiken het nieuwe jaar in op 4/01 in Wenduine. Uiteraard gaan we opnieuw voor de gezelligste en meest bonte nieuwjaarsduik aan de kust. Achteraf kunt u zich opwarmen bij de kerstboomverbranding of aan een van de vele gezellige kraampjes op het strand. 4/01 wordt afgesloten met een spetterend vuurwerk op het strand. Noteer alvast ook 5/01 in uw bijna (sfeer)volle agenda, want dan nodigt het gemeentebestuur u uit om te klinken op een gezond 2014 op de markt van Wenduine. Welkom op de nieuwjaarsdrink! De fakkeltocht en kerstboomverbranding in De Haan sluiten de reeks kerstactiviteiten in schoonheid én met vuurwerk af op 11/01. Hou dit overzicht zeker bij de hand en wees erbij wanneer de sfeer het hoogst is! Wij van de dienst toerisme wensen u alvast Prettige feestdagen!


wordt de Haan de slimste gemeente van vlaanderen in 2014?

/ 5/12-5/01 eiNdejaarsaCTie – wiN eeN auTo!

An Nuytten en Bernard Baeten zijn er vorige maand in geslaagd om de preselectie te halen en dus door te stoten naar de opnames. De uitzending met ons Haans duo en aanvoerder burgemeester Peter Breemersch is voorzien rond 10 maart 2014 op VIER.

Win een gloednieuwe Mitsubitshi Space Star 5-deurs, een iMac 27”, 1 jaar gratis shoppen en smullen in de Haan en wenduine… · Org.: Actief Wenduine & Haandelaars en Co

13/12-6/01 kersTMarkT met ijsPisTe de Haan (tramstation) 21/12 kersTlooP · THe CHrisTMas FuN ruN Jeugd (800 en 1150 m) om 14u / Volwassenen 15u de Haan (vertrek: Markt)

(5 of 7,50 km)

om

· Info: sport@dehaan.be of 059 24 21 04

22/12 sYlvesTer vTT

30 en 45 km van 8-12u • kids toer 18 km om 10u

de Haan (vertrek: sport- & recreatiecentrum Haneveld)

· Info: Ives Loockx 0494 53 61 62 of www.wtc-dezeevogels.be

26/12-2/01  kersTMarkT de Haan (koninklijk Plein)

/

26/12 sProTjesHaPPeNiNg Proef een van onze lekkerste streekproducten: gratis gegrilde sprot voor iedereen! wenduine (rotonde) van 1417u

27-29/12 kersTeveNT Kerstmarkt met attractie wenduine (t.h.v. tramhalte wenduine centrum)

28/12 kersTNovelleN (vooraf inschrijven > infokantoor) Kerstvertellingen, muziek, dans & mime zorgen voor de warme momenten tijdens deze winterse avondwandeling de Haan om 17.15u – 17.45u – 18.15u • € 3,00

28/12  TasTY belle ePoQue waNdeliNg wenduine om 14.30u 29/12  TasTY belle ePoQue waNdeliNg de Haan om 11u 4/01  NoordZeeduik & kersTbooMverbraNdiNg wenduine (duik om 16u en kerstboomverbranding om 18.30u met vuurwerk)

Wist je dat Sunparks De Haan voor jou als inwoner van De Haan voortaan 365 dagen per jaar zijn deuren open zet? Ingevolge overleg tussen de dienst toerisme en Sunparks De Haan kan je er voortaan terecht als inwoner voor een moment van pure ontspanning met de hele familie. Als inwoner moet je daarvoor enkel je jaarlijkse ‘Omgevingspas’ aanvragen. Deze pas geeft je toegang tot de ontspanningsmogelijkheden van het park aan een zeer voordeling tarief. Zo krijg je alvast 50% korting op een kaartje voor Aquafun met de nieuwe wildwaterrivier en het subtropisch zwemparadijs dat onlangs een grondige make-over kreeg. Daarnaast kan elke Omgevingspas-houder gebruik maken van alle in- en outdoor sportfaciliteiten en activiteiten aan een zeer voordelige prijs. Bij Sunparks De Haan kun je bijvoorbeeld een baan reserveren voor een partijtje squash of tennis onder vrienden of minigolven met de kinderen. Wie eerder nood heeft aan volledige ontspanning kan volledig tot rust komen in de sauna. Meer informatie: www.sunparks.com

5/01  NieuwjaarsdriNk Gemeentebestuur De Haan zet het jaar 2014 goed in en trakteert met een drankje wenduine (Markt) van 11-13u

6/01  TrekkiNg eiNdejaarsaCTie – wiN eeN auTo! gevolgd door een nieuwjaarsbal t.v.v. MPI De Haan wenduine (wielingencentrum) om 20u · Org.: Actief Wenduine & Haandelaars en Co

11/01  FakkelToCHT & kersTbooMverbraNdiNg de Haan (fakkeltocht start om 18u (Markt) en kerstboomverbranding om 19u met vuurwerk) meer info: www.visitdehaan.be

omgevingspas

in De Haan

gratis inkom op dag van de inwoners in sunparks de Haan

/

Kom als inwoner op 18 januari 2014 zelf een kijkje nemen tijdens de dag van de inwoners van Sunparks De Haan aan zee! Op 18 januari 2014 nodigt Sunparks alle inwoners van De Haan uit om de faciliteiten van het park zoals Aquafun, Kid’s World en de tal van binnenen buiten activiteiten zelf te komen ontdekken. Tijdens deze opendeurdag zijn alle activiteiten GRATIS en word je als buurtbewoner extra in de watten gelegd met speciale animatie en proevertjes.


sport

Sportdienst

T/F 059 23 52 21 sportdienst@dehaan.be

/

Grote manifestaties 2014

• 01

29/1 Interscholencompetitie netbal • 02

7/2 Vier sport met Vier • 03

22/3 Veloopzwem • 04

24/4 Klasloop Vosseslag 26/4 Voorjaarstocht Hanestappers • 05

3/5 Rommelmarkt Oude Loskaai (Volleybalclub) 9/5 Schoolsportdag 14/5 Interscholencompetitie voetbal 22/5 Teambuildingsdag 24/5 Zaalvoetbaltornooi: ZVG Wenduine & K.E. De Haan • 06

1/6 Gehoorzaamheidswedstrijd KV De Haan 29/6 Ama-beachvolleybal • 07

6/7 Walk De Haan 25/7 6 & 10 mijl Wenduine – De Haan • 08

2-3/8 Mondioring wedstrijd KV De Haan 9/8 Rommelmarkt KSK Wenduine 9-10/8 41e Int. Volleybaltornooi 15/8 Tornooi 1e elftallen KSK Wenduine 16/8 Tornooi reserven & beloften KSK Wenduine 23/8 Rafting day 22-23-24/8 Internationaal Tafeltennistornooi • 09

Tarieven fitnesscentrum Haneveld

9-13/9 ITTF Flanders Belgium Open 13/9 6e Strandtriation 14/9 9e Nazomertocht (Wielingencentrum) 28/9 Zee-honden-wandeling

/

Vanaf 1 januari 2014 zullen volgende tarieven voor het gebruik van het fitnesscentrum Haneveld gehanteerd worden:

Inwoners De Haan · 1 beurt: € 5,00 · maandabonnement student: € 20,00 · 10 beurten: € 40,00 · maandabonnement: € 25,00 · 3-maandelijks: € 50,00

Niet-inwoners De Haan · 1 beurt: € 10,00 · 10 beurten: € 80,00 · maandabonnement: € 40,00 12

/

Sporten mag, bewegen moet

Programma voor 50-plussers 2014 · 28/1 Dansnamiddag · 14u, Wielingencentrum · 4/2 Yoga · 14u, Sporthal De Haan · 25/2 Omnisport · 14u, Sporthal De Haan · 18/3 Natuurwandeling met gids · 14u, Natuurreservaat · 22/4 Zelfverdediging · 14u, Sporthal De Haan · 6/5 De Ronde van Groot De Haan · 14u, Sporthal De Haan (fietstocht) · 24/6 Seniorenuitstap initiatie golf · 14u, Sporthal De Haan · 2/9 Boogschieten (staande & liggende wip) · 14u, Park Prins Albert (Persepit) · 23/9 Volksspelen & minigolf · 14u, Pier 10


Rudy Claus

Vrijetijdskledij voor heren & jongeren voor elk budget ! Kerkstraat 52 Wenduine - De Haan Groenestraat 2 Zedelgem

info@kmcbvba.be www.kmcbvba.be

Iedere dag open vanaf 7u en altijd zonder afspraak ’tKapsalon – Stationsstraat 17, 8420 De Haan – www.tkapsalon.be


KBC Verzekeringskantoor

TREND

Piet HALEWYCK

Grote straat 1 8420 De haan tel 059 33 46 55

Stationsstraat 13 8420 De Haan

HAIRSTUDIO

Enkel op afspraak Dames - Heren

CERTIFIED HAIRCOLORIST

Grotestraat 1, 8420 De Haan - 059 33 46 55 - enkel op afspraak GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST. WWW.REDkEN.COm

T 059 80 03 23 F 059 80 03 25 Piet.Halewyck@verz.kbc.be FSMA-nr. 048965 A

AD Delhaize De Haan

Uw buur t winkel! Open op zondag voor middag 059/23 30 57 w w w. a d d e l h a i z e d e h a a n . b e


Sociale dienst

sociaal

T 050 43 51 40 F 050 41 61 33 info@ocmwdehaan.be

/

’t Boetiekje

Voor wie het niet onder de markt heeft, is kledij vaak een dure zaak. Daarom heeft uw OCMW tweedehandszaak ’t Boetiekje voor volwassenen en kinderen. Dankzij de steun van geëngageerde inwoners en kledingwinkels kan OCMW De Haan voorzien in tweedehandskledij, schoeisel, beddengoed en huisraad van goede kwaliteit. Hebt u zelf kledij of dergelijke in goede staat voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen? Bezorg het via ons een tweede leven. U kunt de spullen afleveren in 't Boetiekje (Markt 2 – Wenduine) ofwel in Kerklommer.

/

Winterhulp OCMW De Haan

Sneeuwval en vrieskou betekenen sneeuwpret voor de jongsten, maar voor hoogbejaarden of invaliden kan het grote problemen opleveren. In De Haan kunnen zij rekenen op de dienst Winterhulp van OCMW De Haan. Die zorgt voor het ruimen van sneeuw, het halen van dringende boodschappen en het herstellen van bevroren waterleidingen of defecte verwarmingstoestellen. Zit u met een prangend probleem en kan niemand uit uw omgeving u helpen? Neem dan contact op met OCMW Winterhulp op 050 43 51 44.

/

Thuiszorgpremie

Wie voor een familielid zorgt, verdient een duwtje in de rug! Sinds 1 juli 2013 kan elke inwoner van De Haan die instaat voor de verzorging van een inwonend familielid tot in de tweede graad dat bejaard of mindervalide is, een thuiszorgpremie van € 50,00 euro krijgen. De premie geldt niet voor echtgenoten. Om van die premie te genieten, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Denkt u er recht op te hebben, neem dan contact op met de Sociale Dienst op 050 43 51 45.

Dag van de Zorg – Kerklommer opent de deuren

/

Altijd al eens een kijkje willen nemen in een flat in Service Residentie Kerklommer? Benieuwd naar wat OCMW-Ontmoetingscentrum Kerklommer u misschien te bieden heeft? Hou dan zeker zaterdag 16 maart 2014 vrij in uw agenda. Dan openen beide gebouwen van uw OCMW de deuren voor alle geïnteresseerden! Meer info verneemt u in het volgende infoblad.

15


milieu de Haan vergroot de hoop op kankergenezing

/

De campagne “Vergroot de Hoop” was dit jaar aan zijn achtste editie toe. Vergroot de Hoop zamelt elk jaar taxussnoeisel in. Dat bevat de grondstof voor de aanmaak van chemotherapieen. Hoe meer taxussnoeisel, hoe meer chemotherapieën daarmee aangemaakt kunnen worden en hoe groter de hoop op genezing bij het groeiend aantal kankerpatiënten. Onze gemeente neemt al meerdere jaren deel aan deze actie met een steeds stijgende hoeveelheid taxussnoeisel. De inzameling van het snoeisel gebeurde door de gemeenten, die daarvoor hun containerparken ter beschikking stelden. In het totaal werd er in Vlaanderen een record van 7.400 m³ taxussnoeisel ingezameld, goed voor 7400 chemotherapieën. Daarmee werd het resultaat van 2012 met 15% verbeterd! De inwoners van onze gemeente brachten maar liefst 11,75 m³ naar het containerpark, wat resulteerde in een financiële opbrengst van € 590. De gemeente koos ervoor om dit bedrag integraal te schenken aan het Kinderkankerfonds. Wij bedanken de inwoners die deelnamen aan de campagne en hopen volgend jaar op een nieuw record!

Milieudienst

059 24 21 28 milieudienst@dehaan.be

Bovendien is een goed werkend toestel zuiniger en heeft u dus minder brandstofkosten. Na het onderhoud ontvang je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van de twee laatste onderhoudsbeurten bewaart u bij uw stooktoestel. 3. Beoordeling van het rendement Sinds 3 mei van dit jaar is elke vijf jaar een verwarmingaudit verplicht voor stookinstallaties ouder dan 5 jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW. Die audit is een grondige beoordeling van de grootte en de energieprestatie van de hele installatie. U ontvangt een verwarmingsauditrapport waarop u het rendement en aanbevelingen voor energiebesparing terugvindt. Dat rapport bewaart u bij uw installatie.

wilt u een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming?

/

Laat uw stookinstallatie dan regelmatig nakijken. Houdt u hierbij aan deze drie gouden regels: 1. keuren voor eerste gebruik Laat een nieuwe installatie of een gewijzigde installatie keuren voor het eerste gebruik. Een erkend technicus gaat dan na of het stooklokaal voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed geplaatst en afgesteld is. U krijgt een keuringsrapport dat u bij uw stookinstallatie moet bewaren. 2. Periodiek onderhoud Het is algemeen bekend dat voor toestellen op stookolie een jaarlijks onderhoud nodig is, maar wist u dat voor toestellen op gas elke twee jaar een onderhoud door een erkend technicus nodig is? Die reinigt het toestel en de schouw en controleert de verbranding. Ook met gas bestaat immers het risico op CO-vergiftiging door een slechte verbranding of slechte ventilatie. 16

wat wint u erbij? · U vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand; · U bespaart brandstof en vermindert uw verwarmingskosten; · U vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten; · U levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want u stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit. Surf naar www.stookzuinig.be voor meer informatie of voor een erkend technicus in uw buurt of bel gratis 1700.


Personeelsdienst

Leopodlaan 24 – 8420 De Haan personeelsdienst@dehaan.be

vacature

/ Jobstudenten • Toerisme - infokantoor (M/V)

Jouw opdracht is ondermeer bezoekers onthalen aan de balie, telefonisch onthaal en doorverbinden, informatie opvragen via telefoon of mail, eenvoudige administratieve taken en meewerken aan evenementen. Je spreekt en schrijft Nederlands, Frans, Duits en Engels, en je hebt een basiskennis informaticatoepassingen (word, excel, internet, outlook). • Toerisme - evenementen (M/V)

Je wordt ingezet bij toeristische activiteiten en evenementen tijdens de zomermaanden. Je helpt mee aan de voorbereiding (flyeren, opzetten podia, geluids- en lichtinstallatie), staat in voor het onthaal van artiesten en de begeleiding tijdens de acts en helpt bij de afbraak na het evenement. Je bent flexibel en wil werken in een onregelmatig uurrooster, je bent creatief in het vinden van oplossingen voor plots opduikende problemen en je hebt zin voor initiatief. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. • Cultuur - tentoonstelling (M/V)

Je wordt ingezet bij de zomertentoonstelling. Je houdt een oogje in het zeil en bent het aanspreekpunt van de tentoonstellingsbezoeker. Daarnaast voer je administratieve taken uit. Je hebt zin voor initiatief en werkt punctueel. Je bent flexibel en wil werken in een onregelmatig uurrooster. • Sportdienst (M/V)

Tijdens de zomermaanden werk je mee aan de strand- en sportanimatie van de sportdienst. Je staat in voor de voorbereiding en begeleiding van animatie en activiteiten. Je hebt zin voor initiatief, kan probleemoplossend denken en handelen en bent sportief aangelegd. Je spreekt verschillende talen, en gaat vlot met mensen om. Pluspunt is een sportopleiding of nuttige sportervaring. • Strandbibliotheek (M/V)

deelnemen aan het examen dit jaar kan je reeds je kandidatuur indienen. • Ambulanciers (M/V)

Je bemant een van de EHBO-posten aan de stranden van onze gemeente. Je onthaalt er slachtoffers van kleine incidenten, verloren gelopen kinderen en/of hun ouders en werkt mee aan de preventie hiervan. Je dient de eerste hulp toe bij ernstige incidenten. Je hebt een geldig brevet ambulancier of helper, of je bent in het bezit van een getuigschrift na het tweede jaar verpleegkunde of een medische opleiding met gelijkaardige kennis. • Zon, zee… zorgeloos – een toegankelijk strand voor mensen met een handicap (M/V)

Je bent het aanspreekpunt voor mensen met een handicap op het strand, en biedt haar/hem dienstverlening aan op een niet-opdringerige manier. Je verleent adl-assistentie in speciaal daartoe ingerichte accommodatie (dit is geen medische assistentie, maar kan wel lichamelijk zijn zoals ondersteuning bij wassen). Je ondersteunt alle leeftijden, van kinderen met een handicap tot bejaarden, en houdt rekening met zijn/haar keuzes. Je helpt mee aan de bekendmaking van het initiatief, registreert tussenkomsten en houdt toezicht op de accommodatie. Je bent bereid tot het volgen van een opleiding (1 dag tijdens een vakantieperiode) • Monitor speelpleinwerking (M/V)

Tijdens de vakantieperiodes bezorg je de kinderen van de speelpleinwerking een aangename en plezante vakantie, met spelen en activiteiten die jij mee helpt uitwerken en begeleiden. Je kunt organiseren en hebt ervaring in het werken met kinderen. Een monitorbrevet is een pluspunt. • Dienst veiligheid (M/V)

Je staat als bibliotheekmedewerker in de strandbibliotheek. Je leent boeken, strips en tijdschriften uit aan strandgangers en geeft hen informatie over toeristische activiteiten of over de bibliotheek. Je kan je behelpen in het Frans, Engels of Duits. Je bent flexibel en wil werken in een onregelmatig uurrooster. Je bent vriendelijk, plichtsbewust en tovert steeds een glimlach op je gezicht.

De dienst veiligheid zet tijdens de zomervakantie jobstudenten in voor het uitvoeren van een aantal taken. Daartoe behoren het controleren van voertuigen geparkeerd in de blauwe zone en het uitvoeren van controles en vaststellingen op de naleving van diverse gemeentelijke reglementen. Daarnaast zal je meewerken aan auto- of fietsdiefstalpreventie of acties tegen gauwdieven, helpen bij de administratie van graveeracties…

• Redders (M/V)

• Technische dienst (M/V)

Jouw eerste en belankrijkste taak is de veiligheid van de baders. Je bent in het bezit van het vereiste reddersbrevet voor kustredder, en indien nodig een recylagebrevet. Ook indien je nog moet

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kan je aan de slag bij een van de afdelingen van de technische dienst (groendienst, dienst logistiek, dienst onderhoud wegen en strand).

Onze voorwaarden: minimum 18 jaar worden / zijn in 2014 • Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be • Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2014.

17


werken /

Kennedylaan en Kennedyplein

In opdracht van het gemeentebestuur worden wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Kennedylaan en op het Kennedyplein en wordt een nieuw gemeenschapsgebouw opgericht op het Kennedyplein. Een groot gedeelte van het plein is reeds aangelegd. Nadat de gevelbekleding aan het gemeenschapsgebouw afgewerkt is wordt de verharding aangelegd tot tegen het gebouw. Volgens de planning zullen de werken tegen eind januari voltooid zijn.

Vernieuwingswerken aan tramsporen t.h.v. het station

/

De vernieuwingswerken aan de tramsporen op de oversteekplaats in de Leopoldlaan ter hoogte van het tramstation verlopen volgens planning. De doorsteek werd opengezet op 30 november 2013 en blijft dat nog t.e.m. 5 januari 2014. De doorsteek Leopoldlaan is voorzien van een voorlopige verharding met steenslag. Het omleidingsplan dat werd ingevoerd om via de Waterkasteellaan en de (oude) Koninklijke Baan (N34) vervolgens de Leopoldlaan te bereiken, is tijdelijk aangepast in de oorspronkelijke toestand. 18

Openbare werken

059 24 21 25 openbarewerken@dehaan.be

De werken worden hervat op 6 januari 2014. Op dat ogenblik wordt de doorsteek Leopoldlaan opnieuw afgesloten voor alle verkeer. Alle verkeer wordt dan opnieuw omgeleid. De uitvoeringstermijn van de werken is voor een groot deel afhankelijk van de weeromstandigheden. Bij vriestemperaturen kan er niet gebetonneerd en/of geasfalteerd worden; deze factor zal dan ook bepalend zijn voor de afwerkingstermijn.

/

Stationsstraat

In opdracht van het gemeentebestuur heeft de n.v. Gebrs. De Waele uit Ichtegem (Eernegem) structurele onderhouds- en herstellingswerken aan de rijwegbekleding in de Stationsstraat uitgevoerd. Deze werken omvatten de opbraak van de volledige rijwegbekleding in moza誰ekkeien die, ingevolge het verkeer en de weersinvloeden, op diverse plaatsen verzakt waren en los lagen. In de parkeerstroken en de voetpaden werden enkel plaatselijke herstellingen uitgevoerd, zodat de handelszaken en de woningen steeds bereikbaar bleven voor de fietsers en voetgangers. De werken werden aangevat op 23 september en waren voltooid op 14 oktober, zodat de volledige rijweg op 16 oktober 2013 voor het verkeer opengesteld kon worden. Vooraf werd het afgewerkte gedeelte van de Stationsstraat reeds voor het verkeer opengesteld, zodat de hinder voor de handelszaken en de inwoners beperkt bleef. De aannemer heeft een extra inspanning geleverd om de hinder zo miniem mogelijk te houden en de werken in een korte uitvoeringstermijn te realiseren.


Cultuurdienst

cultuur

059 24 21 33 cultuur@dehaan.be www.dehaan.be/cultuur

/

Piv Huvluv

'Speeltijd' – 'Speeltijd' is een "coming of age"-voorstelling waarin Piv speelt met jeugdherinneringen, hilarische anekdotes en persoonlijke verhalen met als hamvraag: 'Stoppen we met spelen omdat we ouder worden, of worden we ouder omdat we stoppen met spelen?' In zijn onnavolgbare stijl en met rijke fantasie neemt Piv het publiek mee op een enthousiaste trip naar zijn 'speel'-tijd. Vr 24 januari 2014 om 20.30u · O.C. d’Annexe vvk. € 15,00 - add.€ 16,00

Vera Coomans, Philippe Robrecht, Frank Tomme & Jokke Schreurs

/

/

De Queeste

cies 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog, ook wel “de grote oorlog” genoemd, onze contreien teisterde. Masters of war (Bob Dylan) of Oorlogsgeleerden in een prachtige bewerking van Wannes Van de Velde, wordt de titel van dit programma met liedjes in vele talen over oorlog en vrede in alle tijden: "Sag mir wo die Blumen sind", "De eeuwige soldaat", "Inch’allah", "Duizend soldaten", "Goodnight Saigon", "Brothers in arms", "Lili Marleen", "Imagine", "We’ll meet again"… De samenwerking tussen Vera Coomans, Philippe Robrecht, Frank Tomme en Jokke Schreurs rond dit repertoire kan enkel een wondermooi en beklijvend theaterconcert opleveren.

'Odiel' – ODIEL neemt u mee door de krochten van het manke geheugen en de hoogtepunten van het leven van Odiel Defraye. De man uit Rumbeke (Roeselare) won amper honderd jaar geleden als allereerste Belg de Tour de France. Maar in 1965 stierf hij in een rusthuis in Bièrges, als een schaduw van de jonge wielergod die hij ooit was. ODIEL is een kroniek van een vergeten held. Over schrille contrasten en de vergankelijkheid van eeuwige roem. In 2012 dook de Queeste –op vraag van De Spil Roeselare en erfgoedcel TERF– in archieven en interviewde getuigen en specialisten, op zoek naar antwoorden op de vraag 'Wie is Odiel?'. In ODIEL geeft Tom Ternest meesterlijk gestalte aan de oude Odiel Defraeye, die terugblikt op zijn leven. Via de videoprojecties van het sterke toneelbeeld speelt Tom ook zelf alle markante randfiguren.

Vr 14 maart 2014 om 20.30u · Wielingencentrum vvk. € 15,00 - add. € 16,00

Vr 28 maart 2014 · 20.30u · Wielingencentrum vvk.€ 15,00 - add.€ 16,00

'Oorlogsgeleerden' – In 2014 is het pre-

19


Buitengewone kunstenaars in de gemeentelijke academie

/

Onze gemeente heeft haar kunstacademie uitgebreid. Waar voordien de kunstacademie er was voor kinderen en volwassenen, werd er vanaf 1 september ook gestart met een academie voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is enig in de streek! Hier was veel nood aan. Deze mensen bleven vaak in de kou staan. Ze hebben veel talenten maar krijgen helaas vaak niet de mogelijkheid om die verder te ontwikkelen. Dit project stimuleert hun creativiteit. Via hun ‘kunnen’ krijgen ze erkenning en zie je hen openbloeien. Ze voelen zich ‘formidabele kunstenaars, buitengewone kunstenaars’.

20

In de nabije toekomst hopen we een groep te kunnen starten voor kinderen met een mentale beperking. Als zij op jonge leeftijd gestimuleerd worden, is dit een pluspunt! Daarnaast is er nog vraag naar een nieuwe groep voor kinderen en jong volwassenen met autisme zonder verstandelijke beperking. Het voordeel van deze academie is dat er kan gewerkt worden met kleinere groepen gelijkgestemden –min. 5 tot max. 7 kinderen– in een gestructureerde omgeving, waarbij duidelijkheid en voorspelbaarheid aanwezig zijn. Mensen met autisme zijn vaak heel creatief en willen op een rustige, geordende manier bezig zijn met kunst. In de academie van De Haan kan dit.

Een blik achter de schermen?

In de academie werken ze op hun eigen tempo, met hun eigen gaven. Kan iemand alleen strepen, bollen, lijnen tekenen? Dan is dat mooie, abstracte kunst. Daar hebben veel kunstenaars succes mee gehad. Tekent hij of zij figuratief, dan is er verdere begeleiding. Sommigen willen meer weten over vroegere kunstenaars zoals Munch, Magritte, Picasso, Monet. De academie heeft een rijke bibliotheek met kunstboeken.

Op www.dehaan.be/vrije-tijd/cultuur/academie/ kunstacademie alsook op onze facebookpagina, kunt u de ‘buitengewone kunstenaars’ aan het werk zien. De lessen worden geörganiseerd in de bibliotheek Canticleer (Grotestraat 10, De Haan) op de 2e verdieping op: · woensdag van 14 tot 17u · zaterdag van 9.30 tot 12.30u & 13.30 tot 16.30u

Tekenen met houtskool, pastelkrijt, wasco… Schilderen met acrylverf, ecoline… Boetseren met klei… Dat zijn enkele van de mogelijkheden in de lessen.

Hebt u zin om deel te nemen aan de lessen of wilt u meer informatie? Dan kunt u steeds terecht bij lesgeefster Martine Permentier op 0474 82 84 55 of martine.permentier@outlook.be.


bibliotheek Canticleer grotestraat 10, de Haan 059 34 10 80 bibliotheek@dehaan.be

gopress: het krantenarchief van de bibliotheek

/

Het Gopress Krantenarchief geeft de bibliotheek een doorzoekbaar digitaal archief van kranten- en tijdschriftartikelen. Nieuwe artikelen verschijnen met twee publicatiedagen vertraging. Wie het nieuws graag heet van de naald heeft, kan natuurlijk altijd in de bibliotheek zijn krant komen lezen. De leden van bibliotheken met een Gopress abonnement kunnen ook thuis (of op een andere locatie) het digitale krantenarchief raadplegen. Dit kan door een “Mijn bibliotheek”-profiel aan te maken op mijn.bibliotheek.be met het ticket dat u aan de balie van de bibliotheek afhaalt. Vanzelfsprekend kunt u bij onze bibliotheekmedewerkers terecht voor meer uitleg.

/

dvd’s voortaan gratis!

Voortaan kunnen dvd’s in de bib gratis ontleend worden. Elke gebruiker kan ook 20 stuks per keer ontlenen –ongeacht of het boeken, cd’s of dvd’s zijn– en dat voor maar liefst 4 weken! Opgepast: de boetes op het te laat binnen brengen van de ontleende stukken worden verhoogd. Ook materialen aanvragen uit andere bibliotheken is niet langer gratis, maar kost nu € 1,00 per aanvraag. Contacteer de bibliotheek voor meer informatie.

/

gedichtendag: Muziek!

Van 30 januari tot 5 februari 2014 staat de bibliotheek helemaal in het teken van de poëzie. De bibliotheek organiseert voor alle kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar een gedichtenwedstrijd rond het thema “Verwondering”. De gedichten mogen in de bibliotheek of haar uitleenposten worden binnengebracht tot en met vrijdag 17 januari 2014. Vermeld op de deelnames duidelijk de naam, de klas en de school van de leerling.

/

De winnaars krijgen tijdens ons poëziefeest op zaterdagmorgen 1 februari 2014 het podium en mogen hun gedichten laten horen. Er wordt voor hen een mooie prijs voorzien. De Literaire Kring Kerklommer ondersteunt dit poëtische kinderfeest.

/

jeugdboekenweek 2014

Wie leest, weet: niets is leuker dan lezen over gevaar. Over bij nacht en ontij op boeven jagen. Over de zeven zeeën bevaren in een gammele boot. Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt. Lezen is gevaarlijk! Van 15 tot 30 maart betreed je de bibliotheek op eigen risico. Daarom organiseren we op zaterdagmorgen 29 maart vanaf 9u weer een kinderfeest in de bib. Geniet van ons pannekoekenontbijt, grime en knutselmomenten, voorleessessies en nog een paar verrassingen! Alle kinderen zijn meer dan welkom!

uw gemeente vraagt uw mening

De bibliotheek wordt geconfronteerd met grote uitdagingen voor de toekomst, waarbij vaak de vraag rijst: wat verwachten onze gebruikers van ons? Waarom komen mensen of waarom blijven ze weg? Om hier een goed zicht op te krijgen, startte de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met Vlaamse Overheid, een grootschalig gebruikersonderzoek voor leden van de bib, maar ook van nietleden of afhakers. Wij vragen even uw tijd om volgende enquête in te vullen: www.v2020.be of op papier in de bibliotheek. Goed om weten: deelnemers maken kans op een mooie prijs, zoals een reis naar New York of een Ipad! Bovendien wordt voor élke ingevulde enquête 1m² bedreigd regenwoud gered via het World Land Trust. 21


losse babbel damesvoetbalploegen van wenduine en de Haan vormen ladies k.e. de Haan

/

Op 19 april 2013 besloten de damesploegen van K.S.K. Wenduine en KE Girls De Haan de krachten te bundelen en één damesvoetbalploeg te vormen. Een unicum binnen onze gemeente, dringend tijd dus voor een losse babbel met trainer Rudy Gevaert, oprichters Michel Stuypens en Jacky Claeys alsook jeugdcoördinator Thierry Bosseloirs

Hoe hebben jullie elkaar gevonden en hoe is de samenwerking uiteindelijk tot stand kunnen komen? « In de jeugdploegen voetbalden al heel wat jonge meisjes die de vraag stelden naar een echte damesploeg. Anderzijds zag het ernaar uit dat de beide damesploegen afzonderlijk weinig kans op voortbestaan hadden. Waarom dus niet één ploeg oprichten met één trainer, één delegee en één jeugdcoördinator? De vraag tot samenwerking werd aanvankelijk gesteld via Michel vanuit de ploeg van Wenduine en nog geen maand later was de nieuwe ploeg, Ladies K.E. De Haan, een feit.»

Hoeveel leden tellen jullie ondertussen?

We verwachten dan ook dat we volgend jaar met 2 ploegen in de competitie zullen kunnen starten alsook met een jeugdploeg.»

is er bij winst een geldbeloning voor de speelsters zoals in het herenvoetbal? «Neen, noch de trainer, noch de speelsters worden betaald, voor ons is dit dus pure hobby. De prestaties zijn er wel niet minder om. Zo eindigden we dit jaar in de tweede ronde van de Beker van België alsook in de tweede ronde van de Beker van West-Vlaanderen. In de competitie 2de provinciale, waaraan 16 ploegen deelnemen, staan we vandaag 7de gerangschikt met 21 punten, zijnde 3 punten verwijderd van de top 3.»

jullie organiseren ook elk jaar een internationaal damesvoetbaltornooi? «Dit klopt, dit tornooi gaat elk jaar door op 1 mei op het sportterein Haeneveld.» Meisjes en dames die zich geroepen voelen om mee te komen voetballen, kunnen terecht op www.ladiesdehaan.be of bij michel@eendrachtdehaan.be (0473 74 94 62)

« Er zijn ondertussen 35 dames & meisjes aangesloten bij Ladies K.E. De Haan.

v.l.n.r.: Soraya Rousseau, Helena Schots, Wendel Depuydt, Jana Dobbels, Lore Stroobandt, Michel Stuypens (Afgevaardigde), Rani Gevaert, Jennifer Bosseloirs, Hannelore Vlamynck, Chloë Beirens, Rudy Gevaert (trainer), Amina Denhert, Bettina Boydens, Chloë Verlinden, Sofie Demeyere, Jana Devos, Sarah Metsu, Tine Provoost, Dana Boudens, Luna Vanden Buijs, Anja Dhaene, Marjolijn De Maere, Annelot Audenaert, Karen Lust, Joeri Rousseau (PR), Jacky Claeys (voorzitter K.E. De Haan), Thierry Bosseloirs (secretaris), Carine Bruaux, Kelly Potvliege, Zina Lasat. Niet op deze foto: Kimberly Verduyn, Soetkin De Jonghe, Astrid Dewulf, Karen Van Crombrugghe, Evi Declercq, Manon Beirens, Emma Derynck, Anaïs Maene, Magali Ballieu

22


de origineelste cadeautip voor het eindejaar vind je bij ons! Het warme gevoel krijg je er gratis bij.

Prettige feestdagen!

AMANIA MO | DAMO | SAN MARTINO | BETTY BARCLAY | FRANK WALDER | BIANCA | TONI DRESS | ATMOS ACCENT-WEEKEND | RABE | BEAUMONT|CHANTELLE | EMPREINTE | SCHIESSER | RINGELLA

Jonge & elegante damesmode – Lingerie en nachtmode voor dames & heren

Monicastraat Monicastraat9 9(naast (naastdedekerk), kerk),8420 8420DeDeHaan Haan––T T059 059232334343434

· Sanitaire inrichtingen · Centrale verwarming · Depanages · Renovatie & Nieuwbouw · Badkamers van A tot Z

NaerT ivaN 0477 41 55 43 · sanivan_naert@hotmail.com Leopold Brionstraat 11, bus 2 – 8420 Wenduine Fax 050 42 49 58 · BTW BE 0526.442.754


Gemeentelijk Informatieblad december 2013  
Gemeentelijk Informatieblad december 2013  
Advertisement