Page 1

3-maandelijks tijdschrift

OKTOBER 2013 | nr.3 | www.dehaan.be

Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | Klemskerke | Vlissegem


kinderboetiek 0-16 jaar · geboortelijsten

scotch & soda bobux 717 iko woody mer du nord petit filou mc gregor superga pauline b terre bleue filou & friends weekend à la mer björn borg underwear gaastra s t e e d s ope n op zon dag l e opol d l a a n 28, 8420 d e h a a n · 059 23 34 63

foto

Fotostudio Reportages Communie 105 euro Huwelijk 900 euro

Pasfoto’s

Schoolbenodigdheden Kantoorbenodigdheden Geschenken GSM

Pro Fotolabo Afdrukken op maat Juiste kleuren Fotopapier Canvas Art paper Barriet enz... 2

Grafische ontwerpen Drukkerij Alle stempels en gravures op maat

S t a t i o n s t ra a t 3 1 , D e H a a n - 0 5 9 2 3 8 2 0 0 - Z o n d a g g e s l o t e n


vanuit de redactie… Beste inwoner, We waren bijna echt vergeten, Hoe schoon de zomer wel kan zijn Zonder zorgen en zonder regen Hoe schoon de zomer hier kan zijn (Noordkaap, Ik hou van U)

Het was al weer van in 2009 geleden dat we aan de Belgische Kust nog zoveel uren de zon zagen schijnen wat ook meer dan nodig was om de lokale horeca het nodige duwtje in de rug te geven en de dagjestoeristen naar onze badplaatsen te lokken. De zomerevenementen met toppers als de Reuzenfeesten, Vlaanderen Zingt, Boulevard en de Vosseslagfeesten waren allen meer dan geslaagd met als absolute koploper Trammelant die dit jaar een recordaantal van 50.000 bezoekers over de vloer kreeg. De Urbanusexpo te Wenduine verwelkomde om en bij de 14.000 bezoekers terwijl er 2.150 fa-

milies deelnamen aan de Urbanus wandel- en streekproductenfietstocht. Uit onderstaande tabel blijkt dat de Feratel camera van De Haan vaker werd aangeklikt dan de vorige jaren, met een recordaantal van méér dan 35.000 kliks in de maand juli 2013. We mogen zodoende gerust besluiten dat de toerist, mede dankzij het mooie weer, De Haan herontdekt heeft wat ook blijkt uit het aantal overnachtingen gedurende het afgelopen zomerseizoen. We blijven evenwel niet stilzitten. Zo werden er subsidieaanvragen betreffende de opwaardering van stranden en zeedijken, o.a. het voorzien van kinderspeelzones, ingediend en zal het gemeenschapsgebouw en het Kennedyplein gebruiksklaar zijn voor evenementen. Laat ons alvast hopen dat de zomer van 2014 een heruitgave wordt van de zomer van 2013 en meer nog, een topseizoen wordt! De redactie

colofon redactie Kurt Borgoo en Steven De Coninck -----lay-out Maïté Vandenberghe -----redactiesecretaris Wendy Helderweirt -----redactieraad Schepen M. De Soete [voorzitter], H. Vansever, K. Borgoo, J. Makelberge, T. Dermaut, R. Borny, F. Masson, C. Vansteenkiste-Olivier, R. Deswelgh, A. Craeye, L. Vermeire, J. Decherf, L. D’hondt, S. De Coninck, G. Vannieuwenhuyse, B. Goethals. -----met de medewerking van D. Hendrickx, V. Jonckheere, I. Wouters, K. Borgoo, E. Soetaert, K. Dejaegher, T. Van Rijswijck, M. Haeck, D.

Bouwens, C. Deleye, P. Taelman, A. Dehaemers, M. Alexander, F. Museeuw, F. Masson, E. Clarys, A. Ebo, R. Verlee. -----Coverfoto © Westtoer -----druk Drukkerij Lowyck bvba Archimedesstraat 53, 8400 Oostende T 059 33 33 99 – F 059 33 29 69 · info@lowyck.com -----verantwoordelijke uitgever Marleen De Soete Nieuwe Steenweg 146, 8420 De Haan marleen.desoete@dehaan.be gemeentebestuur@dehaan.be

veilig / 4 werken / 5 ruimtelijke ordening / 5 sport / 6-7 jeugd / 8-9 lokale economie / 9 verkeer / 9 toerisme / 10 sociaal / 15 milieu / 16-18 cultuur / 19-21 losse babbel / 22 omnipas / 23


veilig Geen gezever – 112 en 101, alleen noodoproepen

/

Stel: uw friteuse vat vuur, uw moeder valt van de trap of u ziet iemand inbreken in het huis van uw buurman. U belt een noodnummer omdat u dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of van de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt u een aantal vragen, vertelt u wat u moet doen en verwittigt de nodige hulpdiensten om u te helpen. Maar wat gebeurt er als u belt naar een noodnummer zonder dat u dringende hulp nodig heeft? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen?

Noodnummers in België In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp: · 112 voor ambulance en brandweer · 101 voor politie 112 is bovendien het Europees noodnummer. Als u in Europa op reis bent, dan kunt u 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.

Wat zegt U als U een noodnummer belt? Als u een noodnummer moet bellen, bevindt u zich meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat u precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat u zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van u horen: · de juiste locatie; · wat er gebeurd is; · of er gewonden zijn; · wie u bent.

Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? U mag naar 112 of 101 bellen als u dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, belt u beter de lokale brandweer (050 41 20 20), uw huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie (059 33 33 16). Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum. Wanneer mag u wel bellen? · Als een gebouw, bos of auto in brand staat. 4

Veiligheid

T 059 24 21 08 F 059 24 21 12 veiligheid@dehaan.be

· In geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden. · Wanneer u slachtoffer of getuige bent van een gevecht. · Als u iemand ziet inbreken in een huis. Wanneer mag u niet bellen? · Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt. · Om een grap uit te halen. · Als u algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres. Nog enkele tips: · Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom u opnieuw in de wachtrij te staan. · Als u per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.

Wat gebeurt er als u geen dringende hulp nodig hebt en u toch een noodnummer belt? Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep. Als u de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. De federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de geïntegreerde politie lanceren dit jaar een informatiecampagne over het juiste gebruik van noodnummers. Samen met een groot aantal andere gemeenten, brandweerkorpsen, politiezones en ziekenhuizen werkt ook de gemeente en het brandweerkorps van De Haan hieraan mee.

Wilt u tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als u echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.


Openbare werken

openbare werken

059 24 21 25 openbarewerken@dehaan.be

/

Heropbouw Geersensmolen

De Geersensmolen, een staakmolen die voor het eerst terug te vinden is op de Grote Kaart van Pieter Pourbus in 1571, werd na grondige restauratie maalvaardig verklaard op vrijdag 6 september 2013 door ontwerper-architect Sabine Okkerse. Molenbouwers Roland en Kris Wieme konden met trots in hun nieuwste creatie een zak graan tot meel vermalen. Molenaar Piet Halewijck uit Klemskerke gaf de dagen erop tijdens ‘Zomerende’ en ‘Open monumentendag’ tekst en uitleg aan al wie de molen van binnenin wou bezichtigen. De recenste restauratiewerken dateren al van 2004 (gronden aankopen, zoeken van ontwerper en molenbouwer, ontmanteling oude molen en recuperatie van bruikbare onderdelen,…). Tussen eind mei en september 2013 werd de staakmolen ter plaatse gemonteerd. In oktober wordt de site afgewerkt met omheiningen en hagen en wordt er naast de molen een schapenweide aangelegd. Picknicktafels en fietsstallingen zorgen voor het nodige comfort voor de bezoekers. In het voorjaar 2014, voor de aanvang van het nieuwe maalseizoen, zal de Geersensmolen plechtig worden geopend. Een team van 4 molenaars zal de Geersensmolen te Klemskerke en de Hubertmolen te Wenduine op regelmatige tijdstippen doen draaien. Door de Dienst Toerisme van De Haan wordt een agenda met de vaste bezoekdagen uitgewerkt.

Ruimtelijke Ordening

059 24 21 29 stedenbouw@dehaan.be

/

Kennedylaan en Kennedyplein

In opdracht van het gemeentebestuur worden wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Kennedylaan en op het Kennedyplein en wordt een nieuw gemeenschapsgebouw opgericht op het Kennedyplein. Volgens de planning zullen de werken tegen eind januari voltooid zijn.

ruimtelijke ordening

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen

/

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.

Nieuwe verordening De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een verstrenging

van de huidige regelgeving, die uit 2004 dateert: · Elke constructie of verharding groter dan 40 m² zal aan de verordening moeten voldoen. · Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt. · De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken. · Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht. · Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden. De beslissing is nog niet van kracht. Ze moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de eerste dag van de derde maand na publicatie (wellicht eind 2013/begin 2014). (bron: Departement Ruimte Vlaanderen)

5


sport /

Lactaattesten

Op dinsdag 15 en woensdag 16 oktober organiseert de sportdienst te Wenduine t.h.v. het voetbalterrein Kerremelkpit, na het succes van vorige jaren, opnieuw de lactaattesten (13-21u) voor alle sportievelingen vanaf 16 jaar. Via lactaattesten kan men zijn conditie testen en een aangepast trainingsprogramma opstellen. De sessies worden verzorgd door het sportmedisch centrum Mensana. Het dynamisch team test iedere deelnemer op een professionele wijze (o.a. hartfrequentie, melkzuurwaarden, vetgehalte, enz.). Wie een bijkomende analyse wenst (Bodymass Index) kan ook een scan laten uitvoeren mits een kleine bijdrage ter plaatse.

/

5de Halloweenrun

Op zaterdag 26 oktober vindt de 5de editie plaats van de Halloweenrun in de Vosseslag. De jeugdlopen starten vanaf 14u in verschillende reeksen (1ste graad: 300 m; 2de graad: 600 m; 3de graad: 900 m); de Start to Run (6 km) en prestatieloop (12  km) starten vanaf 16u. Er zijn prijzen voorzien voor de winnaars en voor de best verklede deelnemer. Ook de inwoners langs het parcours kunnen prijzen winnen door hun huis te versieren.

Waterpret tijdens de Haanse Zwemweek

/

De sportdienst neemt opnieuw deel aan de Zwemdagen van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB). Van 9 tot en met 18 november vinden zowel in het Wielingenbad Wenduine als in het zwembad Pier 10 van De Haan toffe zwemactiviteiten plaats voor jong en oud, scholen en families. Dat zwemmen een gezonde en vooral plezante vrijetijdsbesteding is wordt zowel door medische als sportmiddens bevestigd. Bij het zwemmen worden alle spiergroepen aangesproken en iedereen kan dit op eigen tempo en vermogen. Noteer alvast deze data in uw agenda en geniet van het zwemfestijn. Het volledig programma is verkrijgbaar bij de sportdienst.

/

1e kerstloop op 21 december

De sportdienst organiseert op zaterdag 21 de6

Sportdienst

T/F 059 23 52 21 sportdienst@dehaan.be

cember 2013 een eerste kerstloop in het centrum van De Haan. Het wordt geen gewone loopwedstrijd, maar een recreatieve loop met een ludieke toets voor jong en oud. Iedere deelnemer draagt een kerstkostuum. · Start jeugd >14u / volwassenen >15u (voor de start zal een gezamenlijke opwarming plaatsvinden). · Afstanden jeugd > 0,5 & 1 km / volwassenen > 5 & 7,5 km

/

'Sporten mag, bewegen moet'

Bent u de vijftig voorbij en houdt u van sporten waar regels en competitie slechts bijzaak zijn, maar waar vooral plezier, sociaal contact en fysieke inspanning op maat, centraal staan? Kom dan naar het sportprogramma van de sportdienst “sporten mag, bewegen moet”! Naast het traditionele turnen en zwemmen voor 50-plussers is het de bedoeling om ook andere sporten aan bod te laten komen, zoals badminton, tafeltennis, dans, verdedigingstechnieken, petanque, volksspelen, koersbal, wandelen, fietsen, enz. Meer info: Sportdienst De Haan

/

8ste Rafting Day

Zaterdag 10 augustus organiseerde sportdienst De Haan i.s.m. de sportraad de 8ste Rafting Day. Deze watersportactiviteit is en blijft een topper in zijn soort. De inschrijvingen kwamen heel snel binnen. Na een tiental dagen was de Rafting Day volzet (18 ploegen). De ploegen bestonden meestal uit een mix van mannen en vrouwen maar ook de jeugd (vanaf 14 jaar) en één vrouwenploeg waren vertegenwoordigd. Met het nieuwe watersportpaviljoen in De Haan op de achtergrond legden alle teams een viertal opdrachten tegen de tijd af op een woelige Noordzee met heel wat stroming. Er werd dan ook heel sterk geraft door alle teams. De sportdienst was heel tevreden over het verloop van de wedstrijd en het blijvende enthousiasme en inzet van de teams ondanks de zware inspanningen die moesten worden geleverd. De sfeer en het plezier waren dan ook op en top mede door het mooie en perfecte raftingweer en door de felle aanmoedigingen van de vele supporters.


Na een drietal uur raften werd het eindklassement. Bij de vrouwen was 'Fune' de beste. Bij de mannen was de eerste plaats weggelegd voor 'De Windhaan' met Bernard Verburgh, Eddy Verburgh, Helmut Walgraeve, Jürgen Walgraeve en Georges Van Hauwaert. De twee plaats was voor 'De Pendelaarkes' met Danny Sels, Mathieu Hoste, Jordy Scheppers, Gregorie Scheppers en de derde plaats was voor 'De Zotte Zeebonken' met Julian Demaré, Nicolas Decoster, Tim Cools, Wim Damman en Jens Mylle. Uiteindelijk werd deze activiteit afgesloten met een reuze BBQ door Duikschool De Coral. >> Foto’s kunt u terugvinden op de picasa-account van de sportdienst.

/

North Sea Challenge

Op 21 september 2013 vond de eerste editie van de North Sea Challenge plaats langs de Belgische kust.Het ultieme doel van dit recreatieve sportevenement is de 70 km tussen De Panne en Knokke te voet, al lopend, met de fiets of al mountainbikend af te leggen. Deelnemers die de volledige afstand te veel vonden konden reeds na dertig km finishen in Oostende. De opbrengst van het evenement ging integraal naar Kom op tegen Kanker. Meer info www.northseachallenge.eu

22ste Nationale zee-hondenwandeling

/

De 22ste Nationale zee-honden-wandeling op 29 september 2013 startte opnieuw t.h.v. het sportcentrum Haneveld. Viervoeters en hun baasjes konden opnieuw genieten van het bos, strand en de Concessie van De Haan centrum.

/

Rugbyveld De Haan

De sportdienst legde een rugbyterrein aan in het Sport - & Recreatiecentrum Haneveld. Er werden rugbypalen aangekocht met de bijhorende beschermingsmaterialen. De rugbyclub Mighty Roosters RC gingen in september in competitie. Nu kunnen ze hun thuiswedstrijden houden in het sportcentrum en een volwaardige ploeg uitbouwen.

/

Nieuw fitnessmaterieel

De sportdienst investeerde in bijkomende fitnesstoestellen o.a.voor krachttraining en buikspieroefeningen. Iedereen vanaf 16 jaar kan dagelijks terecht in het fitnesscentrum van 8-22u, de zaterdag van 8-17u en de zon- & feestdagen van 8-12u.

/

Nieuwe beheerraad sportraad

Vrijdag 31 mei 2013 kwam de nieuwe algemene vergadering van de sportraad bijeen in het Wielingencentrum om de beheerraad te verkiezen. Volgende personen werden verkozen: Luc Vermeire, Joris Maes, Christian Ossieur, Dominiek Depuydt, Miguel Schautteet, Marcel Samaey, Koenraad De Lathouwer, Tom Dermaut, Françoise Vanmassenhove en Jan Berkers. Op de foto ziet u de pasverkozenen samen met burgemeester Peter Breemersch, schepen van sport Rudy Claus, sportfunctionarissen Elie Soetaert en Thierry Van Rijswijck en sportpromotor Stijn Bulcke.


Jeugddienst

jeugd

059 23 96 47 jeugd@dehaan.be www.dehaan.be/jeugd

Wist U dat:

^

r De speelzone in het bos t.h.v. de wijk Vosseslag feestelijk wordt geopend op zondag 20 oktober? r De kinderbuurtfeesten op vrijdag tijdens juli en augustus in de verschillende wijken van de gemeente, een gigantisch succes waren? r De scoutslokalen in De Haan een grondige opknapbeurt kregen?

*

Activiteiten *

r verkiezing kindergemeenteraad

woensdag 23 oktober · 14-16u Kinderen van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar, die niet schoollopen in De Haan kunnen hun stem uitbrengen op de kandidaten voor de nieuwe kindergemeenteraad. Kinderen die naar school gaan in De Haan brengen hun stem uit in de school. locatie jeugdcentrum Uzus

r KNUTSELNAMIDDAG

woensdag 6 november · 14-16.30u doelgroep vanaf 6 jaar locatie JC 'Uzus' kostprijs € 2,00 (vooraf inschrijven)

r Prijsuitreiking “kinderschilderwedstrijd” zondag 17 november · 10-13u wat verrassingsoptreden en prijsuitreiking doelgroep voor iedereen locatie Wielingencentrum kostprijs gratis

r Installatie kindergemeenteraad

donderdag 5 december · 19u wat De nieuw verkozenen worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid, schepen of burgemeester doelgroep voor iedereen locatie Raadzaal gemeentehuis De Haan

r KNUTSELNAMIDDAG

woensdag 11 december · 14-16.30u doelgroep vanaf 6 jaar locatie JC 'Uzus' kostprijs € 2,00 (vooraf inschrijven)

r SPEELPLEINWERKING

88

28-31 oktober (niet op 1/11) · 7.30-17u doelgroep vanaf 6 jaar locatie ’t Pling bij JC 'Uzus' kostprijs € 2,50 per halve dag

/

Kinderschilderwedstrijd

De Haanse kindergemeenteraad organiseert een heuse kinderschilderwedstrijd. Alle kinderen van groot De Haan kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Het thema is “Urbanus”. De kindergemeenteraad en een volwassen jury beoordelen afzonderlijk de werken. Alle geschilderde werken moeten uitgevoerd worden op A4formaat met vermelding van naam, voornaam, adres, school en leerjaar. De schilderwerken dienen in het bezit te zijn van de jeugddienst uiterlijk 21 oktober 2013. De prijsuitreiking (met verrassingsoptreden) zal plaatsvinden op zondag 17 november om 10u in het Wielingencentrum.

Nieuwe regeling voor bijdrage openbaar vervoer voor jongeren

/

Voor het schooljaar 2013-2014 wordt een nieuwe regeling voor de financiële tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer toegepast, nl. het derdebetalerssysteem. Alle jongeren tot en met 24 jaar die een buzzypass kopen bij De Lijn krijgen een korting van 30%. Deze korting wordt onmiddellijk bij de aankoop toegekend. Tot op heden konden enkel jongeren tot 18 jaar een korting bekomen van 30% met een maximum van € 50,00 per jaar. Met de nieuwe regeling kunnen nu ook jongeren, die nà het secundair onderwijs verder studeren, genieten van deze korting. Deze tegemoetkoming is eveneens combineerbaar met andere kortingen zoals gezinskortingen e.a. Wie reeds vanaf 1 juli een buzzypass kocht waarop de korting nog niet werd toegepast kan alsnog bij De Lijn de korting bekomen. Jongeren die een abonnement hebben bij de NMBS, TEC en MIVB of beroep doen op het gemeenschappelijk schoolvervoer kunnen nog steeds terecht bij de jeugddienst om een vermindering van 30% te bekomen (met een max. van € 60,00) – 059 23 96 47.

/

ICT in ‘t Klavertje

Sinds 1 september waait er een nieuwe wind door alle kleuter- en lagere klassen! De lessen worden nu nog leuker dankzij het gebruik van de nieuwste generatie digitale borden! De touchscreens van Prowise zijn mobiel en kunnen kantelen tot tafelmodel. Op die manier kunnen er


lokale economie Hinderattest bij openbare werken

/ meerdere leerlingen gelijktijdig aan de slag aan het digitale bord. Naast de grote touchscreens doen ook de tablets hun intrede! Zo is het mogelijk dat elke leerling individueel aan de slag kan met een tablet. Met behulp van het digitale bord kan de leerkracht de leeractiviteit op de tablet van de leerling volgen en evalueren.

/

Ketnet Cup in Wenduine

Op 4 augustus vonden op de Rotonde te Wenduine de opnames van de Ketnet Cup plaats. Er namen 10 groepjes van 3 kinderen tot en met 12 jaar deel aan voormelde opnames. Het werd voor hen en hun coaches een onvergetelijke dag! De ganse dag lang werd met sponsen gegooid, was uit de wasmachine opgevangen, limbo gedanst… tot in de finale uiteindelijk twee ploegjes uit Wenduine het tegen elkaar opnamen, m.n. de ploeg Hawaï en de ploeg ’t Klavertje. Het was uiteindelijk de ploeg van de gemeenteschool ’t Klavertje Wenduine die het haalde en de Ketnet Cup in ontvangst mocht nemen.

De inkomenscompensatievergoeding voor handelaars is van toepassing op alle openbare werken. Deze vergoeding is een vergoeding op dagbasis die de federale overheid toekent aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder door openbare werken die de toegang tot hun onderneming verhinderen of ernstig bemoeilijken. Met een hinderattest afgeleverd door het gemeentebestuur en een formulier van het participatiefonds terug te vinden op www.openbarewerken-zelfstandigen.be richt u zich tot het participatiefonds om erkend te worden als gehinderde onderneming.

Voorwaarden De inkomenscompensatievergoeding geldt alleen voor ondernemingen : · met minder dan 10 werknemers; · met minder dan 2 miljoen euro jaaromzet; · die persoonlijk en direct contact hebben met de klanten in een gebouw; · die geen andere beroepsinkomsten hebben. De voornaamste voorwaarde voor de vergoeding is dat de ondernemer de zaak minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen heeft moeten sluiten omdat wegwerkzaamheden de toegang tot de zaak hebben verhinderd. 059 24 21 03 · lokale.economie@dehaan.be

verkeer /

Uitbreiding streeklijn 46:

Oostende - Bredene - Klemskerke Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de busverbinding die nu haar keerpunt heeft t.h.v. het Lindenhof te laten doorrijden tot Vlissegem-dorp. De busrit zal via de Nieuwe Steenweg en de Stationsstraat een eerste stopplaats hebben langs de Nieuwe Rijksweg (bestaande halte lijn 31), om vervolgens via de Duinenweg, Grotestraat en Warvinge Vlissegem te bereiken, met stopplaats t.h.v. de kerk. Op de terugweg wordt een halte voorzien in de Grotestraat tussen de Vrije Basisschool en de bibliotheek. De volledige dienstregeling kunt u bekomen via De Lijn, in het gemeentehuis of in de toeristische infokantoren. Met De Lijn werd een overeenkomst afgesloten voor een proefperiode van 1 jaar, met een eerste evaluatie na 6 maanden. De kostprijs voor deze uitbreiding bedraagt € 17.988,57.


toerisme Evenementen in de herfstvakantie

/

Na een zomer vol zon en evenementen, is de herfstvakantie reeds in aantocht. Zaterdag 26 oktober plaatst Wenduine in het teken van Halloween. De ganse dag is er een familiezoektocht. Om halfzeven start op het marktplein een grote fakkeltocht, met deelname van diverse muzieken en de Wenduinse reuzen. Na de heksenverbranding op het strand volgt er op de markt om 20u een slotshow. De ‘Cirque démocratique de la Belgique’ van ‘Compagnie Pol & Freddy’ is een circus-straattheatervoorstelling die geïnspireerd is op het wereldrecord langste periode zonder regering. De Paardenzegening op zondag 3 november om 10.30u. met deelname van tientallen ruiters, koetsen en boerenpaarden zal weer vele kijklustigen naar Vlissegem lokken. Ook eigenaars met kleine huisdieren zijn welkom.

/

Feest 55-plussers

Nu reeds noteren: 55+ feest op donderdag 14 november met Herbert Verhaeghe, Dina Rodriguez en de Romeo's. Het feestelijk gebeuren heeft zoals gewoonlijk plaats in de Tritonzaal van het Zeepreventorium en start om 13.45u.

/

A touch of Britain

De dienst toerisme pakte dit jaar uit met een volledig nieuw evenement 'touch of Britain'. Op 14 en 15 september 2013 werden De Haan en Wenduine een weekend lang ondergedompeld in een zalige Britse sfeer. Op het programma stonden o.a. testritten met Mini Coopers, MG Cars, Britse marktjes, golfinitiatie verzorgd door de Koninklijke Golf Club van De Haan, demonstratie en schaapdrijven met Britse hondenrassen en voetbal tegen een ploeg uit Sussex. Wie een selecte tasting van whisky, gin of tonic 10

dienst Toerisme

059 24 21 34 toerisme@dehaan.be

prefereerde kon dan weer terecht bij whiskyclub Ambrosius uit De Haan. Ook de horeca droeg zijn steentje bij en serveerde Engelse thee, Engels ontbijt… Het evenement werd afgesloten met op zaterdag een optreden van 'The Smoky Midnight Gang' in La Potinière en op zondag Taptoe met o.a. 'Ypres Surrey Pipes and Drums' op de markt van Wenduine. Een meer dan geslaagd weekend!

/

Kieken@dehaan

>>>

Eind augustus liep de eerste periode van de fotowedstrijd ten einde. Een honderdtal foto’s werden ingezonden. Daaruit werden de beste 3 gekozen. Mathias Vuylsteke wint een waardebon van € 75,00; Carole Jacquy wint een waardebon van € 50,00 en Kevin Wouters wint een waardebon van € 25,00. De winnende foto kunt u bewonderen op de pagina hiernaast. Werd uw foto niet gekozen? Niet getreurd, de wedstrijd loopt verder! U kunt uw foto’s blijven insturen naar kieken@dehaan.be

Gezocht: foto’s, documenten of voorwerpen uit WO I

/

Van 2014 tot 2018 herdenken we met zijn allen 100 jaar Groote Oorlog. Ook onze gemeente wil rond deze gebeurtenis een initiatief op touw zetten en is hiervoor nog op zoek naar authentiek materiaal uit onze gemeente van tijdens Wereldoorlog I, gaande van brieven tot foto’s, films, dagboeken, documenten of voorwerpen. Bijbehorende verhalen kunnen vastgelegd worden op papier of geluidsband. Mocht u over dergelijk materiaal beschikken, neem dan gerust contact op met de dienst Toerisme (Ann Dehaemers) op 059 24 21 34 of via ann.dehaemers@dehaan.be.

Oproep: oprichting 'werkgroep roerend erfgoed'

/

Het gemeentebestuur wil graag uw mening horen over het roerend erfgoed binnen onze gemeente. Bent u geïnteresseerd in het roerend erfgoed van onze gemeente en wilt u desgevallend deelnemen aan een werkgroep roerend erfgoed? Beschikt u over verzameling(en),… die volgens u roerend erfgoed van onze gemeente zou(den) kunnen zijn? Of wilt u een spontane input over roerend erfgoed doen? Contacteer de dienst Toerisme (Ann Dehaemers) op 059 24 21 34 of via ann.dehaemers@dehaan.be.


Aan tafel no-nonsense open keuken restaurant

Als u aangenaam en gemoedelijk wil tafelen dan is ons restaurant het baken van rust waarnaar u op zoek bent. In onze comfortabele salons kunt u bovendien aperitieven en/of nagenieten. Wij bieden u een beperkte selectie vis- en vleesgerechten en dat is dé garantie dat u steeds een supervers product krijgt voorgeschoteld. Onze gerechten zijn ontdaan van alle franjes en worden degelijk en klassiek bereid. Een eerlijke, pure keuken.

- Dimitry Moens -

Pauwaertstraat 13 (hoek kerkstraat), Wenduine info@restaurantaantafel.be - 0468 / 12 42 09 - reserveren aanbevolen gesloten: donderdag & vrijdagmiddag


Bij ons krijgt uw spaargeld nieuwe ideeën. Net als de meeste Belgen zet u af en toe wat geld opzij. Maar bent u wel zeker dat u er het maximum uit haalt? Even stilstaan bij de verschillende mogelijkheden van Crelan

kan een wereld van verschil maken. Maak snel een afspraak met ons. Wij nemen graag de tijd om samen met u nieuwe ideeën te bekijken die uw geld beter laten renderen.

Kantoor NUYTTEN-CROES

A. Beernaertstraat 4 • 8420 De Haan Tel. +32 59 23 33 33 • Fax +32 59 23 66 32 dehaan@crelan.be • FSMA 023896 A-B

Bankieren met gezond verstand


Rudy Claus

Vrijetijdskledij voor heren & jongeren voor elk budget ! Kerkstraat 52 Wenduine - De Haan Groenestraat 2 Zedelgem

info@kmcbvba.be www.kmcbvba.be

Iedere dag open vanaf 7u en altijd zonder afspraak ’tKapsalon – Stationsstraat 17, 8420 De Haan – www.tkapsalon.be


TREND 

hairs tudio

in De Haan Maximale zichtbaarheid voor Uw activiteiten? Het kan als U invoert in de UiTdatabank.

kbc Verzekeringskantoor

Piet halewyck

Grote straat 1 8420 De haan tel 059 33 46 55

Stationsstraat 13 8420 De Haan

Enkel op afspraak Dames - Heren

certified haircolorist

Grotestraat 1, 8420 De Haan - 059 33 46 55 - enkel op afspraak GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST. WWW.REDkEN.COm

T 059 80 03 23 F 059 80 03 25 Piet.Halewyck@verz.kbc.be FSMA-nr. 048965 A

De Haan

Vers is ons vak! Open op zondagvoormiddag

www.addelhaizedehaan.be 059/23 30 57


Sociale dienst

sociaal

T 050 43 51 40 F 050 41 61 33 info@ocmwdehaan.be

Nieuwe spreekuren Sociale Dienst OCMW

/

Avondpermanentie op dinsdag Om U nog beter te kunnen bijstaan, is uw OCMW sinds september gestart met avondspreekuren op dinsdag van 17-19u op de hoofdzetel. Deze avondpermanentie is er voor mensen die omwille van hun job tijdens de gewone werkuren verhinderd zijn of zich moeilijk kunnen vrijmaken tijdens de gewone spreekuren.

Spreekuur op maandag in Kerklommer Het spreekuur van de Sociale Dienst in Kerklommer op dinsdagochtend verschuift naar maandagochtend.

Een overzicht met alle spreekuren · OCMW-Hoofdzetel Markt 2, Wenduine · Elke werkdag van 8.30-12u, zonder afspraak · Elke werkdag ’s namiddags op afspraak · Elke dinsdag van 17-19u, zonder afspraak · OCMW-Ontmoetingscentrum Kerklommer Kapellestraat 7, De Haan-Centrum · Maandag van 10-12u, zonder afspraak · Vrijdag van 10-12u, zonder afspraak

Afspraak-aan-huis Zijn deze spreekuren voor u niet haalbaar, bel dan de Sociale Dienst op 050 43 51 40 om een afspraak bij u thuis of in uw buurt te maken.

/

Thuiszorgpremie

Sinds 1 juli ’13 kan elke inwoner die voor een inwonend en hulpbehoevend of bejaard familielid zorgt, een thuiszorgpremie krijgen. Deze premie geldt niet voor echtgenoten of voor familie verder dan de tweede graad. De toelage bedraagt 50 euro per maand. Om er een beroep op te doen, moet aan voorwaarden voldoen worden. De belangrijkste is dat het inwonend familielid moet zorgbehoevend zijn volgens de tabel zelfredzaamheid. De zorgverstrekker moet zich bovendien daadwerkelijk met de zorg inlaten. Beide moeten minstens 3 maand gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres. Daarnaast zijn er ook inkomens- en leeftijdsvoorwaarden. Denkt u aanspraak te maken of wenst u meer te weten over deze premie, neem dan contact op met de Sociale Dienst van OCMW De Haan op 050 43 51 45 of tijdens de spreekuren (zie hierboven).

Telefoon, gsm, internet, televisie: vergelijken loont de moeite!

/

50% van de Belgen heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor een prepaid gsmkaart vindt u goedkopere aanbiedingen. Waarom zou u dus de stap niet durven zetten om telefoon-, gsm-, internet- en televisietarieven te vergelijken? De Haan helpt u om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van uw regio te vergelijken zodat u zelf het abonnement dat het best bij u past, kunt kiezen.

Voor wie is deze informatiecampagne bedoeld? · U vergelijkt de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren niet. · U gebruikt sinds lange tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart. · U kent uw werkelijke behoeften inzake vaste of mobiele telefoon, internetverbinding of digitale televisie niet. · U hebt geen internettoegang of u weet niet hoe u de beschikbare vergelijkingstools moet gebruiken.

Wat kan U doen? Kom op maandag 25 of dinsdag 26 november 2013 naar: · Bibliotheek Canticleer (Grotestraat 10, De Haan) van 10-12u en van 13-19u; · OCMW Wenduine (Markt 2, Wenduine) van 10 -12u en van 13-17u. Breng, indien mogelijk, uw laatste maandelijkse facturen van uw telecomoperator mee. Een team zal u helpen om de simulatie uit te voeren en aldus tot een heldere vergelijking te komen! Opgelet! Het is in eerste instantie de bedoeling u bij de simulatie te helpen en u de juiste informatie te overhandigen zodat u vervolgens het abonnement kunt kiezen dat het best bij uw behoeften past. Hou er echter rekening mee dat we tijdens dit gesprek niet al uw vragen over specifieke problemen in de telecommunicatiesector kunnen beantwoorden. Bij concrete vragen proberen we u, waar mogelijk, steeds te helpen, en indien nodig verwijzen we u door naar bepaalde gespecialiseerde diensten die u het beste van dienst kunnen zijn. Meer info http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/telecommunicatie/telecom_durf_ vergelijken/ 15


milieu /

Nacht van de Duisternis

Lichthinder en lichtvervuiling zijn nog steeds vrij ongekende problemen. Tijdens de 'Nacht van de duisternis', op 12 oktober 2013, roepen we iedereen op om de verlichting voor één nacht symbolisch te doven. We willen de mensen bewust maken van de impact van lichthinder op het leefmilieu van mens, plant en dier. Dit kan een aanzet zijn om in de toekomst structurele maatregelen te nemen om energie te besparen en lichthinder te beperken. · Een rationele omgang met openbare verlichting en klemtoonverlichting bespaart centen op de gemeentelijke energiefactuur. De gemeente dooft de monumentverlichting als een symbool voor een bewust omgang met nachtverlichting. · Bovendien is lichtvervuiling hinderlijk voor de mens: het verstoort de broodnodige rust en kan in combinatie met andere stressfactoren ernstige gezondheidsproblemen opleveren. · Duisternis is ook een oerkwaliteit van de nacht. Tijdens de nacht gebeurt het leven op een natuurlijke wijze in het donker. · Last but not least: donker is mysterieus en mooi. Er wordt een oproep gedaan aan de inwoners en middenstanders om deze actie te ondersteunen. Dit kan door het doven van de buitenverlichting (oprit-, gevel- en tuinverlichting) en etalage- en reclameverlichting te doven tijdens de nacht van 12 oktober.

/

Duinbosfeest in De Haan!

Het slotevenement van de Week van het Bos vindt dit jaar plaats in de duinbossen van De Haan. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, de jeugddienst, de groendienst en de plaatselijke afdeling van Natuurpunt is een feestprogramma opgesteld. Iedereen is van harte welkom.

Programma zondag 20 oktober 2013 > Speelzone · 13u: Feestelijke inhuldiging van de nieuwe speelzone gevolgd door een receptie. · Doorlopend vanaf 14u: Geleide themawandeling: ontdek en proef de natuur, klim in de boom, luister naar de vertellers, zoek en speel mee en laat u slepen door een Brabants trekpaard! Een fair trade café zorgt voor de nodige dranken. Locatie: Speelzone in het Duinbos van Klemskerke (ingang bos Kennedylaan). 16

Milieudienst

059 24 21 28 milieudienst@dehaan.be

Kom met de fiets of openbaar vervoer (tramhalte Vosseslag). Voor wie met de wagen komt, is er parking voorzien op het Kennedyplein in De Haan. > Duinbos Vlissegem en de Zandpanne Om 14.30u start een geleide wandeling door het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt vzw. Ontdek het heringerichte Duinbos van Vlissegem en het unieke natuurgebied De Zandpanne. Afspraak om 14.30u, Zwarte Kiezel De Haan. Meer informatie www.natuurenbos.be

Trakteer uw vrienden op een lekker pakje friet!

/

Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseert Interafval samen met uw afvalintercommunale en Valorfrit weer de Grote Inzamelmaand. Hét moment om uw gebruikte frituurolie of -vet naar uw containerpark te brengen. Wie weet kunt u daarmee uw vrienden gratis een portie friet aanbieden! Bovendien maakt u kans op een gloednieuwe friteuse of een van de 1.000 cinematickets. Ga naar uw containerpark… en nodig al uw vrienden uit voor een pakje friet! Tijdens de Grote Inzamelmaand krijgt u één tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die u correct inlevert. Dus hoe meer u binnenbrengt, hoe meer winstkansen! Op dat tombolabiljet staat een unieke code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en u weet meteen of u een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen nood, u maakt nog steeds kans op een friteuse en een waardebon voor een mobiele frituur. Die laat u aan huis komen en dan kunt u uw vrienden, familie en kennissen verwennen met heerlijke frietjes!

Het milieu deelt in de winst Nog een andere goede reden om uw gebruikte frituuroliën en -vetten naar uw containerpark te brengen? Correct ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg verdwijnen veel van die oliën en -vetten nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. En zo spoken ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling,... Breng uw gebruikte frituuroliën- en vetten dus altijd naar uw recyclagepark!


Nieuwe tarieven containerpark De Haan

/

De gemeenteraad keurde eind juni 2013 de nieuwe tarieven voor het containerpark goed. Voor de fractie grofvuil wordt geen volumebepaling meer gehanteerd om de kostprijs te bepalen maar zal dit voortaan gebeuren via een gewichtsbepaling. Het tarief is hetzelfde tarief dat momenteel reeds wordt gehanteerd in Brugge en Oostkamp. Het afval zal dus vooraf gewogen worden vooraleer het in de container mag gedeponeerd worden. Bij het aanbieden van volgende fracties dient een aanvullende retributie te worden betaald: > snoeihout (gebundeld met touw – om te hakselen op containerpark) · tot 0,5 m³ of 1 t.e.m. 7 bundels: € 1,00 · 0,5 m³ tot 1m³ of 8 t.e.m. 14 bundels: € 2,00 · 1m³ tot max. 1,5 m³ : € 3,00 > coniferen, fijn tuinafval, gras, boomstronken, gemengd bouwafval, houtafval en vlak glas · tot 0,25 m³ of 1 t e.m 3 zakken: € 2,50 · 0,25 m³ tot 0,5m³ of 4 t.e.m. 7 zakken: € 5,00 · 0,5 m³ tot 1m³ of 8 t.e.m. 14 zakken: € 10,00 · 1 m³ tot max. 1,5 m³: € 15,00 > asbesthoudend bouwafval en gelakt materiaal (inert bouwafval) · tot 0,25 m³ of 1 t e.m 3 zakken: € 3,00 · 0,25 m³ tot 0,5 m³ of 4 t.e.m. 7 zakken: € 7,00 · 0,5 m³ tot 1 m³ of 8 t.e.m. 14 zakken: € 14,00 · 1 m³ tot max. 1,5 m³: € 21,00 > brandbaar grofvuil · €   0,15/kg

Samen op weg naar goedkopere groene energie?

/

U wil besparen op uw energiefactuur? En u wil daarbij ook uw steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. De Haan ondersteunt deze campagne. Vanaf 1 december 2013 tot 31 januari 2014 kan u als inwoner en als bedrijf met een beperkt verbruik (tot 50.000 kWh elektriciteit en tot 100.000 kWh gas) vrijblijvend inschrijven via de website www. samengaanwegroener.be. Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaankoop van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

(POM) West-Vlaanderen. Deze groepsaankoop is echter niet gratis. Heeft u geen toegang tot het internet, dan helpt de milieudienst u graag verder. Via affichering en website worden de zitdagen meegedeeld. Breng uw laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Begin februari is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijgt u een voorstel op maat met een duidelijk zicht op uw mogelijke besparing. Pas dan beslist u om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Doe mee, bespaar op uw energiekosten en draag uw steentje bij tot een beter milieu. Meer info www.samengaanwegroener.be

Let op! Ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven!

Infoavonden duurzaam bouwen

/

Wie kiest voor duurzaam (ver)bouwen bewijst zichzelf een grote dienst. Zo zorgt u voor een kwaliteitsvolle, energiezuinige en gezonde woning. Hoe begint u eraan en welke ingrepen hebben het meeste effect op ons leefmilieu en uw portemonnee? De Provincie West-Vlaanderen organiseert in samenwerking met verschillende gemeenten gratis infoavonden voor geïnteresseerde burgers. Op donderdag 7 november 2013 nodigen wij u graag op de infosessie ‘Isoleren van bestaande muren’.

Wat mag U verwachten? In deze sessie leert u de verschillende manieren om bestaande muren te isoleren. U leert zowel de mogelijkheden als de beperkingen kennen van zowel buitenisolatie, binnenisolatie als het isoleren van bestaande spouwmuren. Waar O.C. d’Annexe, Leopoldlaan 24 – 8420 De Haan Inschrijven milieudienst@dehaan.be of 059 24 21 28 Meer info www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen 17


Prijsuitreiking 'Met Belgerinkel naar de winkel'

/

46 handelaars moedigden tijdens de fietspromotiecampagne “Met Belgerinkel naar de Winkel” hun klanten aan om met de fiets te komen. Met de slogan ‘Fiets je kern gezond’ wil de campagne aantonen dat fietsen niet alleen goed is voor uw lichaam, het is ook gezond voor de gemeente. De parkeerproblemen verdwijnen, de files verminderen en daarmee de CO2-uitstoot. Naar de winkel fietsen bezorgt dus niet alleen fietsers extra zuurstof, maar ook de hele buurt. De gemeente wordt hierdoor leefbaarder en veiliger. In De Haan werden aan het einde van de rit niet minder dan 302 volle spaarkaarten verzameld. Dat is goed voor 2.114 fietsritjes naar de winkel, samen 4.651 km, oftewel 0,12 keer de rond wereld gefietst. Dankzij de talrijke fietsers was er ook 930 kg minder CO2-uitstoot in het verkeer. De beloning voor deze mooie inspanningen is een authentieke Achielle-fiets, geschonken door de gemeente, een fietsbox van de provincie en daarbovenop schonken de handelaars waardebonnen voor een totaalbedrag van € 925,00. De prijzen werden verloot onder de volle spaarkaarten die we binnenkregen. De prijsuitreiking vond plaats op 22 juli. 36 gelukkige winnaars kregen hun prijs in ontvangst van het college van burgemeester en schepenen.

Energiesnoeiers, blij met minder

/

Energie kost veel geld. Energiefacturen lopen hoog op. Het is dus goed om uw energieverbruik te doen dalen. Vaak kan dit door eenvoudige aanpassingen in huis. 18

Interesse in een gratis energiescan? De Energiesnoeiers komen gratis bij u thuis. Ze hebben een specifieke opleiding gevolgd en kunnen u helpen om uw energieverbruik te doen dalen. Ze geven een heleboel concrete tips en ze plaatsen gratis radiatorfolies, spaarlampen, een spaardouchekop, tochtstrips en buisisolatie.

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst Leefmilieu, de sociale dienst van het OCMW of rechtstreeks met de Kringwinkel ’t Rad (Terluchtenstraat 38, 8020 Ruddervoorde · 0474 48 41 17).

Het gemeentepersoneel drinkt fris, vers getapt… kraantjeswater! /

Leidingwater is veiliger, gezonder en goedkoper dan flessenwater. Als u de prijs van leidingwater vergelijkt met de prijs van flessenwater, ziet u dat leidingwater 500 tot 600 keer goedkoper is. Er is ook geen verpakking of transport voor nodig, dus geen CO2 uitstoot, minder koeling en minder afval, en het is 1.000 maal minder milieubelastend dan water uit flessen. In België worden aan het kraantjeswater hogere eisen gesteld dan aan het bronwater en mineraalwater. Kraantjeswater drinken is één van de gemakkelijkste manieren om iets te doen voor het milieu zonder dat het veel moeite of geld kost. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze boodschap goed begrepen en liet voor het gemeentepersoneel op diverse locaties drinkwaterfonteinen plaatsen. Elk personeelslid kreeg op de car-free day (19 september) een drinkfles.


Cultuurdienst

cultuur

059 24 21 33 cultuur@dehaan.be www.dehaan.be/cultuur

/

De Blazuin ontmoet Piaf

Op 10 oktober 1963, 50 jaar geleden, overleed Edith Piaf. In 2013 brengt De Blazuin, het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke een ode aan deze grootse Franse chansonnière.

Koen Crucke zingt Piaf / zo 13 okt · 11u Niemand minder dan Koen Crucke geeft het officiële startschot van De Blazuin 2013. We genieten van het repertoire van Piaf, maar ook van dat van de vele mannen die haar muzikale pad kruisten, zoals Aznavour, Montand, enz... De voorstelling wordt gevolgd door een receptie. > O.C. d’Annexe, De Haan > gratis (reservering gewenst vóór 10/10, wegens het beperkte aantal beschikbare plaatsen)

Lezing ‘Meisje mus’ / wo 16 okt · 20u Tijdens deze lezing verbeeldt Toon Hillewaere het leven van Edith Piaf op een indringende, gevoelige manier zonder haar de hemel in te prijzen. Chansons worden beluisterd, besproken en vertaald. > Bibliotheek Blankenberge, Onderwijsstraat 17

Film ‘La Vie en Rose’ / wo 23 okt · 20u ‘La Vie en Rose’ is een Franse biografische film uit 2007 over de uitzonderlijke levenswandel van Edith Piaf. De film won talrijke prijzen. > Kusttheater ’t Colisée – Kerkstraat 27,

Blankenberge > gratis (reservering gewenst vóór 10/10, wegens

het beperkte aantal beschikbare plaatsen)

> gratis (reservering gewenst vóór 14/10)

Inschrijven kan via de dienst cultuur

Dineren met Piaf / vr 18 en 25 okt

>>> Tijdens het twee weken durende De Blazuin-

De Blazuin nodigt u uit om aan tafel te gaan met Edith Piaf. Een Parijs’ menu met Piafs lievelingshoofdgerecht (le boeuf ficelle) wordt u aangeboden (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie en wijnen inbegrepen). Tussen de gerechten door kunnen we genieten van het repertoire van Piaf, gebracht door Marina Stockx. > Restaurant De Roeschaert (chef Bart & gast-

vrouw Christl), Kerkhofstraat 12 – Houtave > € 55,00 – reservering mét betaling noodzake-

lijk (max. 35 personen/avond)

Marina Stockx zingt Piaf! / za 19 okt · 20u Marina Stockx brengt reeds vele jaren het repertoire van Edith Piaf en speelde in 2000 de hoofdrol in de muziektheater-productie "Edith & Simone” in het Fakkelteater te Antwerpen. We zien Marina in volle glorie als Piaf in een innemende voorstelling. Nadien kunnen we, zoals Piaf dat zo graag deed, genieten van een glaasje. > De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96 – Zuienkerke > gratis (reservering gewenst vóór 17/10, wegens het beperkte aantal beschikbare plaatsen)

project organiseert Kusttheater ‘t Colisée op 12 oktober een optreden van Jo Lemaire rond Edith Piaf. Meer info: www.kusttheater.com

'Denise Jannah & Phil Abrahams’s Quintet'

/

All That Jazz – Denise Jannah speelde in 1989-1990 een belangrijke rol in de musical ‘A Night at the Cotton Club’, en bracht in 1991 haar eerste album uit. In datzelfde jaar trad ze voor het eerst op het North Sea Jazz Festival op. In 1993 verscheen haar tweede album, waarvoor ze een Edison kreeg. In 1995 werd ze gecontracteerd door het fameuze jazzlabel 'Blue Note Records'. Een jaar later vond de première plaats van een documentaire over haar die gemaakt werd door Hans Hylkema onder de titel Denise Jannah, New. Voor dit uitzonderlijk concert werd een unieke samenwerking aangegaan met het Phil Abraham’s Quintet. > vr 8 nov 2013 · 20.30u · Wielingencentrum vvk. € 15,00 – add. € 16,00 19


/

'David Vandyck'

Zolang het liefde is – kerstedities

5 voor 12 – Na 17 jaar onderbreking is Jacques Vermeire weer helemaal terug. De oorspronkelijke 12 voorstellingen van '5 voor 12' waren in een oogwenk uitverkocht. Het werden méér dan 100 shows overal in Vlaanderen. Kortom, Jacques Vermeire kent dit seizoen zijn gelijke niet in het Vlaamse comedycircuit. Jacques Vermeire toont in '5 voor 12' dat hij nog steeds die weergaloze komiek is die zijn fans veel te lang hebben moeten missen. Natuurlijk komt hij terug met hilarische typetjes als Fonske Verzele. Met zijn nieuwe sidekick, muzikant en humorist Dirk Bauters, gaat Jacques Vermeire ook zichzelf helemaal heruitvinden in een avondvullende theatershow die zijn eigen leven feilloos fileert. Reserveer nu reeds uw lachkramp!

David Vandyck uit De Haan kende zijn grote doorbraak in 2011. Met ‘Een superlange nacht’ stond hij 10 weken in de Ultratop Vlaamse Top 10. Zijn derde single ‘Met heel mijn hart’ was meteen goed voor een nummer 1 in diezelfde hitparade. Meer recentelijk kennen we hem vooral van ‘Wat een wonder’. Het album ‘Dichtbij’ kwam na de eerste releaseweek de Ultratop Album Top 200 binnen op nummer 17. Goed voor 12 weken notering. In augustus 2013 kwam een nieuw album met als titel ‘Zolang het liefde is’ uit. Een album waaraan meteen ook een theatertournee wordt gekoppeld en waar David Vandyck, versterkt door zijn band, het beste van zichzelf laat zien. Uiteraard zullen zijn hits zoals ‘Wat een wonder’, ‘Een superlange nacht’, ‘De liefde weer ontdekt’ en ‘Met heel mijn hart’ te horen zijn, maar er wordt ook stilgestaan bij de nieuwe songs uit het album. Dit alles wordt aangevuld met enkele opmerkelijke pareltjes uit de Nederlandse muziek. Voor zijn eigen gemeente doet David Vandyck meteen iets heel bijzonders en uniek! Dit wordt het enige concert ‘Zolang het liefde is – kersteditie’ uit de reeks van de tour. Jawel, een selectie uit de mooiste kerstliedjes zullen ook de revue passeren…

> za 30 nov 2013 · 20.30u · Zeepreventorium

> vr 20 dec 2013 · 20.30u · Wielingencentrum

/

'Jacques Vermeire'

Kaarten: €  24,00

vvk. € 15,00 - add. € 16,00

/

Bibliotheekraad

Donderdag 30 mei 2013 kwam de nieuwe algemene vergadering van de bibliotheekraad bijeen om de beheerraad te verkiezen. Volgende personen werden verkozen: Steven Deconinck, Dirk adriaenssens, Annemie Craeye, Bart Goethals (voorzitter), Roger Deswelgh (ondervoorzitter), Johannes Hamaeckers, Marijke Desmet, Winy Limbach, Karin Vanoost, Evan Van den Bogaert, Gilbert Van Hecke, Juliette Van Roy, Carlo D’Abbenigno, Natalie Decrock, Nathalie Vilain, Rudi Cattrysse (bevoegde schepen).

20

© Annemie Craye 2013


Bibliotheek Canticleer Grotestraat 10, De Haan 059 34 10 80 bibliotheek@dehaan.be

/

Rare snuiters in de bib

Van 4 tot 31 oktober 2013 vormt de eerste verdieping van bibliotheek Canticleer het decor voor de tentoonstelling ‘Rare snuiters’, over het gelijknamige boek van de Wenduinse Freya Vlerick en Jan Dewitte. 'Rare snuiters' is een internationaal bekroond prentenboek bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar en voor al wie van mooie, bijzondere boeken houdt. Het is 'inclusief', dus ook toegankelijk voor wie een leesbeperking heeft. De tentoonstelling laat zien hoe dit heel aparte boek ontstaan is. U maakt kennis met de auteurs, die veel van dieren houden en zelf ook ‘rare snuiters’ zijn! En u leert hoe kinderen die blind of slechtziend zijn, dyslexie of een andere leesbeperking hebben, boeken kunnen lezen en bekijken. Zelfs het brailleschrift geeft zijn geheimen prijs! Op zaterdagmorgen 5 oktober (om 9u en om 10.30u) geeft illustratrice Freya Vlerick creatieve workshops voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deze workshop is gratis, maar inschrijven is verplicht en de beschikbare plaatsen zijn beperkt.

worden natuurlijk niet vergeten. Wie tijdens de bibliotheekweek de uitleenpost Klemskerke bezoekt, wordt er verwend met een glaasje bubbels.

Strip de Bib! Tijdens de bibliotheekweek neemt de bibliotheek deel aan 'Strip de Bib!': een campagne die bibbezoekers wil uitdagen om de stripcollectie van de bibliotheek te (her-)ontdekken. Ergens in de collectie volwassenstrips is een geanimeerde bladwijzer verborgen. Wie het boek met de bladwijzer ontleent, wint een strippakket!

/

Week van de Smaak

Voorleesontbijt in de bib Op zaterdag 16 november om 9u kunnen kinderen uit de 2e en 3e kleuterklas en het 1e leerjaar in bibliotheek Canticleer terecht voor een gratis voorleesontbijt. We vullen eerst de buikjes met lekkere koffiekoeken en chocomelk, waarna de kinderen in vertelhoekjes kunnen luisteren naar verschillende verhalen. Op voorhand inschrijven is verplicht!

Sprotjesfestijn: Water en Vuur

/

Bibliotheekweek 2013

De bibliotheekweek –van 12 tot 19 oktober– richt zich dit jaar op het gastvrije karakter van de bib. Met de slogan “Kom binnen en zet u!” willen we dit benadrukken. Met tal van kleine acties maken we de bibliotheek voor u extra gezellig: geniet van de krant in ons koffiesalon, laat u inspireren door onze medewerkers, ontdek de bibboom, ontvang één van onze prachtige bladwijzers, ontleen gratis dvd’s…

Streekproductenontbijt Op zaterdag 12 oktober zet de hoofdbibliotheek Canticleer de bibweek feestelijk in met een streekproductenontbijt vanaf 9u 's morgens. Ook de uitleenpost Poseidon in Wenduine verwent haar leners vanaf 10u met een ontbijt met bubbels. Op beide locaties zijn de plaatsen beperkt. Wie er bij wil zijn, moet zich op voorhand inschrijven. De ontleners in de bibliotheek van Klemskerke

Sprot is een echte specialiteit van de Vlaamse kust en geniet een ruime bekendheid. Het woord werd in het Frans overgenomen als “esprot” en in het Engels als “sprat”. Deze kleine vis uit de haringfamilie werd weinig vers gegeten, maar vooral gerookt. Eigenlijk waren het de kleine garnaalvissers die zich specialiseerden in het vangen van sprot. In het kader van de Week van de Smaak: Water en Vuur haalt de Openbare Bibliotheek Canticleer deze specialiteit naar De Haan. Op zaterdag 16 november 2013 kan u vanaf 11u in de voortuin van de bibliotheek gratis genieten van verse sprotjes, gerookt op de barbecue.

/

Sinterklaas leest voor

De jonge lezertjes van De Haan zijn zo’n flinke kinderen, dat Sinterklaas en Zwarte Piet ze op zaterdag 30 november persoonlijk willen ontmoeten! Ze brengen niet alleen wat lekkers mee voor iedereen, Sinterklaas leest ook hoogstpersoonlijk een mooi verhaal voor. Om 10.30u maken Sinterklaas en Zwarte Piet hun opwachting in bibliotheek Canticleer, waarna de Sint zijn zelfgekozen verhaal aan de kinderen voorleest. Tussen 11 en 12u deelt hij lekkers uit. Uit respect voor de goedheilige man vragen we dat de kindjes op tijd zijn. Graag op voorhand reserveren.

21


losse babbel langs de kust in ijltempo. Projectontwikkelaars kochten de 'historische huizen' op en pootten er nieuwbouwappartementen neer. Gelukkig wezen mijn schoonouders elk bod af.»

En nochtans was de druk om te verkopen groot. «Inderdaad. Anonieme dreigbrieven, een 'toevallige' botsing van een werfkraan tegen de villa met een juridisch conflict als gevolg, bedreiging van de grootmoeder door 'medeklanten' in een supermarkt... Tot we plots ons eigen huis in het uitstalraam van een vastgoedkantoor zagen hangen. Gemeente De Haan had zonder ons weten de onteigeningsprocedure ingezet. Mensen konden intekenen op het nieuwbouwproject van 'De Baai'.»

En toch bleef "Villa Elza" overeind. «We hebben er één keer aan gedacht de villa te verkopen. Toen er zwam in het huis bleek te zitten die alle muren aantastte.» «Mijn twee zussen en ik hebben ons verzet», komt zoon Bruno tussen. «Deze villa was onze jeugd. We hebben er fantastische tijden beleefd. Het is ook een manier om de familie samen te houden. Ook onze kinderen vinden het hier geweldig.»

/

Open Monumentendag 2013

Langs de vloedlijn genieten wandelaars van de late zomerzon. Op de zeedijk van Wenduine is het nog vrij rustig, behalve in de omgeving van 'Villa Elza', één van de vier genomineerden voor de Vlaamse Monumentenprijs 2013. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een privé- of overheidsinitiatief met een bijzonder belang of belangrijke verdiensten op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. Tientallen bewonderaars worden ontvangen door de familie Matthijs-Temmerman, huidige eigenaars van de woning, en door medewerkers van het architectenbureau Baro.

Mevrouw, villa Elza heeft honderd jaar geschiedenis achter de rug?

22

«Exact honderd jaar geleden, in 1913, bouwden twee broers een tweelingsvilla op de zeedijk van Wenduine en vernoemden het naar hun vrouwen: villa Elza en villa Malvina. In 1953 kocht Roger Matthijs Villa Elza. Het huis was in slechte staat. Maar toch kwamen mijn schoonouders hier graag. Eind jaren vijftig veranderden de meeste zeedijken

Wanneer nam u het besluit om de uitdaging van restauratie aan te pakken? «Op 22 december 2005 werd de dubbelvilla als monument geklasseerd. Het was nu of nooit. Er werd aangeklopt bij Monumentenzorg. Er werd gerekend. Met architect en aannemer zaten we op éénzelfde golflengte. Het interieur bleef volledig bewaard zowel naar indeling als naar afwerking: de vloerenbekleding als plankenvloeren en granito, de deuren met omlijstingen, de muurkasten, de trappen, een marmeren schouw, het hang- en sluitwerk, de stucplafonds. Toch bleef de restauratie een zware dobber.» «Ook de ziel van de villa werd met respect aangepakt. De buitentrap, het overdekte terras met uniek vergezicht, de ruime woonruimte op de bel-etage (gelijk aan de volledige perceelbreedte) waar eetkamer en zitkamer met een afscheiding van houten bogen in elkaar overlopen, de soussol waar het authentieke en functionele in harmonie zijn...» Villa Elza, een uniek stuk "neoclassicisme met lichte art nouveau-inslag" langs de zeedijk van Wenduine. Achthonderd nieuwsgierigen kwamen haar bewonderen!


NIEUW: AMANIA MO

NIEUW: AMANIA MO | DAMO | SAN MARTINO | BETTY BARCLAY | FRANK WALDER | BIANCA | TONI DRESS | ATMOS | ACCENT-WEEKEND | RABE | BEAUMONT|CHANTELLE | EMPREINTE | SCHIESSER | RINGELLA

Jonge & elegante damesmode – Lingerie en nachtmode voor dames & heren Monicastraat9 9(naast (naastdedekerk), kerk),8420 8420DeDeHaan Haan––T T059 059232334343434 Monicastraat

Omnipas Aan alle 60 tot 64-jarigen gedomicilieerd in de gemeente De Haan wordt de mogelijkheid geboden om – mits een bijdrage van € 10,00 – onbeperkt gebruik te maken van de bussen en trams van De Lijn in heel Vlaanderen voor de periode 01.08.2013 t/m 31.07.2014. Na ontvangst van een schrijven van het gemeentebestuur kunt u de kaart afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis De Haan of in het bureel in het Oud-gemeentehuis Wenduine, iedere werkdag tussen 8.1511.45u. Het gebruik van de omnipas is strikt persoonlijk en moet bij het instappen spontaan getoond worden aan de chauffeur. Op trams, waar de reiziger ook aan de midden- of achterdeur mag instappen, hoeft dat niet.


Gemeentelijk informatieblad oktober 2013  
Gemeentelijk informatieblad oktober 2013  
Advertisement