Page 1

3-maandelijks tijdschrift

maart 2013 | nr.1 | www.dehaan.be

Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | Klemskerke | Vlissegem


scotch & soda bobux 717 gaastra

nieuw > Iko

woody mer du nord petit filou mc gregor superga pauline b terre bleue filou & friends weekend à la mer björn borg underwear archimÈde charlie lente- en zomercollectie volledig binnen

2

k i nder boetiek | 0- 16 jaar · geboor telijsten stee d s op e n op z on dag· l e op ol d l a a n 2 8 , 8 4 2 0 d e h a a n · t 0 5 9 2 3 3 4 6 3


vanuit de redactie…

Beste inwoner, Nu de verkiezingsstrijd achter de rug is en de nieuwe beleidsploeg effectief geïnstalleerd is, kan het eigenlijke werk voor de komende 6 jaar van start gaan. Het is een vliegende start geworden gezien de diensten en de pas aangestelde schepenen volop bezig zijn met de BBC (beheers- en beleidscyclus) van onze gemeente. Het wordt een legislatuur met vele politieke uitdagingen, waarin professionalisering van het gemeentelijk apparaat centraal zal staan. Elke schepen zit op dit ogenblik met zijn diensthoofd aan tafel om de laatste hand te leggen aan de prioritaire beleidsdoelstellingen binnen zijn bevoegdheden.

Er zijn ook heel wat structurele werken op komst. Denk maar aan de heraanleg van het Kennedyplein, de bouw van een nieuw gemeenschapshuis en toerismekantoor in de Vosseslag alsook de heraanleg van de zeedijk te Wenduine en de bouw van de nieuwe voetgangersbrug ter hoogte van Harendijke. Langs de Wenduinesteenweg zal ook de bouw van het nieuwe Accor Ibis hotel nog dit jaar van start gaan en wie weet zien we deze legislatuur nog de baggerschepen aan het werk en wordt er reeds een eiland voor onze kust aangelegd? Veel werk aan de winkel dus maar goed begonnen is half gewonnen.

Geen sinecure, want er dient hierbij heel wat federale en decretale wetgeving te worden geëerbiedigd. Het wordt er dus zeker niet makkelijker op.

Wij zullen in elk geval geen detail van al deze veranderingen aan U laten ontglippen en U ten gepaste tijde informeren via het gemeentelijk informatieblad.

Het nieuw managementteam zal voortaan een centrale rol spelen en ook wat betreft de financiële uitgaven van de gemeente zullen moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.

De redactie.

bestuur / 4-5

colofon redactiesecretaris & lay-out Maïté Vandenberghe -----redactieraad Schepen M. De Soete [voorzitter] -----met de medewerking van A. Dehaemers, D. Hendrickx, V. Jonckheere, I. Wouters, A. Vanderleen, M. Stout, K. Borgoo, T. Museeuw, C. Deleye, E. Soetaert, K. Dejaegher, T. Van Rijswijck, M. Haeck, D. Bouwens.

sport / 6-7 Coverfoto © Westtoer -----druk Drukkerij Lowyck bvba Archimedesstraat 53, 8400 Oostende T 059 33 33 99 – F 059 33 29 69 info@lowyck.com -----verantwoordelijke uitgever Marleen De Soete Nieuwe Steenweg 146, 8420 De Haan marleen.desoete@dehaan.be gemeentebestuur@dehaan.be

toerisme / 8 jeugd / 9-11 sociaal / 15 milieu / 16-18 werken / 18 veilig /19 cultuur / 20-21 losse babbel / 22


bestuur / College

Gemeentebestuur

059 24 21 24 gemeentebestuur@dehaan.be

van burgemeester en schepenen

Op de zitting van 2 januari duidde de gemeenteraad de leden van het schepencollege aan. De bevoegdheidsverdeling in het schepencollege ziet er als volgt uit:

Peter Breemersch • Burgemeester bevoegd voor politie, veiligheid, begraafplaatsen, financiën, personeel, strand- en reddingsdiensten, landbouw.

Rudi Cattrysse • 1ste schepen bevoegd voor burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenzaken, cultuur, bibliotheek.

Rudy Claus • 2de schepen bevoegd voor lokale economie, markten en kermisinrichtingen, brandweer, sport en recreatie, onderwijs, verkeer en mobiliteit.

Marleen Bouwens-De Soete • 3de schepen bevoegd voor feesten en toerisme, jeugd, Initiatief Buitenschoolse Opvang, speelpleinwerking, informatie, concessies, huisvuil- en afvalverwerking.

Paul Meyers • 4de schepen bevoegd voor openbare werken, patrimonium, groen, nutsvoorzieningen.

Kurt Beirens • 5de schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting en woonbeleid, erfgoed, leefmilieu, informatica.

Marleen Schillewaert-Vercruyce • voorzitter OCMW + 6de schepen bevoegd voor OCMW, sociale zaken, derde leeftijd, volksgezondheid. 4

© foto's: Piet Vergauwen


/ Hoe

werkt het schepencollege?

Elke schepen heeft eigen bevoegdheden, maar als er beslissingen worden genomen, dan doen de leden van het schepencollege dat samen. Daarvoor vergaderen ze gemiddeld één keer per week. De schepen die bevoegd is voor een bepaald onderwerp, bv. toerisme of ruimtelijke ordening, legt het dossier dan uit aan de collega’s en daarna wordt er beslist. De leden van het schepencollege stemmen dus ook over dossiers die niet tot hun eigen bevoegdheid behoren. De wet noemt dat een “collegiale beslissing”. Het kan dus zelfs dat een schepen die voor een bepaald dossier bevoegd is, niet gevolgd wordt door zijn of haar collega’s in het schepencollege en dat er een andere beslissing komt dan hij of zij heeft voorgesteld. Elk dossier dat in het schepencollege besproken wordt, wordt voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Voor sommige aangelegenheden is het wettelijk geregeld dat die ambtenaren hun eigen standpunt aan het schepencollege voorleggen. In een aantal gevallen kan het schepencollege enkel afwijken van het standpunt van de ambtenaar mits grondige motivatie. Dat is bijvoorbeeld zo met het standpunt van de stedenbouwkundig ambtenaar in bouwdossiers. Ook de gemeenteontvanger heeft in bepaalde financiële dossiers een doorslaggevende stem. De gemeentesecretaris heeft ook een aantal eigen bevoegdheden waar hij de instemming van het schepencollege niet voor nodig heeft.

/ Samenstelling

gemeenteraad

Politieke fracties bewust '12 | N-VA/SAMEN | L.B. | sp.a.

Samenstelling

1. Peter Breemersch · burgemeester • bewust’12 Duinenweg 2 - 8421 De Haan (Vl.) > 059 23 60 30 / peter.breemersch@dehaan.be 2. Rudi Cattrysse · 1ste schepen • bewust’12 Hoflandstraat 4 - 8420 De Haan (Kl.) Nr. zaak: 059 23 43 77 3. Rudy Claus · 2 schepen • bewust’12 Herenstraat 6 - 8420 De Haan (W.) 0475 27 72 88 / rudy.claus@pandora.be de

4. Marleen Bouwens-De Soete · 3de schepen • bewust’12 Nieuwe Steenweg 146 - 8420 De Haan (Kl.) Nr. zaak: 059 23 99 20 / m.desoete@telenet.be 5. Paul Meyers · 4de schepen • bewust’12 Bredeweg 74C - 8421 De Haan (Vl.) 059 23 31 47

6. Kurt Beirens · 5de schepen • bewust’12 Kievitenlaan 35 - 8420 De Haan (Kl.) Nr. zaak: 050 41 15 43 7. Marleen Schillewaert-Vercruyce · voorzitter OCMW + 6de schepen • bewust’12 Uitkerksestraat 4 - 8420 De Haan (W.) 8. Kurt Devooght · voorzitter gemeenteraad • bewust’12 August Pauwelslaan 30 - 8420 De Haan (Kl.) 0479 97 96 03 / kurt_devooght@telenet.be 9. Wilfried Vandaele · raadslid • N-VA/SAMEN Warvinge 17 - 8421 De Haan (Vl.) wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be 10. Christine Beirens · raadslid • L.B. Velasquezlaan 2 - 8421 De Haan (Vl.) 059 50 77 01 / christine.beirens@skynet.be 11. Stefaan Vincke · raadslid • bewust’12 Westhinderlaan 74 - 8420 De Haan (W.) 12. Hans Jonckheere · raadslid • L.B. Bredeweg 10 - 8420 De Haan (Kl.) 13. Jonathan Devuyst · raadslid • sp.a Vosseslag 106/bus 0202 - 8420 De Haan (Kl.) 0473 39 28 37 14. Andrée Flahaut-Pouillon · raadslid • L.B. Driftweg 96 - 8420 De Haan (Kl.) 15. Sofie Knudde-Rouzee · raadslid • bewust’12 Tuimelaarstraat 22 - 8420 De Haan (W.) 16. Maike Ohnemus · raadslid • bewust’12 Noordzeelaan 26 - 8420 De Haan (W.) 17. Pascal Vermeire · raadslid • bewust’12 Leopoldlaan 12 - 8420 De Haan (Kl.) 18. Kurt Demaria · raadslid • bewust’12 Zoete-Landstraat 10 - 8420 De Haan (Kl.) Nr. zaak: 059 23 33 33 / kurt.demaria@nuytten-croes.be 19. Mathieu Delbarge · raadslid • N-VA/SAMEN Driftweg 61 - 8420 De Haan (Kl.) mathieu.delbarge@gmail.com 20. Nicole Borny-Maeckelberghe · raadslid • bewust’12 Nieuwe Steenweg 144 - 8420 De Haan (Kl.) 059 23 56 74 / nicole.maeckelberghe@skynet.be 21. Hilda Dhont · raadslid • L.B. Baron van Caloenlaan 17 - 8421 De Haan (Vl.) 22. Jan Vermast · raadslid • N-VA/SAMEN Normandiëlaan 20 - 8421 De Haan (Vl.) Nr. zaak: 0475 71 98 65 / info@zonnehuis.eu 23. Ronny Vandaele · raadslid • N-VA/SAMEN Westdieplaan 2 - 8420 De Haan (W.) 050 42 92 33 / ronnyvandaele@telenet.be

5


sport

Sportdienst T/F 059 23 52 21 sportdienst@dehaan.be

/ Activiteiten 2013 (voorlopige data) r april

17/4: Omloop Duin & Polder 21/4: Nieuwelingen, Vlissegem Sportief 25/4: Klasloop, Vosseslag 28/4: Juniores Vlissegem Sportief

r mei

18-19/5: Pinkstertornooi FC Vosseslag 24/5: Schoolsportdag 25/5: Vosseslag koerse

r juni

29/6-7/07: Int. 10.000 dollartornooi

r juli

Openingsuren ma-vr: 8 tot 22u / za: 8 tot 17u zon- en feestdagen gesloten.

r augustus

/ Nieuwe

7/7: Walk De Haan 26/7: 6 & 10 mijl Wenduine 9/8: Rafting day 10-11/8: Int. Volleybaltornooi 23-25/8: Int. Tafeltennistornooi Parochianen- & Gentlemankoers

r september

7/9: Wielerwedstrijd Elite dames, Wielerclub Bruynvis Wenduine 8/9: Klemskerke koerse, (ereprijs Jef Croes) 14/9: BK Strandtriatlon 29/9: 22ste Nationale Zee-honden-wandeling

/ Openingsweekend

4 & 5 mei 2013

sporthal:

Zaterdag 4 mei om 10u heeft de officiële opening plaats van de nieuwe sporthal gelegen in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld – TMVW. Na de nodige toespraken is er een rondleiding. Er worden tijdens dit weekend tal van activiteiten georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met diverse sportclubs o.a. infostands, demonstraties, doe-activiteiten. Er is tevens een prachtig vuurwerk. Zondag 5 mei wordt de Finse piste ingelopen in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen en heeft de opening plaats van de sportpromotiebeurs.

/ Nieuw

fitnesscentrum geopend

Het nieuwe fitnesscentrum in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld is open voor het publiek. 6

Het gemeentebestuur investeerde in nieuwe fitnesstoestellen zoals o.m. loopbanden, crosstrainers, hometrainers, ligfietsen, steppers, armfietsen en 3 waves. De toestellen die nog in goede staat waren zijn mee verhuisd. De toiletten en kleedkamers zijn voorzien van afzonderlijke douchecabines. Het oude fitnesscentrum werd ingericht als danszaal, yogaruimte en-/of gevechtsruimte. De tarieven blijven momenteel behouden voor het gebruik van de fitnessruimte. Wie wenst te fitnessen kan zich aanmelden in het fitnesscentrum.

tarieven voor gebruik sportzalen

Het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld – TMVW beschikt over verschillende sportzalen, uitgerust met uitstekende sportvloeren en verlichting. Er werd een kleine tariefverhoging (indexatie) doorgevoerd vanaf 1 januari 2013 voor de huur van deze zalen.

Huur sporthal a) Voor verenigingen, groepen of personen van De Haan: · voor de hele zaal, per uur: € 10,00 · voor een halve zaal, per uur: € 6,00 b) Voor verenigingen, groepen of personen van De Haan, die lid zijn van de sportraad: · voor de hele zaal, per uur: € 8,00 · voor een halve zaal, per uur: € 5,00 c) Voor verenigingen, groepen of personen gevestigd buiten de gemeente De Haan: · voor de hele zaal, per uur: € 15,00 · voor een halve zaal, per uur: € 9,00 d) Voor alleengebruik douches wordt volgend tarief vastgesteld: € 2 per persoon en per beurt.

Huur vergaderzalen a) Voor clubs en verenigingen van De Haan, per beurt: € 10,00; b) Voor clubs en verenigingen gevestigd buiten de gemeente De Haan, per beurt: € 20,00

Huur voetbalvelden a) Voor verenigingen, groepen of personen van De Haan: · per wedstrijd of per oefenperiode van max. twee uur: € 20,00


b) Voor verenigingen, groepen of personen van buiten De Haan: · per wedstrijd of per oefenperiode van max. twee uur: € 65,00

/ Openingsuren

zwembaden

Vanaf 1 maart 2013 zijn zwembad "Pier 10" en het Wielingenbad op volgende tijdstippen enkel toegankelijk voor baantjestrekkers: · Wielingenbad: maandag & donderdag · Pier 10: woensdag & vrijdag Telkens van 7.30 tot 9u (niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen)

/

voor deze geslaagde avond waarbij 29 ploegen zich inschreven. 12 opdrachten moesten vervuld worden binnen een bepaalde tijd, gaande van teamwork, behendigheid, kracht, lenigheid en uithouding. De deelnemers kregen een 10 beurtenkaart zwemmen of fitness cadeau. De 3 beste ploegen kregen per categorie een medaille en een klein naturaprijsje. Bij de volwassenen was de eerste plaats weggelegd voor ‘DE REDDERS' (Joris Maes, Eric Neve, Annelies en Caroline Breemersch) gevolgd door ‘DE BRIEK SCHOTTES’ (Piet en Seppe Verfaillie, Gilles Dupan, Kevin Debusschere) en ‘THE VINTAGE GIRLS’ (Ann Van Massenhove, Ina Dewulf, Inge Massage en Valérie Van Den Broecke). Bij de jeugd was de eerste plaats voor ‘DE KADETJES’ (Lisa Hendrickx, Camille Kindt, Ian Hendrickx en Annelot Audenaert), de tweede plaats voor ‘DE VEDETJES’ (Alessio en Xandro Vantieghem, Noa Groenemans en Hans Hendrik Pauwels) en de derde plaats voor Neptunes 1 (groepje van het zeepreventorium). Sfeerbeelden en de volledige uitslag op www.sportdienstdehaan.be

Sluiting sportcomplex Pier 10

Zwembad 'Pier 10' was dringend aan een aantal renovatiewerken toe en werd gedurende 3 weken gesloten. Intussen is het zwembad sinds zaterdag 26 januari opnieuw open. Volgende werken werden verwezenlijkt: · de elastische voegen in beide zwembadkuipen zijn vernieuwd; · de opslagkuipen van chloor en zwavelzuur werden vervangen; · douches werden aangepast en voorzien van een nieuw plafond; · nieuwe onderwaterverlichting in het klein bad; · de glijbaan werd geschilderd, · de houten plankenvloer in de bar werd opnieuw behandeld, · nieuwe sanitaire leidingen; · groot onderhoud van de faience van de kuipen, · diverse schilderwerken zoals ramen, de banken rond het bad… · grote schoonmaak in het algemeen.

/ Vier

sport met vier

Op vrijdag 1 februari was de gloednieuwe sporthal het forum voor de sportactiviteit Vier sport met Vier. De sportdienst en sportraad zorgden

/

31e Veloopzwem

Naar jaarlijkse traditie opende de gemeente De Haan op zaterdag 23 maart het triatlonseizoen met “de Veloopzwem”, voor personen vanaf 16 jaar. Na de lange winterstop is het steeds zoeken en aftasten van de eigen mogelijkheden en die van de concurrentie. Veloopzwem omvat volgende sportdisciplines: het zwemmen (500 meter), het fietsen (27 km over 3 ronden) en het lopen (8,60 km over 3 kleine ronden). Er kwam een mooi en select deelnemersveld opdagen voor deze seizoensopener. Allen ontvingen een mooie naturaprijs. 7


toerisme /

dienst Toerisme

059 24 21 34 toerisme@dehaan.be

Het is zover, de lente hangt in de lucht!

Na een actief winterseizoen in onze badplaatsen zijn we reeds druk in de weer met de voorbereidingen voor het –hopelijk iets warmere– zomerseizoen. De diensten toerisme en cultuur slaan namelijk de handen in elkaar en brengen u een zomer vol:  Urbanus!  Urbanus en striptekenaar Willy Linthout vieren hun verjaardag in De Haan! Dit jaar staat Urbanus 40 jaar op de planken, de Urbanus-strip wordt 30 en Willy Linthout –de tekenaar van de strip– bereikt de kaap van 60 jaar. Ze vieren hun verjaardag in onze gemeente en doen dat met tal van leuke evenementen en activiteiten. Zo is er deze zomer in het Wielingencentrum in Wenduine een tentoonstelling met "het beste uit 30 jaar Urbanus". Er verschijnt een luxe-editie strip met "de 30 beste 1-pagina verhalen" van Urbanus met een knipoog naar onze gemeente. Er worden nog tal van andere activiteiten georganiseerd zoals: een signeersessie met Urbanus en Willy Linthout, een filmproject rond Urbanus in cinema Rio, een gezinsfietstocht, zoektochten, workshops… Het wordt een zomer om naar uit te kijken! Vooraleer het zover is hebben we nog tal van 'lente'activiteiten op het programma staan.  De Sierk  brengt op dinsdag 2 april zijn voorstelling “August” in het Wielingencentrum (14u) en op 9 april “Circusdirecteur leest voor” in bibliotheek Canticleer in De Haan (om 15u & om 16u).

/

"Kieken@dehaan"

© VIJFtv voorjaar 2008

8

ook bezoeken. Kinderen kunnen, van 11 tot 17u

(gratis), naar hartelust springen op de kleurige

springkastelen op 6 en 13 april op het strand van De Haan en Wenduine. Afhankelijk van het weer kunnen voormelde data wijzigen (terug te vinden op www.visitdehaan.be). De  Zeewijding  in Wenduine, één van de oudste aan onze kust, heeft plaats op pinkstermaandag 20 mei. De processie trekt opnieuw richting zee voor een prachtig doch sereen spektakel. Op 26 mei, tijdens de  Dag van het Park , kunt u in parkdomein La Potinière kennis maken met heel wat streek- en Fair Trade producten uit De Haan en omstreken. Bier proeven kan op zaterdag 1 juni in Wenduine tijdens het  Bierfestival . De burgemeester en het schepencollege warmen zich reeds op voor de jaarlijkse petanquewedstrijd. Tijdens  Vlissegem Kermis , op 15 en 16 juni, kunt u genieten van de gastvrijheid en de lekkernijen die een écht volksfeest te beurt vallen. Rode draad doorheen het feestgebeuren is het Belgische trekpaard, te bewonderen tijdens de trekwedstrijden. Op 23 juni spreken we opnieuw af in Wenduine, aan de Hubertmolen die centraal staat tijdens de  Molenfeesten .

/

Wie kent de leukste plekjes in onze mooie gemeente? Meer nog: wie kan ze vastleggen op de gevoelige plaat? "Kieken@DeHaan" is een fotowedstrijd voor wie graag mooie foto's maakt. Driemaal per jaar wordt de leukste foto uitgekozen, en wie weet, misschien prijkt uw foto straks op de cover van onze nieuwe brochure! Het reglement en meer informatie kunt u terugvinden op www.visitdehaan.be.

/ Weekendje

 Fun@thebeach  komt ons tijdens de paasvakantie

www.visitdehaan.be

De dienst toerisme is blij u onze nieuwe toeristische website te kunnen voorstellen. Daar vindt u meer informatie over de activiteiten, het reglement van wedstrijd “Kieken@DeHaan”, enz.… Bracht u ons nog geen bezoekje? Aarzel niet en surf naar www.visitdehaan.be. U kunt natuurlijk ook terecht bij de dienst Toerisme en de infokantoren.

weg met Els Tibau

Het laatste weekend van april kan het maar beter zonnig zijn! Dan worden namelijk de opnames van 'Weekendje weg met VIJF' ingeblikt. Els Tibau zal door onze winkelstraten flaneren en ontdekken wat voor moois onze gemeente te bieden heeft. De makers van het programma wilden aanvankelijk een programma maken over de Oostkust, maar door ons enthousiasme overtuigden we VIJF om onze kustgemeente als rode draad te nemen. Zeker kijken dus van 12 tot 19 mei, 3 x daags op VIJF! Benieuwd?! Wij ook!


Jeugddienst

jeugd

059 23 96 47 jeugd@dehaan.be www.dehaan.be/jeugd

/

EXPO 8420 – instaXpo

Via dit project wil de jeugddienst de Haanse jongeren met een smartphone oproepen om hun Instragrambeelden te delen met een groot publiek. Dit kan door de beelden te voorzien van een hashtag #InstaXpo8420. De jeugddienst zal deze beelden verzamelen tot 31 mei 2013 en plant er een interactieve tentoonstelling mee vanaf september 2013. Meer informatie rond het “Instaxpo” project kan je terugvinden op de Facebookpagina van de jeugddienst (facebook. com/jeugdportaal.dehaan).

/ Kids

Comfort neemt Zeepiraatjes over Voor de Zeepiraatjes in Wenduine werd een overnemer gevonden nl. Kids Comfort. Er kunnen 22 kinderen terecht vanaf 6u ’s morgens tot 20u ‘s avonds. Kids Comfort is een privé onderneming die ernaar streeft om met voldoende kleinschalige realisaties een totaaloplossing voor het grote tekort aan kwalitatieve kinderopvang te bieden. Centraal in de aanpak van Kids Comfort staat leefcomfort, ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling, een doordacht pedagogisch kader en een dienstverlening die voldoet aan de hoogste normen. Kids Comfort is bezig om in verschillende steden en gemeenten clusters van 5 opvangcentra te vestigen. Wenduine wordt het pilootproject. Kids Comfort wil in de regio van De Haan nog 4 andere opvangcentra oprichten.

carnavalvierders door de Haanse straten met als eindpunt een ritje op de kermis aan het Marktplein.

Joppe Verkarre en Lumina Michiels

/ Peter-

en meterschap: kindergemeenteraad De leden van de kindergemeenteraad brachten op 20 maart ll. een bezoek aan het gemeentehuis. Ze werden er verwelkomd door bibliothecaris Wilfried Saelens die een woordje uitleg gaf over de werking van de verschillende diensten binnen de gemeente. Na de rondleiding werd het college van de kindergemeenteraad voorgesteld aan hun peter of meter uit het echte college van Burgemeester en Schepenen. Bedoeling is dat de jonge politiekers met hun vragen, voorstellen en ideeën voortaan terecht kunnen bij hun peter of meter.

/ Carnaval De jeugddienst en -raad, i.s.m. voetbalploeg KE De Haan, zorgden voor een spetterende carnavalsfeer op zaterdag 23 februari. Clown Rocky verzorgde een leuk optreden, gevolgd door de verkiezing van de Haanse jeugdprins en jeugdprinses Joppe Verkarre en Lumina Michiels. De stoet werd plechtig geopend door de kinderburgemeester en de andere leden van de kindergemeenteraad.De talrijke groepen en muziekfanfares voerden de bonte bende jonge 9


/ Bijdrage

Voor het schooljaar 2012-2013 kunnen schoolgaande jongeren tot 18 jaar of tot de leeftijd waarop de secundaire school wordt beëindigd, een financiële tussenkomst bekomen in de kosten van het openbaar vervoer (abonnement bij De Lijn, NMBS, MIVB en TEC). De bijdrage is ook geldig voor het gemeenschappelijk vervoer, zoals bijvoorbeeld bussen die worden ingelegd door scholen voor gehandicapten of voor bijzonder onderwijs. Bij de aanvraag dient een kopie te worden gevoegd van het abonnement of een attest afgeleverd door de instelling of organisatie die instaat voor het gemeenschappelijk vervoer. Voor de aanvragers die ouder zijn dan 18 jaar maar het secundair onderwijs nog niet beëindigd hebben, dient eveneens een attest van inschrijving in de onderwijsinstelling te worden bijgevoegd. Wie nog geen aanvraag indiende, kan dit nog alsnog doen tot eind juni 2013. Formulieren kunnen bekomen worden bij de jeugddienst.

/ Fiscaal

Activiteiten *

openbaar vervoer

attest

Binnenkort ontvangen ouders een fiscaal attest voor hun kinderen die deelgenomen hebben aan grabbelpasactiviteiten en/of speelpleinwerking. De jeugddienst zorgt ervoor dat elke deelnemer (-12 jaar) een attest ontvangt. De attesten dient u bij uw belastingbrief te voegen en worden in mindering gebracht van het belastbaar inkomen. Indien uw kind heeft deelgenomen aan andere vrijetijdsinitiatieven, kunt u aan de inrichter van de activiteit een attest vragen. Dat geldt ook voor buitenschoolse opvang. Wist u ook dat er een tegemoetkoming kan bekomen worden bij de mutualiteiten voor o.a. lidgelden bij sportclubs, jeugdbewegingen, speelpleinwerking, kampen…? De tegemoetkoming verschilt naargelang het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Informeer bij uw ziekenfonds of ga een kijkje nemen op de website van uw ziekenfonds.

r speelpleinwerking paasvakantie

dinsdag 2 april t/m vrijdag 5 april 2013 · 7.30-17u maandag 8 april t/m vrijdag 12 april 2013 · 7.30-17u

r WORKSHOP BEAN-BAG/HOES VOOR GSM, IPOD, IPAD, TABLET… donderdag 4 april 2013 doelgroep 9-12u: 7 tot 10-jarigen (Bean Bag); 13-16u: vanaf 11 jaar (hoes voor GSM, Ipod, Ipad,…). locatie benedenzaal JC 'Uzus' kostprijs € 2,50

r BEZOEK PLANCKENDAEL

donderdag 11 april 2013 wat rondleiding 'op bezoek bij Kai-Mook'. doelgroep vanaf 8 jaar afspraak vertrek om 8u aan JC 'Uzus'; terug om 19.30u kostprijs € 10,00

r KNUTSELNAMIDDAG

woensdag 8 mei 2013 · 14-16.30u doelgroep vanaf 6 jaar locatie JC 'Uzus' kostprijs € 2,00

r KInderfuif

zaterdag 18 mei 2013 · 19-22u locatie locatie nog niet gekend (meer info volgt) – gratis vervoer tussen JC Uzus en de locatie (inschrijven voor vervoer is verplicht) doelgroep vanaf 7 jaar (ouders zijn tijdens de fuif welkom in de aparte 'lounge bar') kostprijs gratis

r KNUTSELNAMIDDAG

woensdag 12 juni 2013 · 14-16.30u doelgroep vanaf 6 jaar locatie JC 'Uzus' kostprijs € 2,00

r popeiland

woensdag 26 juni 2013 wat Popfestival speciaal voor jongeren met bekende artiesten en toffe randanimatie. doelgroep vanaf 10 jaar afspraak vertrek om 12.30u aan JC 'Uzus' en loods Wenduine; einde ± 20u locatie Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. kostprijs € 7,00

!

!

let op voor alle activiteiten dient vooraf ingeschreven te worden en is de inschrijving pas definitief na betaling


/ Ideeënbus In de scholen is een ideeënbus opgehangen van de kindergemeenteraad. Heb je vragen, suggesties, voorstellen… aarzel niet en werp ze in de bus. Maandelijks worden alle vragen voorgelegd op de vergadering van de kindergemeenteraad. Wil je een persoonlijk antwoord op jouw vraag, schrijf dan je naam, adres en/of email-adres op het briefje.

Iedere dag open vanaf 7u en altijd zonder afspraak ’tKapsalon – Stationsstraat 17, 8420 De Haan – www.tkapsalon.be

11


TREND 

hairs tudio

kbc Verzekeringskantoor

Piet halewyck

Grote straat 1 8420 De haan tel 059 33 46 55

Stationsstraat 13 8420 De Haan

Enkel op afspraak Dames - Heren

certified haircolorist

Grotestraat 1, 8420 De Haan - 059 33 46 55 - enkel op afspraak GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST. WWW.REDkEN.COm

T 059 80 03 23 F 059 80 03 25 Piet.Halewyck@verz.kbc.be FSMA-nr. 048965 A

De Haan

Vers is ons vak! Open op zondagvoormiddag

www.addelhaizedehaan.be 059/23 30 57

12


Een nieuwe naam, een vertrouwde partner.

landbouwkrediet & Centea smelten samen vanaf april 2013

GROUPE CRédit aGRiCOlE . GROEP laNdBOUWKREdiEt

agentschap

NUYttEN-CROES A. Beernaertstraat 4 - 8420 De Haan Tel. 059.23.33.33 - Fax 059.23.66.32


info@kmcbvba.be www.kmcbvba.be NIEUW Patron aan het fornuis!

Aan tafel no-nonsense open keuken restaurant

open: 12u - 14u & 18u - 21u gesloten: woensdag & donderdag

Pauwaertstraat 13 (hoek kerkstraat), Wenduine info@restaurantaantafel.be - 0468 / 12 42 09 - reserveren aanbevolen


Sociale dienst

sociaal

T 050 42 84 80 F 050 41 61 33 info@ocmwdehaan.be

/

Nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn

Sinds 7 januari 2013 is de OCMW-Raad als volgt samengesteld: voorzitter Marleen SchillewaertVercruyce en raadsleden Paul Demaegdt, Annick Geleleens, Marijke Desmet, Frédéric Depauw, Godelieve Vandamme, Isabelle Vincke, Katrien Vanbesien, Christiane Knudde.

“vlnr secretaris Willy Vansteenkiste, ontvanger Dieter Descamps, Katrien Decherf-Vanbesien, Frédéric Depauw, voorzitter Marleen SchillewaertVercruyce, Isabelle Zwaenepoel-Vincke, Marijke Desmet, Annick Pieters-Geleleens, Paul Demaegdt, Christiane Knudde en Lieve Vanhaecke-Van Damme”

/

Nieuwe sociale spreekuren ocmw De Haan

Om u beter te kunnen bijstaan, zijn de spreekuren van OCMW De Haan aangepast. De maandelijkse spreekuren in Klemskerke, Vlissegem en Vosseslag worden vervangen door afspraken-aan-huis. Zo is uw OCMW nog dichter bij u.

· Wenduine – Hoofdzetel Markt 2, Wenduine 050 43 51 40

Sociale Dienst

· Wenduine – Oud-Gemeentehuis Markt 2, Wenduine (ingang politie) 050 41 50 01

050 43 51 40 – info@ocmwdehaan.be · Wenduine – Hoofdzetel Markt 2, Wenduine ma-vr: 8.30-12u (zonder afspraak) ma-vr: ’s namiddags op afspraak · De Haan – Kerklommer Kapellestraat 7, De Haan-Centrum di en vr: 10-12u (zonder afspraak) · Afspraak-aan-huis Zijn deze spreekuren voor u niet haalbaar, bel de Sociale Dienst (050 43 51 40) en maak een afspraak bij u thuis of in uw buurt.

Voorzitter OCMW

ma: 9.30-11.30u (zonder afspraak) do: 10.30-11.30u (zonder afspraak) vr: 10.45-11.30u (zonder afspraak)

do: 9.30-10.30u (zonder afspraak) · De Haan – Gemeentehuis Leopoldlaan 24, De Haan 059 24 21 24 ma-di-do-vr: 8-9u (zonder afspraak) De Haan – Kerklommer Kapellestraat 7, De Haan 059 23 79 81 vr: 9.30-10.30u (zonder afspraak) Na afspraak kunt u de voorzitter ook op woensdag spreken.

Marleen Schillewaert-Vercruyce 0472 36 46 48 marleen.schillewaert@ocmwdehaan.be 15


milieu kandidaten gecoöpteerd lid MINA-RAAD Het opzet van de gemeentelijke MINA-raad is het maatschappelijk draagvlak voor gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te verbreden. De eerste taak is het beleid vanuit milieu- en natuuroogpunt te adviseren. Daarnaast kan het ook een ideaal forum zijn om informatie door te geven en te discussiëren over het milieu- en natuurbeleid van de gemeente. Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, moet ook de MiNa-raad opnieuw worden samengesteld. In de raad is plaats voor 4 gecoöpteerde leden. Om gecoöpteerd lid te worden, dient men mee op te komen voor het algemeen leefmilieuen natuurbelang en dient men woonachtig te zijn in de gemeente De Haan. Indien u gemotiveerd bent om mee te werken in deze raad, dan kan u uw kandidatuur schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan. Kandidaturen dienen op het gemeentehuis ontvangen te zijn op uiterlijk 12 april 2013. De individuele kandidaten geven naast hun naam en adres, tevens een korte omschrijving van hun belangstelling en/of deskundigheid inzake de milieuproblematiek. De kandidaten dienen voldoende onafhankelijk te zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dat houdt niet in dat politieke onafhankelijkheid of volledige ongebondenheid een absolute voorwaarde is; een ‘gelinkt zijn met’ kan perfect samengaan met een ‘voldoende afstand nemen van’.

/

'Let’s do it in je buurt'

De West-Vlaamse Afvalintercommunales en de provincie West-Vlaanderen lanceren een nieuwe zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it in je buurt’. Met deze opruimcampagne willen ze alle gemeenten en hun inwoners warm maken om de handen uit de mouwen te steken. Onze gemeente doet alvast mee en rekent daarvoor op jouw medewerking! Sinds 1 maart 2013 kan je op de campagnewebsite www.letsdoitindevuilbak.be een stuk grond in jouw buurt ‘opeisen’ dat je proper wil houden. Dit kan gaan om een straat, een park, een speelplein, een stuk strand… Hierdoor engageer je je openlijk om je eigen omgeving net te houden en roep je als het ware ook anderen op om dit te doen. Wie wil kan zich 16

059 24 21 28 milieudienst@dehaan.be

ook als team aanmelden op de website. Op die manier kunnen bewoners zélf opruimacties organiseren en zones afbakenen die ze netjes willen houden. Via de website kan je opruimmateriaal aanvragen. Zo ontvang je als deelnemer een raamaffiche waardoor je engagement visueel aanwezig is in het straatbeeld. Voorbijgangers zien dan dat je geen zwerfvuil duldt in je buurt. Het ultieme doel van de actie is dat steeds meer bewoners zich engageren met een zwerfvuilarme gemeente én provincie als resultaat! Dit initiatief is een vervolg op de succesvolle campagne ‘Let’s do it in de vuilbak’.

Let’sdoit indevuilb k

uurt! In je b

Kies een stukje grond waar jij met de grove borstel wil doorgaan en zorg mee voor een omgeving zonder zwerfvuil! Surf naar Letsdoitindevuilbak.be en klik door op ‘in je buurt’.

Praktisch Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be en klik door naar ‘let’s do it in je buurt’. Daar kan je je registreren als vrijwilliger. Op deze website verschijnt een kalender met alle geplande opruimacties en op het prikbord kan je als deelnemer je ervaringen, tips en weetjes kwijt. Deelnemers kunnen een opruimpakket aanvragen bij de milieudienst van De Haan. Meer info www.letsdoitindevuilbak.be of contacteer de milieudienst.

/

Week van de Zee 2013 Elk jaar tijdens de laatste week van april en de eerste week van mei gaat de Week van de Zee door. Tijdens deze periode wordt de aandacht gevestigd op de zorg voor natuur en milieu aan de kust.

za 27 april · Strandlabo: 10-12u · Tekenatelier op het strand: 10-16u > strand De Haan thv Rode Kruispost <

cayman.be

/ Oproep

Milieudienst


zo 5 en vr 10 mei

/ Met

> strand Wenduine thv de spioenkop <

Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde lokale handel in een gezonde gemeente. Dat is het objectief van 'Met Belgerinkel naar de Winkel 2013'. Iedereen wordt aangemoedigd om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en het verhoogt de omzet van onze buurtwinkels. Fiets van 4 mei tot 8 juni 2013 mee met 'Met Belgerinkel naar de Winkel' en maak kans op de stijlvolle Belgerinkel-fiets van Achielle, een box met kaarten van fietsroutes in West-Vlaanderen of een aankoopcheque van de deelnemende handelaars. Voor meer informatie, een lijst met de deelnemende handelaars en het laatste nieuws over de campagne kan je surfen naar www.belgerinkel.be. 'Met Belgerinkel naar de Winkel' is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM.

· Begeleide natuurwandeling ‘duinherstel en kustverdedigingswerken’: 10u Info: gids Marcel Goens (0475 39 93 80)

zo 12 mei

· Strandlabo: 10-12u · Begeleide schelpenwandeling voor kinderen met aansluitend knutselatelier: 10-12u · Gratis zoektocht voor kinderen met leuke prij- zenpot: 10-12u en 14-16u · Workshop ‘strandvliegers maken’: 14-12u > strand Wenduine thv de spioenkop < Meer info Dienst Milieu: 059 24 21 28 Dienst Toerisme: 059 24 21 35 Natuurpunt: 059 23 59 09

belgerinkel naar de winkel

Elektrische oplaadpalen gebruiken /

Op het Christianaplein in De Haan staat een elektrisch oplaadpunt voor elektrische fietsen en wagens. Om van dit oplaadpunt gebruik te kunnen maken, dien je te beschikken over een oplaadkaart.

Fietsoplaadkaart voor fietsen en scooters Fietsoplaadkaarten zijn verkrijgbaar bij de toeristische dienst van De Haan en Wenduine en aan het onthaal van het gemeentehuis. Met een fietsoplaadkaart van € 29,00 kan je gedurende 6 maanden onbeperkt je fiets of scooter opladen. De periode start op de dag van de eerste aanmelding op de oplaadpaal. Inwoners van De Haan met een leeftijd vanaf 60 jaar die in het bezit zijn van een elektrische fiets, krijgen een eerste fietsoplaadkaart gratis. De kaart kun je afhalen op de dienst Milieu (Gemeentehuis De Haan) mits voorlegging van het aankoopbewijs van een elektrische fiets en zijn of haar identiteitskaart.

Oplaadkaarten voor wagens Het laden gebeurt met een specifieke Blue Corner-laadkaart. Deze kaart wordt rechtstreeks via de firma Blue Corner (www.bluecorner.be) of via je autodealer aangeboden.
Ze is geldig voor het hele netwerk van laadinfrastructuur van Blue Corner. De kaart is ook in het buitenland geldig.

17


/ Te

zware afvalzakken blijven staan

Een afvalzak mag niet meer dan 15 kg wegen. Te zware zakken doen de zak scheuren en voor de ophaaldiensten is het vaak erg moeilijk om deze in de vuilniswagen te werpen. Vanaf 1 januari 2013 blijven afvalzakken die meer dan 15 kg wegen of gevuld zijn met scherpe voorwerpen staan. De zakken worden voorzien van een rode sticker waarop de reden staat aangeduid. Geweigerde zakken kunt u bij een volgende ophaling opnieuw aanbieden, maar dan met minder afval of herverpakt.

Dieettips voor zware restafvalzakken

· Composteer groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in een compostvat of -bak. · Overweeg kippen. Een kip eet tot 50kg keukenafval per jaar. In de plaats krijg je gratis verse bio-eitjes. · Koop verse, onverpakte groenten en fruit en indien mogelijk onverpakte producten.

werken /

Kennedylaan en Kennedyplein

In opdracht van het gemeentebestuur worden wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Kennedylaan en op het Kennedyplein en wordt een nieuw gemeenschapsgebouw opgericht op het Kennedyplein. Tijdens de maand maart voeren de nutsmaatschappijen aanpassings- en uitbreidingswerken uit aan de diverse nutsleidingen. Na de paasvakantie wordt gestart met de wegenen rioleringswerken in de Kennedylaan en met het bouwen van het nieuwe gemeenschapsgebouw. Tijdens de zomervakantie zal het Kennedyplein beschikbaar zijn. Vanaf september wordt gestart met de wegen- en rioleringswerken op het Kennedyplein. 18

Openbare werken

059 24 21 29 stedenbouw@dehaan.be

/ Stationsstraat De rijwegbekleding in de Stationsstraat bestaat uit mozaïekkeien. Deze is door het verkeer en de weersinvloeden op verschillende plaatsen verzakt, waardoor er spoorvorming is en de mozaïekkeien los liggen. De gemeenteraad besliste de bestaande rijwegbekleding te laten opbreken en te laten vervangen door een asfaltverharding. Er worden ook plaatselijke herstellingswerken uitgevoerd aan de straatgoot, de parkeerstroken en de voetpadverharding. De uitvoeringsperiode bedraagt 20 werkdagen, waarbij het kruispunt van de Stationsstraat met de Grotestraat  /  Kardinaal Mercierlaan zolang mogelijk voor het verkeer open zal blijven. De uitvoering van de werken is voorzien na de paasvakantie.


Veiligheid

veilig

T 059 24 21 08 F 059 24 21 12 veiligheid@dehaan.be

/ Graveeractie

/ Word

vrijwilliger bij de brandweer Onze brandweerdienst moet jaarlijks zo'n 400 keer uitrukken om bewoners van onze gemeente te helpen. Het bestrijden van branden, een chauffeur uit een zwaar verhakkeld voertuig bevrijden, bij hevige stormen schadegevallen bestrijden en de gevolgen ervan beperken, in een mum van tijd een straat evacueren bij een gaslek, bewoners of toeristen uit een geblokkeerde lift helpen… Het zijn slechts een paar voorbeelden van interventies waarbij de brandweer, in team en mits opleiding en veelvuldige oefeningen, tot een goed resultaat komen. Om alle toegeschreven taken te kunnen uitvoeren moet de brandweer van De Haan–Wenduine over voldoende manschappen beschikken. Daarom worden er regelmatig nieuwe brandweerlieden aangeworven. Bent u iemand die goed in teamverband kan werken, die graag een uitdaging aangaat, die houdt van afwisseling en van onverwachte acties? Zou u graag mee uitrukken en deel uitmaken van het team? Dan is brandweerman misschien iets voor u! Voor meer informatie en de aanwervingsvoorwaarden kunt u vrijblijvend contact opnemen via: · officier-dienstchef kpt. Paul Taelman op het nummer 050 41 61 68 of dehaan.cdt@brandweervlaanderen.be; · het secretariaat van de brandweer (tijdens de werkuren) op het nummer 050 41 65 40 of brandweer@dehaan.be.

autoruiten

Op zaterdag 27 april 2013 organiseert de preventiedienst De Haan samen met Carglass een autoruitengraveeractie in de gemeentelijke loods gelegen Brugsesteenweg 9 in 8420 De Haan (Wenduine). Deze actie is gratis en neemt een tiental minuten in beslag. Bij het graveren worden de laatste 7 cijfers van het chassisnummer van het voertuig door middel van een chemisch procédé aangebracht in de ruiten van de wagen. Hierdoor verliest het voertuig voor potentiële dieven een deel van zijn waarde. De autodief moet immers de autoruiten vervangen en dit is een kostelijke zaak. Bovendien wordt het nummer opgeslagen in een databank die de politiediensten 24/24 kunnen raadplegen. Een nuttig instrument dus voor de politie om de rechtmatige eigenaar van een teruggevonden voertuig op te sporen. Inschrijven voor de actie is vereist. Dit kan door contact op te nemen met Preventiedienst De Haan, Stationsstraat 27 in De Haan of door je gegevens te mailen naar preventie@dehaan.be of per fax naar het faxnummer 059 23 59 86. Alle aanvragen moeten uiterlijk op 17 april binnen zijn. Je wordt verwittigd wanneer je kan komen met je wagen. Op 27 april breng je dan je identiteitskaart, inschrijvings- en verzekeringsbewijs mee.

19


Cultuurdienst

cultuur bibliotheek. Grotestraat 10, De Haan 059 34 10 80 bibliotheek@dehaan.be

/

Start-to-game

Vanaf 3 april 2013 kunnen gameliefhebbers elke woensdagnamiddag en zaterdag terecht in Openbare Bibliotheek Canticleer, Grotestraat 10. Er wordt een gameruimte ingericht met een playstation waar jong en oud gratis games kunnen uitproberen. Het gameproject wordt tijdens de zomermaanden uitgebreid in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.

'Lezen vroeger, nu en morgen' – Erwin Taets Lezing .

059 24 21 33 cultuur@dehaan.be www.dehaan.be/cultuur

/

Bib-aan-huis

U leest graag boeken en/of kijkt graag naar films, maar een bezoek aan de bibliotheek is voor u niet haalbaar? Dan is Bib-aan-huis, de dienst die zich richt tot senioren die moeilijk te been zijn en andersvaliden, iets voor u! Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken, brengt een bibliotheekmedewerker u een eerste bezoekje en noteert welke boeken u graag leest of waar uw interesses liggen. Daarna bezorgt een Bib-aan-huis vrijwilliger de door u gekozen materialen bij u thuis. Geïnteresseerd? Neem contact op met Openbare Bibliotheek Canticleer.

In het kader van 'Digitaal Week 2013' nodigt Bibliotheek Canticleer op 25 april 2013 om 19u auteur en docent/onderzoeker aan KATHO/ Associatie KU Leuven, Erwin Taets, uit. Erwin Taets vertelt over de invloed van de nieuwe digitale leesmogelijkheden op ons leven. Het is een wervelend verhaal over de geschiedenis van het lezen, van leestekens tot smileys, van pers tot pixels en van boeken tot e-readers.

Een wandeling richting Compostela Lezing .

Twee vriendinnen, verenigd in hun passie voor de natuur, beslissen om samen een tocht van 500 km naar Santiago de Compostela te ondernemen ten voordele van Natuurpunt. Op 13 september 2012 vertrokken ze voor een wandeling die drie weken duurde… Op vrijdag 14 juni 2013 om 18.30u brengen Doris van Parys en Bernadette Jansseune u het relaas van hun reis in Bibliotheek Canticleer. Een boeiend verhaal over de spiritualiteit van de Camino, échte ontmoetingen en het belang van deze tocht voor de Uitkerkse Polders.

Voor beide lezingen kunt u zich gratis inschrijven in Bibliotheek Canticleer of in haar uitleenposten. 20

/

Tweedehands strips gezocht

De bibliotheek van Haan zoekt voor haar jaarlijkse strandbibliotheken strips. Dit mogen zowel stripverhalen voor kinderen als voor volwassen zijn, alsook verhalen in het Frans, Duits… We vragen enkel dat de boeken niet al té beschadigd zijn en dat ze nog al hun pagina’s bevatten.


i nternationale tentoonstelling.

Confrontaties 10

is een groepstentoonstelling met werken van Sama (Frankrijk), Wolfgang Mussgnug (Duitsland), Carlo Zoli (Italië), Jeroen van de Brug (Nederland), Eddy Van Meulebroeck (België) en Wouter Mulier (België). Op deze hoogstaande internationale tentoonstelling kan men naast schilderijen ook kunstwerken uit glas, brons en keramiek bewonderen. Iedereen is welkom op de vernissage op vrijdag 29 maart om 20u. De tentoonstelling loopt van 30 maart t.e.m. 20 mei en is open elke dag tijdens de paasvakantie, daarna op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en feestdagen telkens van 11 tot 18u. De toegang is gratis. > Plaats: Ontmoetingscentrum d’Annexe

/

Jeroen van de Brug

1025 jaar Vlissegem

Vlissegem duikt in 988 in de bronnen op als parochie: Fleskenhem in Flandris. In 1988 was er een grootse viering van het 1000- jarig bestaan van Vlissegem en een groot Oogstfeest op 18 september. De 1025ste verjaardag van het dorp in 2013 willen we ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De Werkgroep Geestig Vlissegem zal samen met Heemkring De Haan "Tussen Noordee en Noordzee" een retrospectieve tentoonstelling organiseren over Vlissegem met kiekjes uit vervlogen tijden. We doen ook een oproep om de expo "klasfoto’s" van vorig jaar uit te breiden. Verder wordt er gefocust op ‘De schoonste dag van de Vlissegemnaars’: de huwelijksdag en hét portret van de gehuwden.

Oproep Wie thuis over Vlissegemse trouwfoto’s beschikt en wenst mee te werken aan de expo, mag ons contacteren. We komen dan langs om de foto(’s) ter plaatse in te scannen. Het resultaat ziet u in de tentoonstelling ‘1025 jaar Vlissegem’ tijdens Vlissegem Kermis 2013. Beeldmateriaal met een woordje uitleg mag je ook via mail bezorgen. Contactpersoon: Ronny Vandaele Westdieplaan 2, De Haan (Wenduine) 0496/307261 | ronnyvandaele@telenet.be

foto1: Vanwonterghems en Vandaeles aan de kerkpoort; foto 2: Hervé Wouters met dochter Ilse; foto 3: René en Andrea Pockelé.

21


losse babbel Ikzelf woon hier zeer graag en draag De Haan hoog in het vaandel. Naar het strand kan ik zelden omwille van de vele optredens in de zomer, doch de gemoedelijke sfeer, de belle epoque stijl en het afwezig zijn van massatoerisme, zorgt ervoor dat ik mij in De Haan thuis voel. Ik kijk overigens elke dag uit op natuurgebied… wat kan een zanger nog meer wensen om tot rust te komen na een optreden of om in alle stilte nummers te kunnen schrijven?"

Wanneer is jouw zangcarrière van start gegaan?

/ David Vandyck Dit jaar brengt onze eigenste David Vandyck zijn tweede album uit. Dringend tijd dus voor een losse babbel met deze beroemde Hanenaar.

David, vertel eens, hoe heb jij voor het eerst kennis gemaakt met onze kustgemeente ? David "Ik ben geboren in Waregem in 1978 en studeerde aan de ESHAL te Brussel. Mijn vaderlijke en moederlijke grootouders hadden allebei een caravan op camping Ideal te Wenduine. Die caravans stonden recht t.o.v. elkaar en zo hebben beiden elkaar op vakantie leren kennen. Die liefde voor de zee en De Haan–Wenduine is altijd gebleven. Zo staat oma nu nog altijd met haar caravan op camping Ideal. Gezien we zeer veel op vakantie kwamen in Wenduine, besloten mijn ouders in 2000 definitief te verhuizen naar de kust, eerst naar Wenduine, later naar de Pater Vandermoerelaan in De Haan.

22

David "Ik zing eigenlijk al van mijn 8 jaar en ben een supergrote fan van Will Tura wiens optredens ik samen met mijn ouders heb afgeschuimd. Ik heb veel van Will geleerd. Van mijn papa erfde ik de liefde voor de Franse muziek. Mijn ooms zijn trouwens afgestudeerd aan het conservatorium te Brussel wat in die tijd helemaal niet zo evident was. Mijn mama, die in 2003 overleed, liet mij dan weer kennis maken met de Vlaamse muziek. Ik heb altijd zelf nummers geschreven en opgenomen en heb, zoals alle succesvolle artiesten, moeten vechten voor mijn vaste stek in de Vlaamse muziekwereld. Uiteindelijk heeft theaterbureau Thienpont mij op een avond zien optreden, waarna ik de mogelijkheid kreeg om met de gekende producer Patrick Hamilton 3 nummers op te nemen. Met deze nummers ben ik vervolgens naar platenmaatschappij CNR gestapt, met wie ik tot op heden nog steeds een platencontract heb. De kennismaking met het grote publiek gebeurde met de single ‘Een superlange nacht’ en mijn optreden in het VTM-programma ‘Anne’s Vlaamse 10’ gepresenteerd door Tess Goossens. Daarna volgde de single ‘Met heel mijn hart’, een nummer 1-hit in de Ultratop alsook in voormeld muziekprogramma."

Meer weten? Surf naar: www.davidvandyck.be


DAMO | SAN MARTINO | BETTY BARCLAY | FRANK WALDER | BIANCA | TONI DRESS | ATMOS ACCENT-WEEKEND | RABE | BEAUMONTCHANTELLE | EMPREINTE | SCHIESSER | RINGELLA

Jonge & elegante damesmode – Lingerie en nachtmode voor dames & heren Monicastraat9 9(naast (naastdedekerk), kerk),8420 8420DeDeHaan Haan––T T059 059232334343434 Monicastraat

Indien u wenst te adverteren in het gemeentelijk informatieblad kunt u ons vrijblijvend contacteren.

informatieblad@dehaan.be


Gemeentelijk Informatieblad maart 2013  
Gemeentelijk Informatieblad maart 2013  
Advertisement