__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BERLARE

Voor het eerst naar school in Berlare Is jouw kind geboren in 2019? Ben je op zoek naar een school in Berlare? Deze brochure geeft info over het kleuter- en lager onderwijs in Berlare. Neem de tijd om een school te kiezen voor jouw kind. Verken (digitaal) verschillende scholen, maar kies vooral een school waar jullie gezin zich goed bij voelt.

Huis van het Kind Berlare - Molendreef 19 - 052 43 25 44 huisvanhetkind@berlare.be - www.huisvanhetkindberlare.be


Voorwoord

Voorwoord De eerste schooldag. De start van een boeiende schoolcarrière. Een grote stap zowel voor kinderen als voor hun ouders. Als lokaal bestuur in Berlare zijn we ons bewust van het belang van kleuteronderwijs. Elk kind heeft het recht om naar school te gaan. Daarbij willen we ook de nodige informatie en ondersteuning bieden aan ouders in de zoektocht naar de juiste school. Naast de praktische schoolinformatie, biedt deze brochure ook handvaten en informatie aan die nauw aansluiten bij de schoolwerking. Denk maar aan info over de CLB’s, kinderopvang, het belang van kleuterparticipatie, het groeipakket en de voordelen van een UiT-Pas. Veel succes in deze boeiende zoektocht. We wensen jouw kind dan ook een heel mooie schoolstart toe! Schepen van Onderwijs - Urbain Van Boven


Inhoud

Inhoud Voorwoord...............................................................................................2 Inhoudstafel...........................................................................................3 Kleuterparticipatie...............................................................................4 De vijf Berlaarse basisscholen: Vrije basisschool De Duizendpoot Berlare.................6 Vrije basisschool Sint-Jozef Overmere.........................7 Gemeenteschool Uitbergen.............................................8 GO! Basisschool Ten Berge Berlare ..............................9 Vrije basisschool De Kleurenboog Donk.....................10 Groeipakket..............................................................................................11 Voor - en naschoolse kinderopvang ..............................................12 Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) ....................................14 UiTPAS.......................................................................................................15

© Nina Ediers Tekent


Kleuterparticipatie

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool bijvoorbeeld een prima plek om Nederlands te leren. Leerplicht én belang van de kleuterschool De officiële leerplicht is er vanaf de leeftijd van 5 jaar. Een kind wordt dus leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 5 jaar wordt. Al is het aangeraden om jouw kind al vroeger te laten kennismaken met de kleuterschool. In samenwerking met Kind en gezin en de scholen sensibiliseren we ouders rond het belang van kleuteronderwijs. De boodschap is: laat uw kind van 2,5 jaar naar school gaan. Ze doen nieuwe ervaringen op en worden zelfstandiger. Stilletjes aan bereiden ze zich voor op het lager onderwijs. Hieronder kan je zien vanaf wanneer jouw kind naar school mag. Dit kan vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Dit zijn alle instapmomenten voor het schooljaar 2021-2022. Vanaf wanneer mag mijn kind naar school? Mijn kind is geboren ...

Dus het mag starten ...

op of voor 1 maart 2019

na de zomervakantie, vanaf 1 september 2021

op of voor 8 mei 2019

na de herfstvakantie, vanaf 8 november 2021

op of voor 10 juli 2019

na de kerstvakantie, vanaf 10 januari 2022

op of voor 1 augustus 2019

de eerste schooldag van februari, 1 feb. 2022

op of voor 7 september 2019

na de krokusvakantie, vanaf 7 maart 2022

op of voor 19 oktober 2019

na de paasvakantie, vanaf 19 april 2022

op of voor 30 november 2019

na het hemelvaartverlof, vanaf 30 mei 2022

vanaf 1 december 2019

na de zomervakantie, vanaf 1 september 2022


Vrije basisschool Duizendpoot Berlare Nieuwstraat 8, 9290 Berlare 052 42 37 29 secretariaat@duizendpootberlare.be www.duizendpootberlare.be www.facebook.com/DeDuizendpootBerlare

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 • Digitaal: www.duizendpootberlare.be • Telefonisch: neem contact op met het secretariaat tijdens de schooluren (052/ 42.37.29) of met de directie (0478/64.41.03) en maak een individuele afspraak.

Visie Vrije basisschool ‘De Duizendpoot’ Onze school heeft een lage drempel. Elk kind telt, niemand krijgt een stempel. We geven onderwijs op maat, of het nu makkelijk of moeilijk gaat! Kennis is niet onze enige zorg, we staan voor een breed aanbod borg. Ons kan je heel wat nieuwe dingen vragen, alles wordt door het hele team gedragen. Het rust niet alleen op onze schouders, we kunnen ook rekenen op onze ouders. We gaan met iedereen positief op weg, het is in plustaal dat ik dit zeg. Handelen doen we vanuit onze christelijke achtergrond, en zo is de cirkel rond.


Vrije basisschool Sint-Jozef Overmere Schoolstraat 1, 9290 Berlare 09 367 68 36 stjozef@olvts.be www.sintjozefovermere.be Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 • Neem contact op met het schoolsecretariaat (09 367 68 36 of stjozef@olvts.be ) en maak een individuele afspraak. • Deze afspraak gebeurt, vanwege corona, bij voorkeur na schooltijd tussen 15.30 uur en 16.30 uur. • Indien dit niet past maken we een andere individuele afspraak buiten de lesuren. Je krijgt de mogelijkheid tot info, inschrijving en rondleiding.

Kernwaarden van Vrije basisschool Sint-Jozef Overmere * Betrokkenheid: we werken in onze school aan een hoge betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders. * Positiviteit: élk kind is uniek en krijgt alle kansen. * Respect: respect verdienen alle kinderen, leerkrachten en ouders in onze school. * Ontplooiing: dat alle kinderen kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. * Vertrouwen: in onze school krijgen alle kinderen, leerkrachten en ouders het vertrouwen zodat samenwerken kan gebeuren in een open en eerlijke manier.


Gemeenteschool Uitbergen Kleine Kouterstraat 1, 9290 Berlare 09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@telenet.be www.berlare.be/gemeenteschooluitbergen Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 • •

Inschrijvingen gaan enkel door op afspraak. Dit kan telefonisch: 09 367 50 88 Of via mail: secretariaat.uitbergen@gmail.com Samen met de klasjuf kan je zo kennismaken met onze school.

“Ieder kind is een uniek persoon en, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit. Als kleine, fijne school vinden we het belangrijk dat elk kind zich goed voelt. Binnen een veilige en warme schoolsfeer hebben we oog voor de eigenheid van onze leerlingen en zetten hun talenten en krachten optimaal in. Door de nauwe band met onze leerlingen en onze krachtige leeromgeving streven we naar een optimaal welbevinden. Als leerlingen lekker in hun vel zitten, dan leren ze beter.”


GO! Basisschool Ten Berge Berlare Galgenbergstraat 39, 9290 Berlare 052 42 35 04 directeur@tenberge.be www.tenberge.be www.facebook.com/tenbergeberlare Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 • •

Neem contact op met onze school via telefoon of e-mail: 052 42 35 04 of directeur@tenberge.be Wij plannen graag met jou een moment in voor een individuele rondleiding na de schooluren.

GO! Basisschool Ten Berge Berlare • is gelegen in een bosrijke omgeving met veel ruimte waarin ieder kind vrijuit kan ontdekken, spelen en leren. • heeft een eigen sport- en bewegingszaal en opvang op het domein. • biedt een brede zorgomkadering met een individuele benadering van ieder kind • is een taal- en cultureel actieve school gekoppeld aan buitenschoolse activiteiten.

heeft oog voor taalbeleid. Naast Nederlands voorzien we vanaf de derde kleuterklas Franse taalinitiatie. Kies je voor onze school, dan kies je voor wijsheid, geduld en héél véél liefde! •


Vrije basisschool De Kleurenboog Donk Donklaan 119, 9290 Berlare 09 367 81 84 directie@dekleurenboog.be www.dekleurenboog.be Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 • • •

Inschrijvingen gebeuren enkel op afspraak omwille van de gekende coronacrisis. Neem contact op met onze school. Dit kan via mail: directie@dekleurenboog. be of telefonisch: 09 367 81 84. Tijdens de afspraak ontvang je alle nodige informatie en krijg je een rondleiding op de school.

Wat wij te bieden hebben: • Een kleine school met een groot hart en een familiale sfeer. • Gemakkelijk te bereiken, veilige omgeving en veel parkeergelegenheid. • Systematische opvolging van de ontwikkeling en groei van uw kind én aandacht voor de noden van uw kind. • Typelessen in het vierde leerjaar. • Een sociale school • Een school waar kinderen centraal staan met al hun talenten • Onze waarden: betrokkenheid, groei, vertrouwen, plezier en respect


Het Groeipakket

Wat is het Groeipakket? Sinds 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag werd omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het groeipakket bestaat voor elk kind uit: •

Startbedrag - dit is 1.144,44 euro bij de geboorte of adoptie van een kind

Basisbedrag - dit is maandelijks 166,46 euro (opgelet: is je kind geboren voor 1 januari 2019, dan behoudt het, het huidige basisbedrag)

Schoolbonus - dit is afhankelijk van leeftijd en wordt telkens in augustus gestort

Sommige gezinnen krijgen één of meer toeslagen als extra steun •

Zorgtoeslag - een maandelijkse extra toeslag voor (half)wezen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke zorgnood.

Sociale toeslag - een maandelijkse extra toeslag afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen in je gezin.

Participatietoeslag - dit is de kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en de schooltoeslag.

Wie heeft recht op het Groeipakket? •

Alle kinderen die in Vlaanderen wonen, ongeacht hun geboortedatum, hebben recht op het startbedrag, basisbedrag en de schoolbonus.

De participatietoeslag (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag) geldt enkel voor kinderen die naar de kinderopvang (zonder inkomenstarief) gaan of (kleuter)onderwijs volgen in een door Vlaanderen vergunde instantie.

Meer info www.groeipakket.be of bel naar 1700 (gratis nummer)


Voor - en naschoolse kinderopvang Vanaf het moment dat je kind naar school gaat, kan je beroep doen op voor - en naschoolse kinderopvang. In onze gemeente heb je verschillende mogelijkheden. Gemeente Berlare organiseert buitenschoolse kinderopvang op drie locaties: in Berlare, Overmere en Uitbergen. Voor en na school kunnen de kinderen van de scholen De Duizendpoot, Sint-Jozef Overmere en gemeenteschool Uitbergen terecht in de opvanglocatie, het dichtste bij de school. ‘s Morgens kunnen kinderen er terecht vanaf 7 uur en ‘s avonds is dit tot 18.30 uur. In vakanties én op schoolvrije dagen kunnen alle kinderen (dus ook leerlingen van Ten Berge en De Kleurenboog) terecht op deze opvanglocaties. Inschrijven is noodzakelijk. Als je jouw kind wil inschrijven voor de gemeentelijke kinderopvang neem dan contact op met de dienst vrije tijd. Zij bezorgen je de nodige informatie om de inschrijving in orde te brengen. Er is mogelijkheid tot sociaal tarief, twijfel niet om dit aan te vragen wanneer je denkt hier beroep op te kunnen doen. De Boomhut (Berlare) Gaver 72 9290 Berlare 052 43 25 45

De Speling (Overmere) Burgs. De Lausnaystraat 79 9290 Berlare 052 43 25 46

‘t Biebelotje (Uitbergen) Veerstraat 13 9290 Berlare 052 43 25 47

BS De Duizendpoot

BS Sint-Jozef

BS Uitbergen

Meer info www.berlare.be/kinderopvang, 052 43 25 40 of kinderopvang@berlare.be

Naast buitenschoolse kinderopvang organiseert gemeente Berlare in de paas - en zomervakantie ook sportkampen en speelpleinwerking. Meer info dienst vrije tijd, 052 43 25 40, jeugd@berlare.be, sport@berlare.be


Voor - en naschoolse kinderopvang Twee basisscholen in onze gemeente voorzien zelf voor - en naschoolse kinderopvang op normale schooldagen. BS Ten Berge en BS De Kleurenboog. BS Ten Berge organiseert zelf voor - en naschoolse kinderopvang op de school tijdens normale schooldagen. De voorschoolse opvang is open vanaf 7 uur. Na school is er opvang voorzien tot 18 uur. Op woensdag- namiddag voorzien ze opvang tot 17 uur. Meer info www.tenberge.be, 052 42 35 04 of directie@tenberge.be

BS De Kleurenboog organiseert zelf zelf voor - en naschoolse kinderopvang op de school tijdens normale schooldagen. De voorschoolse opvang is open vanaf 7 uur. Na school is er opvang voorzien tot 18 uur. Op woensdagnamiddag is er géén opvang op school zelf, maar dan kan jouw kind wel naar de kinderopvang De Speling in Overmere gebracht worden. Meer info www.dekleurenboog.be, 09/367 81 84 of directie@dekleurenboog.be


Centrum voor

Leerlingenbegeleiding

Elke erkende school in Vlaanderen (dus ook in Berlare) werkt samen met een CLB. CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De organisatie informeert, helpt, begeleidt. Zij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school. Ze zijn volledig onafhankelijk van de school, hebben beroepsgeheim en werken altijd gratis. Een CLB kan helpen bij vragen over: •

Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, ...

De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s ...

Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...

Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

In Berlare zijn er drie CLB’s actief. Iedere school wordt ondersteund door één CLB. Hieronder vind je de gegevens terug en ook met welke scholen ze samenwerken.

GO! CLB Dender Vrij CLB Waas en Dender

Vrij CLB Wetteren Hoenderstraat 53, Zonnestraat 25 9230 Wetteren 9300 Aalst 09 369 22 21 053 60 32 80 www.vrijclb.be www.clbaalst.be directie@clbaalst.be dendermonde@vclbwaasendender.be info@clbwetteren.be Dijkstraat 43, 9200 Dendermonde 052 21 52 53 www.vrijclb.be

BS Ten Berge

BS De Duizendpoot

BS Sint-Jozef BS De Kleurenboog BS Uitbergen


Info over UiTPAS

UiTPAS is jouw spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Met een UiTPAS kun je punten sparen. Die punten kan je ruilen voor leuke extra’s zoals kortingen, cadeaus of gratis tickets. Wie een UiTPAS koopt, krijgt al meteen een aantal welkomstvoordelen. In Berlare krijg je een gratis minigolfbeurt en een eenmalige korting van 2,50 euro voor een voorstelling in CC Stroming (in eigen beheer).

Kansentarief Mensen met een beperkt inkomen genieten van sterk verminderde tarieven op UiTPAS-activiteiten. Met deze pas betaal je minder als je naar een activiteit (bv. sportkamp, speelplein) gaat. Voor een dagactiviteit betaal je 3,00 euro en voor een meerdaagse activiteit betaal je 25% van de kostprijs. Natuurlijk kan je ook punten sparen en ruilen. Ook in de Berlaarse scholen kan je gebruik maken van deze UiTPAS met kansentarief. Zo kan je deelnemen aan schooluitstappen (theaterbezoek, sportdagen, bos - en zeeklassen, enz.). Gemeente Berlare draagt de helft van de kostprijs bij en de school past het verschil bij. Denk je dat je in aanmerking komt? Neem contact op met de sociale dienst: sociaalhuis@ocmwberlare.be of 093269710.

Kostprijs Een UiTPAS kost 5,00 euro. Ben je minderjarig, dan betaal je 2,00 euro. De UiTPAS blijft geldig. Een UiTPAS met kansentarief is gratis, maar moet wel elk jaar opnieuw worden verlengd. Verkooppunten: bibliotheek Berlare, dienst vrije tijd Berlare, CC Stroming, dienst citymarketing en voor een UiTPAS met kansentarief kan je terecht in het Sociaal Huis.

Meer info www.berlare.be/uitpas.html, uitpas@berlare.be


Deze brochure is een fijne samenwerking tussen Huis van het Kind Berlare, gemeente Berlare en de vijf Berlaarse basisscholen.

berlare

Gemeenteschool Uitbergen

v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare

Profile for Gemeente Berlare

Voor het eerst naar school in Berlare  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded