Page 1

VEERSE

KR A N T

Informatieblad, jaargang 17 no. 6

oktober 2013

Bereikbare gemeente

Werken aan de traditie

Op zaterdag 28 september is de gemeente voor nood- en crisissituaties alleen bereikbaar via tel. 06 51520351 voor meldingen over milieuzaken en via 06 20010080 voor meldingen over de openbare ruimte. Oorzaak is de aansluiting van de nieuwe zonnepanelen. Meer daarover op pag. 5.

Schoonste strand

Ieder jaar organiseert Stichting Nederland Schoon de verkiezingen ‘Schoonste strand van Nederland’. Bij een 3-tal objectieve inspecties wordt de schoonheidsgraad van het badstrand met duinovergang en aansluitend parkeerplaats vastgesteld. Dit resulteert er in dat het strand in een bepaalde categorie valt. De Veerse stranden staan de afgelopen jaren steeds in de top 10 van de hoogste categorie ‘Zeer schoon’ met in 2004 en 2005 en 2013 zelfs een 1e plaats. Dit jaar behaalde Domburg de hoogste score. Overigens staan ook de Veerse stranden van Oostkapelle, (no. 6), Zoutelande (no.7) en Vrouwenpolder (no. 10) in de top tien. Zouteland kreeg bovendien de titel ‘Beste Strand’ van ZOOVER toebedeeld. Sinds dit jaar bepalen de inspecties nog maar voor vijftig procent het eindresultaat. De andere vijftig procent wordt bepaald door het publiek dat via internet een stem kan uitbrengen.

Strand- en duinbeleid

De gemeente legt zich een verplichting op om te bezuinigen op uitgaven voor het strand- en duinbeleid en beheer. Overigens mag dit niet ten koste gaan van positieve kwalificaties als ‘Schoonste Strand’ of de ‘Blauwe Vlag’. Ook nieuwe ontwikkelingen en het aansluiten op wensen en behoeften van recreanten krijgen de nodige aandacht, steeds met de opmerking dat de veiligheids- en natuurfuncties niet in het geding mogen komen. Dus behalve het schrappen van minder urgente zaken is er ook ruimte voor nieuwe mogelijkheden ingebouwd in de opgestelde kadernota. Het college geeft wat voorzetten voor een jaarrond aantrekkelijk stranden duinbeleid. Met alle betrokkenen is vooraf overleg geweest over wensen en ideeën, maar ook bezoeken aan het strand, interviews en facebookreacties zijn meegenomen. Meer over die kadernota op pagina 2.

Klankbord www.veere.nl

Veel bezoekers en gebruikers van www.veere.nl hebben door hun ervaringen wel een mening over hoe gebruiksvriendelijk de gemeentelijke website is. Vaak positief, maar soms ook wat knorrig omdat je niet direct vindt wat je zoekt. Het kan altijd beter ... en dat moet je dan niet uit de weg gaan vindt ook de gemeente. Om de gebruikers een stem te geven bij het bouwen van een nieuwe gemeentelijke website wil de gemeente een kleine groep inwoners (maximaal 5 personen) uitnodigen ‘periodiek’ mee te denken over de gebruiksvriendelijkheid. Wie die kans wil benutten, kan zich voor die klankbordgroep aanmelden vóór1 oktober via webmaster@veere.nl

foto: Firi den Hoedt

Bij een snikhete zomer hoort een goede dorstlesser. De Stichting Op Goede Gronden heeft met herstel van vergeten landbouwtradities daarop een streekgebonden antwoord gevonden: De ‘Veerse Witte’. Dat is een witbier gebrouwen uit een al even

streekeigen tarweras: Zeeuwse Witte. Het past allemaal perfect in de opzet van de stichting om oude vergeten en verdwenen plantenrassen van de teloorgang te redden. Het bewerken van het land gaat op authentieke wijze met alou-

Oproep voor ondernemers! Veerse vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving en doen hun werk belangeloos. Tijd om iets terug te doen! Als onderdeel van het evenement Meet & Match op 12 november gaan Stichting Welzijn Veere en de gemeente Veere in samenwerking met de Ondernemersmanager daarom de Veerse vrijwilligers in het zonnetje zetten. Heeft u als ondernemer vrijkaartjes beschikbaar? Kunt u een rondleiding of workshop verzorgen? Heeft u wellicht iets anders wat u vrijwilligers kunt aanbieden? Geef het door! Uiteraard zorgt dit ook voor een stukje positieve publiciteit... Ondernemers kunnen eventuele activiteiten of tips doorgeven aan Ard-Jan Francke via a.francke@veere.nl of 0118-555217 Meer weten over Meet en Match, hét evenement waar vrijwilligers en ondernemers elkaar ontmoeten? Kijk dan op pagina 3.

Burgernet draagt bij aan de veiligheid Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Burgernet werkt via een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. De gemeente Veere is net als vrijwel alle gemeenten in Nederland aangesloten bij Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdachte of een vermist persoon kan opsporen. Vandaar de oproep van burgemeester Van der Zwaag aan inwoners om zich aan te melden via www.burgernet.nl. Pagina 12.

de werktuigen en paardenkracht. Op 20 augustus is de Zeeuwse Witte binnengehaald. Omdat het werk van de stichting mooi aansluit bij het Veers DNA leverde burgemeester Rob van der Zwaag met hart en ziel daaraan een bijdrage.

vanaf januari 2014

Van 1 duobak naar 2 minicontainers Door het verdwijnen van de duobak verandert ook de frequentie van afvalinzameling. Huishoudens krijgen twee zogenaamde minicontainers (beide van 180 liter): 1 voor huishoudelijk restafval en 1 voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). De bakken worden dan om de week geleegd. De nieuwe manier van inzamelen gaat in op 1 januari 2014. Dan stopt ook de inzameling van klein chemisch afval door de chemokar. Met dergelijk afval kunnen inwoners terecht bij de milieustraat. De veranderingen zijn vorig jaar al vastgelegd in de nota inzameling huishoudelijk afval. De wijziging heeft officieel ter inzage gelegen. Daarop waren geen zienswijzen ingediend. Eind dit jaar zijn de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing bekend. Alle bewoners en eigenaren van woningen krijgen via een brief en de afvalkalender bericht over de wijzigingen met daarin de nieuwe inzamelroutes en manier van aanbieden.


Veerse Krant 2

Opzet nieuw beleid strand- en duingebied

Facebookactie ontwerp coverfoto

De gemeente heeft in onder andere de Structuurvisie 2025 al wat ballonnen opgelaten over nieuw beleid voor het strand- en duingebied. Een aantal voorstellen is al terecht gekomen in het dit jaar vastgestelde Bestemmingsplan Buitengebied. Veel voorstellen en ideeën lagen echter nog op een besluit te wachten. Het college heeft daarover keuzes gemaakt en die in september aan de gemeenteraad voorgelegd in een ‘kadernota strand- en duingebied’. Vast stond al dat de stranden tussen Vlissingen en Westkapelle het etiket ‘intensieve dagrecreatie en vermaak’ kregen opgespeld terwijl voor het kustgebied Domburg - Vrouwenpolder de nadruk meer ligt op de natuurbeleving. Recreatie is overigens voor alle stranden een belangrijke functie. Uit die zonering is weer een verdeling voortgevloeid in themastranden:

algemene zin is gericht op seizoensverlenging en een jaarrondbeleving van het strand (4 seizoenen-kust). Hierin past een flexibele werkwijze voor het plaatsen van de basisvoorzieningen op de badstranden zoals openbare toiletten, die permanent op het strand aanwezig zijn en ook in de weekends jaarrond open moeten zijn.

 Zoutelande: familiestrand/ senioren Westkapelle: familie/ sportvissersstrand Noordduine: sportstrand/ jongeren Domburg: familie/ bad/ wellnessstrand Oostkapelle: familie/ natuurstrand Vrouwenpolder: familie/ natuurstrand Veerse Dam: sportstrand Neeltje Jans: natuur- en ecostrand/ jongeren/ senioren

In het project Vrouwenpolder is met het oog op een versterking van de strand-landrelatie het realiseren van een bijzondere (jaarrond) kinderspeeltuin opgenomen. Daarbij wordt gedacht aan een inrichting en toestellen, die op een innovatieve en duurzame manier gebruik maken van de natuurlijke omstandigheden (wind, water, zand).

Het Veerse Meerstrandje bij Vrouwenpolder heeft de bestemming recreatie-strand gekregen. De Veerse Dam is aangewezen als een recreatieve hotspot. Een hotspot is een gebied dat door zijn strategische ligging, voorzieningenniveau of bereikbaarheid in aanmerking komt voor een meer stedelijke of recreatieve dynamiek. De 34 km kuststrook waarop de Kadernota betrekking heeft bestaat uit: K 28 km strand; K 6 km boulevard en dijken; K ruim 80 duin- en dijkovergangen; K ca. 15 kilometer duin- en dijkwandelpaden; K 80 hectare beschermd natuur duingebied; K 29 strandpaviljoens; K bijna 6.000 dagcabines; K 350 strandslaaphuisjes; K 12 strand- en reddingsposten; K strandvoorzieningen (afvalbakken, loopplanken, douches, sport- en spelvoorzieningen e.d.); K een kitesurfcentrum; K een catamarancentrum.

DNA Het beleid voor het strand en duingebied is gericht op handhaving en versterking van de diversiteit met een eigen identiteit, dus aansluiting bij het DNA van de kustplaatsen. De Veerse schaal en omvang is maatgevend voor nieuwe ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met de natuurbelangen. Het toeristisch-recreatief beleid in

Op de badstranden die toegankelijk zijn met een rolstoel wil het college een compleet aangepast voorzieningenpakket inclusief invaliden parkeerplaatsen, rolstoelgeschikte dagcabines met een loopplankenterras, strandrolstoel en invalidentoilet. Veilig Het dagelijkse toezicht gebeurt door de strandwachten van de SSV. Zij kunnen preventief optreden en waarschuwen. Handhavend optreden kunnen zij niet. Daarom is destijds de afspraak gemaakt dat bij escalaties de SSV een beroep kan doen op de gemeentelijke BOA’s en politie. In de praktijk werkt dit niet optimaal. Daarom wil het college in 2014 een proef met de inzet van een ‘strand BOA’. Die kan bijvoorbeeld ook het gedrag van hondenbezitters en ruiters beïnvloeden. Een veelgehoorde klacht is dat de opruimverplichting van uitwerpselen op met name de duinovergangen in de praktijk niet of nauwelijks wordt nageleefd. Naast het toezicht overdag blijft er gedurende 6 weken in de maanden juli en augustus nachtbewaking op de stranden vanaf Vlissingen tot Vrouwenpolder door inhuur van een particuliere beveiligingsdienst.

Gemeente zichtbaarder door ‘social media’ ‘Social media zijn hot’, maar wat valt er precies onder? Het is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee je informatie met elkaar kunt delen op een gebruiksvriendelijke en leuke manier. Niet alleen in de vorm van tekst, maar ook in beeld en geluid. In Veere maakt de gemeente daarom ook gebruik van Twitter, diverse Apps, een eigen Youtube kanaal voor filmpjes en een Facebookpagina. Twitter Twitter biedt informatie en brengt de dialoog op gang. Het aantal volgers is in een jaar tijd met bijna 2000 toegenomen en stijgt nog elke dag. Het blijkt goed te werken om concrete vragen snel te beantwoorden en problemen op te lossen. Apps De Apps houden geïnteresseerden ook mobiel op de hoogte. De Gemeente app brengt nieuws en informatie zoals die ook op de website is te vinden. De I-Tourist app is met name gericht op de toerist met nuttige en toeristische informatie. Ook de Parkeerapp zal met name door toeristen worden gebruikt, maar ook inwoners kunnen hier nuttige informatie vinden. In de Politiek Archief app zijn op een eenvoudige manier makkelijk raadstukken op te zoeken. Op het Youtube-kanaal van de gemeente staat een promotiefilm, maar ook informatiefilmpjes over onder andere trouwen, de verschillende Apps en de Structuurvisie. Facebook Begin dit jaar is de gemeentelijke Facebookpagina in de lucht gegaan. Het aantal volgers is daar inmiddels ook fors gestegen, maar het kan altijd beter. Facebook is iets minder vluchtig dan Twitter. De pagina is bestemd voor actualiteiten, evenementen, mededelingen en andere informatie die voor inwoners interessant kan zijn. Facebook is ook een aanvulling op de Veerse Krant die vanwege de lagere verschijningsfrequentie toch minder actueel is. Facebook biedt de mogelijkheid links, foto’s en filmpjes te plaatsen. Vragen of opmerkingen zijn bovendien direct te beantwoorden. Ontwerp een coverfoto Om de Facebookpagina van de gemeente nog mooier te maken, nodigt de gemeente inwoners uit een coverfoto te ontwerpen. Dat mag een foto zijn van de omgeving, een evenement of een karakteristiek gebouw of gebeurtenis in de gemeente. Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom. De enige twee voorwaarden om mee te doen zijn: klikken op ‘Vind ik leuk’ op de Facebookpagina en de garantie geven dat de foto rechtenvrij is te plaatsen (ook nadat de actie is afgelopen). De gemeente selecteert elke week een favoriet en plaatst die als cover. De foto die aan het einde van het jaar de meeste ‘likes’ oplevert wint de ingestuurde foto op canvas. Meedoen? Stuur de foto naar: webmaster@veere.nl


Veerse Krant 3

Gemeentehuis verandert dinsdag 12 november in een beursvloer

Meet & Match voor ondernemers en vrijwilligers Stichting Welzijn Veere, gemeente Veere en de ondernemersmanager gaan samen een ‘Meet & Match’ organiseren. Dat gebeurt op dinsdag 12 november in het gemeentehuis in Domburg, Traverse 1. Alle ondernemers, vrijwilliger(s)organisaties, stichtingen, verenigingen, scholen, overheden en andere maatschappelijke organisaties zijn dan van harte welkom. Ruilhandel Ondernemers kunnen overbodige computers, kantoorartikelen, vergaderruimte, menskracht, organisatieadvies, specialistische kennis of bestuurlijke ervaring ter beschikking stellen aan een vereniging. Vrijwilligersorganisaties kunnen bijvoorbeeld een sportdag, workshop, optreden of een netwerk aan ondernemers aanbieden. Het is kortom ruilhandel met gesloten beurs. Deze ruilhandel is niet alleen financieel voordelig; het is ook een buitenkansje om de klantenkring of het netwerk uit te breiden, naamsbekendheid te creëren en imago te versterken. Vrijwilligers maken bovendien kans op een mooie prijs… en het is natuurlijk een gezellige avond in een informele sfeer. Hoe werkt het? Het gemeentehuis verandert tijdens Meet & Match in een beursvloer die is ingedeeld in verschillende categorieën. Voor een succesvolle match is het handig de volgende stappen te doen: 1: ga naar de categorie van uw vraag en aanbod: hand- en spandiensten, organisatieadvies, faciliteiten, ICT, administratie of diversen. 2: ga met elkaar in gesprek over vraag en aanbod. 3: vul het matchformulier in als u een afspraak heeft over vraag en aanbod. 4: bevestig uw match door een slag op de gong! 5: voer uw match uit na het evenement. Tip: een goede voorbereiding is het halve werk. Bedenk daarom vooraf wat u vraagt en wat u kunt bieden!

www.veere.nl Voor digitale producten en diensten

@gemeente_veere facebook.com/gemeenteveere

Wat gaan we doen? 19.00 uur: inloop in gemeentehuis Domburg 19.15 uur: gratis workshop voor ondernemers en vrijwilligers 20.00 uur: officiële opening Beursvloer Meet & Match 21.30 uur: einde Meet & Match 21.35 uur: bekendmaking aantal matches en vrijwilligersprijzen 21.40 uur: hapje en drankje 22.00 uur: einde Vrijwilligersprijs Onderdeel van Meet & Match is het uitreiken van de Vrijwilligers Awards 2013. De awards zijn een waardering voor het werk dat de Veerse vrijwilligers belangeloos doen. De winnaars krijgen een award en een geldbedrag van € 500, te gebruiken voor vrijwilligersactiviteiten. Er zijn 3 categorieën: 1 - de organisatie die zich onderscheidend heeft ingezet voor een andere doelgroep; 2 - de organisatie die samenwerking heeft gezocht met andere (vrijwilligers)organisaties; 3 - de organisatie die zich inzet voor het vergroten van vaardigheden en competenties van vrijwilligers. Nomineren, aanmelden of meer informatie Vrijwilliger(s)organisatie via Henny van Os - Stichting Welzijn Veere via h.vanos@welzijnveere.nl of 0118583687. Ook kunt u bij haar de nominaties voor de vrijwilligersprijs doorgeven. Ondernemers via Ard-Jan Francke, a.francke@veere.nl of telefonisch, 0118-555217.

De gemeente vergadert

Welstandscommissie 3 en 24 oktober, 14 november 09.00 uur - gemeentehuis Domburg De uitslag van de bouwplannen die in de welstandscommissie zijn behandeld

Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg Bezoekadres: Traverse 1, Domburg

Telefoon: Receptie Centrale Publieksbalie Klachten / meldingen Wmo-loket Bestuurssecretariaat Belastingloket

0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118

555 555 555 555 555 555 555

444 447 447 447 380 / 381 447

Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Openingstijden Centrale Publieksbalie: ma t/m woe: 9.00 tot 17.00 uur donderdag: 9.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijkestand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even. DigiDesk: ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur

B&W - Afspraken maken Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via de bestuurssecretaresses. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag en wethouder J. (Jaap) Melse kunt u aanvragen via nr. 555 381. Een afspraak voor de wethouders drs. R.M.A. (René) Molenaar en C. (Chris) Maas en voor de gemeentesecretaris R.S.M. (Rudie) Heintjes kunt u aanvragen via tel. nr. 555 380.

Politie

zie voor actuele informatie www.veere.nl luisteren naar gemeenteraad kan via de website

10 oktober Gemeenteraad, 19.30 uur. 28 oktober commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), 19.30 uur. 29 oktober commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), 19.30 uur 14 november Gemeenteraad, 13.00 uur.

Wie, wat, waar

staan op maandag na de vergadering op www.veere.nl. De uitslag wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Telefonische informatie is alleen mogelijk na de schriftelijke uitslag.

Stads- en dorpsraden 30 september Domburg: Schuttershof, 19.30 uur Koudekerke: De Couburg, 20.00 uur 1 oktober Vrouwenpolder: Ver. gebouw, 20.00 uur 9 oktober Serooskerke: De Zandput, 19.30 uur data onder voorbehoud

De politiepost van het wijkteam Veere is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Burg. Dregmanstr. 21 in Serooskerke. U kunt daar terecht als u aangifte wilt doen, een afspraak wilt maken of iets anders nodig heeft van de politie. Dat kan via tel. 0900 8844 of www.politie.nl

Websites raadsfracties PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.sgpcuveere.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.deteve.nl D66: www.d66walcheren.nl


Veerse Krant 4

Verleden laten leven door toeristische impuls De geschiedenis van mens en landschap kan beter tot uiting komen. Om dat zichtbaarder te maken doet de gemeente mee aan een project. Met innovatieve technieken en nieuwe media geeft het extra glans aan de historie en het landschap van de gemeente. De uitvoering van het project ‘Virtuele reconstructie historie Veers verleden en landschap’ komt bij de Stichting Promotie Zeeland Delta/ Routebureau te liggen. De gemeente draagt dan met ruim 30.000 euro bij in de kosten. Dat geld komt uit de reservering Toeristische Impuls 2013. Door toepassen van nieuwe technieken en gebruik van nieuwe media zijn het

verleden en de bijzondere landschapselementen meer ‘zichtbaar’ voor bezoekers en inwoners. Uitvoering vindt plaats in overleg met diverse organisaties, die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan het project, zoals Landschapsbeheer Zeeland, Archeologische Dienst Walcheren, SCEZ en Bunkerbehoud. Uitvoering en oplevering gebeurt vóór 1 mei 2014.

Verspreid over de gemeente Veere liggen specifieke locaties met een bijzondere historische en landschappelijke betekenis. Het gebied ligt als het ware bezaaid met sporen uit het verleden – sommige goed bewaard, andere nauwelijks herkenbaar. Beleid van de gemeente - vastgelegd in de landschapsvisie - is gericht op instandhouding en versterking van bestaande kwaliteiten van landschap en erfgoed. Het landschap vormt het natuurlijk kapitaal van de gemeente. Het is de reden waarom jaarlijks vele toeristen uit binnenen buitenland het gebied bezoeken en er recreëren. Met het fietsknooppuntensysteem, het wandelnetwerk en het (toekomstige) ruiternetwerk beschikt de gemeente over een perfecte infrastructuur voor recreanten om het gebied te ontdekken. Veel informatie over bijzondere elementen in het landschap is in routebeschrijvingen opgenomen. Promotie Zeeland Delta heeft

Aan ieder historisch element in het landschap kleeft wel een verhaal. De vliedbergen die verspreid door het gebied liggen, de eenzame kapel van Hoogelande, de kleine gehuchtjes, het eenzame kruis in de duinen bij Zoutelande, de kreek van Westkapelle .... Al deze verschillende elementen lijken op het eerste oog niets met elkaar te maken te hebben, maar vertellen gezamenlijk het verhaal van de historie van het landschap

naast de traditionele brochures ook een tweetal applicaties op de markt gebracht (Zeeland Fietsroutes app en Ontdek Zeeland app). De stichting werkt momenteel aan de totstandkoming van een online routeplatform. Daarmee kunnen recreanten hun route (te voet, op de fiets of te paard) door de gemeente plannen.

Flinke steun ‘Sportimpuls’ Oostkapelle Sportdorp Oostkapelle heeft een nieuwe opsteker te pakken. Het dorp komt in aanmerking voor een Sportimpuls van € 48.500,-. De Sportimpuls verstrekt subsidies om meer mensen aan het sporten te krijgen. Het geld is bestemd voor het ontwikkelen en starten van nieuwe sportmogelijkheden in Oostkapelle. Het project duurt tot augustus 2015. Het toekennen van deze subsideze stuurgroep zijn de dorpsdie is een mooie opsteker voor raad, VV Oostkapelle, LTC De de samenwerkende partners Sprink, SV DOK, leefstijladvibinnen het Sportdorp. seurs, een vertegenwoordiger Voetbalvereniging Oostkapelle namens de drie basisscholen en was de hoofdaanvrager voor de de gemeente Veere vertegensubsidie. Alle samenwerkende woordigd. Zij werken samen om partners hebben de aanvraag de inwoners gevarieerde en ook ondertekend. leuke sport- en beweegactiviteiIn Sportdorp Oostkapelle zijn ten aan te bieden. voor alle doelgroepen sport-actiGebruik accommodaties viteiten opgenomen. Door een uitgebreide behoeftepeiling (342 Het doel is niet alleen om meer inwoners van Oostkapelle in bewoners reageerden op de beweging te brengen. Het stivragenlijst) heeft de stuurgroep muleren van ontmoeting en een goed beeld gekregen van betrokkenheid van de inwoners wat er speelt en leeft op sporten een intensiever gebruik van gebied in Oostkapelle. Sporten sportaccommodaties spelen ook die goed scoorden zijn: zumba, hardlopen/trimmen, wandelen in een rol. Dit laatste is belangrijk om de toekomst van de sportacgroepsverband, nordic walking, commodaties veilig te stellen. callanetics (een vorm van fitSamenwerking tussen sportverness), beachvolleybal, beachenigingen met andere voorziesoccer, bootcamp en unihockey. ningen zoals scholen en kinderDit najaar worden er verschillende nieuwe sport- en beweeg- opvang draagt daar ook aan bij. activiteiten georganiseerd. Website en Twitter Doelen en stuurgroep Sportdorp Oostkapelle is het eerste sportdorp van Zeeland. Er is een stuurgroep onder leiding van de Sportdorpcoach (Rohan de Geus, tel 06 391 21442) en SportZeeland. In

Bouwrijp maken Zeeduinse Poort Na jaren van voorbereiding is op 4 september een begin gemaakt met het realiseren van de plannen voor de Zeeduinse Poort bij Oostkapelle. Wethouder Jaap Melse verrichtte de officiële handeling waarmee hij het startsein gaf voor het bouwrijp maken van de gronden. Er komen 55 woningen/kavels die door projectontwikkelaar Park Duinweg vof (samenwerking Heijmans en Bouwfonds) gerealiseerd worden. De

van de huidige gemeente Veere. Het verhaal over een gebied dat van oudsher werd bewoond door landbouwers. Doel van het project is om een schat aan bijzondere verhalen te verzamelen en deze op eigentijdse wijze te laten hervertellen door de ogen van een fictieve agrariër die het allemaal doorleeft heeft.

Sportdorp Oostkapelle heeft een eigen site: www.sportdorpoostkapelle.nl waarop informatie staat over de activiteiten en het allerlaatste nieuws. Ook te volgen via twitter: @sportdorpokp

gemeente geeft zelf 10 vrijstaande kavels uit. Naast de huizen ontwikkelen en realiseren Heijmans en Bouwfonds ook de infrastructuur voor Zeeduinse Poort. Ze leggen ook een randweg aan om het (recreatie)verkeer van en naar de Oostkapelse parken en stranden uit de dorpskern (Noordweg, Duinweg) te halen. Mede door die weg ontstaat de uitbreidingsruimte voor Oostkapelle. In die kern is al lang geen grond uitgegeven of nieuwbouw gepleegd.

Zonnepanelen gemeentehuis Domburg Het aansluiten van de panelen op de hoofdverdeelkast in het gemeentehuis staat gepland voor zaterdag 28 september. Om de aansluiting veilig te kunnen maken moet de hoofdverdeelkast spanningloos zijn. Dat betekent dat het gemeentelijk netwerk en de telefooncentrale die dag niet te gebrui-

ken is, dus ook niet bij eventuele noodgevallen. Voor de bereikbaarheid die dag zie pagina 1.


Veerse Krant 5

Wethouder Melse neemt kijkje bij zorgboerderij Pitteperk

Op Zorgboerderij Pitteperk is kennis en ervaring op het gebied van landbouw, veeteelt en zorgverlening gebundeld. Deze vorm van dagbesteding is tot stand gekomen door vragen van ouders van een aantal jongeren met een verstandelijke beperking. Het agrarisch bedrijf Pitteperk is in 1992 door Peter en Marjan Dreessen overgenomen van de ouders van Marjan. Na zes jaar in Serooskerke het bedrijf opgebouwd te hebben, hebben zij de kans gekregen om op een nieuwe locatie aan de Breeweg te Koudekerke (vlakbij Middelburg) een nieuw bedrijf te bouwen. In 2000 was het bedrijf gebouwd en in september 2003 zijn de eerste deelnemers gestart. Wethouder Melse bezocht de zorgboerderij in het kader van de open dag. Hij liet weten het initiatief te waarderen en constateerde dat de deelnemers het daar grondig mee eens waren.

Veiligheidsmonitor 2013

Hoe veilig is onze gemeente? Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 400 tot 500 inwoners van de gemeente Veere. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, overlast in de buurt en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is in augustus begonnen. De resultaten worden in maart 2014 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. In 2009 heeft de gemeente Veere ook meegedaan aan dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research, in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau van de Statistiek. Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden, meewerken aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen op internet. Dit jaar doen 151 gemeenten mee aan het onderzoek van de Veiligheidsmonitor. Onder deze gemeenten bevinden zich alle Zeeuwse gemeenten. Er is besloten om gezamenlijk aan het onderzoek mee te doen om ook een goed provinciaal beeld te krijgen. Meer informatie: www.veiligheidsmonitor.nl

Ontwikkel- en beheersvisie algemene begraafplaatsen Met een discussienota wil het college tot een ontwikkel- en beheersvisie voor begraafplaatsen komen. Als de wenselijke en reële opties - die vooral de uitbreiding en kostenbeheersing betreffen goed onderbouwd in beeld zijn, gaat het college er mee op pad. In de discussienota staan wat voorzetten en oplossingen waarmee het college onder andere voor reacties naar stads- en dorpsraden gaat. Daarna komt de gemeenteraad aan zet. De huidige kosten van de begraafplaatsen bedragen ca. € 800.000 per jaar. Dekking komt daarvoor voor ongeveer 50% uit lijkbezorgingsrechten. In de afgelopen beleidsperiode is geaccepteerd dat de kosten van begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn om de nu ook al forse tarieven niet verder te doen stijgen. De gemeente heeft op 2 (van de 15) algemene begraafplaatsen nieuwe ruimte nodig (Koudekerke en Domburg). Het wordt steeds moeilijker en duurder dat door uitbreiding van oppervlak te regelen. Dat betekent dat uitbreiding van begraafplaatsen en kostenbeheersing dwingen tot het maken van keuzes. Het college heeft daar een 4-tal voorzetten voor gegeven en daarmee de discussie

aangezwengeld. Hieronder de vier mogelijkheden die volgens het het college voor een oplossing kunnen zorgen: K Bij toekomstige uitbreiding van de begraafruimte heeft het ophogen (inbreiden) van oude grafvelden bij het college de voorkeur boven het uitbreiden van de begraafplaatsen of het ruimen van graven. K Vanaf 2018 wil het college de verlenging van grafrechten actief beheren en in rekening brengen. Grafbedekkingen van algemene graven van voor 1980 krijgen een algemeen pardon. Algemene graven van na 1980 krijgen een verlenging voor het onderhoud van 10 jaar aangeboden. Op begraafplaatsen met een tekort aan begraafruimte geldt geen pardon en wordt verlenging gekoppeld aan de inbreiding. K Instandhouding aula’s op de begraafplaatsen is een behoorlijke kostenpost. Het college ziet kansen om die op termijn te vervangen door een schuilgelegenheid. K Het recht om begraven te mogen worden in de gemeente Veere wil het college koppelen aan sociale binding.

Totaalvisie voor toekomst Domburg Hoe willen we dat Domburg er in de toekomst uitziet? Voor onderdelen liggen al ontwikkelingsplannen klaar of zijn in voorbereiding, maar de samenhang tussen die plannen ontbreekt nog. Tijd dus om één en ander duidelijk in beeld te krijgen en te zorgen voor een totaalplaatje. Het college wil daar dit jaar al werk van maken en 60.000 euro investeren om die samenhang in kaart te brengen en uiteindelijk tot een integrale toekomstvisie voor Domburg te komen. Momenteel spelen er een aantal projecten voor Domburg. Het Singelgebied, de Golfbaan, het werken aan de badstatus als een gekwalificeerd vitaliteit- en wellness centrum en verschillende ondernemersinitiatieven. Een totaalvisie voor Domburg moet duidelijkheid verschaffen over de richting waarin Domburg zich kan ontwikkelen. In oktober 2014 wil het college de visie gereed hebben. Bij de totstandko-

ming zal de gemeente ondernemers, stadsraad, verenigingen, maatschappelijke instellingen en inwoners betrekken. Het college wil zo tot een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomst komen en die aan de gemeenteraad voorleggen.


Veerse Krant 6

LandGoed Wandelingen Oostkapelle In 2010 is een groep vrijwilligers uit Oostkapelle met een idee van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland aan de slag gegaan. Omdat Oostkapelle omringd is door landgoederen en buitenplaatsen, is gekozen voor de naam LandGoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO). Al pratend en denkend ontstonden er drie deelprojecten: inrichting van het gebouwtje ‘t Wachtertje’ als InfoKnoopPunt van het dorp; plaatsing van infoborden met historische informatie op de terreinen van Green White (Ipenoord), Buitenlust en Duinbeek en het uitzetten van drie wandelingen in en om het dorp. Inmiddels is het project afgerond. De groep vrijwilligers is echter enthousiast doorgegaan.

De LGWO-werkgroep, (Christiane van der Rest, Els de Krijger en Martha Wedts de Swart) heeft de drie uitgezette pijltjesroutes verder uitgewerkt. Alle drie de wandelingen beginnen bij InfoKnoopPunt ‘t Wachtertje bij de Dorpskerk. De uitgezette wandelroutes gaan over bestaande en nieuw aangelegde paadjes en plaatsen in en om het dorp waar bewoners en toeristen waarschijnlijk nog nooit geweest zijn. Voor wandelaars valt er veel te beleven in de afwisselende natuur en cultuur van Oostkapelle, de omliggende akkers, buitenplaatsen en landgoederen, de binnenduinrand, de duinen en de zee.

Mogelijkheden De wandelaar kiest een pijltjesroute (wit, rood of geel) die zijn aangebracht op nieuw geplaatste palen, lantaarnpalen, palen van verkeersborden en hekken. Dat vereist enig speurwerk. De witte route is 2,3 km. Bij deze wandeling zijn honden niet toegestaan. De rode route is 5 km. De gele route is 7,8 km. Omdat de route ook door de duinen loopt, vergt deze route iets meer van de conditie. De gele route sluit aan op het Wandelnetwerk Zeeland. Achtergrondinformatie over bepaalde plaatsen waar de wandelaar langs loopt, geeft de wandeling iets extra’s. Het wordt dan een ontdekkingstocht. Er is een schriftelijke versie gemaakt, die af te halen is bij diverse campings, de VVV, diverse horecaondernemers en andere ondernemers.

Ondertekening contract hulpmiddelen Wmo Sinds afgelopen zomer is Medipoint | Thuiszorgcentrum Zeeland de leverancier voor hulpmiddelen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen in de gemeenten Middelburg en Veere. Wethouders Saskia Szarafinski (Middelburg) en Chris Maas (Veere) hebben samen met commercieel directeur René Martens de contracten getekend. Medipoint l Thuiszorgcentrum Zeeland is gevestigd in Vlissingen, Badhuisstraat 104. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur. Voor alle vragen over storingen, onderhoud en reparaties belt u de service telefoon: 0118-410401 (storingsdienst na 17:00 uur 06-51 86 34 78).

vlnr: commercieel directeur René Martens van Medipoint, Wethouder Saskia Szarafinski en wethouder Chris Maas

Nieuwe visie verandert weinig aan huidige cultuurbeleid

Verbindingen tussen samenleving en Kunst & Cultuur De gemeente heeft in 2008 een cultuurnota vastgesteld. Deze nota - ‘C-wegen, Cultuurbeleid Veere 2008-2011’ blijkt bij een evaluatie goed te werken en te voldoen aan de wensen van inwoners. Ook al is er een nieuwe visie die de keuzes, uitvoering en invulling van kunst & cultuur nog meer bij de samenleving legt: echte redenen om het beleid (en bestaande subsidies) te veranderen zijn er nauwelijks. De evaluatie van de cultuurnota begin dit jaar, maakte duidelijk dat de daarin genoemde doelen en doelstellingen zijn behaald. Bovendien sluiten die grotendeels aan bij de behoeften en wensen van de inwoners. De inzet om culturele activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken en te zorgen voor een divers aanbod met kwaliteit is geslaagd. Datzelfde geldt voor het betrekken van de jeugd bij culturele activiteiten. Sociaal aspect Inwoners blijken tevreden over de culturele activiteiten in Veere. Ze zijn vooral trots op de cultuurhistorie en waarderen het sociale aspect van cultuur. Identiteit en DNA spelen hierbij een belangrijke rol.Er worden een aantal verbeterpunten in

de evaluatienota genoemd waaronder het beter benutten van sociale media om nog meer en breder bekendheid te geven aan culturele activiteiten in de gemeente. Verbinden Kunst en cultuur hebben een belangrijke verbindende functie. Het is een platform om contacten te leggen, samen dingen op te pakken en gemeenschappelijke ambities te realiseren. Vaak gaat het om behoud van oude gebruiken en tradities. Veel inwoners zien de positieve kant van de combinatie van uiteenlopende culturele activiteiten en toerisme. Wat is cultuur Veel inwoners zien cultuur als alles wat met creativiteit te maken heeft en datgene dat door mensen is ge-

maakt. Het landschap, de klederdracht, historische bouwwerken, cultureel erfgoed, geschiedenis, verhalen, historische gebeurtenissen, musea, folklore en oude ambachten horen daar dan ook bij. Cultuur Nieuwe Stijl De gemeente zal in de toekomst minder sturen op welke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Het zal meer gaan om het bijdragen aan initiatieven vanuit de samenleving. De kracht van burgers zal een belangrijke plaats innemen. Dat vergt voor de nieuwe cultuurnota geen nieuwe doelstellingen. Wat met succes is opgepakt, krijgt waar nodig verbeteringen. Jeugd De investering in jeugd en cultuur heeft geleid tot een aantal mooie initiatieven (zoals Podium-Z, gerichte workshops voor jongeren) die zeer gewaardeerd worden en leven onder de jongeren. De opzet, organisatie, pr en toegankelijkheid (door

inzet van bussen) van bijvoorbeeld Podium-Z sluiten goed aan bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Toch voelen jongeren zich nog vaak gedwongen hun vertier buiten de gemeente (Middelburg en Vlissingen) te zoeken. Er is dus nog geen volledig aanbod voor deze doelgroep. Onderscheidend De wens van de gemeente Veere om onderscheidend te zijn sluit goed aan bij de wensen van de inwoners om lokale kennis, taal, cultuur, tradities en historie te eren en te behouden. Door het lokale karakter van het culturele aanbod te onderstrepen kan Veere zich onderscheiden van andere gemeenten.


Veerse Krant 7

Huidige kampeerbeleid voldoet

Voorzetting beleid kampeerterreinen Het huidige beleid voor kampeerterreinen dateert van 2005. Voor het college reden om dat beleid te evalueren en waar nodig aan trends en ontwikkelingen aan te passen. Daarvoor is een nieuwe kadernota opgesteld. Op hoofdlijnen bevat die nota een voortzetting van het bestaande - flexibele en gedereguleerde - kampeerbeleid. Die keuze heeft vooral te maken met de positieve waardering van de sector en andere indirect betrokken instanties voor het gevoerde beleid. Voor zover er aanpassingen en wijzigingen staan in de nieuwe kadernota gaat het om terreinuitbreiding (oppervlakte en eenheden) en de landschappelijke inpassing. In de nota van 2005 zijn de kaders aangegeven waarbinnen de ondernemer zijn terrein naar eigen inzicht kan inrichten en exploiteren. De Kadernota 2005 was destijds ook landelijk redelijk baanbrekend door uit te gaan van een dynamisch kampeerbeleid. Er is op veel campings al dan niet met uitbreiding een grote kwaliteitsverbetering-/vernieuwing gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een ander kampeerpubliek. Uitbreiding Om deze kwaliteitsverbetering, productdifferentiatie en innovatie te kunnen realiseren is ruimte voor uitbreiding in oppervlakte en eenheden geen automatisme.

Zuinig en verantwoord duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt in de nieuwe kadernota. Ondernemers die geen kwaliteitsverbetering, productdifferentiatie en innovatie kunnen realiseren, omdat ze aan alle kanten klem zitten, kunnen een plan voor een bedrijfsverplaatsing indienen. Er komt ook een verruiming van het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Steeds meer kampeergezinnen komen met meer dan 1 auto. Bestemmingsplan De nieuwe Kadernota 2013 heeft een looptijd van 5 jaar. Na vaststelling door de gemeenteraad is een wijziging van het bestemmingsplan Kampeerterreinen nodig. Vooral voor de beperkte uitbreiding van de oppervlakte van kampeermiddelen/kampeerhuisjes en bedrijfsbebouwing is een planologische onderbouwing nodig. Dat vergt ook onderzoek naar de gevolgen voor onder andere archeologie, verkeer en milieu. Alleen als deze onderzoeken positief uitvallen is een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan Kampeerterreinen mogelijk. De Kadernota 2013 heeft betrekking op de reguliere commerciële campings. Voor het kleinschalig kamperen en de landschapscampings is onlangs een afzonderlijke beleidsnota vastgesteld. De non-profit campings zijn geregeld en opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.

Cijfers kamperen

bron: Kenniscentrum en ZOOVER

Voor Zeeland is het kampeerproduct een belangrijke verblijfsrecreatieve sector. Met 17.900 standplaatsen en 89.400 slaapplaatsen heeft Zeeland (na Gelderland) het grootste aanbod (een marktaandeel van 12.5%). In Veere bedraagt het aantal vergunde standplaatsen ca. 7.000 eenheden en het aantal slaapplaatsen 21.000 (uitgaande van een gemiddelde bezetting van 3 personen). Dat is bijna 40 % van het totaal aantal verblijfsrecreatieve overnachtingsmogelijkheden in Veere. De gemiddelde verblijfsduur en bezetting op een kampeerplaats met respectievelijk 7 en 65 dagen ligt iets hoger dan het Nederlands gemiddelde (respectievelijk 5.5 en 67 dagen) De gemiddelde besteding van een kampeerder in Zeeland bedraagt ca. € 22 en € 10 per persoon per dag voor een toeristische en vaste standplaats (In Nederland € 18 en € 11 en in Veere respectievelijk € 24,80 en € 12). De gemiddelde besteding in Veere ligt dus iets hoger dan het Zeeuwse en Nederlandse gemiddelde. 75% van de bestedingen van de kampeerders vindt plaats buiten de camping. Berekend is dat de bestedingen in Veere door kampeerders ruim 37 miljoen euro bedragen en in de regio Zeeland 54 miljoen. De toegevoegde waarde van het kampeerproduct aan de Veerse economie bedraagt 23 miljoen euro. Kampeerders komen in hoofdzaak uit NoordBrabant, Zuid-Holland en Gelderland (binnenlandse markt) en Duitsland (Ruhrgebied en Rheinland); Kampeerders gaan vooral naar het strand, wandelen, fietsen, uit eten, autotochtje voor bezoek stad (funshoppen) of naar een natuurgebied. Kampeerders in Zeeland zijn actiever dan in de rest van Nederland; de Veerse campings hebben - voor zover deze ANWB-ADAC zijn geclassificeerd - gemiddeld een 4 sterrenniveau op een schaal van 1 t/m 5. Eén van de zogenaamde 26 Beste Campings in Nederland ligt in de gemeente. De gemiddelde Zoover beoordeling van de Veerse campings komt uit op een cijfer van 8.4 (2012). Volgens het ContinuVakantieOnderzoek bedraagt de waardering voor een kampeervakantie in Zeeland en Nederland respectievelijk 7.9 en 8.0.

Virtueel rondkijken in Veere Gewoon thuis 360-graden rondwandelen door Veere en virtueel rondkijken in de Grote Kerk, Stadhuismuseum De Vierschaar en bij het ringrijden en inspiratie opdoen voor een dagje of weekendje weg. Het kan sinds kort via www.veeretoer.nl. De virtuele rondwandeling door Veere maakt samen met 27 andere stedentoeren onderdeel uit van Hollandtoer. Hollandtoer.nl laat bezoekers online rondwandelen in Nederland, zowel door

straten, maar ook door onder andere parken, evenementen, hotels en winkels. In totaal zijn nu 28 steden, 19 attracties en 30 evenementen virtueel te bezoeken. Al langer konden bezoekers van die website terecht bij Amsterdamtoer.nl, Scheveningentoer.nl, en s-Hertogenboschtoer.nl. Voor attracties zoals Burgers’ Zoo en de Hunebedden is er Attractietoer.nl. Evenementen, waaronder de Nijmeegse

Vierdaagse en Oerol zijn te bekijken op Evenemententoer.nl. In Zeeland zijn onlangs ook Zierikzeetoer.nl en Vlissingentoer.nl gelanceerd.

Hollandtoer.nl werkt samen met meerdere VVV’s in Nederland. Samen zorgen ze ervoor dat van de gefotografeerde steden en dorpen alle toeristische trekkers in de toer zijn opgenomen.


Veerse Krant 8

Kinderen als jonge onderzoekers bij opening Veerse Kreek en Vesten

De eerste Buurtbus Wethouder Jaap Melse en Marjam te Roller (de voorzitter van de buurtbusvereniging) hebben 15 juli het startsein gegeven voor de eerste buurtbus. Deze buurtbus rijdt tussen Westkapelle en Veere, via Gapinge, Serooskerke, Oostkapelle en Domburg. Op dit moment is er geen rechtstreekse verbinding tussen Westkapelle en Veere. De bus wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs.

Het buurtbusproject is een samenwerking van Connexxion met de Provincie, Stichting Welzijn Veere en de gemeente Veere. Er is een buurtbusvereniging opgericht en deze is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de verbinding tussen Westkapelle en Veere. Stichting Welzijn Veere heeft voor de vrijwilligers gezorgd.

www.kunsteducatiewalcheren.nl

Een creatief seizoen bij Kunsteducatie Walcheren

Op woensdag 19 juni is het project Veerse Kreek en Vesten officieel afgerond. De Veerse Kreek en Vesten hebben een grote opknapbeurt gekregen. De bodem heeft een schoonmaakbeurt gehad, afgekalfde oevers zijn hersteld en oevers zijn natuurvriendelijk ingericht, de padenstructuur is uitgebreid (wandel-, ruiter- en laarzenpad en kanoroute) en het gebied is een aantal voorzieningen rijker (bruggen, steigers, informatie- en uitkijkpunten). Door een afwisselende route is het krekengebied nu gekoppeld aan de Veerse Wallen. Een groepje IVN-ers en KNNV-ers heeft zich die dag samen met boswachter Karel Leeftink ingezet om kinderen te betrekken bij wateropdrachten. De kinderen deden mee aan een wateronderzoek door met schepnetjes te vissen en daarna hun vangst te determineren. Uiteraard is het watersysteem nog niet volledig ontwikkelt, volgend jaar zal er heel wat meer opgehaald worden. Dit keer waren het vooral kleine rode muggenlarven en de wat grotere larven van libellen.

De Stichting Kunst Educatie Walcheren (KEW) zet zich in om een zo groot mogelijk deel van de Walcherse bevolking in aanraking te brengen met en te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Dit doet zij onder meer door het verzorgen van een (cursus)aanbod op het gebied van beeldende kunst, dans, audiovisuele technieken, theater en literatuur in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Daarnaast verzorgt KEW culturele projecten, workshops, voorstellingen en cultuurmenu’s in het basis- en voortgezet onderwijs. Nieuwe website Half augustus is de nieuwe website van Kunsteducatie Walcheren online gegaan. Op de site kan iedereen gemakkelijk zijn weg vinden. Er staat informatie over Kunsteducatie Walcheren in het algemeen, welke cursussen er aangeboden worden en hoe cursisten zich gemakkelijk online kunnen inschrijven. Daarnaast is informatie te vinden over de activiteiten van Kunsteducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook het actuele aanbod is gemakkelijk te vinden: tussentijdse workshops, bijzondere projecten of lezingen of een overzicht van het naschoolse aanbod. www.kunsteducatiewalcheren.nl Alle tips staan ook op Facebook. Creatief aanbod op Walcheren Vanaf september zijn er weer nieuwe cursussen bij Kunsteducatie Walcheren. Het aanbod bestrijkt verschillende disciplines, zoals Tekenen & Schilderen, Ruimtelijke Vormen, Fotografie, Kunstbeschouwing, Dans, Toneel en Yoga. De cursussen zijn op elk niveau (van beginner tot vergevorderde) en voor vol-

Onderhoud en restauratie vestingmuren Veere Bureau Rothuizen is volop bezig met de opstelling van een totaalplan voor het beheer en onderhoud van de vestingmuren. Ook zijn zij bezig met de voorbereiding voor het bestekklaar maken van de restauratie 1e fase. Daar valt ondermeer de Grote Beer onder. Voor het bestekklaar maken van deze fase is het nodig dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de muren die met grond zijn afgedekt bij de ingang van de Grote Beer. Daarvoor zullen graafwerkzaamheden verricht worden. De bedoe-

ling is dat de doorgang tijdens de onderzoekswerkzaamheden geopend blijft. Inmiddels is onderzoek gedaan naar de flora en fauna bij de vestingmuren. De voorgenomen ingrepen mogen niet ten koste gaan van beschermde soorten. Op 3 locaties groeien beschermde vaatplanten op de vestingmuur, namelijk de tongvaren en steenbreekvaren. Daarvoor zullen beschermde maatregelen komen. De werkzaamheden vallen onder het project Veelzijdig Veere. Voor de uitvoe-

wassenen en voor kinderen al vanaf 3 jaar. Nieuw aanbod Naast alle vertrouwde cursussen presenteert Kunsteducatie Walcheren ook een nieuw aanbod. Illustratief Tekenen, Macrofotografie, Chinees en Japans Penseeltekenen, Icoon-schilderen, werken met Porseleinklei, Vilten, Van Bouwmeester tot ‘star’chitect ... het is een greep uit het nieuwe aanbod. Naar buiten Daarnaast gaat Kunsteducatie Walcheren de straat op. In 'Te Gekke Plekken' neemt Leon Riekwell cursisten mee op een wandeling door Vlissingen om alle bijzondere en soms zelfs smeuïge verhalen te vertellen die horen bij de kunstwerken en beelden langs de route. Schilderdocent Marlou Pluymaekers combineert in '50 Zeeuwse Tinten' natuur en cultuur. De ene week worden buiten de Zeeuwse luchten bekeken om ze een week later op papier te zetten. Op locatie in de gemeente Veere Kunsteducatie Walcheren heeft locaties in Middelburg en Vlissingen. Ook in Domburg wordt een aantal cursussen gegeven. Dit seizoen zijn er ook cursussen in andere kernen in de gemeente Veere te vinden. Het Zeeuws Drieluikje is een kennismakingscursus waarin op creatieve wijze drie verschillende Zeeuws werkstukken van 'Kleur, Katoen en Klei' gemaakt worden. Deze cursus wordt gegeven in Veere, Oostkapelle, Westkapelle en Grijpskerke. Ook start Kunsteducatie in Westkapelle een cursus Musical Musical voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

steenbreekvaren

tongvaren

ring hiervan is subsidie toegekend op basis van het Operationeel Programma Zuid-Nederland. Dit is een regeling vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De subsidie is toegekend omdat met het project Veelzijdig Veere de stad aantrekkelijker wordt gemaakt voor wonen, werken en recreatie.


Veerse Krant 9

R

p

latfo

m

De volgende Platformpagina verschijnt 12 november. Aanleveren kopij tot 23 oktober: redactieveersekrant@veere.nl

Zondag 6 oktober Petruskerk Serooskerke

Dichter bij Muziek Stelt u zich voor: een pianiste zorgt voor een muzikale stroom waarop een dichter als papieren bootjes zijn verzen legt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel. Zondagavond 6 oktober is er een avond ‘Dichter bij Muziek’ met Hans Bouma, poëzie en Rita Jongepier, piano. Bouma en Jongepier zorgen vanaf 19.30 uur in de Petruskerk in Serooskerke voor verschillende ‘collages’. Poëtisch-muzikale verhalen waarbij tekst en muziek elkaar versterken. Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.

Inloop Protestantse Gemeente Veere De diaconie van de Protestantse Gemeente Veere (PGV) organiseert elk jaar van september t/m mei van 10.00 tot 11.30 uur een Inloopmorgen in ‘De Korenmaat’ in Veere. De inloopmorgen was oorspronkelijk bedoeld voor mensen, die hun partner hebben verloren en daardoor alleenstaand zijn geworden. De ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen stond daarbij centraal. In de loop van de tijd heeft de inloopmorgen een breder doel gekregen. Enerzijds is het een gezellig bij elkaar zijn onder het genot van een of meerdere kopjes koffie en elkaar bijpraten. Anderzijds is het ook mogelijk en gebruikelijk een thema te bespreken. Dit betekent echter

niet dat er geen ruimte is voor andere zaken. De Inloopmorgen staat onder leiding van ds. Gerrit Klein en een diaken die hand- en spandiensten verricht. Inwoners uit de kernen Veere/Zanddijk die alleen zijn en het fijn vinden om anderen te ontmoeten kunnen deze morgen bijwonen. Het ontmoeten van elkaar vanuit gelijke omstandigheden kan heel inspirerend en bemoedigend werken. Er is altijd plaats voor nieuwe mensen van binnen en buiten de kerk. Informatie en/of opgaaf: ds. Gerrit Klein en/of Adrie Nieuwenhuize, tel. 0118216376 en 501543, e-mail: famklein@zeelandnet.nl en acn@zeelandnet.nl.

DOK: Volleybal in Oostkapelle Na de succesvolle start van Jeugdvolleybal bij Sportvereniging DOK in Oostkapelle is DOK nu ook gestart met een Volwassenengroep. De eerste leden hebben zich al aangemeld en er is ruimte voor meer deelnemers.

Een paar keer 'proeven' kan altijd. De groep wordt getraind door Sven de Vries op woendagavonden van 20.00 - 21.00 uur informatie: www.dokoostkapelle.nl

Voordelige rijbewijskeuring Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op 4 oktober terecht bij Regelzorg in Woonzorgcentrum Ter Reede (Vredehoflaan 370, Vlissingen). Voor informatie en een afspraak: tel. 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl. Kosten zijn € 35,00 voor de B/E keuring. Chauffeurs jonger dan 70 jaar betalen € 52,50 voor C/D/E keuring. Informeer bij de ziektekostenverzekering of deze de kosten voor de keuring vergoedt. Het keuringsformulier is voor € 23,80 euro verkrijgbaar bij de gemeente of via internet op mijn.cbr.nl. Daarvoor is wel een DigiD nodig. Met ingang van 1 januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Op www.regelzorg.nl staat een keuringscheck om na te gaan of een keuring nodig is.

Meer bewegen voor ouderen Onder leidingvan Astrid Adriaanse is ‘meer bewegen voor ouderen’ in Oostkapelle weer begonnen. Meedoen gaat onder het motto ‘Je doet wat je kan’. Nieuwe leden, zowel mannen als vrouwen, zijn van

harte welkom in de "Halve Maan" te Oostkapelle op dinsdag van 09.00 uur tot 10.00 uur. Kom gerust eens kijken. Voor meer informatie: Willy de Boer tel. 581361 of Astrid Adriaanse tel.460203

Fitnessclub ‘NAGALM’ Serooskerke Dertien jaar geleden is de club, Meer Bewegen voor 55+, ontstaan uit een GALMgroep. Na afloop van dit project zijn wij met steun van Stichting Welzijn Veere zelfstandig verder gegaan onder de deskundige en enthousiaste leiding van onze Galm-docente. Zo zijn wij gegroeid naar zo’n 22 leden, mannen en vrouwen. Onze leden komen

uit verschillende kernen. Er is weer plek voor nieuwe leden. Gratis kennismaken met de lessen en groep kan op vrijdagochtend van 9.30 tot 10.45 uur in de gymzaal in Serooskerke. Informatie: Irene de Ruijter:tel. 583018 Leen de Jongh: tel. 582516 Daan van der Wekken: tel.582340

Volksdansgroep Westkapelle Kom gezellig mee dansen met de Volksdansgroep in Westkapelle op vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in verenigingsgebouw Herrijst in Westkapelle. Zeer gevarieerde dansen uit verschillende landen. Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken. Kom gewoon eens kijken of bel 0118 571681 of mail keedewitte@zeelandnet.nl.

Zaalvoetbaltoernooi jeugd Het Jeugdbestuur van voetbalvereniging De Noormannen organiseert op dinsdag 15 oktober (in de herfstvakantie) weer een Zaalvoetbaltoernooi voor alle jongens en meisjes in de leeftijd van

4 t/m 13 jaar in Sportzaal ‘De Bellink’ in Westkapelle. De jongens en meisjes worden op leeftijd ingedeeld. Info: toutenhoof@zeelandnet.nl telefoon: 571520.

Rode Kruis collecte goed voor € 21.000 De collecte voor het Rode Kruis in juni heeft op Walcheren 20.936,45 euro opgeleverd. Dat recordbedrag is ruim 4500 euro meer dan vorig jaar. De opbrengst is bestemd voor de afdeling Walcheren. De hogere opbrengst van dit jaar is volledig te danken aan het feit dat aanzienlijk meer collectanten op Walcheren in actie zijn gekomen. Dit jaar gingen 353 collectanten op pad. Vorig jaar waren dat er 260. De afdeling Walcheren bekostigt met de opbrengst van de collecte onder meer

EHBO-cursussen en het sociaal vervoer van huis naar dagopvang van verzorgingshuizen op Walcheren. Daarnaast organiseert het Rode Kruis aangepaste vakanties voor gehandicapten en chronisch zieken. Bovendien geven de vrijwilligers EHBO-ondersteuning bij tal van evenementen op Walcheren Het bestuur hoopt ook enkele bestuursvacatures te kunnen invullen. Onder meer de functie van voorzitter is vacant. Belangstellenden kunnen zich melden bij voorzitter Ger Wolters,0118611240.

Collecterooster oktober 22 t/m 28 september 29 sept t/m 5 oktober 6 t/m 12 oktober 27 okt t/m 2 november 3 t/m 9 november

Fonds verstandelijk gehandicapten Dierenbescherming Stichting Brandwonden Diabetes Fonds Alzheimer Nederland


Veerse Krant 10

18e Dorcas Wandeltocht en de kinderen van Mukachevo

Millenniumgemeente Veere: een stimulans voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

Zeeuws Crowdfunding Platform online Sinds 22 juni is de website van het Zeeuws Crowdfunding Platform (www.zcfp.nl) in de lucht. Tijdens een open dag bij het biologisch tuinbouwbedrijf Bioduin aan de Perduinsweg in Koudekerke gaf Wethouder Melse het startsein door een symbolische druk op de knop. In zijn toespraak gaf hij aan blij te zijn met dit initiatief vanuit de gemeente waar heel Zeeland voordeel aan heeft. Crowdfunding is een nieuw fenomeen, dat explosief groeit. Waarschijnlijk omdat via deze weg (startende) ondernemers in een economisch lastige tijd, toch hun ideeën kunnen realiseren. Financiering zonder tussenkomst van bank of subsidiegever Het Zeeuws Crowdfunding Platform biedt op de website www.zcfp.nl verschillende projecten aan. Burgers, ondernemers en organisaties kunnen via de website uit het eigen netwerk investeerders en/of donateurs vinden voor hun project. Ze putten daarbij uit het netwerk van klanten, omwonenden, zakenrelaties, fans, vrienden, familie, mede dorpsbewoners en mensen die duurzaamheid nastreven. Deze kunnen met een (kleine) bijdrage projecten ondersteunen. Crowdfunding drijft dus op de kracht van kleinschaligheid, ver-

trouwen en burgerkapitaal, zonder tussenkomst van banken en subsidiegevers. Leefbaarheid Ook kan via het platform de leefbaarheid in de eigen omgeving vergroot worden of een project in een ontwikkelingsland van de grond getild worden. Kortom, een moderne manier van projectfinanciering, waarbij niet de bank, maar de ‘crowd’ (menigte) de geldschieter is. Wethouder Melse adviseerde bij de opening dan ook iedere bewoner van de gemeente Veere om een kijkje te nemen op de website. Projecten Momenteel staan er drie projecten op website: biologisch landbouwbedrijf Bioduin uit Koudekerke, stichting De Krek (dagbesteding voor mensen met een beperking) uit Oostkapelle en de Bevelandse rolstoelhockey club. Inmiddels is er al ruim € 3.500 gedoneerd of geïnvesteerd. Ook andere projecten kunnen aangemeld worden. Kent u een project of wilt u een investering of donatie doen, bezoek dan www.zcfp.nl Meer informatie: Tom Caljouw Lid van de Millenniumwerkgroep info@zcfp.nl

De 18e wandeltocht van Dorcas op 31 mei was weer geslaagd. Nadat de voorafgaande dagen het weer niet zo aanlokkelijk was geweest, scheen er vrijdag een prachtig zonnetje. Veel wandelaars besloten daarom op het laatste moment om toch maar mee te gaan lopen. Enkelen als training voor de Nijmeegse vierdaagse. Met als start en eindpunt minicamping ‘De Hofwei’ in Biggekerke hebben ze kunnen genieten van een mooie route door de weilanden, duinen, strand en langs de bunkerroute. Op de stempelposten waren er de gebruikelijke versnaperingen om de moed er in te houden en aan het eind een herinneringsmedaille. Sommige kinderen, die voor 5 km hadden ingeschreven gingen onvermoeibaar verder en liepen zelfs de 15 of 20 km uit. Opbrengst Door de 260 deelnemers is die dag € 6.622,92 opgehaald. Het meeste geld kwam uit Aagtekerke (€ 3.126,90), Meliskerke (€ 1.699,87) en Vlissingen (€ 1.445). Persoonlijke toppers waren Lucas Hoogerwerf (€ 252,40), Lisa Dingemanse (€ 131,50) en Anna Wagenmakers en Marle Dekker uit Aagtekerke (beiden met ruim € 130). Dorcas wil alle wandelaars, sponsors en vrijwilligers hartelijk danken voor de enthousiaste manier waarop ze hebben meegewerkt om de tocht tot een succes te maken. Uit de opbrengst van de verkoop van 2e hands goederen heeft Dorcas het sponsorbedrag aangevuld en € 7.000 overgemaakt voor dit project. Kinderontwikkelingsproject Mukachevo De opbrengst gaat naar het Kinderontwikkelingsproject in Mukachevo in Oekraïne. Doel van dit project is om gehandicapte kinderen uit sociaal- of economisch zwakke gezinnen te helpen. De kinderen krijgen in een centrum voor dagbehandeling medische zorg, fysiotherapie, psychosociale hulp en passend onderwijs, zodat ze weer een toekomstperspectief hebben. Er wordt ook voor gezorgd dat de kinderen voldoende gezond voedsel en kleding krijgen. Namens Dorcas werkgroep Walcheren, R.R.Augustijn

Gekrompen Dorpen Doorkijkborden met getekende reconstructies staan sinds deze zomer bij een aantal ‘Gekrompen Dorpen’ (Boudewijnskerke, Werendijke en Poppekerke). Archieven zijn doorgespit, funderingen in kaart gebracht en er is gezocht naar archeologische sporen. Het resultaat mag er zijn. Informatieborden, een fiets- en wandelroute en de doorkijkjes maken iets wat verdwenen leek weer tastbaar. Wethouder Molenaar verrichtte op 26 juni de officiële openingshandeling. De term ‘gekrompen dorpen’ is afkomstig van de schrijver van het boekje ‘Van Boudewijnskerke tot Zanddijk’, Aad de Klerk. Gekrompen dorpen zijn gehuchten, die vroeger veel groter waren en in het bezit waren van een kerk. Alleen al in Veere zijn er 10 van deze gekrompen dorpen: Boudewijnskerke, Buttinge, Hoogelande, Sint Janskerke, Krommenhoeke, Mariekerke, Poppekerke, Poppendamme, Werendijke en Zanddijk. Soms zijn de sporen van deze dorpen nog te vinden in het

Walcherse landschap of in oude bronnen. Het doel van het project was om deze sporen weer zichtbaar te maken. Tijdens de startbijeenkomst, in maart 2012, kwamen er volop ideeën naar voren van bewoners. Zij hebben in groepjes hun ideeën op papier gezet en ingezonden. Hieruit zijn er drie winnende ideeën gekozen: van Lilian Dingemanse (Werendijke), Hans Jongepier (Poppekerke) en Joyce de Visser (Boudewijnskerke). De bewoners zijn onder begeleiding van onder andere Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Walcherse Archeologische Dienst enthousiast aan de slag gegaan om hun gekrompen dorp weer op de kaart te zetten. Door het vele archief- en bronnenonderzoek kregen de deelnemers een beeld van hoe de dorpen er vroeger uit hebben gezien. Dit beeld is gevangen in doorkijkvensters met een tekening van de situatie van 500 jaar geleden. Het boekje over de gekrompen dorpen, ‘Van Boudewijnskerke tot Zanddijk’ is te verkrijgen bij de gemeente Veere.


Veerse Krant 11

Activiteiten SWV

Informatie en aanmelding: Anne Wisse, e-mail: a.wisse@welzijnveere.nl tel. 583 687 (09.00 – 11.00 uur)

info@welzijnveere.nl Beweeglessen voor 55-plussers

Meer Bewegen voor Ouderen In september gaan op verschillende locaties in de gemeente weer ‘beweeglessen’ voor de 55-plussers van start. De lessen hebben tot doel om daadwerkelijk mee te helpen om de lichamelijke en sociale mobiliteit van ouderen te handhaven en/of te verbeteren. De activiteiten worden gecoördineerd door de Stichting Welzijn Veere, waarbij op locatie de lessen verzorgd worden door ervaren docenten. De praktijk leert dat er door de opzet en de inhoud van deze lessen een hele positieve werking naar de deelnemers uitgaat. Deelnemers voelen zich fitter en zijn daardoor in staat om de alledaagse werkzaamheden gemakkelijker uit te (blijven) voeren. Inwoners van de gemeente

Veere vanaf de leeftijd van ca. 55 jaar worden van harte uitgenodigd om deel te gaan nemen aan deze activiteiten. Ervaring, conditie of de kennis van specifieke (spel)vaardigheden zijn daarbij absoluut geen vereisten. Onder meer bij onderstaande groepen is momenteel plaats voor nieuwe deelnemers: Westkapelle, sporthal ‘De Bellink’, donderdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur Grijpskerke, sportzaal ‘Nimmerdor’, donderdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur. Aspirant deelnemers kunnen gedurende een aantal weken geheel vrijblijvend (en gratis) deelnemen aan de lessen! Informatie: Jan Poortvliet, telefoon 0118-551703

Computercursussen Voor de volgende computercursussen zijn nog enkele plaatsen vrij voor het komende seizoen: Computercursus gevorStart: dinsdag 15 oktober derden-2. WoensdagmorCursusinhoud: Werken gen van 10.00 tot 11.30 uur met ArcSoft Photostudio 1. installeren van Totaal 10 lessen, PhotoStudio kosten € 80 incl. syllabus 2. onderdelen van het proStart: woensdag 25 sepgrammavenster tember. Cursusinhoud: 3. foto's roteren, bijsnijden, Werken met MS-Office formaat aanpassen Word en MS-Office Excel 4. foto's verbeteren en 1. Tabellen en opsom tekens retoucheren 2. Samengestelde tekst 5. werken met selecties en maken lagen 3. Poster maken (A4) 6. bijzondere effecten 4. Folder maken (A-4 lig7. importeren, bewerken en gend) opslaan 5. Kennismaken met MS8. afdrukken en delen Office Excel 9. collages maken 6. Tekst met rekenfuncties-1 7. Tekst met rekenfuncties-2 8. Eenvoudige administratie Tijdens de cursus maakt u voeren-1 gebruik van het lesboek 9. Eenvoudige administratie Digitale Fotobewerking voor voeren-2 senioren(isbn 978 90 5905 398-4) Tijdens de cursus wordt een Gewenste voorkennis: syllabus gebruikt. Deze curenige type- vaardigheid, sus is het vervolg op de kennis van Windows (vooral computercursus gevorderwerken met vensters den-1 en omgaan met mappen), Digitale Fotobewerking goede muisbeheersing Dinsdag 9.30 tot 11.00 uur. en basiskennis Word Totaal 9 lessen, kosten € 72 U werkt in een groepje van + aanschaf boek maximaal 8 personen.

Voorlichtingsactiviteiten voor 55-plussers De Stichting Welzijn Veere en de Commissies Welzijn Ouderen organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor 55-plussers. Serooskerke: dinsdag 8 oktober 14.00 uur, De Zandput in samenwerking met de PCOB. Thema: ‘Dementie en ondersteuning’. R. Zwagemaker vertelt over het Odensehuis in Vlissingen waar iedereen met beginnende dementie met partner of familie welkom is.

Na de pauze een film over de Niagarawatervallen. Koudekerke: donderdag 7 november vanaf 13.45 uur, De Couburg in samenwerking met de ANBO. Thema: ‘Veilig en verantwoord medicijngebruik’ Inleiding door de apothekers en huisartsenpraktijk Koudekerke. Na de pauze ontspanning met films van Koudekerke in de vorige eeuw.

Duofiets voor SVRZ cliënten Cliënten van SVRZ groepswoningen aan de Ter Poorteweg in Koudekerke ontvingen in september een duofiets met trapondersteuning. De cliënten die daar wonen hebben Korsakov of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De samenwerkende fondsen Nationaal Ouderenfonds, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano Steun des Ouderdoms, doneerden hiervoor € 1.500,-. De cliënten gebruiken de fiets om samen met medewerkers boodschappen te doen en voor fietstochtjes met familie of vrijwilligers. Een duofiets is een ideaal middel om er samen met mensen op uit te gaan die minder mobiel zijn of moeilijk zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Walcherse gezinnen wachten op ondersteuning ... Home-Start zoekt vrijwillgers Het project Home-Start van Humanitas Zeeland begint op 7 oktober met een opleiding voor vrijwillige gezinsondersteuners. Hierdoor kunnen de jonge gezinnen die nu op de wachtlijst staan voor ondersteuning bij de opvoeding van hun kind(eren) nog dit jaar geholpen worden. Home-Start is een landelijk project dat ook al jaren succesvol op Walcheren loopt. Momenteel zijn er 16 vrijwilligers actief. Voor het project zijn

nieuwe vrijwilligers welkom. Vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ouder en/of hebben opvoedervaring. Zij bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Voordat zij aan de slag gaan krijgen zij een gedegen training. Als ze eenmaal aan een gezin zijn gekoppeld, dan worden zij begeleid door de professionele coördinatoren van Home-Start. Er zijn regelmatig interessante themabij-

eenkomstenmet de andere vrijwilligers waarin ook ervaringen worden uitgewisseld. Interesse? Wie interesse heeft in deze zinvolle tijdsbesteding en meer informatie wenst of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, kan zich aanmelden door te bellen naar 0118 639311. Mailen kan ook: homestart.walcheren@humanitas.nl


Veerse Krant 12

Hobbyloods Meliskerke

Oude vakmannen en jonge honden Knutselaars van alle leeftijden kunnen sinds begin dit jaar hun hart ophalen in de Hobbyloods in Meliskerke. De Hobbyloods is een initiatief van Smederij Matthijsse, de eigenaar van de loods. Ido Matthijsse vertelt trots: ,,Met de loods bieden we jong en oud een ruimte om samen hout en metaal te bewerken en aan auto’s te sleutelen. Een leuke manier om de banden tussen jong en oud te verbeteren.’’ Toen de ideeën voor de loods nog in ontwikkeling waren, klopten de initiatiefnemers in eerste instantie aan bij de gemeente voor de financiering. ,,Bij dit soort verzoeken vragen we eerst welke mogelijkheden de initiatiefnemers nog meer hebben voor financiering’’, legt en beleidsmedewerker van de gemeente uit. ,,Wat kunnen burgers zelf regelen?’’ Ido Matthijsse: ,,De gemeente had geen potje geld beschikbaar. Ze hebben ons wel geholpen door niet direct met een boek regels aan te komen zetten. We kregen de tijd om alles te regelen zonder dat er meteen een buitengewoon opsporingsambtenaar op de stoep stond. Ook heeft de gemeente ons in contact gebracht met sleutelfiguren in het dorp en de rest van de gemeente.’’ Niet verzanden in bestaand beleid Wethouder Chris Maas: ,,Om het project tot een succes te maken, hebben we vooral gekeken naar wat de mogelijkheden waren en minder naar wat niet mogelijk was. Toen er geen subsidie beschikbaar was, moest de smederij een andere oplossing zoeken. Door met de gemeente naar de mogelijkheden te kijken voor alternatieve financiering kwam er uiteindelijk een veel creatievere oplossing tot stand. Daarnaast heeft de gemeente geholpen bij de vergunningsprocedure. De belangrijkste leerervaring is dat initiatieven vanuit de samenleving soms niet passen binnen de beleidsdoelen of subsidiecriteria. Door niet te verzanden in bestaand beleid, maar te zoeken naar de juiste ondersteuning

geeft de gemeente burgerinitiatieven de ruimte zonder dat er een subsidie aan te pas hoeft te komen.’ Onafhankelijkheid Smederij Matthijsse is er trots op dat zij hun hobbyloods zonder financiële hulp van de gemeente of andere instellingen hebben opgestart. Ido: ,,Ik vind het ideaal dat ik niet financieel afhankelijk ben van de gemeente. Ik kan nu zelf bepalen hoe ik mijn plannen uitvoer. De gemeente en de stichting Welzijn Veere benut ik om in contact te komen met jongeren en andere sleutelfiguren en organisaties. Vanuit het dorp komen veel positieve geluiden. Er zijn al gepensioneerde vakmannen die zich spontaan hebben aangemeld om kennis over te dragen of een oogje in het zeil te houden. De hobbyloods telt nu ongeveer 25 leden. We hopen op nog meer gepensioneerde vakmannen en jeugdige deelnemers om het initiatief verder te ontwikkelen.’’ Cursussen De Hobbyloods heeft nog ruimte voor nieuwe leden en zoekt docenten. Wie verstand heeft van hout- of metaalbewerking, motorvoertuigen of bromfietstechniek én het leuk vindt die kennis over te dragen op kleine groepen tijdens cursussen, is van harte welkom. Interesse? Kom dan eens kijken bij de Hobbyloods, Rapenburgweg 12 in Meliskerke. Of neem contact op met Ido Matthijsse: 0118562458 / 06-53868086 of mail naar: info@idomatthijsse.nl

Thuiszorg zonder indicatie

Direct hulp voor probleemgezinnen Binnenkort start het Walcherse project ‘Thuisbegeleiding zonder indicatie’. Gezinnen waarbij problemen zijn gesignaleerd, moeten nu soms maanden wachten voor ze in aanmerking komen voor begeleiding. Met de pilot wachten de zorgverleners niet tot de indicatie is verstrekt, maar starten ze zo snel mogelijk met de begeleiding van het gezin. Door direct hulp te bieden, kan verergering van de problemen voorkomen worden. De pilot wordt uitgevoerd door Zorgstroom. Medewerkers van Zorgstroom zijn getraind om op deze nieuwe manier te gaan werken. Aan de hand van de pilot bekijken de gemeenten of deze manier van werken ook ingezet kan worden binnen andere facetten van het zorgaanbod op Walcheren. Binnen de pilot kunnen maximaal 20 huishoudens (oud, jong, gezin, alleenstaand) geholpen worden. De Walcherse gemeenten pakken de decentralisaties en bezuinigingen gezamenlijk op onder de noemer ‘Walcheren voor Elkaar’. Met de pilot ‘Thuisbegeleiding zonder indicatie’, experimenteren de gemeenten met de uitgangspunten van het klantproces dat past bij het uitvoeren van de nieuwe taken. In dit klantproces staat directe hulp, dichtbij de burger centraal. Informatie: ‘Denk mee over Zorg’ banner op www.veere.nl

Veel burgernetdeelnemers maken Veere nog veiliger Stel je voor. Je ziet twee mannen met bivakmuts bij de achterburen uit een raam klimmen. Je belt de politie om de inbraak te melden. Ondertussen zie je de mannen in een blauwe bestelbus met hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kun je een goed signalement van de mannen en de auto geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start een Burgernetactie. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een paar minuten later een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de twee mannen in hun blauwe bestelbus. Een paar straten verderop ziet een oplettende Burgernetdeelnemer twee mannen een blauwe bestelbus in een garagebox parkeren. Hij belt gratis via 0800-0011 naar de meldkamer om de centralist te laten weten waar hij de mannen heeft gezien. De centralist speelt de informatie direct aan de politie door. Nog geen kwartier later kan de politie de twee verdachten in de garagebox aanhouden. Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. ,,Samen kunnen we de kans vergroten dat inbrekers worden opgepakt,” vertelt burgemeester Rob van der Zwaag. ,,Burgernet wordt uiteraard niet alleen ingezet bij inbraken. Ook bij een overval, een vermissing of doorrijden na een ongeval kunnen wij via Burgernet vragen of mensen in de buurt met ons meekijken.” Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie. Doe ook mee! Inmiddels zijn er al 1,25 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties met succes kunnen worden afgesloten. De burgemeester roept alle inwoners van de gemeente Veere op zich nu als deelnemer aan te melden op www.burgernet.nl. “Want samen kunnen we onze buurt veilig houden.” Meer informatie? website van de gemeente Veere of op www.burgernet.nl


Veerse Krant 13

JONG Nieuws vanuit de Jeugdhonken: Terugblik Bobbejaanland Op zaterdag 15 juni had de jeugdraad het jaarlijkse uitje naar een pretpark georganiseerd. We zijn met 95 jongeren naar Bobbejaanland in België gegaan. Het was een een hele leuke en gezellige dag en het weer werkte ook goed mee!

Jeugdhonk Biggekerke: Jeugdhonk Biggekerke is weer open gegaan op dinsdag 17 september en wel met een spetterende BBQ Vanaf deze zomer is het jeugdhonk in Biggekerke niet meer op de woensdag, maar op de dinsdag open van 19.00 uur tot 21.30. Op dinsdag 8 Oktober gaan we arretjescake maken in het jeugdhonk, geef je op tijd op in het jeugdhonk! Op Dinsdag 22 oktober spelen we een competitie darten ….Ga jij naar huis als winnaar?

Jeugdhonk Grijpskerke: Jeugdhonk Grijpskerke is open gegaan op woensdagavond 11 september ….alle belangstellende mochten ook een kijkje komen nemen deze avond. Het jeugdhonk is op woensdag open voor alle VO leerlingen uit gemeente Veere, 's middags van 15.00 tot 17.30 en 's avonds van 19.00 tot 21.30 uur. Woensdag avond 25 september zal er een geweldige Bingo zijn met leuke prijzen. Woensdag 9 oktober is er een work-shop Pimp your Bag gegeven door Kunst educatie Walcheren. Geef je op bij: j.damen@welzijnveere.nl Woensdag 30 oktober filmavond.

Jeugdhonk Aagtekerke Jeugdhondk Aagtekerke gaat vanaf 11 oktober weer open, waarin we openen met de activiteit: pimp you r.... bag/ t shirt Het jeugdhonk is elke twee vrijdagavond open van 19.00- 21.30 uur open leeftijd: basisschool groep 8 en voortgezet onderwijs

Jeugdhonk Domburg Jeugdhondk Domburg gaat open op vrijdagavond 4 oktober Het Jeugdhonk is elke week open van 19.00- 21.30 uur (uitgezonderd vakanties) leeftijd: basisschool groep 8 en voortgezet onderwijs

Vergadering Jeugdraad dinsdagavond 8 oktober Schoolstraat te Oostkapelle, 19.30 uur. Iedereen is welkom! Voor meer informatie: 06 25196740

Nieuwe Leden We zoeken nog nieuwe leden. Lijkt het je leuk om mee te denken over jeugdzaken binnen de gemeente Veere of help je liever mee met het organiseren van een activiteit? Kom dan een vrijblijvend langs tijdens een vergadering, of neem contact op met Joke Damen, j.damen@welzijnveere.nl of 06- 25 19 67 40. Je kan ook je maatschappelijke stage doen bij de Jeugdraad! Skidome Eerstkomende activiteit van de jeugdraad: Skidome in Terneuzen op vrijdagavond 22 november!

Help, mijn kind wordt een puber! In oktober organiseren de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere in samenwerking met de GGD Zeeland, Porthos en Indigo Preventie de ouderavond ‘Help, mijn kind wordt een puber!’ Ouders en verzorgers van kinderen van 10, 11 en 12 jaar worden deze avond meegenomen in de emotionele achtbaan die hun pubers meemaken. Als een kind in de puberteit terecht komt en een eigen identiteit gaat ontwikkelen, kan opvoeden soms best lastig zijn. Een puberend kind zoekt grenzen op of gaat misschien experimenteren met alcohol en

roken. Ook de stap naar het voortgezet onderwijs brengt voor een puber veel veranderingen met zich mee. Ouders en verzorgers die hier goed op voorbereid willen zijn, zijn van harte welkom om gratis de ouderavond ‘Help, mijn kind wordt een puber!’ bij te wonen. In de gemeente Veere wordt de ouderavond georganiseerd op donderdag 24 oktober. De locatie is Verenigingsgebouw Het Dorpshuis, Bakkersland 29, Grijpskerke. De inloop is vanaf 19.00 uur. Als deze datum niet uitkomt, kunnen ouders

uitwijken naar Vlissingen op 22 oktober (Stadhuis Vlissingen of Middelburg op 31 oktober (Ontmoetingscentrum Dauwendaele, Vrijlandstraat 65) Aanmelden Het volledige programma van de avond is te bekijken op www.laatzenietverzuipen.nl. Ouders die zich nog willen aanmelden voor de ouderavond in Grijpskerke kunnen dat doen tot 22 oktober via die website of telefonisch via 0113-397171 (maandag t/m vrijdag).


Veerse Krant 14

een greep uit de

Veerse Agenda

4 t/m 6 oktober Kustmarathon Zeeland Vrijdag 4 oktober Zoutelande: Lady’s Run, start 5 km 17.30 uur. De 10 km start om 17.45 uur. Zaterdag 5 oktober Zoutelande-Burgh Haamstede: X-Treme Marathon Zeeland MTB toertocht, start 9.00 uur in Zoutelande. Vanaf 12.30 uur Mini Marathon Burgh Haamstede-Zoutelande: Kustmarathon (42,195 km), 12.00 - 18.00 uur. Zondag 6 oktober Burgh Haamstede-Zoutelande: wandelmarathon. 8.00 - 18.00 uur Woensdag 9 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Natuurspreekuur: ‘daar vraag je me wat’, 13.00 uur. Zaterdag 12 oktober Vrouwenpolder: kon. Emmaweg 22, paddestoelenexcursie, 14.00 uur. Zondag 13 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Strandjutten met een inleiding bij het aquarium, 15.00 uur. Dinsdag 15 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Familiedag ‘Rovers, heksen en kwakzalvers’, 11.00 uur. Donderdag 17 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Workshop striptekenen ‘Rovers van de lage landen’ Striptekenaar Danker Jan Oreel is onder andere bekend van het stripboek ‘Zeeland, 2000 jaar geschiedenis in strip’. Tijdens

deze workshop striptekenen leer je van hem hoe je een strip maakt over dieren die in de tentoonstelling ‘Rovers van de lage landen’ te zien zijn. Hoe teken je een vos, bunzing of uil van het ene plaatje naar het volgende? Kortom maak je eigen stripverhaal over deze rovers. 13.30 uur. Aanmelden www.terramaris.nl of tel. 0118 582620. Vrijdag 18 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Kijkje achter de schermen: het aquarium, 13.00 uur. Zondag 20 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Rondleiding: ‘Er was eens … een Mottekasteel’, 13.30 uur. Woensdag 23 oktober Westkapelle: Polderhuis, poempoenendag, vanaf 11.00 uur. Oostkapelle: Terra Maris, Arrangement: strandjutten met na afloop pannenkoeken, 11.00 uur. Donderdag 24 oktober Westkapelle: Markt, ‘s avonds lampionoptocht. Vrijdag 25 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Kijkje achter de schermen: het aquarium, 13.00 uur. Zaterdag 26 oktober Neeltje Jans: Nacht van de Nacht, excursie in het donker, start op de hoek van de parkeerplaats van Deltapark Neeltje Jans, bij de vlaggen en infozuil. 20.00 uur. Oostkapelle: Terra Maris, Nacht van de Nacht Tijdens de Nacht van de Nacht worden in samenwerking met Staatsbosbeheer in en

rondom het museum activiteiten georganiseerd. Zie www.terramaris.nl zaterdag 26 oktober Domburg: Schuttershof, Herfstconcert brassbands FelisonBrass uit Velsen-Noord en Brassband Apollo uit Domburg. Beide bands onder leiding van dirigente Patricia Geertse. Voor dit concert is er door beide brassbands een interessant repertoire voor brassband gecomponeerde of gearrangeerde muziek ingestudeerd. Beide Brassbands treden apart op. Aanvang 19.30 uur. Zondag 27 oktober Oostkapelle: Terra Maris, Rondleiding: wat er toen gebeurde (maand v/d geschiedenis). In de omgeving van het museum zijn nog veel sporen uit de 2e wereldoorlog te zien. 14.00 uur. Zaterdag 2 november Westkapelle: Vanaf Polderhuis, de Memoria Wandeltocht Walcheren '40-'45 plaats. Er kunnen afstanden van 7, 15, 25 en 35 km worden afgelegd. Start 7 en 15 km: tussen 09.00 - 12.00 uur. Start 25 en 35 km: tussen 8.30 - 9.30 uur. Start en inschrijven bij Polderhuis Westkapelle (open van 8.30 - 17.00 uur). Kijk voor meer informatie op www.dvt-vlissingen.nl Domburg: Schuttershof. Podium-Z met ‘s middags en ‘s avonds workshops voor iedereen! Vanaf 19.30 uur 2 podia met bands, nieuwe en special acts. Gratis entree. www.podiumz.nl Zondag 10 november Oostkapelle: Terra Maris, Rondleiding: wat er toen gebeurde (maand v/d geschiedenis), 14.00 uur.

Aanmelden bijzondere sportprestaties voor Veers Sportgala 2014

Vrijdag 8 november Halve Maan Oostkapelle

Veere zet begin 2014 de Veerse sportkampioenen van dit jaar weer feestelijk in het zonnetje. De jury kiest per categorie een (jeugd)sportteam en (jeugd)sporter van het jaar 2013. Ook kunnen sportvrijwilligers worden voorgedragen, zodat zij eens extra in het zonnetje gezet worden. Het Sportgala is in het gemeentehuis in Domburg.

Op vrijdagmiddag 8 november zijn alle Walcherse mantelzorgers tussen 13.30 en 16.00 uur welkom voor een feestelijke middag. Die middag in ‘De halve Maan’ in Oostkapelle staat bol van allerlei ontspannende, vrolijke en informatieve activiteiten met voor elk wat wils ... zoals een workshop ontspanning, een dansclinic en leren hoe je op een eenvoudige manier hapjes kunt maken waar je tijdens de feestdagen de show mee kunt stelen, (leren) biljarten, ontspannende voetmassages, conditie testen en met andere mantelzorgers bijpraten. Dat alles onder het genot van koffie met gebak. Er ligt informatie op de foldertafels en iedereen kan een mening en/of tips geven over de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorg. Je maakt zelf je keuze uit de activiteiten, want niets is verplicht.

Aanmelden kandidaten De Veerse sportverenigingen ontvangen hierover binnenkort een brief. Het opgave- formulier is ook te downloaden via de website www.veere.nl (Vrije Tijd – Sport – Sportgala). Hierop kan de vereniging aangeven wie in aanmerking komt voor een nominatie. Wie iemand kent die een georganiseerde sport beoefent, maar dit niet in verenigingsverband doet én die het afgelopen jaar kampioen is geworden, kan deze persoon ook voordragen. De opgaveformulieren moeten uiterlijk 1 december bij de gemeente binnen zijn. Voor meer informatie: Suzette Hoogerheide, tel.555398.

Dag van de Mantelzorg

Kunstenaar Jan Willem Hament, vrolijke zeeuwse schilderijen. Zie pag. 15

Opgeven kan vóór 3 november bij Manteling: 0118-553530 of per mail: info@mantelingwalcheren.nl (vermeld in de mail volledige adresgegevens en voor wie u zorgt).

Adverteren in de Veerse Krant In een oplage van 10.000 stuks wordt de Veerse Krant huis aan huis verspreid in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Veere. Gunstige tarieven en aantrekkelijke kortingen. Voor meer informatie: 0118-555399/gemeente@veere.nl


Veerse Krant 15

Exposities

Duingalerie - Domburg

Museum De Schotse Huizen - Veere t/m 31 oktober Zwoegen en zwieren - Een jaar rond in Walcherse dracht Zeeuwse Kunstkring - Een overzicht 55 jaar Zeeuwse Kunstkring. Twintig beeldend kunstenaars uit Zeeland zijn vertegenwoordigd op de overzichtsexpositie. Een diversiteit aan stijlen, maar ook aan disciplines zoals fotografie, beeldhouwwerk, grafiek, assemblages, schilderijen en tekeningen. dagelijks geopend van 13.00 – 17.00 uur. www.schotsehuizen.nl

Stadhuismuseum De Vierschaar Veere Zeeland boven - t/m 30 september (!!) Expositie van zeldzame Zeeuwse kaarten uit particulier bezit. Dagelijks geopend van 13.00 – 17.00 uur (vrijdagmiddag gesloten i.v.m. huwelijksvoltrekkingen). www.devierschaar.nl

Langdurige sluiting museum De Vierschaar Op maandag 30 september sluit Stadhuismuseum De Vierschaar in Veere vervroegd haar deuren. Door restauratiewerkzaamheden is het stadhuis van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 gesloten voor publiek. Bezoekers die nog een kijkje willen nemen voordat het pand in de steigers wordt gezet, moeten snel zijn. Op 30 september gaat om 17.00 uur de monumentale deur voor lange tijd op slot. Voorafgaand aan dat moment, van 16.00-17.00 uur, speelt stadsbeiaardier David van der Vlies een aantal ‘gouden ouden’. Tot 2015 is dit één van de laatste gelegenheden om het carillon in al haar glorie te beluisteren, omdat tijdens de restauratie de klokken uit de toren zullen worden verwijderd.

Galerie Zuidstraat 16 - Westkapelle ‘Zeeland in Zomerse Kleuren’ - t/m 30 okober Expositie André Klompmakers. Open: 9.00 tot 17.00 uur werkdagen, zaterdag 9.00 uur tot 16.30 uur. www.galerie-andre.webklik.nl

Marie Tak van Poortvlietmuseum -Domburg ´Artist kom binne´ - t/m 10 november Volendam Kunstenaarsdorp Volendam in Domburg! Tentoonstelling gewijd aan de kunstenaarskolonie Volendam. Open: dinsdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur. www.marietakmuseum.nl

Boerderijgalerie de Osseberg 2 november t/m 14 december Slotexpositie met onder andere Eddy Geeraerts Open: donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 14.00 – 17.00 uur. www.deosseberg.nl

tot 22 december ‘Kom mae’s kiekn’ Expositie Zuidbevelandse kunstenaar Jan Willem Hament, vrolijke Zeeuwse schilderijen. Open dagelijks vanaf 12.00 uur. www.duingalerie.nl

Hal gemeentehuis Domburg t/m 13 december ‘Fata Morgana’ - Klaashenk Blonk Keramische objecten van Klaashenk Blonk van galerie Kunst & Vorm uit Vrouwenpolder. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor de Beeldende Kunsten in Rotterdam en was onder meer als docent verbonden aan de Vrije Academie Rotterdam en Stichting ToBe Dordrecht. De objecten zijn portretten die ondersteboven met de hand gevormd zijn. Centrale thema’s zijn water – vuur en leven – dood. De term fata morgana staat voor ‘zonderling verschijnsel’ of ‘waanvoorstelling’, wat de eerste indruk kan zijn van de confrontatie met deze kunstwerken. Na uitharding van de klei is zichtbaar dat de gezichtsuitdrukkingen van de portretten onvoorspelbaar zijn. De omgekeerde portretten hebben tegelijk ook de oervorm van keramiek, ‘het vat’ of ‘de vaas’.

Vrijwilligers gezocht voor project musea en zorginstellingen Museum De Schotse Huizen zoekt vrijwilligers voor het project waarbij themakoffers, gevuld met voorwerpen uit museumcollecties, gepresenteerd worden aan licht dementerende ouderen om hen te helpen herinneringen op te halen. Het doel is om interactie te stimuleren en zo de ouderen uit hun sociale isolement te halen. Twaalf musea, verspreid over de hele provincie hebben themakoffers samengesteld. Met behulp van een promotiefolder zijn zorginstellingen benaderd. De aanvragen overtreffen alle verwachtingen. Om te kunnen voldoen aan alle verzoeken zijn minimaal 15 extra vrijwilligers nodig. Vrijwilligers hoeven niet opgeleid te zijn in de zorgsector. Een medewerker van de zorginstelling begeleidt de bijeenkomsten. Wel is het belangrijk om affiniteit te hebben met Zeeuws cultureel erfgoed en met licht dementerende ouderen. Om goed aan te kunnen sluiten bij de deelnemers, moet de vrijwilliger bij voorkeur 55+ zijn, afkomstig uit de regio, beschikken over goede spreekvaardigheid en begrip hebben van het lokale dialect. Men legt zich in principe vast voor minimaal één bijeenkomst per maand t/m eind 2014. Er is een vrijwilligersvergoeding gegeven van € 20,- per sessie plus reiskosten. Meer informatie - Sylvia van Dam Merrett via conservator@schotsehuizen.nl of 0118-502151.

Bescherm - Puzzel In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

r e i v e l p d n a r t s t

e v e l d s p i t s m u

i t u r e l u u r t g e i c s o

v a r o l f u a e r t h t m

e t u s e l a k a i o l o i

l p k s ij l u t a w u d k o e d r a a z e s r i s v s r ma a n e e mm n g v e l k

e e n e n v l o l a n o a e

b d z g i t o e z t i h r t

t o e d b r z o u t u s e l

n o b r i i o r o ij u t z i o e g p r e e h a n a nm r j z d e d a r g n l e i z z

Oplossing vorige puzzel was:

LEESPLEZIER De winnaar is:

L. DE WOLF uit MELISKERKE

biodiversiteit biotopen bontbekplevier dodaars duinen flora grashommel graszanger kluut lamsoor natuur rode lijst

ruige anjer schorviltbij strandplevier tongvaren tureluur veldspitsmuis ijzerhard zeeraket zilt zilte kleimos zout

Stuur de oplossing vóór 23 oktober naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 16

Aan de prijs wordt niet gesleuteld Nu bij Toyota een vast laag APK-tarief van slechts â‚Ź 19,95*

Blauwpoortseweg 1 4365 NB Meliskerke T 0118 56 34 12 F 0118 56 35 84

bouwadviseurs

info@bu-bouwadviseurs.nl www.bu-bouwadviseurs.nl

GEN NNIN ERGU G V • EIDIN RK EGEL NWE EN UWB TEKE G O IG B IN D • N G NN RSIN WKU SPLA BOU EHEE OUD ERP • TENB DERH S W N O T K O • • ON EN • TEKK • BES

* Dit bedrag is exclusief de wettelijke afmeldkosten. Voor modellen met eenregistratiedatum vóór 1/1/2006 wordt additioneel ₏ 19,95 in rekening gebracht t.b.v. het uitvoeren van de verplichte emissietest.

De Jonge

Goes, 

  Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

Administratiekantoor Van Beers BV Uw partner in zakelijke dienstverlening

Voor complete advisering en begeleiding van uw bedrijf. O.a.: Belastingzaken, jaarrekeningen, boekhoudingen, loonadministraties, financieringsvraagstukken.

Creatief in advies Flexibel in dienstverlening Actief in samenwerking

Rijkse & Zwemer accountants Torenstraat 15 | 4353 AA Serooskerke Postbus 6 | 4353 ZG Serooskerke

Mariekerkseweg 48 - 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 - fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl

Goes Middelburg T| (0118) 678900 T| (0113) 242628

Serooskerke T| (0118) 592610

info@aar.nl

www.aar.nl

Thuis in:

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN! Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

Hypotheken Verzekeringen Pensioenen P

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERS GARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nl TOT 15 JAAR GARANTIE

Telefoon (0118) 65 14 35 • Fax (0118) 67 44 20 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur, ’s avonds op afspraak

Uw aadviseurs in de U

Vlissingen Terneuzen Zierikzee T| (0115) 683449 T| (0118) 419192 T| (0111) 420344

regio:

,

Lourens Jan Hengst Aagtekerke Tel. 06-54933808

Joost Dourleijn, Domburg Tel. 06-13783259

RISICOBEHEER

Stationsstraat 2-4 - 4331 JB Middelburg Tel. (0118) 615 151 - www.don-risicobeheer.nl

Veerse krant oktober 2013  
Veerse krant oktober 2013  
Advertisement