Page 1

zomer 2017

Informatieblad, jaargang 21 no. 3

Voorzet begroting 2018 Met de kadernota neemt het college een voorzet op plannen en mogelijkheden voor 2018. De raad stelt daarvoor de kaders vast tijdens de vergadering op donderdag 6 juli. Meer op pagina 4, 5 en 6.

Zoutelande op 1

Het strand van Zoutelande is door bezoekers als beste van Nederland beoordeeld. Van de Nederlandse stranden staat Westkapelle op plek 4 en Oostkapelle op nummer 8. De uitslagen staan op de website van Zoover.

Veilige ‘schoolzones’

In april van dit jaar stelde de gemeenteraad het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) vast. De veiligheid rondom scholen vormde een belangrijk actiepunt. Voor de aanpak hiervan reserveerde de gemeenteraad 100.000 euro. In de loop van dit jaar worden hiervoor alle schoolomgevingen aangeduid met ‘schoolzone’. Unieke borden (waarover later dit jaar meer) zijn hiervoor in de maak. Daarnaast is er ruimte voor (kleine) infrastructurele aanpassingen. Inventarisatie van problemen en wensen gebeurt op basis van individuele gesprekken met de scholen.

5 X blauw

De gemeente Veere heeft dit jaar een Blauwe Vlag ontvangen voor vijf badstranden: Domburg, Oostkapelle, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten de stranden voldoen aan een aantal criteria zoals schoon zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is een internationale erkenning voor de inspanningen van kustplaatsen, beheerders van recreatiestranden en jachthavenbeheerders. Voor recreanten en toeristen een herkenningssymbool dat het er goed en veilig toeven is.

ESPA congres 2018 komt naar Domburg

In Europa houdt organisatie ESPA zich bezig met ontwikkelingen in het gezondheidstoerisme. Door samenwerking met die organisatie kreeg Domburg bijvoorbeeld de Badstatus toebedeeld. Naar verwachting levert de Badstatus goede kansen voor een verdere ontwikkeling van Domburg op het gebied van vitaliteit en gezondheid. ESPA (European Spas Association) houdt met regelmaat congressen waar wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van overheden en landelijke organisaties de stand van zaken op dat gebied doornemen. Dit jaar was er een congres in Rome. De gemeente heeft zich kandidaat gesteld en kreeg te horen dat ESPA volgend jaar naar Domburg komt.

De ambitie spat er aan alle kanten vanaf. De plannen die de Grote Kerk in Veere omtoveren tot een waar cultuurpaleis kregen in juni groen licht van de gemeenteraad. Een meerderheid stapte over de argwaan heen en zag kansen om een waardevolle invulling aan het monumentale gebouw te geven. Het teweeg

brengen van hoogstaand cultuurtoerisme het hele jaar door klonk aanlokkelijk genoeg om het ook financieel te blijven ondersteunen. In september begint de verbouw en in februari volgend jaar de nieuwe programmering. De Stichting Exploitatie Grote kerk Veere (SEGKV) verzorgt beheer en exploitatie.

Meer doen met het cultureel erfgoed Het college ziet mogelijkheden om het cultureel erfgoed van de gemeente beter te benutten. Zowel in toeristisch-recreatief opzicht als voor inwoners en voor het woonklimaat liggen er kansen die zowel het erfgoed en de Veerse samenleving ten goede komen, redeneren b & w.

‘Veere is een gemeente waar de esthetiek van mooi, ruim en groen wonen en recreëren belangrijk zijn. Ons erfgoed kunnen we op al deze terreinen benutten.’ Molens, kerktorens en andere specifieke bouwwerken kunnen functioneren als samenbindend element en een meerwaarde voor het toerisme en de recreatie inhouden. Het versterken van de kennis, beleving en betrokkenheid bij natuur, landschap en milieu is ook nog eens een uitgangspunt in het Duur-

zaamheidsplan. Om het doel te bereiken heeft het college een projectplan ‘Meer doen met ons cultureel erfgoed’ opgesteld. In verschillende fasen wil het college dat doel bereiken. Wethouder Chris Maas is de verantwoordelijke portefeuillehouder. Dat proces begint met een inventarisatie en beoordeling van de mogelijkheden. De gemeenteraad krijgt het voorstel eind dit jaar onder ogen. Volgend jaar kan er dan al sprake zijn van een concrete aanpak.

Goedkeuring bestemmingsplan Fort den Haakweg

Na een akkoord voor het Dorpsplan Vrouwenpolder in 2012 is er gewerkt aan een masterplan voor de ontwikkeling van de Fort den Haakweg. Een coalitie van betrokkenen en belanghebbenden is onder het toeziend oog van een onafhankelijk stedenbouwkundig supervisor met plannen aan de slag gegaan. Afgelopen juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan ‘Park Fort den Haakweg’. ‘Gewijzigd’ omdat een aantal ingediende zienswijzen tijdens de ter inzage legging voor een aanpassing hebben gezorgd. In diverse overeenkomsten met de gebiedscoalitie (Duinoord, Breezand, Outdoorpark en Golfbaan) is één en ander geregeld. De gemeente is betrokken bij het afstemmen van de realisatie van het plan. De kosten voor het opstellen en uitvoeren van het plan zijn geraamd op ca. 2.300.000 euro. De gemeente draagt daarin voor 300.000 euro bij. De rest komt uit grondverkoop en bijdragen van exploitanten.


Veerse Krant 2

Brandweer vrijwilligers koninklijk onderscheiden De heren H. de Waele en W.P.H. Dijkers uit Zoutelande zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een Koninklijke Onderscheiding die ze uit handen van burgemeester Van der Zwaag ontvingen voor hun 20-jarige inzet voor de brandweer bij de post Zoutelande.

Zaterdag 30 september en maandag 10 oktober

'Puur Ooskappel'

'Puur Ooskappel' vormt de start van de Duurzaamheidsweken Oostkapelle, waarin de landelijke Dag van de Duurzaamheid (maandag 10 oktober) valt. Tijdens deze weken worden bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid extra onder de aandacht gebracht door de werkgroep Duurzaam Oostkapelle. Op zaterdag 30 september is tussen 10.00 en 17.00 uur op Campingpark Ons Buiten aan de Aagtekerkseweg te zien is hoe vele kilo's nieuwe oogst appels en peren tot heerlijk puur natuurlijk sap worden geperst. Hoe duurzaam Oostkapelle is en wordt, kun je ervaren in de vele kramen en tijdens

diverse activiteiten. Wie zelf fruit wil laten persen kan voor de voorwaarden terecht op: www.stichtinglandschapsbeheerzeeland.nl. Aanmelden kan bij de Mobiele Fruitpers Zevergem: tel: 0032 475 26 24 80; info@mobielefruitpers.com. Campingpark Ons Buiten is in bezit van de Gouden Green Key. Dat betekent dat duurzaamheid is geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Open Monumentendag op 9 september 2017 Vlnr: H de Waele, burgemeester Van der Zwaag en W.P.H. Dijkers

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Open Monumentendag is op zaterdag 9 september. Wie een monument heeft of beheert en niet aange-

schreven is om mee te doen, kan via de website een formulier invullen (www.veere.nl/openmonumentendag2017) of een mailtje naar m.brouwer@veere.nl. Dit kan tot 3 juli.


Veerse Krant 3

Bijenoverlast Bijen en hommels zijn onmisbaar in de natuur en dus voor de mens. Bijen kunnen soms voor vervelende overlast zorgen. Hoe pak je dat aan of wat doe je als er een bijenzwerm in de directe omgeving is? Een imker heeft vaak een oplossing. Via www.bijenhouders.nl/ bijen-enwelzijn/bijenzwerm is een imker in de buurt gemakkelijk te vinden. Klik op de

landkaart en zoek vervolgens het dichtstbijzijnde bijenkorfje in de omgeving. Elke bijenkorf geeft een imkerafdeling weer. De website van de betreffende imker is te zien door op de bijenkorf te klikken. Zijn het geen bijen maar hommels die voor overlast zorgen dan biedt www. knnv.nl/hommels oplossingen.

WaakSamen in Veere! Woninginbraken, Overvallen en Straatroven tegengaan is één van de speerpunten in Veere. Dat lukt ons aardig. Begin 2016 was er nog een piek aan woninginbraken, maar inmiddels zijn de inbraakcijfers gezakt onder het gemiddelde, evenals het aantal overvallen en straatroven. Een mogelijke bijdrage daaraan wordt geleverd door de actieve Buurtwhatsapp groepen in Veere. Door met zijn allen alert te zijn, voorkomen we mogelijk criminaliteit en vergroten we de pakkans voor diegene die het toch probeert! Sinds enige tijd is ook de meldingsapp WaakSamen beschikbaar voor meldingen. Het is een handige ondersteuning voor bestaande BuurtWhatsApp-groepen, omdat het opstellen van een melding over een verdachte situatie veel eenvoudiger wordt. De applicatie is ontwikkeld omdat er vanuit BuurtWhatsApp-gebruikers geluiden kwamen dat het snel opstellen van een duidelijke melding best lastig kan zijn. Hoe werkt WaakSamen? De eerste stap is het downloaden van de app op de telefoon. WaakSamen is gratis! De tweede stap is het opstellen van een melding volgens de welbekende SAAR-methode (Signaleren, Alarmeren,

Wie, wat, waar Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg

Bezoekadres: Traverse 1, Domburg makkelijk en snel, maak een afspraak via veere.nl Voor digitale producten en diensten

@gemeente_veere Appen & Reageren). Op de afbeelding hieronder is in chronologische volgorde te zien hoe dat werkt. WaakSamen zorgt ervoor dat de melding meteen bij de juiste instantie terecht komt. Het is raadzaam de melding ook via de BuurtWhatsApp te blijven delen. De huidige BuurtWhatsApp groep waar u mogelijk aan deelneemt blijft op dezelfde manier bestaan. Door WaakSamen wordt hiermee een koppeling gemaakt, zodat u gemakkelijker een melding op kunt stellen. Niet iedereen van u maakt even vaak een melding. Met WaakSamen is het mogelijk om naast het melden van een verdachte situatie, ook melding te doen van zaken als graffiti, zwerfvuil en hondenpoep. De gemeente Veere en de Politie Zeeland-Midden West Brabant moedigen het gebruik van WaakSamen als hulp bij BuurtWhatsApp groepen ten zeerste aan. Zij maken het gebruik daarvan mede mogelijk. WaakSamen levert bruikbare informatie op voor zowel de gemeente als de politie. Voor vragen/opmerkingen: e-mail naar jc.viergever@veere.nl of bellen naar 0118 555 241.

facebook.com/gemeenteveere www.instagram.com/gemeenteveere

06 23584577 Telefoon: 0118 555 444 Centrale Publieksbalie: cpb@veere.nl Algemeen: gemeente@veere.nl

Openingstijden Centrale Publieksbalie:

ma t/m woe: 09.00 tot 17.00 uur donderdag: 09.00 tot 20.00 uur (tel. tot 17.00 uur) vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur Op donderdagavond kunt u niet terecht voor burgerlijke stand zaken (geboorte, erkenning, ondertrouw, etc.). De andere afdelingen zijn op donderdagavond niet bezet, u kunt dan dus niet voor alle producten en diensten terecht. Twijfelt u hierover, belt u dan eerst even.

B & W - Afspraken maken

Burgemeester en wethouders houden geen (vast) spreekuur. Wel kunt u altijd telefonisch een afspraak aanvragen via de bestuurssecretaresses. Een afspraak met burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag en wethouder J. (Jaap) Melse kunt u aanvragen via tel. 555 381. Een afspraak voor de wethouders drs. R.M.A. (René) Molenaar en C. (Chris) Maas en voor de gemeentesecretaris kunt u aanvragen via tel. 555 380.

Websites raadsfracties

PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl CDA: www.cdaveere.nl SGP/CU: www.veere.sgp-christenunie.nl VVD: www.vvdveere.nl DTV: www.dtveere.nl D66: www.d66walcheren.nl Colofon VEERSE KRANT

De gemeente vergadert

zie voor actuele informatie www.veere.nl 6 juli Gemeenteraad, 13.30 uur. 18 september Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), 19.30 uur. 19 september Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), 19.30 uur. 5 oktober Gemeenteraad, 19.30 uur.

Welstandscommissie 20 juli, 3 en 31 aug., 21 sept. Stads-en dorpsraden 4 juli Meliskerke: Ons Huis, 19.30 uur 13 september Oostkapelle: Halve Maan, 19.30 uur

Veerse Krant in 2017 verschijnt 30 september 2 december

aanleveren kopij 6 september 8 november

Jaargang 21 nummer 3

De Veerse Krant is een blad van de gemeente Veere met gemeentelijk nieuws. Het is ook een platform voor informatie van non-profitorganisaties, verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn in het publieke domein van de gemeente Veere. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de gemeente Veere. Het blad is ook digitaal te lezen op www.veere.nl. Bij adressen met een sticker ja/nee en nee/nee bezorgt Post.nl niet. Iedereen die het blad toch wil ontvangen, kan zich opgeven: 0118-555444. Adres: Gemeente Veere Postbus 1000, 4357 ZV Domburg Aanleveren kopij kan via e-mail: redactieveersekrant@veere.nl of via een formulier op www.Veere.nl/kopij Redactie: Lieneke van den Heuvel (eindredacteur) en René de Dreu Oplage: 10.620

Eerstvolgende nummer: 30 september Kopij aanleveren tot 6 september


Veerse Krant 4

KADERNOTA 2017 DOORZETTEN & AFRONDEN Doorzetten

De huidige coalitie heeft nog een jaar te gaan. Dat betekent nog 1 keer met een sluitende begroting komen. Om recht te doen aan het coalitieprogramma gaat dat onder het motto ‘Doorzetten en Afronden’. De gemeenteraad helpt mee de kaders te schetsen waarbinnen dat kan gebeuren. Vandaar dat aan de definitieve begroting een ‘kadernota’ vooraf gaat. Met het vaststellen van de kadernota 2017 stelt de raad op donderdag 6 juli de kaders vast voor de begroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 - 2021. In de kadernota is de financiële positie in beeld gebracht voor het komende begrotingsjaar en de daarop volgende periode van 3 jaar. Uit de actuele financiële positie blijkt dat er weer voldoende financiële ruimte is de ambities te realiseren en beleid uit te voeren.

Kaders

In de raadsvergadering van donderdag 6 juli moeten de kaders kleur krijgen. Daarmee kan het college vervolgens aan de slag. Het college kan binnen die kaders beleid uitwerken en de raad kan steeds controleren of met de besproken en vastgelegde kaders rekening is gehouden. De controlerende taak dus waar ze door de kiesgerechtigden in de gemeente voor zijn gekozen.

Het college ziet mogelijkheden om de ontwikkeling van de lastendruk beperkt te houden en het beleid voort te zetten en op onderdelen te intensiveren. Afhankelijk van marktontwikkelingen wil het college de grondprijzen met het algemene indexpercentage (1,6%) verhogen. Dezelfde verhoging geldt voor de OZB en de afvalstoffenheffing.

& Afronden

Dat kiezen van een nieuwe gemeenteraad kan dus weer - na vier jaar - op 21 maart 2018. Maar eerst rondt het huidige college nog wat lopende zaken en voorgenomen beleid af. In de begroting 2017 was sprake van een structureel overschot. Daarin zit dus ruimte voor de begroting van 2018. Het college komt met voorstellen voor nieuw beleid en kijkt voor de afronding ook nog wat verder.

 Voor de rioolheffing is een extra stijging van 3,1% nodig. De stijging van de lastendruk voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden komt daarmee op 1,9% in 2018. Precariobelasting Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond (zoals voor kabels en

leidingen). Het rijk schaft deze belasting af, gemeenten kunnen daarmee doorgaan tot 2021. Het college vraagt de gemeenteraad hoe om te gaan met de opbrengst. Dat kan door de opbrengst terug te geven via de belastingheffing. Een andere mogelijkheid is om de belasting in tact te houden en de opbrengst te besteden aan investeringen ten behoeve van de Veerse gemeenschap.

Een greep uit de voorgestelde nieuwe prioriteiten 2018 - 2021 teren. De investering die hiervoor nodig is bedraagt 1.236.000 euro.

Programma bestuur en ondersteuning Omgevingswet In 2018 begint het invoeren van de nieuwe ‘Omgevingswet’. Daarvoor trekt het college voor 2018 eenmalig 50.000 euro uit en jaarlijks 15.000 euro. De investering is met name bedoeld voor het digitaliseren van de omgevingswet. Daarnaast is budget gereserveerd voor de uitvoering en opleidingen. Informatiebeveiliging Om aan de veranderende wetgeving over informatiebeveiliging te kunnen voldoen zijn ook in 2018 bij de gemeente investeringen nodig. Die gaan over het ontwikkelen van het bewustzijn over de beveiliging. Controlerende onderzoeken bij het veilig delen van persoonlijke informatie valt daar ook onder. Het college raamt de kosten op 35.000 euro jaarlijks. Digitaal zaken doen Vanaf 1 januari 2018 hebben alle burgers en ondernemers het recht om digitaal zaken te doen met de overheid. Maar dan moet de overheid wel haar digitale dienstverlening op orde hebben. Dat betekent dat de digitale dienstverlening nog beter moet zijn en moet aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Volgend jaar wil b en w daarvoor 75.000 euro in de begroting opnemen en de jaren daarna aan onderhoud voor 20.000 euro.

Door het steeds meer beschikbaar komen van digitale informatie is het ontwikkelen van nieuwe software nodig. In eerste instantie voor een verbetering van de zoekfunctie op de gemeentelijke website. Digitalisering subsidieprocedure In het kader van excellente dienstverlening en kwaliteitsverbetering loopt een onderzoek naar het digitaliseren van het subsidieproces voor aanvragen van subsidies op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en sociaal domein. Eind 2017 is het onderzoek gereed. Voor het aanschaffen van een digitaal programma is in 2019 naar schatting 75.000 nodig.

Programma Verkeer en Vervoer Maatregelen Domburg Domburg kent nog een aantal verkeersknelpunten die om een aanpak vragen. Dit zijn onder andere de Domburgseweg, Mezgerweg en Schuitvlotstraat. Ook de looproute naar het centrum via de Schuitvlotstraat wil het college verbe-

Wegreconstructie 2021 Op basis van het wegenbeheerplan is er jaarlijks een budget nodig voor de reconstructie van wegen die functioneel niet meer voldoen. In 2021 is dat 250.000 euro voor de reconstructie van de Dorpsstraat in Gapinge. Onderhoud kademuren Veere Uit onderzoek is gebleken dat de kademuren in Veere veel slechter zijn dan bleek uit de eerste inspecties in 2015. De kosten voor herstel zijn dan ook fors hoger dan voorzien in het beheerplan Stadshaven. De benodigde investering in 2018 bedraagt 1.260.000 euro. Verbeteren verkeersveiligheid In Biggekerke gaat het om de omgeving van het schoolterrein (geraamde kosten in 2018 bedragen 70.000 euro). In Dishoek betreft het vooral een grotere veiligheid voor fietsers. Een belangrijk knelpunt is de fietsroute door het bos. De verbetering zal naar schatting 136.000 euro kosten. Bushinder en fietsparkeren Overlast door bussen voor omwonenden van de busroutes wil de gemeente aanpakken. Dat begint met een onderzoek waarvoor het college 10.000 euro reserveert. Om voorzieningen voor fietsparkeren te verbeteren en uit te breiden trekt het college 86.000 euro uit.


Veerse Krant 5

KADERNOTA 2017 DOORZETTEN & AFRONDEN Vervolg nieuwe prioriteiten 2018 - 2021

Programma economie MOVE Met een project onder de naam Maatschappelijke Onderneming Veere (MOVE) wil de gemeente verschillende (economische) doelen realiseren. In eerste plaats moet het cliënten van Orionis aan een betaalde baan helpen. Het efficiënt inzetten van vervoermiddelen en het meer zichtbaar maken van TukTuk vervoer voor toeristen vormen enkele andere doelstellingen van het project. Ondernemersmanager De gemeente wil samen met de FOV de ondernemersmanager voor de gemeente inzetten. De federatie van ondernemers betaalt 7.500 euro en vanuit het toeristische impuls budget komt een zelfde bedrag. De gemeente draagt 15.000 euro bij. Zo kan de ondernemersmanager voor 12 uur per week bezig zijn als mediator/relatiemanager voor de gemeente en de Veerse ondernemers.

FIKS Voor het onderhoud en verbeteren van het Fietsen knooppunten systeem (FIKS) is 5.000 euro per jaar nodig. Dat is onder andere voor nieuwe informatieborden en knooppuntpalen met nummerverwijzing. Meer geld voor : Het college rekent ook op 25.000 euro die nodig is voor het organiseren van een congres van de European Spa Association in Domburg. Extra inzet voor het opstellen van onderzoeksrapporten Kustvisie (50.000 euro) maakt eveneens deel uit van de prioritieten in het programma economie.

Programma Veiligheid RUD De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap

Scheldestromen en de provincie Zeeland. Net als dit jaar vergt de nieuwe verrekeningsystematiek van het Regionale Uitvoeringsorgaan voor de gemeente Veere 174.200 euro. Veiligheidsregio Zeeland Bij de Veiligheidsregio Zeeland is na jaren van bezuinigen nu extra geld voor diverse onderdelen nodig. Dat om de rationaliteit van de VRZ op peil te krijgen. Het college rekent op een stijging met 146.000 euro in 2018 en nog een eenmalige betaling van 116.000 euro in de periode 2018 - 2021.

Programma onderwijs Onderwijshuisvesting Op grond van de verordening huisvesting onderwijs is er recht op uitbreiding in 2018 (bij 2 scholen). Het gaat om naar schatting 150.000 euro.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Groot onderhoud zwembad De technische installaties en de thermische afdekking van het zwembad in Serooskerke zijn verouderd. Vervanging is nodig. Het moment van vervanging is ook het uitgelezen moment om het zwembad energieneutraal te maken. De investering daarvoor is geraamd op 138.815 euro. Ook de gebouwen (toegang en kleedruimten) zijn toe aan een renovatie. Kosten daarvan zijn geschat op ruim 470.000 euro. Aanschijnverlichting In 2013 is de aanschijnverlichting voor monumenten, molens en torens vervangen door een veel energiezuiniger soort verlichting. Dit was toen nog een hele nieuwe techniek waar weinig ervaring mee was. De technische staat van deze armaturen verslechtert veel sneller dan wat van een dergelijk product verwacht mag worden. Vervanging is noodzakelijk. De investering is geraamd op 73.000 euro. Meer doen met cultureel erfgoed Met dit project onderzoekt de gemeente inzet en gebruik van cultureel erfgoed. Bedoeld voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Eind 2017 zijn de resultaten van het onderzoek in beeld en volgt er een voorstel voor een vervolgaanpak. Hiervoor is eenmalig 25.000 euro nodig.

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum Het museum heeft plannen voor een nieuw museum in Nehalenniagebied Domburg. Het plan past in het museumbeleid en de visie Domburg. Het museum vraagt een subsidie van 400.000 euro. Voor 2019 is 250.000 euro opgenomen en bij aangetoonde noodzaak nog een bedrag van 150.000 euro in 2020.

Programma Sociaal Domein Versterken Stichting Welzijn Veere Een groot aantal langlopende projecten zoals het Maatschappelijk Vastgoed, Wonen en Zorg en transformatie sociaal domein doen een beroep op de verbondenheid met de samenleving. De inzet van Stichting Welzijn Veere is daarbij nodig. Daarom neemt het college kosten op voor uitbreiding van één medewerker. Die bedragen jaarlijks 62.000 euro. Vitale revolutie Om de plannen uit te voeren die zijn genoemd in de Nota Volksgezondheid is 10.000 euro per jaar extra nodig. Dat geld is vooral bedoeld om het onderdeel ‘de vitale revolutie’ uit die nota te realiseren. Het komt er op neer bij te dragen aan een gezonde levensstijl bij inwoners. De gedachte daarachter is weer dat vitale mensen productiever, creatiever en minder vaak ziek zijn. Zelfstandig wonen jongeren Om te zorgen dat jongeren met hulp van eenvoudige begeleiding zelfstandig kunnen wonen, is extra budget nodig. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 30.000 euro. Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen Recent is het VN-verdrag over toegankelijkheid van voorzieningen in werking getreden. Een onderdeel is dat alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen, ook voor mensen met een beperking. Niet alle gemeentelijke gebouwen voldoen aan deze uitgangspunten. Om een eerste aanzet te maken rekent het college op een investering van 150.000 euro. Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg In 2017 bereidt de gemeente de Visie op Wonen en Zorg voor. Daar komt een uitvoeringsagenda bij. De uitvoering van deze agenda vraagt inzet van medewerkers en uitvoerende partijen. Dat vergt volgens het college eenmalig 25.000 euro.


Veerse Krant 6

KADERNOTA 2017 DOORZETTEN & AFRONDEN Vervolg nieuwe prioriteiten 2018 - 2021

Programma Volksgezondheid en Milieu Uitvoeren afvalbeleidsplan In 2017 neemt de raad een beslissing hoe ze de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen willen gaan behalen. Afhankelijk van de gemaakte keuze zijn daar wellicht extra middelen voor nodig.

Programma VHROSV

VHROSV staat voor: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Herinrichting Markt Veere In 2013 is samen met de inwoners en ondernemers een handboek openbare ruimte gemaakt voor de Stad Veere. Dit bestond uit 4 grote planonderdelen: De Kaai, Omgeving Grote Kerk, het Oranjeplein en de Markt. De Kaai is uitgevoerd. De andere onderdelen wachten op de invulling van het Oranjeplein. Omdat de ontwikkeling van het Oranjeplein nog op zich laat wachten stelt het college de raad voor om de herinrichting van de

Markt naar voren te halen. Langer wachten gaat volgens het college ten koste van de actualiteitswaarde van het ontwerp. Dan bestaat de kans dat er een nieuw ontwerpproces moet komen. Om dat te voorkomen en te beginnen met de uitvoering herinrichting Markt is volgend jaar 536.000 euro nodig. Centraal parkeerterrein Domburg Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van een centraal parkeerterrein in het hart van Domburg. Dat moet onnodig zoekverkeer door het centrum voorkomen. De investering in 2018 is geraamd op 1.067.200 euro. Bij dat centrale parkeerterrein in Domburg aan de Roosjesweg komt een toiletvoorziening. De investering bedraagt 61.600 euro en de jaarlijkse onderhoudskosten 10.000 euro. Ook een parkeer verwijssysteem vergt een investering van 460.000 euro. De aanleg van het terrein betekent dat het trapveldje en de skatebaan moeten verhuizen. De kosten daarvan bedragen naar schatting 46.000 euro. Behoefte-onderzoek woningbouw/ volkshuisvesting Het laatste behoefte-onderzoek naar

Doorzetten & Afronden Word ik even achter de computer gezet om een column te schrijven over de onderwerpen doorzetten en afronden. Ik vroeg nog; ‘Is dat niet meer iets voor een zeilinstructeur’? Wat moet ik daarmee als wethouder financiën om iets te schrijven over de kadernota 20172021? In zo’n kadernota staat hoeveel geld de gemeente heeft en waaraan dat geld besteed gaat worden de komende vier jaren. Onze raad gaat dat bepalen op 6 juli. Wat heeft dat te maken met doorzetten en afron‘Doorzetten’ moet je volgens mij doen als iets heel moeilijk is en je ‘kost wat kost’ het doel wil bereiken. Voor de gemeente was dat vier jaar geleden wel aan de orde. Toen was er nog volop crisis en moest de gemeente fors bezuinigen om de kadernota van 2014 sluitend te krijgen. Ondanks dat wilde de gemeente het bestaande beleid zoveel mogelijk doorzetten en bezuinigen op een manier die burgers zo weinig mogelijk zou treffen. Het werd snijden in de eigen organisatie, efficiënter werken, samenwerken, taken afstoten en overdragen aan burgers

Wonen stamt uit 2013. Inmiddels is de crisis op de woningmarkt voorbij en is er behoefte aan actuele informatie. De kosten bedragen 80.000 euro. Asbestregeling Voor het onderzoeken van de in de gemeente aanwezige panden met asbesthoudende dakbedekking is 20.000 euro nodig. Voor het stimuleren van het verwijderen van de daken 50.000 euro. Dat laatste omdat naar de mening van het college de huidige verordening onvoldoende motiverend werkt. Een oorzaak daarvan kan volgens b en w een te lage subsidiebijdrage zijn. Daarom pleit het college voor een eenmalige verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag in 2018 met 10.000 euro. Op dit moment subsidieert de gemeente alleen het (wettelijk verplichte) asbest inventarisatierapport. Het college wil de subsidieverordening aanpassen naar een hoger subsidiebedrag per aanvrager. De gedachte van het college gaat dan richting een subsidiebedrag aanvullend op de rijkssubsidie en/of een subsidie voor eigenaren die geen recht hebben op rijkssubsidie.

column

Wethouder financiën René Molenaar

den? Waarom niets iets schrijven over financiële ratio’s in onze gemeente. Die zijn namelijk dik in orde. Of de financiële positie? Ook al niet iets om je zorgen over te maken. De lastendruk; de laagste in Zeeland. De ambities die we met het Veerse geld waargemaakt hebben? Prachtige onderwerpen om een ronkend verhaal over te schrijven. Nee, nee, nee; het moet gaan over doorzetten en afronden. Heel fijn, ik kan er alleen helemaal niets mee als het om financiën gaat.

en opbrengsten licht verhogen. De periode daarna moesten we als gemeente flink doorzetten om die veranderingen te realiseren.

neerde dorpshuizen en basisscholen, voor zorgtaken, voor verbetering van de wegen en voor duurzaamheidsmaatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Na een jaar bleek dat de crisis gelukkig niet doorzette. We waren in staat de scherpe kantjes van de bezuinigingen af te ronden en hoefden de ingezette bezuinigingen niet zo sterk door te zetten. Sterker nog, er ontstond zelfs ruimte om nieuw beleid in te zetten.

Deze raad en dit college gaan het komende half jaar dit werk afronden. Er komen namelijk in maart 2018 nieuwe verkiezingen aan voor de gemeenteraad. Het werk is natuurlijk nog niet klaar, maar sommige dossiers moeten wel worden afgerond. Zo’n kadernota laat meteen zien dat het werk niet afgerond is in 2018 maar dat het de jaren daarna wordt voortgezet. Ook voor de jaren

Zo kon de gemeente de raad plannen voorzetten voor het bouwen van nieuwe gecombi-

daarna is er geld begroot. De nieuwe raad zal misschien andere keuzes maken en sommige zaken doorzetten. In afgeronde bedragen is dat vertaald in geld zodat te zien is welke financiële ruimte er is om nieuwe plannen te maken. Er is vrije financiële ruimte in de jaren 2019, 2020 en 2021. In deze krant kunt u daar meer over lezen. Ik rond deze column af en zet het door naar de redactie. Het is een moeizaam stuk geworden, ik kan het niet helpen. Doorzetten en afronden, dat bedenk je toch niet.


Veerse Krant 7

Spelregels rijden met motorvoertuigen op dijk, duin en strand

Juttersgeluk

Stranden, duinen en dijken zijn in principe verboden gebied voor voertuigen en vooral motorvoertuigen. Het is het domein waar bezoekers veilig, ongestoord en onbezorgd moeten kunnen recreëren. Helemaal zonder gemotoriseerd verkeer gaat het echter niet. Denk aan veiligheids- en hulpdiensten, voertuigen van beheerders en leveranciers van de paviljoens. Wie wel en wie niet dus. Om daar duidelijkheid in te scheppen zijn er spelregels opgesteld. Ze zijn vastgelegd in het beleid voertuigen op strand, duin en dijk. Verbod en ontheffing Het artikel in de APV begint met een duidelijk verbod. Niet rijden op strand, dijk en duin en ook niet parkeren. Maar, daarna volgt al de mogelijkheid om ontheffing te verlenen. Vervolgens de voorwaarden die daaraan dan gekoppeld zijn. En ook nog de mededeling dat het verbod dus niet geldt voor motorvoertuigen van hulp- en reddingsdienstendiensten. Er zijn verschillende soorten ontheffingen. Jaarontheffingen zijn onder andere bedoeld voor paviljoenhouders, toeleveranciers strandpaviljoens en grootverhuurders/ exploitanten strandhuisjes. Particulieren en verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een dagontheffing. Voor gehandicapten geldt dat op vertoon van een invalidenparkeerkaart een ontheffing verleend kan worden voor de tijd dat die nodig is. Overi-

Strandjutten als een zinvolle manier om aan schone stranden te werken. Een groep mensen struint daarvoor Nederlandse stranden af. Vooral het plastic afval verdwijnt van het strand. De groep bestaat uit mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking. Afgelopen april trok de groep onder de naam ‘Expeditie Juttersgeluk’ langs de Veerse stranden. Wethouder Maas was er om ze te verwelkomen. Juttersgeluk zorgt voor een zinvolle dagbesteding. Meedoen in de maatschappij is vaak net iets te moeilijk, maar de schoonmaakactie geeft behalve een mooi resultaat ook zelfvertrouwen. Dit jaar deden 27 van de totaal 32 kustgemeenten mee aan de expeditie en helpen meer dan 700 deelnemers om het strand afvalvrij te maken.

gens hebben zij op de boulevard van Zoutelande geen ontheffing nodig. Voor het te water laten van een boot is ook de aanvraag van een jaarontheffing mogelijk. Dat kan alleen voor Erica te Westkapelle en de boulevard bij Zoutelande. Bij het verlenen van ontheffingen geldt altijd dat op strand, dijk en duin verkeersbewegingen tot een minimum beperkt moeten blijven. Leges De leges voor een dagontheffing bedragen 12,50 euro en van een jaarontheffing 50 euro. De APV die in 2016 voor het seizoen is vastgesteld is na dat seizoen geëvalueerd. Dat heeft tot enkele wijzigingen geleid die hierboven ook zijn genoemd zoals de mogelijkheid voor gehandicapten met invalidenparkeerkaart op de boulevard van Zoutelande te rijden.

De Kampioenen

Er viel heel wat te juichen bij voetbalvereniging Oostkapelle aan het eind van het afgelopen seizoen. Met verschillende elftallen op plek 1 op het moment dat de prijzen worden verdeeld dus allemaal even in de bloemetjes. Team JO9 (foto) vierde het bovendien nog met pannenkoeken.

Herinrichting Prelaatweg en Brouwerijweg Aagtekerke In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Veere is de toekomstige wegenstructuur van de gemeente Veere zowel binnen als buiten de bebouwde kom vastgesteld. De Prelaatweg binnen de bebouwde kom van Aagtekerke heeft z’n verkeersfunctie behouden en is gecategoriseerd als GebiedsOntsluitingsWeg, (maximum snelheid binnen de bebouwde kom is daar 50 km/uur). De Brouwerijweg is gecategoriseerd als Erftoegangsweg (maximum snelheid binnen de bebouwde kom is dan 30 km/uur).

genoemde categorie hoort. Dat zorgt tevens voor een herkenbare inrichting die bij de maximum snelheid past.

Uitgangspunt bij de herinrichting van de Prelaatweg en Brouwerijweg zijn de veiligheid die bij de

Verloopt alles volgens plan dan beginnen in het najaar de uitvoeringswerkzaamheden.

De gemeente is gestart met inventariseren van de wensen en knelpunten. Daarvoor zijn ook dorpsraden, ondernemers en belanghebbenden benaderd. Aan de hand van de uitkomsten komt er een ontwerp. Daar kunnen belanghebbenden/bewoners op reageren. Hierna wordt het ontwerp voorbereid voor uitvoering en aanbesteed.


Veerse Krant 8

Het Rijk stelt tot en met 2020 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking. Het bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dat alles is vastgelegd in het con-

venant dat in mei is ondertekend. Naast de ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn dat Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel: een besparing die gelijk staat aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens. Meer informatie over het convenant en het energieakkoord: www.rijksoverheid.nl

DU

160 miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

VV Oostkapelle verduurzaamt accommodatie

In het Dorpsplan van Oostkapelle is duurzaamheid een van de speerpunten. Zo richt de werkgroep Duurzaam Oostkapelle zich onder andere op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Ook de voetbalvereniging van Oostkapelle zit niet stil. Peter Wondergem vertelt, dat ze een werkgroep hebben opgericht van vrijwilligers die bezig is met diverse verduurzamingsactiviteiten. Zo is in 2016 het complex voorzien van dubbel glas en is het verwarmingssysteem aangepast. Er is nu een gescheiden systeem gerealiseerd voor de kantine en kleedkamers. Beiden hebben nu een aparte ketel. Deze syste-

men zijn op afstand te bedienen, zodat er geen verspilling van energie plaatsvindt. Inmiddels is de werkgroep aan de slag gegaan met het vervangen van de oude verlichting naar led-verlichting. Op het dak van de accommodatie komen 80 zonnepanelen. Al deze maatregelen en het opwekken van energie door de zonnepanelen, maakt dat de vereniging over een jaar energieneutraal is’’, vertelt een trotse Peter Wondergem. De werkgroep van de vereniging heeft nog een aantal plannen/ideeën, zoals de verlichting in de kantine (vervangen spot-

AM A Z R U

E R VEE

jes), iets met de ventilatoren in de kleedkamers, eventueel veldverlichting of een pilot met infrarood verwarming. Sommige ideeën zijn al uitgewerkt om er de komende seizoenen verder aan te werken. Voor het financieren van de maatregelen maakt de vereniging gebruik van de landelijke subsidieregeling. Andere sportvereniging die denken aan aanpassen van de accommodatie kunnen voor ideeën een kijkje nemen bij VV Oostkapelle. Info voor financiering: www.rvo.nl/subsidiesregelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds

‘Nul op de Meter’ en ‘van ‘t gas af’ ... steeds vaker een logische keuze

deel 2: de bewoners

Het voorzien in de eigen energiebehoefte komt steeds meer binnen handbereik. De noodzaak om het tij van de klimaatverandering te keren speelt mee, maar het rendement van investeringen voor de eigen portemonnee lonkt ook. De gedachte aan ‘nul op de meter’ en/of ‘van het gas af’ is niet meer iets waar je alleen maar ‘groen’ voor moet denken. In twee delen zoeken we naar de mogelijkheden en de beweegredenen om heel duurzaam te bouwen. In de vorige editie van de Veerse Krant de visie van het bouwbedrijf, dit keer het woord aan de bewoners. De keuze voor de familie Sanderse uit Serooskerke om bij een nieuwe woning voor duurzaamheid te gaan, lag eigenlijk wel voor de hand. Peter Sanderse heeft iets met techniek en blijkt nieuwsgierig als het gaat om nieuwe technische ontwikkelingen, zeker als die met het dagelijks gebruik te maken hebben. Dus bij de vorige woning in Serooskerke was het al snel duidelijk dat er zonnepanelen moesten komen. De voors en tegens en vooral ook de technische uitleg vielen gunstig uit voor die investering. Sanderse liep zodoende mee in de voorhoede als het om het plaatsen van zonnepanelen gaat. Een pionier dus die ontdekte dat de techniek maatregelen mogelijk maakt om het milieu en

de portemonnee een dienst te bewijzen. ,,Een investering die zich in 7 jaar zou terug betalen. We hadden er niet veel meer dan 5 jaar voor nodig’’, laat Peter Sanderse weten. ,,Die ervaring neem je dan weer mee als je op zoek gaat naar een nieuwe woning.’’ Die vonden ze in Zoutelande in De Tienden II. En opnieuw kwamen al snel de mogelijkheden in beeld om de bouw duurzaam aan te pakken. Niet alleen energiezuinig, maar weer een stap verder, energieneutraal en als het even kan ook niet meer afhankelijk van een gasvoorziening. Wat zaken als verwarming, koken, douchen en energieverbruik betreft dus volledig zelfvoorzienend. Peter ging aan de slag om de

technische uitvoering daarvan te bestuderen en zocht een bedrijf dat al de nodige ervaring had met die manier van duurzaam bouwen. Hij vond in André Jasperse van bouwbedrijf Kambier een meer dan ervaren en deskundige meedenker. ,,Het feit dat Kambier in de bedrijfsruimte hetzelfde systeem gebruikt schept vertrouwen. Maar we zijn ook bij huizen in Etten-Leur gaan kijken waar ze al meer dan 10 jaar met aardwarmte werken. Je let dan ook op het comfort en hoe de warmte aanvoelt. Die indrukken daar waren erg positief.’’ Peter verdiepte zich in de werking van het systeem van de warmtepomp. ,,Meer uit interesse dan om de noodzaak die

kennis te beheersen als je besluit dit systeem aan te schaffen. In De Tienden staan tegenover het perceel waar ons nieuwe huis komt nog een negental woningen die hetzelfde systeem van ‘nul op de meter en ‘van ‘t gas af’ gebruiken. Het bevalt prima bij de bewoners. We hebben daarom ook gekozen voor hetzelfde systeem. Een groot voordeel is dat de complete installatie van vloerverwarming tot en met warmtepomp van 1 leverancier komt.’’ ,,Al met al vergt het wel een extra investering, maar die komt uiteindelijk weer bij je terug. Voor de warmtepomp hebben we gebruik kunnen maken van een financiële bijdrage van de rijksoverheid. Betere subsidie mogelijkheden zijn er nog niet echt. De gemeente is er mee bezig, maar het is wat ons betreft te lang in voorbereiding. Dat is jammer. Een duidelijke subsidieregeling zou voor meer inwoners een stimulans kunnen zijn om die stap naar ‘duurzaam’ en ‘zelfvoorzienend’ te maken.’’


Veerse Krant 9

Stap voor stap naar een duurzaam huis Wij Wonen Duurzaam helpt consumenten bij het verduurzamen van hun woning. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Gratis en onafhankelijk energieadvies

De gemeente Veere zet het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket in om bewoners van A tot Z verder te helpen bij het verduurzamen van de woning.

dit loket gratis. Via www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen is een subsidiecheck te maken. Op verzoek wordt alle nodige informatie toegestuurd.

Bij het loket kan iedereen terecht voor vragen over: duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken, subsidieregelingen en betrouwbare uitvoerende bedrijven. Informatie en onafhankelijk advies is bij

Ga voor meer informatie naar de website: www.duurzaambouwloket.nl of stel uw vraag aan een adviseur, door te mailen (info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56).

welke vorm voorwaarden bedrag lening

aanvraag

Energiebesparing duurzaamheid en levensloopbestendigheid

Lening met rente van 1%

WOZ-waarde € 200.000 Leeftijd woning tot 1980

Tussen € 5.000 en € 15.000

Gemeente Veere

Rijk en Banken

Energiebesparing

Lening met rente van 2,2% tot 2.9%

Geen grenzen

Tussen € 2.500 en € 25.000

ww. ikinvesteerslim.nl

Energiebesparing eigen huis

Rijk

Energie besparende maatregelen zoals dak, gevelen vloerisolatie en plaatsen HR glas

Subsidie

Minimaal 2 maatregelen. Bij meer maatregelen hogere subsidie

Afhankelijk van aantal m2 aangebrachte isolatie

www.rvo.nl/subsidiesregelingen/ investeringssubsidieduurzame-energie

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Rijk

Aanschaf zonneboiler, warmtepomp, biomassaketels en palletkachel

Subsidie

Aanvraag indienen tot 31 dec. 2017

Afhankelijk van soort boiler, warmtepomp etc.

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ investeringssubsidie-duurzame-energie

Opplusregeling

Gemeente Veere

Maatregelen die langer thuiswonen bevorderen, zoals verwijderen drempels, aanbrengen beugels etc.

Subsidie

Leeftijd minimaal Bijdrage van Via Stichting Welzijn 55 jaar max € 1.400 Veere

Provinciale Impuls Wonen

Provincie Zeeland

Terugbrengen (slechte) woningvoorraad, bijvoorbeeld door sloop

Bijdrage van € 10.000 tot € 25.000

naam regeling

financier welke maatregelen

LENINGEN Stimuleringsle- Gemeente Veere ning Woningverbetering Energiebesparingsfonds

SUBSIDIES

-

-

Provincie Zeeland

Vragen of informatie: Ina van Belzen tel. 0118 555 352 of e-mail cj.van.belzen@veere.nl Alex Brunke tel. 0118 555 235 of e-mail a.brunke@veere.nl

Steeds meer mensen overwegen om hun huis energiezuiniger en comfortabeler te maken. Maar wat zijn de beste opties en bij wie klop je aan? Je huis verduurzamen is complex en het is lastig om de weg te vinden in het aanbod van mogelijkheden en aanbieders. Wij Wonen Duurzaam schiet particulieren en verenigingen van eigenaren te hulp met onafhankelijk advies en gaat op zoek naar bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren. Aan de hand van een vier-stappenplan helpt Wij Wonen Duurzaam haar klanten vanaf het eerste idee tot aan de oplevering. ,,Duurzaamheid moet leuker worden. We willen mensen inspireren en enthousiast maken,’’ vertelt architect Bram Bresser. ,,Duurzaamheid moet leuker worden, maar ook minder complex. Want het is goed voor je woonlasten, voor het comfort in je huis en natuurlijk voor het milieu. Met begrijpelijke adviezen en heldere rapporten laten we zien wat er mogelijk is en binnen welke termijn je een investering kunt terugverdienen. Vervolgens kunnen onze klanten zelf bepalen welke werkzaamheden ze laten uitvoeren. Eventueel helpen we ook met subsidieaanvragen en financiering.’’ Wij Wonen Duurzaam is niet de eerste die een dergelijke dienst aanbiedt. Het bedrijf werkt volledig onafhankelijk en is niet gebonden aan vaste leveranciers. Meer informatie: www.wijwonenduurzaam.nl

Vragen|opmerkingen|informatie: Alex Brunke, beleidsmedewerker Wonen, tel 0118-555 235 of a.brunke@veere.nl

www.veere.nl www.duurzaambouwloket.nl (energieloket Zeeuwse gemeenten) www.zonatlas.nl/veere (tool om te kijken of een pand geschikt is voor zonnepanelen of zonneboilers)

Ina van Belzen, beleidsmedewerker Wonen, tel. 0118-555 352 of cj.van.belzen@veere.nl Of bezoek de volgende websites:

Als u via de sociale media een bericht wilt plaatsen over duurzaamheid maak dan gebruik van de #duurzaamVeere

Mark Minderhoud, beleidsmedewerker Duurzaamheid, tel. 0118-555 442 of m.minderhoud@veere.nl


Veerse Krant 10

Cultuurhistorische waardevolle panden en subsidieverordening

Cultureel erfgoed bepaalt de aantrekkelijkheid van de omgeving en draagt bij aan de geschiedenis, kwaliteit en identiteit van de gemeente Veere. Voor panden die als zodanig zijn aangemerkt is behoud door ontwikkeling dan ook een uitgangspunt. Bij de Structuurvisie Cultuurhistorie van de gemeente Veere die door de gemeenteraad in 2015 is vastgesteld, hoort een lijst met uit oogpunt van cultuurhistorie waardevolle panden. Destijds is afgesproken dat het college die lijst nog eens goed onderzoekt voordat de daarop vermelde panden inderdaad als cultureel erfgoed in bestemmingsplan of omge-

vingsplan terecht komen. Dat is inmiddels gebeurd. Het gaat om panden uit de periode 1850 – 1944. Ze vormen de kern van het cultureel erfgoed in de gemeente. Bovendien is voor de genoemde panden een subsidieverordening opgesteld. Vanaf dit jaar staat daarvoor jaarlijks 30.000 euro in de begroting. Eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle panden kunnen bij verbouwing of onderzoek daaruit een bescheiden ondersteuning aanvragen. In het onderzoek zijn de objecten die binnen beschermd stadsgezicht vallen niet meegenomen. Zij hebben al een

Harmonisatie peuterspeelzalen Dit jaar gaan de peuterspeelzalen van Kinderopvang Walcheren in de gemeente Veere harmoniseren. Dat gebeurt op 1 augustus, Dit betekent dat de peuterspeelzalen meer op één lijn gebracht worden met de kinderdagverblijven. Kinderopvang Walcheren heeft ervoor gezorgd dat al sinds 2010 de kwaliteit van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzalen gelijk getrokken is. Wat nu nog verandert, is de financiering. Daarnaast worden de Veerse peuterspeelzalen vanaf augustus 2017 ‘peutergroepen’ genoemd. Kosten Als ouders allebei werken of een erkende opleiding volgen, hebben zij vanaf 1 augustus 2017 recht op kinderopvangtoeslag als hun kind naar de peutergroep gaat. Als ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ouders kunnen eenvoudig zelf de kosten uitrekenen met de nieuwe rekentool van Kinderopvang Walcheren. Dat

kan via www.kinderopvangwalcheren.nl. De peutergroep is voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Pedagogisch medewerkers doen spelletjes en uitdagende activiteiten om de ontwikkeling van peuters te stimuleren, met behulp van het educatieve programma Uk en Puk. Dat als voorbereiding op de basisschool. Kinderopvang Walcheren heeft twaalf peutergroepen in de gemeente. Alleen in stad Veere is er geen. Een keer de sfeer proeven? Ouders en hun peuter zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Informatie of om een afspraak te maken: Klantadvies van Kinderopvang Walcheren klantadvies@skow.nl, tel. 0118-627716.

Orionis streeft naar minder instroom en meer uitstroom. Daarvoor is in 2016 door een bureau een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan maatregelen om die doelstelling te halen. De drie Walcherse gemeenten hebben daar mee ingestemd. Gesprekken met klanten zijn nadrukkelijk gericht op het weer aan de slag gaan. Het betekent een extra voordeel van 67.500 euro voor Veere

De eigenaren zijn schriftelijk op de hoogte gesteld over wat het voor hun betekent als het pand op de lijst komt te staan als cultuurhistorisch waardevol. De reacties daarop waren overwegend positief. Op de website www.veere.nl bij agenda raadsvergadering 6 juli is te zien welke panden er per kern de kwalificatie historisch waardevol dragen.

Begroting 2018 Veiligheidsregio Zeeland

In juli bespreekt de gemeenteraad de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Stemt de raad hier op voorstel van het college mee in, dan betekent dit ook dat de raad groen licht geeft om de bijdrage van de gemeente voor de gemeente met 188.500 euro te verhogen. Die verhoging hangt samen met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de vorig jaar gesignaleerde problemen op te lossen. Extra geld is nodig om onder andere de geoefendheid voor alle diensten op peil te brengen, de nucleaire- en waterveiligheid vorm te geven, het meer betrekken van vrijwilligers bij brandweerzorg en het versterken van de brandweerorganisatie. In een reactie op de VRZ begroting 2018 constateert het college dat in vergelijking met voorgaande jaren meer inzicht in doelstellingen en de uitvoering daarvan is terug te vinden. Het college stelt de raad tevens voor om met enkele ‘zienswijzen’ te reageren op de VRZ begroting en de genoemde verhoging van de bijdrage. Het college pleit met name voor het nog beter gefaseerd invoeren van maatwerk voor brandweerzorg.

Jaarrekeningen Gemeenschappelijke Regelingen Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de diverse jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen. Ze gaan over uitkeringen en werk (Orionis), muziekonderwijs (ZMS), afvalverwijdering (OLAZ) en milieutoezicht (RUD). Alle jaarrekeningen zijn in te zien op www.veere.nl. Daaruit komt ook een beeld naar voren wat de toekomstplannen en mogelijkheden zijn, waar problemen liggen en wat gemeenten moeten bijdragen.

zeer hoge waarde in de structuurvisie. Ook de nood- en de wederopbouwboerderijen zijn niet op de lijst gekomen. Ze stammen uit de periode 1944-1965. Deze panden komen in een later stadium aan de orde.

bovenop een terugbetaling van de Veerse bijdragen door Orionis van 67.250 euro.

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) heeft met groepslessen op basisscholen een extra bijdrage kunnen leveren aan muziekonderwijs. Het aantal deelnemende scholen is gestegen. Voor 2016 is een extra bijdrage aan de muziekschool nodig (voor de gemeente Veere is dat ongeveer 4.500 euro). Komend najaar komt de toekomstvisie van de muziekschool ter sprake. Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ) had over 2016 een positief saldo van 46.750 euro. Dit wordt aan het eigen vermogen toegevoegd om de lening die is afgesloten in verband met de overname van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) gedeeltelijk af te kunnen lossen .

OLAZ had over 2016 te maken met hogere kosten voor het sorteren en vermarkten van de plastic verpakkingen (kunststof en drankkartons). In totaal moet Veere hiervoor een bedrag van 26.500 euro extra betalen. Daar staat voor de gemeenten weer een hoger vergoeding vanwege het scheidingsrendement tegenover. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) houdt zich voor de 13 Zeeuwse gemeenten, provincie en waterschap Scheldestromen bezig met milieutaken. Toezicht is er voor Veere op zogenaamde ‘zwaardere’ milieubedrijven zoals veehouderijen, bedrijven die vuurwerk verkopen en akkerbouwbedrijven. Voor 2018 werkt de RUD met een begroting van 9,7 miljoen euro. De gemeente Veere betaalt voor volgend jaar ongeveer 170.000 euro aan deze regeling.


Veerse Krant 11

Verfraaien dorpsentrees In de Kadernota 2017 is op verzoek van de raad een bedrag opgenomen voor het verfraaien van de dorpsentrees. Voor de uitvoering is een bedrag gereserveerd van 166.000 euro Voor het onderhoud 20.000 euro. Verfraaien gebeurt deels door bloemrijke bermen, bollen en vaste planten. In hoofdlijn gaat het om grote gebaren, dat betekent grote vlakken bollen, bermen met rijkelijk bloeiende bloemen en op enkele plaatsen uitbundige vakken met vaste planten. Het toepassen van bloemenzuilen en hanging-baskets is niet opgenomen in de plannen vanwege de kosten en de onderhoudsgevoeligheid. Biodiversiteit Door het inzaaien van de bermen langs de entree wegen wil het college de belevingswaarde van de bermen voor de bezoeker vergroten. Ook de ecologische waarde voor insecten krijgt door het vergroten van de biodiversiteit een De nieuwe aanschaf van de gemeente is een uitkomst om kleine ergernissen aan te pakken. De elektrische vuilzuiger -bedient door medewerkers van Orionis - maakt niet alleen korte metten met zwerfvuil, maar ook met honden- en paardenpoep. Inwoners kunnen ook nog eens eenvoudig via de gratis app ‘Mijn Veere’ een melding doen. ,,Maar dat ontneemt ze niet van de verantwoordelijkheid ook hun eigen vuil op te ruimen’, meent wethouder Jaap Melse.

impuls. Door het inzaaien van de bermen met specifieke mengsels komen weer kruiden en bloemen terug. Het is algemeen bekend dat de bijenstand in Nederland onder druk staat. Door het inzaaien en extensief beheren van de bermen kan de gemeente bijdragen aan het verbeteren van de bijenstand. Evenals de bloemrijke mengsels kunnen bollen een positieve bijdrage leveren aan de bijenstand. Door het aanbrengen van lange en grote vakken zal het beeld indrukwekkend zijn. Met het mengen van diverse soorten wordt een lange periode van bloei bereikt, een periode die kan lopen van februari tot juni. Duurzaamheid Bloembollen worden aangebracht voor 10 jaar, vaste planten voor meer dan 10 jaar, de bloemenrijkdom van bermen ontwikkelt zich in enkele jaren en gaat minimaal 20 jaar mee.

Zonnepark Braamweg Koudekerke De gemeenteraad kan zich vinden in het plan een zonnepark te realiseren aan de Braamweg in Koudekerke. Dat park komt op de plek van de voormalige vuilstortplaats. Het gebied had eerder de bestemming ‘specifieke vorm van natuur – voormalige vuilstort’. Om die te wijzigen is een omgevingsvergunning nodig. Als die vergunning er is, kan de Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. met de bouw van het zonnepark beginnen. Het instemmen met de aanvraag en de wijziging komt onder andere voort uit de toekomstvisie van Koudekerke waarin de ambitie staat dat het dorp in de eigen energiebehoefte voorziet. Koudekerke en Dishoek gaan voor de kwalificatie energie neutrale kernen in 2030.

Steun leefbaarheidsfonds herinrichting kerktuin in Zoutelande Met 50.000 euro uit het leefbaarheidsfonds draagt de gemeente bij aan de herinrichting van de kerktuin rondom de Catharinakerk in Zoutelande. De plannen voor de herinrichting komen van de plaatselijke kerkgemeente (College van Kerkrentmeesters). Ze volgen op de restauratie van de kerk en het kerkorgel. De tuin is het sluitstuk en krijgt een functie voor zowel recreëren als bezinning. In het grasveld komt dan ook een markering met kloostermoppen van de omvang van de

grote voormalige hallenkerk. Het oorlogsmonument krijgt een andere plek in de tuin en er komt zitruimte achter een windscherm van paalhoofden. In de tuin verschijnen enkele informatiepanelen. Met nieuwe klimaatbestendige beplanting krijgt de kerktuin een nieuwe frisse aanblik. Aan de steun vanuit de gemeente is de voorwaarde verbonden dat het

onderhoud voor rekening van het Kerkcollege komt. Het plan kost in totaal ongeveer 80.000 euro. Inwoners van Zoutelande zijn in mei geïnformeerd over de plannen en konden hun wensen ventileren.

Wilt u een melding doen over uw woon- of werkomgeving? Download gratis de mijngemeente app De app is beschikbaar voor de iPhone of iPad en voor Android smartphones of - tablets in de Google Playstore. U kunt uw melding doen wanneer het u uitkomt. Direct gevaar Ziet u iets wat direct gevaar op schade of letsel oplevert? Dan vragen wij u zo snel mogelijk met de servicelijn van de gemeente te bellen via telefoonnummer (0118) 555 444.

Vrouwenpolder eert verzetsheld met Jan de Visserpad

Jan de Visser, molenaarsknecht uit Vrouwenpolder, sloot zich al snel na het begin van de Tweede Wereld oorlog aan bij het verzet. Hij hielp onderduikers aan voedsel. Tegen het einde van de oorlog, in de nacht van 25 op 26 juli 1944, is hij opgepakt. Verraden door een landgenoot. Via kamp Amersfoort zetten de Duitsers hem in oktober - Walcheren is bijna bevrijd - op transport naar kamp Neuengamme bij Hamburg. Daar bezwijkt Jan de Visser, 28 jaar oud aan de ontberingen. Hij laat in Vrouwenpolder een vrouw en 2 jonge kinderen achter. Een maand na zijn overlijden wordt een derde kind geboren: een zoon, Jan. Op het kerkhof van Vrouwenpolder herinnert een monument met daarop zijn naam nog aan zijn rol tijdens de bezetting. Daar is in mei een andere verwijzing in het dorp bij gekomen. Op initiatief van de familie en na uitgebreid onderzoek met de hulp van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie krijgt Jan de Visser een naamsvermelding in de vorm van een naar hem vernoemd pad. Dat is door de nabestaanden en burgemeester Van der Zwaag op 2 juni onthuld.


Veerse Krant 12

Acties Jeugd & Alcohol blijven noodzakelijk

Uit recent onderzoekt blijkt dat in de gemeente Veere het binge-drinken bij jong-volwassenen (21-jarigen) nog boven het Zeeuwse gemiddelde te liggen. Een zorgzame situatie die het noodzakelijk maakt acties te blijven voeren oordeelt het college van b & w. Het alcoholgebruik bij jongeren blijft daarom ook een speerpunt in de nieuwe nota Volksgezondheid van de gemeente. Het onderzoek van de ZB geeft echter ook positieve resultaten aan voor de gemeente. Het voeren van acties heeft dus ook zeker zin. Zo is de startleeftijd van het drinken van alcohol omhoog gegaan. De gemeente Veere blijft deelnemen aan de Zeeuwse aanpak ‘Laat ze niet Verzuipen’. Deze aanpak betekent: Educatie en bewustwording Regelgeving en handhaving Communicatie en monitoring

 In de nieuwe Nota Volksgezondheid wordt jeugd en alcohol weer opgenomen als speerpunt. GGD, Indigo en andere organisaties richten zich op voorlichting en educatie. De voorlichtingsactiviteiten in het onderwijs worden voortgezet. Samen met de Jeugdraad wordt gezocht naar een nieuwe manier om jongeren te bereiken. Door organisaties als Indigo en Stichting Welzijn Veere worden jongeren bezocht en zo nodig naar de hulpverlening geleid. De convenanten met sportverenigingen en scholen voor Voortgezet Onderwijs worden voortgezet. In 2017 en 2018 worden weer lokale activiteiten uitgevoerd samen met sportverenigingen, onderwijs, welzijn, Indigo, politie en stads- en dorpsraden. Zo mogelijk worden andere initiatieven op het gebied van jeugd en alcohol opgepakt.

Zichtbaarheid museum Domburg

De gemeente trekt 15.000 euro uit voor een onderzoek naar de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvlietmusem in Domburg. Een plek in het nog te restaureren Nehalenniagebied kan de zichtbaarheid van het museum - dat nu nog verscholen ligt achter de Ooststraat - vergroten.

Kunst in Toeristenkerk Dishoek 18 t/22 juli

Kunstenaars uit Dishoek exposeren in de plaatselijke Toeristenkerk. Er is een grote variatie van werken te zien; schilderijen, beelden, keramiek en diverse soorten paper art. Woensdagmiddag 19 juli kan iedereen jong en oud - zelf creatief meedoen. De kerk is open van 11.00 tot 17.00 uur.

Oostkapelse Dag

Er wordt veel geschreven over voeding. Wat in het ene artikel als gezonde voeding wordt genoemd, wordt door een ander als ongezond bestempeld. Stapels boeken zijn er geschreven over afvallen en het liefst zo snel mogelijk. Jaren geleden was iedereen aan het ‘Sonja Bakkeren’. Het is zelfs een werkwoord geworden.

Wat werkt nu eigenlijk echt? Het is best simpel. Van slechte voeding raakt je lichaam van slag, elke keer als je iets slechts eet, roep je een stresssituatie voor je lichaam op. Je lichaam moet heel hard werken om deze stoffen uit het lichaam te krijgen. Met goede voeding komt of blijft je lichaam in balans en zullen de lichaamsprocessen goed werken. Iedere seconde sterven er miljoenen cellen in je lichaam. Cellen van je haren, nagels, spieren (dus ook van je hartspier), zelfs je botten worden steeds weer opnieuw opgebouwd. Met je voeding bepaal jij of jouw lichaam genoeg voedingsstoffen krijgt

De toegang is vrij.

zaterdag 19 augustus

Controle over je ideale gewicht

Door een streng dieet of slechte voeding raakt je hormoonhuishouding in de war. Hierdoor ontstaan allerlei klachten. Je energie neemt af, je hebt geen invloed meer op je gewicht, overgangsklachten nemen toe, om er maar een paar te noemen.

Exposanten; Gerda Uyttenbroek – PaperArt, Anita van Meeuwen – collages en keramiek, Lilith de Jonge – schilderijen, Jolanda van Hunnik – schilderijen, Bert Breman – abstracte wand panelen, Bartha Breman – beelden en schilderijen.

Sonja Engels, leef-

om zichzelf op stijladviseur gemeente bouwen met te Veere gezonde cellen. Je lichaam werkt elke dag hard om je gezond te houden. Zorg er dus goed voor. Als jij je lichaam voedt met gezonde voeding zal je lichaam je belonen met het gewicht dat bij jou past, met meer energie en vitaliteit en met weinig hormonale problemen. Jij hebt dus controle over je ideale gewicht. Vragen over voeding, voeding en de overgang of wil je graag afvallen? Zaterdag 8 juli van 9.30 uur – 11.30 uur ben ik aanwezig in de Emté in Zoutelande. Ik kan tips geven voor je boodschappenlijstje, vragen beantwoorden of je helpen om tijdens de boodschappen gezondere keuzes te maken. Lukt het je niet om langs te komen, neem gerust contact met mij op. Facebook; @vitaliteitsdeskundige Website; Vitaliteitsdeskundige.nl

Tijdens de Oostkapelse Dag op zaterdag 19 augustus laten inwoners zien wat hen boeit. Die dag staat bol van de activiteiten voor jong en oud. Organisaties en actieve werkgroepen geven informatie over wat ze zoal doen in het dorp. Alles wat Oostkapelle tot Oostkapelle maakt, komt op verschillende manieren aan bod: de zee, het strand, de buitenplaatsen, de Manteling, de historische kern en het platteland zijn terug te vinden in de activiteiten. Die combinatie maakt dat de Oostkapelse Dag. Kijken en vooral ook actief bezig zijn, daar gaat het om tijdens deze dag. Die dag zijn er onder andere 45 kramen. Bezoekers kunnen de toren beklimmen, een bezoek brengen aan de Oudheidkamer en de Dorpskerk. Er is kindervrijmarkt en een Juttersknutselkraam. Demonstraties van de Stichting Het Walchers Costuum, optredens van het Shantykoor Het Veerse Scheepstuig, en Brassband Crescendo. Verder nog verhalen in het dialect, lezingen, de zomerwedstrijd van de Oostkapelse Ringrijders Vereniging en activiteiten met de animatieteams van Campingpark Ons Buiten en Camping De Pekelinge. De organisatie van de Oostkapelse Dag is in handen van de Ondernemersvereniging ‘Natuurlijk Oostkapelle’ www.natuurlijkoostkapelle.nl en de Stichting Tuys www.stichtingtuys.nl.


Veerse Krant 13

m

R

p

latfo

De volgende Veerse Krant verschijnt 30 september. Aanleveren kopij tot 6 september via een formulier op www.veere.nl/kopij

Bezichtigen en foto-expositie en fotowedstrijd Odulphuskerk Meliskerke De Odulphuskerk in Meliskerke is deze zomer iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur te bezichtigen. In het monumentale 14eeuwse kerkje is dit jaar tevens: een foto expositie van oud Meliskerke. een expositie van foto’s gemaakt door de jeugd van

Meliskerke Aan dat tweede onderdeel is een fotowedstrijd voor de jeugd verbonden. De uitslag daarvan zal door de gemeentesecretaris Jo Steinbusch op 1 juli bekend gemaakt worden. Bezichtigen kan gedurende de periode 1 juli t/m 9 september.

Vakantie Bijbel Club Oostkapelle Van maandag 24 juli tot donderdag 27 juli is het elke morgen Vakantie Bijbel Club in Oostkapelle. Dat gebeurt in de Eben-Haëzerschool (Vlaamse Gaai 2). Alle kinderen van 4-12 jaar kunnen er terecht. Het thema is deze zomer is: Aan Tafel! Op het menu staan:

 Knutselen Zingen Bijbelverhaal Sporten en samen iets lekkers maken. Op donderdag, aan het eind van de morgen, zijn alle ouders welkom om mee te eten. Tijd: 10.00- 12.15 uur (inloop 9.30 uur).

Pannenkoekenfeest Aagtekerke Met een traditioneel pannenkoekenfeest hoopt de PKN kerk uit Aagtekerke weer geld in te zamelen voor een aantal goede doelen. Op dinsdag 25 juli kan jong en oud vanaf 16.30 uur in de feesttent op de wei hoek Pekelingseweg/Aagtekerkseweg zich te goed doen aan een pannenkoekenmaaltijd. Maar er zijn die dag nog andere activiteiten zoals kin-

derspelen, ponyrijden en een verkoopkraam met boeken en Afrikaanse spullen. Ze vormen onderdeel van de Aagtekerkse week die dit jaar in het teken van Afrika staat. De opbrengst is bestemd voor de volgende goede doelen; 50 % voor de Dorpskerk te Aagtekerke en 50 % voor de Stichting steun en opbouw Gambia. Entree: 5 euro per persoon.

Houtbewerkingscentrum Meliskerke Het Houtbewerkingscentrum voor Dagbesteding en Arbeids(re)integratie Meliskerke (HDAM), biedt kleinschalige dagbesteding. Het is bestemd voor ouderen en jongeren, die om wat voor reden ook thuis zitten en buiten de maatschappij staan. In kleine groepjes kunnen ze enkele dagdelen per week bezig zijn met houtbewerking in een rustige omgeving. Daarbij is begeleiding aanwezig door een vakbekwame docent houtbewerking. Bij HDAM staat het sociale aspect bovenaan. De cliënt moet een thuisgevoel

krijgen, een plaats waar hij/zij zichzelf kan en mag zijn. Sinds kort is HDAM aangesloten bij CKZ: Coöperatie van Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland en tevens erkend bij Porthos. Ouderen en jongeren (of hun ouders/begeleiders) die interesse hebben kunnen contact opnemen of langskomen. Het centrum is nog op zoek naar gepensioneerde timmervaklieden die deze mensen willen begeleiden en het timmervak over willen brengen. Info:www.idomatthijsse.nl/ de-smederij

Evangelisatie & recreatieproject Vrouwenpolder Zaterdag 22 juli t/m vrijdag 4 augustus, E&R tent aan de Fort den Haakweg. In 2017 willen we weer een evangelisatie & recreatieproject in Vrouwenpolder organiseren. Dit jaar bestaat het evangelisatie & recreatieproject (E&R-project) in Vrouwenpolder 20 jaar! Elke ochtend is er kinderclub. Ook jongeren komen samen

om door middel van een spel, gesprekken, kletsen & kleuren en discussies over het geloof & andere onderwerpen te spreken. ’s Avonds zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud zoals volleybal, jongens tegen meisjes, tafeltennis, kindertheater, crea-avond en levend Cluedo. Kijk voor het programma op: www.vrouwenpolder.gkv.nl

Ontdek Oostkapelle

rondleiding met een gids In juli en augustus organiseert Werkgroep Landgoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO) elke donderdagavond een mooie wandeling van ongeveer anderhalf uur door Oostkapelle met een gids. De gids komt zelf uit Oostkapelle en komt met leuke verhalen en interessante wetenswaardigheden. Vertrek om 19.30 uur vanaf infopunt ’t Wachtertje bij de Dorpskerk, Waterstraat 1. Kosten € 2,00 voor volwassenen en € 1,50 voor jongeren tot 18 jaar. Maximaal 12 deelnemers. Opgeven kan tot 18.00 op de dag van de wandeling via

mail connieburgs@zeelandnet.nl, vermeld hierbij telefoonnummer. Of kom naar de Dorpskerk, maar… vol is vol! Vooraf is het mogelijk vanaf 19.00 uur tegen extra kosten de toren te beklimmen of de Oudheidskamer en de Dorpskerk bezichtigen. De werkgroep LGWO heeft 4 mooie wandelroutes uitgezet, ieder met een eigen thema. Deze staan op de Plattegrond Oostkapelle ingetekend en zijn beschreven in het Nederlands en Duits. De wandelingen variëren van 2,3 tot 7,8 km.

Ouderenbiljartvereniging Schuttershof Domburg

Interesse om een paar middagen in de week te biljarten? Dat kan bij ouderen biljartvereniging Schuttershof Domburg. De speelmiddagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. Deelnemers spelen het carmabolespel met 3 ballen. Binnenkort ook het spel met 5 ballen. De trefkans is groter en zeker voor beginners interessant. Speellocatie is Kanonweistraat 28. Inlichtingen/aanmelden: A.A. Kodde, Mezenhof 8, Domburg. Tel. 018 583 700

Avond4daagse Westkapelle De 5e editie van de Westkappelse avondvierdaagse is op dinsdag 22 augustus tot en met vrijdag 25 augustus. Het thema dit jaar is: ‘We gaan overal dwarsdeur’. Op donderdag 17 augustus is het voorinschrijven van 18.30 - 19.30 uur in de kantine van korfbalvereniging Stormvogels. Kosten deelname: € 3,00. Inschrijven op de 1e dag kost € 4,00 daarna per dag € 1,50. Info:avond4daagse@kvstormvogels.nl

Collecterooster september 3 t/m 9 september 10 t/m 16 september 17 t/m 23 september 24 t/m 30 september

KWF Kankerbestrijding Prinses Beatrix Spierfonds Nierstichting Nederland Fonds verstandelijk gehandicapten


Veerse Krant 14

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Porthos: de toegang tot zorg voor alle inwoners van Walcheren Op Walcheren werken de gemeenten samen in Porthos en Orionis Walcheren om taken op het gebied van zorg en ondersteuning voor u te regelen. Informatie vindt u op

www.porthos.nl, www.orioniswalcheren.nl. Op beide sites kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van deze organisaties.

Porthos 088-7514 000, mail: info@porthos.nl Orionis Walcheren 0118-432700 mail: info@orioniswalcheren.nl

Fit en Vitaal mantelzorgen Als mantelzorger besteed je veel tijd aan de zorg voor een ander. Maar hoe zorg je voor jezelf? Op een ontspannen manier en met een dosis humor wordt er in vier bijeenkomsten aan jouw welzijn gewerkt! Tijdens de eerste bijeenkomst worden de mantelzorgtaken die op jouw bordje liggen op een creatieve manier in beeld gebracht. Wat staat er tegenover om te ontspannen en op te laden? Om ideeën daarvoor op te doen is er in de tweede bijeenkomst een proefles Tai Chi. De derde bijeenkomst staat in het

teken van goede voeding en we maken een heerlijke gezonde lunch die we daarna samen opeten. De laatste bijeenkomst staat ontspanning centraal. We leren eenvoudige ontspanningstechnieken en genieten tijdens een wandeltocht van de omgeving. Start: vrijdag 8 september van 13.30 uur tot 15.30 uur Informatie en aanmelden: bij Manteling , info@mantelingwalcheren.nl of via 0118-553530. Kosten: € 15,- voor de gehele cursus inclusief koffie, thee en lunch.

Hoe kunnen mensen met een beperking meedoen In juni vorig jaar heeft Nederland het VN verdrag voor mensen met een beperking geratificeerd. Ratificatie betekent een extra stimulans voor de visie die met de nieuwe Wmo is ingezet: de samenleving aanpassen aan een zo breed mogelijke groep burgers, ook degenen met fysieke, mentale of sociale beperkingen. Het verdrag stimuleert de bewustwording en zet aan tot concrete acties. Alle gemeenten moeten uitvoering geven aan dit verdrag. In Veere gebeurt dat ook. De gemeente heeft contact gezocht met de Wmo adviesraad, met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren en met de Provinciale Werkgroep Chronisch Zieken en Gehandicapten om een plan van aanpak te maken. Zij geven adviezen en richtlijnen waar de gemeente rekening mee moet houden. De gemeente wil zorgen dat inwoners op gebied van wonen, werken, onderwijs, vrije tijd en communicatie mee kunnen doen. Natuurlijk informeert de gemeente ook bij mensen met een beperking hoe zij denken over dit verdrag en waar de gemeente volgens hen aandacht aan moet besteden. Zo komen ontstaat er een plan om de volgende jaren

het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking goed uit kunnen voeren. Wilt u meer weten dan kunt u contact zoeken met Marga de Brauwer email: mw.de.brauwerkoevoets@veere.nl.

VN-vertelpunt Net als de gemeente Veere wil ook de VN weten hoe mensen met een beperking hun mogelijkheden om volledig mee te kunnen doen in de samenleving ervaren. Om die ervaringen te horen en te delen is een VN-vertelpunt ingesteld. Dat is bereiken en te gebruiken via www.vnvertelpunt.nl. Alle ervaringen die binnenkomen, worden geanalyseerd met speciale software. Daaruit zijn patronen af te lezen. Waar gaat het goed, waar minder. Veranderingen zijn te volgen en te evalueren. Samen met de VNambassadeurs volgt een aanpak met experimenten om situaties te verbeteren. Het VN-verdrag bestaat uit 50 artikelen. Die gaan over onderwerpen zoals het recht op toegankelijkheid van openbare gebouwen, het recht om zelf over je leven te mogen beslissen en nog veel meer belangrijke rechten.

Gezondheidsonderzoeken in gemeente Veere In Veere zijn de consultatiebureaus van de GGD te vinden in Oostkapelle, Meliskerke en Koudekerke. Hier vinden de onderzoeken plaats van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Kinderen boven de 12 jaar worden onderzocht op de scholen van het Voortgezet Onderwijs Alle ouders van 0-12 jarigen kunnen zelf de locatie kiezen waar zij heen willen met hun kind(eren). Dit mag ook een consultatiebureau in Vlissingen of Middelburg zijn. De ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar uit Koudekerke gaan naar Meliskerke voor de gezondheidsonderzoeken. In de Couburg kunnen de ouders met hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar terecht. De GGD heeft een onderzoek gehouden onder ouders in Koudekerke: of zij tevreden zijn over de onderzoeklocatie in Meliskerke. Het merendeel van de ouders vindt het bezoek aan het consultatiebureau in Meliskerke een goede oplossing omdat er ruime keus is in de dagdelen. Enkele ouders vinden het consultatiebureau wel een beetje gedateerd. De dorpsraad in Koudekerke heeft het onderzoeksrapport van de GGD ontvangen en is positief over de manier waarop de gezondheidsonderzoeken plaatsvinden.

Omgaan met iemand met dementie Manteling organiseert in samenwerking met een casemanager dementie de cursus ‘Omgaan met iemand met dementie’. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, die zowel informatief als praktijkgericht zijn. In de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de verschillende vormen van dementie en hoe je het beste om kan gaan met het veranderende gedrag van de dementerende. Ook onderwerpen als dagbehandeling, (tijdelijke) opname, inzetten van professionele zorg en van vrijwilligers komen aan bod. De cursus gaat zoveel mogelijk uit van de vragen en knelpunten van de deelnemers. Gelijktijdig en in hetzelfde gebouw is er een gespreksgroep ‘Geheugensteun’ voor mensen met geheugenproblemen. Start cursus: donderdag 7 september van 13.30 uur tot 15.30 uur Meer informatie en aanmelden bij Manteling Bel 0118-553530 of mail naar info@mantelingwalcheren.nl (onder vermelding van ‘omgaan met iemand met dementie’).


Veerse Krant 15

Lintjesregen 2017

koninklijk onderscheiden In de gemeente Veere zijn dit jaar op 26 april (lintjesregen) 11 mensen gedecoreerd. Burgemeester drs. R.J van der Zwaag heeft die dag de Koninklijke Onderscheidingen op 3 locaties uitgereikt, het Stadhuis van Veere, Museum Het Polderhuis in Westkapelle en Landgoed Overduin in Oostkapelle. De 11 zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. J. Euser, Veere De heer Euser heeft zich ingezet voor de heropening van het KNRM reddingstation Veere in 1995, is daar schipper en lid van de vrijwillige brandweer geweest. Na het beëindigen van deze werkzaamheden bleef hij als penningmeester betrokken bij het reddingstation Veere en vanaf 2007 is hij coördinator opleiden en oefenen van de KNRM. Ook is hij vrijwillig chauffeur op de buurtbus. C.A. den Hollander, Veere De heer Den Hollander is vanaf de heropening van het KNRM reddingstation Veere in 1995 daarbij betrokken geweest. Samen met andere vrijwilligers heeft hij ervoor gezorgd dat het reddingstation en de bemanning voldoet aan de door de KNRM gestelde normen. Den Hollander is schipper en verantwoordelijk voor het werven van donateurs. Hij heeft zich op vrijwillige basis ingezet voor de zusterorganisatie van de KNRM in Griekenland waar hij vrijwilligers heeft opgeleid op het eiland Chios. Mede daardoor heeft Chios nu een operationeel reddingstation. H. de Ridder, Veere De heer De Ridder kwam in 1995 als vrijwilliger bij het KNRM reddingstation Veere. Hij heeft een nautische achtergrond, zijn kennis, ervaring en inspanningen op dat gebied hebben er toe geleid dat het reddingstation Veere binnen afzienbare tijd op het landelijke gewenste niveau kon functioneren en zich kon ontwikkelen tot een professionele organisatie. De Ridder is schipper van het KNRM reddingstation geweest en nu nog actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast onderhoudt hij contacten met de plaatselijke commissie en de collega’s in de regio en is verantwoordelijk voor opleiding en training van nieuwe bemanningsleden. H. Willems, Aagtekerke De heer Willems heeft zich ingezet voor uiteenlopende vrijwillige organisaties. Zo was hij begeleider van wandelaars bij de tocht naar Santiago de Compostella. Hij is mede -oprichter en voorzitter van de fietsersbond afdeling Veere en voorlichter over lezingen voor het voeren van een klachtenprocedure in de medische sector. Willems was werkzaam als lid van de WMO adviesraad en secretaris en penningmeester van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Daarnaast is hij mede -oprichter en oud-voorzitter van de dorpsraad Aagtekerke. Hij heeft zich bovendien ingespannen voor de realisatie van een oorlogsmonument voor drie gevallen Franse Piloten in de 2e wereldoorlog aan het Kalfhoeksepad in Aagtekerke. Hij bezoekt regelmatig een aantal bewoners van zorgcentrum Simnia in Domburg om ze uit hun sociaal isolement te halen.

J. van Beekhuizen, Westkapelle De heer Van Beekhuizen heeft zich ingezet voor ‘De Beursvloer’, een initiatief tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is mede-oprichter van de Kenniswerf Vlissingen en penningmeester van De Kenniswerf/Dok41 en van Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland. Van Beekhuizen zet zich ook in voor de Oranjevereniging Westkapelle en is mede-oprichter en voorzitter van Stichting het Polderhuis Westkapelle. Onder zijn leiding is Het Polderhuis uitgegroeid van een lokaal oorlogsmuseum tot een bijzondere toeristische trekpleister en ontmoetingsplaats voor vrijwilligers. Daarnaast is hij mede initiator van het project herbestemming vuurtorens Westkapelle. Tenslotte is hij ‘Kapitein van de Waschappelse heiploeg’ . J.J. Kusse-Van de Vreugde, Zoutelande Mevrouw Kusse verricht sinds 1999 uiteenlopende werkzaamheden voor de Stichting Welzijn Veere. Zo was zij 16 jaar lid van de adviesraad en voorzitter en lid van de Commissie Welzijn Zoutelande, vrijwillig burgeradviseur en burenhulpcoördinator. Verder organiseert zij als vrijwilliger activiteiten voor bewoners van zorgcentrum de Tienden. Ze coördineert de kerstmaaltijd voor senioren en het vrijwilligersvervoer voor de kwetsbare senioren van en naar de kerk. Ook zet zij zich in voor de activiteitencommissie van de Protestantse gemeente en voor de Oranjevereniging Zoutelande. A. Theune, Westkapelle De heer Theune is sinds 1993 opstapper en plaatsvervangend schipper voor het reddingstation Westkapelle van de KNRM. Hij is controleur veiligheidsmiddelen voor de reddingstations Cadzand, Breskens, Westkapelle, Veere en Hansweert en geeft uitleg over het gebruik van deze veiligheidsmiddelen aan de vrijwilligers van de diverse reddingsstations. Hij is ook actief voor ijsclub Nova Zembla en heeft hij zich in het verleden ingezet voor de organisatie van de triatlon en nu voor de Kustmarathon. J.J. Burgs, Oostkapelle De heer Burgs is secretaris, trainer en interim voorzitter van voetbalvereniging Oostkapelle geweest. Nu is hij voorzitter van de supportersclub van die voetbalvereniging. Sinds 2003 is hij voorzitter van de Oranjevereniging Oostkapelle. Daarnaast heeft hij vanuit de dorpsraad Oostkapelle actief meegewerkt aan het Dorpsplan Oostkapelle 2030. Burgs is de initiatiefnemer van het Glazen Huis in Oostkapelle. Hij is zeer nauw betrokken bij de organisatie en heeft een aantal keer als DJ meegewerkt.

Stadhuis Veere: vlnr dhr Den Hollander, dhr Willems, dhr Euser en dhr De Ridder

Polderhuis Westkapelle: vlnr dhr Van Beekhuizen, mevr Kusse en dhr Theune

Landgoed Overduin Oostkapelle: vlnr: dhr Burgs, mevr. Dekker, dhr. Riemens en dhr. Rotte.

S. Dekker-Janse, Aagtekerke Mevrouw Dekker is vrijwilliger bij diverse activiteiten die zorgcentrum Simnia in Domburg voor haar bewoners organiseert Zo helpt zij bij de gezamenlijke maaltijden van de bewoners, zangmiddagen, bingo, de wandelgroep en uitstapjes. Daarnaast zet zij zich in voor verschillende activiteiten van de stichting Zeeland helpt in Roemenië. Tenslotte collecteert mevrouw Dekker voor de hartstichting en is zij collectant voor Simavi geweest. C. Riemens, Grijpskerke De heer Riemens is ouderling voor de voormalige Gereformeerde Kerk in Serooskerke geweest. Na het samengaan met de Protestantse kerk is hij preekvoorziener geworden. Hij is maaltijdbezorger voor de Stichting Welzijn Veere geweest en heeft zich ingezet voor Stichting Klaverblad Zeeland. Riemens vertegenwoordigde de Protestants Christelijke Ouderenbond in de commissie Scholing en Vorming van het Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties. Riemens is vrijwilliger voor Stichting Manteling. Daarnaast is hij actief voor Stichting DOOR waar hij bij P.I. Torentijd in Middelburg gedetineerden bezoekt en zich inzet tijdens en na de kerkdiensten in Torentijd. A.J. Rotte, Oostkapelle De heer Rotte is sinds 1985 bestuurslid van Oranjevereniging Oostkapelle en verleent vele hand- en spandiensten rondom de organisatie van Koningsdag. Ook is hij sinds 1990 een actieve vrijwilliger voor voetbalvereniging Oostkapelle. Daarnaast is Rotte bestuurslid van de dorpsraad Oostkapelle geweest en heeft zich vooral met jeugdzaken bezig gehouden.


Veerse Krant 16


Veerse Krant 17

Zomerprogramma klassiek Grote Kerk Veere Zondag 2 juli, 15.30 uur Dmitri Makhtin (viool), Klara Würtz (piano) werk van Beethoven, Mozart en Prokofiev. De Russische violist Dmitri Makhtin studeerde onder andere bij Philip Hirshhorn en Herman Krebbers. Hij won diverse prijzen als solist. In 1998 maakte hij zijn Amerikaanse debuut bij het Cleveland Orkest onder leiding van Leonard Slatkin. De Hongaarse pianiste Klara Würtz werd op 14-jarige leeftijd toegelaten tot de Ferenc Liszt Muziekacademie in Boedapest. Ze studeerde daar bij Zoltán Kocsis, György Kurtág en András Schiff. In 2003 debuteerde ze in de Carnegie Hall in New York met het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. Zondag 9 juli 15.30 uur Quirine Viersen (cello), Enrico Pace (piano) werk van Beethoven, Schumann en Rachmaninoff. Tijdens de Robeco Summer Nights 2016 werden ze samengebracht door Liza Ferschtman. Nu geven ze een duorecital in de Grote Kerk Veere. Celliste Quirine Viersen, onlangs nog genomineerd voor een Edison, wordt geprezen om haar intense spel. Meesterpianist Enrico Pace is wereldwijd geliefd als solist en begeleider. Zondag 16 juli, 15.30 uur Trio Cora Burggraaf (mezzosopraan), Pieter Wispelwey (cello) en Ed Spanjaard (piano) werk van o.a. Brahms, Dvorak, Sjostakovitsj, Chopin, Debussy Massenet, Diepenbrock, Bosmans & Von Brucken Fock Een nieuw trio met prachtige nachtmuziek, wel in de middag uitgevoerd. In wisselende combinaties voeren deze drie muzikale zwaargewichten nocturnale stukken uit, waarbij het prettig mijmeren is. Zondag 23 juli, 15.30 uur Archduke Ensemble werk van Brahms, Robert en Clara Schumann Het Archduke Ensemble is een nieuw - kosmopolitisch - ensemble. Het bestaat uit uiterst ervaren krachten, waarbij met name pianiste Shuann Chai al sinds meerdere jaren een graag geziene gast is in de Zomerserie in Veere. De gezamenlijke passie van de musici is het uitvoeren van kamermuziek uit de 18e en 19e eeuw, het programmeren van de grote meesterwerken van het repertoire naast minder bekende vondsten, en het presenteren van deze werken op een historisch geïnspireerde, romantisch georiënteerde en vooral warmbloedi-

ge manier. Bezetting: Shunske Sato (viool), Job ter Haar (cello), Teunis van der Zwart (hoorn), Shuann Chai (piano) Zondag 30 juli, 15.30 uur Michael Foyle (viool) & Maksim Stsura (piano) werk van Poulenc, Prokofiev, Debussy Janáãek & Richard Strauss Michael Foyle (1991) is student van Daniel Rowland en Maxim Vengerov. Michael komt uit een Brits-Nederlandse familie en gaf op achtjarige leeftijd zijn solo-debuut met orkest tijdens het Edinburgh Festival Theatre. Hij won de BBC Young Musician of the Year Award in 2008 en de Royal Overseas League String Competition in 2013. Met de Estse pianist Maksim Stsura vormt Michael een veelgeprezen duo waarmee hij de Beethoven Piano Society of Europe Duo Competition en de Salieri-Zinetti International Chamber Music Competition in 2015 won.

Zomeravondconcerten Zoutelande In de periode van juli tot september worden in de historische Willibrorduskerk in het centrum van Zoutelande een aantal zomeravondconcerten gehouden. De entree bedraagt ca. 6 euro. De concerten beginnen om 20.30 uur. Op 7 september om 20.00 uur. Woensdag 12 juli, Optredende groep nog niet bekend. Zie aankondiging bij kerk. Woensdag 26 juli, Broazinha, Kaapverdische muziek. Woensdag 2 augustus, Windbroke, Traditionele Keltische muziek. Woensdag 16 augustus, Twee musici uit het Ty Orkest, barokmuziek, klavecimbel, viool. Donderdag 7 september, Muziekvereniging Luctor et Emergo. Grupo Del Sur

Zomeravondconcerten Dorpskerk Oostkapelle 12 juli GRUPO DEL SUR Matias Pedrana – bandeneon Anne-Marie van de Grint – viool Paul Hagenaars – elektrische gitaar Marc van Rooij – contrabas Ivo de Greef – piano

Zondag 6 augustus, 15.30 uur. JeugdOrkest Nederland onder leiding van Jurjen Hempel, met Nino Gvetadze (piano) werk van Beethoven, Rachmaninov en Fiumara Nino Gvetadze is een muzikale grootheid op zich. In 2008 won ze de 2e Prijs, Persprijs en Publieksprijs tijdens het Internationaal Franz Liszt Concours. Ze heeft inmiddels vier, goed ontvangen cd’s op haar naam staan. Het JeugdOrkest Nederland werd al in 1959 opgericht en is hét landelijke symfonieorkest voor jonge excellerende musici onder de 20, zoals de afgelopen jaren in de zomerserie ook meermalen overtuigend gedemonstreerd is.

19 juli AMICAE Wendy Bellens – fluit An Reusen – klarinet Ankie Loos – baritonsaxofoon Marijke Poppe – tenorsaxofoon 26 juli EDENWOOD DUO Catherine Struys – gitaar Wouter Vercruysse – cello 2 aug CLAUDIA Y MANITO Claudia van Trigt – Paraguaanse harp/zang. Manito – gitaar 9 aug BAROK-ENSEMBLE LA GAMME Caroline Spanjaard – sopraan Ine Houtman – barokviool Arjan Janson – klavecimbel Gert Mulder – viola da gamma 16 aug STEFAN KNUIJT Piano en tuba

www.zomeravondconcerten.com


Veerse Krant 18 een ‘greep’ uit de

Veerse Agenda

zie ook www.veere.nl/evenementen

Woensdag 5 juli Domburg: Dorpskerk: Zomeravond inloop concert door Voice Four. Koormuziek en instrumentale intermezzo’s door Evelien de Kok (altviool) en Lenie Stokman (piano). Aanvang 20.30 uur, gratis entree. info www.voicefour.nl Zoutelande: Langstraat, stratenloop, 2x5 km, 19.30 uur. www.dynamica-sport.nl Vrijdag 14 - zaterdag 15 juli Serooskerke: Oostkapelseweg 67, Markt met standhouders waaronder brocante, kleding, kado, Zeeuws bier en Zeeuwse producten. Onder de bezoekers wordt een steigerhouten love-seat verloot. Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Dinsdag 25 juli Aagtekerke: Pannenkoekenfeest, voor jong en oud vanaf 16.30 uur in de feesttent op de wei hoek Pekelingseweg/ Aagtekerkseweg. Woensdag 26 juli Meliskerke: Torenstraat, Zomerbraderie, 12.00 - 20.00 uur. Braderie, Jaarmarkt, Snuffelmarkt

Donderdag 27 juli Zoutelande: Langstraat, stormbaan XL, 19.00 - 21.00 uur. Donderdag 3 augustus Zoutelande: Folkloristische dag met onder andere ringrijden, oude ambachten, helikopterrondvluchten, muziek, tentoonstelling in de kerk, rommelmarkt. 12.00-24.00 uur. Zaterdag 5 augustus Zoutelande: Langstraat, vuurwerkshow op muziek, 22.30 uur.

elke dinsdag 4 juli 11 juli 18 juli 25 juli 1 augustus 8 augustus 15 augustus 22 augustus 29 augustus 5 september

10.00 - 17.00 uur schapenscheren scharensliep en waskot klederdrachtenshow schapenscheren schapenscheren touwslager scharensliep klederdrachtenshow touwslager schapenscheren

Vaartochten

Zaterdag 15 juli Zoutelande: Langstraat, curiosa- en streekmakrt, 10.00 - 17.00 uur. Woensdag 19 juli Westkapelle: Stratenloop, 8,5 km, start 19.00 uur Zuidstraat. www.dynamicasport.nl. Aansluitend wielerwedstrijd.

Historische markten Veere

Zaterdag 19 augustus Oostkapelle: Oostkapelse Dag, zie pagina 12. Dinsdag 22 t/m vrijdag 25 augustus. Westkapelle: 5e editie van de Westkappelse avondvierdaagse. Info:avond4daagse@kvstormvogels.nl Zaterdag 30 augustus t/m maandag 10 oktober Oostkapelle: Puur Ooskappel', duurzaamheidsweken in Oostkapelle met onder andere op zaterdag 30 september de mobiele fruitpers. Zie pagina 3. Vrijdag 1 en zaterdag 2 september Oostkapelle: 11de Kunstroute 10.00 17.00 uur. Een gevarieerd aanbod waarin vele kunstvormen zijn te zien. De kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema; Samen! Er zijn onder andere beelden, houtsculpturen, glaskralen, keramiek, quilts, sieraden, aquarellen en antiek/brocante/woondeco/industrieel verkoop. Aan de Molenweg 33 is een theetuin. Informatie via www.kunstrouteoostkapelle.nl en op Facebook. Zaterdag 2 september Domburg: Noordduine, windsurfevent met beach clean-up, braai en live muziek. Info: www.deslagomdomburg.nl Zaterdag 9 september Gemeente Veere: Monumentendag,

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Biggekerke: BigPop

21 juli en 11 augustus organiseert Museum Veere in samenwerking met de Stichting Behoud Hoogaars speciale Dijkhuis-middagen. Na een rondleiding door de tentoonstelling - ‘Het Dijkhuis: een verdwenen stukje Veere’ - met Ard Hesselink, varen de deelnemers met een hoogaars naar de nog vindbare overblijfselen van de oude Zeedijk. Tijdens een korte wandeling krijgen ze zicht op het vooroorlogse leven in de oude Oostwatering. Het programma is van 14.00 tot 17.00 uur, deelname kost 15 euro. Aanmelden kan via: evenementen@museumveere.nl.

Kunst- en Cultuurroute Midden-Walcheren Een fietsroute langs diverse locaties waar kunstenaars hun werken tentoonstellen, maar ook langs enkele historische gebouwen in de dorpen Gapinge, Grijpskerke, Serooskerke en St Laurens. De Kunst- en Cultuurroute Midden-Walcheren beleeft zijn 13e editie en is daarmee de oudste in zijn soort op Walcheren. Ook dit jaar exposeren ongeveer 40 kunstenaars in eigen atelier of op verrassende locaties. Daaronder een twaalftal nieuwe kunstenaars. De route biedt een breed aanbod aan kunstvormen zoals schilderkunst, fotografie, keramiek, beeldende kunst, poëzie, siersmeedkunst, videokunst en houtbewerking. Ook muziek zal niet ontbreken. Vrijdag 28 juli: Zaterdag 29 juli: Zondag 30 juli:

11.00 – 17.00 uur 11.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur

Op zaterdag is het mogelijk de historische buitenplaats ‘t Hof Ravestein’ in Grijpskerke te bezoeken. Tijdens de kunst- en cultuurroute zetten de monumentale kerkjes in Gapinge, Grijpskerke, Serooskerke en St. Laurens hun deuren open. De molen in Gapinge is tevens te bezoeken. In enkele kerken zullen korte concerten worden gegeven. Info programma op www.kcrmw.nl.


Veerse Krant 19

EXPOSITIES Museum Veere, locaties Stadhuis en Schotse Huizen - t/m 27 augustus ‘Het Dijkhuis: een verdwenen stukje Veere’ Het Dijkhuis stond buiten de stad in de Oostwatering bij een uitloper van een oude dijk. Gastcurator Ard Hesselink weet veel van het huis. Hij verzamelde de afgelopen jaren foto’s, landkaarten, schilderijen en tal van bijzondere objecten. Zijn vondsten worden tentoongesteld en uitgebreid toegelicht in vier zalen van Museum Veere. Voor wie buiten wil kijken op de plek waar het Dijkhuis stond en zicht wil krijgen op het vooroorlogse leven in de Oostwatering, organiseert het museum een aantal speciale vaartochten (zie pag. 18). Open: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. museumveere.nl Hal gemeentehuis Veere in Domburg ‘Het verschil tussen een feestje en een FEEST is een hoed’ Hanny Mallekote is hoedenontwerper en eigenaar van atelier Hoed Gezien te Middelburg. Ze volgde opleidingen in textiele werkvormen, diverse opleidingen in het hoedenvak en masterclasses in binnen- en buitenland. Ze exposeert regelmatig in openbare gebouwen, galeries en musea. Hanny maakt hoeden met Foto: Mieke Wijnen een vleugje humor naar eigen ontwerp. Kenmerkend zijn de strakke lijnen waarvan de vorm steeds verandert door de manier waarop je er tegenaan kijkt. Ze houdt van nieuwe inzichten in ambachtelijke technieken en het herhalen van vormen en kleuren. Grote Kerk Veere mei t/m augustus Marijn Kluijfhout fotografie - grafisch werk - ruimtelijk werk Marijn Kluijfhout (1973) woont in Middelburg en is fotograaf en interieurmaker met een voorliefde

voor veel contrast en weinig kleur. ,,Wat ik ook fotografeer, het moet karakter hebben en echt zijn.” Door het combineren van oude en nieuwe technieken zoals fotografie, houtbewerking, lasersnijden en monoprint heeft Kluijfhout een werkwijze gevonden die bij hem én zijn producten past. Daarbij werkt hij met gebruikt hout, lokale en duurzame materialen. www.kluijfhout.com Polderhuismuseum Westkapelle 1 juli t/m 1 oktober ‘KLEURRIJK WESTKAPELLE en omgeving’, schilderijen van Michiel Paalvast De Veerse kunstschilder Michiel Paalvast heeft zijn werkterrein tijdelijk verlegd van Veere naar Westkapelle en omgeving. Paalvast heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een moderne landschapschilder, die afstand heeft genomen van de wetten en regels van de klassieke landschapschilderkunst. Zijn werk is nog wel te herkennen als figuratief, maar geschilderd met een vrije, kleurrijke, intuïtieve toets. Alle getoonde werken zijn ter plekke in Westkapelle en omgeving in de open lucht geschilderd. Marie Tak van Poortvlietmuseum Domburg 9 juli t/m 12 november ‘Langs Paden Van Verlangen Een selectie uit de eigen collectie van het MTVP Museum, de collectie van de gemeente Veere en de Francisca van Vloten collectie met als thema ‘Domburg als kunstenaarskolonie’. In de tuin van het museum staan sculpturen van de Zeeuwse beeldhouwer Ernest Joachim (1949), die de natuur en soms de architectuur als onuitputtelijk thema heeft. marietakmuseum.nl Boerderijgalerie de Osseberg juli Expositie samen met Synagoge Middelburg Henk Pietersma, Marc Chagall, Gerda Vroon en anderen 16 september t/m 28 oktober Batikexpositie met Els van Baarle en anderen deosseberg.nl

Expositie Hal gemeentehuis

‘Tiny Hûsjes’ Genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast? Dat verschilt van mens tot mens. Hoe kun je je woonsituatie zo gezond, milieuvriendelijk en vrijheid bevorderend mogelijk inrichten? Op een manier die bij jou past? Door te leven in een Tiny House. Of op z’n Zeeuws gezegd: in een Tiny Hûsje. Met een Tiny Hûsje creëer je ruimte voor het opbouwen van relaties, om de natuur in te trekken, ervaringen op te doen. Een Tiny Hûsje is een middel om het leven dat je wenst te realiseren, geen doel op zichzelf. Deze tentoonstelling laat in de vorm van maquettes elf verschillende ontwerpen zien van kunstenaars en architecten die hun eigen invulling hebben gegeven aan het begrip Tiny Hûsje. De expositie is vanaf 19 juli te zien in de hal van het gemeentehuis Veere in Domburg.

SYMBOOL - PUZZEL In deze woordzoeker kunnen de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal en achterstevoren staan. Voor de oplossing nog even puzzelen met de overgebleven letters.

i n t m i l d n a t e u i i v e t g t a r i n u l i b a mm w o o k n d w e s r e d

e i z o u t e l a n d e t l

r e i t c e p s n i l z k o

n u b w l o s k n l w r a p

a p l e b t a g e e r e p n

t i r ij a e h a r l b m s a p w m t a o n w c r e l e w

Oplossing vorige puzzel: WIND IN DE ZEILEN winnaar is: PLONIE MARINISSEN

uit Koudekerke

o s n a i k a i o a n e l u

n d v d t t n h t i g a e o

a f d s e a c e u a a t g r

a e o r s s r d g i l i e v

l o c r i t e r i a v e e f

afvalbak criteria domburg duin ehbo fee inspectie internationaal kwaliteit milieuprijs nominatie oostkapelle recreatie

reddingsmiddel sanitair schoon strand veilig vlag vrouwenpolder water westkapelle zand zoutelande zwemwater

Stuur de oplossing met vermelding van naam en adres voor 6 september naar: Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg of via e-mail naar: redactieveersekrant@veere.nl


Veerse Krant 20

OP AVONTUUR BIJ

DELTAPARK NEELTJE JANS

WATERFUN, ZEELEEUWEN, ZEEHONDEN, HAAIEN & EXPOSITIES!

DELTA

EXPERIENCE! ERVAAR ZELF DE ENORME KRACHT VAN HET WATER

DELTAPARK NEELTJE JANS BELEVING VOOR DE HELE FAMILIE! Wil je meer weten over de Deltawerken, ben je natuur- en dierenliefhebber of wil je iets leuks en spannends doen, dan kom je naar Deltapark Neeltje Jans. Het hele jaar waterfun, interessante exposities, zeehonden- en zeeleeuwenshows en de onderwaterwereld in het Blue Reef Aquarium!

Veerse krant-2017

In vakanties zijn er extra roofvogelshows en extra rondleidingen in de stormvloedkering en naar de haaien!

€ 5,- KORTING vanaf 4 jaar

Lever de kortingsbon in bij de kassa van Deltapark Neeltje Jans & ontvang korting op de entreeprijs! Max. 4 pers. per kortingsbon en niet i.c.m. andere acties of kortingen. Actie geldig t/m 29-10-2017.

WWW.NEELTJEJANS.NL NJ ADV Veerse Krant 220x305mm_07-06-2017.indd 1

06-06-17 09:48

Profile for Gemeente Veere

Veerse Krant zomer 2017  

Veerse Krant zomer 2017

Veerse Krant zomer 2017  

Veerse Krant zomer 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded