Page 1

Informatiebijeenkomst bewoners Enschedesestraat - Eekboerstraat Herontwikkeling Enschedesestraat – Eekboerstraat

22 april 2008


Programma ■ ■ ■ ■ ■ ■

Huidige situatie Beleidskader en uitgangspunten Ontwikkeling 1: Bergbezinkbassin Ontwikkeling 2: Kantoorgebouw Vragen Vervolg procedure


Huidige situatie


Huidige situatie vervolg


Zuid Berghuizen II; vastgesteld mei 1964 spoorwegterrein â– openbaar groen

â–

Huidige bestemmingsplan


Beleidskader ■

1. Visie Eekte - Hazewinkel, vastgesteld 3 februari 2005

2. Stedelijk water “rondje Oldenzaal”, vastgesteld 17 april 2007

3. Gemeentelijk Rioleringsplan, vastgesteld 9 oktober 2006


1:

Visie bedrijventerrein De Eekte - Hazewinkel


“Langs de Eektestraat en de Enschedesestraat ontwikkeling van kantoren en bedrijven met een representatief uiterlijk. Waarbij op de koppen van de Enschedesestraat grootschalige kantoren”.

1: Visie bedrijventerrein De Eekte – Hazewinkel vervolg


1: Visie bedrijventerrein De Eekte – Hazewinkel vervolg


1: Visie bedrijventerrein De Eekte – Hazewinkel vervolg


2 : Rondje stedelijk water


2: Rondje stedelijk water vervolg


2: Rondje stedelijk water vervolg


Plan 3: Gemeentelijk rioleringsplan

Wettelijke verplichting voor basisinspanning


Uitgangspunten ontwikkelingen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

Parkeren in het groen Ruimte voor De Reisduif Toegankelijkheid vanaf Eekboerstraat Beek zichtbaar maken Beek bepaalt beeld Kleinschalige kantoren en bedrijvigheid in het groen Bouwhoogte van 3 lagen (12 m) met mogelijkheden voor hoogteaccent Parkachtige inrichting Verbetering wandel- en fietsmogelijkheden Ruimte voor realisering bergbezinkbassin


Ontwikkeling A: Bergbezinkbassin


Ontwikkeling A: Bergbezinkbassin vervolg


Ontwikkeling B: Gebouw Door John Velthuis


Optie 1


Optie 2


Parkeerniveau


1e Verdieping


2e Verdieping


Dak


Gevels


Gevel Enschedesestraat


Doorsnede


Bezonning 21 maart


Bezonning 21 juni


Bezonning 21 september


Gevolgen voor u Locatie verandert ■ ■ ■ ■ ■ ■

Water meer zichtbaar Stadspark Gebouw Beperking aantal overstorten/ vermindering stank Fiets- en wandelroute ....


Vervolg ■

Verwerking reacties

Vaststelling uitgangspunten door de gemeenteraad in juni 2008

Indiening bouwaanvraag bergbezinkbassin voor 1 juli 2008

Indiening bouwaanvraag kantoorbebouwing voor 1 juli 2008

Half augustus start artikel 19 lid 2 procedure voor bergbezinkbassin

Half augustus start artikel 19 lid procedure voor kantoorgebouw

Herontwikkeling Enschedesestraat-Eekboerstraat  
Herontwikkeling Enschedesestraat-Eekboerstraat  

Powerpointpresentatie van de infobijeenkomst over de herontwikkeling Enschedesestraat-Eekboerstraat

Advertisement