Issuu on Google+

maart-april 2012

lu b b e e k

gemeentelijk informatieblad voor Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom

Wandel door je gemeente en geniet!

inhoud Toerisme Ophaalkalender Openbare werken Info Bibliotheek Archief

1-18 2 3-5-18 3-21 3-10-14 4-8-

Internationale samenwerking 4-12-23 Milieu Cultuur

5-7-12-13-14 6-10-22

Onderwijs

6

Bevolking

8

Jeugd

9-11-24-25

Sport

11-15-16-17

Job

15

Duurzame ontwikkeling

19

Mobiliteit

26

Gemeentebestuur

26

Beleid

Wandel je liever onder begeleiding, dan kan je steeds deelnemen aan de talrijke wandelingen die door de Lubbeekse verenigingen georganiseerd worden. Deze vind je steeds terug in de activiteitenkalender van het gemeentelijk infoblad. Trek je er liever met de fiets op uit, dan beschikken we over het fietsknooppuntennetwerk, een fietskaart met maar liefst 60 kilometer fietsroutes in onze gemeente ĂŠn 670 kilometer in het Hageland. Meer info over de georganiseerde wandelingen, wandelgidsen en fietskaarten vind je op pagina 18.

13-20-21

Vroeger en nu

Contact

Onze gemeente biedt talrijke mooie landschappen met meer dan 171 kilometer uitgestrekte wandelwegen. Wil je weten welke wandelingen er zijn, kom dan even langs aan de balie van het gemeentehuis waar we je wegwijs maken in ons aanbod aan wandelgidsen.

27-28 27

www.lubbeek.be


colofon Info Lubbeek is een uitgave van College van Burgemeester en ­Schepenen Gellenberg 16 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be www.lubbeek.be Plaatselijke verenigingen die activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor publiek, kunnen deze gratis aankondigen in dit informatieblad. Op onze website vind je hiervoor een activiteitenformulier. Lever de teksten in vóór vrijdag 16 maart 2012 bij de informatie­ ambtenaar Hilde Eyers of e-mail naar info@lubbeek.be Let op! De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 9 april, maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 17 mei, vrijdag 18 mei en maandag 28 mei 2012.

2

ophaalkalender Textiel Vrijdag 9 maart 2012 Textiel wordt ingezameld in de kledingcontainers op het containerpark, in containers die zich verspreid in de gemeente bevinden en vier keer per jaar aan huis. • Wat kan? Enkel droog, herbruikbaar textiel verpakt in zakken. Het gaat om kledij, schoenen(per paar), handtassen, lakens, dekens, handdoeken,… • Wat kan niet? Elektrische dekens, kussens, matrassen, spullen die nat zijn of onder verf of olie zitten, tapijten, vuile of besmeurde kleding,… Snoeihout Vrijdag 30 maart 2012 • Wat kan? Takken en stammetjes met een max. diameter van 10 cm en een lengte van min. 50 cm en max. 2m. • Wat kan niet? Bladeren, gras, wortels van bomen en stronken,… • Hoe aanbieden? Het snoeihout dient samengebonden te worden met natuurtouw. Een pakket mag max. 25 kg wegen. Het is verboden snoeihout verpakt aan te bieden (bv. in kartonnen dozen of plastic zakken). meer info - EcoWerf - tel. 0800 97 0 97

Maart do 1 pmd/gft do 8 huisvuil vr 9 textiel do 15 pmd/gft do 22 huisvuil vr 23 papier/karton do 29 pmd/gft vr 30 snoeihout

April do 5 huisvuil do 12 pmd/gft do 19 huisvuil do 26 pmd/gft vr 27 papier/karton


openbare werken Wijziging openingsuren gemeentelijke werkplaats de gemeentelijke werkplaats is vanaf heden gesloten op donderdagavond. je kan in de werkplaats terecht tijdens de volgende openingsuren:

meer info Gemeentelijke werkplaats bollenberg 86 3210 lubbeek tel. 016 31 63 10 openbarewerken@lubbeek.be

Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdagnamiddag van 12u30 tot 16u

bibliotheek

info

de bib leest voor!

RSVZ

kinderen luisteren graag naar verhalen. voorlezen creëert immers een magisch moment waarop ze worden betoverd door fantasierijke, avontuurlijke, grappige, spannende of ontroerende verhalen.

Het rSvZ houdt op dinsdag 13 maart en dinsdag 10 april 2012 (elke tweede dinsdag van de maand) van 9u tot 10u voor alle zelfstandigen, actieve en gepensioneerde, een zitdag in het gemeentehuis in lubbeek. op deze zitdag kan je terecht met alle vragen betreffende je sociaal statuut.

voorlezen is niet alleen plezierig, het is ook van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert hun taalgevoel en taalbegrip en vergroot hun woordenschat; het prikkelt hun verbeelding, verrijkt hun emoties en verruimt hun wereldbeeld. bovendien stimuleert het kinderen om zelf te lezen. voor kinderen die “het lezen” technisch nog niet helemaal onder de knie hebben, kan voorlezen een extra stimulans zijn. daarom organiseert de bib een leesfoor voor kinderen uit het 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Praktisch Wanneer iedere woensdag van maart, april en mei van 14u30 tot 15u. Waar in het poortgebouw van de hoofdbib van lubbeek.

meer info Hoofdbibliotheek Lubbeek binkomstraat 12 3210 lubbeek tel. 016 63 17 34

meer info RSVZ vaartstraat 54 3000 leuven tel. 016 31 47 11 fax 016 31 79 99

3


archief

erfgoeddag

“europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: europa investeert in zijn platteland”

op zondag 22 april 2012 vindt erfgoeddag plaats, de jaarlijkse hoogdag van ons erfgoed. in lubbeek is het dan een beetje extra feest want die dag kan je voor de eerste keer kennismaken met ons erfgoedleerpad. een wandeling doorheen het dorpscentrum van lubbeek met her en der op de route infozuilen die het erfgoed ter plaatse toelichten. informatie over ons erfgoed vonden we terug in het gemeentearchief en in de vele publicaties en de rijke verzamelingen van de cultuurraad en de heemkundige kring libbeke. Het erfgoedleerpad wil er vooral zijn voor de kinderen. de informatie op de infozuilen en de vormgeving ervan zijn dan ook op kindermaat uitgewerkt. daarvoor hebben we samen gewerkt met mooss vzw, een erfgoededucatieve organisatie. voor de scholen werd ook een apart educatief pakket uitgewerkt zodat de wandeling van het erfgoedleerpad een vast item kan worden in het leerprogramma. Hou onze website in het oog voor een meer concreet programma. Tot dan!

internationale samenwerking

Afrikafilmfestival op vrijdag 4 mei vindt de vijfde editie van het afrikafilmfestival plaats in lubbeek met de film Skin. Skin is een inspirerende en emotionele Zuid-afrikaanse film over racisme en onverdraagzaamheid, gebaseerd op een waar gebeurde geschiedenis. deze film sleepte vele prijzen in de wacht. vóór de filmvoorstelling wordt Sial (Steunpunt integratie asielzoekers lubbeek) voorgesteld. een vrije bijdrage als steun kan worden gedoneerd. ‘Diouc Koma - fotograaf Kris Dewitte’

meer info

Archief tel. 016 47 97 04 www.lubbeek.be

4

Praktisch Wanneer vrijdag 4 mei om 20u Waar lubbeek, zaal Santro Prijs gratis

meer info

griS i.s.m. het gemeentebestuur http://www.skinthemovie.net/site


openbare werken

Ruiming onbevaarbare waterlopen van 2de categorie de provincie zal tot 31 maart 2012 oppervlakkige ruimingswerken uitvoeren aan de waterlopen die door haar beheerd worden. in onze gemeente wordt er gewerkt aan de volgende waterlopen of waterloopvakken: • molenbeek • vosselbeek • kraaiwinkelbeek voor de aangelanden betekent dit dat zij doorgang moeten verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur. met klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken kan je terecht bij de Provincie vlaamsbrabant.

meer info Provincie vlaams-brabant dienst waterlopen louis verhoeven tel. 016 26 75 72 fax 016 26 75 72

milieu

Natuur tegen de muur Woon je in een dichtbebouwde straat en wil je bij gebrek aan een (voor)tuin toch graag een groen(er) leefklimaat, kies dan voor een tegel- of geveltuintje. Wanneer je één of meerdere stoeptegels tegen de huisgevel wegneemt, kan je de vrijgekomen ruimte beplanten met klimplanten. gevelgroen is niet alleen mooi en aangenaam, het brengt ook rust en zorgt voor een verbetering van het klimaat. bovendien zorgt het voor een goede thermische en geluidsisolatie van de woning en bij slagregen blijft de gevel droog. de gevel krijgt daardoor een langere levensduur. je creëert nestgelegenheid voor vogeltjes. vlinders en nuttige insecten zullen er op afkomen en de stadslucht wordt beter gezuiverd. informeer je wel goed over mogelijke klimplanten. er zijn enerzijds zelfhechtende soorten en anderzijds soorten die klimhulp nodig hebben.

Welk onderhoud hebben ze nodig? Wanneer plant je best aan? kies planten in functie van schaduw- of zonrijke plekken. kies een plaats waar voldoende hemelwater komt. voordat je begint ga je best na welke regels je gemeente hanteert. meestal moet je er gewoon voor zorgen dat voetgangers voldoende en veilige doorgangsruimte houden. en dat jouw planten geen problemen veroorzaken aan de dakpannen of -goten van aanpalende huizen. meer informatie vind je in de milieutip natuur tegen de muur van de provincie vlaams-brabant: van soorten klimplanten in functie van het licht dat ze nodig hebben, hoe groot of breed ze worden en wat hun groeikracht is tot het maken van een plantgat. kijk ook naar de uitgebreide brochure over gevelbegroening van het agentschap voor natuur en bos op www.natuurenbos.be.

meer info Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be Agentschap voor Natuur en Bos www.natuurenbos.be

5


cultuur

kunst leeft in lubbeek!

Weekend van de lubbeekse kunstenaars 2012 op zaterdag 24 en zondag 25 november 2012 organiseren het gemeentebestuur en de Cultuurraad het Weekend van de lubbeekse kunstenaars in de grote zaal van infraX in linden, voorheen Pbe. in deze tentoonstelling zullen verscheidene kunstdisciplines aan bod komen: schilderen, beeldhouwen, grafiek, tekenen, enz. de vorige editie was in alle opzichten een groot succes. meer dan 50 lubbeekse kunstenaars hebben hun werken gepresenteerd en we telden ongeveer 1200 bezoekers. de deelnemende kunstenaars hebben de manifestatie ongetwijfeld als een bevestiging van hun talent ervaren. de talrijke positieve reacties van het publiek betekenden zowel voor de deelnemers als voor de organisatoren een krachtige stimulans voor de toekomst. je kan je nu al aanmelden. We verwachten jouw inschrijving ten laatste op maandag 30 april 2012, met vermelding van de kunstdiscipline die je beoefent. Het aantal plaatsen is beperkt. dus tijdig inschrijven is de boodschap. in de loop van augustus 2012 zal elke deelnemer een uitnodiging ontvangen voor een informatievergadering in september 2012.

meer info

Hoe inschrijven? geef je gegevens door aan de dienst cultuur in het gemeentehuis gellenberg 16, 3210 lubbeek tel. 016 47 97 21 cultuur@lubbeek.be met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kunstdiscipline

Cultuur leeft in Lubbeek

Rommelmarkt

onderwijs

kwiskwat? Zaterdag 17 maart 2012 “to Quiz or not to Quiz, dat is de vraag?” ken jij het antwoord? Schrijf je dan snel in met je vrienden, familie of vereniging voor een gezellige avond! een organisatie van de ouderraad van de Sint-martinusbasisschool lubbeek

6

Cultuur tel. 016 47 97 21 cultuur@lubbeek.be www.lubbeek.be

meer info Ouderraad Sint Martinusbasisschool lubbeek ouderraadsintmartinus @hotmail.be

Het voorjaar is de ideale tijd om te rommelen en te ruimen, begin aan je grote schoonmaak en verzamel je oude en ‘waardevolle’ spullen voor onze rommelmarkt op 2 juni 2012. iedereen welkom, groot en klein, als standhouder en/ of bezoeker. noteer de datum alvast op je kalender!


milieu

Papier-karton zoekt een touwtje vind je het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is met rondwaaiend papier en karton tijdens de inzameldag? een stukje touw kan dit nochtans makkelijk voorkomen. bind je papier en karton steeds goed vast met een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos. Zo zorg je mee voor een propere straat, maak je het werk van de laders gemakkelijker en werk je mee aan een betere recyclage van papier-karton. Spaar de rug van de laders en maak je pakken niet zwaarder dan 15 kg. Opgelet! ecoWerf neemt papier en karton niet mee wanneer het wordt aangeboden in plastic bakken, boxen of wasmanden. enkel correct gesorteerd papier en karton verpakt in een kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw worden meegenomen.

meer info

EcoWerf tel. 0800 97 0 97 www.ecowerf.be

Recycleren begint met goed sorteren. Volg de sorteerregels voor papier-karton, dan kan het niet fout gaan

Goed

Fout

- papieren zakken en kartonnen dozen - tijdschriften - kranten - folders - boeken - schrijf- en printpapier -‌

- vuil of vettig papier - behangpapier - cellofaanpapier - aluminiumfolie - piepschuim -‌

Verwijder de plastic folie rond reclamedrukwerk of tijdschriften. Bied je papier en karton enkel aan verpakt in kartonnen dozen of samengebonden met natuurtouw. Papier aangeboden in een plastic bak of mand wordt niet meegenomen.

kleeft deze sticker op je papier-karton? Sorteer dan je papier-karton opnieuw met behulp van bovenstaande sorteerregels.

7


archief

Voor wie meer wil weten over het verleden van binkom de brusselse stadsarchivaris alphonse Wauters twijfelde in 1882 nog aan de geschiedenis van binkom. er is niet veel de moeite waard om te onthouden of te bestuderen.“binkom is eigenlijk een oninteressant plekje.” deze uitspraak van Wauters is een eigen leven gaan leiden. tentoonstellingen en publicaties pakten wel eens uit met de provocerende titel: binkom, een dorp zonder geschiedenis? natuurlijk heeft binkom een verleden maar misschien heeft het inderdaad wel geen geschiedenis. geschiedenis dan in de betekenis van de studie en de kennis van dat verleden. Want hoeveel kennen we eigenlijk van het dorpsverleden van binkom? gelukkig zijn er sedert de tijd van Wauters al vele historische studies verschenen over binkom. dankzij de artikels en publicaties van o.a. Cyriel Wolfs en de heemkundige kring libbeke krijgen we meer en meer een inkijk in het dorpsverleden. onlangs is onze historische kennis over binkom nog verrijkt met de uitgave van twee interessante publicaties. Paul kempeneers boog zich over de herkomst van de binkomse plaatsnamen. vraag je je ook wel eens af waar je straatnaam vandaan komt of wat kwikkelberg betekent, dan is dit werk een onmisbare gids. je kan het werk nog steeds kopen bij de auteur Paul kempeneers, leuvensestraat 45 te 3300 tienen aan de prijs van 14 euro. de geschiedenis van binkom komt ook aan bod in een nieuwe publicatie over jacob ferdinand mellaerts (1845-1925). binkom was het geboortedorp van deze geestelijke die later één van de stichters en bezielers zou worden van de boerenbond. mellaerts is misschien wel onze beroemdste dorpsgenoot. deze “vader van de boeren” ligt begraven op het kerkhof van binkom. ook al speelde mellaerts professionele loopbaan zich grotendeels buiten binkom af, het boek schetst het leven in binkom tijdens de eerste en de laatste jaren van zijn leven. je kan het boek aankopen bij de koninklijke Heemkundige kring die Swane, kerkplein 24 te 2220 Heist-op-den-berg. Het werk kost 24 euro. dankzij beide publicaties wordt binkom weer een beetje meer een dorp met een geschiedenis.

bevolking

bevolkingscijfers 2011 in 2011 groeide de lubbeekse bevolking aan met 73 inwoners waardoor we op een totaal van 13.956 inwoners komen. om aan dit resultaat te komen maken we even het volgende rekensommetje: in 2011 verwelkomde onze gemeente 823 nieuwe inwoners en 126 geboortes, 774 mensen lieten zich uitschrijven en we telden 102 overlijdens. Hop naar de 14 000 inwoners!

8

meer info

Bevolking tel. 016 47 97 11 bevolking@lubbeek.be


jeugd

L-kids - buitenschoolse kinderopvang • • • • •

Woensdag 14 maart: schoolvrije dag VBS “De Linde” Woensdag 21 maart: schoolvrije dag VBS Lubbeek Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met vrijdag 13 april gesloten op maandag 9 april ( paasmaandag) Woensdag 18 april: schoolvrije dag VBS Lubbeek Alle opvanglocaties (IBO Lubbeek, IBO Binkom en de gemelde opvang Linden en Pellenberg) zijn gesloten op maandag 30 april en dinsdag 1 mei

Inschrijvingen binnenbrengen: • Kinderclub L-kids, Dorpsstraat 2B - 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98 of 016 25 64 98 (coördinator - Marijke Sué) • Inschrijven kan ook via mail: ibo.lkids@lubbeek.be OPGELET! Duidelijk naam, dag en uren vermelden! Voor nieuwe inschrijvingen gelieve eerst contact op te nemen met de L-Kids.

politie

Bevolkingsbevraging 2011 – feedback! “Jouw lokale politie neemt deel aan een grootschalige bevolkingsbevraging die wordt georganiseerd en begeleid door de provincie Vlaams-Brabant”. Met deze zin stelden wij je enkele maanden geleden op de hoogte van de Bevolkingsbevraging 2011, een enquête die polste naar de veiligheidsproblemen in jouw buurt en naar jouw mening over de lokale politie. Een steekproef werd samengesteld door professor Lacante van de KULeuven en 2236 vragenlijsten werden opgestuurd naar evenveel lukraak gekozen inwoners van Bierbeek, Boutersem, Holsbeek of Lubbeek. 1425 enquêtes werden teruggestuurd. Hiervan waren er 1240 volledig ingevuld. Bruikbare respons van de globale bevraging was dus 55,5 %, een mooi resultaat! Wij willen dan ook iedereen die de enquête heeft ingevuld (manueel of via internet) van harte bedanken. Mede dankzij jouw reactie kunnen wij de verwachtingen en behoeften van onze inwoners in rekening brengen bij het bepalen van ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren. De resultaten zijn nog niet fijnmazig verwerkt, maar wij willen je de grote lijnen of trends zeker niet onthouden. Op de vraag welke taken de lokale politie prioritair moet aanpakken, kwam volgende lijst naar voor: • diefstal met bedreiging en/of geweld • inbraak in woningen • alcohol controleren in het verkeer • snelheid controleren • optreden bij verkeersagressie

In vergelijking met de bevraging in 2008 zien we dat “druggebruik” de top 5 niet meer haalt, maar dat verkeersagressie in de plaats komt. Op de vraag “Hoe (on)tevreden ben je over de politie van jouw politiezone en haar werking?” antwoordde 56,4% dat ze tevreden tot heel tevreden waren, 20,6% was tevreden noch ontevreden, 19,6% had geen mening en 3,5% van de respondenten was ontevreden tot heel ontevreden. Meer in detail was men het meest tevreden over het voorkomen van de politiemensen, de beleefdheid/vriendelijkheid van de politiemensen en de behulpzaamheid van de politiemensen (respectievelijk 73,9%, 68,7% en 62,5% van de respondenten gaf aan tevreden tot heel tevreden te zijn hierover). Minst tevreden was men over het goede voorbeeld dat politiemensen geven en de manier waarop de politie misdrijven vaststelt (respectievelijk 8,6% en 6,8% van de respondenten was hierover ontevreden tot zeer ontevreden). Wat de herkenbaarheid van de wijkagent betreft zien we dat 37,2% van de respondenten aangeeft zijn/haar wijkagent te kennen. Bovenstaande resultaten gaan we nu verder exploiteren, niet alleen om onze concrete prioriteiten te bepalen, maar ook om binnen het korps een aantal nieuwe doelstellingen rond interne werking vast te leggen. Nogmaals dank aan elke burger die de tijd en moeite heeft genomen om zijn/haar mening mee te geven! 9


bibliotheek

Vertelfee laat je verrassen door de betoverende verhalen van vertelfee arwen (alias joke vanhimbeeck) in het unieke decor van de molen van moiné op zondag 6 mei 2012. oud of jong, iedereen is welkom!

bibliotheek en het davidsfonds van lubbeek met medewerking van de familie Pierlet-moiné.

Praktisch Wanneer Zondag 6 mei 2012 vanaf 14u

Waar lubbeek, molen moiné, broekstraat 29

de molen bevindt zich in de broekstraat 29 in lubbeek. de vertelling begint om 14u en eindigt rond 15u. na de vertelling kan je de molen bezichtigen of genieten van een hapje tapje. de molen wordt om 15u ook opengesteld voor bezoekers, die de vertelling niet bijwoonden. de deelname aan de vertelling en het bezoek aan de molen is gratis, maar je moet je wel inschrijven voor 23 april 2012. dit kan in de bib tijdens de openingsuren of telefonisch.

Prijs gratis

Inschrijven voor 23 april 2012

meer info

Bibliotheek Lubbeek de vertelling met bezoek aan de molen wordt georganiseerd door de

tel. 016 63 17 34 lubbeek@bibliotheek.be

cultuur

Concertband linden de Concertband linden is een nog jong orkest in opbouw. Sinds de start, eind 2009, staan er reeds een zestal succesvolle concerten op ons palmares. ons repertoire bestaat uit aangepaste muziek voor concertband, harmoniemuziek, musical- en filmmuziek evenals moderne popmuziek enz. voor de verdere uitbreiding van het orkest hebben wij momenteel vacatures voor: dwarsfluit, klarinet, alt-sax, hoorn, trombone, tuba en bastuba. andere instrumenten zijn eveneens zeer welkom. Wij repeteren op donderdagavond van 20u tot 22u in de refter van de nieuwe gemeentelijke basisschool “ de Stip” martelarenplaats 1 in linden.

meer info ConcertBand Linden V.Z.W. raalbeekstraat 1 3210 linden-lubbeek tel. 0473 31 03 02 concertbandlinden@hotmail.com www.concertbandlinden.be

10

ons eerstvolgend concert is het “lenteconcert” met als hoofdthema “musical” en vindt plaats op 17 maart 2012 om 19u30 in de Sporthal van gemeentelijke basisschool in linden. ben je gebeten door de muziekmicrobe en wil je je hobby uitoefenen in een modern en dynamisch orkest, contacteer ons dan zo snel mogelijk.


sport

lubbeekse sportweek in de paasvakantie ook dit jaar organiseren we een sportweek voor de lagere schoolkinderen in de paasvakantie. alle informatie hierover kon je reeds lezen in de vakantiewerkingbrochure die je begin februari in de bus mocht ontvangen. Heb je deze brochure gemist, dan kan je hem nog altijd aanvragen op het gemeentehuis.

gevechtssport & zelfverdediging, zwemmen en omnisport. We sporten vier dagen, van dinsdag 10 april tot vrijdag 13 april 2012. de tarieven bedragen 44 euro voor het eerste kind en 40 euro voor elk bijkomend kind uit hetzelfde gezin. kinderen van buiten de gemeente betalen 4 euro extra.

volgende info kunnen we wel meegeven. Het gevarieerde sportprogramma bestaat, dankzij de hulp van diverse sportclubs, dit jaar uit: dans, badminton, tafeltennis, volleybal & beachvolleybal,

Opgelet! inschrijvingen kan al vanaf maandag 27 februari, i.p.v. maandag 5 maart, zoals foutief vermeld in het infoblad van januari-februari.

jeugd

meer info Sport tom Harding tel. 016 47 97 53 sportdienst@lubbeek.be

lubbeek in ‘t klein

Help het aapje om de banaan te verorberen!

e aapj t het e o e i gm ij d e we hij b Welk voordat akt? gera n n e a m a ne ban r te lijke om e p a heer a jij de Help n? ke gera

11


internationale samenwerking

11. groep-lubbeek haalt recordbedrag op de vrijwilligers van 11.groep-lubbeek haalden in 2011 met de huis-aanhuisrondes, de rechtstreekse overschrijvingen en de activiteiten zomaar eventjes 26.001,12 euro op. dat is een absoluut record. de stratenronde van meer dan 80 vrijwilligers blijft een klassieker. maar de activiteiten van de lubbeekse verenigingen zijn even belangrijk. die leverden in totaal 6.550,59 euro op. • Spaghettislag scouts linden: 3.900 euro • Sint-maartensvuur scouts en klj lubbeek: 1607,54 euro • Sponsorwandeling vrije basisschool de linde: 1.043,05 euro

Wil jouw vereniging volgend jaar ook meedoen? Heb je zin om bij de 11.groep te komen? laat dan snel iets weten! vorig jaar mochten we elf nieuwe vrijwilligers verwelkomen. in heel vlaanderen haalde 11.11.11 met zijn klimaatcampagne ook een recordbedrag. bedankt, lubbekenaren! noteer alvast de ronde van 11 in je agenda. ontdek je gemeente op een sportieve manier op zondag 20 mei 2012 . Schrijf je gezin in voor een verrassende fiets- of voettocht, helemaal op jouw maat. je hoort er weldra meer over.

meer info

11.groep-Lubbeek tel. 0495 18 90 78 11groeplubbeek@gmail.com

milieu

GeZOCHT paddenoverzetters ! als amfibieën in het voorjaar ontwaken uit hun winterslaap trekken ze naar beken en poelen om zich voor te planten. in de kasteeldreef en de nachtegalenstraat in linden waar elk jaar duizenden padden vanuit de bossen richting de vijvers van het kasteel trekken vallen jaarlijks heel wat verkeersslachtoffers. daarom willen wij de amfibieën een handje helpen om veilig de geboortepoelen te bereiken en zijn we op zoek naar vrijwilligers om dagelijks ’s morgens en ’ s avonds de diertjes op een veilige manier over te zetten. denk er wel aan dat alle amfibiesoorten beschermd zijn. overzetten mag, meenemen niet. ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de milieudienst.

12

meer info

Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be


milieu

Toelage voor personen met incontinentieproblemen én die bovendien gebruiker zijn van incontinentiemateriaal vanaf 1 januari 2005 wordt een toelage toegekend als tussenkomst in de kosten van het gebruik van incontinentiemateriaal. Het indienen van een aanvraag gebeurt door de zorgbehoevende, de persoon met wie hij samenwoont, zijn wettelijke vertegenwoordiger of door zijn verzorger. Het aanvraagformulier (voor 2012 in een blauwe kleur) kan op eenvoudige telefonische aanvraag thuisgestuurd worden of kan je bekomen aan de infobalie van de gemeente of op de milieudienst. op het aanvraagformulier dient de behandelende arts een verklaring in te vullen en te ondertekenen.

meer info

Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be

de toelage wordt jaarlijks verleend voor de persoon die aan volgende gestelde voorwaarden voldoet: • de leeftijd van minimum 5 jaar bereikt hebben. • gedurende minimum 3 maanden gebruik maken van incontinentiemateriaal voor het persoonlijk welzijn. • de zorgbehoevende moet op datum van aanvraag minimum 3 maanden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente lubbeek. de tegemoetkoming bedraagt 50 euro per jaar en per verzorgde incontinente persoon en wordt uitgekeerd aan de zorgbehoevende of de persoon met wie hij samenwoont of zijn wettelijke vertegenwoordiger. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag is 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de tussenkomst bedoeld is.

job

de Gemeente lubbeek werft aan 1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST CULTUUR (m/v) in deeltijds gesco-verband (19/38 u/week) vacaturenummer: SC20120207-42 1 PEDAGOGISCH MEDEWERKER bij het ACE (atelier Creatieve expressie) (m/v) in deeltijds gesco-verband (10/38 u/week) vacaturenummer: SC20120207-39

info de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst tel. 016 47 97 77 personeelsdienst@lubbeek.be of www.lubbeek.be

Solliciteren je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer), je Cv, een kopie van jediploma en een uittreksel uit het strafregister bezorg je per post aan het College van burgemeester en schepenen, gellenberg 16 te 3210 lubbeek. de uiterste datum (postzegel) van indiening is 9 maart 2012.

13


bibliotheek individuele begeleiding voor beginnende computergbruikers in de bib Heb je onlangs een computer gekocht of ben je dit van plan? Wil je weten hoe met de computer te werken? de openbare bibliotheek van lubbeek kan je hierbij een handje helpen. iedereen die geen of weinig ervaring met computers heeft, kan in de bib terecht voor een eerste kennismaking met microsoft Windows, microsoft Word, e-mail en internet. natuurlijk kan je ook uitleg krijgen over het hanteren van het toetsenbord en de muis. de les wordt op afspraak gegeven in de hoofdbibliotheek van lubbeek. deelname is gratis.

milieu

Zelf afval verbranden is verboden thuis afval verbranden is onverantwoord en verboden, zowel binnen als buiten. Het zorgt voor overlast en milieuschade. Het verbranden van afval in een kachel of in de tuin verspreidt immers stinkende onaangename lucht die de buurt heel wat geurhinder bezorgt. bovendien brengt het opstoken van (tuin)afval de eigen gezondheid en die van de buren in gevaar. er komen heel wat giftige stoffen vrij die tevens ongemerkt de woning binnendringen en ingeademd worden, wat op lange termijn zeer ongezond is. mensen met ademhalingsproblemen krijgen extra gezondheidsklachten. Laat je niet misleiden door de term "allesbrander"! een allesbrander is alleen geschikt voor zuivere brandstoffen: onbehandeld hout en kolen. Wanneer in een allesbrander plastiek, oud papier of behandeld hout worden verbrand, komen er dioxines en Pak's vrij. deze stoffen vervuilen niet alleen ons leefmilieu maar zijn ook kankerverwekkend en verstoren de voortplanting, de groei en het afweersysteem. Hoe geurhinder en gezondheidsproblemen voorkomen? • verbrand enkel schoon droog hout (geen huisvuil, tuinafval, papier of karton). • beperk stoken en indien mogelijk stook niet bij windstil of mistig weer (schoorsteen trekt niet optimaal). • Praktische tips om uw vuurtje veilig en milieuvriendelijk te houden vind je in de brochure 'Slimmer stoken’ (te verkrijgen bij je gemeentebestuur). laat jouw afval daarom ophalen door de huisvuilophaaldienst. of breng het gesorteerd afval naar het containerpark. Minder afval krijg je door • Het kringlooptuinieren (minder tuinafval, meer genieten, voor tips en subsidies zie www.kringlooptuinieren.be). • Het composteren van keuken- en tuinafval. • gebruik van de antireclamesticker op de brievenbus (vraag hem bij je gemeentebestuur). • Herbruikbare of navulverpakkingen (bv. statiegeldfles of zeepflacons). • aankopen te doen met een winkellijstje. Zo neem je jouw verantwoordelijkheid op, ben je een goede buur en draag je zorg voor het milieu!

meer info

meer info

Hoofdbibliotheek lubbeek binkomstraat 12 3210 lubbeek tel. 016 63 17 34 lubbeek@bibliotheek.be

Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be

14


LU B B E E K

17u-21u

Zaterdag

4 maart 2012

13de restaurantdag Organisatie: SMS Lubbeek Info en inschrijving: jos.demarsin@skynet.be Locatie: Lubbeek, Libbeke

3 maart 2012

Dinsdag

Rechtshulp Organisatie: OCMW Lubbeek Info: 016 62 91 30 Locatie: Lubbeek, OCMW, Staatsbaan 126

6 maart 2012

12u

Dinsdag

20u

20 maart 2012

Toneel: ‘Black Comedy’ Organisatie: De Zonnebloem - Komedie van auteur Peter Shaffer onder regie van Bart Rasschaert Info en reservatie: 016 62 17 63 of info@dezonnebloem. telenet.be Locatie: Lubbeek, parochiezaal Sint-Bernard

14u

Donderdag

22 maart 2012

20u

Vrijdag

Toneel: ‘Albertine in 5 tijden’ Organisatie: Boven de Berg Van Michel Tremblay in een regie van Fr. Vanderschueren Info en reservatie: www.bovendeberg.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal

23 maart 2012

19u30-22u30

Uiteenzetting: ‘Mijn huis, mijn toekomst’ Organisatie: Neos Lubbeek Door de heer Ivan Van de Cloot Info: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86 Lcoatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel Zelf juwelen maken: professioneel parelknopen Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek ism Vormingplus Oost-Brabant Meer info vind je op pagina 22 van dit infoblad

20u

20u

Diner – Dansant met de Stoopkes Organisatie: De Sleutel Prijs: 22 euro (menu inbegrepen) Info en inschrijving: 016 62 91 40 voor 9 maart Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel Nacht van de geschiedenis Organisatie: Davidsfonds Linden Info: hubert.meulemans@skynet.be Locatie: Linden, parochiecentrum Nacht van de geschiedenis Organisatie: Davidsfonds Lubbeek Voordracht: ‘Eerste Hagelandse Whisky en het KraaiKe bier’ Info: 016 46 23 50 of annie.bollen@skynet.be Locatie: Lubbeek, Craeywinckelhof Staatsbaan 263

ACTIVITEITENKALENDER Zondag

11u30 -15u

12u30

16u30 - 17u30

8 maart 2012

14u

Donderdag

Mountainbikeroute Organisatie: Actifit 30 à 35km - 2/3de losse ondergrond Prijs: 7,50 euro (drank, versnapering en verzekering inbegrepen) Info en inschijving: Actifithhh@gmail.be Locatie: Linden, vertrek Bed van Napoleon 13de restaurantdag Organisatie: SMS Lubbeek Info en inschrijving: jos.demarsin@skynet.be Locatie: Lubbeek, Libbeke Uitstap: Eindhoven Organisatie: De Lubbeekse Reisvrienden vzw Beste binnenstad van Nederland Info en inschrijving: 016 62 15 97 Locatie: Lubbeek, vertrek Kraaiwinkelstraat 11 Smulnamiddag Organisatie: OKRA Sint-Bernard Info: 016 62 29 43 Locatie: Lubbeek, parochiezaal Sint-Bernard

14u

Pannenkoekennamiddag Organisatie: De Sleutel Pannenkoeken met koffie en optreden van Jerry Bie Prijs: 10 euro (all-in) Info en inschrijving: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel


LU B B E E K

Uitstap: Schlagerparade in Hasselt Organisatie: De Sleutel Artiesten: Willy Somers, De Romeo’s, Christoff, Dana Winner Prijs: 40 euro Info en inschrijving: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, vertrek dienstencentrum De Sleutel

3 april 2012

Rechtshulp

Fietsen op dinsdag

5 april 2012

Paasfeest

12u

Dinsdag

16u30-17u30

19u30

Donderdag

12u

8 april 2012

Restaurantdag

12 april 2012

Dansnamiddag met Jos en Diane

vanaf 17u

Zondag

11u30-15u

Donderdag

14u

Organisatie: Sp.a Lubbeek Info: 016 62 14 14 Locatie: Lubbeek, Libbeke

Organisatie: Herendaal kermis Info en inschrijving: 0494 61 25 86 of info@herendaalkermis.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal

7 april 2012

Pensenkermis

Zaterdag

Organisatie: De Sleutel Artiesten: Sammy Baker, Kamille Spiessens Prijs: 25 euro (menu inbegrepen) Info en inschrijving: 016 62 91 40 voor 29 maart Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

Organisatie: KAV Linden Van april tot september Info: chris_vanhamme@hotmail.com of micheladams2@telenet.be of www.kav.be Locatie: Linden, vertrek aan de kerk

Organisatie: OCMW Lubbeek Info: 016 62 91 30 Locatie: Lubbeek, OCMW, Staatsbaan 126

1 april 2012

Zondag

Vlaaienloten

14u

Toneel: ‘Hotlips’

28 april 2012 Toneel: ‘Hotlips’

20u

Zaterdag 20u

Afrikafilmfestival 20u

Organisatie: GRIS i.s.m. gemeentebestuur Lubbeek Meer info vind je op pagina 4 van dit infoblad

4 mei 2012

Vrijdag

Meer info zie vrijdag 20 april

Meer info zie vrijdag 20 april

27 april 2012

Vrijdag

Organisatie: Neos Lubbeek Wandeling in Mechelen met bezoek aan tapijtenrestauratie Info: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86

Daguitstap

Organisatie: De Sleutel Prijs: 3 euro Info: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

26 april 2012

Donderdag

20u

Modeshow

Organisatie: De Sleutel Info en inschrijving: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel Stripverhaal Organisatie: Davidsfonds Linden Jos Wauters vertelt over de boeiende wereld van het stripverhaal Info: hubert.meulemans@skynet.be Locatie: Linden, parochiecentrum, Korenbloemstraat 12

25 april 2012

Woensdag

Erfgoeddag Meer info vind je op pagina 4 van dit infoblad

22 april 2012

Meer info zie vrijdag 20 april

Toneel: ‘Hotlips’

14u

Zondag

20u

ACTIVITEITENKALENDER


A P R I L 2012

Woon infobeurs

10u-18u

17 april 2012

Mijn digitaal fototoestel

19 april 2012

Uitstap: Houden van … Sportpaleis in Antwerpen

20 april 2012

Toneel: ‘Hotlips’

20u

Dinsdag

19u30-22u

Donderdag

12u

Vrijdag

20u

21 april 2012

Avontuurlijk speelgroen

Zaterdag

14u-17u

Organisatie: KVLV Pellenberg Gezinswandeling met bosspel Info: monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

Organisatie: Single Malt Club” The middle cut” Lubbeek Info: 0478 20 62 28 of marc.vranckx3@telenet.be Locatie: Lubbeek, Craywinckelhof, Staatsbaan 263

Wisky Tasting

20u30

Organisatie: Toneel Linden Van Ivo Maes in een regie van Marie Goossens Info en reseratie: 016 62 08 46 tussen 17u en 21u Locatie: Linden, parochiecentrum , Korenbloemstraat 12

Organisatie: De Sleutel Artiesten: Rob De Nijs, De Melando’s, Luc Caals, … Prijs: 10 euro Info en inschrijving: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, vertrek dienstencentrum De Sleutel

Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek ism Vormingplus Oost-Brabant Meer info vind je op pagina 22 van dit infoblad.

Organisatie: KAV Linden Nabespreking: Het diner van Herman Koch Info: dirk.meeuwissen@scarlet.be of www.kav.be Locatie: Linden, ontmoetingscentrum

16 april 2012

Heb je deze al gelezen?

Maandag

Organisatie: dienst Wonen - Provincie Vlaams-Brabant Meer info vind je op pagina 21 van dit infoblad.

15 april 2012

Zondag

Organisatie: De Sleutel Prijs: 3 euro – taart en koffie te verkrijgen Info: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

Organisatie: Sportdienst Lubbeek Meer info vind jje op pp pagina g 15 van dit infoblad.

Kijk ik fiets

Organisatie: bibliotheek Lubbeek, Davidsfonds Lubbeek en familie Pierlet – Moiné Meer info vind je op pagina 10 van dit infoblad

Vertelfee

De teksten voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 mei 2012 en 1 juli 2012 dienen ingeleverd te worden vóór vrijdag 16 maart 2012 bij Hilde Eyers, dienst informatie, tel. 016 47 97 02, info@lubbeek.be

Kom jij graag met ons mee kaarten, wees dan present vanaf 13u30 en breng al je kaartvrienden mee!!!

Elke maandag, woensdag en vrijdag zet het Dienstencentrum De Sleutel zijn deuren open voor fervente kaartspelers. We toveren ons cafetaria om tot een heuse kaartzaal waar iedereen het spel kan spelen wat hem/haar het beste ligt.

Dienstencentrum De Sleutel

10u-12u

vanaf 14u

Lentewandeling in de Spicht

9u Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Prijs: 1 euro – leden gratis Info: 0486 02 06 27 of natuurpunt-lubbeek@skynet.be Locatie: Lubbeek, vertrek aan het gemeentehuis

6 mei 2012

Zondag


MAART 2012

7u

Zondag

9u

Zaterdag

11 maart 2012

Seizoensstart WTC Pellenberg Organisatie: WTC Pellenberg 1ste rit nieuw seizoen Info: www.wtcpellenberg.be

10 maart 2012

Zaterdag

20u

Woensdag

17 maart 2012

Info avond: ‘gezondheid te koop’ Organisatie: KVLV Pellenberg CM Info: 016 46 22 17 of 016 63 93 93 Locatie: Pellenberg, parochiezaal

14 maart 2012

15u

14u-17u

8u30

Vroege vogels-wandeling Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Prijs: 1 euro – leden gratis Info: 016 63 34 61 of natuurpunt-lubbeek@skynet.be Locatie: Binkom, vertrek aan de kerk Seizoensstart WTC Pellenberg Organisatie: WTC Pellenberg 1ste rit zondagploeg Info: www.wtcpellenberg.be Tweedehandsbeurs ‘Lente-editie’ Organisatie: Gezinsbond Binkom Baby-uitzet, kinderkleding, speelgoed Info en inschrijving: 0498 36 35 54 of marina.kog@clbnwb. be of gezinsbond.binkom@hotmail.com Locatie: Binkom, zaal Santro Dessertconcert “Zoetge’voice’de klanken” Organisatie: Via Musica Lubbeek Info: info@viamusica.be Locatie: Lubbeek, Sint-Martinuskerk

19u30

19u30

KwisKwat? Organisatie: Ouderraad Sint-Martinusbasisschool Meer info op pagina 6 van dit infoblad Lenteconcert: ‘Musical’ Organisatie: GBS De Stip Linden i.s.m. Concertband Linden Info: 0473 31 03 02 of concertbandlinden@hotmail.com of www.concertbandlinden.be Locatie: Linden, sporthal GBS De Stip

20u

Zaterdag

20u

24 maart 2012

Toneel: ‘Black Comedy’ Meer info zie zaterdag 17 maart

25 maart 2012

Toneel: ‘Albertine in 5 tijden’ Meer info zie vrijdag 23 maart Toneel: ‘Black Comedy’ Meer info zie vrijdag 17 maart

20u

Zondag

26 maart 2012

Recreatieve fietstocht Organisatie: Actifit Hapjes en drankjes op verschillende stopplaatsen Prijs: 7,50 euro (drank, versnapering, verzekering ) Info en inschijving: Actifithhh@gmail.be Locatie: Linden, vertrek bed van Napoleon Restaurantdag Open VLD Lubbeek Organisatie: Open Vld Lubbeek - Burgemeester F. Vranckx Locatie: Lubbeek, zaal Libbeke

Maandag

11u-15u 16u-20u

20u

Donderdag

29 maart 2012

20u

Vormingsavond: ‘opgroeien met een etiketje’ Organisatie: Gezinsbond Binkom Info: 016 63 16 44 of marina.kog@clbnwb.be Locatie: Binkom, zaal Santro Creatief bloemschikken het jaar rond Organisatie: KAV Linden Info: suzy.stockbroeckx@telenet.be of www.kav.be Locatie: Linden, ontmoetingscentrum 14u

Vlaaienloten Organisatie: De Sleutel Prijs: 3 euro Info: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel Toneel: ‘Albertine in 5 tijden’ Meer info zie vrijdag 23 maart

Zaterdag

20u

Vrijdag

Toneel: ‘Albertine in 5 tijden’ Meer info zie vrijdag 23 maart

31 maart 2012

Toneel: ‘Albertine in 5 tijden’ Meer info zie vrijdag 23 maart

30 maart 2012

20u

20u


Praktisch

sport

kijk! ik fiets! leer fietsen op 2 wielen... na het enorme succes van voorgaande jaren, organiseert de sportdienst dit jaar terug “kijk, ik fiets!”.

meer info Sport tom Harding tel. 016 47 97 53 sportdienst@lubbeek.be

alle kinderen tussen 4 en 7 jaar die reeds kunnen fietsen met steunwieltjes zijn welkom. ervaren monitoren leren de kinderen fietsen op 2 wielen met behulp van enkele nuttige tips en onder actieve begeleiding van de ouders! ook dit jaar heb je de keuze tussen twee data om deel te nemen.

Wanneer • Zondag 6 mei 2012 van 10u tot 12u • Zondag 13 mei 2012 van 10u tot 12u Wie kinderen tussen 4 en 7 jaar, die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht. Waar Sporthal lubbeek - gellenberg 14 3210 lubbeek Inschrijven vooraf inschrijven op de sportdienst maximum 20 deelnemers, enkel via voorinschrijving! Meebrengen eigen fiets (steunwieltjes vooraf verwijderen!) + fietshelm Prijs 5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen) - cash te betalen bij inschrijving. Extra’s • de ouders ontvangen na de sessie de brochure “fietsertjes in de dop” met nuttige fietsinfo en -tips. • op het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een ‘kijk! ik fiets! diploma.

vroeger en nu

Zicht linden dorp de foto uit 1974 toont de turnzaal van de oude gemeenteschool (links) en het oud gemeentehuis van linden (rechts). de foto uit 2012 toont de nieuwe gemeenteschool ‘de Stip’. deze werd geopend op 21 maart 2010. Het oude gemeentehuis van linden wordt sinds de fusie (1977) niet meer gebruikt als gemeentehuis. Sinds de jaren 80 werd dit gebouw een uitleenpost van de bibliotheek.

15


Start 2 sport

Alle lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde begeleiders. Verzekering Alle ingeschreven deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Extra De eerste 50 personen die inschrijven ontvangen als gadget een leuk hoofdlampje om ’s avonds te sporten. Tussenkomsten Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst in het deelnemersgeld of een terugbetaling. Neem hierover contact op met je ziekenfonds of de sportdienst.

Info en inschrijvingen Voor al je vragen kan je terecht op de sportdiensten van Boutersem & Lubbeek. Je kan voor alle projecten op beide locaties inschrijven. Lubbeek Tom Harding Gellenberg 16 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 53 sportdienst@lubbeek.be Ma-vr: 8u30-11u55 Di & wo: 13u-16u Do: 17u30-19u45 Boutersem Erwin van den Bergh Neervelpsestraat 11 3370 Boutersem tel. 016 72 10 58 sportdienst@boutersem.be Ma-vr: 9u-12u Di: 18u-20u Let wel op! Bij inschrijving dien je cash te betalen.

16

sport

Start 2 MTB

Wat Voor de mountainbiker met geen of een beetje ervaring. In 10 weken brengen we alle technische aspecten van de mountainbikesport bij en werken we ook conditieopbouwend. • De eerste les is een theorie- en techniekles waarin je o.a. leert hoe een band te vervangen, hoe je fiets te onderhouden,… • Vanaf de tweede les gaan we elke zondag fietsen en verbeteren we de conditie en de fietstechniek. • De slotles is de deelname aan de toertocht te Waanrode op zondag 17 juni. Deelname is in de prijs begrepen. Waar Sporthal, Gellenberg 14, 3210 Lubbeek. Wanneer Theorieles Donderdag 19 april om 19u30 in feestzaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 Binkom. Praktijklessen Op elke dinsdag en donderdag vanaf 26 april tot 14 juni om 19u30. Slotles Toertocht in Waanrode op zondag 17 juni om 9u. Prijs • Inwoners van Lubbeek betalen 40 euro of 32 euro voor een tweede lid binnen hetzelfde gezin. • Niet-inwoners van Lubbeek betalen 5 euro extra. • Er is ook een sociaal tarief (-50%), meer info over dit tarief op de sportdienst.

Start 2 fitness Wat Start met fitness en verbeter je algemene conditie met een programma aangepast aan jouw persoonlijke mogelijkheden en doelstellingen. • De eerste keer spreek je af met je persoonlijke coach en wordt jouw programma stap voor stap uitgelegd. • Nadien blijven we je opvolgen en krijg je regelmatig een nieuw programma. Fitness is individueel trainen, aangepast aan je eigen mogelijkheden en doelstellingen. Deze training bestaat uit conditionele en spierverstevigende oefeningen. Waar In fitnesscentra • Bomer, Lostraat 10, 3212 Pellenberg. • Fit4life, Leuvensesteenweg 310A, 3370 Boutersem. Wanneer Start week van 16 april tot 30 juni op data en uren naar keuze, zelf af te spreken met de fitnesscentra. Prijs • In Pellenberg betaal je 90 euro. • In Boutersem betaal je 120 euro. • Niet-inwoners van Lubbeek of Boutersem betalen 5 euro extra.


Run 4 fun 5-10km Badminton+ Wat Voor iedereen die reeds 5 km kan lopen. In groep en via trainingsschema’s gaan we tot 10 km.

Run 4 fun 0-5km Wat Joggen voor beginners in Lubbeek en in Boutersem. Hier heb je ongetwijfeld al van gehoord. In 10 lessen leren we iedereen, zelfs de niet-sporter, 5km lopen. De opbouw is laagdrempelig, iedereen kan dit. Meer dan 70.000 (!) mensen in Vlaanderen gingen je voor. Waar • Sporthal Lubbeek, Gellenberg 14, 3210 Lubbeek. • Gemeentehuis Boutersem, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem. Wanneer Voorbereidende infovergadering “Leren lopen” op maandag 26 maart om 20u CC Boutersem, Kerkomsesteenweg 55, zaal 21. Praktijklessen • Lubbeek: Elke maandag en woensdag van 16 april tot 20 juni van 19u30 tot 20u30. • Boutersem: Elke dinsdag en donderdag van 17 april tot 21juni van 19u30 tot 20u30. Slotproef In Tienen op de piste aan het Houtemveld op woensdag 27 juni om 20u. Prijs • Inwoners van Lubbeek en Boutersem betalen 25 euro of 20 euro voor een tweede lid binnen hetzelfde gezin. • Niet-inwoners van Lubbeek of Boutersem betalen 5 euro extra. • Er is ook een sociaal tarief (-50%), meer info over dit tarief op de sportdienst.

Waar Sporthal Lubbeek, Gellenberg 14, 3210 Lubbeek. Wanneer Elke dinsdag en donderdag van 24 april tot 21 juni van 19u30 tot 20u30. Slotproef In Tienen op de piste aan het Houtemveld op woensdag 27 juni om 20u. Prijs • Inwoners van Lubbeek betalen 25 euro of 20 euro voor een tweede lid binnen hetzelfde gezin. • Niet-inwoners van Lubbeek betalen 5 euro extra. • Er is ook een sociaal tarief (-50%), meer info over dit tarief op de sportdienst.

Start 2 petanque Wat Recreatieve petanquenamiddagen. Wanneer Elke dinsdag en donderdag van 17 april tot 28 juni van 13u30 tot16u. Waar Petanqueterreinen achter feestzaal Libbeke, gellenberg 18, 3210 Lubbeek. Prijs Gratis

Wat Badminton voor senioren. In 5 lessen overlopen we alle technieken en regels. Nadien kan je nog 6x vrij komen badmintonnen. Waneer Elke maandag vanaf 16 april tot 25 juni van 10u tot 12u. Waar Sporthal Lubbeek, Gellenberg 14, 3210 Lubbeek. Prijs Gratis

Start 2 squash Wat In 10 lessen leren we je squashen. We overlopen de technieken, de spelregels,… we werken in niveau-groepen, zowel mensen die al recreatief squashen als mensen die nog niet gesquasht hebben zijn welkom. Waar Sporthal Lubbeek, Gellenberg 14, 3210 Lubbeek. Wanneer Elke dinsdag van 17 april tot 19 juni van 20u tot 22u. Prijs • Inwoners van Lubbeek betalen 30 euro of 24 euro voor een tweede lid binnen hetzelfde gezin. • Niet-inwoners van Lubbeek betalen 5 euro extra. • Er is ook een sociaal tarief (-50%), meer info over dit tarief op de sportdienst.

17


openbare werken

Straatlamp defect? Meld het meteen aan Infrax infrax zorgt in onze gemeente voor de openbare verlichting. is er een straatlamp defect, meld dat dan zo snel mogelijk aan infrax. dat kan op volgende manieren: • via het formulier op www.infrax.be • op het gratis telefoonnummer 0800 60 777, dit nummer is 24 uur op 24 bereikbaar • via mail op storingen.ov.west@infrax.be de eerstvolgende keer dat een liftwagen van infrax onze gemeente aandoet, wordt de straatlamp hersteld. let wel, infrax is enkel bevoegd voor de straatlampen langs gemeentewegen. de verlichting langs gewestwegen is de verantwoordelijkheid van het vlaams gewest. als blijkt dat een nieuwe lamp niet volstaat, maar dat er bijvoorbeeld een kabelfout is of een defecte armatuur, dan kan de herstelling wat langer op zich laten wachten. Ook de gemeente volgt mee. Heb je een vraag of een klacht over de openbare verlichting dan kan je op de dienst openbare werken van de gemeente terecht. deze volgt de herstelling van de straatverlichting mee op.

meer info infrax tel. 0800 60 777 storingen.ov.west@infrax.be www.infrax.be

meer info

openbare werken tel. 016 31 63 18 openbarewerken@lubbeek.be

toerisme

Wandelgidsen De volgende drie wandelgidsen worden te koop aangeboden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis • Wandelgids lubbeek, met maar liefst 17 wandelingen in onze gemeente. • velpevallei, hierin vind je 3 wandelingen in lubbeek en 1 wandeling in linden. • landschapswandelingen noord-Hageland waarin je de Spicht – en koeboswandeling kan terugvinden. Georganiseerde wandelingen natuurpunt lubbeek organiseert onderstaande wandelingen onder begeleiding van een natuurgids. de deelnameprijs bedraagt 1 euro voor niet leden, natuurpuntleden wandelen gratis mee. meer info over deze wandelingen en volgende vind je steeds in de activiteitenkalender van dit infoblad. • 11 maart 2012 - vroege vogelwandeling - vertrek om 7u aan de kerk in binkom. • 6 mei 2012 - lentewandeling in de Spicht - vertrek om 9u aan het gemeentehuis te lubbeek. Hagelandse Streekwandelingen dit zijn toeristische verkenningen van het Hageland onder leiding van een deskundige streekgids. gedurende het jaar worden de 20 gemeenten van deze Hageland-Haspengouwse regio bezocht. alle wandelingen starten om 14u en duren ongeveer 3 uur. voorzie je van aangepast schoeisel want veld- en boswegeltjes kunnen soms modderig zijn. de deelnameprijs bedraagt 1 euro per persoon (kinderen onder 12 jaar gratis). • 7 maart 2012 - vertrek aan de Sint-niklaaskerk in outgaarden(Hoegaarden) • 21 maart 2012 - vertrek aan de moedermeule in gelrode • 4 april 2012 - vertrek aan de Sint-andreaskerk in attenrode (glabbeek) 18


duurzame ontwikkeling

de jacht op de energiepremies is open investeren in energiezuinige toepassingen loont de moeite. Want door je lagere energiefactuur verdien je de kosten snel terug. en eenmaal terugverdiend, brengen ze geld op. bovendien zijn ze ook goed voor het milieu. infrax wil dat graag stimuleren. Het netbedrijf geeft daarom premies als je energievriendelijke maatregelen neemt. Zo verdien je de investering nog sneller terug. Hieronder vind je een overzicht van de energiepremies die gelden in 2012. Bestaande woningen je woning valt onder deze regeling als ze voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werd aangesloten. je komt dan in aanmerking voor volgende premies: • dak- of zoldervloerisolatie: 6 tot 8 euro per m² geïsoleerd dakoppervlak, 3 tot 4 euro als je de isolatie zelf plaatst. • buitenmuurisolatie: 6 tot 15 euro per m². • vervanging enkel of dubbel glas door Hr-glas: 12 tot 15 euro per m² glas dat je vervangt. • vloer- of kelderisolatie: 6 euro per m². • Zonneboiler: 200 euro per m² collectoroppervlakte, max. 1500 euro. • Warmtepomp: tot 1700 euro. • Condensatieketel: enkel voor beschermde klanten: 800 euro per ketel. voor beschermde klanten worden de premiebedragen en maximumbedragen met 20% verhoogd.

meer info

Infrax tel. 078 35 30 20 www.infrax.be

Nieuwbouw een nieuwbouwwoning moet voldoen aan minimumeisen op het gebied van isolatie, verwarming, warmwaterinstallatie, ventilatie, hernieuwbare energie en binnenklimaat. dit wordt vertaald in een energiepeil of e-peil. voor stedenbouwkundige aanvragen ingediend na 1 januari 2012 mag dat niet hoger zijn dan 70. in de toekomst wordt de e-peileis trouwens nog verder verstrengd. toch is het makkelijk om zonder veel extra kosten of moeite beter te doen dan de wettelijke norm. om iedereen aan te moedigen om nog energiezuiniger te bouwen, kent infrax een globale premie voor nieuwbouw toe: de e-peilpremie. de hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de bouwvergunning werd aangevraagd en het behaalde e-peil. voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1 januari 2012 werd aangevraagd, wordt de premie verhoogd met € 300 als er ook een zonneboiler geplaatst wordt. als de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of wooneenheid, worden de premies verdubbeld. Andere gebouwen ook bedrijven, scholen en overheden kunnen rekenen op tal van premies voor rationeel energiegebruik: isolatie en beglazing, zonneboilers, warmtepompen, relighting, projecten voortvloeiend uit energiestudies,…

19


job Personeelsdienst (juli en augustus)

Dienst openbare werken (juli en augustus)

1 voltijdse jobstudent per maand Om eenvoudig administratief werk te verrichten. De minumum leeftijd hebben van 18 jaar op de begindatum van de arbeidsovereenkomst. Onderwijs volgen in de richting bachelor sociaal werk, personeelswerk is een pluspunt.

2 voltijdse jobstudenten per maand voor de ploeg groen 2 voltijdse jobstudent per maand voor de ploeg wegen 2 voltijdse jobstudent per maand voor de ploeg gebouwen Om eenvoudige handenarbeid te verrichtingen. De minimumleeftijd van 15 jaar hebben op voorwaarde dat de student minstens twee leerjaren van het secundair onderwijs doorlopen heeft op de begindatum van de arbeidsovereenkomst.

Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening (juli en augustus)

Dienst bibliotheek (juli en augustus) 1 voltijdse jobstudent per maand voor de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening Om eenvoudig administratief werk te verrichten. De minimum leeftijd hebben van 18 jaar op de begindatum van de arbeidsovereenkomst. Onderwijs volgen in de richting bachelor industriële wetenschappen afstudeerrichting stedenbouw en ruimtelijke planning of notie hebben van de materie stedenbouw en ruimtelijke ordening is een pluspunt.

1 voltijdse jobstudent voor de maanden juli en augustus (0,5 VTE per maand) Om eenvoudige bibliotheektechnische taken uit te voeren en boekenuitlening ‘s avonds en op zaterdag te verzorgen. De minimumleeftijd van 18 jaar hebben op de begindatum van de arbeidsovereenkomst. ICT- vaardigheden hebben, klantvriendelijk zijn ingesteld, verzorgd taalgebruik en voorkomen hebben, teamspirit hebben, snel leren,… is een pluspunt.

Dienst sport (augustus en september) Dienst buitenschoolse kinderopvang te Lubbeek (IBO) 1 voltijdse jobstudent voor de sportdienst voor de maand augustus en 1 voltijdse jobstudent voor de maand september (eventueel ½ VTE gedeeltelijk op dienst cultuur). Hulp bieden bij de organisatie van sportactiviteiten en de werking van de sportdienst. Administratief werk vooraf en begeleiding/hulp tijdens de activiteiten - eventueel tussen 7u en 19u en op zaterdag. De minimumleeftijd hebben van 18 jaar op de begindatum van de arbeidsovereenkomst. Onderwijs volgen in de richting student bachelor of master LO of bachelor of master-studenten met een interesse/ feeling in sport en het organiseren van sport of eventueel studenten sportwetenschappen is een pluspunt.

2 voltijdse jobstudenten tijdens de paasvakantie. 2 voltijdse jobstudenten voor de maand juli en 2 voltijdse jobstudenten voor de maand augustus Logistieke ondersteuning bij het begeleiden van kinderen. De minimumleeftijd van 18 jaar hebben op de begindatum van de arbeidsovereenkomst. In ’t bezit zijn van een diploma van het derde jaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs “kinderzorg” of een diploma van het tweede jaar van de derde graad technisch secundair onderwijs “jeugd- en gehandicapten” of een attest waaruit blijkt dat het eerste en het tweede studiejaar van een voortgezette pedagogische opleiding met vrucht werd beëindigd.

Ik wens als jobstudent tewerkgesteld te worden Bij de dienst: Tijdens welke periode/ weken wil je tewerkgesteld worden?

Onderwijsrichting: Naam en geboortedatum: Adres: Telelefoon/ GSM/ e-mail: Handtekening:

lees verder pag 21 —›

20


info de wooninfobeurs die start waar andere eindigen bijkomende voorwaarden • in ’t bezit zijn van een getuigschrift van goed gedrag en zeden (=uittreksel uit het strafregister: model 1 voor de jobstudent bij de administratieve en technische diensten, model 2 voor jobstudenten bij de dienst sport en dienst buitenschoolse kinderopvang. • een medisch geschiktheidsbewijs kunnen voorleggen • het maximum aantal dagen tewerkstelling bedraagt 50 dagen • studentenovereenkomst • uurbezoldiging op basis van de salarisschaal e1 • de proeftijd bedraagt 7 tot 14 dagen

Solliciteren

je kandidatuur dient toe te komen bij het gemeentebestuur van lubbeek, gelllenberg 16, 3210 lubbeek als volgt: • voor de tewerkstelling tijdens de paasvakantie (buitenschoolse kinderopvang) uiterlijk: 15 maart 2012 • voor de tewerkstelling tijdens juli, augustus en september: uiterlijk 30 maart 2012 • ofwel via de onderstaande strook • ofwel via het electronisch sollicitatieformulier (www.lubbeek.be).

meer info Personeelsdienst tel. 016 47 97 77 tel. 016 47 97 50 personeelsdienst@lubbeek.be

je bent jong en zoekt een betaalbare bouwgrond of woning? of je bent misschien al iets minder jong en bent bijvoorbeeld op zoek naar een kleinere woning? je wil graag een goedkope lening en ook die energiefactuur moet omlaag. je vraagt je af hoe correct te isoleren of je woning aan te passen, en welke premies er daarvoor bestaan? je wil graag meer informatie over hulpmiddelen thuis, diensten aan huis, enzovoort. dit en nog veel meer kom je te weten op de wooninfobeurs "duurzaam wonen is jezelf belonen”. natuurlijk kan ook het wat kleinere budget hier zijn gading vinden! op meer dan 30 stands staan deskundigen en technici klaar om je een antwoord te geven op al je vragen. daarnaast pakken zij uit met onder meer info sessies. duurzaam en energiezuinig wonen is verstandig omspringen met het gezinsbudget en het milieu. meer dan 30 procent van de woningen in vlaanderen heeft echter geen of een slechte dakisolatie. gevolg: de energiekosten nemen een steeds groter deel van het budget in beslag. de verschillende overheden hebben tal van voordelen en subsidies om energiebesparende ingrepen (isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler,...) te belonen. dit maakt dat deze investeringen meestal zeer snel zijn terugbetaald. maar welke subsidies zijn er dan zoal? Hoe moet je te werk gaan? Welke materialen en middelen zijn er voorhanden? je verneemt er alles over op de wooninfobeurs! je kan er ook kennismaken met diverse materialen en je krijgt een introductie in ecologische isolatieproducten. Zelfs als je zou beschikken over een wat kleiner budget, dan zal je ongetwijfeld verder kunnen geholpen worden op deze wooninfobeurs. en ook de doe-hetzelver is meer dan van harte welkom! bovendien kan je die dag ook terecht met je vragen rond aanpassingen in je woning, die het leven makkelijker maken als je een dagje ouder wordt. ook aan de kleine bezoeker wordt gedacht. gedurende de ganse dag worden er randanimatie en kinderopvang voorzien. er is o.a. naast een speelhoek en filmvoorstellingen ook een knutselshop voorzien! de woonbeurs is een organisatie van de dienst Wonen - Provincie vlaams-brabant, in samenwerking met de intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden rond wonen.

Praktisch Wanneer? Zondag 15 april 2012 van 10u tot 18u Waar? leuven, Provinciehuis Provincieplein 1 Prijs? gratis 21


cultuur

Vormingplus Gemeente Lubbeek& Vormingplus Oost-Brabant organiseren voor jou een aantal creatieve workshops en cursussen. Wil jij je graag op een creatieve manier uitleven? Schrijf je dan snel in. De eerstvolgende activiteiten met vrije plaatsen zijn: mijn digitaal fototoestel

dinsdag

17, 24 april en 8, 15 en 22 mei

2012

19u30-22u

juwelen en broches in textiel

dinsdag

8 en 15 mei

2012

19u30-22u30

Mijn digitaal fototoestel Haal meer uit je digitaal fototoestel dan wat je ziet als je alleen op dat ene knopje drukt. de handleidingen bij digitale fototoestellen zijn meestal lang, complex en onleesbaar. je raakt snel de moed kwijt als je alle functies van je fototoestel wil ontdekken. in deze cursus kom je alle geheimen van je digitaal fototoestel te weten. niet alleen de menufuncties van het fototoestel zelf. Het opslaan, archiveren en uitprinten van foto’s leer je al doende.

Wanneer dinsdag 17 en 24 april, 8, 15 en 22 mei van 19u30 tot 22u. Lesgeefster vera Cammaer, artistiek fotografe Prijs 57 euro Meebrengen digitaal fototoestel met kabels en handleiding.

Praktisch Waar lubbeek, in de lokalen van het aCe dorpsstraat 2a/4 Inschrijven www.vormingplusoostbrabant.be tel. 016 52 59 00

22

Juwelen en broches in textiel ga je met plezier creatief aan de slag? Houd je van unieke stukken en draag je graag juwelen? dan zijn deze workshops op jouw maat gemaakt. in twee avonden leer je hoe je mooie sieraden kan maken met allerlei stofsoorten, fournituren en bewerkingstechnieken. van kettingen in stof tot broches in vilt, van hand genaaide versieringen tot het bedrukken van ontwerpen. voor elk wat wils. breng gerust zelf bruikbare materialen (stoffen, fournituren, oude juwelen) mee, dat zorgt voor een persoonlijke toets.

Wanneer dinsdag 8 en 15 mei van 19u30 tot 22u30 Lesgeefster tiffany van esch, styliste en modeontwerpster Prijs 38 euro, materiaalkosten 7,5 euro inbegrepen Meebrengen allerlei resten stof, lintjes, knopen, parels, oude recycleerbare juwelen, tekeningen/ motieven of sjablonen, eventueel voorbeelden van juwelen, potje voor water, vod en penselen...

meer info gemeentehuis/dienst Cultuur bibliotheek aCe tweemaandelijks infoblad www.vormingplusoostbrabant.be


internationale samenwerking

10 jaar weeskinderenproject “Mwana ukundwa” in birambo (Rwanda) mwana ukundwa betekent ‘geliefd kind’ . dat is de naam van een weeskinderenproject in rwanda dat is opgestart en wordt opgevolgd door Hilde & dirk maes Proot uit linden. Het project kreeg in 2011 een subsidie van de gemeente lubbeek. in de vastenperiode hebben ze de zeer enthousiaste leerlingen van de vbS lubbeek warm gemaakt voor hun project.

Dirk doet hier zijn verhaal. Het begon een tiental jaar terug.Hilde was werkzaam in de kliniek in kirinda op een 12-tal kilometer van birambo. mama rose, een rwandese moeder van zeven kinderen die de genocide van 1994 overleefd had, had vanuit de kerk reeds een weeskinderenproject in butare en kigali opgericht. Ze was op zoek om dit ook te doen in haar geboortestreek birambo. Hilde zag dat de nood groot was en het project enorme mogelijkheden had. in die tijd was het de genocide die haar sporen naliet. nu zijn het meer en meer kinderen van wie de ouders door aidS, of een andere ziekte gestorven zijn. in rwanda zijn er geen weeshuizen, wezen worden opgevangen in andere gezinnen of er zijn kindgezinnen, waarin het oudste kind van 16 à 18 jaar gezinshoofd is en zorgt voor kleinere broers en zussen. juist deze kinderen allemaal, zonder toekomst, proberen we een toekomst te geven door te bouwen op drie pijlers namelijk, scholing/opvoeding, voeding/gezondheid en microprojecten. dit jaar helpen we 332 kinderen (148 jongens en 184 meisjes) in de lagere school en 78 kinderen in het secundair. onze maatschappelijk werkers Pierre en Chantal volgen de schoolresultaten op, begeleiden de gezinnen, helpen in de opvoeding, leren ze problemen zelf oplossen, leren ze culturele liederen en dansen, zorgen voor ontspanningsmomenten, zoeken professionele vormingen… momenteel volgen we ook een 18 Hiv+ kinderen in het lagere en 2 Hiv+ in het secundaire op. als je ondervoed en ziek bent kan je niet studeren en niet spelen. Het is een rwandees project voor rwandezen. Het is een kleinschalig project, maar met heel goede resultaten. dit jaar vieren we ons tienjarig bestaan. 23


jeugd

Grabbel & Swap op het Plein aan de succesvolle grabbel- & Swapedities van de voorgaande jaren wordt in 2012 uiteraard weer een vervolg gebreid. de verschillende werkgroepen van de vakantiewerking en de jeugddienst zijn achter de schermen reeds enige tijd in de weer om er voor te zorgen dat het weer een superformidabel gebeuren zal worden, waarin elk kind zich thuis kan voelen. op het programma staan zowel heel wat coole uitstappen naar onder andere bobbejaanland en de efteling, als kookactiviteiten, 2-daagse avonturentochten, knutselateliers, en vele, véééle zaken meer! al deze festiviteiten voor ons jonge volkje worden in goede banen geleid door ons enthousiast team van begeleiders dat weer staat te popelen om zich om te toveren in prinsessen, koningen, draken, tovenaars, sniezers, snoozers, kleine kleimannetjes, elfjes, … . uiteraard zijn er ook weer enkele wijzigingen in de werking van dit jaar terug te vinden. Want, elk jaar sporen we tekorten op, doen we aanpassingen en trachten we onze activiteiten nog beter af te stellen op de kinderen en jongeren. Wat deze aanpassingen zijn en welke activiteiten je mag verwachten, kan je terugvinden in de gekende grabbel- & Swapbrochures die vanaf half april in de deelnemende handelszaken, de bibliotheken op de jeugddienst en het gemeentehuis terug te vinden zijn. op de volgende pagina vind je wel reeds een inschrijvingsformulier voor de grabbel op het Plein terug. inschrijvingen voor zowel de grabbel als de Swap gaan van start op maandag 23 april 2012.

Prijzen voorinschrijvingen Grabbel op het Plein (Voorinschrijvingen zijn slechts mogelijk tot vrijdag 22 juni 2012):

grabbel categorie 1*

grabbel categorie 2*

eerste kind

MA

di

WO

dO

VR

€7

€7

€ 13

€7

€7

vanaf het tweede kind binnen één gezin

vanaf het tweede kind binnen 1 gezin, dat deelneemt aan de lubbeekse vakantiewerking, bedraagt de deelnameprijs 1 euro per dag minder. deze optie valt weg tijdens de daginschrijvingen.

meerdere deelnames

vanaf 25 vooraf ingeschreven dagen per deelnemer wordt er een reductie voorzien van 0,25 euro per ingeschreven dag. deze reductie is enkel geldig bij voorinschrijvingen en kan later niet gecombineerd worden met eventueel bijkomende daginschrijvingen.

alle kinderen

€8

€8

€ 14

€8

€8

*Categorie 1: inwoners van Lubbeek of kinderen van buiten Lubbeek maar wel schoolgaand in Lubbeek **Categorie 2: kinderen van buiten Lubbeek en niet schoolgaand in Lubbeek

24


Inschrijvingsformulier Grabbel op het Plein 1. Persoonlijke gegevens Naam deelnemer:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Adres:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Geboortedatum: └┴┘└┴┘└┴┘ Leeftijd: └┴┘ Naam papa:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Naam mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Tel. werk papa: Tel. werk mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Hierop is steeds iemand te bereiken

Tel. thuis: Tel. reserve:

(buren, grootouders, familie, …)

2. Medische gegevens Moeten we bij je kind rekening houden met bepaalde aandoeningen? (bv. astma, allergie, suikerziekte, epilepsie, huidaandoening, hartkwaal, …): Moet je kind medicatie nemen? Zo ja, welke en in welke dosering? Kan je kind 25 m zwemmen (1 zwembadlengte)?

 Ja

 Neen

3. Andere inlichtingen Naam van de persoon waarop het fiscale attest moet gemaakt worden: Rekeningnr/ IBAN: BE└┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘ Op naam van: 4. Inschrijving De deelnemer schrijft in voor de volgende dagen: maandag dinsdag woensdag donderdag 02.07 03.07 04.07 05.07 09.07 10.07 11.07 12.07 16.07 17.07 18.07 19.07 23.07 24.07 25.07 26.07 30.07 31.07 01.08 02.08 06.08 07.08 08.08 09.08 13.08 14.08 15.08 16.08 deelname grabbelfuif op 16.08 van 19u tot 22u = 3 euro

vrijdag 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08

Datum: └┴┘ └┴┘ 2012

Indien je bezwaar hebt wanneer er foto’s van je kind gebruikt worden voor gemeentelijke publicaties, gelieve het vakje aan te kruisen. 

Handtekening en naam inschrijver:

Alles op een rijtje: •

Voor wie Grabbel: van 4 tot 11 jaar. Swap: van 12 tot 15 jaar. (of vanaf zesde leerjaar)

• Wanneer Beide werkingen zullen plaatsvinden van 2 juli 2012 tot en met 17 augustus 2012, steeds van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien van 7u45 tot 9u in de ochtend en van 16u tot 17u30 in de avond. Voor de Swap kan hier soms van afgeweken worden. Dit kan je later terugvinden in de Swapbrochure. • Waar Grabbel & Swap zullen de ganse periode plaatsvinden in het centrum van Linden. • Inschrijvingen Inschrijven kan op voorhand op de jeugddienst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of tijdens de werking ter plaatse in Linden zelf. • Kwanta kosta Let wel: inschrijven is betalen! Inschrijvingsprijzen zijn terug te vinden in de tabel op pagina 24 van dit infoblad. • Activiteiten Grabbel op het Plein De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Op woensdag gaan we steeds met iedereen op uitstap. Vandaar dat deze dag iets duurder is dan de andere. Je kan ook weer op voorhand inschrijven voor onze traditionele afsluitingsfuif.

5. Berekening: (in te vullen door de dienst)

deelname grabbelfuif = └┴┴┴┘euro dagen x euro = └┴┘ └┴┴┴┘ └┴┴┴┘euro └┴┘dagen x └┴┴┴┘euro = └┴┴┴┘euro └┴┘dagen x 0,25* euro =└┴┴┴┘euro Totaal =└┴┴┴┘euro

* reductie van 0,25 euro per dag bij meer dan 25 ingeschreven dagen per deelnemer. De reductie kan niet gecombineerd worden met eventuele bijkomende voor- en/of daginschrijvingen.

Inschrijvingsnummer:

└┴┴┴┘ 25


mobiliteit

Raad van mobiliteit en verkeersveiligheid de gemeenteraad heeft in zitting van 24 november 2010 beslist om een raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid op te richten. de raad werd samengesteld uit geïnteresseerde individuele burgers van alle deelgemeenten die, samen met vertegenwoordigers van de adviesraden en instellingen, de problematiek van mobiliteit onderzoeken en op een actieve manier de verkeersveiligheid in onze gemeente verder mee willen uitbouwen. De doelstellingen van deze adviescommissie zijn (in opdracht van het schepencollege, gemeenteraad of op eigen initiatief ) • overleg te plegen met de gemeentelijke, politionele, intergemeentelijke en burgerlijke beleidsorganen en -structuren, teneinde een concreet advies m.b.t. mobiliteitsproblemen, verkeersonveiligheid en –onleefbaarheid in de gemeente lubbeek uit te werken; • concrete voorstellen aan het gemeentebestuur lubbeek te formuleren ter verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de • gemeente lubbeek (deelgemeenten binkom, linden, lubbeek & Pellenberg); • op te volgen dat deze voorstellen ofwel door verdere verfijning verduidelijkt worden of dat deze effectief aanvaard en gerealiseerd worden; • t.o.v. de burgers van lubbeek een jaarlijkse evaluatie te maken van het gemeentelijk beleid inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.

meer info

www.lubbeek.be/mobiliteit

gemeentebestuur Freddy Vranckx burgemeester, burgerlijke stand, bevolking, openbare werken, politie, veiligheid, rampenplan, middenstand, economie kmo, personeel, mobiliteit, informatie en iCt • burgemeester@lubbeek.be • Binkomstraat 1, Lubbeek tel. 016 63 28 33 • spreekuur: op afspraak in het gemeentehuis tel. 016 47 97 71 Martine Vanbever eerste schepen, leefmilieu, cultuur, internationale aangelegenheden, jeugd en aCe • martine.vanbever@lubbeek.be • spreekuur: op afspraak in het gemeentehuis tel. 016 47 97 81

26

Gilberte Muls tweede schepen, onderwijs, landbouw, dierenwelzijn, streekontwikkeling, kinderopvang, volksgezondheid, welzijn, senioren, jeugdmuziekschool, toerisme en feestelijkheden • gilberte.muls@lubbeek.be • Heideken 3, Lubbeek gSm 0495 25 48 86 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis tel. 016 47 97 93 Hilke Verheyden derde schepen • hilke.verheyden@lubbeek.be • Kraaiwinkelstraat 11, Lubbeek tel. 016 62 15 97 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis

Paul Hugaerts vierde schepen, ruimtelijke ordening en stedenbouw, begroting en financiën, huisvesting en erediensten • paul.hugaerts@lubbeek.be • Slijkstraat 77, Pellenberg gSm 0475 36 36 10 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis tel. 016 47 97 84 ivan Vanderzeypen vijfde schepen, sport, kerkhoven, infrastructuur onderhoud gebouwen en waterlopen • ivan.vanderzeypen@lubbeek.be • Brusselstraat 6, Binkom gSm 0473 85 26 33 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis tel. 016 47 97 83


contact

beleid

• Gemeentehuis gellenberg 16, 3210 lubbeek tel. 016 47 97 00 fax 016 47 97 01 info@lubbeek.be - www.lubbeek.be

Gemeenteraden en commissies de volgende gemeenteraden vinden plaats op: • woensdag 29 februari 2012 • woensdag 28 maart 2012 • woensdag 25 april 2012

Openingsuren gemeentehuis elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u donderdagavond: 17u30 tot 19u45 Sluitingsdagen gemeentehuis en werkplaats maandag 9 april maandag 30 april dinsdag 1 mei donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei maandag 28 mei Sluitingsdagen POb raadpleeg www.lubbeek.be

• Burgerzaken tel. 016 47 97 10 burgerzaken@lubbeek.be

• Personeel tel. 016 47 97 75 personeelsdienst@lubbeek.be

• Cultuur tel. 016 47 97 21 cultuur@lubbeek.be

• Secretariaat tel. 016 47 97 70 secretariaat@lubbeek.be

• Duurzame ontwikkeling tel. 016 47 97 52 duurzaamheid@lubbeek.be

• Sport tel. 016 47 97 21 sportdienst@lubbeek.be

• Financiële zaken tel. 016 47 97 60 financielezaken@lubbeek.be

• Stedenbouw tel. 016 47 97 30 stedenbouw@lubbeek.be

• Jeugd tel. 016 47 97 22 jeugddienst@lubbeek.be • Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be • Onthaal en informatie tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be

de volgende commissies vinden plaats op: • dinsdag 13 maart 2012 • woensdag 14 maart 2012 • dinsdag 10 april 2012 • woensdag 11 april 2012 de dagorde en verslagen vind je steeds terug op de website onder de rubriek bestuur. 

info Restaurantdienst van De Sleutel Het dienstencentrum de Sleutel heeft zijn eigen activiteitenkrant: “Het sleutelnieuws”. daarin worden maandelijks de komende activiteiten overlopen en wordt er teruggeblikt op de voorbije maand. maar je krijgt er ook een overzicht van de menu’s van het restaurant. deze menu’s worden niet meer opgenomen in het gemeentelijk infoblad. Wens je “Het sleutelnieuws” thuis te ontvangen, geef dan je naam en adres door op het secretariaat van het dienstencentrum.

meer info

dienstencentrum de sleutel tel. 016 62 91 40 ldcdesleutel@ocmwlubbeek.be

27


contact GEMEENTELIJKE WERKPLAATS Bollenberg 86 3210 Lubbeek tel. 016 31 63 10 fax 016 31 63 11 openbarewerken@lubbeek.be Openingsuren elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u BIBLIOTHEEK • Hoofdbibliotheek Lubbeek Binkomstraat 12 3210 Lubbeek tel. 016 63 17 34 lubbeek@bibliotheek.be

Openingsuren maandag: 16u tot 19u dinsdag: 10u tot 12u en 16u tot 19u woensdag: 14u tot 18u donderdag: 18u tot 20u vrijdag: 10u tot 12u zaterdag: 14u tot 18u

• Uitleenpost Linden Martelarenplaats 1 (oud gemeentehuis) tel. 016 58 07 33

Openingsuren woensdag: 14u tot 16u vrijdag: 17u tot 19u zaterdag: 10u tot 12u

• Uitleenpost Pellenberg Lostraat 10 bus 1 tel. 016 46 36 07

Openingsuren maandag: 16u tot 18u woensdag: 14u tot 16u zaterdag: 10u tot 12u

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG • IBO Lubbeek Dorpsstraat 2B 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98 28

tel. 016 25 64 98 coördinator Ibo.lkids@lubbeek.be •

IBO Binkom Schoolstraat 3211 Binkom tel. 016 63 11 54

• Gemelde kinderopvang Pellenberg Kerkplein z/n 3212 Pellenberg tel. 016 65 17 55 • Gemelde kinderopvang Linden Martelarenplaats 1 3210 Lubbeek (ingang wolvendreef ) tel. 016 28 40 37 LOKALE POLITIE Gellenberg 18 3210 Lubbeek tel. 016 63 43 63 fax 016 64 04 48 – 016 64 03 56 info@pzlubbeek.be wijklubbeek@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be WERKWINKEL ‘DE DRIE BEKEN’ Gellenberg 16 3210 Lubbeek VDAB tel. 016 46 87 10 fax 016 46 87 18 Openingsuren maandag t.e.m. vrijdag op afspraak, maandag- en woensdagvoormiddag: 9u tot 11u55 woensdag- en vrijdagnamiddag: gesloten PWA tel. 016 47 97 06 fax 016 47 97 01 Openingsuren dinsdag: 8u30 tot 11u55 en 12u30 tot 16u

vrijdag: 8u30 tot 11u55 OCMW Staatsbaan 126 3210 Lubbeek tel. 016 62 91 30 fax 016 62 14 78 Openingsuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u dinsdag en vrijdag van 10u tot 16u dinsdagavond van 17u tot 19u Op afspraak: maandagnamiddag, woensdag ganse dag en donderdagnamiddag SPORTHAL LUBBEEK Gellenberg 14 3210 Lubbeek tel. 016 63 29 71 fax 016 35 57 69 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 20u tot 21u CONTAINERPARK Bollenberg 3210 Lubbeek tel. 016 62 35 54 Openingsuren dinsdag tot vrijdag: 12u30 tot 19u30 zaterdag: 9u tot 16u ECOWERF tel. 0800 97 0 97 KRINGWINKEL SPIT tel. 016 26 09 21 Dierenbescherming De Schakel

Steenheuvelstraat 19 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 11 66 dbschakel@hotmail.com Vilbeluik tel. 053 64 02 11


infoblad_maart-april 2012