Issuu on Google+

lu b b e e k

gemeentelijk informatieblad voor Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom

juli - augustus 2012

inhoud Sport

1-7-12-14

Ophaalkalender

2

Milieu

3-6-13-23-25-30

Info

3-6-10-15-31

Duurzame ontwikkeling Jubilarissen Cultuur

4--27 5-6

8-10-12-15-24-25-26

Jeugd

9-11

Internationale samenwerking

9-24

Welzijn

16-17

OCMW

18-19 20-21

After events

22-23

Onderwijs

28-29

Contact Beleid

Meer info vind je op pagina 7.

19

Archief

Gemeentebestuur

De sportraad en gemeentelijke sportdienst nodigen iedereen uit op de vijfde editie van de ‘Dag van de sportclub’. Op zaterdag 1 september gooien de Lubbeekse sportverenigingen hun deuren wagenwijd open. Die dag kan je proeven van alles wat Lubbeek te bieden heeft op sportief vlak. De sportverenigingen organiseren verschillende initiaties en demonstraties voor jong en oud. Je kan komen proeven, kijken en je leert nieuwe sporten en nieuwe clubs kennen. Wie wil, kan zich al inschrijven voor het komende sportseizoen.

14

Openbare werken Vroeger en nu

Dag van de sportclub Zaterdag 1 september 2012

30 31-32 31

www.lubbeek.be

Infoblad-juli-aug_2012.indd 1

14/06/2012 18:38:51


colofon Info Lubbeek is een uitgave van College van Burgemeester en ­Schepenen Gellenberg 16 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be www.lubbeek.be Plaatselijke verenigingen die activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor publiek, kunnen deze gratis aankondigen in dit informatieblad. Op onze website vind je hiervoor een activiteitenformulier. Lever de teksten in vóór vrijdag 20 juli 2012 bij de informatie­ambtenaar Hilde Eyers of e-mail naar info@lubbeek.be Let op! De gemeentelijke diensten zijn gesloten op vrijdag 29 juni, woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus 2012.

ophaalkalender Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) • Wat kan? - Plastic flessen en flacons - Metalen verpakkingen : - Spuitbussen van voedingswaren en cosmetica - Aluminium schaaltjes en bakjes - Metalen deksels en doppen - Drankkartons • Wat kan niet? - Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bv. Plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie) - Verpakkingen die giftige of bijtende middelen of motorolie bevat hebben - Aluminiumfolie - Piepschuim • Opmerkingen - Volledig leeg - Maximum volume : 8 liter - Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak - Aanbieden in een blauwe PMD-zak van 0,25 euro met het logo van EcoWerf. Deze zijn te koop in het gemeentehuis. meer info - EcoWerf - tel. 0800 97 0 97 Sluiting containerpark Het containerpark is gesloten op zaterdag 21 juli en woensdag 15 augustus 2012 Juli do 5 pmd/gft do 12 huisvuil do 19 pmd/gft do 26 huisvuil vr 27 papier/karton

Augustus do 2 pmd/gft do 9 huisvuil do 16 pmd/gft do 23 huisvuil vr 24 papier/karton do 30 pmd/gft

2

Infoblad-juli-aug_2012.indd 2

14/06/2012 18:38:53


milieu

info

Zuinig met water omspringen

Trage wegen

Met het natte voorjaar nog vers in het geheugen, blikt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) al vooruit op wat hopelijk een mooie, warme zomer wordt. Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De VMW staat in onze gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater.

Op 9 mei was er een eerste infoavond waarop het tragewegenproject in Lubbeek werd voorgesteld. De komende maanden kan iedereen zijn mening formuleren over de trage wegen in zijn buurt. Wil je daarvoor graag nog eens in groep langs deze wegen wandelen en met anderen van ideëen wisselen, dan kan je deelnemen aan onze wandeling langs trage wegen in Lubbeek. Deze wandeling is een organisatie van Vorming Plus en Trage Wegen vzw. De wandeling gaat door op 8 juli, van 14u tot 17u. We spreken af aan het kerkplein van Pellenberg. Het aantal deelnemers is beperkt en we vragen 3 euro per deelnemer.

Het drinkwaterbedrijf geeft enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen. • Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs vijf keer. • De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. • Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per week een kwartier, dan elke dag vijf minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. • Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. • Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht. • Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over. • Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

Inschrijven kan vanaf donderdag 21 juni 2012, op www.vormingplusoostbrabant.be of bellen naar 016 52 59 00. Tegen 22 juli krijgen we graag jullie schriftelijke mening (in de evaluatiebundels) binnen op het gemeentehuis, t.a.v. Theo Abts. Op een septemberavond worden de resultaten besproken. Daar waar er meningsverschillen zijn, wordt er gezocht naar een compromis. • Voor deelgemeente Linden: op 3 september 2012 om 19u30 in de gemeenteschool • Voor deelgemeente Pellenberg: op 4 september 2012 om 19u30 in de gemeenteschool • Voor deelgemeente Lubbeek: op 10 september 2012 om 19u30 in het gemeentehuis • Voor deelgemeente Binkom: op 11 september 2012 om 19u30 in zaal Santro

3

Infoblad-juli-aug_2012.indd 3

14/06/2012 18:38:57


duurzame ontwikkeling

Hoe is het met de steenuiltjes en vleermuizen gesteld in onze gemeente We laten Benny L’Homme van Natuurpunt Lubbeek aan het woord. Steenuiltjes twee jaar na de plaatsing van de steenuilnestkasten kunnen we met genoegen vaststellen dat de steenuil zich thuis voelt in lubbeek. de populatie breidt zich stilaan verder uit. ondertussen vestigden zich in ongeveer 25% van de nestkasten een steenuilgezinnetje. vooral binkom doet het heel goed met zes bezette nestkasten. Het hadden er hier zelfs zeven kunnen zijn, ware het niet dat de onweerstorm van verleden jaar de boom met het steenuilenverblijf ontwortelde. de populatie steenuilen in lubbeek, Pellenberg en linden lijkt voorlopig stabiel te blijven met elk ÊÊn broedsel. Hier werden alle controles echter nog niet afgerond. de controles leerden ons dat bepaalde nestkasten binnen het territorium liggen van een bosuil, waar de steenuil zich nooit zal vestigen omdat de laatste altijd het onderspit zal delven. ook andere factoren spelen een negatieve rol. Hier wordt overwogen om, in samenspraak met de gastgezinnen, de nestkasten een andere plaats te geven. bijkomend zal benny l'Homme van natuurpunt zelf op zoek gaan naar ideale biotoopjes en zullen enkele nieuwe gastgezinnen gezocht en aangesproken worden. Vleermuizen daar waar de controles van de steenuilnestkasten heel vlot verloopt, ligt dit voor de controles van de vleermuizenverblijven wat moeilijker. die laatsten hangen niet alleen heel hoog, ze kunnen ook niet geopend worden. enkel een visuele controle van op de grond, eventueel met gebruik van een bat-detector, kan uitsluitsel geven. de gastgezinnen mogen hier gerust bij helpen.

foto: Michel Geven/ Buiten-beeld

Infomoment op 27 september 2012 om 20u organiseert de gemeente lubbeek in samenwerking met natuurpunt in het gemeentehuis een nieuw infomoment over het wel en wee van onze steenuilen en vleermuizen. noteer deze datum alvast in jouw agenda. Welke geheimzinnige toestanden en intriges hebben er zich binnen bepaalde steenuilfamilies afgespeeld? Welke andere straffe verhalen en anekdotes gaan er verteld worden? Het private leven van onze lubbeekse steenuilen zal geen geheimen meer kennen. tijdens dit infomoment zal een nieuw biodiversiteitsproject 'tafelbos en zijn vosselbeek' te binkom toegelicht worden. natuurpunt en de gemeente lubbeek realiseert en verbetert hier een nieuw biotoop voor de geelgors en de sleedoornpage, twee andere lubbeekse koesterburen.

4

Infoblad-juli-aug_2012.indd 4

14/06/2012 18:38:59


jubilarissen Volgende echtparen zijn 50 jaar gehuwd en vierden hun gouden huwelijk

Erna Van Daele en Mathijs Noben 25 april 1962

Ivette CĂŠlis en Achiel Verhoeven 28 april 1962

Maria Stockx en Gaston Wilmaerts 28 april 1962

Godelieve Wilms en Jan Dequeker 5 mei 1962

Anastasia Sempels en Louis DemoitĂŠ 5 mei 1962

Maria Louisa Puttevils en Alfons Vermaelen 12 mei 1962 5

Infoblad-juli-aug_2012.indd 5

14/06/2012 18:39:14


Volgend echtpaar is 60 jaar gehuwd en vierde hun diamanten huwelijk

Maria Dejaeger en Eugeen Lecocq 12 april 1952

info

AeD-toestel in de gemeente lubbeek. in het kader van ‘lubbeek Hartveilig’ zal er in elke deelgemeente een aed-toestel geplaatst worden. jaarlijks sterven 10.000 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het gebruik van dit toestel, samen met reanimatie, verhoogt aanzienlijk de levenskans bij een hartstilstand. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners dit toestel leren gebruiken, waardoor lubbeek een hartveilige gemeente wordt. de data voor gratis opleidingen kan je terugvinden in de volgende editie van dit infoblad (editie septemberoktober 2012).

milieu

Geprikt aan de glasbol Zomer, zon en … wespen Wespen zijn intelligente insecten. Ze weten altijd waar het lekkerste hapje is. en die lekkere hapjes zijn vaak in en rond de glasbollen te vinden. de restjes in glazen flessen en bokalen trekken in de zomer zwermen wespen aan. dat is niet alleen vervelend voor mensen die hun flessen en bokalen in de glasbollen werpen, maar ook voor de omwonenden. de wespen zijn immers voortdurend op zoek naar andere hapjes. naast intelligent zijn wespen ook erg opvliegende insecten. Stoor je een wesp tijdens zijn feestmaaltijd, dan is de kans op een pijnlijke prik erg groot. Sommige mensen reageren allergisch op zo’n wespenprik en voor hen zijn de gevolgen van een bezoek aan de glasbol dan wel erg groot. Spoel glazen flessen en bokalen uit! door het glas uit te spoelen blijven wespen weg. Zet ook geen glas naast de glasbol. dit trekt ook wespen en ongedierte aan. Zo hou je de glasbollen en hun omgeving proper en wordt er niemand geprikt. trouwens: hoe schoner de glazen flessen en bokalen, hoe vlotter de recyclage! 6

Infoblad-juli-aug_2012.indd 6

14/06/2012 18:39:22


sport

Dag van de sportclub (Straten)beachvolleybaltoernooi Praktisch Wat? Kleutersport, beachvolleybal, korfbal, rolstoelbasket, boogschieten, oosterse gevechtssporten, ping pong, badminton en nog veel meer. Een gedetailleerd programma vind je terug in de sportgids die half augustus huis aan huis bedeeld wordt, of via affiches/flyers bij de handelaars Nieuw Recreatief petanquetoernooi, recreatief beachvolleybaltoernooi & kinderopvang (4-11j) voor ouders die zelf even willen sporten Wanneer? Zaterdag 1 september 2012 van 10u tot 17u Waar? De sporthal en sportterreinen aan het gemeentehuis, Gellenberg 14-16 Prijs? Volledig gratis Inschrijving? Niet nodig, kom gewoon langs wanneer je wil Voor wie? Man, vrouw, groot, klein, jong, oud, iedereen is welkom! meer info sportdienst Tom Harding tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

De sportdienst, de landelijke gilde en Lizards Lubbeek slaan de handen in elkaar voor de 2e editie van dit recreatief stratenbeachvolleybaltoernooi dat plaatsvindt op zaterdag 1 september tijdens de ‘Dag van de sportclub’. Straten en buurten in groot-Lubbeek worden uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen in een recreatief beachvolleybaltoernooi. Vorig jaar won de Raalbeekstraat uit Linden. Onder de uitdagers dit jaar alvast de Heide in Lubbeek en de Steenveldstraat in Linden. Er wordt gespeeld met ploegen van 4 tegen 4 + reserves. Deelname is volledig gratis. We starten om 13u, de finale wordt voorzien rond 17u. Het toernooi vindt plaats op de beachvolleybalterreinen achter feestzaal Libbeke. Inschrijven gebeurt via de sportdienst en dit ten laatste op woensdag 29 augustus.

Petanquetoernooi De sportdienst en de Lubbeekse petanquevrienden slaan de handen in elkaar voor het 2e grote recreatief petanquetoernooi op zaterdag 1 september tijdens de ‘Dag van de sportclub’. Al wie zin heeft om eens recreatief te petanquen maar niet aangesloten is bij een petanqueclub is welkom. We spelen in duo’s of trio’s tegen elkaar. Deelname is gratis. We starten om 13u30, de finale is voorzien rond 17u. Het toernooi vindt plaats op de petanqueterreinen achter feestzaal Libbeke. Heb je zin om mee te doen? Zoek dan snel één of twee vrienden en schrijf in via de sportdienst en dit ten laatste op woensdag 29 augustus.

7

Infoblad-juli-aug_2012.indd 7

14/06/2012 18:39:25


cultuur

kunst op het hof kvlv organiseert de negende editie van kunst op het hof in lubbeek Geniet van kunst, het landschap en het landelijk erfgoed van het Hageland in een lus van 28 km neemt kunst op het hof je mee door het glooiende landschap van het Hageland. de startplaats van de route is feestzaal libbeke in het centrum van lubbeek. de route leg je bij voorkeur per fiets af. meer dan 40 kunstenaars uit binnen- en buitenland nemen deel aan deze negende editie van kunst op het hof met de meest uiteenlopende kunstvormen, allemaal rond het thema ‘fragiliteit’.

Praktisch Wat? kunst- en plattelandsroute door lubbeek, Pellenberg en binkom Wanneer? Zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 juli 2012 van 9u30 tot 19u Waar? Startplaats, lubbeek, feestzaal libbeke Inschrijving? • online via www.kvlv.be/ kunstophethof (tot 27 juni) 8 euro en 6 euro voor kvlv-leden • optie: picknick bestellen aan 7 euro, i.s.m. de plaatselijke kvlv-afdelingen • kaarten kan je tevens kopen aan de startplaats en aan elke deelnemende locatie 10 euro en 8 euro voor kvlv-leden • kinderen t.e.m. 14 jaar gratis

meer info

op de route liggen 15 heel verschillende locaties waar je kunst kunt bewonderen: van kasteeltuinen tot actieve en niet-actieve boerderijen, van de ‘kathedraal van het Hageland’ tot een intiem kapelletje.

lOCATieS MeT kuNSTWeRkeN Huis Wera

gellenberg 15

Rozemarijnhoeve

rozemarijnweg 3

Familie Van Criekingen

Sint-gertrudendries 3

Patrijshoeve

broekstraat 83

Hof ter Meren

Heurbeek 29

Familie Frison-de schutter

Wauwerdries 25

Kasteel Gellenberg

gellenberg 93

Familie Calanger

Heurbeek 28

Kasteel de Biolley

binkomstraat 16

zone 21

molenstraat 21

Kasteel Brakum

brakumdreef 4

Kapel O.-L-Vr. van Lubbeek

bikomstraat 71

Herendaelhof

Herendaal 23

Kerk van Binkom

kerkstraat 2 (binkom)

Lagere school

dorpsstraat 16

www.kvlv.be/kunstophethof

8

Infoblad-juli-aug_2012.indd 8

14/06/2012 18:39:41


jeugd

L-kids - buitenschoolse kinderopvang • Het IBO Lubbeek zal gesloten zijn van maandag 13 augustus t.e.m. woensdag 15 augustus • de opvanglocaties Binkom, Linden en Pellenberg zijn tijdens de zomervakantie volledig gesloten.

Inschrijvingen binnenbrengen • Kinderclub L-kids, Dorpsstraat 2B - 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98 of 016 25 64 98 (coördinator - Marijke Sué) • Inschrijven kan ook via mail: ibo.lkids@lubbeek.be OPGELET! Duidelijk naam, dag en uren vermelden! Voor nieuwe inschrijvingen gelieve eerst contact op te nemen met de L-Kids.

Internationale samenwerking

11.11.11-actie 2011 Lubbeek alweer gulste gemeente De inwoners van Lubbeek hebben weer hun eigen record gebroken! Van 2,78 euro/inwoner in 2008 naar 2,80 euro/inwoner in 2011. Vorig jaar haalden we 2,45 euro/ inwoner. Geen enkele gemeente in Vlaanderen haalt méér op per inwoner. In Vlaams-Brabant worden we gevolgd door Oud-Heverlee met 2,27 euro en Leuven met 2,15 euro. Het gemiddelde in Vlaams-Brabant is 0,78 euro per inwoner. De 11.groep van Lubbeek dankt alle inwoners en deelnemende organisaties van onze gemeente voor dit schitterende resultaat! Voor ons is dat zeker een stimulans om verder te gaan. Want de onrechtvaardige NoordZuidverhoudingen onder de aandacht brengen, en daaraan iets proberen te veranderen, dáár gaat het ons om. Met solidaire groeten, 11.groep Lubbeek 9

Infoblad-juli-aug_2012.indd 9

14/06/2012 18:39:46


cultuur

Hubert zoekt een nieuwe thuis!

Hubert zoekt een nieuwe thuis Heb jij nog een lege ruimte met een hoog plafond en hou je daarenboven ook van veel kleur, dan is onze Hubert echt iets voor jou! Hubert is een kleurrijke vlindereter gemaakt van papier maché. Hij werd ontworpen door de leerlingen en begeleiders van het aCe en is vier meter lang, twee meter breed en anderhalve meter hoog. onze Hubert is momenteel op zoek naar een nieuwe thuis. Hij is bereid om zowel in huis als in een bedrijf te komen wonen. Wel voelt hij zich het meest gelukkig als hij binnen aan een plafond kan hangen. Hubert is een zeer trouw huisdier dat niet veel verzorging vraagt. Hij fleurt je ruimte op en houdt je altijd gezelschap! ben jij bereid om Hubert te adopteren en hem al je liefde te schenken? neem via mail contact op met de dienst cultuur van het gemeentehuis, de eerste zal de beste zijn :-)

meer info

Cultuur cultuur@lubbeek.be

info

Vlinder mee unieke tentoonstelling van vlinders uit de collectie van wijlen Pierre Halflants Zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2012 van 14u tot 18u • tentoonstelling van een deel van de vlindercollectie van wijlen Pierre Halflants, waaronder verschillende uitgestorven soorten • kindvriendelijke vlinderactiviteiten: o een schminkstand o een tekenwedstrijd voor kinderen van 1 t.e.m. 12 jaar. Wie thuis een tekening maakt over vlinder(s) en deze meebrengt, maakt kans op een mooie prijs ! o vertelhoekje, waar voorgelezen wordt over vlinders, elfjes, bloemenfeeën... • geleide wandelingen in het prachtige kasteeldomein door jacques Halflants met o.a. ook een bezoek aan het “kinderdorpje met lemen vakwerkhuisjes” • een kleine plantenbeurs met vlindervriendelijke tuinplanten en tuintips • en natuurlijk : een tapje om bij te praten en te genieten van al dat gefladder... deze uitzonderlijke “vlindernamiddagen” worden telkens om 14u ingeleid door luc vervoort, streekkenner en coördinator van natuurpunt oost-brabant. Niet te vergeten 4 en 5 augustus vlindertelweekend van natuurpunt : tel de vlinders in je tuin en geef je telling door op www.vlindermee.be of per post naar natuurpunt-tuinvlindertelling, Coxiestraat 11, 2800 mechelen

meer info

Natuurpunt Lubbeek tel. 0478 50 08 30 natuurpunt-lubbeek@skynet.be

Praktisch Wat? unieke tentoonstelling van vlinders Wanneer? Zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2012 van 14u tot 18u Waar? kasteeldomein familie Halflants te gellenberg 93, lubbeek Prijs leden natuurpunt gratis, niet-leden 1 euro Organisatie? een samenwerking van: natuurpunt lubbeek, fam. Halflants, natuurpunt oost-brabant en de natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek.

10

Infoblad-juli-aug_2012.indd 10

14/06/2012 18:39:50


jeugd heerlijk eft een omere g l ie ob ez elpenm de zalig engen! Een sch d geluid om r b e en door t rustgev n avonde

lubbeek in ‘t klein Maak een leuke schelpenmobiel!

“Zen”

benodigdheden • schelpjes in allerlei vormen en maten, eventueel met natuurlijke gaatjes • sprokkelhout of stokjes van op het strand

• visdraad of keukentouw • schaar

Werkwijze • neem de verschillende schelpjes en spoel ze even af met helder water • bekijk of er in elk schelpje een gaatje zit, zoniet, maak dan zelf eerst gaatjes met een dikke naald of een schaar (een metalen bbq stokje kan ook dienen)

beginners • knip een stuk visdraad (of keukentouw) van ongeveer 0,5 m en maak het eerste schelpje stevig vast aan het uiteinde van de draad. laat 5 cm visdraad vrij en knoop je tweede, derde, vierde, vijfde,...schelpje. Herhaal dit 4 of 5 keren met verschillende lengtes van visdraad. • neem een stukje wrakhout en bind er de verschillende schelpendraadjes aan. bind ook een touw zonder schelpen aan de uiteindes van het stokje, zodat de mobiel kan gehangen worden aan een kapstok, de parasol, het plafond, een venster,...

Gevorderden • neem een groter stuk wrakhout en bind er eerst een koord aan om te bevestigen wanneer het geheel klaar is. neem kleinere stukken hout en bind er een koordje aan, zodat de uiteinden los blijven, deze kan je nu bevestigen aan het grotere stuk hout en aan elkaar. • je geraamte is nu klaar, bevestig nog hier en daar een koordje met wat mooie schelpen en ook deze mobiel is klaar! Zoals je al gemerkt heb, kan je een schelpenmobiel maken in allerlei maten en vormen...veel knutselplezier!

11

Infoblad-juli-aug_2012.indd 11

14/06/2012 18:39:54


cultuur

Vlaanderen Feest - lubbeek Zingt!

meer info

Cultuur tel. 016 47 97 20 cultuur@lubbeek.be

gezien het succes van de vorige twee edities heeft het gemeentebestuur lubbeek besloten het evenement “lubbeek zingt” dit jaar opnieuw in te richten. Wij nodigen hierbij alle inwoners van groot-lubbeek uit om samen, in het kader van “vlaanderen feest,” de vlaamse feestdag al zingend te komen meevieren. alle verenigingen, zowel culturele, sportverenigingen als jeugdverenigingen, worden uitgenodigd om van dit gebeuren een gezellig zangfeest te maken. de Pellenbergse coverband “mission impossible” zorgt voor de zang en het orkest van de Concertband linden neemt de instrumentale begeleiding voor zijn rekening. als kers op de taart zal niemand minder dan marijn devalck de avond afsluiten met zijn programma “Hier zingt men nederlands; de klassiekers van de lage landen”. ook tijdens deze editie staan er weer alom bekende nummers en meezin-

gers op het programma: o.a. hits van boudewijn de groot, Herman van veen, rob de nijs, johan verminnen, Will tura, bobbejaan Schoepen en vele anderen. Het is dus zeker de moeite waard om zaterdagavond 7 juli vrij te houden en te komen meezingen! ambiance en plezier zijn verzekerd! De inkom is gratis.

Praktisch Wat? lubbeek Zingt!

Waar? linden, zaal Pbe (infraX) diestsesteenweg 126

Wanneer? Zaterdag 7 juli 2012 vanaf 19u30

Prijs gratis

sport

Sportweek augustus 2012 Van 27 tot 31 augustus 2012 - voor 6 tot 12 jarigen

meer info

n

tbal voe inton m bad bal d ke han ntainbi mou ispor t omn men m zwe s n a d bee fris

inge

rijv ni sch 4 ju n in dag fo e aan r in af m eek.be 97 23 van Mee b ven ww.lub 016 47 hrij st ia w e Insc ne v tdien beek.b b Onli t spor @lu e Lok tdienst r spo

na drie edities paassportweek blijkt dat er een grote interesse is voor onze sportweken. daarom organiseren we van 27 tot 31 augustus nog een sportweek voor 6 tot 12-jarigen. op het programma staan naast klassiekers als dans, zwemmen en omnisport ook handbal en mountainbike. de inschrijvingen zijn gestart op 4 juni maar mogelijk is er nog plaats.

Sport tom Harding tel. 016 47 97 23 www.lubbeek.be

12

Infoblad-juli-aug_2012.indd 12

14/06/2012 18:40:00


milieu

Doe het zonder en haal je geschenkje op het containerpark doe het zonder gif in de tuin én in huis! je spaart het milieu, je eigen gezondheid én die van heel wat nuttige insecten, vogels, planten... tijd om de eerste stappen te zetten? verzamel al je gifrestjes en lege verpakkingen en breng deze naar het containerpark! Ze worden er gratis aanvaard. gifrestjes en hun verpakkingen horen immers thuis bij het klein gevaarlijk afval. breng je tussen 4 en 14 juli gifafval naar het containerpark, dan ontvang je bovendien een geschenkje (zolang de voorraad strekt). eerst nog extra tips nodig? lees dan zeker verder of bezoek van 4 tot 14 juli de infostand in het gemeentehuis voor extra tips over het bestrijden of vermijden van plagen op een milieuvriendelijke manier. Wij doen het zonder, jij ook onze gemeente is alvast op de goede weg met als doelstelling een nulgebruik van pesticiden in de openbare groene ruimte tegen 1 januari 2015. volg je dit goede voorbeeld en ga je in je eigen tuin ook gifvrij tewerk? of ben je er nog steeds van overtuigd dat het enige middel tegen plagen en onkruid een goede dosis gif is? Probeer dan alvast enkele van onderstaande tips uit, je zal zien dat het echt met heel wat minder (gif ) kan! Gezonder in de tuin • Plant de juiste plant op de juiste plaats en kies voor variatie. • onkruid: vermijd je door de bodem te bedekken met doorlevende kruidachtige planten, een dikke laag compost of houtsnippers. is er toch onkruid? kleine oppervlakken kan je vlot met de hand wieden, voor grotere oppervlakken bestaan er onkruidbranders. • mos: op schaduwrijke plaatsen groeit dit beter dan gras. Heb je hier last van? Waarom vervang je op deze plaats het gras niet door schaduwminnende planten? • bladluizen: spuit ze met een krachtige waterstraal van de plant. als je in de herfst de aangetaste plantendelen afknipt, overwinteren er minder eitjes. • Slakken: lok egels en vogels naar de tuin om ze op te eten. Gezonder in huis • mieren, kakkerlakken en vliegen: deze hou je weg met een goede hygiëne. bewaar voedingswaren en etensresten goed afgesloten, zorg voor een degelijk afvalbeheer en ruim bergplaatsen en voorraadruimten regelmatig op. • muggen: hou je buiten met horren in de deur- en raamopeningen en een muskietennet over je bed. • muizen: vang ze met een muizenval (bij voorkeur een life-trap), of stuur er een kat op af.

meer info

www.velt.be www.zonderisgezonder.be

13

Infoblad-juli-aug_2012.indd 13

14/06/2012 18:40:02


sport

Memorial Van Damme

welzijn

Hoe een hond (en zijn eigenaar) zich moeten gedragen

Atletiekmeeting in het Koning Boudewijnstadion op vrijdag 7 september 2012. ben je jonger dan 17 jaar? Wil je een toffe avond beleven vol amusante en sportieve hoogstandjes? diverse olympische kampioenen verzamelen in brussel en jij kan er bij zijn! Schepen van sport en de gemeentelijke sportdienst nodigen 18 tieners uit op de memorial van damme. Wij gaan er naar toe en jullie kunnen mee! We vertrekken in Holsbeek (!) aan de sportschuur, Sint-maurusstraat 2 om 17u. terugkomst is voorzien tussen 23u en middernacht. de inkomtickets zijn gratis, wel vragen we een busbijdrage van 5 euro per persoon, ter plaatse op de bus te betalen. inschrijven is makkelijk. Stuur een mailtje naar de sportdienst (sportdienst@lubbeek.be) met je naam, adres, geboortedatum en gSmnummer van papa of mama of kom gewoon naar het loket van de sportdienst. de eerste 18 jongeren hebben prijs!

Praktisch Wat? memorial van damme atletiekmeeting Wanneer? vrijdag 7 september 2012 Waar? brussel, koning boudewijnstadion Vertrek? Holsbeek, sportschuur, Sint-maurusstraat 2 om 17u Meer info? Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

een hond is een trouwe mensenvriend, een onmisbare speelkameraad voor de kinderen, een troost voor eenzamen en een waker bij dreiging….. Spijtig genoeg kan hij soms ook de rust van omwonenden verstoren of zelfs een gevaar voor anderen zijn. Geen overlast We houden allen van rust. daarom zal de echte hondenliefhebber ervoor zorgen dat zijn hond geen hinder wordt voor zijn leefomgeving. een voortdurend blaffende hond zorgt voor stress en overlast en ligt niet zelden aan de basis van een fikse burenruzie. alles hangt dus af van een goede opvoeding en behandeling van je viervoeter. de echte hondenliefhebber weet dat dit meestal eenvoudig op te lossen is met veel aandacht, een goede vorming en een kordate aanpak. een echte hondenliefhebber zorgt er ook voor dat zijn hond de stoep niet bevuilt met zijn uitwerpselen. Hij of zij neemt immers zijn voorzorgen en kuist zelf op wat de hond achterlaat, vooraleer andere mensen er onaangenaam mee kennismaken. Honden aan de lijn regelmatig krijgt de politie oproepen over loslopende honden. Het is verboden en zelfs strafbaar om je hond op straat te laten loslopen. indien je hond iemand bijt of een ongeval veroorzaakt, ben jij als eigenaar verantwoordelijk. Hou je hond dus aan de leiband op straat. loslopende honden vormen een gevaar voor zichzelf, de voorbijgangers en het verkeer. als je een hond ziet loslopen, verwittig je best direct de diensten van de Schakel, Steenheuvelstraat 19 te 3390 tielt-Winge – 016 63 11 66 of 0474 86 38 42 – www.dierenbescherming-deschakel.be indien de loslopende hond een bedreiging vormt of het verkeer hindert, kan je best direct contact opnemen met de lokale politie via het noodnummer 101 of 016 63 43 63 Een dier adopteren Heb je goed nagedacht over de consequenties van een hond of kat in huis? neem contact op met de Schakel, er wachten daar veel lieve honden en katten op een nieuw baasje.

14

Infoblad-juli-aug_2012.indd 14

14/06/2012 18:40:03


Praktisch

cultuur

12de editie ‘Ronde van leuven’ Zondag 26 augustus 2012 op zondag 26 augustus 2012 organiseert de landelijke gilde linden de 13e editie van de ‘ronde van leuven’. Het is een fietshappening met vertreken eindpunt aan het Parochiecentrum te linden. vorig jaar reden 3.000 fietsers de ronde van leuven. als het weer wat mee zit gaan we dit jaar uiteraard nog voor meer. je kan kiezen uit drie fietstochten met telkens het parochiecentrum van linden als vertrek- en aankomstplaats. • de fietsronde van ± 70 km loopt van linden via kortrijk-dutsel, rotselaar, Wijgmaal, Wilsele, Herent, Winksele, bertem, korbeek-dijle, oud-Heverlee, blanden, bierbeek, lovenjoel en kessel-lo terug naar linden. • de fietsronde van ± 40 km loopt van linden via kortrijk-dutsel, Holsbeek, tielt Winge, lubbeek, Pellenberg, lovenjoel en kessel-lo terug naar linden. • de kleine fietsronde van ± 20 km loopt via afzonderlijke heen- en terugweg van linden naar kortrijk-dutsel en terug naar linden. Het parcours van de tochten wordt aangegeven met anderskleurige wegwijzers. bij je inschrijving ontvang je bovendien een gedetailleerd en duidelijk routeplan. de echte sportievelingen kunnen tegen dezelfde bijdrage de fietstochten combineren. onderweg is er op meerdere plaatsen (o.a. te linden, kortrijk-dutsel, Winksele, blanden, bierbeek en lovenjoel) gelegenheid voor een gezellige babbel, een verpozende rust, een muzikaal intermezzo, een hapje en een tapje.

de start- en aankomstplaats voor deze tochten is het Parochiecentrum, Korenbloemstraat te Linden. je kan er starten tussen 7u en 15u (tot 14u voor de grote ronde) iedereen rijdt op haar/zijn eigen ritme. Het is immers de bedoeling om vrienden en kennissen te ontmoeten, vooral om van het mooie landschap van onze regio te genieten, of om een sportieve prestatie neer te zetten. deelnemers betalen 3 euro per persoon. leden van de landelijke gilden en groepen van ten minste 10 personen betalen 2 euro per persoon. kinderen jonger dan 12 jaar rijden gratis. in ruil voor uw bijdrage ontvang je fruit van de nieuwe oogst. je geniet bovendien van de bloSo verzekering voor dit genre van sportieve ontspanning. fiets je liever niet, ook dan nog ben je die zondag welkom in ons Parochiaal ontmoetingscentrum. Heel de dag door kan je er onder vrienden genieten van een frisse drank, een smakelijke taart, een lekkere worst… een gezellige ontmoeting en een babbel. tegenover het Parochiaal ontmoetingscentrum worden springkastelen voor de kinderen opgebouwd. alle kinderen van linden zijn welkom. Het gebruik van de springkastelen is gratis, maar gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van de kinderen. Fiets mee! Tot zondag 26 augustus. Wij verwachten je.

Wanneer? Zondag 26 augustus 2012 tussen 7u en 15u (tot 14 uur voor de grote ronde) Start- en aankomstplaats? linden, Parochiecentrum korenbloemstraat Prijs? • 3 euro per persoon • leden van de landelijke gilden en groepen vanaf 10 personen: 2 euro per persoon • kinderen jonger dan 12 jaar: gratis Meer info Landelijke Gilde Linden p.a. Steenveldstraat 17 3210 linden

info

RSVZ omwille van dalende bezoekersaantallen, het verminderde personeelsbestand en de uitbreiding van de taken van de laatste jaren, ziet het rSvZ zich genoodzaakt vanaf 1 september 2012 de zitdag in lubbeek te schrappen. Het rSvZ houdt op dinsdag 10 juli van 9u tot 10u voor de laatste keer voor alle zelfstandigen, actieve en gepensioneerde een zitdag in het gemeentehuis in lubbeek. de zelfstandigen zijn steeds welkom in het provinciaal kantoor ( vaartstraat 54 te 3000 leuven), elke werkdag van 8u15 tot 16u30. de dienst pensioenen is eveneens telefonisch bereikbaar tussen de bovenvermelde uren .

meer info RSVZ vaartstraat 54 3000 leuven tel. 016 31 47 11 fax 016 31 79 99

15

Infoblad-juli-aug_2012.indd 15

14/06/2012 18:40:05


Plan Lubbeek 70x50:.

13-04-2010

16:12

Pagina 2

STRATENGIDS LUBBEEK

openbare werken A

Aardebrug .................................G7 H7 Adelheid..........................................C1 Ambachtenstraat ......................E3 F3

KO (H

Kwadeschuurstraat.............G5 H5 H4 Kwikkelberg ..............................M7 N8

L

J U L I van - AU G U S T U S 2012 Maaien bermen

25/06 tot 06/07

13/08 tot 24/08

Jachthoorn .....................................D2 Jachthuislaan ............................D1 D2 Jagersdreef ....................................D2 Jeugdsquare..............................D1 D2 Jonkvrouwlaan ..........................B2 C2

K

T

29/10 tot 02/11

sector 7.

05/11 tot 09/11

sector 8.

12/11 tot 16/11

LUBBE

Lubbeek bezit versc overlevering overnac Consciense in één va naam ‘Consciensepad bewegwijzerde wand Lang de Heide kom j ravijn die het landsch van de hoogteverschi

K RKE

In Linden kan je genieten van de Hoge Hagelandse kammen met hun vergezichten. Zo heb je aan de Speelbergkapel (grens Linden, Holsbeek, Kortrijk-Dutsel) een prachtig uitzicht. Tevens kan je de villawijk van Hoog-Linden met hun verscheidenheid aan bouwstijlen doorkruisen. In ‘Het bed van Napoleon’ vind je op het zolderkamertje van de voormalige boswachterswoning - nu een charmant eethuisje - het bed waarin Napoleon een kind zou verwekt hebben.

Cartografie & Realisatie: uitgeverij PUBLI-touch, Oudebaan 246a, 3000 Leuven, tel. 016 25 50 43 - fax 016 35 05 77 - e-mail: info@publi-touch.be. Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden.

16

Infoblad-juli-aug_2012.indd 16

Demonstratie Mylène (cosmeticaproducten)

sector 6.

9 augustus 2012

22/10 tot 26/10

Zandveldstraat ...............................D4 Zavelstraat ..........................C4 D4 D5 Zoutrootjesstraat ................C4 D4 D3 Zwarte Sleutelstraat .....................H3

LINDEN

Organisatie: De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen Inschrijving: 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Inkom gratis Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

sector 5.

Z

Binkom is gelegen op een heuvel in de Noordelijke Velpevalei. Het landschap is hier uitgesproken glooiend en het is een belevenis om met de fiets over hobbelige kasseiwegen tussen de akkers te fietsen. Een bezoekje aan de kerk ‘de kathedraal van het Hageland’ is zeker de moeite waard.

18 augustus 2012

15/10 tot 19/10

Waaibergweg ..................................J3 Waasbergweg .................................H5 Waterstraat ....................................N6 Wauwerdries ...................J4 J3 K3 L3 Weligerveld.....................................F8 Wijnstokerweg ............................I6 I7 Willenakkerweg .............................G4 Wingestraat ........................M4 M5 M6 Wolvenbeemdstraat ......................H4 Wolvendreef .............................C3 C4 Wolvenstraat ..................................D4

BINKOM

wandelen, fietsen, tot rust komen en genieten

Rommelmarkt Organisatie: Lubbeekse reisvrienden Info en inschrijving: 016 62 15 97 Locatie: Lubbeek, Kraaiwinkelstraat-Dunberg

sector 4.

08/10 tot 12/10

Varenberg .......................................E7 Vedelweg ........................................B2 Veeweidestraat .........................A3 B3 Veldroos ....................................C3 C4 Veldstraat ........................................I4 Verlorenhoekweg ...........................L4 Vlierbeekstraat ..............................M6 Vogelzangweg .............................I7 J6 Vosken .........................................I2 J2 Vossekoten .....................................C3 Vossenveldstraat............................O8

DEELGEMEENTEN 19 augustus 2012

sector 3.

Uilekot .............................................I6 Uilekotwegje ...................................I6

W

BINKOM

Herdenking oorlogsslachtoffers - mis

24/09 tot 05/10

LUBBEEK PELLENBERG

Locatie: Lubbeek, arochiekerk Sint-Bernardus Rommelmarkt Organisatie: Kattebosvrienden Info en inschrijving: 016 62 12 25 of 0479 55 67 23 Locatie: Linden, Lijsterdreef aan de Watertoren Wielerwedstrijd voor wielertoeristen: Medicycling

sector 2.

Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat Bal

10/09 tot 21/09

Organisatie: FC Binkom Openingsbal met DJ Roberto Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

sector 1.

20 augustus 2012

Wielerwedstrijd voor wielertoeristen

Organisatie: FC Binkom Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com

Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

Maaibeurt 2: van 10 september tot 16 november U 2012 V

LINDEN

Organisatie: NSB-Lubbeek Herdenking van de oorlogsslachtoffers van WO I en WO II mis gevolgd door een receptie

Tafelbosweg .............................N4 N5 Tegelbergweg ................................G6 Tempelberg ....................................D3 Tempelstraat ..................................D3 Tempelzicht....................................E3 Terkeyen ................................I6 J6 J7 Tiensesteenweg ......M5 M6 N7 N8 O9 Tombestraat ...................................H7

en supporters Organisatie: FC Binkom Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com

Kalenberg ...................................J7 J8 Kapelstraat .....................................E6 Kareelovenweg ..............................J3 Kasteeldreef..............................B2 B3 Kasteelstraat..................................M7 Kattenblokstraat .......................F7 F8 Keiberg ......................................L6 M6 Kerkdreef ........................................C3 Kerkomsestraat .........................K6 K7 Kerkenbosstraat .............................D3 Kerkplein ...................................E6 E7 Kerkstraat ......................................M7 Kerkweg ..........................................E7 Klaproosstraat ................................C4 Kleine Drogenhofstraat ...........G7 H8 Kleine Ganzendries ........................E7 Kleine Kortebergstraat .............F6 F7 Kleine Pinoutsstraat ......................E6 Kleine Rotstraat .......................G3 H2 Kleinstraat .......................................I6 Kleinveldweg ..................................G8 Klimroosstraat ................................C3 Kloosterblok.....................................I5 Knapzak ..........................................D1 Koekheideweg ................................D2 Koetsiersweg ..................................B2 Konijnenpijp ...................................C2 Koningsveld ....................................D4 Konneminweg ............................H4 I4 Konterstraat ................................I1 I2 Korenbloemstraat ..........................C3 Kortebergstraat .........................E6 F6 Korte Herendaalstraat ...................F5 Kortestraat .....................................C3 Kortrijkstraat ............................B2 C2 Kraaiwinkelstraat ..........................H3 Krapweg .....................................F7 F8 Krekeldries ................................D5 D6 Krokuslaan ......................................E6 Kroonstraat ...............................G2 H2 Kruisbooglaan ...........................B1 C1

Donderdag

sector 8.

J

H

14u

06/08 tot 10/08

2.

Zaterdag

sector 7.

11u

30/07 tot 03/08

Zondag

sector 6.

9u30

23/07 tot 29/07

10u-18u

sector 5.

Schakelveldstraat ..........................N8 Schoofstraat .......................M6 M5 N5 Schoolstraat .............................M6 N6 Schoonveldweg ...............................J4 Schoonzetselweg ............................C4 Schubbeek .............................I1 J1 J2 Schubbeekdriesweg ........................J1 Seftingstraat ...................................E2 Sint-Annastraat ...............................I3 Sint-Barbaradreef...........................E7 Sint-Gertrudendries ..................K4 L4 Sint-Maartensdal ............................K4 Sint-Rochusstraat ...........................N6 Sint-Servaasstraat ..........................E6 Slabbaertstraat ...............................J5 Slangenstraat ............................B1 B2 Sliepersveldweg .............................C3 Slijkstraat ..................................D6 E6 Slotgracht ..................................B2 C2 Sollenbergstraat .......................G7 H7 Speelberg ...................................E1 E2 Spicht .........................................J2 J3 Staatsbaan ............E4 F3 G3 H3 I2 J2 Steenbergwegje .............................E7 Steenrotsstraat ....................D5 E5 E4 Steenveldstraat ...................C3 C2 D2 Stenenkruisstraat ...........................F4 Struisveldweg .................................J8

3.

15u

16/07 tot 20/07

Hazenpad ..................................D1 D2 Hazenveldweg ..........................G3 G4 Hazeputstraat ..................................I6 Heide ..........................................H7 I7 Heidebloemstraat .....................D4 E4 Heideken .................................... I7 I8 Helstraat ...................................N7 O7 Hensbergweg ..................................K5 Herendaal........................F6 G6 H6 I6 Hertbosweg ...........................H8 I8 J8 Hertogenlaan .......................B1 C1 C2 Hertswinkelweg .........................H5 I4 Heurbeek .........................J5 J6 K6 L6 Heurweg..........................................K6 Hoevestraat ....................................E2 Hogebergweg ..................................J6 Holleweg ...................................D6 D7 Hoogstepuntlaan ............................F7 Horenbosweg ............................G2 H1 Houwaartsebaan .................F2 G2 G1 Houwaartstraat ...................C3 D3 E3 Hulststraat......................................N5

S

20u30

sector 4.

H

Maandag

09/07 tot 13/07

19u

sector 3.

Raalbeekstraat ...............................C3 Reukensweg .....................................I8 Rodebemdstraat .......................G9 H9 Roth ......................................H1 H2 I2 Rozemarijnweg ..........................H8 I7 Rozenstraat ....................................C4 Rozenveldstraat .............................C3 Rozenweg .......................................C4

19u30

sector 2.

R

KLIMROOSS KLIMROO

Organisatie: Buurtcomité Rozenveld Meer info op pagina 25 van dit infoblad Lubbeek zingt Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek Meer info op pagina 12 van dit infoblad

11/06 tot 22/06

. STR OS NB

7, 8 en 9 juli 2012

sector 1.

9u30 - 19u

Maaibeurt 1: van 11 juni tot 24 augustus 2012

Kunst op het hof Organisatie: KVLV Meer info vind je op pagina 8 van dit infoblad

Galgenstraat ...................................D4 Ganzelaarweg ................................H7 Ganzendries...............................E6 E7 Geestbeek ................................G2 G3 Geestbeekweg ...........................F2 F3 Geestbosstraat ...............................H3 Geestveldweg ...........................F3 G3 Gellenberg...............................I3 I4 I5 Gemeentestraat ..................C3 D3 D4 Gemperhaagweg .........................I1 I2 Gemperstraat .................................J1 Geulbosweg ...........................I8 J8 J7 Geuzenveld.....................................D4 Goorbroekweg ................................K3 Greppelstraat ..................................I1 Groenendries ......................N7 N8 O8 Groenstraat ...............................E4 F4 Grootblokstraat ........................G8 H8 Grotendries ..........................K5 K4 L4

8 juli 2012

G

Zondag

Fonteinstraat ..................................E6

Paardsweideweg .............................J6 Paashofweg .........................G5 G4 H4 Papenveld ..................................E7 F7 Parijsstraat .........................N4 N5 N6 Parkdreef ..................................F5 G5 Pastorijstraat .................................C3 Patrijsdreef ...............................C2 D2 Pijpenveldstraat ............................H7 Pinoutsstraat .............................E6 E7 Plein ......................................E4 E5 F5 Populierenlaan ...............................D2 Prinsenbosweg .................................I2 Prinsendreef .............................C2 C3 Processieweg ..................................K5 Professorpad..............................J6 K6 Putstraat ....................................E4 E5

10u

Eekhoornlaan ............................C2 D2 Eikenstraat ...........................D2 E2 E3 Eksterbeemdenstraat ....................D9 Endepoelstraat ...............................E3

14u-17u

P veiligheidsmaaibeurt op kruispunten om de zichtE baarheid van de weggebruiker te bevorderen, F vanaf 21 mei 2012

7.

13de treffen Militaire Oldtimers - Static show Organisatie: Lubbeekse Legervrienden vzw Static show van militaire oldtimers van WO II tot heden. Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Lubbeek, terrein langs de Aardebrug Wandeling langs trage wegen Organisatie: Vorming Plus en Trage Wegen vzw Meer info op pagina 3 van dit infoblad

O

Olmendreef ....................................D1 Onze-Lieve-Vrouwstraat ................E7 Oratorienhof ..............................H3 I3 Oude Baan .................................D4 E4 Oude Lubbeeksebaan .....................F7

12 juli 2012

Nachtegalenstraat...............A3 B3 C3 Nederblok ..................................D7 E7 Nieuwstraat ...............................F4 F5 Nijsselrodestraat ...........................O6

Donderdag

Veiligheidsmaaibeurt vanaf 21 mei 2012

N

Roomijscafé Organisatie: De Sleutel Prijs: 4 euro per coupe Inschrijven voor 5 juli - 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

Davidtsstraat, Jan ....................A3 A4 Dellenhofweg .................................H6 Diestsesteenweg .................B3 C4 D4 Dolaagweg .......................................I5 Donkweg .........................................D8 Dorenweg..................................G7 G8 Dorpskring ...................................I5 J5 Dorpsstraat .................................I6 J5 Dreef .........................................C5 D5 Driebunderweg ...............................J7 Driesweg ...................................G4 H4 Drogenhof .................................H8 H9 Dunberg ..........................................H3

15 juli 2012

D

Oldtimertreffen Organisatie: De Rijdende Legervrienden Locatie: Lubbeek, Parochiecentrum Dorpsstraat 6 Op een kier… verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant Organisatie: Provincie Vlaams-Brabant Meer info op pagina 26 van dit infoblad

17 juli 2012

Zomer diner dansant met optreden van Jos Stappaerts Organisatie: De Sleutel Prijs: 22 euro Inschrijven voor 10 juli – 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

Maaiplanning 2012

Magere Heidestraat .......................D4 Markiezenlaan ................................C1 Martelarenplaats ............................C3 Meenselstraat .....................M6 N6 O5 Meistraat .............................D4 D5 D6 Melkerijstraat ................................G3 Merellaan ........................................D2 Merelnest ........................................D2 Mergelstraat ...................................G2 Minnezang .................................C1 C2 Molenberg ......................................M6 Molendries..................................J3 J4 Molenstraat .....................................E5 Molenvatenweg ...............................J7

14u

Coenenbosstraat ......................M4 N5 Consciencepad, Hendrik ...............G5 Corthoutslaan .................................E6 Cubastraat ................................O6 O7

Zondag

C

10u tot 20u

15u-17u

Dinsdag

12u

je hebt het waarschijnlijk al gezien, de gemeentearbeiders zijn volop bezig met het maaien van de bermen. Hieronder vind je een overzicht Mwaar en wanneer er gemaaid wordt.

S LIE PE R S VE LDWE G

B

Baybosweg ................................G4 G5 Begijnenbosweg ........................L6 L7 Bellestraat .....................................M5 Bergendriesstraat ......................J6 J7 Bergenhofweg ................................H5 Berkenlaan .....................................D2 Binkomstraat ..................J5 K5 L5 M5 Bloemstraat ..............................N6 O6 Boekhoutstraat .......................N5 O5 Bollenberg ............................G6 H5 I5 Boskant .............................. G6 G7 H7 Boutersemstraat ............................N8 Bovenstraat ....................................D3 Braambesstraat ..............................C4 Brakumpad .....................................L5 Bramerweg ...............................N7 O7 Bredestraat .....................................E2 Brierbosweg ..............................J7 J8 Broekstraat ............................J5 I4 J3 Bronstraat .................................N8 N9 Brusselstraat.............................N6 O6 Burchtlaan .................................B2 C2 Butselbosstraat ........................H8 H9

Langebeekstraat .......................C3 C4 Langelostraat ............................C5 B6 Langendriesweg ........................D6 D7 Langeveldweg .............................I7 J7 Lastberg ...............................F6 F7 G7 Latstraat ...................................G8 G9 Laukensstraat ..................................I6 Ledigheid .............................F4 G4 G3 Ledigheidweg ............................F4 G4 Leibeekstraat .................................G7 Lemingstraat .............................B1 C1 Lijsterdreef ...............................D2 D3 Lindestraat ................................D3 E3 Lostraat ................................C6 D6 E6 Loveld ........................................D6 E6 Lubbeekstraat ...........................F5 F6

14/06/2012 18:42:07


KORTRIJK-DUTSEL (HOLSBEEK)

ACTIVITEITENKALENDER 20 juli 2012

School

Wandelingen startplaats

Dansnamiddag met Jos en Diane

7 augustus 2012

Vlinder Mee Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info op pagina 10 van dit infoblad

5 augustus 2012

Vlinder Mee Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info op pagina 10 van dit infoblad

4 augustus 2012

OCMW ................ H3 Containerpark ...... H5

Typerend voor Pellenberg is de ijzerzandstenen toren van de Romaanse Sint-Pieterskerk. Pellenberg is tevens het hoogste punt van het Hageland. Vanuit Pellenberg kan je een wandeling maken naar de Herendaalhoeve, een van de mooist bewaarde hoeves van Lubbeek.

Vrijdag

Bibliotheek Lubbeek ......... J5 Linden ...........C3 Pellenberg... E6 E7

Postkantoor Lubbeek ......... J5

29 juni 2012

Ziekenhuis

H

Kerk

Vrijdag

Gemeentehuis .. I5

Markant punt

6u30

Vrije uitstap Blankenberge Organisatie: De Sleutel Prijs: 12 euro Info en inschrijven: 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum de Sleutel 6u30 (vertrek Lubbeek) – 18u (vertrek Blankenberge)

26 juli 2012 Parkeerplaats

Windmolen

Donderdag

V.U. College burgemeester en schepenen Lubbeek

Vlaaienloten Organisatie: De Sleutel Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

28 juli 2012

Kasteel

Kapel

14u

Voor meer info i.v.m wandel- en fietsplezier, welke horecazaak je op je wandeling of fietstocht kan bezoeken, waar je in onze gemeente kan overnachten … kan je terecht op de volgende websites:

Politie

Sporthal Lubbeek ......... I5

Zaterdag 17u

Begraafplaatsen

21u

16de open dorpsdag Organisatie: Landelijke Gilde Lubbeek Eucharistieviering Tractorwijding Rondritten Locatie: Lubbeek, Patrijshoeve Schrevens, Broekstraat 83

Sporttrerreinen

Barbecue Organisatie: WTC Pellenberg Prijs: 15 euro Info: www.wtcpellenberg.be Locatie: Parochiezaal Pellenberg

Gemeentegrenzen

16de Open Dorpsdag - boerenbal Organisatie: Landelijke Gilde Lubbeek DB London Sound Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, Patrijshoeve Schrevens, IN’T BROEK

10u 11u vanaf 13u

6 juli 2012

Bos- en plantsoengebieden

1 juli 2012

Vrijdag

Zaterdag 14u-18u

Zondag 14u-18u

Dinsdag 14u

Doorgaande wegen

Donderdag 14u

Industriegebied

MEER INFO LEGENDE

www.lubbeek.be www.toerisme.vlaamsbrabant.be www.toerismehageland.be

PELLENBERG

Lokale wegen Paden

Zondag

10u

5.

2.

Gewestwegen

n en genieten van de mooie vergezichten en bossen

6.

13de treffen Militaire Oldtimers - Static schow Organisatie: Lubbeekse Legervrienden vzw Static show van militaire oldtimers van WO II tot heden. Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Lubbeek, terrein langs de Aardebrug H

Organisatie: De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen

Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

Demonstratie Mylène (cosmeticaproducten)

9 augustus 2012

Organisatie: De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen Inschrijving: 016 62 91 40 of 016 62 91 41

14/06/2012 18:42:11

Infoblad-juli-aug_2012.indd 15

7 juli 2012

1.

Gemeente Lubbeek Gellenberg 16 3210 Lubbeek 016 47 97 00 fax 016 47 97 01 info@lubbeek.be www.lubbeek.be

Lubbeek bezit verschillende holle wegen. Volgens de overlevering overnachtte en vocht het legerkorps van Consciense in één van deze holle wegen die dan ook de naam ‘Consciensepad’ kreeg. Hierlangs lopen verschillende bewegwijzerde wandelingen. Lang de Heide kom je in de Hel van Lubbeek terecht. Een ravijn die het landschap doorklieft waardoor je een beeld van de hoogteverschillen krijgt.

Zaterdag 10u 18u 20u

13u-20u

ZWARTE ZWA W RT RE SLEUTELSTRAAT A

Gracht, vijvers en waterlopen

LUBBEEK

8.

19u30

LOODS

4.

13de treffen Militaire Oldtimers Organisatie: Lubbeekse Legervrienden vzw Static show van militaire oldtimers van WO II tot heden. Barbecue Optreden Lolly Wish met aansluitend bal met dj Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Lubbeek, terrein langs de Aardebrug Rozenveldse feesten Organisatie: Buurtcomité Rozenveld Meer info op pagina 25 van dit infoblad Lubbeek zingt Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek H

LU B B E E K


Infoblad-juli-aug_2012.indd 16

14/06/2012 18:42:18

LU B B E E K

Dansnamiddag voor 55-plussers Organisatie: OKRA en FC Binkom Info en inschrijving: 0476 69 44 57

24 augustus 2012

Tentenfuif Organisatie: FC Binkom

25 augustus 2012

St-Rochus stratenloop Organisatie: Gemeente Lubbeek en FC Binkom

26 augustus 2012

13de editie van de Ronde van Leuven Organisatie: Landelijke Gilde Linden Meer info op pagina 15 van dit infoblad Hagelandwandeling Organisatie: Wandelclub Horizonstrappers Lubbeek

Mosselfeest

14u - 19u

Vrijdag

21u

Zaterdag

18u

Zondag

7u - 14u

11u30

7u-15u

22 augustus 2012

Woensdag

Afstanden 1-7-10-15-20-30 en 43 km Prijs: 1 euro Info: 016 62 16 27 – 016 63 50 47 Locatie: Pellenberg, parochiezaal Kortebergstraat

5 km (start om 18u) 10 km (start om 19u) Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

Tentenfuif met DJ Tronico en optreden van FesTeyn Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

Bal met discobar en optreden van Paul Severs en danseressen Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

Bal met optreden Paul Severs Organisatie: FC Binkom

21u

Dag van de sportclub Organisatie: Sportraad en gemeente Lubbeek Meer info op pagina 1 van dit infoblad Breugelfestijn Organisatie: cd&v Lubbeek Info: 0479 81 35 54 Locatie: Pellenberg, Parochiezaal Kortebergstraat

2 september 2012 Open repetitie Via Musica Lubbeek Organisatie: Via Musica

10u-17u

17u-22u

Zondag 20u

Bespreking resultaten Tragewegenproject Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek i.s.m. vzw Trage 13u

Bespreking resultaten Tragewegenproject Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek i.s.m. vzw Trage 10u

7 september 2012 Memorial Van Damme Organisatie: gemeentelijke sportdienst Meer info op pagina 14 van dit infoblad

9 september 2012 Knabbeldag

17u

Zondag 14u30

Vrije uitstap Oostende Organisatie: De Sleutel Prijs: 12 euro Info en inschrijven: 016 62 91 40 of 016 62 91 41 6u30

Vrijdag

6 september 2012

Donderdag

Meer info op pagina 3 van dit infoblad

wegen

4 september 2012

Dinsdag

Meer info op pagina 3 van dit infoblad

wegen

3 september 2012

Maandag

Open repetitie voor alle geĂŻnteresseerde zangers tussen 15 en 45 jaar. Info: 0495 93 32 12 - of raf_verheyden@yahoo.com Locatie: Lubbeek, Parochiecentrum Dorpsstraat 2a

1 september 2012

Zaterdag

ACTIVITEITENKALENDER


Infoblad-juli-aug_2012.indd 17

14/06/2012 18:42:20

AU G U S T U S 2012

Ploegentijdrit voor wielertoeristen Organisatie: FC Binkom Info en inschrijving: 0476 69 44 57

Sluitingsbal met optreden van Bobby Prins Organisatie: OKRA en FC Binkom

30 augustus 2012

Vlaaienloten Organisatie: De Sleutel Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

31 augustus 2012

14u

21u

Donderdag

14u

Vrijdag

De teksten voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2012 en 4 november 2012 dienen ingeleverd te worden vóór vrijdag 20 juli 2012 bij Hilde Eyers, dienst informatie, tel. 016 47 97 02, info@lubbeek.be

Fuif Pur Natur Organisatie: Scouts Lubbeek Info: 0494 30 44 76 Locatie: Lubbeek, Scoutslokalen, Binkomstraat

Sluitingsbal met DJ Roberto en optreden van Bobby Prins Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

Restaurantdag met mosselen , vis en steak Info: jules_godts@yahoo.com of 016 62 29 43 Locatie: Pellenberg , parochiezaal Kortebergstraat

Mosselfeest Organisatie: Parochie Pellenberg

11u30

Afstanden 1-7-10-15-20-30 en 43 km Prijs: 1 euro Info: 016 62 16 27 – 016 63 50 47 Locatie: Pellenberg, parochiezaal Kortebergstraat Knabbeldag

14u30

Kom jij graag met ons mee kaarten, wees dan present vanaf 13u30 en breng al je kaartvrienden mee!!!

Elke maandag, woensdag en vrijdag zet het Dienstencentrum De Sleutel zijn deuren open voor fervente kaartspelers. We toveren ons cafetaria om tot een heuse kaartzaal waar iedereen het spel kan spelen wat hem/haar het beste ligt.

Dienstencentrum De Sleutel

Uitsmijters, smoutebollen en taart Info: 016 63 14 55 Locatie: Lubbeek, feestzaal Libbeke

Organisatie: Okra Lubbeek St. Martinus

9 september 2012

Zondag

Organisatie: gemeentelijke sportdienst Meer info op pagina 14 van dit infoblad


Plan Lubbeek 70x50:.

13-04-2010

16:12

Pagina 2

STRATENGIDS LUBBEEK A

Aardebrug .................................G7 H7 Adelheid..........................................C1 Ambachtenstraat ......................E3 F3

KO (H

Kwadeschuurstraat.............G5 H5 H4 Kwikkelberg ..............................M7 N8

L

J U L I - AU G U S T U S 2012

Kunst op het hof Organisatie: KVLV Meer info vind je op pagina 8 van dit infoblad

K RKE

9u30 - 19u

8 juli 2012

19u30

Zondag

Organisatie: Buurtcomité Rozenveld Meer info op pagina 25 van dit infoblad Lubbeek zingt Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek Meer info op pagina 12 van dit infoblad

7, 8 en 9 juli 2012

Donderdag

14u

Zaterdag

11u

Cartografie & Realisatie: uitgeverij PUBLI-touch, Oudebaan 246a, 3000 Leuven, tel. 016 25 50 43 - fax 016 35 05 77 - e-mail: info@publi-touch.be. Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden.

14/06/2012 18:42:21

9 augustus 2012

In Linden kan je genieten van de Hoge Hagelandse kammen met hun vergezichten. Zo heb je aan de Speelbergkapel (grens Linden, Holsbeek, Kortrijk-Dutsel) een prachtig uitzicht. Tevens kan je de villawijk van Hoog-Linden met hun verscheidenheid aan bouwstijlen doorkruisen. In ‘Het bed van Napoleon’ vind je op het zolderkamertje van de voormalige boswachterswoning - nu een charmant eethuisje - het bed waarin Napoleon een kind zou verwekt hebben.

Demonstratie Mylène (cosmeticaproducten)

Organisatie: De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen Inschrijving: 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Inkom gratis Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

LINDEN

18 augustus 2012

Binkom is gelegen op een heuvel in de Noordelijke Velpevalei. Het landschap is hier uitgesproken glooiend en het is een belevenis om met de fiets over hobbelige kasseiwegen tussen de akkers te fietsen. Een bezoekje aan de kerk ‘de kathedraal van het Hageland’ is zeker de moeite waard.

Rommelmarkt Organisatie: Lubbeekse reisvrienden Info en inschrijving: 016 62 15 97 Locatie: Lubbeek, Kraaiwinkelstraat-Dunberg

Zandveldstraat ...............................D4 Zavelstraat ..........................C4 D4 D5 Zoutrootjesstraat ................C4 D4 D3 Zwarte Sleutelstraat .....................H3

H

DEELGEMEENTEN Herdenking oorlogsslachtoffers - mis

Z

2

wandelen, fietsen, tot rust komen en genieten

19 augustus 2012

Waaibergweg ..................................J3 Waasbergweg .................................H5 Waterstraat ....................................N6 Wauwerdries ...................J4 J3 K3 L3 Weligerveld.....................................F8 Wijnstokerweg ............................I6 I7 Willenakkerweg .............................G4 Wingestraat ........................M4 M5 M6 Wolvenbeemdstraat ......................H4 Wolvendreef .............................C3 C4 Wolvenstraat ..................................D4

BINKOM

Zondag

Varenberg .......................................E7 Vedelweg ........................................B2 Veeweidestraat .........................A3 B3 Veldroos ....................................C3 C4 Veldstraat ........................................I4 Verlorenhoekweg ...........................L4 Vlierbeekstraat ..............................M6 Vogelzangweg .............................I7 J6 Vosken .........................................I2 J2 Vossekoten .....................................C3 Vossenveldstraat............................O8

W

BINKOM

Organisatie: NSB-Lubbeek Herdenking van de oorlogsslachtoffers van WO I en WO II mis gevolgd door een receptie

Uilekot .............................................I6 Uilekotwegje ...................................I6

V

LUBBEEK PELLENBERG

Locatie: Lubbeek, arochiekerk Sint-Bernardus Rommelmarkt Organisatie: Kattebosvrienden Info en inschrijving: 016 62 12 25 of 0479 55 67 23 Locatie: Linden, Lijsterdreef aan de Watertoren Wielerwedstrijd voor wielertoeristen: Medicycling

Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat Bal

U

LINDEN

en supporters Organisatie: FC Binkom Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com

Tafelbosweg .............................N4 N5 Tegelbergweg ................................G6 Tempelberg ....................................D3 Tempelstraat ..................................D3 Tempelzicht....................................E3 Terkeyen ................................I6 J6 J7 Tiensesteenweg ......M5 M6 N7 N8 O9 Tombestraat ...................................H7

9u30

T

Organisatie: FC Binkom Openingsbal met DJ Roberto Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com

Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

20 augustus 2012

Wielerwedstrijd voor wielertoeristen

Organisatie: FC Binkom Info en inschrijving: 0476 69 44 57 FCBinkom@hotmail.com Locatie: Binkom, feesttent Meenselstraat

Kalenberg ...................................J7 J8 Kapelstraat .....................................E6 Kareelovenweg ..............................J3 Kasteeldreef..............................B2 B3 Kasteelstraat..................................M7 Kattenblokstraat .......................F7 F8 Keiberg ......................................L6 M6 Kerkdreef ........................................C3 Kerkomsestraat .........................K6 K7 Kerkenbosstraat .............................D3 Kerkplein ...................................E6 E7 Kerkstraat ......................................M7 Kerkweg ..........................................E7 Klaproosstraat ................................C4 Kleine Drogenhofstraat ...........G7 H8 Kleine Ganzendries ........................E7 Kleine Kortebergstraat .............F6 F7 Kleine Pinoutsstraat ......................E6 Kleine Rotstraat .......................G3 H2 Kleinstraat .......................................I6 Kleinveldweg ..................................G8 Klimroosstraat ................................C3 Kloosterblok.....................................I5 Knapzak ..........................................D1 Koekheideweg ................................D2 Koetsiersweg ..................................B2 Konijnenpijp ...................................C2 Koningsveld ....................................D4 Konneminweg ............................H4 I4 Konterstraat ................................I1 I2 Korenbloemstraat ..........................C3 Kortebergstraat .........................E6 F6 Korte Herendaalstraat ...................F5 Kortestraat .....................................C3 Kortrijkstraat ............................B2 C2 Kraaiwinkelstraat ..........................H3 Krapweg .....................................F7 F8 Krekeldries ................................D5 D6 Krokuslaan ......................................E6 Kroonstraat ...............................G2 H2 Kruisbooglaan ...........................B1 C1

3.

10u-18u

K

Schakelveldstraat ..........................N8 Schoofstraat .......................M6 M5 N5 Schoolstraat .............................M6 N6 Schoonveldweg ...............................J4 Schoonzetselweg ............................C4 Schubbeek .............................I1 J1 J2 Schubbeekdriesweg ........................J1 Seftingstraat ...................................E2 Sint-Annastraat ...............................I3 Sint-Barbaradreef...........................E7 Sint-Gertrudendries ..................K4 L4 Sint-Maartensdal ............................K4 Sint-Rochusstraat ...........................N6 Sint-Servaasstraat ..........................E6 Slabbaertstraat ...............................J5 Slangenstraat ............................B1 B2 Sliepersveldweg .............................C3 Slijkstraat ..................................D6 E6 Slotgracht ..................................B2 C2 Sollenbergstraat .......................G7 H7 Speelberg ...................................E1 E2 Spicht .........................................J2 J3 Staatsbaan ............E4 F3 G3 H3 I2 J2 Steenbergwegje .............................E7 Steenrotsstraat ....................D5 E5 E4 Steenveldstraat ...................C3 C2 D2 Stenenkruisstraat ...........................F4 Struisveldweg .................................J8

. STR OS NB

KLIMROOSS KLIMROO

15u

J

S

20u30

Maandag

19u

Hazenpad ..................................D1 D2 Hazenveldweg ..........................G3 G4 Hazeputstraat ..................................I6 Heide ..........................................H7 I7 Heidebloemstraat .....................D4 E4 Heideken .................................... I7 I8 Helstraat ...................................N7 O7 Hensbergweg ..................................K5 Herendaal........................F6 G6 H6 I6 Hertbosweg ...........................H8 I8 J8 Hertogenlaan .......................B1 C1 C2 Hertswinkelweg .........................H5 I4 Heurbeek .........................J5 J6 K6 L6 Heurweg..........................................K6 Hoevestraat ....................................E2 Hogebergweg ..................................J6 Holleweg ...................................D6 D7 Hoogstepuntlaan ............................F7 Horenbosweg ............................G2 H1 Houwaartsebaan .................F2 G2 G1 Houwaartstraat ...................C3 D3 E3 Hulststraat......................................N5

Raalbeekstraat ...............................C3 Reukensweg .....................................I8 Rodebemdstraat .......................G9 H9 Roth ......................................H1 H2 I2 Rozemarijnweg ..........................H8 I7 Rozenstraat ....................................C4 Rozenveldstraat .............................C3 Rozenweg .......................................C4

10u

H

Paardsweideweg .............................J6 Paashofweg .........................G5 G4 H4 Papenveld ..................................E7 F7 Parijsstraat .........................N4 N5 N6 Parkdreef ..................................F5 G5 Pastorijstraat .................................C3 Patrijsdreef ...............................C2 D2 Pijpenveldstraat ............................H7 Pinoutsstraat .............................E6 E7 Plein ......................................E4 E5 F5 Populierenlaan ...............................D2 Prinsenbosweg .................................I2 Prinsendreef .............................C2 C3 Processieweg ..................................K5 Professorpad..............................J6 K6 Putstraat ....................................E4 E5

R

14u-17u

Galgenstraat ...................................D4 Ganzelaarweg ................................H7 Ganzendries...............................E6 E7 Geestbeek ................................G2 G3 Geestbeekweg ...........................F2 F3 Geestbosstraat ...............................H3 Geestveldweg ...........................F3 G3 Gellenberg...............................I3 I4 I5 Gemeentestraat ..................C3 D3 D4 Gemperhaagweg .........................I1 I2 Gemperstraat .................................J1 Geulbosweg ...........................I8 J8 J7 Geuzenveld.....................................D4 Goorbroekweg ................................K3 Greppelstraat ..................................I1 Groenendries ......................N7 N8 O8 Groenstraat ...............................E4 F4 Grootblokstraat ........................G8 H8 Grotendries ..........................K5 K4 L4

P

7.

13de treffen Militaire Oldtimers - Static show Organisatie: Lubbeekse Legervrienden vzw Static show van militaire oldtimers van WO II tot heden. Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Lubbeek, terrein langs de Aardebrug Wandeling langs trage wegen Organisatie: Vorming Plus en Trage Wegen vzw Meer info op pagina 3 van dit infoblad

G

O

Olmendreef ....................................D1 Onze-Lieve-Vrouwstraat ................E7 Oratorienhof ..............................H3 I3 Oude Baan .................................D4 E4 Oude Lubbeeksebaan .....................F7

12 juli 2012

Fonteinstraat ..................................E6

Nachtegalenstraat...............A3 B3 C3 Nederblok ..................................D7 E7 Nieuwstraat ...............................F4 F5 Nijsselrodestraat ...........................O6

Donderdag

F

14u

Eekhoornlaan ............................C2 D2 Eikenstraat ...........................D2 E2 E3 Eksterbeemdenstraat ....................D9 Endepoelstraat ...............................E3

Roomijscafé Organisatie: De Sleutel Prijs: 4 euro per coupe Inschrijven voor 5 juli - 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

E

N

15 juli 2012

Davidtsstraat, Jan ....................A3 A4 Dellenhofweg .................................H6 Diestsesteenweg .................B3 C4 D4 Dolaagweg .......................................I5 Donkweg .........................................D8 Dorenweg..................................G7 G8 Dorpskring ...................................I5 J5 Dorpsstraat .................................I6 J5 Dreef .........................................C5 D5 Driebunderweg ...............................J7 Driesweg ...................................G4 H4 Drogenhof .................................H8 H9 Dunberg ..........................................H3

Zondag

D

Jachthoorn .....................................D2 Jachthuislaan ............................D1 D2 Jagersdreef ....................................D2 Jeugdsquare..............................D1 D2 Jonkvrouwlaan ..........................B2 C2

Infoblad-juli-aug_2012.indd 18

Magere Heidestraat .......................D4 Markiezenlaan ................................C1 Martelarenplaats ............................C3 Meenselstraat .....................M6 N6 O5 Meistraat .............................D4 D5 D6 Melkerijstraat ................................G3 Merellaan ........................................D2 Merelnest ........................................D2 Mergelstraat ...................................G2 Minnezang .................................C1 C2 Molenberg ......................................M6 Molendries..................................J3 J4 Molenstraat .....................................E5 Molenvatenweg ...............................J7

Oldtimertreffen Organisatie: De Rijdende Legervrienden Locatie: Lubbeek, Parochiecentrum Dorpsstraat 6 Op een kier… verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant Organisatie: Provincie Vlaams-Brabant Meer info op pagina 26 van dit infoblad

17 juli 2012

Zomer diner dansant met optreden van Jos Stappaerts Organisatie: De Sleutel Prijs: 22 euro Inschrijven voor 10 juli – 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

Coenenbosstraat ......................M4 N5 Consciencepad, Hendrik ...............G5 Corthoutslaan .................................E6 Cubastraat ................................O6 O7

10u tot 20u

15u-17u

Dinsdag

12u

C

M

S LIE PE R S VE LDWE G

B

Baybosweg ................................G4 G5 Begijnenbosweg ........................L6 L7 Bellestraat .....................................M5 Bergendriesstraat ......................J6 J7 Bergenhofweg ................................H5 Berkenlaan .....................................D2 Binkomstraat ..................J5 K5 L5 M5 Bloemstraat ..............................N6 O6 Boekhoutstraat .......................N5 O5 Bollenberg ............................G6 H5 I5 Boskant .............................. G6 G7 H7 Boutersemstraat ............................N8 Bovenstraat ....................................D3 Braambesstraat ..............................C4 Brakumpad .....................................L5 Bramerweg ...............................N7 O7 Bredestraat .....................................E2 Brierbosweg ..............................J7 J8 Broekstraat ............................J5 I4 J3 Bronstraat .................................N8 N9 Brusselstraat.............................N6 O6 Burchtlaan .................................B2 C2 Butselbosstraat ........................H8 H9

Langebeekstraat .......................C3 C4 Langelostraat ............................C5 B6 Langendriesweg ........................D6 D7 Langeveldweg .............................I7 J7 Lastberg ...............................F6 F7 G7 Latstraat ...................................G8 G9 Laukensstraat ..................................I6 Ledigheid .............................F4 G4 G3 Ledigheidweg ............................F4 G4 Leibeekstraat .................................G7 Lemingstraat .............................B1 C1 Lijsterdreef ...............................D2 D3 Lindestraat ................................D3 E3 Lostraat ................................C6 D6 E6 Loveld ........................................D6 E6 Lubbeekstraat ...........................F5 F6

LUBBE

Lubbeek bezit vers overlevering overna Consciense in één v naam ‘Consciensepa bewegwijzerde wand Lang de Heide kom ravijn die het landsc van de hoogteversch


KORTRIJK-DUTSEL (HOLSBEEK)

20 juli 2012

ACTIVITEITENKALENDER Vrijdag

4 augustus 2012

7 augustus 2012

Vlinder Mee Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info op pagina 10 van dit infoblad

5 augustus 2012

Vlinder Mee Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info op pagina 10 van dit infoblad

Typerend voor Pellenberg is de ijzerzandstenen toren van de Romaanse Sint-Pieterskerk. Pellenberg is tevens het hoogste punt van het Hageland. Vanuit Pellenberg kan je een wandeling maken naar de Herendaalhoeve, een van de mooist bewaarde hoeves van Lubbeek.

29 juni 2012

28 juli 2012

OCMW ................ H3 Containerpark ...... H5

School

Vrijdag

meer info

Wandelingen startplaats

Bibliotheek Lubbeek ......... J5 Linden ...........C3 Pellenberg... E6 E7

Postkantoor Lubbeek ......... J5

Ziekenhuis

H

Kerk

6u30

Openbare werken V.U. College burgemeester en schepenen Lubbeek tel. 016 31 63 10 openbarewerken@lubbeek.be www.lubbeek.be

Vrije uitstap Blankenberge Organisatie: De Sleutel Prijs: 12 euro Info en inschrijven: 016 62 91 40 of 016 62 91 41 Locatie: Lubbeek, dienstencentrum de Sleutel 6u30 (vertrek Lubbeek) – 18u (vertrek Blankenberge)

26 juli 2012

Gemeentehuis .. I5

Markant punt

Donderdag

Parkeerplaats

Windmolen

Vlaaienloten Organisatie: De Sleutel Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel Kasteel

Kapel

14u

Voor meer info i.v.m wandel- en fietsplezier, welke horecazaak je op je wandeling of fietstocht kan bezoeken, waar je in onze gemeente kan overnachten … kan je terecht op de volgende websites:

Politie

Sporthal Lubbeek ......... I5

Zaterdag 17u

Begraafplaatsen

21u

16de open dorpsdag Organisatie: Landelijke Gilde Lubbeek Eucharistieviering Tractorwijding Rondritten Locatie: Lubbeek, Patrijshoeve Schrevens, Broekstraat 83

Sporttrerreinen

Barbecue Organisatie: WTC Pellenberg Prijs: 15 euro Info: www.wtcpellenberg.be Locatie: Parochiezaal Pellenberg

Gemeentegrenzen

16de Open Dorpsdag - boerenbal Organisatie: Landelijke Gilde Lubbeek DB London Sound Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, Patrijshoeve Schrevens, IN’T BROEK

10u 11u vanaf 13u

6 juli 2012

Bos- en plantsoengebieden

1 juli 2012

Vrijdag

Zaterdag 14u-18u

14u

Industriegebied

Zondag

10u

13de treffen Militaire Oldtimers - Static schow Organisatie: Lubbeekse Legervrienden vzw Static show van militaire oldtimers van WO II tot heden. Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Lubbeek, terrein langs de Aardebrug

Zondag 14u-18u

Dinsdag

Doorgaande wegen

Donderdag

14u

Gewestwegen

n en genieten van de mooie vergezichten en bossen

www.lubbeek.be www.toerisme.vlaamsbrabant.be www.toerismehageland.be

PELLENBERG

Lokale wegen Paden

MEER INFO LEGENDE

6.

5.

2.

H

Dansnamiddag met Jos en Diane

Organisatie: De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen

Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, dienstencentrum De Sleutel

Demonstratie Mylène (cosmeticaproducten)

9 augustus 2012

Organisatie: De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen Inschrijving: 016 62 91 40 of 016 62 91 41

14/06/2012 18:42:27

Infoblad-juli-aug_2012.indd 17

7 juli 2012

1.

Gemeente Lubbeek Gellenberg 16 3210 Lubbeek 016 47 97 00 fax 016 47 97 01 info@lubbeek.be www.lubbeek.be

Lubbeek bezit verschillende holle wegen. Volgens de overlevering overnachtte en vocht het legerkorps van Consciense in één van deze holle wegen die dan ook de naam ‘Consciensepad’ kreeg. Hierlangs lopen verschillende bewegwijzerde wandelingen. Lang de Heide kom je in de Hel van Lubbeek terecht. Een ravijn die het landschap doorklieft waardoor je een beeld van de hoogteverschillen krijgt.

Zaterdag 10u 18u 20u

13u-20u

ZWARTE ZWA W RT RE SLEUTELSTRAAT A

Gracht, vijvers en waterlopen

LUBBEEK

8.

19u30

LOODS

4.

13de treffen Militaire Oldtimers Organisatie: Lubbeekse Legervrienden vzw Static show van militaire oldtimers van WO II tot heden. Barbecue Optreden Lolly Wish met aansluitend bal met dj Info: www.vzwlubbeekselegervrienden.be of meeus.chris@hotmail.com Locatie: Lubbeek, terrein langs de Aardebrug Rozenveldse feesten Organisatie: Buurtcomité Rozenveld Meer info op pagina 25 van dit infoblad Lubbeek zingt Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek H

LU B B E E K

17


ocmw

Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? Zorgeloos verhuren Als eigenaar of verhuurder steek je veel tijd, energie en kennis in het beheer van jouw huurwoning. Wil je dat liever niet (meer) zelf doen, dan kan het sociaal verhuurkantoor (SVK) jouw pand verhuren. Je geeft je werk uit handen aan het SVK, met een gegarandeerd rendement. Het SVK zorgt dan voor: • de keuze van de huurder en opmaken van het huurcontract; • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen; • de inning van de huur; • de brandverzekering; • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder; • de begeleiding van de huurder, indien nodig. Het SVK, een ideale partner Het SVK huurt jouw woning om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Die onderverhuring heeft geen effect op jouw relatie met het SVK en ook niet op de huurinkomsten. Het SVK is immers de hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurderverplichtingen, zoals een stipte betaling van de huur. Het sociaal verhuurkantoor: • betaalt altijd stipt de huur, ook als de woning niet verhuurd is, en ook als de huurder niet betaald heeft; • ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt ze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage; • volgt nauwgezet de huurderverplichtingen: verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel,.. ; • neemt alle administratieve beslommeringen op zich; • zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uit huiszetting of opvolging van wanbetaling; De eigenaar: • loopt geen risico op lastige (en dure) gerechtelijke procedures; • verhuurt aan het SVK binnen het wettelijk kader van de Woninghuurwet. Als eigenaar behoud je alle voordelen en zekerheden die zijn opgenomen in de Woninghuurwet; • wordt belast op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten als je verhuurt aan een SVK (fiscaal voordelig); • werkt samen met een professionele partner; • gratis conformiteitattest.

18

Infoblad-juli-aug_2012.indd 18

14/06/2012 18:42:29


Wat vraagt het SVK en wat krijg je in de plaats? een sociaal verhuurkantoor biedt aan jouw als eigenaar talrijke voordelen: • Svk’s vragen geen commissieloon, wel een billijke huurprijs; • fiscale voordelen en mogelijke premies in ruil voor een woning conform de vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit); • gegarandeerde huuropbrengsten in ruil voor een huurcontract met redelijke woonzekerheid voor de huurder. deze verhuurformule is te vergelijken met een langetermijninvestering zonder risico’s. Het kan tevens een oplossing zijn om langdurige leegstand van jouw woning en de bijbehorende leegstandsheffing te vermijden. Wat als de woning wordt opgeknapt? je bezit een woning waaraan aanpassing- of renovatiewerken moeten worden uitgevoerd? ook dan kan een samenwerking met een Svk interessant zijn! De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies. • verbeteringspremie: dit is een premie voor beperkte werken (aanpassing elektriciteit, behandeling vocht en dergelijke) • renovatiepremie: indien werken worden uitgevoerd voor minstens € 10.000 kan de eigenaar een premie krijgen die 30% bedraagt van de totale renovatiekost • Sociale dakisolatie waarbij er een tussenkomst is van maximum 23 euro per vierkante meter. er is ook nog een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een Svk en ook sommige provincie- en gemeentebesturen bieden extra ondersteuning. informeer bij het Svk voor welke premies je als eigenaar in aanmerking komt. Het SVK, ook uw partner? Heeft het Svk Hageland vzw jouw interesse gewekt? neem dan contact op met jacqueline merckx, coördinator van het Svk voor meer informatie op uw maat.

meer info Jacqueline Merckx coördinator van het Svk tel. 016 63 92 75 jacqueline.merckx@ ocmw.tielt-winge.be

vroeger en nu

Dorpsplein lubbeek jaren ‘50 een foto wellicht uit 1956 met een zicht op het oude dorpsplein. op de achtergrond nog de achterkant van het voormalige gemeentehuis en de voormalige jongensschool van lubbeek. beide gebouwen werden afgebroken begin 1958. Het opschrift ‘neen Collard!’ verwijst naar de schoolstrijd tussen de katholieken enerzijds en de socialisten en liberalen anderzijds. de zogenaamde Wet Collard van de socialistische minister van onderwijs, leo Collard werd hevig bekampt door het katholieke onderwijsnet.

19

Infoblad-juli-aug_2012.indd 19

14/06/2012 18:42:32


archief

AB

S KALVARIEBO

S RIE

D

N

TE O GR

BA

ER TS

TR

. T TRAA MS KO N

BIN

KASTEEL ES ‘T SERCLA KAPEL W O.L.-VROU

KO M

ST R

KASTEEL LEENBERG

A AT

BOLLENB E R G

G

IN KR

S RP

PR OC

ES

DO

SIE

W

BI

WEG BERG HENS

EK BRO

SL

je hebt ze misschien al zien staan in het dorpscentrum van lubbeek: de turkooisblauwe infozuilen met teksten, een draaischijf, puzzelblokken, een filmrol ... deze zuilen maken deel uit van het erfgoedleerpad van de gemeente lubbeek dat op zaterdag 21 april 2012 plechtig werd geopend. een erfgoedleerpad? Het woord prijkt niet in het woordenboek en tot voor kort was het ook op google niet terug te vinden. Wat is hier de bedoeling van?

EG

STRA

AT

ES DR I LEN MO

G BER EN LL GE

Het gemeentelijk erfgoed weer wat meer ontsloten

HE

UR BE EK

De wereld, mijn dorp. een leuze die internetfanaten als muziek in de oren klinkt. technologische innovaties slopen inderdaad vele grenzen. Zozeer dat je je soms kan afvragen wat de geografische entiteit van een dorp tegenwoordig nog voor iemand betekent. vroeger was het eigen dorp nog de wereld. dorpsgrenzen bakenden een duidelijke wereld af waarin een gans mensenleven zich afspeelde. de mensen van het dorp spraken eenzelfde dialect, vierden vaak samen aan dezelfde feestdis en deelden een groot stuk van hun levensloop. nu lopen de grenzen meer en meer binnen??? het dorp, tussen autochtonen en inwijkelingen, tussen ouderen en jongeren. Het beroeps- en ontspanningsleven speelt zich dikwijls af buiten het dorp, gemeenschappelijke tradities komen onder druk, het dorp heeft een serieuze metamorfose ondergaan waardoor een band tussen inwoners en hun dorp is niet zo evident meer is. Cultuur leeft in

Lubbeek

MOOSS

F

I

R

S

T

A

R

T

A

I

D

Historische relicten in het dorpslandschap symboliseren die kloof. Ze staan dikwijls verloren in het dorp, ontdaan van alle functies. Soms hebben ze enkel in de herinnering van de ouderen nog een betekenis. Het dorpserfgoed toont aan dat het dorp veranderd is, dat er een kloof is tussen vroeger en nu. Het erfgoedleerpad wil een brug slaan tussen verleden en heden. vijf historische plaatsen werden uitgezocht: de Sint-martinuskerk met het omliggende kerkhof, de pastorie, de molen moiné, de kapel van onze-lieve-vrouw van lubbeek en een oude ijskelder. erfgoed dat soms welbekend is, maar vaker nog minder bekend. iedereen kent wel de bib, maar wie weet nog dat het gebouw vroeger de pastorie was? onder die hoop aarde en struikgewas blijkt een oude ijskelder verscholen te gaan,… Het erfgoedleerpad wil dat oude erfgoed zichtbaar maken en naar voor brengen zodat het als cultureel erfgoed wordt herkend en erkend. Het wil ook de kennis vergroten over het eigen erfgoed. een molen, maar waar zijn dan de wieken gebleven? Hoe luidt die eeuwenoude legende van de kapel nu al weer? en waarom mag er niet meer begraven worden rond de Sint-martinuskerk?

20

Infoblad-juli-aug_2012.indd 20

14/06/2012 18:42:37


“europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: europa investeert in zijn platteland”

al die kennis over de dorpsgeschiedenis ligt momenteel opgeslagen in archieven, verzamelingen en publicaties. maar niet iedereen heeft daar even makkelijk toegang toe. Het erfgoedleerpad wil die boekenwijsheid ter plaatse brengen. op de plaats zelf waar het erfgoed staat. Zo wordt de kennis bereikbaar voor iedereen. niet enkel voor de bewuste erfgoedzoeker maar ook voor de toevallige passant. Heel in het bijzonder wil het erfgoedleerpad er nog zijn voor een ander doelpubliek: gezinnen en schoolkinde  ren. dat was een hele uitdaging. Zo is het erfgoed binnen  de gemeente op het eerste zicht weinig spectaculair. ker  ken, kapellen en pastorieën: hoe vertaal je die onderwer  pen in godsnaam naar de kinderen? een molen en een  ijskelder, dat klinkt al heel wat spannender. maar jammer   toch dat je er niet binnen kan. de ontoegankelijkheid  van ons gemeentelijk erfgoed is een groot manco: vele   schatten blijven verborgen. een erfgoedleerpad kan het   erfgoed dus maar enkel langs de buitenkant benaderen.  maar wat doe je dan met de binnenkant van het erfgoed?  de voorwerpen in een gebouw, de verhalen er rond? Hoe kan je die ook een plaats geven op een erfgoedleerpad?

Het erfgoedleerpad werd ontwikkeld door de gemeente Lubbeek en Mooss vzw in samenwerking met de Heemkundige Kring Libbeke, familie Pierlet-Moiné, Cultuurraad, Natuurpunt Lubbeek, Regionaal Landschap Noord-Hageland en met financiële steun van Leader.

meer info

Peter Van Assche tel. 016 47 97 55 archief@lubbeek.be

We kregen bij dit alles hulp van de vzw mooss, een erfgoededucatieve organisatie uit leuven. met hun hulp kreeg het erfgoedleerpad geleidelijk aan zijn vorm. een vorm van een zuil. Zuilen hebben het voordeel dat kinderen er gemakkelijk rond gaan staan. alles staat op hun ooghoogte. een zuil biedt ook de mogelijkheid om te werken met een vaste structuur die telkens terugkomt. Zo geeft de voorzijde van elke infozuil geeft uitleg over het gebouw of de plaats in het verleden. Waarvoor diende dit erfgoed vroeger? de achterzijde staat stil bij de betekenis nu. Want erfgoed krijgt wel eens een nieuwe functie of bestemming. de linkerzijde verhaalt met behulp van foto’s en fictieve dagboekfragmenten enkele gebeurtenissen die zich op deze plek afspeelden. de rechterzijde tenslotte brengt één historische figuur voor het voetlicht. de zuilen hebben ook als voordeel dat je er een opening kan in uitsparen voor een module of maquette. doe-luikjes waarvan we hopen dat die een uitnodiging betekenen voor de kinderen om spelenderwijs kennis te maken met het dorpsverleden. de zuilen zijn gemaakt uit staal. Ze moeten immers tegen een stootje kunnen, weer en wind trotseren en gelijke tred houden met het eeuwenoude ritme van ons erfgoed. geen elektronische snufjes dus op de infozuilen. Wel prijkt er een Qr-code (Quick response code) op elke zuil, waarachter een link schuilgaat naar de gemeentelijke website. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om ook audioen beeldmateriaal een plaats te geven op het erfgoedleerpad. op de gemeentelijke website kan je een plan downloaden van het erfgoedleerpad. je vindt er de vijf plaatsen op aangeduid met bovendien nog extra opdrachten voor de kinderen. een versie op papier is nog te verkrijgen op het gemeentehuis zolang de voorraad strekt. voor de leerkrachten werd er een educatief pakket uitgewerkt, zodat het erfgoedleerpad een vast onderdeel kan worden van het leerprogramma. dit erfgoedleerpad wil een instrument zijn om het dorpsverleden te ontsluiten en toegankelijker te maken. We hopen dat het voor iedereen een leerzame reis wordt terug in de tijd. een tocht waarop jong en oud, kinderen samen met hun ouders of leerkrachten een stukje wijzer worden over het eigen dorpsverleden. Wij wensen jullie alvast veel wandel-en leerplezier!

21

Infoblad-juli-aug_2012.indd 21

14/06/2012 18:42:40


after events

Ronde van 11- Editie mei 2012

Sportweek 10-13 april Tijdens de paasvakantie namen maar liefst 142 lagere schoolkinderen deel aan de Lubbeekse sportweek. Voor het eerst stond ook beachvolleybal op het programma.

Op zondag 20 mei 2012 startte vanuit de gemeenteschool Pellenberg de tweede editie van de “Ronde van 11”. Het werd een recreatief fiets- en wandelevenement langs mooie plekken in de deelgemeenten van Lubbeek . We ontvingen deelnemers van alle slag: jonge ouders, sportieve bejaarden, enthousiaste jeugd en zelfs de allerkleinsten reden hun ronde. De politie verraste de aanwezigen op éénwieler en stelten, nooit gezien . Na de gezonde inspanning was er een hapje en tapje en het gezellige muziekoptreden van lokaal talent “la gare musicale”. Deze sportief-culturele activiteit werd georganiseerd door het 11-comité in samenwerking met de cultuur- en sportdienst van de gemeente. Gezond bewegen, genieten van natuur en omgeving, bijpraten op het terras of aan de toog … alles en allen samen in het teken van wereldsolidariteit. Met speciale dank aan de enthousiaste medewerking van de vele vrijwilligers.

Start2sport 2 Run4fun’s, een start2fitness, een start2squash, een start2mountainbike en een badminton+ brachten na de paasvakantie samen bijna 80 Lubbekenaren aan het sporten. 22

Infoblad-juli-aug_2012.indd 22

14/06/2012 18:42:51


kijk ik fiets op zondag 6 en 13 mei op 6 en 13 mei leerde de sportdienst respectievelijk 23 en 20 jonge kinderen fietsen zonder steunwielen op de 5de editie van “kijk, ik fiets!”. op korte tijd is “kijk, ik fiets!” een vaste traditie geworden in het aanbod van de lubbeekse sportdienst. de formule is eenvoudig maar succesvol. de kinderen krijgen een staaf achteraan hun fiets gemonteerd die papa of mama vasthoudt terwijl ze achter hun jonge spruit wandelen. een monitor doet de oefening voor en de kinderen volgen. de oefeningen starten eenvoudig met wandelen naast de fiets en bouwen stelselmatig de moeilijkheidsgraad op. na twee uur kunnen de meeste kinderen zelfstandig fietsen en zijn papa of mama niet meer aan het wandelen maar aan het lopen. Het veilige gevoel van een ouder achter zich en leeftijdsgenootjes die mee oefenen geeft de kinderen voldoende stimulans om zich over de angstdrempel heen te zetten.

milieu

Recupel-huisjes in een nieuw kleedje een oud televisietoestel, stofzuiger of koelkast die stuk is … zowat alles waar een elektrisch snoer aan vast hangt, kan je gratis kwijt op het containerpark. maar ook spaarlampen en rookmelders zijn welkom. Het recupel-huisje biedt er tijdelijk een onderdak totdat de apparaten worden afgevoerd naar een verwerker. de recupel-huisjes op alle containerparken van ecoWerf kregen recent een nieuwe look. bovenaan het huisje vind je het vernieuwde blauwe logo met sympathiek gezicht dat je toelacht. de nieuwe slogan ‘recycleer mee voor een mooiere wereld’ geeft aan dat dit niet het eindpunt is voor je afgedankt elektro, maar het begin van een tweede leven als grondstof voor andere producten. daarnaast geven duidelijke afbeeldingen weer welk elektro je in de bijbehorende houten boxpalletten kwijt kan. tot slot zorgt een paneel bovenop het dak ervoor dat je mee bent met de recentste recupel-campagne. Wil je meer informatie over de inzameling en verwerking van elektr(on)ische apparaten, neem www.velt.be dan zeker een kijkje op de vernieuwde www.zonderisgezonder.be website www.recupel.be.

meer info

23

Infoblad-juli-aug_2012.indd 23

14/06/2012 18:42:57


internationale samenwerking

Oxfam Trailwalker: samen onderweg voor meer solidariteit Zin om sport en sociaal engagement te combineren? dat kan tijdens oxfam trailwalker! je stapt 100 km in minder dan 30 uur in teams van vier personen én profiteert van de gelegenheid om jouw vriendenkring te mobiliseren rond de acties van oxfam-Solidariteit tegen onrecht en armoede. oxfam trailwalker vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2012. voor het vijfde jaar op rij trekken we naar de Hoge venen, een van de mooiste en best bewaarde natuurgebieden van ons land. drijvende kracht achter oxfam trailwalker is de solidariteit met het Zuiden. om die reden engageert elk team zich om minstens 1.500 euro in te zamelen voor de projecten van oxfam-Solidariteit rond duurzame landbouw, toegang tot water en onderwijs, de strijd tegen geweld op vrouwen, ...

cultuur

Atelier voor Creatieve expressie inschrijvingen 2012-2013 in het aCe, gevestigd in de dorpsstraat a2/4, worden kinderen, jongeren en volwassenen volgens hun eigen creatieve niveau en ideeën begeleid. voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kinderatelier. op woensdagnamiddag is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar kinderkalligrafie en voor jongeren van 12 tot 16 jaar jeugdatelier. volwassenen kunnen lessen in verschillende disciplines volgen, o.a kalligrafie, tekenen, schilderen, beeldende en toegepaste kunst. tijdens de jaarlijkse opendeurdagen stellen de cursisten hun werken ten toon.

meer info

www.oxfamtrailwalker.be isabel@oxfamtrailwalker.be

Praktische inlichtingen: Inschrijvingen schooljaar 2012 – 2013: • kinderatelier, jeugdatelier en volwassenatelier aan het gemeentelijk loket van de cultuurdienst tijdens de openingsuren. • kalligrafie: volwassenen nicole deputter (nicoledeputter@ telenet.be – 016 46 32 33), francine bollen (francine.bollen@telenet.be – 016 63 10 45) kinderen en jongeren arlette biesemans (arlette.biesemans@telenet.be – 0494 38 40 33) Opgelet: cursisten hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen. Lesgelden • voor het hele jaar: 120 euro • vanaf de kerstvakantie: 80 euro • vanaf de paasvakantie: 40 euro Opgelet: Andere lesgelden kalligrafie: • 40 euro voor 10 lessen • 80 euro voor 20 lessen Start schooljaar de lessen starten vanaf 12 september 2012. Opgelet: startdatum kalligrafie te bevragen bij de lesgevers

24

Infoblad-juli-aug_2012.indd 24

14/06/2012 18:43:01


cultuur

Rozenveldse feesten Zaterdag 7 juli 2012 naar aanleiding van de vlaamse feestdag in 2008 werd voor het eerst in de rozenveldstraat te linden een heus buurtfeest georganiseerd, met alles op en aan. omdat het zo’n succesvolle happening was, besloot het buurtcomité op haar elan verder te gaan. intussen zijn we al aan de vijfde editie toe. inderdaad, op zaterdag 7 juli 2012 zal er weer duchtig op los gefeest worden in de rozenveldstraat. We garanderen een gevarieerd aanbod van activiteiten waar jong en iets ouder zijn of haar gading zeker zal vinden: zo mag je je zich ondermeer verwachten aan een rommelmarkt, vlaamse volksspelen, springkasteel, tekenwedstrijd, en grime voor de allerkleinsten, ook veel ambiance met het optreden van de onovertroffen CPl-band .

milieu

Taxus snoeien doet hoop groeien van 15 juni tot 31 augustus 2012 vindt in jouw containerpark de taxusinzamelactie ‘vergroot de Hoop’ plaats. Zet dus je snoeischaar in je taxushaag, geef het jong, zuiver snoeisel gratis af in het containerpark en red levens! Snoeide jij vorig jaar vlijtig je taxushaag ten voordele van kankerbestrijding? dan hielp jij ecoWerf 380 m³ zuiver taxussnoeisel inzamelen, wat 19.044 euro opleverde voor kom op tegen kanker! Waarom snoeien? door je jong, zuiver taxussnoeisel naar het containerpark te brengen, lever je de grondstof (baccatine) voor chemotherapeutische geneesmiddelen. Het snoeisel van een 50 meter lange taxushaag bevat de nodige grondstof om één kankerpatiënt te behandelen.

jaarlijks hebben wel tienduizenden mensen chemotherapie nodig, dus elk takje telt! bovendien schenkt ecoWerf voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro aan kom op tegen kanker. Jong en zuiver een voorwaarde om tot medicijnen verwerkt te kunnen worden, is dat je taxussnoeisel jong en zuiver is. enkel eenjarige scheutjes (takjes tot 30 cm) van de taxus baccata bevatten baccatine. dus alleen wanneer je de haag jaarlijks snoeit, is het snoeigroen bruikbaar. om het snoeisel zuiver te houden, snoei je de taxus best boven een doek of zeil. Steentjes, aarde, ander snoeisel of onzuiverheden maken de taxus waardeloos.

als het zonnetje ook nog van de partij wil zijn, wordt het een onvergetelijke dag, zeker weten! Stip het alvast aan in jouw agenda: zaterdag 7 juli - 13u tot 20u, rozenveldstraat, linden. iedereen welkom. gratis toegang.

meer info EcoWerf tel. 0800 97 0 97 www.ecowerf.be www.vergrootdehoop.be Goed taxussnoeisel 25

Infoblad-juli-aug_2012.indd 25

14/06/2012 18:43:05


cultuur

Op een kier… Verborgen erfgoed in Vlaams-brabant vlaams-brabant is een provincie met een rijk patrimonium: kerken, torens, kapelletjes, molens, brouwerijen, kastelen,... Heel wat gebouwen of sites zijn als monument beschermd om hun historische, architectonische of landschappelijke waarde. talrijke cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en erfgoedsites zijn echter nooit of beperkt toegankelijk. om je toch in de gelegenheid te stellen deze verborgen schatten te ontdekken, organiseert de provincie vlaams-brabant, in samenwerking met lokale partners en vrijwilligers, het cultuurtoeristisch project “op een kier… verborgen erfgoed in vlaams-brabant”. op zondag 15 juli 2012 worden meer dan 70 “verborgen” monumenten, verspreid over de hele provincie, opengesteld voor het publiek. In Lubbeek kan iedereen een bezoekje brengen aan: • Sint-Pieterskerk te Pellenberg: vrij bezoek tussen 14u en 18u rondleidingen om 15u en 17u • molen moiné te lubbeek: enkel te bezoeken via rondleiding én na reservering bij de dienst cultuur: 016 47 97 21 of cultuur@lubbeek.be. de reservaties voor de molen worden afgesloten op donderdag 12 juli om 16u. een kleurrijke brochure geeft een overzicht van alle deelnemende monumenten in vlaams-brabant waarbij elk gebouw bondig getypeerd wordt. deze brochure is verkrijgbaar bij de cultuurdienst van lubbeek of te raadplegen, te downloaden of te bestellen op: www.vlaamsbrabant.be/opeenkier

cultuur

Jeugdmuziekschool lubbeek vzw kan muziek je helemaal in vervoering brengen en wil je een instrument leren bespelen, neem dan snel een kijkje op onze website www.jmslubbeek.be en ontdek ons aanbod groeps- en individuele muzieklessen. inschrijven doe je online via de website. onze lessen starten op maandag 3 september 2012. jeugdmuziekschool lubbeek biedt lessen muzikale vorming en individuele instrumentlessen aan voor kinderen vanaf het tweede leerjaar van de basisschool. er is een ruime keuze: piano, mandoline, ukelele, klassieke, folk- of electrische gitaar, dwarsfluit, piccolo, viool, cello, klarinet, saxofoon, slagwerk, xylofoon, accordeon... de lessen vinden plaats in het rozenkransinstituut (gebouw aCe/jmS/ ibo) in lubbeek, gbS de Stip in linden en gbS in Pellenberg.

meer info Cultuur tel. 016 47 97 21 cultuur@lubbeek.be Provincie Vlaams Brabant dienst Cultuur tel. 016 26 76 46 cultuur@vlaamsbrabant.be

Praktisch Wat? infomoment jmS Waneer? zaterdag 1 september 2012 10u30 tot 12u Waar? rozenkransinstituut (gebouw aCe/jmS/ibo) dorpsstraat a2 - 3210 lubbeek

meer info JMS Lubbeek leen Willekens www.jmslubbeek.be jeugdmuziekschoollubbeek@ gmail.com

26

Infoblad-juli-aug_2012.indd 26

14/06/2012 18:43:11


duurzame ontwikkeling

Samenaakoop zonneboiler Energie besparen, energiekosten verlagen en bovendien minder CO2 uitstoten: het kan door te investeren in duurzame hernieuwbare energie zoals het plaatsen van een zonneboiler. De gemeente organiseert samen met een aantal andere gemeenten uit onze regio, nl. Hoegaarden, Herent, Keerbergen, Rotselaar, Tremelo, en Interleuven een samenaankoop van zonneboilers. Door deze samenaankoop wil de gemeente goede voorwaarden bedingen bij de installateurs-leveranciers. om tot een samenaankoop te komen zal er een werkgroep samengesteld worden van geïnteresseerde inwoners uit de deelnemende gemeentes. Zij kunnen actief meewerken om een firma te selecteren die de beste prijs/kwaliteit aanbiedt. in een infovergadering in het najaar zal de geselecteerde firma een toelichting geven over de bedongen voorwaarden. overweeg je om een zonneboiler te plaatsen, dan kan je nog steeds intekenen als geïnteresseerde in de samenaankoop. een dergelijke intekening houdt niet in dat men uiteindelijk verplicht is een zonneboiler aan te kopen. vraag het intekenformulier op bij de dienst duurzame ontwikkeling of download het van de website www.lubbeek.be en bezorg dit zo snel mogelijk terug. de terugverdientijd van de plaatsing van een zonneboiler op jouw woning kan je berekenen via www.energiesparen.be. bij deze berekening wordt rekening gehouden met de premies van de netbeheerder en de gemeente. Overzicht huidige subsidies voor het plaatsen van een zonneboiler

meer info Duurzaamheid benita van Hurck tel. 016 47 97 52 duurzaamheid@lubbeek.be

Subsidie zonneboiler

bestaande woning (aangesloten op elektriciteitsnet voor 1/1/2006)

nieuwbouw (aangesloten op elektriciteitsnet vanaf 1/1/2006)

infrax

550 euro/m² (max. 4.125 euro)

bevraag u bij uw netbeheerder

gemeente

15% van de totale kostprijs van de zonneboilerinstallatie (inclusief plaatsing en btW) met een maximum van 500 euro/adres.

15 % van de totale kostprijs van de zonneboilerinstallatie (inclusief plaatsing en btW) met een maximum van 500 euro/adres.

cultuur Jumelagecomité lubbeek zoekt gastgezinnen van 3 tot 7 oktober 2012 verwachten we uit duitsland, oostenrijk, nederland en frankrijk telkens acht deelnemers.

jouw taak is onze gasten een logeerplaats, avondeten en ontbijt aan te bieden.

Wil jij gastgezin worden, neem dan snel contact met ons op.

ons vriendelijk onthaal werd bij onze buitenlandse gasten steeds geapprecieerd en we hopen met jouw medewerking, op een gunstig vervolg hierop.

meer info

Betty Depret betty@bettydepret.be tel. 0495 50 56 40

27

Infoblad-juli-aug_2012.indd 27

14/06/2012 18:43:16


onderwijs

Sint-Martinusbasisschool

Gemeentelijke basisschool Pellenberg Voor het eerst naar school! Het is een grote stap. bezoek onze website voor allerlei informatie, tips van de juf en datums openklasdagen. www.gbslubbeek.be

Onze troeven • christelijk onderwijs met zorg voor iedereen • dynamisch leerkrachtenteam • uitgebouwd zorgbeleid • speelplaats in een groene omgeving • een aparte gezellige buitenspeelplaats met spelmateriaal voor kleuters • overdekte speelruimte en binnenspeelruimte • interculturele opvoeding • structureel samen leren (SSL), contract– en hoekenwerk, differentiatie, … • experimenteerkoff er i.v.m. techniek voor de kleuters en technobos voor de lagere school • bibliotheekbezoek: leesprojecten • sportieve school-begeleid zwemmen-uitgeruste gymzaal • bos– en zeeklassen voor 5de en 6de leerjaar • ervaringsgerichte verkeersopvoeding • milieuzorg op school (MOS), Mobi • duurzame school (DUS) - D.O.O.S. • schoolnieuws via geüpdatet en geactualiseerde schoolwebsite • maandelijkse nieuwsbrief • spel– en speelprojecten, speeltuigen, speelkoffers • warme maaltijden • naschoolse opvang L-kids • actieve ouderraad • naschoolse balsportinitiatie

Openklasdagen met mogelijkheid tot inschrijven 29 augustus 2012 24 oktober 2012 19 december 2012 27 maart 2013 8 mei 2013 alle dagen van 10u30 tot 11u30

inschrijven kan je nog elke werkdag van dit schooljaar of tijdens de zomervakantie op de volgende data: • van 2 t.e.m. 6 juli 2012 telefonisch • van 27 t.e.m. 31 augustus 2012 van 18u tot 20u zonder afspraak • op 1 september van 10u tot 12u zonder afspraak

Kom je graag langs of wil je meer informatie, neem dan tijdig contact op.

inschrijvingsdata • elke schooldag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u • van 1 juli tot 6 juli 2012 elke werkdag van 10u tot 13u • van 20 tot 31 augustus elke werkdag van 10u tot 12u en van 18u tot 20u Iedereen van harte welkom !

een school met oog voor de natuur een school waar gefeest wordt een school vol techniek

meer info Sint-Martinusbasisschool dorpsstraat 18 - lubbeek tel. 016 63 42 78 fax 016 63 23 76 www.sintmartinusschool.be

28

Infoblad-juli-aug_2012.indd 28

14/06/2012 18:43:18


Gemeentelijke basisschool de Stip linden-binkom

meer info Gemeentelijke basisschool Pellenberg kerkplein 2 - Pellenberg tel. 016 46.02.28. 0478 47 32 51 schoolpellenberg@skynet.be www.gbslubbeek.be

GbS Pellenberg is... • een milieubewuste school met degelijke moS – werking • een ruime speelplaats met aange past speelgoed en kleuterfietsjes • toekomstgericht en gedifferen tieerd onderwijs gebaseerd op de nieuwste leerplannen • voor het eerst naar school in een ruim en gezellig peuterklasje met klaspop jules • voor – en naschoolse ‘gemelde’ opvang. ‘s morgens vanaf 7u en ‘s avonds tot 19u. • eigen schoolbus • warme maaltijden en soep tegen een voordelige prijs • dynamisch oudercomité • actief zorgbeleid o.l.v. zorgcoördinator en i.s.m. Clb • mogelijkheden tot ouderparticipatie • wekelijks turnles en sportieve naschoolse activiteiten vanaf de kleuterschool • de wereld ontdekken d.m.v. uitstapjes, projecten, beverlezen, zee- en sneeuwklassen (zonder verplichting), eigen computerlokaal, bibliotheekbezoek,… • een toffe school waar alle kinderen welkom zijn!

Naar school in eigen dorp. Naar school in “ De Stip” ! Uw kind, onze zorg! Worden wie je echt bent, door eigentijds kwalitatief onderwijs We laten je groeien tot een grote, felgekleurde stip, om sterk en zelfstandig in het leven te staan!

Inschrijvingen • de eerste week van juli na afspraak op 016 28 40 30 • 27 tot 31 augustus telkens van 18u tot 20u • op zaterdag 1 september van 10u tot 12u

Opendeur met BBQ in Linden op 31 augustus van 17u tot 20u

Waarom de STiP een heel goede keuze is: • aandacht voor iedereen zijn geen loze woorden • met een zorgbeleid om” u “tegen te zeggen • klasoverschrijdende projecten • gebruik van nieuwe leermethodes en onderwijsmiddelen • leerkrachtenteam dat regelmatig bijschoolt om up-to-date te blijven van de nieuwste onderwijsontwikkelingen • goede voorbereiding op het middelbaar onderwijs • aparte speelplaats kleuters met heel wat spelmateriaal • leerlingenraad • iCt-initiatie vanaf de kleuterklas • theater op school • medialokaal • bibliotheekbezoek • bezoek verkeerspark • Warme maaltijden • voor-en naschoolse opvang • naschoolse sport • Watergewenning vanaf de derde kleuterklas • extra-muros • moS-school

meer info

meer info

GBS “De Stip” Linden martelarenplaats 1 3210 linden tel. 016 28 40 30 schoollindenbinkom@skynet.be www.gbslubbeek.be

GBS “De Stip” Binkom Schoolstraat 2 3211 binkom tel. 016 63 11 54 schoollindenbinkom@skynet.be www.gbslubbeek.be 29

Infoblad-juli-aug_2012.indd 29

14/06/2012 18:43:22


milieu

Naaldcontainer verplicht Injectienaalden in naaldcontainertje gratis naar het containerpark Injectienaalden zijn gevaarlijk afval! Breng ze daarom in een naaldcontainer naar je containerpark. Ze worden er gratis aanvaard en vervolgens veilig verwerkt. Bovendien is het verboden naalden bij het restafval te gooien of in de pmd-zak te stoppen. Een naaldcontainertje is een handig klein containertje waarin gebruikte injectienaalden, insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten veilig kunnen opgeborgen worden. Particulieren zijn verplicht hun gebruikte injectienaalden in een naaldcontainertje af te geven op het containerpark. Ze mogen niet bij het restafval gegooid worden en ook niet in de pmd-zak. Diabetici en andere naaldgebruikers krijgen vanaf nu bij het inleveren van

hun gebruikte naalden op het containerpark telkens gratis een nieuw naaldcontainertje mee. Naalden verpakt in een lege glazen bokaal, plastic fles of doos worden niet meer aanvaard op het containerpark vanaf 1 augustus 2012. Haal dus snel je containertje af op het containerpark. De naaldcontainers die EcoWerf ter beschikking stelt, zijn uitsluitend voor particulieren bedoeld. Gebruikte injectienaalden van dokters of thuisverpleging zijn bedrijfsafval en moeten volgens de OVAM verplicht door de zorgverstrekkers zélf worden meegenomen.

gemeentebestuur Freddy Vranckx burgemeester, burgerlijke stand, bevolking, openbare werken, politie, veiligheid, rampenplan, middenstand, economie KMO, personeel, mobiliteit, informatie en ICT • burgemeester@lubbeek.be • Binkomstraat 1, Lubbeek tel. 016 63 28 33 • spreekuur: op afspraak in het ­gemeentehuis tel. 016 47 97 71 Martine Vanbever eerste schepen, leefmilieu, cultuur, internationale aangelegenheden, jeugd en ACE • martine.vanbever@lubbeek.be • spreekuur: op afspraak in het ­gemeentehuis tel. 016 47 97 82

Gilberte Muls tweede schepen, onderwijs, landbouw, dierenwelzijn, streekontwikkeling, kinderopvang, volksgezondheid, welzijn, senioren, jeugdmuziekschool, toerisme en feestelijkheden • gilberte.muls@lubbeek.be • Heideken 3, Lubbeek GSM 0495 25 48 86 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis tel. 016 47 97 81 Hilke Verheyden derde schepen • hilke.verheyden@lubbeek.be • Kraaiwinkelstraat 11, Lubbeek tel. 016 62 15 97 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis

Paul Hugaerts vierde schepen, ruimtelijke ordening en stedenbouw, begroting en financiën, huisvesting en erediensten • paul.hugaerts@lubbeek.be • Slijkstraat 77, Pellenberg GSM 0475 36 36 10 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis tel. 016 47 97 84 Ivan Vanderzeypen vijfde schepen, sport, kerkhoven, infrastructuur onderhoud gebouwen en waterlopen • ivan.vanderzeypen@lubbeek.be • Brusselstraat 6, Binkom GSM 0473 85 26 33 • spreekuur: donderdag van18u tot 19u30 in het gemeentehuis tel. 016 47 97 83

30

Infoblad-juli-aug_2012.indd 30

14/06/2012 18:43:25


contact

beleid

• Gemeentehuis Gellenberg 16, 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 Fax 016 47 97 01 info@lubbeek.be - www.lubbeek.be

Gemeenteraden en commissies De volgende gemeenteraad vindt plaats op: • woensdag 5 september 2012

Openingsuren gemeentehuis elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u donderdagavond: 17u30 tot 19u45

De volgende commissies vinden plaats op: • dinsdag 21 augustus 2012 • woensdag 22 augustus 2012

Sluitingsdagen gemeentehuis en werkplaats vrijdag 29 juni - personeelsuitstap woensdag 11 juli - feest van de Vlaa mse Gemeenschap woensdag 15 augustus 2012. - O.L.V. Hemelvaart Sluitingsdagen POB raadpleeg www.lubbeek.be

• Burgerzaken tel. 016 47 97 10 burgerzaken@lubbeek.be

• Personeel tel. 016 47 97 75 personeelsdienst@lubbeek.be

• Cultuur tel. 016 47 97 21 cultuur@lubbeek.be

• Secretariaat tel. 016 47 97 70 secretariaat@lubbeek.be

• Duurzame ontwikkeling tel. 016 47 97 52 duurzaamheid@lubbeek.be

• Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

• Financiële zaken tel. 016 47 97 60 dienstfinancien@lubbeek.be

• Stedenbouw tel. 016 47 97 30 stedenbouw@lubbeek.be

• Jeugd tel. 016 47 97 22 jeugddienst@lubbeek.be • Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be • Onthaal en informatie tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be

De dagorde en verslagen vind je steeds terug op de website onder de rubriek bestuur. 

info Restaurantdienst van De Sleutel Het dienstencentrum De Sleutel heeft zijn eigen activiteitenkrant: “Het sleutelnieuws”. Daarin worden maandelijks de komende activiteiten overlopen en wordt er teruggeblikt op de voorbije maand. Maar je krijgt er ook een overzicht van de menu’s van het restaurant. Deze menu’s worden niet meer opgenomen in het gemeentelijk infoblad. Wens je “Het sleutelnieuws” thuis te ontvangen, geef dan je naam en adres door op het secretariaat van het dienstencentrum.

De burelen van het dienstencentrum De Sleutel zijn gesloten op woensdag 11 juli en van 15 augustus t.e.m. 22 augustus. Het Ocmw sluit op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus 2012.

31

Infoblad-juli-aug_2012.indd 31

14/06/2012 18:43:29


contact GEMEENTELIJKE WERKPLAATS Bollenberg 86 3210 Lubbeek tel. 016 31 63 10 fax 016 31 63 11 openbarewerken@lubbeek.be Openingsuren elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u BIBLIOTHEEK • Hoofdbibliotheek Lubbeek Binkomstraat 12 3210 Lubbeek tel. 016 63 17 34 lubbeek@bibliotheek.be

Openingsuren maandag: 16u tot 19u dinsdag: 10u tot 12u en 16u tot 19u woensdag: 14u tot 18u donderdag: 18u tot 20u vrijdag: 10u tot 12u zaterdag: 14u tot 18u

• Uitleenpost Linden Martelarenplaats 1 (oud gemeentehuis) tel. 016 58 07 33

Openingsuren woensdag: 14u tot 16u vrijdag: 17u tot 19u zaterdag: 10u tot 12u

• Uitleenpost Pellenberg Lostraat 10 bus 1 tel. 016 46 36 07

Openingsuren maandag: 16u tot 18u woensdag: 14u tot 16u zaterdag: 10u tot 12u

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG • IBO Lubbeek Dorpsstraat 2B 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98

tel. 016 25 64 98 coördinator Ibo.lkids@lubbeek.be •

IBO Binkom Schoolstraat 3211 Binkom tel. 016 63 11 54

• Gemelde kinderopvang Pellenberg Kerkplein z/n 3212 Pellenberg tel. 016 65 17 55 • Gemelde kinderopvang Linden Martelarenplaats 1 3210 Lubbeek (ingang wolvendreef ) tel. 016 28 40 37 LOKALE POLITIE Gellenberg 18 3210 Lubbeek tel. 016 63 43 63 fax 016 64 04 48 – 016 64 03 56 info@pzlubbeek.be wijklubbeek@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be WERKWINKEL ‘DE DRIE BEKEN’ Gellenberg 16 3210 Lubbeek VDAB tel. 016 46 87 10 fax 016 46 87 18 Openingsuren maandag t.e.m. vrijdag op afspraak, maandag- en woensdagvoormiddag: 9u tot 11u55 woensdag- en vrijdagnamiddag: gesloten PWA tel. 016 47 97 06 fax 016 47 97 01 Openingsuren dinsdag: 8u30 tot 11u55 en 12u30 tot 16u

vrijdag: 8u30 tot 11u55 OCMW Staatsbaan 126 3210 Lubbeek tel. 016 62 91 30 fax 016 62 14 78 Openingsuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u dinsdag en vrijdag van 13u tot 16u dinsdagavond van 17u tot 19u Op afspraak: maandagnamiddag, woensdag ganse dag en donderdagnamiddag SPORTHAL LUBBEEK Gellenberg 14 3210 Lubbeek tel. 016 63 29 71 fax 016 35 57 69 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 20u tot 21u CONTAINERPARK Bollenberg 3210 Lubbeek tel. 016 62 35 54 Openingsuren dinsdag tot vrijdag: 12u30 tot 19u30 zaterdag: 9u tot 16u ECOWERF tel. 0800 97 0 97 KRINGWINKEL SPIT tel. 016 26 09 21 Dierenbescherming De Schakel

Steenheuvelstraat 19 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 11 66 dbschakel@hotmail.com Vilbeluik tel. 053 64 02 11

32

Infoblad-juli-aug_2012.indd 32

14/06/2012 18:43:30


infoblad juli augustus 2012