Issuu on Google+

programma brochure 2013

lu b b e e k

gemeentelijke vakantiewerking 2013 voor Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom

Grabbel en Swap op het Plein Start inschrijvingen!

Inhoud Grabbel op het Plein Swap op het Plein Kledij & materiaal Wat nog tijdens de schoolvakanties Tussenkomst kostprijs Opmerkingen Contact

5 11 35 37 38 39 40

Wie wil deelnemen aan de Grabbel- en Swapactiviteiten moet zich vooraf schriftelijk inschrijven. Dit kan vanaf maandag 22 april 2013 door een bezoek te brengen aan de jeugddienst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni 2013 zijn er geen inschrijvingen. Vanaf maandag 1 juli 2013 hernemen de inschrijvingen. Dit kan dan elke dag in Linden op de Grabbel en Swap zelf gebeuren.

Inschrijvingsformulieren Grabbel en Swap op het Plein zie middenkatern

+ Gadget

www.lubbeek.be


13!

Gadget 20

e er een klein ook nu we n je e g ie d in s jv o ri o jesd rinsch leuke koek r bij de voo jaar is een jaren zal e it e d ij n rb a o v . o t n v e e dg oppe Net zoals d en. Het ga lfje in te st orzien word bruiken om je half e o v e ti n e tt a kan ge

aar!

Smullen m

Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Gellenberg 16 3210 Lubbeek D/ 2013/10.124/1

2


Inhoud Inhoud Grabbel op het Plein 1. Organisatie 2. Plaats en duur Grabbel op het Plein 3. Inschrijvingen 4. Prijsbepaling en wijze van betaling 5. Annuleringen en terugbetalingen 6. Dag- & weekindeling 7. Leeftijd 8. Verzekering 9. Begeleiding 10. Inzet van het deelnemende kind Swap op het Plein 1. Organisatie 2. Plaats en duur Swap op het Plein 3. Inschrijvingen 4. Kostprijs 5. Annuleren / afwezigheid / aanwezigheid 6. Leeftijd 7. Dag- & weekindeling 8. Verzekering 9. Begeleiding 10. Aandachtspunten 11. Inschrijfsysteem 12. Activiteiten Start-to-Swap: Kick-off Costa Del Crea: The Dreamcatcher & Co Bobbejaanland OcĂŠade Expeditie Masterchef Bowling Juli Broodje Swap Deluxe SensitiviĂŤ: Het Land dat je Zintuigen prikkelt Phantasialand Game Nation @ the Movies: de tee-vee fabriek Plopsa De Panne Subtropisch zwemmen - Erperheide

3 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24

n g 11 juli e Donderda tus s g 15 augu donderda ! p vandaag Geen Swa 3


Uniporc NV: de ontbijtcentrale Klimmen & Speleo Fièsta Tropical Bellewaerde Frietje-Kinepolis-met-mayo Bongo-Bon Swap Experience Monopoly Battle Duistere moord op Slot Swaenesteyn Walibi Koninklijk Kasteel Arrangement 2013 - Efteling 2-Daagse Bowling Augustus Vettige Swa(p) en Voze Jozianne  Landgraaf SnowWorld OcÊade Big Buzz Bicky Day: The Sequel 10de Swapmarathon De Efteling - Wereld vol wonderen Extra activiteit Swap - Memorial Van Damme Kledij & materiaal Wat nog tijdens de schoolvakanties? Tussenkomst kostprijs jeugdwerking Opmerkingen Contact

4

24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32-33 33 34 35 37 38 39 40


Grabbel op het Plein 1. Organisatie De praktische uitwerking en de algemene coรถrdinatie van de Grabbel op het Plein gebeurt door de jeugddienst. Hier kan je steeds terecht met eventuele vragen omtrent de werking. Opmerkingen en suggesties zijn uiteraard ook welkom. Contactpersoon van dienst: Bart Nijs, jeugdconsulent Gellenberg 16, 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 22 Bij afwezigheid kan je voor dringende vragen contact opnemen met onze administratie op het gemeentehuis. Dit kan telefonisch op de volgende nummers 016 47 97 21 en 016 47 97 24. Opgelet! Tijdens de duur van de Grabbel op het Plein, is de jeugddienst bereikbaar op het volgende telefoonnummer 016 28 40 38.

2. Plaats en duur Grabbel op het Plein De Grabbel op het Plein zal plaatsvinden in het centrum van Linden, in en rond de nabije omgeving van de gemeentelijke basisschool en de omliggende speelterreintjes en bossen. De Grabbel op het Plein zal zich over 7 weken spreiden.

week 1 week 2

maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2013 maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2013 (niet op donderdag 11 juli - feest van de Vlaamse Gemeenschap)

week 3 week 4 week 5 week 6 week 7

maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli 2013 maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli 2013 maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2013 maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2013 maandag 12 augustus t.e.m. woensdag 14 augustus 2013 (niet op donderdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart en vrijdag 16 augustus)

5


3. Inschrijvingen Mogelijkheid 1: Voorinschrijvingen Inschrijven kan eventueel op voorhand op de jeugddienst van de gemeente. Inschrijven gaat samen met betalen. Dit systeem sluit misverstanden in verband met betalingen of niet-betalingen uit. Wie wil deelnemen aan de Grabbelactiviteiten moet zich schriftelijk inschrijven. Dit kan vanaf maandag 22 april 2013 door een bezoek te brengen aan de jeugddienst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (terug te vinden op de achterzijde van deze brochure). Mogelijkheid 2: Daginschrijvingen De dag zelf kan er ingeschreven worden in Linden. Graag vragen we om dit ten laatste een kwartiertje vóór de aanvang van de activiteiten te doen (8u45).

4. Prijsbepaling en wijze van betaling (Voorinschrijvingen zijn slechts mogelijk tot vrijdag 21 juni 2013)

vooreerste inschrijvingen kind*

MA

DI

WO

DO

VR

€7

€7

variabel per uitstap

€7

€7

vanaf het tweede kind ­binnen één gezin

Vanaf het tweede kind binnen 1 gezin, dat deelneemt aan de Lubbeekse vakantiewerking, bedraagt de deelnameprijs 1 euro per dag minder. Deze optie valt weg tijdens de daginschrijvingen.

meerdere deelnames

Vanaf 25 vooraf ingeschreven dagen per d ­ eelnemer wordt er een reductie voorzien van 0,25 euro per ingeschreven dag. Deze reductie is enkel geldig bij voorinschrijvingen en kan later niet gecombineerd worden met eventueel b ­ ijkomende daginschrijvingen.

dagalle inschrijvingen kinderen*

€7

€7

variabel per uitstap

€7

€7

* kinderen van buiten Lubbeek en niet schoolgaand in Lubbeek, dienen contact op te nemen met de jeugddienst betreffende de deelnameprijzen. Bij voorinschrijvingen krijg je een zeer leuk cadeautje mee naar huis!

6


Woensdag uitstappen woensdag 3 juli 2013

alle leeftijdsgroepen

Bobbejaanland

€ 20

woensdag 10 juli 2013

4 tot 5-jarigen

Tover- en Speelstad

€ 14

6 tot 11-jarigen

Provinciale Grabbeldag € 14

woensdag 17 juli 2013

alle leeftijdsgroepen

Plopsa De Panne

€ 20

woensdag 24 juli 2013

4 tot 8-jarigen

‘t Groenhof

€ 17

9 tot 11-jarigen

Bellewaerde

€ 17

4 tot 7-jarigen

Plopsa Indoor Hasselt

€ 17

8 tot 11-jarigen

Walibi

€ 17

woensdag 7 aug 2013

alle leeftijdsgroepen

Molenheide

€ 14

woensdag 14 aug 2013

alle leeftijdsgroepen

De Efteling

€ 20

woensdag 31 juli 2013

Belangrijk! • • • • •

Inschrijfvrije week: van maandag 24 juni t.e.m. vrijdag 28 juni 2013 gebeuren er geen inschrijvingen. Op maandag 1 juli 2013 hernemen de inschrijvingen. Dit kan dan elke dag in Linden op de Grabbel zelf gebeuren. Inschrijven gaat samen met betalen. Geen betaling via overschrijving. Bij daginschrijvingen heb je geen reducties.

Sociaal tarief

Er kan een korting van 50 % (sociaal tarief ) verkregen worden voor deelname aan de Grabbel & Swap op het Plein, cumuleerbaar met de andere kortingen. Ouders die menen in aanmerking te komen voor sociaal tarief, kunnen dit aanvragen door volgende documenten binnen te brengen op de jeugddienst: een gemotiveerd verzoek en een recent fiscaal attest. Eénoudergezinnen dienen ook een recent bewijs van gezinssamenstelling of bewijs van co-ouderschap voor te leggen.

7


Fiscaal attest Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Dit wil zeggen dat het inschrijvingsgeld om deel te nemen aan de Grabbel op het Plein afgetrokken kan worden van de belastingen. Hiervoor zal je tijdig de nodige attesten ontvangen.

5. Annuleringen en terugbetalingen • Wijzigingen en annuleringen zijn mogelijk tot uiterlijk één week voor de aanvang van de Grabbel op het Plein. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren. Bij annulering zal je de helft van het betaalde bedrag teruggestort krijgen. Er kan dus geannuleerd worden tot vrijdag 21 juni 2013. Nadien zullen er geen terugbetalingen meer gebeuren, tenzij er schriftelijk verwittigd wordt met een medisch attest waaruit blijkt dat het kind niet in staat is om deel te nemen aan de activiteiten. Bij voorlegging van een medisch attest zal het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald worden. Het indienen van dit attest is slechts mogelijk tot 1 week na het beëindigen van de Grabbel op het Plein. Alle medische attesten worden in de loop van de vakantie verzameld. Na de Grabbelperiode worden deze overgemaakt aan de desbetreffende dienst. Dit wil zeggen dat de terugbetalingen ten vroegste eind september zullen gebeuren. • Vergeet bij een annulering niet het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder te vermelden waarop het bedrag kan teruggestort worden.

6. Dag- & weekindeling Dagindeling 7u45 tot 9u 9u tot 10u30 10u30 tot 10u45 10u45 tot 12u 12u tot 13u 13u tot 16u 16u tot 17u30

ochtendopvang met toezicht activiteiten voor alle groepen tijd voor half elfje (kinderen kunnen een zelf meegebracht koekje en/of drankje nuttigen) activiteiten voor alle groepen deelnemers eten hun lunchpakket ter plaatse op activiteiten voor alle groepen avondopvang met toezicht (tijdens dit toezicht vinden er geen georganiseerde activiteiten meer plaats)

Wij vragen de ouders deze dagindeling te respecteren. Enkel de kinderen die beschikken over een schriftelijke toelating van de ouders mogen de Grabbel op het Plein tijdens de middagpauze of na de activiteiten zonder begeleiding verlaten.

8


Weekindeling Doorgaans heeft een Grabbelweek een vast patroon. Wat wil zeggen dat bepaalde ogenblikken gereserveerd worden voor enkele vaste rubrieken zoals knutselen, een groot spel, ... Maandagvoormiddag Deze voormiddag is hét moment om kennis te maken met elkaar. Kennismaken met kameraadjes van je eigen groep en ook kennismaken met je monitoren, die jullie gedurende een ganse week zullen begeleiden. Woensdag Woensdag is dé vaste dag om op uitstap te gaan. Elk kind dat aanwezig is op woensdag, neemt deel aan de uitstap. Er worden geen alternatieve activiteiten gepland. We laten Linden achter ons en we stappen de wereld tegemoet. De bus op … en wijle weg! De uitstappen zijn steeds afgestemd op de leeftijdsgroep. Let op! Het uur van thuiskomst kan lichtjes afwijken van het vooropgestelde uur. Dit is uiteraard afhankelijk van het verkeer.

7. Leeftijd Er wordt gewerkt in verschillende leeftijdsgroepen: De 12 tot 15-jarigen kunnen deelnemen aan de Swap op het Plein. 4-jarigen

5-jarigen

6-jarigen

7-jarigen

8-jarigen

9-jarigen

10-jarigen

11-jarigen

8. Verzekering Elke Grabbelaar is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen (op voorwaarde dat de persoon is ingeschreven en dat hij/zij zich gedraagt naar de richtlijnen van de begeleiders). Wat wordt uitgesloten van de waarborg? Schade veroorzaakt aan kleding, brillen, uurwerken, persoonlijk speelgoed en juwelen, gsm, evenals schade ten gevolge van diefstal of verlies.

9


9. Begeleiding Per leeftijdsgroep worden er minstens 2 à 3 begeleiders voorzien. Voor bepaalde activiteiten kan er beroep gedaan worden op nog extra personen.

10. Inzet van het deelnemende kind De Grabbelactiviteiten worden voorbereid in functie van de leeftijd van de deelnemers. Van de deelnemer wordt verwacht actief deel te nemen aan de geplande activiteiten. Zaken zoals gameboys, gsm’s, iPods en dergelijke meer mogen niet meegebracht worden naar de Grabbel op het Plein.

Belangrijk! • Wees op tijd! Zorg dat je ongeveer 15 minuten voor de aanvang van de Grabbel op het Plein aanwezig bent. Zeker op woensdag! • Om 10u30 wordt er even tijd voorzien voor een half elfje. Deelnemers kunnen dan een zelf meegebracht koekje of drankje nuttigen. • Normaal gezien blijven alle deelnemers ‘s middags eten op de Grabbel op het Plein. Een lunchpakket (boterhammen en drank) moet zelf meegebracht worden. • Wanneer er uitstappen gedaan worden, kan het uur van thuiskomst lichtjes afwijken van het vooropgestelde uur. Dit is uiteraard afhankelijk van het verkeer. • Vergeet niet dat vakantie voor ravotten en spelen staat. Pas dus je kledij aan. • De ouders worden niet automatisch bij elke afwezigheid verwittigd. • Tijdens de duur van de Grabbel op het Plein verlaat niemand de activiteit, tenzij met een schriftelijke toelating.

10


Swap op het Plein 1. Organisatie De praktische uitwerking en de algemene coรถrdinatie van de Swap op het Plein gebeurt door de jeugddienst. Hier kan je steeds terecht met eventuele vragen aangaande de werking. Opmerkingen en suggesties zijn uiteraard ook welkom. Contactpersoon van dienst: Bart Nijs, jeugdconsulent Gellenberg 16, 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 22 Bij afwezigheid kan je voor dringende vragen contact opnemen met onze administratie op het gemeentehuis. Dit kan telefonisch op de volgende nummers 016 47 97 21 en 016 47 97 24. Opgelet! Tijdens de duur van de Grabbel op het Plein, is de jeugddienst bereikbaar op het volgende telefoonnummer 016 28 40 38.

2. Plaats en duur Swap op het Plein Het verzamelpunt van de Swap op het Plein is de speelplaats van de gemeentelijke basisschool van Linden (zo staan we veilig uit de weg van passerende voertuigen). Dit wil echter niet zeggen dat de activiteiten steeds hier zullen plaatsvinden, maar wel dat we hier bij elkaar komen om van hieruit verder de wijde wereld tegemoet te trekken. De Swap op het Plein zal zich over 7 weken spreiden. Voor 2013 betekent dit concreet: week 1 week 2

maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2013 maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2013 (niet op donderdag 11 juli - feest van de Vlaamse Gemeenschap)

week 3 week 4 week 5 week 6 week 7

maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli 2013 maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli 2013 maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2013 maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2013 maandag 12 augustus t.e.m. woensdag 14 augustus 2013 (niet op donderdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart en vrijdag 16 augustus)

11


3. Inschrijvingen Wie wil deelnemen aan de Swapactiviteiten moet zich vooraf inschrijven. Dit kan enkel vanaf maandag 22 april 2013 door een bezoek te brengen aan de jeugddienst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (terug te vinden op de achterzijde van deze brochure). Indien een activiteit volzet is, kan je je laten inschrijven op de wachtlijst. Het spreekt voor zich dat je op dat ogenblik nog niet voor de activiteit moet betalen, aangezien je nog niet weet of je er aan kan deelnemen. Vanaf het ogenblik dat er een plaats vrijkomt, nemen wij dan contact met je op. De dag zelf kan er eventueel nog ingeschreven worden, op voorwaarde dat je dit een half uur v贸贸r de activiteit begint doet 茅n onder voorbehoud dat er nog plaats is.

Opgelet! Inschrijfvrije week Van maandag 24 juni t.e.m. vrijdag 28 juni 2013 worden er geen inschrijvingen gedaan. Vanaf maandag 1 juli 2013 hernemen de inschrijvingen.Dit kan dan elke dag in Linden op de Swap zelf.

4. Kostprijs MA Swap categorie 1* eerste kind

DI

WO

DO

Variabele deelnamebijdrage, afhankelijk van de geplande activiteit

vanaf het tweede kind 颅

Vanaf het 2de kind binnen 1 gezin, dat deelneemt aan de vakantiewerking, bedraagt de deelnameprijs bij Swapvoorinschrijvingen 0,50 euro per dag minder.

meerdere deelnames

Vanaf 25 vooraf ingeschreven dagen per deelnemer wordt er een reductie voorzien van 0,25 euro per ingeschreven dag. Deze reductie is enkel geldig bij voorinschrijvingen en kan later niet gecombineerd worden met eventueel bijkomende daginschrijvingen.

Swap categorie 2* alle kinderen

Variabele deelnamebijdrage, afhankelijk van de geplande activiteit (1,00 euro meer dan deelnemers van cat. 1)

*Categorie 1: inwoners van Lubbeek of kinderen van buiten Lubbeek, maar wel schoolgaand in Lubbeek **Categorie 2: kinderen van buiten Lubbeek en niet schoolgaand in Lubbeek

Bij voorinschrijvingen krijg je een zeer leuk presentje mee naar huis!

12

VR


Belangrijk! • Inschrijfvrije week: van maandag 24 juni t.e.m. vrijdag 28 juni 2013 gebeuren er geen inschrijvingen. • Op maandag 1 juli 2013 hernemen de inschrijvingen. Dit kan dan elke dag in Linden op de Swap zelf gebeuren. • Inschrijven gaat samen met betalen. • Geen betaling via overschrijving. • Bij daginschrijvingen heb je geen reducties.

5. Annuleren / afwezigheid / aanwezigheid • Ben je plots verhinderd, verwittig ons dan (dit kan telefonisch)! Een andere Swapper neemt graag jouw plaats in. • Wijzigingen en annuleringen zijn mogelijk tot uiterlijk één week voor de aanvang van de Swap op het Plein. Deze dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Bij annulering ontvang je de helft van het betaalde bedrag terug. Er kan dus geannuleerd worden tot vrijdag 21 juni 2013. Na deze datum zullen er geen terugbetalingen meer gebeuren, tenzij er schriftelijk verwittigd wordt met een medisch attest waaruit blijkt dat de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan de activiteiten. Bij voorlegging van een medisch attest zal het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald worden. Het indienen van dit attest is slechts mogelijk tot 1 week na het beëindigen van de Swap op het Plein. Bezorg dit bewijs aan de jeugddienst. Vergeet het rekeningnummer + de naam van de rekeninghouder niet te vermelden, zodat het inschrijvingsgeld kan terugbetaald worden. Alle medische attesten worden gedurende de loop van de vakantie verzameld. Na de Swapperiode worden deze overgemaakt aan de desbetreffende dienst. De terugbetalingen kan ten vroegste eind september gebeuren. • Zonder voorafgaande verwittiging kan men zich niet door een andere persoon laten vervangen. Indien je tweemaal niet naar een activiteit komt waarvoor je ingeschreven was (zonder vooraf te verwittigen), dan kan je voor de verdere vakantie geschrapt worden. De ouders worden niet automatisch bij elke afwezigheid verwittigd. Na de tweede onwettige afwezigheid kunnen de ouders wel gecontacteerd worden. De deelnemer wordt voor de overige ingeschreven activiteiten geschorst. In deze gevallen worden geen terugbetalingen gedaan. • Tijdens de Swap op het Plein verlaat niemand de activiteit.

13


6. Leeftijd Iedereen van 12, 13, 14 en 15 jaar kan naar de Swap op het Plein komen.

7. Dag- & weekindeling Elke Swapper kan vanaf 7u45 terecht op de werking. Dit wil niet zeggen dat er steeds activiteiten aangeboden worden vanaf dit moment, maar wel dat er begeleiders aanwezig zijn om de vroege vogels op te vangen. Indien de activiteiten vroeger dan 7u45 van start gaan (bijvoorbeeld bij een verre daguitstap) dien je uiteraard op het vroegere afgesproken uur aanwezig te zijn. Indien de activiteiten een einde nemen vóór 17u30, kan je wel tot 17u30 aanwezig blijven. Hiervoor worden de nodige maatregelen getroffen. Op maandagvoormiddag staan de Swapdeuren open van 7u45 tot 13u. Er zullen geen geplande activiteiten plaatsvinden, maar je kan wel steeds terecht in onze Swap-Home voor een activiteit met de begeleiders, een rustige babbel, enz. Op maandagvoormiddag maken we er een rustig moment van zodat we kunnen bekomen van het weekend. Iedereen van harte welkom!

8. Verzekering Elke Swapper is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, op voorwaarde dat je bent ingeschreven en je je gedraagt naar de richtlijnen van de begeleiders. Wat wordt uitgesloten van de waarborg? Schade veroorzaakt aan kleding, brillen, uurwerken, juwelen, gsm, gameboys, iPods, ‌ , evenals schade ten gevolge van diefstal of verlies. Laat luxe artikelen dus thuis!

9. Begeleiding Een groepje van ervaren, dynamische begeleiders zorgt ervoor dat alle activiteiten naar behoren verlopen.

14


10. Aandachtspunten • • •

Zorg ervoor dat je het nodige materiaal om deel te nemen aan een bepaalde activiteit meebrengt (indien nodig). Indien bepaalde activiteiten met de fiets plaatsvinden, neemt elke deelnemer ook effectief deel met de fiets. Zorg ervoor dat je ongeveer 15 minuten voor het begin van de activiteit aanwezig bent. Wanneer er uitstappen gedaan worden, kan het uur van thuiskomst lichtjes afwijken van het vooropgestelde uur. Dit is uiteraard afhankelijk van het verkeer. Indien de bus tijdens de terugreis sneller in Linden is dan voorzien, mogen deelnemers die op eigen kracht naar de Swap komen onmiddellijk na aankomst van de bus naar huis gaan. Deelnemers die afgehaald worden, moeten op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool wachten. • Vergeet niet dat Swap op het Plein voor fun & ambi staat. Pas dus je kledij aan. ‘s Middags blijft iedereen ter plaatse eten. De regel is dat een lunchpakket en drankjes zelf moeten meegebracht worden. Indien er eten voorzien wordt door de organisatie, zal dit duidelijk vermeld worden. Dit is steeds zeer duidelijk terug te vinden onder de rubriek “Lunchpakket & drank?”. Roken, alsook elke andere vorm van gebruik van stimulerende middelen, is ten strengste verboden, zowel op de Swap als daarbuiten. Als er toch vastgesteld wordt dat deze middelen gebruikt worden voor, tijdens en/of na de werking van de Swap op de terreinen van de gemeente, zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. In beslag genomen goederen worden vernietigd. Bij niet naleving van deze regel, zal de toegang tot de werking geweigerd worden, ongeacht men ingeschreven is of niet. Gsm is niet nodig op de Swap. De begeleiders kunnen steeds iemand verwittigen indien nodig. Ook andere zaken zoals bijvoorbeeld iPods kan je gerust thuis laten. • Indien je om bepaalde redenen de Swap dient te verlaten tijdens de uren van de werking, dien je hiervoor steeds de schriftelijke toelating van je ouders te hebben.

15


11. Inschrijfsysteem Ook in 2013 werken we met het reeds gekende ticketsysteem. We zetten hieronder even de verschillende stappen om je in te schrijven. 1. Je maakt een keuze uit de verschillende activiteiten en duidt op het inschrijvingsformulier (in het midden van deze brochure) aan waarvoor je je wilt inschrijven. Met deze volledig ingevulde fiche kom je naar de jeugddienst (uiteraard tijdens de openingsuren). 2. Wij schrijven je in voor de gekozen activiteiten. Bij betaling van de activiteiten ontvang je per activiteit een Swap-Ticket. Dit moet je goed bijhouden, want je moet het de dag van de activiteit afgeven aan de begeleiders. Op elk ticket staat ook nog eens extra informatie omtrent uren, verzamelplaats, mee te brengen materiaal, enz. Er is ook plaats voorzien voor je eigen naam en adres. Vul deze gegevens zelf in! 3. Geen ticket kunnen tonen = probleem! Geen paniek: de tickets zullen groot genoeg zijn, zodat je ze niet (of moeilijk) kan verliezen. 4. Voor bijkomende inschrijvingen krijg je gewoon een extra ticket dat je bij je andere tickets voegt.

Opmerkingen en suggesties i.v.m. Swap op het Plein

Terug te sturen naar: Jeugddienst Lubbeek, Bart Nijs, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

16


12. Activiteiten

Loop ‘m niet voorbij...

17


Start-to-Swap: Kick-off maandag 1 juli 2013 Het “Start-to-…”-programma wordt steeds populairder en uitgebreider. Dit jaar gaan we zelfs van start met het allernieuwste en meest coole programma in deze reeks, namelijk de “Start-to-Swap”. Op de allereerste dag van de zomervakantie geven we het startschot. Het wordt een ware onderdompeling in jouw Swapbestaan! Van beginner tot ervaren rot in het vak.

Uur 13u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 5 euro Lunchpakket & drank? Nodig indien je vanaf ’s ochtends komt.

Costa Del Crea: The Dreamcatcher & Co dinsdag 2 juli 2013 De Dreamcatcher komt oorspronkelijk van de Chippewa indianen. Dit web met kralen vangt de positieve levenskrachten van de zon en weert op deze manier de boze krachten af. In ons ‘Costa Del Crea Knutselatelier’ gaan we aan de slag om dit wonderbaarlijk toestel zelf in elkaar te steken. Maar, het Knutselatelier is zoveel meer! Enkel een stel handige handen is nodig om met de mooiste creaties huiswaarts te keren.

18

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Een oud wegwerpvoorwerp naar keuze dat je niet meer nodig hebt.


Bobbejaanland woensdag 3 juli 2013 Speedy Bob, El Rio, Indiana River, Revolution, Typhoon, El Pãso, Sledgehammer, Junior Coaster, Bob Express, Fly Away, Santa Maria, Wild Water Slide, Okidoki, Dreamcatcher, Desperado City, Banana Battle, … .

Uur 8u tot 18u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Lichtaart, Kasterlee Max. 75 deelnemers Prijs 20 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Droge kledij en een handdoek. Er zijn attracties waar je héél nat in kan worden.

Océade donderdag 4 juli 2013 Océade biedt een tropisch kader en een temperatuur van 30° gans het jaar door. Het grootste golfslagbad van België met verschillende types golven om de 30 minuten én bovendien is er nog een aquafunhouse, een snelstroomkreek, de woelige wateren, de geisers, de jetstreams, … .

Herhaald cces ! wegens su

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Bruparck, Brussel Max. 35 deelnemers Prijs 16 euro

Bij deelna me aan deze activ iteit: verplicht k unnen zwemmen !

Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek.

19


Expeditie Masterchef vrijdag 5 juli 2013 Hij is terug van weggeweest! Tijdens de Swap van 2010 gooide hij definitief de keukenhanddoek in de gootsteen, maar,… zeg nooit: “Nooit”. Want deze zomer staat hij er weer. Beter, gewaagder, lekkerder en verfijnder dan ooit. De Masterchef daagt ons dit jaar op verplaatsing uit om een zo verfijnd mogelijk gerecht op tafel te toveren.

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden - Lubbeek Max. 30 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Fiets en fietsslot, een reep chocolade naar keuze, een appel en 2,50 euro.

Bowling Juli Sinds jaar en dag één van onze vaste tradities! Een strike of spare? Of, misschien wel helemaal niets. Het ultieme spel. Twee beurten, twee ballen, twee goede worpen … . Bowling met de Swap op het Plein!

maandag 8 juli 2013 Uur 12u45 tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Bowling A2 Max. 50 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Nodig indien van je vanaf ‘s ochtends komt.

Niet vergeten! Fiets en fietsslot, extra drankjes voor na het fietsen en eventueel een beetje geld voor een drankje of een versnapering tijdens het bowlen. 20


└┴┘

2013

= └┴┴┴┘euro

vrijdag 05.07 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08

BC

└┴┴┴┘

Inschrijvingsnummer:

* reductie van 0,25 euro per dag bij meer dan 25 ingeschreven dagen per deelnemer. De reductie kan niet gecombineerd worden met eventuele bijkomende voor- en/of daginschrijvingen.

CASH

└┴┘dagen x└┴┴┴┘euro = └┴┴┴┘euro = └┴┴┴┘euro └┴┘woensdagen 0,25* euro =└┴┴┴┘euro └┴┘dagen x Totaal =└┴┴┴┘euro

deelname grabbelfuif

5. Berekening: (in te vullen door de dienst)

Handtekening en naam inschrijver:

Datum: └┴┘

maandag dinsdag woensdag donderdag 01.07 02.07 03.07 04.07 08.07 09.07 10.07 11.07 15.07 16.07 17.07 18.07 22.07 23.07 24.07 25.07 29.07 30.07 31.07 01.08 05.08 06.08 07.08 08.08 12.08 13.08 14.08 15.08 deelname grabbelfuif op 12.08 van 19u tot 22u = 3 euro

De deelnemer schrijft in voor de volgende dagen:

4. Inschrijving

Rekeningnr/ IBAN: BE└┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘ Op naam van:

Naam van de persoon waarop het fiscale attest moet gemaakt worden:

3. Andere inlichtingen

• Foto’s Indien je bezwaar hebt wanneer er foto’s van je kind gebruikt worden voor gemeentelijke publicaties, is het verplicht om een recente foto van je kind mee te geven bij inschrijving. Op deze manier kunnen wij nadien je kind vrijwaren van publicatie.

• Activiteiten Grabbel op het Plein? De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Op woensdag gaan we steeds met iedereen op uitstap. Vandaar dat deze dag iets duurder is dan de andere. Je kan ook weer op voorhand inschrijven voor onze traditionele afsluitingsfuif.

• Kwanta kosta? Let wel: inschrijven is betalen! Enkel bij inschrijving in het gemeentehuis kan je met bancontact betalen, anders contant.


Inschrijvingsformulier Swap 1. Persoonlijke gegevens Naam deelnemer:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Adres:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Geboortedatum: └┴┘└┴┘└┴┘ Leeftijd: └┴┘ Rijksregister nummer: └┴┴┴┴┴┘└┴┴┘└┴┘ Naam papa:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Naam mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ tel. werk papa:

tel. werk mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

└┴┴┴┘ Hierop is steeds iemand te bereiken

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

tel. thuis:

tel. reserve:

(buren, grootouders, familie, …)

2. Medische gegevens Ben je onderhevig aan bepaalde zaken (bv. astma, allergie, suikerziekte, epilepsie, huidaandoening, hartkwaal, …): Moet je medicatie nemen? Zo ja, welke en in welke dosering?: Kan je minstens 25 m zwemmen (1 zwembadlengte):

� Ja

� Neen

3. Andere inlichtingen Rekeningnr/ IBAN: BE└┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘ Op naam van:

voor eventuele terugbetaling bij ziekte

Indien je kind de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft tijdens de werking van de Swap, � heb je recht op een fiscaal attest. Gelieve dit vakje aan te kruisen als dit het geval is. Indien je bezwaar hebt wanneer er foto’s van je kind gebruikt worden voor gemeentelijke publicaties, gelieve het vakje aan te kruisen. � Handtekening en naam inschrijver:

Reducties (enkel geldig voor deelnemers die in Lubbeek wonen of schoolgaand zijn in Lubbeek): • vanaf de 2de deelnemer binnen 1 gezin, die deelneemt aan de vakantiewerking, bedraagt de deelnameprijs bij voorinschrijvingen 0,50 euro per dag minder; • vanaf 25 vooraf ingeschreven dagen per deelnemer wordt er een reductie voorzien van 0,25 euro per ingeschreven dag. Deze reductie is enkel geldig bij voorinschrijvingen en kan later niet gecombineerd worden met eventueel bijkomende inschrijvingen.


activiteit Start-to-Swap: Kick-off

prijs €5

2 juli: 9u tot 16u 3 juli: 8u tot 18u30 4 juli: 9u tot 16u 5 juli: 9u tot 16u 8 juli: 12u45 tot 16u 9 juli: 9u tot 16 10 juli: 9u tot 16u30 12 juli: 7u15 tot 20u30 15 juli: 13u tot 16u 16 juli: 9u tot 16u 17 juli: 7u15 tot 19u 18 juli: 9u tot 17u30 19 juli: 9u tot 16u 22 juli: 12u45 tot 16u15 23 juli: 9u tot 16u 24 juli: 7u45tot 19u 25 juli: 9u tot 17u30 26 juli: 9u tot 16u 29 juli: 13u tot 16u 30 juli: 9u tot 16u 31 juli: 8u30 tot 18u30 1 aug + 2 aug van 7u15 (1 aug) tot 23u (2 aug) 5 aug: 12u45 tot 16u 6 aug: 9u tot 16u 7 aug: 8u30 tot 16u30 8 aug: 9u tot 16u 9 aug: 9u tot 16u 12+ 13 aug 12 aug: 9u tot 17u 12 aug: 17u tot 20u 12 aug: 20u tot 23u30 12 aug: 23u30 tot 1u 13 aug: 1u tot 8u30 13 aug: 8u30 tot 10u 13 aug: 10u tot 16u 12+13 aug: 9u tot 16u 14 aug: 7u15 tot 19u 6 sept: 17u tot 24u

Costa Del Crea: The Dreamcatcher & Co Bobbejaanland Océade Expeditie Masterchef Bowling Juli Broodje Swap Deluxe Sensitivië Phantasialand Game Nation @ the Movies: de tee-vee fabriek Plopsa De Panne Subtropisch zwemmen - Erperheide Uniporc NV: de ontbijtcentrale Klimmen en Speleo Fièsta Tropical Bellewaerde Frietje-Kinepolis-met-mayo Bongo-Bon Swap Experience Monopoly Battle Duistere moord op Slot Swaenensteyn Walibi Efteling 2-Daagse Koninklijk Kasteel Arrangement 2013 Bowling Augustus Vettige Swa(p) en Voze Jozianne Landgraaf SnowWorld Océade Big Buzz Bicky Day: The Sequel 10de Swapmarathon Swapactiviteiten Chill-out & eten Avondactiviteit Swapfuif Sleeping Swap Ontbijt Swapactiviteiten All-inclusive pakket De Efteling - Wereld vol wonderen Memorial Van Damme Totaal :

€8 € 20 € 16 €8 €8 €9 € 14 € 30 €7 €8 € 20 € 14 €8 €9 €8 € 20 €8 €7 €6 €8 € 20 € 70 €8 €8 € 28 € 16 €8 €7 €4 €3 €3 €2 €4 €7 € 25 € 25 €3

Berekening: (in te vullen door de dienst)

dagen x 0,25* euro = └┴┴┴┘

└┴┘ └┴┘ dagen

x 0,50** euro = └┴┴┴┘

Totaal = └┴┴┴┘

� BC � CASH Inschrijvingsnummer:

└┴┴┴┘

deelname

Topactiviteit

datum 1 juli: 13u tot 16u


Tel. reserve:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Tel. werk mama:

Kan je kind 25 m zwemmen (1 zwembadlengte)?

Moet je kind medicatie nemen? Zo ja, welke en in welke dosering? � Ja

2. Medische gegevens Moeten we bij je kind rekening houden met bepaalde aandoeningen? (bv. astma, allergie, suikerziekte, epilepsie, huidaandoening, hartkwaal, …):

� Neen

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

e mail:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘Hierop is steeds └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ iemand te bereiken (buren, grootouders, familie, …)

Tel. thuis:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Tel. werk papa:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Naam mama:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Naam papa:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Geboortedatum: └┴┘└┴┘└┴┘ Leeftijd: └┴┘ Rijksregister nummer: └┴┴┴┴┴┘└┴┴┘└┴┘

Adres:

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

1. Persoonlijke gegevens Naam deelnemer:

Inschrijvingsformulier Grabbel op het Plein

• Inschrijvingen? Inschrijven kan op voorhand op de jeugddienst tijdens de openings-uren van het gemeentehuis of tijdens de werking ter plaatse in Linden.

• Waar? Grabbel & Swap zullen de ganse periode plaatsvinden in het centrum van Linden.

• Wanneer? Beide werkingen zullen plaatsvinden van 1 juli 2013 tot en met 14 augustus 2013, steeds van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien van 7u45 tot 9u ‘s ochtends en van 16u tot 17u30 ‘s avonds. Voor de Swap kan hier soms van afgeweken worden. Dit kan je later terugvinden in de Swap brochure.

• Voor wie? Grabbel: van 4 tot 11 jaar. Swap: van 12 tot 15 jaar. (of vanaf zesde leerjaar)

Alles op een rijtje:


Broodje Swap Deluxe dinsdag 9 juli 2013 De geur van verse broodjes, heerlijk beleg, een sneetje kaas of fijne beenham, een schijfje komkommer en tomaat, wat fijne kruiden, een lekker drankje, … kortom alle ingrediënten voor een geslaagde pick-nick. Nadien kan je lekker relaxen in de whirlpool, het stoombad of je lekker laten gaan in de glijbanen van de Sportoase.

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden - Leuven Max. 30 deelnemers Prijs 9 euro Lunchpakket & drank? Lunchpakket is niet nodig. Voorzie wel extra drankjes. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek, muntstuk 2 euro voor de kastjes, fiets en fietsslot.

Sensitivië: Het Land dat je Zintuigen prikkelt woensdag 10 juli 2013 Op woensdag 10 juli 2013 verschijnt het land Sensitivië voor de eerste en enige keer op aarde. ‘s Ochtends gaan de exclusieve poorten van Sensitivië eenmalig open, om dan tegen de klok van vieren onherroepelijk terug voor eeuwig te verdwijnen. Verschillende personages, workshops en attracties stellen je zintuigen op de proef. Je wordt er zowel letterlijk als figuurlijk geprikkeld.

Uur 9u tot 16u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden - Kessel-Lo Max. 30 deelnemers Prijs 14 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden.

Niet vergeten! Fiets en fietsslot, droge kledij, zwemkledij en handdoek.

21


Phantasialand

Herhaald vrijdag 12 juli 2013

Phantasialand neemt je mee naar een wereld die zijn weerga niet kent: 6 unieke themawerelden met meervoudig onderscheiden attracties en adembenemende shows garanderen je zeker en vast een onvergetelijke en avontuurlijke dag.

Uur 7u15 tot 20u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Brühl, Duitsland Max. 35 deelnemers Prijs 30 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Identiteitskaart.

Game Nation Kwismaster Buzz loodst ons wederom doorheen de verschillende bloedstollende rondes: de taart-gooi-ronde, de pik-de-punten-van-detegenstander-ronde, … . Niet enkel de Buzzers staan roodgloeiend deze namiddag. Je kan ook je dansmoves van de Just Dance Series naar boven halen of je een kampioen tonen tijdens de beste hits van de Wii Sports en Party.

22

maandag 15 juli 2013 Uur 13u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 7 euro Lunchpakket & drank? Nodig indien je vanaf s’ ochtends komt. Niet vergeten! Een gezelsschapsspel en een kleine knabbel naar keuze.

wegens g ro

ot succes!


@ the Movies: de tee-vee fabriek dinsdag 16 juli 2013 We richten vandaag onze eigen Kinepolis op. Op het programma staan de films van jouw keuze. Wordt het een thriller, pure liefde, bloedstollende actie, een bulderende komedie, snotterend melodrama, gezinsromantiek, ‌ aan jullie de keuze!

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! 1 drankje naar keuze, 1 zak chips en/of andere versnapering.

Plopsa De Panne Anubis The Ride, De SuperSplash, de SpringFlyer, een Piratenboot, Boomstammetjes, WienerWalz, ‌ zijn maar een kleine greep uit het vernieuwde aanbod. Niet alleen voor kleintjes dus!

woensdag 17 juli 2013 Uur 7u15 tot 19u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit De Panne Max. 50 deelnemers Prijs 20 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Droge kledij en een handdoek. Er zijn attracties waarin je nat kan worden. 23


Subtropisch zwemmen - Erperheide Beleef opwindende momenten in de wildwaterbaan, in het golfslagbad of op de spectaculaire glijbanen. Kom vervolgens tot rust in het Aziatisch vissersdorp waar je kan snorkelen tussen de vissen.

donderdag 18 juli 2013 Uur 9u tot 17u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Center Parcs Erperheide Max. 30 deelnemers Prijs 14 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek, muntstuk 1 euro voor de kastjes.

Uniporc NV: de ontbijtcentrale vrijdag 19 juli 2013 Nadat de mensen van de traiteurdienst “Uniporc nv” in het verleden reeds een trouwfeest en een BBQ-festijn verzorgden, komen zij nu tonen hoe men het perfecte ontbijt-op-bed of brunch kan verzorgen. De belangrijkste maaltijd van de dag wordt onder de loep genomen. Vezels, vitaminen, taarten, granen, melk, gezonde sapjes, mineralen, koffiekoeken, … .

24

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 8 euro

Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Een vers eitje, een appelsien en een koffiekoek.

Bij deelna me aan de ze verplicht kunnen zw activiteit: emmen!


Klimmen & Speleo maandag 22 juli 2013 We gaan onze grenzen verleggen in de hoogte. Beschik je over niet al te veel hoogtevrees? Hou je wel van wat duisternis en smalle, donkere gangetjes, dan is dit echt iets voor jou! Hungaria, here we come!

Uur 12u45 tot 16u15 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Hungaria Leuven Max. 32 deelnemers Prijs 9 euro Lunchpakket & drank? Nodig indien je vanaf ’s ochtends komt. Niet vergeten! Fiets en fietsslot, eventueel extra drankje(s) voor na het fietsen.

Fièsta Tropical dinsdag 23 juli 2013 Tropische sferen, eerlijke multiculturele hapjes en dranken, heerlijk dansen, dat zijn de ingrediënten voor onze Fiesta Tropical. Een beetje verpozen met je voeten in het warme water. Strandballen, zand, emmertjes, schepjes, … maar ook strooien rokjes, gekoelde cocktails, … . Relax en lounge.

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden en omstreken Max. 30 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Badlaken, zwemkledij, fiets en fietsslot.

25


Bellewaerde woensdag 24 juli 2013 In vrije val met de Screaming Eagle naar beneden storten. Kletsnat de spectaculaire Niagara trotseren! Eens goed gillen in de Boomerang. Op naar Bellewaerde!

Uur 7u45 tot 19u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Ieper Max. 50 deelnemers Prijs 20 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen.

Niet vergeten! Eventueel een handdoek en reservekledij, daar er heel wat attracties zijn waarin je héél nat kan worden.

Frietje-Kinepolis-met-mayo donderdag 25 juli 2013 Reeds jaren één van de gekende succesformules van onze Swap. In de voormiddag spanning en intrige tijdens het Swap-Stadsspel, in de namiddag lekker onderuitgezakt in de zachte zetels van Kinepolis Leuven.

Uur 9u tot 17u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden-Leuven Max. 28 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Niet nodig.

Niet vergeten! Eventueel extra drankjes, fiets en stevig fietsslot, 5 euro.

26


Bongo-Bon Swap Experience vrijdag 26 juli 2013 Avontuur voor Twee, Boutique Kant & Klaar, Ontbijt Royale, Zoete Zonde, Passie voor Chocolade, Boutique Juwelen, … . Het zijn allemaal mogelijkheden die je uit het Bongodoosje kan toveren! Ben je nieuwsgierig welk doosje wij vandaag gaan openen?

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 7 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! 1 reep chocolade naar keuze,1 koffiekoek naar keuze of 2 eieren.

Monopoly Battle Sinds 1935 het spel der spellen! Meer dan 200.000 exemplaren zijn er reeds over de toonbank gegaan. Geld, eigendomsbewijzen, huisjes en hotels, veilingen en stations en vooral … ga rechtstreeks naar de gevangenis en je ontvangt geen 200 euro als je passeert langs “start”, zijn enkele vaste ingrediënten van het spel! Wij nemen het vandaag tegen elkaar op in verschillende edities van dit spel! Let’s Monopoly Battle!

maandag 29 juli 2013 Uur 13u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 6 euro Lunchpakket & drank? Nodig indien je vanaf ’s ochtends komt. Niet vergeten! Eventueel als je er één hebt een eigen Monopolyspel.

27


Duistere moord op Slot Swaenesteyn dinsdag 30 juli 1926 Dinsdag 30 juli 1926: De bekende antropoloog Johannus Stevonius Swart werd zaterdagavond onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in zijn kasteel in Brabant. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend, maar de politie heeft de zaak in onderzoek.

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden.

Niet vergeten! 1 reep chocola zonder nootjes.

Walibi 600 m kolkend water trotseren in de Radja River. Gillen en gieren tegen 80 km/u in de 6 rollercoasters. 77 m hoog in de Dalton Terror. Naar de Far West in de Calamity Mine, of gewoon kiezen uit één van de 50 andere attracties!

woensdag 31 juli 2013 Uur 8u30 tot 18u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Waver Max. 80 deelnemers Prijs 20 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen.

Niet vergeten! Droge kledij en een handdoek. Er zijn attracties waarin je héél nat kan worden. Eventueel zwemkledij (Jongens: geen boxershorts en bermuda’s. Meisjes: zwempak of bikini, geen bovenstukjes die op halve T-shirts lijken, want daar mogen we niet mee binnen). 28


Koninklijk Kasteel Arrangement 2013 Wegens overdonderend succes de vorige jaren trekken we ook in 2013 voor twee dagen naar de Efteling! Twee dagen genieten van Villa Volta, Vogel Rok, de Python, Fata Morgana, De Vliegende Hollander, Joris & de Draak en ga zo maar door! Wat bieden wij buiten gegarandeerde fun nog in dit tweedaags pakket? - 1 overnachting in het Eftelinghotel; - 2 dagen toegang tot het park; - avondmaal op donderdag; - ontbijtbuffet op vrijdag; - Bourgondische 3-gangen maaltijd op vrijdagavond; - voorstelling Aquanura.

middag, dan hoef je uiteraard geen boterhammen mee te brengen). Het aantal deelnemers voor deze activiteit is strikt beperkt! Snel inschrijven is dus de boodschap. Vanwege het overdonderend succes vorig jaar, genieten we ook dit jaar op vrijdagavond van een Middeleeuws banket in het ‘Wapen van Raveleijn’ alvorens we terug naar Linden rijden. Vragen? Contacteer zeker de jeugdconsulent tel. 016 47 97 22.

donderdag 1 augustus 2013 & vrijdag 2 augustus 2013 Uur van donderdag 7u15 tot vrijdag 23u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Kaatsheuvel, Nederland Max. 28 deelnemers Prijs € 70

Lunchpakket & drank? Zie hiernaast.

wegens Herhaald

es! groot succ

Efteling 2-Daagse

Voor het middageten op donderdag dien je je eigen lunchpakket en drankjes mee te brengen. Daarnaast moet je ook wat zakgeld meebrengen om op vrijdagmiddag zelf drank en eten te kopen in het park (dit mag ook op donderdag-

Niet vergeten! - toiletgerief - handdoek - pyjama - SIS kaart - identiteitskaart - eventueel zonnecrème of

regenkledij (afhankelijk van het weer) - lunchpakket en drank(jes) voor de eerste middag - zakgeld om tijdens de tweede dag middageten en een drankje te kopen 29


Bowling Augustus maandag 5 augustus 2013 Sinds jaar en dag één van onze vaste tradities! Een strike of spare? Of, misschien wel helemaal niets. Het ultieme spel. Twee beurten, twee ballen, twee goede worpen … . Bowling met de Swap op het Plein!

Uur 12u45 tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Bowling A2 Max. 50 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Nodig indien je vanaf ’s ochtends komt.

Niet vergeten! Fiets en fietsslot, extra drankjes voor na het fietsen en eventueel een beetje geld voor een drankje of een versnapering tijdens het bowlen.

Vettige Swa(p) en Voze Jozianne Misschien wel de dag waar velen van jullie naar uitgekeken hebben! Glijden in de bruine zeep, rollen in de modder, te zacht gekookte eieren en spaghetti die je om de oren vliegen, kliederende klodders snert die je probeert te ontwijken, … . De gedroomde ingrediënten voor een dag onder begeleiding van Vettige Swa en zijn steeds aanwezige Jozianne.

dinsdag 6 augustus 2013 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 32 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden.

Niet vergeten! Niet vergeten! Kom in je gewone Swapkledij en breng kleren en schoenen mee die echt zéér vuil mogen worden, douchespullen, handdoek, plastic zak om nadien je vuile kledij in te steken, 2 eitjes, 1 pot bruine zeep. 30


Landgraaf SnowWorld woensdag 7 augustus 2013 Dagprogramma 11u Skiles 12u Menu 13u Snowboardles 14u Tubegliden 14u30 Sportdrankje en chocolade

Uur 8u30 tot 16u30 Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Landgraaf, Nederland Max. 25 deelnemers Prijs 28 euro

Herhaald cces! wegens su

Niet te missen dus! Lunchpakket & drank? Enkel drankjes meebrengen, middagmaal is voorzien. Niet vergeten! De temperatuur bedraagt tijdens deze activiteit -5°C. Warme kledij en handschoenen zijn verplicht vanwege de organisatie! Wie zelf over skikledij e.d. beschikt, mag deze zeker en vast zelf meebrengen.

Océade Océade biedt een tropisch kader en een temperatuur van 30° gans het jaar door. Het grootste golfslagbad van België met verschillende types golven om de 30 minuten én bovendien is er nog een aquafunhouse, een snelstroomkreek, de woelige wateren, de geisers, de jetstreams, … .

Herhaald cces ! wegens su

donderdag 8 augustus 2013 Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Bruparck, Brussel Max. 35 deelnemers Prijs 16 euro

Bij deelnam e aan deze activ iteit: verplicht k unnen zwemmen !

Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen. Niet vergeten! Zwemkledij, handdoek.

31


Big Buzz Bicky Day: The Sequel vrijdag 9 augustus 2013 Frustratie, concentratie, staande ovatie, ... . Met zo’n spannende kwis heb je jezelf niet onder controle. Kwismaster Buzz loodst je doorheen de verschillende rondes: de taart-gooironde, de pik-de-punten-van-detegenstander-ronde, ... .

Uur 9u tot 16u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 30 deelnemers Prijs 8 euro Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden. Niet vergeten! Een gezelschapsspel en een kleine knabbel naar keuze.

10de Swapmarathon Net zoals de voorbije 9 jaren sluiten we ook dit Swap-ophet-Plein-jaar af met een Swapmarathon. We gaan van start op maandag 12 augustus 2013 om 9u en gaan door tot dinsdag 13 augustus 2013, klokslag 16u. Enkel voor maandagmiddag dien je een lunchpakket te voorzien. Voor de andere eetmomenten zal er in jullie eetbehoeftes voorzien worden.

32

maandag 12 augustus 2013 & dinsdag 13 augustus 2013 Uur zie blz. hiernaast Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Linden Max. 32 deelnemers Prijs zie blz. hiernaast Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden voor maandagmiddag. Niet vergeten! Kledij die zéér vuil mag worden.


2-daags programma 10 de Swapmarathon Je kan, indien gewenst, inschrijven voor een aantal dagdelen. Daarnaast bieden wij de “all-inclusive” mogelijkheid om deel te nemen aan de volledige marathon voor de prijs van 25 euro i.p.v. 31 euro. • maandag van 9u tot 17u Swapactiviteiten 7 euro • maandag van 17u tot 20u Chill-out en eten 4 euro • maandag van 20u tot 23u30 Avondactiviteit 3 euro • maandag van 23u30 tot 1u Swapfuif 3 euro

• dinsdag van 1u tot 8u30 Sleeping Swap* 2 euro • dinsdag van 8u30u tot 10u Ontbijt 4 euro • dinsdag van 10u tot 16u Swapactiviteiten 7 euro

*Niet vergeten! Slaapmatje, kussen en slaapspullen

De Efteling - Wereld vol wonderen We treden binnen in de vier wonderlijke Rijken van de Efteling. Zwerf door het Marerijk, Anderrijk, Ruigrijk en Reizenrijk en laat je meevoeren in een wereld vol betovering.

woensdag 14 augustus 2013 Uur 7u15 tot 19u Verzamelplaats Speelplaats school Linden Plaats van de activiteit Kaatsheuvel, Nederland Max. 60 deelnemers Prijs 25 euro

Lunchpakket & drank? Dient meegebracht te worden of zakgeld om daar eten te kopen.

33


Extra activiteit Swap - Memorial Van Damme vrijdag 6 september 2013 De sportdienst gaat op 6 september naar de Memorial van Damme in het Koning Boudewijnstadion en Swappers mogen mee. Usain Bolt, de BorlĂŠe- broers en tal van topatleten komen het beste van zichzelf geven en jij kan er bij zijn.

Uur 17u vertrek 24 u terug Verzamelplaats Holsbeek (!) aan de sportschuur, Sint-Maurusstraat 2 Plaats van de activiteit Koning Boudewijnstadion Max. 12 deelnemers Prijs 3 euro Niet vergeten! 5 euro meebrengen voor de bus.

34


Kledij & materiaal Tijdens de Swap op het Plein hebben wij heel wat materiaal nodig om al onze verschillende activiteiten in goede banen te leiden. Vaak gaat het hier om materiaal dat niet veel hoeft te kosten en dat onder het jaar eenvoudig bij elkaar kan gespaard worden. We denken hier bijvoorbeeld aan wc-rolletjes, de kartonnen buisjes van keukenrol, kurken van wijnflessen, grote flappen karton, kleine glazen potjes, lakens en dergelijke meer. Indien je deze zaken in overvloed hebt en deze graag met ons wil delen, neem dan even contact met ons op. Wij komen je met plezier verlossen van het materiaal. Maar misschien kan je zonder dat je het weet nog voor heel wat meer uren speelplezier zorgen? Ben je aan het opruimen op zolder of in een kast en kom je nog wat oude spullen tegen waarvan je denkt dat ze wel dienst kunnen doen als jurk van Doornroosje of als het pak van de kussende prins? Aarzel niet en contacteer snel de hoofdkleermaker (016 47 97 22) van dienst. Schoenen, handschoenen, jurken en broeken,‌ alles is van harte welkom. Na een telefoontje komen wij graag de materialen bij jou ophalen.

Ouders die hun kinderen inschrijven aanvaarden de organisatie van de Grabbel en de Swap op het Plein zoals voorgesteld in deze brochure en uitgewerkt door de begeleiders.

35


De afgelopen jaren hebben wij ons met de Grabbel en de Swap op het Plein voortdurend ingezet voor het milieu. Wij hebben getracht om de afvalberg van de vakantiewerking terug te dringen tot een gering heuveltje. Want, hoe meer afval er in onze bossen en op onze terreintjes terechtkomt, des te minder plaats wij uiteindelijk overhouden om te spelen en te ravotten, te voetballen en te lopen, te dansen en op ontdekking te gaan, grote spelen te doen en tikkertje te spelen of kampen te bouwen, ‌ . En dat mag niet gebeuren, want wij hebben die ruimte meer dan nodig! Enkele van de initiatieven die genomen werden, waren onder andere het aankopen van vieruurtjes in grootverbruik zodat er niet te veel afzonderlijke verpakkingen waren die dienden weggegooid te worden, het aankopen van milieuvriendelijk knutsel- en duurzaam spelmateriaal, enz. Door al deze kleine wijzigingen zijn we met de Grabbel en de Swap op het Plein zeker goed op weg! Met minder afval hebben we een aangenamere plaats om te spelen, betere lucht om te ademen, ‌ Kortom een betere omgeving! Dit jaar gaan we hier uiteraard aan verder werken. Ook de deelnemers en de ouders kunnen en mogen hier hun steentje (of steen) aan bijdragen. Het gebruik van een brooddoos, een koekendoos, een drinkbeker of navulbare fles kunnen wij enkel toejuichen. Alvast bedankt!

36


Wat nog tijdens de schoolvakanties? Nog energie over na 7 weken Grabbel & Swap? De sportdienst heeft voor jullie nog enkele leuke activiteiten. Van woensdag 21 augustus tot zaterdag 24 augustus (tornooien) organiseren we in samenwerking met SMS Lubbeek een voetbalstage. De laatste week, van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus zijn er sportweken voor kleuters (4-6j), voor lagere school kids (6-12j) en voor swappers (12+) in Lubbeek. Op zaterdag 31 augustus sluit de zomer af met de ‘Dag van de Sportclub’, het grote sportfeest waar je gratis aan diverse sporten kan deelnemen. Voor meer info over deze activiteiten kan je terecht op de sportdienst.

meer info

Sportdienst tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

37


Tussenkomst kostprijs jeugdwerking Sommige ziekenfondsen komen tussen in de kostprijs van jeugdwerking. Via onderstaande links kan je nagaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn. Deze informatie is onder voorbehoud en louter informatief. • • • • • • •

38

Liberale mutualiteit http://www.libmutbrab.be Onafhankelijk ziekenfonds: http://www.onafhankelijkziekenfonds.be Euromut: http://www.euromut.be Partena: http://www.partena-partners.be Socialistische mutualiteit: http://www.fsmb.be Vlaams Neutraal Ziekenfonds: http://www.vnz.be Christelijke mutualiteit: http://www.cm.be


Opmerkingen Wij ontvangen graag al jouw suggesties of opmerkingen in verband met Grabbel en Swap op het Plein via jeugddienst@lubbeek.be, bart.nijs@lubbeek.be of terug te sturen naar Jeugddienst, Bart Nijs, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek.

39


Contact Jeugddienst Contactpersoon: Bart Nijs, jeugdconsulent tel. 016 47 97 22 jeugddienst@lubbeek.be bart.nijs@lubbeek.be Opgelet! Tijdens de Grabbel en de Swap op het Plein zal de jeugdconsulent bereikbaar zijn in de gemeentelijke basisschool van Linden. School Linden (enkel van 2 juli t.e.m. 17 augustus) Martelarenplaats 1 3210 Linden tel. 016 28 40 38 Bij afwezigheid Kan je voor dringende vragen contact opnemen met onze administratie op het gemeentehuis: tel. 016 47 97 21 tel. 016 47 97 24 Gemeentehuis Gellenberg 16 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 fax 016 47 97 01 info@lubbeek.be www.lubbeek.be

Openingsuren gemeentehuis Elke werkdag: 8u30 tot 11u55 Dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u Donderdagavond: 17u30 tot 19u45

40


grabbel en swap Lubbeek 2013