Samenspel Goes november 2022

Page 1

Jaargang 53 | Nummer 3 | www.goes.nl
Magazine over Goes Najaar | Het verenigingsleven in Goes
Oktober 2022

Colofon

‘Samenspel’ is een uitgave van de gemeente Goes en wordt viermaal per jaar huis-aan-huis in de gemeente verspreid. ‘Samenspel’ biedt zo juist mogelijke informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overname van teksten en foto’s is alleen toegestaan na overleg met de eindredactie en met bronvermelding. Ook bij huishoudens met een ‘nee-nee-sticker’ valt Samenspel op de deurmat omdat het blad gemeentelijke informatie bevat.

Redactie

Guusta van Loo, Amber Lukaart, Marijn Riemens, Marjolein de Visser, Marjan van de Vreugde, Pien Wildeman en Mireille Zoet.

Contact redactie 06- 40 899 230 of samenspel@goes.nl

Vormgeving Nilsson Agency

Fotografie

Hans Colijn (7), Vivian Dagevos (29), BlackDesk (6, 13), Gemeente Goes (30), HierWier Fotografie (4), Patrick van Iersel (29, 30), André Joosse (30), Charles Linssen (28, 29, 30), Gezina de Moor (8), Jerko Productions (35), Marieke Lodder Fotografie (1, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 32, 36), NK Tegelwippen (9), Hans Puik (cultuurverslaggever.nl, 28, 29 en 30), Jan Remijn (31), Suzan Fotografie (24), Anita Veldhof (29), Cock van den Wijngaard (29)

U kunt op afspraak bij de afdeling Dienstverlening terecht. Maak uw afspraak via www.goes.nl of bel 14 0113.

Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Postadres Postbus 2118 4460 MC Goes

T 14 0113

(bij calamiteiten buiten kantooruren: 06 - 53 298 141)

E stadskantoor@goes.nl I www.goes.nl

/gemeentegoes

klimaatneutraal natureOffice.com | NL-077-958317 gedrukt

2
4 18 20

6 Het rijke verenigingsleven in Goes 10 Rondetafelgesprek 13 Veel keuze in sport en bewegen voor senioren 20 Een vereniging die bij u past 21 Een fijne omgeving voor mensen met dementie maken we samen

Vrijwilligers bij de buurt busvereniging ontmoeten allerlei mensen

Kort nieuws

Goes veilig

Goes voor elkaar

26 Goes in beeld 32 Alle B-tjes helpen 34 Exposities in het Stadskantoor 36 Goes en ik

En verder Goes-Europa / Praat online mee over Goes / Racoon-songteksten op wagens / Kavelreservering gestart voor Bedrijvenpark Deltaweg / En nog veel meer

Samenspel online

Wist u dat er ook een digitaal platform is voor Samenspel? Hier vindt u alle Samenspellen van de afgelopen jaren. Daarnaast kunt u zoeken op onderwerp en zo losse artikelen terugvinden. Dat is leuk en handig! samenspelgoes.nl

Artikelen
25
Rubrieken 4
9
22
20 29 36

Teksten Racoon touren door Goes

Er rijden sinds juli songteksten van Racoon mee op de huisvuilwagens. De teksten fleuren het straatbeeld op en zijn een mooi eerbetoon aan de Goese band Racoon én aan de buitendienst-

Kort nieuws

Omgaan met verward gedrag De gemeente organiseert samen met Emergis Preventie gratis bijeenkomsten over omgaan met verward gedrag. U krijgt uitleg over wat u kunt tegenkomen in uw omgeving en hoe u kunt reageren. De bijeenkomsten zijn op 2 november in wijkcentrum Jan Ligthart en 10 november in wijkgebouw De Westkant, van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan tot 24 oktober bij Evelina Goetheer via e.goetheer@goes.nl of 14 0113.

Dag van de Vrijwilliger

medewerkers. Hier zijn we namelijk enorm trots op! Heeft u alle teksten al gezien? In totaal rijden acht verschillende teksten door de gemeente.

Het is op 7 december Dag van de Vrijwilliger. Om de vrijwilligers uit onze gemeente te bedanken, krijgen zij een presentje. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Een vrijwilliger woont in de gemeente, doet daar minstens tien uur vrijwilligerswerk en is geen mantelzorger. Uzelf aanmelden voor het presentje kan tot en met 9 november via goes.nl/dag-van-de-vrijwilliger

Bespaarhuis elke dinsdag open

In het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes kunt u terecht voor informatie over energie besparen en het verduurzamen van uw huis. We zijn elke dinsdag open tussen 15:00 en 21:00 uur.

goes.nl/bespaarhuis

Samenspel 4

Wat is er veel te doen in Goes!

Vanaf het moment dat ik vier jaar geleden als burgemeester begon en de gemeente leerde kennen, viel het me op hoe betrokken de inwoners zijn bij elkaar. En hoe rijk het verenigingsleven hier is. In deze Samenspel staan de Goese verenigingen centraal. Het was moeilijk om een keuze te maken, maar we stellen er een aantal aan u voor. Bijzonder vind ik onder meer de buurtbusvereniging Zuid-Beveland. Alle chauffeurs van deze vereniging zijn vrijwilliger. Zij brengen elke maand 4000 passagiers naar plekken op Zuid-Beveland waar je met de trein of ‘gewone’ bus niet kunt komen. Lijkt het u leuk om op de buurtbus te rijden? Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom heb ik me laten vertellen.

Als u meer wilt weten over bierbrouwen, dan kunt u terecht bij Ingrid van Dalen. Zij is professioneel bierbrouwer en al dertig jaar lid van het Zeeuws amateur bierbrouwersgilde, De Deltabrouwers. De vereniging heeft ruim honderd leden. Eén van de activiteiten: de organisatie van het jaarlijkse bierfestival in de Goederenloods in Goes.

Ik vind het mooi om te zien dat veel Goesenaren hun best doen om iedereen erbij te laten horen. Binnen verenigingen, maar ook daarbuiten. Zo is Goes sinds september officieel een dementievriendelijke gemeente. Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Lees in dit blad over de gratis online trainingen om deze mensen beter te kunnen helpen.

En over betrokkenheid gesproken: het themajaar voor een door Goesenaren zorgt ook deze keer weer voor saamhorigheid en betrokkenheid. Het Goes Europajaar 2022 is tot nu toe een groot succes! Ook in de laatste maanden van dit jaar staat er veel op de agenda. Zo kunt u van vrijdag 18 tot en met zaterdag 26 november naar de Europese filmdagen in Podium ‘t Beest en de DaVinci bioscoop. Ik ga er zeker heen!

Leuk dat er zoveel te doen is in onze gemeente. Maak er een mooi najaar van.

5

Het rijke verenigingsleven in Goes

Vrije tijd besteden aan een hobby is superleuk en leerzaam. Er is in onze gemeente een prachtig aanbod aan verenigingen en stichtingen waarbij dat kan.

Er is voor elk wat wils. Er zijn jonge verenigin gen en verenigingen die al generaties lang bestaan. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze inwoners met elkaar verbinden. Landelijk zien we dat veel verenigingen het moeilijk hebben, onder meer als gevolg van de coronapandemie. Geldt dat ook voor Goes en hoe zien de Goese verenigingen en stichtingen de toekomst?

Samenspel 6

Kijken door de ogen van de leden NOC*NSF doet sinds 2013 onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van Nederlanders. Dit onderzoek heeft in 2021 ook plaatsgevonden in Zeeland, waaronder in de gemeente Goes. Lisanne Koster, adviseur sportparticipatie: ‘Het aantal sporters is sinds de coronapandemie sterk afgenomen. We zien een directe relatie tussen de lockdowns in 2020 en 2021 en de sportdeelname. Na iedere lockdown daalden de cijfers. Ons onderzoek naar sportdeelname geeft inzicht in het huidige sportgedrag van inwoners, in drempels en drijfveren en de bereidheid om te gaan sporten. Sportverenigingen kunnen daar hun voordeel mee doen.’

‘Opvallend is dat veel sporters en niet-sporters aangeven het belangrijk te vinden om te sporten in een vaste routine. Tegelijkertijd willen we onze eigen tijd indelen rondom school, werk, gezin en andere verplichtingen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar als sportclub heb je alles (accommodatie, organisatie, aanbod) in huis om daarop in te spelen. Denk bijvoor beeld aan flexibel aanbod, flexibele lidmaat schappen of samenwerkingen met andere sportaanbieders. Het gebruik van data en inzichten helpt om makkelijker de juiste keuzes te maken. Ook het eigen ledenbestand is een grote bron van informatie. Wie stroomt wanneer in of uit? Wat is de reden dat leden afhaken? En om nog een stap verder te gaan: wat is ervoor nodig om je huidige leden volgend seizoen weer terug te zien? Meer nevenactiviteiten? Ander aanbod? Wisselende tijden? Een ander team of trainer? Maak daar vooral gebruik van als club!’

Sportclub van de toekomst Sportverenigingen die hiermee actief aan de slag willen, kunnen meedoen aan ‘Sportclub

van de toekomst’. Dit is een initiatief van NOC*NSF, RaboClub Support en SportZeeland. Korfbalvereniging Blauw-Wit uit Kloetinge doet ook mee. Gertjan de Jonge, secretaris en trainer: ‘Blauw-Wit heeft gelukkig nog niet te maken met een teruglopend ledenaantal, ook niet door corona. We organiseren veel gezellige clubactiviteiten zoals jeugddisco’s en toernooi en en houden bijvoorbeeld rekening met jongeren die buiten Zeeland studeren. We doen mee aan dit traject van NOC*NSF, omdat we ook in de toekomst een gezonde club willen blijven. De meest belangrijke vraag voor ons is: hoe vind en houd je voldoende vrijwilligers, die achter de schermen het sporten mogelijk maken?’

Er samen iets moois van maken Op het gebied van cultuur kunt u in Goes alle kanten op. Jong en oud komt samen om te zingen, te dansen, te musiceren, toneel te spelen of te schilderen. De een is lid om te kunnen stralen op het podium en de ander

juist om de mouwen op te stropen achter de schermen. Bernard Schueler, voorzitter van Musical-Vrienden: ‘Onze stichting telt 58 enthousiaste leden. Verschillende professionals bieden onze leden een mooi leertraject, waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen binnen de musicalwereld. Ieder jaar werken we aan een nieuwe grote productie en laten onze musicalsterren zien wat ze in huis hebben. Zo hebben we al heel wat talenten een mooie start van hun carrière gegeven. We werken daarbij graag samen met andere organisaties en verenigingen zoals Muziekschool Zeeland en Stichting Dansz.’

Collega-bestuurslid Hanneke Troost staat zelf al jaren op de planken: ‘Het mooie aan musical vind ik dat er zoveel bij komt kijken. Ook achter de schermen. Van decorbouw en techniek tot kostuums en rekwisieten. Alleen samen kun je er iets moois van maken, iedereen voegt iets toe aan het geheel. Het resultaat is iedere keer weer een verras sing. Zeker wanneer je samenwerkt met andere organisaties en verenigingen of andere professionals. Je leert van elkaar en vult elkaar aan!’

Geef ons publiek!

De coronaperiode was voor de culturele sector een zware periode, ook in Goes. Optredens

7
‘Je leert van elkaar en vult elkaar aan!’

vielen weg en theaters sloten maandenlang verplicht hun deuren. Penningmeester Leo Rozendaal: ‘Het was een periode met veel tegenvallers. Uitvoeringen waarvoor we hard hadden geoefend, gingen onverwachts niet door. Daardoor hadden we geen inkomsten vanuit de kaartverkoop. Toen mensen weer mochten, twijfelden ze of het wel verstandig was om in een volle zaal te zitten. Dat effect zien we nog steeds. Zo merken we dat het publiek steeds later boekt, vaak last-minute. Of afhaakt vanwege de kosten. Veel mensen hebben steeds minder te besteden. Het zou mooi zijn als de overheid ook daarin iets zou kunnen betekenen voor de cultuur. Want we hebben het publiek net zo hard nodig als onze leden!’

Lekker naar buiten Houdt u van alles wat bloeit en groeit? Ook op dat gebied is er genoeg te doen in en rondom Goes. Pieter Voets van Stichting Landschaps beheer Zeeland: ‘Het hele jaar door komen vrijwilligers bij elkaar om in de natuur te werken, individueel en in groepen. Ze knotten wilgen, gaan samen op pad om ongewenste

planten te bestrijden of de wandelnetwerken in de regio te onderhouden. Er zijn vrijwilligers die zorgen voor de hoogstamfruitbomen, vrijwilligers die zich bezighouden met

ecologisch maaibeheer en er is een vogelwerkgroep. Ook werkt er een groep op buitenplaats Lenshoek in Kloetinge. Daarvoor zoeken we nog enkele vrijwilligers. Als overkoepelende organisatie bieden wij onze vrijwilligers ondersteuning, bijvoorbeeld met cursussen en gereedschap. Ook brengen we vraag en aanbod bij elkaar.’

‘De coronamaatregelen hebben bij ons niet geleid tot minder vrijwilligers’, vervolgt Pieter. ‘De meeste activiteiten konden gewoon doorgaan met de nodige aanpassingen. Maar we zoeken altijd nieuwe mensen, van elke leeftijd! Ouderen hebben tijd en ervaring en jongeren kunnen straks het stokje overnemen. Dit is ook de reden dat we samenwerken met basisscholen, zoals de Koelmanschool en de Bisschop Ernstschool, groenopleidingen en scoutinggroepen. Zo kunnen jongeren in de praktijk ervaren hoe mooi dit vrijwilligerswerk is. Vooral jongeren die graag met hun handen werken, zijn vaak heel enthousiast. Op 4 en 5 november is onze jaarlijkse Natuurwerkdag. Wie interesse heeft in boeiend werk in de natuur of wil weten hoe leuk het is om samen buiten aan de slag te gaan, is bij deze van harte uitgenodigd!’

Lees op pagina 20 meer over het vinden van een club die bij u past.

Samenspel 8
‘Het hele jaar door komen vrijwilligers bij elkaar om in de natuur te werken, individueel en in groepen’

Goes wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en verbeteren waar dat kan. In deze rubriek leest u wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen. Samen houden we Goes veilig.

Fietsendiefstal voorkomen

Het aantal fietsendiefstallen in onze gemeente neemt helaas toe. Bij de politie kwamen in 2020 nog 109 meldingen van fietsendiefstal binnen. In 2021 waren dit er maar liefst 168. De teller staat dit jaar al op 115 meldingen. Dat is veel te veel. Het valt op dat vooral in het weekend in de binnenstad van Goes fietsen verdwijnen. Het Stationsplein, de Keizersdijk en de Marconistraat zijn de plekken waar dit het meeste voorkomt.

Tips

Om het aantal fietsendiefstallen te verminde ren, is het belangrijk uw fiets veilig te stallen.

Of het nu op straat is, in een fietsenstalling of bij u thuis.

Met deze tips maakt u het fietsendieven lastiger:

• Zet uw fiets altijd op slot, ook in de schuur of de garage;

• Zet het ringslot tussen de spaken waar ook het ventiel zit;

• Gebruik altijd een tweede slot. Bevestig het zo hoog mogelijk, zodat het moeilijker open te breken is;

• Haal het extra slot door het frame en het voorwiel;

• Zet uw fiets vast aan een paal of een rek.

Wip de tegels uit uw tuin

Fietspaspoort

Doe altijd aangifte als uw fiets gestolen is. Inwoners van Goes kunnen via de website van de gemeente een fietspaspoort aanmaken. Dit verhoogt de kans dat uw fiets na aangifte van diefstal eerder terug te vinden is. De politie heeft namelijk alle kenmerken van uw fiets nodig om deze op te sporen.

Scan voor het maken van een fietspaspoort de QR-code of ga naar de website en vul het formulier in.

goes.nl/fietspaspoort-formulier

Minder tegels en meer groen, maakt Goes klimaatbestendiger, fijner voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier.

De gemeente doet mee met het NK-Tegelwippen. Waar in Nederland worden de

meeste tegels gewipt? Natuurlijk is het doel niet om te winnen, maar om zoveel mogelijk tuinen te vergroenen.

Wateroverlast en extra warm Tegels zijn hard en laten geen druppel water door. Op plekken met veel tegels, zakt water niet in de grond. Bij veel regen kan het riool al dit water soms niet aan. Het staat dan op straat, of nog erger: het stroomt in de kelder of woning. Bij een hittegolf maken tegels het nóg warmer. Stenen nemen warmte op en

geven dit ’s avonds langzaam weer af.

Conclusie?

We moeten de grond als spons gebruiken. Wip de tegels en zet uw tuin vol met bloemen, planten en bomen. Heeft u tegels uit uw tuin gehaald? Meld ze tot en met 31 oktober via onderstaande website.

nk-tegelwippen.nl

9
Goes veilig
Tegels uit uw tuin vervangen door groen? Goed bezig!

Rondetafelgesprek

Het rondtafelgesprek met de fractievoorzitters heeft door het reces deze keer een iets beperktere opzet. Fractievoorzitter van de VVD Stan Jasperse zit aan tafel samen met Yannick de Potter (CDA) die de honneurs waarneemt van fractievoorzitter Frans van der Knaap. Het thema is de relatie tussen de gemeente en de diverse verenigingen. We beginnen het gesprek met de vraag of beide heren lid zijn van een vereniging.

Samenspel 10

En uit hun antwoord blijkt direct hoe breed het begrip ‘vereniging’ is. Dat ligt ook verborgen in de betekenis van het woord: het samenkomen en samenwerken van mensen om een bepaald doel te bereiken. Zo heb je volleybalverenigingen, studenten verenigingen, zangverenigingen, dorpsver enigingen, schaakverenigingen, Oranjeverenigingen, erfgoedverenigingen, vereni gingen van eigenaren, et cetera, et cetera.

Eigen waarde

Stan Jasperse is lid van de ondernemersver eniging. ‘Die van Wolphaartsdijk en OudSabbinge welteverstaan. En vergis je niet, die is bijna net zo groot als die van Goes.’ Voor een lidmaatschap van een andere vereniging zegt Stan door zijn fulltime werk voor het familiebedrijf geen tijd te hebben. Yannick de Potter is lid en penningmeester van de wijkvereniging Goes-West.

‘De vrijwilligers van verenigingen dragen enorm bij aan een sterke samenleving, het verenigingsleven is dan ook een van de belangrijkste pijlers van de gemeente. Het zorgt voor levendigheid en samenhorig heid.’ ‘En het maakt niet uit welke vereni ging’, vult Stan aan. ‘Sportverenigingen, met voetbal voorop, zijn wel de bekendste, maar elke vereniging heeft zijn eigen waarde voor de maatschappij.’

Hengelsport

Tijdens een bezoek aan de Eerste Goese Hengelsport Vereniging (EGHV) hoorde Yannick dat dit de grootste vereniging in de gemeente is; meer dan duizend leden en ruim 75 jaar. Stan ziet ze zitten aan het Veerse Meer als de hengelsportvereniging een witviswedstrijd organiseert. ‘Een lange sliert mensen van alle leeftijden. De vereniging is blijkbaar heel actief in het aantrekken van leden. En behalve de hengelaars komen ook gezinsleden mee.’

Verenigingen omvatten vrijwel altijd meer dan alleen de leden; familie en vrienden komen naar wedstrijden en uitvoeringen kijken en verlenen hand- en spandiensten. Voor de sociale samenhang in een stad, dorp of wijk zijn zij dan ook onmisbaar. Vaak geven zij bovendien als vanzelf bepaalde normen en waarden mee die misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Binnen de vereniging kijken mensen naar elkaar om, het is ook een sociaal netwerk voor de leden en daarmee een manier om eenzaamheid tegen te gaan.

Ogen en oren Verenigingen zijn bovendien de ogen en oren van de gemeente. Stan: ‘Dorps- en wijkvereni gingen kennen hun werkgebied vaak beter dan de gemeente. Sportverenigingen kennen hun jeugdleden en weten vaak wat er speelt. Maak gebruik van die kennis, luister naar ze en laat hen makkelijker initiatieven van

11
‘Dorps- en wijkverenigingen kennen hun werkgebied vaak beter dan de gemeente’

onderen af indienen. Versterk en verbreed hun inzet.’

Dat laatste vindt Yannick ook zeer relevant. ‘Neem de hangjeugd die sinds corona prominenter aanwezig is met allerlei soorten van intimidatie en zelfs steekincidenten. Als je de verenigingen versterkt en verbreedt, kun je bijvoorbeeld ontmoetingsplekken inrichten die voor hen aantrekkelijk zijn.’

Vergunningverlening

Beide mannen hebben nog meer ideeën hoe de gemeente verenigingen kan ondersteunen en versterken. ‘De vergunningverlening mag makkelijker’, draagt Stan aan. ‘Die procedures zijn niet altijd even duidelijk en behoorlijk ingewikkeld, die kunnen laag drempeliger. Maak bijvoorbeeld onderscheid in het soort evenement en timmer niet alles helemaal dicht. Waardeer de spontaniteit van een idee en denk mee als zo’n idee niet direct binnen de regelgeving valt.’

‘Er kwamen zo’n 1.500 mensen. Als je dit in 2023 wilt herhalen, ga je opeens over veiligheid, vergunningen en afzettingen praten. Of de initiatiefnemers daar zin in hebben, is maar de vraag. Tegelijkertijd begrijp ik ook dat enige sturing wel nodig is.’

Activiteitenbudget Yannick vindt het belangrijk dat er meer vanuit de verenigingen en vrijwilligers wordt gedacht. ‘Daarmee toon je de waardering. Als penningmeester weet ik hoe lastig het aanvragen van subsidies is, die procedure mag wel toegankelijker worden. We zijn vrijwilligers, geen professionals.’

Wijkverenigingen kunnen jaarlijks een activiteitenbudget aanvragen. De ervaring van Yannick is dat elke euro zich dubbel en dwars terugverdient. ‘Denk alleen al aan de inzet van vrijwilligers in de wijk. De sociale samenhang die een actieve wijkof dorpsvereniging weet te bewerkstellingen, is onbetaalbaar. Niet alles is in geld uit te drukken. We mogen als gemeente onze zegeningen tellen dat zoveel vrijwilligers zich inzetten.’ Stan: ‘Wat mij betreft hoeft niet elke vereniging zomaar subsidie te krijgen. Vraag eerst naar ideeën en koppel daar subsidie aan. De actieve verenigingen kunnen dat prima aan en andere worden geprikkeld om creatiever te worden.’

Vast aanspreekpunt

Hij noemt het initiatief van twee mensen om een kleinschalig oogstfeest in OudSabbinge waar honderd man werd verwacht.

Er ontstaat een gesprek over transparantie. Hoe verantwoord je als vereniging de subsidie? Hoeveel reservering voor uitgaven in de toekomst is proportioneel om toch

subsidie te krijgen? Het vervangen van een tribune of verduurzamen van een clubhuis vraagt om een heel andere reserve dan een nieuw biljartlaken, om maar wat te noemen. ‘Geef verenigingen een vast aanspreekpunt bij de gemeente waar zij hun vragen kunnen stellen’, stelt Yannick voor. ‘Daarmee kun je ze al ondersteunen.’

Energierekening

Verduurzaming is met de huidige energieprijzen alleen maar belangrijker geworden. Nu steeds meer energiecontracten aflopen, komen verenigingen in problemen. Beide politici vinden dat verenigingen eerst zelf aan een oplossing moeten werken, onder meer door te kijken of en hoe de eigen inkomsten kunnen worden verhoogd en door fondsen aan te schrijven. Maar de nood is hoog. ‘Al jaren geef ik aan dat je beter isolatiemateriaal en zonnepanelen kunt geven dan geld om tekorten op te heffen’, stelt Stan. ‘Die energierekening komt maandelijks terug, dus de oplossing moet structureel zijn. Met deze energieprijzen is het voor elke vereniging moeilijk.’

‘Vaak gaat het om gemeentelijk vastgoed’, weet Yannick. ‘De gemeente is bezig met verduurzaming, misschien dat verenigingsgebouwen voorrang kunnen krijgen. Maar we moeten ook oog hebben voor de acute nood. Mede naar aanleiding van vragen die ik in de gemeenteraad stelde, inventariseert de gemeente of, en zo ja welke financiële steun er nodig is.’

Samenspel 12
‘We mogen als gemeente onze zegeningen tellen dat zoveel vrijwilligers zich inzetten’

Veel keuze in sport en bewegen voor senioren

Met het nieuwe programma seniorensport kunt u sporten en bewegen, op eigen niveau en onder professionele begeleiding. U kunt kiezen voor aquajogging, zwemmen, fitnessen, volleyballen en nog veel meer.

Nieuwe samenwerking Seniorensport is een samenwerking van Body Action Goes, Omnium, CIOS Zuidwest en de gemeente Goes. Dianne Moens, instructeur bij Body Action Goes: ‘In juli hielden we een bijeenkomst om na te gaan wat deze groep sporters belangrijk vindt. Samen met ruim 50 senioren is toen een eerste aanbod Senioren sport opgezet. Hierin zitten activiteiten in de sporthal en de danszaal en sportieve activiteiten en groepslessen in het zwembad.

De activiteiten zijn goed te combineren, zodat je meerdere keren per week actief kan zijn.’

Junioren voor senioren

Voor studenten van sportopleiding CIOS Zuidwest biedt de samenwerking de kans om kennis te maken met seniorensport en hier ervaring mee op te doen. ‘Studenten hebben vaak een beperkt beeld van het onderwerp. Het is prachtig om te zien dat ze het in de praktijk juist heel leuk vinden om te sporten met senioren,’ vertelt CIOS-docent Nicole Rozenberg. ‘Ze zijn graag actief met gemotiveerde mensen die, binnen hun eigen mogelijkheden, actief en gezond willen blijven.’

Gezond en gezellig

Riet Rombaut (75) sport samen met haar man gezellig mee: ‘Ik heb vroeger in de zorg gewerkt. Noem dat maar gerust topsport! Na mijn pensioen viel dat weg en ben ik gaan sporten in het Omnium. Het is heerlijk om te bewegen. Het fijne aan seniorensport is dat niets moet. Je doet mee wat je kan. En minstens zo belangrijk: je komt in contact met anderen. Ik zou het niet meer willen missen!’

Ook meedoen? Kijk op: goesbewegen.nl omnium.nl

13
Sport en bewegen is gezond op élke leeftijd. Het houdt u fit én u ontmoet nieuwe mensen.

Goes heeft heel veel leuke verenigingen. Voor iedereen is er wat wils, keuze genoeg. In deze rubriek vertellen vijf Goese inwoners over hun vereniging. Laat u inspireren!

Samenspel 1414

‘Kloetinge is echt een onderdeel van mijn leven. Ik voetbal er al sinds mijn vierde. Mijn broer speelde er ook en mijn vader was altijd trainer. Ik heb hen bij de club ‘opgevolgd’. Ik voetbal nu al een aantal jaar in het eerste elftal en ben inmiddels ook aanvoerder. Dat vind ik wel speciaal. Omdat ik al heel mijn leven bij Kloetinge speel, zie ik dat wel als een soort bekroning. Als aanvoerder ben ik verantwoordelijk voor mijn ploeggenoten. Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie naar de jeugdspelers toe. Ik probeer die rol zo goed mogelijk in te vullen.

Onze club is absoluut een familievereniging, dat merk je aan alles. Bij iedere wedstrijd is er altijd veel publiek en ouders zijn erg bij hun voetballende kinderen betrokken. Buitenom het voetbal leeft de vereniging ook. Bijvoorbeeld met kinderkampen en clinics die op ons complex plaatsvinden. Wat ik bijzonder vind, is dat alle jeugdteams en het eerste elftal op hoog niveau spelen. Zelf ben ik afgelopen seizoen met Kloetinge 1 naar de 4e divisie gepromoveerd. In onze kampioenswedstrijd kwam alles samen. Er stonden superveel mensen langs de lijn en na het laatste fluitsignaal was de ontlading enorm. Ik vond dat heel mooi om mee te maken. Als ik eraan terugdenk, krijg ik nog steeds kippenvel.

Ik denk dat het voor de gemeente goed is dat Kloetinge op hoog niveau voetbalt. Dat trekt misschien wel bezoekers van buitenaf aan. Daarnaast kan het ook een stimulans zijn voor inwoners van de gemeente. Dat ze zien dat sporten op hoog niveau dichtbij huis mogelijk is. Ik hoop dat we als vereniging dat aanbod vasthouden en blijven doorgroeien.’

15
Roy Mulder speelt bij het eerste elftal van VV Kloetinge. Hij voetbalt al ruim 25 jaar bij de club. Roy kent de vereniging dan ook van binnen en van buiten.

‘Ik heb niet mijn hele leven aan karate gedaan. Als kind ben ik jong begonnen, maar rond mijn elfde weer gestopt. Zo’n 25 jaar later begon de sport me toch weer te trekken en heb ik het opnieuw opgepakt. Ik ben net geslaagd voor mijn bruine band en geef nu ook les, net als mijn vader. We sporten hier dus met drie generaties. Mijn vader is shihan of grootmeester, houder van de 6e graad zwarte band en sport nog steeds actief mee. En mijn zoon Kai heeft pas zijn groene band gehaald!

Onze karatevereniging telt op dit moment zo’n 125 leden. Sinds de coronaperiode zijn dit er alleen maar meer geworden! Je kunt deze sport beoefenen op elke leeftijd, maar de jongsten starten zo rond de zes jaar.

Als vereniging gaan we naar wedstrijden en naar centrale trainingen van de karatebond en andere scholen. We organiseren zelf clubwedstrijden, een kamp, een ouder-kind training en een strandtraining. Wie dat leuk vindt, nodigen we graag uit voor een proefles.

Het mooie aan karate is dat het zoveel meer is dan een vechtsport. Het gaat om het vinden van balans en het leren kennen van je lichaam en kracht. Je leert waar je grenzen liggen en waar de grenzen liggen van de ander. Bovenal leer je respect te tonen voor elkaar. Het mooiste aan onze vereniging vind ik hoe we met elkaar omgaan als groep. Iedere leerling, jong en oud, hoort erbij en voelt zich één van ons. En persoonlijk vind ik het zó leuk wanneer ik kinderen tegenkom in de stad, die mij dan enthousiast groeten met ‘hé, sempai’. Dat betekent hulp van de grootmeester’.

Samenspel 16
Adrienne de Jong (38) groeide op met karate. In 1985 richtte haar vader karateschool Kyokushin Zeeland op, nu te vinden in de dojo van het Omnium. Inmiddels is ook kleinzoon Kai een veelbelovend talent.

‘The Next Formation Drumline is in 2012 opgericht. Ik maakte vroeger muziek bij Excelsior in Goes, alleen die club bestaat al lange tijd niet meer. Ik had na een paar jaar niks doen wel weer zin om muzikaal aan de slag te gaan. Dus ik heb toen negen andere oud-leden van Excelsior gebeld en gevraagd of ze mee wilden doen. Gelukkig zeiden ze allemaal ‘ja’. We zijn nu een internationale groep, want we hebben ook een paar Belgische leden. Die zijn bij ons terechtgekomen na een samenwerking met een slagwerkgroep uit Lier, een plaatsje onder Antwerpen.

We repeteren twee keer per maand in Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. Ook onze leden uit België zijn hierbij aanwezig. Dat geeft aan dat de sfeer onderling goed is. Anders zouden ze die lange afstand niet rijden. We bespelen verschillende instrumen ten. Zo hebben we snare-, tenor- en base drums. Zelf speel ik een zelf gecreëerde basstenor. Dit is hetzelfde als een tenor met toms aan een rek, maar dan met bassklan ken. Ik hoop dat we in de toekomst meer leden mogen verwelkomen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Onze slagwerkgroep verzorgt ook optredens, meestal zo’n vier, vijf keer per jaar. We spelen als vereniging alleen ritmes in plaats van nummers. Dat maakt ons in mijn ogen wel uniek. Naast het muziek maken met de andere leden schrijf ik zelf nieuwe ritmes. Het bedenken hiervan is erg leuk. Sommige van mijn zelfverzonnen ritmes spelen we tijdens optredens. Als het publiek ze dan ook waardeert en swingt op de muziek, ben ik een blij man.’

17
Peter Versluis speelt basstenor bij de internationale slagwerkgroep The Next Formation Drumline uit Wilhelminadorp.
Ook is hij sinds 2016 voorzitter van deze vereniging.

‘Van de Deltabrouwers ben ik al ruim dertig jaar lid. Ik kom uit een echte bierfamilie en lust zelf ook graag een biertje. Mijn tante maakte vroeger vlierbessenwijn. Ik vond het interessant om te zien hoe ze dat deed. Het leek me leuk om zelf ook mijn eigen drank te produceren. En omdat ik van bier houd, heb ik me aangesloten bij de Deltabrouwers. Van die keuze heb ik nog geen moment spijt. De sfeer is altijd goed en ons gilde bestaat uit gezellige mensen. We hebben ruim honderd leden. Sommigen komen alleen om bier te drinken, anderen brouwen ook echt zelf.

Als vereniging komen we van september tot juni één keer per maand een avond bij elkaar. Tijdens zo’n bijeenkomst hebben we het altijd over een bepaald thema, bijvoorbeeld over soorten gist. Soms is er ook een spreker aanwezig of houdt iemand een lezing. We wisselen onderling veel kennis met elkaar uit, en we proeven ook van elkaars zelfgemaakte biertjes. Ik vind dit altijd heel waardevol. Het geeft me inspiratie voor het brouwen van nieuw bier. Tijdens het produceren houd ik rekening met het seizoen. Zo brouw ik in de winter vaak een tripel of een dubbel, terwijl er ’s zomers wat lichtere biertjes op het menu staan.

We organiseren altijd één keer per jaar een bierfestival in de Goederenloods in Goes. Brouwerijen uit het hele land komen daarop af. Daarnaast hebben onze leden de mogelijkheid om individueel aan wedstrijden deel te nemen. Dat heb ik vroeger ook gedaan, alleen nu doe ik dat niet meer. Het belangrijkste is dat ik mijn eigen bier lekker vind, daar gaat het om.’

Ingrid van Dalen is professioneel bierbrouwer en lid van de Deltabrouwers, een Zeeuws amateur bierbrouwers gilde.
Samenspel 18
Naast het brouwen van haar eigen drank wisselt ze graag met andere liefhebbers kennis en informatie over bier uit.

Gerben de Witte heeft een hoveniersbedrijf en is voorzitter van Ondernemersvereniging Wolphaartsdijk, een jonge vereniging met ongeveer 80 leden. Samen met de dorpsvereniging willen ze Wolphaartsdijk op de kaart zetten als aantrekkelijk dorp voor inwoners en toeristen.

‘Onze vereniging bestaat nu bijna acht jaar en bijna iedere ondernemer hier is lid. Twee keer per jaar hebben we een ledenvergadering. Tussendoor organiseren we allerlei activiteiten, zoals een barbecue, uitjes en andere bijeenkomsten. Ons doel is Wolphaartsdijk klaar te maken voor de toekomst. Vooral nu er uitbreiding is van recreatie, willen we samen kansen pakken. We zijn van plan regelmatig bij andere ondernemersverenigingen te gaan buurten, van dorpen die voor dezelfde uitdaging staan als wij. Maar bijvoorbeeld ook bij het Ondernemers Contact Goes.

We zijn gelukkig geen leden kwijtgeraakt tijdens de coronaperiode. Voor wie het lidmaatschapsgeld niet kon betalen, hebben we onderling een oplossing gezocht. Vooral de restaurants hadden het moeilijk. Maar daar hebben we samen iets moois voor bedacht. De campings met vaste staanplaatsen, boden hun gasten tegoedbonnen aan ter compensatie voor het stageld. Deze bonnen, met een totale waarde van zo’n € 15.000, konden ze besteden bij onze restaurants. Ook als bestuur hebben we ons steentje bijgedragen. Zo maakten we bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebruik van de afhaalmogelijkheden. Er is niemand op ons dorp failliet gegaan!

In het verleden hebben we als verenigingsbestuur allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de Havenfeesten Wolphaartsdijk en een strandfeest. Daar praten mensen nog steeds over. Omdat dit veel tijd kost en wij zelf ook allemaal een eigen bedrijf hebben, pakken we dit nu anders aan. Ondernemers die hier iets willen organiseren, bieden we alle mogelijke ondersteuning. Mooi om te zien hoe dit wordt opgepakt!’

19

Een vereniging die bij u past

Het verenigingsleven in de gemeente Goes bloeit. Het aanbod is groot dus voor iedereen is er wel iets te doen. Onze clubs zien u graag!

Er zijn veel goede redenen om u aan te sluiten bij een club of vereniging. In de eerste plaats omdat u dan bezig bent met iets dat uw interesse heeft. Bijvoorbeeld sport, toneelspelen of bezig zijn in de natuur. Er zijn nog veel meer voordelen aan actief zijn binnen een vereniging, zoals:

• Verbinding met anderen: geniet van de gezelligheid en ontmoet nieuwe mensen;

• Structuur: er wordt op u gerekend en dat maakt het makkelijker om (sport)afspraken met uzelf na te komen;

• Leerzaam: er is altijd iemand aan wie u vragen kunt stellen;

• Verbetering: door oefening en professionele begeleiding wordt u beter in uw sport of hobby.

In deze Samenspel leest u meer over een paar verenigingen in de gemeente. Daarnaast zijn er nog veel meer clubs op allerlei gebied. Met de tips hieronder helpen we u op weg om een vereniging te vinden die past bij wat u leuk vindt.

Sport

Bent u graag sportief bezig? Op de website van Goes Bewegen vindt u een overzicht van alle sportaanbieders in de gemeente: goesbewegen.nl

Natuur

Wilt u graag de mouwen opstropen en samen met anderen een steentje bijdragen aan een

mooie groene omgeving? Meldt u aan als vrijwilliger bij één van de vele groene organisaties en initiatieven in Zeeland. U vindt op een speciale website een overzicht van wat u kunt doen, ook bij u in de buurt.

natuurwerkzeeland.nl

Nog meer clubs

Zoekt u iets op het gebied van muziek, toneel, dans of iets anders? Scan dan de QR-code van de gemeentegids van Goes en vind een club die bij u past.

Samenspel 20

Een fijne omgeving voor mensen met dementie maken we samen

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt in de toekomst het aantal mensen met dementie nog verder. Dus ook in Goes krijgen meer inwoners én organisaties hiermee te maken.

Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Goes wil een dementievriendelijke gemeente zijn en mensen met dementie een fijne omgeving bieden waarin ze hun dagelijks leven kunnen voortzetten. Een dementievriendelijke gemeente zijn we met elkaar. Ook u kunt uw steentje bijdragen. Door dementie te herkennen, te weten hoe u iemand met dementie kunt helpen en dementie bespreekbaar te maken.

Gratis online trainingen

Op de website samendementievriendelijk.nl kunt u gratis online trainingen volgen.

In twee algemene trainingen leert u vaardigheden en krijgt u tips die belangrijk zijn in het contact met mensen met dementie. Daarnaast zijn er twaalf trainingen voor specifieke beroepsgroepen, zoals in de winkel, aan de telefoon en in het vrijwilligerswerk. In deze trainingen komen situaties aan bod die binnen deze werkvelden veel voorkomen.

Mooie initiatieven

Een dementievriendelijke gemeente zijn we samen. Daarom zijn we op zoek naar mooie initiatieven die een inspiratie kunnen zijn voor anderen. Heeft u bijvoorbeeld een bedrijf en zet u zich in voor mensen met dementie? Of werkt u voor een organisatie of vereniging die dementievriendelijk is? Dan horen wij dit graag. Stuur een e-mail naar communicatie@ goes.nl met een korte omschrijving en contactgegevens. Wie weet staat uw verhaal in een volgende editie van Samenspel.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dementie of een gratis training volgen? Ga naar onderstaande website of scan de QR-code.

samendementievriendelijk.nl

Van de bak in de tuin

Een twijfelgeval

Bijna al het groente-, fruit- en tuinafval en alle etensresten kunnen de groene bak in. Bij sommige dingen is het misschien niet meteen duidelijk. Wist u bijvoorbeeld dat honden- en kattenpoep bij het restafval horen? Honden- en kattenpoep mogen niet in de gft-bak, omdat er risico is op dierziektes in de compost. Haar van dieren en mensen mag niet in de gft-bak omdat dit niet snel genoeg vergaat. Op een gezellige avond de vuurkorf aangestoken? Gooi de as bij het restafval, niet in de groene bak. Dit gaat het proces van compost maken tegen en er kunnen schadelijke stoffen inzitten.

De koffieprut mét koffiefilter mogen wel in de bak. En ook keukenpapier met etensresten mag in de groene bak. Een twijfelgeval in uw hand? Kijk op de website in welke bak het hoort.

afvalscheidingswijzer.nl

Gratis gft-bakje Een afvalbakje op het aanrecht maakt afval scheiden in de keuken makkelijker. Dat scheelt vaak heen en weer lopen naar de afvalbak tijdens het koken. Om afval scheiden te stimuleren kunt een gratis gft-bakje ophalen bij de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen

9.00 en 12.00 uur bij de receptie van de Openbare Ruimte, Troelstralaan 1. Op = op. Wilt u zeker weten dat er nog één beschikbaar is? Mail dan naar openbareruimte@goes.nl.

Het afvalbakje bekijken? Scan de QR-code

21
Eierschalen, koffieprut, verwelkte bloemen, oude boterhammen en klokhuizen: een groot deel van ons afval is groente-, fruit- en tuinafval. Wist u dat dit afval een tweede leven krijgt als het apart is ingezameld?
Samenspel 22

Goes voor elkaar

In ‘Goes voor elkaar’ draait het om actief zijn, meedoen in de samenleving, veilig en prettig leven en zorgen voor uzelf en elkaar.

Vrijwilliger inloophuis Oase: ‘Ik ben met open armen ontvangen’

Arzu Dogan is voorzitter van stichting Oase; een inloophuis in de Goese Polder waar mensen kunnen samenkomen. Ze kwam de functie tegen op de website van het Vrijwilligerspunt van SMWO. ‘Ik heb de functie van voorzitter bewust uitgekozen. Ik vind het leuk om er voor anderen te zijn. Ondersteunen en organiseren ligt mij goed.’

Huisvrouw

Arzu is geboren in Turkije, opgegroeid in Roosendaal en via Utrecht uiteindelijk terecht gekomen in ’s-Heer Hendrikskinderen. ‘Door het werk van mijn man verhuisden we naar Zeeland. Zelf werkte ik jarenlang in de psychiatrie en jeugdzorg en heb ik altijd gezorgd voor anderen. Toen we verhuisden, had ik de luxe om te kunnen kiezen voor mijn eigen kinderen en werd ik huisvrouw’. Dat is nu twaalf jaar geleden. ‘Mijn kinderen zijn nu groter en zelfstandiger, ze hebben mijn zorg niet meer fulltime nodig. Ik ben geen stilzitter en het begon te kriebelen om weer iets te gaan doen. In 2019 kwam ik de vacature van voorzitter bij de stichting Oase tegen.’

Voorzitter

Ze kende de stichting niet en had ook nog geen ervaring als voorzitter. ‘Het secretariaat heeft mij wegwijs gemaakt. Niet alleen in de stichting, maar ook in de Goese Polder en in Zeeland, want ook dat was nog redelijk

nieuw voor mij.’ Ze was onder de indruk van de betrokkenheid van de vrijwilligers en voelde zich meteen thuis. ‘Het is één groot huishouden, waar ik nu ook onderdeel van uit mag maken. Ze hebben me met open armen ontvangen’.

Het werk dat ik voorheen deed is te mooi om los te laten. Daar heb ik destijds heel bewust voor gekozen en dat wil ik blijven doen.’

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doet Arzu al sinds 2001. Van ouders ondersteunen bij opvoeden, tot boodschappen doen voor een mevrouw in een rolstoel. ‘Je kunt echt heel veel doen voor een ander. Het kost tijd en is niet vrijblijvend, maar je krijgt er zoveel voor terug.’

Naast haar rol als voorzitter, vervult Arzu ook andere taken binnen de stichting. ‘Soms begeleid ik stagiaires en hoop ik hen te helpen in hun persoonlijke groei. Een andere keer ben ik gastvrouw en voer ik gesprekken met de aanwezigen. Het is een hele gevarieerde functie en dat vind ik leuk.’ Over een tijdje wil Arzu weer gaan werken. Het plezier dat ze beleeft aan haar rol als voorzitter, zorgt er niet voor dat ze een ander soort baan kiest. ‘Wat ik doe bij de Oase zie ik meer als hobby en daar geniet ik van.

Vrijwilligerswerk is leuk, afwisselend en ook dankbaar werk. U betekent écht iets voor een ander. Dat kan al door een wandeling met iemand te maken, boodschappen te doen of vervoer te bieden voor iemand die slecht ter been is. Kijk voor meer informatie of vacatures op:

vrijwilligerspuntgoes.nl

23
‘Je kunt echt heel veel doen voor een ander. Het kost tijd en is niet vrijblijvend, maar je krijgt er zoveel voor terug.’

Steuntje in de rug

Energie besparen in huurwoning

In september viel er bij huurwoningen in de gemeente een bespaarkaart op de mat. Met deze actie geven Beveland Wonen en gemeente Goes huurders in steuntje in de rug bij het besparen van energie. Zij kunnen namelijk per huurwoning voor maximaal 80 euro aan energiebespa rende producten shoppen.

Het is ook mogelijk om geld terug te vragen van onlangs gekochte energiebesparende producten. De actie loopt nog tot 30 november 2022.

Heeft u de bespaarkaart gemist of nog niet meegedaan met de actie? Ga naar de actiewebsite en doe mee. Wees er wel snel bij want op = op!

Let op: deze actie geldt alleen voor huurwoningen en één deelname per adres. Voor meer informatie of hulp bij het aanvragen kunt u terecht op de website van het duurzaam bouwloket.

duurzaambouwloket.nl/rrew-goes

Kavelreservering gestart voor Bedrijvenpark Deltaweg

Wie wil ondernemen vanaf het nieuwe Bedrijvenpark Deltaweg kan nu een kavel reserveren.

Bedrijvenpark Deltaweg wordt een ruim en groen bedrijvenpark op een duurzame basis. In de eerste fase worden de zichtkavels langs de A58 ontwikkeld én de kavels die direct grenzen aan het Van der Valk Hotel Goes.

Duurzaam ondernemen

Het hele gebied wordt ontwikkeld met aandacht voor welzijn, natuur en energie. Daarom heeft het gebied een BREEAM-gebiedscertificaat met de score ‘very good’ gehaald. BREEAM is wereldwijd het meest gebruikte instrument om duurzaamheid te beoordelen. Ook bedrijfsgebouwen moeten minimaal een BREEAM-NL Nieuwbouw ‘very good’ certificaat

halen. Zo zorgen we samen met de ondernemers voor duurzame kwaliteit op het hele bedrijvenpark.

Ziet u ook kansen voor de toekomst van uw onderneming centraal in Zeeland? Zet de eerste stap en bekijk beschikbare kavels op de website van Bedrijvenpark Deltaweg. Hier staan ook de regels die gelden bij het vrijblijvend reserveren en toekennen van kavels.

bedrijvenparkdeltaweg.nl

Samenspel 24

Vrijwilligers bij de Buurtbusvereniging ontmoeten allerlei mensen

Waar geen standaard openbaar vervoer rijdt, kunt u de buurtbus gebruiken. Elke maand brengen acht buurtbussen samen zo’n 4.000 passagiers van A naar B.

Alle chauffeurs op de buurtbus zijn vrijwilligers. Buurtbusvereniging Zuid-Beveland is altijd op zoek naar nieuwe chauffeurs. Voorzitter Paul Mulder: ‘Als vrijwilliger rijd je eén dagdeel per week. Het is leuk en sociaal werk. Je ontmoet en vervoert allerlei soorten passagiers. Van studenten naar het CIOS, tot ouderen naar het ziekenhuis die verlegen zitten om een praatje. Mensen zijn dankbaar en altijd blij om je te zien.’ De buurtbussen rijden alleen op werkdagen van ongeveer acht uur ’s ochtends tot ongeveer zes uur ’s avonds. Er wordt in twee dagdiensten gereden.

Behalve chauffeurs zoekt de vereniging ook een nieuwe secretaris. ‘Als secretaris notuleer je ongeveer vijf vergaderingen per jaar en je houdt alle vrijwilligers op de hoogte over ontwikkelingen via de mail.’

Aangepaste dienstregeling

Goed om te weten is dat de dienstregeling in de loop van december verandert tussen Goes en Kattendijke en tussen Goes en Wolphaartsdijk.

Er komt een dienst naar het Goese Diep bij.

• Lijn 580, tussen Goes en Kattendijke en het Goese Diep: Op dit moment rijdt de buurtbus van Goes naar Kattendijke elk uur. Vanaf december rijdt de buurtbus nog één keer in de twee uur van Goes via Kloetinge naar Kattendijke. Het andere uur rijdt de bus via de Houtkade naar de eindbestemming de Goese Dieplaan. Deze laatste dienst rijdt niet langs Kloetinge en Kattendijke. Het vertrek punt van de bussen is het station in Goes.

• Lijn 582, tussen Goes en Wolphaartsdijk: Vanaf het eindpunt in Oud-Sabbinge, rijdt de bus voortaan via de Prins Bernhardstraat, Bijsterweg en de Veerweg naar de Papeweg, om vanaf daar de oude route te vervolgen. Door de extra haltes kunnen meer passagiers met de buurtbus van en naar de recreatie zone in Wolphaartsdijk.

Lijn 595 verandert niet en rijdt vanaf het station via Goes-Zuid, het ziekenhuis en

Vrijwilliger iets voor u?

Ziet u zichzelf de buurtbus wel besturen of spreekt de rol van secretaris u aan?

Meldt u zich dan aan bij de buurtbusvereniging door te mailen naar buurtbuszuidbeveland@gmail. com of bel naar 06-36 327 800.

Kijk voor meer informatie en de dienstregeling op de website.

buurtbuszuidbeveland.nl

’s-Gravenpolder naar Kwadendamme en Hoedekenskerke.

25
Samenspel 26

Goes in beeld

Onze gemeente is rijk aan kunst en cultuur. Denk aan alle verenigingen, kleurrijke muren, mooie voorzieningen voor de regio en creatieve kunstenaars. In deze rubriek leest u over allerlei vormen van kunst en cultuur in Goes. Deze keer een portret van Desiree Bakker, die met haar talent en creativiteit acteurs laat stralen.

Desiree Bakker is schoonheidsspecialist, visagist en hairstylist. Ze heeft een eigen schoonheidssalon in Goes, Excellence. ‘Ik heb een passie voor huidverzorging; de huid is ons meest zichtbare en grootste orgaan. Visagie en hairstyling zijn voor mij dé manier om mijn creativiteit kwijt te kunnen. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van visagie zoals de vakopleiding aan de school van Mieke Petiet en een masterclass in Amsterdam. Deze oplei dingen zijn heel breed en je krijgt er allerlei technieken mee. De afgelopen jaren werkte ik onder meer mee aan producties van Omroep Zeeland en de VPRO, aan voorstellingen van Musical-Vrienden, Goese fashion-events als Goes Couture, fotoshoots en aan alle vijf de zomerspektakels van de gemeente Goes. Ook heb ik al heel wat bruidjes mogen laten stralen op hun grote dag, met bruidsmake-up en bijpassend kapsel.’

Theater vraagt om contrast

We spraken Desiree achter de schermen van het zomerspektakel ’In het Spoor van de Stier’. Tussen de kostuums, haarwerken en make-up tafels vol potjes en kwasten, zit hoofdrolspeelster Sanne Pronk bij Desiree in de stoel. ‘Bij producties als deze laat ik mij vooral leiden door de regisseur. Hij geeft aan hoe iemand moet overkomen op het podium. Dat idee werk ik verder uit, samen met de kostuumontwerpsters en de spelers zelf. Belangrijk bij theaterproducties is dat je met veel contrasten werkt. Zodat het publiek ook op afstand kan zien of iemand blij, boos, verdrietig of verbaasd is. Daarbij vraagt een voorstelling overdag weer heel andere make-up dan een avondvoorstelling.

Daglicht neemt bijvoorbeeld veel kleur weg. Bij een avondvoorstelling moet je rekening houden met de belichting. Vooraf denk ik dat allemaal uit, voor iedere speler afzonderlijk.’

Een vak apart

Hairstyling is weer een vak apart, geeft Desiree aan. ‘Ik vind het leuk om over het totaalplaatje na te denken, zodat haar, make-up en kleding één natuurlijk geheel vormen. Zeker bij theaterproducties, maar ook bij bruiden, kun je op dat gebied flink uitpakken. Ik ga in eerste instantie uit van iemands natuurlijke haar. Vooral op het podium moet je dit soms aanvullen met een pruik of haarwerk. Daarbij moet je rekening

In ‘Goes in beeld’, leest u elke editie een verhaal dat te maken heeft met kunst en cultuur. Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat het verhaal is achter een kunstwerk in de openbare ruimte? Heeft uw vereniging iets bijzonders gedaan of kent u een Goese dichter die de mooiste verhalen schrijft? Mail uw tip naar

samenspel@goes.nl

houden met het gewicht van zo’n haarwerk, zodat iemand tijdens de voorstelling geen hoofdpijn krijgt. Maar ook met de rol van iemand. Als iemand moet rennen, springen of dansen, moet je zorgen dat alles extra goed vastzit. Er gaan hier heel wat haarspelden doorheen! Ook werken we met haarverf. Bijvoorbeeld bij iemand die voor de pauze een jong iemand speelt en na de pauze dezelfde personage op oudere leeftijd.

Van zwart gaan hoofdhaar, baard en wenkbrauwen in een mum van tijd naar grijs.’

Stralen

In alles wat ze doet, in haar salon en daarbuiten, wil Desiree mensen laten stralen. ‘En daar is ze altijd mee bezig’, lacht een vriendin ons toe. ‘Zelfs op vakantie in Ibiza maakt ze foto’s als ze iets moois of inspirerend ziet!’ Dat alles combineert ze met humor en een goede dosis Zeeuwse nuchterheid. ‘Het grappige is dat mijn werk meestal niet opvalt. Je zet mensen zwaar in de make-up, zodat ze op het podium, op de catwalk, in de spotlights of voor de lens mooi en natuurlijk overkomen. Het valt pas écht op, als het ontbreekt. Dan krijg je hele rare beelden en leidt het af!’

27
‘Ik vind het leuk om over het totaalplaatje na te denken, zodat haar, make-up en kleding één natuurlijk geheel vormen. ’
‘Pas wanneer mijn werk ontbreekt, valt het op.’

Themajaar

Het Goes-Europajaar heeft ons tot nu toe weer veel evenementen gebracht. En er staat nog meer moois op stapel. Zoals het Goes-Europa filmfestival, Veste Verlicht Europa en het Festival van het Vertaalde Boek.

Terugblik ‘In het Spoor van de Stier’

Het hoogtepunt van elk themajaar is altijd weer het openluchtspektakel. Het terrein naast het Spoorwegmuseum van de Stoomtrein Goes-Borsele was eind augustus een uitgelezen locatie voor het Goes-Europajaar. Want het was juist de spoorlijn die symbool stond voor de verbindingen binnen Europa. De foto’s en enkele citaten van recensenten vertellen het verhaal.

‘Hetwaseengeweldigspektakel, datvooralalstotalefeelgood beleving,doorbijnaduizendman publiekperopvoeringmetveel enthousiasmewerdontvangen’

‘Doordachteinvesteringookde hanteringvaneenlaagdrempelige toegangsprijs,zodatgeen ingezetenedithoefdetemissen!’

Ron Thiry (acteur, regisseur en producent amateurtheater)

Samenspel 28

‘Hetverhaalzitknapinelkaar. Dezangisloepzuiver,dedansenvan hoogniveauenhetspelergrealistisch. Ophetsongfestivalzoudenzezeggen: Douzepoints!’

‘Hetspektakelduurt2,5uurenboeit vanhetbegintotheteind.’

Hans Puik (cultuurverslaggever.nl)

29

Terugblik evenementen

Goes-Europa Festival

Op het Goes-Europa festival genoten bezoekers vier dagen lang van al het moois wat de Europese cultuur te bieden heeft. Zoals verschillende speciaalbieren, curiosa, lekkernijen en muziek. Hieronder een terugblik in foto’s.

‘Watikheelbijzondervind,isom weer eens te ervaren dat cultuur inderdaad verbindt.’

‘Cultuurverbindtdespelersende duizenden mensen die een mooie avond met elkaar beleefden. Hier moetenweinGoesheelzuinigopzijn. Dit moeten we koesteren!’

UrbExtentoonstelling

De UrbEx-tentoonstelling ‘Verlaten plekken in Europa’ heeft veel bezoekers een indruk gegeven van de cultuurhistorie in achttien verschillende Europese landen. In het weiland rond de ‘verlaten’ boerderij bij Klein Frankrijk waren de foto’s van André Joosse ook een inspiratie voor de cursisten van atelier In-perspectief uit Eindewege.

‘Op reis door Europa’ met Gino Buysrogge

Zanger Gino Buysrogge nam de bewoners van verschillende Goese woongroepen mee op een muzikale rondreis door Europa. Op de foto ziet u het optreden bij Zorggroep Ter Weel. De bewoners beleefden een gezellige muzikale middag in het Europese thema.

Samenspel 30

Komende evenementen

Het Festival van het Vertaalde Boek

Het Festival van het Vertaalde Boek is op zondag 27 november in de bibliotheek van Goes. Op deze dag staat de boekvertaler centraal. Bijna veertig procent van de boeken die jaarlijks in Nederland worden uitgegeven, is vertaald uit een andere Europese taal. Wij lezen die boeken dankzij de vertalers. Alle reden om in het Goes-Europajaar nu eens niet de schrijver van een roman centraal te stellen, maar degene die ervoor zorgt dat wij dat prachtige boek in het Nederlands lezen.

Dat doen we door samen met u in gesprek te gaan met drie vertalers van boeken die pas zijn uitgekomen. Reserveer de datum en tijd alvast: 27 november, 13.30 uur. De toegang is vijf euro, inclusief een drankje. U leest binnenkort op de website www.goes-europa.nl met welke vertalers we in gesprek gaan. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek en boekhandel ‘t Paard van Troje.

Filmfestival Goes-Europa in november

Film is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. En dan hebben we het niet alleen over het aanbod in de bijna tweehonderd bioscopen en filmhuizen in Nederland. Maar ook over de vele films die te zien zijn op tv en via kanalen als Netflix. Europa heeft bij het ontstaan en bij de ontwikkeling van de film een hoofdrol gespeeld. Alle reden om in het GoesEuropajaar een filmfestival te organiseren met de focus op films uit verschillende Europese landen. Podium ‘t Beest en DaVinci Bioscoop Goes hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Noteer vrijdag 18 tot en met zaterdag 26 november alvast in uw agenda. Het complete programma is te vinden via goes-europa.nl

Een nieuwe trend is dat de naam van de vertaler niet alleen in kleine letters in het colofon staat, maar ook op de omslag. De korte roman ‘Mimoun’ van Rafaël Chirbes is daar een voorbeeld van.

Veste Verlicht Europa

Licht in de donkere dagen voor kerst! Stichting Rondom de Stenen Brug organiseert op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 december weer Veste Verlicht rond de Oostvest. Dit evenement begint bij schemering en duurt tot 22:00 uur. Het is de eerste keer dat Veste Verlicht in de winter plaatsvindt, dus dat belooft een heel nieuwe sfeer. Onderweg komt u allerlei verrassingen met een knipoog naar Goes-Europa tegen. Elke avond is anders, dus het is zeker een aanrader om meerdere keren te komen kijken.

31
Samenspel 32

Alle B-tjes helpen!

‘Mensen zien vanaf de dijk hoe mooi het groene dak hier is’

Jan Solleveld is gepensioneerd 3d-ontwerper en woont sinds eind 2018 in de Goese wijk Mannee, tegen de Kattendijksedijk. Hij is geboren in Maasland en woont al sinds 1976 in de gemeente Goes. Jan legde in april van dit jaar zelf zo’n 40 m² groen dak aan: het dak van de berging, de carport en de luifel boven zijn voordeur. Jan: ‘Ik woon dan wel in de stad, maar heb graag natuur om mij heen. Hoe meer, hoe beter!’

Verschillende soorten sedum Bij het aanleggen van zijn groene dak koos Jan voor het cassettesysteem. Hij legt uit hoe dit werkt: ‘Eerst leg je een viltlaag op je dak. Daarbovenop komen de cassettes en daaroverheen de matten met beplanting. Dat is een mix van verschillende soorten sedum. In het begin zijn dit nog hele kleine plantjes. Behalve dat het mooi is om te zien, vangt het ook water op. Een deel daarvan is voor de plantjes. De rest komt in een reservoir en kan ik hergebruiken voor de toiletten en de tuin. Direct na de aanleg heb ik de plantjes een maand lang elke week een keer besproeid. Nu hoeft dat niet meer. Wel zorg ik dat er geen gras of ander onkruid tussen de sedum gaat groeien. Dat haal ik direct weg. Je kan er immers best af en toe op lopen; het veert weer terug.’

Alleen maar voordelen

Hij raadt anderen zeker aan om een groen dak aan te leggen. ‘Het is een prachtig gezicht, vooral als het in bloei staat. En het bloeit meerdere keren per jaar! Bijkomend voordeel is dat het systeem je dak beschermt tegen inwerking van de zon. Zo gaat je dak simpel gezegd langer mee. En een groen dak

vormt een natuurlijk isolatie. Met een groen dak op mijn berging, carport en luifel merk ik dat voordeel niet direct. Dat heb je meer bij een groen dak op je huis zelf. Rond de beplanting heb ik een rand met olivijngrint aangebracht. Een mooie eigenschap van dit soort grint is dat het stikstof uit de lucht haalt. Als veel mensen dit doen, kan dit de piek aan stikstof naar beneden halen.’

Check of je dak stevig genoeg is! Bij de aanleg van zijn groene dak maakte Jan gebruik van de subsidieregeling voor groene daken van de gemeente. ‘Het blijft natuurlijk een investering, maar deze subsidie scheelt toch aanzienlijk in de kosten. Net als zelf aanleggen, al kun je het ook laten doen. Lees daarom eerst goed de voorwaarden van de regeling.’ Nog een goede tip van Jan: ‘Voordat je eraan begint, is het belangrijk om goed na te gaan of je dakconstructie stevig genoeg is. Vraag advies aan deskundigen. Het is namelijk best een gewicht, vooral als het dak het maximum aan regenwater heeft opgenomen. En kies voor de aanleg een periode waarin het niet vriest. Dan kan het eigenlijk niet mis gaan! Het enige dat ik jammer vind, is dat je het dak eigenlijk pas goed van bovenaf kunt zien!’, zegt Jan lachend.

Wilt u ook een groen dak aanleggen op uw woning, schuur en/of garage? De gemeente Goes helpt met de subsidie Groene Daken van € 25 per m² tot maximaal € 2.500 per adres. Kijk voor de voorwaarden op

Onze inwoners houden van de stad en de dorpen, de groene ruimte en het water. Als gemeente willen we er hard voor werken om onze lucht zuiver, onze omgeving groen en onze stad leefbaar te houden tot in de verre toekomst. Daarom willen we energieneutraal zijn in 2045. We gebruiken dan geen vervuilende brandstoffen meer en alleen nog maar schone energie. Zo bewaren we al het goede van Goes voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit bereiken we niet van de ene op de andere dag. Stapje voor stapje gaan we de goede kant op. Als gemeente én samen met alle Goesenaren. Elke bewuste duurzame keuze telt mee. Hoe klein ook: alle B-tjes helpen! In deze rubriek vertellen Goesenaren hoe zij in het dagelijks leven omgaan met duurzaamheid.

33
goes.nl

Exposities in het Stadskantoor

5 oktober tot en met 30 december 2022

Pioniers in De Poel

Wie waren de eerste bewoners van De Poel? Welke ontwikkelingen heeft het gebied doorgemaakt?

Ten zuiden van het Poeldorp Goes ligt een groot weidegebied. Hier liggen kleine natuurlijke kreekruggen waarop later soms wegen zijn gelegd. Verder bestaat het uit laaggelegen weiden op zeeklei, met

daaronder een samengedrukt veenpakket. Dit kernland van Zuid-Beveland heet oorspronkelijk De Poel. Ooit liep het door tot aan de westkant van de Grote Markt.

Door de gunstige ligging aan open vaarwater ontwikkelt Goes zich tot stad. Zo wordt Goes ‘de kroon op De Poel’. De Poel ondergaat in de jaren 1970 een metamorfose. Een groot deel krijgt na ruilverkaveling een ander, meer op grootschalige landbouw gericht karakter.

Een stuk van De Poel ten zuiden van de stad wordt in het laatste kwart van de twintigste eeuw bedrijventerrein.

gemeentearchiefgoes.nl

Praat online mee over uw eigen omgeving

Gelukkig kan dit gemakkelijk vanuit uw eigen huis via www.goespraatmee.nl. Door het invullen van een vragenlijst, te stemmen op ideeën of te reageren op plannen laat u van zich horen. Als u zich eenmalig registreert kunt u meedoen aan de projecten die u belangrijk vindt. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het platform zelf. Bijvoorbeeld om resultaten van een vragenlijst te beoordelen of om u uit te nodigen voor een nieuw project.

Nieuwsbrief

Als er een nieuw project start, krijgt u een

digitale nieuwsbrief. Hierin leest u ook actuele informatie over eerdere projecten. U beslist zelf welke e-mails u wel of niet wilt ontvangen.

Binnenkort actueel: bouwplan Wilhelminadorp Zuid Goes bereidt de bouw van woningen voor in Wilhelminadorp in de hoek Lindenberghstraat en I.G.J. van den Boschstraat. Dit nieuwbouw plan heeft de werknaam Wilhelminadorp Zuid. Afgelopen tijd is er gekeken welk type woningen er moeten komen en wat de beste

indeling is van het perceel. Dit wordt op dit moment verder uitgewerkt in een schetsontwerp. Wanneer deze klaar is willen we in gesprek met omwonenden om uw mening hierover te horen. Dit doen we onder andere via een enquête op goespraatmee.nl.

Bent u geïnteresseerd, bijvoorbeeld omdat u in Wilhelminadorp woont? Registreert u zich op goespraatmee.nl, blijf op de hoogte en praat mee!

goespraatmee.nl

Samenspel 34
In de hal van het Stadskantoor is de komende tijd de volgende expositie te bekijken.
Een aantrekkelijke stad, dorpen en wijken maken we samen met u! Daarom vinden we het belangrijk dat u meepraat over wat er speelt in uw omgeving.

Evenementen in Goes

Goes is goes presenteert iedere Samenspel een selectie van activiteiten in de gemeente. Komt u ook gezellig?

15 en 16 oktober

Paraview Spirituele Beurs Omnium

30 oktober

Koopzondag Binnenstad

18 tot en met 26 november

Film Festival Goes: Liefde en conflict in Europa Podium ’t Beest & DaVinci Bioscoop Goes

25 november

Thank Goes It’s Friday Grote of Maria Magdalenakerk

27 november Koopzondag Binnenstad

27 november Festival van het Vertaalde Boek Bibliotheek Goes

1 tot en met 23 december Stadhuis als Kersthuis Stadhuis, Grote Markt

7 tot en met 11 december European Senior Open Goes Bowling Tournament Bowling Goes

Op www.goesisgoes.nl vindt u de meest complete kalender van Goes met nog veel meer activiteiten. Wist u dat u hier gratis ook uw eigen niet-commerciële activiteit of evenement mag plaatsen? Zo weten nog meer mensen u te vinden.

Volg Goes is goes ook via: /goesisgoes /goesisgoes /goesisgoes goesisgoes.nl

10 en 11 december

Kerstmarkt Binnenstad

15 tot en met 17 december Veste Verlicht Europa De Veste

35

Goes en ik

Wat heeft u met Goes?

‘Hoewel ik er niet geboren ben, heb ik toch veel met Goes. Ik ben opgegroeid in Kapelle, maar ging bijvoorbeeld naar school in Goes. Ik woon er nu ook en heb er al zes jaar mijn eigen zaak. Ik heb wel getwijfeld om buiten de provincie te gaan werken. Maar omdat ik het jammer vind dat zoveel jongeren weggaan uit Zeeland, ben ik hier gebleven. Ik heb eerst wat ervaring opgedaan en begon daarna in Goes mijn eigen winkel. Ook ben ik namens de Ondernemers Organisatie Goes betrokken bij een aantal projecten over de binnenstad. Daarbij richt ik me vooral op jonge mensen. Voor hen is er in mijn ogen nog niet zo veel te doen.’

Wat is uw favoriete Goese plek?

‘Dat is de Stadshaven, zonder twijfel. Het is een bijzondere plaats die je een soort van vakantiegevoel bezorgt. Ik houd daarnaast ook van water. Met mijn eigen zaak ben ik nog niet zolang geleden van de Korte Kerkstraat naar de Stadshaven verhuisd. Het is gewoon een fijne plek om te zijn.’

Wat is uw Goese hartenwens?

‘Mijn wens voor Goes is dat de binnenstad nog mooier wordt. Daarbij denk ik aan meer groen en een wat lossere uitstraling. Het is nu nogal strak en netjes. Van mij mag het wel wat nonchalanter. Dat is iets wat je in andere steden soms ook ziet.’

Welke ‘onbekende bekende’ Goesenaar prijkt volgende keer op deze plek?

‘Het lijkt me leuk om Tessa Zwartepoorte in deze rubriek te zien. Ze werkte in het verleden voor mij en staat ook vaak op marktjes en andere leuke evenementen in Goes. Tessa zit boordevol creatieve en positieve ideeën. Het is echt een ondernemende jonge meid.’

Samenspel 36 Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Postadres Postbus 2118 4460 MC Goes T 14 0113 E stadskantoor@goes.nl www.goes.nl /gemeentegoes
Vier vragen aan een ‘onbekende bekende’ Goesenaar, gefotografeerd op zijn of haar favoriete plek in de gemeente. Amanda Reijerse (28) woont in Goes en is eigenares van kledingwinkel BUBBLES Theme Store.