Page 1

Lessen in persoonlÄłke ontwikkeling

Ik kan het in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb... I love me

Wetenschappelijk onderbouwde methode voor de leerlingen en trainingen voor het team


Eigen invloed op geluk, positief denken en persoonlijk leiderschap Kun je gelukkig zijn leren? Heutink gelooft dat geluk werkt. En dat, naast leermiddelen, ICT en inrichting, een gelukkige leerkracht een essentieel onderdeel is binnen de school en dat hij of zij dit positieve zelfbeeld als geen ander kan overbrengen op kinderen. We zijn er dan ook trots op dat we Gelukskofferpartner zijn! Gelukskoffer zet ieder in zijn kracht aan de hand van 7 lessen in geluk die zich richten op de individuele emotionele ontwikkeling van het kind. Deze 7 lessen zijn de drijvende kracht achter een lesmethode die volledig gebaseerd is op de wetenschap vanuit de positieve psychologie. Lees in dit boekje hoe u met Gelukskoffer kunt profiteren

Filosofie

van de kracht van geluk voor uzelf,

Kinderen maken kennis met persoonlijk

uw team ĂŠn uw leerlingen!

leiderschap en leren over de invloed

Ieder kind verdient het om vol zelfvertrouwen en -kennis de toekomst tegemoet te gaan.

die ze hebben op hun eigen geluk. Dit geeft hen een positievere levenshouding en een stevige, veilige basis die hen inspireert een verschil te maken in de samenleving van morgen. Geluk is voor 40% te beĂŻnvloeden door bewust gedrag.

2


Persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs

met Gelukskoffer Wat is geluk Positief denken Dankbaarheid Talenten Zelfvertrouwen Toekomstdromen Geluk doorgeven

Gelukskoffer investeert in:

Zeven lessen in geluk

• Kracht van ieder kind

Kinderen op jonge leeftijd positief onder-

• Persoonlijk leiderschap

steunen in hun individuele emotionele

• Welzijn van het kind met positieve

ontwikkeling. Dat is de missie van Geluks-

gevolgen voor de veiligheid in de groep

Resultaten

koffer. De wetenschappelijk onderbouwde methode stimuleert kinderen zichzelf en de ander te leren kennen en te vertrouwen,

• Kinderen minder bang, boos en verdrietig

de basis voor een veilig schoolklimaat.

• Sociale omgang significant verbeterd

In 7 lessen met verschillende thema’s

• Klasseklimaat positief verbeterd

werken de kinderen aan een positief en solide eigen gedachtegoed.

Wetenschappelijk aangetoond door Universiteit Leiden

Kijk voor meer informatie over de producten op www.heutink.nl 3


Kinderen over Gelukskoffer

Heey ge lu ik heb g kskoffer,, el blij moe eerd dat je t zijn m et je hebt en dat je wat zoveel mogelij kd de posit ingen aan iev bekijken e kant moet .D zo ,n bee at was het tje... Erik, 12

Als ik me eenzaam voel, dan denk ik nu aan de dingen die mij gelukkig maken.

jaar

Ik kan het in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb... I love me. Wael, 11 jaar

Serena, 11 jaar

Ik heb geleerd om al les van de positieve kant te zien..Andere mensen te helpen die het minder goed hebben dan jij of het gewoon even nodig hebben en je niks aan te trekken van wat andere mensen zeggen als je vastbesloten bent iets te doen. Ik gebruik het zeker nog als ik ruzie heb bijvoorbeeld (sinds de lessen heb ik trouwens geen ruzies meer gehad) dat je dan niet denkt... wat haat ik die persoon en dat soort dingen. Maar je ook bedenken wat die persoon voor goede dingen voor jou heeft gedaan. Robin, 11 jaar

4


Bij jullie leren we niet uit boeken maar uit onszelf

Ik heb geleerd dat je altijd in je zelf moet geloven en als je iets fout doet gewoon doorgaan met je leven en dat het niet erg is om fouten te maaken en dat je nooit moet denken dat je lelijk bent of zoiets dit was mijn verhaal hoopelijk is het goed.

Patricia 11 jaar

Gijs, 12 jaar

4 STAD EN STREEK

In de media

en’ ‘Voorkom pesten, geef geluksless door Demi Schoenmakers OOSTERHOUT. „Ik ben gelukkig als

anderen ook gelukkig zijn.” Ilayda (8) uit groep 5 van basisschool De Kameleon in Oosterhout kreeg les in geluk van De Gelukskoffer en heeft daar veel van opgestoken. „Je leert iets negatiefs te veranderen in iets positiefs.” Het is vandaag de Landelijke Dag tegen Pesten. Een dag waarop er stil wordt gestaan bij de noodzaak om pesten te stoppen. Er zijn verschillende anti-pestprogramma’s, maar De Gelukskoffer is deze programma’s een stapje voor. „Door kinderen al vroeg bewust te maken van hun eigen krachten en kwaliteiten, voorkom je pestgedrag”, legt Jasmijn Brandt, gelukskoffercoach en juf van groep 3/4 op De Kameleon, uit. „De Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde lesmethode waarbij de kinderen les krijgen in geluk. De kracht ligt bij het . positief benaderen van dingen Als een kind z’n rapport krijgt en zevens maar alleen met daarop achten en één vijf, dan wordt er vaak alleen maar gekeken naar die ene vijf”, vertelt Brandt. „Kijk juist naar hun kwaliteiten. Kinderen krijgen dan meer zelfvertrouwen en zitten lekkerder in hun vel, waardoor ze minder behoefte hebben om te pesten.” De Kameleon is de eerste school in Oosterhout die de lesmethode van De Gelukskoffer toepast. Groep 5 tot en met 8 hebben de gelukslessen al gehad. Nu zijn groep 3 en 4 aan de beurt. Giste-

Bron: BN DeStem

hun eigen gelukskoffertje. Eyon versieren tijdens de eerste les in geluk s/Pix4Profs Groep 3 en 4 van basisschool De Kamele familie namelijk. foto Johan Wouter zijn woont daar koffer, zijn op men (6) tekent Turkije le zeven lessen in geluk gehad en lingen vaardigheden aanleren die raadt het iedereen aan. „Je leert poren hadden ze de eerste les: Wat is ze in alle situaties kunnen toepasVan is het ook kind. per ilt versch Dit geluk? n, maar sitief denken. Daarnaast morge en aag „Vand sen. l belangrijk dat je geluk doorgeeft. familie tot het scoren met voetba ook in de toekomst”, zegt Brandt. e. Ik gun vrede. tot leukst het spelen ik samen vond Dat en van Ridvan (11) uit groep 8 heeft alDe kinderen krijgen een koffer, het iedereen om gelukkig te zijn.” alles een goed met en het versier vindt Ook Ilayda die ze mogen    idee als iedereen gelukslessen wat hen gelukkig maakt. Eymen op meer e lessen, je Turkij geluks e geven de tekend slesen 3 ‘De geluk krijgt. „Door (6) uit groep krijg je meer zelfvertrouwen en zijn koffer. „Als ik in Turkije ben zelfvertrouwen. Daardoor heb andaar om zin r want ig, minde daardoor heb je dan ben ik gelukk je minder zin om te pesten’ dere kinderen te pesten. Je wilt woont mijn familie. En je kunt .” juist met elkaar spelen daar zwemmen.” Ilayda (8) leerling De Kameleon Het is de bedoeling dat de leer-5


In de media

Tr LETTER&GEEST Bron: Trouw

6


Voorbeeld van het lesmateriaal

GROEP

1& 2

2

Positief denken

Hoe voelt Lukkie zich? Kruis aan.

3

dankbaarheid

Versier je eigen kaartjes

dank je wel

dank je wel

dank je wel

2

Positief denken

6

toekomstdromen

7


Voorbeeld van het lesmateriaal GROEP

5& 6 GROEP

3& 4

GROEP

7& 8

8


Persoonsvorming in het onderwijs Gelukskoffer in het kort •

Een sociaal-emotionele methode voor groep 1 t/m 8 in het primair onderwijs.

• •

7 lessen in persoonlijke ontwikkeling: per les een thema.

IK én WIJ zijn blij!

De methode is gericht op het individuele kind (IK) met positieve gevolgen voor de groep (WIJ).

Praktijk •

Eigentijds fris materiaal, eenvoudig en toegankelijk in gebruik; weinig voorbereiding nodig.

Veel vrijheid voor de leerkracht in het geven van de lessen*.

Implementatietraining voor de leerkracht van 1 dag.

Onderbouwing • •

Wetenschappelijk onderbouwd, de methode is gebaseerd op de positieve psychologie. Gelukkige kinderen hebben een positieve invloed op de veiligheid in de klas. De methode is opgenomen in het register van Stichting School en Veiligheid.

Na het volgen van de lessen zijn de kinderen minder bang, boos en/of verdrietig en is de onderlinge verdraagzaamheid aanzienlijk verbeterd (aangetoond door Universiteit Leiden).

Opgenomen in de databank Effectieve Interventies van het RIVM/NJi en in de database van Gezonde School.

De methode sluit aan op de 21e eeuwse vaardigheden: sociale vaardigheden, zelfregulering, problemen oplossen en samenwerken.

De methode sluit aan bij de kerndoelen 34, 35, 37 en 38 uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld, thema Mens en Samenleving.

Gelukskoffer is gevalideerd door registerleraar.nl (10 registeruren) en CRKBO-erkend.

* De lesduur varieert tussen de 45 minuten en 1,5 uur. De 7 lessen kunnen elke week gegeven worden of 1 x in de 2 weken. Ook is het mogelijk om de lessen te splitsen, zodat er over een langere periode met het programma gewerkt kan worden. 9


Trainingswijzer Kindgerichte trainingen

IMPLEMENTATIETRAINING METHODE LESSEN IN GELUK

Voor wie? Doel

Leerkrachten.

DUUR

1 DAG

De leerkracht in staat stellen leerlingen les te geven in geluk. De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, zelfvertrouwen, talenten, toekomstdromen en geluk doorgeven.

Opbrengsten

Na afloop van de training bent u opgeleid tot Geluksleerkracht en kunt u Lessen in Geluk geven aan de kinderen. DUUR

METHODE GELUKSKOFFERCOACHING

Voor wie? Doel

IB’ers, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers.

1 DAG

Begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar bij het bereiken van hun doelen: vergroten van zelfvertrouwen, ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel, werken aan positief zelfbeeld en het ontdekken van eigen talenten.

Opbrengsten

Na het volgen van deze training bent u gecertificeerd om met de methode Gelukskoffercoaching te werken. U kunt direct aan de slag met het geven van de Training in geluk aan kinderen (individueel of in groepjes van maximaal 6 kinderen).

LEZING OP MAAT KRACHT VAN STUREN OP GELUK

Voor wie? Doel Opbrengsten

Directies, schoolteams en ouders.

Inspireren vanuit thema’s rondom geluk. U ervaart hoe de wetenschappelijk bewezen Geluksinterventies kunnen bijdragen aan het geluk van kinderen. Ook wordt de vertaling naar de praktijk behandeld.

10

DUUR

2 UUR


Trainingswijzer Leerkrachtgerichte trainingen DUUR

TRAINING GELUK WERK(T)

Voor wie? Doel Opbrengsten

Bestuur, directies en schoolteams.

1 DAG

Verdiepen in persoonlijk leiderschap en werken aan een positief schoolklimaat. U krijgt zicht op de belangrijkste factoren die invloed hebben op werkgeluk en in hoeverre deze (eenvoudig) te veranderen zijn. Als team denken jullie na hoe je inzichten vanuit de positieve psychologie kunt toepassen op jezelf, het team en de school.

TRAINING VAN WERKDRUK NAAR WERKGELUK

Voor wie? Doel

Bestuur, directies en schoolteams.

DUUR

1 DAG

Als u wilt dat de medewerkers vitaal blijven en meer grip krijgen op hun werk.

Opbrengsten

U krijgt zicht op de verschillende elementen van werkdruk en plezier op het werk. Daarnaast heeft u een individueel plan om om te gaan met werkdruk en werkgeluk.

MASTERCLASS GELUK VOOR LEIDINGGEVENDEN

Voor wie? Doel

Bestuur en directies.

DUUR

1 DAG

Leidinggeven vanuit de positieve psychologie. Vanuit de wetenschap is steeds meer bekend over geluk, mentaal vermogen en hoe je dit kunt bevorderen. Als u leert om deze inzichten toe te passen, maakt u niet alleen uw team, maar ook uzelf gelukkiger.

Opbrengsten

Na afloop van de dag weet u wat geluk betekent, hoe het brein werkt en heeft u (nieuwe) handvatten om het team aan te

50%

aanleg

10%

omstandigheden

sturen. Daarnaast heeft u zicht op de kracht van geluk binnen het hedendaagse

40% bewust gedrag

onderwijssysteem. 11


Wat biedt Gelukskoffer? Voor kinderen Gelukskoffer is een wetenschappelijk

Voor onderwijs- en zorgprofessionals

onderbouwde methode voor de groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs, gebaseerd

Teamdagen

op de positieve psychologie. In 7 lessen

• Training ‘Geluk werk(t)’

werken kinderen aan hun persoonlijke

• Training ‘Van werkdruk naar werkgeluk’

ontwikkeling en de eigen invloed op geluk. Gelukskoffer leidt de leerkrachten op om

Lezingen op maat

de Lessen in geluk aan de kinderen te

• ‘De kracht van sturen op geluk’

kunnen geven. Samen met de Algemene Vereniging Voor pedagogisch medewerkers, IB’ers

Schoolleiders (AVS) verzorgt Gelukskoffer

en zorgprofessionals biedt Gelukskoffer

de Masterclass ‘Geluk voor Leidinggevenden’.

de methode Gelukskoffercoaching om met kinderen 1–op–1 of in kleine groepjes aan de slag te gaan.

Lesmateriaal Het lesmateriaal is rechtstreeks te bestellen bij Heutink.

Meer weten?

Bestellen kan op heutink.nl

Kijk dan op heutink.nl of neem contact met ons op. We vertellen u graag meer! T (0548) 53 66 66 | www.heutink.nl | Nijverheidsstraat 45 | 7461 AD Rijssen

Gelukskoffer brochure (Heutink)  

Het hele aanbod van Gelukskoffer in een overzichtelijk boekje!

Gelukskoffer brochure (Heutink)  

Het hele aanbod van Gelukskoffer in een overzichtelijk boekje!

Advertisement