Page 1

Informatikai rendszerek fejlesztése (B-VI-INFRF)

LOGBOOK Útnyilvántartás egyszerűbben

Készítette: Ocskai Zsolt (HEB6W9) és Vas Péter (Q1QRS8) 2012-2013.


Figyelem Jelen dokumentum a Gábor Dénes Főiskola megbízásából készült, a NetworKing Informatika Kft. szakmai közreműködésével. A dokumentum harmadik félhez való továbbítása – a NetworKing Informatika Kft. és a Gábor Dénes Főiskola együttes előzetes írásbeli engedélye nélkül – tilos. Továbbá az általános jogvédelem alá eső jogok korlátozása nélkül a dokumentum semmiféle része nem reprodukálható, tárolható vagy vezethető be visszakereső rendszerbe, vagy vihető át bármilyen formátumban (vagy eszközzel) vagy bármilyen más céllal a NetworKing Informatika Kft. és a Gábor Dénes Főiskola előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

2


Tartalom Figyelem .................................................................................................................................................. 2 Tartalom .................................................................................................................................................. 3 1.

Feladatspecifikáció .......................................................................................................................... 5 Jogszabályi háttér ................................................................................................................................ 5 Probléma ............................................................................................................................................. 5 Megoldás ............................................................................................................................................. 5 Követelmények .................................................................................................................................... 5

2.

Funkcionális terv.............................................................................................................................. 7 Bejelentkezés....................................................................................................................................... 7 Programtérkép .................................................................................................................................... 7 Cégautó kezelés ................................................................................................................................... 7 Sofőr kezelés........................................................................................................................................ 7 Üzemanyag nyilvántartás .................................................................................................................... 7 Szerviz nyilvántartás ............................................................................................................................ 8 Kozmetika nyilvántartás ...................................................................................................................... 8 Partner kezelés .................................................................................................................................... 8 Beérkező bizonylat nyilvántartás ........................................................................................................ 8 Kimenő bizonylat nyilvántartás ........................................................................................................... 8 Lezárt napló nyilvántartás ................................................................................................................... 8 Új napló készítés .................................................................................................................................. 9 Biztonsági mentés készítése ................................................................................................................ 9 Biztonsági mentés visszatöltése .......................................................................................................... 9

3.

Képernyőképek .............................................................................................................................. 10 Bejelentkező képernyő ...................................................................................................................... 10 Programtérkép .................................................................................................................................. 10 Cégautó ............................................................................................................................................. 11 Sofőr .................................................................................................................................................. 11 Üzemanyag ........................................................................................................................................ 12 Szerviz ................................................................................................................................................ 12 Beérkező bizonylat ............................................................................................................................ 13 Kimenő bizonylat ............................................................................................................................... 13 Lezárt napló ....................................................................................................................................... 14 3


Új napló ............................................................................................................................................. 14 Ábra az alkalmazás funkcióinak eléréséről........................................................................................ 15 4.

Tesztesetek .................................................................................................................................... 16 Bejelentkezési kísérlet ....................................................................................................................... 16 Cégautó eladás .................................................................................................................................. 16 Jogosultság módosítás....................................................................................................................... 16 Tankolási bizonylat felvitele .............................................................................................................. 16 Szerviz bizonylat törlés ...................................................................................................................... 16 Beérkező bizonylat felvitele .............................................................................................................. 16 Kimenő bizonylatok importálása ....................................................................................................... 17 Lezárt napló exportálása ................................................................................................................... 17 Ismert adatok betöltése .................................................................................................................... 17 Hiányzó kilométer pótlása ................................................................................................................. 17 Biztonsági mentés visszatöltése ........................................................................................................ 17

4


1. Feladatspecifikáció A fejezet a Logbook útnyilvántartó rendszer megvalósítandó feladatainak és az alkalmazással szemben támasztott követelmények összefoglalását tartalmazza.

Jogszabályi háttér1 Az üzemanyag-felhasználás költségét az útnyilvántartásban szereplő üzleti (hivatalos) célból megtett kilométerek alapján a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normák figyelembevételével lehet elszámolni. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, az üzemanyagnormát és mindazokat az adatokat, amelyek a költségelszámoláshoz szükségesek, így többek között a kilométeróra állását az év első és utolsó napján és a hivatali, üzleti célból megtett kilométereket. Cégautó-adó megfizetésekor is szükséges az útnyilvántartás, hisz a nyilvántartásban található adatok szolgálnak alapul a költségek elszámolásához. Azonban ha a cégautó kizárólag céges célokra van használva, akkor útnyilvántartás vezetésével elkerülhető a cégautó-adó fizetése.

Probléma Könyvelő és könyvvizsgáló irodák elmondása alapján a cégautót birtokló vállalkozások tetemes része elhanyagolja az útnyilvántartás vezetését, melyet utólag, egy esetleges adóellenőrzéskor nehézkes gyorsan és elfogadható módon előállítani. Pedig a kockázat nem elenyésző, hiszen az útnyilvántartás hiányában az adóhatóság az ellenőrzött időszakra elszámolt valamennyi számlát kizárathatja a könyvelésből, így az esetlegesen visszakövetelt ÁFA is visszafizetendő, s mindezen túl még bírsággal is sújtja a szervezetet. A piacon ugyan vannak a témában elérhető szoftverek, azonban ezek egyike sem képes minden logikai hiba nélkül elkészíteni egy adóhatóság számára is elfogadható útnyilvántartást.

Megoldás Egy olyan útnyilvántartó rendszer elkészítése, mely megfelel a jogszabályi követelményeknek és a tényadatokra támaszkodva, megakadályozva súlyos logikai hibák elkövetését, előkészíti a sofőr számára az útnyilvántartást. Az előkészített útnyilvántartást a sofőr kiegészítheti bizonylatokkal nem alátámasztható utakkal, illetve élhet a program által biztosított automatikus kitöltés lehetőségével.

Követelmények A rendszernek Microsoft Windows platformon kell futnia és könnyen átlátható és kezelhető grafikus felhasználói felülettel kell rendelkeznie. A későbbi fejleszthetőség kedvéért, a jelen kor követelményeinek megfelelően, a programot C# nyelven kell megírni. A szoftvernek támogatnia kell a hálózati és több felhasználós működést.

1

Forrás: http://www.utnyilvantartas.com.

5


A rendszer mögött egy adatbázisnak kell lennie, melyben eltárolható a gyors, pontos és biztonságos működéshez elengedhetetlen valamennyi háttér-információ. Az adatbázisnak védettnek kell lennie és nem szükséges közvetlen hozzáférést biztosítania, lévén a karbantartása is elvégezhető kell legyen a felhasználói felületről. Az adatbázisnak SQL alapúnak lennie, hogy vállalati környezetbe is könnyen integrálható legyen. Az authentikáció a felhasználói felület tekintetében is elvárt, hiszen azon keresztül elérhető az adatbázis, mely üzleti titkokat is tartalmaz(hat). A jelszó komplexitásával szemben támasztott követelmény: minimum 8 karakter hosszú, kötelezően tartalmaznia kell kis- és nagybetűt és számot. A hitelesítésen túl meg kell különböztetni jogosultsági szinteket, így rendszergazdai és felhasználói hozzáférést. Lehetőséget kell biztosítani biztonsági mentés készítésére és visszatöltésére egyaránt. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a további szigetalkalmazásokkal való kommunikációra, legalább adat import/export szinten, mely megvalósulhat Microsoft Excel vagy Adobe Acrobat formátumban. A szoftvernek kezelnie kell minden, cégautóval összefüggésbe hozható bizonylatot, legyen az üzemanyag-, autópálya-matrica-, szerviz- vagy akár kozmetika számla, szerepeltetve a nevet és címet, illetve az első három esetében a kilométeróra állását. Ezen túlmenően nyilván kell tartania a céget érintő összes befogadott és kibocsátott számviteli bizonylatot (a keltezése alapján), a partner nevével és címével ellátva. Az adatbázisban tárolt valamennyi cím egymástól való pontos távolsága rögzítendő. A folyamatnak minden egyes új partner felvételekor automatikusan, a háttérben kell megtörténnie, felhasználva a Google Térkép2 útvonaltervező képességeit. Az elkészült útvonaltervnek, legyen szó akár kimeneti fájlról, akár nyomtatásról kötelezően tartalmaznia kell a következő információkat: indulás-érkezés helye (partner neve és címe), kezdőzáró kilométeróra állás, rendszám, fogyasztási norma, üzemanyag típus, összes megtett út távolsága, összes fogyasztás a norma alapján.

2

http://maps.google.hu.

6


2. Funkcionális terv A fejezet a Logbook útnyilvántartó rendszer funkcióinak meghatározását, működésének definiálását tartalmazza.

Bejelentkezés A felhasználónak a program teljes funkcionalitással való működtetéséhez rendelkeznie kell a hitelesítéshez megfelelő felhasználónév és jelszó párossal. A program első indulásakor – illetve egészen addig – nem jelenik meg a bejelentkező ablak, amíg létre nem hozzák az első felhasználót a program segítségével. Természetesen a teljes funkcionalitás csak ezután érhető el.

Programtérkép A belépés után a „Programtérkép” fogadja a felhasználót, melyről könnyedén megközelíthető a szoftver valamennyi funkciója. Inaktív módban (tehát amíg nem hoztak létre felhasználói hozzáférést) csak a „Sofőr” menüpont aktív és használható.

Cégautó kezelés A „Cégautó” ablakban lehet rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni azokat a céges autókat, melyekre útnyilvántartást kívánnak írni. A cégautók lehetnek eltérő tulajdonban is, tehát a program licence nem korlátozza a felhasználást 1 cégre. Az „Eladás dátuma” és a „Km-óra záró állása” opció bepipálását követően megjelenik egy dátumválasztó, valamint egy beviteli mező, melyek segítségével meg lehet adni a cégautó elidegenítésének idejét és a végső kilométeróra állást.

Sofőr kezelés A „Sofőr” ablakban lehet rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni azokat a sofőröket/felhasználókat, akik cégautót használnak és/vagy útnyilvántartást kívánnak írni. Itt állítható be a felhasználói hozzáférés jogosultsági szintje, illetve kényszeríthető ki a jelszóváltoztatás.

Üzemanyag nyilvántartás Az „Üzemanyag” ablakban lehet rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni azokat a tankolási bizonylatokat, melyek valamelyik cégautóhoz köthetők. Ugyanezen a felületen lehet megadni az esetlegesen vásárolt autópálya-matrica érvényességi idejét.

7


A listában az összes kezelt cégautó tankolási rekordja megjelenik.

Szerviz nyilvántartás Az „Szerviz” ablakban lehet rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni azokat a szervizszámlákat, melyek valamelyik cégautóhoz köthetők. A listában az összes kezelt cégautó szervizelési rekordja megjelenik.

Kozmetika nyilvántartás Az „Kozmetika” ablakban lehet rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni azokat a számlákat, melyek valamelyik cégautóhoz köthetők. A Programtérképről – és menüből is – elérhető „Kozmetika” ablak felépítése közel azonos, mint a „Szerviz” ablak, így azt nem szerepeltetjük a képernyőképek között.

Partner kezelés Az „Partner” ablakban lehet importálni, rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni a céggel kapcsolatban álló valamennyi vevőt és szállítót. A felület nagyon hasonlít a bizonylatok ablakaira, így külön nem jelenítjük meg a képernyőképeknél.

Beérkező bizonylat nyilvántartás Az „Beérkező bizonylat” ablakban lehet importálni, rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni az összes, cég részére kiállított számlát, melyet rögtön társítani is kell valamelyik cégautóhoz. A partner természetesen listából is kiválasztható, melyet a „Partner” törzsből nyer ki a program, de felvihető ezen a felületen keresztül is. Fontos beállítási lehetőség a kiemelt partner jelölhetősége, de ennek jelentőségére csak a későbbiekben térünk ki. A listában az összes beérkező bizonylat rekordja megjelenik.

Kimenő bizonylat nyilvántartás Az „Kimenő bizonylat” ablakban lehet importálni, rögzíteni, módosítani, illetve szükség esetén törölni az összes, cég részéről kiállított számlát, melyet rögtön társítani is kell valamelyik cégautóhoz. A felület közel azonos, így a képernyőképeknél lehetőség nyílik az „Importálás” funkció bemutatására. A listában az összes beérkező bizonylat rekordja megjelenik.

Lezárt napló nyilvántartás A „Lezárt napló” listában jelenik meg lezárt útnyilvántartás. 8


Erről a felületről lehet Microsoft Excel állományba exportálni az adott útnyilvántartásokat, illetve közvetlenül kinyomtatni azokat.

Új napló készítés Az „Új napló” felület jelenti a lehetőséget az útnyilvántartások elkészítésére. A program egyik nagyszerű funkciója, hogy az előre feltöltött adatok alapján előkészíti a felhasználó számára az útnyilvántartást, megakadályozva súlyos logikai hibák elkövetését. Ami viszont még ennél is fontosabb és különlegesebb funkció, az a hiányzó paraméterek generálása. Ezt a lehetőséget egy tárolt segédtáblának köszönhetően aknázhatjuk ki, melyben az összes felrögzített bizonylat – legyen az kimenő- vagy beérkező számla, üzemanyag, kozmetika vagy szerviz lapon rögzített bizonylat – címe el van tárolva az egymástól való távolságokkal együtt.

Biztonsági mentés készítése A „Mentés készítése” ablak nyújt lehetőséget biztonsági mentés készítésére. A program felajánl egy alapértelmezett útvonalat, melyet természetesen át is lehet írni, illetve tallózással is megadhatjuk a mentés helyét.

Biztonsági mentés visszatöltése A „Mentés visszatöltése” ablak nyújt lehetőséget biztonsági mentés visszatöltésére. A program felajánl egy alapértelmezett útvonalat, melyet természetesen át is lehet írni, illetve tallózással is megadhatjuk a mentés helyét.

9


3. Képernyőképek Bejelentkező képernyő

Programtérkép

10


Cégautó

Sofőr

11


Ăœzemanyag

Szerviz

12


Beérkező bizonylat

Kimenő bizonylat

13


Lezárt napló

Új napló

14


Ábra az alkalmazás funkcióinak eléréséről

15


4. Tesztesetek Ebben a fejezetben helyes- és hibás adatok véletlenszerű bevitelével teszteljük a rendszert, kiszűrve az esetleges szemantikai hibákat.

Bejelentkezési kísérlet A bejelentkezési képernyőn megadjuk felhasználónévnek „Gábor Dénes” nevet és a „Főiskola1” jelszót, majd a belépésre kattintunk. A program nem enged be és azt írja ki, hogy „Hibás felhasználónevet és/vagy jelszót adott meg, kérem, próbálja újra!”. A program megfelelően működik, hiszen nem létezik ilyen hozzáférés.

Cégautó eladás A cégautó ablakban kiválasztjuk a LAV-123 rendszámú cégautót és a cégautó módosítás funkció segítségével bepipáljuk az eladási dátum lehetőséget, beállítjuk az eladás dátumát és a ment gombra kattintunk. A program figyelmeztet, hogy „Nem adta meg a kilométeróra záró állását. Kérem, töltse ki az összes mezőt és utána kattintson a mentés gombra!” A program megfelelően működik.

Jogosultság módosítás A sofőr ablakban kiválasztjuk Gipsz Jakab felhasználót és a sofőr módosítás funkció segítségével megváltoztatjuk a jogosultságát rendszergazdáról felhasználóra. A program nem engedi, mert: „Gipsz Jakab az egyetlen rendszergazda jogú felhasználó. Nem fokozhatja le, amíg valaki másnak nem delegálja a jogot.” A program megfelelően működik.

Tankolási bizonylat felvitele Az üzemanyag képernyőn rákattintunk az új tankolás gombra, majd a képernyőképeknél látott módon kitöltjük a beviteli mezőket és a ment gombra kattintunk. Az új tankolás rögzítésre került, a program nem talált hibát. A program megfelelően működik.

Szerviz bizonylat törlés A szerviz ablakban kiválasztjuk a törlendő tételt és rákattintunk a karbantartás törlése gombra. A program rákérdez, hogy „Biztosan törölni szeretné a kijelölt tételt?”, melyre az igen gomb lenyomásával felelünk. Ekkor a program a következő hibaüzenetet küldi: „A törlés nem hajtható végre, mert a kijelölt tétel szerepel egy már lezárt útnyilvántartásban!”. A program megfelelően működik.

Beérkező bizonylat felvitele A beérkező bizonylat képernyőn rákattintunk az új bizonylat gombra, majd a képernyőképeknél látott módon kitöltjük a beviteli mezőket, kivéve a cégautó mezőt és a ment gombra kattintunk. A program figyelmeztet, hogy „Nem adta meg a cégautót. Kérem, töltse ki az összes mezőt és utána kattintson a mentés gombra!” A program megfelelően működik.

16


Kimenő bizonylatok importálása A kimenő bizonylat képernyőn rákattintunk az importálás gombra, majd a felugró ablakban a tallózás gombra. Az importálandó fájl kikeresése után nyomunk egy OK gombot és végül az importálás gombra kattintunk. Ekkor a program a következő hibaüzenetet küldi: „Az importálás nem hajtható végre, mert az importálandó fájlban található adatok nem feleltethetőek meg a beviteli mezőknek!”. A program megfelelően működik.

Lezárt napló exportálása A lezárt napló képernyőn kijelöljük az exportálandó bizonylatot és rákattintunk az exportálás gombra, majd a felugró ablakban a tallózás gombra. Kijelöljük a mentés helyét és az exportálás gombra kattintunk. A folyamat sikeresen lezajlik, a Windows Intéző segítségével kikeressük a nevezett állományt és megnyitjuk. Mindent rendben találtunk, a program megfelelően működik.

Ismert adatok betöltése Az új napló képernyőn rákattintunk az új sor gombra, majd a képernyőképeknél látott módon kitöltjük a beviteli mezőket, majd az ismert adatok betöltése gombra kattintunk. A program betölti az adatbázisban szereplő és a LAV-123 rendszámra vonatkozó üzemanyag-, kozmetika-, szerviz- és partnerinformációkat. Az említett adattáblákat ellenőrizve konstatáljuk, hogy a program megfelelően működik.

Hiányzó kilométer pótlása Az új napló képernyőn rákattintunk az új sor gombra, majd a képernyőképeknél látott módon kitöltjük a beviteli mezőket, majd az ismert adatok betöltése gombra kattintunk. A program betölti az adatbázisban szereplő és a LAV-123 rendszámra vonatkozó üzemanyag-, kozmetika-, szerviz- és partnerinformációkat. Ezt követően rákattintunk a hiányzó kilométer pótlása gombra, a program kitölti az útnyilvántartást. A kitöltött útnyilvántartást a Google Térkép útvonaltervezőjének segítségével, az adatok manuális begépelésével teszteljük. A kimeneti adatok helyesek, egybevágnak a manuális számolással, tehát a program megfelelően működik.

Biztonsági mentés visszatöltése A mentés visszatöltése ablakban manuálisan adjuk meg a visszatöltendő fájl elérési útját és direkt elgépeljük. A program a következő hibaüzenetet küldi: „A megadott útvonalon nem található mentés, kérem, keresse ki a „Tallózás” gombra kattintva és utána kattintson a „Visszatöltés” gombra!”. Követve a program utasításait, kiválasztottunk egy létező mentést és sikeresesen visszatöltöttük. A program megfelelően működik.

17

logbook  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you