de Ondernemer regio Achterhoek

Page 1

Arnhem

Nijmegen

Achterhoek

deOndernemer.nl 8e jaargang nr.2

Pagina 3 Jonge bouw en vastgoedclub JBVA timmert aan de weg Pagina 5 Rusink Varsseveld ging helemaal over op interieurbouw

Pagina 6 Intersnack garandeert absolute voedselveiligheid

Pagina 8/9 Thema: Food & health

䡵 Gerrit Hesselink: „Gestaag groeien met altijd oog voor kwaliteit.” foto Theo Kock

‘Van koffie moet je een goed gevoel krijgen’ Koffiebranderij Hesselink is het enige grote familiebedrijf in de branche. Over beleving en kansen in de markt.

H

et is geen enkel probleem om met Gerrit Hesselink een dag over koffie te praten. „Ik zeg wel eens gekscherend dat er geen bloed, maar koffie door mijn aderen stroomt.” Hesselink is directeur van Koffiebranderij Hesselink in Winterswijk. Een familiebedrijf dat 130 jaar bestaat en sinds vijf jaar hofleverancier is. Zijn voorvaders leverden ooit koffie aan lokale kruideniers. Met het verdwijnen van veel buurtsupers en de ambitie om te groeien werd de focus verlegd, naar de horeca en de laatste jaren ook naar andere bedrijven. Inmiddels is het een bedrijf met 23 werknemers, maar dat ging niet zomaar. „Toen ik begon, ging ik de weg op. Gewoon bij bedrijven naar binnen stappen. Dan

zei ik: ‘Ik ben Gerrit Hesselink en heb de lekkerste koffie van Nederland’. Zo langzamerhand kreeg ik meer klanten en konden we uitbreiden. Een rayon erbij en nog één.... Eerst doe je alles alleen, dan met een paar man. Inkoop, verkoop, branden, verpakken. ’s Morgens branden, dan verpakken en op dezelfde dag naar de klant brengen. Zo ging dat in het begin. Dat is nu wel even anders. Gestaag groeien met altijd oog voor kwaliteit. Dat gecombineerd met de korte lijnen hebben ons gebracht waar we nu zijn. Een gezond en modern bedrijf dat wil en kan innoveren.”

Vervolg op pagina 3 Hesselink ziet kansen


2 DE ONDERNEMER

Lievestro: fors besparen op zorgkosten door slimmer plannen in ziekenhuizen

K 䡵 Via outdooractiviteiten laten managementteams zien waar ze

voor staan.

Strijd ‘beste MT’ Oost-Gelderland

M

anagement Teams van bedrijven en instellingen dagen elkaar op sportieve wijze uit tijdens een Outdoor Challenge, die vrijdag 17 april (11.00-18.00 uur) wordt gehouden bij Markant Outdoorcentrum in Braamt. Het best presterende team mag zich Beste Management Team van Oost-Gelderland noemen. „Hoe sterk is uw management team in vergelijking met andere management teams uit de regio? Waar ligt de kracht van uw team, welke uitdagingen zijn te overwinnen en welke kwaliteiten zijn nog in ontwikkeling?” Dit zijn enkele testvragen die de deelnemende MT’s zelf beantwoorden. Een team strijdt tegen en soms ook met andere teams op verschillende onderdelen van de Challenge. Problemen die teams tegenkomen kunnen alleen worden opgelost door managementvaardigheden optimaal te benutten. Het gaat om: samenwerken, communiceren, leiding geven en beslissingen nemen. De centrale vraag is of een team daarbij risico’s durft te nemen of vast houdt aan de eenmaal gekozen strategie. De Outdoor Challenge wordt op touw gezet door

Ivar van Asten (IkStartSmart), Michiel Pöpping van Markant Outdoor en coach Jaap Groot. Bedrijven kunnen inschrijven met vijf MT-leden, aangevuld met een teamcaptain. Minimaal 12 verschillende teams doen mee. De kosten bedragen 495 euro voor een team van zes personen. Lunch, buffet en drankjes zijn inbegrepen, evenals alle outdooronderdelen. Ivar van Asten: „We hebben geen winstdoelstelling, maar proberen het evenement kostenneutraal te kunnen draaien. Doel is er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken met wisselbeker en bijbehorende roem voor het winnende team.” Een van de samenwerkingspartners bij het outdoor evenement is Achterhoek Magazine. Daarom heet het evenement (A)MT Challenge. De twee laatste letters staan voor management team en Markant Training. Aanmelden per mail:

waliteitswinst door de hele organisatie en een hogere patiënttevredenheid tegen aanzienlijk lagere kosten. Voor ieder ziekenhuis een reëel verhaal. Met de capaciteitsplanningsoftware van Lievestro. Directeur Johan Lievestro: „Door anders te plannen beter presteren tegen lagere kosten. Niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk omdat ziekenhuizen vanaf 1 januari geen budgetfinanciering meer kennen maar betaald krijgen voor de behandelingen die ze daadwerkelijk uitvoeren.” De software van Lievestro wordt inmiddels in vijftien ziekenhuizen gebruikt en leidde tot besparingen van miljoenen euro’s. „Het gaat om een integrale ketenaanpak waarbij uit de praktijk blijkt dat je bijvoorbeeld met minder operatiekamers meer operaties kan uitvoeren maar tegelijkertijd met minder bedden een betere bedplanning kan realise-

ren.” Hij wijst op het belang van een totaaloverzicht. „Als afdeling moet je niet alleen naar je eigen planning kijken maar ook logistiek het geheel kunnen overzien waardoor een betere integrale afstemming tot meer rendement en effectiever gebruik van je capaciteit leidt.” De communicatieen informatietechnologie in de PLAN-producten van Lievestro zorgen voor meer inzicht en betere monitoring. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als ‘wat is de bezettingsgraad van de bedden?’, ‘hoe staat het met de wachtlijst?’ en ‘welke specialist opereert waar, wanneer en hoe lang?’ Lievestro stelt verder dat het alleen inzichtelijk maken van verbeterpunten

Betere integrale afstemming leidt tot meer rendement Johan Lievestro

onvoldoende is. Doorlichten en analyseren is één, een verandertraject succesvol doorlopen is iets anders. De zorg is uitermate complex en te duur geworden. „Er moet ook een gedragsverandering plaatsvinden. Eenvoud en integraal overzicht bieden, dat is hét sleutelwoord voor Lievestro. Belangrijk is dat alle betrokken partijen dat gaan ervaren en gaan meedoen. Met oog voor alle belangen en een zorgvuldige communicatie. Daar komt onze twintigjarige ervaring in de zorglogistiek goed van pas. Implementatie bij een aantal ziekenhuizen laat zien dat een korte toegangstijd voor diagnostiek, minimale wachttijden, een hoge OK-bezetting en korte ligduren gehaald worden.” Een betere afstemming van het gebruik van OK’s, bedden en j.i.t.-beschikbaarheid van medisch specialisten leidt tot forse besparingen. Voor een gemiddeld ziekenhuis is dat al snel 5

procent. Dan gaat het over 10 tot 15 miljoen euro. PPM Oost (via het Innovatie- en Energiefonds Gelderland) en twee private investeerders steken geld in Lievestro omdat zij de positieve resultaten van de slimme oplossingen van het Ruurlose bedrijf zien. „Met deze investering gaan we onze manier van besparen op de zorgkosten, nog meer dan nu het geval is, onder de aandacht brengen van ziekenhuisdirecties en RvB’s. Ik verwacht daar veel van.” Een praktijkvoorbeeld: Medisch Spectrum Twente. Voordat de software van Lievestro werkte waren er 17 operatiekamers. Na de implementatie, zeg maar een slimmere planning, konden na een jaar vijf OK’s dicht. Een jaar na de sluiting werden met twaalf operatiekamers meer operaties uitgevoerd dan met 17. „Bedenk dan dat een OK per jaar ongeveer anderhalf miljoen euro kost. Er valt dus nog veel te halen.”

michiel@markant-outdoorcentrum.nl

Management Teams dagen elkaar uit in sportief onderonsje bij Markant Outdoor Johan Lievestro: „Als afdeling moet je niet alleen naar je eigen planning kijken.” foto Theo Kock

Huntenkring maakt zich sterk voor huisvrienden inloophuis

T

ijdens de bijeenkomst van de businessclub Huntenkring op 3 februari was er speciale aandacht voor het ‘Inloophuis Oude IJssel.’ Dit wordt ingericht aan de Plantenstraat in Doetinchem en wil kwalitatief goede psychosociale steun bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Voorzitter Henk Wubbels

Inloophuis bestemd voor regio met 160.000 inwoners Henk Wubbels, voorzitter

van het inloophuis kwam leden van de Huntenkring uitleggen dat deze voorziening is bestemd voor een regio met rond 160.000 inwoners, globaal gerekend het verzorgingsgebied van het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis. Belangstellenden kunnen voor 25 euro per jaar huisvriend van het inloophuis worden.

Innovatiecentrum ICER moet zichzelf kunnen bedruipen Kees Nieuwenhuijse, ICER

geur van het stamppotbuffet, dat ondertussen werd klaargezet door medewerkers van Partycentrum Terhorst uit Netterden.

inloophuisoudeijssel.nl/contact/ik-word-vriend

Ontvangst bij ICER De Huntenkring, businessclub van het jaarlijkse popfestival in Ulft, werd ditmaal ontvangen bij innovatiecentrum ICER. Het is gevestigd op het DRU-complex in Ulft. Gebouw en inrichting zijn eigendom van de gemeente Oude IJsselstreek. ICER huurt het innovatiecentrum volgens directeur Kees Nieuwenhuijse voor een marktconforme prijs. ICER krijgt geen subsidies van overheden voor de ex-

Bezoek aan Bavaria

䡵 Stamppotbuffet in Innovatiecentrum ICER. foto Stan Bouman

ploitatie. De inkomsten bestaan uit bijdragen van bedrijven, scholen en entreeen cursusgelden. De rondgang door het innovatiecen-

trum werd afgesloten met een indrukwekkende multimediashow. Beelden, geluiden en lichteffecten werden ondersteund door de

De volgende avond duurt nog even. Leden van de Huntenkring brengen een bezoek aan de brouwerij van Bavaria op dinsdag 7 april. In de middag wordt vertrokken richting Lieshout in Brabant en ’s avonds keren de deelnemers terug in de Achterhoek. Meer informatie over tijden en vertrekplaatsen wordt nog verstrekt.


DE ONDERNEMER 3

DE GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

TITEL

Triple helix TRIPLE LIX

HE-

‘W

Het bestuur van de JBVA (vlnr): Jeroen Franken, Cécile Takkenkamp-Messink en Lonneke Battiato-Derksen. foto Theo Kock

‘We houden van stenen’ De jonge bouw en vastgoedclub JBVA timmert aan de weg en wil naar de vijftig leden.

D

e Jonge Bouw en Vastgoedsociëteit Achterhoek JBVA is een club van jonge, goed opgeleide professionals uit de bouw- en vastgoedbranche. Drie jaar geleden opgericht. Voortkomend uit de behoefte om kennis te delen en contacten op te doen. De club kreeg onlangs een nieuw bestuur: Cécile Takkenkamp-Messink (gespecialiseerd aannemersbedrijf Tak-

kenkamp), Lonneke Battiato-Derksen (JPR Advocaten) en Jeroen Franken (Ten Hag Makelaarsgroep). „Goed communiceren wordt steeds belangrijker, ook in de bouw- en vastgoedsector. Daarbij gaat het er vooral om dat je duidelijk kunt maken wat je toegevoegde waarde is binnen de hele keten. Wij bieden een platform waarbij kennis wordt uitgewisseld waardoor je jezelf verder kan ontwikkelen”, aldus Takkenkamp. Een keer per zes weken komt de JBVA bij elkaar in Ruimzicht in Doetinchem. Met een lezing of een workshop en gelegenheid tot netwerken. „De ervaring leert dat het niet alleen nuttig maar ook prettig is om van elkaars discipline meer te weten te komen. Wat doe je precies? Tegen welke vragen loop je aan? Wat voor oplossingen heb je bedacht? Ieder heeft

zijn eigen invalshoeken en daar kun je je voordeel mee doen. Bovendien is het gewoon prettig om in een informele sfeer van gedachten te wisselen. Wel altijd sectorinhoudelijk.” Leegstand, renoveren, herbestemmen..., er zijn genoeg onderwerpen die de komende maanden ongetwijfeld aan de orde zullen komen. Ook vinden er bedrijfs- en projectbezoeken plaats. Een keer per jaar wordt een

Duidelijk maken wat je toegevoegde waarde binnen de keten is Cécile Takkenkamp

uitstapje naar het buitenland gemaakt. De leden van de JBVA komen van woningbouwcorporaties, stedenbouwkundigen, architecten, ontwikkelaars, aannemers, gemeenten, juristen, makelaars, financiers, beleggers en beheerders. De club telde vijftig leden, maar door faillissementen en reorganisaties liep dat terug naar veertig. Franken: „Je merkt bij bedrijven die de crisis hebben overleefd een positievere blik op de toekomst. Ik hoop dat, door nog meer naar buiten te treden, wij als JBVA daar ook de vruchten van plukken en dat ons ledental weer naar de vijftig zal groeien.” Battiato vult aan: „We vinden het belangrijk dat de leden ambitieus zijn en ook actief deelnemen. Bouwen en vastgoed, daar ligt onze passie. Anders gezegd, wij houden van stenen.”

e hadden eigenlijk niks, alleen elkaar.’ Aldus schetste Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, recent de basis van het succes van Brainport Eindhoven. In de jaren tachtig had Eindhoven na het faillissement van DAF eigenlijk alleen Philips nog over als grote werkgever. Eindhoven zette in op de samenwerking in de triple helix: overheid, universiteit en bedrijfsleven vonden elkaar. Inmiddels is Brainport Eindhoven de ‘slimste regio van de wereld’, met 22,8 patenten per 10.000 inwoners, ruim voor Silicon Valley (San Diego) met 8,9 patenten per 10.000 inwoners. Onze regio is momenteel bezig het voorbeeld van Eindhoven te volgen. De sectoren health (Nijmegen), food (Wageningen), energie- en milieutechnologie (Arnhem) en de maakindustrie (Achterhoek en Nijmegen) moeten de ‘sleeping giant’, zoals deze regio wel eens genoemd wordt, wakker gaan kussen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Eindhoven heeft er ook 25 jaar over gedaan om te komen waar het nu is. Maar er zijn wel talloze signalen dat het de goede kant op gaat. In Nijmegen is de Novio Tech Campus veel sneller dan verwacht volgelopen met bedrijven die medische innovaties van Radboud Universiteit en Radboudumc naar de markt willen brengen. Ede sluit aan op de ambities van Food Valley door een World Food Center te gaan bouwen, terwijl het Arnhemse bedrijf MTSA samen met NedStack, ook uit Arnhem, recent een Chinese order tekende voor de bouw van een waterstofelektriciteitscentrale: in haar soort de grootste order wereldwijd tot nu toe. En in de Achterhoek vindt volgende maand het Innovatie Festival plaats: een festival waar de Achterhoekse industrie laat zien waar die mee bezig is. Kortom, we zijn er nog niet. Maar we zijn wel op de goede weg. Thed Maas is eindredacteur van De Ondernemer

COLOFON

de Ondernemer is een uitgave van dagblad De Gelderlander die zich richt op ondernemers, beleidsmakers en beslissers. Hoofdredacteur Ad van Heiningen Commercieel directeur Adelinde Harms Eindredacteur Thed Maas 06-53645103 Redactie André Sonneville (Nijmegen), Frank Thooft (Arnhem), Jacob Schreuder en Bob de Jong (Achterhoek) Accountmanagers Karin Meeuwssen 06-43127130 Frank Lamer (Rivierenland/De Vallei) 06-51668037 Foto’s Jacques Kok, Theo Kock, Jan van den Brink

Hesselink ziet kansen bij bedrijven en op de kantorenmarkt

N

et als iedere ondernemer werkt Gerrit Hesselink elke dag aan de continuïteit van zijn bedrijf. „Het is en blijft een leuke business. Maar laat er geen misverstand over bestaan, het is een continue gevecht met veel concurrentie. In mijn optiek een goede zaak, want dat houd je scherp. Anders gezegd, zonder tegenstander kun je niet scoren.” Hesselink ziet duidelijk kansen bij bedrijven en de kantorenmarkt. „Je ziet bij bedrijven een verschuiving naar de verse bonenkoffie. De bereidheid om ook op dat vlak te investeren in

kwaliteit neemt toe. Dat biedt mogelijkheden. Mede omdat wij niet alleen kwaliteitskoffie verkopen maar ook machines en andere koffiebenodigheden, zoals servies, melk en suiker. Je praat niet meer over de verkoop van de koffie sec, maar over een heel concept. Bovendien, als je eenmaal gewend bent aan een vers gezet kopje koffie ...”

Het is en blijft leuk. Never a dull moment Gerrit Hesselink

Duurzaamheid kom je bij deze koffiebrander op alle fronten tegen. Op de eerste plaats door te werken met koffiebonen van een aantal keurmerken die er voor zorgen dat ook de koffieboeren een goed bestaan hebben. Maar het gaat ook over innovatief verpakkingsmateriaal en een efficiënter energieverbruik. Sinds eind 2014 liggen er 390 zonnepanelen op het dak van het bedrijf aan de Rondweg Zuid. Om een deel van het kantoor te verwarmen en waarbij restwarmte voor het koffiebranden wordt gebruikt. Over smaak valt niet te twisten,

䡵 Gerrit Hesselink aan het ‘cuppen’. foto Theo Kock

maar als koffiebrander moet je uiteraard wel weten wat je klanten lekker vinden. „Je probeert je juis-

te melange (mengeling van meerdere koffiesoorten) voor je klanten te vinden. Van tijd tot tijd gaan we

‘cuppen’ oftewel proeven. Door de koffie donkerder of lichter te branden wordt deze sterk of minder sterk. Wat lichter of wat donkerder, wat sterker – je kunt eindeloos variëren. Uiteindelijk gaat het om smaakbeleving. Als je koffie drinkt moet je er een goed gevoel van krijgen, er gelukkiger van worden. Gelet op de tevredenheid van onze klanten denk ik dat we daar prima in slagen.” Hesselink is sinds een aantal jaren ook summier actief in Duitsland. De koffiebrander tot slot: „Het is en blijft leuk. Never a dull moment.”


U wilt graag golfen, maar uw lichaam wil (nog) niet zo?

Pijn in rug, heup, arm/schouder? Last van stijfheid in rug of gewrichten?

Golf Swing Analyse!

Wij helpen u verder met de High Speed Camera en Golfsimulator! Chronische pijn en pees-ontstekingen? Pijnlijke gewrichten of aanhechtingen?

Echo-diagnostiek in combinatie met

High Energy ESWT ShockWave! Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem Fit4Golf, Feyke Hogenbirk Melkweg 2a, Doetinchem, tel 0314 394 222

www.fysiotherapiedoetinchem.com

Open dag 60-jarig Visser Tentenverhuur Visser Tentenverhuur BV bestaat in 2015 zestig jaar. Op zondag 15 maart wordt dit jubileum gevierd met een open dag aan de Transito 15 in Babberich. Van 13 tot 17 uur staan de deuren van het familiebedrijf open en wordt iedereen een kijkje achter de schermen geboden. door Natasja Scheerder advertorial - ,,Tijdens de

open dag presenteren we onszelf en onze partners’’, vertelt Paul Visser, die het in 1955 door opa Willem opgerichte bedrijf in 2003 overnam van zijn vader Tonnie. ,,Veel mensen zien onze tenten alleen als ze op de kermis staan, maar weten niet wat er allemaal bij komt kijken om een tentenverhuurbedrijf te runnen. Op 15 maart laten we onder andere zien hoe de logistiek werkt, wat we aan onderhoud doen en hoe de materialen worden gereinigd.’’ Daarbij toont Visser alle mogelijkheden van het bedrijf. In zestig jaar maakte het bedrijf een enorme groei door en kan het inmiddels op tien plaatsen tegelijk achtdui-

Visser Tentenverhuur zet op 15 maart de deuren wagenwijd foto: pr open.

zend vierkante meter tent plaatsen. De tenten van Visser staan traditioneel op vele kermissen, festivals, oranjeen schuttersfeesten. Maar ze bieden ook onderdak aan exclusieve bedrijfsfeesten, opslag en ijsbanen of worden gebruikt op bouwplaatsen om ’s winters door te kunnen werken. ,,Alles is tegenwoordig mogelijk”, zegt zus Tina Visser. ,,We kunnen de tenten zo aankleden, dat hij voor elke gelegenheid kan worden gebruikt. Maar het is niet alleen de tent die het hem doet. Het gaat om het totaalplaatje. Daarin hebben we een aantal partners, die zich tijdens de open dag ook presenteren.’’

Zo verzorgt Circus Bongo voor de kinderen een leuke middag en is er in de tent muziek en gelegenheid om wat te eten en te drinken. Ook is er een artiestenbureau aanwezig en wordt er getoond wat er allemaal mogelijk is op het gebied van licht en geluid. Paul: ,,We hebben eigenlijk alles in huis voor een feest of evenement. Dat willen we zondag 15 maart aan iedereen tonen die daar belangstelling voor heeft.’’ Meer over het familiebedrijf en de open dag is online te vinden. Bellen of mailen is ook mogelijk: 0316-248064 of info@vissertenten.nl.

8

www.vissertenten.nl


DE ONDERNEMER 5

DE GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

‘Lol in je werk motiveert’ Rusink Varsseveld ging in 2014 helemaal over op de interieurbouw: een goed besluit.

H

et besluit om eind 2013 te stoppen met de bouwactiviteiten heeft pijn gedaan, daar is directeur Jaap Hoogland eerlijk over. Maar om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen zat er niets anders op. „De pijn zat hem vooral in het afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers, maar de focus helemaal richten op de interieurbouw was de enige mogelijkheid om te overleven. Als klein bouwbedrijfje konden we niet op tegen de zzp’ers. Het besluit is genomen, we hebben de lopende projecten netjes afgewikkeld en na een lastig jaar kan ik nu gelukkig zeggen dat we als een raket gaan. De orderportefeuille ziet er prima uit.” Hoogland, directeur sinds 2009 en getrouwd met Caroline Rusink, is de vierde generatie Rusink die het bedrijf runt. In 1899 begonnen als timmerbedrijfje, later als bouwbedrijf en vanaf 1973 ook als interieurbouwer. Als interieurbouwer levert Rusink zowel aan de zakelijke als aan de particuliere markt. Soms ook werkend voor een grotere interieurbouwer die het werk uitbesteedt. Balies, pantry-units, kasten maar ook achterwanden voor ziekenhuisbedden, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of Rusink maakt het. „Laat duidelijk zijn, net als voor veel andere bedrijven geldt ook voor ons dat het werk ons niet komt aanwaaien. Mond-tot-mondre-

䡵 Directeur Jaap Hoogland van Rusink Interieurbouw bij delen van een heel bijzondere kast, bestemd voor een winkel in Dallas. foto Theo Kock

clame, tevreden klanten, geleverde kwaliteit, korte levertijden en een goede service. Daar moeten wij het van hebben. Voordeel in mijn optiek is dat we een klein bedrijf zijn met korte lijnen, met stuk voor stuk vakmensen en met een no-nonsense cultuur.” Het gaat dus goed met Rusink met een behoorlijke stijgende omzet. Oorzaak? „Tja, dat weet ik niet zo precies. Het heeft denk ik wel te maken met een aantrekkende markt, waarbij ook particulieren weer bereid zijn om wat meer geld uit te geven voor bijvoorbeeld een keuken op maat. Daarnaast hebben we goed werk tegen een acceptabele prijs

geleverd en dan komen klanten bij je terug. Of ze praten er ieder geval over.” Hoogland: „We zijn eigenlijk een uit de kluiten gewassen timmerbedrijf dat langzaam is doorgegroeid naar een moderne fabriek. Met de noodzaak en ook de mogelijkheid om te kunnen vernieuwen en investeren. Een voorbeeld: nog niet zo lang geleden hebben we een nieuwe kantenverlijmer aangeschaft, dan praat je toch over een investering van een ton. Dat moet er natuurlijk wel weer uitkomen.” Bij een rondgang door de fabriek staan we even stil bij delen van een bijzondere ronde pakkenkast.

Een brede grijns verschijnt op het gezicht van Hoogland. „Dit mag je toch wel een bijzondere klus noemen. Deze pakkenkasten gaan straks naar een winkel in Dallas.” Iets dichter bij huis: een deel van de inrichting van het Technasium van het Ulenhof College in Doetinchem. „Net opgeleverd en ook een heel mooi project.” Een nieuw product is de tabletkar. „Een kar met plek voor 3 x 13 tablets in de beschermhoes en die met één stekker tegelijk opgeladen kunnen worden. Daar verwacht ik veel van. Slim en efficiënt tegelijk. Samen gedaan met een lokale installateur.” Rusink wil de komen-

de vijf jaar doorgroeien naar ongeveer dertig man. „We zitten nu op twintig, inclusief een leerling want we zijn ook een opleidingsbedrijf. Qua ruimte kan het voorlopig nog wel, maar wellicht moeten we intern

Na een lastig jaar kan ik nu gelukkig zeggen dat we als een raket gaan

wat gaan schuiven. Als dat al zou gebeuren moet dat tijdens een bouwvak of rond de kerst. Dan zijn we een paar weken dicht. Want zoiets kan er niet even tussendoor.” Hoogland is trots op zijn mensen en zijn producten. In de kantine hangt een foto van een winkel in Dubai. „Daar waren we op vakantie en ik wist uiteraard dat er in een winkel een kast van ons stond. Toch maar even gaan kijken en dat blijft toch leuk.” Lol in het werk is voor Hoogland een groot goed. „Lol in je werk motiveert en stimuleert. Als je iets doet wat je niet leuk vindt, moet je wat anders gaan doen.”

(advertorial)

IS UW ONDERNEMINGSSTRUCTUUR NOG WEL UP-TO-DATE? Wellicht is een herziening op zijn plaats!

Er zijn veel MKB-bedrijven die hun onderneming uitoefenen middels een zogenoemde bv-structuur. Maar in tijden van recessie en minder winst, is dit wellicht fiscaal helemaal niet zo voordelig. Reden om eens goed te kijken naar de structuur van uw onderneming. Beoordelen structuur In ‘goede’ tijden wordt vaak voor een bv-structuur gekozen, vanwege het fiscale voordeel (acute belastingheffing van maximaal 52% naar maximaal 25%). Als de winst van een onderneming echter achter blijft, kan een eenmanszaak (of een vennootschap onder firma indien u samenwerkt met één of meerdere compagnons) aanmerkelijk voordeliger zijn. ■ Esther Schurink (Senior belastingadviseur)

Belangrijkste voor- en nadelen Het belangrijkste voordeel van een Ib-structuur (eenmanszaak of vennootschap onder firma) is het fiscale voordeel. Door de zogenoemde ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, loopt dit voordeel snel op. Bij bijvoorbeeld een winst binnen de bv-structuur tussen € 0- € 50.000 kan het voordeel van een Ib-structuur oplopen tot € 5.000 per jaar. Het voordeel is afhankelijk van de winst, de beloning van de ondernemer en andere factoren en verschilt dus per geval. Er zijn helaas niet alleen maar voordelen. Het belangrijkste nadeel is de hoofdelijke aansprakelijkheid die u als Ib-ondernemer in privé heeft en in een bv-structuur niet het geval is. In de praktijk wil de aansprakelijkheidsbeperking van de bv-structuur echter nog wel eens tegenvallen

aangezien de ondernemer een borgstelling heeft afgegeven aan de bank. Hierdoor bent u in privé alsnog aansprakelijk tot het bedrag van deze borgstelling. Ook zijn er andere reden denkbaar om voor een bv-structuur te kiezen, zoals commerciële uitstraling of bedrijfsopvolging, deze zijn echter voor elke ondernemer anders. Conclusie Wellicht behoeft uw ondernemingsstructuur ook een aanpassing. Hiermee is (mogelijk) veel (belasting)geld te besparen! Laat dit eens beoordelen door uw adviseur. Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op via e.schurink@bonsenreuling.nl of op telefoonnummer 0545-463 626.


6 DE ONDERNEMER

‘Borrelnootje is absoluut veilig’ Intersnack garandeert voedselveiligheid van producten als snacks, noten en pindakaas. door Jacob Schreuder

A

rjan Lammers zegt het met grote stelligheid: „Intersnack garandeert de absolute voedselveiligheid van haar producten als zoute snacks, noten en pindakaas.” De managing director operations van Intersnack Nederland zegt dat het internationale concern vijftien jaar geleden al een belangrijke weg is ingeslagen. „De wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd gaat in de richting van de strenge eisen die reeds gelden in de pharmaceutische industrie.” „De laatste tijd is er veel te doen over de veiligheid van voedsel. Wij waren die discussie ver voor. Denk aan allergenen, zoals pinda’s, noten en sesamzaad. Wij hebben uiteraard allergiewaarschuwingen op de verpakkingen, maar we beginnen al bij de bron. Grondstoffen, waarvan we niet de absolute zekerheid hebben dat ze zuiver zijn, gebruiken we niet. Om dat te borgen maken we gebruik van externe partijen die constant controleren of de grondstoffen aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen. Bij de inkoop van pinda’s en noten vanuit de hele wereld werken we nauw samen met de boeren om onze strenge voedselveiligheidseisen in praktijk te brengen.” De Intersnack Group is door autonome groei en overnames uitgegroeid tot

䡵 De directie van Intersnack Nederland: Arjan Lammers (l.) en Harry Homs. „In ons bedrijf komen food en health bij elkaar.” foto Jan van den Brink

een grote Europese private onderneming op het gebied van snacks, pinda’s, noten en pindakaas. Het hoofdkantoor van de groep zit in het Duitse Düsseldorp. Het concern heeft dertig fabrieken in Europa met 8500 werknemers. De jaaromzet bedraagt 2,4 miljard euro. De Intersnack Group verwerkt in totaal 500.000 ton zoute snacks per jaar, waarvan 200.000 ton noten. Intersnack Nederland heeft drie vestigingen: Lelystad, Hardinxveld en Doetinchem. Bij deze drie vestigingen werken 450 mensen, waarvan 230 bij de grootste vestiging in Doetinchem, tevens hoofdkantoor voor Nederland.

Intersnack Nederland levert een uitgebreid assortiment zoute snacks, noten en pindakaas. Deels onder eigen merken als Jack Klijn, Pom-Bär, Millies en Chio. Daarnaast worden veel snackproducten onder private label (huismerken van supermarkten) verkocht. Ook worden halffabrikaten aan de voedingsmiddelenindustrie geleverd.

Lokale merken „De visie van de Intersnack Group is dat we de beste zoute snacks leveren, afgestemd op de lokale markten in de diverse Europese landen”, zegt Lammers. „Dat onderscheidt Intersnack van de multinationals, die

alleen eigen merken leveren.” Harry Homs, commercieel directeur van Intersnack Nederland, vult aan: „In heel Europa hebben wij onderscheid gemaakt tussen private labels en eigen merken. We doen niet aan koppelverkoop. Daarom zijn de verkoopteams ook bewust van elkaar gescheiden.” Waar Intersnack Nederland zich naast de kwaliteit van de producten ook sterk voor maakt is een voortdurende stroom aan productinnovaties. Lammers: „We hebben in Doetinchem een eigen R&D- en testafdeling. Sensorische panels beoordelen continu de smaken. Niet al-

leen van nieuwe, ook van bestaande producten.” Het bedrijf gelooft er in, dat op winst gerichte groei en een bijdrage aan duurzame ontwikkeling hand in hand gaan. In de landen waar de grondstoffen geteeld wor-

Winstgroei en duurzaamheid kunnen wel degelijk hand in hand gaan Intersnack Nederland

den, werkt het bedrijf volgens regels die zijn opgesteld door The Ethical Trading Initiative (ETI). Elke vorm van kinder- of dwangarbeid is uit den boze en toegekeken wordt op eerlijke beloning. Harry Homs: „Wij helpen de bedrijven die de producten verbouwen met onze kennis en inzichten. We scheppen alle mogelijke voorwaarden, maar ze moeten het uiteindelijk wel zelf doen.” De visie en werkwijze van Intersnack Nederland zijn niet voor niets geweest. Zowel vorig als dit jaar kreeg het bedrijf de prijs voor beste leverancier van (droge) kruidenierswaren, de Industributie Trofee.

Ondernemersfonds moet Doesburg beter op de kaart zetten

D

e eerste stappen zijn gezet. Het Ondernemersfonds Doesburg komt er en vanuit die pot komt geld om Doesburg beter te promoten. Stan Hillenaar, DOV-voorzitter, was er vanaf het begin bij betrokken en is blij dat het zover is. „Ik heb er een goed gevoel over en geloof echt dat met dit fonds goede dingen gedaan kunnen worden.” In het bestuur van de nieuwe Stichting Doesburgs Centrum Belang zitten vier ondernemers, een vertegenwoordiger van de Stichting Doesburg’s Goed en Stadsmanagement en een vertegenwoordiger uit

䡵 Stan Hillenaar: „Je moet je onderscheiden.” foto Theo Kock

de culturele hoek. Er moet een visie worden ontwikkeld en een nog aan te stellen coördinator gaat daar

concreet mee aan de slag. Volgens Hillenaar is de constructieve opstelling van de gemeente belangrijk ge-

weest. Hillenaar, die zelf niet in het nieuwe stichtingsbestuur gaat zitten, denkt dat het eerste jaar erg belangrijk is. „Er moeten zaken zichtbaar worden. Er is jaarlijks ongeveer 90 mille te besteden, afkomstig uit de verplichte bijdrage en bijdragen van de Doesburg’s Goed en de gemeente. Goede keuzes maken, verantwoording afleggen en wel op de centen blijven letten, daar gaat het om.” De bijdrage voor de ondernemers in de binnenstad is verplicht en wordt geïncasseerd via de WOZ. Om met enige regelmaat ‘vers bloed’ in het bestuur te krijgen en

te houden, vertrekt er na iedere twee jaar een bestuurslid. „Het kost toch energie en tijd en dan is dit een prima manier.” Hillenaar heeft hoge verwachtingen, maar weet dat het een lastige klus is. „Het gaat erom dat Doesburg zich onderscheidt van omliggende gemeenten. Investeren in kennis en in beeld brengen hoe we om willen gaan met eve-

Uiteindelijk praten we over een gezamenlijk belang Stan Hillenaar

nementen en andere promotionele activiteiten. Ideeën en plannen zijn er genoeg, maar je moet niet allemaal zelf het wiel willen uitvinden. Belangrijk is dat de neuzen dezelfde kant op staan. Ik heb het idee dat dat zo langzamerhand wel gebeurt. Uiteindelijk praten we over een gezamenlijk belang.” DOV komt als nieuwe vereniging onder de naam OVD terug en heeft als bestuur het bestuur van de nieuwe stichting waarin zij dus met vier leden is vertegenwoordigd. Iedereen die reclamebelasting betaalt, kan zich vrijwillig bij de OVD aansluiten.


DE ONDERNEMER 7

DE GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

Michiel Keukens: ‘Groente verdient niet langer een ondergeschikte positie’

H

ij heeft zijn naam mee voor het beroep dat hij uitoefent. Michiel Keukens (40) heeft een lange staat van dienst als restaurantkok. Al jaren gebruikt hij uitsluitend biologische producten. Niet alleen tijdens de workshops en kookcursussen die hij geeft, maar ook als chef-kok in Het Arsenaal Doesburg. „Daar werk ik sinds 1 januari veertig uur, vier dagen per week. Ruim twee jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen als zelfstandig kok”, vertelt hij. Daarvoor werkte hij als kok in restaurants in Doetinchem (Gio), Doesburg (De Waag), Zutphen (Jan van de Krent en Galantijn) en Arnhem (Look).

Geen menukaart Net als bij Look werkt Michiel bij Het Arsenaal niet met een vaste menukaart. „Er staan wel wat ba-

sisgerechten op een krijtbord. Zoals vis- en vleessoorten, die maandelijks kunnen wisselen. De producten die we in de keuken gebruiken wisselen met de seizoenen. We koken met verse, biologische ingrediënten die op dat moment verkrijgbaar zijn. Ook bijzondere groentesoorten, zoals pastinaak, venkel, aardperen of schorseneren. Veel jongeren kennen die groenten niet of weten niet hoe ze ze moeten bereiden. Mijn mening is dat groenten niet langer een ondergeschikte rol spelen in een diner. Je kunt ook een iets kleiner stukje vlees serveren met zeer smakelijke, biologische

Er wordt bij ons geen voedsel weggegooid Michiel Keukens, kok

groenten erbij.” Bij Michiel Keukens wordt geen voedsel weggegooid. „Je gebruikt een hele vis, maar de graten gooi ik niet weg. Daar maak ik bouillon en saus van. Datzelfde gebeurt met de botten van rund en karkassen van kip. Oud brood wordt ook weer gebruikt. Ik maak er paneermeel van voor bitterballen en kroketten, waar restjes vlees in worden verwerkt. En van resten verse boerenkool kan ik een lekkere pesto maken. Eigenlijk is al het voedsel opnieuw te gebruiken.”

Workshops Michiel gebruikt producten die nu voorhanden zijn. „In de winter groeien er in Nederland geen lekkere tomaten. Je kunt ze wel importeren, maar we werken alleen met biologische producten uit de streek. Dus gebruik ik momenteel even

geen tomaten.” Naast zijn werk als chef-kok bij Het Arsenaal geeft Michiel Keukens met zijn eenmansbedrijf Keukens Koken zowel eendaagse kookworkshops als meerdaagse kookcursussen. „Die worden gehouden bij Biovers in Terborg. Dat is een winkel met biologische producten, maar aan de achterzijde is een keuken, waar ik workshops of cursussen geef. Uiteraard wel na reservering, want ik moet het goed voorbereiden.” Af en toe geeft Michiel ook workshops en cursussen voor een tiental personen in het De Graafschap-stadion, waar twee keukens aanwezig zijn. Net als in zijn restaurantwerkzaamheden loopt ook door de curssen en workshops een rode draad: dagverse producten uit eigen streek.

keukenskoken.nl

䡵 Michiel Keukens in de keuken van Het Arsenaal in Doesburg: „Geen voedsel gaat verloren.” foto Theo Kock

䡵 Grote mediabelangstelling tijdens de uitgifte van de eerste

aandelen. foto DG

Nieuw Vakwerk in de Achterhoek

I

edereen kan een bijdrage leveren aan het versterken van het ondernemende karakter van de Achterhoek en het uitdragen van de innovatieve kracht van deze regio. Dat is de gedachte van de Achterhoek NV, waarbij NV staat voor Nieuw Vakwerk. Een collectief, een beweging met aandeelhouders die verbinden, actief zijn en concrete stappen kunnen en durven zetten. Aandeelhouder worden kan iedereen: jong, oud, ondernemer, student, ambtenaar. Aanmelden kan via achterhoeknv.nl. De eerste aandelencertificaten werden onlangs tijdens een bijeenkomst in de DRU in ontvangst genomen door mensen uit het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Aandeelhouder René van Gils (Graafschap College): „Het idee ontstond toen we bezig waren met het organiseren van de CVI conferentie. Nieuwe energie putten uit het bij elkaar brengen van partijen. Inspiratie opdoen en stappen zetten, daar gaat het om.” Aandeelhouder Jouke Lavalaye (Jong Achterhoek): „Proberen om jongeren, die wegtrekken uit de Achterhoek, warm te krijgen voor de mooie bedrijven die we hier hebben.” Een soortgelijk geluid komt van Adelin

Lankveld (Talententuin). Aandeelhouder en ondernemer Huub Wanders: „Veranderen, verbeteren en slimme stappen zetten. Voorop willen lopen door mee te doen.” Aandeelhouder Ramtin Wafaïe (voorzitter Studentenraad Graafschap College): „Een steentje bijdragen aan het behoud en versterken van goede opleidingen in de regio.” Opstap naar Nieuw Vakwerk. Met van 25 tot en met 28 maart het Innovatiefestival op het DRU Industriepark. Vier dagen vol inspiratie. Met op 25 en 26 maart de CVI conferentie, voor professionals uit het middelbaar beroepsonderwijs. Op donderdag 26 maart een Young Event, waar jonge ondernemers en studenten een Creative Challenge aangaan. Op vrijdag 27 maart de ondernemersdag met de uitreiking van de Nieuw Vakwerk Prijs. Zaterdag 28 maart is de Publieksdag, een Doe-dag voor iedereen. Een combinatie van de Techniekdag, een Filmfestival en demonstraties van het Graafschap College.

Nieuwe energie putten uit het bij elkaar brengen van partijen. Inspiratie opdoen.

Kattentrimmer Jos Hillebrand: ‘De kat blij en de baas blij’

A

ls kind woonde ze op een boerderij en, zoals op veel boerderijen, hadden ze katten. Vooral bedoeld om muizen te vangen. Maar Jos Hillebrand had meer met katten en ze liep als klein meisje al met een kat in de poppenwagen. De liefde voor katten..., het gaat nooit meer over. „Het blijven fascinerende en lieve dieren. Ik heb altijd katten gehad en dat zal zo blijven.” Ze heeft nu twee katten van het ras Maine Coon, de broers Yoshi en Yannick. En ze is kattentrimmer. „Ik werkte 28 jaar als eindredacteur maar moest een paar jaar geleden

weg. Tja en wat dan? Op een kattententoonstelling kwam ik een gedragstherapeute voor katten tegen. Dat sprak mij geweldig aan. Ik besloot mijn eigen bedrijf Prachtkat te starten. Ik heb die opleiding bijna afgerond.” Ook volgde ze een opleiding voor kattentrimmer. „Katten hebben verzorging nodig en het trimmen hoort daar bij. Trimmen is

Gelukkig wordt het trimmen van katten steeds bekender Jos Hillebrand

het scheren, plukken en ontwollen. Het gaat vooral om het verwijderen van oude haren. Iedere drie maanden krijgt een kat nieuwe haren. Een kat kan en doet veel zelf maar met name bij langharige katten is een beetje hulp belangrijk. Ze kunnen zelf niet overal bij en als je oude haren laat zitten, krijg je eerst klitten en als het nog langer duurt, gaat het vervilten. Dat is pijnlijk omdat de huid dan gaat trekken. Door de kat op tijd te laten trimmen voorkom je dat.” Ze pakt een bos kattenharen die helemaal vervilt is. „Kijk, zover moet je het

䡵 Jos

Hillebrand: „Kat blijft een fascinerend dier.” foto Theo Kock

niet laten komen.” Het vak van kattentrimmer is relatief onbekend, weet Hillebrand. „Of de mensen heb-

ben er geen tijd voor of ze weten niet precies hoe het moet, maar ze vinden het wel belangrijk dat het ge-

beurt. Gelukkig wordt het wel steeds bekender. Sinds twee jaar kom ik op afspraak bij de mensen thuis. Als je weggaat is de kat blij en de eigenaar blij. Dat geeft een goed gevoel.” Om het kattentrimmen bekender te maken staat Hillebrand op beurzen, heeft ze een eigen website, geeft ze voorlichting en blogt ze op een site voor katten. „In het begin was het best even spannend of het wel zou lopen, maar dat gaat prima.” Als Hillebrand de opleiding voor gedragstherapeute heeft afgerond gaat ze dat werk combineren met het trimmen van katten.


8 DE ONDERNEMER

Wi-Care ook op Duitse markt

W

i-Care is gespecialiseerd in kleding voor gehandicapten en chronisch zieken. Het bedrijf uit Geldermalsen is marktleider in Nederland en breekt dit jaar door op de Duitse markt. En ook andere landen tonen interesse. Op 28 januari was er bijvoorbeeld een delegatie uit Turkije op bezoek om te kijken wat deze kleding kan betekenen voor de kwaliteit van leven. „Kleding maakt niet alleen de man, maar ook de gehandicapte of de chronisch zieke”, vindt Wilma Verhoeks. Ruim 15 jaar geleden heeft ze Wi-Care opgericht en nu is ze gespecialiseerd in het verbeteren van de kwaliteit van leven van zorgbe-

hoevenden door middel van bijzondere kleding. Wi-Care heeft nu diverse productlijnen, variërend van bruidskleding voor in de rolstoel tot capes voor in een badlift. Wi-Care blijft innoveren. „Nog niet zo lang geleden was het algemeen geaccepteerd om mensen met ernstige gedragsstoornissen vast te binden. Sommige mensen werden permanent gefixeerd.” Tegenwoordig wordt daar veel terughoudender mee

Kleding maakt niet alleen de man Wilma Verhoeks

omgegaan. Maar het bijna helemaal afschaffen van fixeren kan ook hoofdbrekens opleveren. Wi-Care heeft kleding ontwikkeld die het voor deze groep mensen mogelijk maakt weer rond te lopen en zich comfortabel te voelen. Met name de groeiende groep dementerenden heeft baat bij deze kleding. Bovendien blijkt een slimme kledingkeuze te leiden tot een lagere zorglast. Dat dit geen exclusief Nederlands probleem is, blijkt wel uit het feit dat Wi-Care naar aanleiding van een beurs in Duitsland snel internationale belangstelling kreeg. Grote Duitse distributeurs nemen dit jaar Wi-Care producten op in het assortiment.

ISSELBURG

KVK

Lezing Kelderman over wonen Duitsland

Omzet van ZZP zit in de lift

De Duitsland Sectie van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen | Juristen | Adviseurs houdt woensdag samen met Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten een lezing met als thema ‘Actualiteiten voor Nederlanders die in Duitsland wonen’. Bezoekers ontvangen een duidelijk antwoord op onder meer vragen als: Wat zijn de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag

tussen Nederland en Duitsland, met name voor de in Duitsland wonende genieter van een Nederlands pensioen? Onder welk erfrecht valt u en wat zijn hier de gevolgen van? De lezing, die gehouden wordt in Parkhotel Wasserburg Anholt, Klever Strasse 46419 in Isselburg, duurt van zeven uur ’s avonds tot tien uur.

De omzet van zeven van de tien zzp’ers en midden- en kleinbedrijven is in 2014 stabiel gebleven of gegroeid. Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Dit blijkt uit een onderzoek van het KvK-Ondernemerspanel onder 6.000 ondernemers dat in januari is gehouden.

EIB

Beeld in de bouw wat rooskleuriger Het beeld in de bouw wordt rooskleuriger na jaren van diepe malaise. In de komende jaren trekt de werkgelegenheid gestaag aan en is de woningbouw de motor van het herstel in de branche. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw.

TRENDRAPPORT Lezing over wonen in Duitsland. foto Sijmen Hendriks ING

Aantal bedrijven groeit Het aantal bedrijven in Nederland blijft naar verwachting flink toenemen, vooral doordat er meer zzp’ers bijkomen. Dat voorziet het economisch bureau van ING. De afgelopen twintig jaar is het aantal ondernemingen al meer dan verdubbeld, van 600.000 in 1996 naar 1,4 miljoen nu. De bank gaat ervan uit dat er in 2025 cir-

ca 2,2 miljoen bedrijven zijn en stelt dat ondernemerschap populair blijft. Onder meer door de steeds lager wordende drempels om een eigen bedrijf te beginnen, digitalisering en de drang naar meer vrijheid onder nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden. Dit zorgt met name voor aanwas van kleine bedrijven.

NIVE

Industrie blijft groeien De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in januari voor de eenentwintigste maand op rij

toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI).

Meer banen in zonne-energie Het aantal voltijdbanen in de zonne-energiesector in 2014 is gegroeid met 33 procent tot ruim 9.000 en dat de sector een omzetgroei realiseerde van 30 procent tot 2,4 miljard euro. Er werden bijna 11 miljoen zonnepanelen geïmporteerd via de Rotterdamse haven.

KVK

Winkeliers hebben het zwaar Het economisch herstel dat in 2014 zichtbaar werd, zette in januari door. Winkeliers hebben het echter nog onverminderd zwaar. Dat meldde de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van eigen cijfers over het aantal faillissementen en starters.

THEMA HEALTH & FOOD

Internationaal platform voor de foodsector door Francien van Zetten

W

e zouden met zijn allen veel trotser moeten zijn op de Nederlandse agrofoodsector, vindt ondernemer Therus Gieling uit Ede. Van boer tot multinational, ze leveren internationale topkwaliteit en vormen de motor van onze economie. Landen en bedrijven uit de hele wereld komen naar Nederland om een graantje van al die agrofoodkennis mee te pikken. Een lezing van Rabo-econoom Frits Oevering bracht Gieling in 2011 op het idee voor het World Food Center (WFC). Het wordt het internationale platform van de Nederlandse agrofoodsector. Het centrum geeft tevens een impuls aan thematische gebiedsontwikkeling en innovaties gericht op de productie en ontwikkeling van voedsel. „Het WFC wordt een fysiek en digitaal platform voor het publiek, de consument, maar ook voor

het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen”, betoogt Gieling in zijn consultancybureau aan de Stationsweg in Ede. Denk aan de groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050, zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt. „Die mensen willen allemaal zo gezond mogelijk eten en leven. Daarom is er in bijvoorbeeld Japan zo veel interesse voor onze kennis van het kweken van groenten in kassen.” „Het gaat niet alleen over voedsel, ook over lifestyle. Waarom kies je een product wel of niet. Wat betekent dat voor je gezondheid en voor de boer in Afrika die het produceert?”, legt Eline Fraters, architect bij Gieling Consultancy uit. Samen met Gieling werkte zij het idee voor het WFC als experience center in een iconisch gebouw in de vorm van een groot ei uit. Ede heeft eind vorig jaar 5 miljoen euro voor het World Food Center experience opzij gezet en kondigt aan dat

het er in 2017 staat. De investering in het WFC wordt geraamd op 47 miljoen euro, te betalen door het bedrijfsleven, overheden en fondsen. Het WFC en het bijbehorende terrein vormen een fraaie invulling voor het al jaren braakliggende kazerneterrein Maurits Zuid (28 hectare), naast station Ede-Wageningen. Met de totale ontwikkeling is een investering van 360 miljoen euro gemoeid, becijfert Ad de Vries van WFC Development. Deze projectontwikkelaar is door Green Real Estate uit Alphen aan de Rijn opgericht. Green Real Estate is in 2005 gesticht door Jan Zeeman, bekend van zijn textielsupers. De gemeente Ede steekt samen met de NS en ProRail de komende jaren ook nog eens 110 miljoen euro in de bouw van een nieuw station Ede-Wageningen. Een klus die eveneens in 2017 moet zijn geklaard. Ede en Wageningen presenteren zich inmiddels als toekomstige agrofood ‘kennis-as’. Met Wageningen Universi-

Obli: Verkoop van paradepaardje door Thed Maas

H

ij geldt als een van de paradepaardjes van Health Valley. De Obli, een apparaat waardoor je kunt zien of mensen, en dan vooral ouderen, wel genoeg drinken. Genoeg drinken is belangrijk, want te weinig drinken kan tot allerlei klachten leiden waaronder obstipatie en chronische blaasontsteking bij vrouwen. En jaarlijks worden ca. 20.000 mensen, en dan vooral ouderen, met uitdroging als belangrijkste oorzaak in het ziekenhuis opgenomen. Vandaar dat enkele jaren geleden bij Health Valley enthousiast werd gereageerd toen het plan voor de Obli werd gepresenteerd. Health Valley is het platform dat beoogt onderzoekers en bedrijfsleven bij elkaar te brengen teneinde nieuwe producten te ontwikkelen voor de zorgsector. Want de druk op de zorg neemt toe: er zijn meer slimme produkten nodig om de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen. Het bureau van

Health Valley zit op Novio Tech Campus in Nijmegen, de stad die zich graag afficheert als de Health-centrum van Nederland. Tussen plan en produkt ligt vaak een lange weg. In dit geval was bedenker Wil Philipsen, directeur van Fresh Idea Factory uit Lochem ruim twee jaar bezig om de Obli als produkt in de winkel te krijgen. De Obli is nu te koop voor 99 euro (zonder internetaansluiting) en 149 euro (met). Die met internetaansluiting is bedoeld om op afstand bij te kunnen houden of er gernoeg gedronkken is. Ton van Oort (52) uit Malden houdt zich sinds kort bezig met de sales van de Obli. Hij heeft zelf in het bedrijf geïnvesteerd en is mede-eigenaar van Fresh Idea Factory.„Ik heb jarenlang in de sales en marketing voor Océ (printers, red.) gewerkt. Toen dat vier jaar geleden overgenomen werd door Canon was ik de hele dag aan het vergaderen. Ik wil echter bij een kleiner bedrijf met mensen bezig zijn. Bovendien wilde ik altijd al ondernemer worden.”

Van Oort deed die jaren ook de nodige ervaring met de zorg op in verband met de gezondheid van zijn ouders. „Mijn vader – hij is vorig jaar overleden – kwam in een rolstoel terecht en in een oerwoud aan regels. Frustrerend ja, maar ik kreeg zo wel affiniteit met de zorgsector. Een sector waarin ik wel actief wilde zijn.” Van Oort heeft inmiddels de eerste succesjes geboekt: de Service Apotheek in Malden en de Rolstoel Service Nijmegen, maar ook de Sint-Maartenskliniek hebben Obli’s afgenomen. „We mikken er dit eerste jaar op dat we er 2000 van kunnen verkopen. Er is overigens bewust voor gekozen om de Obli in Nederland, in Velp, te laten maken.” Ton van Oort is druk met het zoeken van meer afzetkanalen. Steuntje in de rug is een we-

We mikken er dit eerste jaar op dat we er 2.000 van kunnen verkopen


DE ONDERNEMER 9

DE GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

Het nog te bouwen World Food Center bij intercitystation Ede-Wageningen moet het internationale platform van de Nederlandse agrofoodsector worden. Ede heeft er alvast 5 miljoen euro voor opzij gezet. Ondernemer Therus Gieling ziet zijn idee tot wasdom komen: „We kunnen zo veel meer met onze kennis van agrofood doen.”

䡵 Eline

Lindus stimuleert duurzaam maken woningen in Liemers

O

ndernemersvereniging Lindus heeft het initiatief genomen om woningen in de Liemers duurzaam te maken. Het Duurzaamheid Expertise Centrum (DEC), een idee van Lindus, gaat het voortouw nemen. Dat is de conclusie van de werkconferentie duurzaamheid, die dinsdag 10 februari werd gehouden bij Bastion Wonen in Zevenaar. Op 17 april vorig jaar lanceerde DEC Liemers de ambitie om van de Liemers de meest duurzame regio van Nederland te maken. Tijdens de werkconferentie werden die woorden in daden omgezet. De circa tachtig aanwezige ondernemers en bestuurders werden uitgedaagd sa-

men invulling te geven aan het verduurzamen van koop- en huurwoningen in de regio Liemers. „Door samenwerking van stakeholders kunnen wij nog veel meer economische, sociale en ecologische winst boeken”, vertelt coördinator Wim Nabbe van DEC Liemers. Hij is enthousiast over het geboekte resultaat tijdens de werkconferentie. „Er is een middag en avond intensief gewerkt met elkaar en er zijn concrete afspraken gemaakt, die ver-

Er komt een energiemakelaar en -loket om burgers te wijzen op besparingskansen

der worden uitgewerkt. Het mooie is dat de aanwezigen elkaar niet als concurrent beschouwen, maar samen de schouders onder verduurzamen van woningen in de Liemers.” De afspraken die tijdens de eerste werkconferentie zijn gemaakt omvatten de oprichting van een Liemerse woonwinkel, waar particulieren en huurders onafhankelijke informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden die er zijn om hun woning op een financieel interessante manier comfortabel te verduurzamen. Ook komt er een onafhankelijk energiemakelaar, die verbonden wordt aan een nog op te richten energieloket. Hier worden burgers geïnformeerd over kansen op energiebesparing.

Fraters en Therus Gieling. foto DG

teit & Research (WUR) als kenniscentrum en het WFC als internationale publiekstrekker. Het WFC gaat, volgens berekeningen van de initiatiefnemers, jaarlijks 330.000 bezoekers trekken. ‘In het World Food Center beleven bezoekers op een inspirerende en in-

teractieve manier wat voedsel betekent. Van gezondheid tot duurzaamheid, van herkomst tot innovatie en van lokaal tot internationaal’, schrijven Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR en Cees van der Knaap, burgemeester van

Ede in een wervende brief aan agrofoodbedrijven. Therus Gieling heeft het idee voor het WFC ondergebracht in de stichting World Food Centers. „Een goed idee leidt tot samenwerking, die goed is voor de agrofoodsector en de Nederlandse economie.”

䡵 Ron Josten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten sprak de aanwezigen op de werkconfe-

rentie toe.

e van Health Valley nu van start ‘Hét gezichtsbepalend event van Nederland’

I

䡵 Ton van Oort met de Obli: vanaf nu te koop in twee versies. Overigens heeft de Obli al de Spe-

cial Award for Exellence gewonnen. foto Mariska Hofman tenschappelijk onderzoek dat in Etten-Leur werd gedaan: mensen die de Obli gebruiken, blijken gemiddeld 60 procent meer te drinken en minder klach-

ten te hebben. „De eerste vraag die me op verjaardagsfeestjes gesteld wordt is: ‘Wordt het vergoed?’ We rekenen op korte termijn niet op vergoeding door verzeke-

raars, maar het zou de Obli natuurlijk wel erg kunnen helpen.” Verder zijn er bij instellingen als Carintreggeland en Sensire implementatietrajecten uitgevoerd.

n de Vereeniging te Nijmegen vindt op 18 maart het Health Valley Event plaats. Vorig jaar trok het event meer dan negenhonderd bezoekers en ook nu mag het zich verheugen in belangstelling vanuit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, wetenschap en de overheid. „Het is inmiddels uitgegroeid tot hét gezichtsbepalend event in de gezondheidssector van Nederland”, zegt René Penning de Vries, voorzitter van Health Valley. Hij signaleert dat Health Valley ‘meer impact begint te krijgen.’ „Je ziet dat we nu ook uitgenodigd worden als het in Den Haag over de gezondheidssector gaat. Dat de regio Nijmegen het imago begint te krijgen van ‘die regio kan dat’. Vergeet niet: we zitten in een groeiproces. Brainport Eindhoven was ook niet van gisteren op vandaag een succes. Dat heeft tijd nodig.” Hij noemt als voorbeeld de vestiging van het bedrijf Rockstart – gespecialiseerd in het begeleiden van starters – op No-

䡵 René Penning de Vries

vio Tech Campus. „Rockstart zit in Amsterdam, maar ziet dat er in Nijmegen wat gaande is. Die willen daarbij zijn.” Ook Philips heeft samenwerking gezocht: „Philips was voorheen gericht op het bouwen van apparaten. Maar de Healthdivisie van Philips richt zich nu op mensen. Op het ontwikkelen van apps en compu-

Ook Philips zoekt nu de samenwerking met Health Valley

tertoepassingen die de zorg verbeteren. En dat doet Philips samen met een amerikaanse partner Salesforce, maar ook samen met het REshape Center van Luciën Engelen in het Radboudumc. Omdat wij in Nijmegen visie hebben en sommige dingen beter kunnen.” Ook het feit dat Novio Tech Campus sneller aan het volstromen is dan gedacht stemt tot tevredenheid, aldus Penning de Vries. Hij is door de minister tot boegbeeld van de vaderlandse IT-sector benoemd. „Overal waar innovatie speelt, dus ook in de gezondheidssector heb je een goede IT-basis nodig om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.” Hij ziet een toekomst voor zich waarin de healthsector zich als een olievlek uitbreidt met Nijmegen als ‘episch centrum’. „En dan moet je ook denken aan verbindingen met Oss (Pivot Park, red.), Eindhoven en Twente. De wereld kijkt naar je sterktes.”

health-valley.nl


INFOTORIAL Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door:

Autostep uit Fieldlab Siza

EFRO-vouchers innovatief MKB Innovatieve ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Oost-Nederland kunnen sinds 16 februari een EFRO-voucher aanvragen voor de ontwikkeling van een vernieuwend product of dienst. Bedrijven die onderzoek willen doen, een haalbaarheidsstudie of een businesscase willen opstellen, kunnen een voucher aanvragen. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar. Zie ook: op-oost.eu.

De Autostep is een van de eerste producten uit het Fieldlab Gehandicaptenzorg. door Francien van Zetten

S

tel dat je langdurig in dezelfde houding in een rolstoel zit. Simpelweg omdat je een ernstige meervoudige handicap hebt en daardoor niet op eigen kracht kunt bewegen. Dat is slecht voor je spieren en botten en je wordt er ook duf van. Met de Autostep hoeft dat niet meer. Dit innovatieve zorgproduct activeert ernstig meervoudig gehandicapten door hun benen te bewegen. Het Fieldlab Gehandicaptenzorg in Gelderland is betrokken bij de ontwikkeling van het apparaat. In deze proeftuin werken cliënten en zorgprofessionals van grote instellingen, zoals Siza uit Arnhem en Philadelphia uit Amersfoort, samen met het midden- en kleinbedrijf (MKB). Zo kunnen ondernemers direct inspelen op wensen van de gebruikers. Bedrijven krijgen de kans hun prototypes in de praktijk te testen en worden geholpen een innovatief product in de markt te zetten. „In het Fieldlab overbruggen we de afstand tussen de vraag in de zorg en het aanbod aan technologische kennis en kunde in het bedrijfsleven. Zo worden innovatieve zorgproducten veel sneller en effectiever ontwikkeld”, zegt Jorrit Ebben. Als manager business development is hij nauw betrokken bij het Fieldlab Gehandicaptenzorg. De Autostep is in samenwerking met Siza ontwikkeld door het bedrijf CCC Project & Engineering in Malden. „Het idee kwam

KIC InnoEnergy zoekt innovaties KIC InnoEnergieis zoekt innovatieve en technologische business-ideeën op het gebied van duurzame energie. KIC InnoEnergy, partner van kiEMT (kenniscentrum Energie- en Milieutechnologie), helpt ondernemers met een vernieuwend technologisch product of dienst en het in de Europese markt zetten daarvan. Voor meer info: KiEMT, Bas Grol, grol@kiemt.nl.

Jorrit Ebben (Siza, links) en Dick Sas (CCC Projects & Engineering) bij de ontwikkelde robot die meervoudig gehandicapten activeert door hun benen te bewegen. foto Jacques Kok van Siza, twee studentes hebben het onderzocht en wij hebben het in samenwerking met het Fieldlab gerealiseerd”, schetst Dick Sas, directeur van CCC. Een fysiotherapeut en/of een begeleider helpen ernstig meervoudig beperkten met het bewegen van hun benen. Met de Autostep kunnen gehandicapten dat zonder hulp doen. „Door de samenwerking met deze mensen zie je precies wat wel en wat niet werkt.” Het Fieldlab Gehandicaptenzorg ondersteunt innovaties op het gebied van onder meer robotica, e-health, personalised health care en serious gaming. Verbetering van de zelfred-

zaamheid van mensen met een beperking met behoud van de kwaliteit van de zorg staat daarbij voorop. De ontwikkeling van Robot Rose door de Technische Universiteit Eindhoven is ook een voorbeeld van zo’n innovatie. Deze robot helpt mensen in een rolstoel in hun huis, bijvoorbeeld met het pakken van iets uit de koelkast. De provincie Gelderland ondersteunt het Fieldlab Gehandicaptenzorg via ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en Health Valley om zo de ontwikkeling van vernieuwende zorgproducten te versnellen. „Met deze werkwijze

voorkom je dat er fantastische oplossingen worden bedacht, die in de praktijk niet werken”, constateert Ebben. „Bovendien kunnen zorginstellingen een nieuw product sneller in gebruik nemen, omdat ze het al kennen.” „De Autostep is per patiënt in te stellen en is aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare apparaten”, meldt Sas. „We denken aan een volgende uitvoering met een tril- en een spelfunctie.” De Autostep komt medio dit jaar op de markt en wordt gedemonstreerd tijdens het Health Valley Event op 18 maart in De Vereeniging, Nijmegen.

Agrofood-innovatie’s in Amerika Bio-technologische innovaties vormen het thema van de Ag Innovation Showcase. Dit agrofood-event wordt in september gehouden door het Larta Institute in St. Louis in Amerika. Bedrijven uit de agrarische sector kunnen zich er presenteren aan Amerikaanse investeerders. Food Valley NL en de Nederlandse ambassade ondersteunen deze ondernemers. Zie ook: agshowcase.com.

Lead Pharma in Nijmegen zoekt en ontwikkelt ‘doorbraakmedicijnen’ De cellen waaruit ons lichaam is opgebouwd, bestaan uit zo’n tienduizend verschillende eiwitten. Ziektemechanismen zitten vaak in die eiwitten. Lead Pharma uit Nijmegen ontwikkelt ‘doorbraakmedicijnen’, nieuwe chemische stoffen die een ziekte stoppen. „Zie het als de sleutel waarmee je een ziek eiwit op slot kunt zetten”, zegt Ad van Gorp, directeur van Lead Pharma. Het heeft iets van zoeken naar een speld in een hooiberg: er bestaan tien tot de twintigste tot tien tot de zestigste chemische stoffen. Plus een enorme hoeveelheid eiwitten. „We zoeken de juiste verbindingen bij de juiste eiwitten”, legt Van Gorp uit. „Met robots kun je berekenen hoe een chemische stof past in de driedimensionale structuur van een eiwit. Daar hebben we slimme rekenprogramma’s voor bedacht.” Door de medische literatuur nauwkeurig te volgen en in een vroeg stadium chemische verbindingen te testen, versnelt Lead Pharma de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. „Vervolgens optimaliseren we die stoffen, waardoor je nieuwe chemie creëert, die te patenteren is”, doet Van Gorp uit de doeken. „Die patenten verkopen we.” Lead Pharma presenteert zich

gelderlander.nl

tijdens het Health Valley Event op 18 maart in De Vereeniging in Nijmegen. Het bedrijf werd in 2007 door bioloog Ad van Gorp opgericht in Utrecht. Dankzij een investering van Participatiemaatschappij Oost (PPM Oost) van de provincie Gelderland vestigde het startende bedrijf zich in 2008 in Nijmegen. Er werken nu dertig mensen werken bij Lead Pharma, dat zich vorig jaar vestigde op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Het Nijmeegse bedrijf ontdekte onder meer een eiwit, waarmee een nieuw medicijn wordt ontwikkeld tegen triple negativ breastcancer. Dat is een agressieve vorm van borstkanker, die vooral jonge vrouwen treft. „Normaal kost zoiets jaren, wij hebben die stof binnen een half jaar gevonden.” Lead Pharma richt zich vooral op auto-immuunziekten waar het toenemend aantal ouderen mee te maken krijgt. Denk aan reuma, COPD (chronische longziekte), diabetes, spierziekte MS (multiple sclerose), kanker en hartfalen. „Als je kritisch kijkt, zie je dat medicatie vaak symptoombestrijding is. Wij streven naar de ontwikkeling van medicijnen die een ziekte genezen. Onze ambitie is ooit zelf een medicijn te ontwikkelen en op de markt te brengen.”

greentechalliances.nl

foodvalley.nl

Ad van Gorp van Leadpharma in het laboratorium. foto Gerard Verschooten

healthvalley.nl

oostnv.nl

ppmoost.nl


DE ONDERNEMER 11

DE GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

䡵 Ronald Migo

䡵 Eline

䡵 Karin van Willigen

䡵 Marcel Hielkema

䡵 Chris Doomernik

Werkloosheid Sneeuwbal

Daadkracht

Expertise

Zorginnovatie Initiatief

Uit een ING-onderzoek blijkt dat acht op de tien consumenten zich nauwelijks zorgen maken over de deflatie. Of de 60 miljard euro die de Europese Centrale Bank nu in de economie pompt de oplossing is? Consumenten kunnen dan uitgaven gaan uitstellen. Van hen denkt 78 procent dat de werkloosheid het grootste risico vormt voor economische groei. Nieuwe ideeën voor arbeidsbemiddeling zijn daarom nodig.

We kunnen Food Valley rond Wageningen UR en Health Valley rond de Radboud Universiteit Nijmegen laten uitgroeien tot de absolute top van de kenniscentra in de wereld, waarin ondernemers samen innoveren, investeren en oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. De groei van de economie en banen vraagt om daadkracht en vooral de wil om bij elkaar over de schutting te klimmen.

Bij de uitdagingen van onze tijd komen onderwerpen als health, food en energy steeds terug. Nu zijn er verschillende regio’s in Nederland die zich ook met deze onderwerpen bezighouden, maar er is slechts één regio waar expertise bestaat in alle drie onderwerpen, en nog belangrijker, de combinatie van de drie. Dit biedt enorme kansen voor onze economie, als we bereid zijn samen te werken en keuzes te maken.

Mijn verwachting voor de komende maanden is heel positief. De lente start met een bruisend Health Valley Event, op 18 maart in De Vereeniging. Dit jaar met als thema Where health leads innovation. Dit biedt ondernemers mooie kansen om hun innovatie goed te laten aansluiten op de zorgpraktijk. Het event is ook dit jaar weer een centrale ontmoetingsplek voor iedereen die zich met zorginnovatie bezig houdt.

Barometer

Naam

Bedrijf

Roy Tillman

Chemische bouwstoffen OSG oud directeur KvK Rabobank Ondernemerscafe DTZ Zadelhoff Mercator Incubator VNO-NCW Radboud Universiteit Lindus Weeghel Doppenberg Kamps OKA NXP Oost NV Health Valley Bax Advocaten

Koers

De dag begon mooi met positieve berichten op de radio. Het derde kwartaal van 2014 groeide de arbeidsmarkt fors. In Duitsland was de groei nog hoger. Aangekomen op mijn werk opende ik gelijk de Gelderlander en daarna het FD; daarin was bovendien te lezen dat de consumenten meer vertrouwen hebben en meer gaan besteden. Het grijpt allemaal in elkaar en als de sneeuwbal eenmaal gaat rollen...

Barometerpanel ziet de zon weer schijnen Zeer pe ssim ist isc

stisch simi s e P h

Neu tra al

Zeer op tim

consument gaat weer meer uitgeven. De regio heeft met de sectoren health, food en energy goud in handen. Puntje van zorg blijft natuurlijk wel de werkloosheid. Vandaar dat Ronald Migo pleit voor nieuwe ideeën hierover.

sch isti im pt O

H

et Barometerpanel ziet de zon weer schijnen. Vrijwel zonder uitzondering zien de leden van het panel de toekomst op economisch gebied met vertrouwen tegemoet. NXP meldt uitstekende omzetten over 2014 en de

7,3-7,3

Henk Berg Ronald Migo Antoine Driessen Theo Lemmen Michiel Smits Hein van der Pasch Marcel Hielkema Esther-Mirjam Sent Henk Dekker Eline Koers Bart van Meer Guido Dierick Karin van Willigen Chris Doomernik Hanno Littink

䡵 Michiel Smits

Welke rol speelt vastgoed voor food & health? In deze regio op twee manieren. Wageningen werkt met Ede samen aan de Food Valley Society. Dit initiatief trekt bedrijven van buiten de regio aan en zorgt zo voor werkgelegenheid. Daarnaast investeren food & health-bedrijven, die veel van hun personeel vragen, in fitnessfaciliteiten en gezonde kantines. Deze trend zien we ook terugkomen in bedrijfsverzamelgebouwen.

7,8-7,8 7,2-7,2 7,1-7,0 7,2-7,2 7,3-7,2 8,0-8,0 7,5-7,5 6,8-6,9 7,2-7,3 7,4-7,2 7,0-6,9 7,0-6,5 8,0-8,0 6,5-6,9 7,0-7,5 7,0-8,0

䡵 Henk Berg

䡵 Roy Tillman

䡵 Esther Mirjam Sent

䡵 Hanno Littink

䡵 Guido

Centrum

Afwachten

Onzekerheid

Energie

Overtroffen

Pessimisme

Een leven lang fit in een wereld vol obesitas. Daar zit business in. Met de WUR als centrum van de wereld op het gebied van food & health, mag deze regio zich gelukkig prijzen. Maar halen we er ook genoeg werk uit? Vanuit de overheid liggen er genoeg stimuleringsmaatregelen, maar die beperken de echte ondernemer en maken het andere ondernemers misschien ook wel te gemakkelijk. Het investeringsklimaat is goed.

Traditiegetrouw is februari de zwakste maand maar het is opvallend hoe weinig nieuwe projecten er nog opgestart worden en hoe traag de start van reeds geplande en vergeven projecten vordert. Het lijkt of iedereen nog even afwacht of de ramingen dit keer uitkomen. Dat is vrij bijzonder nu er nog 70.000 woningen gebouwd moeten worden om demografische ontwikkelingen te volgen.

De economie groeit, de koopkracht stijgt en werkzoekenden vinden weer een baan. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs, zorg wordt eindelijk in de buurt georganiseerd en huizen worden weer verkocht en verbouwd. Zo lijkt de economie op orde te komen en heeft het ervan weg dat de verzorgingsstaat klaar is voor de toekomst. Onzekerheid blijft echter als donkere wolk boven de weg omhoog hangen.

Investeren in duurzame energie is fiscaal gezien bijzonder aantrekkelijk gemaakt. Voor bijvoorbeeld organisaties met eigen gebouwen, die structureel energiekosten willen besparen en zelf beperkte ruimte hebben om te investeren, blijkt een ESCo (Energy Service Compagny’s) interessant te zijn. We zien dat deze fiscaliteit een toenemende rol speelt bij investeringsbeslissingen.

NXP heeft in 2014 de eigen verwachtingen overtroffen en recordomzetten gerealiseerd. Binnen onze snel groeiende Security & Connectivity Business werd de groei met name aangejaagd door de Mobile Transactions (contactloos betalen) en de invoering van nieuwe bankpassen met chip in de VS en China. Het resultaat stemt vooral tevreden omdat de fabriek in Nijmegen wezenlijk heeft bijgedragen aan de prima omzet.

Ik ben wat pessimistischer. De Oekraïne staat in brand en de Grieken willen hun leningen niet meer terugbetalen. Het is door al deze onzekerheden bijna niet meer mogelijk om een redelijke economische voorspelling te doen. Op zich gaat het nu met de BV Nederland nog de goede kant uit, maar dit kan door de omstandigheden hiervoor genoemd drastisch veranderen. Ook het spook van deflatie is nog steeds aanwezig.

Dierick

䡵 Henk Dekker


51e paasdag april

62e paasdag april

Grootste paasfair in de regio Voor jong & oud

reserveer nu uw stand

0315 - 340607 info@geldersebeurzen.nl

DRU-LAAN 2, ULFT

Mediapartners:

www.paasfair.nl ontdek de kwaliteit en betrouwbaarheid van Mulder Recycling cyc ycl yc cliing & Pallethandel cl clin Pa al Mulder Recycling & Pallethandel is een toonaangevend end d producent en reparateur van pallets. In de afgelopen en 20 jaar hebben we ons gespecialiseerd in de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte pallets, kisten en opzetranden. Tevens verzorgen wij de afvoer van uw u ijzer, metalen, hout & kunststoffen.

Pallethandel

Metaalrecycling

Kunststofrecycling

Houtrecycling

We hebben een breed assortiment gebruikte pallets in grote mate op voorraad en kunnen daardoor meestal binnen 24 uur leveren. Wij leveren door heel Nederland, BelgiĂŤ en Duitsland en kunnen tevens uw overtollige pallets, ook als ze niet meer bruikbaar zijn, bij u ophalen tegen een marktconforme vergoeding.

Voor het vervoeren en opslaan van schroot en metalen gebruiken wij containers in diverse soorten en maten. De plaatsing van containers geschiedt op afspraak en in overleg binnen 24 uur. Wij leveren en/of wisselen containers door heel Nederland.

Door kunststoffen te scheiden van restafval is uw bedrijf economisch en ecologisch voordelig bezig. Mulder Recycling zamelt allerlei soorten kunststoffen in voor hergebruik. Op deze manier bespaart u aanzienlijk op uw afvalkosten.

Afvalhout wordt bij Mulder Recycling eerst nauwkeurig gesorteerd en op een verantwoorde wijze verwerkt tot houtsnippers. Deze houtsnippers kunnen op diverse manieren worden (her)gebruikt.

Mulder

Recycling en pallethandel

Ambachtsstraat 21 7102 DW Winterswijk Tel. 0543 769 028 Fax 0847 425 700 info@mulder-recycling.nl

www.mulder-recycling.nl


DE ONDERNEMER 13

DE GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

‘Arbeidsmarkt moet flexibeler’ Economische groei gedijt bij hogere arbeidsproductiviteit en een flexibeler arbeidsmarkt. door Francien van Zetten

E

conomische groei heeft alles te maken met ondernemers en bedrijven die vernieuwende (innovatieve) producten en diensten op de markt brengen. Dat is één onderdeel, maar er zijn meer prikkels nodig, zegt econoom Barbara Baarsma. „Denk aan hogere arbeidsproductiviteit en een flexibeler arbeidsmarkt.” Ze pleit voor het afschaffen van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. „Vervang ze door arbeidscontracten van maximaal 5 of 10 jaar. Zo speelt de arbeidsmarkt in op de vraag naar flexibilisering, op globalisering, kortere kenniscycli en ontstaan prikkels voor investeringen in scholing.” Barbara Baarsma geeft tijdens de Nacht van de Gelderse Economie op 26 februari in het Honig Complex haar visie op de economische stand van zaken in Gelderland en daar buiten. Baarsma is directeur van SEO Economisch Onderzoek, kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en hoogleraar marktwerking aan de Universiteit van Amsterdam. Bert Zoetbrood, directeur van DEKRA Certification (voorheen KEMA Quality) en DEKRA Product Testing & Certification in Arnhem, geeft als panelleden tijdens de Nacht van de Economie zijn visie op de maatregelen waarmee de provincie Gelderland de economische bedrijvigheid stimuleert. Ondernemen is innoveren,

䡵 Robotica en IT spelen een

steeds belangrijkere rol. foto Bart van Overbeeke

luidt het thema van de Nacht van de Gelderse Economie. De provincie Gelderland stimuleert startende en ervaren ondernemers die innoveren op tal van manieren. Tijdens de Nacht van de Gelderse Economie worden allerlei innovaties gepresenteerd, met name op het gebied van Food (voedselproductie), Health (gezondheid), de Maakindustrie, de Creatieve Sector en Energie- en Milieutechnologie (EMT) en Biobased Economy (kringloopeconomie). Na de financiële crisis gevolgd door de dubbele economische dip zijn de verhoudingen op de arbeidsmarkt dringend toe aan vernieuwing, stelt Baarsma. Zij ziet arbeidsproductiviteit als groeimotor. De productiviteit van Nederlandse

werknemers is hoog in vergelijking met andere landen, maar neemt de laatste jaren af. „Arbeidscontracten van maximaal 5 of 10 jaar stimuleren werknemers te investeren in hun arbeidsproductiviteit, onder meer door zich te scholen. Werkgevers op hun beurt vragen zich bij contractverlening

af of ze een werknemer voldoende doorgroeimogelijkheden te bieden hebben.” Dan is er ook de grote kloof tussen vaste en flexibele banen die in Nederland is ontstaan. Denk aan het toenemend aantal ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Veel ouderen hebben een vaste baan, terwijl jon-

geren vaak niet of alleen op tijdelijke basis werk vinden. „Dat zorgt voor grote sociale onzekerheid, omdat jongeren geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering en geen pensioen opbouwen. Daar staat tegenover dat vaste contracten erg duur en risicovol zijn voor werkgevers.” Deze

NACHT VAN DE GELDERSE ECONOMIE 䢇

Festival Nacht van de Gelderse Economie, donderdag 26 februari, Honig Nijmegen. Een initiatief van de provincie Gelderland met vier thema’s: innovatie, internationalisering, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat.

䢇 䢇

SER-lid Barbara Baarsma geeft haar visie op de Gelderse economie. Er is een talkshow met ondernemers. Ook is er de verkiezing van beste Start-up van Gelderland. nachtvandeeconomie.gelderland.nl

Met volle kracht op de Duitse markt richten Bert Zoetbrood

kloof maakt de arbeidsmarkt instabiel, is slecht voor de economie en moet dringend overbrugd worden door een betere herverdeling van arbeid, betoogt Baarsma. „Door arbeidscontracten van maximaal 5 of 10 jaar te introduceren, neemt de neiging van werkgevers om korter lopende contracten aan te bieden af”, verwacht ze. Daar staat tegenover de werkgevers aan het eind van zo’n contract makkelijker van werknemers af kunnen. DEKRA-directeur Bert Zoetbrood ziet dat innovatie steeds meer op het snijvlak van verschillende sectoren plaats vindt. „Technologische ontwikkelingen maken nieuwe ‘smart’ oplossingen mogelijk. Zeker ook in de sectoren waar Gelderland zijn innovatiebeleid op richt, zoals health-tech, connected home en smart-grid.” Een voorbeeld is dat een deel van de maakindustrie, die eerder naar lage lonenlanden is verplaatst, weer terug naar Europa komt. „Productie- en ict-systemen zijn steeds meer met elkaar verbonden. Denk aan robotica en 3D-printen.” Samenwerking tussen verschillende bedrijfstakken en kennisinstellingen is daardoor steeds belangrijker, benadrukt Zoetbrood. Hij verwijst naar Eindhoven, waar hightech bedrijven intensief met elkaar en de onderwijsinstellingen samenwerken op een manier die internationaal toonaangevend is. „Dat is een goed voorbeeld voor bijvoorbeeld de EMT-en health bedrijven en kennisinstituten rond Arnhem en Nijmegen.” Gelderse bedrijven doen er ook goed aan zich ‘met volle kracht’ op de Duitse markt te richten, vindt Zoetbrood. „Daar zijn veel samenwerkingen mogelijk. Denk aan de grote Duitse elektronica- en automotive-industrie en de vele intelligente ict-toepassingen die worden ontwikkeld.”

Start-ups Greenstopper en 3D Ambacht

D

e Greenstopper van Sjoukje van Beek uit Huissen doet zijn naam eer aan: de rozet van gerecycled kunststof weerhoudt gras en andere planten ervan te groeien rond een lantaarnpaal, verkeersbord of bermpaaltje. Dat scheelt het handmatig maaien van deze ‘lastige plekken’. Werken met een 3D-printer is een nieuwe werkwijze waar steeds meer vraag naar is. De manier van werken sluit goed aan op vaardigheden van mensen met autisme, die vaak lastig aan een baan komen. Deze wetenschap bracht inte-

䡵 Sjoukje van Beek bij de Greenstopper. foto Theo Kock

rim-manager Frank Houben uit Arnhem op het idee de opleiding 3D Ambacht op te zetten, die mensen met autisme opleidt tot

3D-printmodelleur. De Greenstopper en 3D Ambacht zijn twee van de zestig startende of ervaren ondernemers die kans maken

hun innovatieve product of dienst tijdens de Nacht van de Gelderse Economie te mogen presenteren. Het aanwezige publiek, bestaande uit ondernemers, adviseurs, business angels en anderen, krijgt ‘geld’ om in te zetten op de tien beste start-ups. De publiekslieveling komt in de finale. Samen met vier door de jury aangewezen start-ups wordt vervolgens gestreden om de titel beste Gelderse Start-up 2015. „3D printen verandert het ontwerp- en productieproces. Er worden al stukjes bot, maquettes en onderdelen van apparaten geprint”,

vertelt Houben. Hij werkt in 3D Ambacht samen met Sandra Krekel van KrekelAutismeCoaching en uitvinder en ervaringsdeskundige Roland Angenent. De eerste cursus is in januari met twaalf deelnemers gestart. Tien Gelderse bedrijven leveren onder meer stageplaatsen. „Mijn vader is een ervaren wegbeheerder, hij heeft de Greenstopper bedacht. Samen met hem en mijn vorige werkgever heb ik het idee verder uitgewerkt”, meldt Van Beek. De kunststofrozet kan ter plaatse op maat worden gemaakt, is eenvoudig te bevestigen en kan tegen een

stootje. „Het levert een kostenbesparing op voor de overheid, verbetert de arbeidsomstandigheden en levert een bijdrage aan de klimaat neutrale samenleving.” De beste Gelderse start-up krijgt een voucher van 10.000 euro om te investeren in zijn of haar bedrijf en wordt een jaar lang gevolgd in De Ondernemer.

3D printen verandert ontwerpen productieproces Frank Houben


14 DE ONDERNEMER

‘4G geen concurrentie glasvezel’ „De plaatsing van een 4G-router is géén concurrentie voor glasvezel, maar een aanvulling.” door Jacob Schreuder

D

at willen Anita en Pieter Hoenderken van het kersverse bedrijf Het Internet Huis in Doetinchem met nadruk vastgesteld zien. Want er is, met name bij het platform Achterhoek 2020, wat verwarring ontstaan over het aanbod van Het Internet Huis. Achterhoek 2020 heeft een platform opgericht met als doel het buitengebied te voorzien van breedband via de aanleg van glasvezel. Het project kost in totaal 70 miljoen euro. De provincie betaalt de helft, tien Achterhoekse gemeenten ook. Het Internet Huis kan via een 4G-router verafgelegen panden, zowel (agrarische) bedrijven als particuliere woningen, aan snel internet helpen. De router ontvangt van grote providers als KPN en Vodafone (straks ook Tele2 en T-Mobile) een signaal, waarmee de ontvanger goed internet en wifi ontvangt. Er kunnen zelfs meerdere melkrobots aan gekoppeld worden. Achterhoek 2020 wil bij monde van voorzitter Foppe Atema Het Internet Huis geen regionaal platform bieden, omdat 4G een concurrent zou kunnen zijn van glasvezel. „Verwarring zou er toe kunnen leiden dat mensen besluiten af te wachten”, zei Atema. En daarmee zou de bodem onder het glasvezelplan kunnen worden weggeslagen.

䡵 Pieter en Anita Hoenderken met een 4G router en een antenne, die soms in verafgelegen gebieden gewenst is. foto Theo Kock

Volgens Anita en Pieter Hoenderken van Het Internet Huis is echter absoluut geen sprake van concurrentie. Pieter: „Wij zijn juist voorstander van glasvezel. Maar verafgelegen panden, zoals die aan de andere kant van een kanaal of ver in de binnenlanden krijgen heus geen glasvezel. Dat zou veel te duur zijn. 4G kan een mooie aanvulling op en een combinatie met breedband zijn.”

Geschrokken Anita: „Landelijk zijn er 500.000 panden (cijfers van het CBS) die slecht of zelfs helemaal geen internetbe-

reik hebben. Van die cijfers zijn we behoorlijk geschrokken. Ook in de Achterhoek hebben veel woningen en bedrijven alleen maar een adsl-verbinding. Van het totaal aan panden in de Achterhoek met nu nog een slechte internetverbinding bestaat 60 procent uit particulieren, 20 procent uit agrarische bedrijven en 20 procent uit bedrijven in het MKB, waaronder campings. 4G was oorspronkelijk bestemd voor de ontvangst van mobiele telefoons. Maar grote providers met landelijke dekkingskaart zien ook de mogelijkheden van 4G in voor een snelle internetverbinding.

Pieter Hoenderken: „4G biedt een stabiele en snelle verbinding. Het enige dat mensen nodig hebben is die router (een plat kastje van amper 20 bij 20 centimeter) en eventueel een antenne.” Afhankelijk van de omvang van de bundels die de afnemer nodig heeft en die de provider kan leveren, varieert de huurprijs tussen de 35 en 55 euro per maand. In Het Internet Huis participeert het Ulftse adviesbureau LNagro, dat een breed kennisnetwerk heeft in de agrarische sector. Het echtpaar Hoenderken heeft ook een bedrijf voor clouddiensten: business to business. Met Het Internet

Huis zoeken ze ook particuliere klanten op. Anita heeft de dagelijkse leiding. Pieter werkt aan nieuwe, innovatieve en veelbelovende technologieën. Pieter: „Op dit moment wordt 4G Plus

4G biedt snel en stabiel alternatief voor slechte verbindingen Pieter Hoenderken

al ontwikkeld. Dat is nog sneller. In de nabije toekomst komt er zelfs 5G. Dat wordt zo stabiel en snel dat je je kunt afvragen of glasvezel nog wel nodig is. Maar goed, het laatste wat wij willen is de breedbandplannen frustreren. Maar voordat overal glasvezel ligt, zijn we een paar jaar verder en ondertussen biedt 4G mogelijkheden om op heel korte termijn over een stabiel en snel internet te beschikken. We merken dat de belangstelling groot is. We bestaan nog maar kort, maar hebben al heel wat routers uitgeleverd.”

hetinternet.huis

Simone de Haas: ‘De oplossing zit altijd in de cliënt zelf’

M

et haar bedrijf Hartverblindend in Didam werkt Simone de Haas aan de psyche van vrouwen. Ze helpt hen hun innerlijke krachten te mobiliseren, zodat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken. „Als persoonlijk coach zoek ik met vrouwen die problemen met hun gewicht of met hun zelfvertrouwen hebben – of allebei – naar wat daar achter zit. Sommigen zitten al tientallen jaren met onverwerkte emoties. Dan gaat er een laag zoet overheen om de pijn minder te voelen”, zegt Simone de Haas. De vrouwen

䡵 Simone de Haas werkt samen met een diëtiste. foto Theo Kock

die ze begeleidt zijn zo tussen de 25 en 55 jaar. „Als ze bij mij komen lopen ze vaak lang rond met een

hulpvraag. Soms willen ze kilo’s van hun gewicht af, maar het mooie van het begeleidingsproces is, dat het

gewicht een steeds minder prominente rol gaat spelen. Het gaat erom dat ze weer gelukkig zijn, dat ze kunnen genieten en zichzelf zijn. Zodat ze beter voor zichzelf gaan zorgen door een gezonde lijfstijl aan te houden. Dan hebben ze ook eerder vrede met hun gewicht of hoe ze er uit zien. Ze kunnen weer tegen zichzelf en de buitenwereld zeggen: ‘Dit ben ik en zó ben ik’. Tegen een cliënt zeg ik altijd: ‘De oplossing zit in jou.’ Samen gaan we daarnaar op zoek.” Simone werkt wel samen met een diëtiste als vrouwen – soms ook mannen –

beslist wat aan hun gewicht willen doen. „Maar niet altijd lukt dat. Bijvoorbeeld met een crashdieet. Dan krijg je onvoldoende hout op het vuurtje en vertrouwt het verbrandingsmechanisme in je lijf het niet meer en blijft het op de waakvlam.” Alle vrouwen hebben kracht in zich. Die kunnen ze zelf weer naar boven halen. Simone: „Ik heb verschillende methodieken om ze daarbij te helpen. Een traject duurt doorgaans tussen de vijf en negen maanden, omdat het een proces is dat tijd kost. De problemen hebben zich im-

mers door de jaren heen opgestapeld. Als het traject voorbij is geven we alle deelnemers nazorg.” Simone de Haas vindt dat het bij haar cliënten vooral om een omslag in denken gaat. „Wees blij met jezelf. Zoals je bent. Die zoete, dik makende laag hoeft er dan niet meer overheen.”

hartverblindend.nl

Het gaat niet alleen om gewicht, maar omslag in denken Simone de Haas


DE ONDERNEMER 15

DE GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

Door Bob de Jong

geknipt en geschoren Tips of informatie? deondernemer@gelderlander.nl

‘Mooi gemaakt’

In Persoon

De Techniekdag Achterhoek van zaterdag 28 maart heeft als thema ‘Mooi Gemaakt.’ Ditmaal staat de Techniekdag in het kader van het Innovatie Festival, dat plaatsvindt van 24 tot en met 28 maart. De Techniekdag wordt gehouden in de SSP-hal van Innovatiecentrum ICER en op het buitenterrein van het DRU Industriepark in Ulft; 10.00 tot 16.00 uur.

Woensdag 3 februari is in het Algemeen Bestuur van VNO-NCW Midden Marcel Hielkema benoemd tot voorzitter van VNO-NCW in Gelderland. Hij volgt Foppe Atema op, die in 2014 het provinciaal voorzitterschap neerlegde in verband met zijn activiteiten voor Achterhoek 2020. Hielkema (44) is bestuurder-directeur van Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem en Nijmegen, met ruim 250 medewerkers de grootste juridische dienstverlener buiten de Randstad. Sinds september 2012 is hij bestuurslid VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en sinds februari 2014 voorzitter van die regio en lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW Midden. Als voorzitter van VNO-NCW Gelderland zal Hielkema tevens toetreden tot het Algemeen Bestuur van VNO-NCW in Den Haag. Hielkema is enthousiast over zijn benoeming. „Dit is een van de beste regio’s in Nederland om in te ondernemen. Belangrijk daarvoor is dat overheid, onderwijs en ondernemers nauw samenwerken om een goed vestigingsklimaat te realiseren. Een van mijn prioriteiten zal liggen bij de verdere intensivering van die samenwerking.”

Techniekdag De Techniekdag is een initiatief van VNO-NCW Achterhoek en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek. De organisatie is mede in handen van het regionale bedrijfsleven en het onderwijs. Doel van de Techniekdag is de jeugd (tot en met 14 jaar) en hun ouders enthousiast te maken voor een opleiding en beroep in de bèta en techniek. Diverse technische sectoren worden op uitdagende en speelse manier gepresenteerd.

Cheque voor Spindo De opbrengst van de DAGO curling competitie 2014, een bedrag van 1.500 euro, is voor Spindo. Op 24 januari ontving Marie-Louise Moonen (bestuurslid Spindo) een cheque uit handen van Jos Tiemessen (citymanager) en Henk Dijk (president Lions Club Doetinchem). De Stichting Spindo Doetinchem biedt sport en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking uit Doetinchem en omgeving. De voorinschrijving voor DAGO City Curling 2015 is gestart. Inschrijven met een

䡵 Marcel Hielkema

team, met minimaal vier deelnemers kan via info@doetinchemwinkelsta d.nl. 䡵 Een overzicht van een van de vorige Techniekdagen voor jeugd tot en met 14 jaar.

Veilig op Weg Herms Grondverzet Kraanverhuur en afvalinzameling gaat Veilig Verkeer Nederland ondersteunen bij het lesproramma Veilig op Weg. Met dit programma leren kinderen hoe ze moeten handelen wanneer ze een vrachtwagen of een ander groot voertuig tegenkomen. De nadruk ligt op de dode hoek bij grote voertuigen. Herms sponsort de lessen door vanuit de vestigingen

Doetinchem en Epe een aantal dagen per jaar een chauffeur beschikbaar te stellen. Peter van Milligen uit Doetinchem en Comé van Velzen uit Epe gaan de lessen vanuit Herms ondersteunen. Chauffeurs krijgen instructie over het voorlichten van kinderen in de groepen 7 en 8.

Shang King beste Bezorgrestaurant

Shang

King mag zichzelf het best beoordeelde bezorgrestaurant in Doetinchem van 2014 noemen. Daarna volgen Tevfiks Place en Nori Sushi Sashimi. De gegevens komen uit de ruim 1,5 miljoen beoordelingen die het afgelopen jaar op de etenbestelsite Thuisbezorgd.nl werden geplaatst. Op die site kan achteraf een beoordeling over kwaliteit en bezorging van het restaurant worden gegeven.

Gezelligste winkel

䡵 Instructie voor chauffeurs: Veilig Op Weg

Boekhandel Bruna en s-ter!fashion zijn in de gemeentelijke stemronde van de Verkiezing van de Gezelligste Winkel van Winterswijk als winnaars uit de bus gekomen. De twee winnaars vertegenwoordigen Winterswijk in de landelijke stemrond. De uitreiking van de awards (provinciale en landelijke titel) is op maandag 16 maart in Baarn.

Faillissementen Faillissement uitgesproken Rebo Vorden bv te Vorden, curator mr. A.E. Mulder, Arnhem. L.S.M. Waamelink v/h hodn Makon Magazijninrichtingen te Doetinchem, curator mr. H. Grootjans, Doetinchem. M.M.A. Cornelissen, hodn Old Dutch te Dinxperlo, curator mr. E.H. Steentjes, Lichtenvoorde. E.L.J. Lukassen Holding bv te Ulft, curator mr. G.W. Wullink, Doetinchem. L. en B. Podium- en Steigerverhuur bv te Gendringen, curator mr. G.W. Wullink, Doetinchem. J.G.M. Wienholts Beheer bv, Handelsonderneming J. Wienholts bv, Houthandel en Timmerfabriek Wienholts en Zonen bv, alle te

Didam, curator mr. M.G.E. ter Hart, Arnhem. BDA bv te Vorden, curator mr. A.A. Dooijeweerd, Zutphen. Rijndec Trading Company bv te Tolkamer, curator mr. M. Meffert, Doetinchem. Fuga Holding bv te Winterswijk, curator mr. E.H. Steentjes, Lichtenvoorde. Dierenpark Wissel bv te Epe, hodn Pangea Parc; Dierenpark Wissel bv; Animal Station Lochem; Zoo Parc Overloon bv, hodn Pannenkoekenrestaurant Maskerade; Aqua Zoo Friesland bv te Leeuwarden; Labyrinth Historie bv te Zutphen; Coleopteron Consultants bv te Zutphen; curator mr. P.M. Gunning, Velp. Comfin Services bv te Zevenaar, hodn Smartrenovatie, curator mr. K.T.W.H. van

Kledingbedrijf Kledingbedrijf Tuunte opent begin maart de sterk vernieuwde filialen in Haaksbergen en Zevenaar. Die winkels bestaan al, maar worden ingericht naar de nieuwe identiteit van het Achterhoekse concern. De collecties worden afgestemd op moderne, wereldse vrouwen, laat algemeen directeur Louis van Andel weten.

Slechte score Bij Tuunte werd een onderzoek naar de winkels gedaan door ‘mysterie-shoppers’. Directeur Louis van Andel zegt: „We scoorden niet zo goed. Wat bijzonder was is de manier waarop winkelmedewerkers en management hiermee om zijn gegaan. Iedereen was van goede wil, maar niet bewust met de resultaten bezig. Nu wel. De nieuwe bewustwording zien we als leerproces.”

Prijs leerlingen Negen leerlingen van het Metzo College ontvingen onlangs een prijs van de Rabobank Graafschap-Midden voor het schrijven van een persoonlijk investeringsplan. De investeringsplannen werden geschreven na een gastles ‘Ga jij slim om met je geld?’.

agenda den Dungen, ’s-Hertogenbosch. Aannemersmaatschappij De Groot bv te Nijmegen, curator mr. J.A. Mulder Nijmegen. Café Restaurant Spiekerman vof te Winterswijk, curator mr. E.H. Steentjes, Lichtenvoorde. L.J. Deussen, hodn Just You te Dinxperlo, curator mr. B.H.M. Harbers, Doetinchem. Juno Beheer bv en Juno Onroerend goed bv te Vorden, curator mr. J.B.A. Jansen, Apeldoorn. De Bataaf Expeditie bv en De Bataaf Nederland te Winterswijk, curator mr. M. Meffert, Doetinchem. Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem te Arnhem, curator mr. S.J.B. Drijber, Velp.

Barendsen Vorden bv te Vorden, curator mr. F.B.M. van Aanhold, Zutphen. Jager administratiekantoor bv te Duiven, curator mr. G.W. Wullink, Doetinchem. JNA bv te Doetinchem, curator mr. J.C.A. Herstel, Doetinchem. HB Beheer bv te Dinxperlo, curator mr. M. Timmer, Doetinchem. J.C.J.M. Hansen, v/h hodn Boeketterie Jolanda te Didam, curator mr. C.L.P.J. Crombag, Velp. Arjolux Montage bv te Westervoort, hodn Arjolux Serres en Kozijnen, curator mr. C.A.M. Nijhuis, Arnhem. R. van Well te Zevenaar, hodn Rowell Afbouw en Montage, curator mr. G.W. Roest, Arnhem.

IG&D Doetinchem Dinsdag 3 maart, 12.00 uur Het Onland, Rekhemseweg 175. Lunchbijeenkomst voor leden over de participatiewet. Doel van deze wet is werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Aanmelden verplicht: igddoetinchem.nl VNO-NCW Achterhoek Donderdag 12 maart Kupan Varsseveld. Bedrijfsbezoek leden VNO-NCW Achterhoek. Aanvang 19.00 uur. Directeur Norbert ten Brinke zal een presentatie geven over dit bedrijf. Ook wordt ingegaan op Achterhoek Digitaal. GelreBusiness15 Woensdag 25 en donderdag 26 maart, Gelredome, Arnhem, dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur Bedrijvenbeurs (voorheen BKD Arnhem). Creative Challenge Donderdag 26 maart, locatie en aanvangstijdstip volgen. 150 tot 300 jonge ondernemers, studenten en andere betrokkenen bijten zich vast in concrete vraagstukken en cases uit de Achterhoek. Samen werken aan nieuwe ideeën ter versterking van de Achterhoek. achterhoek2020.nl


Business Club De Graafschap Dé plek om te netwerken en nieuwe klanten te scoren! De Business Club van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. is met ruim 300 leden het grootste zakelijke platform van Oost-Gelderland. Dé plek om nieuwe klanten en relaties te scoren. Tijdens de thuiswedstrijden, maar ook tijdens de vele zakelijke bijeenkomsten (meer dan 25 per seizoen), zoals Happy Hours, Workshop Hours, ontbijt- en lunchsessies & Power Hours. Kennismaken met onze Business Club? Neem dan contact op met Jelle Huntelaar of Tim Bakens van onze afdeling Commercie, telefoonnummer 0314 – 368 458 of e-mail commercie@degraafschap.nl.

De Graafschap Supervrouwen

Happy Hour donderdag 26 februari met Han Berger Op donderdag 26 februari a.s. staat het Happy Hour van de maand februari op de agenda. Deze keer de 4e donderdag van de maand, in verband met de voorjaarsvakantie. Wij ontvangen u graag om 18.00 uur in de JPR Sponsor Lounge van de Vijverberg. Wij hebben een interactief programma voor u in petto, gepresenteerd door Han Berger. Aan de hand van beeldmateriaal wordt u meegenomen door een seizoen van een fictieve eredivisieclub. Alle herkenbare crisissituaties passeren de revue waarbij u de rol van beleidsbepaler vervult en op de ‘momenten van de waarheid’ de beslissingen neemt! Zoals u wellicht weet, was Han Berger als technisch directeur werkzaam bij De Graafschap (2005-2008). Wij beginnen de avond met een heerlijk buffet dat wordt verzorgd door Feest in Montferland uit Didam. Aanmelden kan via uw inlog op www.degraafschap.nl of door een mail te sturen naar commercie@degraafschap.nl.

Terugblik Workshop Hour ‘Personal Networking’

Business Club Events 26-02-2015

18.00 u.

Happy Hour februari met Han Berger

03-03-2015

18.00 u.

Power Hour, speeddaten voor bedrijven

13-03-2015

16.30 u. De Graafschap Supervrouwen i.s.m. de Rabobank

19-03-2015

18.00 u.

Happy Hour maart

Wedstrijden Maandag

23-02-2015

Jong FC Twente

De Graafschap

20.00 u.

Vrijdag

27-02-2015

De Graafschap

FC Eindhoven

20.00 u.

Zondag

08-03-2015 Roda JC

De Graafschap

14.30 u.

Vrijdag

13-03-2015 De Graafschap

Jong PSV

20.00 u.

Maandag

16-03-2015 FC Almere City

De Graafschap

20.00 u.

Zaterdag

21-03-2015

FC Jong Ajax

19.45 u.

De Graafschap

Kijk voor het volledige speelschema 2014 / 2015 op www.degraafschap.nl.

www.degraafschap.nl Hoofdsponsor:

In samenwerking met de Rabobank organiseert onze Business Club alweer de 3e editie van De Graafschap Supervrouwen op vrijdag 13 maart a.s. Een volledig verzorgde avond waar ondernemende vrouwen elkaar ontmoeten om te netwerken. We hebben een interactief programma samengesteld om inspanning en ontspanning te combineren. Zo hebben wij een workshop netwerken in petto waar praktische tips & trucs worden gedeeld om de netwerkskills te verbeteren. Supervrouwen inspireren Supervrouwen door het delen van succesverhalen. Wat heeft netwerken hen gebracht om hun onderneming succesvol te laten groeien? Samen D’ran, zoals het credo van De Graafschap luidt! Na het buffet wordt de wedstrijd bijgewoond vanaf een speciaal gereserveerd vak op de Business club tribune. Het 1e elftal, onder leiding van trainer Jan Vreman, wordt aangemoedigd. tegen Jong PSV als 12e vrouw! De avond begint om 16:30 uur, het volledige programma treft u aan op www.degraafschap.nl. Bent u klaar om superkrachten te bundelen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze commerciële afdeling via 0314 – 368 458 of door een mail te sturen naar commercie@degraafschap.nl

Official Partners:

Dinsdagavond 3 februari vond de workshop ‘Personal Net­ working” plaats in stadion De Vijverberg, georganiseerd door Rene van Velsen van Kenneth Smith Trainingen en Ed Smit van Buro Achterhoek. Tijdens deze workshop werden onder andere vraagstukken als ‘Hoe kom ik in contact met mensen als je nog niemand kent?’ en ‘Hoe sluit je gesprekken op een goede manier af? behandeld. De deelnemers werden vooraf opgenomen op video tijdens een korte pitch.Vergelijkbaar als op een netwerk­ avond. Aan het begin van de workshop werden de op­ names getoond en beoordeeld door de aanwezige netwerkers in spe’. Hier kwamen diverse zaken naar voren als houding hoe kom ik bij de ander over, goed arti­ culeren en vooral ook je non verbale gedrag. Na de pauze werd er inhoudelijk op de constateringen ingegaan. Alle deelnemers aan de workshop waren enorm enthousiast over de geboden workshop.

@DeGraafschapBC Official Sportdrank:

Fides

Uitzendgroep

Kledingsponsors:

A DD Medisch Partner:

Redactie & vormgeving: Commercie Betaald Voetbal De Graafschap B.V. & Profilers Communicatie