Page 6

6 DE ONDERNEMER

Pas begonnen: quiz en spel Van je hobby je bedrijf maken. Daarmee zijn Mark Smolenaars en Pascal Ninaber bezig. door Thed Maas

H

et begon voor beiden als een hobby. Werkten ze vanaf de spreekwoordelijke zolderkamer. Sinds kort zitten ze in het Nijmeegse Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO). Mark Smolenaars (31) en Pascal Ninaber (40) doen, met hun respectievelijke bedrijven Quiztainment en Upbeatles, in quizzen en spellen. Het lijkt een simpele vraag: wie was de oprichter van Smit Transformatoren in Nijmegen? Ja, Willem Smit natuurljk. Maar ook Thomas Rosskopf stond in 1913 aan de wieg van dit befaamde Nijmeegse bedrijf. Het was een van de vragen van de bedrijfsquiz die Pascal Ninaber met UpBeatles eind vorig jaar tijdens een personeelsfeest van Smit Transformatoren aan de medewerkers voorlegde. Pascal organiseert kennisquizzen, waarbij hij het publiek uitdaagt; Mark zoekt het meer in de richting van het entertainment. Organiseert ook stadsspellen als Wie is de mol?, waarbij deelnemers bijvoorbeeld vanuit de Stevenstoren met vlaggen een mobiel nummer moeten doorseinen naar een ander team op de Waalbrug. Ze zijn ervan overtuigd dat ze het dit jaar gaan maken met hun bedrijf. „We zijn er allebei min of meer in gerold. Gaandeweg wordt het steeds leuker. Als ondernemer heb je vrijheid en ben je bezig iets op te zetten voor jezelf”, zegt Pascal. „Je gaat de markt op met een product dat van jezelf is,

䡵 Pascal (links): „Met vlaggen seinen vanaf de Stevenstoren.” foto Erik van ’t Hullenaar

waar je achter staat”, aldus Mark. Pascal organiseert al enkele jaren quizzen. Samen met Jochem Geerdink zette hij ooit in een Utrechts café een muziekquiz op touw. Die werd op een gegeven moment zo druk bezocht dat ze besloten pubquizzen te gaan maken. „Met kennisvragen over sport, muziek, biologie, natuurkunde, aardrijkskunde et cetera. Zo’n pubquiz duurt dik twee uur, met een prijsuitreiking tot slot.” Inmiddels staat Pascal ook in Nijmeegse cafés, zoals Trianon. „Met deze formule trekken we over het algemeen de fanatiekere quizliefhebber. Ze spelen in teams van maximaal zes personen; er zijn tien rondes van tien vragen met onder meer een plaat-

jesronde en een audiofragmentronde.’’ De vragen voor de pubquizzen moeten steeds opnieuw bedacht worden. Pascal: „Maar als we een quiz gemaakt hebben, dan kunnen we die twee keer doen. In Utrecht en in Nijmegen. We zijn nu dus bezig met een nieuw businessmodel. We willen dit concept uitrollen naar andere steden met telkens andere presentatoren. Wij krijgen dan een provisie.” Ook Mark mikt op vijftien tot twintig ‘events’ per maand. „Dat kan niet alleen in deze regio, daarvoor moet je landelijk gaan opereren.” Mark werkte eerst als trainer-adviseur in het onderwijs. Toen het bedrijf waarvoor hij

werkte vorig jaar failliet ging, besloot hij zijn hart te volgen. „Ik had altijd voorrang gegeven aan studie en baan. Maar toen ik mijn baan verloor, besloot ik om vol te

Maar toen ik mijn baan verloor, besloot ik om vol te gaan voor mijn droom Mark Smolenaars

gaan voor mijn droom. Dan zit je eerst een paar maanden thuis aan de keukentafel te werken. Maar dan zit je alleen. Hier, bij het CvjO, heb je mensen om je heen. Andere ondernemers, die je helpen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing.” Mark werkte tijdens zijn studie als animator op campings en later in de Nijmeegse kroeg Twee keer Bellen. Daar organiseerde hij een quiz, de nog steeds bestaande Studentenslag. Na een paar keer puilde de kroeg uit. Mark: „Mijn quizzen lijken op de quizzen die je op tv ziet. Het publiek moet ook opdrachten doen: verzamel een paperclip, een rechtersok en een vulpen. Dat soort dingen.”

Health Valley wil richting geven en invloed gaan uitoefenen door Thed Maas

Z

e werkte in verschillende zorgorganisaties, waaronder Thebe Kraamzorg in Tilburg en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. En ze werkte in ‘de industrie’: bij bedrijven als AkzoNobel en Stork. „In deze nieuwe functie kan ik die ervaringen goed combineren.” Was getekend, Chris Doomernik, sinds kort directeur van Health Valley. Health Valley is een platform – het bureau zit in Nijmegen – voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met zorg en innovatie. Doomernik koos bewust voor deze functie. „De doelstelling van de zorg, de gezondheid van mensen verbeteren, spreekt me aan. Maar tegelijk moet je constateren dat er in de zorg veel vastzit. Er zijn veel protocollen en regels. In het bedrijfsleven is het concreter. Ondernemers zijn gericht op snelle resulta-

䡵 Chris Doomernik

foto Folker Hazelaar

ten, dat zorgt voor dynamiek. Door deze werelden te verbinden kun je het verschil maken, dat vind ik inspirerend.” Het afgelopen jaar heeft er bij Health Valley

een heroriëntatie plaatsgevonden. „De basis blijft hetzelfde”, zegt Doomernik, „namelijk het bevorderen van innovaties door contacten tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de zorg te stimuleren. Maar we gaan ons nu nadrukkelijker tot de zorg richten, om de vragen helder boven tafel te krijgen. Het is pure noodzaak de zorg nu te helpen door de inzet van innovatieve oplossingen. En dat zorgt natuurlijk voor meer bedrijvigheid voor de bedrijven die de oplossingen aandragen. We gaan bijvoorbeeld in de palliatieve zorg en de gehandicaptenzorg aan netwerken van hulpverleners rond de patiënt vragen wat ze nodig hebben om de zorgverlening te verbeteren. Met de antwoorden kloppen we aan bij het bedrijfsleven om te zien of dat hiermee aan de slag kan door gericht nieuwe producten te ontwikkelen. ” „We zijn bezig ons netwerk van ondernemers en kennisinstellingen uit

te breiden met een nieuw type leden, zorgorganisaties”, zegt Doomernik. Met de aanvulling van zorgorganisaties binnen het netwerk kan Health Valley echt werken aan de verbinding tussen kennis, zorg en ondernemerschap om de zorg te verbeteren en meer bedrijvigheid te creëren rondom dit thema. Naast het verbinden van de partijen is Health Valley een belangrijke partner voor ondernemers om concreet hulp te bieden bij het ondernemen in de zorgsector. „We geven bijvoorbeeld vouchers uit, waarmee ondernemers de eerste financiering van een innovatie kunnen doen en geven advies

Zorg is gretiger om met technologische oplossingen te werken Chris Doomernik

over hoe zij hun innovatie beter kunnen afstemmen op de vraag.”

Omslag Ze constateert een omslag in het denken bij de zorgorganisaties. „Die staan onder druk. Het roer moet drastisch om. Het woord innovatie valt er steeds vaker. Men is er gretiger om met innovatieve oplossingen aan de slag te gaan.” Doomernik – ze volgde Jan Jonker op, die naar Oost NV vertrok – wil zich ook specifiek gaan richten op de belemmeringen die er zijn in de zorgsector. „Tot nog toe zijn we vooral verbindend bezig geweest. Nu willen we ook richting geven: invloed uitoefenen. Het Health Valley Event is een belangrijke ontmoetingsplaats waar we de krachten kunnen bundelen en richting kunnen bepalen om zorginnovatie te bevorderen.”

Het event is op 13 maart in concertgebouw De Vereeniging.

deOndernemer Nijmegen  
deOndernemer Nijmegen  
Advertisement