Page 13

zaterdag 19 oktober 2013 De Gelderlander

de kwestie | 13 Seminars

Saskia Plantinga

Jasper Meinema

Peter den Biesen

Frank Wilbrink

Joost Bouman

Groen verbetert concurrentiepositie

G

roen is misschien wel ietsje duurder, maar het verbetert wel je concurrentiepositie. Met deze uitspraak reageerde Peter den Biesen, mede-initiatiefnemer van huismerkenergie.nl, op de stelling waarmee discussieleider André Sonneville het maandelijkse thema-ontbijt begon. „Met name als de voordelen meetbaar of aantoonbaar zijn, wil een ondernemer wel investeren’, sprak hij, hetgeen door zijn tafelgenoten werd beaamd. Frank Wilbrink van Winox uit Ravenstein stond daarbij zelfs volledig achter de stelling: alleen als het rendement oplevert wil een ondernemer investeren in milieu. Wilbrink is uitvinder van een nieuw type stookrooster voor open haarden en kachels, waarmee een hoger rendement en zuiniger verbruik gerealiseerd kan worden. „Het milieuvoordeel trekt klanten, merk ik’’, aldus Wilbrink. Een ander geluid liet Joost Bouman, innovatiemakelaar bij het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie, horen. „Niet altijd is het rendement zichtbaar of meetbaar. Maar er is een andere kant aan rendement: het goede imago. Wie investeert in milieumaatregelen en dat op de juiste wijze communiceert, kan daar zijn imago mee opvijzelen. En dat betaalt zich uiteindelijk ook terug.’’ Saskia Plantinga, uitvaartonderneemster met het Arnhemse bedrijf Abreptus, liet de milieuaspecten van een andere kant horen. „Vaak zijn nabestaanden heel erg

De

Kwestie Het heeft alleen zin voor bedrijven om te investeren in milieumaatregelen als het ze daadwerkelijk iets oplevert.

waarbij de uitstoot van uitlaatgassen gemeten wordt. Door een efficiëntere logistiek of routering kan die uitstoot teruggebracht worden, aldus Bouman. „Je hoeft dan minder rondjes te rijden.’’ Plantinga gaf aan zich er over te verbazen dat sommige uitvaartauto’s nog steeds erg vervuilend zijn. „Dat zijn dan vaak Amerikaanse sleeën die heel onzuinig rijden.’’ Dat de overheid LPG nog steeds zo zwaar belast met accijns verbaasde het gezelschap ook. „LPG, of nog beter: aardgas, is een van de schoonste brandstoffen die je in je auto kunt hebben’’, aldus Wilbrink. Langetermijn

door Frank Thooft fotografie Edwin Stoffer

geïnteresseerd in een uitvaartkist die milieuvriendelijk is geproduceerd, en ook bij verbranding minder vervuiling oplevert, maar als ze merken dat het duurder is haken sommige mensen dan alsnog af.’’ Een interessante ontwikkeling is echter, aldus Plantinga, dat crematoria momenteel aan het proberen zijn de restwarmte te hergebruiken. Jasper Meinema, directeur van Yes Energie, bevestigde de uitspraak van Den Biesen: „De klant wil inderdaad groene ener-

gie. Bedrijven hebben echter vaak geen geld daarvoor over. Aan de andere kant zie ik ook mooie initiatieven, zoals dat nieuwe kantoorgebouw in Beuningen: daar is dermate goed in milieumaatregelen geïnvesteerd dat het daardoor beter huurders heeft getrokken. En dat in een tijd van leegstand. In dit geval heeft een investering in milieu wel degelijk opgeleverd.’’ Bouman vulde hierop aan dat er in een Nijmeegse parkeergarage momenteel een onderzoek loopt

Een ander aspect is de korte termijnvisie die sommige ondernemers (blijkbaar) nog hebben, als het om milieu-investeringen gaat. Net zoals het voor particulieren lastig is om de terugverdientijd van een jaar of tien van zonnepanelen te hanteren, is het kennelijk voor ondernemers lastig om milieu-investeringen op de lange termijn te bezien. „Maar gelukkig blijven ondernemers overwegend toch wél investeren in milieu en innovatie’’, wist Bouman te melden. „Ik spreek elke week wel een ondernemer die daar gedurfde stappen mee aan het zetten is. En die weet ik dan vaak ook weer te koppelen aan een andere ondernemer, zodat ze samen die innovatie en verbetering verder kunnen uitbouwen.’’

Vanuit het CvjO naar een eigen pand

Z

e hebben elkaar leren kennen in het Nijmeegse Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) in Metterswane – een broedplaats voor ondernemers - en het klikte zodanig d at ze inmiddels met zijn vieren een kantoor huren aan de Van Welderenstraat. Sytse Dijkstra (27) van Shootmyride & Syts.nl (fotograaf met als specialisatie auto’s), Bas van der Togt (29) van Profinit (programmeur), Imke V ermeulen (34) van Studio ImVorm (grafische vormgeving en design) en Daniël Derks (30) van Onyourline (online marketing) zitten sinds een maand samen in een heus kantoorpand. En daar zijn ze trots op. Want ze hebben alle vier hetzelfde traject doorgelopen: starten thuis aan de keukentafel, vervolgens in de be schermende omgeving van het Centrum voor Jong Onderne-

merschap en nu geheel zelfstandig in een eigen kantoor. „We delen de de huur, dus het is goed betaalbaar”, zegt Bas. „Onze basis is: ieder voor zich en samen voor ons allen. We genereren ieder voor zo’n 75 pr ocent eigen business. De rest doen we samen”, zegt Imke. „We zijn natuurlijk wel ambassadeurs van elkaars bedrijf”, knikt Daniël. „Het leuke is dat je soms iemand nodig hebt om te sparren. Dat kan hier”, aldus Sytse. Op een netwerkborrel - ze zijn allevier aangesloten bij een businessclub - zeggen ze niet ‘ik ken een vormgeefster’ maar ‘we hebben een vormgeefster in huis’. Ze roemen overigens het Centrum voor Jong Ondernemerschap als basis voor het ondernemerschap. „De kruisbestuiving die daar ontstaat, werkt heel inspirerend”, zegt Bas. „Ik zat thuis, inderdaad aan

Vlnr Daniël Derks, Bas van der Togt, Imke Vermeulen en Sytse Dijkstra. de keukentafel, te werken”, zegt Imke. „Maar eigenlijk ben ik een team-player. Heb dus andere mensen om me heen nodig. Die vond ik bij het CvJO en nu hier dus ook.” „We hebben bij het CvJO ons netwerk kunnen verbreden”, vindt Daniël. „En hier, aan de Van

Welderenstraat creëren we synergie.” „Het leuke hier is”, zegt Koen Sieben van het CvJO, „dat ze als eenling bij het CvJO kwamen; daar anderen troffen en daarmee zijn gaan samenwerken.” nijmegen.cvjo.nl

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland verzorgt, in samenwerking met diverse organisaties, tal van seminars. Hieronder vindt u het programma voor de komende tijd. Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Kronenburgsingel 525 in Arnhem. De vermelde prijzen zijn per persoon. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via www.kvk.nl/ seminarsgelderland Zo start u een eigen bedrijf Het is van belang dat u zich als startende ondernemer goed voorbereidt. Dit seminar biedt u een eerste indruk van de stappen die u als startende ondernemer zet. Over vestigingseisen, wetten en regels, marktmogelijkheden en - informatie, begroten van omzet, kosten en winst. Data: 31 oktober in Nijmegen, 4 november in Wageningen en 14 november in Arnhem. www.kvk.nl/seminarstart (19.00 tot 22.00 uur, kosten 35 euro) Zo start u als freelancer of zzp’er Vaak is het voor een freelancer of zelfstandig ondernemer zonder personeel onduidelijk of hij/zij nu wel of niet als zelfstandig ondernemer wordt gezien. De Belastingdienst hanteert namelijk een ander criterium voor deze beoordeling dan bijvoorbeeld uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid en de Kamer van Koophandel. Alle regelgeving over dit onderwerp maakt het ondernemen tot een uitdaging. Doel van deze avond is uitleg te geven over de positie van de zelfstandige zonder personeel en u te informeren over de valkuilen bij het opstarten van de onderneming. U krijgt onder andere antwoord op vragen als: Bent u freelancer/zzp-er eigen baas of niet, hoe zit het met de relatie tussen u en de opdrachtgevers, met welke regelgeving krijgt u te maken, hoe worden tarieven vastgesteld en hoe kunt u zich tegen risico’s verzekeren? (Kosten 35 euro. 12 december in Wageningen. www.kvk.nl/seminarzzp (19.00 – 22.00 uur) Financiën voor starters Speciaal voor startende ondernemers organiseert de KvK deze avond omdat het financiële plan een belangrijk onderdeel van uw onderneming vormt. Aan bod komen: wat zijn begrotingen, richtlijnen voor een goede administratie, balans-, verlies- en winstrekening, jaarrekening, winst en privé-uitgaven en financieringsmogelijkheden? Na afloop heeft u inzicht in het belang van een goed financieel plan, financieel inzicht in begrotingen in relatie tot het ondernemingsplan en bekendheid met termen, zoals de balans. www.kvk.nl/seminarfinancien (29 oktober Arnhem, 19.30 – 22.00 uur. Kosten 35 euro) Overstappen naar een BV Uw onderneming is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Wellicht is de huidige rechtsvorm van uw onderneming, de eenmanszaak of vennootschap onder firma, niet meer de meest geschikte. Een mogelijkheid is het omzetten van uw bestaande rechtsvorm in een BV. Is dat fiscaal nog wel aantrekkelijk? Wat zijn de voor- en nadelen van een BV? Aanmeldenkan via de website: www.kvk.nl/seminaromzetten (maandag 28 oktober in Arnhem, 19.30 tot 22.30 uur, kosten 100 euro)

de Ondernemer Nijmegen  
de Ondernemer Nijmegen  
Advertisement