Page 1

19 januari 2013 | 6e jaargang | nr. 1| de Ondernemer is een uitgave van Uitgeversmaatschappij

* de Gelderlander

KvK inside

Arnhem

Vrouwen in zaken

Achterhoek

Nijmegen

www.deOndernemer.nl


Kennispartners “BAX-vrouwen” Jarenlang was BAX advocaten belastingkundigen een ‘echt mannenkantoor’. Maar het tij is gekeerd……de vrouwen bij BAX zijn in opmars! Inmiddels zijn er vier vrouwelijke advocaten werkzaam bij het middelgrote advocatenkantoor in Doetinchem. Annemieke, Minke, Manon en Linda staan hun mannetje in diverse vakgebieden. Alle dames bij BAX worden door de rechtbank tot curator benoemd in faillissementen en adviseren ondernemers bij (financiële) problemen en reorganisaties. Linda heeft als extra specialisatie familierecht en Annemieke adviseert en procedeert ook in verzekeringsrechtelijke kwesties. Sinds kort is BAX advocaten belastingkundigen gevestigd in een nieuw pand aan de Edisonstraat 86 in Doetinchem. Naast de nieuwe locatie is ook de huisstijl, waaronder het logo, van BAX advocaten belastingkundigen vernieuwd. Een gedaantewisseling in positieve zin, vinden alle dames. Bij BAX werken naast advocaten ook belastingkundigen. Het is uniek dat deze beroepsgroepen met elkaar samenwerken. Het voordeel van deze samenwerking voor de ondernemer is dat alle juridische en fiscale kennis zich onder 1 dak bevindt. Kenmerkend voor het werken bij BAX vinden alle vrouwelijke advocaten de informele sfeer binnen het kantoor. Dat het fijn werken is bij BAX, vindt bevestiging in het feit dat er de afgelopen jaren weinig verloop in het personeel is geweest. De medewerkers vormen een hechte club, waar naast het werk ook voldoende gelegenheid is voor sportieve activiteiten. Zo gaat een vaste club ieder jaar met elkaar skiën en wordt er wekelijks samen hardgelopen. Het werk als advocaat ervaren alle vrouwen als uitdagend en afwisselend. Afhankelijk van het vakgebied dien je hard en zakelijk te zijn, maar ook oog te hebben voor emoties die een bepaalde beslissing met zich kan brengen. Als advocaat is het daarom niet alleen van belang inzicht te hebben in het bedrijf van de cliënt, maar tevens te zorgen voor een goede bereikbaarheid en informele en begrijpelijke communicatie. Bij BAX bent u aan het goede adres!

ADVOCATEN BELASTINGKUNDIGEN

Edisonstraat 86 7006 RE Doetinchem T +31 (0) 314 37 55 00 E bax@baxadvocaten.nl W baxadvocaten.nl

Graafschap College werkt aan een vitale regio Sarien Shkolnik is vicevoorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College in Doetinchem. Namens de onderwijsinstelling is zij lid van de stuurgroep 3 O’s Achterhoek 2020. “Het Graafschap College is verantwoordelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs in Oost-Gelderland en in die hoedanigheid willen wij een bijdrage leveren aan de vitaliteit van dit gebied. Wij zijn voortdurend in gesprek met bedrijven en instellingen om af te stemmen en te komen tot een adequaat onderwijsaanbod, nu en in de nabije toekomst. We doen dit onder andere in onderwijsadviesraden die speciaal daarvoor zijn opgericht. Jaarlijks nodigen wij ook vertegenwoordigers uit van alle maatschappelijke geledingen voor het ‘Graafschap College Diner Pensant’. In november 2012 hebben we tijdens dit diner van gedachten gewisseld over het concrete onderwijsaanbod over vijf jaar. Deze input is van wezenlijk belang voor de inrichting van het onderwijs op ons roc. In het kader van macrodoelmatigheid dringt de overheid aan op het efficiënt opleiden voor de regionale arbeidsmarkt. Behalve dat roc’s in Gelderland daarover met elkaar in gesprek gaan, is de samenwerking met alle belanghebbende maatschappelijke partijen een must. Wij willen inspelen op maatschappelijke veranderingen en proactief stappen zetten om samen de dreigende krimp in de regio het hoofd te bieden. Vandaar ook dat wij bij onze studenten creativiteit en ondernemerschap stimuleren en hen aanmoedigen om door te studeren. Veertig procent van onze niveau 4-afgestudeerden vervolgt zijn of haar studie dan ook daadwerkelijk in het hbo. Het Graafschap College heeft een actieve samenwerking met bijvoorbeeld de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) om de overgang naar het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook willen wij medewerkers van bedrijven en instellingen stimuleren om zich verder te scholen, op mbo-, hbo- en eventueel universitair niveau. In samenwerking met de HAN en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt is daarom het Kennishuis Achterhoek in het leven geroepen, een ontmoetingsplek voor onderwijs en bedrijfsleven. Op deze manier willen wij bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit en het beroepspotentieel in de Achterhoek.”

Dagbladen en het internet behoren tot de top van de media, via welke, ondernemers / zakelijke beslissers, uw doelgroep, kennis vergaren. Hoogwaardige content in en het confrontatiemoment met deze mediakanalen worden alom gewaardeerd. Dagblad de Gelderlander / de Ondernemer, onderdeel van Wegener, zoekt voor 2013 kennispartners op het gebied van zakelijke dienstverlening met als specialisatie o.a.: 1. werving en selectie 2. verzekeringen 3. accountancy 4. bedrijfshuisvesting 5. notariaat 6. ICT 7. veiligheid/milieu/preventie 8. communicatie/websites 9. incasso 10. bedrijfstrainingen/opleidingen Door ons geselecteerde kennispartners bieden wij in 2013 een geweldig platform (90.000 lezers in de editie regio Doetinchem/Achterhoek van de Ondernemer) om hun vakkennis te delen, potentiële klanten onderscheidend te bereiken en de mogelijkheid nieuwe, goed renderende, langdurige klantrelaties te krijgen. Wordt u die geselecteerde kennispartner van Dagblad de Gelderlander / de Ondernemer? Maak nu een afspraak met Rudy Diemont, Sales Executive van Dagblad de Gelderlander / de Ondernemer. Tel. 06-517 88 478 of r.diemont@wegenermail.nl In 30 minuten bent u wijzer.

ONDERNEMERS WETEN MEER... MET DAGBLAD DE GELDERLANDER / DE ONDERNEMER EN U.....ALS KENNISPARTNER!

ADELINDE HARMS, COMMERCIEEL DIRECTEUR SARIEN SHKOLNIK

SARIEN SHKOLNIK

Graafschap College Slingelaan 1 7001 EA Doetinchem

Wordt u ook KENNISPARTNER?

T 0314 353 510 E vct@graafschapcollege.nl W www.graafschapcollege.nl

Rudy Diemont, Sales Executive T 06-517 88 478 E r.diemont@wegenermail.nl W www.deondernemer.nl / www.dg.nl


zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

nieuws | 3

‘Denk na over een strategie’ Eurocommissaris Viviane Reding (justitie) heeft haar zin. Er komt een Europese wet waarin is vastgelegd, dat zetels in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in 2020 voor 40% moeten zijn bezet door vrouwen. Voor wat het waard is, want sancties voor wie dat niet doet, komen er vooralsnog niet.

Door Stef Rietbergen

Terzake

Emancipatie

N

door Gerben Kuitert

I

n Nederland ijvert de stichting Talent naar de Top voor de benoeming van meer vrouwen in topfuncties. Sandra Lutchman, directeur van de stichting Talent naar de Top, juicht toe dat de Europese Commissie maatregelen neemt om meer vrouwen in hoge posities te krijgen, maar had liever geen wetgeving gezien. „Wetgeving is toch een laatste redmiddel.” In Nederland is vorig jaar door de Eerste Kamer een amendement aangenomen van senator Paul Kalma (PvdA). Daarin is vastgelegd dat in 2016 in Nederland 30 procent van de zetels in raden van bestuur en commissarissen bezet moet zijn door vrouwen. „Die regel gaat gelden voor ondernemingen met minimaal 35 miljoen euro omzet en/of voor bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers”, weet Sandra Lutchman. „Dan hebben we het wel over vierduizend tot zesduizend bedrijven en organisaties in Nederland.” Ook hier betreft het een streven; er volgt geen sanctie voor wie er niet aan voldoet. „Maar wie het streefcijfer niet haalt, zal er op worden aangesproken en moeten verklaren waarom dat niet is gelukt”, zegt Sandra Lutchman. „Want het zal niet in elke sector even gemakkelijk zijn om dat percentage van 30 procent te halen”, erkent ze. Uit de ‘Monitor Talent naar de Top 2011’ blijkt dat vooral in de sectoren industrie, ict, bouw, consultancy en telecom het aantal vrouwelijke directieleden en leidinggevenden onder de 15 procent ligt. Alleen de aangesloten vakbonden en werkgeversorganisaties halen de grens van 30 procent nu al

COLOFON de Ondernemer richt zich op ondernemers, beleidsmakers en beslissers.

Directeur-uitgever Stef Rietbergen Hoofdredacteur Ad van Heiningen (wnd) Eindredacteur Thed Maas, 06-53645103 Redactie Frank Thooft (Arnhem) Jacob Schreuder (Achterhoek) Accountmanagers Rudy Diemont 06-51788478 Cees van Doornik (Arnhem) 06-55854966 Foto’s Edwin Stoffer, Mariska Hofman, Jacques Kok, Theo Kock

Sandra Lutchman: ‘Zonder vrouwen in de subtop geen vrouwen aan de top’.

foto Carlo ter Ellen

naar de Top’ was 18,5 procent van de directieleden en leidinggevenden vrouw.. Sandra Lutchman: „Het doel dat de 207 aangesloten bedrijven en instellingen nastreven verschilt. Het merendeel streeft naar 30 procent vrouwen aan de top binnen een periode van vijf jaar. Daarbij gaat het niet alleen om directie, maar ook om de drie managementlagen daaronder. Want zonder vrouwen in de subtop geen vrouwen in de top. Vaak zie je toch dat leidinggevenden doorstromen naar een directiezetel.” Sandra Lutchman: „Naast een benchmark met alle deelnemers, ontvangt elke ondertekenaar een individuele rapportage van ons. Belangrijk is dat er binnen organisaties wordt nagedacht over een strategie. Zitten er ook vrouwen in de sollicitatiecommissie en is de weg naar de top transparant? Soms zie je dat er wordt gezocht naar klonen van de eigen leidinggevenden.” Met gevoel voor ironie geeft Sandra Lutchman aan dat Nederland wat percentages hoogleraren betreft op het niveau van Turkije zit.

„Het beeld van Nederland als geëmancipeerd land, klopt niet helemaal met de werkelijkheid. Wij helpen bedrijven met het ontwikkelen van beleid om talentvolle vrouwen vast te houden. Belangrijk is dat het streven om vrouwen te laten doorstromen richting top is ingebed in de organisatie. Dat het management zich daarvan bewust is en er ook instrumenten voor ontwikkelt. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te werken met flexibele begin- en eindtijden en door werken in deeltijd ook voor leidinggevenden mogelijk te maken.” Een argument om meer vrouwen in topfuncties te benoemen, zou kunnen zijn dat bedrijven en organisaties waarin dat al gebeurt beter presteren. Onderzoeken van zowel Deloitte in Canada en McKinsey in Europa tonen een positieve samenhang tussen diversiteit aan de top en bedrijfsresultaten. „Vrouwen heten meer empatisch en meer verbindend te zijn dan mannen. Maar ik houd er niet van vrouwen in een mal te stoppen; iedere vrouw is anders”, zegt Sandra Lutchman.

ruimschoots. De stichting Talent naar de Top, opgericht in 2008, ondersteunt bedrijven en instellingen om de instroom en doorstroom van vrouwen naar de top van de organisatie te bevorderen. De stichting heeft het charter ‘Talent naar de Top’ ontwikkeld, dat tot op heden door 207 Nederlandse bedrijven en instellingen is ondertekend. Samen hebben de ondertekenaars meer dan 700.000 werknemers en dat is ongeveer tien procent van de totale Nederlandse arbeidsmarkt. Hoewel organisaties vanaf vijftig werknemers zich kunnen aansluiten, blijken het in de praktijk vooral de grote jongens uit het bedrijfsleven te zijn, die hun handtekening zetten. Alsmede grote (semi) overheidsinstanties – ministeries, gemeenten, universiteiten en ziekenhuizen. Wat opvalt is dat Gelderland en Overijssel zijn ondervertegenwoordigd bij de ondertekenaars. Lutchman: „Wat Oost-Nederland betreft, zouden er best wat meer deelnemers kunnen komen. Het is nog wat mager.” Ten tijde van de opstelling van het charter ‘Talent

180 graden naar ‘t oosten

A

chterhoekse ondernemers richten zich met hun afzetgebied meestal 180 graden naar het westen. „Wanneer zij hun afzetgebied daarnaast 180 graden naar het oosten verleggen kunnen ze hun omzet verdubbelen. Immers, Duitsland is de sterkste economie van Europa.” Dat zei voorzitter Gerrit Pillen van VNO-NCW Achterhoek tijdens de nieuwjaarsreceptie, die donderdag 10 januari op Duits grensgebied werd gehouden: Bij Kernwasser Wunderland Freizeitpark in Kalkar, overigens eigendom van de Nederlandse ondernemer Hennie van der Most. De woorden van Gerrit Pillen werden onderstreept door dr. Henk Voskamp. Deze geboren Achterhoeker (in Vorden bekend als ‘Henk van de Voskoele’) is na-

mens buitenlandse zaken consul-generaal in Düsseldorf. Daar bevordert hij Nederlandse handelsbetrekkingen in de deelstaat Nordrhein Westfalen. Dr. Voskamp gaf aan dat 25 procent van de Nederlandse export naar Duitsland gaat en daar weer 45 procent van naar Nordrhein Westfalen, dat qua oppervlakte ongeveer zo groot is als Nederland en met 18 miljoen inwoners zelfs iets groter. „Nu al is het belang van Nederlandse ondernemers in deze deelstaat groot. Dat belang kan verder worden uitgebreid, zeker nu het met de economische groei in Duitsland beter gaat dan in Nederland”, zei Voskamp. Jarenlang is veel geld in de Duitse industrie gestopt om de innovatie te bevorderen. Dat betaalt zich volgens Voskamp nu uit. De kolen-

winning is bijna gebeurd, maar Nordrhein Westfalen is wel uitgegroeid tot de grootste energieproducent en -consument. Maar het zijn wel heel andere vormen van energie. Voskamp noemde dat de ‘energiewende’: van traditionele delfstoffen naar duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Duitsland, zei Voskamp, levert z’n producten steeds meer buiten de Europese Unie. Vooral in landen waar het goed gaat is ‘Made in Germany’ sterk in opkomst. Zoals in Rusland, China en India. Voor Nederlandse producenten en toeleveranciers liggen er volgens Voskamp volop kansen. „Maar er moet wel rekening worden gehouden met cultuurverschillen. Duitsers zijn formeler dan Nederlanders. En de bureaucratie is nog erger dan in Nederland.”

iet alleen een mooi, maar zeker ook noodzakelijk thema in deze Ondernemer om het jaar mee te starten: de zakenvrouw. Dat noodzakelijke werd nog eens bevestigd in het recente rapport de Emancipatiemonitor 2012 van het SCP en CBS dat ik onder ogen kreeg. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het aandeel vrouwen in de top van de honderd grootste bedrijven in Nederland is gestegen, maar nog steeds maar 10% is. Bij het eerste en tweede echelon onder de top is het al iets beter (16 en 27%), maar het geeft aan dat er nog iets te wensen valt. Nu zult u mij niet horen zeggen dat vrouwen voorrang moeten krijgen bij sollicitaties voor een topfunctie – uit diezelfde Emancipatiemonitor blijkt dat ook maar 9% van de vrouwen dat zelf vindt -, maar ik juich een zo evenwichtig mogelijke verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties wel toe. Als u de internationale bestseller (sinds 1992 al 53 ste druk !!) Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus hebt gelezen, weet u hoe verschillend mannen en vrouwen denken, voelen en communiceren. Dat wist u natuurlijk al lang, maar voor mij was het een bevestiging van mijn mening dat het goed is om in managementteams zo veel mogelijk uiteenlopende geluiden aan bod te laten komen. Ik ben dan ook blij dat ik aan mijn eigen managementteam sinds 1,5 jaar twee nieuwe, jonge vrouwen heb kunnen toevoegen waardoor die verdeling nu ook daadwerkelijk 50/50 is. In dat kader is het ook mooi dat de Jonge Zakenvrouw van het jaar 2012 uit onze eigen regio afkomstig is: Marlotte Lubbers van SIS-media uit Terborg, die twee keer per jaar een Kids vakantiegids uitbrengt. Maar uit de Emancipatiemonitor blijkt dus dat we er nog lang niet zijn. Ambitieuze vrouwen raad ik daarom tenslotte aan om eens de site Lofonline.nl te bezoeken of het blad Lof van Lof Media te kopen. Hun missie is om vrouwen en organisaties te inspireren om op een andere manier naar werk en privé te kijken. Maar ook voor mannen is het nuttig om hier kennis van te nemen, omdat mannen en vrouwen hier samen het debat over moeten voeren. Stef Rietbergen, Uitgever De Gelderlander


De Gelderlander zaterdag 19 januari 2013

4 | nieuws

Wilma Elbertsen: ‘Iedereen heeft sterktes’

N

etwerken en relatiebeheer. De regiomanager van VNO-NCW Achterhoek moet een duizendpoot zijn. Wilma Elbertsen voelt zich goed in deze dynamische omgeving. Wel zegt ze: „Het is erg druk. Ik moet wel selectief zijn, want anders ben ik alle avonden en in het weekend ook bezig.” Sinds 1 oktober vorig jaar is Wilma regiomanager bij VNO-NCW Achterhoek, met 440 leden de grootste afdeling van Nederland. Ze volgde Toin de Ruiter op. Niet zo eenvoudig, want haar voorganger was populair bij de leden. Wilma heeft zich er niet door laten afschrikken. „Iedereen heeft z’n eigen sterktes. Ik ook. Ik doe dit werk op mijn eigen manier. Bestuur en directie hebben me daarvoor ook alle ruimte gegeven.” Voordat ze regiomanager was, was Wilma al anderhalf jaar regio-advi-

Wilma Elbertsen: ‘Waarde toevoegen aan onze leden.’ seur. Ze heeft dus kunnen proeven aan het veelomvattende werk van regiomanager. Wilma: „Een van mijn taken is de netwerkfunc-

foto Theo Kock

tie. Ik organiseer, samen met het ontvangende bedrijf, de bedrijfsbezoeken, maar ook themabijeenkomsten. Tijdens de bijeenkom-

sten ben ik gastvrouw. Vooraf ga ik de lokatie bekijken. Ik neem initiatieven en adviseer. De themabijeenkomsten sluiten aan bij de behoefte van onze leden. Zoals de arbeidsmarkt, die we onlangs samen met partners in De Radstake in Heelweg hebben gehouden. De opkomst was enorm en dus hebben we er goed aan gedaan.” Een andere belangrijke taak van Wilma is relatiebeheer. „Dat we de grootste afdeling VNO-NCW zijn zegt ook iets over de saamhorigheid in deze regio. Dat schept verplichtingen. We proberen zo goed mogelijk de belangen van de leden te behartigen. Ik ga veel naar leden toe en pols potentiële leden of ze zich willen aansluiten.” Het is een lastige economische tijd en sommige leden haken af. Wilma: „Ondernemers kijken kritisch naar de kosten. Dat snap ik heel goed. Onze uitdaging is zo veel waarde toe te voegen dat ze toch

lid blijven of worden.” Belangenbehartiging voor de leden houdt ook in dat Wilma (of een bestuurslid) de vereniging vertegenwoordigt in overlegorganen. Dat kan gaan over diverse onderwerpen, zoals infrastructuur of arbeidsmarkt. „Nu loopt de werkloosheid op, maar we weten zeker dat in de toekomst veel vakmensen nodig zijn. Op die behoefte moet je vooruit lopen, anders vertrekken bedrijven of gaan ze failliet. Dan verliezen onze ondernemers de concurrentieslag en dat moeten we zien te voorkomen.” Wilma Elbertsen heeft lang voor een uitzendbureau gewerkt als districts- en accountmanager. Door het hele land. Ze is blij dat ze nu weer werkt in de regio waar ze geboren is. „De mentaliteit en cultuur spreken me erg aan.” www.vno-ncwmidden.nl

Eline Koers, de kandidaat die op één staat

Z

e is al jaren deelnemer aan de economische barometer in de Ondernemer. In het dagelijks leven is ze kandidaat notaris bij Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen in Doetinchem. Ze legt uit wat een kandidaat notaris precies doet: „Een kandidaat notaris en een notaris doen in principe dezelfde werkzaamheden. Ze dragen dezelfde verantwoordelijkheden. Ook het passeren van een akte wordt door een kandidaat gedaan, al is daar wel waarneming voor vereist. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn besprekingen op het gebied van familierecht. Zoals samenlevingscontracten, testamenten, huwelijkse voorwaarden, levenstestamenten, afwikkeling nalatenschap, estate planning (het fiscaal gunstig overdragen van vermogen naar een volgende generatie, red.), het passeren van de daarbij behorende aktes en het geven van advies over

al deze zaken.” Volgend jaar is het de bedoeling dat Eline Koers toe zal treden tot de maatschap Van Weeghel Doppenberg Kamps notarissen. „Binnen de maatschap is een hecht team, waar ik helemaal in pas. Voordat het zover komt moet er eerst een ondernemingsplan worden geschreven. Dat moet goedgekeurd worden door een speciale commissie. Het jaar 2013 staat daarmee naast mijn normale werkzaamheden als kandidaat notaris in het teken van de beoogde toetreding.” Mocht het zover komen dan zou Eline Koers de tweede vrouwelijke notaris in de Achterhoek zijn. „Nu is dit fenomeen in de regio nog een zeldzaamheid, maar dat gaat in de toekomst veranderen. De notariële opleiding wordt op dit moment door meer vrouwen dan mannen gevolgd. De van oudsher echte mannenwereld zal

Eline Koers is gespecialiseerd in familierecht. dus wel veranderen. Voor Van Weeghel Doppenberg Kamps geldt dat minder, omdat hier geen

foto Theo Kock

sprake is van een ouderwetse cultuur. In 2008 zijn wij begonnen met Basisnotarissen.nl. Voor het

notariaat een nieuwe stap, die met argusogen werd gevolgd. Met een no-nonsense benadering hebben we aangetoond dat ook een veelal online beheerd kantoor toekomst kan hebben. Specialisme en standaardisatie voor een aantrekkelijk tarief kunnen wel degelijk hand in hand gaan. Ook met de notaris-app zijn wij succesvol in iets nieuws gestapt.” Eline Koers heeft ervaren dat het notariaat soms een moeilijke spagaat oplevert. „De wettelijke taken in combinatie met het ondernemerschap vragen een permanente focus op kwaliteit, prijsbewust werken en volledig adviseren.” Eline is gespecialiseerd op de familiepraktijk. „Het is niet voor niets dat vrouwelijke notarissen vaak in familierecht gespecialiseerd zijn. Er komt geduld en tact aan te pas. Daarom ook heb ik een opleiding mediation gevolgd.” www.vwdknotarissen.nl

Schulden werknemer treft ook werkgever

S

chulden brengen niet alleen steeds meer werknemers in problemen. Ook werkgevers hebben daar last van. Niet zelden resulteren financiële problemen van medewerkers in toename van het ziekteverzuim. Soms neemt de productie van de werknemer af met wel 25 procent. Uit onderzoek van onder andere budgetinstituut NIBUD blijkt dat 79 procent van de werkgevers zegt werknemers met schuldproblemen te hebben. Daarvan is bij 87 procent loonbeslag gelegd. Een derde van de huishoudens in Nederland heeft een betalingsachterstand. Eén op de tien heeft een problematische schuld van een kleine zeventigduizend euro. Waren het voorheen vooral mensen met een uitkering die schulden hadden, in deze crisistijd hebben steeds meer mensen met een baan een substantiële schuld. De

oorzaken zijn divers: op te grote voet leven, echtscheiding, geen financiële vaardigheden of een hoge hypotheekschuld. Volgens Margriet Jongerius kijken werkgevers verschillend aan tegen schulden van medewerkers. Sommigen zien hierin een reden personeel te ontslaan. Veel werkgevers zeggen dat zij de financiële problemen van medewerkers niet kunnen oplossen. Anderen vinden het een kwestie van maatschappelijk betrokken ondernemen om wel hulp te bieden. „Werknemers zoeken steun en daarom is het zinvol dat werkgevers een gesprek met hen aangaan. Het is een vrij nieuw onderwerp voor een bedrijfsorganisatie, maar het zal voorlopig wel actueel blijven”, zei Margriet Jongerius op de ledenvergadering van IG&D. De Utrechtse heeft een bureau in management en advies. Volgens haar

Margriet Jongerius is het nuttig dat schulden van werknemers vroegtijdig worden

gesignaleerd, zodat er, eventueel in samenwerking met gemeentelijke instanties, meer kans is op een geslaagde schuldregeling. „Van de gemeente Doetinchem weet ik dat ze willen meedoen. Via een pilotproject willen we zien wat samen aan het probleem kan worden gedaan. Het beleid verschuift van schuldhulp naar schulddienstverlening”, zei Margriet Jongerius. Het schuldprobleem werd ook aangekaart door Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners Insolventie en Bemiddeling, in 2012 uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar. Zij richt zich ook op ondernemers die zelf in financiële problemen terecht zijn gekomen. „Ondernemers gaan te lang door op de oude weg. Net als werknemers met schulden denken ze: Het komt wel goed. Maar dan komt het moment dat ze zien dat het helemaal niet goed komt.” Veel zzp’

ers zitten volgens Zuidweg in grote financiële problemen. De gemiddelde schuld van deze ondernemers bedraagt maar liefst 120.000 euro. „Voor werkgevers geldt, net als voor werknemers met schulden, dat ze wel geholpen moeten wíllen worden. Veel ondernemers willen hun eigen ding doen en besteden minder aandacht aan hun boekhouding. Maar de cijfers zijn zo belangrijk. Neem er dus de tijd voor.” Jacqueline Zuidweg maakt zich sterk voor een ‘nationale stroppenpot.’ Voor werkgevers én werknemers. Volgens haar hebben banken belang bij deelname, anders krijgen ze hun geld met zekerheid niet terug. „En laten we in het basisonderwijs eens beginnen met aandacht voor het omgaan met geld. Daar wordt nu niets aan gedaan.”


zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

nieuws | 5

Door Ronald Migo

Terzijde

Zoutzuur

H

Inge Klein Gunnewiek: ‘Ondernemers vinden het prettig dat ze op financieel gebied worden begeleid, maar dat ze zelf doen wat ze kúnnen doen’.

‘Leer cijfers zelf snappen’ Ze verzorgt de jaarrekening en belastingaangiftes voor veel kleine, zelfstandige ondernemers. Ook geeft ze particulieren en ondernemers financieel advies. En ze houdt workshops. „Ik leer de ondernemer zelf te snappen wat er in het bedrijf gebeurt met de geldstromen.”

Wanneer ben je voor jezelf een bedrijf begonnen? Mijn vader was ondernemer en eigenlijk heb ik al sinds mijn schooltijd geweten dat ik ooit voor mezelf zou beginnen. Ik wist alleen nog niet wanneer en wat precies. Hoe zag je voortraject eruit qua opleiding en werkzaamheden? Ik heb eerst de autoschool in Driebergen gedaan. Daarna heb ik gewerkt bij een exportdienstverlener. Een jong en dynamisch bedrijf. Daar heb ik veel geleerd. Via een leasemaatschappij rolde ik bij de Rabobank binnen. Maar toen ik een collega had geh0lpen met zijn belastingaangifte wist ik: Ik ga de opleiding belastingconsulent doen. In 2009 ben ik daarmee begonnen. Ondertussen had ik al mijn eigen bedrijf Ordning opgericht. In 2011 heb ik de opleiding afgerond. Heb je iets speciaals met cijfers? Ik heb iets met de cijfers áchter de bedrijven. Die interesse had ik bij de Rabobank ook al. De ondernemer is het meest interessant en ja,

Inge Klein Gunnewiek, zzp’er en netwerker 䢇 Naam: Inge Klein Gunnewiek 䢇 Bedrijf: Ordning Fiscaal & Admini-

stratie 䢇 Functie: Zelfstandig professional als belastingconsulente 䢇 Vestigingsplaats: Winterswijk

daar horen cijfers bij. Cijfers analyseren kon ik altijd al goed. Het is ook erg boeiend. Ik heb in mijn bedrijf voor een solide basis gezorgd door me aan te sluiten bij het Register voor Belastingadviseurs (RB). Dat houdt ook in dat ik verplicht meedoe aan een programma permanente educatie. Gemiddeld komt dat neer op acht tot tien studiedagen per jaar. Bovendien kan ik bij het RB sparren met collega’s, want alleen werken is toch een eenzaam bestaan. Wie zijn voornamelijk je klanten? Vooral veel starters en zelfstandige ondernemers. Net als ik zzp’ers, waarvan velen doorgroeien richting midden- en kleinbedrijf. Veel zijn werkzaam in de dienstverlening, freelancers enz. Ze besteden hun administratie uit. Sommigen willen het zelf doen en komen bij mij voor jaarrekening en de belastingaangifte. Ik stimuleer ze om het meeste zelf te doen en de controle aan mij over te laten. Het is heel erg belangrijk dat ondernemers niet leunen op een consulent, maar zelf leren snappen wat er in hun bedrijf gebeurt met geldstromen. Is het door de regelgeving niet moeilijk voor ondernemers zelf overzicht te houden? Veel nieuwe regelgeving is fiscaal, maar in de boekhouding zelf ver-

䢇 Bijzonderheid: Inge is oprichtster

van vrouwennetwerk She Business en platform ZOOST, dat streeft naar samenwerking tussen zzp’ers 䢇 Tekst: Jacob Schreuder 䢇 Foto: Theo Kock

andert niet zo veel. Het is bij de bank voorgekomen dat een klant bij me kwam met de vraag: ‘Inge, ik heb geen geld meer en nou moet ik btw afdragen. Wat moet ik doen?’ Dat wil ik bij mijn klanten voorkomen door ze inzicht in hun boekhouding te verschaffen. Het moet geen aanrommelen worden, maar veel ondernemers vinden het prettig dat ze zelf doen wat ze kúnnen doen en dat ik hen daarin begeleid. Ben je om die reden begonnen met het geven van workshops? Exact. We hebben dan vier tot vijf ondernemers bij elkaar en zijn heel intensief met elkaar bezig. Die ondernemers leren bij zo’n workshop ook van elkaar. Je zei dat alleen werken soms eenzaam is. Ben je daarom met netwerkclubs gestart? Vroeger had ik collega’s. Altijd leuk om met anderen te praten of te sparren. Ik word gek als ik altijd in mijn eentje zou moeten werken. Een neef maakte me erop attent dat er in Nijmegen een vrouwennetwerk bestaat. Ik zei: ‘Nijmegen? Weet je wel hoe ver dat van Winterswijk ligt?’ Toen besloot ik zelf een vrouwennetwerk op te richten: She Business. Hoe heb je dat aangepakt? In 2010 heb ik een oproep gedaan en die zomer had ik al 25 vrouwen

bij elkaar. De meesten misten een klankbord. She Business heeft geen vast ledenbestand, maar er zijn 120 vrouwen die af en toe komen. We houden vier bijeenkomsten per jaar. De vaste kern, die altijd komt, bestaat uit 20 tot 25 vrouwen. Beurtelings geeft een van de vrouwen een themapresentatie op haar eigen vakgebied. Kunnen die vrouwen niet naar netwerkbijeenkomsten waar ook mannen komen? Natuurlijk en dat doen ze ook. We zijn absoluut geen feministes, maar vrouwen onder elkaar durven zich kwetsbaarder op te stellen. Het onderling uitwisselen van ervaringen gaat beter. De sfeer is anders. Maar je moet het zien als iets extra’s voor vrouwen die ook naar andere netwerkbijeenkomsten gaan. She Business is geen vervanging, maar een aanvulling. Een ultieme manier voor vrouwelijke ondernemers om een eigen klankbord te hebben. In maart van dit jaar heb je nóg een organisatie opgericht: ZOOST. Wat is het doel van dat platform? Anders dan sommigen denken is ZOOST (Zelfstandige Ondernemers Oost-Nederland) geen vrouwennetwerk. Doel is zzp’ers, mannen én vrouwen, bij elkaar te brengen om samen aanvullende werkzaamheden aan te bieden. Bijvoorbeeld in de dienstverlening. ZOOST zoekt Achterhoekse ondernemers die, met behoud van hun eigen bedrijf, elkaar in dienstverlening aanvullen. Kennis delen en intensief samenwerken. Primair gaat het om de contacten. Dan komt het gunnen van werk aan elkaar vanzelf wel. Als je er tijd en aandacht in investeert krijg je ook veel terug. www.ordning.nl

et is niet de stand van de economie die ons in een depressieve greep houdt, maar vooral het cynisme dat het publieke debat daarover domineert. Het probleem is dat iedereen tegenwoordig boodschapper is: we hebben er dringend behoefte aan onze mening luidkeels te verkondigen. Twitter en facebook stellen ons daartoe in staat. Prima, maar helaas moeten we ons dan wel beperken tot kreten en soundbites: 140 tekens is namelijk wat krapjes voor nuances of een context. Het cynisme vreet zich als zoutzuur een weg in de publieke opinie. Eigenlijk heb ik nu wel genoeg van die negatieve berichtgeving. Ik zou zo graag zien dat we meer oog krijgen voor alle positieve signalen die er écht zijn maar die cynici niet willen zien. Weet u bijvoorbeeld hoeveel bedrijven en ondernemers onlangs in de prijzen zijn gevallen? Vaak werden ze als ondernemer van het jaar, duurzaamste bedrijf of als meest creatieve ondernemer van de gemeente in het zonnetje gezet tijdens gemeentelijke nieuwjaarsrecepties. Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik feliciteer ze van harte. Nog een signaal: een rapport van de Rabobank schetst de Stadsregio Arnhem Nijmegen als een economisch gezond gebied. Ten opzichte van de jaren tachtig en negentig – toen we een industriële regio in verval waren – is Arnhem/Nijmegen nu een economisch kerngebied. Met een totaal van 360.268 banen is de regio de zesde grootste ‘werkgever’ van Nederland. Een hoog opgeleide beroepsbevolking en een gunstige ligging binnen Nederland en Europa versterken de kracht van de regio. Alle reden dus om wat minder cynisch aan 2013 te beginnen en juist meer te investeren in de creativiteit van het mkb de motor van onze economie. De KvK zal dit in 2013 op diverse manier stimuleren en blijven volgen. Ik ben ervan overtuigd dat zich dit dubbel en dwars zal terugbetalen: in werkgelegenheid, in een goed vestigingsklimaat en in vertrouwen in de toekomst!

Ronald Migo, algemeen directeur KvK Centraal Gelderland


KvK NIEUWS NIEUWS Heffing KvK afgeschaft, let op nepfacturen! De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel is afgeschaft. U ontvangt dus géén factuur meer van de KvK. Dit besluit heeft helaas wel geleid tot een vervelende bijwerking: fraudeurs zijn in het gat gesprongen en bestoken het bedrijfsleven nu met nepfacturen. Die zouden dan betaald moeten worden voor de ‘registratie’ van uw bedrijf in een bepaald register. Zo kregen veel ondernemers medio december 2012 een brief van het ‘Centrale Bedrijven Register’ in de bus met het verzoek bijna 280 euro over te maken. Slechts uit de heel kleine lettertjes kan de lezer opmaken dat het om een aanbieding gaat. Maar waarvoor is totaal onduidelijk. De KvK roept ondernemers op extra alert te zijn en goed te kijken naar de periode waarover ‘gefactureerd’ wordt. Wie dergelijke brieven krijgt, wordt verzocht die te melden bij www.fraudemeldpunt.nl. De afschaffing van de jaarlijkse bijdrage hangt samen met de modernisering van de KvK. De twaalf regionale KvK’s, KvK Nederland en Syntens worden in 2014 in een nieuwe organisatie ondergebracht. De KvK wordt nu gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Hoewel de jaarlijkse bijdrage voor ondernemers de laatste jaren al steeds verder daalde, diende zich terecht de vraag aan of de inning van de heffing efficiënter kon. Facturering kost zowel de ondernemer als de KvK tijd en geld. Overigens blijven ondernemers ook in de nieuwe situatie betalen voor de activiteiten die de KvK oppakt om ondernemers verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt voortaan via het lastenkader voor het bedrijfsleven (de belasting). Over 2013 ontvangen ondernemers dus geen factuur meer van de KvK maar voor eventuele nog openstaande jaren kan uiteraard nog wel een naheffing volgen.

KvK-voorzitter Gert-Jan Oplaat: ‘Bouwen aan vertrouwen in 2013’ Bouwen aan vertrouwen. Dat moet het adagium worden voor 2013, zo vindt Gert-Jan Oplaat, voorzitter van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. En wat dat betreft kan Nederland veel leren van onze oosterburen. “In Duitsland heeft een langdurig investeringsbeleid gezorgd voor groei van de economie. Juist voor de maakindustrie in ons gebied liggen de kansen in samenwerking met Duitsland.” Gert-Jan Oplaat deed zijn oproep tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de KvK op 7 januari. Maar liefst 800 bezoekers weerstonden alle onheilstijdingen over de Nederlandse economie en kwamen inspiratie opdoen, niet alleen door de speech van Oplaat maar ook door een spetterend betoog van ‘entertrainer’ Jan van Setten. Dat Duitsland het zo goed doet, ligt volgens Oplaat aan het ‘Rheinische model’ waarin gekozen is voor consistente investeringen in innovatiekracht, onderwijs en onderzoek. “Maar ook de ondersteuning van de bouw en automotive sector hebben bijgedragen aan de succesvolle groei van de Duitse economie. Voor 2013 wordt gerekend op een groei van 1,6%.” Oplaat vindt dat het Nederland moet inspireren tot een gezamenlijk investerings- en samenwerkingsbeleid om zo een boost te geven aan het MKB. Successen Volgens Oplaat laten kabinet en de media zich te veel meeslepen door economische doemverhalen en is er te weinig aandacht voor de successen. Hij noemde Foodcase in Wageningen dat met de Hot Booster – dranken die zichzelf kunnen verwarmen de prijs voor Product van het Jaar won. “De productlijn is juist in de Food Valley het gevolg van intensieve samenwerking tussen ondernemers met lef, kennisinstellingen en investeerders. Foodcase richt ook een eigen lab in waar het sterilisatieproces van voedsel kan worden verbeterd en het mooie is dat collega-bedrijven van de proefopstelling gebruik kunnen maken want waarom opnieuw het wiel uitvinden? De handen ineenslaan… het klinkt hol en afgekloven, maar echt… je ziet waar het toe kan leiden!”

KvK-SHOP Zo start u als freelancer of zzp’er Eigen baas of toch niet? Vaak is het voor een freelancer of zzp’er onduidelijk of hij/zij nu wel of niet als zelfstandig ondernemer wordt gezien. De Belastingdienst hanteert namelijk een ander criterium voor deze beoordeling dan bijvoorbeeld uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid en de Kamer van Koophandel. Alle ingewikkelde regelgeving over dit onderwerp maakt het ondernemen tot een uitdaging. Tijdens deze avond krijgt u tekst en uitleg over de positie van de zelfstandige zonder personeel. U wordt uitgebreid geïnformeerd over de valkuilen bij het opstarten van de onderneming. Voor alle informatie, zie www.kvk.nl/seminarzzp. (Data: 28 januari in Nijmegen, 7 februari in Arnhem, 19.00–22.00 uur; deelnamekosten: 3 35,-) Mooi pakket aan fiscale maatregelen voor innovatie! De Research & Development Aftrek (RDA) is bedoeld voor elke onderneming die in Nederland R&D verricht. Om de aanvraag en toekenning zo makkelijk mogelijk te maken, sluit de RDA zoveel mogelijk aan bij de

op Volg de K vK twitter: lGld a a r t n e C _ K @Kv

WBSO-subsidie. Bedrijven die winst maken met octrooien of activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen, mogen deze winst onderbrengen in een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting: de innovatiebox. Veel bedrijven ontwikkelen nieuwe producten, software en processen waarvoor deze maatregelen erg interessant zijn. Dit seminar praat u bij. Informatie en aanmelden? Zie www.kvk.nl/rdagelderland. (Datum: 24 januari in Arnhem, 19.30-22.00 uur; kosten 3 35,-) Zo start u een webwinkel Tijdens dit seminar worden alle facetten van verkoop via internet besproken: het kiezen van verkoopkanalen, opzet en uitvoering van marketing, analyse van statistieken, doorloop verkooptraject, verwerking financiële gegevens, internationale verkoop. Dit seminar voorziet u van een brede basiskennis waarmee u een succesvolle start kunt maken in de verkoop via internet. Voor informatie en aanmelden: www.kvk.nl/startenwebwinkel. (Datum: 15 februari in Arnhem van 9.3012.30 uur; deelnamekosten: 3 35,-)

Bouwen aan vertrouwen… net als Gert-Jan Oplaat (vooraan met rode stropdas) hebben de ondernemers van Centraal Gelderland er zin in. (Foto: Jack Tillmanns – Foto Focus)

Nationaal W.O. II Museum Gert-Jan Oplaat brak op Papendal ook een lans voor de komst van het Nationaal W.O. II Museum naar de voormalige Vasim Fabrieken in Nijmegen, aan de oever van de Waal. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven is een actie op touw gezet om zoveel mogelijk steun en draagvlak te krijgen: bij ondernemersverenigingen, ondernemers in toerisme en recreatie en bij de horeca. De gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn erg enthousiast over de komst van het museum. De provincie Gelderland is dat ook, maar bekijkt nog welk bedrag ze er voor over heeft. Datzelfde geldt voor ‘Brussel’. De actie moet met name deze laatste twee partijen over de streep trekken. “Het zal toch niet zo zijn dat we voor de tweede keer de komst van een Nationaal Museum zien wegglippen”, zei Oplaat onder verwijzing naar het fiasco met het Nationaal Historisch Museum dat een paar jaar geleden aan de neus van Arnhem voorbij ging. De volledige toespraak van Gert-Jan Oplaat is te lezen op: www.kvk.nl/jaarredegelderland.

‘Genoeg om naar uit te kijken’ Gert-Jan Oplaat vond tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst genoeg positieve punten om het bedrijfsleven een hart onder de riem te steken. Hij wees onder meer op: • 2Connect Business, een pas gestart Euregionaal project gericht op samenwerking met Duitse bedrijven in de grensregio; • uitbreiding van de Liberation Route die vanaf 2014 vanaf Normandië naar de regio Arnhem Nijmegen voert; • het project Detailhandel waarmee de KvK ook in 2013 winkeliers helpt Het Nieuwe Winkelen vorm te geven; • Mijn idee, een goed idee, waarmee beginnende ondernemers in toerisme en recreatie een ondernemingsplan kunnen maken.

Kamer van Koophandel in de regio OKB en KvK in actie tegen faillissementen De Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en KvK Centraal Gelderland (KvK) komen in het geweer tegen dreigende faillissementen. De KvK gaat vouchers van 200 euro uitgeven aan ondernemers die in liquiditeitsproblemen (dreigen te) komen. Voor dat geld worden ze vervolgens begeleid door een oud-ondernemer die als adviseur verbonden is aan OKB. Doel is om een faillissement te voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat bijna de helft van de ondernemers die begeleiding krijgen, gered kunnen worden. Dat geldt vooral voor ondernemers die niet afwachten en zich snel melden. Om voor een OKB-voucher in aanmerking te komen, kunnen ondernemers bij de KvK terecht voor een gratis advies- en intakegesprek. De KvK verwacht in 2013 zo’n 50 vouchers uit te geven. Als de regeling werkt, wordt bekeken of middelen en capaciteit kunnen worden uitgebreid. Voor info en aanmeldingen: KvK, afdeling Voorlichting, tel. (026) 353 88 35.

Steun voor de Achterhoekse bouwsector De bouw is één van de sectoren die zwaar getroffen zijn door de economische malaise. Juist in de Achterhoek, waarin veel bouwbedrijven actief zijn, heeft dat grote gevolgen. Daarom heeft KvK Centraal Gelderland besloten om twee initiatieven voor de bouwsector te ondersteunen. Ten eerste gaat de KvK – in samenwerking met Bouwend Nederland - een aantal workshops over klantgericht ondernemen ondersteunen en financieren. Die zijn bedoeld voor bouwers en installateurs. Wat is nodig in de branche? Hoe veranderen de wensen van de klant en kun je daar als bedrijf op inspelen? Daarnaast gaat de KvK, samen met ADB (Achterhoek Duurzaam Bouwen), vakinhoudelijke workshops organiseren om innovatie en de toepassing van duurzame technieken in de bouw te bevorderen. Meer informatie: KvK, Jürgen ten Have, tel. (026) 353 87 96.


zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

nieuws | 7

Annemieke Wiltink thuis in hippisch recht

D

e tijd dat advocaten alle soorten recht behandelden is voorbij. Generalisten zijn vervangen door specialisten. Annemieke Wiltink van BAX advocaten belastingkundigen uit Doetinchem heeft naast algemeen civiel recht als specialismen hippisch- en verzekeringsrecht. Hippisch recht? Annemieke Wiltink lacht om de verbaasde blik van de verslaggever. „Bij het houden van paarden komt meer kijken. Je hebt te maken met ongevallen, al dan niet in maneges, met verzekeringen, contracten en ook met gerechtelijke klachten over diergeneeskundig recht.” Paardrijden is al haar hele leven een hobby. „In die jaren heb ik kennis opgedaan die me als advocaat in het hippisch recht van pas komt. Als je elkaar goed begrijpt is er sneller vertrouwen. Ik heb bijvoorbeeld een proces gevoerd over de voortzetting van huur van ver-

Annemieke Wiltink: ‘Begrip geeft vertrouwen.’ scheidene pensionpaarden. Het ging ook over het eigendom van paard en veulen. Dat werd door de wederpartij opgeëist. De paarden

foto Jan van den Brink

bleven uiteindelijk eigendom van de cliënt (de rechtmatige eigenaar) en voor de pensionrechten is een regeling getroffen.”

Annemieke Wiltink studeerde in Nijmegen Nederlands recht. Als schakelsemester koos ze voor bedrijfswetenschappen. „Als advocaat heb je veel met ondernemers te maken. Ik begeleid hen nu bij reorganisaties en faillissementen. Ik ben ook curator, maar probeer allereerst faillissementen te voorkomen. Ik krijg met ontslagrecht te maken en geef advies op allerlei juridische terreinen. Leuk en divers werk. Daarom ben ik blij dat ik als nevenstudie voor bedrijfswetenschappen heb gekozen.” Annemieke Wiltink kwam in 2004 bij BAX advocaten belastingkundigen. Toen was ze er de enige vrouwelijke advocaat. Nu zijn ze met z’n vieren. Met studeren is ze nog niet klaar. Momenteel volgt ze een specialisatieopleiding verzekeringsrecht. „Ik heb in het verleden bij een verzekeraar gewerkt. Het is een boeiend vakgebied en daarom

heeft de maatschap mij gevraagd het verzekeringsrecht verder uit te diepen. Inmiddels ben ik daarmee al begonnen. Verzekeringsrecht is erg breed. Het omvat allerlei adviezen en procedures op het gebied van verzekeringen. Denk aan discussies met verzekeraars over de dekking. Bij brand betalen verzekeraars liever niet uit en doen ze regelmatig een beroep op, lang niet altijd duidelijke, polisvoorwaarden.” Verder is Annemieke Wiltink jurist in de klachtencommissie van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. „Ik schrijf de uitspraken. Onze uitspraken zijn niet bindend, maar de ziekenhuisdirectie moet met aanbevelingen wel iets doen. De uitspraak kan ook gebruikt worden in een zaak voor de medische tuchtrechter, maar die is niet gebonden aan de uitspraak.” www.baxadvocaten.nl

Bianca Wolters vond haar droombaan

B

ianca Wolters heeft lang aan de ‘voorkant’ in de Horeca gewerkt. Als gastvrouw. Sinds enkele maanden werkt ze als bedrijfsleider achter de schermen van restaurant Culinair Concept in Winterswijk. Een speciaal restaurant, want er wordt geen gebruik gemaakt van menuof wijnkaarten. Culinair Concept werkt bovendien met dagverse producten uit eigen streek. „Maar daar blijft het niet bij. Eigenaar Jeroen van der Schee is steeds op zoek naar innovatieve concepten. Binnenkort openen we een Culinair Conceptrestaurant in Bocholt en in februari gaat onze Fabulous Food Truck rijden. Dat is een mobiele keuken die naar elke gewenste plaats kan rijden om een diner te bereiden.” Culinair Concept, drie jaar geleden door Jeroen van der Schee gestart, is een successtory gebleken. Het restaurant aan de Markt in

Winterswijk, geopend van donderdag tot en met zondag, is vrijwel altijd vol. Het restaurant is gemoedelijk ingericht met een open keuken en een ‘wijnwand’ als decor. „We hebben veertig zitplaatsen en straks in Bocholt vijftig”, zegt Bianca Wolters. Zij volgde in oktober Irmgard Kranenborg op als bedrijfsleider. „Nou ja, opvolgen, Irmgard blijft me gelukkig begeleiden, want met twee restaurants, een rijdend restaurant en twaalf medewerkers hebben we onze handen er vol aan. Dit is voor mij een droombaan. Het werk wordt steeds breder, want verdere uitbreiding met weer nieuwe concepten is zeker niet uitgesloten.” Bij Culinair Concept werken vier koks. De dagverse producten komen vooral uit de Achterhoek. Kalfsvlees van het bedrijf van de familie Van der Schee in Barlo, dagverse vis uit Winterswijk, groente, fruit, kruiden, vrijwel alles wordt

Bianca Wolters van Culinair Concept.

foto Theo Kock

door producenten uit de streek geleverd. Bianca Wolters: „We vragen de gasten wat ze graag lusten.

Als ze dat hebben aangegeven bereidt de kok een verrassingsdiner. Wij adviseren daarbij de passende

wijnen. Een aantal van ons is sommelier (wijndeskundige, JS). Ik zelf ook.” Op de woensdag zijn er kookclubs in Culinair Concept. Zowel mannen- als vrouwenclubs. Vanaf acht personen kan zo’n club onder deskundige leiding aan de slag. „Met de kerstdagen en de jaarwisseling hebben veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij ons gerechten en/of ingrediënten te halen en die thuis zelf te verwerken tot een diner. We hebben huisgemaakte fonds, soepen, sauzen, maar ze kunnen ook vlees of vis bestellen”, zegt Bianca Wolters. Culinair Concept is verder een cateringbedrijf. Zowel aan huis als voor grote partijen. De foodtruck culinair on wheels - is een van de eerste in Nederland. Ook in theater De Storm worden diners verzorgd door Culinair Concept. www.culinairconcept.nl

Van Raam: ‘Standaard niet goed genoeg’

M

et Van Raam Varsseveld heeft de Achterhoek een bedrijf dat uniek is in zijn soort. Het bedrijf maakt speciale fietsen voor mensen met een beperking. Bijzonder is dat ondanks de crisis het bedrijf al jaren een stabiele omzetgroei kent. „Al is die van vorig jaar met zeven procent wat lager dan de jaren daarvoor. Toen haalden we omzet-

stijgingen van 15 (2011), 18 (2010) en 25 (2009) procent”, zegt directeur Marjolein Boezel. „Een van de redenen dat de omzet minder snel groeit is dat die speciale rijwielen indirect gesubsidieerd worden. Nu de gemeenten bezuinigen op de WMO is er ook minder geld beschikbaar voor aangepaste fietsen.” Toch ziet Marjolein Boezel de toekomst met vertrouwen tegemoet. „Het aantal ouderen neemt toe. Sommigen van hen hebben een lichamelijke handicap, maar willen wel fietsen. Ze bestellen dan een speciale fiets, bijna altijd ook met trapondersteuning.” Het is wat cru gezegd, maar wie geen armen of benen meer heeft kan toch fietsen. Ook mensen met een halfzijdige verlamming kunnen bij Van Raam terecht. „Standaard is voor ons niet goed genoeg”, zegt Marjolein Boezel. „Mensen met een beperking geven aan wat ze nodig hebben en wij zoeken de oplossing.

Marjolein Boezel: ‘Op tijd begonnen met export.’ Dat is soms maatwerk. Maar we hebben ook series, die op onderdelen aangepast kunnen worden.” Marjolein Boezel vormt de directie van Van Raam met haar broer

foto Theo Kock

Jan-Willem (technisch directeur) en Ronald Ruesink (commercieel directeur). Dat het met Van Raam zo goed gaat is te danken aan het feit dat een paar jaar geleden werd

besloten de groei in het buitenland te zoeken. Bijna dertig procent van de omzet komt uit landen als Duitsland, Engeland, de Scandinavische landen, Zwitserland, Oostenrijk en België. Hoewel de focus van het bedrijf ligt op fietsen voor mensen met een beperking, ontwikkelt Van Raam ook nieuwe producten. Zoals de fiets voor buitenschoolse opvang. Acht kinderen kunnen door de bestuurder in deze fietstaxi van en naar bestemmingen vervoerd worden. Ook nieuw is de fietstaxi voor grote steden. In de ochtend kan deze gebruikt worden om pakketjes af te leveren in bijvoorbeeld een autoluwe binnenstad. De rijwielen waar het buitenland enthousiast over is zijn de zitdriewielers (de easyrider), de rolstoelfiets en de fun2go, een tandem, maar dan eentje waarbij de fietsers naast elkaar zitten. www.vanraam.nl


De Gelderlander zaterdag 19 januari 2013

zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

8 | thema Bijeenkomst: Bijbelse visie op zakendoen

CBMC regio Barneveld heeft voor donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in De Elstar, Harselaarsweg 59, Barneveld, belegd. Thema van de bijeenkomst is ‘Omgaan met stress.’ Wouter Droppers, directeur van CBMC, zal het thema inleiden. Op deze avond wordt het thema in Bijbels perspectief gebracht. Er wordt gekeken wat de invloed van dit thema is op ons functioneren, onze leiderschapsstijl, onze bedrijven en ons leven. Na de inleiding zal er in kleine groepen over het thema worden doorgepraat. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen, opmerkingen, delen en netwerken. CBMC Nederland is een missionaire beweging van en voor christen zakenmensen en maakt deel uit van een sterk en hecht internationaal netwerk van zakenmensen. www.cbmc.nl

Nieuwe zaken stuwen verkopen H&M De Zweedse kledingretailer Hennes & Mauritz (H&M) heeft de verkopen in de belangrijke decembermaand met 8 procent zien stijgen vergeleken met een jaar eerder. Dat was te danken aan de uitbreiding van het winkelbestand. De omzet van winkels die minstens een jaar open zijn, daalde met 2 procent. Beide cijfers zijn beter dan analisten hadden voorspeld. Het lagere aantal koopdagen in de maand drukte volgens H&M de verkopen met 3 procentpunt. H&M had in december in totaal 2.809 winkels. Dat waren er een jaar eerder nog 2.490.

Zeventig ondernemers voor de klas Zo’n 70 ondernemers uit de regio Arnhem en Nijmegen hebben afgelopen week op basisscholen en middelbare scholen een gastles gegeven over ondernemerschap. De organisatie was in handen van studenten van de opleiding Small Business en Retail Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Na een paneldiscussie ‘s morgens met Ton van Gaalen, ondernemer en interimvoorzitter van NEC, gingen de ondernemers ‘s middags naar de scholen toe. Ze maakten veel bij de kinderen los. Het aantal leerlingen dat voorafgaand aan de gastles werd gevraagd wie er een onderneming wil beginnen was aanzienlijk minder dan aan het einde van de les. Kinderen die onder begeleiding zelf een bedrijfje opzetten blijken beter te scoren op kwaliteiten als samenwerken, afspraken nakomen, klantgericht denken en zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast zet dit leerlingen aan na te denken over ondernemerschap als mogelijk beroepsperspectief.

thema | 9

Berna van Campen

Heske Groenendaal

‘Goede mensen om je heen verzamelen; dáár draait het om’ door Francien van Zetten

J

e hart volgen, mensen stimuleren, nieuwe mensen ontmoeten, kansen zien. En natuurlijk: bouwen aan familiebedrijf Metaglas in Tiel, door innovatieve toepassingen van glas en metaal te ontwikkelen en in de markt te zetten. „Daar krijg ik enorm veel energie van”, zegt directeur Heske Groenendaal. Ondernemen is mensenwerk, benadrukt Groenendaal (43). Goede mensen om je heen verzamelen in je bedrijf, daar draait het om. „Het allerleukste is als ik mensen aanneem waar ik wat in zie en hen kan stimuleren in hun ontwikkeling.” Groenendaal coacht tevens andere, startende ondernemers. Metaglas, is van origine een metaalbewerkingsbedrijf. „We zijn goed in het bedenken van constructies van glas en metaal. Van aluminium ramen

voor houten kozijnen en balkonafscheidingen tot glaswanden voor kantoren of een kiosk.” Groenendaal maakt deel uit van de driekoppige directie van Metaglas, waar ruim tachtig mensen werken. Haar vader richtte het bedrijf in 1975 op, zijn dochter kwam er in 1999 bij. Zij is verantwoordelijk voor stafzaken (financiën, administratie, marketing, ICT en personeelszaken), haar man doet de verkoop en productontwikkeling en dan is er nog de technisch directeur die over de productie en projecten gaat. „De mens en je hart kunnen volgen”, antwoordt Groenendaal prompt op de vraag wat ondernemen zo leuk maakt. „Als ondernemer kun je sturing geven aan waar je naar toe wil met je bedrijf. Dat geldt voor je perso-

Inhaalslag

neelsbestand, maar ook voor marktkansen. Daar speel je op in. Nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe dingen leren, horen daar bij.”

Focuz TV en M8erhoek richten zich op maatschappelijk ondernemen door Jacob Schreuder

Z

e beoefent twee passies. Rode draad is het maatschappelijk wel-

Steeds meer vrouwen worden ondernemer. Daarbij is het starten van een webwinkel verreweg het populairst. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt althans dat er opvallend veel vrouwen een webwinkel beginnen. Met 42 procent loopt deze branche ver vooruit op het gemiddelde, dat op 28 procent ligt. Dit nummer van

bevinden van Achterhoekers. Als directeur van de regionale televisiezender Focuz TV wil ze zoveel mogelijk ‘gewone mensen met een verhaal’ aan bod laten komen. Als leidster van M8erhoek legt ze verbindingen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op 1 januari 2012 werd ze directeur van Focuz TV. „Ik heb vooral gewerkt aan meer betrokkenheid van de regio bij de zender. Focuz TV wil een warm bad zijn voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en personen. Dus melden we in ‘Gelderland Vandaag’ over het asiel dat een hondje kwijt is. Ook kijken we kritisch naar de politiek die nog vaak over onze hoofden heen beslissingen neemt. Wees transparant, is ons standpunt. Hier ligt nog een schone

de Ondernemer heeft als thema ‘Vrouwen in zaken’. Laat zien dat vrouwen hun achterstand als het gaat om het runnen van een eigen bedrijf aan het inhalen zijn en dat ze dat in de meest uiteenlopende branches doen.

Saskia de Jong

Olga Fonteijn

‘Ondernemen geeft mij energie’ door Thed Maas

S

amen met haar man Jan-Willem Wessels runt Saskia de Jong op bedrijventerrein Bijsterhuizen in Wijchen het bedrijf Lagusski, dat onder de merknaam Lumigrip bijzondere trapleuningen maakt en op de markt brengt. De trapleuningen zijn voorzien van meerkleurige LED-verlichting, een accu en sensoren. Zonder hak- en breekwerk te plaatsen. Je bepaalt zelf de verlichtingskleur en de verlichting gaat automatisch aan zodat je de trap goed ziet in het donker. „Onze klanten zijn van alle leeftijden”, zegt Saskia. „Mensen die kiezen voor design en sfeer en gezinnen met jonge kinderen en ouderen die het vanwege de veiligheid willen.” Saskia doet vooral de zakelijke kant van het bedrijf. Ze begonnen zes jaar geleden in het schuurtje bij hun huis. Na een jaar werd de eerste werknemer aangenomen; in 2007 werden de verlichte trapleuningen in de markt geïntroduceerd; eind 2008 verkaste het bedrijf naar Bijsterhuizen en inmiddels werken er twaalf mensen. In de afgelopen twee jaar is de omzet verdubbeld. „Vooral doordat we zelf ook het in-

taak.” Berna van Campen zit vol plannen. „We gaan met Friso Woudstra een programma maken over architectuur en met Geert Prein een ‘poppensoap’ voor het kinderprogramma Kletsmajoortjes. Ook denken we aan programma’s over de passie voor tuinen en over misdaadpreventie.” Met M8erhoek koppelt Berna met succes het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan elkaar. Bedrijven maken bijvoorbeeld uitstapjes voor ouderen of ac tiviteiten voor mensen met een beperking mogelijk. Dat kan ook voor verenigingen, die dan wat terugdoen voor het bedrijf. „Meestal gaat dat met gesloten beurs. De een helpt de ander. Ik speel een rol als makelaar tussen de partners. Dat heeft al aardige projecten opgeleverd. Ook zijn er bedrijven die geld geven. Daar kunnen wij iets moois mee doen.”

meten en monteren zijn gaan doen. Daarvoor hebben we nu eigen montageteams: de beste garantie op kwaliteit heb je als je het hele traject zelf in de hand houdt.” Saskia studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en kreeg thuis, in Zwolle, het ondernemerschap met de paplepel ingegoten. „Ik heb onder meer bij Philips (het latere NXP, red.) gewerkt, waar ik gefascineerd raakte door techniek en innovatie. Ik heb altijd meer gehad met een fysiek product dan met een dienst. We zijn allebei heel erg enthousiast bezig met dit bedrijf. Bedenken steeds innovaties. De verlichting is nu ook aan te sturen via de iPhone. En binnenkort gaan we ook de Duitse markt op. Het is wel belangrijk dat je ‘aan het stuur’ blijft. Dat je je niet laat meeslepen door de waan van de dag. Ondernemen is een continu gevecht met de tijd. Zorg dat je elke dag doet wat je wilt doen.” Inmiddels worden de door hun ontwikkelde systemen ook toegepast in hekwerken en balustrades. „We hebben nog veel plannen”, zegt Saskia. „Lumigrip komt in 2013 in elk geval goed op de kaart.” www.lumigrip.nl

Flexibiliteit en ‘female’ intuïtie door Frank Thooft

O

lga Fonteijn van Executive Home Rentals (EHR) leidt een franchiseketen van (nu al) tien landelijke vestigingen waarbij woonhuizen in het hogere segment aan expats worden verhuurd. „Of het een typisch mannenberoep is waar ik in zit? Er zijn meer vrouwen die dit doen.’’ Maar de vrouwelijke intuïtie geeft wel de doorslag, als je even doorvraagt. „Het gaat niet alleen om zaken doen, maar vooral om het kunnen invoelen wat belangrijk voor iemand is. Expats willen doorgaans geen grote tuinen om te onderhouden, en een internationale school vlakbij. Maar nog meer moet je ze de couleur locale bijbrengen, die jij als Arnhemmer, Nijmegenaar of Veenendaler (waar EHR onder andere zit, red.) alleen kent.’’ Ze bouwde haar succesformule gestaag op sinds de start in 1994, en maakte er drie jaar geleden een franchiseconcept van. Momenteel bestiert ze tien Nederlandse vestigingen, waar allemaal zelfstandige ondernemers werken.

Daarom alleen al is het een succes, verklaart Olga: „Iedereen werkt voor zichzelf, en hoe harder hij of zij werkt, hoe beter het gaat.’’ Stilzitten na deze lancering doet Olga echter niet. Ze is met vier extra vestigingen bezig in Nederland en de formule vraagt voortdurende finetuning. „Alleen zo kun je marktleider zijn.’’ Zo introduceerde ze een nieuw middel om de vastzittende huizenmarkt los te krijgen, door (tijdelijke) huur aan te bieden. „Bewoonde woningen houden hun waarde; lege woningen betekenen een prijsdaling. Dat wil toch niemand?’’ Ook voor zeer korte perioden (een expat huurt doorgaans voor enkele jaren) heeft ze oplossingen. Voor mensen in een scheiding, of andersom ook voor ‘nieuwe stellen’, die het samenwonen willen proberen. Een beheer- en service module is ze momenteel ook aan het opzetten. „Daarmee maak je de verhuurbaarheid nog gemakkelijker.’’ Ze richt zich daarnaast ook op multinationals, ziekenhuizen, overheden: overal is immers de behoeft aan flexibele behuizing. Wij kunnen dat regelen.” www.ehr.nl

KPN zet vaart achter 4G: al vanaf februari KPN zet vaart achter de uitrol van het nieuwe 4G-netwerk. Vanaf 4 februari is de nieuwe standaard voor mobiele telefonie, die onder meer zorgt voor sneller mobiel internet, beschikbaar in en rond Amsterdam. In de komende anderhalf jaar komt de rest van Nederland aan de beurt, zo meldde KPN dinsdag. Klanten hebben wel een telefoon nodig die geschikt is voor het 4G-netwerk en moeten een speciale databundel bij hun abonnement afsluiten.

Poolse bouwvakkers krijgen extra geld Bijna 1000 Poolse metaalwerkers hebben een nabetaling gekregen van installatiebedrijf Remak voor hun werk aan de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. Ongeveer 300 Polen die er nog werken, krijgen een loonsverhoging tot 30 procent. De FNV heeft dat bekendgemaakt. De rechter bepaalde in oktober dat de Polen recht hebben op hetzelfde loon als hun Nederlandse collega’s, op straffe van een dwangsom oplopend tot 2 miljoen euro.

Brein: 571 sites gesloten in 2012 Stichting Brein, bekend van de processen tegen downloadsite The Pirate Bay, heeft afgelopen jaar 571 websites offline kunnen halen en één laten blokkeren. Brein rondde in totaal 651 onderzoeken af. De sites die op basis hiervan van het net werden gehaald waren vooral zogeheten file-sharingsites, die toegang gaven tot illegale bestanden. De meeste hiervan werden door de providers zelf verwijderd. In 2011 deed Brein 742 onderzoeken. Toen werden door ingrijpen van de stichting 608 sites gesloten.

Groothandels: 100 miljoen minder omzet Dat het slecht gaat in de horeca blijkt ook uit de verkopen van de Nederlandse groothandels. De totale omzet van groothandels in de voedingssector daalde in 2012 met 100 miljoen euro tot 6,77 miljard euro. Dat blijkt uit donderdag naar buiten gekomen cijfers van het economisch bureau van ING. Door toenemende concurrentie staan de prijzen onder druk, zeggen onderzoekers. Zij verwachten dat Nederlanders dit jaar nog minder buiten de deur gaan eten dan vorig jaar. Groothandels zullen zich daarom meer moeten onderscheiden om toch producten te kunnen verkopen.


De Gelderlander zaterdag 19 januari 2013

zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

8 | thema Bijeenkomst: Bijbelse visie op zakendoen

CBMC regio Barneveld heeft voor donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in De Elstar, Harselaarsweg 59, Barneveld, belegd. Thema van de bijeenkomst is ‘Omgaan met stress.’ Wouter Droppers, directeur van CBMC, zal het thema inleiden. Op deze avond wordt het thema in Bijbels perspectief gebracht. Er wordt gekeken wat de invloed van dit thema is op ons functioneren, onze leiderschapsstijl, onze bedrijven en ons leven. Na de inleiding zal er in kleine groepen over het thema worden doorgepraat. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen, opmerkingen, delen en netwerken. CBMC Nederland is een missionaire beweging van en voor christen zakenmensen en maakt deel uit van een sterk en hecht internationaal netwerk van zakenmensen. www.cbmc.nl

Nieuwe zaken stuwen verkopen H&M De Zweedse kledingretailer Hennes & Mauritz (H&M) heeft de verkopen in de belangrijke decembermaand met 8 procent zien stijgen vergeleken met een jaar eerder. Dat was te danken aan de uitbreiding van het winkelbestand. De omzet van winkels die minstens een jaar open zijn, daalde met 2 procent. Beide cijfers zijn beter dan analisten hadden voorspeld. Het lagere aantal koopdagen in de maand drukte volgens H&M de verkopen met 3 procentpunt. H&M had in december in totaal 2.809 winkels. Dat waren er een jaar eerder nog 2.490.

Zeventig ondernemers voor de klas Zo’n 70 ondernemers uit de regio Arnhem en Nijmegen hebben afgelopen week op basisscholen en middelbare scholen een gastles gegeven over ondernemerschap. De organisatie was in handen van studenten van de opleiding Small Business en Retail Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Na een paneldiscussie ‘s morgens met Ton van Gaalen, ondernemer en interimvoorzitter van NEC, gingen de ondernemers ‘s middags naar de scholen toe. Ze maakten veel bij de kinderen los. Het aantal leerlingen dat voorafgaand aan de gastles werd gevraagd wie er een onderneming wil beginnen was aanzienlijk minder dan aan het einde van de les. Kinderen die onder begeleiding zelf een bedrijfje opzetten blijken beter te scoren op kwaliteiten als samenwerken, afspraken nakomen, klantgericht denken en zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast zet dit leerlingen aan na te denken over ondernemerschap als mogelijk beroepsperspectief.

thema | 9

Berna van Campen

Heske Groenendaal

‘Goede mensen om je heen verzamelen; dáár draait het om’ door Francien van Zetten

J

e hart volgen, mensen stimuleren, nieuwe mensen ontmoeten, kansen zien. En natuurlijk: bouwen aan familiebedrijf Metaglas in Tiel, door innovatieve toepassingen van glas en metaal te ontwikkelen en in de markt te zetten. „Daar krijg ik enorm veel energie van”, zegt directeur Heske Groenendaal. Ondernemen is mensenwerk, benadrukt Groenendaal (43). Goede mensen om je heen verzamelen in je bedrijf, daar draait het om. „Het allerleukste is als ik mensen aanneem waar ik wat in zie en hen kan stimuleren in hun ontwikkeling.” Groenendaal coacht tevens andere, startende ondernemers. Metaglas, is van origine een metaalbewerkingsbedrijf. „We zijn goed in het bedenken van constructies van glas en metaal. Van aluminium ramen

voor houten kozijnen en balkonafscheidingen tot glaswanden voor kantoren of een kiosk.” Groenendaal maakt deel uit van de driekoppige directie van Metaglas, waar ruim tachtig mensen werken. Haar vader richtte het bedrijf in 1975 op, zijn dochter kwam er in 1999 bij. Zij is verantwoordelijk voor stafzaken (financiën, administratie, marketing, ICT en personeelszaken), haar man doet de verkoop en productontwikkeling en dan is er nog de technisch directeur die over de productie en projecten gaat. „De mens en je hart kunnen volgen”, antwoordt Groenendaal prompt op de vraag wat ondernemen zo leuk maakt. „Als ondernemer kun je sturing geven aan waar je naar toe wil met je bedrijf. Dat geldt voor je perso-

Inhaalslag

neelsbestand, maar ook voor marktkansen. Daar speel je op in. Nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe dingen leren, horen daar bij.”

Focuz TV en M8erhoek richten zich op maatschappelijk ondernemen door Jacob Schreuder

Z

e beoefent twee passies. Rode draad is het maatschappelijk wel-

Steeds meer vrouwen worden ondernemer. Daarbij is het starten van een webwinkel verreweg het populairst. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt althans dat er opvallend veel vrouwen een webwinkel beginnen. Met 42 procent loopt deze branche ver vooruit op het gemiddelde, dat op 28 procent ligt. Dit nummer van

bevinden van Achterhoekers. Als directeur van de regionale televisiezender Focuz TV wil ze zoveel mogelijk ‘gewone mensen met een verhaal’ aan bod laten komen. Als leidster van M8erhoek legt ze verbindingen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op 1 januari 2012 werd ze directeur van Focuz TV. „Ik heb vooral gewerkt aan meer betrokkenheid van de regio bij de zender. Focuz TV wil een warm bad zijn voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en personen. Dus melden we in ‘Gelderland Vandaag’ over het asiel dat een hondje kwijt is. Ook kijken we kritisch naar de politiek die nog vaak over onze hoofden heen beslissingen neemt. Wees transparant, is ons standpunt. Hier ligt nog een schone

de Ondernemer heeft als thema ‘Vrouwen in zaken’. Laat zien dat vrouwen hun achterstand als het gaat om het runnen van een eigen bedrijf aan het inhalen zijn en dat ze dat in de meest uiteenlopende branches doen.

Saskia de Jong

Olga Fonteijn

‘Ondernemen geeft mij energie’ door Thed Maas

S

amen met haar man Jan-Willem Wessels runt Saskia de Jong op bedrijventerrein Bijsterhuizen in Wijchen het bedrijf Lagusski, dat onder de merknaam Lumigrip bijzondere trapleuningen maakt en op de markt brengt. De trapleuningen zijn voorzien van meerkleurige LED-verlichting, een accu en sensoren. Zonder hak- en breekwerk te plaatsen. Je bepaalt zelf de verlichtingskleur en de verlichting gaat automatisch aan zodat je de trap goed ziet in het donker. „Onze klanten zijn van alle leeftijden”, zegt Saskia. „Mensen die kiezen voor design en sfeer en gezinnen met jonge kinderen en ouderen die het vanwege de veiligheid willen.” Saskia doet vooral de zakelijke kant van het bedrijf. Ze begonnen zes jaar geleden in het schuurtje bij hun huis. Na een jaar werd de eerste werknemer aangenomen; in 2007 werden de verlichte trapleuningen in de markt geïntroduceerd; eind 2008 verkaste het bedrijf naar Bijsterhuizen en inmiddels werken er twaalf mensen. In de afgelopen twee jaar is de omzet verdubbeld. „Vooral doordat we zelf ook het in-

taak.” Berna van Campen zit vol plannen. „We gaan met Friso Woudstra een programma maken over architectuur en met Geert Prein een ‘poppensoap’ voor het kinderprogramma Kletsmajoortjes. Ook denken we aan programma’s over de passie voor tuinen en over misdaadpreventie.” Met M8erhoek koppelt Berna met succes het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan elkaar. Bedrijven maken bijvoorbeeld uitstapjes voor ouderen of ac tiviteiten voor mensen met een beperking mogelijk. Dat kan ook voor verenigingen, die dan wat terugdoen voor het bedrijf. „Meestal gaat dat met gesloten beurs. De een helpt de ander. Ik speel een rol als makelaar tussen de partners. Dat heeft al aardige projecten opgeleverd. Ook zijn er bedrijven die geld geven. Daar kunnen wij iets moois mee doen.”

meten en monteren zijn gaan doen. Daarvoor hebben we nu eigen montageteams: de beste garantie op kwaliteit heb je als je het hele traject zelf in de hand houdt.” Saskia studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en kreeg thuis, in Zwolle, het ondernemerschap met de paplepel ingegoten. „Ik heb onder meer bij Philips (het latere NXP, red.) gewerkt, waar ik gefascineerd raakte door techniek en innovatie. Ik heb altijd meer gehad met een fysiek product dan met een dienst. We zijn allebei heel erg enthousiast bezig met dit bedrijf. Bedenken steeds innovaties. De verlichting is nu ook aan te sturen via de iPhone. En binnenkort gaan we ook de Duitse markt op. Het is wel belangrijk dat je ‘aan het stuur’ blijft. Dat je je niet laat meeslepen door de waan van de dag. Ondernemen is een continu gevecht met de tijd. Zorg dat je elke dag doet wat je wilt doen.” Inmiddels worden de door hun ontwikkelde systemen ook toegepast in hekwerken en balustrades. „We hebben nog veel plannen”, zegt Saskia. „Lumigrip komt in 2013 in elk geval goed op de kaart.” www.lumigrip.nl

Flexibiliteit en ‘female’ intuïtie door Frank Thooft

O

lga Fonteijn van Executive Home Rentals (EHR) leidt een franchiseketen van (nu al) tien landelijke vestigingen waarbij woonhuizen in het hogere segment aan expats worden verhuurd. „Of het een typisch mannenberoep is waar ik in zit? Er zijn meer vrouwen die dit doen.’’ Maar de vrouwelijke intuïtie geeft wel de doorslag, als je even doorvraagt. „Het gaat niet alleen om zaken doen, maar vooral om het kunnen invoelen wat belangrijk voor iemand is. Expats willen doorgaans geen grote tuinen om te onderhouden, en een internationale school vlakbij. Maar nog meer moet je ze de couleur locale bijbrengen, die jij als Arnhemmer, Nijmegenaar of Veenendaler (waar EHR onder andere zit, red.) alleen kent.’’ Ze bouwde haar succesformule gestaag op sinds de start in 1994, en maakte er drie jaar geleden een franchiseconcept van. Momenteel bestiert ze tien Nederlandse vestigingen, waar allemaal zelfstandige ondernemers werken.

Daarom alleen al is het een succes, verklaart Olga: „Iedereen werkt voor zichzelf, en hoe harder hij of zij werkt, hoe beter het gaat.’’ Stilzitten na deze lancering doet Olga echter niet. Ze is met vier extra vestigingen bezig in Nederland en de formule vraagt voortdurende finetuning. „Alleen zo kun je marktleider zijn.’’ Zo introduceerde ze een nieuw middel om de vastzittende huizenmarkt los te krijgen, door (tijdelijke) huur aan te bieden. „Bewoonde woningen houden hun waarde; lege woningen betekenen een prijsdaling. Dat wil toch niemand?’’ Ook voor zeer korte perioden (een expat huurt doorgaans voor enkele jaren) heeft ze oplossingen. Voor mensen in een scheiding, of andersom ook voor ‘nieuwe stellen’, die het samenwonen willen proberen. Een beheer- en service module is ze momenteel ook aan het opzetten. „Daarmee maak je de verhuurbaarheid nog gemakkelijker.’’ Ze richt zich daarnaast ook op multinationals, ziekenhuizen, overheden: overal is immers de behoeft aan flexibele behuizing. Wij kunnen dat regelen.” www.ehr.nl

KPN zet vaart achter 4G: al vanaf februari KPN zet vaart achter de uitrol van het nieuwe 4G-netwerk. Vanaf 4 februari is de nieuwe standaard voor mobiele telefonie, die onder meer zorgt voor sneller mobiel internet, beschikbaar in en rond Amsterdam. In de komende anderhalf jaar komt de rest van Nederland aan de beurt, zo meldde KPN dinsdag. Klanten hebben wel een telefoon nodig die geschikt is voor het 4G-netwerk en moeten een speciale databundel bij hun abonnement afsluiten.

Poolse bouwvakkers krijgen extra geld Bijna 1000 Poolse metaalwerkers hebben een nabetaling gekregen van installatiebedrijf Remak voor hun werk aan de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. Ongeveer 300 Polen die er nog werken, krijgen een loonsverhoging tot 30 procent. De FNV heeft dat bekendgemaakt. De rechter bepaalde in oktober dat de Polen recht hebben op hetzelfde loon als hun Nederlandse collega’s, op straffe van een dwangsom oplopend tot 2 miljoen euro.

Brein: 571 sites gesloten in 2012 Stichting Brein, bekend van de processen tegen downloadsite The Pirate Bay, heeft afgelopen jaar 571 websites offline kunnen halen en één laten blokkeren. Brein rondde in totaal 651 onderzoeken af. De sites die op basis hiervan van het net werden gehaald waren vooral zogeheten file-sharingsites, die toegang gaven tot illegale bestanden. De meeste hiervan werden door de providers zelf verwijderd. In 2011 deed Brein 742 onderzoeken. Toen werden door ingrijpen van de stichting 608 sites gesloten.

Groothandels: 100 miljoen minder omzet Dat het slecht gaat in de horeca blijkt ook uit de verkopen van de Nederlandse groothandels. De totale omzet van groothandels in de voedingssector daalde in 2012 met 100 miljoen euro tot 6,77 miljard euro. Dat blijkt uit donderdag naar buiten gekomen cijfers van het economisch bureau van ING. Door toenemende concurrentie staan de prijzen onder druk, zeggen onderzoekers. Zij verwachten dat Nederlanders dit jaar nog minder buiten de deur gaan eten dan vorig jaar. Groothandels zullen zich daarom meer moeten onderscheiden om toch producten te kunnen verkopen.


De Gelderlander zaterdag 19 januari 2013

10 | nieuws

‘Schoen niet meer waard als je ‘m bewaart’

E

en schoen wordt niet meer waard als je hem bewaart”, zegt Loes Pancras-Oxener uit Winterswijk. Daarmee geeft ze het argument aan waarom deze schoenenmodezaak twee keer per jaar ‘4 dolle dagen’ houdt. Aan het eind van de uitverkoop (januari en juli) worden merkschoenen, ook hele dure, voor 25 en 39 euro per paar verkocht. „Natuurlijk pak je daar verlies op, maar dan hebben we weer ruimte voor een nieuwe collectie. Het heeft in deze branche geen enkele zin een voorraad aan te leggen, want schoenen die uit de mode zijn verkoop je niet meer. Binnen een jaar moet alles weg zijn”, zegt Loes Pancras. Bovendien leggen de ‘4 dolle dagen’ Oxener op den duur geen windeieren. Als de enorme files voor de deur in de Misterstraat vooral op de eerste ‘dolle dag’ vanaf 10.00 uur - zijn opgelost blijkt

Loes Pancras-Oxener, derde generatie in de schoenenzaak. dat de naam van de zaak nog weer bekender is geworden. „Ze komen dan ook op andere dagen bij ons

foto Theo Kock

voor merkschoenen. Veel mensen, zeker mannen, kopen schoenen die fijn zitten. In deze crisistijd

koopt de klant misschien wat minder vaak, maar je ziet ze niet snel een concessie doen aan de kwaliteit”, zegt Loes Oxener. Zij en haar man Willem namen de zaak over van haar vader Gerard Oxener, die in mei 2011 stopte. Maar de schoenenzaak bestaat al sinds 1948, toen opa Oxener vanuit Apeldoorn naar Winterswijk kwam om daar een schoenenzaak over te nemen. Loes Pancras-Oxener is dus van de derde generatie. Maar net als de twee vorige generaties verkoopt ze alleen merkschoenen. Qua prijs in het midden- of hoger segment. Merken als Santari, Tod’s, Ugg en Floris van Bommel vormen een collectie die niet alleen Nederlanders bevalt. Loes: „Zo’n dertig procent van onze klanten zijn Duitsers. „Ze vinden de mode in Nederland mooier. Meer lef en kleur dan in Duitsland, waar de mode wat behoudender is.” Oxener Winterswijk heeft een

website, waar alle modellen bekeken kunnen worden, maar geen webshop. Loes: „De kosten wegen niet tegen de baten op bij een artikel dat zo’n snelle doorloop heeft als onze schoenen. Niemand in deze branche kan zonder een ‘stenen’ winkel.” Loes Pancras vindt dat Winterswijk een mooi winkelarsenaal heeft. „Ze hebben baat bij het gratis parkeren. Sommige middenstanders profiteren ook van de ‘4 dolle dagen’ en houden dan zelf soms ook acties.” In februari opent Oxener een ‘shop in een shop’ bij modezaak Heezen in Varsseveld. Nu herenmode, maar straks met een grote damesmodezaak erbij. Loes Pancras: „Wij leveren de damesschoenen. Wel een wat beperktere collectie dan bij ons, maar van dezelfde kwaliteit.” www.oxener-winterswijk.nl

‘Opleiden installatietechnici niet uitstellen’

N

ú mensen opleiden is dé manier om in de toekomst over voldoende vaktechnici voor de installatiebranche te beschikken.” Zegt Anne Wassink, directeur van Wassink Installatie Winterswijk-Doetinchem. „Zonder kennis en vakmanschap kunnen we niet voldoen aan wat we de klant willen leveren. Er is wel instroom op de opleiding, maar het is in deze tijd minder makkelijk aankomende technici in bedrijven te plaatsen.” Anne Wassink zit in het bestuur van Installatiewerk Achterhoek-Rivierenland en is nauw betrokken bij de opleidingen. „Installatiewerk benadert de bedrijven actief om stageplaatsen te scheppen voor leerlingmonteurs.” Installatietechniek is een boeiend en afwisselend vak, zegt Anne Wassink. „Het is meer dan alleen het installeren van onderdelen. We worden steeds vaker ingescha-

keld voor ontwerp en ontwikkeling van concepten. Verder hebben domotica en regeltechniek, samwen met een goed afgestelde installatie, grote invloed op de werking en is langdurig technisch beheer van installaties gemeengoed aan het worden. Onze medewerkers krijgen heel wat technische uitdagingen voorgeschoteld. Oplossend denkvermogen, inventiviteit en minimaal een MBO plus niveau zijn onmisbaar.” Anne Wassink is financieel directeur, haar broer Derk algemeen directeur. Het tweetal kwam in 2006 in het familiebedrijf en nam begin 2008 de aandelen over. Wassink Installatie met 85 medewerkers bestaat in 2013 honderd jaar. Dat feest wordt gevierd op 25 januari met een receptie en een avond voor genodigden. Het bedrijf heeft vijf afdelingen, nauw verbonden met elkaar: Elektrotechniek, utiliteit en industrie (Doetinchem), utiliteit en wo-

Anne Wassink: ‘Graag meer vrouwen bij Agenda 2020.’ ningbouw (Winterswijk) en service en onderhoud. Voor de particulier, de klein-zakelijke klant en pro-

foto Theo Kock

jecten met een korte doorlooptijd heeft Wassink een aparte afdeling klein montage. Anne Was-

sink: „Voor al deze afdelingen geldt dat wij producten en leveranciers samenvoegen tot een goed en, indien gewenst, duurzaam en/of innovatief gebouwgebonden installatieconcept. Hieronder vallen CV, ventilatie, koeling, regeltechniek, data- brand- en inbraakbeveiliging. Bij het uitwerken van concepten worden de nieuwste technieken gebruikt, waaronder 3D engineering, BIM en Lean. Dat vereist dat onze medewerkers continu worden bijgeschoold in innovatieve technieken.” Anne Wassink was voorzitter van Jong Management Achterhoek en in die hoedanigheid betrokken bij VNO-NCW. Ze heeft het proces rond Agenda Achterhoek 2020 van nabij meegemaakt. Wel vindt ze: „Er zouden best wat meer vrouwen bij dat proces betrokken kunnen worden.” www.wassink.nl

Tine: ‘Fijn spelen met woorden en zinnen’

Z

e is een van de vrouwen die na een loopbaan in het bedrijfsleven voor zichzelf begon. Maar thuis werken om ook bij de kinderen te kunnen zijn was voor Tine Paulus uit Doetinchem niet de enige reden. „Ik heb lang op een afdeling P&O gewerkt, maar vroeg me steeds vaker af of ik dat wilde blijven doen. Teksten schrijven vond ik veel leuker. Daar heb ik uiteindelijk mijn beroep van gemaakt.” Geen onverstandige keuze, blijkt een jaar na haar start als tekstbureau ‘Tine Schrijft.’ Want het afgelopen jaar had ze al verschillende opdrachten. „Ik had niet verwacht dat het direct zo goed zou lopen”, geeft Tine Paulus toe. Jarenlang werkte ze voor een woningbouwvereniging. De laatste periode ging ze zich al toeleggen op het schrijven en ontdekte dat dat haar goed afging. Voordat ze haar tekstbureau begon

ging ze niet over één nacht ijs. „Ik heb me aangemeld bij het coachingstraject IkStartSmart. In grote lijnen wist ik wel wat het ondernemerschap inhield, maar het sparren met andere startende ondernemers was het belangrijkste. Als zelfstandig ondernemer heb je geen collega’s meer, maar het is wel fijn om met andere zelfstandigen ervaringen uit te wisselen. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is een goed netwerk te hebben. Dan komt acquisitie vanzelf wel.” Het balletje ging voor Tine Paulus snel rollen. „Ik heb een superjaar gehad. Voor de woningcorporatie waar ik werkte heb ik een huurdersblad gemaakt. Samen met een andere vrouwelijke tekstschrijver heb ik een project over marketing voor een vakblad gedaan. Het aardige van schrijven is dat je verdiept in zaken waar je weinig of niets van weet.”

Tine Paulus: ‘Geen broddelwerk leveren.’ Volgens Tine ligt haar kracht in kernachtige, goed leesbare teksten.

foto Theo Kock

Het meeste plezier haalt ze uit wat ze noemt: „Het spelen met woor-

den en zinnen. Afwisselend en creatief. Tot nu toe heb ik vooral voor organisaties geschreven, zoals voor woningbouwverenigingen, scholen en gemeenten. Ik zou ook graag voor bedrijven schrijven. Niet alleen papieren teksten, maar ook voor websites. Vooral die teksten moeten kort en bondig zijn.” Kwaliteit leveren is een andere uitdaging. „Geen broddelwerk, maar de opdracht serieus nemen. Ik heb wel eens een opdracht laten schieten omdat ik geen ruimte zag die goed af te ronden.” Onlangs heeft Tine Paulus de krant geschreven voor de wijk waar ze woont, Oosseld in Doetinchem. „Die krant is helemaal vernieuwd. Je merkt dan dat mensen hele goede ideeën hebben, maar dat ze vastlopen in het op papier zetten. Daar ben ik dan voor.” www.tineschrijft.nl


zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

de kwestie | 11 Seminars

Marja Hengeveld

Jozé Janssen

Roley van Doorn

Mary Wijnveen

Gerie van der Land

M/V: Maak voordeel van verschil

D

oe met het verschil tussen mannen en vrouwen zakelijk je voordeel. Koppel het nemen van noodzakelijke risico’s aan borging van de bedrijfsbelangen in de toekomst. Voeg dadendrang samen met (na)zorg. Met andere woorden: Je presteert als onderneming beter als je zowel een man als een vrouw aan het roer hebt. Dat was, kort gezegd, de conclusie van de maandelijkse ontbijtdiscussie van de Ondernemer. De vijf vrouwelijke deelnemers legden de stelling - ‘Is vrouwelijk of mannelijk ondernemerschap nodig om ons uit de crisis te halen?’ - uit met een stellig en anoniem: Beide eigenschappen zijn noodzakelijk. Het vijftal was het vaker eens. Zoals met de uitspraak van Jozé Janssen van The Support Company (organisatie en beheer vastgoed) uit Haalderen. „Het moet vooral gaan om kwaliteit en niet om het verschil in sekse.” Mary Wijnveen van Tekstbureau Wijnveen uit Winterswijk: „Vrouwen hebben die kwaliteit zeker, al zijn ze daar vaak zelf wat bescheiden over.” Zij en haar compagnon Marja Hengeveld uit Dinxperlo (Clippit, tekstbureau en training managementvaardigheden) hebben onlangs een testje uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mannen er om bekend staan dat ze vaker risico’s durven nemen. Maar ook dat dit standpunt deels is achterhaald. Hengeveld: „Heel veel vrouwen zijn of worden zzp’er. Ook zij nemen een groot risico door een vas-

De

Kwestie ‘Is vrouwelijk of mannelijk ondernemerschap nodig om ons uit de crisis te halen?’ Deze stelling kwam ter sprake tijdens het maandelijkse ondernemersontbijt. tekst Jacob Schreuder foto’s Edwin Stoffer

te baan in te ruilen voor het zelfstandig ondernemerschap.” „Je ziet wel vaak dat vrouwelijke ondernemers onzekerder zijn dan mannen. Ze spreken vaak in verkleinwoorden. ‘Mijn bedrijfje’, terwijl mannen het hebben over ‘mijn bedrijf’”, zegt Gerie van der Land-Zijderveld uit Plasmolen. Ook zij heeft een tekstbureau, met daarnaast acquisitie en persoonlijke verkoopbegeleiding. „Vrouwen wordt ook vaak gevraagd: ‘Hoe doe je dat dan met de kinderen?’

Een vraag die zelden aan mannen wordt gesteld”, vult Roley van Doorn van Roley Reclame, Marketing en Communicatie uit Velp aan. Mary Wijnveen: „In interviews wordt vrouwen altijd gevraagd naar hun kleding of uiterlijk. Dat geeft een beeld dat blijft hangen.” Roley van Doorn: „Dat patroon moeten we als vrouwen zélf doorbreken.” Jozé Janssen: „We moeten ook niet wachten tot mannen ons een kans geven in de top van

bedrijven. Die kans moeten we zelf pakken.” Vrouwen in zaken hebben specifieke eigenschappen, die voor het bedrijf van groot belang kunnen zijn, stellen de vijf. Marja Hengeveld: „Vrouwen zijn socialer, zorgzamer.” Gerie van der Land: „Vrouwen komen afspraken na en hebben meer aandacht voor de persoon.” Roley van Doorn: „Het gaat mij niet alleen om ‘mijn product.’ Ik kijk naar de mens en zijn behoeftes.” Mary Wijnveen: „Je kunt moeilijk stellen dat vrouwen het altijd beter doen, maar we gunnen elkaar wel meer.” Jozé Janssen: „Bij het ontstaan van de crisis hebben mannen bij banken te veel gekeken naar: Wat levert het mij op?” Roley van Doorn: „En als je kijkt hoe het nu gaat hebben ze er weinig van geleerd.” In de ‘harde industrie’, zo werd geconcludeerd, werken te weinig vrouwen in de top. Gerie van der Land: „Ik heb jaren in de bouw gewerkt. Mannen proberen je wel eens onderuit te halen met technische vragen.” Dat Nederland ten opzichte van het buitenland over veel minder vrouwelijke managers beschikt werd door de vijf vrouwen gezien als een grote uitdaging. „Dat moet anders. De vrouwen zélf moeten een grotere rol voor zichzelf opeisen. Zowel in de top van het bedrijfsleven als in de strijd om uit de crisis te komen.” Van Marja Hengeveld kwam uiteindelijk de stelling: „Gebruik de verschillen als een voordeel.”

Anna Kemp: Een tien voor de naoberschap

Z

e kan nog ontroerd raken als ze terugdenkt aan de hulp die ze kreeg bij de verbouwing van haar Bed & Breakfast. Anna Kemp: „Op een gegeven moment zaten er 18 buren rond de koffietafel. Het is geweldig hoe ze hebben geholpen. Een tien voor de naoberschap.”

Uw kleding is onze zorg! medisch, horeca, representatief en industrie Nieuwgraaf 52a, 6921 RK Duiven Tel. 026 - 767 65 75 Molenstraat 150, 6511 HN Nijmegen Tel. 024 - 329 67 44

www.janeandbarnie.nl

En dat terwijl Anna en haar man pas in 2008 aan de Toldijk in Sinderen neerstreken. Geen autochtone inwoners en toch onmiddellijk door de naobers opgenomen toen ze de weilanden bij hun oude boerderij (uit 1924) wilden veranderen in een natuurparadijs. Natuurlijk Buiten is bijna klaar. Het is omvangrijker dan Anna Kemp, die 25 jaar bij Vogelbescherming werkte, aanvankelijk voor ogen stond. „Ik ben tuinvogeldeskundige en ook afgestudeerd in tuin- en landschapsinrichting. Ons eerste plan was een natuurtuin. Die bestaat uit delen: vogeltuin, wilde bloemenheuvel, geriefhoutbosje, vlinder- en geurtuin, bijenen moestuin met kas, een kruidentuin en een grote vijver. Ook hebben we een landschapstuin die ingericht is zoals dat vroeger gebeurde. Een hoogstamboomgaard,

Anna Kemp: ‘Geweldig hoe de buren hebben geholpen.’ knotwilgen en knotelsen langs de beek, elsensingels, een paddenpoel en solitaire bomen.” Toen kwam deel twee. „De boerderij is groot. Daarom hebben we van de oude deel een ontvangstruimte voor de gasten gemaakt en boven vier Bed & Breakfastkamers. Daar komt het idee van een bedstede helemaal terug. We hebben ontvangstruimte en kamers ingericht met de originele planken en balken.”

foto Theo Kock

Het ziet er authentiek uit. Toch beschikt de gastenaccommodatie over de nieuwste, duurzame technieken.” Natuurlijk Buiten heeft een omvangrijk programma. Variërend van vroege (vanaf 06.00 uur) natuurwandelingen met ontbijt na afloop, high tea’s op zondag en een hele serie workshops. Over het herkennen van tuinvogels tot en met het inrichten van een vogeltuin. www.natuurlijkbuiten.nl

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland verzorgt, in samenwerking met diverse organisaties, tal van seminars. Hieronder vindt u het programma voor de komende tijd. Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Kronenburgsingel 525 in Arnhem. De vermelde prijzen zijn per persoon. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Zo start u een eigen bedrijf Dit seminar biedt u een eerste indruk van de stappen die u als startende ondernemer zet. Over vestigingseisen, wetten en regels, marktmogelijkheden en - informatie, begroten van omzet, kosten en winst. Data: 24 januari in Nijmegen, 21 februari in Doetinchem en 7 maart in Arnhem. kvk.nl/seminarstart (19.00 tot 22.00 uur, kosten 35 euro). Zo start u als freelancer of zzp’er Vaak is het voor een freelancer of zelfstandig ondernemer zonder personeel onduidelijk of hij/zij nu wel of niet als zelfstandig ondernemer wordt gezien. De Belastingdienst hanteert namelijk een ander criterium voor deze beoordeling dan bijvoorbeeld uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid en de Kamer van Koophandel. Doel van deze avond is uitleg te geven over de positie van de zzp’er. kvk.nl/seminarzzp (Datum: 28 januari Nijmegen en 7 februari in Arnhem, 19.00 – 22.00 uur. Kosten 35 euro). Marketing voor starters Aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen: de behoeften en wensen van uw potentiële klant en het belang hiervan, factoren in de markt die de onderneming beïnvloeden, het bepalen van de markt, het opstellen van een marketingplan, communicatie met de doelgroep en waar haal ik relevante informatie vandaan? www.kvk.nl/seminarmarketing (Datum: 22 januari Arnhem, 19.30 – 22.00 uur. Kosten 35 euro). Fiscale maatregelen voor innovatie De RDA is bedoeld voor elke onderneming die in Nederland R&D verricht. Bedrijven die winst maken met octrooien of activiteiten die onder de WBSO regeling vallen, mogen deze winst onderbrengen in een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting: de inn o v a t i e b o x . www.kvk.nl/rdagelderland (Datum: 24 januari Arnhem, 19.30 22.00 uur. Kosten 35 euro). Financiën voor starters Speciaal voor startende ondernemers organiseert de KvK deze avond omdat het financiële plan een belangrijk onderdeel van uw onderneming vormt. Aan bod komen: wat zijn begrotingen, richtlijnen voor een goede administratie, balans-, verlies- en winstrekening, jaarrekening, winst en privé-uitgaven en financieringsmogelijkheden. Na afloop heeft u inzicht in het belang van een goed financieel plan, financieel inzicht in begrotingen in relatie tot het ondernemingsplan en bekendheid met termen, zoals de balans. www.kvk.nl/seminarfinancien (Datum: 5 februari Arnhem, 19.30 – 22.00 uur. Kosten 35 euro) .


ZAKEN &

VROUWENZAKEN &

Buro Pinq

Buro Pinq Marketing en Communicatie. Wie succesvol wil zijn, moet opvallen. Dus ga niet op in de grijze massa, maar beken kleur. Een goede marketing- of communicatiestrategie kan u daarbij helpen. Kan uw bedrijf wel een beetje kleur gebruiken? Dan moet u bij Buro Pinq zijn. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een communicatie- of marketingplan, het inzetten van social media, het

naam: Ester Reusink functie: Eigenaar

Loth Verpleegkunde naam: Chris Loth Slootsdijk 23 7261 SB Ruurlo Telefoon: 06-53333726 www.lothverpleegkunde.nl

functie: Eigenaar

Printing Partners

LOTH Verpleegkunde. Gericht op psychiatrische- en verslavingsproblematiek (vaak optredend in combinatie) verzorgt Chris Loth (LOTH Verpleegkunde) onderwijs, ontwikkelt zij innovaties voor de zorgverlening en biedt ze behandelingen aan in eerste- en tweedelijns GGZ/ verslavingszorg. LOTH Verpleegkunde staat voor actieve kwaliteitsverbetering in de dagelijkse zorgpraktijk. Zorgverlening en behandeling gebaseerd op de laatste

Goudvinkstraat 115 7132 EA Lichtenvoorde 06-83672735 www.buropinq.nl

wetenschappelijke en praktische kennis. Innovaties waarbij onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbonden zijn, met toepassing van diverse kwaliteitssystemen en prestatie-indicatoren. Onderwijs op MBO/HBO en universitair niveau op het gebied van verslaving / verslavingsbehandelingen, verandermanagement en wetenschappelijk onderzoek. Informatie: www.lothverpleegkunde.nl

Printing Partners BV Werken in de communicatie industrie vind ik na bijna 22 boeiende jaren bij Printing Partners, elke dag weer opnieuw een uitdaging. Samen met collegadirecteur Stephan Peters (ik heb wel eens gelezen, de ideale managementmix man/vrouw) en een enthousiast team van medewerkers, werken we bij Printing Partners dagelijks voor toonaangevende

naam: Susan Koenders functie: Directeur

Ordning naam: Inge klein Gunnewiek Industrieweg 13/II 7102 DX Winterswijk Telefoon: 06-14610495 www.ordning.nl

ontwikkelen van een folder of het schrijven van artikelen, nieuwsbrieven, advertorials, folder- en webteksten. Onze jarenlange ervaring en passie voor het vak maken ons tot de juiste partner om uw bedrijf er uit te laten springen. Meer weten? Kijk op www.buropinq.nl

functie: Eigenaar

Ineke Dane

(inter)nationale klanten. In diverse branches en van klein tot groot. Ook voor de regio komen we steeds vaker in beeld met ons concept van totaalontzorging op het gebied van o.a. communicatiedrukwerk, automatische pagina opmaak en warehousing. Daag ons dus uit: Printing Partners, even more!

Edisonstraat 65 7006 RB Doetinchem Telefoon: (0314) 369269 www.printingpartners.nl

Ordning Fiscaal en Administratie. Inge klein Gunnewiek is als belastingconsulent aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Zij begeleidt startende en zelfstandige ondernemers met hun administratie. En dat alles op maat! Volledig uitbesteden of juist zelf doen met advies en controle. Samen met de klant bekijkt zij op hoe de administratie het beste gevoerd kan worden en met behulp van welk administratiepakket.

Daarnaast verzorgt Inge de aangiftes BTW en aangifte Inkomstenbelasting (ook particulieren). Ook voor financieel advies of het opstellen van een begroting of ondernemingsplan kun je bij haar terecht. Samen kijken naar de toekomst! Inge heeft een groot netwerk en deelt dit graag met jou! Met vriendelijke groet, Ordning Fiscaal en Administratie

Ineke Dane Coaching & Training.

Coaching & Training

Loslaten, waar je last van hebt, wie wil dat niet? Wie een traject gevolgd heeft bij coach en trainer Ineke Dane heeft geleerd wat loslaten met je leven doet; je gaat beter om met moeilijke situaties en laat je niet meer weerhouden door negatieve emoties en gedachten. Het resultaat: je functioneert beter, bent succesvoller en pakt moeiteloos nieuwe uitdagingen op.

naam: Ineke Dane functie: Eigenaar

“Mijn leven is zoveel luchtiger geworden sinds ik ‘ het loslaten’ heb geleerd van Ineke. Piekeren daar was ik een ster in, en daarbij twijfelde ik vaak aan mezelf. Verbazingwekkend en niet te begrijpen.” Nicole leerling verzorgende-IG Laat je niet verder weerhouden en geef jouw leven de wending die jij wilt.

Molenweg 35a 7084 AV Breedenbroek Telefoon: 06-17220157 www.danecoachingentraining.nl

Restaurant

Berenschot’s Watermolen naam: Wineke Buunk Wooldseweg 74 7108 AB Winterswijk Tel. (0543) 564347 www.rest-berenschot.nl

Home Instead naam: PSharon TjonEngSoe en Leonie Baltussen functie: Eigenaren

functie: Eigenaar

Berenschot’s Watermolen. In een eeuwenoude watermolen (1652) bevindt zich mijn bedrijf: Restaurant Berenschot’s Watermolen. In 1991 zijn mijn ouders begonnen met het restaurant. Sinds mijn 20ste ben ik mede-eigenaar geworden. Dit maakt mij de 5e generatie in de familie. Nu op mijn 22ste ben ik nog steeds met veel passie bezig en middels netwerken, samenwerkingen en

cursussen probeer ik continu nieuwe dingen uit. In de watermolen bevindt zich het restaurant, er is een groot terras aan het water en zaal “de Schoppe” is te reserveren voor o.a. buffetten, vergaderingen, recepties. Het restaurant staat bekend op haar gastvrijheid, omgeving en goede keuken.

Home Instead Thuisservice Nijmegen. Zij zong u in slaap, hielp u met uw huiswerk en moedigde u aan tijdens sportwedstrijden. Zij was er altijd voor u en nu zou u er ook voor haar willen zijn. Wij ondersteunen u op de momenten dat u er zelf niet voor uw vader of moeder kunt zijn.

Er gaat niets boven thuis en Home Instead Thuisservice helpt senioren om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Wij zijn Sharon TjonEngSoe en Leonie Baltussen, eigenaren van Home Instead Thuisservice Nijmegen. Voor u gaat het om het vinden van betrouwbare zorg. Bij ons gaat het om u.

Herenweg 115 2105 MG Heemstede Telefoon: (023) 8200392 www.homeinstead.nl


zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

het journaal | 13

VNO-NCW Achterhoek hield de receptie bij Wunderland in Kalkar. Ook KvK-voorzitter Gert-Jan Oplaat riep de ondernemers op tot meer samenwerking met Duitsland. foto Jacques Kok

‘Alles wat goed is’ voor 2013

H Voorzitter Gerrit Pillen (l.), gastheer namens VNO-NCW Achterhoek.

Aan de dis bij IG&D bij het Onland in Gaanderen.

et nieuwe jaar is er weer en dus ook de nieuwjaarsrecepties, die door Achterhoekse ondernemers massaal werden bijgewoond. Bij Jan&Jan in Didam was sportcommentator Mart Smeets de grote trekpleister tijdens de receptie van MKB Montferland. Smeets boeide het publiek anderhalf uur lang met anecdotes uit zijn langjarige ervaring. VNO-NCW Achterhoek had in consul-general Henk Voskamp een wat serieuzere spreker. Bij Wunderland in Kalkar vertelde hij over mogelijkheden die er voor Achterhoekse ondernemers liggen in Duitsland. En in zaal Het Onland in Gaanderen hield de Doetinchemse ondernemersvereniging IG&D zijn nieuwjaarsreceptie. Daar lag de nadruk niet op sprekers, maar op netwerken bij een winters buffet. Foto’s: Theo Kock

Mart Smeets eregast in Didam.

Proosten op 2013 bij MKB Didam.

Buffet IG&D bij Het Onland.

...en koffie bij VNO-NCW in Kalkar.

Loes v.d. Meijs: ‘Start kind moet goed zijn’ door Jacob Schreuder

H

et is een turbulente tijd voor gemeentebestuurders. Wethouder Loes van der Meijs van Doetinchem zit er middenin. „De totale sociale zorg wordt door rijk en provincies naar gemeenten overgeheveld. Ze trekken daar een efficiëncykorting af, zodat we het met minder geld moeten doen. Deze immense verandering voltrekt zich grotendeels achter de schermen, maar het gevolg is wel dat gemeenten straks een veel grotere rol gaan spelen in het persoonlijk leven van de inwoners.” Loes van der Meijs, sinds 2006 wethouder, heeft in haar brede portefeuille ook tal van facetten van de jeugdzorg. Een beleidsterrein dat haar bijzondere aandacht heeft. „Van jeugdzorginstellingen kun je niet verwachten dat ze met alle Achterhoekse gemeenten afzonderlijk afspraken maken. Soms kunnen zaken lokaal worden opgelost, maar andere moeten regionaal worden aangepakt. Dat vereist een zekere stroomlijning. Eén jeugd-

zorgloket? Misschien wel. In elk geval zal de regie gezamenlijk moeten worden aangepakt. Het moet niet zo zijn dat inwoners twintig verschillende instellingen over de vloer krijgen. Dat kan via die regisseur of een buurtcoach. We zitten nu in de tussenfase van een pilot die we in Doetinchem uitvoeren.” Van der Meijs is er groot voorstander van zo’n regisseur vertrouwen en mandaat te geven. „Je moet als bestuurder ook durven loslaten en niet elk incident willen dichtregelen. Ik ben ook heel erg van de positieve jeugdzorg. Focus je op wat een kind wel kan en concentreeer je niet op wat het niet kan. Mijn uitgangspunt is: Heb vertrouwen in jongeren en professionals. Ga niet pamperen.” In de gemeente Doetinchem lopen twee plannen voor kindcentra. Eén bij De Pol in Gaanderen en één in Doetinchem-Noord (omgeving sportzaal en zwembad Roozengaarde). „In zo’n kindcentrum komen veel functies samen: onderwijs, opvoedingsondersteuning, buitenschoolse en naschoolse opvang en dat in combinatie

Wethouder Loes van der Meijs: ‘Enorme passie voor jeugd.’ met sport en bewegen. We hebben te maken met bevolkingskrimp. Scholen zullen in elkaar groeien. Dat kan ook zonder te fuseren, want dat is aan schoolbesturen. In een kindcentrum kan gewerkt worden met een continurooster, in plaats van met die opgelegde vrije woensdagmiddag.” Mogelijk, zegt de wethouder, gaat

foto Theo Kock

het begrip ‘school’ op den duur wel helemaal verdwijnen om plaats te maken voor ‘kindcentrum.’ „Ouders”, legt ze uit, „moeten een baan kunnen hebben, maar wel in de wetenschap dat hun kind een veilige plek heeft en goed ondersteund wordt. Ook voor maaltijden zou gezorgd kunnen worden. Natuurlijk hangt

daar voor ouders een prijskaartje aan, als ze maar weten dat het voor hun kind goed geregeld is.” Loes van der Meijs is al heel lang bezig met jeugdzorg en onderwijs. „Het is mijn passie. Ik vind dat de start van een kind heel goed moet zijn, omdat het anders verloren is. Ik ben een zorgend type. Dit werk past heel erg bij mij.” Driekwart van de wethouders in de jeugdzorg zijn vrouw. Van der Meijs: „Ik heb ook landelijke activiteiten. Daar zijn net zo goed mannen bij. Die zijn minstens zo betrokken. Verschillen zijn er ook. Vrouwen hebben het eerder over de inhoud en mannen over de financiën. In het Doetinchemse college ben ik de enige vrouwelijke wethouder. Het maakt me niet uit. Ik merk het niet eens. Het is prettig werken. Juist een mengeling van mannelijke en vrouwelijke eigenschapppen kan veel goeds brengen. Je moet jezelf zijn en een doel voor ogen hebben. Respect hebben voor elkaars standpunt hoort daar bij. Maar vergis je niet, als het moet kan ik ook een geweldige ‘ka’ zijn hoor!”


De Gelderlander zaterdag 19 januari 2013

14 | de barometer

Annemarie Henk van den Berg Berg

Jan Jonker

Guido Dierick

Hein van de Pasch

Henk Dekker

Bart van Meer

Jacob Fontijne

Roy Tillman

Eline Koers

Ed Velthuis

Hanno Littink

Jan Blokland

EstherRonald Mirjam Sent Migo

Theo Lemmen

‘Handel enige groeimotor’ De internationale handel is in 2013 onze groeimotor in een licht krimpende economie. Dat stelt Annemarie van den Berg van de Rabobank. Eline Koers is optimistisch: een eindejaarsrally maakte 2012 voor haar notariskantoor toch een goed jaar. Henk Berg: morele plicht Een nieuw jaar, een nieuw elan, het vertrouwen van ondernemers neemt toe volgens NPS/Nipo. Optimisme is een morele plicht, predikt de Rabobaas in zijn nieuwjaarstoespraak. En ook de toespraken van onze regionale bobo’s ademen optimisme. We willen zo graag dat het ons economisch weer voor de wind gaat. Nu de eurocrisis en de bankencrisis over het hoogtepunt heen lijken te zijn en maatregelen zijn genomen om erger te voorkomen, wordt in 2013 de aandacht verlegd naar bedrijven en consumenten. Daar zullen we de pijn gaan voelen in termen van faillissementen en werkloosheid. En ondanks die pijn wordt het bedrijfsleven daardoor vitaler en zullen er meer arbeidskrachten beschikbaar komen. Esther-Mirjam Sent: Europa De Europese Unie is druk doende de weeffout weg te nemen dat het wel een monetaire unie, maar geen economische unie is. Er zijn belangrijke stappen in de richting van een bankenunie gezet, waarbij niet alleen Europees toezicht moet komen op alle nationale banken. Er moet ook een gezamenlijk fonds komen om noodlijdende banken te redden en spaartegoeden ondergebracht bij banken moeten op Europees niveau gegarandeerd worden. De volgende stappen zijn een begrotingsunie,

Barometer

teren in het ontwikkelen van slimme auto’s. Concreet betekent dit dat we geld steken in het Australische bedrijf Cohda Wireless, dat gespecialiseerd is in technologie voor slimme auto’s. We willen dat auto’s straks eenvoudig met elkaar en met de infrastructuur kunnen communiceren. Hierdoor wordt autorijden veiliger, schoner en nemen de files af. Ook is het goed om te melden dat NXP ook dit jaar weer prominent aanwezig was op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Dit is de grootste beurs ter wereld op het gebied van consumentenelektronica. In een wereld waarin elektronica een steeds grotere rol gaat spelen in ons dagelijks leven en apparaten in toenemende mate verbonden zijn met het internet, toonden we de nieuwste innovaties op het gebied van slimme netwerken in gebouwen, NFC waaronder Gaming, verlichting en beveiligingstoepassingen.

een economische unie en, tot slot, een politieke unie. Daarmee hebben de Europese leiders de crisis als kans benut. Hein van der Pasch: trend Eerst tot tien tellen. Het jaar begint zonder groei. Zelfs aan vuurwerk gaven we minder uit dan vorig jaar. Maar over vernieuwende veilige vuurwerkshows wordt wel nagedacht. Dat wordt de trend: eerst nadenken, dan handelen! Er zijn meer onderwerpen waarvoor dat hard nodig is, al was het maar om sociaal-economische schade te beperken. Zo dreigen voor ons werk en wonen de Haagse haast en dadendrang veel kapot te maken dat ons lief is. Het is beter stap voor stap veranderingen door te voeren in wat we eerder zorgvuldig hebben opgebouwd. Annemarie van den Berg: broos Het nieuwe jaar wordt voor de binnenlandse economie in veel opzichten een uitdagend jaar. Naar verwachting loopt de werkloosheid op en blijft het consumentenvertrouwen broos en breekbaar. Bovendien moet de overheid fors bezuinigen en komen de broodnodige hervormingsvoorstellen maar moeizaam van de grond. Voor 2013 zijn wij met een verwachte krimp van ¼% iets minder negatief dan het CPB (krimp van ½% in 2013), omdat wij er van uitgaan dat de groei vanaf het begin van het jaar alweer licht aantrekt. Alles wijst erop dat de netto internationale handel ook in 2013 de enige groeimotor is die onze economie op sleeptouw neemt. Onze verwachting is dat de mondiale economische groei in de loop van 2013 geleidelijk zal herstellen, met name door een sterkere groei in opkomende economieën.

5,9-6,0

Naam Bedrijf Roy Tillman Chemische bouwstoffen Henk Berg OSG Ronald Migo KvK Annemarie vd Berg Rabobank Theo Lemmen Ondernemerscafe Jan Blokland Cold Stores Jacob Fontijne KEMA Hein van der Pasch Mercator Incubator Jan Jonker Health Valley Ed Velthuis VNO-NCW Hanno Littink Bax Advocaten Esther-Mirjam Sent Radboud Universiteit Henk Dekker Lindus Eline Koers Weeghel Doppenberg Kamps Bart van Meer Dirkzwager Guido Dierick NXP

6,7-7,0 6,8-6,6 6,3-6,3 5,7-5,7 6,4-6,4 5,5-5,5 6,3-6,3 6,0-5,9 6,5-6,5 5,0-5,0 6,0-6,0 5,7-6,0 6,8-5,2 6,5-6,5 5,5-5,5 5,9-6,0

Guido Dierick (NXP): ‘Ook goed nieuws’. Henk Dekker: positieve start Bouwen aan vertrouwen was de slogan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Een positieve start in een nieuw jaar en nieuwe kansen bij snel veranderende omstandigheden waar ondernemers best mee weten om te gaan. Het wordt wel tijd dat de bouw weer aantrekt. Door de nieuwe regels zal er creatiever met de mogelijkheden moeten worden omgesprongen. Lang wisten we niet waar Den Haag ons met deze regels naar toe zou brengen. Nu we wel weten waar we aan toe zijn zal niet iedereen staan te juichen, maar met elkaar kunnen we nu wel nieuwe oplossingen bedenken. Ronald Migo: brandstof De nieuwjaarsspeeches zijn weer gehouden en meer dan ooit hoorde ik de behoefte aan positief denken, samenwerken en vooral herstel van vertrouwen. ‘Bouwen aan vertrouwen in 2013’, zo sprak Gert-Jan Oplaat voorzitter van de Kamer van Koophandel in een bomvol Papendal. Ook de zeer indrukwekkende rede van onze Commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje getuigde van visie en vooral dichtbij de burgers de besluiten nemen. Geen fusies van provincies dus en ‘weet’ zo sprak hij: ‘Het bedrijfsleven is

archieffoto Gerard Verschooten

de brandstof voor de samenleving.’ Eline Koers: beter humeur Nieuw jaar brengt ondernemer beter humeur. Zo kopt het FD van de 14e januari. Ik betrap mezelf er op dat ik ongemerkt optimistischer de dag in ga. Positivisme is zeer belangrijk voor het welslagen van onze economie. Een eindejaarsrally in het notariaat (voor ons kantoor in ieder geval een super afsluiting van 2012), gestuwd door onzekerheid over regelgeving of niet, al met al staan de signalen weer langzaam op groen. Guido Dierick: ook goed nieuws In het vierde kwartaal van 2012 kreeg ook NXP, zoals veel andere ondernemingen, in toenemende mate last van de wereldwijde economische neergang. Hoewel NXP dankzij onze goede strategie, topproducten en flexibiliteit in onze fabrieken weerbaar is, moeten ook wij de tering naar de nering zetten en zorgen dat wij de concurrentie blijvend het hoofd kunnen bieden door de kosten te verlagen. Dat gaat gepaard met banenverlies. Dit is geen leuke boodschap, maar wel noodzakelijk voor een duurzame en gezonde toekomst. Maar er is ook deze keer weer goed nieuws. Zo heeft NXP begin januari aangekondigd samen met Cisco te inves-

Jan Jonker: lichtpunten De crisis lijkt te volharden. SNS is de volgende systeembank in de problemen die mogelijk met flinke overheidssteun in de lucht moet worden gehouden. Huizenprijzen blijven dalen, alom sprake van vastgoedmalaise. Toch zijn er positieve lichtpunten te zien. Volgens Merrill Lynch en andere investment banken gaan de aandelenkoersen een periode van positieve ontwikkeling tegemoet. Ondanks de tegenslagen in vastgoed en financiële sector lijkt in het bredere bedrijfsleven en industrie een kentering te zijn. Er is veel gesaneerd en gestructureerd, waardoor zowel de efficiency als de arbeidsproductiviteit in het bedrijfsleven een verbeterslag heeft doorgemaakt en de tijd rijp is voor positievere resultaten. En daarmee ook om te investeren. In vernieuwende producten en diensten waarmee we vanuit Nederland en onze regio op internationale markten kunnen inspringen. Roy Tillman: overcapaciteit De een denkt dat het laagste punt voor de bouw in de crisis is geweest terwijl de ander denkt dat die in 2013 nog komt. Ondernemers moeten creatiever zijn dan ooit. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, wat veel flexibiliteit en daadkracht van een ondernemer vraagt. Hectische ontwikkelingen zijn voor de één een bedreiging en voor de ander een kans. In de bouw zijn de laatste jaren de woorden ‘koude sanering’ veelvuldig gevallen waarbij overcapaciteit sterk werd gereduceerd. Voor 2013 zijn er 50.000 nieuw te bouwen woningen geraamd tegen 53.000 vorig jaar. Als dat volume door minder bouwers hoeft te worden gedeeld kunnen er voor de overblijvende bedrijven alsnog mooie resultaten worden behaald.


zaterdag 19 januari 2013 De Gelderlander

geknipt | 15

Door Jacob Schreuder

geknipt en geschoren Tips of informatie? deondernemer@gelderlander.nl

Jan Horsting erelid IG&D

Roel Wieggers is per 1 januari 2013 als vennoot toegetreden tot de maatschap BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs. Roel, 34 jaar en woonachtig in Lichtenvoorde, was al meer dan 12,5 jaar in dienst als accountant. Hij volgt Harm Sikkes op, die zich als vennoot heeft teruggetrokken maar wel als adviseur en medewerker aan BonsenReuling blijft verbonden. In december vierde Sikkes zijn veertigjarig dienstverband.

Voorganger van de IG&D, de Doetinchemse belangenvereniging voor industrie, groothandel en dienstverlening, was Doetinchem 70. Opgericht in 1968 en een tijdlang zitting houdend in de Walmolen. Toen al was Jan Horsting, indertijd werkzaam bij Misset, erbij betrokken. Voor IG&D was hij jarenlang actief. Vooral als tekstschrijver. Zo waren de website-interviews en de gegevens voor de ledenlijsten van zijn hand. Voor zijn verdiensten werd Jan Horsting tijdens de ledenvergadering op 17 december benoemd tot erelid. Het bijbehorende speldje werd hem opgespeld door voorzitter Henk Grootjans.

Agressie op werkvloer

Certificaten KVO-B Tijdens de IG&D-vergadering werden KVO-B certificaten uitgereikt door regiomanager Hans Bakker van MKB Regio Midden. Het KVO is een veiligheidscertificaat voor bedrijventerreinen, een zorg die in de gemeente Doetinchem is ondergebracht bij de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen. Burgemeester Herman Kaiser overhandigde de certificaten aan de voorzitters van de verschillende bedrijventerreinen. De burgemeester riep de ondernemers op de beveiliging samen op een slimme manier aan te pakken, zodat de pakkans van criminelen zo groot mogelijk wordt.

Mart Smeets: ‘Diep durven gaan.’

Voorzitter Henk Grootjans van IG&D (l.) en het nieuwe erelid Jan Horsting.

nishal een groot concert met het veel gevraagde Guido’s Orchestra gehouden. De Huntenkring houdt in februari opnieuw een beurs in Braamt bij Landal Greenparcs. Vorig jaar voor de eerste keer en dat was gelijk een succes. Walter Hendrixen riep namens het Huntenkringbestuur de leden op zo veel mogelijk aan deze ondernemersexpositie deel te nemen.

Op naar 200 leden MKB Montferland, twee jaar geleden opgericht, had begin vorig jaar 128 leden. Inmiddels zijn dat 175. Voorzitter Edwin Sap zei tijdens de nieuwjaarsreceptie dat zijn vereniging er naar streeft deze zomer tweehonderd leden te hebben. Maar groei is volgens Sap niet het enige doel van MKB Montferland. „We willen een platform zijn om te netwerken. Daar-

Hunten in de oliebollen De Huntenkring, businessclub van het Huntenpopfestival in Ulft, houdt tegenwoordig geen nieuwjaarsreceptie, maar een oudejaarsreceptie. Die werd zondag 30 december opnieuw gehouden in de Didamse markthal. Bakker Paul Berntsen, die de markthal twee dagen afhuurde om oliebollen te verkopen, was trots op het feit dat de hal ook deze zondagmorgen volop met gasten was gevuld. Samen met zijn zus Ellen, van Ellen’s restaurant in Zelhem, verzorgde Paul de catering: volop oliebollen en een gevarieerd broodjesbuffet.

Roel Wieggers (l.) volgde Harm Sikkes op als vennoot bij BonsenReuling.

Faillissementen Vernietiging faillissement na verzet V.O.F. Sportcafe “De Tinnegieter” te Beuningen. Faillissement uitgesproken T.M.S. Zwembaden bv te Silvolde, curator mr. A. Wiltink, Doetinchem. F. Sünnetci te Silvolde v/h hodn SK Koeriersbedrijf, curator mr. L.A. Hauwert, Doetinchem. Ekbol Beheer bv te Brummen, curator mr. E. Gürcan, Zutphen. Mippies & Flinn bv te Arnhem, curator mr. A.E. Mulder, Arnhem. BV BPA Hes-West te Arnhem, curator mr A van der Schee, Utrecht. W.V.O. (Werving Voor-Selectie en Opleiding) bv te Tiel, curator mr. R.C. Faase, Tiel. SBH Architecten & Adviseurs bv te Arnhem, hodn SBH Architecten + Adviseurs; SBH Architecten; SBH Adivseurs; SBH Holding bv te Arnhem, curator mr. S.J.B. Drijber, Velp.

R. Ghoumid te Arnhem hodn To Fast Koerier, curator mr. R.J. Borghans, Arnhem. A. Scheepbouwer te Arnhem v/h hodn Grand Café Riant Bruggelerweg, curator mr. H.J.D. ter Waarbeek, Velp. F. Haghighi Manesh te Westervoort, hodn Patomat, curator mr. A.E. Mulder, Arnhem. J.A. Fraanje hodn Bouwbedrijf Fraanje te Wageningen, curator mr. W.R.H. Jager, Ede. H & F Technics bv te Lichtenvoorde, curator mr. M. Timmer, Doetinchem. Henar Industrial Products bv te De Heurne, curator mr. E.H. Steentjes, Lichtenvoorde. Stichting Stimio te Tiel, curator mr. C.J. Diks, Nijmegen. Meess bv te Nijmegen, curator mr. T. van der Meeren, Nijmegen. Prodak bv te Arnhem, curator mr. H.A. Wiggers, Velp. AOD bv te Beesd, curator mr. P.J.F.M. de Kerf, Nijmegen.

Telened Oost Nederland bv te Arnhem, hodn Salomé Telecom, curator mr. J.M. van Rongen, Heerenveen. N. van Dolderen te Lienden hodn Installatiebedrijf Van Dolderen, curator mr. G.W.M. Janssen, Zaltbommel. G.B. Montferland Holding bv te Didam, curator mr. J.A.M. Egberink, Doetinchem. J.L.T. Veugelers te Nijmegen hodn J.T.L. Veugelers H.O.D.N. Basic & More, curator mr. T. van der Meeren, Nijmegen. Novium Keuken & Bad bv te Nijmegen, curator mr. R.F. Feenstra, Arnhem. Schildersbedrijf Weduwe Burghouts en Zoon bv te Malden, curator mr. B.M. König, Nijmegen. W.K. Peters te Nijmegen, hodn Kinesis Exploitatie & Verkoop; Gezondheidscentrum Kinesis; curator mr. E.A.S. Jansen, Nijmegen. B.G. Aalders te Ulft hodn B.A.S. Logistieke Service, curator mr. V.L.M. Verweijen, Doetinchem. Bellevue Tiel bv te Tiel, curator mr. J.J.J.A.M. van Emstede, Tiel. H. El Jafoufi te Velp hodn Bens-

info@bocopleidingscentrum.nl

Mart Smeets: Willen

ZOOST en publiciteit

Veel leden van MKB Montferland waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie bij Jan&Jan in Didam. Niet in de laatste plaats omdat Mart Smeets gastspreker was. De bekendste sportcommentator van de televisie doorspekte zijn verhaal met anekdotes uit zijn loopbaan als sportverslaggever. Hij trok een parallel tussen topsporters en topondernemers. „Alleen kúnnen is niet genoeg. Je moet het willen en daar heel diep voor durven gaan.”

Diezelfde donderdag 24 januari houdt ZOOST, platform voor zelfstandige ondernemers in Oost-Nederland, een bijeenkomst bij uitgeverij Wevers in Vorden; aanvang 19.30 uur. Thema is public relations, free publicity en teksten maken. De presentatie wordt gegeven door Jessica Schutten van Tekstbureau Jes (www.tekstbureaujes.nl). Aanmelden kan tot 17 januari bij: inge@zoost.nl

Rennen door sparrenbos

Marktonderzoekbureau WPG Research uit Doetinchem heeft de dienstverlening per 1 januari 2013 uitgebreid met een nieuw product: UpGrade. WPG Research wil hiermee (middel)grote bedrijven de mogelijkheid bieden een stagiair vanuit externe expertise te steunen bij het uitvoeren van een marktonderzoek. Organisaties nemen op grote schaal stagiairs aan voor onderzoek en het opstellen van strategische plannen. WPG stelt dat een gedegen ondersteuning vaak ontbreekt. UpGrade moet die leemte volgens directeur Harm Wevers opvullen.

Hij refereerde aan de Zweedse schaatser Tommy Gustafson. Die haalde steeds net de top niet. Totdat hij zichzelf enorm ging afbeulen door een kilometer lang door dichte sparrenbossen te rennen. „Hij gaf zelfs bloed op, maar werd tijdens de Spelen van 1988 in Calgary wel Olympisch kampioen op de tien kilometer. Hij lag vier seconden achter op Leo Visser. Toen ging hij de finish zien als het einde van dat sparrenbos en knokte hij zich naar de eindzege met één seconde verschil.”

Tweede Huntenbeurs De eindejaarsreceptie werd opgeluisterd door het Ettens Mannenkoor, dat in 2013 honderd jaar bestaat. Er verscheen al een jubileumboek en op 6 juli van dit jaar wordt in de Ulftse ten-

naast willen we de gunfactor onder leden bevorderen. We moeten met elkaar zaken doen. Dat betaalt zichzelf terug.”

Bij B.O.C. opleidingscentrum in Zelhem wordt op 24 januari een symposium gehouden over het thema ‘Agressie op de werkvloer.’ Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een actueel onderwerp. Werknemers lopen kans op intimidatie en agressie. De ARBO heeft de regels voor welzijn, gezondheid en veiligheid aangescherpt. Bedrijven kunnen bij B.O.C. vanaf 12.30 informatie krijgen over hoe ze kunnen handelen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar:

Roel Wieggers vennoot

ons, curator mr. H.A. Wiggers, Velp. Het Berkje bv te Bennekom hodn K.B.P. ‘Het Berkje’, curator mr. A.J. Stokkers, Ede. Gelderse Linnen Service bv te Doetinchem, hodn Gelderse Linnen Service (GLS); Rentlin; Textielreiniging Liewes, curator mr. G.W. Wullink, Doetinchem. Geja Doetinchem bv te Doetinchem, curator mr. G.W. Wullink, Doetinchem. Reflex Back To Work bv te Doetinchem, curator mr. M. Meffert, Doetinchem. Arcfeld bv hodn Tegema Group te Arnhem, curator mr. J.E. Stadig, ’s-Hertogenbosch. J.W.T. Venus te Ulft v/h hodn vof Veja Montage. M&H Coerman Technische Installaties bv te Terborg hodn Installatie Techniek Achterhoek, curator mr. B.H.M. Harbers, Doetinchem. Fire Fighting Training Centre bv te Gennep, curator mr. J.A. Bloo, Venlo. Mincubator bv te Nijmegen hodn Wining & Dining à la Carte; 28 STEPS, curator mr. E.A.S. Jansen.

WPG breidt uit

www.wpgresearch.nl

AGENDA VNO-NCW Maandag 28 januari, Wijnfort Lent, aanvang 17.30 uur. Lagerhuisdebat, thema: ‘Onderwijs en bedrijfsleven; verstandshuwelijk of echte liefde?’ Info en aanmelden: www.vno-ncwmidden.nl

Ondernemerscafé In het café van concertgebouw De Vereeniging vindt op vrijdag om de veertien dagen het Ondernemerscafé Nijmegen plaats. Aanvang steeds om 17.00 uur. Vrijdag 1 februari, vrijdag 1 maart, vrijdag 15 maart Info: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Maatschappij Maandag 4 februari, Bijeenkomst nieuwe stijl in het teken van ‘Slimmer organiseren’, waarbij Vincent Wiegel, lector ‘Lean’ aan de HAN, een presentatie houdt.


ZAKEN &

VROUWENZAKEN &

Juwelier de Tijd

Juwelier de Tijd Karena Rothuis-Schutte is al dertig jaar eigenaar van Juwelier de Tijd in Doetinchem. Ze is ooit begonnen in de crisisjaren-tachtig, een periode waarin het vertrouwen van een bank en de consument ver te zoeken was. Maar met het juiste ondernemersbloed en een dosis zelfvertrouwen, ambitie, creativiteit, geduld, hard werken en een goede handelsgeest, heeft Karena gedurende de tijd het hoofd goed boven

naam: Karena Rothuis functie: Eigenaar

Executive Home Rentals Jonkerbosplein 52 6534 AB Nijmegen Telefoon: (024) 8484496 www.ehr.nl

naam: Monique BrandwijkSanders functie: Directeur / eigenaar

Tekstbureau

Executive Home Rentals Nijmegen. Na geruime ervaring in de woningmakelaardij is Monique in 2010 de uitdaging aangegaan om een franchise pilotvestiging van Executive Home Rentals (EHR) op te zetten in Nijmegen. Met de wensen van woningeigenaren als uitgangspunt bemiddelt EHR bij tijdelijke verhuur van huizen en appartementen aan expats, het bedrijfsleven en

Doctor Huber Noodtstraat 26-34 7001 DX Doetinchem Telefoon: (0314) 392066 www.juwelierdetijd.nl

particulieren. EHR biedt professionele dienstverlening om het gehele verhuurtraject soepel te laten verlopen. Het EHR kantoor te Nijmegen is inmiddels uitgegroeid tot een team van enthousiaste medewerkers. Na het succes van de pilot is EHR landelijk vertegenwoordigd in de regio’s: Apeldoorn, Arnhem, Ede, Den Haag, Deventer, Haarlem, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

Twee weten meer dan één!

Wijnveen & Clippit naam: Mary Wijnveen Marja Hengeveld-Hallie functie: Eigenaars

Daarom werken tekstschrijvers Marja Hengeveld en Mary Wijnveen samen. Dit schrijversduo staat garant voor kennis en flexibiliteit in tekst en redactie.

zodanig gepresenteerd dat redacties er verhaal in zien. Via de uitgekiende perslijst benaderen zij de juiste media. Reageer snel, want Marja en Mary geven drie GRATIS persberichten weg.

2013 hebben zij uitgeroepen tot het jaar van het persbericht. Meer media-aandacht voor uw bedrijf! Uw nieuwswaardig onderwerp wordt

Clippit en Tekstbureau Wijnveen schrijven ook nieuwsbrieven, SEO-webteksten, een bedrijfsreportage of artikelen voor een personeelsblad.

Evenwichtig Leven naam: Paula Holtzer Carnotstraat 20 6533 DT Nijmegen Telefoon: 06-81501874 www.evenwichtigleven.nl

water kunnen houden. “Ik heb bereikt waar ik altijd al van droomde: een eigen zaak”, zegt de gedreven onderneemster. Juwelier de Tijd omvat behalve juwelen ook een reparatieatelier, diamantzetter, een omvangrijke collectie trouwringen, een showroom, een taxatiebureau voor juwelen en horloges en inname van goud. “En een opvolger is er ook al”, lacht Karena, “namelijk mijn zoon Joel. Met passie werken wij samen aan een mooie toekomst voor ons bedrijf.”

functie: Eigenaar

Praktijk voor Chinese geneeskunde Evenwichtigleven. Mijn acupunctuurbehandelingen zijn geschikt voor iedereen met lichamelijke en of emotionele klachten zoals rugpijn en migraine. Ook stoppen met roken kan ondersteund worden door acupunctuur. Chinese kruiden zijn herstellend bij o.a. vermoeidheid en eczeem. Soms ontstaan klachten doordat de cliënt de last draagt van de ouders uit het familiesysteem bijv. fibromyalgie, overgewicht. Ik gebruik

Misterstraat 8 7126 CD Bredevoort Tel.: (0543) 515196 www.tekstbureauwijnveen.nl

Misterstraat 8 7126 CD Bredevoort Tel.: 06-53401778 www.clippit.nl

dan het Chinees Sjamanisme. Een uitgebreide intake is voor mij altijd de basis van de behandeling. De praktijk staat voor aandacht en kwaliteit. Mijn specialisaties: huidklachten, onverklaarbare pijnklachten, overgangsklachten, slapeloosheid en depressie. Daarnaast geef ik workshops over voeding, seksualiteit en familiepatronen.

Aankoopmakelaar Attis van der Horst naam: Attis van der Horst functie: Eigenaar

Een huis kopen hoe leuk is dat? Een van de bijzonderste dingen in een mensenleven! Maar hoe zorg je dat alles goed gaat? Hoe zit het met de bouwkundige staat, is die aanbouw wel met vergunning gebouwd, wat kan ik verwachten in deze buurt in de toekomst en natuurlijk: betaal ik niet teveel?

Gewoon! Commandeur naam: Linda Commandeur Koorman 7 7141NP Groenlo Telefoon: 06-53273240 www.gewooncommandeur.nl

FestAmore Weddings naam: Inge Peters Rit functie: Eigenaar

functie: resultaatgericht verbinder

Als gespecialiseerd aankoopmakelaar-taxateur begeleid ik met veel enthousiasme en kennis van zaken mensen die een huis gaan kopen. Ik zorg er voor dat je weet wat je koopt en door mijn ervaring met onderhandelen betaal je gegarandeerd de laagste prijs.

aankoopmakelaardij attis van der horst Van Welderenstraat 108 6511 MT Nijmegen Telefoon: (024) 3243838 www.attisaankoop.nl

Linda verbindt mensen, ideeën en gedachten. Ze helpt anderen hun droom te verwezenlijken. In een persoonlijk gesprek of tijdens een wervelende groepssessie. Met haar enthousiasme en positieve kijk zorgt ze voor beweging en vooruitgang. ‚“Weet wat je wilt, durf te vragen en vertrouw op jezelf en je omgeving. Vaak blijkt het onmogelijke mogelijk.” www.gewooncommandeur.nl

auteur Modern naoberschap: hype of houvast, verkoopprijs €19,95 excl. verzendkosten www.modernnaoberschap.nl

Linda Commandeur | enthousiast, positief en professioneel verbinder

FestAmore Weddings. Als gediplomeerd weddingplanner ben ik gespecialiseerd in het organiseren van bruiloften in Italië, met name Toscane, Lago Maggiore, Lago Orta en Venetië.

Door middel van een zeer uitgebreid netwerk in Nederland en Italië zorg ik altijd voor de juiste leveranciers bij de wensen van het bruidspaar.

In Italië komen alle dromen uit! Romantische bruiloften in eeuwenoude stadhuizen en diners buiten onder de sterrenhemel omringt door kaarsen en lampionnen.

Naast bruiloften in Italië organiseer ik ook bruiloften in Nederland. Van een hele intieme bruiloft in een tuin tot de organisatie van een grote bruiloft met artiesten en veel verschillende locaties, alles is mogelijk!

Groeze 12 6581 TL Malden Telefoon: 06-28788113 www.festamore.nl

Profile for De Gelderlander

DeOndernemer_Achterhoek  

special over ondernemen in de regio Nijmegen

DeOndernemer_Achterhoek  

special over ondernemen in de regio Nijmegen

Advertisement