Page 1

17 november 2012 | 11e jaargang | nr. 8| de Ondernemer is een uitgave van Uitgeversmaatschappij

* de Gelderlander

KvK inside

Nijmegen

Arnhem

Achterhoek

Oscar Kuhl krijgt door gedeputeerde Annemieke Traag de eerste lening in het kander van Gelderland Valoriseert! uitgereikt. foto: Marina Popova

Leningen voor innovaties

Lidewij Edelkoort: MoBa 13 inspireert Arnhem Pagina 3

Thema van dit nummer: fiscale eindejaarstips Pagina 8/9

4

Henk Dekker volgt Charles van Ditshuizen op bij Lindus Pagina 10


De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

2 | nieuws

‘Nog steeds met rug tegen elkaar’ De Rabobanken houden middels eigen onderzoek de economische ontwikkelingen in de gaten. Afgelopen maandag werd het onderzoek ‘De kracht van de regio’ toegelicht in de Vereeniging in Nijmegen. Wat blijkt: Arnhem en Nijmegen staan nog steeds met de rug tegen elkaar. door Paul de Jager

B

anenverlies Arnhem en Nijmegen dreigt door een gebrekkige samenwerking. Als Nijmegen en Arnhem daar niets aan doen dan gaat dat ten koste van de toekomstige economische ontwikkeling van de regio. De stadsregio maakt geen optimaal gebruik van de handelsstromen in het gebied. Bovendien is er geen eenduidig profiel waarmee de regio zich kan verkopen. Dat bleek klip en klaar tijdens de bijeenkomst die de Rabobank maandagavond hield in de Nijmeegse stadsschouwburg. De bank presenteerde er een eigen onderzoek naar de economische conditie van de regio. Enkele honderden vertegenwoordigers van overheden, universiteit en bedrijfsleven toonden belangstelling. „Het is een regio die met de rug naar elkaar staat”, zo vatte Flip Juch, directievoorzitter bij Rabo-

‘Samenwerking is in Stadsregio is gebrekkig’ bank Arnhem en Omstreken de positie van de stadregio in zijn slotwoord samen. Eerder op de avond werd al gesteld dat de regio langs de rivieren die het gebied

Directievoorzitter Annemarie van den Berg heet de aanwezigen welkom. doorsnijden verdeeld wordt. De handelsstromen van Nijmegen richten zich vooral op de stad en op Brabant; de handelsstromen van Arnhem richten zich op de stad en Zuidoost Veluwe. Ook qua woon-werkverkeer tekent zich die tweedeling af. Volgens de onderzoekafdeling van de Rabobank is de Stadsregio Arnhem-Nijmegen ondanks de crisis van de afgelopen jaren een economisch gezond gebied. Maar regio’s als Eindhoven of Zwolle streven de stadsregio wel voorbij. „Samenwerking ligt daaraan ten grondslag. Het was daar crisis, het ging er niet zo best. Misschien

heeft dat die gebieden wel gedwongen tot meer interne samenwerking. In de regio Arnhem-Nijmegen is het redelijk goed gegaan en was er minder urgentie tot samenwerking”, schatte Rabo onderzoekster Cynthia Briesen in. Volgens haar is de uitgangspositie van de regio Arnhem-Nijmegen weliswaar goed, maar liggen er serieuze uitdagingen. „Economisch gezien is er sprake van twee marktgebieden. Als het gebied één geheel wordt dan profiteren ondernemers van de schaalvergroting”, gaf Briesen de ondernemers in de zaal mee. Ook het gemis aan een eenduidig profiel bracht ze na-

foto Eveline van Elk

drukkelijk onder de aandacht. Briesen roerde verder het thema ‘menselijk kapitaal’ aan. Jongeren komen naar de stadsregio, maar na hun studie vertrekt een grote groep van 25 tot 34-jarigen weer. Ten opzichte van andere stadsregio’s zijn er te weinig startende ondernemers. Ook is er gebrek aan starters die doorgroeien naar een onderneming die meer werkgelegenheid biedt. Daar komt nog bij dat in de regio de komende tijd één op de vijf werknemers met pensioen gaat. Cynthia Briesen bond de zaal op het hart om goed te bedenken welke soort werknemers er in de toekomst no-

dig zijn. Human Capital

Briesen: „Het thema ‘Human Capital’ mag hoog op de agenda. Regio’s als Twente en Enschede hebben dat al”. Briesen noemde de Stadsregio een belangrijk kerngebied, gelet op de 736.000 inwoners en 360.000 banen. „Maar hoe werken we samen? Denk ook aan thema’s zoals de leegstand van kantoorgebouwen, de problemen op de woningmarkt, leegstand van winkels. Die vraagstukken lenen zich voor een regionale aanpak”, vond onderzoekster Briesen.

‘Luxe broodje’ typisch Nederlands begrip echter rap tot zo’n 2800 over zeven jaar. Verder hebben verschillende bedrijven belangstelling getoond voor een bedrijventerrein in de Kreis. Een chemiebedrijf zou 20.000 m2 willen hebben; een logistiek bedrijf is op zoek naar een terrein van 25 hectare. Wöbbeking stelde dat, daar waar het bedrijfsleven dus vaker in beide richtingen de grens over gaat, het van belang is om elkaars taal en cultuur te kennen. Hij noemde als voorbeeld een Nijmeegs notariskantoor dat lila als hoofdkleur op de website heeft. „Met die kleur word je in Duitsland niet serieus genomen”, aldus Wöbbeking. En dat Duitsers onder luxe iets heel anders verstaan dan Nederlanders, kan tot

door Thed Maas

N

ederlandse bedrijven doen in toenemende mate pogingen voet aan de grond te krijgen in Duitsland. De reden? „Het consumentenvertrouwen in Nederland heeft een historisch dieptepunt bereikt. Nederlanders zijn gaan sparen en kopen niet meer, met een golf aan faillissementen in vooral de detailhandel tot gevolg. Dat Nederlandse bedrijven uitwijken naar Duitsland waar de crisis beduidend minder hard heeft toegeslagen - merken wij onder meer aan het feit dat we steeds vaker verzoeken binnenkrijgen om websites in het Duits te vertalen.” Frank Wöbbeking van het mediabureau MediaMixx in Kleef hield recent een voordracht tijdens de jaarlijkse ondernemersavond van de gemeente Kranenburg. De burgemeester (Steins) wees er eerst op dat de verhoging van de BTW in Nederland - in Duitsland bleef die op 19 procent ook kansen biedt voor de ondernemers in de Duitse grensregio. Kra-

Frank Wöbbeking met zijn team bezorgde Wagner (Pizza’s) 18.000 ‘likejes’ op Facebook. nenburg wil met attractieve aanbiedingen nog meer consumenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan lokken. Met die Duitse grensregio gaat het in economisch opzicht trouwens bijzonder goed. De

Kreis Kleve heeft inmiddels een record aantal banen: de 80.000 werd ruim gepasseerd. Van de andere kant komen er dit jaar 4300 schoolverlaters op de arbeidsmarkt bij; dat aantal daalt de komende jaren

grote problemen leiden, denk aan de verhuur van luxe appartementen. „In Nederland betekent het woord luxe ‘iets meer dan standaard’. Maar in Duitsland is luxe gewoon absolute top. De term ‘luxebroodjes’ is dan ook een typisch Nederlandse term.” Volgens Wöbbeking is het probleem van de Nederlandse binnensteden - anders dus dan in Duitsland - dat ze uitwisselbaar zijn. „Het straatbeeld wordt gedomineerd door dezelfde winkelketens. Zo beschouwd maakt het niet uit waar je naartoe gaat. Verder laat de kwaliteit van de dienstverlening (advies, bediening) vaak te wensen over. Dat zijn dus punten waarmee Duitse plaatsen scoren.”

VOOR MKB, PARTICULIER EN STRAFRECHT Jansbinnensingel 24-25 • Arnhem • 026 3551280 • info@nvgadvocaten.nl • www.nvgadvocaten.nl


zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

nieuws | 3

MoBa13 inspireert Arnhem gast-curatoren te vragen die hun wortels in Arnhem hebben. Het Arnhemse modemerk The People of the Labyrinths bijvoorbeeld, stelt rond het thema Belief over de invloed van religie op mode een expositie samen in de Waalse kerk.

Ideeënfontein Lidewij Edelkoort inspireert ondernemers in Arnhem voor MoBA 13, de Mode Biënnale Arnhem die in juni en juli 2013 wordt gehouden. Winkeliers, horeca en andere ondernemers reageren enthousiast en haken via Stadsprogramma in op het thema Fetishism in Fashion.

Financieel haalbaar

Als alles financieel en organisatorisch haalbaar is, wat eind december duidelijk moet zijn, krijgt MoBA vijf hoofdexposities en acht kleine exposities. De hoofdexpositie gaat uit dertien kamers bestaan waarin thema’s zoals Het sjamanisme en rituelen, De passie voor haar en huid, De groeiende kracht van craft (ambacht), De invloed van bondage op mode en Het mysterie van maskers en sluiers worden uitgewerkt. De plannen voor interessante, gewaagde en commerciële programmaonderdelen buitelen over elkaar als ideeënfontein Lidewij Edelkoort op woensdag 24 oktober in Hotel Haarhuis vertelt over haar onderzoek naar het fetisjisme in de mode. Van de passie van mensen voor schoenen, veren en kant tot exposities over de mens als dier in Burgers’ Zoo en ‘De Schort, van voren afgeschermd en van achteren open en uitnodigend’ in samenwerking met het Nederlands Openlucht Museum.

door Francien van Zetten

G

efeliciteerd met MoBA 13’’, zegt internationaal trendvoorspeller Lidewij Edelkoort tegen de ruim tweehonderd Arnhemse ondernemers in Hotel Haarhuis aan wie ze haar plannen voor de vijfde Mode Biënnale Arnhem presenteert. „Alle steden vechten om dat ene been: een echte fashion stad te zijn. Arnhem heeft het van nature in huis. We mogen Piet Paris heel dankbaar zijn dat hij het initiatief voor de modebiënnale heeft genomen.’’ Lidewij Edelkoort, de nieuwe artistiek leider van de modebiënnale, windt er geen doekjes om: Arnhem heeft goud in handen met MoBA 13, maar in deze economisch zware tijd zal het moeilijk zijn alle ideeën waar te maken. Belangrijk is dat het mode-evenement door de stad, de bevolking en de ondernemers, wordt gedragen, benadrukt Edelkoort. De vijfde editie van het modefestiI

‘Alle steden vechten om dat been, Arnhem heeft er een’ val wordt daarom weer in de binnenstad gehouden (waar precies is nog niet bekend) en biedt met het thema Fetishism in Fashion tal van mogelijkheden voor ondernemers om op in te haken. De les van de modebiënnale in 2011 is dat

COLOFON de Ondernemer is een uitgave van dagblad De Gelderlander die zich richt op ondernemers, beleidsmakers en beslissers.

Directeur-uitgever Stef Rietbergen Hoofdredacteur Ad van Heiningen (wnd) Eindredacteur Thed Maas 06-53645103 Redactie André Sonneville (Nijmegen) Frank Thooft (Arnhem) Jacob Schreuder (Achterhoek) Accountmanagers Cees van Doornik (Arnhem) 06-55854966 Annemiek Verschoor (Ede) 06-51061855 Foto’s Edwin Stoffer, Mariska Hofman, Jacques Kok, Theo Kock

Ondernemers inhaken

Lidewij Edelkoort: ‘Werken aan feest voor de hele stad.’ de stad te weinig betrokken was bij het evenement, constateert Olga Godschalk, zakelijk directeur van MoBA 13. „Het motto van de eerste modebiënnale in 2005 was: mode is overal en voor iedereen. Dat was een modefeest. Zo’n feest voor de hele stad, daar werken we aan.”

Bijeenkomst: ‘Laat je niet overvallen’ Op 11 december vindt in de Burgerzaal van het Arnhemse stadhuis de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’ plaats. Op deze interactieve voorlichtingsbijeenkomst wordt aan winkeliers en hun medewerkers duidelijk gemaakt hoe zij het risico op een overval, geweld of agressie kunnen verkleinen. Winkelcriminaliteit kost de Nederlandse detailhandel jaarlijks 1 miljard euro. Diefstal door klanten veroorzaakte de meeste schade, een goede aanpak van winkeldieven is daarom van groot belang. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel dat ruim 30% van de winkels te maken heeft met agressieve klanten. Het is daarom belangrijk dat u weet hoe agressie te voorkomen en wat u kunt doen als u ermee te maken krijgt. Aanmelden kan via www.laatjenietovervallen.nl.

De afdeling Fashion Design van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten bestaat volgend jaar zestig jaar. Gast-curatoren

Voor Lidewij Edelkoort, zelf opgeleid aan ArtEZ, is dat aanleiding om voor MoBA 13 uitsluitend

Via het Stadsprogramma kunnen ondernemers en particulieren inhaken op MoBA 13. „Er is volop ruimte voor activiteiten van ondernemers. Zo gaan we zeker iets doen met beroepsgroepen die schorten dragen, zoals slagers, bakkers en mensen in de horeca’’, benadrukt Gerard van Veen. Hij is als stadsintendant verbonden aan MoBA 13 en verzamelt en coördineert de initiatieven van ondernemers en anderen. „We willen Arnhem presenteren als creatieve, ondernemende en gastvrije stad.’’ www.arnhemmodebiennale.com

Haalt de Flex BV alle weerstand weg? Dirkzwager zorgt dat u het weet. De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de BV aanzienlijk flexibeler zal maken. Per 1 oktober treedt deze nieuwe wetgeving in werking. Dit houdt onder andere in dat de statuten van uw BV veel beter kunnen aansluiten bij uw specifieke wensen dan voorheen. Weten hoe flexibel die nieuwe Flex BV is? Ga naar www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl of volg ons via @dz_onderneming.

Door Stef Rietbergen

Terzake

Creativiteit

O

nlangs bezocht ik Genk, de stad die zwaar getroffen is vanwege de eind oktober aangekondigde sluiting van de Ford vestiging, waar meer dan 4.000 mensen werkzaam zijn. Ik was daar als lid van de congrescommissie die het Nederlands/Vlaams Nieuwsmedia Congres voorbereidt dat volgend jaar op 14 en 15 juni in Genk plaatsvindt. Uiteraard kwam de voorziene sluiting van de fabriek in de diverse gesprekken herhaaldelijk ter tafel als een drama voor de stad, de bedrijven en de inwoners. Toch keerde ik aan het eind van de dag met een optimistisch gevoel huiswaarts. Dat kwam door het bezoek aan de plek waar volgend jaar ons congres gaat plaatsvinden. Een oude steenkolenmijn die in 1988 haar deuren sloot, maar sinds 2005 als multifunctioneel ontwikkelingsproject onder de naam C-mine door het leven gaat. Op het hoogtepunt werkten hier meer dan 6.000 mensen. Ik dacht dat de C in C-mine voor coal stond, maar dat bleek niet zo te zijn. Die C staat voor creativiteit en ik heb met mijn eigen ogen gezien dat de Genkenaren hier een mooie mix aan creatief ondernemerschap hebben gerealiseerd. Dit prachtig gerestaureerde cultureel erfgoed bevat een bioscoop, de Media & Design Academie, een cultuurcentrum, horecagelegenheden, congresruimten en sinds mei 2012 ook een toeristische attractie: de C-mine expeditie. Een uniek belevingsparcours in de ondergrondse luchtgangen van de mijn, met als hoogtepunt de beklimming van de 60 meter hoge schachtbok. Bezoek de website c-mine.be en u zult net zo enthousiast worden als ik. Afgelopen zondag liepen 20.000 mensen mee in de Mars voor de Toekomst, georganiseerd als steunbetuiging voor de werknemers van Ford Genk met als eindpunt het plein vóór C-mine. Ik wens de Genkenaren toe dat dat het startpunt mag zijn voor veel nieuwe creativiteit om aan die toekomst te bouwen. En met dat congres komt het zeker goed, dat beloof ik u. Het zou me niets verbazen als het thema wordt: ‘Creativiteit in de Media’.

Stef Rietbergen, Uitgever De G e l d e r l a n d e r s.rietbergen@gelderlander.nl twitter: @riethills


De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

4 | nieuws

HyET zet in met Powerfoil Het Arnhemse HyET heeft de zonnecelfolie van Helianthos een herstart gegeven en bouwt aan een wereldwijde fabricage van de zonnecelfolie in licentie. Tevens ontwikkelt HyET krachtige compressoren voor waterstof aangedreven elektrische auto’s. door Frank Thooft

S

tel je een glazen facade van een nieuw gebouw voor, waarbij de gehele gevel uit zonnecellen bestaat. Een heel gebouw als zonnecel. Zou dat niet een geweldige energieopwekker zijn?’’ Frans Mulder, de CEO van HyET (Hydrogen Efficiency Technologies) in Arnhem, ziet zo’n voorbeeld van ‘building integrated photovoltaics’ al voor zich. Een andere mogelijkheid is de zonnecelfolie verwerkt in de bitumen dakbedekking; een derde mogelijkheid is goedkope golfplaten voor derde wereldlanden, bedekt met zonnecelfolie. „Je kunt onze folie gemakkelijk op gevels of daken lijmen. Wij kunnen dat met onze zonnecelfolie bedekken omdat dat lichtgewicht én onbreekbaar is. We zijn na de herstart van Helianthos en de aankoop van de fabriek door Rombout Swanborn een 180 graden anders gaan denken. De zonnecelfolie is niet zozeer flexibel, zoals de onderscheidende waarde eerst werd benoemd, maar vooral licht en sterk. Dat betekent dat er andere toepassingen zijn dan alleen op daken.’’ Hij hanteert als nieuwe slogan dan ook ‘Powerfoil for roofs that regular models can’t reach’ (energiefolie voor daken waar andere folies niet bij kunnen - waarbij de overdrachtelijke betekenis een knipoog is naar de eigen kracht). De markt voor de opwekking van energie via zonnecellen was in feite flink verstoord door de Chinese fabrikanten, die met hun prijsdumping het aanvankelijk hoopvolle zonnecelfolie van Helianthos de nek heb-

De compressor van HyET, met vlnr Sander ten Hoopen, Peter Bouwman en Frans Mulder. foto Jacques Kok

ben omgedraaid. Nu zijn de kansen echter gekeerd, weet Mulder. Hij is net een paar maanden aan de gang bij HyET, dat al eerder door de energie-magnaat Swanborn in de stijgers was gezet. Als troubleshooter voor Heineken en Unilever, onder meer in het buitenland, weet Mulder precies hoe hij dit soort lastige varkentjes moet wassen. Hij is ten tijde van het interview net terug van de internationale energiebeurs in Frankfurt. Hij kreeg vanuit tal van Europese landen belangstelling voor zijn zonnecelfolie. De ‘andere’ benadering slaat aan, merkt hij. Samen met Swanborn heeft hij gesprekken gevoerd met vier geïnteresseerde investeerders. Er zijn nu concrete plannen voor fabrieken, waar in licentie zonnecelfolie geproduceerd

gaat worden, in Maleisië, Polen, Turkijke en Dubai. De verdiensten worden teruggevoerd naar Arnhem, waar fors in productontwikkeling en innovatie zal worden geïnvesteerd. Hij rekent het even voor: „We komen met deze nieuwe aanpak op een kostprijs van veertig cent per wattpiek (de vermogenseenheid bij zonnecellen, red.) uit, terwijl de Chinese zonnecellen gemiddeld zestig cent kosten.’’ De rekensom valt overigens nog meer in het voordeel van het Arnhemse Powerfoil uit omdat het lichte gewicht en de onbreekbaarheid de assemblage aanzienlijk vergemakkelijken. „Een loodgieter moet toch al het dak op, of hij dat nu doet met een conventionele rol dakbedekking of een rol die voorzien is van onze folie, dat maakt

niet of nauwelijks iets uit voor zijn werk en zijn kosten. Maar je creëert wel meteen een geweldige meerwaarde voor de dakbedekking. Je kunt er immers je eigen stroom mee opwekken.’’ Daarbij wijst Mulder ook nog op het productieproces van de folie, dat vele malen eenvoudiger is dan dat van de ‘klassieke’ zonnepanelen. Een noviteit van geheel andere orde, maar eveneens onder aanvoering van Swanborn, is het waterstof elektrisch rijden. HyET heeft in opdracht van een bekende autofabrikant een compressor ontwikkeld waarbij tot 1000 bar druk kan worden opgebouwd. Geen enkel ander bedrijf op de wereld is daar tot nog toe in geslaagd. „Hiermee kan al in 2015 een elektrische auto (de ‘concept car’)

door middel van waterstof worden aangedreven’’, vertelt Mulder enthousiast. „De waterstoftank is er al, het maken van waterstof heeft het Arnhemse HyGear al geregeld, en de brandstofcellen bestaan ook al, bijvoorbeeld van het eveneens Arnhemse NedStack.’’ Hij voorziet een stad van de toekomst waarbij de daken van zonnecelfolie zijn voorzien, de huishoudens via de compressoren en accus de opgewekte stroom of waterstof kunnen opslaan en later gebruiken, dan wel aan de (brandstofcel-)elektrische auto’s kunnen geven. Met deze decentrale energieopwekking kan een antwoord gegeven worden op de slinkende olievoorraden en de traditionele wijzen van energieopwekking, stelt Mulder.

3,1 miljoen voor leningen voor innovaties Vervolg van voorpagina

M

aandag 12 november reikte de Provincie de eerste lening in het kader van het project Gelderland Valoriseert! uit. Gedeputeerde Annemieke Traag overhandigde Oscar Kuhl van het bedrijf Novacon in Duiven een cheque van 10.000 euro. Gelderland Valoriseert! heeft als doel om het innovatieve vermogen van de regio te versterken. Dat wordt gerealiseerd door diverse faciliteiten te bieden aan ondernemers, studenten, onderzoekers en anderen met een innovatief idee. De focus is gericht op de sectoren creatieve industrie, energie, en chemie. In totaal is er 3,1 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten. Kuhl vertelde hoe hij samen met zijn collega Jan Ormel, onder de werktitel Termodin, een proefmachine had ontwikkeld die plastic restafval terug kon zetten in olie. Als grondstof gebruiken ze

plastic van de gemeente Doetinchem en van Reworks Benelux, een ander bedrijf van Kuhl. De stichting kiEMT had het proces van de proefmachine begeleid. Naar zijn mening loopt Gelderland veruit voor in Nederland door het aanbieden van leningen zoals in het project Gelderland Valoriseert!. Tijdens de avond op het Provinciehuis werden er twee kringgesprekken gevoerd met de circa twintig aanwezige innovatieve ondernemers, waarin zowel gedeputeerde Traag als haar collega Jan Jacob van Dijk actief participeerden. Zij riepen op tot samenwerking en kennisuitwisseling; een behoefte die ook bij de deelnemers aanwezig was, zo bleek uit de reacties van de deelnemers. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van onder meer de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN), IkStartSmart, MKB Winstpunt, het Centrum voor Ondernemerschap, ArtEZ, en kiEMT,

Health Valley en Gelderland voor Innovaties. Diverse aanwezigen pleitten voor samenwerking of in ieder geval een ‘prikbord’, om van elkaars ideeën en expertise op de hoogte gehouden te kunnen worden. Directeur Bart Huydts van ArtEZ vertelde vervolgens dat hij al een dergelijk initiatief op poten aan het zetten is. Ook werd er een lans gebroken om niet alleen innovatieve starters te ondersteunen, maar ook innovatieve ondernemers die al enkele jaren bezig waren. Traag en Van Dijk waren blij met deze geluiden, lieten zij weten. Er was ook kritiek te horen: lang niet alle organisaties die zich met het begeleiden en (financieel) ondersteunen van innovatieve bedrijven bezighouden, zitten op één lijn. Op het gebied van financiën wil er daarom wel eens een gat vallen. Zie ook de filmpjes op YouTube (http://youtu.be/CgrbMEn3sq0) en www.gelderland.nl.

Het kringgesprek tijdens de Gelderland Valoriseert!-avond. foto Marina Popova

BEDRIJFSJURIDISCH ADVIES VOOR MKB

Jansbinnensingel 24-25 • Arnhem • 026 3551280 • info@nvgadvocaten.nl • www.nvgadvocaten.nl


zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

de stoel | 5

Door Ronald Migo

Terzijde

Kont in de wind

E

Joost van Loon met de beroemde schoolmeubelen die Presikhaaf Bedrijven sinds jaar en dag maakt, en nog steeds verder ontwikkelt.

foto Jacques Kok

Zoekt meer samenwerking Met het uitgangspunt dat het niet Presikhaaf Bedrijven, maar ‘Plak geen sticker op mensen’ Presikhaaf & Bedrijven is, wordt een intensieve en duurzame sa䢇 Naam: Joost van Loon 䢇 Budget: 100 miljoen euro menwerking met het regionale 䢇 Functie: algemeen directeur 䢇 Branche: 100.000 mensen met een beperking bedrijfsleven nagestreefd. Bedrijfs- 䢇 Bedrijf: Presikhaaf Bedrijven 䢇 Aantal vergelijkbare organisaties in onderdelen van Presikhaaf Bedrij- 䢇 Medewerkers: 3000 Nederland: 100 ven worden hierbij overgedragen 䢇 Werkt voor: 11 regionale gemeen䢇 Interview: Frank Thooft ten aan externe partners. Het is een van de maatregelen van de vorig jaar aangetreden algemeen direcwat men ‘regulier’ werk noemt. U bent dus een missie gestart. teur Joost van Loon.

Wat is de aanleiding hiervan? Presikhaaf Bedrijven moest het vorig jaar met rode cijfers afsluiten, en we voorzagen ook voor dit jaar onder de streep te moeten blijven. Hoe bent u hier terecht gekomen? Ik heb op de functie gesolliciteerd, zo eenvoudig is dat. Maar er is meer. In de afgelopen jaren heb ik zelf bedrijven gehad die gericht waren op dienstverlening met technologische managerial oplossingen in verschillende internationale en culturele omgevingen. Verandering en verbetering; snoeien, groeien en bloeien was hierbij de rode draad. Daarbij komt dat ik altijd al een sterke maatschappelijke betrokkenheid heb gevoeld, die ik via Presikhaaf Bedrijven ook tot uiting kan brengen. Is het niet tegenstrijdig, om aan de ene kant met een sociale doelstelling te werken, en aan de andere kant midden in het bedrijfsleven willen staan? Nee, want dat kun je zodanig organiseren dat het een het gevolg is van het ander. Ik bedoel daarmee dat we inderdaad die plek willen zijn voor mensen die op de een of andere manier moeite hebben met

Mensen die op ons zijn aangewezen door een fysieke, verstandelijke of psychische beperking, na een ongeluk, na een hersenbloeding, er zijn tal van oorzaken denkbaar. Het kan u of mij ook overkomen en die mensen hebben we ook hier. Onze doelstelling is om een vangnet te zijn voor die mensen maar tegelijkertijd een opstap naar werk bij reguliere werkgevers.

Wat deed Presikhaaf voorheen? Wat we voorheen deden was een compleet bedrijfsonderdeel optuigen dat die mensen de gelegenheid verschafte om op hun manier toch te kunnen werken. Denk aan groenvoorziening, denk aan de fabricage van schoolmeubelen, schoonmaakwerk, enzovoorts. Wat we daarbij al schoorvoetend deden, was de mensen die daar werkten, te detacheren bij het bedrijfsleven zodat ze de overstap naar regulier werk gemakkelijker konden maken. Wat wordt er nu anders? Waar we nu stevig op inzetten, is dat we veel meer mensen op die manier aan zo regulier mogelijk werk willen helpen. We hebben 3000 mensen op de loonlijst. Daarvan hebben we vorig jaar al 400 naar werk in het bedrijfsleven begeleid. Dit jaar komen we op meer dan 800 uit, en we streven er naar dat het volgend jaar naar 1350 gaat. Onder andere doordat we de bedrijfsonderdelen die we hebben, gaan overdragen aan externe bedrijven. Daarom zoeken we ook samenwerking met het bedrijfsleven.

Loopt u daarbij tegen vooroordelen of misvattingen aan? Ja en nee. Het klopt dat er nog veel onbekendheid is over wat onze mensen kunnen. Want dat is meer dan men vaak denkt! Vorig jaar, toen ik net was aangetreden, hebben we bijvoorbeeld een buurt-barbecue georganiseerd voor alle driehonderd bedrijven op dit bedrijventerrein. Wat ik toen in de wandelgangen wel hoorde, was dat men nauwelijks wist wat Presikhaaf Bedrijven doet. Ook al waren we bij wijze van spreken de buurman. Of dat we maar liefst 3000 mensen op de loonlijst hebben. Dat heeft me wel aan het denken gezet, ja. En daarnaast is er inderdaad nog steeds onbekendheid bij mensen over wat onze mensen doen, wat ze kunnen. En daardoor plakt men soms onwillekeurig een sticker op onze mensen - onterecht! Is er ook een keerzijde? Ja, want aan de andere kant merk ik ook dat steeds meer mensen wél weten wat een sociale werkvoorziening doet. En merk ik dat mensen steeds meer bereid zijn om toch samen te gaan werken, om samen naar oplossingen te zoeken. Mensen weten ook steeds beter wat er voor producten uit onze handen rollen - denk aan de groepsdetachering van ruim 40 mensen bij Gazelle in Dieren, denk aan de schoolmeubelen, denk aan schoonmaakdiensten, denk aan de assemblagewerkzaamheden die we nu voor Axa sloten doen - in plaats van die in het Verre Oosten te laten plaats-

vinden, denk aan de recente samenwerking met de Binnenstadsservice met ZZZoof, enzovoorts. Die lijst is lang. En kan ook nog langer worden, als we nog meer samenwerking met het bedrijfsleven krijgen. Want voor het bedrijfsleven zitten er ook voordelen aan. Welke voordelen denkt u aan? Het bedrijfsleven kampt nu al met een tekort aan personeel. En dat wordt alleen maar erger, want we vergrijzen als samenleving, en er komen steeds minder jongeren. Je kunt het werk echter anders indelen, waardoor je onze mensen effectief kunt inzetten. Je praat over een potentieel van arbeidskracht dat door zijn onbekendheid helaas soms nog onbemind is. Want het kan ook anders. Kunt u voorbeelden noemen? Ja, neem het project in ziekenhuis Slotervaart. Doordat men een deel van de administratieve taak van het verplegend personeel afnam en onderbracht bij Wajongers (jong-gehandicapten), kreeg de verpleging meer tijd voor de patiënten, én konden ze de verblijftijd per patiënt zelfs nog meer terugbrengen. Er was sprake van een hefboomeffect: elke partij had er baat bij. Patiënt, verpleging, Wajonger, ziekenhuis, uitkeringsinstantie. En dat kun je natuurlijk op veel meer vlakken zo organiseren, ook in het commerciële bedrijfsleven. Daarover praten wij met ondernemers. Omdat we de samenwerking in een win-win situatie willen vormgeven. Zijn er nog meer mogelijkheden? Jazeker! Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een leegstaand kantoorpand huren om daar een werkproces inrichten en mensen met autisme aan werk helpen. In een veilige en overzichtelijke omgeving, waar ze kunnen excelleren in waar ze wél goed in zijn: concentratie en nauwgezetheid. Want dat is iets wat als onze lijfspreuk geldt: kijk naar wat mensen wél kunnen.

en tijdje geleden reed ik door een fraai maar grijs coulissenlandschap: het was zwaar weer. Zoals zo vaak stonden de koeien in het weiland gegroepeerd met de kont in de wind. Dat beeld doemde bij me op toen ik laatst ergens iets moest roepen over het topsectorenbeleid. Gemeenten, provincies en stadsregio’s doen er alles aan om zich te profileren als hét centrum van life sciences, health, food of logistics om maar eens een paar ‘Engelse’ dwarsstraten te noemen. Want we opereren natuurlijk wel in een mondiale economie. Vandaar dat clusters, science parks, brainen mainports en allerlei soorten valleys daarvan de brandpunten zijn. Kennisclustering en innovatiekracht concentreren zich vaak rond enkele vlaggenschepen van het grootbedrijf. Philips (nog altijd) en ASML vormen de kern van Brainport Eindhoven en NXP speelt die rol voor de Novio Tech Campus in Nijmegen zoals die nu in de steigers staat. Deze bedrijven fungeren als trekker en zijn beeldbepalend als het gaat om de economische identiteit van de regio. Maar laten we niet vergeten dat het omringende midden- en kleinbedrijf daaromheen dat evenzeer is. Tussen de 55 en de 60% van de toegevoegde waarde wordt in Nederland door het mkb gegenereerd. Grote ondernemingen floreren bij kleinere, gespecialiseerde bedrijven aan wie ze bedrijfsprocessen kunnen uitbesteden. Overheden op alle niveaus doen er dan ook goed aan om in te zetten op een goed ondernemingsklimaat. Behouden en versterken wat je hebt aan verwevenheid en dwarsverbanden, is gezien het huidige tijdsgewricht van levensbelang. Dat kan alleen in eendrachtige samenwerking. Die koeien staan niet alleen de hele dag door belangeloos Fristi en Yogho!Yogho! voor ons te maken, zoals Brigitte Kaandorp het ooit bezong, maar leren ons ook dat die kont in de wind een heel goed idee is. Daardoor wijzen de neuzen immers dezelfde kant op: dé manier om economisch zwaar weer te trotseren. Voelt u wel?

Ronald Migo, algemeen directeur KvK Centraal Gelderland Reageren? Stuur een mail naar communicatie-gelderland@kvk.nl


KvK NIEUWS NIEUWS 24 november: themadag over wetten en regels 2013 nadert snel. De komst van een nieuw jaar betekent traditioneel ook dat er nogal wat gaat veranderen op fiscaal en juridisch gebied. Nu er ook nog een nieuw kabinet is aangetreden met een forse hervormingsagenda, wilt u als ondernemer natuurlijk helemaal weten wat dat allemaal gaat betekenen voor uw bedrijf. Daarom praat de Kamer van Koophandel u uitgebreid bij op zaterdag 24 november tijdens de themadag over wetten en regels. Er vinden zes presentaties plaats over evenzoveel hete hangijzers. Zo gaan we in op conflicten met de gemeente of de provincie over vergunningen en besluiten die uw bedrijfsvoering raken. Daarnaast wordt het intellectueel eigendom in een notendop geschetst met aandacht voor onder meer het auteursrecht, octrooien, het merkenrecht en handelsnamen. Huur en verhuur komen eveneens aan bod. Daarbij worden het energielabel, faillissement van de verhuurder, de wetswijziging voor incassokosten en de opzeggingsbescherming bij renovatie behandeld. Op het gebied van e-commerce worden de regels voor het afsluiten van contracten via internet aangescherpt. Wat dat inhoudt, wordt eveneens behandeld. De flexibilisering van het bv-recht wordt nog eens uit de doeken gedaan en ook de fiscale eindejaarstips, in combinatie met het Belastingplan 2013, ontbreken natuurlijk niet. De presentaties worden verzorgd door gerenommeerde advocaten- en accountantskantoren uit Centraal Gelderland. Verder is er een informatiemarkt waar juristen, accountants en andere specialisten klaar staan om uw vragen te beantwoorden. Kortom, door uw bezoek aan deze themadag bent u in één keer juridisch up-to-date. De themadag over wetten en regels vindt op 24 november plaats van 9.30 tot 15.00 uur in het gebouw van KvK Centraal Gelderland aan de Kronenburgsingel 525 in Arnhem. De toegang is gratis. Aanmelden kan via www.kvk.nl/wettengelderland.

KvK-SHOP

Notarisspreekuur Zijn de statuten van uw bv nog up to date? Moet u wel of niet onder huwelijkse voorwaarden trouwen? Hoe zit het met de koop, verkoop of uitgifte van aandelen? Wie met dergelijke vragen zit, kan voortaan terecht op het gratis toegankelijke Notarisspreekuur bij KvK Centraal Gelderland. Het spreekuur wordt twee maal per maand op de vrijdagmiddag verzorgd door notarissen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het is vooral bedoeld voor gevestigde ondernemers die te maken krijgen met groei, opvolging of beëindiging van hun bedrijf en die daar prangende vragen over hebben. En als u vragen heeft over het nieuwe bv-recht, kunt u daar ook over praten. Het is echter niet de bedoeling om tijdens het spreekuur notariële stukken op te stellen of voor te bereiden. Wilt u een afspraak maken? Kijk dan op www.kvk.nl/notarissengelderland. Seminar Bedrijfsovername Wie wil ondernemen, kan natuurlijk een eigen bedrijf opbouwen uit het niets. Een andere manier om te beginnen, is de overname van een bestaande onderneming.

Volg ons er: op Twitt ntraalGld e C _ K v K @

Meer vrijheid in het nieuwe bv-recht Op 1 oktober trad het nieuwe bv-recht in werking. All Clean Energy was één van de eerste bedrijven die er gebruik van maakten. “De flex-bv kan vooral in de toekomst voor ons van belang zijn. Als onze kinderen straks mee willen doen, kun je de structuur van de bv veel makkelijker aanpassen”, zegt directeur Marc Buijs. All Clean Energy in Nijmegen levert en installeert zonnepanelen bij zowel particulieren als bedrijven. Was de flex-bv een bewuste keuze? “Eerlijk gezegd niet, de notaris wees ons erop”, aldus Marc Buijs. “Toen we klaar waren voor de start, was het 1 oktober en stapten we als een van de eersten met een flex-bv bij de notaris de deur uit. Daardoor kregen we een hoop publiciteit: we stonden in tal van bladen en kranten, waaronder De Telegraaf. Dat leverde meteen al een offerteaanvraag op.” Kapitaalseis In het nieuwe bv-recht behoort het verplichte startkapitaal van 18.000 euro tot het verleden. “Dat was ooit bedacht om crediteuren te beschermen”, zegt Mario van der Toorn, jurist bij KvK Centraal Gelderland. “Die zouden er dan vanuit kunnen gaan dat de rekening keurig betaald kan worden. Maar in de praktijk kon een ondernemer dat geld één dag na het passeren van de notariële oprichtingsakte gebruiken om er handel mee te drijven. Dan was de financiële buffer alweer verdwenen.” Voor Marc Buijs was het verdwijnen van de kapitaalseis ook niet de hoofdreden om een flex-bv op te richten. “Belangrijker voor ons is dat je meer vrijheid hebt om de bv naar eigen inzicht in te richten. Ik doe dit met twee neven, we zijn ieder voor een derde deel aandeelhouder, zij vanuit vastgoed- en moederbedrijf ACE Holland. Mijn ene neef heeft net een dochtertje gekregen, ik heb een zoontje van tien maanden… Als onze kinderen straks ook in de bv willen stappen, heb je meer

Marc Buijs: “Je hebt meer ruimte op het op maat te regelen.” (Foto: Foto Focus - Jack Tillmanns)

ruimte om het op maat te regelen, bijvoorbeeld via winstrechtloze of stemrechtloze aandelen.” Statuten wijzigen? De komst van het nieuwe bv-recht betekent niet dat elke bv nu zijn statuten moet wijzigen, zeker niet als die prima functioneert. Toch kan het volgens Mario van der Toorn geen kwaad eens goed naar de statuten te kijken. “Misschien valt er best iets te verbeteren. Zo kun je de bv minder besloten maken door blokkeringsregelingen te schrappen. Die stonden verplicht in de statuten en houden in dat een aandeelhouder zijn aandelen niet zonder aanbieding aan - of goedkeuring van - medeaandeelhouders mag verkopen. Verder heeft elke bv een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Voor het bijeenroepen van de AVA wordt de wettelijke termijn verkort van vijftien naar acht dagen,

maar dat moet dan ook in de statuten worden veranderd.” Aansprakelijkheid Marc Buijs realiseert zich dat de flex-bv ook wat lastige facetten kent. “Crediteuren worden beter beschermd. Prima, maar het betekent wel dat je als bestuurder eerder aansprakelijk kunt worden gesteld, óók privé als er sprake is van wanbeleid. Je gaat er natuurlijk vanuit dat zoiets je niet overkomt, maar zulke dingen moet je wel wéten.” Hoe gaat het ondertussen met All Clean Energy? “Goed, we hebben inmiddels onze eerste panelen laten installeren. We hebben het tij mee. Zonne-energie was tot voor kort ondenkbaar zonder allerlei subsidies. Maar de panelen betalen zich nu al terug na tien jaar. Als de energieprijzen verder stijgen in hetzelfde tempo, dan binnenkort al na acht jaar.” (www.allcleanenergy.eu)

De belangrijkste wijzigingen op een rij

• Oprichting eenvoudiger: minder eisen aan de oprichting van een bv; afschaffing verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro. • Betere crediteurenbescherming: geen dividenduitkering als bedrijf de schulden niet kan betalen; bestuurders/aandeelhouders die onzorgvuldig handelen, kunnen aansprakelijk worden gesteld. • Meer inrichtingsvrijheid: meer speelruimte om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet; stemrechtloze of winstrechtloze aandelen zijn nu mogelijk. • Afschaffing verplichte blokkeringsregeling: ruimte om aandelenoverdracht wel of niet te beperken. (www.kvk.nl/bvrecht)

Dat kan grote voordelen bieden: klanten, naamsbekendheid, kennis en goodwill zijn meestal ruimschoots aanwezig. Daardoor kunt u goed voorbereid en gemotiveerd een vliegende start maken. De KvK verzorgt op donderdag 13 december een seminar over de bedrijfsovername zodat u kunt ontdekken of zo’n overname iets is voor u. De voor- en nadelen van een overname worden behandeld, evenals het stappenplan voor een overname. Daarnaast vertellen we u waar u bedrijven kunt vinden die te koop staan. Uiteraard komen de financiële facetten, zoals waardebepaling en financiering, uitgebreid aan bod. Het seminar vindt plaats op 13 december bij de KvK in Arnhem van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname kost e 35.-. Aanmelden kan via: www.kvk.nl/seminarovername.

Kamer van Koophandel in de regio Nieuwjaarsbijeenkomst KvK De eerstvolgende editie van de Nieuwjaarsbijeenkomst van KvK Centraal Gelderland - het grootste netwerkevent in de regio - vindt plaats op maandag 7 januari 2013, van 15.00 tot 19.00 uur in Hotel- en Congrescentrum Papendal. KvK-voorzitter Gert-Jan Oplaat blikt tijdens zijn jaarrede terug op het voorbije jaar én kijkt vooruit naar 2013. Stevige aanbevelingen voor beleidsmakers zullen niet ontbreken. Daarna zal het publiek worden geïnspireerd om het nieuwe jaar met positieve energie te beginnen. Meer informatie en aanmelden? Dat kan via: www.kvk.nl/gelderland2013 Bijeenkomst 400 jaar TurksNederlandse handelsbetrekkingen Turkije en Nederland vieren dit jaar dat ze al 400 jaar lang handelsbetrekkingen onderhouden. Dat gebeurt ook in Gelderland: op maandag 26 november van 16.00 tot 20.30 uur in het Huis der Provincie in Arnhem. De gratis toegankelijke bijeenkomst is een initiatief van de Provincie Gelderland en KvK Centraal Gelderland. Tijdens de bijeenkomst

kunnen bezoekers deelnemen aan rondetafelgesprekken over de maakindustrie, food/ agro/horeca, transport en logistiek, en starten. Er worden ook twee workshops verzorgd: Kansen in Turkije en Succesvol handelen met Turkije. Er is een Turks-Nederlands buffet en de bijeenkomst wordt feestelijk afgesloten. Voor informatie en aanmeldingen: www.kvk.nl/gelderland400jaartnl. KvK sluit regiokantoor Ede Het kantoor van de KvK aan de Ampèrestraat in Ede sluit op 1 januari 2013 zijn deuren. De KvK wordt vanaf 2013 gefinancierd door het ministerie van EL&I. De bijdrage is echter een stuk lager dan de opbrengst van de jaarlijkse heffingen voor ondernemers die nu zijn afgeschaft. Daardoor moet de KvK in 2013 fors bezuinigen. Reden waarom het kantoor in Ede helaas moet worden gesloten. De dichtstbijzijnde vestigingen zijn Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Tiel en Utrecht. Overigens blijft de KvK zich nadrukkelijk ter plaatse inzetten voor het lokale en regionale bedrijfsleven. Meer informatie: www.kvk.nl/kantoorede.


zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

nieuws | 7

Saréco, ook in Ibbenbüren De regio telt tal van bedrijven die ook in het buitenland een vestiging hebben. In de serie Gelderland Internationaal dit keer het bedrijf Saréco, dat in Nijmegen aan de Lindenhoutseweg zetelt, maar ook in het Duitse Ibbenbüren (bij Osnabrück) een fabriek aanstuurt. door Thed Maas

S

aréco, als handelsfirma opgericht door de heren Sanders en Redelaar, zat oorspronkelijk in Arnhem-Oosterbeek. In 1970 nam Sarédco – een leverancier hield ermee op – zelf de produktie ter hand. In 1985 verkaste de firma van het Kematerrein naar de Lindenhoutseweg in Nijmegen. Daar heeft het 8500 vierkante meter bedrijfsruimte. In de jaren ’90 nam Wim de Jonge uit Rozendaal het bedrijf over. In 1999 zat Saréco ‘bomvol’ – uitbreiden in Nijmegen kon niet – en werd een bedrijf in het Duitse Ibbenbüren overgenomen. Daar wordt hetzelfde produkt gemaakt als in Nijmegen. Saréco is het enige bedrijf in zijn soort in Nederland: Saréco aan de Lindenhoutseweg produceert gemelamineerde spaan-, MDF- en hardkunststofplaten in verschillende vormen en tientallen kleuren. De platen worden onder meer gebruikt in keukens, winkelinterieurs en als scheidingswanden.

„Wij kopen spaan- en MDF-plaat in”, zegt directeur Richard Verkerk, en dat melamineren we. Melamine is een kunststof. Onder de naam Duhospan en Duho-MDF gaat het hier de fabriek weer uit.” Saréco heeft in zijn enorme loods heel veel spaanplaat op voorraad liggen. Verkerk: „Wij willen snel kunnen leveren. We verkopen ook het 0,8 mm dunne HPL-plaat. Daarmee kun je bijvoorbeeld een deur aan het interieur aanpassen.” Sinds enkele jaren maakt Saréco ook Duho Digitaal: je kunt er wandgroot een foto op een spaanplaat laten zetten. „Hier zien we lichte groei. We zijn samen gaan werken met een gespecialiseerd bureau, omdat wij niet in contact staan met bijvoorbeeld binnenhuisarchitecten. Dat bureau wel.” De Duitse vestiging van Saréco is vrijwel net zo groot als die in Nijmegen: beide hebben 8500 vierkante meter bedrijfsruimte en ze hebben beide zo’n 26 FTE’s in dienst. Ook de omzet van de bedrijven is nagenoeg gelijk: zo’n zeven miljoen euro per vestiging per jaar. Gouden tijden

„Tot enkele jaren geleden was de omzet in Nederland altijd iets hoger, zegt Verkerk. „Nu is het net andersom. Duitsland heeft blijkbaar wat minder last van de crisis dan wij.’’ Saréco beleefde in de jaren 2006 en 2007 gouden tijden. De omzet A1

lag toen op 22 miljoen per jaar en in Nijmegen werkten 50 man in tweeploegendienst. De crisis heeft de omzet gedrukt waardoor enkele reorganisaties nodig waren. De Duitse vestiging produceert voornamelijk voor de Duitse markt. In Duitsland wordt ook aan keukenbouwers geleverd; in Nederland niet. Rechthoekig

„De meeste keukenbouwers zitten immers in Duitsland”, zegt Verkerk. „Saréco Nijmegen bedient de Nederlandse en Engelse markt. De helft van onze Nijmeegse produktie gaat naar Engeland.” Nog een verschil: in Nijmegen kunnen de machines alleen rechthoekige platen zagen, terwijl in Duitsland ook rond gezaagd kan worden. „Als we dus een keer een opdracht krijgen voor een blad met een ronding, dan wordt-ie in Ibbenbüren gezaagd. We hebben ook nog klanten in Zweden en België en sinds kort ook in Polen en Slovenië. Alles bij elkaar hebben we een paar honderd klanten.” DGA (directeur-groot aandeelhouder) Wim de Jonge besteedt 80 procent van zijn tijd aan Ibbenbüren. Twee dagen per week is hij zelf in de Duitse fabriek, waar de rest van de week een procuratiehouder de leiding heeft.

„Wij praten Duits met elkaar”, zegt Verkerk. Synergievoordelen

„Inmiddels kunnen zij ook een beetje Nederlands. We hebben destijds ‘ons’ automatiseringssysteem in Ibbenbüren geïnstalleerd. Dat was in het Nederlands. Nu hebben we een systeem dat tweetalig is. Je hebt synergievoordelen bij de inkoop, bij de automatisering en je hebt allebei plezier van de produktontwikkeling. Uiteraard zijn onze folders in het Nederlands, Duits en Engels. In Engeland is bijvoorbeeld Primark (modeketen die zich ook in Nijmegen op Plein ’44

zal vestigen) een afnemer van Duhospan platen. Primark wil alles in de kleuren zwart, wit en grijs.” Wat de toekomst gaat brengen? „Het gaat alweer een stuk beter dan de afgelopen jaren. We verwachten lichte groei in de nabewerking en in de digitale sector. En we verwerken sinds kort ook Eco-board tot gemelamineerde plaat. Dat is gemaakt van landbouwafval. Een duurzaam produkt, waar wellicht ook groei in zit.”

Saréco Deutschland GmbH, Ibbenbüren Almelo

E30

E30 Rheine

Deventer Apeldoorn

A1

Enschede kantverlijmer bij Sareco Ibbenbüren

A50

machine freest kant weg en verlijmt gewenste zijkant op plaatmateriaal

A12/A50 rol met kantmateriaal naar machine

Arnhem

A50

Münster

A73 Nijmegen

rol met kantmateriaal naar machine

Saréco BV, Nijmegen invoeren van voorgezaagde gemelamineerde platen

infographic

MK | foto’s SARÉCO BV, DO VISSER

Ibbenbüren


De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

8 | thema

PKI-goeroe Bril naar nieuw ICT netwerk In Nijmegen zijn inmiddels al meer dan 100 ICT-bedrijven actief. Bedrijven als Planon, Scholten-Awater, GX, Aia Software, en AT Computing. Recent is er dan ook een ICT Netwerk Nijmegen opgericht. Op 27 november komt het netwerk weer bijeen. Spreker is dan IT-goeroe Jaap Bril. Hij verzorgt een lezing over PKI (Public Key Infrastructure). Met PKI kun je controleren of iemand die via internet een bericht stuurt inderdaad diegene is, die hij of zij zegt te zijn. De bijeenkomst op 27 november begint om 16.30 uur in het techniek- en opleidingsgebouw van ROC en HAN (Technovium) aan de Heyendaalseweg naast station Heyendaal. www. ictnetwerknijmegen.nl

Life Science Oss heet nu Pivot Park Het Life Sciences Park op het terrein van farmaciebedrijf MSD in Oss heeft een nieuwe naam. De campus heet voortaan Pivot Park. In Oss dreigden 2175 banen te verdwijnen omdat moederbedrijf Merck van MSD (voorheen Organon) de hele onderzoeksafdeling wilde sluiten. Na een jaar vol protest en verzet werd er overeenstemming bereikt over het behoud van 900 banen. Voor de gebouwen en machines die overblijven, werd de campus bedacht waar ontslagen onderzoekers aan het werk kunnen. Pivot is een spil of draaipunt, iets waar alles om draait. Het park wil een spil zijn voor nieuwe en bestaande bedrijven, legde de directeur dinsdag uit. Er zijn tot dusver 22 bedrijven gevestigd. Prins Willem-Alexander komt het park op 4 december officieel openen.

Cursus over werkkosten in Eibergen In 2014 moeten werkgevers de werkkostenregeling hebben ingevoerd. Dat mocht al sinds 2011, maar vanaf 2014 wordt de regeling definitief. Veel werkgevers weten nog niet precies wat de consequenties van de WKR voor hun bedrijf zijn. Levert het extra kosten op of biedt de regeling kansen? Om ondernemers voor te lichten over de veranderingen, waar ze ook hun werknemers van op de hoogte moeten brengen, houdt BonsenReuling Accountants en Belastingadviseurs twee cursussen. Op woensdag 21 november is de cursus al volgeboekt. Daarom is een tweede gepland op woensdag 28 november. Aan de cursussen, die worden gehouden in het kantoor in Eibergen, kunnen maximaal 25 personen deelnemen. www.bonsenreuling.nl

Fiscale tips, nu nog te re Komend jaar gaat er zowel voor particulieren als voor ondernemers van alles veranderen op fiscaal gebied. Voor sommige regelingen moet nog voor 31 december actie worden ondernomen. Mr. Harold Strijker FB en mr. Johan Alberts FB, fiscalisten bij Eshuis Accountants en Belastingadviseurs, geven negen eindejaarstips. 1. Voor de DGA/werkgever

Komt u in 2012 met uw fiscaal loon (dus inclusief privé gebruik auto, vakantiegeld, tantièmes en bonussen) boven 150.000 euro, houd er dan rekening mee dat de fiscus in 2013 een extra heffing oplegt van 16 procent over het bedrag dat het fiscale loon in 2012 meer heeft bedragen dan 150.000 euro. Deze heffing komt volledig voor rekening van de werkgever en kan niet op de werknemer worden verhaald. Tip! Indien u bepaalde looninkomsten nog kunt uitstellen of verschuiven, kan dat belasting besparen. 2.Voor de werkgever Stelt u tegen betaling af en toe personeel aan derden ter beschikking, houd er dan rekening mee dat u dat vanaf 1 juli 2012 had moeten melden bij de Kamer van Koophandel. Tip! Meer informatie kunt u vinden op de website van de KvK onder: ‘inschrijven bij de KvK\in- of uitlenen van arbeidskrachten.’ 3. Voor de particulier Met ingang van 2013 komen de gecombineerde belasting / premiepercentages, die gehanteerd worden in box I van de inkomstenbelasting, nog dichter bij elkaar te liggen. Het belastingpercentage in de eerste schijf (tot 19.645 euro inkomen) gaat met bijna 4 procent omhoog. De tweede en derde schijf worden korter, waardoor eerder een hoger belastingpercentage moet worden betaald. De vier belastingschijven zijn met ingang van 1 januari 37, 42, 42, en 52 procent. Vanaf 2014 zouden de belastingtarieven op grond van de plannen uit het regeerakkoord weer omlaag gaan. Deze verlaging was bedoeld als compensatie voor de beperkingen in de hypotheekrenteaftrek en de beoogde invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De tweede en derde schijf zouden met 4 procent worden verlaagd en ook de hoogste tariefschijf zou worden verlaagd van 52 naar circa 49 procent. Maar op het moment dat we dit schrijven, is de kans groot dat het regeerakkoord wordt opengebroken. Tip! Het akkoord biedt vanaf 2013 tevens de mogelijkheid om gedurende maximaal 5 jaar rente af te trekken op restschulden die zijn overgebleven na verkoop van woningen. 4. Voor de werkgever Per 1 januari 2011 is in de loonbelasting de zogenaamde werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Daarmee zijn de fiscale spelregels voor het doen van (onbelaste) vergoedingen en verstrekkingen aan personeel ingrijpend gewijzigd. De WKR voorziet in een overgangstermijn van 3 jaren, gerekend vanaf 1 januari 2011. Gedurende deze termijn kan de oude regeling, zoals

Bij nieuwbouw van een huis geldt nog enkele maanden het oude BTW-tarief. die heeft gegolden tot 31 december 2010, nog worden toegepast. Dit overgangsrecht wordt momenteel door werkgevers nog op grote schaal toegepast. Op 1 januari a.s. is echter het laatste jaar van de overgangstermijn aangebroken. Op 1 januari 2014 moeten alle werkgevers verplicht overstappen op de WKR! Voor het goed invoeren van de WKR dient, naast een inventarisatie van de financiële gevolgen van de regeling voor de werkgever, ook met het personeel (eventueel OR) gesproken te worden over eventuele wijzigingen van arbeidsvoorwaarden. Daarbij kan ook het bestaan van een CAO een grote rol spelen. Verder zullen aanpassingen in de financiële administratie moeten worden gedaan om de correcte toepassing van de WKR mogelijk te maken. 5. Voor ondernemers met BV’s Op 1 oktober jl. is de zogenaamde flex-BV-wetgeving van kracht geworden. De spelregels in het Burgerlijk wetboek ten aanzien van BV’s zijn daardoor ingrijpend gewijzigd. Zo kunnen er bijvoorbeeld meerdere soorten aandelen worden uitgegeven (waaronder aandelen zonder stem- of winstrecht), zijn de statuten flexibeler ten aanzien van afspraken die aandeelhouders onderling met elkaar wensen te maken (er kunnen statutaire verplichtingen aan aandeelhouders worden opgelegd), kan de blokkeringsregeling op de overdracht van aandelen worden uitgebreid of beperkt en is het wettelijk minimum kapitaal van 18.000 euro afgeschaft. Door het laatste punt bestaat de gedachte dat met een eenvoudige statutenwijziging het geplaatste aandelenkapitaal belastingvrij aan de aandeelhouder kan worden terugbetaald. Voorzichtigheid is echter op dit punt geboden. De aandelen kunnen al-

leen belastingvrij worden terugbetaald als voor het aandelenkapitaal fiscaal gezien ook daadwerkelijk door de aandeelhouder bij de oprichting van de BV is betaald. In veel gevallen is dit maar zeer ten dele het geval. Bovendien kan door het terugbetalen van het kapitaal de uitbetaling van pensioenof lijfrenterechten die de aandeelhouder bij de B.V. heeft, in gevaar komen. De fiscus kan in dat geval een aanzienlijke naheffingsaanslag loon- of inkomstenbelasting opleggen, waarbij ook revisierente in rekening gebracht wordt. 6. Voor afnemers van landbouwers, veehouders, tuinders e.a. Veel landbouwers, veehouders, tuinders e.d. zijn geen ondernemer voor de BTW. Ter zake van de leveringen die zij verrichten, wordt aan de afnemers dan ook geen BTW op de factuur in rekening gebracht. Deze afnemers kunnen echter op grond van de zogenaamde landbouwregeling 5,1 procent van het factuurbedrag fictief als BTW op hun aangifte omzetbe-

foto Robin Utrecht

lasting in aftrek brengen. Dit wordt ook wel het zogenaamde ‘landbouwforfait’ genoemd. Tip. In verband met de tariefsverhoging van 1 oktober jl. waarbij het algemene tarief van 19 naar 21 procent is gegaan, is per 1 oktober het forfait verhoogd naar 5,4 procent en kan dus meer BTW worden teruggevraagd. 7. Voor wie dit jaar nog wil schenken Voor de schenkers die dit jaar nog van de vrijstellingen gebruik willen maken. De tarieven schenk- en erfbelasting alsmede de vrijstellingen voor de diverse verkrijgingen zullen voor 2013 ten opzichte van 2012 niet wijzigen. Normaliter worden vrijstellingen e.d. jaarlijks in ieder geval geïndexeerd. Schenkbelasting 2012 en 2013, de schijven: Belaste deel van schenking partner, kind, kleinkind, overig, oom/tante 0 - 115.708 euro, 115.708 euro en meer Schenkbelasting 2012 en 2013, de vrijstellingen: kind: 5.030 euro vrijstelling kind tussen 18 en 35, eenmalig: 24.144

De belastingtarieven zouden vanaf 2014 weer omlaag gaan. foto Robin Utrecht


zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

nieuws | 9 Accountancy

egelen O

Wat er in 2013 fiscaal verandert

euro vrijstelling kind tussen 18 en 35, eenmalig voor aankoop woning, onderhoud daarvan, aflossing hypotheek kosten van studie: 50.300 euro vrijstelling kleinkinderen: 2.012 euro vrijstelling Tip! Maak bezwaar tegen de afdracht van schenk- of erfbelasting bij het vererven en schenken van privé vermogen. In juli van dit jaar heeft Rechtbank Breda beslist dat het toepassen van de bedrijfsopvolgingsregeling voor ondernemingsvermogen in de Succesiewet discriminatoir is. 8. Voor de eigen woningbezitters Hoewel het niet direct een tip is die voor het einde van het jaar moet worden geëffectueerd, willen wij u toch nog attenderen op het belang van de WOZ- beschikking die u in de meeste gevallen eind februari 2013 ontvangt. De huizenprijzen zijn ten opzichte van augustus 2008 met circa 16% gedaald volgens het CBS. U hebt 6 weken de tijd om bezwaar te maken, gerekend vanaf de dagtekening van het WOZ- aanslagbiljet. Vraag altijd het taxatieverslag op voordat u bezwaar aantekent. 9. Voor kopers van een nieuwe woning Op 1 oktober jl. is het hoge BTW-percentage van 19 naar 21 procent gegaan. Voor mensen die vóór 28 april 2012 nog een nieuw te bouwen huis hebben gekocht op basis van een voor die datum gesloten koop-aannemingsovereenkomst, geldt dat zij het 19 procent percentage over de aanneemsom mogen betalen, mits de woning vóór 1 oktober 2013 wordt opgeleverd. Dit geldt ook voor vóór 28 april 2012 overeengekomen meerwerk. Indien de oorspronkelijke aannemer onverhoopt failliet gaat en een nieuwe aannemer de woning alsnog afbouwt, dan blijft ook in dat geval het oude tarief van toepassing.

ok komend jaar verandert er fiscaal het nodige. Al zullen de onderstaande veranderingen, gelet op de huidige politieke situatie, met het nodige voorbehoud moeten worden gelezen. Het is namelijk niet uitgesloten dat er, in verband met het aantreden van het nieuwe kabinet of de behandeling van de diverse belastingplannen in de Kamer, nog wijzigingen optreden. Bij de hierna opgenomen punten is maar zeer beperkt rekening gehouden met de voorstellen uit het regeerakkoord VVD-PvdA, die pas vanaf 2014 of later zullen ingaan. ● Forensentaks gaat niet door De wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer, in de volksmond ook wel forensentaks genoemd, zal vooralsnog niet worden ingevoerd. Oorspronkelijk voorzag dit wetsvoorstel in het belastbaar stellen van de door een werkgever aan zijn personeel betaalde vergoedingen voor het rijden van woon-werkverkeer. Tevens zou, bij de auto van de zaak, het woon-werkverkeer niet meer als zakelijk worden beschouwd, waardoor werknemers eerder aan de kritische grens van 500 km privé komen en dus met een bijtelling worden geconfronteerd. Ook is het plan om vanaf 2014 belasting te gaan heffen over de vergoeding die werknemers voor alle zakelijke kilometers ontvangen (dus inclusief woon-werkverkeer) voorlopig van de baan. ● Assurantiebelasting van 9,7 naar 21% Op 1 april 2013 gaat de assurantiebelasting van 9,7 naar 21%. Daarmee worden veel verzekeringen aanzienlijk duurder. Van de heffing van assurantiebelasting zijn onder andere vrijgesteld: levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De verhoging geldt dus bijvoorbeeld wel voor auto-, opstal- en reisverzekeringen. ● Beperking arbeidskorting hogere inkomens Bij alle aandacht voor de gevolgen van het regeerakkoord moet niet uit het oog worden verloren dat in de Wet Uniformering Loonbegrip, die dateert uit 2011, een maatregel is opgenomen die hogere inkomens met ingang van 2013 ook aanzienlijk in de koopkracht zal treffen. Op basis van deze wet zullen inkomens boven 45.000 euro met een aanzienlijke beperking van hun arbeidskorting worden geconfronteerd, die kan oplopen tot circa 1.200 euro per jaar. Voor hogere inkomens betekent dit dus al snel 100 euro netto in de maand minder. ● WKR, vrije ruimte Met ingang van 1 januari 2011 is de zogenaamde Werkkostenregeling (WKR) in de loonbelasting van kracht geworden. Deze regeling behelst een volledige andere fiscale benadering van de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan zijn personeel kan doen. De WKR is nu nog optioneel voor werkgevers maar zal met ingang van 2014 verplicht moeten worden toegepast. Eén van de belangrijkste kenmerken van de regeling is de zogenaamde vrije ruimte. De werkgever heeft de mogelijkheid om tot een bepaald percentage van de fiscale loonsom bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan zijn personeel te geven zonder dat deze op individueel niveau hoeven worden vastgelegd. Indien

Door mr. H.J. Schut Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten

Draag uw bedrijf nú over

Hybrides worden vooral als lease-auto gebruikt. de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever een belasting van 80% verschuldigd over het meerdere, die hij niet op zijn werknemers kan verhalen. Bij de introductie in 2011 bedroeg de omvang van de vrije ruimte 1,4 procent van de fiscale loonsom. Met ingang van 2013 zal de vrije ruimte 1,6 procent zijn. Deze verhoging lijkt op basis van het regeerakkoord echter met ingang van 2014 (of 2013?) weer met 0,1 procent te worden teruggenomen tot 1,5 procent. ● Verpakkingenbelasting In 2008 is de zogenaamde verpakkingenbelasting ingevoerd. Het betreft een complexe belasting op het voor het eerst op de Nederlandse markt brengen van verpakkingsmateriaal in de vorm van verpakte producten dan wel het verwijderen van dergelijk verpakkingsmateriaal na import van producten in Nederland. Deze bijzonder impopulaire belasting zal met ingang van 1 januari 2013 worden afgeschaft. ● Invoering meldingsplicht pandhouders of houders van bodemrecht bij de fiscus. De Belastingdienst kan zijn preferente positie bij de inning van achterstallige belastingschulden alleen uitoefenen door beslag te leggen. De effectiviteit van het leggen van beslag staat of valt echter met de timing ervan. Door een voorgestelde wijziging krijgt de Belastingdienst straks voorrang op leasemaatschappijen en andere schuldeisers in geval van betalingsproblemen of een dreigend faillissement van een bedrijf. Het Belastingplan 2013 komt met nieuwe spelregels die zullen gaan gelden bij bodemzaken, ofwel de inventaris en machines die worden gebruikt op de productielocatie of vestigingsplaats van een ondernemer. Zo zullen huurverkopers, leveranciers met een eigendomsvoorbehoud maar ook leasemaatschappijen bij de fiscus moeten gaan melden dat zij het geleverde of geleasede object willen claimen in een situatie van wanbetaling of dreigend faillissement van de afnemer. Vervolgens zullen zij gedurende 4 weken moeten wachten. Hierdoor krijgt de Belastingdienst de mogelijkheid – en ruim de tijd – om het object te claimen en vissen leasemaatschappijen en leveranciers die op basis van leverancierskrediet hebben geleverd, toch nog achter het net. ● Verruiming termijn doorverkoop woningen en bedrijfspanden In de Wet op belastingen van rechtsverkeer is een regeling opgenomen die ervoor zorgt dat bij een doorverkoop van een zelfde

foto Jorrit Knuvelder

onroerende zaak aan een ander binnen 6 maanden, de opvolgende verkrijger alleen overdrachtsbelasting betaalt over de meerprijs. In de huidige vastgoedmarkt wordt deze doorverkooptermijn over het algemeen als te kort ervaren. Daarom wordt voorgesteld om de termijn tijdelijk te verlengen tot 36 maanden. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013, maar gaat door middel van een goedkeurend beleidsbesluit al in per 1 september 2012 en loopt tot 1 januari 2015. Dit houdt in dat als een woning of bedrijfspand in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. ● Eenmalige afstempeling pensioenrechten bij pensioen BV’s. In verband met kritische vragen uit de Tweede Kamer is in het Belastingplan 2013 een voorstel opgenomen om eigenaren van pensioen BV.’s de gelegenheid te geven hun pensioenaanspraken te verlagen als sprake is van een structurele onderdekkingssituatie in de BV. Financiën denkt daarbij aan een dekkingsgraad van minder dan 75% van de fiscale voorziening. Er zullen nog nadere voorwaarden worden gesteld. Zo zal volgens het voorstel in ieder geval gekeken worden naar de dividenduitkeringen die voor de pensioendatum zijn gedaan, en tevens wordt gekeken naar de vorderingen die de vennootschap op de aandeelhouder-pensioengerechtigde heeft. Indien de pensioenuitkering wordt verlaagd en daardoor de voorziening op de balans lager wordt, zal dit verschil als winst moeten worden verantwoord en in principe tot heffing van vennootschapsbelasting leiden. Voor pensioenuitkeringen die reeds zijn ingegaan, kan men in de periode tussen 2013 en 2015 onder voorwaarden van dezelfde regeling gebruik maken. Deze eenmalige afstempeling geldt (nog) niet voor stamrecht BV.’s. ● Afschaffing onderkapitalisatieregeling vennootschapsbelasting De zogeheten thincapregeling in de vennootschapsbelasting behelst een aftrekbeperking. Die aftrekbeperking zorgt er voor dat vennootschappen die door met hen verbonden rechtspersonen met te veel vreemd vermogen zijn gefinancierd, beperkingen ondervinden bij de aftrekbaarheid van de rente die zij daarover moeten betalen. Deze aftrekbeperkende maatregel zal uit de wet verdwijnen.

Op dit moment zijn schenkingen en verervingen van bedrijfsvermogen (bijvoorbeeld BV’s) tot ruim een miljoen Euro volledig vrijgesteld. Daarboven is 83% van de waarde vrijgesteld. Nietondernemingsvermogen is bij schenken en vererven volledig belast. Het verschil in fiscale behandeling tussen ondernemingsvermogen en privévermogen is dus enorm! Een erfgenaam was het hiermee niet eens. In een fiscale procedure stelde deze zich op het standpunt dat de vrijstelling voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor niet-ondernemingsvermogen. De rechtbank Breda gaf de erfgenaam gelijk: de bevoordeling van ondernemingsvermogen is volgens de rechtbank niet te verdedigen. Er is sprake van ongeoorloofde discriminatie. Ondanks dat er geen sprake was van de vererving van ondernemingsvermogen kreeg de erfgenaam daarom toch de bijbehorende vrijstelling. De Belastingdienst ging in beroep tegen deze uitspraak. Uiteindelijk zal de hoogste fiscale rechter (Hoge Raad) de knoop doorhakken. Als de Hoge Raad de beslissing van rechtbank Breda niet volgt, blijft de wet waarschijnlijk zoals hij was. Stemt de Hoge Raad in met het oordeel van de rechtbank Breda, dan is de erfbelasting in feite afgeschaft. Dat gaat de overheid circa een miljard Euro per jaar kosten! Den Haag zal daar zeker een stok voor steken. Effectief zal de vrijstelling bij bedrijfsopvolging dan onmiddellijk worden geschrapt. Er is dan geen sprake meer van de bevoordeling van ondernemingsvermogen. De uitspraak van de rechtbank kan ook voor u als erfgenaam belangrijke gevolgen hebben. Particulieren die niet-ondernemingsvermogen geërfd hebben en aan wie een aanslag erfbelasting wordt opgelegd, moeten tegen die aanslag - ter behoud van rechten - bezwaar aantekenen met een beroep op de vrijstelling voor ondernemingsvermogen. Ondernemers die hun bedrijf de komende jaren geheel of gedeeltelijk willen overdragen binnen de familiesfeer kunnen die plannen maar beter vervroegen om er zeker van te zijn dat zij de huidige hoge vrijstelling voor ondernemingsvermogen kunnen benutten. Mogelijk bestaat die vrijstelling binnenkort immers niet meer voor geschonken of vererfd ondernemingsvermogen!

Reageren? Mail naar: h.schut@stolwijkkelderman.nl


De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

10 | nieuws

‘Tot stof zult gij wederkeren’ verkocht wordt. In dat laatste geval liggen er vaak gevoeligheden als het een concurrent is. Ook daarom is het van belang dat er een expert bij betrokken is.” Volgens Edwin Rosier moeten de komende jaren in totaal 90.000 bedrijven verkocht worden. „Van belang is de continuiteit van een bedrijf”, zegt hij. „Als je een papaen mamabedrijf hebt zonder vastgoed, dan wordt het lastig. Heb je personeel - dus is het bedrijf niet afhankelijk van de eigenaar - en goede klanten, dan ligt het anders.” Tegenwoordig zal een verkopende ondernemer ook een stukje financiering voor zijn rekening moeten nemen. Want zoals gezegd geven de banken niet zo snel meer een lening. „Ik zie bij veel ondernemers boven de 50 vermoeidheid toeslaan. De economie werkt momenteel niet mee en de overheid ook al niet. Wacht dus niet te lang als je je zaak wilt verkopen. Want dat zou zomaar vijf jaar kunnen duren.”

Per jaar gaan 10.000 bedrijfsoverdrachten verkeerd. Nog eens 20.000 gezonde bedrijven worden opgeheven. Dat kost 80.000 banen en 4 miljard aan omzetverlies. De reden? De eigenaar gaat met pensioen. Ruim 34 procent van de ondernemers is boven de 50; de komende jaren zal dit tot grote economische gevolgen leiden. André en Sem Arends uit Kesteren laten zien hoe het anders kan. door Thed Maas

O

m maar met een stukje geschiedenis te beginnen: Het bedrijf De Arend - artikelen voor boomkwekerijen - werd door vader Sem in 1965 opgericht. Toen nog met een dumphandel erbij. André: „De hele Nederlandse jeugd liep toen in een groen legerjack en op kistjes. Dat was dus gouden handel.” André nam in 1988, na het overlijden van zijn vader, de zaak over. Broer Sem kwam er in 1989 bij en de zaak bloeide en groeide. Ze kwamen in het oorspronkelijke pand aan de Dalwagenseweg in Kesteren te krap te zitten en verkasten naar het huidige bedrijfspand, de voormalige landen tuinbouwschool, aan de Tielseweg. Met dank aan de Duitse ‘concullega’ Hermann Meyer. André: „Wij verkochten staaldraden korven (voor de kluit van een boom, red.) van Hermann Meyer. Wel

Fietsen

Vlnr Edwin Rosier, Gerrit-Jan van Nifterik, Sem en André Arends. recht gekomen”, vult Sem aan. „Via de plaatselijke Chinees in Dodewaard. Daar konden we de korven laten maken voor 1,60 gulden: bij Hermann betaalden we 5,50 D-mark. Op een gegeven ogenblik kocht half Duitsland hier zijn korven. Toen draaide de Mercedes van Hermann hier het terrein op. Wilde ook hij de korven via ons kopen.” En al die tijd dachten de broers: ‘Als we 55 zijn, dan stoppen we er mee.’

‘Eerst op discrete manier de markt verkennen’

Calvinisme

voor drie ton per jaar. We wilden dus graag wat korting, maar Hermann wilde niet meer dan 3 procent geven.” „Zo zijn we in 1990 in China te-

„We willen graag wat meer vrije tijd hebben”, knikt Sem. Bovendien: ze hebben hun bedrijf altijd gezien als middel om geld te verdienen en niet andersom. „Vanuit

de calvinistische gedachte ‘stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’”, zegt Andre. Dat hebben ze nu inderdaad gedaan. Ze hebben hun bedrijf verkocht aan Agro Buren uit Tiel, een onderdeel van de Van Wesemael Groep. „Begin er op tijd mee”, zegt Sem. „Want het kan wel eens langer gaan duren dan je denkt. En neem een adviseur in de arm.” De broers namen Edwin Rosier (van Ecurie Rosier, uit Geldermalsen) in de arm. Rosier: „Je gaat eerst op een discrete manier de markt verkennen. Op zoek dus naar mogelijke kopers. Zonder namen te noemen ga je dan links en rechts ondernemers polsen: kijk je of er een groeistrategie is.” Er bleek een grote interesse te zijn, die echter ook werd ingegeven door nieuwsgierigheid.

foto Mariska Hofman

Tot twee keer toe ging een verkoop op het laatste nippertje niet door. Rosier: „De bank moet wel mee willen werken. Dat is lastig op dit moment.” Er werd zelfs een bezoek gebracht aan ‘oude vriend’ Hermann Meyer in Duitsland. Hermann junior had wel interesse, maar het bedrijf had net een minder gelukkige overname gedaan in Engeland, dus Hermann senior was huiverig. Rosier: „Er zijn bij een overname vier typen kopers. Dat zijn de kinderen (in het geval van Arends niet aan de orde, red.), medewerkers, startende ondernemers of bestaande, vaak concurrerende bedrijven. De opbrengst van het bedrijf is meestal het kleinst wanneer het aan de kinderen en het vaak grootst wanneer het aan een bestaand bedrijf

Wat de gebroeders Arends gaan doen? Veel fietsen, lachen ze. „We geven hier nog ‘een stukje nazorg’ tot eind van het jaar en daarna op afroep. En we hebben nog een klein bedrijfje in schuttingdelen van natuurlijk materiaal uit China.” Inmiddels voert Gerrit-Jan van Nifterik - hij heeft zelf een deel van de aandelen - de directie bij Agro ‘de Arend’ BV. „We kunnen de klanten nu een breder assortiment en een goed advies bieden en we hopen stabiel te kunnen blijven. Natuurlijk wil je groeien, maar de sector heeft het nu moeilijk, dus we leggen de lat niet te hoog. Zie ons als partner in de onderneming van de klant en wij zullen ons als partner gedragen en meedenken om zijn onderneming een zo hoog mogelijk rendement te geven. En dat is wat de kwekers en fruittelers nodig hebben en dat is de meerwaarde van Agro ‘de Arend’ BV. Want ondernemen doe je samen en niet alleen.”

Henk Dekker is nieuwe voorzitter van Lindus

H

et nieuwe regeerakkoord speelt meteen in op de al veel langer levende wens van de Liemerse ondernemersvereniging Lindus, om tot samenvoeging van gemeenten te komen. „Bijna een cadeautje’’, aldus Henk Dekker, die eind oktober de voorzittershamer van Charles van Ditshuizen overnam. Het werkgebied van Lindus omvat zes gemeenten in de Liemers. Lindus streeft naar een nog krachtiger stem naar instanties als de Stadsregio en de provincie, dan het nu al heeft. Lindus koesterde immers al langer plannen om de gemeenten samen te voegen. Van Ditshuizen, die zes jaar geleden voorzitter van Lindus werd, zag de club onder zijn bezielende leiding bovendien groeien van ruim 200 naar 300 leden. Ook de samenhang werd sterker en hechter, wat onlangs nog eens bewezen werd door een uiterst geslaagd business evenement in Van

der Valk Hotel Duiven, waar maar liefst 2200 bezoekers op af waren gekomen. „Vele handen maken licht werk’’, verklaart Van Ditshuizen het enthousiasme. „Je ziet dat ook terug op onze 32 bedrijventerreinen, waar zes platformcoördinatoren en werkgroepen actief zijn. Dat zijn leden(ondernemers), die dat vrijwillig naast een drukke dagtaak oppakken. Deze mentaliteit kenmerkt de regio en maakt hem sterk. En we willen dat ze dat in Den Haag ook merken.’’ Dekker, die hiervoor bouwbedrijf Veluwezoom Verkerk leidde, en nog steeds voorzitter is van Business Club Vitesse-GelreDome, zal dan ook op de ingeslagen weg voortgaan, vertelt hij. „We hebben nu al een Logistiek Expertise Centrum, het LEC. LEC Liemers kent een vraaggestuurde aanpak. De belangrijkste ondernemers op het gebied van logstiek en transport uit de regio zitten er zelf in en dat

Henk Dekker en Charles van Ditshuizen. maakt het sterk en slagvaardig. Datzelfde hebben we nu voor ogen met een Technisch Expertise Centrum en een Duurzaam Expertise Centrum. We willen de regio

foto Jacques Kok

nog steviger op de kaart zetten.’’ Een punt van aandacht is ook de beveiliging van de bedrijventerreinen (Bello). Op dit moment is weliswaar de helft van de onderne-

mers lid, maar lift de andere helft gratis mee met de bewaking. Lindus streeft nu naar een percentage van 70, waardoor de inzet van beveiliging voor ieder beter en efficiënter zal worden. Binnenkort gaat het bestuur op bezoek bij de Centrale Meldkamer in Nijmegen om ervaringen uit te wisselen. Ook een breed gedragen beveiliging maakt dat nieuwe bedrijven eerder zullen besluiten, zich in de Liemers te vestigen. En de plannen van de overheid om de kleinere gemeenten samen te voegen speelt de al langer levende wens van Lindus, om hierdoor meer stemkracht te krijgen, dus mooi in de kaart. Van Ditshuizen: „We zitten op precies de juiste plek, tussen de Randstad en het Roergebied in. Vandaar ook dat we zo’n goed ontwikkelde logistiek hebben. Bovendien is een en ander naadloos in te passen in het plan Liemers 2020.’’


zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

nieuws | 11

Een AGA-fornuis: meer dan koken en braden Mick Stomp uit Ellecom heeft zich helemaal gestort op de moderne ‘ouderwetse’ AGA-fornuizen. Ze verkoopt ze, geeft workshops, en ze heeft nu ook een mooi kookboek gemaakt. Voor álle oveneigenaren die op zoek zijn naar inspiratie en sfeer vanuit de keuken en de oven.

Z

e is geen zeker vreemde in de wereld van het culinaire en de catering. Als voormalig docente aan de opleiding consumptieve technieken, managementassistente bij Vitesse / Gelredome, als kookdocente bij Het Kooktheater van Unigro in Utrecht (om een paar activiteiten te noemen) is ze kind aan huis in de keuken en kan ze goed organiseren en communiceren. In het door haar opgezette AGA-huis in Ellecom, een schaapskooi die ze aan haar boerderij heeft gebouwd, staan enkele prachtige AGA-fornui-

Mick Stomp in haar keuken. zen. Ze demonstreert ze, ze ontvangt er gezelschappen, ze maakt verbindingen met kunstenaars, keukeninrichters, en allerlei mensen die Het Goede Leven vertegenwoordigen. Want dat is het wel, ko-

foto Jacques Kok

ken met AGA. AGA werd uitgevonden door de Zweedse Nobelprijswinnaar Gustav Dalén die het idee van één warmtebron in één fornuis met meerdere compartimenten wist te combineren. Elk com-

partiment heeft daarbij een andere warmte. Zo kan er tegelijkertijd gebakken, gebraden, gekookt en opgewarmd worden in één en hetzelfde fornuis. Er bovenop zijn warme platen, die ook verschillende temperaturen hebben. Daardoor wordt koken gemakkelijker, lekkerder en past het niet alleen bij de slowfood-gedachte, legt Mick uit. „Want ook ‘gewoon snel koken kan op een AGA-fornuis’’, vertelt ze. En er is meer. Nadat ze al eerder een boek had uitgegeven met lekkere borrelhapjes, heeft ze nu de stap gemaakt naar het Echte Eten zelf. Ze maakte in eigen beheer een prachtig kookboek, ‘Agacadabra’ geheten, samen met allerlei enthousiaste ovengebruikers, die elk hun favoriete recept voor haar optekenden. Sfeervolle fotografie van de keukens en fornuizen van elke deelnemer door Arlette Juch en een mooie opmaak van de Ellecomse MetMateman deden de rest. Het boek, anderhalve centimeter dik, werd onlangs uitgereikt

aan de deelnemers en participanten. Het AGA-huis, zoals Mick dat ingericht heeft, draait soms overuren, en Mick heeft als kleine zelfstandige inmiddels een flink marktaandeel in Nederland. Hoewel AGA het aantal Living Centers wilde terugdringen, wist Mick het te bereiken dat de directie een uitzondering maakte voor haar afwijkende opzet. Ze is zelf ook helemaal enthousiast voor het AGA-koken. „Je koopt zo’n fornuis ook voor het leven. Ik weet van mensen die AGA-fornuizen van meer dan tachtig jaar oud hebben.’’ Waar het in feite om gaat, is sfeer, legt ze uit. „Sfeer en het goede van het leven. Rust terwijl je kookt en genieten van het eten en het leven.’’ Naast AGA-ambassadrice is Mick ook oprichtster van Kecke Tantes, een bureau voor gastvrouwen op beurzen en congressen. Websites: www.agacadabra.nl, www.kecketantes.nl, en agahuis.nl

Korting is taboe; nieuwe formule is geven

E

r zijn momenteel zo’n vijftig varianten op het bekende Groupon-concept, waarbij de burger tegen aanzienlijke kortingen diensten kan krijgen. Tuinonderhoud, een maaltijd in een restaurant, enzovoorts. Maar het werkt niet, vindt Martijn Lambeck. Hij heeft onlangs zijn eenenvijftigste variant op het concept, BIZ-count, de nek omgedraaid en heeft een volledige ommezwaai gemaakt. „Ik merkte dat met name ondernemers niet zitten te wachten op korting weggeven. Korting krijgen is wel fijn, maar het weggeven, zeker als je dat zodanig doet dat je onder je kostprijs komt, betekent in feite dat je niet achter je normale prijs staat. Natuurlijk, iedereen hoopt dat hij, door korting weg te geven, klanten blijvend geïnteresseerd naar zijn zaak lokt. Maar zo werkt het niet. Mensen vinden die korting leuk, maar concluderen meteen dat ze de volle mep niet

(meer) willen betalen. Uiteindelijk is de ondernemer de dupe. ‘Korting’ wordt vaak vertaald als marketing-tool. Maar volgens mij is het gewoon een sales-tool. Niks mis mee, maar dan moet je het ook zo vertalen.” De Nijmegenaar Lambeck, die naast zijn ondernemerschap in deeltijd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Commerciële Economie studeert, draaide de denkwijze om en bedacht een concept van géven: Bizz-E. Bovendien maakte hij het exclusief voor ondernemers. Hij wordt bij zijn start begeleid door de Arnhemse Startersfabriek, en heeft dan ook de regio Arnhem en Nijmegen als werkgebied. Met Bizz-E heeft hij een platform voor ondernemers voor ogen, waarbij de leden elkaar voordelen gunnen in de vorm van toegevoegde waarde: extraatjes geven. Zo heeft Lambeck met restaurant Ivory in Nijmegen bereikt, dat er een speciaal Bizz-E lunch-

Martijn Lambeck aan de speciale Bizz-E lunch in Ivory. foto Mariska Hofman menu wordt geserveerd, exclusief voor leden en hun relaties. Dat betekent dat er netwerken ontstaan die weer meer business kunnen opleveren: je creëert een hefboomeffect, aldus Lambeck. Met NEC,

Vitesse, Staples Office, Sébastien F Nijmegen en Camouflage Arnhem heeft hij in de korte tijd dat hij dit concept heeft gelanceerd, ook al afspraken kunnen maken. „Ieder vult dit op zijn eigen manier in,

dat is het leuke ervan.’’ Lambeck vult het zelf ook in al naar gelang hij feedback krijgt op zijn concept. Zo betaalden de eerste tientallen deelnemers een entreebedrag van 59 euro, en kregen daar een Staples-officepakket (van meer dan 59 euro) voor terug. Maar hij merkte onder meer aan de positieve reacties dat er wel belangstelling is, maar dat het entreebedrag en de ‘onbekendheid’ een drempel opwekte. Dus is de toetreding vanaf nu kosteloos, besloot Lambeck. „Het krijgen wordt immers op andere manieren ingevuld’’, legt hij uit. „Ik wil leden die mij feedback geven, waardoor ik Bizz-E beter kan afstemmen op hun behoefte. Dat telt.” Hij mikt op 500 deelnemers het eerste jaar, waardoor hij ook de kracht van het collectief kan gaan gebruiken. „Bijvoorbeeld door voor de leden inkoopkracht te genereren als een groot deel aangeeft dezelfde interesse te hebben.’’ www.bizz-e.nu

Marjon begint studiecoaching DeKompanie

A

ls de helft van de eerstejaars studenten het eerste jaar niet haalt, is dat een teken aan de wand. Zeker als dat door cijfers uit onderzoeken onder studenten aan hogescholen en universiteiten wordt ondersteund. En sommige opleidingen van hogescholen kennen nog lagere percentages. Daarnaast speelt het gegeven dat de studiebeurs verdwijnt en plaatsmaakt voor een lening, waardoor de studenten (of hun ouders) veel hogere kosten voor hun kiezen krijgen. En als de studie dan ook nog eens onnodig langer duurt doordat de student het eerste jaar niet goed doorkomt, komt men voor nog hogere kosten te staan. Niet zinvol, vond Marjon Schoevaars uit Pannerden. Ze werkte al jarenlang als studiecoach bij de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen, en zag in die slechte

cijfers aanleiding een coachingbedrijf op te zetten, speciaal voor studenten in het hoger onderwijs. En dat niet alleen, ze maakte er een online module van. Er vindt weliswaar altijd een fysiek intakegesprek plaats, met student én de ouders, maar daarna gaat de begeleiding via e-mail, skype en telefoon. Ze stelt dat de studenten met name in het eerste jaar van hun studie een grote behoefte hebben om direct te worden geholpen wanneer ze ergens tegen aan lopen. Ze waarschuwt voorts voor de ‘Bijl van het BSA’, ofwel het gevaar dat de norm van het Bindend Studie Advies niet gehaald wordt, waardoor de eerstejaarsstudent zijn opleiding moet verlaten. „En dat is erg zuur vooral als de student zijn opleiding geweldig vindt en hij, als hem wat meer tijd en aandacht zou zijn gegund, succes-

vol had kunnen zijn.’’ De BSA norm wordt de laatste jaren door universiteiten en hogescholen steeds hoger gelegd. Die instellingen hebben er voor hun eigen financiering namelijk belang bij, juist de goede studenten aan te trekken en te behouden. „Het is met name doordat studenten in het hoger onderwijs opeens in het diepe worden gegooid. Ze krijgen vaak hun activiteiten slecht georganiseerd, er wordt een grotere zelfstandigheid verondersteld dan ze aankunnen en als ze dan ook nog zelfstandig wonen, hebben ze het dubbel zo zwaar. Als de eerste resultaten tegenvallen, blijkt extra hulp onontbeerlijk. Daarom is het van belang dat ze een coach hebben, op afstand maar wel altijd beschikbaar, om die eerste moeilijke periode door te kunnen komen.’’ www.dekompanie.nl

Marjon Schoevaars met haar twee afgestudeerde zoons.

Vacature: MKB-advocaat

Jansbinnensingel 24-25 • Arnhem • 026 3551280 • info@nvgadvocaten.nl • www.nvgadvocaten.nl


De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

12 | nieuws

Starters: ‘Wij gaan slagen’ Honderden starters bezochten 3 november de Startersdag van de Kamer van Koophandel in het Arnhemse Gelredome. Op de startersdag presenteren bedrijven zich, die iets voor startende ondernemers willen betekenen. De Kamer van Koophandel geeft tips, er zijn lezingen en er is natuurlijk gelegenheid tot netwerken. De Ondernemer sprak drie heel verschillende starters. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn er rotsvast van overtuigd dat hún onderneming gaat slagen. door Paul de Jager

E

en duurzaam werkend leven”. De Doetinchemse Margreet Knoester is 55 jaar, maar dat weerhoudt haar er niet van om arbeidsdeskundig adviesbureau Parèll Advies van de grond te tillen. Het bureau biedt de mogelijkheid om digitaal een ‘werkscan’ uit te voeren. „De scan laat je ontdekken of je qua werk, privé en financieel op de goede weg bent of dat er bijgestuurd moet worden. Als er dan vervolgens hulp nodig is, dan kan je bij mijn bureau terecht”, vertelt Margreet. Het doel is dat mensen duurzaam inzetbaar zijn voor de arbeidsmarkt en lang ziek thuis zitten met bijvoorbeeld een burn-out of een depressie vermijden. Par1èll Advies zet zich ook in voor werknemers die ziek thuis zitten. Ze raakte haar baan kwijt toen het budget voor arbeidsintegratie ingeperkt werd. De smaak van het zelfstandigenbestaan heeft ze inmiddels te pakken en ze popelt van verlangen om haar kwaliteiten in te zetten. Website, visitekaartjes

Annelies Grabijn

Boukje Grundmeijer

en foldertjes zijn er nog niet. Maar daar wordt aan gewerkt. Per 1 januari 2013 gaat ze van start. Werkgevers en werknemers kunnen al informatie verkrijgen via parelladvies@gmail.com. Boukje Grundmeijer (39 jaar) uit Wijchen runt sinds september het bedrijf Focus4kids. Ze biedt aandachttrainingen aan kinderen. Met een trendy woord heet dat mindfullness. Haar aanbod is voor basisschoolleerlingen in de groepen 5 tot 8. Boukje: „Zes weken lang kom ik twee keer per week op school om de kinderen te leren hoe ze op een vriendelijke manier aandacht op zichzelf kunnen richten”. De aandachttraining van Boukje leert kinderen dat ze hun aandacht kunnen richten. Hierbij is het geven van vriendelijke aandacht aan zichzelf heel erg belangrijk. Daarmee is de mindfullness geen behandelmethode. „Stel dat een kind hoofdpijn krijgt van de drukte om zich heen. Is het

dan verstandig om nog een tandje bij te zetten om ondanks de hoofdpijn gewoon door te gaan waar je mee bezig bent? Bij mindfullness gaat het erom dat het kind zich eerst bewust wordt van die hoofdpijn en zich vervolgens af vraagt wat het echt nodig heeft. Dat zou rust kunnen zijn”, legt Boukje uit. Vijftien jaar werkte Boukje in de jeugdhulpverlening, maar het gaf haar op den duur geen bevrediging meer. Ze nam zelf ontslag, zocht op een andere manier werk met kinderen en heeft nu haar energie weer terug. (www.focus4kids.nl) „Een late roeping”, noemt Annelies Grabijn (51 jaar) uit Randwijk (Betuwe) haar bedrijf Passant Uitvaartzorg, dat per 1 januari 2012 van start gaat. Ze vertelt dat ze van jongs af aan gefascineerd was door begrafenissen. In die branche wilde ze graag aan de slag, maar haar ouders hielden het tegen. Ze ging aan de slag in

Margreet Knoester foto’s Jacques Kok

het speciaal onderwijs. Ook daar kwam ze in aanraking met de dood, want er waren kinderen die stierven aan een levensbedreigende ziekte. Als gevolg van een dreigende bezuinigingsmaatregel uit Den Haag raakte ze bijna haar baan in het onderwijs kwijt en besloot ze alsnog in de uitvaartzorg te gaan. Ze laat zich nu omscholen bij franchise onderneming Novellis. Alle facetten van de uitvaartzorg komen langs: de laatste verzorging van de overledene, het uitzoeken van de kist, rouwcorrespondentie, kiezen van crematorium en rouwdienst. Haar franchise onderneming heeft het werken zonder provisies (een deel van de winst bij aankoop van een kist of keuze voor een uitvaartcentrum bijvoorbeeld) hoog in het vaandel staan.

Perfect verzorgd! Dat hoor je graag na een bijeenkomst met klanten, met personeel, een seminar, of na een bruiloft, jubileum of andere feestelijke gebeurtenis van je bedrijf of privé. Zoiets moet je niet zelf organiseren, maar laten doen. Door professionals. Het scheelt bergen werk en wordt perfect gedaan. Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Ook bij een goede toespraak. Geef de organisatie daarom uit handen aan Adesse. 0647957140 of e-mail naar info@adesse-ad.com. Wij zorgen op de achtergrond dat u centraal staat. Dat heeft succes en is de moeite waard!

Zonder IBAN-nummer krijg je niet betaald

W

at gebeurt er als u straks geen IBAN-nummer hebt? Dan krijgt u uw geld niet meer op uw rekening gestort. Het gaat in per 1 februari 2014, maar tijdig omzetten is het devies. Liefst al in het tweede kwartaal van komend jaar, adviseren de banken. Het is net als met de omzetting van de betaalautomaten bij de kassa: als u was blijven vasthouden aan uw oude betaalapparaat, had u de betaling van de klant ook niet meer op uw rekening gestort gekregen. Iedereen een nummer Met het nieuwe apparaat, dat gebruik maakt van de chip, wordt de betaling moeiteloos en veilig gegarandeerd. Een vergelijkbare omzetting betreft het nieuwe IBAN-rekeningnummer, legt Corine Haak, adviseur Financiële Logistiek bij Rabobank Arnhem en Omstreken uit. IBAN staat voor International Bank Account Number (hoewel het alleen binnen Europa geldt). Iedereen in Europa krijgt een IBAN-nummer, dat bestaat uit het oude bankrekeningnummer, en daaraan toegevoegd enkele cijfers

Kijk op www.ibanbicservice.nl voor tips en letters die het land en de bank kenmerken. Voor Nederlandse bankrekeninghouders wordt dat NL 10 BANK 0 123456789. Wat moet een ondernemer doen? Corine Haak: „Dat hangt van het soort onderneming af. Ben je eenpitter en maak je papieren facturen, dan moet je op die factuur je nieuwe IBAN-nummer vermelden. Jouw debiteur moet het juiste nummer immers kennen, want na 1 februari 2014 komt de betaling

niet meer op je rekening als je niet je nieuwe nummer hebt gebruikt. Je kunt overigens op www.ibanbicservice.nl je oude nummer invoeren en zien wat het IBAN-nummer wordt.’’ En grotere bedrijven, of als je online boekhoudt? „Als je met een online boekhoudprogramma werkt zal je leverancier nu hard bezig zijn met de omzetting van het nu nog gebruikelijke CLIEOP-formaat naar het nieuwe PAIN-formaat.’’ (PAIN staat

voor Payment Initiation, ofwel het mogelijk maken van betaling, red.) En hoe gaat het met de salarisbetalingen? „Dan heeft een ondernemer meestal te maken met een salaris servicebureau, die dat zelf zal regelen. Wel in de gaten houden, is ons advies.’’ Heeft IBAN ook voordelen? „Ja, want exporteren en importeren wordt nu, op administratief gebied dan, gemakkelijker voor bedrijven. Voorheen hielden ondernemers vaak in het buitenland rekeningen aan voor de betalingen en ontvangsten in dat land. Dat hoeft nu niet meer.’’ Wat raadt u ondernemers aan? „Om rond de tafel te gaan zitten en te inventariseren wat er moet gebeuren. Misschien een projectteam opzetten, taken verdelen,

dan blijft het overzichtelijk en is het snel geregeld. Want het is op zich niet veel werk, en de leverancier van de software en de banken doen zelf ook al veel.’’ Wat doen de banken dan voor de ondernemer? „De banken zullen voor hun zakelijke cliënten zelf al een conversie toepassen, dus zelf de nummers omzetten in een nieuw IBAN-nummer. Maar we dringen er wel bij de ondernemer op aan dat hij - of zij - zelf ook in actie komt.’’ Waarom die nadruk op de omzetting? Er is toch nog ruim een jaar te gaan? „Ja, we hebben nog even tijd, maar de ervaring leert dat je die tijd hard nodig hebt. We willen helpen voorkomen dat de ondernemer straks in tijdnood komt.”


zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

de kwestie | 13 Seminars

Maarten Bruinsma

Rob Welling

Jurgen Leisink

Michel van Haaren

Sylvester Schenk

Politiek snapt belastingen niet

E

lf dagen voor het uitkomen van deze editie spraken we met een vijftal accountants over nevenstaande stelling. Uitspraken zijn derhalve met enige armslag gedaan. Toch wisten we ook stellige meningen te noteren, evenals nuanceringen. Zo vond Jurgen Leisink, vestigingsdirecteur van Flynth in Arnhem, dat de zelfstandigenaftrek een belangrijke aftrekpost was, en dat door het schrappen daarvan veel aftrek voor de MKB’er werd opgeheven. Michel van Haaren van OBC Accountants & Belastingadviseurs in Wijchen nuanceerde daarop: „Er wordt een winstbox tegenover gesteld.’’ „We weten alleen niet wat die winstbox precies gaat inhouden’’, antwoordde Rob Welling van Stolwijk Kelderman accountants in Zevenaar daarop. Sylvester Schenk, naast directeur bij Flynth ook voorzitter van het register van belastingadviseurs, stelde dat de instelling van een winstbox zelfs meer voordeel kon opleveren voor de MKB’er. „ZZP’ers zullen er echter weer wel meer last van krijgen’’, verwachtte hij. Men was het in ieder geval eens over het feit dat ZZP-belangenorganisaties te vroeg aan de bel aan het trekken zijn: niets staat immers nu nog echt vast. Wat de aanwezigen wel als mogelijk gevolg van het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek (en de startersaftrek) zag, was dat er dan mogelijk minder starters zullen komen, Terwijl de regering daar juist altijd zo voor had ge-

De

Kwestie Met het schrappen van de zelfstandigenaftrek laat dit kabinet het MKB in de kou staan. Deze stelling kwam ter sprake tijdens het maandelijkse ondernemersontbijt. tekst Frank Thooft foto’s Edwin Stoffer

pleit. Schenk nuanceerde dit weer door te stellen dat lang niet iedere ZZP’er een echte ondernemer was, zeker niet als hij (of zij) door ontslag gedwongen werd zelfstandig te worden - en vaak bij de vroegere werkgever in opdracht werk te verrichten. „De ZZP’er bestaat in feite niet; een definiëring van wat een zelfstandig ondernemer is, is belangrijk.’’ „De ZZP’er is echter wel degelijk belangrijk voor de economie’’, stelde Maarten Bruinsma van Seven Elements in Arn-

hem. Van Haaren memoreerde de gedachte dat de overheid de zelfstandige een te losse teugel had gegeven door alle vrijstellingen en aftrekposten. „Er is hierdoor te veel scheefgroei ontstaan met de werknemer, en dat wil men nu weer wat rechttrekken.’’ Vereenvoudiging van de regelgeving is inderdaad een goed gevolg van de maatregelen, maar toch blijft er genoeg onduidelijkheid bestaan. „Neem de auto van de zaak’’, poneerde Van Haaren. „Die regelgeving

snapt nu niemand meer! Het is vaak wetgeving op wetgeving, en daar begrijpt de gemiddelde ondernemers niets meer van.’’ Ook de overheid, en dan met name de politiek, behoort tot deze categorie, vulde Schenk aan. „In gesprekken met Financiën komen we er altijd wel uit, maar de politiek gaat doorgaans te kort door de bocht. Die overzien gevolgen niet of te weinig, waardoor er verkeerde maatregelen genomen worden.’’ Ook stimuleert de overheid teveel nog het lenen, vulde Bruinsma aan, „en niet het sparen. Daarmee creëer je steeds meer onbalans.’’ Terug naar de ondernemers, want er is meer onduidelijkheid bij de zelfstandige. „Bijvoorbeeld over de FOR, de fiscale oudedagsreserve’’, wist Welling. „Het is een reserve voor de fiscus, niet een spaarpotje voor de ondernemer’’, waarschuwde Leisink. „En dat kan tot hoge kosten leiden als je dat niet goed in je boekhouding verantwoordt.’’ Het pleidooi voor de eigen beroepsgroep was subtiel, en gelukkig bleken de accountants ook humor te hebben: „Als je meer dan 5% belasting betaalt, is het tijd voor een andere adviseur’’, wist Schenk te tappen. Kortom: de beoogde kabinetsmaatregelen zijn op dit moment (6 november, red.) nog niet helder doorgerekend, en dus nog niet goed te doorgronden op consequenties voor de MKB’er. Maar oppassen en tijdig maatregelen nemen is wel het devies.

Innovatiepolitie legt veel bedrijven lam

D

e meeste bedrijven zitten vol met innovatiepreventieteams, vooral op IT-gebied. Niks mag, behalve in plaats van Alles is toegestaan, tenzij.” De ondernemers die onlangs de Dag van het Vernieuwend Ondernemen (KvK, Syntens, OostNV) in Duiven bezochten, kregen de nodige draaien om de oren. „E-mail is voor oude mensen: jongeren gebruiken WhatsApp.” En: „Apple doet precies wat het niet zou moeten doen. Apple is niet transparant en luistert al helemaal niet naar de klanten.” De moraal van het verhaal? De wereld verandert in snel tempo, maar Nederland verandert te weinig mee. „Innovatiebeleid is niet voorbehouden aan Den Haag of multinationals; nee, ook in deze regio zullen we innovatie vorm moeten geven”, zo loste Gert-Jan Oplaat

(voorzitter KvK) in zijn welkomstwoord een schot voor de boeg. De sprekers na hem vroegen de ondernemers of ze klaar zijn voor de digital natives: de jeugd van nu die is opgegroeid met smartfones, I-pads en de cloud. „TV is niks. Dat is een autistisch medium. Als je een filmpje via Youtube verspreidt, krijg je 100 keer meer reacties”, aldus trendwatcher Vincent Everts. „Boeken zijn over tien jaar verdwenen. Nu al gaat 50 procent van de boekverkoop in Amerika online.” En: „Over twee jaar is je smartphone je portemonnee. Daar betaal je dan mobiel mee.” Het ging ook over nieuwe vormen van financiering. Over bootstrapping (ruilhandel), crowdfunding en Business Angels (investeerders). „Van de tien projecten die een Business Angel steunt, gaan er

Trendwatcher Vincent Everts wast de ondernemers de oren. foto Jacques Kok

zes failliet. De Business Angel moet het dus hebben van die vier die het wel goed doen. Je mag dus kritische vragen verwachten”, aldus René Reijtenbach van Oost NV. Geert Nijkamp, schrijven het boek ‘De invloed van internet op de Nederlandse export’ tenslotte betoogde dat Nederland zijn uni-

que sellingpoint van meertaligheid aan het verliezen is. „In steeds meer landen spreken ze hun talen. We lopen nog wel voorop qua internet. Maar in een land als Spanje zullen de komende twee jaar 800.000 bedrijven het internet opgaan. Ook die voorsprong zullen we snel kwijt zijn.”

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland verzorgt, in samenwerking met diverse organisaties, tal van seminars. Hieronder vindt u het programma voor de komende tijd. Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Kronenburgsingel 525 in Arnhem. De vermelde prijzen zijn per persoon. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en is mogelijk via genoemde link. Start een eigen bedrijf Dit seminar biedt u een eerste indruk van de stappen die u als startende ondernemer zet. Data: 22 november in Doetinchem, 6 december in Ede en 10 januari in Arnhem. kvk.nl/seminarstart (19.00 tot 22.00 uur, kosten 35 euro) Algemene voorwaarden Elk bedrijf dat goederen of diensten levert, hanteert algemene voorwaarden. Deze zijn bindend voor leverancier en afnemer als ze op de juiste wijze zijn overeengekomen. Het is verstandig om algemene voorwaarden regelmatig tegen het licht te houden. (19 november, Doetinchem, 19.30-22.00 uur, kosten 35 euro) Eigen baas of toch niet? Het doel van deze avond u uitleg te geven over de positie van de zelfstandige zonder personeel en u te informeren over de valkuilen bij het opstarten van de onderneming. www.kvk.nl/seminarzzp (20 november in Arnhem, 19.30 – 22.00 uur, kosten 35 euro) Starten als handelsagent Tijdens dit seminar komen de onderwerpen aan bod: Wat doet een handelsagent? Wat zijn de rechten en plichten van een handelsagent? Is een handelsagent aansprakelijk? Welke kosten heeft een handelsagent? Hoe zit het met provisie, goodwillvergoeding en schadevergoeding? www.kvk.nl/seminaragent (Datum: donderdag 29 november, 13.30-17.00 uur, kosten 35 euro) Gezondheidszorg Wat zijn uw mogelijkheden voor een carrière als zelfstandige in de gezondheidszorg? Staat u stil bij vragen als: Krijg ik een zorgverzekeraarscontract? Kan ik zo een eigen praktijk starten? Waar moet ik dan aan voldoen? Hoe kom ik aan mijn patiënten? Kan ik gaan waarnemen? En wat zijn de fiscale consequenties? U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen: Voor- en nadelen van waarnemen? Vooren nadelen van een eigen praktijk? Met welke regelgeving krijgt u te maken? Hoe worden tarieven vastgesteld? Hoe kunt u zich tegen risico’s verzekeren? www.kvk.nl/ gezondszorggelderland (maandag 3 december 2012 Arnhem, 19.30 – 22.00 uur, kosten 35 euro) Bedrijfsovername De slagingskans van ondernemers die een bedrijf overnemen is groter dan die van ondernemers die een nieuw bedrijf starten. Het overnemen van een onderneming heeft vele voordelen. U heeft inzicht in historische gegevens, zoals het klantenbestand, omzet en kost e n . www.kvk.nl/seminarovername (donderdag 13 december Arnhem, 19.30-22.00 uur, kosten 35 euro)


De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

14 | de barometer

Annemarie Henk van den Berg Berg

Jan Jonker

Guido Dierick

Hein van de Pasch

Henk Dekker

Bart van Meer

Jacob Fontijne

Roy Tillman

Eline Koers

Ed Velthuis

Hanno Littink

Jan Blokland

EstherRonald Mirjam Sent Migo

Theo Lemmen

Schreeuw om vertrouwen Het Barometerpanel is ronduit terleurgesteld in het optreden van het nieuwe kabinet. Want ondernemend Nederland schreeuwt om herstel van het consumentenvertrouwen. Het tegendeel gebeurt momenteel.

Henk Dekker: vertrouwen De motor van de economie is het MKB en erg veel mensen vinden daar werk. Om dat zo te houden is consumentenvertrouwen nodig. Dat vertrouwen staat onder druk en het politieke gekrakeel levert ook niet bepaald een bijdrage om het vertrouwen te herstellen. Hoe het ook zij: de gemiddelde MKB-er heeft het niet makkelijk. Hij heeft zorgen over zijn personeel, de continuïteit van zijn bedrijf en zijn pensioen. Is het allemaal kommer en kwel? Natuurlijk niet, want ondernemers zijn optimisten. Maar het zou wel helpen als we niet lullen maar poetsen. Hein van der Pasch: verwarring Economie gaat ook over kosten en baten, en de kost die voor de baat uitgaat: investeren in de toekomst dus. Maar niets daarvan. Eerst krijgen we te horen dat er miljarden worden bezuinigd op de zorg. Maar dan blijkt dat miljarden uit kortingen op zorgtoeslag terecht komen bij belastingverlagingen. Deze vorm van geld rondpompen zorgt voor verwarring, en niet voor de hoognodige vernieuwing. Henk Berg: heruitvinden Net als de bouw en huizenmarkt en niet in het minst de overheid, zullen ook de financiële dienstverleners zich opnieuw moeten heruitvinden. En met name financiële dienstverleners als banken, verzekeraars en pensioenfondsen worden onder druk van internationale regelgeving steeds meer in

Barometer

hun oude risicomijdende nutsfunctie gedreven. En dat past niet in de cultuur van ondernemerschap, met bijpassende hoge risico’s, complexe producten en bonussen, die de afgelopen decennia hoogtij vierde. Roy Tillman: tegengesteld Een huwelijk van tegengestelde karakters zou het beste van beiden naar voren kunnen halen. Bij dit kabinet lijkt echter het tegenovergestelde te gebeuren. Afgezien dat er een minister voor Wonen wordt aangesteld en de bezuinigingen voor Infra worden teruggedraaid zie ik maar weinig bouwbevorderende maatregelen. Een ieder weet dat er bezuinigd moet worden en daar is menigeen ook bereid toe maar maatregelen als het verminderen van hypotheekrenteaftrek en het moeilijker maken van vooral startershypotheken lijken mij de bouwsector niet echt te helpen. Jan Blokland: bomvol De handel binnen Europa blijft nog altijd duidelijk achter waardoor de vrieshuizen en met name die in onze havens bomvol liggen veelal met producten uit Zuid Amerika. Het valt dan ook moeilijk te verklaren waarom de Zuid Amerikaanse exporteurs blijven aanvoeren terwijl de afzet moeizaam verloopt en er dus extra kosten ontstaan vanwege de bewaring. Al of niet vanwege de komende feestdagen is de vraag vanuit de markten in Azië en Oost-Europa de laatste weken aangetrokken waardoor de werkdruk in ons bedrijf sterk is toegenomen. Ed Velthuis: onzekerheid Onzekerheid over de toekomst is troef. De effecten van ongebreidelde groei, snel geld en een vergrijzende maatschappij worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. Om als bedrijf te kunnen overleven moest ik een deel van ons perso-

6,0-5,9

Naam Bedrijf Roy Tillman Chemische bouwstoffen Henk Berg KPMG Ronald Migo KvK Annemarie vd Berg Rabobank Theo Lemmen Ondernemerscafe Jan Blokland Cold Stores Jacob Fontijne KEMA Hein van der Pasch Mercator Incubator Jan Jonker Health Valley Ed Velthuis VNO-NCW Hanno Littink Bax Advocaten Esther-Mirjam Sent Radboud Universiteit Henk Dekker Lindus Eline Koers Weeghel Doppenberg Kamps Bart van Meer Dirkzwager Guido Dierick NXP

6,7-6,9 6,8-6,8 6,4-6,2 4,5-5,0 6,4-6,5 5,5-6,0 6,3-6,3 6,0-6,0 6,5-6,5 4,5-4,0 6,0-6,0 5,5-5,5 -,- -5,0 6,5-6,5 4,0-5,0 8,0-7,1

Henk Dekker, de nieuwe voorzitter van Lindus en nieuw in het Barometerpanel. neel melden dat zij binnenkort niet meer bij ons werkzaam zullen zijn. Anderen hebben het nog slechter getroffen; er gaan dagelijks vijf bouwbedrijven failliet. Per dag raken 50 bouwvakkers zonder baan en in aanverwante sectoren verdwijnen nog eens 50 werknemers per dag. En dan is er nog geen licht aan het einde van de tunnel. Esther-Mirjam Sent: vermogen Er is veel ophef over de plannen van het kabinet om de inkomensongelijkheid te verminderen. Die reactie onder burgers valt goed te begrijpen. Immers, verliezen komen twee keer zo hard aan als winsten worden gewaardeerd. Wat opvalt is dat Nederland in de top 10 staat voor toegenomen inkomensongelijkheid. Echter, zorgwekkender is dat Nederland een grote vermogensongelijkheid kent. Als het kabinet wil nivelleren zou dat beter kunnen door de vermogens aan te pakken dan de inkomens. Bart van Meer: kansen grijpen Het is bemoedigend te zien dat individuele ondernemers hun kansen grijpen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan horeca-activiteiten in Arnhem. Hotel Haarhuis gaat fors uitbreiden met een aantal luxe kamers. Restaurant Villa Velperweg (inderdaad gelegen aan de Velperweg) heeft haar poorten geopend. Het modehotel Modez in Klaren-

dal is geopend met daaraan gekoppeld het eetcafé Caspar. Ondernemers die in deze tijd dit soort initiatieven nemen verdienen de volle steun en getuigen van goed ondernemerschap. Annemarie van den Berg: lagere groei Het regeerakkoord, de eerder aangekondigde maatregelen van Rutte I en het begrotingsakkoord 2013 leiden in de komende jaren tot een lagere economische groei en een hogere werkloosheid. In de periode 2013-2017 komt de economische groei op gemiddeld 1¼ procent (CPB, 2012). Gezien de fasering van de bezuinigingen moet het grootste effect op de economie in de komende jaren nog komen. Consumenten zijn al lange tijd zeer somber gestemd. De koopbereidheid is sinds het uitbreken van de crisis in 2008 niet meer zo laag geweest als in de afgelopen maand. De verwachting is dat er voor 1 januari 2013 tijdelijk extra vraag naar koopwoningen komt. Kopers die gebruik willen maken van huidige gunstigere voorwaarden zullen vervroegd zaken willen doen. Guido Dierick: lichtpuntje De ontwikkeling van de Novio Tech Campus op het terrein van NXP Semiconductors was vorige maand een lichtpunt dat er voor zorgde dat mijn barometerstand een zonnige uitzondering was tus-

sen lage cijfers van de andere panelleden. Je zou het niet zeggen als je deze Barometer de laatste paar keren leest, maar de AEX is sinds juni van dit jaar aan een gestage opmars bezig. Kennelijk zijn de beleggers optimistischer aan het worden. Dat geldt ook voor de aandeelhouders NXP: de beurskoers heeft zich mooi hersteld van 19 dollar in juni tot ongeveer 25 dollar nu. NXP is geen AEX fonds, maar we zijn wel een NASDAQ top-50 fonds. NXP heeft onlangs aan de aandeelhouders gemeld dat we verwachten in het 4e kwartaal 6 procent te krimpen. Hoe is dat te rijmen met de sterke koersstijging? Dat komt omdat de onderliggende trend prima is. Tot nu toe zijn we dit jaar al 30 procent gegroeid, waarvan 9 procent in het afgelopen kwartaal. Daar zijn wij blij mee, en het is mooi voor onze fabrieken in Nijmegen, want de beladingsgraad daarvan is goed. Een sterke groei tot nu toe, en een dip in het vierde kwartaal. Lig ik daar wakker van? Nee. De spullen die door Sinterklaas en de Kerstman gekocht worden en de auto’s die meteen na de jaarwisseling afgeleverd worden, zijn eerder in het jaar gemaakt, en in januari tot maart zijn er meestal weinig verkoophits in de winkels. Het is gewoon een seizoenseffect. Ronald Migo: positief denken Dit keer mijn inbreng vanuit Zuid-Afrika waar je wel met andere ogen gaat kijken naar onze ‘problemen’. Edoch, reflectie is altijd goed voor een vertaalslag naar onze regio. Als we positief denken en handelen komt het met de economie ook weer goed. Nederland blijkt namelijk te stijgen op de internationale innovatie index en de internationale index van concurrerende landen. We zijn dus beter bewapend tegen de crisis. Recent presenteerden negen bedrijven zich bij het business event in Lingewaard/Overbetuwe die ondanks alles tegen de stroom in weten te (g)roeien in zowel de bouw, horeca, toerisme als industrie. MKB-ers met de juiste drive, klantenbesef en innovatievermogen geven de koers aan.. Theo Lemmen: creativiteit De Nijmeegse Ondernemer van het jaar 2012 is bekend: de familie Kampschreur van het bedrijf Holland Food Service. Wederom een familiebedrijf met stevige wortels in de Nijmeegse samenleving. In deze tijd van kommer en kwel, waar de crisis voor velen volop voelbaar is, zijn dergelijke verkiezingen des te belangrijker. Ze laten zien dat er nog steeds bedrijven zijn die bovenmaats presteren. Het wordt wel eens vergeten dat niet alle sectoren momenteel onder de crisis gebukt gaan. Juist in crisistijd komt het op echt ondernemen aan, wordt er veel gevraagd van de creativiteit van de ondernemer.


zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

geknipt | 15 Door Frank Thooft

geknipt en geschoren Tips of informatie? deondernemer@gelderlander.nl

Startersweekend

Jaar uit en dit keer viel die eer te beurt aan Holland Food Service, het bedrijf van Theo Kampschreur en dochter Claudia en zoon Frank. Ruim 300 ondernemers uit stad en streek hadden de moeite genomen om naar de prijsuitreiking in de Vereeniging te komen. Behalve HFS waren ook WaterQ van de gebroeders Chang (Oriënt Plaza, Plaza Foods) en scharrelslager Wim Coenen genomineerd. Juryvoorzitter Bert Jeene (wethouder financiën en EZ) toonde zich ‘trots op alledrie de genomineerden’. „Dit zijn drie bedrijven die innovatie hoog in het vaandel hebben staan en een voorbeeld zijn voor anderen. Maar uiteindelijk hebben we het bedrijf een onstuimige groei heeft weten te realiseren en dat langdurig in Nijmegen actief is de hoogste eer gegund”.

De eerste editie van het Startersweekend, dat eind oktober door de Startersfabriek in het Ondernemerscentrum Lorentz was georganiseerd, heeft als winnaar van de pitches ‘Voor het Eggie’ uitgeroepen. In de jury zaten Alex van Hooff, Henk Bohlander, Marco Derksen en Frank Jongejan. Zij vonden ‘voor het Eggie’, een plaats die voor dropouts een plek in bijvoorbeeld de digitale media geven, het beste bedrijfsplan. In totaal deden er 40 starters mee; 17 daarvan gaven aan ook door te willen gaan met hun idee. Diegenen die @startersweekend volgen, blijven op de hoogte van het volgende startersweekend. www.destartersfabriek.com

Stuivertje wisselen De gemeente Arnhem is aan het stuivertje wisselen, als je hun berichtgeving over de reorganisatie leest. Hierbij verdwijnen namelijk allerlei leidinggevenden van het toneel, terwijl gewone ambtenaren, die de feitelijke kennis hebben waar u als ondernemer om komt, als pionnen op het schaakbord heen en weer worden geschoven. ‘We blijven gewoon bereikbaar’, rept het bericht. Maar wie je nu voortaan moet hebben, wordt onduidelijk. Bel je je oude vertrouwde contactpersoon, dan kan het zijn dat hij of zij een andere functie heeft. En dan zal die wel keurig doorverbinden naar de nieuwe contactpersoon, maar is dat nou niet dat geval van het kastje naar de muur? En dat terwijl de gemeente zich wil aanpassen aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Snelheid, flexibiliteit en klantgericht-

Stoppen met uw bedrijf ? Verkoopbegeleiding door onafhankelijk overnamespecialist

www.ecurie.nl tel: 0345-651226 Geldermalsen

Businessacademie De deelnemers aan het eerste Startersweekend. heid zijn daarbij de kernwoorden, jubelt het bericht. We geven ze maar het voordeel van de twijfel, nietwaar? En gelukkig is het speciale infonummer 0900-1809 in stand gehouden. Sommige goede oude dingen zijn nog bewaard gebleven. www.arnhem.nl

Laat je niet overvallen Want verder is de gemeente Arnhem als een druk baasje bezig met allerlei ondernemende initiatieven, zo leert enig geGoogle. Ze organiseren bijvoorbeeld een ‘laat je niet overvallen-bijeenkomst’ op 11 december; en ze stellen maar liefst 200 startende ondernemers in staat met IkStartSmart een eigen bedrijf te beginnen. Heren en dames startende ondernemers, laat u niet overvallen (door de reorganisatie van de gemeente), maar start uw eigen bedrijf! www.ikstartsmart.nl

Winkels dicht bij Biënnale? Hebt u ook met stijgende verbazing in de Gelderlander van afgelopen dinsdag het bericht gelezen dat de Raad van Arnhem tegen extra koop-

zondagen tijdens de Modebiënnale is? Terwijl alle, ik herhaal alle, ondernemers vóór zijn! Zie ook de ingezonden brief van deze ondernemers elders in deze krant. Dit is toch niet te bevatten. En ik herinner me een optimistische wethouder Michiel van Wessem, eerder dit jaar, die een warm pleidooi hield voor meer koopzondagen en afstemming met de ondernemers. De VVD was dan ook de enige die dit voorstel van de ondernemers ondersteunde. De andere partijen, op een positieve D’66 na, en een twijfelende CDA, waren tegen. Hoe ondernemersvriendelijk kun je nog zijn als gemeente? Daar halen we geen prijzen als Beste Binnenstad meer mee binnen, mensen! Bezint eer ge besluit, bid ik u.

Eindejaarstips En voor die ondernemers die al begonnen zijn, hebben de accountantskantoren alweer hun eindejaarstips klaar. In deze editie worden er al heel wat genoemd, en ook geven sommigen een eigen boekje uit, of bestoken ze u er per e-mail mee. Doe er uw voordeel mee!

mr. J.A.M. Egberink, Doetinchem. IVZ bv te Lobith, curator mr. J.A.M. Egberink, Doetinchem. Etna Financial Services bv te Doetinchem, curator mr. S.J.B. Drijber, Velp. Déesse bv te Arnhem, hodn Plameco Arnhem, curator mr. H.J.D. ter Waarbeek, Velp. XSonsbeek Adviseurs bv te Arnhem, curator mr. J.H. Steverink, Arnhem. BVO Beheer bv te Milsbeek, curator mr. A.T. de Putter, Nijmegen. House Of Shoes bv te Berg en Dal, hodn Ligtvoet en Nimco; Nimco & De Raat; Nimco House Of Shoes; Meerpaal Spijker Grafische Bedrijven bv te Buren, hodn HSGB Spijker Grafische Bedrijven; HSGB Meerpaal; HSGB Stimio, curator mr. S.W. Vos, Nijmegen. KHB Automotive bv te Elst, curator mr. A.O.C.A. van Schravendijk, Arnhem. R.E. Schultz te Arnhem hodn Han-

Dan is het ook weer tijd voor bezinning, vinden Iris Dekker en Fenneke Kwint van Firens. Ze richten zich samen met u op de toekomst. Met een ouderwetse briefkaart op de mat valt hun boodschap des te meer op. www.firens.nl

Crowdfunding Bent u ook zo benieuwd naar de ontwikkelingen van het lunchcafé-plan van Tine van de Weerdhof, Frank Janssen en Cora Beijer, dat in de vorige editie van de Ondernemer stond? Ze zijn hard aan het werven met crowdfunding voor hun plan, lees ik op de social media. Echt een fun-ding! Nog anderhalve maand en dan breekt het moment-U aan, en weten we of we vanaf het voorjaar heerlijk kunnen lunchen in de Weverstraat. Doe een duit in het zakje, zou ik zeggen. www.damesenheren.eu

Prijs Even naar onze zuiderburen. Dit blad roept daar sinds vier jaar de Nijmeegse Ondernemer van het

Zakenvrouw van het jaar De algemene ledenvergadering van IG&D, die gepland was voor 12 december, is verschoven naar maandag 17 december. Oorzaak van de verschuiving is het bijzondere thema van de bijeenkomst. De zakenvrouw van het jaar 2012, Jacqueline Zuidweg, zal een voordracht houden. Zij is directeur van Zuidweg & Partners Insolventie-Bemiddeling. Jacqueline Zuidweg is haar bedrijf in 1994 begonnen om collega-ondernemers bij te staan.

AGENDA

Faillissementen Faillissement uitgesproken Autoglas Groep Arnhem bv te Apeldoorn, hodn A.G.A. Company Handelsonderneming. Bouwbedrijf Van Rekum vof, M. van Rekum te Varik, curator mr. J.M.A.J. Thielen, Tiel. VZ Koeriers bv te Arnhem, hodn Parcel Point; Private Label Shop; De Nationale Koerier Ede; De Nationale Koerier Arnhem; De Nationale Koerier Deventer; De Nationale Koerier Apeldoorn, curator mr. J.H. Steverink, Arnhem. O.J.W. te Wildt, hodn Rheden Optiek te Rheden, curator mr. H.J.D. ter Waarbeek, Velp. Banenflex bv te Nijmegen, curator mr. C.J. Diks, Nijmegen. JTaxi Linsen bv te Driel, curator mr. C.W. Houtman, Nijmegen. P & B communicatie bv te Beesd, hodn P&B Presscom; Ikwileentekst.nl, curator mr. B.M. König, Nijmegen. Cargo Group Oost Nederland bv te Duiven, hodn CGON, curator

Bezinning

De Nederlands Duitse Businessacademie houdt de rest van dit jaar een aantal seminars. Thema is onder meer dat het met de jaarwisseling in zicht hoog tijd is de boekhouding op orde te krijgen. De seminars die nog op het programma staan gaan over Duitse boekhouding (20-11), aanval en verdediging bij namaak en piraterij in Duitsland (22-11), Duitse omzetbelasting - factureren met btw (27-11), aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (28-11), de verrekenprijzen (29-11), elektrogesetz / verpackungsverordnung (5-12) en commercieel huurrecht in Duitsland (11-12). www.businessacademie.de

Lindus delsonderneming R. Schultz, Eurotaxi Arnhem, curator mr M.G.E. ter Hart, Arnhem. MGH Montage bv te Elst, curator mr. A.T. de Putter, Nijmegen. Novacon bv te Duiven, curator mr. H.J.D. ter Waarbeek, Velp. J. Fonke te Ede hodn Fonke Service Diensten, curator mr. I.J.G.H. Hage, Ede. European League of Fruit bv te Ingen, curator mr. M.F.G. Mulders, Zaltbommel. K3 A&S Holding bv te Arnhem, curator mr. S.J.B. Drijber, Velp. Traject Vastgoed Advies Groep Holding bv te Zevenaar, hodn Traject Vastgoed Advies Groep, curator mr. R.F. Feenstra, Arnhem. Traject Vastgoed Management bv, Traject Maintenance & Facilities bv te Zevenaar hodn Traject Vastgoed Advies Groep, curator mr. R.F. Feenstra, Arnhem. V.O.F. Schouten en van Marwijk te Bemmel, curator mr. B.M. König, Nijmegen.

Dinsdag 20 november, zalencentrum Berentsen in Loo, vanaf 17.00 uur. Happy hour met LinDate (één-op-één gesprekken van 15 minuten), besloten met gezamenlijke maaltijd. Aanmelden via info@lindus.nl of telefonisch 026-3186710.

OKA Woensdag 21 november, Giesbers Communicatiegroep, Hoofdstraat 29 te VELP, vanaf 17.00 uur. Ledenvergadering met o.a. bekendmaking en uitreiking van de KunstIntern Award 2012, gepresenteerd door Bart Huydts, directeur Art Business Centre

ArtEZ, besloten met een netwerkborrel. www.oka.nl/agenda

Sociëteit KAN

Donderdag 22 november, Wijncafé Le Jardin - Robbers & van den Hoogen, Arnhem, van 12.00 tot 14.00 uur Lunchbijeenkomst Aanmelden via info@de-maatschappij.nl.

Maandag 10 december, rest. De Hucht te Elst, 16.00 uur. Zoals ieder jaar de traditionele ‘ Kerstbomen & Glühwein’, een gezellig informeel samenzijn voor de deelnemers waar bovendien een Kerstboom wacht om thuis op te tuigen! i en aanmelden: info@ondernemerssoc ieteitkan.nl

VNO-NCW

VERON

Donderdag 22 november, Bellevue, Ophemertsedijk2, Tiel, vanaf 11.30 uur, Bijeenkomst Logistieke Hotspot Rivierenland. Aanmelden: d.m.v. e-mail aan mirjam.messing@kvk.nl

Woensdag 12 december, locatie en tijdstip volgen. Kerstborrel. Aanmelden via www.veron.nu/aanmelden

Maatschappij


Vizier op de toekomst. Dat is het idee. Johan van den Brink – directeur Automobielbedrijf Van den Brink uit Arnhem – stapte onlangs over naar de Rabobank: “Mijn accountmanager Toine Neggers snapt wat ik wil en kent de autobranche als z'n broekzak. Toine weet dat we kerngezond zijn. Hij denkt in kansen en faciliteert onze groei.” Daarom komt er binnenkort een nieuwe showroom, met gloednieuwe Renaults en zéér jonge occasions, al decennia lang de kracht van dit familiebedrijf. Het vizier op de toekomst. Ook uw idee? Bel dan (026) 371 43 33 of kijk op www.rabobank.nl/arnhem.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/arnhem

Profile for De Gelderlander

de Ondernemer - Arnhem  

de Ondernemer is de maandelijkse B2B uitgave van de Gelderlander

de Ondernemer - Arnhem  

de Ondernemer is de maandelijkse B2B uitgave van de Gelderlander

Advertisement