Page 1

15 december 2012 | 11e jaargang | nr. 10| de Ondernemer is een uitgave van Uitgeversmaatschappij

* de Gelderlander

KvK inside

Nijmegen

Arnhem

Achterhoek

Dit jaar wordt gevierd dat er 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije bestaan. De provincie Gelderland vierde dat met de Turkse consul. foto: Marina Popova

400 jaar handel met Turkije

Lucas Berger, Gelre en Nederrijn fuseren

In de Stoel: transporteur Gert Jan Maters, Huissen Pagina 3

Pagina 5

4

Themapagina logistiek: LEC gaat ‘bloemkolen’ Pagina 8/9

www.deOndernemer.nl


«infotorial

Drie nieuwe klanten erbij voor Melis C

risis of geen crisis, Melis houdt de druk op de ketel. Onlangs zijn er weer drie nieuwe grote klanten toegevoegd aan de portefeuille van Melis internationaal transport: Cito Benelux uit Zevenaar en Dales Gévier uit Doetinchem. En dochterbedrijf Truckherstel in Duiven heeft de dit jaar 40-jarige Riool Reinigings Service RRS als nieuwe klant gekregen.

De glanzende bokaal staat prominent in het kleine kantoortje van Marwin Melis: de SJOA Talent Award. Uitgereikt door de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem voor díe ondernemer die zich afgelopen jaar heeft onderscheiden omdat hij ondanks de inzakkende markt toch omzetgroei heeft weten te realiseren. Harry Corbeek van BDO Accountants sprak eind vorige maand lovende worden over de ondernemerscapaciteiten van Marwin Melis, die het ook nog eens had aangedurfd om vorig jaar Truckherstel te heropstarten. De deuren van het bedrijf waren toen al gesloten, de handel was al weg, en toch wist Marwin de omzet na heropening van het bedrijf vier keer hoger dan het laatste niveau te krijgen.

Hard werken Marwin is er zelf nuchter onder. “Heel hard werken, veel investeren in je relaties, eindeloos geduld hebben en als je een klant eenmaal binnen hebt, álles doen om die tevreden te houden.” En dat werkt, want het verloop bij het ruim 90-jarige Melis is, behalve één faillissement vorig jaar, nihil. Het omzetverloop is stabiel gebleven op bijna 6 ½ miljoen, overigens een verdubbeling sinds 2009. Er is dan ook net als vorige jaren geïnvesteerd in

nieuwe vrachtwagens. Komend jaar zullen drie distributiewagens de weg op gaan. Daarnaast is ook een Volvo Euro-6 gekocht, omdat het milieu er bij Melis zeker toe doet.

Geoliede machine Marwin houdt per week onder meer lijsten bij van de chauffeurs en meet Het Nieuwe Rijden: zuinigheid, snelheid, verbruik, uitstoot. De schoonste rijder wordt beloond. Hij is daarnaast ook bezig met de aanvraag voor de Lean & Green certificering, waarbij hij zich committeert om binnen vijf jaar de CO2-uitstoot met 1/5 verminderd te hebben. Hij investeert eveneens in zijn personeel, want opleiding en ontwikkeling van zijn mensen vindt hij heel belangrijk. Ook in de administratie en de ICT investeert Melis veel: “Dat is het kloppend hart van je organisatie. Heb je dat op orde, dan heb je een geoliede machine voor je klant klaarstaan.”

Klant voor het leven Met de nu bijna 50 wagens is Melis precies klein genoeg om flexibel en snel in te kunnen spelen op elke vraag, en ook groot genoeg om de benodigde ‘body’ te hebben in deze markt. “Want de

«Foto: Jacques Kok. marges zijn krap, en met een kleine overhead kan je beter werken.” Het stelt hem ook in staat om mee te denken met de logistieke problemen van zijn klanten, en zo tot een meerwaarde te komen. “Zeker in deze tijd, waarin je klanten toch elk

MELIS INTERNATIONAAL TRANSPORT BV NIEUWE HAVENWEG 15 6827 BA ARNHEM (026) 3611333 WWW.MELISTRANSPORT.NL

dubbeltje even omdraaien voor ze het uitgeven. Als ze weten dat ze het goed kunnen besteden door een goed advies, heb je een klant voor het leven.”

TRUCKHERSTEL CARROSSERIE, SCHADEHERSTEL EN SPUITERIJ SEGMENT 16 6921 RH DUIVEN (026) 31 17 706 WWW.TRUCKHERSTEL.NL


zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

nieuws | 3

Grote fusie schoonmakers Twee schoonmaakbedrijven uit de regio Arnhem fuseren per 1 januari. Dit zijn Lucas Berger en Gelre, en Nederrijn. Samen bieden zij nu werk aan 1.000 mensen. De nieuwe combinatie staat nu nog sterker in de regio.

Door Stef Rietbergen

Terzake

Optimisme

N

door Frank Thooft

H

et toeval wil, dat beide directeuren elkaar al zo’n twintig jaar kennen. Bert Wernke, die in 2005 Nederrijn overnam, werkte in de jaren negentig al samen met Willem Jansen Verplanke die in 2002 de schoonmaakbedrijven Lucas en Hennie Berger overnam en samenvoegde tot Lucas Berger Schoonmaakservice. Later voegde hij onder andere het bedrijf Gelre Schoonmaakdiensten er aan toe. Maar het was in de landelijke speler Facilicom dat beide heren voor elkaar werkten, en ook de regels van het spel leerden kennen. Ze waren elkaars klankbord, zoals ze dat nu ook weer worden. „En één en één is dan drie’’, legt Wernke uit. Jansen Verplanke ontwikkelde bij Facilicom ook zijn andere kijk op het organiseren van de schoonmaak, waarvoor hij er evenwel geen weerklank vond. Het betekende voor hem dat hij het zelf als ondernemer wilde proberen, en op zoek ging naar een schoonmaakorganisatie waar hij zijn ideeën wel kon vormgeven. Wernke was inmiddels voor zijn werkgever naar het buitenland gegaan, en was dus even ‘buiten beeld’ in de Nederlandse markt. Teruggekomen wilde hij echter ook een eigen schoonmaakorganisatie gaan leiden, toen Nederrijn op zijn pad kwam. En hoewel Nederrijn en Lucas Berger concurrenten waren, bleek de oude samenwerking toch van grote waarde. Wernke en Jansen Verplanke begonnen twee jaar geleden met gesprekken over een samenvoeging van beide bedrijven, waaruit de fusie per 1 januari aanstaande het resultaat is. De filosofie van Jansen Verplanke, over het

COLOFON de Ondernemer is een uitgave van dagblad De Gelderlander die zich richt op ondernemers, beleidsmakers en beslissers.

Directeur-uitgever Stef Rietbergen Hoofdredacteur Ad van Heiningen (wnd) Eindredacteur Thed Maas 06-53645103 Redactie André Sonneville (Nijmegen) Frank Thooft (Arnhem) Jacob Schreuder (Achterhoek) Accountmanagers Cees van Doornik (Arnhem) 06-55854966 Annemiek Verschoor (Ede) 06-51061855 Foto’s Edwin Stoffer, Mariska Hofman, Jacques Kok, Theo Kock

Bert Wernke en Willem Jansen Verplanke frequent bezoeken en rechtvaardig aansturen ‘een compliment geven als het kan en kritiek uiten als het moet’ van de medewerker wordt in de nieuwe organisatie, die onder de vlag Nederrijn verder gaat, eveneens verankerd. De visie van Wernke, die het oude totaalconcept-idee heeft losgelaten, en focust op diepgang en kwaliteit in plaats van ‘alle markten willen kunnen bedienen’, wordt daarmee gecombineerd. Bovendien wordt de backoffice door de fusie nog verder verstevigd. Jansen Verplanke: „Je kunt nog zo goed schoonmaken; als je het niet goed organiseert door een solide thuisbasis, ben je nergens.’’ Wernke zet het nog sterker aan: „We maken niet schoner dan de collega’s, maar we organiseren het beter.’’ Het nieuwe Nederrijn heeft nu een grootte die volgens beide heren bijna ideaal is. Zeker niet te klein, en ook niet te groot of te bureaucratisch.

Wernke: „Met deze grootte kun je de flinterdunne marges toch rendabel maken, en daarmee je klanten ook.’’ Overigens is Wernke betrokken bij het landelijke overlegorgaan in de schoonmaakbranche OSB, waarbij door zowel de schoonmaakbedrijven als door

Elkaar versterken waardoor het bedrijf aan zekerheid wint hun werknemers, én door de opdrachtgevers, is afgesproken dat er niet onder de kostprijs zal worden geoffreerd. Kwaliteit en continuïteit zijn immers belangrijker dan lage prijzen. Ook op maatschappelijk vlak is Nederrijn actief, en wordt nog actiever. Er wordt al ge-

foto Jacques Kok

werkt in projecten met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals bij de Driestroom en Pluryn, en dat zal alleen maar meer worden uitgebreid. Wat ook zal worden uitgebreid, aldus Wernke en Jansen Verplanke, is de organisatie zelf: er komt binnenkort weer een overname aan. Gesprekken daarover zijn al in een vergevorderd stadium, en de overname zal in het voorjaar zijn beslag krijgen. Daarmee zal de ideale grootte met een omzetniveau van 20 miljoen euro worden bereikt, legt Jansen Verplanke uit. „We zitten nu op zestien miljoen samen. Nog één stap en we zitten op het ideale bedrijfsmodel. Dat betekent continuïteit in de regio, vooral ook op het gebied van werkgelegenheid. Wij durven daarin te investeren. Juist in deze tijd van recessie moet je durven vooruitkijken, en een stap vooruit durven maken.’’

‘Slapen als een roos kun je leren’ door Thed Maas

I

edereen ligt wel eens een nachtje wakker. Gekweld door zorgen of omdat je zomaar de slaap niet kunnen vatten. Pas als iemand langer dan drie weken slecht slaapt is er sprake van een slaapprobleem. Een op de drie mensen heeft daarmee te kampen. De economische schade van dit onderschatte fenomeen - ‘ga maar een keer vroeg naar bed’ - wordt geraamd op 6 miljard per jaar. Veroorzaakt door vrachtwagenchauffeurs die achter het stuur in slaap sukkelen en door werknemers die overdag niet fit zijn. Carla van Wely en Onnie Diederen uit Nijmegen willen daar met hun net opgerichte bedrijf ‘Slapen als een roos’ wat aan gaan doen. Want lekker slapen kun je leren. „Maar daar moet je overdag al mee beginnen”, zegt Carla. „Je moet je gedrag aanpassen. Leef in het nu; probeer niet met tien dingen tege-

lijk bezig te zijn; bouw de dag rustig op en bouw de dag rustig af; zorg voor voldoende rust tussendoor en vermijdt een overdaad aan blauw licht.” Blauw licht? „De televisie en de computer”, verduidelijkt Onnie. „Vooral bij jongeren komt slapeloosheid voor omdat ze te lang achter de computer zitten.” Ze hebben beiden een baan. In hun vroegere werkkring in de ggz deden ze ervaring en kennis op om Slapen als een roos te starten. Carla: „Het is natuurlijk fijn om vol energie wakker te worden. Wij dachten dat er een groot aanbod zou zijn van bedrijven die zich met deze problematiek bezig houden. Maar nee dus.” Van Wely en Diederen wilden bovendien ‘een keer zelf iets maken’. „In een eigen bedrijf ben je met andere zaken bezig dan in in loondienst”, aldus Carla. Ze hebben een VOF opgericht.’Via onze website bieden we begeleidende ge-

sprekken en een online cursus”, zegt Onnie. Ze hebben inmiddels twee cursusboeken - Slapen als een roos en het Dagnachtboek - geschreven en gaan ook het bedrijfsleven cursussen aanbieden zodat het personeel uitgeslapener wordt. Verder verkopen ze kussens waaruit via een iPod ’n zacht muziekje klinkt en zakjes met lavendel: slaapbevorderende producten zeg maar. www.slapenalseenroos.nl

Stoppen met uw bedrijf ? Verkoopbegeleiding door onafhankelijk overnamespecialist

www.ecurie.nl tel: 0345-651226 Geldermalsen

u de dagen korter worden en de nachten langer, ontstaat er bij mij een natuurlijk moment van reflectie en wil ik graag terugblikken op het afgelopen jaar. Wat waren de plannen en wat is ervan terechtgekomen? Dit jaar is zo’n moment van reflectie des te noodzakelijker omdat, als de voorspellingen van de Maya kalender uitkomen, dit de laatste Ondernemer is die u onder ogen krijgt. Immers, op 21 december wordt het einde der tijden voorspeld. Ik hoop dat dat niet het geval zal zijn. En eerlijk gezegd vertrouwt mijn optimistische kijk op het leven er ook op dat we op zaterdag 22 december weer met z’n allen wakker worden en kunnen genieten van een mooie kerstkrant die die ochtend op uw deurmat valt. Maar dan toch even die reflectie en de terugblik over 2012. Het leek me leuk om het dit jaar te doen aan de hand van mijn negen columns in de Ondernemer dit jaar. Zij geven hopelijk een goede indruk van het jaar en wat mij heeft bezig gehouden. Eerst maar even de koppen scannen. Achtereenvolgens waren dat Gezond en Vitaal, Knipoog, App, Sprookje, de Held, Scoren, Duurzaam, Franciscus en Creativiteit. Een psycholoog zou ongetwijfeld tegen een aantrekkelijk uurtarief een uitgebreide analyse hiervan kunnen maken en, daarvan afgeleid, de sterke en zwakke kanten van mijn karakter kunnen doorgronden. Dat heb ik er echter niet voor over, dus zelf maar aan de slag. De rode draad die ik ontdekte in al die columns was het woord optimisme. Optimisme over inspirerende boeken en nieuwe opleidingen, optimisme over innovatieve zaken bij de Gelderlander en bij andere bedrijven en optimisme omdat veel mensen niet bij de pakken neerzitten maar de crisis te lijf te gaan. Een plezierige constatering in een jaar dat er in het bedrijfsleven en de economie ook heel veel pessimisme viel te bespeuren. Menigeen kan daar waarschijnlijk over meepraten. Ik hoop dat ik mijn optimisme in elk geval in 2013 weet vast te houden en dat er ook wat mag overwaaien naar ondernemers die het in 2012 erg moeilijk hadden.

Stef Rietbergen, Uitgever De Gelderlander s.rietbergen@gelderlander.nl twitter: @riethills


De Gelderlander zaterdag 15 december 2012

4 | nieuws

‘Lichte materialen leiden tot lagere kosten’ Bij de constructie van auto’s en vrachtwagens is nog veel winst te behalen door het gebruik van lichtere materialen, zoals composieten of hoge sterkte staal. Daar is Joop Pauwelussen van overtuigd. Hij is lector Mobiliteitstechnologie aan de faculteit Automotive van de HAN. door Francien van Zetten

E

conomische winst door lagere kosten, milieuwinst en veiligheid. Daar draait het om bij het onderzoek dat de studenten van Joop Pauwelussen, lector Mobiliteitstechnologie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, doen bij HAN Automotive in Arnhem. Ze onderzoeken onder meer hoe je voor personenauto’s en vrachtwagens een lichtere constructie kunt ontwerpen, wat de consequenties zijn van het gebruik van

Joop Pauwelussen, lector Mobiliteitstechnologie, in een auto met elektrische motor in de werkplaats van HAN Automotive. foto Jacques Kok extra lange vrachtwagens en welke technologische hulpmiddelen veilig gedrag van bestuurders bevorde-

ren. Door het toepassen van hightech materialen, zoals composieten (kunststoffen) en hoge sterkte staal, in de constructie van personenauto’s en vrachtwagens is nog veel winst te halen, meent Pauwelussen. „Voertuigen met een lager gewicht gebruiken minder brandstof, waardoor zowel de kosten als de uitstoot van koolstofdioxide per eenheid lading wordt teruggedrongen.” HAN Automotive test auto’s en bedrijfsvoertuigen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met opleggerfabrikanten, zoals Nooteboom in Wijchen, Van Eck in Beesd en Van de Peet in Nieuwkoop. „We hebben een vrachtwagencombinatie vol sensoren gestopt en zijn daar mee gaan rijden”, legt Pauwelussen uit. „Dan zie je wat zo’n constructie in de praktijk voor z’n kiezen krijgt en kun je met behulp van computermodellen beoordelen waar en hoe je andere materialen kunt toepassen

om de levensduur te verlengen, of hoe je het gewicht kunt verlagen.” De inzet van langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s) is volgens de lector Mobiliteitstechnologie eveneens een trend waarmee de nodige efficiency- en milieuwinst te boeken valt. Hij doelt op vrachtwagens met een lengte van 25.25 meter, de maximumlengte die in Nederland is toegestaan. „Het scheelt nogal of er één chauffeur met een vrachtwagen van achttien meter lengte rijdt, of met een LZV.” In Scandinavië rijden LZV’s al langer rond. In Nederland zijn deze voertuigen na een groot aantal proeven goedgekeurd. Andere landen, zoals Duitsland en Denemarken, beginnen nu ook met die proeven. Het probleem is dat de Europese Unie tot nu toe verbiedt dat de extra lange vrachtwagens de grens over gaan. „Dat heeft te maken met de belangen van de binnenvaart en het spoor, waar LZV’s juist perfect op

aansluiten”, zegt Pauwelussen. Hij verwacht dat de acceptatie van LZV’s, ook voor grensoverschrijdend vervoer, de komende jaren toeneemt. Aan de chauffeurs van extra lange vrachtwagens worden hoge eisen gesteld. In samenwerking met een industrieel consortium en de Technische Universiteit Eindhoven doet HAN Automotive onderzoek naar innovatieve technologische voorzieningen die de bestuurbaarheid en daarmee de inzetbaarheid van de LZV verbeteren. Elektronisch gestuurde achterassen of adequate bestuurderssupport vergemakkelijken het achteruit rijden en verbeteren de stabiliteit. Pauwelussen: „We houden rekening met de werklast die de bestuurder ervaart. Dat doen we onder meer in een project is samenwerking met Tomtom, TNO en Noldus. Bij hoge werkdruk kun je het display met aanwijzingen voor de bestuurder vereenvoudigen of een rustiger route aanraden.”

Knopen leggen met Turkse ondernemers door Frank Thooft

M

et een stevige knoop in een Turks-Nederlands vlaggenlint bevestigde de Turkse Consul generaal, de heer Yunus Belet, de hechte handelsbetrekkingen die er al 400 jaar tussen Nederland en Turkije bestaan. Dit heuglijke feit werd gevierd op het Provinciehuis in Arnhem, ten overstaan van een volle zaal Turkse en Nederlandse ondernemers. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, die deze bijeenkomst samen met Ronald Migo, directeur van de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland opende, sprak zijn waardering uit voor de komst van de consul. Die bevestigde de noodzaak van de samenwerking en onderlinge betrekkingen, juist in deze tijden van economische teruggang. Rutger Holtus van Colbond ging desgevraagd kort in op de handelsbetrekkingen die Colbond al jaren met Turkije

heeft. Colbond maakt industriële vezels, en Turkije is een van de landen waar het bedrijf aan levert. Fadime Yesel-Kumas, de oprichtster van het bedrijf Tugrazorg, werd ook kort aan het woord gelaten. Zij betreurde het dat zij nog weinig Nederlandse klanten had, maar prees zich gelukkig dat ze al vele internationale klanten had. Haar organisatie geeft inmiddels werk aan zestien medewerkers. Ze vertelde ook dat ze door IkStartSmart ondersteund was bij de start van haar bedrijf. Dat project krijgt overigens ook een internationale toepassing, aldus Lambert van Nispen van IkStartSmart. Hij gaf aan serieuze plannen te hebben om in Turkije ook een IkStartSmart-project op te zetten. Ook de oprichter van Serhat Impex, dat al sinds 1988 vanuit Arnhem handelsbetrekkingen met Turkije onderhoudt, werd kort aan het woord gelaten over zijn ervaringen met de internatio-

Het knopen leggen als symbool van de samenwerking. nale betrekkingen. Een bijzonder moment was er toen de Turkse ondernemer Rahmi Gemril namens de Turkse Ondernemers Vereniging TOV

foto Marina Popova

een foto aanbood aan de gedeputeerde waarop koningin Beatrix en Ataturk, de grondlegger en de eerste president van de republiek Turkije, waren afgebeeld, ook om de

langdurige samenwerking tussen Turkije en Nederland te symboliseren. Hierna konden de aanwezige ondernemers zich verspreiden over de verschillende workshops die er opgezet waren. Een daarvan werd geleid door de Arnhemse Turkse ondernemer Hasan Deniz, die met zijn facility servicebureau Maker It Yours de aanwezigen de kneepjes van zijn vak bijbracht. Het onderwerp logistiek en transport, toevalligerwijs ook het thema van deze Ondernemer, werd toegelicht door Paul Looman, European Manager Forwarding & Transport bij Wim Bosman Holding in Doetinchem. Ook bij hem was de belangstellling van de deelnemers groot. De andere workshops stonden in het licht van mode, food en starten. Voordat de tweede ronde workshops werd ingezet, was er een groot Turks buffet voor de deelnemers. Na afloop van de bijeenkomst was er een feestelijke afsluiting.

Arnhem wint prijs voor duurzame logistiek

A

rnhem heeft op 8 november de logistieke Lean and Green Award gewonnen voor haar inspanningen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Deze verbeterde logistieke aspecten hebben bijgedragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot in de stad, reden om de inspanningen met de Lean and Green Award te belonen. Wethouder Martijn Leisink nam de Award in ontvangst. De Award is een initiatief van Connekt, een netwerkorganisatie van bedrijven en overheden die werkt aan duurzame mobiliteit. Voor dit project heeft de gemeente Arnhem samengewerkt met Transport en Logistiek Nederland (TLN), de ondernemersorganisatie voor vervoer EVO en City Centrum Arnhem (CCA).

Voor duurzame stadsdistributie neemt Arnhem verschillende maatregelen: via onder andere een slimme afstelling van verkeerslichten stroomt het verkeer op de Centrumring beter door (dynamisch verkeersmanagement). De gemeente zoekt daarnaast naar logische routes voor bevoorrading van winkels. Laad- en losplaatsen worden waar nodig aangepast. Verder valt te denken aan inzet van straatmanagement om duurzame distributie te stimuleren, optimaliseren van venstertijden en een ruimere regelingen voor vrachtwagens die goederen gebundeld aanleveren bij meerdere adressen. De gemeente is ook bezig met het uitwerken van vernieuwende concepten samen met onder andere de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Dat gaat bijvoorbeeld om de ont-

wikkeling van een klein, licht onopvallend voertuig voor bevoorrading buiten de venstertijden. Arnhem werkt overigens op alle fronten aan duurzaamheid, aldus een woordvoerder. De stad heeft een naam hoog te houden als energiestad en als millenniumgemeente. Arnhem werkt aan het gebruik van schone energie, een duurzaam milieu en eerlijke handel. De gemeente koopt bijvoorbeeld 100% duurzaam in. „Via het project Energie made in Arnhem maakt de gemeente samen met haar inwoners en ondernemers meters op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en de ontwikkeling en stimulering van innovaties en werkgelegenheid in de energie- en milieutechnologie.’’ www.duurzamelogistiek.nl

Martijn Leisink (r)


zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

de stoel | 5

Door Gert-Jan Oplaat

Terzijde

Beleving

D

Gert Jan Maters in het hart van zijn bedrijf: op de planning.

foto Jacques Kok

ICT backbone transporteur De stelling van vervoersorganisatie TLN, dat het slecht gesteld is met de ICT-kennis bij transporteurs, deed bij Gert Jan Maters de wenkbrouwen fronsen. Zijn hele bedrijf draait juist puur om geavanceerde ICT en dito toepassingen, waarvoor er veel kennis in huis is.

Vervoer is volledig afgestemd op de lading 䢇 Bedrijf: Maters Huissen BV 䢇 Opgericht: 1889 䢇 Directie: Gert Jan en Ben Maters,

kleinzonen van de oprichter 䢇 Personeel: 125 䢇 Gespecialiseerd in: glasvervoer, be-

tonplaten voor BVI en internatio-

Bens zoon Nando runnen de ICT in het bedrijf en zijn ook de link naar de toekomst. Kunt u daarvan een voorbeeld geven van geavanceerde ICT? Onze planners werken met plaatsbepalingssystemen waardoor ze, via GPS, tot op straatniveau kunnen inzoomen op de plaats waar de chauffeur zich bevindt. Ze kunnen dus zelfs helpen door de chauffeur per GSM te adviseren: je moet aan de andere kant van de straat zijn, bij wijze van spreken. Hier op de planning zit je dus in het hart van het bedrijf. Even terug naar de traditionele eerste vraag in deze rubriek ‘de stoel’: hoe bent u hierop terecht gekomen? Mijn grootvader is het bedrijf begonnen, in 1889. Sindsdien is het bedrijf gestaag uitgebouwd. Met mijn broer Ben leid ik het bedrijf nu; onze broer Willem werkt ook in het bedrijf. Mijn zoon Tim en

Ziet u de invloed van ICT toenemen? Ja, sterker nog: er zijn al bedrijven die niets anders doen dan met slimme ICT complexe vervoersstromen regelen. Ze hebben zelf geen wagenpark, maar huren dat in, precies naar gelang er behoefte aan is. Ik zie overigens ook een trend dat de transportbedrijven steeds groter worden. Door fusies en overnames, en met als doel om nóg efficiënter te kunnen werken. Waar heeft dat mee te maken? Met de groeiende behoefte aan just-in-time management. De bouwplaatsen - wij leveren als dedicated partner voor een belangrijk deel vloerplaten van VBI aan de bouw - worden meer en meer assemblageplaatsen. Per dag plannen ze wat ze nodig hebben. En als dat in een grote stad is met een beleid dat grote vrachtwagens het centrum niet in

naal koel/vriesvervoer 䢇 Wagenpark: 85 䢇 Recent beloond met: Lean and

Green Award voor duurzaamheid 䢇 Voornemen: CO2 in 2015 met 1/5

terugdringen 䢇 Tekst: Frank Thooft

mogen, de zogenaamde inbreiding, dan moet je vanaf een hub net buiten de stad, een depot dus, de materialen aanleveren. Dat zorgt voor nóg een schakel in je planning. Zo zijn wij aan een ander belangrijk omzetdeel gekomen: doordat glasleveranciers niet de binnenstad in konden, en daar ook niet konden lossen. Dat vergt namelijk behoorlijke kennis, en die hebben onze chauffeurs. Wij vervoeren dus glasplaten van heel Europa via onze eigen tussenopslag naar kleine bouwplaatsen in steden. Treedt er dan een verandering op in het transport? Ja, ook als je naar onze meest recente overslagactiviteiten kijkt: hier tegenover in Huissen hebben we een opslaghal waar Spaanse transportbedrijven citrus en dergelijke lossen, wat weer door Russische transporteurts wordt opgehaald. Een Spanjaard rijdt niet meer naar Rusland, maar hoeft maar tot Nederland, en kan dan weer terug.

Wat is een knelpunt in de branche? Het zogenaamde cabotagevervoer, waarbij je als buitenlander in een ander land ‘binnenlandse’ ritten verzorgt, is aan banden gelegd ter bescherming van de transporteurs in die landen zelf. Ooit stond Nederland daar ook achter, maar nu wordt het oneigenlijk gebruikt. Want er zijn ook transportbedrijven die postbusbedrijfjes opzetten om op die manier, met een U-bocht dus, die regelgeving te omzeilen. En daarmee concurreren transporteurs uit het voormalige Oostblok, waar de lonen op ongeveer de helft van hier liggen, ons in Nederland de weg af. En dat merken we, als branche. Ik vind dat, en met mij TLN ook, oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden. Het treft bovendien onze werkgelegenheid. Leidde dit tot nadelige gevolgen? Ja en nee. Je kunt immers creatief omgaan met de problemen. Wij hebben afgelopen jaar een omzetdaling van bijna tien procent gezien, maar doordat we niet alle wagens hebben vervangen die op de nominatie stonden, hebben we daarmee een deel kunnen opvangen. We zetten tevens meer in op het vergroten van de efficiency. De prijs die we onlangs kregen, de Lean and Green Award, kregen we voor de vergroting van de duurzaamheid. En we gaan verder met ons groene programma om de CO2 uitstoot met een vijfde te verminderen.

Pleidooi voor nieuw station Pleij

E

re moet een nieuw treinstation komen op de lijn Arnhem-Zevenaar, vindt de Initiatiefgroep Station Pleij. Met de lancering van een nieuwe website (www.stationpleij.nl) vestigen ze de aandacht op de noodzaak om

het drukke Arnhem-Oost te kunnen ontsluiten, en om forensen, werknemers en bezoekers aan de Oostkant van Arnhem ook een treinstation te geven. Het initiatief is afkomstig van de bedrijventerreinen Kleefse Waard, IJsseloord 1 en

IJsseloord 2, Het Broek en Westervoortsedijk. Ook de woonwijk Presikhaaf en de daar gevestigde Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen moet kunnen profiteren van het nieuwe station, net als het ROC Rijn IJssel. De doelstelling van het

initiatief is om de vestiging van het station Pleij hoog op de agenda te krijgen van gemeentelijke, regionale en provinciale bestuurders. Op de website is een button om steun aan het initaitief te betuigen. www.stationpleij.nl

ecember is de maand waarin de detailhandel zijn grootste omzetten boekt. Zelfs verstokte internetshoppers leggen hun tablet even neer om sfeer te proeven in een fraai verlichte binnenstad. Kerstkoortjes, glühwein, Dickensiaans winkelen, liefst wat sneeuw erbij en je hebt een stukje beleving waar je u tegen zegt. Want dat is waar de retail op in moet zetten om het hoofd boven water te kunnen houden, zo wordt ons steeds op het hart gedrukt: beleving. En niet alleen in december. Elke branche heeft het moeilijk maar de detailhandel loopt het meest in het oog: leegstaande winkelpanden doen soms pijn in het hart, zeker als je er klant was. Om iedere winkel economisch bestaansrecht te kunnen geven, zou Nederland 54 miljoen inwoners moeten tellen, zo is wel eens berekend. En dus is het knokken om elke euro. Wat dat ‘stukje beleving’ precies moet inhouden? We schijnen in nieuwe concepten te moeten denken bijvoorbeeld om iets te verzinnen tegen showrooming. Dat is het – vanuit de winkelier geredeneerd - uiterst irritante consumentengedrag waarbij de klant een nieuwe friteuse op internet zoekt, naar de winkel fietst om hem te bekijken en zich te laten voorlichten, en hem dan thuis vanachter de laptop bestelt. Heel vervelend inderdaad, maar die klant is gewoon aan het rekenen en heeft even geen boodschap aan (en in) de winkel. Het is de realiteit van vandaag. Om er een antwoord op te vinden, zal de retail nog meer dan voorheen in de huid van de consument moeten kruipen. Wat wil die? Nou, goede voorlichting en een lage prijs. Misschien ligt de oplossing wel in veel kleinere, voorraadloze verkooppunten waar de klant ook direct via internet kan bestellen en waarbij de spullen geleverd worden vanuit een magazijn elders dat door meerdere winkeliers gebruikt en bekostigd wordt. Besparingen op dure winkelmeters en personeel kunnen je zaak wellicht weer concurrerend maken. Ik zeg niet dat dit het Ei van Columbus is. Wel dat het goed is om samen met collega-detaillisten na te denken over de toekomst. Ik wens u alvast een inventief 2013 toe! Gert-Jan Oplaat, voorzitter KvK Centraal Gelderland


KvK NIEUWS NIEUWS Heffing KvK verdwijnt in 2013 De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel wordt afgeschaft. U ontvangt begin volgend jaar van de KvK geen factuur meer. De KvK wordt met ingang van 1 januari 2013 gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Afschaffing van de heffing is onderdeel van de modernisering van de KvK. De twaalf regionale KvK’s, KvK Nederland en Syntens worden in 2014 in een nieuwe organisatie ondergebracht. Jaarrekening 2011 indienen! Nog tot 1 februari 2013 kunnen bedrijven hun jaarrekening 2011 deponeren bij de KvK. Alle NV’s, BV’s, coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht dat te doen bij de KvK waar de onderneming/rechtspersoon is ingeschreven. Dat geldt ook voor CV’s en VOF’s, waarvan alle volledig aansprakelijke (beherende) vennoten kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn, en daarnaast voor in Nederland gevestigde ondernemingen/vestigingen van bepaalde buitenlandse rechtspersonen. Meer informatie op www.kvk.nl/ deponeren Wees alert op acquisitiefraude De kerstvakantie staat voor de deur. Dat betekent dat bedrijven op hun hoede moeten zijn voor acquisitiefraudeurs. Ze sturen spooknota’s in de hoop dat onoplettende medewerkers die wel zullen betalen als directieleden afwezig zijn. Spooknota’s lijken op echte facturen – logo’s en kleuren komen vaak overeen met die van bekende bedrijven of instellingen – maar in feite zijn het aanbiedingen. Dat staat vaak in kleine lettertjes vermeld. Daarnaast worden bedrijven gebeld met de boodschap dat de onderneming volgens een bepaald contract nog recht heeft op een advertentie in een bedrijvengids. Zogenaamd om te controleren of de gegevens nog kloppen wordt een fax gestuurd, met het verzoek die ondertekend terug te sturen. Wie niet oplet, ondertekent daarmee pas écht een contract. Voor meer informatie en het melden van fraude: www.fraudemeldpunt.nl.

KvK-SHOP Openingstijden KvK rond de feestdagen De kantoren van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zijn rond de feestdagen normaal geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Alleen op maandag 24 december en maandag 31 december sluiten de kantoren hun deuren één uur eerder en zijn ze dus geopend van 8.30 tot 16.00 uur. Nieuwjaarsbijeenkomst KvK De Nieuwjaarsbijeenkomst van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland is al jarenlang het grootste netwerkevent in de regio. De volgende editie vindt plaats op maandag 7 januari 2013, van 15.00 tot 19.00 uur in Hotel- en Congrescentrum Papendal in Arnhem. Natuurlijk blikt KvK-voorzitter Gert-Jan Oplaat terug op 2012 met zijn dubbele dip, problemen in de eurozone en grote aantal faillissementen. Maar hij kijkt ook vooruit naar 2013 en legt uit waarom het geen optie is om bij de pakken neer te zitten. Stevige aanbevelingen aan beleidsmedewerkers zullen niet ontbreken. Daarna zal het publiek een inspirerend verhaal te horen krijgen van managementcoach en ‘enter-trainer’ Jan

ieuwjaars N i: r a u n a 7 j er st! Twitt m o k n e e ij b en volg 13 0 2 K v K # mee: ntraalGld e C _ K v K @

Moxx : ‘Met mobiele netwerken is heel veel te winnen’ Een groei van 336% over de laatste drie jaar… Veel bedrijven kunnen er in deze tijd alleen maar van dromen maar bij Moxx in Dieren is het realiteit. De dienstverlener is daarmee goed voor een FD Gazelle Award, een prijs voor snel groeiende bedrijven. “Onze tak van sport is om mensen mobiel te maken met computers, om buitendiensten van bedrijven efficiënter te laten werken”, aldus CEO Kurt Kämper van Moxx. “Dat doen we bijvoorbeeld voor de pakketbezorgers van TNT en PostNL, voor servicemonteurs van Douwe Egberts die koffiemachines moeten repareren of de Wegenwacht van de ANWB.” ‘In the cloud’ Kämper richtte Moxx op in 2009. Wat was het uitgangspunt? “Het mobiel gebruik van computers en terminals nam sterk toe maar daarbij ontstond steeds meer behoefte aan onderhoud en beveiliging. Naast installatie van de apparatuur, werd het beheer dus een belangrijk issue. Op die combinatie heeft Moxx zich toegelegd.” In een goed beheer van mobiele netwerken zit veel meer geld en energie dan in de aanschaf, zo stelt Kurt Kämper. “Als je dat niet goed aanpakt, is er veel te verliezen: het gaat om een heel bedrijfskritisch onderdeel van je werkprocessen. Maar wie slim is, kan juist heel veel winnen. Neem de pakketbezorger: papier gebruikt hij niet meer. Alles gaat digitaal omdat de klant real time moet kunnen tracken en tracen. Maar wat als het apparaat kapot gaat? Er zijn lokale depots waar je een nieuwe kunt halen, maar ja, dan heb je het ding nog niet geïnstalleerd met jouw instellingen, de applicatie en de beveiliging. We hosten hiervoor het software image van de terminals. Dat gebeurt ‘in the cloud’ waar het image ook beheerd wordt. Als je met een nieuwe terminal aan de slag moet, kan het met een druk op de knop worden binnenge-

Kurt Kämper: “We kunnen de Duitse klant net zo gemakkelijk bedienen als de Nederlandse.” (Foto: in the picture)

haald. Vroeger had je daar een handleiding van 60 gedrukte pagina’s voor nodig!” Europa Bij Moxx werken nu 20 mensen. “Je kunt rustig stellen dat we elk jaar verdubbelen. De vraag naar mobiel werken groeit enorm omdat bedrijven het niet zien als een investering maar als een besparing op de kosten. Per terminal en werknemer bespaar je al veel geld.” Kurt Kämper hoopt aan het eind van 2013 al 50 mensen in dienst te hebben, onder meer doordat Europa veroverd moet worden. “In België en Luxemburg zijn we al even bezig, en we hebben nu ook kantoren in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Dat zijn pure saleskantoren. Dat kan omdat die cloud dat mogelijk maakt. We kunnen de Duitse klant net zo gemakkelijk bedienen als de Nederlandse,

daarin zit geen verschil. Vanuit onze control room in Dieren kunnen we de processen prima monitoren, we hoeven daarvoor zelf echt niet in Frankrijk te zitten. Hetzelfde geldt voor de contacten met het reparatiecentrum in Tsjechië.” High tech De enige zorg die Kämper nog wel heeft, is of hij voldoende opgeleid personeel kan vinden om de groei gestalte te geven. “Bij onze klanten hebben we inmiddels een ijzersterke naam opgebouwd. Die weten wel dat we hier met high tech bezig zijn. Maar op de arbeidsmarkt ligt dat misschien nog anders. Wat dat betreft is het goed dat we dankzij die FD Gazelle Award de nodige publiciteit kregen. Hopelijk helpt dat!” (www.moxx-mobility.com)

Gelderse bedrijfsleven somber gestemd Met Moxx gaat het goed, maar over het algemeen staan de bedrijfsresultaten van het Gelderse bedrijfsleven sterk onder druk. De omzetontwikkeling is negatief, de winstgevendheid is verslechterd en de investeringsbereidheid is laag. Bovendien is de motor van de Gelderse economie, de export, tot stilstand gekomen. Dit blijkt uit de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland van de KvK. Het bedrijfsleven is somber over het huidige economische klimaat, ook al omdat het moet snijden in de personeelskosten. Dat heeft een negatief effect op de werkgelegenheid. De volledige rapportage is te zien op www.kvk.nl/coengelderland.

van Setten. Onder het motto ‘Het leven is verwarrend eenvoudig’ zal hij de bezoeker met veel humor en energie meenemen naar terreinen van (organisatie)verandering en ondernemerschap. Natuurlijk kunt u uitgebreid netwerken en samen met ondernemend en politiek-bestuurlijk Gelderland het nieuwe jaar inluiden. Meer informatie en aanmelden? Ga dan naar: www.kvk.nl/gelderland2013.

Kamer van Koophandel in de regio Activiteitenplan 2013 Elk jaar stelt KvK Centraal Gelderland een Activiteitenplan op. Daarin staat vermeld aan welke onderwerpen de KvK extra aandacht zal besteden. Voor 2013 zijn er drie hoofdpunten genoemd. Zo gaat de KvK de zes sterke topsectoren in Centraal Gelderland (agro & food, energie- en milieutechnologie, tuinbouw, logistiek, life science en de creatieve industrie) verder ondersteunen. Daarnaast wil de KvK het MKB begeleiden in zakendoen met Duitsland, onder meer door uitbouw van het expertisecentrum Duitsland. Maar ook aan landen als Brazilië, Rusland, India, China en Turkije wordt aandacht besteed. En uiteraard werkt de KvK hard aan verbetering van het vestigingsklimaat op het gebied van detailhandel en gebiedsmanagement, ruimtelijke ordening en bedrijfsomgeving, onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap, en verbetering van de bereikbaarheid. Het Activiteitenplan 2013 is te downloaden via www.kvk.nl/activiteitenplangelderland. Er is ook een verkorte versie beschikbaar.

Gratis energiescan voor Arnhemse MKB’ers Arnhemse MKB’ers die willen besparen op hun energiekosten, kunnen een gratis energiescan krijgen ter waarde van 250 euro. De gemeente Arnhem vergoedt de scankosten voor de eerste 50 ondernemers die zich deze maand nog aanmelden. Dat gebeurt via het programma Energie made in Arnhem. Het bedrijf Klimaatroute voert de scans uit in opdracht van de gemeente Arnhem. Binnen een week worden de meest lucratieve besparingen in beeld gebracht, met duidelijkheid over investeringskosten en terugverdientijden. Klimaatroute begeleidt ook de vervolgstappen, onder meer met hoge inkoopkortingen en voorfinancieringsmogelijkheden. Een investering in led-verlichting kan bijvoorbeeld binnen 1,5 jaar zijn terugverdiend, met al vanaf de eerste maand een blijvende besparing van soms wel 70% op de energiekosten. Geïnteresseerden kunnen zich tot eind december aanmelden via www.klimaatroute.nl of via (026) 700 97 42. Afspraken worden op korte termijn ingepland.


zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

nieuws | 7

Klik tussen business angel en fotograaf Ook als creatieve ondernemer heb je op een gegeven moment simpelweg geld nodig om je bedrijf verder uit te bouwen. Fotograaf Louise te Poele en Okimono-T-shirtman Gerrit Weeren uit het Arnhemse Modekwartier Klarendal zijn in gesprek met business angels Eric Nijkamp en Marcel Roorda. door Francien van Zetten

‘H

ij koopt mijn tijd, bijvoorbeeld in 2013, zodat ik in dat jaar nieuw eigen werk kan maken en verdient zijn investering terug doordat hij een aandeel krijgt in elk werk dat ik in dat jaar maak. Zo simpel is het eigenlijk”, lacht Louise te Poele. Ze is fotograaf en beeldend kunstenaar in Arnhem en heeft net kennis gemaakt met business angel Eric Nijkamp uit Oldenzaal. Nijkamp is onder de indruk van het werk van Te Poele en reageert

Louise te Poele positief op haar presentatie tijdens de Angel Funding-bijeenkomst van Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV in Showroom Arnhem. „Ze maakt hele sprekende portretten van gewone mensen door de foto’s op een speciale manier te be-

werken”, zegt Nijkamp. „En ze is een open, enthousiaste en creatieve persoonlijkheid, die een originele pitch heeft bedacht. Met haar wil ik wel verder praten.” Meesters van de Toekomst, het business angels-netwerk van Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, bracht onlangs creatieve ondernemers uit Gelderland en Overijssel in contact met mogelijke investeerders. „Zo’n business angel investeert niet alleen kapitaal, maar ook zijn kennis en zijn netwerk”, legt René Reijtenbagh, netwerkmanager van Oost NV, uit. De rol van een particuliere investeerder wordt volgens hem steeds belangrijker nu banken door de economische crisis veel kritischer zijn geworden bij het verstrekken van financieringen. Eric Nijkamp uit Oldenzaal maakte als selfmade ondernemer zijn fortuin en is nu als business angel op zoek naar ondernemers met een goed idee waar hij in investeert en die hij zakelijk advies geeft. „Als ondernemer moeten je doel, je presentatie en je verdien-

model helder zijn. Ondernemers moeten bovendien ondeugend en onderscheidend zijn”, houdt Nijkamp zijn toehoorders in Arnhem voor. Marcel Roorda uit Enschede is de andere business angel die op uitnodiging van Oost NV in Arnhem is. Zijn wortels liggen in de it-industrie. Hij is één van de drie mede-oprichters van het in 2005 gestarte bedrijf Service2Media, dat inmiddels 165 medewerkers telt en kantoren heeft in onder meer Enschede, Londen, Dubai en New York. Roorda heeft er wel oren naar om Gerrit Weeren verder te helpen. Weeren is bedenker en eigenaar van Okimono, het label dat T-shirts met een grafisch verantwoorde print op de markt brengt. Okimono, gevestigd in het Modekwartier Klarendal, groeit. Weeren ziet nog meer mogelijkheden voor zijn merk en zoekt een zakenpartner die in zijn bedrijf wil investeren en die verstand heeft van logistiek en het aanboren van verkoopkanalen. „Het is ontzettend fijn als mensen als Eric Nijkamp en Mar-

cel Roorda bevestigen dat we goed bezig zijn en mee willen denken over onze toekomst.” Louise te Poele studeerde in 2008 af aan de afdeling Fine Arts van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Ze heeft haar atelier in de Arnhem Mode Incubator in Klarendal. Ze werkt in opdracht en maakt eigen werk, zoals de portrettenserie Farmers. Om zich een jaar lang alleen aan eigen werk te kunnen wijden, zoekt Te Poele een investeerder. Als tegenprestatie produceert zij elke maand vijf werken die ze via galeries verkoopt. Op die manier kan ze de investering met winst terugbetalen, rekent ze tijdens haar presentatie in Arnhem voor. Te Poele is enthousiast over haar contact met Nijkamp. „Hij is mijn gedroomde investeerder. Zijn hobby is fotografie, hij snapt hoe de kunstwereld werkt en ik heb zijn zakelijke power nodig om verder te komen. Bovendien kan ik via zijn netwerk mijn netwerk uitbreiden.”

Pas begonnen: Surinaams bezorgrestaurant door Frank Thooft

E

cht lekker Surinaams eten, zoals roti, tjaw-min, een broodje kousenband met zoutvlees of bakkeljauw: daar moet je met een lampje naar zoeken in Arnhem-Zuid. John Wekker kon het in ieder geval niet vinden toen hij zijn marktonderzoek deed. Daarbij werd hij gesteund door zijn zeer kritische zussen, van wie hij het koken heeft geleerd. En dat zegt wat! John komt uit een heel grote Surinaamse familie, waar lekker eten – maar dan ook ècht lekker eten – tot traditie verheven is. Elke verjaardag, viering of andere feestelijkheid wordt uitbundig gevierd met lekker eten waar je je vingers bij aflikt. Toen John dan ook eerder dit jaar met plannen rondliep om een Surinaams bezorgrestaurant te beginnen, waren de reacties niet van de lucht. Meteen werd hij ingescha-

keld voor een lunch op de school van zijn kinderen, terwijl hij zijn bedrijfsruimte nog niet eens op orde had. Zijn posts op zijn eigen Facebookpagina leidde ook al tot vele vragen: kun je ook voor mij komen koken? Om kort te gaan, John voerde een marktonderzoek in Arnhem en wijde omgeving uit en kwam tot de conclusie dat er voor een bezorgrestaurant met specifiek Surinaams eten zeker plaats was. Hij schreef een businessplan, liet zich testen op succesvol ondernemerschap, werd vervolgens begeleid door een bureau dat startende ondernemers ondersteunt, en liep stage bij een Surinaams restaurant (niet dat hij het vak van kok nog moest leren, maar het was wel handig voor een kijkje in de keuken van de planning, geeft hij aan). Op een locatie net buiten Arnhem heeft John zijn grootkeuken ingericht. Ook voerde hij proefritten

John Wekker aan het kokkerellen. uit naar de omliggende dorpen zoals Huissen, Driel, Lent, Heteren en Arnhem-Zuid zodat hij precies wist hoe lang hij over een bestelling zou doen. Op tijd leveren is

foto Jacques Kok

immers erg belangrijk voor de klant, weet John uit ervaring. Hij garandeert een lekker diner binnen een uur bij de klant te hebben, en mocht het onverhoopt iets-

je langer duren, dan belt hij meteen op, zodat de klant niet voor niets zit te wachten. Naast de diners op bestelling, die hij op zijn website met prachtige foto’s heeft gepresenteerd, bezorgt John ook lunches voor het bedrijfsleven. Geïnteresseerde mensen kunnen hem volgen op Twitter en Facebook, waardoor ze ook van speciale (kortings)acties op de hoogte worden gehouden. Komende tijd heeft John het ook al druk, vertelt hij: met Kerst mag hij een gezelschap van Nationale-Nederlanden in Duiven cateren. Ruim veertig mensen tegelijk, maar John draait er zijn hand niet voor om. Geholpen door minimaal één zus en een invalchauffeur kan hij elke drukte aan. Tot slot de bedrijfsnaam: Tjaring, wat zoveel betekent als ‘breng het’. John: „En dat wordt de missie!’’ www.tjaring.nl

Burgemeester opent nieuw pand Dirkzwager door Frank Thooft

B

urgemeester Pauline Krikke heeft op 22 november het nieuwe pand van Dirkzwager advocaten & notarissen geopend. Omdat het nieuwe gebouw ook een openbare juridische bibliotheek voor relaties van Dirkzwager herbergt, kreeg Krikke symbolisch de eerste bibliotheekpas van bestuursvoorzitter mr. Karen Verkerk overhandigd. Het pand, dat aan de overkant staat van de Velperweg waar Dirkzwager haar eerste kantoor tien jaar geleden opende, betekent met dit tweede gebouw een uitbreiding van de organisatie. Een en ander valt onder de nieuwe visie van Dirkzwager ‘kennis delen’. Dirkzwager was dan ook de eerste in Nederland met een app waarmee kennis beschikbaar werd gesteld aan de buitenwe-

reld. Ook de recent gelanceerde portals partnerinkennis.nl en legalknowledge.com maken onderdeel uit van deze nieuwe visie. „Relaties van Dirkzwager krijgen dan ook kosteloos toegang tot de juridische bibliotheek’’, vertelde Verkerk in haar openingsspeech. Ze verklaarde daarin ook de aanwezigheid van de bibliotheek vanuit historisch perspectief: „Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel’’, haalde ze Cicero aan. Krikke roemde in haar antwoord deze revolutionaire ommezwaai van de Arnhemse juristen. Ook gaf ze blijk van haar waardering dat Dirkzwager tijdens de bouw uitgebreid aandacht had besteed aan Het Gelders Orkest en Introdans door daarvan manshoge reclames op de bouwschuttingen te plaatsen. „Dirkzwager heeft een nieuwe ont-

moetingsplaats in Arnhem gecreëerd’’, aldus de burgemeester. Een bijzondere plaats nemen de koffiemachines van Peeze in, die eveneens de koffie ervoor levert. Een relatie die in het gebouw komt kan dan ook op een door een barrista gemaakt kopje espresso of cappuccino rekenen. Het gebouw, dat door Buvaplan duurzaam is ontwikkeld, is afkomstig van de tekentafels van Synergio Architecten. M+R Interior Architecture verzorgde het interieurconcept; ATMR realiseerde de inrichting. Het bouwadvies werd gegeven door RPS Nederland; Kleissen & Partners tekenden voor de projectbegeleiding. De interieurbouw werd verzorgd door zowel Smeulders als Den Hartog; de techniuek werd door Unica verzorgd. www.dirkzwager.nl

De eerste bibliotheekpas werd aan Pauline Krikke gegeven. foto Jacques Kok


De Gelderlander zaterdag 15 december 2012

zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

8 | thema

Nieuw voorstel UPS en TNT voor Brussel UPS en TNT Express hebben bij de Europese Commissie voorstellen ingediend die de zorgen over de gevolgen van hun samensmelting voor de concurrentie moeten wegnemen. Die concessies hebben geen gevolgen voor de voorwaarden waaronder UPS TNT wil overnemen. UPS en TNT bieden aan activiteiten te verkopen en zijn ook bereid capaciteit op het gebied van luchtvracht beschikbaar te stellen aan concurrenten. Nadere details worden niet gegeven omdat de discussies met de Europese Commissie nog lopen. UPS bracht dit voorjaar een bod uit van 9,50 euro per aandeel op TNT Express. Al snel bleek dat Brussel niet zonder meer akkoord zou gaan omdat de combinatie een te groot deel van de markt voor zich zou opeisen.

thema | 9

TLN: Alarm over illegale cabotage De alarmbel die beroepsgoederenvervoerorganisatie Transport Logistiek Nederland (TLN) heeft geluid tegen verdere liberalisatie van de Europese transportmarkt is door minister Schultz van Hagen (Infrastructuur) gehoord. Ze wil een gesprek. door André Sonneville

D

De minister heeft toegezegd om op korte termijn – ‘nog voor het einde van het jaar’ hoopt TLN met werkgevers en werknemers in de sector aan te schuiven om te bezien hoe oneerlijke concurrentie door buitenlandse bedrijven op de Nederlandse transportmarkt kan worden afgeremd. TLN zet vooral in op resolute handhaving van de

regel dat een vervoerder niet meer dan drie binnenlandse ritten in een week in het buitenland mag doen. De inspectiediensten, die moeten toezien op de regels, zouden versterkt moeten worden in plaats van slachtoffer van bezuinigingsmaatregelen. Binnenlands vervoer door een in het buitenland gevestigde transporteur heet cabotage. Op termijn wil de Europese Commissie cabotage volledig vrij geven, om daarmee de voltooiing van de interne vrije markt in Europa dichterbij te brengen. TLN is tegen die plannen te hoop gelopen. De verschillen in onder meer lonen tussen Nederland en Oost-Europese landen zijn nog veel te groot, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat. „Nederlandse bedrijven raken steeds meer in de verdrukking door buitenlandse bedrijven die hier steeds vaker meer dan de drie toegestane ritten

per week maken”, aldus een woordvoerder van TLN. Cabotage beslaat nu ongeveer 1,5% van het totale vervoer in Nederland. Door te weinig toezicht neemt illegaal vervoer toe. „En omdat het illegaal is, kunnen we het niet staven met cijfers. Maar we horen en zien dat het in toenemende mate gebeurt. Buitenlandse transporteurs, vooral Polen, die een steeds grotere greep op de toch wankele Nederlandse transportmarkt krijgen. We hebben niets tegen concurrentie, maar wel als die tot stand komt door het overtreden van regels”, zegt woordvoerder Floris Liebrand van TLN. Niet alleen Poolse transportondernemingen zijn illegaal actief in Nederland, ook vervoerders uit Tsjechië en de Baltische staten weten inmiddels dat de controle in Nederland te wensen overlaat. Nederlandse transportbedrijven

die in Oost Europese landen vestigingen hebben en van daaruit cabotagevervoer verzorgen, blijven vooralsnog buiten het kritische blikveld van TLN. Floris Liebrand: „Er zijn inderdaad tientallen Nederlandse bedrijven die ‘uitgevlagd’ zijn, dat wil zeggen dat ze zich onder gunstiger voorwaarden hebben gevestigd in landen als Polen, Tsjechië of Hongarije. Maar deze ondernemingen zijn veelal actief op de markt van het internationaal vervoer. Wij gaan ervan uit dat zij opereren volgens de geldende internationale voorwaarden en regelgeving en zo lang ze dat doen, is daar niets op tegen.” Door capaciteitsgebrek bij inspectiediensten in Nederland, is er nauwelijks controle op de regelgeving. „Buitenlandse vervoerders kunnen

nu tegen vaak veel lagere tarieven volledig hun gang gaan in Nederland”, aldus TLN. Hierdoor raken Nederlandse ondernemers sterk in de verdrukking. In tijden van crisis komt dit extra hard aan. Tijdens het jaarcongres van TLN eind november heeft minister Schultz, in reactie op de kritiek van TLN, de sector gevraagd mee aan tafel te gaan zitten om de gesignaleerde problematiek te bespreken. Bij TLN zijn circa 5.500 ondernemingen aangesloten, ongeveer de helft van het totaal aantal bedrijven in het beroepsgoederenvervoer. „TLN vertegenwoordigt de grootste ondernemingen in de sector, die samen 85% van alle chauffeurs in dienst hebben. Daarnaast is een groot aantal ‘eigen rijders’, zelfstandige chauffeurs, bij TLN aangesloten”, vertelt

Liebrand. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft in haar Begroting voor 2013 nog meer bezuinigingen op handhaving aangekondigd. Zo wordt het budget met ruim 2 miljoen naar beneden geschroefd. Het aantal arbeidsplaatsen tussen 2012 en 2017 daalt hiermee met 89 FTE. Het aantal controleurs dat vrachtauto’s onderweg controleert is nu al veel te beperkt en wordt nog minder door de aangekondigde bezuinigingen. TLN-voorzitter A. Sakkers waarschuwde voorafgaand aan de behandeling van de Begroting de Tweede Kamer voor de gevolgen van de bezuinigingen: „TLN vreest dat straks de inspecteurs op 2 handen zijn te tellen. TLN doet richting de Tweede Kamer daarom een oproep de bezuinigingen ongedaan te maken; sterker nog juist extra capaciteit vrij te maken voor handhaving op onder meer cabotage. “

Minder vraag bedrijfsauto’s in Europa De vraag naar bedrijfsauto’s in Europa is in oktober gedaald met 9,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden er in oktober 147.211 bestelauto’s, bussen en vrachtwagens verkocht. In Nederland bedroeg de afname zelfs 13,2 procent op jaarbasis. Alle grote markten in de Europese Unie krompen. In Duitsland bleef de krimp relatief beperkt tot 3,8 procent. In Groot-Brittannië daalden de verkopen met 8,6 procent en in Frankrijk met 9,8 procent. In Italië en Spanje bedroeg de krimp respectievelijk 16,4 en 20,4 procent. In België en Luxemburg was sprake van groei, met respectievelijk 7,4 en 6,2 procent. Over de eerste 10 maanden daalden de verkopen met 10,6 procent tot 1,4 miljoen voertuigen. Op Cyprus en in Griekenland en Portugal was de daling het grootst.

Afname vervoer over het Duits spoor Het goederenvervoer over het Duitse spoor is in de eerste 9 maanden van dit jaar met 3,5 procent ofwel 10,1 miljoen ton gedaald tot 273,1 miljoen ton. In alle drie kwartalen was sprake van krimp van de hoeveelheid goederen die per spoor werd vervoerd. In de afgelopen periode versterkte de negatieve trend wel, aldus de statistici. Vooral het vervoer van landbouwen bosbouwproducten liet een krimp zien. Ook mijnbouwproducten als ertsen en stenen werden minder vervoerd. Steenkool, ruwe aardolie en aardgas werden juist meer vervoerd. Dit geldt ook voor machines en consumentengoederen. Bij het transport van containers was een positief beeld te zien. Die namen in aantal met 2,4 procent toe tot 4,6 miljoen standaardcontainers.

commerciële column

ICT-kennis in de transportsector valt in praktijk reuze mee De ICT-kennis van de transporten logistieksector in Nederland blijft achter bij het buitenland, aldus een rapport dat vervoersorganisatie TLN samen met ING recent door het bureau NEA liet maken. door Frank Thooft

V

ier op de vijf ondernemers in de sector hebben geen ICT-kennis in huis, aldus het onderzoek. Ondernemers zouden ook (te) afhankelijk zijn van ICT-leveranciers. Swartjes Transport in Nijmegen, dat 500 containers voor afvalinzameling beheert, is het niet eens met deze typering. Hij heeft flink geïnvesteerd in ICT, en heeft daardoor een efficiënte organisatie. Komend jaar wordt er zelfs extra geïnvesteerd in nieuwe software, aldus directeur Swartjes. Daarbij is hij wel afhankelijk van een klein aantal gespecialiseerde ICT-bedrijven, geeft hij toe. Maar volgens hem valt de ICT-gerichtheid onder grote(re) transport- en logistieke bedrijven wel mee. Na-

LEC Liemers gaat ‘bloemkolen’

E

en logistieke corridor van pakweg Zaltbommel tot diep in Duitsland. Dat en niet minder is het doel waar het Logistiek Expertise Centrum in de Liemers naar streeft. Belangrijk onderdeel van die corridor is het doortrekken van de A15, zodat de regio’s Betuwe en Arnhem een directe wegverbinding hebben met het Duitse Ruhrgebied. Het LEC is ontstaan toen overheden, onderwijs en ondernemingen in deze regio - gelegen tussen Arnhem en Doetinchem - in 2007 de werkgroep Liemers 2020 oprichtten. De werkgroep wilde de toekomst van de Liemers een profiel geven. De economische potenties werden vooral gezien in logistiek, zorg en maakindustrie. Een van de initiatieven was het oprichten van een Logistiek Expertise Centrum. Harry Klein Koerkamp wilde als directielid van het Liemers College in Zevenaar wel opleidingen aanbieden op het gebied van zorg, logistiek en techniek. Uiteindelijk werd hij zelf voor twee dagen per week ‘uitgeleend’ om het LEC verder uit te bouwen. „De afgelopen twee jaar hebben

Harrie Klein Koerkamp. we op veel fronten 45 activiteiten op touw gezet. Van kennisdeling tot deelname aan beurzen in München en Rotterdam. We hebben havoleerlingen naar logistieke bedrijven gehaald en allerlei bijeenkomsten, congressen bijgewoond en presentaties gegeven”, zegt Klein Koerkamp. Succes bleef niet uit. „Gaandeweg wordt het LEC breder. We gaan

‘bloemkolen’, zoals ik dat wel eens noem. Eind november mocht bij ons in de regio de jaarvergadering van alle grote logistieke ‘jongens’ worden gehouden. Het project LEC zou volgend voorjaar eindigen, maar de provincie wil ermee doorgaan.” Het LEC vindt ook navolging, zoals in de regio Nijmegen. „Toch is LEC typisch Liemers”, zegt Klein

Koerkamp. „De vele logistieke bedrijven zijn hier goed georganiseerd. De onderlinge samenwerking is prima en dat is een voorwaarde voor een succesvol logistiek expertisetraject.” Het LEC blikt breder dan de Liemers. Klein Koerkamp: „We kijken naar heel Gelderland. Er zijn een paar ‘eieren’ die uitgebroed moeten worden. In Tiel/Medel en Doesburg komen havens. Ook in Zaltbommel wordt daaraan gewerkt. Het tweede ei is het LEC Nijmegen in oprichting en het derde is het LEC Liemers, in combinatie met de haven in Emmerik.” De bekendheid van de Liemers is door het LEC sterk vergroot, zegt Klein Koerkamp. „Het onderwijs heeft aansluiting gevonden bij de sector logistiek en transport. Maar we zijn er nog lang niet. We streven naar meer samenwerking met Duitse partners. Het LEC moet een Euregionaal project worden. Kleef en Emmerik zijn zeer geïnteresseerd. Al met al is het de bedoeling dat het LEC een verdienmodel wordt. Ooit trekken wij ons terug en moeten de bedrijven de kar zelf trekken en betalen.” www.lecliemers.nl

infographic

MK

‘Temporiseer projecten’ door André Sonneville

D

e EVO (Eigen Vervoer Organisatie) is ingenomen met de toezegging van minister Melanie Schultz van Haegen om pas in februari of maart van het volgend jaar nadere invulling te geven aan de jaarlijkse extra bezuiniging van 250 miljoen euro op infrastructuur. Volgens EVO is het goed dat de minister de tijd neemt voor haar beslissing. Dat geeft haar ook de tijd om de belangen van het verladend bedrijfsleven goed te wegen bij haar uiteindelijke beslissing. Coalitiepartners VVD en PvdA zeggen beide ook te hechten aan een zorgvuldige afweging, waarbij plaats is voor overleg met het bedrijfsleven. De Eigen Vervoer Organisatie, waar-

bij 20.000 bedrijven zijn aangesloten die hun eigen transport regelen, ziet veel in het temporiseren en versoberen van projecten, om te voorkomen dat er te veel projecten moeten worden geschrapt. Verder wil EVO dat de minister onverkort uitvoering geeft aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De doelen van het PHS staan volgens staatssecretaris Wilma Mansveld (spoor) niet ter discussie, hoogstens de financiering ervan. Volgens EVO is het goed nieuws dat de aanleg van de Blankenburgtunnel en de verbreding van de A27 bij Utrecht-Amelisweerd door de minister worden gegarandeerd. EVO en TLN sluiten zich overigens volledig aan bij de oproep van de provincies Gelderland en Overijssel en de regio’s

Twente, Stedendriehoek en Arnhem Nijmegen om nu door te pakken met de projecten A1, A15 en N35 in Oost-Nederland. „Iedere vertraging van deze projecten als gevolg van de geplande bezuinigingen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is onacceptabel. Zeker gezien de grote regionale bijdragen aan deze projecten en het feit dat er vrijwel concrete afspraken klaarliggen”, aldus EVO. Voor de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar lijkt er na jaren van onderzoek en discussie nu zicht te zijn op daadwerkelijke realisatie. Deze ontbrekende schakel is van groot belang voor zowel de regionale economische ontwikkeling als de ontsluiting van de Rotterdamse haven.

Door mw. mr. S.H.M. Besselink Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten

Accountancy

Afkoop pensioen

De nieuwste navigatiesystemen kunnen veel meer dan de weg wijzen. foto Lex van Lieshout

vraag bij de Vereniging Eigen Rijders Nederland, die 4000 ZZP’ers vertegenwoordigt, bevestigt zijn verwachting. Voorzitter Klaas de Waardt: „Sinds 2008 is er nu eenmaal minder te investeren in de sector omdat de omzetten zijn teruggelopen. Maar nog veel belangrijker is dat de meeste eigen rijders (die dus in opdracht van grotere vervoersorganisaties rijden, red.) geen dure investeringen in ICT nodig hebben. Plaatsbepalingssystemen zijn reuze handig als je met meerdere wagens voor één opdrachtgever op de weg zit, maar als je voor jezelf rijdt is dat niet nodig. Ik vind dat je die uitspraken van verminderde investeringen dus wel moet nuanceren.’’ De Waardt, die eveneens betrokken was bij de totstandkoming van een rapport over veiligheid op de weg, wijst ook nog op de nadelen van (teveel) ICT op de vrachtwagen: „Er wordt nu niet meer gebeld naar de chauffeur, maar er wordt een bericht gestuurd naar zijn boordcomputer. En dat werkt net als de smartphone: zodra die piept dat er een boodschap is, ga je onwillekeurig toch op dat scherm kijken. Ik vind dat dat de verkeersveiligheid nadelig beïnvloedt.’’ De Waardt wijst ook nog op de percentages: „Acht jaar geleden reed 4% van de wagens met een boordcomputer; nu is dat al 20%.’’ In België bestaat overigens een Truck ICT Award die uitgereikt wordt aan het meest innovatieve transportbedrijf dat ICT toepast op de wagen.

Vele directeurengrootaandeelhouders (DGA’s) hebben hun pensioen ondergebracht in de eigen BV. Deze DGA’s moeten goed opletten als zij dividend uit hun BV halen. Een dividenduitkering kan namelijk leiden tot een belaste afkoop van de pensioenaanspraken! Hiervan kan ook sprake zijn bij een terugbetaling van aandelenkapitaal, bijvoorbeeld bij een kapitaalvermindering van € 18.000 naar € 1 op basis van de Flex-BV-wetgeving. De fiscus stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een belaste afkoop als de dividenduitkering ertoe leidt dat het in de BV opgebouwde pensioen niet meer volledig uitgekeerd kan worden. De volledige waarde van het opgebouwde pensioen wordt dan direct belast tegen een belastingtarief van maximaal 52%. Bovendien is er 20% revisierente (boete) verschuldigd. Om te beoordelen of de BV in staat blijft de pensioenaanspraken volledig uit te keren, is de balans van de BV het uitgangspunt. Hierbij moeten alle activa en passiva (waaronder de pensioenverplichting) van de BV op de werkelijke, commerciële waarde worden gewaardeerd. De commerciële waarde van een pensioenverplichting is vaak veel hoger dan de fiscale waarde die op de balans van de BV vermeld staat. De pensioenverplichting, maar bijvoorbeeld ook een stamrechtverplichting, heeft dus invloed op de ruimte voor de BV om dividend uit te keren of kapitaal terug te betalen. Ook de nieuwe Flex-BV-wetgeving is hierbij van belang. Op basis van deze wetgeving moet een DGA - op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid - bij een dividenduitkering verklaren dat die uitkering niet tot een tekort voor de BV leidt! Al met al een reden om nog eens goed naar uw DGApensioentoezegging te kijken. Zaken als voortzetting van de pensioenopbouw, partnerpensioen, afdekking van risico’s en de gewenste dividendpolitiek moeten daarbij aan de orde komen. Nu naar verwachting alle pensioentoezeggingen per 1 januari 2014 moeten worden aangepast aan nieuwe wetgeving, is het verstandig om de genoemde zaken bij aanpassing van de regeling in ogenschouw te nemen.

Reageren? Mail naar: s.besselink@stolwijkkelderman.nl


De Gelderlander zaterdag 15 december 2012

zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

8 | thema

Nieuw voorstel UPS en TNT voor Brussel UPS en TNT Express hebben bij de Europese Commissie voorstellen ingediend die de zorgen over de gevolgen van hun samensmelting voor de concurrentie moeten wegnemen. Die concessies hebben geen gevolgen voor de voorwaarden waaronder UPS TNT wil overnemen. UPS en TNT bieden aan activiteiten te verkopen en zijn ook bereid capaciteit op het gebied van luchtvracht beschikbaar te stellen aan concurrenten. Nadere details worden niet gegeven omdat de discussies met de Europese Commissie nog lopen. UPS bracht dit voorjaar een bod uit van 9,50 euro per aandeel op TNT Express. Al snel bleek dat Brussel niet zonder meer akkoord zou gaan omdat de combinatie een te groot deel van de markt voor zich zou opeisen.

thema | 9

TLN: Alarm over illegale cabotage De alarmbel die beroepsgoederenvervoerorganisatie Transport Logistiek Nederland (TLN) heeft geluid tegen verdere liberalisatie van de Europese transportmarkt is door minister Schultz van Hagen (Infrastructuur) gehoord. Ze wil een gesprek. door André Sonneville

D

De minister heeft toegezegd om op korte termijn – ‘nog voor het einde van het jaar’ hoopt TLN met werkgevers en werknemers in de sector aan te schuiven om te bezien hoe oneerlijke concurrentie door buitenlandse bedrijven op de Nederlandse transportmarkt kan worden afgeremd. TLN zet vooral in op resolute handhaving van de

regel dat een vervoerder niet meer dan drie binnenlandse ritten in een week in het buitenland mag doen. De inspectiediensten, die moeten toezien op de regels, zouden versterkt moeten worden in plaats van slachtoffer van bezuinigingsmaatregelen. Binnenlands vervoer door een in het buitenland gevestigde transporteur heet cabotage. Op termijn wil de Europese Commissie cabotage volledig vrij geven, om daarmee de voltooiing van de interne vrije markt in Europa dichterbij te brengen. TLN is tegen die plannen te hoop gelopen. De verschillen in onder meer lonen tussen Nederland en Oost-Europese landen zijn nog veel te groot, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat. „Nederlandse bedrijven raken steeds meer in de verdrukking door buitenlandse bedrijven die hier steeds vaker meer dan de drie toegestane ritten

per week maken”, aldus een woordvoerder van TLN. Cabotage beslaat nu ongeveer 1,5% van het totale vervoer in Nederland. Door te weinig toezicht neemt illegaal vervoer toe. „En omdat het illegaal is, kunnen we het niet staven met cijfers. Maar we horen en zien dat het in toenemende mate gebeurt. Buitenlandse transporteurs, vooral Polen, die een steeds grotere greep op de toch wankele Nederlandse transportmarkt krijgen. We hebben niets tegen concurrentie, maar wel als die tot stand komt door het overtreden van regels”, zegt woordvoerder Floris Liebrand van TLN. Niet alleen Poolse transportondernemingen zijn illegaal actief in Nederland, ook vervoerders uit Tsjechië en de Baltische staten weten inmiddels dat de controle in Nederland te wensen overlaat. Nederlandse transportbedrijven

die in Oost Europese landen vestigingen hebben en van daaruit cabotagevervoer verzorgen, blijven vooralsnog buiten het kritische blikveld van TLN. Floris Liebrand: „Er zijn inderdaad tientallen Nederlandse bedrijven die ‘uitgevlagd’ zijn, dat wil zeggen dat ze zich onder gunstiger voorwaarden hebben gevestigd in landen als Polen, Tsjechië of Hongarije. Maar deze ondernemingen zijn veelal actief op de markt van het internationaal vervoer. Wij gaan ervan uit dat zij opereren volgens de geldende internationale voorwaarden en regelgeving en zo lang ze dat doen, is daar niets op tegen.” Door capaciteitsgebrek bij inspectiediensten in Nederland, is er nauwelijks controle op de regelgeving. „Buitenlandse vervoerders kunnen

nu tegen vaak veel lagere tarieven volledig hun gang gaan in Nederland”, aldus TLN. Hierdoor raken Nederlandse ondernemers sterk in de verdrukking. In tijden van crisis komt dit extra hard aan. Tijdens het jaarcongres van TLN eind november heeft minister Schultz, in reactie op de kritiek van TLN, de sector gevraagd mee aan tafel te gaan zitten om de gesignaleerde problematiek te bespreken. Bij TLN zijn circa 5.500 ondernemingen aangesloten, ongeveer de helft van het totaal aantal bedrijven in het beroepsgoederenvervoer. „TLN vertegenwoordigt de grootste ondernemingen in de sector, die samen 85% van alle chauffeurs in dienst hebben. Daarnaast is een groot aantal ‘eigen rijders’, zelfstandige chauffeurs, bij TLN aangesloten”, vertelt

Liebrand. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft in haar Begroting voor 2013 nog meer bezuinigingen op handhaving aangekondigd. Zo wordt het budget met ruim 2 miljoen naar beneden geschroefd. Het aantal arbeidsplaatsen tussen 2012 en 2017 daalt hiermee met 89 FTE. Het aantal controleurs dat vrachtauto’s onderweg controleert is nu al veel te beperkt en wordt nog minder door de aangekondigde bezuinigingen. TLN-voorzitter A. Sakkers waarschuwde voorafgaand aan de behandeling van de Begroting de Tweede Kamer voor de gevolgen van de bezuinigingen: „TLN vreest dat straks de inspecteurs op 2 handen zijn te tellen. TLN doet richting de Tweede Kamer daarom een oproep de bezuinigingen ongedaan te maken; sterker nog juist extra capaciteit vrij te maken voor handhaving op onder meer cabotage. “

Minder vraag bedrijfsauto’s in Europa De vraag naar bedrijfsauto’s in Europa is in oktober gedaald met 9,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden er in oktober 147.211 bestelauto’s, bussen en vrachtwagens verkocht. In Nederland bedroeg de afname zelfs 13,2 procent op jaarbasis. Alle grote markten in de Europese Unie krompen. In Duitsland bleef de krimp relatief beperkt tot 3,8 procent. In Groot-Brittannië daalden de verkopen met 8,6 procent en in Frankrijk met 9,8 procent. In Italië en Spanje bedroeg de krimp respectievelijk 16,4 en 20,4 procent. In België en Luxemburg was sprake van groei, met respectievelijk 7,4 en 6,2 procent. Over de eerste 10 maanden daalden de verkopen met 10,6 procent tot 1,4 miljoen voertuigen. Op Cyprus en in Griekenland en Portugal was de daling het grootst.

Afname vervoer over het Duits spoor Het goederenvervoer over het Duitse spoor is in de eerste 9 maanden van dit jaar met 3,5 procent ofwel 10,1 miljoen ton gedaald tot 273,1 miljoen ton. In alle drie kwartalen was sprake van krimp van de hoeveelheid goederen die per spoor werd vervoerd. In de afgelopen periode versterkte de negatieve trend wel, aldus de statistici. Vooral het vervoer van landbouwen bosbouwproducten liet een krimp zien. Ook mijnbouwproducten als ertsen en stenen werden minder vervoerd. Steenkool, ruwe aardolie en aardgas werden juist meer vervoerd. Dit geldt ook voor machines en consumentengoederen. Bij het transport van containers was een positief beeld te zien. Die namen in aantal met 2,4 procent toe tot 4,6 miljoen standaardcontainers.

commerciële column

ICT-kennis in de transportsector valt in praktijk reuze mee De ICT-kennis van de transporten logistieksector in Nederland blijft achter bij het buitenland, aldus een rapport dat vervoersorganisatie TLN samen met ING recent door het bureau NEA liet maken. door Frank Thooft

V

ier op de vijf ondernemers in de sector hebben geen ICT-kennis in huis, aldus het onderzoek. Ondernemers zouden ook (te) afhankelijk zijn van ICT-leveranciers. Swartjes Transport in Nijmegen, dat 500 containers voor afvalinzameling beheert, is het niet eens met deze typering. Hij heeft flink geïnvesteerd in ICT, en heeft daardoor een efficiënte organisatie. Komend jaar wordt er zelfs extra geïnvesteerd in nieuwe software, aldus directeur Swartjes. Daarbij is hij wel afhankelijk van een klein aantal gespecialiseerde ICT-bedrijven, geeft hij toe. Maar volgens hem valt de ICT-gerichtheid onder grote(re) transport- en logistieke bedrijven wel mee. Na-

LEC Liemers gaat ‘bloemkolen’

E

en logistieke corridor van pakweg Zaltbommel tot diep in Duitsland. Dat en niet minder is het doel waar het Logistiek Expertise Centrum in de Liemers naar streeft. Belangrijk onderdeel van die corridor is het doortrekken van de A15, zodat de regio’s Betuwe en Arnhem een directe wegverbinding hebben met het Duitse Ruhrgebied. Het LEC is ontstaan toen overheden, onderwijs en ondernemingen in deze regio - gelegen tussen Arnhem en Doetinchem - in 2007 de werkgroep Liemers 2020 oprichtten. De werkgroep wilde de toekomst van de Liemers een profiel geven. De economische potenties werden vooral gezien in logistiek, zorg en maakindustrie. Een van de initiatieven was het oprichten van een Logistiek Expertise Centrum. Harry Klein Koerkamp wilde als directielid van het Liemers College in Zevenaar wel opleidingen aanbieden op het gebied van zorg, logistiek en techniek. Uiteindelijk werd hij zelf voor twee dagen per week ‘uitgeleend’ om het LEC verder uit te bouwen. „De afgelopen twee jaar hebben

Harrie Klein Koerkamp. we op veel fronten 45 activiteiten op touw gezet. Van kennisdeling tot deelname aan beurzen in München en Rotterdam. We hebben havoleerlingen naar logistieke bedrijven gehaald en allerlei bijeenkomsten, congressen bijgewoond en presentaties gegeven”, zegt Klein Koerkamp. Succes bleef niet uit. „Gaandeweg wordt het LEC breder. We gaan

‘bloemkolen’, zoals ik dat wel eens noem. Eind november mocht bij ons in de regio de jaarvergadering van alle grote logistieke ‘jongens’ worden gehouden. Het project LEC zou volgend voorjaar eindigen, maar de provincie wil ermee doorgaan.” Het LEC vindt ook navolging, zoals in de regio Nijmegen. „Toch is LEC typisch Liemers”, zegt Klein

Koerkamp. „De vele logistieke bedrijven zijn hier goed georganiseerd. De onderlinge samenwerking is prima en dat is een voorwaarde voor een succesvol logistiek expertisetraject.” Het LEC blikt breder dan de Liemers. Klein Koerkamp: „We kijken naar heel Gelderland. Er zijn een paar ‘eieren’ die uitgebroed moeten worden. In Tiel/Medel en Doesburg komen havens. Ook in Zaltbommel wordt daaraan gewerkt. Het tweede ei is het LEC Nijmegen in oprichting en het derde is het LEC Liemers, in combinatie met de haven in Emmerik.” De bekendheid van de Liemers is door het LEC sterk vergroot, zegt Klein Koerkamp. „Het onderwijs heeft aansluiting gevonden bij de sector logistiek en transport. Maar we zijn er nog lang niet. We streven naar meer samenwerking met Duitse partners. Het LEC moet een Euregionaal project worden. Kleef en Emmerik zijn zeer geïnteresseerd. Al met al is het de bedoeling dat het LEC een verdienmodel wordt. Ooit trekken wij ons terug en moeten de bedrijven de kar zelf trekken en betalen.” www.lecliemers.nl

infographic

MK

‘Temporiseer projecten’ door André Sonneville

D

e EVO (Eigen Vervoer Organisatie) is ingenomen met de toezegging van minister Melanie Schultz van Haegen om pas in februari of maart van het volgend jaar nadere invulling te geven aan de jaarlijkse extra bezuiniging van 250 miljoen euro op infrastructuur. Volgens EVO is het goed dat de minister de tijd neemt voor haar beslissing. Dat geeft haar ook de tijd om de belangen van het verladend bedrijfsleven goed te wegen bij haar uiteindelijke beslissing. Coalitiepartners VVD en PvdA zeggen beide ook te hechten aan een zorgvuldige afweging, waarbij plaats is voor overleg met het bedrijfsleven. De Eigen Vervoer Organisatie, waar-

bij 20.000 bedrijven zijn aangesloten die hun eigen transport regelen, ziet veel in het temporiseren en versoberen van projecten, om te voorkomen dat er te veel projecten moeten worden geschrapt. Verder wil EVO dat de minister onverkort uitvoering geeft aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De doelen van het PHS staan volgens staatssecretaris Wilma Mansveld (spoor) niet ter discussie, hoogstens de financiering ervan. Volgens EVO is het goed nieuws dat de aanleg van de Blankenburgtunnel en de verbreding van de A27 bij Utrecht-Amelisweerd door de minister worden gegarandeerd. EVO en TLN sluiten zich overigens volledig aan bij de oproep van de provincies Gelderland en Overijssel en de regio’s

Twente, Stedendriehoek en Arnhem Nijmegen om nu door te pakken met de projecten A1, A15 en N35 in Oost-Nederland. „Iedere vertraging van deze projecten als gevolg van de geplande bezuinigingen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is onacceptabel. Zeker gezien de grote regionale bijdragen aan deze projecten en het feit dat er vrijwel concrete afspraken klaarliggen”, aldus EVO. Voor de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar lijkt er na jaren van onderzoek en discussie nu zicht te zijn op daadwerkelijke realisatie. Deze ontbrekende schakel is van groot belang voor zowel de regionale economische ontwikkeling als de ontsluiting van de Rotterdamse haven.

Door mw. mr. S.H.M. Besselink Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten

Accountancy

Afkoop pensioen

De nieuwste navigatiesystemen kunnen veel meer dan de weg wijzen. foto Lex van Lieshout

vraag bij de Vereniging Eigen Rijders Nederland, die 4000 ZZP’ers vertegenwoordigt, bevestigt zijn verwachting. Voorzitter Klaas de Waardt: „Sinds 2008 is er nu eenmaal minder te investeren in de sector omdat de omzetten zijn teruggelopen. Maar nog veel belangrijker is dat de meeste eigen rijders (die dus in opdracht van grotere vervoersorganisaties rijden, red.) geen dure investeringen in ICT nodig hebben. Plaatsbepalingssystemen zijn reuze handig als je met meerdere wagens voor één opdrachtgever op de weg zit, maar als je voor jezelf rijdt is dat niet nodig. Ik vind dat je die uitspraken van verminderde investeringen dus wel moet nuanceren.’’ De Waardt, die eveneens betrokken was bij de totstandkoming van een rapport over veiligheid op de weg, wijst ook nog op de nadelen van (teveel) ICT op de vrachtwagen: „Er wordt nu niet meer gebeld naar de chauffeur, maar er wordt een bericht gestuurd naar zijn boordcomputer. En dat werkt net als de smartphone: zodra die piept dat er een boodschap is, ga je onwillekeurig toch op dat scherm kijken. Ik vind dat dat de verkeersveiligheid nadelig beïnvloedt.’’ De Waardt wijst ook nog op de percentages: „Acht jaar geleden reed 4% van de wagens met een boordcomputer; nu is dat al 20%.’’ In België bestaat overigens een Truck ICT Award die uitgereikt wordt aan het meest innovatieve transportbedrijf dat ICT toepast op de wagen.

Vele directeurengrootaandeelhouders (DGA’s) hebben hun pensioen ondergebracht in de eigen BV. Deze DGA’s moeten goed opletten als zij dividend uit hun BV halen. Een dividenduitkering kan namelijk leiden tot een belaste afkoop van de pensioenaanspraken! Hiervan kan ook sprake zijn bij een terugbetaling van aandelenkapitaal, bijvoorbeeld bij een kapitaalvermindering van € 18.000 naar € 1 op basis van de Flex-BV-wetgeving. De fiscus stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een belaste afkoop als de dividenduitkering ertoe leidt dat het in de BV opgebouwde pensioen niet meer volledig uitgekeerd kan worden. De volledige waarde van het opgebouwde pensioen wordt dan direct belast tegen een belastingtarief van maximaal 52%. Bovendien is er 20% revisierente (boete) verschuldigd. Om te beoordelen of de BV in staat blijft de pensioenaanspraken volledig uit te keren, is de balans van de BV het uitgangspunt. Hierbij moeten alle activa en passiva (waaronder de pensioenverplichting) van de BV op de werkelijke, commerciële waarde worden gewaardeerd. De commerciële waarde van een pensioenverplichting is vaak veel hoger dan de fiscale waarde die op de balans van de BV vermeld staat. De pensioenverplichting, maar bijvoorbeeld ook een stamrechtverplichting, heeft dus invloed op de ruimte voor de BV om dividend uit te keren of kapitaal terug te betalen. Ook de nieuwe Flex-BV-wetgeving is hierbij van belang. Op basis van deze wetgeving moet een DGA - op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid - bij een dividenduitkering verklaren dat die uitkering niet tot een tekort voor de BV leidt! Al met al een reden om nog eens goed naar uw DGApensioentoezegging te kijken. Zaken als voortzetting van de pensioenopbouw, partnerpensioen, afdekking van risico’s en de gewenste dividendpolitiek moeten daarbij aan de orde komen. Nu naar verwachting alle pensioentoezeggingen per 1 januari 2014 moeten worden aangepast aan nieuwe wetgeving, is het verstandig om de genoemde zaken bij aanpassing van de regeling in ogenschouw te nemen.

Reageren? Mail naar: s.besselink@stolwijkkelderman.nl


de Ondernemer

januari 2013 De fun van het ondernemen Het gaat om kennis en het gaat om de fun van het ondernemen. Dat zijn de twee steekwoorden waarmee de redactie de Ondernemer, de maandelijkse businessbijlage van De Gelderlander maakt. Want het ondernemerschap is verlokkelijk: de helft van de bevolking speelt met de gedachte ooit voor zichzelf te beginnen. Steeds meer vrouwen wagen zich op het ondernemerspad en het aantal jongeren – vanaf 15 jaar – dat ondernemer wil worden of al is geworden, groeit explosief. Elke derde zaterdag van de maand belicht de Ondernemer deze ontwikkelingen. In nieuwsberichten maar ook in vertrouwde rubrieken als de Barometer, de Stoel, de Kwestie, Pas Begonnen, Faillissementen en Geknipt. Uiteraard heeft de Ondernemer een agenda met de voor ondernemers belangrijke bijeenkomsten. Online is de Ondernemer present met de landelijke site deOndernemer.nl en een regionaal getinte facebookpagina alsmede met een Linkedingroep.

Thema’s De Ondernemer heeft ook elke maand een thema-pagina. In januari wordt het thema zakenvrouwen nader belicht; in februari gaat de Ondernemer dieper in op ontwikkelingen in de Healthsector en op HRM en in maart is het thema ICT. Met de Ondernemer hebt u het allerhoogste zakelijke bereik in de regio: er is geen zakelijk medium dat zoveel lezers trekt. Van de 492.000 lezers van De Gelderlander leest 70% de Ondernemer altijd. Zo’n 40.000 Ondernemerlezers zijn bovendien zelf ondernemer. In de Ondernemer vindt u bovendien de pagina Kamernieuws waarop de Kamer van Koophandel informatie verstrekt. Wilt u uw bedrijf in de Ondernemer presenteren? Bel met Mariana Di Giovanni (regio Nijmegen, 06-51056969), Annemiek Verschoor (regio Rivierenland, 06-51061855), Cees van Doornik (regio Arnhem, 06-55854966) of Rudy Diemont (Achterhoek, 06-51788478).

VOOR GELDERLANDERS

IT is voor Rabelink een continu proces Corebussiness bij Rabelink Logistics B.V. is transport, logistiek, lucht- en zeevracht. De rol van informatietechnologie is daarbij cruciaal. Rabelink investeert al jaren strategisch in IT voor deze sectoren en dit werpt zijn vruchten af. IT zorgt voor totale operationele en financiële beheersing van het bedrijfsproces: IT staat bij Rabelink voor kwaliteit. Transport: Planners hebben via boordcomputers met GPS realtime contact met de chauffeurs. Omdat ook het automatische planpakket OTD is gekoppeld aan de boordcomputers en alles geautomatiseerd is, kunnen de planners de ritten monitoren vanachter het beeldscherm en onze klanten pro-actief van informatie voorzien. Tevens kunnen ze de kosten en opbrengsten zien en dus beïnvloeden. Zonder IT ben je blind. Bij Rabelink zit er ook op kantoor iemand 'achter het stuur'.

Alleen bij Wensink de laatste Ford Transits voor actieprijzen! 13

IN 20 REGISTRATIE

VANAF € 13.990,-

Logistiek: Orders worden via een IT-koppeling met klanten binnengehaald in het WMSsysteem en staan beschikbaar in het IT-systeem voor het magazijn. Alle orders gaan digitaal (papierloos) het magazijn in, naar de scanners van heftruckchauffeur en orderpicker, die de order uit het magazijn pakt. De efficiency en beheersbaarheid van het logistieke proces is op die manier met 5 tot 25 procent verhoogd (bijvoorbeeld dankzij optimalisering van de pickvolgorde en looplijnen). Resultaat: procesbeheersing, hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en een kostenvoordeel, voor Rabelink én de klant. Zeevracht: Rabelink levert en haalt de producten voor zijn klanten ook overzees. Dankzij onze IT-voorzieningen is (óók voor de klant!) op ieder moment bekend waar een vracht zich bevindt, van Doetinchem tot in Nashville of waar dan ook ter wereld. Via Track & Trace kunt u uw zending realtime op de voet volgen. De combinatie van de drie bovengenoemde activiteiten, gekoppeld aan een moderne IT-omgeving, stelt Rabelink in staat voor zijn klanten goederenstromen van leverancier tot eindgebruiker te sturen en beheersen op een efficiënte manier.

260S Economy Edition

280M Economy Edition

Euro 5 74 kW/100 pk

Euro 5 74kW/100 pk

VAN € 16.435,- VOOR

€ 13.990,-

*

20

STUKS

Per maand € 299,-

VAN € 18.345,- VOOR

€ 14.990,-* Per maand € 309,-

260S First Edition

280M First Edition

Euro 5 92kW/125 pk

Euro 5 74 kW/100 pk

VAN € 22.950,- VOOR

VAN € 24.700,- VOOR

€ 18.490,-* Per maand € 379,-

30

STUKS

8

STUKS

€ 19.990,-* Per maand € 409,-

10

STUKS

• Laadvloer + lat om lat incl. montage € 595,• Winterbanden incl. montage € 695,• Financial lease 4,9%* Vestigingen in: Apeldoorn, Arnhem, Assen, Kampen, Nijmegen, Veendam, Velp, Wijchen, Winschoten*, Zwolle. Kijk voor de adresgegevens op www.wensink.nl. info@wensink.nl, www.wensink.nl

Rabelink Logistics B.V. Vlijtstraat 54 7005 BN Doetinchem Postbus 501 7000 AM Doetinchem tel.: 0314-368500 faxnr.: 0314-368536 e-mail: info@rabelink.nl internet: www.rabelink.nl

*Alleen service

*Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en incl. opties af-fabriek. Ford Credit financial leaseprijzen zijn gebaseerd op 48 mnd, slottermijn van 10%, 4,9% en de BTW als aanbetaling. Wijzigingen en prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties.


zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

nieuws | 11

Logistiek: Gelderse motor Voor de periode 2012-2015 hebben Provinciale Staten financiële middelen vrijgemaakt om te voorzien in een multimodaal vervoersnetwerk en de versterking van de logistiek als economische sector. Logistieke hotspots en clustering van logistieke bedrijven zijn onderdelen van deze plannen.

I

Bijdrage voor uitbreiding van containerterminal BCTN aan de Waal. (LEC) dat in de Liemers al van de grond gekomen was, verder ondersteund, maar ook wordt er een nieuw LEC in de regio Nijmegen opgezet. De bedoeling is dat dit in de loop van 2013 al operationeel is. Voorts zal er een opdracht gegeven worden om het kwaliteitsnet goederenvervoer te actualiseren. Bieze: „Daarbij zal ook onderzocht worden of het mogelijk is om met lange zware vrachtwagens op het provinciale wegennet te kunnen rijden.’’ Naast de logistieke hotspots is het onderwerp ‘branding’ ook aandachtspunt van belang. De regio Venlo geldt als voorbeeld voor een succesvolle branding. Die regio wordt breed geprofileerd als aantrekkelijke vestigingslocatie waarbij de gemeenten Venlo en Venray als één gebied in de markt worden gezet. Op logistiek gebied werken

de gemeenten intensief samen waardoor ze beiden de economische voordelen ervaren. Hetzelfde is volgens Bieze denkbaar voor de logistieke clusters aan de A15 corridor. Dit zijn Rivierenland (Geldermalsen-Tiel), Regio Nijmegen en omgeving en de Liemers (Zevenaar-Duiven-Montferland-Emmerich). „In met name de Liemers en regio Rivierenland is al het nodige onderzoek gedaan. Van beide regio’s is een analyse gemaakt die aangeeft wat de sterkten en zwakten zijn en waar kansen liggen. Het gaat dan om de regio’s als afgebakend gebied. In de benadering rond de A15 corridor willen we een regio-overstijgende aanpak neerzetten voor branding (promotie) en acquisitie. Hierbij is het van belang om goed in beeld te hebben wat het onderscheidende vermogen van de individuele clusters en de corridor als geheel is, op

archieffoto Hans Hulsker

welke aspecten de clusters complementair aan elkaar zijn en waar spanning zit.’’ Met name het onderscheidende vermogen is voor een gerichte branding van belang. Om de logistieke sector langs de A15 corridor gericht te kunnen versterken is deze analyse van belang, licht Bieze toe. „Als uit de analyse van de logistieke clusters blijkt dat bepaalde activiteiten nog ontbreken, kan hier gerichte acquisitie op plaats vinden.’’

Uw kleding is onze zorg! medisch, horeca, representatief en industrie Nieuwgraaf 52a, 6921 RK Duiven Tel. 026 - 767 65 75 Molenstraat 150, 6511 HN Nijmegen Tel. 024 - 329 67 44

www.janeandbarnie.nl

Autotechniek HAN viert 70 jarig bestaan door Frank Thooft

H

et instituut Automotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bestaat in 2012 zeventig jaar. Om dit te vieren werd op donderdag 22 november een symposium over lichtgewichtconstructies in de autotechniek gehouden onder de titel: ‘More Weight 2 Light Weight!’ Meer dan honderd deelnemers, bedrijven en studenten namen deel aan dit evenement. De dag begon met een lezing van Bertholt Leeftink, directeur-generaal Innovatie en bedrijfsleven van het ministerie van Economische Zaken. Hij ging in op de belangrijke rol die hogescholen spelen bij innovatie. „Nederland moet doorbouwen op haar innovatiekracht”, aldus Leeftink. Daarna volgde het inhoudelij-

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland verzorgt, in samenwerking met diverse organisaties, tal van seminars. Hieronder vindt u het programma voor de komende tijd. Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Kronenburgsingel 525 in Arnhem. De vermelde prijzen zijn per persoon. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en is mogelijk via genoemde link. Zo start u een eigen bedrijf Dit seminar biedt u een eerste indruk van de stappen die u als startende ondernemer zet. Over vestigingseisen, wetten en regels, marktmogelijkheden en - informatie, begroten van omzet, kosten en winst. Data: 10 januari in Arnhem, 24 januari in Nijmegen. kvk.nl/seminarstart (19.00 tot 22.00 uur. Kosten 35 euro).

door Frank Thooft

n januari dit jaar werd het plan gelanceerd, en reeds nu is er een aantal concrete resultaten zichtbaar, aldus gedeputeerde Conny Bieze, die de logistiek in haar portefeuille heeft. „Voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen is er een financiële bijdrage gegeven voor de uitbreiding van de containerterminal BCTN aan de Waal, om te beginnen. Voorts wordt er een businesscase ontwikkeld door het bureau NEA, waarbij een railopstappunt bij de Betuweroute wordt onderzocht. Deze businesscase zal begin volgend jaar gepresenteerd worden.’’ Maar er is meer dat op de rit gezet is, vervolgt Bieze. „Voor het aantrekken van logistieke bedrijven, een van de twee speerpunten van het programma ‘Logistiek als Gelderse Motor’, is er een gezamenlijk overleg van de stuurgroepen Logistiek Stadsregio en Rivierenland opgestart. Zij gaan bekijken hoe ze tot afstemming kunnen komen op het gebied van branding en acquisitie voor de corridor Zuid-Gelderland.’’ Voor slim en schoon transport is inmiddels een subsidieregeling vastgesteld, en zo zijn er ook al gelden gereserveerd voor de infrastructurele maatregelen voor containeroverslag aan het water. In Tiel bijvoorbeeld wordt er op industrieterrein Medel een containerterminal ontwikkeld. Ook wordt de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt op het gebied van logistiek niet vergeten. Daarvoor is er eveneens een bijdrage verleend. Niet alleen wordt het Logistieke Expertise Centrum

Seminars

ke gedeelte met keynotesprekers van TaTa Steel; Ford; en VDL. Tijdens de lunch was er gelegenheid om de lichtgewichttentoonstelling te bezoeken en te netwerken. Vooral de buiten opgestelde lichtgewicht bouwkraan en autobus trokken veel bekijks. Het middagprogramma werd geopend met een lezing door Mercedes-Benz, gevolgd door twaalf workshops in drie parallelsessies. Het symposium werd afgesloten met een netwerkborrel. ‘„De deelnemers waren zeer enthousiast over het symposium en zijn nu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in lichtgewichtconstructies. Daarnaast heeft HAN Automotive kunnen laten zien een goede partner te zijn voor het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek. Wij zullen dit in de toekomst zeker vaker organiseren!”, aldus een tevre-

Directeur Marc de Leeuw heet de bezoekers welkom. den instituutsdirecteur Marc de Leeuw. De oorsprong van de afdeling Autotechniek bij de HAN ligt in Apeldoorn, waar in 1942 een technische opleiding voor het midden- en hoger kader werd gestart. Twaalf jaar later werd de opleiding gesplitst in een MTS- en een HTS-opleiding voor Autotechniek. In 1989 fuseerde de opleiding HTS

Autotechniek met de Hogeschool voor Techniek in Arnhem, waar de opleiding ook naartoe verhuisde. De opleiding heeft studenten veel carrieremogelijkheden gegeven, leert de ‘wall of fame’ op de website van de opleiding, zoals Chantal Hopstaken, die nu hoofdconstructeur bij DAF Trucks is.

Zo start u als zzp’er Eigen baas of toch niet? Vaak is het voor een freelancer of zelfstandig ondernemer zonder personeel onduidelijk of hij/zij nu wel of niet als zelfstandig ondernemer wordt gezien. De Belastingdienst hanteert namelijk een ander criterium voor deze beoordeling dan bijvoorbeeld uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid en de Kamer van Koophandel. Tijdens deze avond krijgt u uitleg hierover. ww.kvk.nl/seminarzzp (Datum: 28 januari Nijmegen en 7 februari in Arnhem, 19.00 – 22.00 uur. Kosten 35 euro) Marketing voor starters Het commerciële plan en het marktonderzoek vormen belangrijke onderdelen van uw ondernemingsplan en spelen een grote rol bij de kans van slagen van uw onderneming. www.kvk.nl/seminarmarketing (Datum: 22 januari Arnhem, 19.30 – 22.00 uur. Kosten 35 euro) Financiën voor starters Speciaal voor startende ondernemers organiseert de KvK deze avond omdat het financiële plan een belangrijk onderdeel van uw onderneming vormt. Aan bod komen: wat zijn begrotingen, richtlijnen voor een goede administratie, balans-, verlies- en winstrekening, jaarrekening, winst en privé-uitgaven en financieringsmogelijkheden. Na afloop heeft u inzicht in het belang van een goed financieel plan, financieel inzicht in begrotingen in relatie tot het ondernemingsplan en bekendheid met termen, zoals de balans. www.kvk.nl/seminarfinancien (Datum: 5 februari Arnhem, 19.30 – 22.00 uur. Kosten 35 euro) Zo start u een webwinkel Tijdens dit seminar worden alle facetten van het verkopen via internet besproken. Van het kiezen van een of meerdere verkoopkanalen, het opzetten en verrichten van marketingactiviteiten en het analyseren van statistieken, het doorlopen van het verkooptraject, het verwerken van de financiële gegevens tot de internationale verkoop. Het streven van dit seminar is om u te voorzien van een brede basiskennis zodat u een succesvolle start kunt maken in het verkopen via internet. Aanmelden via: www.kvk.nl/startenwebwinkel (Datum: 15 februari in Arnhem. 9.30 tot 12.30 uur. Kosten 35 euro)


De Gelderlander zaterdag 15 december 2012

12 | nieuws

Arnhemse broedplaats

Tom Salemink (in witte trui) en de Zweden in de CVJO.

D

e toekomstige broedplaats voor jong ondernemerschap (SCVJO) aan de Van Muijlwijkstraat in Arnhem, ter beschikking gesteld door Portaal, was recent even in Zweedse handen. Het wervelende team van WePopUp, een initiatief van zes Zweedse Interactive Art Director studenten aan Hyper Island, bedacht in 48 uur een concept voor de inrichting. Als een Flashmob kwamen ze vrijdagmiddag binnen, pakten hun laptops, scharen en viltstiften

foto Jacques Kok

uit, en gingen aan de slag. Tom Salemink, de man achter het Centrum voor Jong Ondernemerschap, mocht er zelfs niet bij zijn, vertelde hij. „De Zweden gingen meteen aan de slag, en wat ik zag toen ik maandagmorgen weer binnenkwam, was geweldig!’’ Salemink had de Zweden als opdracht meegegeven om een verbinding tussen het stadscentrum en het Modekwartier te realiseren. Voor de Zweden, die naast hun studie het bedrijf WePopUp heb-

ben opgezet, was dit een uitdaging. Ze gaan die uitdaging overigens nog verder in Europa voortzetten: komend voorjaar gaan ze in 15 weken 15 WePopUps in 15 verschillende landen realiseren. Een rondleiding door de Arnhemse broedplaats toont hun creatieve ideeën: een open werktafel waar freelancers naast elkaar en met elkaar tot meer synergie in hun werk kunnen komen; een tafelvoetbalspel om af en toe te kunnen ontspannen; een loungebank en gemakkelijke stoelen om te relaxen, te eten, te drinken of te slapen; een livestream beeldscherm met wat er op dat moment in het Modekwartier te zien en te beleven is; een database met businesscards om zakenpartners te vinden; een workshopruimte in de kelder waar ook demonstraties en lezingen gegeven kunnen worden; het actuele programma van activiteiten op het raam zodat iedereen het van buiten al kan zien; een stadsplattegrond op het raam zodat ieder snel zijn doel kan vinden; en weer binnen: een mindmap op de muur waarop alle creatieve ideeën staan - ter informatie en inspiratie aan iedereen. Want samen en open, dat zijn de trefwoorden voor verbinding, aldus de rondleiders Zlato Corluka (@zlatc) en Maksimilian Kallhed (@mksimilian). www.arnhem.cvjo.nl

Meer verbinding met het onderwijs Per 1 januari aanstaande stapt Henk Berg over naar de OSG, tot voor kort ook wel bekend als de Onderwijs Service Groep. Hij heeft 16 jaar bij de accountantsorganisatie KPMG gewerkt, waarvan de laatste 12 jaar als partner Advisory. Van 2005 tot 2009 was hij voorzitter van het OKA. door Frank Thooft

Wat wordt uw functie bij OSG? Ik word bestuursvoorzitter bij OSG. Ik kende de organisatie al vanuit mijn adviespraktijk bij KPMG, waar ik me de afgelopen vijf jaar in onderwijs heb gespecialiseerd. Waarom gaat u weg bij KPMG? Bij KPMG is het contractueel zo afgesproken dat je als partner met je 57e eruit moet stappen, om plaats te kunnen maken voor de jongere garde. Ik kan daar volledig achter staan. Ik ben nu 53, en ik wilde ook wel eens iets anders. Ik had daarom ook eerst mijn vertrek aangekondigd. En het leuke is, dat er zich dan deuren gaan openen. Wat doet de OSG? Het is een facilitaire organisatie voor onderwijsinstellingen met name in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. OSG heeft 6600 scholen in Nederland als klant, en is daarmee

marktleider in deze sector. We ondersteunen onderwijsi n s t e l l i n ge n op het gebied van personeelsvraagstukken, docentenpools, financien, huisvesting, organisatie Henk Berg en juridische zaken. Wat is de doelstelling? Doel is om het onderwijs beter te laten excelleren, doordat ze zich op de kerntaken kunnen concentreren, en alle ‘ballast’ aan ons over kunnen laten. Wat heeft dat tot gevolg? Je bereikt er ook meer efficiency mee, onder meer door docentenpools en door je niet op schoolniveau te focussen, maar op samenwerkingsverbanden. We hebben 600 mensen in dienst, verspreid over het Arnhemse hoofdkantoor en 10 landelijke vestigingen. Komt u terug in het bedrijfsleven? Jazeker, OSG is ook bedrijfsleven en wordt natuurlijk lid van OKA. En zelf blijf ik lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank, voorzitter van de Raad van Advies van de HAN, lid van de Arnhemse Uitdaging, en vanaf 1 januari ben ik commissaris bij de Nederrijn Groep.

«infotorial GROOTSCHALIG ONDERZOEK RABOBANK BRENGT KRACHT ÉN BEDREIGINGEN REGIO IN KAART

Oproep tot samenwerking 4 O’s regio Arnhem-Nijmegen A

lle elementen voor een sterk concurrerende regio zijn aanwezig. De regio als geheel kan beter op de kaart met één duidelijke profilering. Zo valt er nog winst te behalen met imago en lobbykracht richting Den Haag en Brussel. Wat het oplevert? De aantrekkingskracht vergroot en meer mensen en bedrijven vestigen zich in regio Arnhem-Nijmegen. Onder grote belangstelling presenteerde de Rabobank op 12 november ‘De kracht van de regio’. Rabobank Arnhem en Omstreken, Rabobank Rijk van Nijmegen en Rabobank Oost Betuwe namen het initiatief. De bal ligt nu bij politiek, onderwijs én bedrijfsleven. In de Schouwburg in Nijmegen waren ruim 250 mensen aanwezig. Een mooie mix van onderwijs, overheid, ondernemers, onderzoek (4 O’s) en banken. Flip Juch, directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken: “De behoefte aan verandering is groot. Juist in het huidige economische klimaat is een gezamenlijke agenda met visie noodzakelijk. Ondernemers moeten niet langer wachten op de overheid, maar zelf het initiatief nemen.” Roelof Hemmen, bekend van RTL Nieuws, opende de bijeenkomst en leidde de paneldiscussie. Het panel bestond uit onderzoekster Cynthia Briesen (Rabobank), Jan Waegemakers (Giesbers), Geert-Jan Sweers (Gelderland Valoriseert!), Bert Jeene (Gemeente Nijmegen), Frank van Rooijen (Gemeente Overbetuwe) en Mark Guelen (Hezelburcht). GUNSTIGE UITGANGSPUNTEN REGIO Jaren geleden gold Arnhem-Nijmegen nog als achterstandsregio. Mede dankzij de activiteiten van Stadsregio Arnhem Nijmegen is de regio uitgegroeid tot een gebied met potentie. Maar als gevolg van overheidsbezuinigingen wordt de rol van de Stadsregio drastisch beperkt. Daarom is het bijeen brengen van ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs meer dan ooit noodzakelijk.

De regio staat voor ‘n cruciaal moment. Kansen zijn er volop. Lukt het om de groei van de regio een impuls te geven? Kan de regio aangeduid blijven als economisch kerngebied met tal van voordelen? Uit het grootschalige Rabo-onderzoek blijkt dat alle ingrediënten voor ‘n concurrerende regio aanwezig zijn. De ontwikkeling van bevolking en werkgelegenheid is gunstig. De beroepsbevolking kent ‘n relatief hoog opleidingsniveau en de ligging binnen Nederland en Europa biedt veel perspectief. Wie ‘t volledige onderzoek naar de concurrentiekracht van regio Arnhem-Nijmegen wil inzien, surft naar een lokale Rabo-site (nieuwsbericht ‘Kracht van de regio’).

VIER UITDAGINGEN VOOR TOEKOMST Na het onderzoek ging een denktank met Gelderse kopstukken aan de slag. Zij formuleerden vier essentiële uitdagingen: a) Profijt halen uit schaalgrootte b) Investeer in arbeidsmarkt c) Stimuleer ondernemerschap en innovatie d) Zet regionale samenwerking voort. Annemarie van den Berg, directievoorzitter Rabobank Rijk van Nijmegen:

“We hebben te maken met een bipolaire regio. Nijmegen heeft veel banden met Brabant, Arnhem met Zuidoost-Veluwe. Twee totaal verschillende kernen moeten een eenduidig profiel krijgen. Zo versterken we ons regionale imago en staan we krachtiger bij belangenbehartiging.” Het doel is om populaire regio’s als Zwolle en Eindhoven in te halen. Met een gezamenlijke aanpak vergroot de aantrekkelijkheid van regio Arnhem-Nijmegen. “Zo strijden we beter tegen het toekomstig arbeidstekort in zorg en onderwijs. We moeten afgestudeerden stimuleren in onze regio te blijven. Deze kent bovendien relatief weinig startende bedrijven, die voor werkgelegenheid zorgen. Daarom moeten we via ‘n gezamenlijk plan investeren in innovatieondersteuning. Zo ook voor leegstaande kantoren en winkels. Een regionale aanpak is noodzakelijk”, motiveert Annemarie van den Berg. Heeft de Rabobank haar werk gedaan? “Zeker niet! De Rabobank faciliteert. Dankzij ons enorme netwerk brengen wij gemakkelijk mensen bijeen”, zegt Annemarie van den Berg. “Wij hopen op initiatief van het bedrijfsleven. En wij willen er zijn als spin in het web”, besluit Flip Juch. De Rabobank maakt zo met onderzoek én ondersteuning haar oprichtingsstatuten volledig waar: naast de bankfunctie stimuleert zij de economische dynamiek in de regio. Relevante gegevens zijn nu voorhanden. Rabobank reikt de hand. Meer dan ooit reden voor ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs om snel om tafel te gaan.

« Directievoorzitters Flip Juch en Annemarie van den Berg: “De gehele regio profiteert als Arnhem en Nijmegen echt gezamenlijk gaan opereren.”

Rabobank Arnhem en Omstreken (026) 37 14 333 www.rabobank.nl/arnhem Rabobank Rijk van Nijmegen (024) 38 18 600 www.rabobank.nl/rijkvannijmegen Rabobank Oost Betuwe (0481) 36 05 00 www.rabobank.nl/oostbetuwe


zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

het journaal | 13

Smits Schoenen, Jansstraat

Witteveen, Bakkerstraat

Mooiste Kerstetalages

O

Wim Pollmann, Vijzelstraat

Mouset, Koningstraat

p deze pagina ziet u de acht kerstetalages van de Arnhemse binnenstad, die de redactie van de Ondernemer in samenwerking met Uit in Arnhem als mooiste heeft gekozen. De etalages zijn op 10 december ‘s avonds gefotografeerd door onze fotograaf Jacques Kok. U kunt als lezer mee bepalen welke etalage het mooist is. Tot 28 december kunt u op de website van de Gelderlander stemmen. Op dgnl/etalagewedstrijdarnhem kunt u uw voorkeur aangeven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de winkeliersvereniging City Centrum Arnhem, op 15 januari in Diehl op het Willemsplein, wordt de winnaar bekend gemaakt. Op de website www.centrumarnhem.nl worden de precieze locatie- en tijdgegevens gezet, die waren op dit moment nog niet bekend. De winnaar krijgt in het januarinummer van ‘de Ondernemer’ een foto met vermelding, plus een gratis infotorial in Uit In Arnhem. De redactie van de Ondernemer wenst u hierbij heel prettige feestdagen, een goede jaarwisseling, en spreekt de wens uit dat het u zakelijk en persoonlijk in het volgend jaar goed zal gaan!

Sissy Boy,Koningstraat

Miss Etam, Ketelstraat

Bergmann Muziek,Koningstraat

Juwelier Walters, Koningstraat


De Gelderlander zaterdag 15 december 2012

14 | de barometer

Annemarie Henk van den Berg Berg

Jan Jonker

Guido Dierick

Hein van de Pasch

Henk Dekker

Bart van Meer

Jacob Fontijne

Roy Tillman

Eline Koers

Ed Velthuis

Hanno Littink

Jan Blokland

EstherRonald Mirjam Sent Migo

Theo Lemmen

Panel stopt met somberen Het Barometerpanel heeft het afgelopen jaar zitten zuchten en somberen, maar daar is een einde aan gekomen. In 2013 gaat het beter, voorspellen de leden van het panel. Niet heel veel beter, maar een klein beetje. Maar da’s beter dan niks. Annemarie van den Berg: 2013 lijkt het jaar waarin we zeer geleidelijk uit het dal zullen klimmen. Onze economen verwachten dat de wereldeconomie licht zal aantrekken, al blijft de groei duidelijk achter bij wat we gewend waren. Wij benadrukken echter dat er grote beleidsuitdagingen blijven en dat de risico’s voor het conjunctureel herstel aanzienlijk zijn. De consument zal overigens nog maar weinig merken van de voorzichtige terugkeer naar groei. In 2013 zal de koopkracht voor veel huishoudens, net als in 2012, aanzienlijk dalen. Wij verwachten dat de Nederlandse economie volgend jaar met een magere ¼% zal groeien. Jan Blokland: gezonde benen Als marktvolgers hebben wij als koel- en vrieshuizen nauwelijks invloed op de vraag naar onze dienstverlening. Begin november trok de vraag uit Azië en dan voornamelijk uit China aan waardoor er weer wat ruimte vrij kwam. De laatste twee weken zien we het tegenovergestelde weer gebeuren en lopen de gaatjes weer vol. Hoe dan ook verkeert de vleessector in zwaar weer en de vraag is niet of maar wanneer er weer enkele slachterijen zullen worden gesloten. Esther-Mirjam Sent: uitgesomberd Wat de economie betreft, is het volgens de meeste commentatoren somberheid troef. Wat daarbij evenwel wordt vergeten, is dat Nederland er economisch goed voor

Barometer

Annemarie van den Berg: ‘Grote beleidsuitdagingen’. staat. En wat daarbij ook wordt vergeten, is dat sombere uitlatingen over de economie een eigen leven gaan leiden. Immers, door emoties en angsten gedreven mensen zullen hun hand nog meer op de knip houden. We gaan denken dat het slechter gaat met de economie, we consumeren minder en bedrijven nemen minder mensen aan. Aldus wordt een driedubbele dip in de economie een feit. Daarom pleit ik graag voor een realistisch beeld van de huidige situatie en die is helemaal niet zo somber als de berichtgeving doet vermoeden. Eline Koers: kentering De particuliere woningmarkt kende dit jaar geen hosannacijfers. Het nieuwe kabinet zorgde met

5,9-5,9

Naam Bedrijf Roy Tillman Chemische bouwstoffen Henk Berg KPMG Ronald Migo KvK Annemarie vd Berg Rabobank Theo Lemmen Ondernemerscafe Jan Blokland Cold Stores Jacob Fontijne KEMA Hein van der Pasch Mercator Incubator Jan Jonker Health Valley Ed Velthuis VNO-NCW Hanno Littink Bax Advocaten Esther-Mirjam Sent Radboud Universiteit Henk Dekker Lindus Eline Koers Weeghel Doppenberg Kamps Bart van Meer Dirkzwager Guido Dierick NXP

6,9-6,7 6,8-6,8 6,2-6,3 5,0-5,7 6,5-6,5 6,0-6,0 6,3-6,3 6,0-6,0 6,5-6,5 4,0-4,0 6,0-6,0 5,5-5,5 5,0-5,1 6,5-6,5 5,0-4,0 7,1-5,9

haar maatregelen voor een (tijdelijke?) kentering. Particulieren die eerst alleen hun gedachten over het kopen van een huis lieten gaan, zijn overgegaan tot actie. Voor hen zullen volgend jaar in ieder geval geen soepelere regels gelden. Biedt dit perspectief voor 2013? Of is dit een storm voor de stilte? In ieder geval is het een leuke afsluiting van 2012. Theo Lemmen: bonus De transport sector is traditioneel de sector waar herstel het eerste merkbaar is. Er zijn in Nijmegen diverse pareltjes in de transportsector te vinden. Cornelissen Transport doet het erg goed in grove en fijnmazige distributie voor diverse grootwinkel bedrijven. HSF Logistics is een van de grootste spelers in koeltransporten in Europa. En De Klok Logistics, samen met de zusterbedrijven Vortex te Venray en Timmer in de Betuwe zijn ook goed op weg! Deze bedrijven lijken minder last te hebben van de crisis en dat komt ook door goed en gedegen management, waar bonussen pas worden uitgekeerd, als het financieel kan. Ronald Migo: omhelsing Ik spreek steeds meer ondernemers die het gehad hebben met negatieve berichtgeving in de media over de crisis. Laten we positieve berichtgeving omhelsen want vertrouwen moet gevoed worden. Bundel goede berichtgeving en succesvolle nieuwe impulsen die er ook zijn: de economisch commissaris die zegt dat we wel degelijk de eurocrisis achter ons aan het laten zijn, dat Spanje weliswaar sombert maar vooralsnog 1/3 nodig heeft van het bedrag dat was gereserveerd, dat Duitsland de staatsuitgaven al op orde heeft. Guido Dierikx: Ik wil beginnen met positief

foto Bert Beelen

nieuws. De elektronische autosleutel bestaat dit jaar 30 jaar. Wellicht vraagt u zich af waarom dit goed nieuws is voor de regio Nijmegen? Het antwoord luidt: omdat wij hier in Nijmegen chips voor autosleutels produceren en inmiddels bijna elke auto ter wereld enkele tot soms wel honderd chips uit Nijmegen bevat. Wij produceren nu bijna 70 miljard chips per jaar. Maar op dit moment heeft ook NXP te maken met tegenwind. Voor het vierde kwartaal hebben wij de verwachting uitgesproken dat NXP tussen 3% en 9% minder omzet zal boeken. We moeten dus weer heel intensief naar de kosten kijken. Henk Berg: prijsdruk De afgelopen maanden zijn er bij vele organisaties mensen afgevloeid in het belang van de continuïteit van de organisatie. Veel mensen zonder baan zijn genoodzaakt om als zzp’er in de bouw, horeca of als interim of adviseur, een nieuw bestaan op te bouwen. En hoe pijnlijk dat is op het moment dat het iemand overkomt, het is goed om te constateren dat vele zzp’ers die na enkele jaren hun zaakjes (lees klantenbestand) op orde hebben, niet meer anders zouden willen. Hein van der Pasch: stagnatie Stagnatie is het kernwoord voor de economie en het vertrouwen van bedrijven en consumenten. En de overheid dan? Die zou kunnen stimuleren en investeren, maar maakt nog veel schijnbewegingen. Zo wil de rijksoverheid taken afstoten en bezuinigen. Rijkstaken gaan snel over de schutting naar lagere overheden, zonder voldoende middelen. Ed Velthuis: aan de slag Het dal is diep maar we lijken elkaar in de polder weer te vinden.

VNO NCW voorman Wientjes riep Pensioenfondsen op om hypotheken op bankbalansen te financieren. Dat zal ongetwijfeld onder de conditie zijn dat dit geld aantoonbaar en direct in Nederlandse werkgelegenheid geïnvesteerd wordt. Dat is immers ook het belang van werknemers. En pensioenen zijn tenslotte privaat geld van werknemers waar werkgevers aan bijdragen. Hoe het ook gaat; ons eigen geld gewoon weer naar Nederland. Niet om het op te maken, maar om renderend en duurzaam te investeren. Roy Tillman: verlaten In Nederland worden de bouwactiviteiten bij winterweer relatief snel gestaakt vergeleken met een aantal koudere landen. Daar zorgen moderne methodes en producten ervoor dat er langer doorgebouwd kan worden. De onbekendheid met deze technieken en de ingesleten traditie, de winterstop in de bouwuitvoering in te plannen, zorgen er nog steeds voor dat veel bouwplaatsen er in de winter verlaten bij liggen en veel geld kosten. Henk Dekker: topsector Centraal Gelderland en zeker de Liemers kan een hot spot logistiek worden als hub tussen Rotterdam Tweede Maasvlakte) en het achterland (Ruhrgebied). We zullen dan wel in Centraal Gelderland de krachten moeten bundelen, het belang voor de regio is veel werk, innovatie en duurzaamheid. Wat zou het toch mooi zijn als Arnhem de modelogistiek en Nijmegen de zorglogistiek voor hun rekening zouden nemen. Helaas blijft het hier oorverdovend stil over. Dat is niet in het belang van de economische slagkracht van Centraal Gelderland en levert geen bijdrage aan de BV Nederland. Bart van Meer: klasse Ook in lastige tijden zijn er telkens weer bedrijven die boven komen drijven. Deze week was ik aanwezig bij de onthulling van het feestaardvarken zijnde het symbool van het honderdjarig bestaan van Burgers’ Zoo. Een fantastische organisatie die er telkens in slaagt om alle records van bezoekers te verbreken. Ook het Openlucht Museum in Arnhem heeft dit jaar weer een record te verbreken, te weten de grens van een half miljoen bezoekers. Het zijn deze bedrijven die het telkens weer lukt om bezoekers te trekken en dat in een tijd dat de consument let op zijn portemonnee. Jan Jonker: kennis Nederland is kennisland bij uitstek. In deze tijden van verontrustende berichten over economische krimp een teken van hoop. Immers, met onze vooraanstaande kennis kunnen we als klein landje een concurrerende positie in de wereldeconomie behouden. Zeker als we deze kennis combineren met creativiteit in toepassingen, en de manier waarop we toepassingen vinden en ontwikkelen.


zaterdag 15 december 2012 De Gelderlander

geknipt | 15 Door Frank Thooft

geknipt en geschoren Tips of informatie? deondernemer@gelderlander.nl

SASH wint Dragons Den Ondernemend, innovatief en duurzaam, een heerlijke mix van producten en ondernemingen. De studenten van de negen college companies van MBO Business School van het roc Rijn IJssel hebben zich, onder leiding van hun docent Geert-Jan Wassink, van hun beste kant laten zien tijdens de op maandag 10 december december gehouden Dragons Den-verkiezing. De vakjury van Kamer van Koophandel, Dirkzwager advocaten & notarissen en ABNamro had er zijn handen vol aan. De studenten van College Company SASH waren de goudhaantjes. Het team van SASH, opgezet door Sanee, Ashley, Sirun en Heelin, is bezig een jurk te ontwikkelen om vrouwen modieuzer naar voetbalwedstrijden te kunnen laten gaan. Alle vrouwen hebben volgens Sash (www.sash.nu) het recht om modieus naar voetbalwedstrijden te kunnen. Dus niet meer gehuld in shirtjes die niet goed passen en kleding die niet goed aansluit. Hun Fandress is van een standaard modieus design. Het is de bedoeling meerdere ontwerpen in de markt te gaan zetten. De gesprekken met Vitesse lopen goed en ook andere clubs worden al benaderd. De dames hebben een onderscheidend idee

mentum-jaar, waarin ze een wervelwind aan creatieve ideeën en initiatieven hebben ontplooid. De avond was dan ook zeer druk bezocht. De Nieuwe Arnhemse Krant werd onder andere gelanceerd, een initiatief van Maarten Verweij en Willem Hofstede. Ook de bekende Pop-up store van Thor ter Kulve kwam voorbij, samen met tientallen andere initiatieven en ideeën om de leegstand en publieke ruimtes beter te kunnen benutten. Meer informatie op de websites

www.casa-arnhem.nl, www.aswespeak.nl, www.thorterkulve.nl

Voorzitter Viceversa Op 11 december kreeg Jozé Janssen uit handen van Petra van Stijn de voorzittershamer van het vrouwennetwerk Viceversa Gelderland overhandigd.

www.viceversagelderland.nl

Flyer gemeente Arnhem Het winnende team van roc Rijn IJssel: SASH. dat voor elke club toch weer een eigen unieke variant op kan leveren. De jury: „Een mooi concreet product en plan. Damesvoetbal is in opkomst. De Fandress legt perfect de brug tussen dames en voetbal”. De geldprijs die SASH in de wacht heeft gesleept gaat direct hun onderneming in. De twee-

foto Jacques Kok

de plaats was de innovatieve TextMeTray (www.text-me-tray.nl), een dienblad voor in de horeca met een lichtkrant rondom. Via sms kunnen hier boodschappen naar toe verzonden worden die vervolgens rondlopen, zowel over het dienblad als door de menigte. Met deze interactiemogelijkheid wil TextMeTray een bijdrage aan de sfeer en gastvrijheid. Ook is het een mooie mogelijkheid voor just-in-time reclame. Nederlands grootste bierbrouwer heeft al aangegeven een pilot met de TextMeTray te willen draaien! Als derde eindigde Fruit Figuurtje (www.FruitFiguurtje.nl). In de presentatie van Fruit Figuurtje werd een groot maatschappelijk probleem aangekaart: overgewicht. Fruit Figuurtje zet een belangrijke stap in de goede richting naar een gezonder leven. Het Fruit Figuurtje is een tablet met de vorm en smaak van bijvoorbeeld een aardbei en gemaakt van natuurlijke producten. Dit tablet lost op in water en geeft een goede dosering zodat er niet teveel suikers bijkomen.

So you think you can plan?

So You Think You Can Plan?

foto Jacques Kok

De jonge ondernemers van CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, hadden op 11 december de afsluiting van hun Mo-

Faillissementen Faillissement uitgesproken Bert Roseboom Trucking bv, Bert Roseboom Transport bv, Bert Roseboom Holding bv, Veenendaal, curator mr. W.R.H. Jager, Ede. Hedimo bv, Hedimo Holding bv , Hedimo Vastgoed bv te Lienden, curator mr. R.F. Feenstra, Arnhem. Shop En Carwash Services bv te Zevenaar, curator mr. A.E. Mulder, Arnhem. Meat Combinatie Veluwe bv te Ede, curator mr. C.A.M. Nijhuis, Arnhem. Efficax bv te Zevenaar, curator mr. M.G.E. ter Hart, Arnhem. Précare Interaction bv te Zevenaar, curator mr. M.G.E. ter Hart, Arnhem. Dust One bv te Oosterbeek, curator mr. E. Smit, Arnhem. W. Willemsen hodn Installatieservice W. Willemsen te Ede, curator mr.drs. C.J. Tijman, Ede. S.H.T. Derksen te Bemmel hodn Sheila Mode, v/h hodn Abito Da-

mes- En Herenmode, curator mr. C.L.P.J. Crombag, Nijmegen. Health Impact Solutions Nederland bv te Ede, curator mr. A.J. Stokkers, Ede. Projoin Onroerend Goed bv te Arnhem, curator mr. C.A.M. Nijhuis, Arnhem. Lemonie Services bv te Arnhem, curator mr. C.W. Houtman, Nijmegen. P.M.B. Montagebedrijf bv te Herveld, curator mr. C.F.H. Donners, Nijmegen. W.K. Wohlgefahrt hodn Bellglass te Velp, curator mr. H.J.D. ter Waarbeek, Velp. Z.M. Satir v/h hodn Eethuis De Gele Rijder te Arnhem, curator mr. M.G.E. ter Hart, Arnhem. T. van Rootselaar hodn T.J. van Rootselaar Montage te Ingen, curator mr. A.O.C.A. van Schravendijk, Arnhem. Flex Senior bv te Arnhem v/h hodn Gemril bv, curator mr. H.A. Wiggers, Velp.

De gemeente Arnhem is, zoals u weet, gereorganiseerd. Het was tot voor kort echter nog niet helemaal helder waar je nu moest zijn voor de juiste ambtenaar - daar schreef ik vorige maand nog over. De gemeente heeft daar nu een uitstekende flyer voor gemaakt, die te vinden is op hun website www.arn-

hem.nl/Politiek_en_organisatie/Ge meente/Gemeentelijke_organisatie. Ze hebben het prima voor mekaar. Complimenten!

OKA op glad ijs Je moet maar durven: je reguliere biznizborrel in het Openluchtmuseum houden. Een reusachtige ijsbaan schitterde de leden uitnodigend tegemoet, maar geen enkele ondernemer durfde het aan om de ijzers onder te binden. En ondernemers zijn toch zulke flinke durfals? Goed, dan maar naar de lezing van Nysingh over de flex BV, die voorafgaand aan de borrel werd gehouden. Ook een moedige daad, want voor menig ondernemer was ook dat een stapje te ver. Enorm complexe materie, gelukkig evenwel helder en begrijpelijk over het voetlicht gebracht door Theo Ritsema en Bram Mulder ten Kate. En een handzaam boekje met alle ins en outs voor de toch zeker veertig bezoekers aan de lezing besloot de voordracht. Ik heb een van de flex-aspecten als volgt zo

Jozé en Petra

foto Jacques Kok

onthouden: ‘als je partners het verknallen, zul jij ook vallen’. Je kunt je, met andere woorden, niet meer achter een BV verschuilen. Maar voor wie daar meer van wil weten dan deze keukentafelwijsheid, vervoege zich bij Nysingh. De borrel was in ieder geval als vanouds bommetje vol en gezellig - dat durven ze dan wél weer, die ondernemers!

Nijmegen niet zo schoon De gemeente Arnhem heeft met 9 winkelgebieden het hoogste gescoord in de verkiezing van NederlandSchoon van het schoonste winkelgebied. Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem zuid blijkt volgens die verkiezing het allerschoonste winkelgebied van Nederland. Ook Nijmegen, als een van de 25 grootste gemeenten van Nederland, is beoordeeld. De Keizer Karelstad is nog niet zo schoon als Arnhem. Waar Arnhem 3,6 punten scoorde, moest Nijmegen het doen met 3,5. Goed voor een elfde plaats. De afgelopen maanden heeft NederlandSchoon 346 winkelgebieden bezocht. Van de 7 winkelgebieden (Hatert, Daalseweg, St Jacobslaan v/h Miro Center, Notenhout, Van ’t Sandstraat, Molenweg/Mirtestraat, Dukenburg) in Nijmegen die bij het onderzoek waren betrokken, scoorde de Daalseweg het hoogst.

AGENDA Lindus C. Demir te Doorwerth v/h hodn Klussenbedrijf Delal, curator mr. H.J.D. ter Waarbeek, Velp. ‘De Wok & Mr. Moto’ Arnhem bv te Arnhem, curator mr. E.R. Looyen, Arnhem. Riga Handelsbedrijven bv te Bemmel, curator mr. H.A. Wiggers, Velp. Theodorus Wever Beheer bv te Ede, curator mr. H.A. Wiggers, Velp. H.P.G. Baltissen te Ede v/h hodn VPB Voegbedrijf Patrick Baltissen, curator mr. W.R.H. Jager, Ede. Rigamij bv te Bemmel, curator mr. H.A. Wiggers, Velp. FPS Nederland bv te Ede, curator mr.drs. C.J. Tijman, Ede. De Rijn Holding bv te Arnhem, curator mr. M.G.E. ter Hart, Arnhem. J.B. International Holding bv te Nijmegen, curator mr. J.A. Mulder, Nijmegen. Vesta Monument bv te Arnhem, curator mr. C.W. Houtman, Nijmegen.

Dinsdag 18 december, Markant Outdoorcentrum, Gildeweg 7, Braamt, vanaf 17.00 uur. Bezoek aan winterevenement ‘Warm Winter Licht’ bij Markant Outdoorcentrum in Braamt. Aanmelden via info@lindus.nl of telefonisch 026-3186710.

VNO-NCW Woensdag 19 december, 19-12-2012, HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen, Ruitenberglaan 26, Arnhem, van 16.30 tot 19.00 uur. Speciale bijeenkomst VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en VNO-NCW Achterhoek i.s.m. HAN Faculteit Tech-

niek. Thema ‘HAN, Voorsprong door Techniek?’ Gastheren zijn Herman Janssen, instituutsdirecteur Engineering, en Kees de Jong, kennismakelaar. Info en aanmelden: http://www.vno-ncwmidden.nl

Maatschappij Woensdag 19 december, Wijncafé Le Jardin - Robbers & van den Hoogen, vanaf 16.30 uur. Eindejaar borrel. Aanmelden: info@de-maatschappij.nl.

KvK Maandag 7 januari, Hotel en Congrescentrum Papendal, Arnhem, van 15.00 tot 19.00 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor ondernemend en (politiek) bestuurlijk Gelderland.

OKA Donderdag 10 januari, Van der Valk Hotel, Amsterdamseweg, Arnhem, aanvangf 17,.30 uur. Nieuwjaarsborrel voor leden en introducees.

Sociëteit KAN Maandag 14 januari, restaurant De Hucht, Elst, vanaf 17.00 uur. Nieuwjaarsbijeenkomst.

Lindus Dinsdag 15 januari, plaats en tijd volgen. Nieuwjaarsbijeenkomst Info: www.lindus.nl


Vizier op de toekomst. Dat is het idee. Johan van den Brink – directeur Automobielbedrijf Van den Brink uit Arnhem – stapte onlangs over naar de Rabobank: “Mijn accountmanager Toine Neggers snapt wat ik wil en kent de autobranche als z'n broekzak. Toine weet dat we kerngezond zijn. Hij denkt in kansen en faciliteert onze groei.” Daarom komt er binnenkort een nieuwe showroom, met gloednieuwe Renaults en zéér jonge occasions, al decennia lang de kracht van dit familiebedrijf. Het vizier op de toekomst. Ook uw idee? Bel dan (026) 371 43 33 of kijk op www.rabobank.nl/arnhem.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/arnhem

de Ondernemer - Arnhem  
de Ondernemer - Arnhem  

de Ondernemer is een redactionele B2B uitgave van De Gelderlander.

Advertisement