Page 1

Wonen in een ThermoHuis. Ontdek hoe u maar liefst 10 maanden korting krijgt op de energielasten, door te gaan wonen in een ThermoHuis. Geniet van het feit dat u geen geluidsoverlast meer heeft en de verse en schone lucht in de woning uw gezondheid bevorderd. Alle voordelen op rij: – – – – – – – – –

actieve klimaatbescherming optimaal wooncomfort uitstekende geluidsakoestiek lagere woonlasten door extreem laag energiegebruik aangename, constante temperatuur in de zomer en winter verse en zuivere luchtkwaliteit te bouwen in elke stijl en grootte certificering met kwaliteitsgarantie éénmalige investering met een aanzienlijke winst.


Wat is een ThermoHuis? Een ThermoHuis heeft een heel laag energiegebruik, met comfortabel binnenklimaat. Zowel in de winter als in de zomer kan men genieten van een comfortabel binnenklimaat zonder dat hiervoor een klassiek verwarmings- of koelingssysteem nodig is. Bij een ThermoHuis ligt de energieconsumptie 4 keer lager dan bij de gemiddelde nieuwbouwwoning van vandaag en tot 10 keer lager dan bij bestaande huizen van voor 2000. Kost een ThermoHuis meer? De prijs daarvan is nauwelijks hoger dan de prijs van nieuwbouwhuis. Men hoeft niet te investeren in koeling en verwarming, (ketels, leidingen, radiatoren en een schoorsten). Deze investering wordt verschoven naar betere isolatie, ventilatie en luchtdichtheid. Bij een integrale aanpak door ervaren mensen moeten de totale kosten niet noodzakelijk hoger zijn dan voor een ThermoHuis. Bovendien heeft u het verschil in enkele jaren terugverdiend. De investering die u doet levert direct winst op door een korting van 10 maandtermijnen op de jaarlijkse energielasten De warmte van een paar kaarsen biedt al een behaagelijke temperatuur.

Praktijkvoorbeeld:

De kostenbeparingen bij een gemiddeld gezin van 4 personen: Energiekosten per jaar per 1 juli 2010

Standaard tussenwoning € 1824,-

Lage Energiewoning € 611,-

ThermoHuis € 199,-

ThermoHuis met zonnecollector € 159,-

Winst 10 maanden x € 152 = € 1520,- per jaar. En... 54% minder CO2 uitstoot dan de standaard nieuwbouwwoning Daar komt nog bij dat u minder onderhoud heeft, door de constante temperatuur en de zuivere luchtkwaliteit, waardoor minder kans op schimmel en houtrot.


Hoeveel betaalt u nu aan energie? Onder energiekosten vallen de kosten voor het verbruik van gas en elektriciteit, plus de kosten die u betaalt voor de meters (vastrecht). Elektriciteitsverbruik naar grootte huishouden aantal personen in huishouden 1 2 3 4 5 6 gemiddeld gebruik in kWh per jaar 2.317 3.424 4.092 4.604 5.292 5.430 in euro's per maand * 31 51 64 73 86 89 * inclusief de jaarlijkse belastingteruggave van € 379,16

Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is vooral afhankelijk van de grootte van het huishouden. Het gemiddeld gebruik voor alle huishoudens is 3.430 kWh per jaar. Hieronder staan de gemiddelde bedragen (verbruik en vastrechtmeter) in een tabel. Maar het hangt natuurlijk nauw samen met de elektrische apparaten die u heeft. (Kijk in de online EcoWizard voor onderzoek van Geld en Energie) Iedereen krijgt jaarlijks van de belasting een bedrag terug op de elektriciteitsrekening (energieheffing). Voor 2010 is dit € 379,16. Gasverbruik Stookkosten (gasverbruik en het vastrecht voor de gasmeter) zijn met name afhankelijk van het woningtype. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 1600 m3 per jaar. Hoogte gasverbruik naar woningtype woningtype vrijstaande woning 2 onder 1 kap hoekwoning tussenwoning flat totaal gemiddeld

gemiddeld verbruik per jaar 2.396 m3 1.785 m3 1.722 m3 1.453 m3 1016 m3 1608 m3

kosten per maand bij cv in € 120 93 90 79 59 85

Een haarföhn is voldoende om een ThermoHuis van 100 m² te verwarmen


De bepalende succesfactoren van een ThermoHuis. – – – – – – – –

maximale warmte isolatie. 3 dubbelglas en geïsoleerde kozijnen. luchtdichtheid van de woning. warmte terugwinning van de gebruikte lucht via een warmtewisselaar. voorbehandeling van verse lucht d.m.v een warmtepomp. vermijden van schaduw in de winter warm tapwater met gebruik van zonnecollectoren. gebruik energiebesparende huishoudelijke apparaten en verlichting. Geen geluidsoverlast. De verhoogde isolatiegraad levert ook een hoog akoestisch comfort op voor geluid in en buiten de woning. Door geluid te absorberen wordt weerkaatsing ervan voorkomen. Brandveiligheid Een factor met de hoogste prioriteit is de brandwerende eigenschap van het isolatie materiaal. Dat klinkt als muziek in de oren.. Zuivere lucht ter bevordering van de gezondheid. In een tijd waarin luchtverontreiniging en fijn-stof een onvermijdelijke bedreiging lijken te vormen voor het welzijn van de mens, biedt het ThermoHuis een effectief antwoord op deze dreiging.


Hoe te starten als u in een ThermoHuis wilt laten bouwen?

Begin met een bouwplan en hou rekening met het volgende: – laat u bij het bouwplan begeleiden door de een deskundige. – kies een bouwmethode, licht of massief. – laat een energieconcept voor de ventilatie, verwarming en het warme tapwater maken. – laat de isolatiedikte bepalen van de schil van het huis. – kies de plaats, waar de installatieruimte voor verwarming, ventilatie etc. moet komen. – kies een vloerplan voor koude/warme leidingen, riolering, stroom en digitale voorzieningen. – kies voor korte ventilatiekanalen. Koude kanalen komen buiten de schil, warme kanalen binnen de schil. – kies voor een goede binnen-zonwering. Zonwering Nadat de woning ‘s nachts in de zomer is afgekoeld, is het belangrijk te voorkomen dat door directe zoninstraling de woning wordt opgewarmd. Dit kan worden voorkomen door met name aan de zuid/westzijde zonwering toe te passen en die consequent te gebruiken. Hierdoor, en door de sterk isolerende omhullende isolatieschil, ontstaat een comfortabel binnenmilieu met een zeer gelijkmatige temperatuur.


Het maken van het definitieve bouwplan. – laat detailtekeningen maken van het isolatieplan voor de schil. – kies voor kozijnen en 3 dubbeldik isolatieglas. – kies het definitief ventilatie en verwarmingssysteem. – kies het definitief ontwerp van de installatie voor sanitair, gas, water en stroom. – gebruik waterbesparende kranen. – gebruik ioniserende ledverlichting. – voorkom dat er later geboord moet worden door de schil. – zorg voor deskundig toezicht tijdens de bouwfase.

Vraag offertes aan bij de door geld en energie gecertificeerde producenten en dienstverleners. Dan heeft de zekerheid van een deskundige kwaliatieve dienstverlening.


Wat is niet mogelijk bij een ThermoHuis? Een openhaard. De warmte lekt dan via de schoorsteen weg. (veroorzaakt ook veel fijnstof in de atmosfeer)

Rolluiken. Deze kunnen grote lekken in de luchtdichtheid van de schil veroorzaken.

Een Afzuigkap ZONDER luchtafsluiting. Ook geschikt zijn afzuigkappen met een koolstof filter.


De overheid helpt u met subsidies. Als Klimaatsupporter van Geld en Energie (zie de website) ontvangt u kosteloos een overzicht van alle subsidie mogelijkheden, die lokale, regionale en de rijksoverheid bieden.

Hulp Geld en energie helpt u met leuke en leerzame themabijeenkomsten, waar u objectieve informatie krijgt als u plannen heeft om in een ThermoHuis te gaan wonen of bouwen. Ga naar www.geldenenergie.nl om u aan te melden voor de themabijeenkomst “Wonen in een ThermoHuis”

Tot slot de vraag: Waarom een ThermoHuis bouwen? Je kunt toch ook een huis bouwen zonder gasaansluiting en met een aardwarmtepomp? Er worden in Nederland steeds meer woningen gebouwd met een aardwarmtepomp. Door de hoge investeringskosten is de investering vrijwel niet rendabel te krijgen. Ga maar na: de investering voor een dergelijk systeem bedraagt voor een gemiddelde vrijstaande woning ca. € 20.000,00. Daar komt nog een vloerverwarmingssysteem bij in alle te verwarmen ruimtes van tenminste € 10.000,00. De levensduur van een aardwarmtepomp wordt geschat op ca. 10 jaar. Tot slot is het elektriciteitsverbruik van een dergelijk systeem vrij hoog.

Het ThermoHuis  

Actief het klimaat verbeteren? Ga dan wonen in een ThermoHuis.