Page 1

Artikelnummer 0064580029

catalogus techniek 2011/2012


Het VMBO Platform Metaal & Metalektro maakt met 200 vmbo-scholen met

VMBO Platform Metaal & Metalektro

een afdeling metaal en metalektro sinds 2008 deel uit van het Consortium

Adri Pijnenburg Telefoon: 033 - 246 04 47 E-mail: platformm-me@consortiumbo.nl

Beroepsonderwijs met een afdeling uit de sector Techniek. Het Platform wil het technisch onderwijs in het vmbo actualiseren, verbeteren en aantrekkelijker maken, onder het motto ‘bottom up - voor en door docenten en praktijkopleiders van de werkvloer’. Voor de doorlopende leerlijn vmbo-mbo is het didactisch model ‘Het Scharnierpunt’ ontwikkeld.

vmbo platform metaal & metalektro

Het Platform is de kennis- en ontwikkelplek voor het technisch vmbo en zorgt voor de regionale en landelijke verbinding en doorstroming van het vmbo naar het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Het Platform is dé belangenbehartiger en hét aanspreekpunt voor alle vmbo-scholen metaal en metalektro en is al sinds 1997 een stabiele factor in onderwijsland. Het Platform staat samen met het Consortium Beroepsonderwijs garant voor een doorlopende leerlijn vmbo - mbo. Het Platform ontwikkelt, in samenspraak met branchepartners, kansrijk, aantrekkelijk en duurzaam technisch beroepsonderwijs voor de huidige leerlingen en de toekomstige werknemers.

Werken volgens het 7-stappenmodel In het didactisch model voor de doorlopende leerlijn ‘Het Scharnierpunt’ wordt gewerkt met het 7-stappenmodel. 1. Oriëntatie (op de praktijkopdracht) 2. Definitie (keuze maken met de klant) 3. Ontwerp (bedenken, berekenen en tekenen) 4. Werkvoorbereiding (wie doet wat, wanneer, waarmee en hoe) 5. Uitvoering (product maken) 6. Oplevering (klant neemt product af) 7. Nazorg (terugkijken, waarderen en beoordelen) Deze stappen worden door het bedrijfsleven toe­gepast en algemeen erkend.

vmbo sector techniek automotive elektrotechniek energie instalektro MEI metaaltechniek metalektro techniek breed

Downloads en bestelrechten voor leden Alleen voor lidscholen VMBO platform Metaal & Metalektro Meer info? Neem contact op met uw regio-coördinator of met het secretariaat: platformm-me@consortiumbo.nl


De Scooterkr Ontwikkelteamleider VMBO

Tom Wehrens E-mail: twehrens@consortiumbo.nl

VMBO

BASIS BEROEPSGERICHT KADER BEROEPSGERICH GEMENGDE LEERWEG

B

PRAKTIJKOPDRACHT 3.1

Basisvaardigheden

metaaltechniek

B

PRAKTIJKOPDRACHT 3.1

Basisvaardigheden

metalektro SECTOR TECHNIEK

De Scooterkrik

De Scooterkrik

VMBO

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: OBM NOORDHOLLAND

VMBO

BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG

BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG

AFDELING METAAL

SECTOR TECHNIEK

SECTOR TECHNIEK

AFDELING METALEKTRO

AFDELING METAAL

NAAM

NAAM

KLAS

KLAS

Deze praktijkopdracht is bestemd voor het VMBO, sector techniek. Hij is geschreven voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van de sector Techniek.

NAAM

4

De inhoud van de praktijkopdrachten is afgestemd op de globale eindtermen van het VMBO en relevante competenties (SHLpowered). De praktijkopdrachten sluiten naadloos aan op het competentiegericht leren en werken op het MBO en in het bedrijfsleven.

METALEKTRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leerjaar 3 Leerjaar 4

3

4

KLAS

69374807

69374805

Bestelnummer: 00632110012

Bestelnummer: 00631780006

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

leerjaar 3 ME 3.1 De Scooterkrik ME 3.2 De Terraslantaarn ME 3.3 De Buitenlamp Deze praktijkopdracht isME bestemd voor het VMBO, sector techniek. 3.4 De Balkonfontein Hij is geschreven voor de Kader en Gemengde Leerweg van MEBasis, 3.5 Het Elektrospel de sector Techniek. ME 3.6 Spoorzoeken ME 3.7 De GSM-houder ME gebaseerd 3.7 De Funlamp De praktijkopdrachten zijn op het (Enb) didactisch concept van ME 3.8 De Penlight Het Metalen Scharnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel MEpraktijkopdrachten 3.9 De Windsnelheidsmeter als in groepsverband aan die gerelateerd zijn aan ME 3.10 De Bu-LED lamp de beroepspraktijk. leerjaar 4 ME tot 4.1stand De Lichtbalk De praktijkopdrachten zijn gekomen onder verantwoordeMe 4.2 De Kidscar lijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het ME 4.2 De Pressurecar (Enb) Landelijk VMBO Platform Metaal & Metalektro. ME 4.3 De Tuinautomatisering ME 4.4 De Autoped De inhoud van de praktijkopdrachten is afgestemd op de globale ME 4.5 De Soundlighter eindtermen van het VMBO en relevante competenties (SHLpowered). ME 4.6 Kop van Jut De praktijkopdrachten sluiten naadloos aan op het competentieME 4.7 Design gasbarbeque (Enb) gericht leren en werkenME op 4.7 het MBO en in het bedrijfsleven. Het Soldeer station ME 4.8 De Discolamp ME 4.9 De Trafficrobot 1 ME24.10 3De Zzaag 4 Segway 5 6 7 8 9 METALEKTRO

Leerjaar 3 Leerjaar 4

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

2

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

G

leerjaar 3 MT 3.1 De Scooterkrik MT 3.2 De Vlaggestokhouder MT 3.3 Boter Kaas en Eieren MT 3.4 voor De Barbecue dracht is bestemd het VMBO, sector techniek. MT 3.5 De Weegschaal n voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van MT 3.6 De Neuswielklem iek. MT 3.7 De Blikjespers MT 3.8 De Terraskachel achten zijn gebaseerd op het didactisch concept van MT 3.9 De Bolderkar harnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel MT 3.10 De Shovel band aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan leerjaar 4 tijk. MT 4.1 De Raket MT 4.2 De Workmate achten zijnMT tot4.3 standDe gekomen onder Swingstepper kheid van MT de Stichting Consortium Beroepsonderwijs 4.4 De Mini-bike VMBO Platform & Metalektro. MT 4.5 Metaal De Kandelaar MT 4.6 De Step de praktijkopdrachten afgestemd op de MT 4.7 De is Solarkart men van het enTrike relevante competenties MTVMBO 4.8 De praktijkopdrachten naadloos aan op MT 4.9 sluiten De Rollator egericht leren en werken op het MBO en in het MT 4.10 De Windwijzer

2

DIEPGAN

2

3

De praktijkopdrachten zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het Landelijk VMBO Platform Metaal & Metalektro.

DIE PGA NG

DIE PGA NG

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op het didactisch concept van Het Metalen Scharnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel als in groepsverband aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk.

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar 10


De vlaggenstokho

Ontwikkelteamleider VMBO Tom Wehrens E-mail: twehrens@consortiumbo.nl

DIEPGANG

2

instalektro VMBO

PRAKTIJKOPDRACHT 3.2

De Brievenhouder VMBO

BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG

BASIS BEROEPSGERICHT KADER BEROEPSGERICH GEMENGDE LEERWEG

SECTOR TECHNIEK AFDELING INSTALEKTRO NAAM

KLAS

B

Basisvaardigheden

De vlaggenstokhouder VMBO

BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG

Deze praktijkopdracht is bestemd voor het VMBO, sector techniek. Hij is geschreven voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van de sector Techniek.

automotive

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op het didactisch concept van Het Scharnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel als in groepsverband aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk.

De inhoud van de praktijkopdrachten is afgestemd op de globale eindtermen van het VMBO en relevante competenties (SHLpowered). De praktijkopdrachten sluiten naadloos aan op het competentiegericht leren en werken op het MBO en in het bedrijfsleven.

INSTALLEKTRO

1

2

3

4

5

Leerjaar 3

SECTOR TECHNIEK

SECTOR TECHNIEK

De praktijkopdrachten zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het Landelijk VMBO Platform Metaal & Metalektro.

DIE PGA NG

PRAKTIJKOPDRACHT 3.1

Leerjaar 4

2

693118784

Bestelnummer: 00657090002

AFDELING AUTOMOTIVE

AFDELING AUTOMOTIV

NAAM

DIE PGA NG

KLAS

2

3

leerjaar 3 IE 3.1 De Kaarsenhouder IE 3.2 De Brievenhouder IE 3.3 De Boekenstandaard IE 3.4 Het Vogeleethuisje IE 3.5 De multifunctionele Wandelstok leerjaar 4 IE 4.1 Watertransport IE 4.2 Waterballetspel IE 4.3 Tuin/Bomen Sproeier IE 4.4 Waterlichtorgel IE 4.5 De woeste waakdraak

4

693112832

Bestelnummer: 00659050001

leerjaar 3 A 3.1 A 3.2 A 3.5

De Vlaggenstokhouder De Sand-digger De Luchtmotor

B

MetAlektro - prAktiJkopdrAcht de fun-lAMp 4.7

PRAKTIJKOPDRACHT 3.2

dracht is bestemd voor het VMBO, sector techniek. n voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van iek.

NAAM JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar KLAS

Basisvaardigheden Deze praktijkopdracht is bestemd voor het VMBO, sector techniek. terraslantaarn Hij is geschrevenDe voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van de sector Techniek.

Energie

MEI

VMBO

BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG

SECTOR TECHNIEK AFDELING MEI

oor de Basis, Kader en

achten zijn gebaseerd op het didactisch concept van harnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel band aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan De Design gasbarbecue tijk. 3

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op het didactisch concept van Het Scharnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel als in groepsverband aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk. NAAM

t. De leerlingen werken zowel

roepspraktijk.

KLAS

hting Consortium Beroeps-

VMBO en relevante

etentiegericht leren en

Deze praktijkopdracht is bestemd voor het VMBO, sector techniek. Hij is geschreven voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van de sector Techniek.

VMBo basis beroepsgerichte leerweg kader beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op het didactisch concept van Het Metalen Scharnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel als in groepsverband aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk.

Sector techniek

De praktijkopdrachten zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het Landelijk VMBO Platform Metaal & Metalektro.

Afdeling MetAlektro

De inhoud van de praktijkopdrachten is afgestemd op de globale eindtermen van het VMBO en relevante competenties (SHLpowered). De praktijkopdrachten sluiten naadloos aan op het competentiegericht leren en werken op het MBO en in het bedrijfsleven.

achten zijn tot stand gekomen onder verantwoordeStichting Consortium Beroepsonderwijs en het O Platform Metaal & Metalektro. nAAM:

693114548

............................................................................................................................................

klAS:

MEI Leerjaar 3 Leerjaar 4

.........................

OOF8006_H004_Diepgang 3_ Barbecu1 1

Enb

1

2

De Design Barbeque

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

De praktijkopdrachten zijn tot 2 stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het Landelijk VMBO Platform Metaal & Metalektro. Bestelnummer: 00633830003

08-03-2010 15:05:39

leerjaar 3 de praktijkopdrachten is afgestemd op de globale Enb De Pressurecar het VMBO en relevante competenties (SHLpowered). Enb De Funlamp achten sluiten naadloos aan op het competentieEnb Deen Energy werken op het MBO in hetTrike bedrijfsleven.

2

69366844

Bestelnummer: 00641590012

08-03-2010 15:06:28

1

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar JITkaarten ter AVO verrijking worden verwacht JITkaarten ter AVO verrijking worden verwacht

leerjaar 3 De inhoud van de praktijkopdrachten is afgestemd op de globale MEI 3.1 De Scooterkrik ter AVO verrijking zijn beschikbaar eindtermen van het VMBO en relevante competenties (SHLpoweredJITkaarten ). MEI 3.2 De Terraslantaarn JITkaarten ter AVO verrijking worden verwacht De praktijkopdrachten sluiten naadloos aan op het competentiegMEI 3.3 De Designradiator ericht leren en werken op het MBO en in het bedrijfsleven. MEI 3.4 MEI 3.5

INSTALLEKTRO Leerjaar 3 Leerjaar 4

G

10

De Broedkastmachine Het Lanceertoestel 1

2

3

2

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

4

5

DIEPGAN

9

DIE PGA NG

8

diepgAng

Sector techniek

7


Het nestkastje Ontwikkelteamleider VMBO

Tom Wehrens E-mail: twehrens@consortiumbo.nl

VMBO

BASIS BEROEPSGERICHT KADER BEROEPSGERICH GEMENGDE LEERWEG

techniek breed

TB

ShovelLEDBoard

TB TB TB

Het Nestkastje LED’s Design LED Huisnummer

TB

De Vlaggenstokhouder

TB TB TB

De Blikjespers De Buitenlamp De Kaarsenhouder

keuze leerling keuze leerling keuze leerling

TB

De Solarkart

leerling

achten zijnTB gebaseerd op het didactisch concept van keuze De Penlight harnierpunt. leerlingen TB DeDe Funlampwerken zowel individueel leerling Het lanceertoestel band aan TB praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aankeuze leerling TB De Windwijzer tijk.

TB Het Klusbedrijf TB Voertuig onderhoud achten zijn tot stand gekomen onder verantwoordeTB De Circuittester Aanhanger/Caravan Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het TB Basis Pneumatiek O Platform Metaal & Metalektro. (GI) TB Basiskennis CNC-1 TB Tuinautomatisering de praktijkopdrachten is afgestemd op de globale leerjaar 4 powered

het VMBO en relevante competenties (SHL ). achten sluiten naadloos aan op het competentiewerken op het MBO en in het bedrijfsleven. TB TB 1TB TB TB

Teken je vakantiehuis Meten is weten 1 Meten3is weten 2 4 2 5 Elektro Pneumatiek De Flipperkast

keuze leerling keuze leerling

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

X

X

X

X

X

X X X

X X X

X

X

X X X

X X X

X

X

X X X X X X X X X X X X

AFDELING ELEKTROTECHNIEK

Deze praktijkopdracht is bestemd voor het VMBO, sector Techniek. Hij is geschreven voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van de sector Techniek. De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op het didactisch concept van Het Scharnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel als in groepsverband aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk. De praktijkopdrachten zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het Landelijk VMBO Platform Metaal & Metalektro.

NAAM

KLAS

De inhoud van de praktijkopdrachten en geprogrammeerde instructies is afgestemd op de globale eindtermen van het VMBO en relevante competenties (SHLpowered). De praktijkopdrachten sluiten naadloos aan op het competentiegericht leren en werken op het MBO en in het bedrijfsleven. Een geprogrammeerde instructie neemt de leerling van begin tot het eind stapsgewijs mee door de opdracht. De VMBO-leerling kan daarom op elk niveau hiermee zelfstandig aan de slag.

Deze praktijkopdracht is bestemd voor het VMBO, sector Techniek. X is geschreven voor de Basis, Kader en Gemengde Leerweg van Hij 4 de sector Techniek. De praktijkopdrachten zijn 3 gebaseerd op het 2 didactisch concept van Het Scharnierpunt. De leerlingen werken zowel individueel als in groepsverband aan praktijkopdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk. De praktijkopdrachten zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en het Landelijk VMBO Platform X Metaal & Metalektro. leerjaar 3

NAAM

In de reeks van Elektrotechniek is het volgende ontwikkeld: Praktijkopdracht Praktijkopdracht Praktijkopdracht Praktijkopdracht Geprogrammeerde Instructie Geprogrammeerde Instructie

LEERJAAR 3 Het PVC DVD-rekje (B) Meten is weten 1 (B) Het inrichten van je gamekamer De automatische deurmat Basis Pneumatiek (Festo Oud) Basis Pneumatiek (Festo Nieuw)

Geprogrammeerde Instructie Geprogrammeerde Instructie Geprogrammeerde Instructie Geprogrammeerde Instructie Praktijkopdracht Praktijkopdracht Praktijkopdracht Praktijkopdracht

LEERJAAR 4 Elektro Pneumatiek (Festo Oud, Siemens LOGO!) Elektro Pneumatiek (Festo Nieuw, Siemens LOGO!) Elektro Pneumatiek (Festo Oud, Easy Relais) Elektro Pneumatiek (Festo Nieuw, Easy Relais) De LAN-Party Teken je vakantiehuis Meten is weten 2 De Parkeerplaats

KLAS

0693144229

Artikelnummer: 00671300001

ET Het PVC DVD-rekje ET Meten is weten 1 De inhoud van de praktijkopdrachten en geprogrammeerde ET Het inrichten van je gamekamer X instructies is afgestemd op de globale eindtermen van het VMBO ET De automatische deurmat en relevante competenties (SHLpowered). De praktijkopdrachten sluiten ET Basis Pneumatiek (GI)* naadloos aan op het competentiegericht leren en werken op het leerjaar 4 MBO en in het bedrijfsleven. ET Elektro Pneumatiek (GI)* Een geprogrammeerdeET instructie neemt de leerling van begin tot Teken je Vakantiehuis het eind stapsgewijs mee deLAN opdracht. ET doorDe Party De VMBO-leerling kan daarom op elk niveau hiermee zelfstandig aan2 de slag. ET Meten is weten ET De Parkeerplaats In de reeks van Elektrotechniek is het volgende ontwikkeld: * GI = Geprogrammeerde Instructie

X X X X X X X X X Praktijkopdracht X Praktijkopdracht X X X Praktijkopdracht X X Praktijkopdracht Verbreden of Geprogrammeerde Instructie versmallen! Geprogrammeerde Instructie De keuze is aan de leerling XGeprogrammeerde Instructie XGeprogrammeerde Instructie XGeprogrammeerde Instructie X Geprogrammeerde Instructie X

Praktijkopdracht Praktijkopdracht

LEERJAAR 3 Het PVC DVD-rekje (B) Meten is weten 1 (B) Het inrichten van je gamekamer De automatische deurmat Basis Pneumatiek (Festo Oud) Basis Pneumatiek (Festo Nieuw)

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

voortdurend in ontwikkeling Onze kracht is: ‘Snel inspelen op de laatste

LEERJAAR 4 ontwikkelingen in het onderwijs.’ Hierdoor kunnen Elektro Pneumatiek (Festo Oud, Siemens LOGO!) producten snel veranderen. Kijk daarom voor de Elektro Pneumatiek (Festo Nieuw, Siemens LOGO!) meest recente stand van zaken op de bestelsite: Elektro Pneumatiek (Festo Oud, Easy Relais) www.consortiumbo.nl > Bestellen techniek Elektro Pneumatiek (Festo Nieuw, Easy Relais) De LAN-Party Teken je vakantiehuis

G

Pimp je eigen ShovelLEDBoard

X

AFDELING TECHNIEK

BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG GEMENGDE LEERWEG

SECTOR TECHNIEK

DIEPGAN

TB

Het PVC DVD-rekje

VMBO

DIE PGA NG

TB

JITkaarten ter AVO verrijking zijn beschikbaar

elektrotechniek SECTOR TECHNIEK

Het PVC DVD-rekje

Gemengd (GL)

Kader (KB)

Basis (BB) leerjaar 3

dracht is bestemd het VMBO, sector techniek. keuze TB De voor Kandelaar leerling n voor de TB Basis,DeKader en Gemengde Leerweg van Designradiator iek. TB De LED Lichtslang keuze

REED

B

PRAKTIJKOPDRACHT

2

vmbo  
vmbo  

handreiking

Advertisement