Page 1

NAAM: KLAS:

18. De kikker komt uit zijn winterslaap! 27. Verbind de cijfers met elkaar. Welk dier krijg je?

……………………………………………………..

19


NAAM: KLAS:

28. Vul de zinnen aan! Kies uit de onderstaande woorden. tong – vleeseter– twee – koudbloedig - sprinkhanen – achterpoten - winterslaap –zwemmen – springen – kop - groene – tenen - modder

De kikkers zijn beschermd. Je mag ze niet uit de natuur nemen. Ze zijn ........................... en kunnen zichzelf niet warm houden. Bij warm weer zijn ze veel levendiger. In de winter houden ze een ................................. . Ze kruipen dan diep in de .......................... en worden niet één keer wakker. Als het warmer begint te worden ze wakker. Het ………………………………. lichaam van de kikker bestaat uit een ……………….. , een romp (borstkas) en ………………………….. paar poten. De voorpoten hebben vier ……………………………… De ……………………………..hebben vijf tenen. De achterpoten dienen om te …………………………….. en te ………………………………….. Met zijn lange ………………………. slikt de kikker voedsel binnen. De kikker eet vlinders, vliegen, slakken, ………………………………… en bijen. Het is een echte……………………………………….of carnivoor!

20


NAAM: KLAS:

29. Hoe ademt de kikker? Vul het antwoord in.

…………………………………….

…………………………………….

De kikker ademt via de ………………………………. wanneer hij in het water is. De kikker ademt via de ………………………………. wanneer hij op het land is.

30.Wat gebeurt er op de foto’s? Schrijf dit op in een korte zin.

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… .

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… .

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

21


NAAM: KLAS:

31.Wat is het verschil tussen de kikker en de pad? Wie is de kikker? Wie is de pad? Vul de identiteitskaart aan.

NAAM: ADRES: BOUW LICHAAM: AANTAL POTEN: STAART?: HUID: EITJES:

NAAM: ADRES: BOUW LICHAAM: AANTAL POTEN: STAART?: HUID: EITJES:

32. De metamorfose van de kikker a) Wat gebeurt er met de kikker? Kijk en maak korte zinnen.

22


NAAM: KLAS:

A:De…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… B:Een …………………………… .......................................................................................................................................... C:Een …………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. D:Een …………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. E:Een ………………………………………………………………………………………………………………………….. F:Een volwassen kikker zonder staart.

23


NAAM: KLAS:

b) Knip de prentjes uit op het knipblad (pagina XX) en kleef ze in de juiste volgorde.

24


NAAM: KLAS: Knipblad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

25


NAAM: KLAS:

33. Duid de 6 verschillen aan.

26

De kikker  

Werkblad over de kikker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you