Page 1

Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke organisaties. Jaargang 3, nr. 1 • maart-mei 2018 • P106314 • VU: Beweging vzw Antwerpen, beweging.net Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen. www.beweging.net/antwerpen

De Kaeck

Helge Lens van de Neerlandraad en Henri Bruggeman, coördinator van Okra trefpunt Neerland, in de bloemen gezet, samen met de CD&V-ers Kris Peeters, Hans Ides en Kris Matthijssens.

Okra Neerland en Neerlandraad in de bloemekes

De fiets, het nieuwe normaal?

2

1958 kennen we als het jaar van de wereldtentoonstelling, maar dat jaar gaf ook aan de wijk Neerland een bijzondere boost. De bevolking groeide snel. Gelukkig namen de plaatselijke verenigingen het heft in eigen handen. Niet alleen toen, maar zestig jaar later nog steeds. Zij maakten daardoor van deze wijk een échte hechte wijk. CD&V Wilrijk gaf daarom op hun nieuwjaarsreceptie in januari een oranje pluim aan OKRA Trefpunt Neerland en de Neerlandraad. Eigenlijk hadden ze zoveel pluimen moeten kunnen geven als er voorzitters geweest zijn.

vanzelfsprekend. Maar jullie deden en doen het met de wil om levenslang te leren. Jullie zijn het die verbinden. Als OKRA hebben jullie extra aandacht voor senioren. Dit is echt niet oubollig, maar net absoluut actueel.

Maar de huidige besturen doen het nu, vandaag in 2018, nog steeds met veel overtuiging, engagement en enthousiasme. En dit in een tijd waar de digitalisering een grote rol speelt. Dit is niet voor iedereen zo

En daarom zegt CD&V Wilrijk aan het bestuur van OKRA en aan de Neerlandraad een super dikke merci voor hun inzet, betrokkenheid en de goede regie. Chique gedaan! Wij zijn heel trots op jullie.

Een Iers klavertje 4 voor Raf

Samana thuislevering

3

Nieuwjaarsreceptie bewegingspunt Wilrijk

3

Stadsboerderij gesloten

4

Pastoor Raf Van Aken

Op 1 november droeg pastoor Raf Van Aken voor de laatste keer de mis op in zijn kerk Sint-Bavo! Na 55 jaar actieve inzet voor zijn parochie en ver daar buiten heeft hij noodgedwongen een punt moeten zetten als vrijwillige voorganger. Een gevuld leven ook buiten de kerk Op 8 juli 1962 werd Raf gewijd als priester, in september van datzelfde jaar werd hij aangesteld als onderpastoor in Sint-Bavo en bleef hij ononderbroken herder in Wilrijk. In 1986 werd hij pastoor en na 40 jaar ging hij met pensioen in 2002. Hij liet de ‘bavorianen’ echter niet verweesd achter en kwam als vrijwilliger alle weekends en op feestdagen de mis opdragen. Buiten de gewone taken als priester richtte hij jeugdhuis Tombe op in 1963, de wekelijkse dansavonden en ook de instuif trok veel jong volk. Jeugdhuis Tombe bloeide open en kreeg nationale erkenning. Raf stimuleerde de jonge mensen en leerde hen vooral jazzmuziek kennen, ook probeerde hij het geloofsleven dichterbij te brengen via een eigentijdse invulling. Meermaals moest hij op het “matteke” komen bij de bisschop door zijn revolutionair kantje. Jaarlijks ging hij met de jongeren mee op kamp en daar leerde hij het mooie, groene Ierland kennen. Van toen af trok hij er jaarlijks naartoe en droomde hij er zelfs van om daar gaan te wonen. Een ploeg leken neemt over Raf gaf al in de jaren tachtig veel verantwoordelijkheid aan leken en stimuleerde menig vrijwilliger om een opleiding te

volgen met het oog op de continuïteit van Sint-Bavo. Als in een visioen voorzag hij zo’n 30 à 40 jaar geleden al dat er in Wilrijk en het bisdom niet veel meer (jonge) priesters actief zouden zijn in de 21ste eeuw. Raf heeft altijd mensen kunnen mobiliseren, aan het werk zetten en oproepen om mee de pastorale zorg, in de brede zin van het woord, te dragen. En dit in de vaste overtuiging dat de zorg, het samenkomen, het vieren ondanks het tekort aan priesters, moet blijven doorgaan. Dat leken, mannen en vrouwen in onze gemeenschap belangrijke taken kunnen vervullen. De eerste wekelijkse gebedsdiensten vonden plaats eind 1988 in de weekkapel. Mede dankzij zijn inzet en enthousiasme stond er een ploeg vrijwilligers klaar om de vieringen te verzorgen. In 1993 hadden voor het eerst woord- en communiediensten plaats tijdens het weekendals Raf met vakantie ging of als hij ziek was. Zijn kerkgangers bleven trouw aan hun Sint-Bavo en blijven nog steeds de ploeg van voorgangers ondersteunen. Sint-Bavo is dankzij Raf uitgegroeid tot een “hartelijke kerk” waar niemand uit de boot valt en er aandacht is voor iedereen. Bedankt Raf! We wensen je nog mooie dagen en als het enigszins kan nog mooie dagen in het groene Ierland!


2

De Kaeck | maart 2018

Fietsen: het nieuwe normaal? Fietsen is in, maar hoe veilig en comfortabel is dat vandaag? Het antwoord op deze beide vragen is eerder negatief. Zeker, er wordt aan de (fiets)weg gewerkt, maar nog veel te traag terwijl de technische evolutie almaar verder gaat en nieuwe problemen creëert.

© Fietsersbond

Zwakke weggebruiker De fietser hoort tot de categorie zwakke weggebruikers want hij of zij wordt niet beschermd door een blikken omhulsel. Ze zijn te vaak het slachtoffer van ongevallen, soms dodelijke zoals eind 2017, toen vielen er op enkele weken tijd niet minder dan drie in Antwerpen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het thema fietsen en fietsveiligheid vaak opduikt in de campagne Iedereen Burgemeester van beweging.net ter voorbereiding van de eisenprogramma’s voor de komende verkiezingen in 2018 en 2019. De komst van de elektrische speed-pedelecs, die een snelheid van 45 km per uur kunnen halen, maakt de situatie nog gevaarlijker. Te ongelijke snelheden op hetzelfde, vaak krap bemeten fietspad brengt meer risico’s op de fietspaden zelf. Traag maar zeker wordt het beter, maar er is een hogere versnelling nodig Toch gaat het stilaan, maar veel te laat, de goede kant uit. In 2017 is de psychologische drempel van 100 miljoen euro investeringen in nieuwe en vernieuwde fietspaden overschreden. De Vlaamse minister van mobiliteit, Ben Weyts, is tevreden dat het vorige record van 89 miljoen euro flink werd verbeterd. En hij wil snel naar de 110 miljoen. De Gazet van Antwerpen van 5 januari 2018 weet nog te vermelden dat daarvan dit jaar 28,5 miljoen naar de provincie Antwerpen gaat. Maar dat is ver van genoeg. Daarom lanceert de Fietsersbond begin 2018 een mobiliteitspact voor Antwerpen. Naast meer respect voor elkaar en voor de verkeersregels is er dringend nood aan een update van de hele verkeersomgeving, met meer ruimte voor de voetgangers en fietsers en een efficiënt openbaar vervoer. Met onder andere een petitie die iedereen kan tekenen op hun site (Fietsersbond Antwerpen). Lintbebouwing De typische Vlaamse lintbebouwing is een forse rem en zorgt ervoor dat veel van het beschikbare budget naar onteigeningen gaat (meestal van voortuintjes) en dat tegen de prijs van bouwgrond (De Standaard, 04.01.2018). Daardoor duurt zo een procedure ook lang: gemiddeld 5 jaar! En precies door die lintbebouwing is niet iedere weg geschikt om er een vrijliggend fietspad aan te leggen. De staat van de fietspaden laat nog te veel te wensen over Volgens de nieuwe Vlaamse richtlijnen voor fietspaden moeten die voortaan in asfalt worden aangelegd. Maar zover zijn we nog lang niet. Meestal - ook in Wilrijk - dokkeren fietsers over zeer ongelijke fietspaden of erger nog naast de auto’s op een klein strookje van de autoweg. Daar wil de Fietsersbond wat aan doen door systematisch de kwaliteit van onze fietspaden te meten. Want niet zolang geleden hadden de meeste overheden in Vlaanderen nauwelijks een idee over hun fietsinfrastructuur, laat staan over de kwaliteit ervan. Twee prioriteiten: een overzicht van de fietsinfrastructuur opstellen en de kwaliteit ervan meten. We weten in Vlaanderen zelfs niet hoeveel km fietspaden er zijn. Een voorzichtige schatting brengt de Fietsersbond bij

25.000 km of net iets meer dan de helft van een rondrit rond de aardbol langs de evenaar. De Meetfiets Voor het meten van de kwaliteit van de infrastructuur werd de meetfiets bedacht. Die werd op punt gesteld door de Vlaamse Fietsersbond in samenwerking met de Vlaamse overheid, de Hogeschool Odisee en de KULeuven. Inmiddels is de Fietsersbond aan de slag met twee meetfietsen van de derde generatie. De meetfiets heeft als eerste doelstelling het fietscomfort te meten op aparte fietspaden en in gemengd verkeer voor auto’s en fietsen. Tijdens een rit worden er 35 tot 45 parameters gecheckt zoals: de materiaalsoort, de verlichting, de markeringen, de breedte en ja uiteraard ook het rijcomfort door de registratie van trillingen. De meetfiets rijdt elektrisch aan een constante snelheid van 15 km/u. Iedere 40 meter (of om de 10 seconden) wordt ook een beeld opgenomen. Dat alles gebeurt volgens een streng wetenschappelijk protocol, zodat vergelijkingen mogelijk worden met andere fietspaden en tussen een oud en het nieuw aangelegde fietspad. Een meetfietser moet dan ook voortdurend een reeks parameters in de gaten houden en de snelheid constant aanhouden. De Fietsersbond heeft daarvoor permanent twee meetfietsers in dienst. Na de rit worden alle gegevens naar een databank gestuurd. Een meting wordt meestal afgesloten met een rapport over de staat van het fietspad. Gedaan met deels subjectieve meningen over de staat van een fietspad! Het is daarna de taak van de overheden om zo nodig - en dat is vaak zo actie te ondernemen. De meest voorkomende euvels zijn: te laag trilcomfort, te smalle fietspaden, te weinig of geen afscheiding van de autorijweg, niet conforme fietspadmarkeringen aan kruispunten.

STRAAT / EINDSCORE (resultaat op schaal van 10) Pastoor Bauwenslaan / 1,1 Dalkruidlaan / 1,5 Gaston Fabrélaan / 2,6 tot 6,4 Heistraat / 4,5 tot 5,7 Boomsesteenweg (voor de heraanleg) / 5,0 tot 6,6 St. Bernardsesteenweg / 5,0 Doornstraat / 6,1 tot 6,6 Jules Moretuslei (voorbij Boomsesteenweg) / 7,3 Sneeuwbeslaan / 7,7

Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van de Fietsersbond. Waarvoor dank. www.fietsersbond.be

Fietsdata worden bewaard door de provincie Antwerpen In de provincie Antwerpen worden de fietsdata bewaard in de Fietsbarometer. Die kan je online raadplegen en levert naast de gegevens van de meetfietsen ook extra gegevens, zoals ongevalcijfers, tellingen van fietsers op een bepaald punt en enquêtes. De combinatie van al deze gegevens met andere verkeersinfo levert een krachtig werkinstrument voor de verbetering van de globale verkeersinfrastructuur. www.provincieantwerpen.be zoeken onder fietsbarometer. Resultaten van de metingen in Wilrijk Zoals regelmatige fietsers konden verwachten zijn de resultaten voor Wilrijk niet goed. Je moet maar eens fietsen op de Kleinesteenweg (probleem opgelost later in 2018) of op de klinkende klinkers van de Bist of nog op de kasseien van de Legerstraat. Een aantal grote Wilrijkse verkeersassen zijn al opgemeten door de Meetfietsers met meestal povere resultaten. Hiernaast enkele voorbeelden, waarbij moet worden opgemerkt dat eenzelfde straat verschillende quoteringen kan meekrijgen, simpelweg omdat de rijweg vaak ongelijk is van kwaliteit. En niet elk segment werd voor dit artikel in detail nagegaan.

© Fietsersbond


3

De Kaeck | maart 2018

Samana en Colruyt starten een proefproject in Wilrijk

Winkelen voor de buren die zelf niet meer in de supermarkt geraken

Wat is het doel? Mensen die al naar Colruyt gaan, brengen iets mee voor mensen uit de buurt die er zelf niet geraken. We denken hierbij voornamelijk aan de iets zwaardere boodschappen zoals flessen water, kattenvoer, etc. Op die manier faciliteren we sociaal contact in de buurt en zijn mensen rechtstreeks geholpen. Hoe werkt het? Mensen die zelf niet meer in de winkel geraken, bellen naar de boodschappenlijn. Een operator noteert de bestelling en de contactgegevens van de beller, samen met een raming van de kosten van de bestelling. De operator geeft de bestelling en de contactgegevens door aan een boodschapper. De boodschapper neemt contact op met de beller om af te spreken wanneer hij/zij naar de Colruyt gaat en wanneer de boodschappen gebracht kunnen worden. De boodschapper

brengt de boodschappen naar de beller, die cash afrekent. Hulp voor mensen die thuis gebonden zijn Met dit innovatieve project willen we zoveel mogelijk mensen die thuisgebonden zijn, helpen. Niet enkel met hun boodschappen, maar ook met sociale contacten in de buurt. Op 16 oktober is een proefproject gestart in de wijk Valaar van Wilrijk. Aanmelden Zie jij het zitten om eens iets extra mee te brengen voor iemand als je naar Colruyt gaat? Geef een seintje via boodschappenlijn@ samana.be en geef je adres, mailadres en telefoonnummer door. Wil jij graag een beroep doen op de Samana Boodschappenlijn? Je kan elke weekdag tussen 10-12 uur bellen naar het gratis nummer 0800-4040404.

Het nieuwe jaar ingestapt met Wandelclub Gun je de Tijd

Wandelclub “Gun je de Tijd/Pasar Wilrijk” organiseerde naar jaarlijkse gewoonte op 14 januari 2018 een frisse morgenwandeling, gevolgd door een brunch in het Valaarhof. Met 69 actieve en minder actieve wandelaars kwamen we afgezakt naar zaal De Snek. 38 van hen namen deel aan de wandeling in Wilrijk: via Schoonselhof, skipiste Aspen, Lieve Vrouwkesbosweg en terug via Fort VII. Halfweg konden de deelnemers zich opwarmen aan een borreltje. In de zaal stond de glühwein en de warme chocolademelk klaar. Nicole, coördinator, verwelkomde iedereen kort en gaf het startsein voor het buffet. Tussen het buffet en het dessert werden de 80 – 85 – 90 jarigen in de bloemekes gezet met lekkere pralines van Vivaldi. Een extra bedanking ging naar Leon en Julia die sinds mensenheugenis zorgen

© Samana

voor de verjaardagskaartjes voor alle leden. Julia schreef ze en Leon bracht die zoveel als mogelijk met de fiets rond om de “kas” niet leeg te halen. Dan volgde het dessert en was er uiteraard nog tijd om wat bij te babbelen. Het was eens te meer een geslaagde activiteit bij het begin van het nieuwe jaar! Bedankt aan iedereen die haar/zijn steentje bijdroeg.

© Samana

Trefmoment met receptie van

bewegingspunt Wilrijk 71 bestuurs-, kernleden en wijkmeesters van de partners van bewegingspunt Wilrijk hadden zich ingeschreven voor het jaarlijks trefmoment met nieuwjaarsreceptie. Voorzitter, Mariette Nobels, dankte alle vrijwilligers voor hun inzet in 2017 en bezorgde met een toast de beste wensen. Stafmedewerker Karolien Huyghe van beweging.net Antwerpen, vroeg aandacht voor de voorbereiding van het Wilrijks memorandum n.a.v. de komende lokale verkiezingen via de site “Iedereen burgemeester”, waar niet alleen voorstellen kunnen worden gepost, maar waar je ook kan reageren op die voorstellen. Voor Wilrijk staan daar al een fors aantal voorstellen klaar. Daarna was het tijd voor de appelbollen en de worstenbroodjes die vlot naar binnen gingen. De hoofdschotel was echter gereserveerd voor het verhaal van Gilbert Van Nuffel, auteur van het boek “Wilryck, Straten en Pleinen” die aan de hand van een presentatie het ontstaan van de naamgeving van pleinen en straten presenteerde. Gilbert begon zijn verhaal met de vaststelling dat de meeste

mensen niet weten waar de naam van hun straat vandaan komt. Zo denken velen in Wilrijk dat het Mastplein genoemd is naar een mastpaal die daar ooit stond. Mis, want genoemd naar de familie Mast, ooit eigenaar van die lap grond. De Fransen hebben in het begin van de 19de eeuw de weinige toen al bestaande straatnamen vervangen door een nummersysteem. Wijk: 4 Huizenrij: 7 Huis: 11 Zo kom je aan 4711, nu nog de naam van een Keulse eau de cologne, die toentertijd in huis 4711 werd verkocht. Begin 1900 kwam er in België onder druk van de Posterijen de verplichting om elke straat een naam te geven. Eerst was dat de bevoegdheid van het schepencollege, na 1945 van de gemeenteraad op advies van de Koninklijke Commissie

voor Toponymie. Vanaf 1977 is de regelgeving een Vlaamse bevoegdheid en het is de gemeenteraad die daarover beslist op advies van de plaatselijke cultuurraad. In Wilrijk is dat advies gedelegeerd aan de Heemkundige Kring Wilrica. Maar Wilrijk kan daar niet autonoom over beslissen en moet zijn voorstellen gaan verdedigen bij de Antwerpse Stedelijke Plaatsnamencommissie en die wil wel eens een afwijkende mening hebben. De procedure voor de naamgeving van een nieuwe straat kan daarom makkelijk uitlopen tot zes maanden. Een doorwrocht verhaal met veel humor gebracht, vol van herkenbare details. Dat was ook te horen aan de reacties van de toehoorders. Tegelijk een warm pleidooi om zijn boek met informatie en vele foto’s aan te schaffen.

Mariette dankte de vrijwilligers


4

De Kaeck | maart 2018

Agenda Er is altijd iets te beleven in Woensdag 28 maart start om 12 uur Paasfeest in zaal ARS, Boomsesteenweg 333: Gebedsdienst en paasmaaltijd met geschenken en animatie. OKRA-trefpunt Valkenveld Inschrijven bij Chris van den Buys 0498 24 37 36 (voor 18 maart). Zaterdag 7 april om 12 uur Tweede bezoek met gids aan het Antwerpse Havenhuis. OKRA-trefpunt Valkenveld Info: Ludwig Wauters, 0471 72 35 20 Zondag 8 april Dagwandeling in Lummen-Laren (Limburg) Wandelclub “Gun je de Tijd” Info: Josee De Bruyne, 0486 331 543 of gunjedetijd@hotmail.com Dinsdag 17 april om 8 uur Daguitstap naar Meise en Terhulpen Femma Wilrijk Centrum Info: Rita Stevens, 03 830 00 82 Zondag 22 april Halvedag wandeling in TervurenVossem- (Vlaams-Brabant) Wandelclub “Gun je de Tijd” Info: Josee De Bruyne, 0486 331 543 of gunjedetijd@hotmail.com Donderdag 26 april om 14 uur Bezoek aan de bunkers in het park Den Brandt Femma Wilrijk Centrum Info: Rita Stevens, 03 830 00 82

Zondag 6 mei Dagwandeling in Waarschoot (OostVlaanderen) Wandelclub “Gun je de Tijd” Info: Josee De Bruyne, 0486 331 543 of gunjedetijd@hotmail.com Donderdag 24 mei om 14 uur Fietstocht Femma Wilrijk Centrum Info: Rita Stevens, 03 830 00 82 Vrijdag 25 mei Bedevaart naar de grot in Edegem (naast de basiliek), te voet, per fiets, wagen of openbaar vervoer. Afsluiting met een gezellig samenzijn in taverne/restaurant De Basiliek in Edegem. OKRA-trefpunt Valkenveld Info: Staf Van Assche, 0472 78 11 77 Zaterdag 26 mei om 18 uur en zondag 27 mei om 11 uur Femma themaviering Femma Wilrijk Centrum Info: Rita Stevens, 03 830 00 82 Donderdag 31 mei om 10.30 uur Historische vrouwenwandeling in Mechelen Femma Wilrijk Centrum Info: Rita Stevens, 03 830 00 82 Zondag 3 juni Dagwandeling in Koksijde, Sint-Idesbald (West-Vlaanderen) Wandelclub “Gun je de Tijd” Info: Josee De Bruyne, 0486 331 543 of gunjedetijd@hotmail.com

Elke donderdag Kaarten en rummikub

Zaterdag 9 juni om 10 uur Wandeling in de Elsdonckwijk Femma Wilrijk Centrum Info: Rita Stevens, 03 830 00 82

Elke vrijdag Kegelen of petanque

Zondag 17 juni Halve dag wandeling in St.-Jans Molenbeek-Maalbeek (Vlaams-Brabant) Wandelclub “Gun je de Tijd” Info: Josee De Bruyne, 0486 331 543 of gunjedetijd@hotmail.com Maandag 18 juni OKRA petanquetornooi - Horizon (Kiel) in Antwerpen OKRA-trefpunt Valkenveld Info: Georgette Verdonck 0494 77 32 88 VASTE ACTIVITEITEN Femma Wilrijk Centrum Info: Rita Stevens, 03 830 00 82 Elke maandag van 10 tot 11 uur Ook tijdens de schoolvakanties Nordic walking Nachtegalenpark en Den Brandt Vertrek einde Vijverlaan Elke maandag van 12 tot 13 uur NIET tijdens de schoolvakanties Zwemmen Zwembad Ieperman Okra Valkenveld Elke maandag Crea en wandelen

Okra Berkenrijs Woensdagen van 21 maart en 30 mei van 14 tot 18 uur Koersbal Iedereen met een sportzegel van Okra (verzekering) is van harte welkom. Adres: Okra Berkenrijs, Lodewijk Mortelmansstraat Sint-Bavo www.okra.be/trefpunt-wilrijkstbavo Elke dinsdag Lijndansen 10.00-11.30 uur Parochiecentrum, Sint Camillusstraat 95, Wilrijk Elke donderdag Gezellig samenzijn 13.00-17.00 uur Parochiecentrum, Sint Camillusstraat 95, Wilrijk Elke vrijdag vanaf april/september 13.30-17.00 uur Petanque KWB hoek Kerkhofstraat/Sint Bavostraat, Wilrijk Elke maandag vanaf april/oktober 13.00 uur Fietsen Vertrek Sint Camillusstraat 95, Wilrijk

Wilryck - Straten en pleinen Niet zomaar een straatnamenboek, maar een informatief naslagwerk vol weetjes, bezienswaardigheden en anekdotes. De meer dan 200 – vaak unieke – foto’s geven een mooi beeld van de Wilrijkse straten en pleinen van vroeger en nu. Wilryck - Straten en Pleinen is een uitgave van de Kring voor Heemkunde Wilrica, met de waardevolle steun van het Districtsbestuur Wilrijk. Te koop - bij de Standaard Boekhandel, Heistraat 65A, Wilrijk - in het Districtshuis van Wilrijk, Bist. © Kring voor Heemkunde Wilrica

Wilryck - Straten en Pleinen kost 20 euro

Wanneer krijgen we onze (kinder)boerderij terug? Sinds de overgang van kinderboerderij naar stadsboerderij is de toegang tot de voormalige kinderboerderij beperkt of, zoals nu, onbestaande. Wanneer komt een oplossing voor deze plek in Wilrijk, die daarvoor heel wat bezoekers over de vloer kreeg, vooral kinderen met hun ouders en familie, in schoolverband of met de jeugdbeweging?

Van kinderboerderij naar stadsboerderij In 2015 werd een uitbatingsovereenkomst gesloten tussen de stad Antwerpen en Greenmarx bvba voor de voormalige kinderboerderij in Wilrijk. De Kaeck heeft daar toen over bericht. De vroegere kinderboerderij moest een stadsboerderij worden. Een boerderij met een educatieve, sociale, ecologische en economische invulling met onder andere een klemtoon op de korte keten tussen de producent van voedsel en de gebruiker. Beloften niet waar gemaakt Maar de erfpachter voerde het beloofde concept nooit uit, zo stelt nu de stad. Wie in 2015 aandachtig luisterde naar het verhaal van stadsschepen Nabilla Ait Daout en vooral naar de woordvoerder van de firma op een voorstelling op de Districtsraad van Wilrijk op 15 februari 2015 kon opmerken dat op sommige vragen van de bestuursleden geen overtuigend of sluitend antwoord kwam. Dat was met name zo bij enkele vragen over schoolbezoek en de faciliteiten daarrond en over het sociale luik: de tewerkstelling van

Colofon

personen met een beperking. Ook daar is nooit wat van gekomen. Men had toen kritischer kunnen kijken naar het voorgestelde opzet en in het kader van meer directe democratie ook meer inspraak kunnen geven aan gewone burgers. Tweede keer, goede keer? De stad en het districtscollege willen gelukkig proberen om de oorspronkelijke doelstellingen verder te realiseren. Een tweede kans, hopelijk geleerd uit die eerste mislukking! Een kans ook voor meer burgerparticipatie? De lopende verbintenis is ondertussen opgezegd. En het districtsbestuur zal er bij de stad op aandringen om van de huidige leegstaande stadsboerderij opnieuw een kinderboerderij te maken en vindt dat dit een kerntaak is voor de stad (Gazet van Antwerpen 12.01.2018). Maar die opzegging kan mogelijk nog een (lang) rechterlijk staartje krijgen, want uiteraard verweert de firma zich tegen de aanklachten. Bewegingspunt Wilrijk vreest dan ook dat een bezoekje brengen aan die leuke plek nog een lange tijd onmogelijk zal zijn voor Wilrijkenaren.

Voor info over beweging.net Wilrijk kan je terecht bij: Mariette Nobels, Voorjaarstraat 10, 2610 Wilrijk bewegingspuntwilrijk@gmail.com

2018 03 wilrijk eric  
2018 03 wilrijk eric  
Advertisement