Page 1

En Julehilsen fra Ebenezer Child Care Minestry, 2015 Enda et år har gått, og dette har vært et spennende og innholdsrikt år. Prosjektet har fortsatt hovedfokus på å hjelpe fattige og vanskeligstilte barn i Uganda med skole og utdannelse. Nå har vi 120 fadderbarn, og antall faddere holder seg stabilt på ca. 80. Likevel er det behov for flere faddere. Prosjektet har som målsetning å holde antall barn som får hjelp og støtte i prosjektet konstant fra år til år. Dette betyr at vi tar like mange nye barn inn i prosjektet som de som blir ferdige og går ut av prosjektet. I 2015 har det vært ca. 20 ungdommer som på forskjellige måter har oppnådd sine mål og fått den utdannelsen de har arbeidet for. I de senere årene er det flere og flere som ønsker en yrkesrettet utdannelse. Bakgrunnen for dette er at det er letter å få seg arbeid når en har et fagbrev og mestrer yrke som de kan ha nytte av resten av livet.

Her ser vi rektor på skolen i nord og Sunday sammen med en av de som har fått sin eksamen i løpet av 2015. Dette er en stor dag dor de som er så heldige å få gå på skole.

1


Bare en kilometer fra der hvor vi har arbeidet vårt i Nord-Uganda, Kiryandongo, er det tre flyktningeleirer som er drevet av FN. Disse leirene blir omtalt som IDP-CAMP som betyr leirer for de som har mistet sin jord og ikke lengre hører til noe sted. Det er en skrikende nød og fattigdom her som er vanskelig å glemme når en har vært inne og sett. Leirene er lukket og bevoktet av soldater, men Gospel Hope Church har et hjelpeprogram for en liten gruppe mennesker som bor i en av de små dalene som leirene består av. Dette er grunnen til at vi får komme inn og møte noen av de som bor der. Etter det vi får opplyst, er det ca. 5000 mennesker som bor i hver av de tre leirene. Dette tallet er sikkert ikke helt korrekt, men det gir en størrelsesorden på behovet for hjelp i dette området. I de siste årene har Ebenezer også gitt støtte til barn fra denne leiren. Her ser vi noen av de barna fra leiren som får gå på skole. Dette vil føre til en formidabel endring i framtidsutsiktene til disse barna når det blir tenåringer og skal prøve å komme inn på arbeidsmarkedet.

Her ser vi Joel som har tatt utdannelse som bilmekaniker i 2 år og nå har han startet et lite utsalg av bildeler og forskjellige andre artikler som trengs i det daglige liv. Joel har leid denne stål kontaineren og kjøpt varene for de pengene som han har fått låne i SACCO prosjektet. Dette viser hvor effektivt det kan være når en hjelper på flere plan samtidig. Her har Joel fått både utdanning og lån til å starte sitt eget lille «Enkelpersonforetak».

2


Esther har fått utdannels som førskolelærer og arbeider nå som lærer. I Nord prøver vi å samle alle barna på den skolen som vi kjenner og samarbeider med. Skolen heter Upward Primeri School. Skolen klarer å holde på de gode lærerne og dermed kommer det også andre barn som har foreldre som kan betale skolepenger. Dette setter i gang en positiv omtale og feed back til skonen. I 2015 har de også bygget et lite internat slik at elever som bor langt borte også kan gå på denne skolen.

Elisabet har tatt fagbrev i sying og skal begynne å sy klær som hun skal selge på markede.

Miriam har blitt frisør og arbeider I en fisørsaslong

3


Brenda sammen med «mamma Jorunn». Vi har kjent Brenda fra hun var 3-4 år gammel. Hun var faktisk på gaten i en periode som liten! Hun har ei trist historie, men takket være gode mennesker som Sunday Sula og hans søster Harriet, har Brenda klart seg bra. I perioder som har vært vanskelig for Brenda, har Harriet tatt seg spesielt av henne. Hun har også fått være med på seminar som vi har hatt i regi av Helhet gjennom Kristus, og Brenda opplevde å få legedom for dype sjelelige sår. Gud er god! For noen dager siden, fikk vi sms fra Harriet der hun skrev at Brenda hadde fullført sine eksamener og takket for forbønn. Hun gleder seg til å møte oss i januar! SACCO

I år har vi opplevd mye spennende med etableringsprogrammet SACCO, som er basert på mikrofinansprinsipper. Vi startet så vidt i slutten av 2011 i Kampala, men nå er vi godt i gang med sertifikat fra myndighetene i Uganda, egen bankkonto og mennesker som jobber målrettet med dette. Gjennom SACCO kan enkeltpersoner ta oppstarts lån til bedrift virksomhet, slik at de klarer å komme i gang på arbeidsmarkedet og få økonomisk vekst og trygghet. Nå er det over 80 mennesker i Nord Uganda som har fått slike lån og som har startet en liten bedrift eller utvidet en som de allerede hadde slik at de nå er isand til å forsørge seg selv og sin familie. Vi har startet å selge fisk fra fiskedammene i Nord som vi etablerte i 2014. Det første resultatet var litt magert da vi hadde flere innbrudd og tyveri av fisk i året som gikk. Dette har medført at vi nå har ansatt en vaktmann som både passer på fisken og mater han i tillegg til at han er med og hjelper til med de øvrige SACCO aktivitetene i Nord-Uganda. Det neste opptaket av fisk skal være i januar 2016 og vi som da besøker prosjektet skal være med å spise denne fiske. Det blir spennende. Når vi får litt erfaring med dette, ønsker vi å gi lån til enkeltpersoner som kan starte sitt eget fiskeoppdrett. 4


Safe Way Clinic eller Bettys klinikk som den blir kalt av de lokale.

I 2015 har Betty drevet sin klinikk gjennom hele året med støtte fra Norge. Det har vært 2 turer til Nord hvor leger og sykepleier og medisiner er medbragt fra Kampala og gitt til de som aller mest trenger det i Nord. Hver gang de drar nordover behandler de opptil 1000 pasienter i det området som de setter opp den mobile klinikken. Mange sykdommer kan behandles med medisin for en billig penge, men i nord, der fattigdommen er stor, er det mange som ikke har råd til livsviktig medisin. Mennesker kan dø av malaria, som lett kan behandles for 25-30 kroner!

John Bosco. Noen av dere husker Lillian som var den første som ble medlem i Gospel Hop Church i Kampala og gift med John Bosco som satt i fengsel for noe han ikke hadde gjort. Lillian er nå død og John har funnet seg en ny kone, som også heter Lillian. Vi møtte henne da vi var i Uganda i januar. Her er Fru Lillian Kalyowa John-Bosco. Hun har utdannet seg til frisør og har fått diplomet sitt i desember 2015.Hun har oså tatt godt vare på John sine barn som nå bor hos de begge.

5


Tusen takk til alle trofaste givere! Vi er takknemlige for å få være med i dette arbeidet i Uganda! Vi kunne aldri klart dette uten den støtten vi får fra trofaste givere! Tusen takk! Det er mange barn og ungdommer i Uganda som er dypt takknemlige for den hjelpen de har fått fra Norge, fra deg! Vi har mange ganger hørt unge si, at de ikke vet hvordan det ville gått med dem uten denne hjelpen! Mange hadde ikke hatt mulighet for å få skolegang og utdannelse. I januar reiser Jorunn og Magne til Uganda for 11. gang, og vi gleder oss til å møte våre venner der! Vi er et team på 8 personer, som skal da ha to seminar i regi av «Helhet gjennom Kristus», eller «Victorious Ministry through Christ». Først blir det en ukes seminar i NordUganda og så et kortere seminar for ungdom på en yrkesskole i Kampala. Vi gleder oss og ser med forventning fram til hva Gud vil gjøre! Så gjenstår det for oss og ønske dere alle en velsignet julehøytid og Guds velsignelse over det nye året! Så vil vi minne om,

«Uganda basaren i Loddefjord menighetshus til inntekt for prosjektet» Søndag 6. Mars 2016 kl. 17.00 Alle hjertelig velkommen. Da har vi nettopp kommet hjem og vil fortelle om den siste utviklingen i Prosjektet. Link til den nye siden under Loddefjord kirke. (Siden er under utarbeidelse)

http://loddefjord.dnn2.labora-portal.no/Misjonsprosjektet

Vennlig hilsen Jorunn og Magne, Espen og Miriam, Ove og Siren og Nina

6

Julebrev 2015 rev3  
Julebrev 2015 rev3  
Advertisement