Page 1

LYDMEDIER Hva er lyd? For det menneskelige øret er det svingninger mellom 20 og 20 000hz


LYD


LYD Lydstyrke måles i desibel (dB) på en logaritmisk skala, dvs at lydstyrken blir fordobla fra 0 til 6 dB.

Faregrense for hørselsskade? 80-90 dB Smertegrense ved lyd? Rundt 120 dB


LYD PÅ FIRE MÅTER  Tale

 Musikk  Kontentum

 Effektlyd


LYD PÅ FIRE MÅTER Tale  Monolog

Dialog


LYD PÅ FIRE MÅTER Musikk  Sentralt på radio  Overganger mellom ulike innslag  Sette lytterne i bestemte stemninger  Aproposmusikk  Musikk

bevisst brukt i forkant eller etterkant av et innslag for å understreke noe


LYD PÅ FIRE MÅTER Kontentum  De lydkulissene som hører til på et sted  Kjøpesenter  Lyd

av kassaapparater, handlevogner, småprat, unge som skriker


LYD PÅ FIRE MÅTER Effektlyd  Knirkende dør i skrekkfilm  Gonggong varsler at tida er ute i en konkurranse  Knivstikk i kålhode passer kanskje i et hørespill om gatevold


Arbeidsoppgaver Gå inn på It’s learning og besvar undersøkelsen

Lyd – en liten undersøkelse


Radio 

   

Mediebruken øker (spes internett) Radioen passer inn i hverdagen Sekundæraktivitet Nordmenn lytter i snitt mer enn to timer pr dag på radio Øyeblikksmedium 

Språket bør være muntlig, presist og lett forståelig


Radio - kanalprofiler     

Den kjappe nyhetsradioen (http://www.nrk.no/radio/) Den utdypende samfunnsradioen Den lette serviceradioen Tapetradioen Opplevelsesradioen Den kontaktskapende og aktiviserende radioen


Gruppeoppgave 

Hver gruppe skal spille en scene med 1-2 aktører. Disse skal ikke snakke eller komme med andre lyder – kun spille ut en situasjon. De andre på gruppa skal sørge for lydkulissene. Situasjonen er valgfri – ikke bruk lang tid på å plukke ut denne! 10 min i gruppe nå, så framføring Grupper: Gå sammen i grupper av 4-5 stk sjøl. Men betingelsen er at ikke blir utelatt.


Norsk radio NRK:  Norgeskanalen P1  Kulturkanalen P2  Petre Andre:  Lokalradio  P4  Radio Norge  Hvor mye lytter nordmenn til hva?


Former og programformater Former: alle innslag er i en eller annen form (intervju, debatt, reportasje, osv)  Monolog  Referat  Kåseri  Intervju    

 

Faktaintervju Meningsintervju Personifiseringsintervju Portrettintervju Miljø-/stemningsintervju

Debatt Reportasje


Former og programformater Formater: Ulike programtyper på radio

     

Magasinprogram Musikkprogram Tittelprogram Montasje Hørespill Telefonprogram

Lyd MiK 161109  

PP til MiK om Lyd