Page 1

Studieretninger p책 Gefion 2016 G

222

E

F

I

O

N

GEFION GYMNASIUM


INDHOLD Din uddannelse på Gefion

2

Livet på Gefion

5

Kunstneriske studieretninger

10

Naturvidenskabelige studieretninger

16

Samfundsvidenskabelige studieretninger

26

Sproglige studieretninger

32

Videre ud i livet

41

Eliteidræt på Gefion

47

Gefion – gymnasiet i hjertet af København

50

Oversigtskort 53 Forsidefoto og -redigering: Eleverne Marek David Edvard Azoulay Skjødt 3. h, Cecil Sackitey-Kamah 1. m og Simon Ejbye Schmidt 2. d.


VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION?

På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både fordybelse og oplevelser for livet. Du kan være med til at forme vores gymnasium sammen med dine kammerater, og du kan være med til at skabe nye og vedligeholde gamle traditioner. På Gefion Gymnasium sætter vi rammerne og giver dig mulighederne for at fylde dem ud. Brug mulighederne til at blive dygtigere og til at få et godt gymnasieliv. På Gefion betyder det, at: • Du bliver klar til videre studier. Vi præsenterer dig for fag og studieteknikker, så du er klædt ordentligt på til en uddannelse. Vi har et netværk af samarbejder med videregående uddannelser, så du får prøvet dig selv af i nye sammenhænge. Vi forventer selvfølgelig, at du kommer os i møde: Viser nysgerrighed, deltager, spørger, eksperimenterer… •

Du bliver en del af den globale verden. Partnerskoler i store dele af verden, studierejser og globalisering er en integreret del af undervisningen på skolen. Du bliver på mange måder rustet til at blive verdensborger – når du udnytter mulighederne.

Du bliver en del af vores fællesskab. Vær dig selv og vis nærvær. Tag del i fællesskabet og udvis ansvar. Brug dig selv og gør en forskel. Få indflydelse og udvid rammerne. Det bliver du dygtigere og mere moden af. Og det får du et godt gymnasieliv af.

VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM Birgitte Vedersø Rektor

Der tages forbehold for trykfejl. Red.: Tanja H. Orlovska. Foto: Steen Agerskov Sørensen, Adam Mørk, Morten Riemann, Lone Elliot, Jakob Herman, Kjeld Wogensen m.fl. Layout: Jacob Ravn & Grafisk Himmel. Tryk: CompanYoung


DIN UDDANNELSE PÅ GEFION Når du skal vælge, er det vigtigt, at du vælger en studieretning, du synes ser spændende ud. Uanset hvilken studieretning du vælger, giver en studentereksamen dig basale studieforberedende kompetencer og grundlæggende viden inden for både humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. GRUNDFORLØBET Gymnasiet begynder med et halvt års grundforløb. Her har du de obligatoriske fag dansk, engelsk, et andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk, italiensk), et eller to naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab), et kunstnerisk fag (musik, billedkunst, dramatik, mediefag), idræt og matematik. Desuden får du to tværfaglige forløb, det naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse, der begge bliver afsluttet med en prøve i eller efter grundforløbet. Samtidig begynder det tværfaglige forløb almen studieforberedelse, som strækker sig over alle tre år. Dette forløb repræsenterer et fælles mødested for alle dine fag. Her arbejder du emne- og projektorienteret med vægt på fag og metode. VALG AF STUDIERETNING Efter grundforløbet fortsætter du to et halvt år i en studieretning. Hver retning har sine særlige studieretningsfag, der giver din studentereksamen vægt inden for enten det kunstneriske, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det sproglige område. Allerede når du søger, skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker. Du vælger Gefion Gymnasium og studieretningens to første fag i den rækkefølge, de står nævnt her i hæftet. Sidst i grundforløbet skal du bekræfte dit valg af studieretning. Her vil der også være mulighed for at skifte til en anden studieretning, hvis der er plads i den klasse, du gerne vil skifte til. VALG AF FAG Ved optagelsen i gymnasiet skal du ikke bare vælge skole og studieretning, men også dit andet fremmedsprog: Tysk fortsætter, fransk fortsætter, spansk begynder eller italiensk begynder. Hvis ikke sproget indgår som profilfag i studieretningen, vil du komme på et hold, som bliver oprettet på tværs af studieretningsklasserne. Vælger du begyndersproget spansk eller italiensk, skal du have det i tre år på A-niveau. Det valg af sprog er bindende. 2

GEFION GYMNASIUM


STUDENTEREKSAMEN Normalt består studentereksamen af fire fag på A-niveau, tre på B-niveau og syv på C-niveau. Men der er også mulighed for at vælge et ekstra A- eller B-niveaufag og evt. få færre C-niveaufag. Du bliver orienteret om valgmulighederne undervejs i skolegangen og om deres betydning for karakterudregningen ved optagelse på de videregående uddannelser.

Videregående uddannelser Studentereksamen giver – uanset studieretning – adgang til en række korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Men til visse videregående uddannelser kræves, at du har haft bestemte fag på bestemte niveauer, eller at du har bestået bestemte fag. Naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser En lang række uddannelser inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab kræver matematik A kombineret med fysik B og kemi B. Visse uddannelser kræver også fysik eller kemi på A-niveau. Samfundsvidenskabelige uddannelser Mange samfundsvidenskabelige uddannelser kræver matematik B – nogle kræver matematik A. Sproglige uddannelser Skal du læse et sprog, kræves det, at du har haft sproget i gymnasiet på enten A-niveau (begyndersprog) eller B-niveau (fortsættersprog). Din studieretning Selvom din studieretning ikke er født med fx matematik B, kan du som regel hæve faget til det ønskede niveau på et valghold. Adgangskortet Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/ vaerktoej/adgangskortet og blive klogere på hvilke uddannelser, de enkelte studieretninger giver adgang til.

STUDIERETNINGER 20163


4


LIVET PÅ GEFION

TRADITIONER OG FÆLLES OPLEVELSER Glæd dig til at være med til at skabe nye traditioner og tage del i de mange fælles oplevelser. Der vil være en række tilbud til dig på skolen både i løbet af skoledagen og efter skoletid. Nogle af dem kan opstå spontant efter dine og de andre elevers ønsker. Det kunne være bordfodboldturneringer, quizzer, caféer og meget mere. Andre tilbud ligger fast en dag om ugen eller på bestemte aftener. EN ANDERLEDES SKOLEDAG Vi har ”Gefionsamling” for alle elever ca. hver tredje uge. Her bliver der givet fælles informationer, og der kan være optræden. Derudover laver Gefions elever og lærere også en række arrangementer enten for hele skolen, for hver studieretning, for hver klasse eller på tværs af årgangene. Det kan være idrætsaktiviteter, fælles middage på tværs af årgangene eller faglige og kunstneriske oplevelser og debatter, som sætter fokus på emner, der er oppe i tiden. GEFION BRUGER BYEN Vi ligger lige i byens hjerte. Det gør det nemt at slå dørene op og invitere byen indenfor eller at tage ud og bruge byen. Vi samarbejder med fx universitetet og museer om at gøre undervisningen relevant og levende – et godt break i den daglige undervisning. Vidste du fx, at man kan lære historie på Facebook sammen med Rosenborg Slot og Gefion? FUSION OG RADIO GEFION Går du med en journalist i maven, kan du udfolde dine sproglige og kreative evner ved at være med i skolebladet Fusion eller Gefions egen radiokanal, Radio Gefion. De er Gefions elevskabte og elevstyrede medier, der rapporterer sjove og skæve vinkler om livet på Gefion. Det kræver teamspirit og evnen til at overholde deadlines, og du får samtidig mulighed for at møde elever fra andre klasser og årgange. ELEVDEMOKRATI Gefion vægter elevdemokrati højt. Fx er alle klasser repræsenteret med to klasserepræsentanter i Gefions elevråd, som ledes af en bestyrelse på 8-12 elever. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til skolens udvalg, og elevrådsformandsskabet mødes jævnligt med skolens ledelse og har derfor stor indflydelse på skolens daglige liv, ligesom det er med til at tegne skolens ansigt udadtil. Derudover deltager elever i klassemøder med klassens lærere, så de har direkte indflydelse på, hvad der sker i undervisningen.

STUDIERETNINGER 20165


UDVALG Gefion Gymnasium er rigtig godt vant med engagerede og kreative elever. I hverdagen giver det sig udslag i en mangfoldighed af forskellige udvalg og underudvalg, hvor elever med fælles interesser mødes for at dyrke deres passion. Ud over elevrådet, skolebladet og festudvalget er der i øjeblikket mulighed for at mødes i fx Mangaudvalget, Filmudvalget, Glad Kunst-udvalget m.m. GEFION MOVIE AWARD Oscaruddeling – Gefionstyle! Gefions mediefagselever og -lærere arrangerer i løbet af skoleåret filmaftener for alle, og en gang om året er der festlig uddeling af Gefion Movie Awards. Her kæmper et udvalg af elevernes egne film foran et dommerpanel om årets mange eftertragtede priser. FROKOSTUNIVERSITETET Et antal gange i løbet af skoleåret afholdes der forelæsninger. Mens du spiser frokost, kan du blive klogere på emner, der ligger ud over den daglige undervisning. Forelæsningerne er åbne for alle på skolen, og forelæserne er en af skolens lærere eller elever eller gæster udefra, der brænder for at dele deres viden om et emne med andre. Det kan være alt lige fra CERNs partikelaccelerator til kønsidentitet eller det romerske retssystem. BILLEDVÆRKSTED I det frivillige billedværksted kan du få afprøvet dine kunstneriske ideer. Det sker i billedkunstlokalet på øverste etage med udsigt over hele København. Her kan du tegne, male, modellere, lave plakater osv. under vejledning af en billedkunstlærer. IDRÆT Har du lyst til frivillig idræt, kan du fx spille fodbold og ultimate udendørs, spille basketball, volleyball, hockey eller badminton indendørs, danse, træne løb eller muskler – alt efter hvad du og de andre deltagere har lyst til. Både vores drengeog pigehold er blandt de bedste ved Atletik DM for gymnasier, og vi har også tradition for at deltage ved Ultimate DM. Vores fodbold- og håndboldhold klarer sig også godt! LEKTIECAFÉ Vores lektiecafé ligger i forlængelse af skoletiden. Du kan få hjælp til fx en matematikopgave eller nøjes med te og hygge til din og din læsegruppes lektielæsning. Når eksamen nærmer sig, tilbyder en studievejleder et kursus i eksamensteknik.

6

GEFION GYMNASIUM


7


8


GEFIONS MUSICAL Et af gymnasietidens højdepunkter! Her kan du melde dig til en række anderledes udfordringer: scenografi, regi, lyd, lys og selvfølgelig skuespil. Skolens musical er et teamwork, hvor alle roller er vigtige. Har du Gefion-faktor? På Gefion er det eleverne, der styrer musicalen. KOR OG BAND Gefions kor synger flerstemmigt i alle genrer, dog primært pop, soul og rock. Alle stemmer er velkomne, og ligeså er alle instrumenttyper i skolens bands. Kor og bands optræder tit til arrangementer på Gefion og deltager som regel i musicalen. FESTER OG CAFÉFESTER Der er gang i Gefions fester og caféfester, og det er her, du kommer til at møde alle skolens elever. Festerne vil ofte være temafester, og i 2015 havde vi bl.a. en sportsfest. Derudover er der en række caféfester, altid med musik og underholdning. De bliver planlagt af elever i fest- og caféudvalget i samarbejde med nogle lærere. Er du den fødte partyplanner, er det her, du melder dig.

STUDIERETNINGER 20169


Studieretning 1

Kunstnerisk studieretning 1 Engelsk A • Billedkunst B • Samfundsfag B Engelsk A / Billedkunst B / Samfundsfag B

-

• -

• • -

-

• -

• • • •

3 G

• • • • •

-

• • • • • • • • •

2 G

-

• • • • • • •

2 SE M EST E R

Matematik C Fysik C Oldtidskundskab C Religion C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Naturgeografi C Biologi C Valg C Naturvidenskab el. matematik C til B Valg A Almen studieforberedelse

• • • • • •

G RUN DFO R L Ø B

Engelsk A Billedkunst B Samfundsfag B Dansk A Historie A Tysk/fransk/spansk/italiensk*

* -

• -

• -

• -

• -

• •

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g

Spansk eller italiensk begyndersprog afsluttes på A-niveau i 3.g Bemærk at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau

10

GEFION GYMNASIUM


KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 1 ENGELSK A • BILLEDKUNST B • SAMFUNDSFAG B

KUNST, SPROG OG SAMFUND Kunst og litteratur krydser kulturelle og geografiske grænser. De udfordrer og stiller spørgsmål - som et spejl, vi mennesker kan spejle os i for bedre at forstå os selv og vores samfund. Derfor tager vi i denne studieretning vores afsæt i kunsten, litteraturen og samfundet. Med studieretningens særlige fokus på billedkunst vil du, i kombination med engelsk og samfundsfag, opbygge kompetencer til at forstå de kulturelle, historiske, politiske og sociologiske strukturer, der kendetegner den verden, vi lever i. I mødet med kunsten, samfundet, sproget og litteraturen sættes vores egen kultur og selvopfattelse i relief. Du kommer fx til at arbejde med • Litteratur og kunst fra Shakespeare til Andy Warhol • Sprogfærdighed, analysefærdighed, kulturkendskab og formidling • Modkulturer, ulighed, oprør i kunst, litteratur og film • Etnicitet, integration og byrum • Kunsthistoriske perioder – fra renæssancen til det 20. århundrede • At tegne og male som Michelangelo, Monet og Munch • Samtidskunst, arkitektur og streetart. Er der en sammenhæng mellem kunst og samfundsudvikling? • Cityscapes og storbyen som omdrejningspunkt for litterære og visuelle fortolkninger af verden • Krop og køn i kunst, litteratur, medier, politik og samfundet • Digitale medier I studieretningsfagene kommer du til at • arbejde med engelsksproget litteratur og historie • arbejde med mennesket og dets kultur, sprog og samfundsforhold • arbejde både praktisk og teoretisk med maleri, skulptur og arkitektur kombineret med besøg på museer, gallerier og udstillinger • deltage i workshops og bruge “Laboratoriet for unge” på Statens Museum for Kunst, som vi samarbejder med. Du får årskort til museet og fri adgang til særudstillinger • arbejde med politiske, økonomiske og sociologiske emner og problemer • bruge dine sproglige evner, din kulturelle og samfundsfaglige viden og din kunstforståelse på en studierejse til fx London eller New York Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201611


Studieretning 2 Engelskstudieretning A • Samfundsfag A • Mediefag B Kunstnerisk 2 Engelsk A • Samfundsfag A • Mediefag B

• -

• • •

• • • • •

3 G

• • • • • •

-

• • • • • • • • • •

2 G

-

• • • • • • •

2 SE M EST E R

Matematik B Fysik C Oldtidskundskab C Religion C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Naturgeografi C Biologi C Valg C Almen studieforberedelse

• • • • • •

G RUNDFOR L ØB

Engelsk A Samfundsfag A Mediefag B Dansk A Historie A Tysk/fransk/spansk/italiensk*

* -

• •

-

-

• -

• •

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog afsluttes på A-niveau i 3.g Bemærk at matematik B er obligatorisk i denne studieretning, og at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau 12

GEFION GYMNASIUM


KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 2 ENGELSK A • SAMFUNDSFAG A • MEDIEFAG B

MEDIER OG VIRKELIGHED Medier spiller en stadigt større rolle for vores opfattelse af virkeligheden. I denne studieretning arbejder du med levende billeder i form af film, tv og nyere medieformer med særligt fokus på engelsksprogede områder som Storbritannien og USA. Du analyserer sammenhænge mellem medier, kultur og samfund og får en teoretisk forståelse af mediernes betydning for samfundet og for den enkelte. Du lærer at analysere journalistiske tekster og selv at blive en god skribent indenfor flere genrer. Du arbejder både teoretisk og praktisk og producerer selv film. Du kommer fx til at arbejde med • Mediernes rolle i et samfundsmæssigt perspektiv. Hvilken betydning har medierne for den politiske beslutningsproces og for den enkelte borgers mulighed for at påvirke beslutninger? • Nyhedsmedier og de forskellige journalistiske former • Forskelle mellem medieformer som eksempelvis litteratur og film. Hvad er de enkelte udtryksformers styrker og begrænsninger, og hvad sker der, når en handling flyttes fra et medie til et andet? • Filmens historiske udvikling fra de første stumme billeder i 1895 til dette årtusindes mange forskellige stil- og fortælleformer I studieretningsfagene kommer du til at • arbejde med engelsk-amerikansk sprog, litteratur og medier • arbejde med politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder, både systematisk og problemorienteret • analysere film: undersøge, hvordan stilen er med til at forme forståelsen af handlingen, og hvordan de enkelte medier og genrer skaber og strukturerer fortællinger • arbejde med alle filmproduktionens faser fra idé og manuskript over forproduktion og optagelse til endelig redigering • deltage i brobygningsaktiviteter med videregående uddannelser. Hvordan arbejder man f. eks med medier på danskstudiet? • bruge din viden og dine færdigheder i samarbejde med medievirksomheder i Danmark og på studierejser til den engelsksprogede verden

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201613


Studieretning 3 Musik A • Engelsk A • Dramatik B

Kunstnerisk studieretning 3 Musik A • Engelsk A • Dramatik B

-

-

-

-

-

-

• • -

• -

• • • • •

3 G

• • •

-

• • • • • •

• • • • • •

2 G

Biologi C Naturvidenskab el. matematik C til B Almen studieforberedelse

-

• •

2 S E M EST E R

Studieretningsprojekt Naturgeografi C

• • • • • • •

G RUN D FO RL Ø B

Musik A Engelsk A Dramatik B Dansk A Historie A Tysk/fransk/spansk/italiensk* Matematik C Fysik C Samfundsfag C Oldtidskundskab C Religion C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse

* -

• • -

• -

• •

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog afsluttes på A-niveau i 3.g Bemærk at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau 14

GEFION GYMNASIUM


KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 3 MUSIK A • ENGELSK A • DRAMATIK B

GÅ IND I MUSIKKENS VERDEN Musik er ligesom engelsk et sprog, der går på tværs af grænser og åbner op for verden omkring os. På denne studieretning veksler undervisningen mellem teori og praksis. Du kommer til at opleve og analysere, men også til at lære at tænke og handle kreativt, at samarbejde og at udfolde dig i mange musikalske genrer. Du kommer fx til at arbejde med • Engelsksproget kunst og kultur fra Dylan Thomas til Bob Dylan • Kulturforståelse og kulturhistorie: Du får et overblik over musikkens historie og ser på udvalgte genrer og epoker, som du selv prøver kræfter med, fx soul, renæssance, romantik, techno og filmmusik • Berømte musikere som Mozart og Beatles. Hvad siger de os i dag og hvorfor? • Værk, teori og opførelse: Hvilke virkemidler bruger vi til at udtrykke bestemte følelser? Hvordan fortolker vi store musikværker? I studieretningsfagene kommer du til at • læse og skrive noder og arrangere musik til fremførelse • arbejde med forskellige instrumenter, især trommer, bas, klaver og guitar, din egen krop og stemme • arbejde med engelsk-amerikansk sprog, litteratur og kultur, så du kan begå dig i en verden, hvor engelsk er blevet grundlaget for en fælles kommunikation og kultur • møde professionelle kunstnere fx ved jazzkoncerter eller generalprøver hos symfoniorkestre • bruge både dine sproglige kompetencer og din kulturelle viden på studierejser. London eller New York er mulige rejsemål • beskæftige dig med dramaets virkemidler, fx masker og kostumer, og med dramaets historie og genrer fra Commedia dell’arte til naturalisme og postmodernisme • lære at analysere en forestilling • realisere konkrete projekter som en dramaforestilling eller en performance, også med at sætte lys op og lave lyd

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201615


Studieretning 4 Biologi A • Idræt B • Matematik B Naturvidenskabelig studieretning 4 Biologi A • Idræt B • Matematik B

Oldtidskundskab C Religion C Dramatik C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Kemi C Valg C Valg A Almen studieforberedelse

-

• • • -

-

• -

-

• • •

• •

3 G

Fysik C Samfundsfag C

• • • • • • •

2 G

Historie A Engelsk B Tysk/fransk/spansk/italiensk*

• • • • • • • • •

2 SEMESTER

Matematik B Dansk A

• • • • • • • •

GRUNDFORLØB

Biologi A Idræt B

-

• • * -

• • -

• -

• •

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog afsluttes på A-niveau i 3.g Bemærk at dramatik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 16

GEFION GYMNASIUM


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 4 BIOLOGI A • IDRÆT B • MATEMATIK B

KROP OG SUNDHED Denne studieretning giver dig en uddannelse med vægt på naturvidenskab og idræt. Du vil få træning i mange forskellige idrætsdicipliner. Det forventes ikke, at du skal beherske en eller flere idrætsgrene på forhånd, men det er et krav, at du deltager aktivt i alle discipliner. Udover træning inden for flere idrætsdiscipliner får du viden om kroppen, så du bliver i stand til ikke blot at forstå, men også bidrage kvalificeret til debatten om befolkningens sundhed. Du kommer fx til at arbejde med • Hvad er sundhed? Hvad er livskvalitet? • Hvilken betydning har kosten for sundheden? Og for de idrætslige præstationer? • Eliteidræt - er det sundt? Hvilken betydning har motion for sundheden? • Friluftsliv - hvad er det? • Hvorfor bliver vi syge? Hvordan behandler vi sygdomme? I studieretningsfagene kommer du til at • udføre en lang række fysiologiske øvelser og eksperimenter • tage på ekskursioner i naturen og på studierejse i Danmark og i udlandet til rejsemål, der giver mulighed for friluftsliv og idræt • opleve glæden ved at bevæge dig gennem individuelle idrætter og holdsport • arbejde med matematiske modeller, fx som redskaber til at beskrive biologiske og træningsmæssige måleresultater • lære at arbejde med moderne biologisk udstyr, og at forholde dig kritisk til naturvidenskabelige resultater: Hvornår kan du stole på et eksperiment?

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201617


Studieretning 5 Bioteknologi A • Matematik A • Fysik B

Naturvidenskabelig studieretning 5 Bioteknologi A • Matematik A • Fysik B

• • • •

• •

-

-

-

• -

• -

• • • •

3 G

-

• • • • • • •

2 G

-

• • • • • • • •

2 SE M EST E R

Tysk/fransk/spansk/italiensk* Samfundsfag C Oldtidskundskab C Religion C Billedkunst C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Valg C Almen studieforberedelse

• • • • • • •

G RUN DFO R L Ø B

Bioteknologi A Matematik A Fysik B Dansk A Historie A Engelsk B

* -

-

-

• • •

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog kan afsluttes på B-niveau i 2.g eller A-niveau i 3.g Bemærk at billedkunst kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag

18

GEFION GYMNASIUM


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 5 BIOTEKNOLOGI A • MATEMATIK A • FYSIK B

BIOTEKNOLOGI – HVAD KAN VI I DAG OG I MORGEN? Denne studieretning giver dig en bred naturvidenskabelig uddannelse med fokus på bioteknologi, et område i vækst med flere og flere arbejdspladser. Bioteknologi beskæftiger sig med udvikling og produktion af organismer, celler og kemiske forbindelser til sygdomsbekæmpelse, miljøforbedring, energiproduktion og industriel produktion. Du kommer fx til at arbejde med • Hvad er sygdom? • Hvordan behandles sygdomme? • Hvordan fremstilles lægemidler? • Hvordan diagnosticeres sygdomme? • Hvad indeholder fødevarer? • Hvordan kan fødevareproduktionen øges? • Hvordan udføres retskemiske analyser? • Hvad er genetisk modificerede organismer? Hvilke risici og hvilke fordele er der ved at anvende dem? • Hvad er stamceller? Hvad kan de anvendes til? I studieretningsfagene kommer du til at • udføre en lang række øvelser og eksperimenter indenfor bioteknologi og fysik • tage på ekskursioner og studierejser både i naturen og til forskningsinstitutioner og virksomheder, i Danmark og i udlandet. Kræftforskningscentre, lægemiddelvirksomheder og uddannelser som fx bioanalytikeruddannelsen er oplagte samarbejdspartnere • arbejde med matematiske modeller, fx som redskaber til at beskrive biologiske og kemiske måleresultater • arbejde med statistiske test af fx lægemidler • lære at arbejde korrekt og kritisk med naturvidenskabelig metode: Hvornår kan du stole på et eksperiment?

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201619


Studieretning 6 Geovidenskabstudieretning A • Matematik Naturvidenskabelig 6 A • Kemi B Geovidenskab A • Matematik A • Kemi B

-

-

-

• • • • •

• •

-

• • • •

* -

• • •

• • •

-

3 G

-

• • • • • • •

2 G

Valg C Almen studieforberedelse

• • • • • • • •

2 SE M EST E R

Religion C Musik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt

• • • • • • •

G RUN DFO R L Ø B

Geovidenskab A Matematik A Kemi B Dansk A Historie A Engelsk B Tysk/fransk/spansk/italiensk* Samfundsfag C Oldtidskundskab C

-

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog kan afsluttes på B-niveau i 2.g eller A-niveau i 3.g Bemærk at musik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag

20

GEFION GYMNASIUM


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 6 GEOVIDENSKAB A • MATEMATIK A • KEMI B

JORDEN OG MENNESKET Supervulkaner, global opvarmning, meteornedslag, tsunamier, jordskælv, energiråstoffer, vandmangel, overbefolkning, solen… Kan vi overleve? Disse spørgsmål beskæftiger vi os med i faget geovidenskab. Du vil få en grundlæggende forståelse af de processer, der har skabt jorden, og som bestemmer dens fremtid. Gefion Gymnasium deler hus med Københavns Universitets Institut for Geografi og Geologi samt GEUS. Som elev på geovidenskabelig linje på Gefion bliver du en del af dette spændende og udfordrende studiemiljø. Du kommer fx til at arbejde med • Global opvarmning. Hvordan fremtidssikrer vi verden? • Vejr og klima – hvorfor tager meteorologerne så tit fejl? • Hvorfor går vulkaner i udbrud, og hvorfor er det svært at forudsige jordskælv? • Kan det virkelig passe, at København og resten af Danmark for bare 15.000 år siden var dækket af flere hundrede meter is? • Hvad sker der, når/hvis en større meteor rammer jorden? • Er der ressourcer nok til den snart 10 mia. mennesker store befolkning på jorden? • Kan man skabe et 0-energisamfund eller en 0-energi by? • Er der liv på Mars? Kan vi indrette Mars, så vi kan flytte derhen? I studieretningsfagene kommer du til at • tage på geologiske ekskursioner ude i naturen • besøge virksomheder, som beskæftiger sig med naturvidenskabelig forskning, som fx Mærsk Olie • arbejde med alternative energiformer og selv teste dem i laboratoriet • tage på studierejse fx til Island for at se på vulkaner

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201621


Studieretning 7 Matematik A •studieretning Fysik A • Kemi Naturvidenskabelig 7 B Matematik A • Fysik A • Kemi B

• • • • * • • • • • •

3 G

Billedkunst C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Biologi C Valg C Almen studieforberedelse

• • • • • • • • • •

2 G

Oldtidskundskab C Religion C

• • • • • • • • • • •

2 S E M EST E R

Dansk A Historie A Engelsk B Tysk/fransk/spansk/italiensk* Samfundsfag C

• • • • • • • • • • • •

G RUN D FO R L Ø B

Matematik A Fysik A Kemi B

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog kan afsluttes på B-niveau i 2.g eller A-niveau i 3.g Bemærk at billedkunst kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag

22

GEFION GYMNASIUM


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 7 MATEMATIK A • FYSIK A • KEMI B

FRA ELEMENTARPARTIKLER TIL SUPERNOVAER Denne studieretning giver dig en matematisk-naturvidenskabelig basis med særlig fokus på fysik, matematik og kemi. Den giver adgang til alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Danmark har en lang og fornem tradition inden for forskning i fysik. Ole Rømer målte som den første lysets hastighed, H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen, Niels Bohr var førende inden for opdagelsen af atomets struktur og udvikling af kvantemekanikken. Og i dag har danske forskere været med helt fremme i jagten på Higgs-partiklen i CERN. Du kommer fx til at arbejde med • Hvordan opstod universet, og hvordan slutter det hele? • Er det muligt at rejse i tiden? • Hvorfor er himlen blå og ikke gul? • Hvordan anvendes kryptering til at øge datasikkerheden? • Hvordan kan stråling anvendes til at diagnosticere og behandle kræft? • Hvordan fremstilles lægemidler? • Hvad er nanoteknologi? I studieretningsfagene kommer du til at • arbejde med modeller og innovative projekter i samarbejde med virksomheder • udføre eksperimenter i laboratoriet og udenfor skolen, fx på KU, DTU og i Tivoli • fremstille din egen solcelle på DTU (eller andre forskningsinstitutioner) • deltage i studierejse til fx CERN i Schweiz eller geotermiske anlæg i Island eller Italien

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201623


Studieretning 8 Matematik A • Kemi B • Fysik B Naturvidenskabelig studieretning 8 Matematik A • Kemi B • Fysik B

• • • * • • • • • • •

3 G

Valg A Almen studieforberedelse

• • • • • • • • • •

2 G

Biologi C Valg C

• • • • • • • • • • •

2 S E M EST E R

Tysk/fransk/spansk/italiensk* Samfundsfag C Oldtidskundskab C Religion C Musik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt

• • • • • • • • • • • •

G RUN D FO R L Ø B

Matematik A Kemi B Fysik B Dansk A Historie A Engelsk B

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g. Spansk eller italiensk begyndersprog kan afsluttes på B-niveau i 2.g, hvis der vælges fysik A/kemi A. Ellers afsluttes spansk/italiensk på A-niveau i 3.g Bemærk også at musik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 24

GEFION GYMNASIUM


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 8 MATEMATIK A • KEMI B • FYSIK B

HVILKEN ROLLE SKAL NATURVIDENSKABEN SPILLE? Denne studieretning har vægt på naturvidenskab med fokus på matematik, fysik og kemi. Du arbejder med at tilegne dig den klassiske naturvidenskabelige viden, men også med at forstå de udfordringer, den teknologiske udvikling giver os: På hvilken måde kan naturvidenskabens viden bidrage til en løsning af de problemer, verden står over for i dag? Det gælder klima, miljø og bæredygtighed. Hvilke politiske, etiske eller religiøse diskussioner rejser det? Du kommer fx til at arbejde med • Klassisk mekanik, bl.a. med eksempler fra rumfart • Det største og det mindste: fra atomets kvarker til rummets udstrækning • Kryptering: fra Enigma til Netbank • Hvordan løser vi miljøproblemer? • Fremstilling af nye materialer. Hvordan vil fx tøj blive lavet i fremtiden? • Sygdomsbehandling. Hvordan fremstiller vi bedre medicin? Hvordan udvikler vi hospitalsapparatur til bedre behandlinger? I studieretningsfagene kommer du til at • udføre en lang række forskellige fysiske og kemiske eksperimenter • tage på ekskursioner og en studierejse til forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt virksomheder i Danmark og i udlandet • arbejde med mange typer af beregninger og modeller • lære at arbejde korrekt og kritisk med naturvidenskabelig metode: Hvornår kan du stole på et eksperiment?

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201625


Studieretning 9

Samfundsvidenskabelig studieretning 9 Samfundsfag A • Biologi B • Matematik B Samfundsfag A • Biologi B • Matematik B

Musik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Kemi C Valg C Valg A Almen studieforberedelse

-

• • • •

-

-

• • -

-

• -

• •

* -

• • •

-

-

-

3 G

Fysik C Oldtidskundskab C Religion C

• • • • • • •

2 G

Engelsk B Tysk/fransk*

• • • • • • • •

2 S E M EST E R

Dansk A Historie A

• • • • • • •

G RUN D FO R L Ø B

Samfundsfag A Biologi B Matematik B

-

• • • •

* I denne studieretning kan kun vælges fortsættersprog fra folkeskolen (tysk eller fransk) Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Bemærk også at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau, og at musik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 26

GEFION GYMNASIUM


SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 9 SAMFUNDSFAG A • BIOLOGI B • MATEMATIK B

LIVET I DET MODERNE SAMFUND Denne studieretning lægger vægt på både samfundsvidenskab og naturvidenskab. I takt med at vi bl.a. på nettet opbygger en stadigt større vidensbank, er der behov for at kunne forstå centrale problemer som hungersnød, krig og sygdom ud fra flere vinkler. Du vil med denne uddannelse lære at forholde dig reflekterende og kritisk til flere problematikker: Samfundsfag giver dig et billede af verden lige nu, biologi giver dig mulighed for at forstå verdens nutidige problematikker, og matematik sætter dig i stand til at kunne arbejde systematisk og kritisk med materialer, der ligger til grund for naturvidenskabelige konklusioner og samfundsvidenskabelige beslutninger. Du kommer fx til at arbejde med • Sundhed og samfund. Hvad er problematikken ved livsstilssygdomme som fedme og diabetes? Er livstilssygdomme et individuelt eller samfundsmæssigt problem? • Arbejdsliv og stress. Hvordan påvirker stress kroppen? Har nutidens arbejdsliv betydning for udvikling af stress? Er der en sammenhæng mellem social ulighed og stress? • Medicin og forskning. Er det realistisk at udvikle sygdomsbehandlinger, der virker? Er det realistisk at udrydde smitsomme sygdomme som malaria og ebola i Afrika? Er det samfundet eller erhvervslivet, der styrer indsatsområderne i forskningens verden? • Alkohol og euforiserende stoffer. Hvilke matematiske modeller kan man opstille for nedbrydningen af stoffer? Skal hash legaliseres? Skal heroin på recept? I studieretningsfagene kommer du til at • Arbejde med politik, økonomi og sociologi i samfundsfag og på tværs af studieretningsfagene • Lære at arbejde korrekt og kritisk med både samfundsfaglig og naturvidenskabelig metode • Udføre en lang række biologiske øvelser og eksperimenter • Lave matematiske beregninger, statistikker og hypoteser samt anvende dem i den ”virkelige” verden • Brobygge til videregående uddannelser/erhverv på samfundsvidenskabelige såvel som naturvidenskabelige uddannelsesinstitutioner Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet. STUDIERETNINGER 201627


Studieretning 10 Samfundsfag A • Engelsk A • Matematik B Samfundsvidenskabelig studieretning 10 Samfundsfag A • Engelsk A • Matematik B

-

-

-

-

-

• • • • • •

• • • •

-

• • • •

* -

• •

-

-

-

-

• • •

3 G

-

• • • • • •

2 G

Musik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Kemi C Naturgeografi C Valg B Valg C Almen studieforberedelse

• • • • • • •

2 S E M EST E R

Historie A Tysk/fransk/spansk/italiensk* Fysik C Oldtidskundskab C Religion C

• • • • • •

G RUNDFO R L Ø B

Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Dansk A

-

-

*Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog afsluttes på A-niveau i 3.g Bemærk at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau, og at musik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 28

GEFION GYMNASIUM


SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 10 SAMFUNDSFAG A • ENGELSK A • MATEMATIK B

DEN GLOBALISEREDE VERDEN Samfundsfag giver et billede af verden lige nu, hvor engelsk og amerikansk kultur og sprog spiller en markant rolle. En forståelse af engelsk og samfundsfag er også nøglen til at forstå globaliseringsprocessen og vores interkulturelle hverdag. Matematik sætter dig i stand til at arbejde systematisk og kritisk med de data, der ligger til grund for de økonomiske og politiske beslutninger. Du kommer fx til at arbejde med • Hvad er forskellen på den danske og den amerikanske velfærdsmodel? • Hvordan opstod finanskrisen, og hvilke konsekvenser har den? • EU’s betydning for Danmark og for udviklingen i Europa og i hele verden • Global kommunikation på engelsk via sociale medier. Hvad betyder det for os selv, for vores sprog og for vores forhold til andre mennesker? • Hvordan matematiske modeller kan bruges til at undersøge og finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger såsom ulighed, økonomisk krise og ligestilling I studieretningsfagene kommer du til at • prøve dine sproglige evner og din samfundsindsigt af på en studierejse til den engelsksprogede verden, fx til London, Washington eller Indien • få muligheden for at blive en af de elever, der repræsenterer Gefion i forskellige ungdomsparlamenter (se side 42) • arbejde med politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder, både systematisk og problemorienteret • arbejde med engelsk-amerikansk sprog og kultur, så du kan klare dig i en verden, hvor engelsk er blevet grundlaget for en fælles kommunikation og kultur på tværs af landegrænserne • arbejde med at lave matematiske beregninger, statistikker og hypoteser og lære at forholde dig korrekt og kritisk til dem

NB: Vi planlægger at oprette flere af disse studieretningsklasser, og vi arbejder på, at studierejsen går til Indien i den ene klasse. Angiv i din ansøgning på optagelse.dk, om du ønsker at gå i klassen med Indien som rejsemål. Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201629


Studieretning 11 Samfundsvidenskabelig studieretning 11 Samfundsfag A • Psykologi B • Matematik B Samfundsfag A • Psykologi B • Matematik B

Religion C Musik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Kemi C Biologi C Valg A Almen studieforberedelse

-

• • • •

-

• -

-

• • -

• •

-

• -

• -

• • • •

3 G

Fysik C Oldtidskundskab C

• • • • • • •

2 G

Historie A Engelsk B Tysk/fransk*

• • • • • • •

2 S E M EST E R

Matematik B Dansk A

• • • • • •

G RUN D FO R L Ø B

Samfundsfag A Psykologi B

* -

• • • -

-

• •

* I denne studieretning kun kan vælges fortsættersprog fra folkeskolen (tysk eller fransk) Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Bemærk også at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau, og at musik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 30

GEFION GYMNASIUM


SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 11 SAMFUNDSFAG A • PSYKOLOGI B • MATEMATIK B MENNESKE OG SAMFUND Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for samspillet mellem mennesker og deres omgivelser, både her i Danmark og internationalt. Den giver dig redskaber til at blive klogere på dig selv og dine omgivelser, og den giver dig mulighed for at undersøge den verden, vi lever i. Du kommer fx til at arbejde med • Hvordan påvirker forskellige grupper dig? • Hvilke forhold påvirker samfundsudviklingen i Danmark og i resten af verden? • Forholdet mellem USA og Kina • Kollektivisme i Asien kontra individualisme i Vesten. • Skolemassakrer i USA – hvorfor sker de? Kan de forebygges? • Hvorfor er danskerne et af verdens lykkeligste folk? Hvordan kan man måle lykke, og hvorfor er der så store forskelle? • Hvordan påvirker de sociale medier unges identitetsdannelse? • Hvad er ondskab, og hvordan kan onde handlinger forebygges? • Kultursammenstød både internationalt og nationalt. • Kan det enkelte individ påvirke samfundsudviklingen? • Er stress en nødvendig konsekvens af at leve i et moderne samfund? I studieretningsfagene kommer du til at • arbejde med udviklings-, social- og kulturpsykologi og teorier om personlighed og identitet • lave kvalitative eller kvantitative undersøgelser og analysere dine data med din faglige viden • lave egne feltundersøgelser • arbejde med politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder • arbejde med at lave matematiske beregninger, statistikker og hypoteser, så du lærer at forholde dig korrekt og kritisk til de data, der ligger til grund for fx politiske beslutninger • prøve din samfundsindsigt og din menneskeforståelse af på studierejser til London eller Barcelona. • tage på studierejser, der giver særlig mulighed for at observere forskellige livsformer, kulturer og kultursammenstød. • deltage i Model United Nations (MUN), som er en slags mini-FN. • arbejde med studieretningens internationale fokus, der vil være rettet mod partnerskaber i London, Barcelona og Kina. Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet. STUDIERETNINGER 201631


Studieretning 12

Sproglig studieretning 12 Engelsk A • Filosofi B • Samfundsfag B Engelsk A • Filosofi B • Samfundsfag B

-

• • -

-

-

-

• • -

• -

• •

• • • •

3 G

Almen studieforberedelse

• • • •

-

• • • • • •

2 G

Valg A

-

• • • • • • • •

2 SE M EST E R

Kemi C Naturvidenskab el. matematik C til B

• • • • • • •

G RUN DFO R LØ B

Engelsk A Filosofi B Samfundsfag B Dansk A Historie A Tysk/fransk/spansk/italiensk* Matematik C Fysik C Oldtidskundskab C Religion C Billedkunst C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Naturgeografi C

* -

• -

• -

• -

• •

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog afsluttes på A-niveau i 3.g Bemærk at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau, og at billedkunst kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 32

GEFION GYMNASIUM


SPROGLIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 12 ENGELSK A • FILOSOFI B • SAMFUNDSFAG B

INDIVID, SAMFUND OG IDEER Engelsk er et verdenssprog, litteraturens sprog og magtens sprog. Engelsk er nødvendigt for at klare sig i en globaliseret verden. Samfundsfag giver dig nøglen til at forstå, hvad politik drejer sig om, og hvilke interesser der er på spil i fordelingen af goderne. Filosofi går i dybden med tankerne og ideerne bag vores forestillinger om f.eks. det gode liv, hvordan det retfærdige samfund bør indrettes, og hvordan vi overhovedet kan vide noget. Hvis du vil forstå den politiske virkelighed, vi lever i, og få redskaber til at agere i den, så er denne studieretning noget for dig. På studieretningen samarbejder vi i forbindelse med studieturen i 2.g med skoler i New York eller Edinburgh. Derudover har vi et samarbejde med vores kontaktskole i Jordan. Du kommer fx til at arbejde med • Hvad er et menneske? • Hvad er et samfund? • Frihed og ansvar • Magt og ret • Politik og sociologi • Kulturmøder I studieretningsfagene kommer du til at • arbejde med identitet, livsstil, socialisering, sociale forhold, velfærd og multietniske samfund • fordybe dig i engelsk og amerikansk litteratur og kultur, sprog og samfundsforhold • udforske forholdet imellem frihed og ansvar, magt og ret, individ og samfund, kultur og natur • kommunikere på engelsk om engelsk-amerikansk litteratur og kultur og tage på studierejse til et engelsksproget område som fx Storbritannien eller USA

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201633


Studieretning 13

Sproglig studieretning 13 Latin A • Græsk A Latin A • Græsk A

-

-

• • • • •

• •

-

-

• -

-

• -

• •

• • • •

3 G

• • • • •

• • • • • •

2 G

Valg B Almen studieforberedelse

-

• • • • • • • • •

2 SE M EST E R

Religion C Dramatik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Biologi C Naturgeografi C

• •

G RUN DFO R L Ø B

Latin A Græsk A inkl. oldtidskundskab C Dansk A Historie A Engelsk B Tysk/fransk/spansk/italiensk* Matematik C Fysik C Samfundsfag C

* -

• -

• -

• -

• •

* Tysk eller fransk fortsættersprog afsluttes på B-niveau i 2.g Spansk eller italiensk begyndersprog afsluttes på A-niveau i 3.g Bemærk at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau, og at dramatik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 34

GEFION GYMNASIUM


SPROGLIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 13 LATIN A • GRÆSK A

VIL DU FORSTÅ, HVORDAN DET BEGYNDTE? Den græske kultur er Europas ældste. Den blev overtaget og videreført af romerne og har på denne måde levet videre fra oldtiden til i dag. I denne studieretning kommer du til at arbejde med tekster og billeder fra det gamle Grækenland og Rom. Du bliver god til sprog, ikke blot til latin og græsk, men til alle de moderne sprog, der har latin og græsk som fundament. Du bliver også klogere på din egen tid, fordi den klassiske tradition er en levende del af moderne litteratur, kunst, filosofi og politik. Du kommer fx til at arbejde med • Græske og romerske myter: Hvorfor gik grækerne i krig mod trojanerne? Hvem var Zeus og Herakles? • Filosofi og retorik: Hvad er et godt menneske? Og hvordan kan man overbevise dem, man taler med? • Hverdagsliv i Grækenland og Rom: Gik romerne til gladiatorkampe, som vi går til fodbold? • Hvilken sammenhæng er der mellem demokratiet i Athen år 450 f. Kr. og i Danmark i dag? Hvordan er Ødipus-myten blevet brugt frem til i dag? I studieretningsfagene kommer du til at • arbejde med sprog og grammatik, udvikle en grundig og præcis sproganalytisk arbejdsmetode og se på, hvordan latin og græsk har påvirket de moderne sprog • læse græsk og romersk litteratur på originalsprogene og i oversættelse • tage på ekskursioner til Københavns museer, universitetsinstitutter og teatre • bruge din viden om din egen og Europas fortid på studierejser til fx Grækenland eller Italien

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201635


Studieretning 14

Sproglig studieretning 14 Spansk A • Engelsk A • Fransk B/tysk B Spansk A • Engelsk A • Fransk B/tysk B

• • • • • -

-

• • -

-

-

• • •

• • -

• • -

-

-

• • •

• •

3 G

-

• • • • •

2 G

-

• • •

• • • • • • • •

2 SE M EST E R

Fysik C Samfundsfag C Oldtidskundskab C Religion C Dramatik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Biologi C Naturgeografi C Naturvidenskab el. Matematik C til B* Valg B Almen studieforberedelse

• • • •

G RUNDFOR L ØB

Spansk A Engelsk A Fransk B/tysk B Dansk A Historie A Matematik C

-

-

* I stedet for naturvidenskab el. matematik C til B kan vælges latin C (2.g) og et andet valgfag C (3.g) Bemærk at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau, og at dramatik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag 36

GEFION GYMNASIUM


SPROGLIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 14 SPANSK A • ENGELSK A • FRANSK B/TYSK B

EUROPÆISKE STUDIER Denne studieretning er for dig, der kan lide de levende sprog. Du overvejer måske at studere eller arbejde i udlandet og ønsker en studieretning med flere rejser end andre studieretninger. Du får et indgående kendskab til sammenhængen mellem tre af de vigtigste og mest udbredte sprog i den vestlige verden, og du lærer at kommunikere med unge i mange forskellige lande. Gennem sprogene får du en grundig forståelse af Europa og dets rolle i omverdenen og af de forskellige landes kultur, litteratur og medier. Du kommer fx til at arbejde med • Hvad har vi til fælles i Europa? • Eksisterer der en europæisk identitet? • Hvordan håndterer vi de mange sprog? • Hvad deler du med unge i metropoler som London, New York, Paris, Berlin og Madrid? Hvad adskiller os? • Hvilken rolle har Europa spillet i verden i fx Latinamerika, Afrika, Canada? • Hvordan har forfattere og kunstnere inspireret hinanden i den vestlige verden - fra romantikkens malere og forfattere til filminstruktører i dag? I studieretningsfagene kommer du til at • beherske tre sprog på et niveau, så du kan kommunikere præcist og korrekt om både dagligdags og faglige emner • udnytte din viden om ordforråd og grammatik på tværs af sprogene og mærke, hvordan de støtter hinanden • udvikle din forståelse af andre landes kulturelle normer • afprøve dine sproglige evner og din kulturelle viden på studiebesøg og på studierejser i Europa til områder, hvor du kan teste dine kulturelle og sproglige kompetencer. På denne studieretning er der mulighed for at komme på to studierejser, og der må derfor forventes højere rejseomkostninger.

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201637


Studieretning 15 Sproglig studieretning 15 A • Samfundsfag B Spansk A • Engelsk Spansk A • Engelsk A • Samfundsfag B

• •

-

-

-

-

• •

• •

-

• • • -

• -

• -

• •

3 G

• • • •

-

• • • • •

2 G

Naturvidenskab el. Matematik C til B Valg C Valg B Almen studieforberedelse

-

• • • • • • •

2 SE M EST E R

Dramatik C Idræt C Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Studieretningsprojekt Naturgeografi C Biologi C

• • • • • •

G RUN DFO R L Ø B

Spansk A Engelsk A Samfundsfag B Dansk A Historie A Matematik C Fysik C Oldtidskundskab C Religion C

-

• • -

• -

• -

• • •

Bemærk at der kan ske ændringer i de naturvidenskabelige fag på c-niveau, og at dramatik kan blive ændret til et andet kunstnerisk fag

38

GEFION GYMNASIUM


SPROGLIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNING 15 SPANSK A • ENGELSK A • SAMFUNDSFAG B

VIL DU VÆRE VERDENSBORGER? Engelsk er kun en begyndelse. Med både spansk og engelsk på højt niveau får du direkte adgang til lande over hele verden med vidt forskellige kulturer og samfundsforhold. Samfundsfag giver dig den grundlæggende viden, du skal bruge for at forstå de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du kommer fx til at arbejde med • Indvandring til Europa og USA. Hvorfra kommer indvandrerne? Hvilken rolle spiller de i de lande, de kommer til? Hvilken ny identitet udvikler de? • Minoriteters rettigheder og muligheder. Hvordan er det at være catalaner i Spanien eller skotte i Storbritannien? Hvordan ser fremtiden ud for de unge? • Stormagter. Hvilken rolle har Spanien og England spillet i Europas og hele verdens historie? • Latinokulturen i USA. Hvorfor danser vi salsa og spiser tex-mex? Hvilken rolle spiller latinoerne for amerikansk politik? • Latinamerika. Hvilke kulturer og sprog mødes? Hvilken rolle spiller forholdet til USA og resten af verden? • Cuba. Hvordan har samfundet udviklet sig, og hvilke muligheder har det i fremtiden? I studieretningsfagene kommer du til at • stræbe efter at komme til at beherske både engelsk og spansk på et så højt niveau, at du kan kommunikere præcist og korrekt om både dagligdags og faglige emner • arbejde aktivt og bevidst med ordforråd og grammatik på tværs af sprogene og mærke, hvordan de støtter hinanden • udvikle din forståelse af andre landes kulturelle normer • arbejde med politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder • afprøve dine sproglige evner, din samfundsindsigt og din kulturelle viden på studiebesøg på videregående uddannelser og studierejser til Spanien eller USA. • deltage i vores arbejde med at skabe og fastholde kontakt til unge på gymnasier og universiteter i Spanien, USA og Cuba.

Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/ adgangskortet.

STUDIERETNINGER 201639


40


VIDERE UD I LIVET

Gefion Gymnasium giver dig mulighed for aktivt at tage del i det omkringliggende samfund, både nationalt og internationalt. Måske vil du gerne snuse til et bestemt studium? Se, om frivilligt arbejde i en hjælpeorganisation er noget for dig? I alle studieretninger bygger vi bro til livet efter gymnasiet både i og uden for Danmark. Talentprogrammer og brobygning Gefion Gymnasium er værtsskole for Akademiet for Talentfulde Unge og medlem af Science Talenter og Danske Science Gymnasier. Vi samarbejder blandt andet med Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Alle 3. g’ere får tilbud om studiepraktik på forskellige videregående uddannelser. Vi kan også hjælpe dig med at læse i udlandet, hvor vi har opbygget et solidt netværk af kontakter til skoler og organisationer. Gefion Goes Global Din forståelse af dig selv og dine egne kulturelle rødder bliver udfordret i gymnasiet med et større kendskab til andre kulturer. Uanset hvilken studieretning du vælger, vil studierejser, besøg fra udlandet og det internationale aspekt være en vigtig del af dine år i gymnasiet. Studierejser Studierejsemålene i 2015/2016 er Granada, Edinburgh, Indien, New York, Rom, Berlin, London, Paris, Barcelona, Firenze, Gran Canaria, Florida og Island. Studierejserne tager udgangspunkt i dine studieretningsfag, hvad enten det er naturvidenskab, samfundsfag, sprog eller kunst. Udover at opleve et andet lands miljø og kultur vil du på studierejserne få direkte kontakt med skoler, uddannelsesog kulturinstitutioner, forskningsmiljøer og se interessante naturområder. Du vil selvfølgelig også få selvstændige arbejdsopgaver og et medansvar for planlægningen. Sprogrejser i 3. g For 3. g’erne er der ofte mulighed for at rejse med deres andet fremmedsprog på udveksling eller på sprogskole med privat indkvartering. I foråret 2016 rejser 3. g spanskelever fx til Madrid og Granada.

STUDIERETNINGER 201641


Partnerskoler Gefion har opbygget et net af faste partnerskaber i udlandet, som åbner mulighed for at opleve globalisering i praksis. Det giver os mulighed for at sende elever og lærere på udveksling eller studierejser til spændende partnerskoler som St. Xavier’s College i Jaipur, Indien, Jubilee School i Amman, Jordan, Essex Street Academy i New York og New Vic i London. Gefion Gymnasium har desuden udvekslingsaftaler med Lycée Camille SaintSaëns i Rouen, Frankrig og det dansksprogede Duborg Gymnasium i Flensborg, Tyskland, hvor særligt interesserede elever besøger hinanden. Vi har også en udvekslingsaftale med det tysksprogede Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Åbenrå.

Model European Parliament (MEP) Model European Parliament er et europæisk ungdomsparlament, der samarbejder på engelsk. Fra Gefion Gymnasium deltager elever fra samfundsvidenskabelige studieretninger sammen med andre unge fra hele Europa. Når du deltager i MEP, lærer du unge fra andre lande at kende, og du får lejlighed til at diskutere politik, udarbejde resolutioner, holde taler og være politiker for nogle dage. MEP afholder to konferencer om året, og i 2015 fandt MEP sted i Rom og Berlin.

42

GEFION GYMNASIUM


UNESCO UNESCO er et samarbejde mellem skoler over hele verden. Skolerne samarbejder om projekter inden for to temaer: World Heritage Education (WHE) om kulturarv og -bevaring i verden og Transatlantic Slave Trade (TST) om slavehandel og menneskerettigheder generelt. I januar 2014 tog Gefion til US Virgin Islands, St. Croix, for bl.a. at etablere skolekontakter og arbejde på at fremstille materiale til de mange danske turister, der besøger øerne. Vi deltager desuden i et WHE-samarbejde med andre danske gymnasier om at bygge bro mellem danske, libanesiske og jordanske skoler. Operation Dagsværk Hvert år i november er Operation Dagsværk fast på programmet. Gefion har en engageret, elevstyret Operation Dagsværk-gruppe, som arbejder med fællestimer, temadage og frivilligt arbejde for at støtte uddannelse af unge i andre lande. I 2015 gav eleverne en dags arbejde til fordel for et uddannelsesprojekt i Somaliland.


44

GEFION GYMNASIUM


F

em dage hos indiske familier bød på alt lige fra eget værelse med konstant betjening til en ”joint family” i en toværelses lejlighed, hvor 12 mennesker sad i rundkreds om sengen i stuen for at våge over os, mens vi faldt i søvn. Sådan var ekstremerne, da vi besøgte Gefions venskabsskole St. Xavier’s i Indien. Vi tog fra Danmark med en forventning om en sjov og spændende oplevelse for at udvikle skolens netværk, og det endte med at blive en af de største oplevelser, vi nogensinde har haft – og måske nogensinde får. Trods nogle vanvittigt grænseoverskridende, hårde og udmattende situationer, så blev de opvejet af en imødekommenhed og massiv kærlighed, som vi fik i overflod overalt! Turen til Indien var uforglemmelig, og vi ser frem til et fortsat samarbejde med St. Xavier’s og ikke mindst til at besøge vores nye indiske familier igen! Emma Silja Sångren, Jonathan Justesen og Kirstine Bukhave om deres besøg på Gefions indiske venskabsskole, St. Xavier’s i Rajasthan

D

et fede ved MEP er, at vi møder og samarbejder med unge mennesker fra hele verden, der brænder mindst lige så meget for at udvide deres verdensbillede og lære andre unge at kende på tværs af landegrænser og tabuer. MEP giver os en intens uge, hvor det ikke er muligt at gemme sig bag en computerskærm, men i stedet være klar til at debattere alt fra økonomipolitik til cyber-bullying og fremtidens energiforsyning.

J

eg skulle have en italiensk dreng ved navn Federico boende. Han overrakte straks gaver, han havde medbragt, og vi faldt hurtigt i snak på en blanding af italiensk og engelsk. I løbet af den uge italieneren var her, lærte jeg mere om italiensk sprog, kultur, historie, politik, litteratur, fodbold og pasta end jeg ville kunne nå på tre år i gymnasiet. Federico og jeg udarbejdede sammen en italiensk/ dansk parlør, som vi delte ud til vores klassekammerater næste dag. Da ugen i Danmark var ovre, blev der sagt hjerteskærende farvel i lufthavnen til vores nye venner. Nu trøster vi os selv med, at der ikke går så lang tid, inden vi ser dem igen. Vi skal nemlig ned at bo hos dem i en uge i foråret. Det har været så stor en oplevelse at møde unge mennesker fra andre steder i verden, og jeg synes, det er for fedt, at vi får mulighed for at besøge dem i Italien. Jeg glæder mig mest af alt til snart at se mia fratello italiano, som Federico blev i løbet af den uge, han var her. Claudia Munksgaard-Palmqvist om sin oplevelse med udvekslingselev fra Torino

Agnete Sebbelov om MEP- konferencen i Vilnius

45


46

GEFION GYMNASIUM


ELITEIDRÆT PÅ GEFION MED TEAM COPENHAGEN ELITEIDRÆTSAKADEMI

Dyrker du idræt på højt plan? På Gefion kan du kombinere dit talent med en studenterhue. Gefion Gymnasium samarbejder med Team Copenhagens Eliteidrætsakademi om et gymnasieforløb for eliteidrætsudøvere på normal tid og normale vilkår. Din hverdag bliver tilrettelagt, så den både giver dig tid til undervisning, idrætstræning og lektier. Team Copenhagen vurderer, om du kan kvalificere dig som eliteidrætselev, og derefter skal du søge gymnasiet på normal vis. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Team Copenhagen, inden du søger Gefion Gymnasium. Hvis du har de nødvendige kvalifikationer til at komme på Eliteidrætsakademiet, vil Gefion sørge for, at du får to morgener fri til træning, og der vil så vidt muligt blive taget hensyn til stævner og træningsophold. Team Copenhagen-elever vil i skoleåret 2016/17 kunne vælge mellem tre studieretninger: Studieretning 4 med biologi A, idræt B og matematik B Studieretning 8 med matematik A, kemi B og fysik B Studieretning 10 med samfundsfag A, engelsk A og matematik B. I skoleåret 2016/17 omfatter ordningen otte sportsgrene: fodbold, atletik, håndbold, bordtennis, kunstskøjteløb, fægtning, cykelsport (landevejscykling, banecykling, mountainbike og BMX) og roning. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi samarbejder med de københavnske klubber B93, Sparta, Ajax, Københavns BTK, Skøjteklub København, Fægteklubben Trekanten, ABC Cykling, DMK og DSR om den daglige træning, men du kan også samtidig være tilknyttet en anden klub. Har du både talent og god disciplin, får du altså en fantastisk mulighed på Gefion for at tage en studentereksamen, mens du udvikler dit idrætstalent. Du kan se mere om ordningen og samarbejdet med Team Copenhagen på www.tcph-akademi.dk, eller du kan kontakte Team Copenhagen for nærmere oplysninger: Lise Warren Pedersen, tlf.: 33 66 39 84, e-mail: lwp@ teamcopenhagen.dk. ›› Hver morgen glæder jeg mig til at se mine venner i min klasse. Jeg var på træningslejr i en uge, og der savnede jeg dem bare .” Augusta 2x, fægter STUDIERETNINGER 201647


48

GEFION GYMNASIUM


STUDIERETNINGER 201649


GEFION – GYMNASIET I HJERTET AF KØBENHAVN

Du finder Gefion Gymnasium midt i Københavns hjerte på adressen Øster Voldgade 10. Kun få minutters gang fra stationerne på Nørreport og Østerport og med Kongens Have, Statens Museum for Kunst og Østre Anlæg som naboer har vi direkte adgang ikke blot til byens mange kulturtilbud, men også til frisk luft i parkerne. Og det sætter vi pris på. Beliggenheden udnytter vi til at tage på ekskursioner og til at opretholde et nært samarbejde med en række videregående uddannelser i det centrale København. Du bliver elev i en funktionel og moderne skolebygning, som er karakteristisk designet i 1930’erne og moderniseret af Gefion Gymnasium, så den kan rumme fem etager fulde af liv med studiefaglige miljøer, faglokaler, laboratorier, elevarbejdspladser og fælles opholdsrum. Senest kunne vi i februar 2014 indvi den såkaldte Deltafløj, hvor bl.a. ”Himmelrummet” øverst oppe giver os en række nye muligheder, når vi har større fællesarrangementer på skolen.

50

GEFION GYMNASIUM


Gefion Gymnasium er et af Danmarks nyeste gymnasier. Det blev grundlagt i 2010 som resultat af sammenlægningen af to traditionsrige skoler, Metropolitanskolen (med historie helt tilbage i 1200-tallet) og Østre Borgerdyd Gymnasium (grundlagt 1787). Navnet Gefion betyder Den rige – den, der giver og kendes fra den nordiske mytologi, hvor Gefion var den gudinde, der pløjede landstykket Sjælland ud af Sverige og efterlod søen Mälaren. Vi bruger betydningen ”den givende” som inspiration til at skabe et gymnasium, hvor den enkelte elev og de mange fællesskaber får de bedste udfoldelsesmuligheder. Hvor hver enkelt elev bliver gjort i stand til at tænke lige så analytisk og kreativt som gudinden Gefion og på den baggrund handle lige så målrettet og innovativt. Vi gør kort sagt alt, hvad vi kan, for at hver enkelt elev bliver så dygtig som mulig.

STUDIERETNINGER 201651


GEFIONS VÆRDIER Videnskab - partnerskab fællesskab. Under denne overskrift blev Gefion Gymnasium født i 2010, og de tre værdier har siden været omdrejningspunkt for skolen.

VIDENSKAB ››Her er en blanding af et godt arbejdsmiljø, gode lærere, fede lokaler og alternative undervisningsmetoder. Og det gør undervisningen på Gefion helt optimal.‹‹ Carl Johan 1v

FÆLLESSKAB ››Gefion, det er et sted for alle.‹‹ Marcus 2vz

PARTNERSKAB ››At bo hos en fremmed værtsfamilie på studieturen til Indien var en grænseoverskridende, men fantastisk oplevelse, der virkelig gjorde indtryk på mig.‹‹ Freja 3l

52


ØS TE RP O

RT

SÅDAN FINDER DU GEFION GYMNASIUM

STO

SGA

DE

M

OD

KHU

ØS

TE

R

VO

LD

GA

DE

NG GA EN ND D DI UN VE OT HO IA R V VIN

DG

RIG

ANG

ENS

M

GAD

E

OD

RR

GEF

EP

ION

OR

T

NG

RI

KE

AR LP

KE CY ELE

SØL VGA

DE

NORD

STUDIERETNINGER 201653


ETAGE 0 0-04

0-03

ELEVOPHOLD

0-05

0-06

0-07

0-08 0-09

TRAPPE G

TRAPPE H

0-01

0-02

0-10 HC TOI.

TOI.

0-11

0-12

TRAPPE X

0-13

TOI. 0-21

0-20

TRAPPE E

0-22 KOPI

0-23

0-14

0-24 TRAPPE F

TEKNIK

REN. 0-19

0-18

0-17

TOI.

ETAGE 0 ETAGEOVERSIGT

ETAGE 01 01-03

01-04

01-05

01-06

01-07

01-08 MUSIK

TRAPPE H

HC TOI.

TOI.

OMK. 01-02

01-01

DRENGE OMK.

PIGE OMK.

OMK.

TRAPPE G

01-09 DEPOT

01-10 MUSIK

STUDIECENTER

01-12 MUSIK DEPOT 01-11 MUSIK

TRAPPE X

TEKNIK BIBLIOTEK

GREEN ROOM

TOI. BOGDEPOT

TRAPPE E

01-20 01-19

TRAPPE F

TEKNIK

54

01-18 RENG.

01-17

01-16

01-15

01-14 PEDEL

TEKNIK

TEKNIK

01-13 RENG.


ETAGE 2 2-03 SKYRUMMET

2-04

2-05

2-06

2-07 2-08

TRAPPE H

TRAPPE G

2-02

2-09 HC TOI.

TOI.

2-01

2-10 AUDITORIUM

TRAPPE X

2-11 DRAMA TOI.

2 -19

TRAPPE E

2 -20

2 -21 KOPI

2 -22

2 -23 2-12

TRAPPE F

2-13

REN. 2 -18

ELEVOPHOLD

2 -17

2 -16

2-15

2-14

TOI.

ETAGE 2

ETAGEOVERSIGT

ETAGE 1 1-03

1-04

ELEVOPHOLD

1-06 KOPI

1-05

1-07 KOPI 1-08

TRAPPE H

TRAPPE G

1-02

HC TOI.

TOI.

1-01

1-09

TOI.

GARDEROBE

MØDELOKALE

TRAPPE X

TOI.

1-19

TRAPPE E

1-20 REKTOR

1-22

1-21

1-23

1-25

1-26

1-27

LÆRERVÆRELSE TRAPPE F

REN.

UDGANG MOD 201655 STUDIERETNINGER ARB. PL. KONTORET MØDELOKALE IT 1-18

DELTA-FLØJEN

TOI.

1-17

1-16

1-15

1-14

1-13

1-12

1-11

1-10

LÆRER


ETAGE 3

TAGTERRASSE

TRAPPE G

TRAPPE H

KØKKEN 3 -01

3 -03 BILLEDKUNST

3 -02

TAGTERRASSE

ELEV CAFÉ

TEKNIK

3 -11

3 -10

3 -09

3 -08

3 -07

TRAPPE E

3 -06 HVILERUM TRAPPE F

HC TOI.

TOILETTER

TAGTERRASSE

ETAGE 3 ETAGEOVERSIGT

DELTA ETAGE 0

HAND. TOIL. TOILET

MØDELOKALE D0-01

PUSTERUMMET

D0-02

D0-03

DELTA ETAGE 0

ETAGE 01+0

ETAGEOVERSIGT

DELTA ETAGE 01

56

HAND. TOILET

DELTA ETAGE 01 ETAGEOVERSIGT


ETAGE 3

DELTA ETAGE 3

TOIL.

DEPOT

D3-01 HIMMELRUMMET

DELTA ETAGE 3 ETAGEOVERSIGT

DELTA ETAGE 2 D2-02

D2-01

ETAGE 1

DELTA ETAGE 2 ETAGEOVERSIGT

DELTA ETAGE 1

HAND. TOIL.

TOIL.

D1-01 MELLEMRUMMET

KOPI TOIL.

D1-03

D1-02

DELTA ETAGE 1 ETAGEOVERSIGT

STUDIERETNINGER 201657

Studieretninger 2016/2017 på Gefion Gymnasium  

Læs alt om de 15 studieretninger, Gefion udbyder i 2016/2017, om skolen, studierejser, eliteidræt og det sociale liv på Gefion. Lær os også...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you