Page 1

RABA ÕPIPROJEKT


EESMÄRGID Tutvustada rabaliike, raba floorat ja faunat, arendada koostööoskust, grupitöös osalemist, tutvuda matkal telkimise ja lõkketegemise oskustega, IKT vahendite kasutamist


OODATAVAD TULEMUSED Ă•pilased tunnevad rabas kasvavaid taimi ja seal elavaid loomi ning linde.


TEGEVUSKAVA ESIMESEKS PÄEVAKS Tunni teemaks on raba, tutvumine failiga

http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/loodusrada.pdf Moodustatakse kolm rühma Rühmadele jagatakse teemad, nende tööks jääb otsida infot ja selle põhjal teha kaaslastele ettekanne PowerPoint`is (järgmiseks päevaks), ettekanded tuleb õpetajale saata, et ta saaks nende põhjal kontrolltesti ja lünkteksti koostada


Tutvuda tunnis järgmiste taimedega:  Huulhein  Rabamurakas  Sinikas (joovikas, rukkisinikas, soomari)  Jõhvikas (kuremari)  Islandi käokõrv  Hanevits  Turbasammal  Sookail


TEGEVUSKAVA TEISEKS PÄEVAKS  Rühmad esitlevad oma ettekandeid ( raba liigid,

taimed, loomad)  Lapsed täidavad Internetis kontrolltesti, mille

õpetaja on koostanud (Hot Potatoes`iga)  Ettevalmistused rappa minekuks


TEGEVUSKAVA KOLMANDAKS PÄEVAKS  Rappa minemine  Toimub rabamatk, iga rühm peab 3-5 erinevat

rabataime ja putukat pildistama ning võimalusel ka suuremaid raba loomi  Tulemuste võrdlemine, hinnangu andmine  Õhtul lõkke ääres täidetakse õpetaja poolt koostatud

lünktekste ja ristsõnu


TEGEVUSKAVA NELJANDAKS PÄEVAKS  Töölehtede täitmine  Rühmad teevad kokkuvõtted, mida nad on paari

viimase päeva jooksul raba kohta õppinud  Kokkuvõtete ettekandmine  Koju sõitmine


KESTVUS Ettevalmistus 2 p채eva Ekskursioon 2 p채eva


OSALEJAD Hakkaja G체mnaasiumi 3. klassi 천pilased


ÜLESANDED 1. Rühma koduseks tööks on leida infot raba liikide kohta 2. Rühma koduseks tööks on leida infot rabataimede kohta 3. Rühma koduseks tööks on leida infot rabas elavate loomade kohta Koduste tööde esitlemine PowerPoint`ga Kontrolltesti täitmine Matkal pildistab iga rühm 3-5 erinevat rabataime, putukat jne. Lünkteksti ja ristsõna täitmine Töölehtede täitmine Kokkuvõtete tegemine ja ettekandmine


Tööleht (1)  Grupi nimi:  Kuupäev:  Raba nimi :

 1. Võta pikk puidust pulk ning suru see

pinnasesse nii palju kui võimalik. Teosta katse nii rabas kui mineraalmaal.  Mineraalmaal oli maa sees …………cm pulga

pikkusest, rabas aga ……….cm


Tööleht (2)  2. Vaatle turbasammalt  a. Võta peotäis turbasammalt ja pigista sellest kogu vesi

plastmasstopsi. Mida märkad? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..  b. Uuri taime luubiga. Milliseid taimeosasid näed?

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….


Tööleht (3)  3. Otsi ümbruskonnast kaks rabale (nt.

turba- sammal, huulhein) iseloomulikku taime. Kirjelda neid. Milliseid taimi veel leidsid? TAIME NIMETUS 1. 2.

TAIME KIRJELDUS (PILT)


Tööleht (4)  4. Ole hetkeks täiesti vaikselt. Milliseid hääli kuuled? Kas

märkad erinevust kooli juures olevate häältega?  ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  5. Milliseid looma-, linnu- ja putukaliike või nende elutegevuse

jälgi märkad?  ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………


Tööleht (5)  6. Kas märkad inimtegevuse jälgi selles

rabas? Mis sa arvad, kuidas inimene on selle raba elukooslust mõjutanud?  ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………


ALLIKAD

http://lemill.net/content/webpages/sootaimede-jt-sooteemadehttp://www.cybernature.ee/herb/fr5.htm http://bio.edu.ee/taimed/general/soop.htm http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/loodusrada.pdf


KASUTATAV TEHNOLOOGIA JA TARKVARA PowerPoint Slideshare Hot Potatoes


HINDAMISMUDEL Kujundav hindamine


SPONSORID Lapsevanemad Klassiraha (ettev천tlustulu)


KOOSTAJAD Eha Kondratjev Kristi Toomet Daisy Talpsepp Karin-Margit Samel


PÕNEVAT MATKA JA UUSI AVASTUSI !  Click to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level

Raba- uued mõtted  

RABA ÕPIPROJEKT EESMÄRGID Tutvustada rabaliike, raba floorat ja faunat, arendada koostööoskust, grupitöös osalemist, tutvuda matkal telkimis...

Raba- uued mõtted  

RABA ÕPIPROJEKT EESMÄRGID Tutvustada rabaliike, raba floorat ja faunat, arendada koostööoskust, grupitöös osalemist, tutvuda matkal telkimis...