Page 1

INDLANDSREDAKTØR: JETTE HOLM / SOUSCHEF: JONAS STENBÆK CHRISTOFFERSEN DAGENS AVISANSVARLIGE: CHRISTIAN MOSTRUP TELEFON: 33 75 75 75 / FAX: 33 75 20 20 / INDLAND@BERLINGSKE.DK REDIGERET AF KELD NISSEN. LAYOUT: DILAN TAMAC

NATIONALT

Borgerligt netværk: Forbud skal have Forbud mod at af reklamere for tobak Forbud mod at af bære maske ved demonstrationer demonstration

Forbud rbud mod at af ryge inden døre på offentlige steder Forbud mod at sælge alkohol til unge under 16 år

Forbud mod at handle med og producere skind fra hunde og katte

i Forbud mod od d visse kemikalier Forbud mod lægers interessekonflikter Forbud mod visse sse hunderacer

Påbud om kørekort til knallert

Forbud mod d at af avle og holde visse dyrearter

Forbud mod ft fta ftalater i legetøj

Påbud om uddannelse til dørmænd

Forbud mod reklamer klamer for politiske partier i TV Forbud d mod at holde ræve Forbud mod khat

Forbud mod at af bære kniv på p offentlige steder

Forbud mod visse d dopingmidler

Forbud for sælgere sælgeremod mod at rette henvendelse til forbrugere på deres bopæl ell eller arbejdsplads

Forbud mod at sælge ælge tobak til unge under 18 år ILLUSTRATION / IDA JERICHOW

Påbud om videoovervågning i taxier

Umyndiggørelse. Anti Forbud Danmark vil bremse mængden af forbud. Nyt notat fra CEPOS viser, at politikerne har stillet 1.200 forslag om forbud siden 1997. Af Bent Winther // bewi@berlingske.dk og Jens Beck Nielsen // jeni@berlingske.dk

De fem knivstikkerier, der i weekenden fandt sted i København, giver god grund til at overveje, om regeringens knivforbud virker efter hensigten, eller om forbuddet alene generer fredsommelige mennesker med f.eks. en hobbykniv i bilen.

Sådan mener det borgerlige netværk Anti Forbud Danmark, der advarer om, at danske politikere uanset partifarve forsøger at løse ethvert problem med et forbud. Konsekvensen er en umyndiggørelse af borgerne, hvor alt fra mængderabat på usunde varer til rygning på værtshuse skal forbydes. Og derfor foreslår Anti Forbud Danmark, at samtlige forbud og restriktioner fremover får en udløbsdato på

højst to år, hvorefter de skal have et kritisk eftersyn. Politikernes arbejde kigges efter i sømmene »Vi bør tage de mange forbud op til revision og vurdere, om de stadig giver mening. Det gælder ikke mindst de mange forbud, som den siddende regering har indført. Mange borgerlige er f.eks. bekymret over restrik-

tionerne i terrorlovgivningen,« siger Martin Geertsen, som er initiativtager til Anti Forbud Danmark, tidligere kulturborgmester i København og nuværende folketingskandidat for Venstre. Venstres gruppeformand, Kristian Jensen, er ikke en del af netværket, men støtter indførelse af udløbsdatoer på forbud. »Det er et glimrende forslag, som jeg vil

politiskanalyse

D

Den personlige frihed taber

F

Bent Winther

R E D A K T Ø R A F P O L I T I KO

a sikkerhedssele i biler i sin tid blev påbudt, vakte det en voldsom debat i Danmark. På samme måde gik bølgerne højt, da man afskaffede forældres ret til at slå deres børn som et led i opdragelsen – den såkaldte revselsesret. Begge forslag blev af mange oplevet som en dyb krænkelse af den personlige frihed, som et forsøg på at lovgive ind i et rum, som er privat, og hvor lovgiverne ikke har noget at gøre. Ingen skal spænde mig fast eller bestemme, hvordan jeg skal opdrage mine børn. I dag er den barriere for lovgiverne for længst brudt ned. Rygeforbud, knivforbud, forbud mod bestemte hunderacer og påbud om institutionsmad til børn og forslag om forbud mod burka er eksempler på netop det. Til gengæld var der også en gang, hvor man ikke måtte installere andre telefoner end dem, som var autoriseret af KTAS, hvor reklamer i

TV, popradio og professionel fodbold var forbudt. Så på nogle områder – der især har med udbud af varer og tjenester at gøre – er der sket en voldsom liberalisering, mens andre, som omhandler vores levevis, er udsat for en større grad af indskrænkninger og tvang. NÅR CEPOS I dag kan opliste over 1.200 forbud og påbud vedtaget siden 1997, er det udtryk for flere forskellige strømninger. For det første er det private ikke længere så privat. En rækkehusejer i omegnen af Aarhus blev for nylig bedt om at lægge sin terrasse om, fordi den ikke var handicapegnet. Kontanthjælpsmodtagere, der ikke opfylder krav om deres børns skolegang, kan fratages deres ydelse, og senest har den radikale Lone Dybkjær foreslået, at overvægtige børn skal kunne tvangsfjernes. Vores levevis, helbred, børns trivsel og sundhed er blevet et offentligt anlig-

FDet private er ikke

længere så privat. En rækkehusejer i omegnen af Aarhus blev for nylig bedt om at lægge sin terrasse om, fordi den ikke var handicapegnet.

Borgerligt neværk: Forbud skal have udløbsdato  

Kilde: Berl 19. juli 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you