Page 1

Udarbejdet af Martin Geertsen, MF (V)


Kære Læser Formålet med denne e-bog er at give dig et nemt og hurtigt overblik over, hvorfor en betalingsring rundt om København er en dårlig idé. Du kan måske bruge bogen, når du diskuterer betalingsringen med dine venner, familie eller kolleger. God fornøjelse med kampen imod betalingsringen Med venlig hilsen Martin Geertsen MF, Venstre


Trafikken har været faldende i København igennem de senere år. ◦ Siden 2006 har trafikken været faldende over kommunegrænsen ◦ Siden 2003 har trafikken været faldende over ”søsnittet”

Læs mere her, hvor Transportministeren bekræfter, at trafikken har været faldende i København: http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/tru/spm/159/svar/ 846168/1061827/index.htm


Betalingsringen vil kun i meget begrænset omfang betyde væsentlige tidsmæssige gevinster for den enkelte bilist i myldretrafikken

Ifølge Vejdirektoratets Miljørapport vil betalingsringen i morgenmyldretrafikken for eksempel betyde en tidsmæssig gevinst på: ◦ 3 minutter fra en Hillerød til Rådhuspladsen ◦ 5 minutter fra Helsingør til Rådhuspladsen ◦ 6 minutter fra Køge til Rådhuspladsen

Du kan læse mere rejsetider på side 50 i rapporten fra Vejdirektoratet: http://www.vejdirektoratet.dk/pdf/Traengselsring/1%20Rapport407 _Traengselsafgift_i_Hovedstaden.pdf


Betalingsringen vil ramme den ganske almindelige hårdtarbejdende danskere hårdt Betalingsringen er decideret asocial og vil ramme mennesker med små indkomster hårdest Se mere om virkningen af betalingsringen i dette svar fra Skatteministeren: http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/fiu/spm/51/svar/8 47075/1063358/index.htm


En opgørelse over rejsetider mellem forskellige destinationer i Hovedstadsområdet i henholdsvis bil og kollektiv trafik viser, at det kan medføre dobbelt så meget rejsetid at skifte til den kollektive trafik Se mere på dette link: http://issuu.com/geertsen/docs/rejsetider_med_og_uden_be talingsring


Vejdirektoratets Miljørapport - udarbejdet på opfordring fra Regeringen - taler om, at betalingsringen vil have en ”begrænset” effekt på luftforureningen. Læs mere i Vejdirektoratets rapport her på side 11: http://www.vejdirektoratet.dk/pdf/Traengselsring/1%20Rapp ort407_Traengselsafgift_i_Hovedstaden.pdf


Venstre har lovet i god tid forud for næste valg at fortælle, hvad der skal ske med betalingsringen. Vi holder hvad vi lover og lover kun det, vi kan holde til punkt og prikke Det giver ingen mening på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvad der skal ske med en betalingsring, hvis konsekvenser vi endnu ikke kender Vi mangler svar på: ◦ ◦ ◦ ◦

Hvor Hvor Hvor Hvor

mange indtægter fra betalingsringen har regeringen bundet i driftsudgifter? mange indtægter fra betalingsringen har regeringen bundet i anlægsudgifter? meget vil det koste at komme ud af en kontrakt på driften af betalingsringen? mange andre ulykker skal en kommende borgerlige regering ellers rydde op efter?

Se mere via dette link: http://www.b.dk/kommentarer/forskellen-paa-s-ogv


God kamp imod betalingsringen

5 +1 gode grunde til at være imod betalingsringen  

En nem og overskuelige e-bog, som viser de væsentligste argumenter imod en betalingsring.