Page 1

Wingerd nieuws    

Jaargang: 11      -­‐        Nummer:  10        -­‐        12.  dec      2013        -­‐      www.dewingerdmhengelo.nl  

Sinterklaas  

Inspectiebezoek

Wat fijn  dat  de  Sint  ook  dit  jaar  

Waarschijnlijk heeft  u  van  uw  kind  

weer tijd  heeft  gemaakt  om  bij  

wel gehoord,  dat  er  op  maandag  2  

ons op  school  te  komen.  Gelukkig  

dec. een  paar  mensen  in  de  

was het  weer  aan  het  begin  van  de   dag  nog  goed.  Het  is  elk  jaar  weer  

groepen zijn  geweest.  We  hadden   die  dag  inspectiebezoek.  Zij  

spannend hoe  hij  komt.  Te  gek….  

hebben alle  groepen  bezocht,  

nu in  een  caravan  !  

Kerstviering   Woensdag  18  dec.  vieren  we  het   Kerstfeest.  U  heeft  hierover  al  de   nodige  informatie  gekregen.   We  hopen  op  een  goede  viering,   die  voorafgegaan  wordt  door  een   maaltijd.  

gesprekken gevoerd  met  de  

Alle groepen  hebben  een  leuke  

leerkrachten, directie,  IB-­‐er  en  

dag gehad  !  Dit  kwam  omdat  de  

bestuur.

voorbereidingscommissie goed  

Er waren  veel  dingen  op  orde,  

werk heeft  gedaan,  waarvoor  onze   hartelijke  dank  !  

maar ook  verbeterpunten.  Dan   gaat  het  voornamelijk  over    het   werken  op  verschillende    niveaus   van  de  kinderen.  (differentiatie)   Daaraan  gaan  we  werken.  We   hebben  hiervoor  een  plan  opgezet    

en in  het  voorjaar  van  2015   komen  ze  weer  om  te  kijken  naar   wat  de  resultaten  van  het   gemaakte  plan  zijn.  

Andere tijden   Tijdens  de  MR  vergadering  van  19   nov.  is  een  besluit  genomen  over   het  onderwerp  


W i n g e r d n i e u w s   2 0 1 3   N o .   1 0  

Pagina 2  

"andere  tijden".  Op  basis  van  de  

aangezien we  de  opvang  voor  de  

nodig je  in  te  schrijven  via  

ouderraadpleging en  het  advies  

kinderen tussen  de  middag  door  

onderstaande website.  Schrijf  je  

van de  stuurgroep  is  besloten  om  

de leerkrachten  nog  nader  willen  

snel in,  want  vol  =  vol!    

het advies  van  de  stuurgroep  over  

uitwerken, hebben  we  deze  

Schrijf hier  in:  

te nemen.  Dat  houdt  in,  dat  met  

bijeenkomst in  overleg  met  de  MR  

http://j.mp/ijsbaantwente

ingang van  het  nieuwe  schooljaar  

verschoven naar  jan/febr.  2014.  

de  schooltijden  anders  zullen  zijn.   Het  zogenaamde  continurooster.    

Het Euregio  

Schaatsweekend!

De schooltijden  zijn  dan:  

Een verrassend,  leuk  en  GRATIS  

ma, di  en  do  :    

schaatsweekend voor  alle  

alle groepen:   8.30  –  14.30  uur  

bassischooljeugd uit  Twente!  Op  

woensdag  :  

zaterdag 21  en  zondag  22    

december vindt  op  IJsbaan  

alle groepen:   8.30  –  12.15  uur     vrijdag:        

gr. 1  t/m  4:    

8.30 –  12.00  uur  

gr. 5.  t/m  8:  

8.30 –  14.30  uur    

Twente een  groot  

Agenda  

schaatsspektakel plaats,  waarbij  

18 dec.  :  kerstviering  

schaatsverenigingen uit  Twente  

20 dec.  :  normale  schooltijden.  

gratis proeflessen  aanbieden  in  

23 dec.  t/m  5  jan.  Kerstvakantie.  

alle disciplines  van  de   schaatssport:  kunstschaatsen,   ijshockey,  shorttrack  en   langebaanschaatsen.  Kinderen   worden  begeleid  door   gediplomeerde  trainers  van   schaatsverenigingen  en  de  

schaatsschool van  IJsbaan  Twente.    

Ben je  tussen  de  6  en  12  jaar  oud?  

Alle kinderen  blijven  tussen  de  

Dan kun  je  gratis  deelnemen  aan  

middag op  school  eten  bij  de  

deze proeflessen.  Ook  de  entree,  

leerkracht en  daarna  is  er  

schaatshuur en  koek  &  zopie  zijn  

ongeveer een  kwartier  pauze.  Het  

GRATIS. Daarnaast  is  er  op  het  

was de  bedoeling  om  in  dec.  een   info-­‐avond  te  houden,  maar  

middenterrein van  alles  te   beleven.  Voor  deelname  aan  dit   unieke  schaatsweekend  is  het  wel  

Oud papier  17  december   Demming   Zandsteeg   De  Veen  

Wingerd nieuws dec 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you