Issuu on Google+

Wingerd  nieuws    

Jaargang:  11      -­‐        Nummer:  10        -­‐        12.  dec      2013        -­‐      www.dewingerdmhengelo.nl  

  Sinterklaas  

Inspectiebezoek  

Wat  fijn  dat  de  Sint  ook  dit  jaar  

Waarschijnlijk  heeft  u  van  uw  kind  

weer  tijd  heeft  gemaakt  om  bij  

wel  gehoord,  dat  er  op  maandag  2  

ons  op  school  te  komen.  Gelukkig  

dec.  een  paar  mensen  in  de  

was  het  weer  aan  het  begin  van  de   dag  nog  goed.  Het  is  elk  jaar  weer  

groepen  zijn  geweest.  We  hadden   die  dag  inspectiebezoek.  Zij  

spannend  hoe  hij  komt.  Te  gek….  

hebben  alle  groepen  bezocht,  

nu  in  een  caravan  !  

 

  Kerstviering   Woensdag  18  dec.  vieren  we  het   Kerstfeest.  U  heeft  hierover  al  de   nodige  informatie  gekregen.   We  hopen  op  een  goede  viering,   die  voorafgegaan  wordt  door  een   maaltijd.  

gesprekken  gevoerd  met  de  

Alle  groepen  hebben  een  leuke  

leerkrachten,  directie,  IB-­‐er  en  

dag  gehad  !  Dit  kwam  omdat  de  

bestuur.  

voorbereidingscommissie  goed  

Er  waren  veel  dingen  op  orde,  

werk  heeft  gedaan,  waarvoor  onze   hartelijke  dank  !  

maar  ook  verbeterpunten.  Dan   gaat  het  voornamelijk  over    het   werken  op  verschillende    niveaus   van  de  kinderen.  (differentiatie)   Daaraan  gaan  we  werken.  We   hebben  hiervoor  een  plan  opgezet    

 

 

en  in  het  voorjaar  van  2015   komen  ze  weer  om  te  kijken  naar   wat  de  resultaten  van  het   gemaakte  plan  zijn.  

Andere  tijden   Tijdens  de  MR  vergadering  van  19   nov.  is  een  besluit  genomen  over   het  onderwerp  


W i n g e r d   n i e u w s   2 0 1 3   N o .   1 0  

Pagina  2  

  "andere  tijden".  Op  basis  van  de  

aangezien  we  de  opvang  voor  de  

nodig  je  in  te  schrijven  via  

ouderraadpleging  en  het  advies  

kinderen  tussen  de  middag  door  

onderstaande  website.  Schrijf  je  

van  de  stuurgroep  is  besloten  om  

de  leerkrachten  nog  nader  willen  

snel  in,  want  vol  =  vol!    

het  advies  van  de  stuurgroep  over  

uitwerken,  hebben  we  deze  

Schrijf  hier  in:  

te  nemen.  Dat  houdt  in,  dat  met  

bijeenkomst  in  overleg  met  de  MR  

http://j.mp/ijsbaantwente  

ingang  van  het  nieuwe  schooljaar  

verschoven  naar  jan/febr.  2014.  

de    schooltijden  anders  zullen  zijn.   Het  zogenaamde  continurooster.    

Het  Euregio  

 

Schaatsweekend!  

De  schooltijden  zijn  dan:  

Een  verrassend,  leuk  en  GRATIS  

ma,  di  en  do  :    

schaatsweekend  voor  alle  

alle  groepen:   8.30  –  14.30  uur  

bassischooljeugd  uit  Twente!  Op  

  woensdag  :  

zaterdag  21  en  zondag  22    

december  vindt  op  IJsbaan  

alle  groepen:   8.30  –  12.15  uur     vrijdag:        

 

gr.  1  t/m  4:    

8.30  –  12.00  uur  

gr.  5.  t/m  8:  

8.30  –  14.30  uur    

 

Twente  een  groot  

Agenda    

schaatsspektakel  plaats,  waarbij  

18  dec.  :  kerstviering  

schaatsverenigingen  uit  Twente  

20  dec.  :  normale  schooltijden.  

gratis  proeflessen  aanbieden  in  

23  dec.  t/m  5  jan.  Kerstvakantie.  

alle  disciplines  van  de   schaatssport:  kunstschaatsen,   ijshockey,  shorttrack  en   langebaanschaatsen.  Kinderen   worden  begeleid  door   gediplomeerde  trainers  van   schaatsverenigingen  en  de  

 

schaatsschool  van  IJsbaan  Twente.    

Ben  je  tussen  de  6  en  12  jaar  oud?  

Alle  kinderen  blijven  tussen  de  

Dan  kun  je  gratis  deelnemen  aan  

middag  op  school  eten  bij  de  

deze  proeflessen.  Ook  de  entree,  

leerkracht  en  daarna  is  er  

schaatshuur  en  koek  &  zopie  zijn  

ongeveer  een  kwartier  pauze.  Het  

GRATIS.  Daarnaast  is  er  op  het  

was  de  bedoeling  om  in  dec.  een   info-­‐avond  te  houden,  maar  

middenterrein  van  alles  te   beleven.  Voor  deelname  aan  dit   unieke  schaatsweekend  is  het  wel  

Oud  papier  17  december   Demming   Zandsteeg   De  Veen  


Wingerd nieuws dec 2013