Page 4

\t

4a Drie,oefeningen

om

DUU

,,.\§

aa

jezelf ert de.aarde.te. he Jen

lfet werk van Thich t{hat Hanh zit uol prachtige en praktische manieren om je inter-zijn te yoelen en praktisch te maken. Dit ziin enkele van mijn Íavorieten. Ze worden vooraf. gegaan door gatha's, korte versies die ie eraan herinneren dat het alledaagse alles is wat je nodig hebt om met verbazing en dankbaarheid te leven. zakers van watervervuiling; afvalstoffen afkomstig van

l{ater. en zon f,aten dele.pfanten grgeien. Als de.regen va:r nededogen negrdaaft verandert zelfs de-:woestijn in een vr:uchtbaar. gebied. Zelfs al weten we waar ons water vandaag komt, verwonderen doen we ons er bijna nooit over. Íoch is water het dragende beginsel van alle leven op aarde. Ons lichaam bestaat voor meer dan zeventig procent uit water, Water is de balsem van mededogen. Het heeft de kracht alles tot leven te wekken. Regen zorgt ervoor dat gewassen groeien en beschermt ons tegen de honger. De bodhisattva (de traditionele naam van iemand die zorg draagt voor het welzijn van alle voelende wezens, G.C.) van

mededogen wordt vaak afgebeeld met een

vaas water in haar linker- en een wilgentak in haar rech-

terhand. Ze besprenkelt ons met mededogen en haar geneeskrachtige water revitaliseert onze harten en geesten als deze onder lijden gebukt gaan, Als we planten water geven, daalt er een regen van mededogen op de planten neer. Als we onze tuin besproeien, geven we de hele aarde water. Als we onze p anten hierbij toespreken, spreken we ook onszelf toe. llet gevoel van vervreemding waaronder tegenwoordig zoveel mensen gebukt gaan, wordt veroorzaakt door een gebrekkig besef van de onderlinge afhankelijkheid ,,,an alle dingen. We staan niet los van de maatschappij cf van wat dan ook. Planten water geven en daarbij mededogen voelen en de onderlinge verbondenheid ervaren, is een fantastische meditatieoefening.

Dit Coor.

voedseJ maakt me.duictelijk dat ik het he Je,r,rniversram geflrggen word.

i.l ;'neer dan 2000 jaar leven veel boeddhisten als vegei-riërs om hun mededogen met dieren te verdiepen. rl.centelijk zijn we erachter gekomen dat de overstap i.riar een vegetarisch dieet mogelijk een van de meest .irectieve middelen is om het wereldwijde voedseltel:ort en de opwarming van de aarde tegen te gaan. De t'ic,-industrie zorgt voor het leeuwendeel van de schade ;:i' ons mllleu en is verantwoordelijk voor een kwart tí3i' a e uitstoot van broeikasgassen. Dieren die voor c':nsumptie worden gefokt zijn de voornaamste veroor-

fokkerijen en slachthuizen komen in de rivieren, de beekjes en het drinkwater terecht. Kostbaar tropisch regenwoud dat onze planeet tegen opwarming beschermt en als onderkomen dient voor vele plantenen diersoorten op aarde, wordt in brand gestoken en geschikt gemaakt voor veeteelt. Als je met aandacht naar een stukje vlees kijkt, besefje hoeveel water en graan er nodig is geweest om dat ene stukje voort te brengen. Vlees eten maakt ons medeverantwoordelijk voor klimaatverandering, ontbossing van de aarde en vervuiling van water en lucht. De simpele overstap naar een vegetarisch dieet betekent een grote bijdrage leveren aan het gezond houden van de aarde, We hebben geluk dat we vegetarisch kunnen eten, want we weten dat we het niet nodig hebben om vlees van andere soorten te eten om in leven te kunnen blijven. Als je niet helemaal zonder vlees kunt, kun je altijd nog besluiten minder vlees te eten. Ook dan verkleinen we onze mondiale voetafdruk met sprongen.

In het afvaf, zie,ik een roos. In de.r.oos zie.ik het afvaf. Alfes verandert zonder. ophoudeyr" Ze Jfs

onver€ankeliJkheid

ver€ankefijk.

is

Alles wat we weggooien - of het nu in de vuilnisbak be-

landt of wordt gerecycled - kan verschrikkelijk stinken. Toch kan hieruit de beste compost voor de tuin ontstaan, De heerlijk geurende roos en het stinkende afvalzijn twee kanten van hetzelfde bestaan. Zonder het een kan het ander er niet zijn. Alles verandert voortdurend. Na een dag of zes begint de roos te verwelken en verdwijnt zij op de afvalhoop. Na zes maanden verandert het afval

weer in een roos. Als we praten over vergankelijkheid bedoelen we dat alles voortdurend verandert. Als we met aandacht kijken, kunnen we in één ding de hele kosmos zien. Als we oog hebben voor de onderlinge verbondenheid en continuiteit van alle dingen, zal verandering ons niet van ons stuk brengen. ln het leven van het individu is niets permanent; het enige wat continueert, is het leven zelf. Als we ons met het leven zelf identificeren en boven de grenzen van een afzonderlljke identiteit uitstijgen, zullen we in staat zijn het blijvende in het vergankelijke te zien, de roos in het afval.

Thich Nhat Hanh door Geertje Couwenbergh in hpnz 2013  

Deep Ecology artikel Thich Nhat Hanh door Geertje Couwenbergh in hpnz 2013

Thich Nhat Hanh door Geertje Couwenbergh in hpnz 2013  

Deep Ecology artikel Thich Nhat Hanh door Geertje Couwenbergh in hpnz 2013

Advertisement