__MAIN_TEXT__

Page 1

Wonen Werken Leven

jaargang 7 / nummer 4 / november 2018

3

5

Nóg grotere speler in de regio Utrecht

Van het oude naar het 'nieuwe' jaren 30

16

Nieuwbouw Mijnhardt wonen in Zeist

Molenbeek Makelaars fuseert met Makelaardij Woudenberg Na de fusie tussen ‘Zeist’ en ‘Utrecht’ eind vorig jaar, vond per 1 oktober opnieuw een opvallende uitbreiding plaats bij Molenbeek Makelaars. Sinds die datum maakt ook Makelaardij Woudenberg deel uit van de Molenbeek-organisatie.

Molenbeek Makelaars. “Met in

van dienst zijn en is ons toch al grote

Woudenberg en omgeving een solide

netwerk weer verder uitgebreid.”

marktpositie en een grote naams­ bekendheid. Een mooie aanvulling dus

Meer over de fusie van Molenbeek

op onze organisatie en ons werk-

Makelaars met Makelaardij

“Makelaardij Woudenberg is al jaren­

kantoor”, vertelt Diederik Donker,

gebied. Op deze manier kunnen we

Woudenberg op pagina 3 van deze

lang een toonaangevend makelaars-

makelaar en partner binnen

klanten in de regio Utrecht nog beter

editie van Wonen-Werken-Leven.

Gratis waardebepaling Wat is uw woning eigenlijk waard? Stuur deze bon ingevuld naar ons op en wij bepalen gratis en vrijblijvend de waarde van uw woning. Bellen, e-mailen of gewoon even binnenlopen mag uiteraard ook.

molenbeek.nl

Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-mail:

Zeist Utrecht Wo u d e n b e r g

Antonlaan 600 • Te l : 0 3 0  -  6 9 2   0 2   0 4 • z e i s t @ m o l e n b e e k . n l Emmalaan 39 • Te l : 0 3 0  -  2 5 6   8 8   1 1 • u t r e c h t @ m o l e n b e e k . n l De Nieuwe Poor t 20 • Te l : 0 3 3  -  2 8 6 4 4   1 1 • w o u d e n b e r g @ m o l e n b e e k . n l


Wij maken uw dak en muren weer als nieuw!

Voor de behandeling

Na de behandeling

Tel: 0113 - 56 75 82 Mob: 06 - 50 89 67 96 E-mail: info@hc-dakbehandeling.nl

De behandelingen die wij verzorgen: • Het dak schoonmaken en impregneren (5 jaar garantie) • Het dak schoonmaken, impregneren en coaten (10 jaar garantie) • Het dak schoonmaken, impregneren, coaten en glazuren (12 jaar garantie) • Het is ook mogelijk om de bestaande kleur van uw dak te wijzigen (keuze uit div. kleuren) • Het vernieuwen van daken (inclusief platte daken) • Reinigen, impregneren en stralen van muren • Reinigen van bestratingen • Coaten van garagevloeren (keuze uit c.a. 150 kleuren) • 10 jaar lang je bestrating onkruidvrij!

w w w. h c - d a k b e h a n d e l i n g . n l

denkt. bouwt. onderhoudt. onderhoudt. Bouwen gaat niet over stenen, staal en glas. Bouwen gaat over mensen. Over werken, Bouwen gaat niet over stenen, staal en glas. Bouwen gaat over mensen. Over werken, wonen en leven. Over functionaliteit en over behaaglijkheid. Over schoonheid en over wonen en leven. Over functionaliteit en over behaaglijkheid. Over schoonheid en over comfort. Over duurzaamheid en over verantwoordelijkheid. Bouwen gaat over denken. comfort. Over duurzaamheid en over verantwoordelijkheid. Bouwen gaat over denken. Over levensduur, energiebesparing en kostenreductie. Over bouwconcepten en over Over levensduur, energiebesparing en kostenreductie. Over bouwconcepten en over onderhoudsconcepten. Bouwen gaat over u. En over ons. Over vakmanschap en over onderhoudsconcepten. Bouwen gaat over u. En over ons. Over vakmanschap en over visie. Waarin uiteindelijk altijd verwachting, eisen, stenen, staal en glas bij elkaar komen. visie. Waarin uiteindelijk altijd verwachting, eisen, stenen, staal en glas bij elkaar komen. Bouwen is Aalberts. Aalberts is bouwen. AALBERTS. denkt. bouwt. onderhoudt. Bouwen is Aalberts. Aalberts is bouwen. AALBERTS. denkt. bouwt. onderhoudt.

2

molenbeek.nl

aalbertsbouw.nl | 088 78 88 666 aalbertsbouw.nl | (035) 588 87 77


Marius Don nieuwe makelaar bij Molenbeek Utrecht Per 1 september is Marius Don gestart als woningmakelaar/ taxateur binnen de vestiging Utrecht. Marius richt zich met name op aan- en verkoop voor particuliere klanten in Utrecht en omgeving. Na jarenlang bij Buijs Regiomakelaars in Amersfoort te hebben gewerkt, was Marius toe aan een volgende stap. “Bij Molenbeek krijg ik te maken met de Utrechtse markt, die een geheel eigen dynamiek kent.” Een kans die Marius niet wilde laten lopen. ”Ik ben met enorm veel enthousiasme en plezier aan de slag gegaan. Niet in de laatste plaats dankzij mijn geweldige collega’s. Samen maken we echt het verschil voor de klant.” Eigen ervaring Zelf woont Marius met vrouw en drie kinderen in Amersfoort, waar

Van links naar rechts: Frans Verweij, Marcel Donker, Gert-Jaap van Keulen en Diederik Donker.

hij zo’n vier maanden geleden een nieuwe woning kocht die volledig verbouwd moest worden. “Op het moment van verschijnen van deze krant hoop ik er in te kunnen. Heel leerzaam om zelf eens te ervaren wat klanten doormaken in een kooptraject. Ik realiseer me nu des te meer hoe groot de impact daarvan is.” Marius belandde enigszins bij toeval in de makelaardij. “Ik heb een technische achtergrond, maar miste daarin het menselijke aspect. In de woningmakelaardij vond ik die vanaf dag één. Of ik

Molenbeek Makelaars blijft ambitieus

‘We zijn nu een nóg grotere speler in de regio Utrecht’ Op de voorpagina van deze uitgave van Wonen-Werken-Leven staat het al aangekondigd: per 1 oktober jongstleden is de Molenbeekgroep (want daar mogen we inmiddels wel van spreken) uitgebreid met Molenbeek Woudenberg. Een uitbreiding waarvan de klant direct het positieve effect zal merken, stelt makelaar en partner Diederik Donker.

Molenbeek reageerden erg enthousiast. Niet alleen het werkgebied, ook de visie van Marcel bleek gelukkig goed aan te sluiten bij die van het Molenbeekteam.”

Regionaal karakter

nu een starterswoning verkoop of een villa in Utrecht-oost taxeer,

“Makelaardij Woudenberg was het

dan dat”, stelt Diederik. “De integratie

Diederik signaleert een woningmarkt

het gaat altijd om mensen.

bedrijf van mijn broer Marcel ”,

in Molenbeek Makelaars betekent

die steeds meer een regionaal karakter

Dienstbaar zijn en ontzorgen in

verklaart Diederik. “Of ‘is’, moet ik

voor de klanten in Woudenberg dat

krijgt. “Utrecht is als stad een ander

combinatie met het toepassen

eigenlijk zeggen, want hij treedt

ze profiteren van een nog grotere

verhaal, maar in een plaats als Zeist

technische, juridische en

toe als partner en zal actief blijven

expertise en uiteraard een nog breder

red je het als makelaar niet als je

praktische kennis, dat is waar ik

als makelaar en vestigingsleider in

netwerk. Maar dat geldt net zo goed

uitsluitend lokaal actief bent. We zien

plezier en energie uit haal.”

Woudenberg. Klanten mogen dus

voor onze vestigingen in Zeist en

steeds meer verhuisbewegingen van

blijven rekenen op de dienstverlening

Utrecht, waar de kennis en kunde vanuit

Utrecht naar de regio Zeist en van Zeist

en de contactpersonen zoals ze die

Woudenberg een mooie toegevoegde

naar Woudenberg en Scherpenzeel.

kennen en gewend zijn. Makelaardij

waarde vormen.”

In de nieuwe setting kunnen we

Woudenberg is al 35 jaar een bekende

de regie voeren over deze gehele

naam en een toonaangevend kantoor

De gesprekken met Makelaardij

stroom. Bovendien kunnen we ook de

met een enorm marktaandeel. Een

Woudenberg dateren niet van

gebieden die zowel voor ons als voor

perfecte aanvulling dus op het

vandaag of gisteren. “Uiteraard was

Woudenberg wat aan de rand lagen nu

kwaliteitslabel dat Molenbeek is.”

het lijntje met Marcel kort”, verklaart

optimaal bedienen. Denk bijvoorbeeld

Diederik. “Je spreekt elkaar natuurlijk

aan Maarn en Austerlitz. Ook voor

Kennis en kunde

regelmatig en zeker als je beide in

bijvoorbeeld projectontwikkelaars

Het is echter te kort door de bocht

hetzelfde vakgebied opereert, gaat

worden we door de krachtenbundeling

om te zeggen dat ‘alleen’ naam

het dan al gauw over werk en zaken.

nog interessanter. En eerlijk is eerlijk:

en kleurstelling het Woudenbergse

Van het één komt dan het ander. Maar

dat we als broers gaan samenwerken,

straatbeeld zullen veranderen. “De

uiteraard is het geen een-tweetje van

maakt het voor mij en Marcel

verandering gaat inderdaad verder

mij en Marcel, ook mijn collega’s van

persoonlijk uiteraard extra bijzonder.”

3


Wijk in beeld

Te koop

Dichterswijk & Patijnpark in Zeist verkocht onder voorbehoud

ZEIST P.C. Hooftlaan 8 Vraagprijs € 539.000,-

ZEIST Prof. Sproncklaan 1 Vraagprijs € 785.000,-

verkocht onder voorbehoud

ZEIST Roemer Visscherlaan 72 Vraagprijs € 599.000,-

ZEIST Van de Poll-laan 4 Vraagprijs € 489.000,-

Recent door ons verkocht

Charmante wijken met een verhaal In Zeist liggen de Dichterswijk en het Patijnpark. Twee jaren 30 buurten waar het heerlijk wonen is. Zeist is populair. Niet zo gek. Het stadse dorp heeft jong en oud veel te bieden. Winkels, speciaalzaken, gezellige

ZEIST Oude Arnhemseweg 194

ZEIST Oude Arnhemseweg 198

ZEIST Oude Arnhemseweg 223

ZEIST Oude Arnhemseweg 327

ZEIST Panweg 21

horeca, een ruime keuze in onderwijs en diverse sportclubs. En niet te vergeten de centrale ligging en de goede

zoals er in de jaren dertig meer van

(de Van der Heijdenlaan) en naar

openbaar vervoerverbindingen. Waar

zijn aangelegd. De geschiedenis is rijk

wethouder Guldensteeden Egeling

je ook woont in Zeist, alle voorzieningen

en veelzijdig en dit geldt voor beide

werd de Egelinglaan vernoemd. De

zijn dichtbij. Dat geldt zeker ook voor

wijken. Delen van de wijk zijn op de

oorspronkelijke bewoners hadden

de populaire wijken Dichterswijk en

gronden van voormalige landgoederen

beroepen zoals onderwijzer, tuinman,

Patijnpark.

gerealiseerd. Te denken valt aan de

sergeant in het leger, kleermaker,

landgoederen Veldheim en Ma Retraite.

zilversmid, verpleegster, metselaar en

Levendig

Mede hierdoor zijn oude bomen, hagen

brievenbesteller.

Beide wijken zijn charmant en ruim

en voorzieningen soms jarenlang

opgezet. De meeste woningen zijn

zichtbaar en bewaard gebleven. De

Geliefde wijk

in de jaren 30 van de vorige eeuw

lanen zijn kenmerkend qua opzet: vaak

De jaren 30 bouwstijl, de centrale ligging

gebouwd. Nieuwere woningen zijn

voorzien van een bocht, hetgeen een

en de groene omgeving maken de wijk

meestal in dezelfde stijl gerealiseerd. De

rijke uitstraling geeft. Er zijn mooie

anno nu nog steeds een populaire wijk

wijken zijn in de jaren 20 en 30 van de

bomenrijen, plantsoenen en veel ander

om te wonen. Het zijn vooral (jonge)

vorige eeuw opgezet als zogenaamde

openbaar groen aanwezig.

gezinnen die hier graag naar toe trekken.

‘middenstandswijken’. En nog steeds zijn

De straten kregen de namen van

Van oudsher woonden hier al veel

er enkele kleine bedrijven gevestigd. Dat

dichters, maar ook van bekende Zeister

gezinnen en er is dan ook ruime keuze

zorgt voor een gezellige levendigheid.

gemeentebestuurders. Uiteraard

aan scholen. Heel prettig is dat je overal

een burgemeester (de Burgemeester

dichtbij zit: winkels, supermarkten, natuur

Stedenbouwkundig ontwerp

Patijnlaan), een wethouder (de Van der

en uitvalswegen. En in vijf minuten fietsen

De wijken zijn zogenoemde tuinwijken,

Merschlaan), een gemeentesecretaris,

sta je in het centrum van Zeist.

Bakker Albert: meer dan brood Bakker Albert is al twintig jaar een vertrouwd gezicht in de Dichterswijk. De bakkerij is gevestigd aan de

ZEIST Roemer Visscherlaan 25

Egelinglaan 8, waar Albert en zijn bakkersploeg garant staan voor écht ambachtelijk brood. Dat in combinatie met vakmanschap en passie zorgen voor een trouwe klantenkring.

ZEIST Van der Heijdenlaan 107

4

molenbeek.nl

OOK EEN LIEFHEBBER VAN ÉCHT LEKKER BROOD? HOU DAN DE DECEMBER-EDITIE VAN DEZE KRANT IN DE GATEN!


Van het oude naar

het 'nieuwe' jaren 30

‘Een hele stap, maar wél eentje waar we veel zin in hebben’ Mariska van de Burg en haar gezin verhuizen van een jaren 30 huis naar een nieuwbouwwoning gebouwd in de stijl van die jaren. Een hele stap voor Mariska; eentje waar ze tijd voor nodig had om de knop om te zetten. “Frans Verweij van Molenbeek Makelaars gaf ons de tijd die we nodig hadden en heeft ons, net als veertien jaar geleden, enorm goed geholpen.”

idee te wennen. Uiteindelijk hebben we na drie maanden ondertekend, precies de tijd die ik nodig had.” Begin 2019 is het zover en verhuist het gezin naar de nieuwe stek. Hun oude woning heeft inmiddels nieuwe

Vanuit het centrum van Rotterdam

In die veertien jaar zijn Mariska en

bewoners, zelf wonen ze tijdelijk in een

verhuisden Mariska en haar man

René twee kinderen rijker geworden

appartement in het centrum. “Frans

René veertien jaar geleden naar de

die inmiddels tieners zijn en hun ruimte

heeft de verkoop meer dan goed

Dichterswijk in Zeist. “Ik heb destijds

nodig hebben. De optie om het een

begeleid en uitstekend onderhandeld.

gewoon een aantal makelaars gebeld

en ander te verbouwen kwam voorbij.

Het tijdelijke appartement heb ik

en kwam uiteindelijk bij Molenbeek

“Dat zou echter betekenen dat wat

toevallig zelf geregeld, maar Frans had

Makelaars terecht,” vertelt ze. “Ik ben

wij toen verbouwd hadden, nu weer

al lijntjes uitstaan. Dat geeft al aan hoe

echt een gevoelsmens en ga op mijn

zouden slopen. Dat voelde niet goed.

hij met je meedenkt. Hij is een echte

onderbuikgevoel af. Bij Frans had ik

Bovendien wilden we niet meer zoveel

Zeistenaar, kent iedereen en heeft veel

direct in de gaten dat hij betrouwbaar

klussen. Ik wil het gewoon gezellig

kennis van de huizenmarkt. Dat geeft

gevoel naar haar nieuwe thuis. “Ik weet

was. Hij had meteen door waar ik,

maken.”

veel vertrouwen. Bovendien staan ze

al helemaal hoe ik het in ga richten en

bij Molenbeek altijd voor je klaar. Ze zijn

krijg er steeds meer plezier in. Daarbij

toen met een baby van drie maanden, naar op zoek was. Hij luisterde gewoon

Weer jaren 30

enorm klantvriendelijk en je wordt altijd

komt dat er in ons oude huis ook fijne

goed.”

Het stel wilde echter wel graag weer

met alle egards behandeld.”

mensen wonen die echt daar passen. Een jonger gezin dat het huis waardeert.

een jaren 30 woning. De mogelijkheid

Scherp bovenop

om dan het kluswerk te laten uitvoeren

Loslaten

We hebben leuk contact en dat maakt

Het stel sprak af dat Molenbeek zou

door een aannemer bleek uiteindelijk

Mariska verhuist straks met een goed

het loslaten een stuk makkelijker.”

bellen als er interessante woningen

ook niet de ideale keuze. “Toen kwam

vrijkwamen. Dit resulteerde in de

Molenbeek met het nieuwbouwproject

aankoop van een jaren 30 villa in de

Sterrenberg. Nieuwe woningen, maar

Dichterswijk. “Frans hielp ons toen heel

wel in jaren 30 stijl. Ik moest in eerste

goed en toen dé woning voorbijkwam

instantie heel erg wennen aan het idee

heeft hij er zo scherp bovenop gezeten

dat we in een nieuw huis zouden wonen.

dat wij het konden kopen. We hadden

Je mist dan toch de charme van het

zo’n fijne ervaring met hem, dat het voor

oude. Maar ze gaven ons alle tijd. Wat

ons niet meer dan logisch was dat we

hebben jullie als gezin nodig? Waar zien

hem weer benaderden toen we twee

jullie jezelf gelukkig wonen? Vragen die

jaar geleden opnieuw verhuisplannen

ons goed tot nadenken zetten. Frans

hadden.”

gaf ons de tekeningen mee om aan het

5


van BEEK Zeist • Particuliere verhuizingen • Piano- en vleugelvervoer • Moderne verhuisliften • In- en externe kantoor- en bedrijfsverhuizingen • Inboedelopslag in containers Kantooradres: Van der Merschlaan 62, 3705 TJ Zeist tel. (030) 695 78 88

ZORGELOOS VERHUIZEN!

www.vanbeekverhuizingen.nl

Door ons gevoerde merken: Occhio, Brand van Egmond, Flos Foscarini, Deltalight, Modular, Artemide, Pastoe, Leolux, Fritz Hansen,Label, Artifort, Pode, Gelderland

Steynlaan 103 | 3701 ED Zeist | (0)30 - 692 33 15 info@woonpunt.com | www.woonpunt.com

LICHTADVIES & lichtplannen t.b.v. verbouwingen INTERIEURADVIES & 1250 m2 showroom

Aandacht voor details Wij zijn Kraal architecten. Een ambitieus bureau dat van aanpakken houdt. Wij vervullen de wensen van onze opdrachtgevers èn we geven nog iets meer. Ons team van architecten, bouwkundigen en interieurontwerpers bundelt de krachten, zodat er vanuit alle disciplines op hoog detailniveau wordt uitgevoerd.

Interieur

rder.com www.dekeurder.com www.dekeurder.com www.dekeurder.com

Wij creëren de optimale leefomgeving passend bij de functie en het gebruik. Door ook het ontwerp van, trappen, haard en meubilair op maat voor onze rekening te nemen, krijgt zelfs de meest complexe ruimte een ideale indeling. Maximaal ruimtegebruik, in een functioneel en esthetisch spel van lijnen, licht, vlakken en lagen. Daar waar interieur samensmelt met het gebouw en haar ambiance, ligt onze kracht en inspiratie voor volgende opdrachten.

www.kraalarchitecten.nl

(ver)bouwwensen: uw (ver)bouwwensen: uw (ver)bouwwensen: uw (ver uw woning of bedrijfspand: uw woning of bedrijfspand: uw woning of bedrijfspand: uwuw woning of bedrijfspand: inspecteren analyseren rapporteren

We brengen gemiddeld 13 uur per week door in de keuken. Alle reden om de keuken in een prettige plek te veranderen met alle comfort en slimmigheidjes die u zich kan wensen.

inspecteren

inspecteren

inspecteren inventariseren

inventariseren inventariseren

06-430 141 06 analyseren 06-430 141 06 analyseren concretiseren concretiseren concretiseren www.keurder.com www.keurder.com rapporteren rapporteren rapporteren coördineren coördineren coördineren www.debegeleider.com www.debegeleider.com analyseren

In onze showroom laten we graag zien hoe wij werken en hoe we uw woonwensen waar kunnen maken. Vakmanschap, inspiratie, praktische oplossingen en advies voor uw eigen keuken op maat. U beleeft het bij Piet de Wit Keukens!

www.pietdewitkeukens.nl Laan van Cattenbroeck 11 | Zeist | 030 - 692 32 91 6

molenbeek.nl

06 - 430 141 06 www.dekeurder.com www.debegeleider.com

i


Elke dag een nieuwe uitdaging

BUNNIK ZUSTER SPINHOVENLAAN 3

ZEIST ORANJE NASSAULAAN 30

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 475.000,- k.k.

€ 899.000,- k.k.

Tussenwoning

Ilse Meyer Binnendienstmedewerker

Ideale w oning voor jon g gezin

2-onder-1-kapwoning

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

133 m²

160 m²

5

191 m²

1531 m²

6

ZEIST GALGEVELD 12 Vraagprijs

€ 450.000,- k.k.

Eengezinswoning

ZEIST NEPVEULAAN 31

ZEIST LAAN VAN CATTENBROECK 113

ZEIST ERASMUSLAAN 84

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 389.000,- k.k.

€ 525.000,- k.k.

€ 899.000,- k.k.

Tussenwoning

Tussenwoning

,,Verhuizen was niet gepland, maar deze kans wilden we niet voorbij laten gaan,” vertelt Thomas Kraal. Met zijn gezin vertrekt hij naar een jaren 30 huis elders in Zeist. ,,We hebben hier vijf jaar gewoond. Een ideaal huis voor een jong gezin. Ruim, met royale kamers en veel daglicht. Gelegen aan een pleintje, dus de kinderen kunnen veilig buiten spelen. De achtertuin biedt veel privacy en dankzij de zon en de goede isolatie zijn de stookkosten laag.”

2-onder-1-kapwoning

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

107 m²

142 m²

4

137 m²

188 m²

6

241 m²

415 m²

4

151 m2

167 m2

525 m3

4

1997 x

woon opp.

perceel opp.

inhoud

slaapkamers

bouwjaar

Wij hanteren een brede aanpak

ZEIST COUWENHOVEN 9024

ZEIST GRAAF JANLAAN 35

ZEIST GRAAF JANLAAN 51

ZEIST JULIANALAAN 48

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 450.000,- k.k.

€ 699.000,- k.k.

€ 888.888,- k.k.

€ 625.000,- k.k.

2-onder-1-kapwoning

Vrijstaande woning

2-onder-1-kapwoning

Semi bungalow

Vince Hogeveen woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

171 m²

339 m²

4

130 m²

723 m²

4

Makelaar en Taxateur o.z. RT RM

SOESTERBERG KAMERLINGH ONNESLAAN 17

Naar eig en smaak in te richten

ZEIST BURGEMEESTER PATIJNLAAN 77 Vraagprijs

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

140 m²

1000 m²

3

99 m²

376 m²

4

SOESTERBERG

ODIJK FUUTWAARD 4

Vraagprijs

GENERAAL WINKELMANSTRAAT 142 Vraagprijs

€ 299.000,- k.k.

€ 575.000,- k.k.

€ 850.000,- k.k.

Vrijstaande woning

Vrijstaande woning

Tussenwoning

Vraagprijs

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

116 m²

235 m²

4

177 m²

654 m²

4

168 m²

554 m²

4

€ 375.000,- k.k.

Altijd tot uw dienst!

Hoekwoning

,,Ik ga hier met pijn in mijn hart weg,” vertelt de 91-jarige bewoonster. ,,Na veertig jaar verhuis ik naar een zorgappartement. Het is hier heel prettig wonen. Fijne buren, dichtbij het winkelcentrum en scholen. Het huis is goed onderhouden met bovendien een kelder, een bijkeuken en een grote schuur. Omdat het een hoekhuis is, heb je rondom groen. En de tuin is makkelijk in het onderhoud. De inrichting is misschien wat gedateerd, maar dit maakt het een ideaal huis om het helemaal naar eigen smaak in te richten.” 111 m2

322 m2

408 m3

4

1928

woon opp.

perceel opp.

inhoud

slaapkamers

bouwjaar

ZEIST WATERIGEWEG 32

ZEIST ORANJE NASSAULAAN 3

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 945.000,- k.k.

€ 979.000,- k.k.

Vrijstaande woning

2-onder-1-kapwoning

Laura Boekhout woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

280 m²

1039 m²

5

Binnendienstmedewerker

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

252 m²

985 m²

6

7


Recent door ons VERKOCHT, ZEIST

WOUDENBERG

WOUDENBERG

2e Hogeweg 101B

Albert Cuyplaan 15

Albert Cuyplaan 29

WOUDENBERG

WOUDENBERG

DRIEBERGEN-RIJSENBURG

De Maat 4

ZEIST

Griftlaan 5

WOUDENBERG

Laan van Blotenburg 24A

ZEIST

Nelson Mandelalaan 76

MAARSBERGEN

De Plantage 36

BUNNIK

Groeneweg 52

ZEIST

Laan van Henegouwen 47

ZEIST

Nepveulaan 74

ODIJK

ZEIST

Dr. s'Jacoblaan 61

WOUDENBERG

ZEIST

WOUDENBERG

SCHERPENZEEL

Dwarsweg 9

WOUDENBERG

ZEIST

WOUDENBERG

WOUDENBERG

WOUDENBERG

Laanzicht 41

ZEIST

Nico Bergsteijnweg 31

Nijenheim 2311

Roerdompweide 39

HOUTEN

WOUDENBERG

UTRECHT

WOUDENBERG

BOSCH EN DUIN

WOUDENBERG

Vlierlaan 18

Schoolstraat 15

Vondellaan 22

Verkocht onder voorbehoud

Lijsterbes 4

ZEIST

molenbeek.nl

Ekris 43

ZEIST

Herenlaan 35

ZEIST

Lommerlust 45

ZEIST

Ereprijslaan 71

WOUDENBERG

Jacobshoeve-Erf 12

WOUDENBERG

Magnoliasingel 37

SOESTERBERG

Noordweg 76

Oude Arnhemseweg 194

ZEIST

SCHERPENZEEL Stationsweg 413

Stationsweg Oost 162

ZEIST

DRIEBERGEN-RIJSENBURG

WOUDENBERG

Stationslaan 18

Voorheuvel 75B

SCHERPENZEEL

Waterhoen 46

Plesmanstraat 321

WOUDENBERG

Westerwoud 139

Bruinhorsterlaan 33

Croeselaan 238

UTRECHT

WOUDENBERG

WOUDENBERG

WOUDENBERG

WOUDENBERG

Eshoflaan 12

8

ZEIST

Bergweg 212

Henschoterlaan 9

Laan van Vollenhove 844

ZEIST

Bergweg 172

Henschoterlaan 5

Ridderschapslaan 60

Veldschans 15

ZEIST

Bergweg 66 A

Hendrik van Hoornelaan 21

Ridder Fulcolaan 24

Van Swindenstraat 11

ZEIST

Dokter Hermansstraat 26

ZEIST

Anna Paulownalaan 66

Eshoflaan 31

De Plantage 9

Heulweg 1


AANGEKOCHT & VERHUURD ZEIST

ZEIST

ZEIST

Bergweg 214

Bethanieplein 2

Blikkenburgerlaan 27

UTRECHT

WOUDENBERG

SCHERPENZEEL

Esdoornstraat 3

WOUDENBERG

Essenlaan 12

ZEIST

Jan Steenlaan 15

Jan Willem Frisolaan 8

AUSTERLITZ

SOESTERBERG

Meester Ansinkweg 24

SOESTERBERG

Plesmanstraat 335

WOUDENBERG

Stationsweg Oost 164

Mercury 215

SOESTERBERG

Plesmanstraat 363

WOUDENBERG

Stationsweg West 16

WOUDENBERG Burgwal 46

DE BILT

Fluitekruidlaan 9

Francois Mauriacweg 177

BUNNIK

WOUDENBERG

John F. Kennedylaan 2 C

WOUDENBERG

Middenstraat 48 A

WOUDENBERG

Kastanjelaan 4

ZEIST

Montaubanstraat 81

LEUSDEN

Prins Hendrikstraat 8

Prinses Irenelaan 8

WOUDENBERG

WOUDENBERG

Stationsweg West 112 B

Tabaksland 32

ZEIST

Crosestein 2041

ZEIST

ZEIST

De Brink 37

SOESTERBERG

Frank van Borselenlaan 13

Gen. Winkelmanstraat 121

ODIJK

SOESTERBERG

Koekoeksbloem 96

ZEIST

Montaubanstraat 130

WOUDENBERG

Prinses Margrietstraat 2

UTRECHT

Talmalaan 131

Koppenlaan 3

ZEIST

Montaubanstraat 303

ZEIST

WOUDENBERG De Kolk 15

ZEIST

Graaf Adolflaan 35-1

ZEIST

Korte Steijnlaan 34

ZEIST

Nelson Mandelalaan 10

BUNNIK

Prinses Marijkelaan 31-3

Provincialeweg 43

WOUDENBERG

WOUDENBERG

Ter Maaten laan 2

Van Goghlaan 7

Recent door ons aangekocht WOUDENBERG Wilgenlaan 14

UTRECHT

Engelsmanplaat 36

UTRECHT

Kneppelhoutstraat 23

ZEIST

WOUDENBERG

Willem Pijperplein 107

ZEIST

Herenlaan 39

WIJK BIJ DUURSTEDE Linge 28

Eshoflaan 31

ZEIST

Karpervijver 1a

WOUDENBERG

Maarsbergseweg 41

ZEIST

Lyceumlaan 24

WOUDENBERG

Paulus Potterlaan 49

ZEIST

Nijenheim 1336

UTRECHT

Prins Hendriklaan 104

WOUDENBERG

Stationsweg West 94

WOUDENBERG

Stationsweg West 94

RENSWOUDE

Van Reedeweg 97

RENSWOUDE

Van Reedeweg 97

9


Uniek kleinschalig nieuwbouwproject in Zeist

Wonen op loopafstand van het centrum van Zeist maar ook zo het bos in kunnen lopen? Dat bestaat nog! Aan de Krullelaan, waar in het voorjaar van 2019 zeven stadswoningen en twee appartementen worden gerealiseerd.

De Krullelaan is één van de markante lanen die Zeist rijk is. De appartementen worden gerealiseerd in de voormalige kantoorruimte van de firma Geytenbeek. De zeven stadswoningen zijn ruim bemeten en hebben een tuin aan de achterzijde. Functionaliteit, moderne architectuur en duurzaamheid zijn de speerpunten van dit kleinschalige project. Er gaat “gasloos” gebouwd worden en de stadswoningen en de bovenwoning worden standaard voorzien van zonnepanelen. De verkoop van dit bijzondere en unieke project start dit najaar. De prijzen van de stadswoningen zijn vanaf € 517.000,- v.o.n. en van de appartementen vanaf € 300.000,- v.o.n.

Wanneer u interesse heeft, nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek,

Antonlaan 600

2e Hogeweg 119

waarin wij u uitgebreid kunnen

Zeist

Zeist

informeren over het bouwplan

030 - 692 02 04

030 691 9104

en de mogelijkheden.

zeist@molenbeek.nl zeist@HvdB-online.nl

Op de projectwebsite kunt u zich inschrijven als belangstellende:

WWW.KRULLELAAN.NL

10

molenbeek.nl


Kantoor Leersum Maarsbergeweg 20

Parkeerplaatsen: 50

Bedrijfsruimte Utrecht Floridadreef

Parkeerplaatsen: 2

Kantoor Zeist Dr. s'Jacoblaan 26

Parkeerplaatsen: 20

Kantoor Utrecht Kobaltweg 38-48

Parkeerplaatsen: -

TE KOOP Karakteristieke kantoorvilla met bijgebouwen ter grootte van ca. 1.139 m2

Koopsom: € 2.250.000,- k.k.

TE KOOP Nog 1 unit voor de verkoop beschikbaar

Koopsom: € 144.500 v.o.n.

TE HUUR Totaal ca 391 m2 kantoorruimte en 18 m2 externe bergruimte

Huurprijs: € 4.375,- p/m

TE HUUR Representatieve bedrijfs- / kantoorruimte van ca. 2.570 m2

Huurprijs: v/a € 50,- p/m2 p/j

Tenzij anders vermeld zijn genoemde bedragen exclusief btw.

TE HUUR

Kantoor

Ca. 154 m2 kantoorruimte gelegen aan de statige Maliebaan

Utrecht Maliebaan 20

Parkeerplaatsen: -

Huurprijs: € 2.917,- p/m

TE HUUR

Kantoor

Ca. 550 m2 kantoorruimte met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein

Utrecht Museumlaan 7

Parkeerplaatsen: 20

Huurprijs: € 11.666,67 p/m

TE HUUR

Winkel Utrecht Amsterdamsestraatweg 259

Parkeerplaatsen: -

Winkel Utrecht Zamenhofdreef 29

Parkeerplaatsen: -

Ca. 110 m2 winkel / kantoorruimte gelegen op de begane grond

Huurprijs: € 1.650,- p/m

TE HUUR Ca. 105 m2 winkelruimte gelegen in het versstraatje van winkelcentrum Overvecht

Huurprijs: € 2.200,- p/m

TE KOOP

Winkel

Vrijstaande winkel van ca. 404 m2 en bovenwoning

Leersum Rijksstraatweg 178-180

Parkeerplaatsen: 2

Koopsom: € 745.000,- k.k.

TE HUUR

Kantoor

Totaal ca.190 m2 kantoorruimte gelegen op de 1e en 2e verdieping

Utrecht Mauritsstraat 100

Parkeerplaatsen: -

Huurprijs: € 2.600,- p/m

TE HUUR

Kantoor

Representatieve kantoorunits vanaf ca. 40 m2 te huur in kantoorvilla

De Bilt Prinsenlaan 2

Parkeerplaatsen: -

Huurprijs: v/a € 675,- p/m vrijgesteld van BTW

Kantoor Utrecht Kromme Nieuwegracht 94

Parkeerplaatsen: -

TE HUUR Rijksmonumentale kantoorruimte van ca. 360 m2

Huurprijs: € 6.750,- p/m

11


Kantoor Utrecht Savannahweg 67-69

Parkeerplaatsen: 1:50

Bedrijfsruimte Utrecht Ambachtsweg 4

Parkeerplaatsen: 2

Winkel Zeist Slotlaan 295

Parkeerplaatsen: -

Kantoor Utrecht Zonnebaan 33

Parkeerplaatsen: -

12

molenbeek.nl

TE HUUR Totaal ca. 1.017 m2 kantoorruimte in units vanaf ca. 283 m2

Huurprijs: € 125,- p/m2 p/j

TE HUUR 15 Multifunctionele bedrijfsunits van ca. 100 m2 tot ca. 195 m2

Huurprijs: v/a € 850,- p/m

TE HUUR Ca. 84 m2 winkelruimte gelegen in het centrum van Zeist

Huurprijs: € 1.250,- p/m

TE HUUR Ca. 1.702 m2 kantoorruimte gelegen aan de rijksweg A2

Huurprijs: € 75,- p/m2 p/m

Kantoor Bilthoven Prof. Bronkhorstlaan

Parkeerplaatsen: 1:50

Kantoor Utrecht Herenstraat 12

Parkeerplaatsen: 1

Kantoor Bunnik Regulierenring 6

Parkeerplaatsen: 50

Kantoor Houten Papiermolen 8-10

Parkeerplaatsen: 4

TE HUUR Diverse kantoorruimte beschikbaar speciaal voor medische doeleinden

Huurprijs: v/a € 135,- p/m2 p/j

TE HUUR Ca. 275 m2 kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping in het hart van Utrecht

Huurprijs: € 4.325,- p/m

TE HUUR Totaal ca. 2.186 m2 kantoorruimte in units vanaf ca. 724 m2

Huurprijs: € 115,- per m2 p/j

TE HUUR Ca. 358 m2 kantoorruimte gelegen op de begane grond

Huurprijs: € 110,- p/m2 p/j

Kantoor Bilthoven Neptunuslaan 3

Parkeerplaatsen: -

Winkel Bilthoven Planetenbaan 9-11

Parkeerplaatsen: -

Kantoor Utrecht Radonweg 10

Parkeerplaatsen: -

Winkel Utrecht Potterstraat 14

Parkeerplaatsen: 4

TE HUUR Representatieve kantoor- en praktijkruimten vanaf ca. 9 m2

Huurprijs: € 450,- p/m

TE HUUR Ca. 150 m2 winkelruimte in het overdekte winkelcentrum Planetenbaan

Huurprijs: € 2.000,- p/m

TE HUUR Ca. 292 m2 kantoorruimte en ca. 346 m2 bedrijfsruimte

Huurprijs: v/a € 60,- p/m2 p/j

TE HUUR Ca. 365 m2 kantoor-/ winkelruimte verdeeld over 4 verdiepingen

Huurprijs: € 6.670,- p/m

Tenzij anders vermeld zijn genoemde bedragen exclusief btw.


Winkel Houten Het Rond 160

Bedrijfsruimte Horecagelegenheid gelegen in centrum van Houten

Kantoor Zeist Zusterplein 20

Twee bedrijfsruimten van in totaal ca. 930 m2

Utrecht Sterrebaan 5-7

VERKOCHT

Winkel Julianalaan 31A

VERHUURD

Winkel Ca. 353 m2 kantoorruimte gelegen op historische locatie

Representatieve winkelruimte van ca. 155 m2 gelegen in het hart van Bilthoven

Bilthoven

VERHUURD

Bedrijfsruimte Ca. 143 m2 winkel-/ bedrijfsruimte gelegen aan de winkelstraat van De Bilt

De Bilt Hessenweg 9

VERHUURD

VERHUURD

Utrecht Daelwijcklaan 3

Maatschappelijke bedrijfsruimte van ca. 466 m2

VERKOCHT

Uw eerste woning kopen? Weten wat uw mogelijkheden zijn? Kom bij ons langs voor een gratis oriĂŤntatiegesprek. Wij bekijken graag samen met u, wat uw mogelijkheden zijn!

Waarom Flikweert Advies? Flikweert Advies is persoonlijk,

Profiteer ook van de extreem lage hypotheekrente! Nu 10 jaar vast: 1,95%* *

Rentewijzigingen voorbehouden, vraag naar de voorwaarden

betrokken en onafhankelijk!

Flikweert Advies // Hypotheken en Verzekeringen Antonlaan 600 // 3707 KD Zeist tel 030 - 692 55 34 mail info@flikweertadvies.nl web www.flikweertadvies.nl

Tenzij anders vermeld zijn genoemde bedragen exclusief btw.

13


BUNNIK PROVINCIALEWEG 62

ZEIST SENECALAAN 30

ZEIST VAN DE POLL-LAAN 4

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 539.000,- k.k.

€ 999.000,- k.k.

€ 489.000,- k.k.

2-onder-1-kapwoning

2-onder-1-kapwoning

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

154 m²

321 m²

4

299 m²

484 m²

6

160 m²

280 m²

3

ZEIST WALKARTWEG 12

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 1.289.000,- k.k.

€ 525.000,- k.k.

,,We wonen hier met onze drie kinderen al veertien jaar met veel plezier”, vertelt eigenaar Hans. ,,Een prachtige, onder architectuur gebouwde villa met veel authentieke details. Zoals de open haard, de plafonds en het glas-in-lood. De kinderen hebben elk een eigen kamer en er zijn nog twee werkkamers, een ruim benedenhuis met woonkamer, een grote open keuken en een serre. Een echt en volledig gerenoveerd familiehuis dat aanvoelt als een warm bad.”

Tussenwoning

Niek Tielemans perceelopp.

slaapkamers

206 m²

2137 m²

6

Taxateur o.z. RT

Vraagprijs

Villa

ZEIST VERLENGDE SLOTLAAN 39

Vrijstaande woning

ZEIST HERENLAAN 6

€ 1.069.000,- k.k.

Voor een écht deskundige taxatie

woonopp.

Familiev illa met vee l authent ieke details

Hoekwoning

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

142 m²

200 m²

6

202 m2

458 m2

813 m3

5

1907 x

woon opp.

perceel opp.

inhoud

slaapkamers

bouwjaar

WOUDENBERG EENDEKROOS 14

WOUDENBERG REMBRANDTLAAN 94

WOUDENBERG STATIONSWEG WEST 41 A

WOUDENBERG RUYSDAELLAAN 12

WOUDENBERG PAULUS POTTERLAAN 1

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 500.000,- k.k.

€ 259.000,- k.k.

€ 619.500,- k.k.

€ 257.500,- k.k.

€ 279.500,- k.k.

Vrijstaande woning

Hoekwoning

Vrijstaande woning

Tussenwoning

Hoekwoning

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

154 m²

399 m²

4

108 m²

133 m²

4

170 m²

732 m²

4

117 m²

188 m²

5

105 m²

152 m²

4

Voor elk vastgoed een specialist

WIJK BIJ DUURSTEDE LINGE 28

MAARN KAPELWEG 13

WOUDENBERG JOZEF ISRAÃ LSLAAN 7

BUNNIK PRINS BERNHARDSTRAAT 34

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 398.000,- k.k.

€ 230.000,- k.k.

€ 269.500,- k.k.

€ 625.000,- k.k.

2-onder-1-kapwoning

Geschakelde 2-onder-1-

Tussenwoning

2-onder-1-kapwoning

Coen Vermeij woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

124 m²

292 m²

4

Makelaar en Taxateur o.z. RT RM

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

73 m²

112 m²

2

108 m²

180 m²

4

155 m²

278 m²

4

Wij staan voor u klaar!

ZEIST PANWEG 15

ZEIST ORANJE NASSAULAAN 77

WOUDENBERG VELDSCHANS 20

ZEIST EMMAPLEIN 118

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 439.000,- k.k.

€ 1.115.000,- k.k.

€ 609.500,- k.k.

€ 278.000,- k.k.

2-onder-1-kapwoning

Vrijstaande woning

Penthouse

Portiekflat

Alieke Carree woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

perceelopp.

slaapkamers

woonopp.

slaapkamers

107 m²

526 m²

2

223 m²

465 m²

5

181 m²

3

14

molenbeek.nl

Binnendienstmedewerker

woonopp.

slaapkamers

77 m²

1


Uw mogelijkheden en wensen staan centraal

V ERKOCHT ONDER VOORB EHOUD

ZEIST BLIKKENBURGERLAAN 37

ZEIST HUYDECOPERWEG 17 G

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 475.000,- k.k.

€ 550.000,- k.k.

Portiekflat

Sam van den Berg Makelaar en taxateur o.z. RT RM

Comfort abele woning in jonge bu urt

Penthouse

woonopp.

slaapkamers

woonopp.

slaapkamers

126 m²

2

128 m²

2

ZEIST ROERDOMPLAAN 14 Vraagprijs

€ 365.000,- k.k. Eengezinswoning

ZEIST NELSON MANDELALAAN 58

ZEIST NELSON MANDELALAAN 94

SOESTERBERG PLESMANSTRAAT 369

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 489.000,- k.k.

€ 539.000,- k.k.

€ 145.000,- k.k.

Portiekflat

Portiekflat

Portiekflat

woonopp.

slaapkamers

woonopp.

slaapkamers

woonopp.

slaapkamers

129 m²

2

139 m²

2

61 m²

2

,,Omdat mijn dochters op zichzelf gaan wonen in Almere, ga ik ook die kant op,” vertelt bewoonster Monique Veenendaal. ,,Ons huidige huis staat in een nieuwbouwwijk en is nog geen twee jaar oud. Wat mij aansprak is dat het nieuw was, heel ruim en goed geïsoleerd. Tel daarbij op de jonge en fijne buurt en je woont hier heerlijk. Omdat het in goede staat van onderhoud is, kun je er zo intrekken. Beneden zorgt de vloerverwarming voor extra comfort. En je woont hier heerlijk centraal, met winkels en scholen in de buurt.” 113 m2

128 m2

399 m3

4

2017 x

woon opp.

perceel opp.

inhoud

slaapkamers

bouwjaar

Loop gerust eens bij ons binnen!

ZEIST VALCKENBOSCHLAAN 19

ZEIST VAN REENENWEG 65 A

WOUDENBERG DE WETERINGSEHOF 16

SOEST COLENSO 148

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 169.000,- k.k.

€ 265.000,- k.k.

€ 545.000,- k.k.

€ 185.000,- k.k.

Galerijflat

Bovenwoning

Galerijflat (appartement)

Portiekflat

Marjan Willigenburg woonopp.

slaapkamers

62 m²

2

Office manager/KRMT

woonopp.

slaapkamers

woonopp.

slaapkamers

woonopp.

slaapkamers

92 m²

3

156 m²

3

74 m²

3

Wonen, werken, leven volgens… Iris Lageweg Wonen, werken, leven is het motto van Molenbeek Makelaars. In deze gelijknamige rubriek vertelt in elke uitgave van deze krant een medewerker van Molenbeek hoe hij of zij woont, werkt en leeft. In deze vierde aflevering Iris Lageweg, als Vastgoedadviseur werkzaam bij de vestiging Utrecht.

maar op den duur moet er toch een

Iris woont

Domplein en natuurlijk de Dom. Een

Iris werkt

“Ik woon in een studio aan de

mooiere locatie kan ik mij niet wensen.

“Ik ben werkzaam als bedrijfsmakelaar

Domstraat, met uitzicht op het

Het liefst zou ik hier blijven wonen,

en richt me daarbij voornamelijk op

'echt' huis komen. Het liefst een mooi grachtenpand óf een boerderijtje aan de rand van Utrecht, de tijd zal het uitwijzen.”

winkels en kantoren. Ik heb Vastgoed en Makelaardij gestudeerd in Groningen en daarna ben ik bij Molenbeek gaan werken. Ik hoop nog lang in de makelaardij actief te mogen zijn, liefst met veel leuke collega's om mij heen.”

Iris leeft “In mijn vrije tijd kook ik graag en bezoek ik zo nu en dan een expositie. Verder houd ik van een wijntje en gezelligheid met vrienden en vriendinnen. In de zomer ben ik

Kantoor Utrecht op bedrijfsuitje in Barcelona

graag aan het varen over de grachten van Utrecht.”

15


AAN DE UTRECHTSEWEG IN

ZEIST

Nog enkele

APPARTEMENTEN

te koop Het nieuwbouwplan Mijnhardt Wonen ontleent haar naam aan het farmaceutische bedrijf Mijnhardt welke vanaf ca. 1916 tot begin jaren ‘70 op deze locatie aan de Utrechtseweg was gevestigd. Nu realiseert Loostad Vastgoedontwikkeling hier 28 luxe appartementen, 19 rijwoningen, 28 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande villa's.

d LUXE APPARTEMENTEN

Met eigen parkeerplaats in overdekte stallingsgarage

INFORMATIE EN VERKOOP: ONTWIKKELAAR:

indicatieve v.o.n. prijs vanaf: € 351.250,- v.o.n.

Antonlaan 600, Zeist telefoon 030 - 692 02 04

ONTWIKKELING:

www.mijnhardtwonen.nl Boulevard 1, Zeist telefoon 030 - 691 75 77

wonen met de sfeer van vroeger en de luxe van nu 16

molenbeek.nl

Profile for Geen Blad voor de Mond B.V.

Molenbeek Wonen, Werken, Leven  

Molenbeek Wonen, Werken, Leven