Voorjaarsaanbiedingen

Page 1

Voorjaarsaanbieding

2020

Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster


Informatie Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Schrijf u in op onze digitale nieuw sbrief en blijf op de ho ogte van nieuwe uitgave n en aanbiedingen . Ga daarvoor naar gebrkoster.nl

Uitgeverij Gebr. Koster Bezoekadres: Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld Postadres: Postbus 224, 3770 AE Barneveld T. (0342) 41 69 86 E. uitgeverij@gebrkoster.nl Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht. Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van â‚Ź 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht. Jaarlijks verschijnt ook een speciale kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden. Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

2


DS. G. BEENS

ESTHER, DE JODIN TWINTIG OVERDENKINGEN

Voorjaarsaanbieding

ds. G. Beens

Esther, de J odin

Esther verkeerde als balling in Perzië. Daar werd zij de vrouw van koning Ahasvéros. Vanuit haar positie als koningin redde zij, door toedoen van haar neef Mórdechai, het Joodse volk van de dood. In twintig overdenkingen doorbladert ds. Beens het levensboek van Esther en trekt daaruit tal van geestelijke lessen.

KEJE BO

KEJE BO

SCHENK GE

SCHENK GE

Twintig overdenkingen

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. MAART

Geb. 112 blz. ISBN 978 94 6370 082 5 Prijs: € 11,90

Ds. G. Beens is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek.

9

789463

700825

3


DS. J. VAN BELZEN

DE HONDEKENS ETEN OOK De hondekens eten ook ...

Voorjaarsaanbieding

De hondekens eten ook ...

Gods genade in Christus wordt bewezen aan arme, rechteloze zondaren. Zij beleven hun onwaardigheid voor Gods heilig aangezicht, maar worden heilig verlegen om een kruimel van het genadebrood. Zo bad de Kananese vrouw: ‘De hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren.’ Twee preken in dit boekje gaan in op haar geloofsbeoefening, haar geloofsbeproeving en haar geloofsbekroning. Verder is een preek opgenomen over David en Mefibóseth. Deze is gehouden ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mefibóseth heeft de genade, die hij van koning David ontving, als een wonder beleefd. Toen hij hoorde dat hij geduriglijk brood mocht eten aan ’s

Ds. J. van Belzen

konings tafel, boog hij en sprak: ‘Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een doden hond, als ik ben?’ Ver boven David uit gaat de meerdere David! Dat Zijn Kerk brood mag eten aan Zijn tafel, is een wonder dat ze nooit klein kan krijgen.

Ds. J. van Belzen BESTEL

VERSCHIJNT D.V. MAART

Geb. 88 blz.

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

ISBN 978 94 6370 084 9 Prijs: € 11,90

9

4

789463

700849


DS. B.J. VAN BOVEN

EEN GETROUW HOGEPRIESTER Voorjaarsaanbieding

DE HOGEPRIESTER IN DE HEILSFEITEN VERKLAARD

Een getrouw Hogepriester

In eenvoudige bewoordingen doorwandelt ds. Van Boven het kerkelijk jaar, beginnend bij advent met de aankondiging van de Gezalfde des Heeren tot en met pinksteren, waarbij de werking van de

feeststoffen

Heilige Geest centraal staat. Christus is in de gangen van Zijn vernedering en verhoging een barmhartig en getrouw Hogepriester in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van Zijn volk te verzoenen. Telkens wordt gewezen op de noodzakelijkheid én de mogelijkheid om Hem te leren kennen tot zaligheid. Daarbij wordt duidelijk het onderscheid uiteengezet tussen algemeen werk en zaligmakend werk. Gods volk wordt opgewekt om af te leren zien van eigen gronden en hun zaligheid te funderen op de volbrachte middelaarsarbeid van deze getrouwe Hogepriester. Op de hem eigen wijze betrekt ds. Van Boven ook telkens de jeugd erbij. Er wordt óók voor hen

ds. B.J. van Boven

gepreekt. Dat maakt deze bundel aantrekkelijk voor jong en oud.

BESTEL

VERSCHENEN

Geb. 435 blz.

Ds. B.J. van Boven is predikant van de Gereformeerde

ISBN 978 94 6370 055 9

Gemeente te De Valk-Wekerom.

Prijs: € 39,50

9

789463

700559

5


A. BRONKHORST

WOORDEN NAAR HET WOORD UITLEG VAN BEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER

A.R. Bronkhorst

Voorjaarsaanbieding

A.R. Bronkhorst De Bijbel is Gods Woord. God Zelf is de Auteur. Daarom is de Bijbel gezaghebbend en het einde van alle tegenspraak. In dit boek geeft de auteur op eenvoudige wijze uitleg van een aantal woorden en begrippen die in Gods Woord genoemd worden of

Woorden naar

met de geloofsleer te maken hebben.

Naar het Woord

het Woord

1

De bijdragen sluiten nauw aan bij de catechesemethode van ds. A. Hellenbroek: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden.

Uitleg van begrippen uit de geloofsleer

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. MAART

Pb. ca. 112 blz. ISBN 978 94 6370 088 7

A.R. Bronkhorst is als Raad van Bestuur verbonden aan de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum met de units KOC Diensten en KOC Visie.

Prijs: € 9,95

9

6

789463

700887


DS. C.A. VAN DIEREN

DE ZEVENDE VRIJSTAD

DE Heere had in de burgerlijke wetten zes

De zevende

Vrijstad

vrijsteden aan Israël gegeven. Door middel van deze vrijsteden geeft de Heere geestelijk onderwijs. Zo kan Christus de zevende Vrijstad

De zevende

Vrijstad

genoemd worden. Een ijzeren bijl vliegt van de steel, suist door de lucht en treft de vlucht, want nu zal de bloedwreker hem doden. Waar is hij

in veilig? de vrijstad kwamen, er verbleven en na de dood Waar vindt hij toevlucht? Geholpen door handwijzers, zoekt doodslager de weg die hem gewezen wordt, terwijl de van dedehogepriester vrijuit mochten gaan. bloedwreker hem met opgeheven zwaard achtervolgt. Eindelijk bereikt hij de vrijstad en komt uitgeput door de poort naar binnen. Nu is hij vrij … Of niet? De Heere had in de burgerlijke wetten zes vrijsteden aan Israël gegeven. Door middel van deze vrijsteden geeft de Heere geestelijk onderwijs. Zo kan Christus de zevende Vrijstad genoemd worden. In een drietal preken lezen we hoe

De zevende Vrijstad

man. Een ongeluk! Onmiddellijk doodslager op In een een drietal preken lezen slaat we de hoe doodschuldigen

Voorjaarsaanbieding

ds. C.A. van Dieren

ds. C.A. van Dieren

doodschuldigen in de vrijstad kwamen, er verbleven en na de dood van de hogepriester vrijuit mochten gaan.

KEJE BO

KEJE BO

SCHENK GE

SCHENK GE

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. MAART

Geb. 78 blz. ISBN 978 90 5551 607 0

Ds. C.A. van Dieren is predikant van de Gereformeerde

Prijs: € 10,90

Gemeente te Rijssen-Noord.

7


ANDREA VAN HARTINGSVELDT-MOREE

BLIJDE MOEDER 2E DRUK MOEDERSCHAP IN BIJBELS LICHT

zoals Psalm 113 zegt? Wat is het geheim een blijde moeder? Hoe kun je in het dagelijkse leven een blijde

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Blijde moeder

Voorjaarsaanbieding

Wanneer ben je een ‘blijde moeder van kinderen’

moeder zijn? En hoe kun je het blijven bij moeilijke of verdrietige omstandigheden? Door Bijbelstudies aan het begin van ieder hoofdstuk

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Blijde moeder

en de verwerkingsvragen aan het einde ervan, is dit boekje niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor gebruik in groepsverband.

Moederschap in bijbels licht

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 120 blz. ISBN 978 94 6370 029 0 Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek.

Prijs: € 12,90

Zij heeft diverse opvoedkundige boeken op haar naam staan. Verder schreef zij een aantal Bijbelstudies met herkenbare thema’s. 9

8

789463

700290


ANDREA VAN HARTINGSVELDT-MOREE

GEKROONDE GROOTOUDERS Voorjaarsaanbieding

OPA EN OMA IN BIJBELS LICHT

Het zien van je kindskinderen is een zegen van God

Gekroonde grootouders

een kroon (Spreuken 17). Wat zegt de Bijbel nog meer over grootouders? Wanneer ben je een

Opa en oma in Bijbels licht

Bijbelse opa of oma? En hoe kun je dat in de omgang met je kleinkinderen laten merken? Het zien van je kindskinderen is een zegen van God (Psalm 128). Kleinkinderen zijn voor grootouders een kroon (Spreuken 17). Wat zegt de Bijbel nog meer over grootouders? Wanneer ben je een Bijbelse opa of oma? En hoe kun je dat in de omgang met je kleinkinderen laten merken?

www.gebrkoster.nl

9

789463

700290

Gekroonde

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Door de Bijbelstudies ‘Ter overdenking’ aan het begin en de vragen ‘Ter verwerking’ aan het einde van ieder hoofdstuk is dit boekje niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor gebruik in groepsverband.

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Gekroonde grootouders

(Psalm 128). Kleinkinderen zijn voor grootouders

grootouders Opa en oma in Bijbels licht

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 95 blz. ISBN 978 94 6370 085 6 Prijs € 12,90

9

789463

700856

9


ANDREA VAN HARTINGSVELDT-MOREE

IK HEF MIJN OGEN OP TOT U

Serie: Stilstaan

Voorjaarsaanbieding

De serie ‘Stilstaan’ wil ouders en kinderen in het gezin

het orte, et en om m te is deze

aarbij

Andrea van Hartingsveldt-Moree

handvatten geven om Gods Woord te betrekken bij allerlei gebeurtenissen in het dagelijkse leven. De serie biedt rond concrete situaties (zoals geboorte,

Ik hef

huwelijk, biddag, dankdag, de bediening van de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal) voor veertien dagen toepasselijke Bijbelgedeelten om te lezen, een

mijn ogen op tot U

dagboekstukje om voor te lezen, een aantal vragen om te bespreken en concrete opdrachten om mee bezig te zijn. Daarmee is deze serie geschikt om na de (avond)

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

maaltijd als gezin te gebruiken.

3 Biddag

Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond Biddag. Daarbij sta je met je kinderen stil bij wat de Bijbel over bidden zegt.

brkoster.nl

700832

De serie richt zich op kinderen van 6-12 jaar.

BESTEL

VERSCHENEN

Eerder verschenen:

Bijbel belangrijkste boek

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

Serie: Stilstaan

Serie: Stilstaan

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Geniet 32 blz.

U dank

ISBN 978 94 6370 083 2 Prijs € 4,95

bewijzen

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

2 Dankdag

Hervormingsdag

1

Andrea van Hartingsveldt-Moree

9

10

789463

700832


DS. G. HOOGERL AND

Voorjaarsaanbieding

OM VRIEND EN BROED’REN SPREEK IK NU Het doel van de schrijver met dit boekje is aan

Om vriend en broed’ren aan de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking, zonde is spreek ik nu reformatorische gezindte, die zich gebonden weet

en dus ook schuld. Een schuld die Ds. opG. onze Hoogerlandkerken ligt en waar wij als leden van die kerken etallen persoonlijk doel van de schrijver met dit boekje is aan te tonen

H

de kerkelijke verdeeldheid in onze reformatoriin delen. Schuld vraagt om oprechte dat schuldbelijdenis. sche gezindte, die zich gebonden weet aan de Schriftuur-

lijk-bevindelijke Alleen op die wijze kan er verwachting zijnprediking, dat erzonde inis en dus ook schuld.

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

te tonen dat de kerkelijke verdeeldheid in onze

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

Een schuld die op onze kerken ligt en waar wij als leden

elkaar hoort’.

om oprechte schuldbelijdenis. Alleen op die wijze kan er verwachting zijn dat er in een rechte weg hereniging tot stand komt van ‘wat bij elkaar hoort’.

Het verlangen en uitzien dat dit besef onder ons

Het verlangen en uitzien dat dit besef onder ons (meer)

(meer) mag gaan leven dreef hem mag totgaan het uitgeven van leven dreef hem tot het uitgeven van dit gedit geschrift.

schrift.

Dominee Hoogerland heeft vanuit zijn hart een indringende ‘brief’ geschreven. Een brief die onze aandacht verdient.

Ds. G. Hoogerland

van die kerken allen delen. Schuld vraagt een rechte weg hereniging tot stand komt vanpersoonlijk ‘wat inbij

www.gebrkoster.nl

9

789463

700801

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Ds. J.J. van Eckeveld, De Saambinder

Ds. G. Hoogerland

BESTEL

VERSCHENEN

Geb. 75 blz.

Ds. G. Hoogerland is predikant van de

ISBN 978 94 6370 080 1

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-

Prijs € 5,95

9

789463

IJsselmonde

700801

11


J. VAN ’ T HUL

VROUW UIT MOAB HET LEVEN VAN RUTH

J. van ’t Hul

Voorjaarsaanbieding

J. van ’t Hul ‘Ruth’. Een wonderlijk Bijbelboek met een wonderlijke

Vrouw uit Moab

naam. Het is het enige van de 66 Bijbelboeken dat de naam draagt van een heidin, van een vrouw uit de wereld. Ze is bekend als ‘Ruth, de Moabitische’. Ze was een verlorene in de velden van Moab, maar wordt geleid tot het Bethlehem van de Kerk. Haar naam

Het leven van Ruth

prijkt in het geslachtsregister van de Heere Jezus in Matthéüs 1. ‘Heilig zijn, o God, Uw wegen.’

Vrouw uit Moab

Dit boek beschrijft op toegankelijke wijze het leven van Ruth. Vanuit deze geschiedenis worden vele lijnen getrokken naar de actualiteit van vandaag. Daarom is het geschikt voor persoonlijk gebruik en voor gebruik door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. MAART

Geb. 128 blz.

J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch

ISBN 978 94 6370 081 8

Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van

Prijs € 14,90

Bijbelse personen, zoals Elia, Elisa, Noach, Izak en Johannes de Doper.herkenbare thema’s.

9

12

789463

700818


DS. A. SCHOT

WAT HEBBEN DEZE SCHAPEN GEDAAN Voorjaarsaanbieding

ds. A. Schot De auteur weet uit eigen ervaring dat er veel afkomt op ouders die een kind verliezen. In het pastoraat merkt hij grote behoefte aan bijbelse duidelijkheid rondom dit thema. In ieder

Wat hebben deze schapen gedaan

geval zijn bedroefde ouders niet gebaat met allerlei gevoelige opmerkingen die geen bijbels fundament hebben. Ds. Schot blijft binnen de kaders van Gods Woord en de daarmee samenhangende visie op het genadeverbond. Een pastoraal-theologische handreiking!

over jonggestorven kinderen

KEJE BO

KEJE BO

SCHENK GE

SCHENK GE

BESTEL

VERSCHENEN

Geb. 125 blz.

Ds. A. Schot is predikant van de Gereformeerde

ISBN 978 94 6370 051 1

Gemeente te Nunspeet. Eerder diende hij de

Prijs â‚Ź 9,95

gemeente van Krimpen aan den IJssel.

9

789463

700511

13


DS. A. SCHULTINK

DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS DEEL 2 De Heidelbergse Catechismus

Voorjaarsaanbieding

ds. A. Schultink De prediking van ds. Schultink is ronduit Schriftuurlijk-bevindelijk en kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en aansprekende voorbeelden. Ernstig en liefdevol worden zijn hoorders afgemaand van gemoedsgestalten, tranen en voorkomende waarheden. Niet alleen wordt telkens benadrukt dat er maar één grond van zaligheid is: ‘Jezus Christus en Dien gekruisigd’, maar ook hoe Hij gekend mag worden door de Zijnen.

ds. A. Schultink

De Heidelbergse

Catechismus

2 Deel 2 BESTEL

VERSCHIJNT D.V. JUNI

Geb. ca 425 blz. ISBN 978 94 6370 035 1

Ds. A. Schultink is emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Prijs € 34,50

9

14

789463

700351


D.J. VOGEL A AR

HANDBOEK VOOR DE CATECHEET

bieden voor de catechese, voor de godsdienstles of bij huiscatechisatie. Door de vele voorbeelden Het Handboek voor de catecheet heeft veel te bieden voor de catechese, voor de godsdienstles in het basis- en voortgezet onderwijs, het jeugdwerk of bij huiscatechisatie. Door de vele voorbeelden en illustraties is dit boek heel handig te gebruiken als u uw les wilt verduidelijken of verlevendigen. Het Handboek volgt de lijn van het catechisatieboekje van ds. A. Hellenbroek. De indeling van het boek is als volgt: Ieder hoofdstuk begint met een of meerdere lestips. Er zijn soms meer algemene lessuggesties die voor elke les gelden. Dan volgt de samenvatting van de les. Vervolgens is er een stukje met verdiepingsstof - waarin vaak dwalingen worden weerlegd - om het geheel ten slotte met illustraties en voorbeelden af te ronden. Een voorbeeld kan dienen om iets begrijpelijker te maken. Met een illustratie bedoelt de auteur niet zozeer een verhelderende foto, maar dat kan ook een eenvoudig verhaal of een anekdote zijn.

en illustraties is dit boek heel handig te gebruiken als u uw les wilt verduidelijken of verlevendigen. Het Handboek volgt de lijn van het catechisatieboekje van ds. A. Hellenbroek. De indeling van het boek is als volgt: Ieder hoofdstuk begint met een of meerdere lestips. Er zijn soms meer algemene lessuggesties die voor elke les gelden. Dan volgt de samenvatting van de les. Vervolgens is er een stukje met verdiepingsstof - waarin vaak dwalingen worden weerlegd om het geheel ten slotte met illustraties en voorbeelden af te ronden.

Handboek voor de catecheet

Handboek voor de catecheet

voor de catecheet

in basis- en voortgezet onderwijs, het jeugdwerk

D.J. Vogelaar

Handboek

Het Handboek voor de catecheet heeft veel te

Voorjaarsaanbieding

VOORBEELDEN EN ILLUSTRATIES BIJ DE GELOOFSLEER

Een voorbeeld kan dienen om iets begrijpelijker te

VOORBEELDEN EN ILLUSTRATIES BIJ DE GELOOFSLEER

maken. Met een illustratie bedoelt de auteur niet www.gebrkoster.nl

zozeer een verhelderende foto, maar dat kan ook Gebr. Koster - Barneveld

9

789463

700641

een eenvoudig verhaal of anekdote zijn.

D. J. Vogelaar

BESTEL

VERSCHENEN

Geb. 400 blz. ISBN 978 94 6370 064 1

D.J. Vogelaar was tot aan zijn pensionering

Prijs â‚Ź 34,90

werkzaam in het onderwijs. Hij is ouderling en catechiseermeester in de Gereformeerde Gemeente van Krinpen aan de IJssel.

9

789463

700641

15


R. MOURITS – DEN BOER

HELP! HET IS OORLOG Voorjaarsaanbieding

Ria Mourits – den Boer Gerda schiet overeind in haar bed. Ze is ineens klaarwakker en kijkt verschrikt om zich heen. Dit oorverdovende geluid, waar komt dat vandaan? Vrijdag 10 mei 1940. De 11-jarige Gerda Verhoef uit OudBeijerland begrijpt nog niet wat er aan de hand is. Daar komt ze even later wel achter. Het is oorlog! Die dag is het begin van 5 bange jaren vol angst en

Help!

spanning. Op 14 mei zien ze vanuit zolderraam hoe, in de verte, Duitse bommenwerpers hun dodelijke lading op Rotterdam loslaten. Hoe zal het met opa en oma gaan? Welke toekomst wacht al die Joden die met de tram mee moeten? En hoe loopt het af met de bemanning van

Het is oorlog

de Engelse bommenwerper die een noodlanding moet maken? Paniek slaat toe als het dorp door de Duitsers uitgekamd wordt tijdens een razzia. Zal vader ontkomen? Toch is er ook een waardevol moment als het gezin Verhoef in 1944 het wonder van Kerst overdenkt.

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. ca. 110 blz. ISBN 978 94 6370 087 0

Waargebeurde belevenissen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945

Prijs € 9,95

9

16

789463

700870


SJOERD VEENMAN

VERKOCHT

Een zaak voor inspecteur Maritz

sportschoenen roffelen op het onverharde pad. Het is schemerdonker. Niet donker genoeg, maar ze kon Ze rent. Ze rent zoals ze nog nooit heeft gerend. Haar sportroffelen het begin onverharde pad.de Hetnacht. is schemerdonniet schoenen wachten opophet van Ze moest ker. Niet donker genoeg, maar ze kon niet wachten op het be-

haarginkans Misschien was het de enige. van degrijpen. nacht. Ze moest haar kans grijpen. Misschien was

Verkocht

Verkocht

Ze rent. Ze rent zoals ze nog nooit heeft gerend. Haar

Voorjaarsaanbieding

EEN ZAAK VOOR INSPECTEUR MARITZ

het de enige. De twintigjarige Wit-Russische Lana wordt onder valse voorDe twintigjarige Wit-Russische Lana wordt onder wendsels naar Nederland gelokt. Ze denkt daar een leuke baan te krijgen, maar criminelennaar hebben Nederland heel andere plannen met valse voorwendsels gelokt. haar.

Ze denkt een leuke krijgen, Inspecteurdaar Alexander Maritz hoortbaan van het te overlijden van eenmaar oude, geestelijk beperkte man en zet al snel vraagtekens bij de

criminelen hebben andere plannen doodsoorzaak. Als hij doorheel intelligent speurwerk én de nieuw-met haar. tot het uiterste in om eenoude, aantal meedogenloze misdadigers te overlijden van een geestelijk beperkte man ontmaskeren.

en zet al snel vraagtekens bij de doodsoorzaak. Als hij door intelligent speurwerk én de nieuwste technieken ontdekt dat er veel meer aan de hand is dan je op het eerste gezicht zou denken,

SJOERD VEENMAN

ste technieken ontdekt dat er veel meer aan de hand is dan je Inspecteur Alexander Maritz hoort van het op het eerste gezicht zou denken, spannen hij en zijn team zich

Verkocht SJOERD VEENMAN

spannen hij en zijn team zich tot het uiterste in om eenwww.gebrkoster.nl aantal meedogenloze misdadigers te ontmaskeren. 9

789463

700306

Een zaak voor inspecteur Maritz

Gebr. Koster - Barneveld

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. MEI

Pb. ca. 110 blz. ISBN 978 94 6370 086 3 Prijs € 10,00

9

789463

700863

17


LENA VISSER-OSK AM/MARJAN KOUDIJS

JASPER IN DE DIERENTUIN DEEL 6 SERIE: THEMATISCHE PRENTENBOEKJES

Voorjaarsaanbieding

Samen met opa en oma naar de dierentuin. Wat een feest! Ze gaan met alle kinderen in een grote bus. Sofie mag ook mee. Zwaaien maar. Wat zijn er veel dieren: apen, zebra’s, olifanten, leeuwen en giraffen. Maar waar is opa …?

Joke Krijgsman (KOC Diensten, Veenendaal) en Mieneke Verhagen-Mulder (Calvijnschool, Ederveen) voegden informatie voor ouders, kijk- en voorleestips en vragen aan het verhaal toe.

Jasper in de dierentuin

Het is de bedoeling dat de serie uit twaalf deeltjes

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

gaat bestaan. Deze serie prentenboekjes is een initiatief van de Calvijnschool te Ederveen en

BESTEL

sluit aan bij het programma Opstapje van het Nederlands Jeugd Instituut.

Serie prentenboeken met voorleestips! VERSCHIJNT D.V. JUNI

Geb. 36 blz.

Er is ook een Jasper MEMO spel!

ISBN 978 94 6370 078 5 Prijs € 9,95 met gratis Jasper-kleurboek

ISBN 978 94 6370 078 8 Prijs: € 12,95

9 9

789463

700788

18

789463

700771

jasper kleurboek

kleurboek van:

........ ........

........ ........

........ .......


Jasper mag meehelpen in de tuin. Samen met mama gaat hij aan de slag. Er is genoeg te doen: wieden, de grond kluitvrij maken, kuiltjes maken en voren trekken, gieten, zaaien en gras maaien. Ook Sofie, zijn vriendinnetje, doet mee. Als papa uit zijn werk komt, heeft hij een verrassing‌

www.gebrkoster.nl

Jasper is ziek

9

789055

517992

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Dit boek is het tweede deel van een serie thematische prentenboeken voor jonge kinderen. Door middel van deze boekjes oriĂŤnteren peuters zich spelenderwijs op groep 1 van de basisschool. Ook voor kleuters is de serie over Jasper erg leuk. De vlotte rijmpjes en vrolijke tekeningen zorgen ervoor dat zowel kinderen als ouders veel plezier zullen beleven aan de avonturen van Jasper en Sofie. De kijk- en voorleestips in dit boek kunnen bij het samen lezen een extra hulp zijn.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Voorjaarsaanbieding

Jasper werkt in de tuin

Jasper werkt in de tuin

Jasper werkt in de tuin Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Jasper in de dierentuin Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

De vragen en tips die achterin de boeken zijn opgenomen, maken ze heel geschikt voor een fijn voorleesmoment met peuters en kleuters.

19


Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster www.gebrkoster.nl