Page 8

ABR AHAM HELLENBROEK

DE KRUISTRIOMF VAN VORST MESSÍAS 48 LIJDENSPREDICATIES

Voorjaarsaanbieding

De Kruistriomf van Vorst Messias bevat 48 lijdenspredicaties

Abraham Hellenbroek

van Abraham Hellenbroek. Deze preken zijn zeer aan te aanbevelen voor persoonlijke meditatie in de lijdensweken en Avondmaalstijden. Bovendien zijn de preken ook goed geschikt voor leesdiensten. Aan de preken gaat een lezenswaardige voorrede vooraf, geschreven door zijn neef Frederik Hendrik Hellenbroek.

De Kruistriomf van Vorst Messías

De weg naar en het behalen van de ‘triomf’ of overwinning door Christus, de Koning der Joden, staat in deze preken centraal. Zijn borglijden, van Gethsémané naar Gabbatha,

De Kruistriomf van Vorst Messías

tot het volbrachte werk op de kruisheuvel Golgotha, wordt uitvoerig beschreven. De auteur heeft voor elke lezer of hoorder een woord van toepassing. Zo worden de onbekeerden ernstig gewaarschuwd en opgeroepen tot bekering. Gods volk wordt onderwezen en vertroost, maar ook gewezen op hun plichten. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed. Deze stichting heeft als doelstelling om uitgave mogelijk te maken van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme.

Abraham Hellenbroek

Gebr. Koster

BESTEL

Dit is de eerste uitgave in een serie werken van Abraham Hellenbroek. VERSCHENEN

Geb. 720 blz. ISBN 978 94 6370 024 5 Prijs: € 34,95

9

8

789463

700245

Profile for gebrkoster

Voorjaarsaanbiedingen  

Voorjaarsaanbiedingen van Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster

Voorjaarsaanbiedingen  

Voorjaarsaanbiedingen van Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster