Page 10

SYNODALE COMMISSIE CATECHESE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

DE RECHTE LEER VERKLAARD DORDTSE LEERREGELS Catechisatiemethode (twintig lessen over de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten)

jongeren van nu die bij het leren sterke behoefte hebben aan praktische herkenning. Bronnen uit de

DORDTSE LEERREGELS

Voorjaarsaanbieding

Deze catechisatiemethode biedt handreiking aan

Bijbel, de belijdenisgeschriften, de kerkgeschiedenis en de actualiteit zijn daarbij onmisbaar. Zo kan tevens geprobeerd worden om de catechisanten weerbaarder te maken in een sterk ontkerstende omgeving waarin zij hun plaats innemen. De opzet is gelijk aan de twee reeds eerder verschenen

De rechte leer verklaard

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels

methodes Aan het Woord getrouw, De enige troost en Voorbeeld der Goddelijke Waarheden. Op de linker pagina staan vragen en antwoorden over een of meer paragrafen uit de Dordtse Leerregels. Op de rechter pagina is een Leestekst opgenomen vanuit een voor de betreffende les centrale Bijbeltekst.

BESTEL

Daaronder staan de Kernbegrippen. Die helpen om allerlei

VERSCHIJNT D.V. MEDIO JULI

uitdrukkingen en moeilijke woorden te begrijpen. Daarna volgen er twee verwerkingspagina’s onder de titel Ankerplaatsen. Die bieden catechisanten de gelegenheid

3

DS. A. HELLENBROEK

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

www.gebrkoster.nl

2

1

manier van praktisch denken en doen. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

DS. A. HELLENBROEK

VOORBEELD

VOORBEELD VOORBEELDder Goddelijke Waarheden 42-59

der Goddelijke Waarheden 22-41 der Goddelijke Waarheden 1-21

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

DS. A. HELLENBROEK

deel

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

om de leerstof een plaats te geven in hun leefwereld en

3

deel deel DS. A. HELLENBROEK DS. A. HELLENBROEK DS. A. HELLENBROEK

2 1

Pb. 87 blz. 3

2

DE ENIGE TROOST

deel

1

deel

2

3

ISBN 978 94 6370 022 1 Prijs: € 9,95

DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus 35-52 DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus 19-34 DE ENIGE TROOST Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus

DE ENIGE TROOST www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

DE ENIGE TROOST

1

deel

Heidelbergse Catechismus 1-18

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

10

789463

700221

Profile for gebrkoster

Voorjaarsaanbiedingen  

Voorjaarsaanbiedingen van Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster

Voorjaarsaanbiedingen  

Voorjaarsaanbiedingen van Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster