De grote boekencatalogus 2020

Page 1

ALLE BOEKEN VAN ● UITGEVERIJ DE BANIER ● UITGEVERIJ DEN HERTOG ● UITGEVERIJ GEBR. KOSTER

De

grote boekencatalogus

an d r e e M 1800 n! e k e o b

2020


VOORWOORD

Beste boekenliefhebber, Misschien hebt u ernaar uitgekeken: de jaarlijkse boekencatalogus. Voor de tweede keer samen­ gesteld door de drie reformatorische uitgeverijen: De Banier, Den Hertog en Gebr. Koster. De eerste gezamenlijke catalogus leverde zo veel positieve reacties op, dat we al snel besloten hiermee door te gaan. Dit exemplaar verschijnt alleen in een digitale variant. En dat vinden we jammer. Hoe fijn is het om op de bank te zitten en lekker te snuffelen in al die mooie uitgaven. Dat kan nu niet. De re­ den is dat we aan het begin van de coronacrisis een besluit moesten nemen over het wel of niet drukken op papier. Omdat dit een aanzienlijke kostenpost is, hebben we besloten voorzichtig te zijn en de catalogus alleen digitaal te verspreiden. Nogmaals: dat vinden we jammer. Maar gelukkig gaat het ‘slechts’ om de vorm. Inhoudelijk bieden we als uitgeverijen – zoals u van ons gewend bent – een keur aan verantwoorde boeken aan. Bent u op zoek naar een theologisch werk? Een dagboek misschien? Hebt u behoefte aan christelijke toerusting in een seculiere wereld? Of gewoon zin in een ontspannende roman of een spannend jeugdboek? Het is hier allemaal te vinden. Overigens vindt u niet alleen nieuwe titels die dit najaar verschenen zijn of D.V. nog zullen ver­ schijnen. U treft ook alle boeken aan die in de achterliggende jaren op de markt zijn gekomen en die nog leverbaar zijn. U kunt bestellen via de websites van de uitgevers en uiteraard zijn al deze boeken verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel. We wensen u veel leesgenoegen. Uitgeverij De Banier E. Barten

Uitgeverij Den Hertog C.W. den Hertog

Uitgeverij Gebr. Koster J. Koster

1


2

VOORWOORD

Theologie – Bijbels

3

Theologie – Algemeen

4

Theologie – Voor jongeren

23

Theologie – Preken en overdenkingen

29

Theologie – Meditaties

50

Theologie – Catechismusverklaringen

55

Theologie – Doop en avondmaal

57

Theologie – Dagboeken voor ouderen

61

Theologie – Dagboeken voor jongeren

67

Theologie – Dagboeken voor kinderen

70

Theologie – Bijbelstudie

73

Theologie – Pastoraal

78

Theologie – Christelijk leven

83

Labarum 94 Levensverhalen – Kerkgeschiedenis

97

Geschenkboeken – Lichtdragers

111

Diversen 119 Verhalenbundels, zangbundels en koraalboeken

122

Bijbels en catechetisch onderwijs voor kinderen

125

Romans 137 Jeugdboeken 12+

145

Jeugdboeken 10-12 jaar

156

Jeugdboeken 8-10 jaar

171

Jeugdboeken 6-8 jaar

181

Jeugdboeken 4-6 jaar

195

Jeugdboeken 0-4 jaar

204

Vertelcd’s

207 Prijswijzigingen voorbehouden


THEOLOGIE – BIJBELS BIJBEL MET UITLEG (blauw) Gebonden, 14 x 19,8 cm (incl. cassette) € 49,95

BIJBEL MET UITLEG (bruin) Flexibel, 17 x 24 cm, goudsnede (in luxe doos) € 74,95

STATENBIJBEL IN DRIE DELEN In bruine banden. Gebonden, 2150 pag. € 49,50

BIJBEL MET UITLEG (zwart) Gebonden, 14 x 19,8 cm (incl. cassette) € 49,95

BIJBEL MET UITLEG (zwart) Gebonden, 19 x 27 cm, goudsnede, (incl. cassette) € 119,95

STATENBIJBEL IN ÉÉN DEEL Bruine leren band met acht koperen hoeken en twee koperen sloten. Gebonden, 2216 pag. € 575,00

BIJBEL MET UITLEG (blauw) Flexibel, 14 x 19,8 cm, goudsnede (incl. cassette) € 54,95

PSALMEN MET UITLEG (zwart) Gebonden € 9,95

BIJBEL MET UITLEG (blauw) Gebonden, 17 x 24 cm (incl. cassette) € 74,95

PSALMEN MET UITLEG (blauw) Gebonden € 9,95

BIJBEL MET UITLEG (zwart) Gebonden, 17 x 24 cm (incl. cassette) € 74,95

3


4

THEOLOGIE – ALGEMEEN Ds. G.J. van Aalst WAAR LIEFDE WOONT Ons huwelijksformulier Vanuit het huwelijksformulier wordt aandacht geschonken aan onder andere de bijbelse verhouding man/ vrouw in het huwelijk. Gebonden, 155 pag. € 18,50

Theodorus Avinck WENDT U NAAR MIJ TOE Praktikale verhandelingen Deze oefeningen vallen op door een heldere en bevindelijke uiteenzetting van de kernpunten uit de gerefor­ meerde leer. Gebonden, 517 pag. € 44,50

Ds. G.J. van Aalst MET HART EN MOND Ons belijdenis doen Dit boek wil jongeren vanuit de Schrift begeleiden op weg naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Gebonden, 157 pag. € 18,50

G. Baan LEER DE BIJBEL KENNEN Om zinvol in de Bijbel te gaan lezen is informatie vooraf heel goed. Heel geschikt voor wie weinig of niets van de Bijbel afweet. Paperback, 79 pag. € 9,90

Joseph Alleine BETROUWBARE GIDS NAAR DE HEMEL In zijn bekendste boek behandelt Al­ leine uitvoerig wat bekering inhoudt en hoe nodig deze is. Gebonden, 201 pag. € 19,90

Prof. dr. A. Baars e.a. EVANGELICALS, EEN VERKENNING Opstellen over Amerikaanse evange­ licalen, zoals Piper en Keller, en hun invloed op het gereformeerd protes­ tantisme in Nederland. Paperback, 208 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

Isaac Ambrosius HET ZIEN OP JEZUS Een herziene uitgave van een geliefd werk. De spelling is aangepast aan het hedendaags Nederlands en de tekst werd opnieuw gezet. Gebonden, 919 pag. € 55,50

Prof. dr. A. Baars en drs. A. Groothedde BELIJDEN IN ZEVENVOUD Harmonie van zeven protestantse belijdenis­ geschriften Studieboek voor predikanten en cateche­ ten, theologiestudenten en anderen. Gebonden, 448 pag. € 39,90 / e-book € 29,99

Johanna Avinck HET ENE NODIGE EN BEGEERLIJKE GOED Eén ding wil de auteur benadrukken: de dienenswaardigheid en beminnelijkheid van God en Zijn zalige dienst. Gebonden, 144 pag. € 15,50

Prof. dr. A. Baars en Thera Tanis-Baars GEWOGEN WOORDEN De Belijdenis, de Grote en de Kleine Catechismus van Westminster Nieuwe Nederlandse vertaling met een uitvoerige inleiding. Gebonden, 208 pag. € 22,50 / e-book € 15,99


THEOLOGIE – ALGEMEEN Driestarreeks Studium Generale Dr. A. Baars, dr. P.C. Hoek, dr. A.J. Kunz DE BELIJDENISGESCHRIFTEN Pastoraal en actueel De belijdenissen van de Vroege Kerk leiden ons pastoraal en praktisch in ons geloof. Paperback, 111 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Prof. dr. M.J. Paul, dr. A. Versluis en dr. P. de Vries DE ACTUALITEIT VAN HET OUDE TESTAMENT Geweld, offers en beloften Sommige gedeelten uit het Oude Testa­ ment kunnen vragen oproepen. Paperback, 160 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

L.F. Groenendijk, G.C. den Hertog en B. Wallet WAT ZAL ER VAN DIT KIND WORDEN? Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt Is een kind bij de geboorte als een onbe­ schreven blad papier of onbekwaam tot enig goed? Paperback, 160 pag. € 12,95 /e-book € 9,99

Dr. A. de Reuver GODS OPENBARING en de ervaring van geloof, hoop en liefde Dit boek beschrijft hoe God Zich open­ baart: in schepping en geschiedenis, en bij uitstek in Christus. Paperback, 64 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Dr. A.L.H. Hage (red.) DESIDERIUS ERASMUS Over opvoeding, Bijbel en samenleving Uitgewerkte bijdragen van een symposium over Erasmus naar aanleiding van zijn Griekse editie van het Nieuwe Testament. Paperback, 240 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. A.T. Vergunst BIDDEN MET DE SCHRIFT God beveelt ons te bidden. Dit boekje is een poging om wat perspectief te bieden in de voortdurende worsteling van het gebed. Paperback, 64 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Ds. F. Bakker GEBEDSGESTALTEN De auteur behandelt verschillende as­ pecten van het gebed, zoals ‘eenzaam bidden’, ‘aanhoudend bidden’, ‘kwalijk bidden’ en ‘hoogmoedig bidden’. Gebonden, 90 pag. € 13,95 / e-book € 8,99

Evert Barten OP LEVEN EN DOOD Bostons viervoudige staat uitgelegd Op een eigentijdse manier en aan de hand van vragen wordt de rijkdom van De viervoudige staat uitgelegd. Gebonden, 161 pag. € 20,90

Willem Balke VIA VITAE Opstellen over kerk en theologie in het perspectief van de Reformatie Dit boek is een waardevolle bundel van theologische en kerkhistorische artikelen. Gebonden, 440 pag. € 24,95

Evert Barten ZICHT OP JEZUS Ambrosius’ Zien op Jezus uitgelegd Zicht op Jezus is een weergave van Am­ brosius’ boek in de taal van nu. Gebonden, 189 pag. € 20,90

5


6

THEOLOGIE – ALGEMEEN Driestarreeks Opvoeding en onderwijs Marianne Golombek-Jansen en Elly van der Gouwe-Dingemanse e.a. OPVOEDEN, GAVE EN OPGAVE Essenties van christelijk opvoeden Over het waarom en het hoe van christelijke opvoeden. Paperback, 107 pag. Full colour € 12,95 / e-book € 9,99

Dr. A.J. Kunz VOOR ANKER De betekenis van de Nederlandse Geloofs­ belijdenis voor leraren Hoe functioneren de belijdenisge­ schriften in de dagelijkse praktijk van het onderwijs? Paperback, 164 pag. € 10,95 / e-book € 8,49 Dr. A.J. Kunz DORDT DICHTBIJ De Dordtse Leerregels in de school Praktisch boek voor leraren en pabostudenten over de Dordtse Leerregels. Paperback, 72 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Bram de Muynck GIDS EN PELGRIM Profiel van een christelijke leraar In dit boek laat de auteur zien wat pelgrim-zijn betekent voor het on­ derwijs. Met gespreksvragen. Paperback, 128 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Bram de Muynck HIER BEN IK Een christelijk perspectief op persoons­ vorming in het onderwijs Praktisch boek over de vraag hoe persoonsvorming van leerlingen en studenten handen en voeten kan krijgen. Paperback, 160 pag. € 12,95

Evert Barten VAST EN ZEKER Calvijns Institutie uitgelegd Op een toegankelijke manier leer je de rijkdom van de Institutie kennen. Gebonden, 174 pag. € 20,90

Evert Barten NEEM EN LEES Augustinus’ Belijdenissen uitgelegd Een weergave van Augustinus’ bekendste boek in de taal van nu. Gebonden, 158 pag. € 20,90

Evert Barten HELDER EN KLAAR, DEEL 1 De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd In herkenbare vragen helpt dit boek je de rijke inhoud van dit standaardwerk te ontdekken. Boek 1, hoofdstuk 1-29. Gebonden, 191 pag. € 20,90

Evert Barten HELDER EN KLAAR, DEEL 2 De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd In herkenbare vragen helpt dit boek je de rijke inhoud van dit standaardwerk te ontdekken. Boek 1, hoofdstuk 30-43. Gebonden, 140 pag. € 20,90

Evert Barten HELDER EN KLAAR, DEEL 3 De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd Toegankelijke bewerking van deel 2 en 3 van de Redelijke Godsdienst. Gebonden, 225 pag. € 20,90


THEOLOGIE – ALGEMEEN Evert Barten RECHTVAARDIG DOOR HET GELOOF Luthers verklaring van de Galatenbrief uitgelegd Alleen door het geloof worden we recht­ vaardig voor God. Dat is de kern van Luthers boodschap. Gebonden, 162 pag. € 20,90

Thomas Boston DE VIERVOUDIGE STAAT De menselijke natuur in haar viervoudige staat In dit standaardwerk beschrijft Boston de vier staten van de geestelijke toe­ stand van een mens. Gebonden, 463 pag. € 42,50

Ds. C. den Boer OM ’T EEUWIG WELBEHAGEN De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels vormen een pastoraal belijdenisgeschrift dat actu­ ele vragen beantwoordt. Vernieuwde uitgave. Gebonden, 276 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Thomas Boston GEROEPEN TOT DE GOEDE STRIJD Een praktische verklaring van de tekst­ woorden van 1 Timotheüs 6:12: ‘Strijdt de goede strijd des geloofs.’ Gebonden, 125 pag. € 13,50

Ds. G. Boer TIJDBETROKKEN VREEMDELINGSCHAP Verzameld werk van ds. G. Boer Preken, artikelen en publicaties van ds. Boer. Samengesteld door dr. ir. J. van der Graaf. Gebonden, 849 pag. € 59,95 / e-book € 45,99

Thomas Boston DE NOODZAKELIJKHEID VAN DE BEKERING De oproep tot bekering loopt als een rode draad door het boek heen. Boston ontneemt de mens ieder ex­ cuus om onbekeerd te blijven. Gebonden, 140 pag. € 14,90

Ds. G. Boer VERKONDIGING MET VOLMACHT Verzameld werk van ds. G. Boer II Onder andere preken over het leven van Simson en preken bij bijzondere gelegenheden. Samengesteld door dr.ir. J. van der Graaf. Gebonden, 328 pag. € 44,95

Ds. H. Brons JE HOED ALS SIGNAAL De hoofdbedekking van de vrouw tijdens de eredienst Ds. Brons laat zien dat hoofdbedek­ king tijdens de eredienst op de Bijbel is gegrond. Paperback, 78 pag. € 9,90

Thomas Boston HET KROMME IN HET LEVENSLOT Een leerzaam en troostvol boek dat een verrassend helder licht werpt op het menselijk leven met zijn vele ‘waaroms’. Gebonden, 194 pag. € 16,50

Dr. A. van Brummelen STILTE VAN HET HART Verzamelde geschriften van dr. A. van Brummelen In dit boek is een dwarsdoorsnede opgenomen van zijn publicaties. Gebonden, 688 pag € 54,95

7


8

THEOLOGIE – ALGEMEEN John Bunyan DE CHRISTENREIS NAAR DE EEUWIGHEID Dit wereldberoemde boek verhaalt op bijzondere wijze de zielservaringen van Gods volk. Met kopergravures van J. Luyken. Gebonden, 198 pag. € 11,50

John Bunyan WET EN GENADE Twee verbonden tegenover elkaar ‘Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade’ is het uitgangspunt voor dit boek. Gebonden, 320 pag. € 22,95 / e-book € 16,99

John Bunyan DE CHRISTINNEREIS NAAR DE EEUWIGHEID In dit vervolg op de Christenreis be­ schrijft Bunyan de reis van Christens vrouw en kinderen naar het hemels vaderland. Gebonden, 189 pag. € 11,50

Ds. P. den Butter BESTEMMING BEREIKT Hemel of hel en de reis daarheen Met bijbels realisme en pastorale bewogenheid gaat de auteur in op de aangrijpende werkelijkheid van onze eeuwige bestemming. Paperback, 333 pag. € 24,90

John Bunyan DE CHRISTEN- EN CHRISTINNEREIS Met verklarende aantekeningen van de Engelse predikant Robert Maguire en honderd platen. Herziene druk. Gebonden, 520 pag. € 39,90

Ds. P. den Butter DOOR ZIJN HAND Gods voorzienigheid De auteur wil een handreiking bieden tot de beleving van de rust in het ge­ loof in de voorzienigheid van God. Paperback, 253 pag. € 21,90

John Bunyan DE HEILIGE OORLOG Gevoerd door koning El-Schaddaï tegen Diabolus. Met levensbeschrij­ ving, honderd platen en aantekeningen. Herziene druk. Gebonden, 323 pag. € 32,50

Ds. P. den Butter DE BOZE OVERWONNEN Wat de Bijbel zegt over de duivel Dit duidelijke overzicht van Schriftge­ gevens laat niet alleen de bange wer­ kelijkheid zien, maar biedt ook hoopvol perspectief. Paperback, 141 pag. € 18,90

John Bunyan STRIJDT OM IN TE GAAN ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort’ vormt de leidraad in dit indrin­ gende geschrift over Lukas 13:24. Gebonden, 112 pag. € 14,90

Wilhelmus à Brakel REDELIJKE GODSDIENST DEEL 1A De Redelijke Godsdienst werd geschre­ ven als dogmatiek voor gemeente­ leden. Hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: Jasper Stam. Gebonden, 960 pag. € 49,95


THEOLOGIE – ALGEMEEN

9

Serie Puriteinse klassieken Jonathan Edwards DE RUIMTE VAN SOEVEREINE GENADE Preken van Edwards, met o.a. zijn bekendste preek: Zondaren in de handen van een toornend God. Vertaling: prof. dr. A. Baars en drs. Liesbeth van Klinken. Gebonden, 328 pag. € 22,95 / e-book € 16,99

Stephen Charnock TENZIJ DAT IEMAND… Over de wedergeboorte Zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De auteur zet dit thema diepgaand uiteen. Vertaling: dr. J. van de Kamp Gebonden, 640 pag. € 34,95

John Owen OP LEVEN EN DOOD Praktisch-geestelijke verhandelingen van John Owen over de strijd tegen de zonde. Vertaling: prof. dr. A. Baars. Gebonden, 526 pag. € 26,95 / e-book € 29,95

Christopher Love GENEZING VOOR BEPROEFDE ZIELEN Zeventien preken over Psalm 42:12 Troostrijke preken voor bestreden zielen. Met een inleiding van prof. dr. A. Baars Gebonden, 352 pag. € 22,95 / e-book € 16,99

John Bunyan DE CHRISTENREIS Met kanttekeningen Een nieuwe uitgave van De Christenreis, met kanttekeningen van Bunyan zelf en alle oorspronkelijke illustraties. Verta­ ling: prof. dr. A. Baars. Gebonden, 384 pag. € 26,95 / e-book € 20,99

Jeremiah Burroughs OM VREDE EN WAARHEID Bijbelse remedie tegen verdeeldheid De auteur wijst het zondige van ver­ deeldheid aan en beschrijft hoe breuken geheeld kunnen worden. Gebonden, 304 pag. € 29,95

John Bunyan DE CHRISTINNEREIS Met kanttekeningen Toegankelijke vertaling van De Christin­ nereis, met kanttekeningen van Bunyan zelf. Vertaling: prof. dr. A. Baars. Gebonden, 312 pag. € 26,95 / e-book € 20,99

Thomas Hooker ZELFVERLOOCHENING EN ZELFBEPROEVING Onderwijs over de voorbereiding op de wedergeboorte, zelfverloochening en zelfbeproeving. Met een inleiding van prof. dr. A. Baars. Gebonden, 560 pag. € 29,95

Thomas Halyburton GROOT BELANG VAN DE ZALIGHEID Over de ontdekking, herstelling en plicht van een waar christen Boek vol ernst, troost en onderwijs. Met een inleiding van prof. dr. A. Baars. Gebonden, 592 pag. € 34,95


10

THEOLOGIE – ALGEMEEN Semper Reformanda Reeks Ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld, ds. P. Mulder (red.) HET ONWANKELBARE VERBOND Een dogmatische verkenning Het verbond is één van de theologi­ sche kernnoties uit de Bijbel. Dit boek informeert op toegankelijke wijze over de gereformeerde verbondsleer. Gebonden, 376 pag. € 29,95 / e-book € 22,49

Wilhelmus à Brakel REDELIJKE GODSDIENST DEEL 1B De Redelijke Godsdienst werd geschre­ ven als dogmatiek voor gemeente­ leden. Hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: Jasper Stam. Gebonden, 607 pag. € 49,95

Ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld, ds. P. Mulder (red.) HET ONFEILBARE WOORD (2A) Een theologische verkenning Een toegankelijke studie over een be­ langrijk theologisch thema: Schriftgezag Gebonden, 280 pag. € 29,95 / e-book € 22,49

Wilhelmus à Brakel REDELIJKE GODSDIENST DEEL 2A De Redelijke Godsdienst werd geschre­ ven als dogmatiek voor gemeente­ leden. Hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: Jasper Stam. Gebonden, 496 pag. € 49,95

Ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld, ds. P. Mulder (red.) HET ONFEILBARE WOORD (2B) Een dogmatische verkenning Deel 2 in een toegankelijke studie over een belangrijk theologisch thema: Schriftgezag Gebonden, 416 pag. € 29,95 / e-book € 22,49

Wilhelmus à Brakel REDELIJKE GODSDIENST DEEL 2B De Redelijke Godsdienst werd geschre­ ven als dogmatiek voor gemeente­ leden. Hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: Jasper Stam. Gebonden, 560 pag. € 49,95

Serie Verzamelde Leerredenen Alexander Comrie TROOST VOOR EEN MISSEND HART Deze pastorale preken gaan in op de geestelijke ingezonkenheid van Gods kinderen. Hertaling C. Bregman. Gebonden, 342 pag. € 19,95 / e-book € 14,99 Alexander Comrie HERSTEL VOOR EEN BIDDEND HART In dit deel gaat Comrie in op het herstel van geestelijke ingezon­ kenheid in de weg van het gebed. Hertaling C. Bregman. Gebonden, 296 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Wilhelmus à Brakel REDELIJKE GODSDIENST DEEL 3 De Redelijke Godsdienst werd geschre­ ven als dogmatiek voor gemeente­ leden. Hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: Jasper Stam. Gebonden, 480 pag. € 49,95

Johannes Calvijn INSTITUTIE 1559 Een theologische inleiding op de Bijbel en een rechtvaardiging van de princi­ pes van de Reformatie. De vertaling wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid én leesbaarheid. Gebonden in twee banden, ca. 750 pag. per deel € 169,50


THEOLOGIE – ALGEMEEN

11

Alexander Comrie VERHANDELING VAN ENIGE EIGENSCHAPPEN van het zaligmakend geloof Een geliefd werk hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: C. Bregman. Gebonden, 612 pag. € 27,50 / e-book € 20,99

E. Erskine e.a. DE KENNIS DER ZALIGHEID De Kleine Catechismus van Westminster toegelicht Verklaring van de Kleine Catchismus in de vorm van vragen en antwoorden. Gebonden, 709 pag. € 59,50

Alexander Comrie HET ABC VAN HET GELOOF Een weergave van preken die Comrie gehouden heeft over verschillende benamingen voor het geloof. Hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: C. Bregman. Gebonden, 320 pag. € 22,50 / e-book € 16,99

Ralph Erskine BELOFTE EN VERVULLING In deze verhandeling over Genesis 28 vers 15 stelt Erskine de belovende en volbrengende God centraal, en hoe Gods belofte vervulling vindt in het leven van de gelovige. Gebonden, 92 pag. € 13,90

David Dickson OM WIJS TE WORDEN TOT ZALIGHEID Lessen uit de Psalmen Kernachtige uitleg van de Psalmen 1-25. Vertaling ds. W. Pieters Gebonden, 214 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

John Flavel GESCHONKEN GENADE Over de toepassing van het heil Flavel laat het werk van Gods Geest zien vanuit de Schrift: wat het inhoudt de zonde te doden en Christus te volgen. Gebonden, 510 pag. € 44,50

Anne Dutton GEESTELIJKE BRIEVEN Eeuwenoude stichtelijke brieven met grote zeggingskracht van de godvruchtige Anne Dutton (1692-1765). Vertaling: Thera Tanis-Baars. Gebonden, 192 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

John Flavel DE FONTEIN DES LEVENS Over de verwerving van het heil Flavel beschrijft op diepgaande wijze het heil dat Christus als Middelaar voor zondaren verworven heeft. Gebonden, 592 pag. € 52,50

Ds. J.J. van Eckeveld VOLG MIJ! De navolging van Christus Het volgen van Christus is een ster­ vend leven. Zo oefent de Heere Zijn kinderen in de praktijk van elke dag. Gebonden, 94 pag. € 13,90

John Flavel BIJ U SCHUIL IK De rijke tekst van Jesaja 26 vers 20 heeft Flavel in dit boek uitgelegd en toegepast. Gebonden, 144 pag. € 15,90


12

THEOLOGIE – ALGEMEEN Thomas Goodwin BEHOED UW HART BOVEN AL WAT TE BEWAREN IS Het gevaar en de genezing van zondige gedachten Pastoraal advies in de strijd tegen zondige gedachten. Paperback, 72 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Ds. C. Harinck DE ZEKERHEID VAN DE ZALIGHEID De verwarring over dit onderwerp is groot. Dit boek biedt een theologi­ sche, pastorale en vooral bevindelijke uiteenzetting. Paperback, 264 pag. € 19,90

Ds. M. Goudriaan OPSTAND OF ONDERWERPING Mensen rondom David Dit boek laat licht vallen op een aantal mensen rondom David. Het gaat daar­ bij om hun verhouding tot David en tot zijn God. Paperback, 160 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Ds. D. Heemskerk ZIJN NAAM BELIJDEN Over de belijdenis van het geloof Vanuit de Schrift worden lijnen getrok­ ken naar het doen van belijdenis. Gebonden, 125 pag. € 14,50

Theodorus van der Groe VANUIT DE HEMEL GESPROKEN De aanhef van de Wet des Heeren Verrassende preken die een helder licht werpen op de verhouding tussen Wet en Evangelie. Gebonden, 200 pag. € 14,95 / e-book € 11,49

Ds. D. Heemskerk HEMELS ONDERWIJS De zaligsprekingen De auteur laat zien hoe in iedere zaligspreking een schat aan geestelijk onderwijs te vinden is. Gebonden, 110 pag. € 13,90

William Guthrie DES CHRISTENS GROOT INTEREST De vereniging met Christus door het geloof vormt de rode draad in dit boek. Gebonden, 174 pag. € 19,90

Ds. D. Heemskerk GELOOF EN GEVOEL De auteur heeft geprobeerd helder zicht te geven op de vele aspecten van geloof en gevoel. Gebonden, 122 pag. € 13,90

Ds. C. Harinck GODS BELOFTEN IN HET PERSOONLIJK LEVEN De eis van de Wet van God moet ons brengen tot het geloof in Gods beloften. Paperback, 165 pag. € 18,50

Ds. D. Heemskerk GELOOF EN VRUCHT In dit boek is geprobeerd helder zicht te geven op de vele aspecten van het geloof en de vruchten ervan. Gebonden, 123 pag. € 14,90


THEOLOGIE – ALGEMEEN

13

Matthew Henry LEREN BIDDEN In dit boek geeft Henry praktische aanwijzingen om de gelovige te helpen als hij wil bidden. Met drie preken over het gebed. Vertaling: M.A. de Korte. Gebonden, 413 pag. € 22,50 / e-book € 14,99

Thomas Hooker DE ARME TWIJFELENDE CHRISTEN TOT CHRISTUS GETROKKEN Hooker geeft aangevochten zielen onderwijs in de weg der zaligheid. Herziene herdruk. Gebonden, 144 pag. € 14,95

Matthew Henry LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN Matthew Henry wijst ouders op hun verantwoordelijke taak in de opvoeding en geeft daarbij goede raad. Gebonden, 68 pag. € 10,50

Ds. A.T. Huijser LEER ONS BIDDEN Het Onze Vader uitgelegd Aan de hand van de Zondagen 45-52 van de Catechismus worden de zes be­ den van het Onze Vader uitgelegd. Gebonden, 132 pag. € 15,90

Ds. H. Hofman ONDER HET WOORD Gedachten over de prediking De auteur gaat op een aansprekende manier in op diverse aspecten van de zondag, de kerkgang en de prediking. Gebonden, 123 pag. € 12,90

Ds. J. Joppe BIDDEND BELIJDEN Over belijdenis doen en daarna De auteur benadrukt het grote belang van het gebed voor, tijdens en na het doen van belijdenis. Gebonden, 123 pag. € 14,50

Ds. A. Hoogerland BELIJDENIS DOEN, EN DAN…? Dit boek wil eenvoudige richtlijnen geven voor belijdende leden en voor degenen die nog belijdenis des geloofs moeten afleggen. Gebonden, 102 pag. € 11,90

Ds. J. Joppe IN UW DIENST GETROUW Het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen toegelicht Wat van een ouderling en diaken op grond van Gods Woord verwacht wordt, wordt vanuit het formulier uitgelegd en toege­ past. Gebonden, 168 pag. € 19,50

B. Hooghwerff EEN MIDDEL IN ZIJN HAND Gods genadewerk tijdens epidemieën Treffend is dat er juist in deze moeilijke perioden soms sprake was van een geestelijke opleving. Gebonden, 119 pag. € 14,90

Dr. M.J. Kater (red.) TEGENSTRIJDIGE VERLANGENS Een andere kijk op secularisatie Een benadering van het begrip secularisa­ tie vanuit een verrassende invalshoek. Het is tijd om tegenwicht te bieden. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


14

THEOLOGIE – ALGEMEEN Ds. G.H. Kersten DE GEREFORMEERDE DOGMATIEK (2 DELEN) De voornaamste hoofdstukken van de gereformeerde geloofsleer stelselmatig weergegeven. Deze nieuwe druk heeft een hedendaagse spelling. Gebonden, 806 pag. € 79,95

M. Klaassen VRUCHTBAAR DOOR VERDRUKKING Het leven van Jozef In Jozefs leven licht op een wonder­baarlijke wijze de gestalte van de Heere Jezus op in Zijn vernedering, lijden en verhoging. Paperback, 223 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

Ds. G.H. Kersten KORTE LESSEN OVER KORT BEGRIP De auteur geeft in dit boekje nuttige lessen over Kort Begrip aan catechi­ santen. Gebonden, 240 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

Jacobus Koelman OVER DE OPRECHTE LIEFDE TOT DE HEERE JEZUS Waardoor is er vaak zoveel twijfel in het hart? Deze verhandeling kan verheldering brengen. Herschreven door ds. C.J. Meeuse. Gebonden, 112 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. I. Kievit DE BEKERING VAN SAULUS TEN VOORBEELD GESTELD Door tekst voor tekst te behandelen, geeft ds. Kievit een heldere uitleg en een praktische toepassing. Gebonden, 303 pag. € 25,90

Johan Krijgsman ONTMOETINGEN MET JEZUS In dit boek maken we twintig ontmoe­ tingen met de Heere Jezus mee. Vooral luisteren we naar wat de Heilige Geest daarin tot óns te zeggen heeft. Paperback, 128 pag. € 11,90

Ds. I. Kievit VREUGDE BIJ DE BRON Verspreide geschriften van ds. I. Kievit Publicatie van alle bewaard gebleven lezingen en geschriften. Samengesteld door prof. dr. W. Balke. Gebonden, 816 pag. € 64,95 / e-book € 48,99

Maarten Luther MIJ ZAL NIETS ONTBREKEN Psalm 23 Een aansprekend boekje over een van de bekendste psalmen uit de Bijbel. Gebonden, 77 pag. € 12,90

Ds. I. Kievit DE ZEVEN KRUISWOORDEN De auteur geeft op schriftuurlijk-bevin­ delijke wijze een uitgebreide verklaring van de woorden van de Middelaar. Gebonden, 144 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Maarten Luther GEBED UIT DE DIEPTEN Psalm 130 Praktische, bevindelijke uitleg van Psalm 130. Gebonden, 83 pag. € 12,50


THEOLOGIE – ALGEMEEN Maarten Luther VERKLARING VAN DE BRIEF AAN DE GALATEN Luthers uitleg van de Galatenbrief is een samenvatting van zijn gehele theologie. Gebonden, 387 pag. € 25,90

Maarten Luther DOOR HET GELOOF ALLEEN De kern van dit boek is een uitleg van Galaten 3:23-29. Gebonden, 95 pag. € 12,50

15

Serie Theologische werken van Samuel Rutherford Samuel Rutherford BEPROEVING EN OVERWINNING VAN HET GELOOF Deze nieuwe vertaling van dit boek over de Kananese vrouw wordt extra toegankelijk door een ‘lezersgids’. Vertaling: Ruth Pieterman. Gebonden, 448 pag. € 39,95 Samuel Rutherford HET GENADELEVEN In dit boek behandelt Rutherford de werkingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Vertaling: Ruth Pieterman. Gebonden, 560 pag. € 39,95

Maarten Luther HET HOGEPRIESTERLIJK GEBED Verklaring van Johannes 17 Steeds wijst Luther op de verheven­ heid en diepzinnigheid van dit gebed. Zoveel heerlijkheid en ware wijsheid is erin te vinden. Gebonden, 140 pag. € 15,90

Samuel Rutherford DE STEM VAN MIJN LIEFSTE, deel 1 In dit eerste deel van de brieven komen tal van pastorale en theologische onderwerpen aan de orde. Vertaling: Ruth Pieterman. Gebonden, 560 pag. € 39,95

Ds. S. Maljaars BROOD IN DE WOESTIJN Gods leiding in ons leven Ds. Maljaars belicht hoe de Heere Zijn volk tijdens de reis door de woestijn voorzag in alles wat nodig is. Gebonden, 140 pag. € 17,90

Samuel Rutherford DE STEM VAN MIJN LIEFSTE, deel 2 In dit tweede deel van de brieven komen tal van pastorale en theologische onderwerpen aan de orde. Vertaling: Ruth Pieterman. Gebonden, 576 pag. € 39,95

Peter Masters HET ZOUT DER AARDE Getuigen naar het voorbeeld van Jezus en Zijn discipelen Dit boek biedt vanuit de Bijbel prak­ tische richtlijnen voor ieder die wil getuigen in zijn omgeving. Paperback, 160 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Samuel Rutherford CHRISTUS IN ZIJN SCHOONHEID In deze 15 preken staat Christus en Zijn verlossingswerk centraal. Vertaling: Ruth Pieterman. Gebonden, 416 pag. € 39,95


16

THEOLOGIE – ALGEMEEN Ds. A. Moerkerken SEPARERENDE PREDIKING Gedachten over de verkondiging van het Woord Gebonden, 87 pag. € 14,50

Sara Nevius EEN AANDACHTIGE LEERLING VAN DE HEERE JEZUS Over de verdorvenheden van het hart, de geestelijke worstelingen en de God­ delijke vertroostingen die Sara Nevius ten deel vielen. Gebonden, 227 pag. € 20,90

Ds. A. Moerkerken ZONDER ENIGE TWIJFEL De Nederlandse Geloofsbelijdenis De 37 artikelen behandeld in de vorm van lidmatencatechisaties. Gebonden, 535 pag. € 34,50

Ds. N. den Ouden DE GOUDEN KETEN VAN DE ZALIGHEID Kernpunten uit de orde van het heil De orde van het heil geeft veel stof om bij stil te staan. Gebonden, 124 pag. € 14,90

Ds. A. Moerkerken ZONDER ONS IN ONS De Dordtse Leerregels Behandeling van een belijdenisgeschrift in de vorm van lidmatencatechisaties. Gebonden, 376 pag. € 29,50

John Owen DE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS Boek met Owens rijkste en meest volgroeide geschriften. Hij richt onze aandacht op Christus, het hart van het Evangelie. Gebonden, 153 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Ds. P. Mulder TEN DIENSTE VAN HET WOORD Gedachten over leren en leven in de gemeente Met vele voorbeelden uit de praktijk van het kerkelijk leven. Gebonden, 184 pag. € 17,50

John Owen ALS ZONDE MIJ OMRINGT Owen wijst ons op de vrede en vreugde die we mogen genieten als we leren hoe we de zonde in ons leven kunnen doden. Gebonden, 124 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

David Murray DIE ZIJN HET DIE VAN MIJ GETUIGEN Tien eenvoudige manieren om Jezus te ontdekken in het Oude Testament De auteur laat zien hoe elke bladzijde van het OT heenwijst naar Jezus. Paperback, 248 pag. € 22,50 / e-book 16,99

Dr. Mart-Jan Paul STRUIKELBLOKKEN Veertig vragen bij het Oude Testament De auteur behandelt tientallen vragen, om struikelblokken bij het lezen van het OT weg te nemen. Paperback, 300 pag. € 16,95 / e-book € 12,99


THEOLOGIE – ALGEMEEN Serie Puriteinse teksten Archibald Alexander RAAD AAN JONGEREN In dit boekje zijn twee werkjes opgeno­ men die gericht zijn aan jongeren. Vertaling: Christine Pas-Donker. Gebonden, 96 pag. € 11,95

Christopher Love WANDELEN IN DE WAARHEID Vier preken over Abia, in wie ‘wat goeds was voor de HEERE’. Vertaling: Christine Pas-Donker. Gebonden, 80 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

John Bunyan EEN WAAR GEBED Dit boekje bevat onderwijs over waarom en hoe we moeten bidden. Vertaling: Christine Pas-Donker. Gebonden, 96 pag. € 11,95

Dr. A. de Reuver DOOR DE LIEFDE VAN CHRISTUS GEDRONGEN Geloof en belofte in de prediking van Andrew Gray en de gebroeders Erskine Gebonden, 160 pag. € 16,50

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok TOT STRIJDEN GEROEPEN De geestelijke wapenrusting Dit geschenkboekje biedt een eenvou­ dige, praktische uitleg van wat Paulus in Efeze 6 schrijft. Gebonden, 68 pag. € 11,50

Ds. P. van Ruitenburg ECHT GELOVEN 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is De auteur richt zich in dit boek met name tot jongeren. Paperback, 172 pag. € 15,90

Johannes Polyander SCHIJNBAAR TEGENSTRIJDIGE SCHIRFTPLAATSEN VERKLAARD Kan de Bijbel met zichzelf in tegen­ spraak zijn? Een toelichting van 122 paren van Bijbelteksten die met elkaar in strijd lijken te zijn. Gebonden, 349 pag. € 32,50

Ds. P. van Ruitenburg WIE ZIJN WIJ? Wat de Bijbel zegt over mensen Aspecten van het menszijn in bijbels licht. Om in de spiegel te kijken en met God in het reine te komen. Paperback, 176 pag. € 16,90

Ds. M. van Reenen DE VIJAND RUKT VAST AAN Voorbereid op de komst van de antichrist De auteur gaat vanuit de Bijbel in op vragen rond de komst van de anti­ christ. Paperback, 204 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

Ds. P. van Ruitenburg MET OPEN ARMEN Gods hartelijke nodiging Zonder Christus op te dringen, wijst de auteur op Gods welwillendheid. Gebonden, 67 pag. € 10,90

17


18

THEOLOGIE – ALGEMEEN Serie Ontmoetingen met puriteinen Andrew Gray ECHT GELUK Gray beschrijft de tijdelijke en eeu­ wige voorrechten van de gelovige die God tot zijn deel heeft. Paperback, 96 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Richard Sibbes HET BESTE De liefde van Christus beweegt ons God en anderen lief te heb­ ben; dan verblijden we ons in hei­ lige zaken en haten we de zonde. Paperback, 56 pag. € 7,95 / e-book € 6,99

Joseph Alleine VASTE HOOP In dit boekje spoort de auteur krachtig aan al onze hoop op God te stellen. Paperback, 72 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Thomas Boston PLICHT EN ZEGEN Een indringende oproep om in tijden van verval in Gods wegen te gaan. Paperback, 64 pag. € 7,95

Hugo Binning WARE LIEFDE In een tijd waarin de liefde van ve­ len lijkt te verkouden roept Binning op tot liefde en goede werken. Paperback, 112 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Ebenezer Erskine RIJKE BELOFTE ‘Ik ben de Heere uw God.’ De auteur verklaart de inleiding op de wet op een rijke manier. Paperback, 96 pag. € 8,95

Serie Bijbels belijnd Ds. A.T. Vergunst EEN GOED GEWETEN Wat is het geweten? En hoe kun je het vormen? Vanuit de Bijbel geeft de auteur antwoord op deze vragen. Paperback, 70 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. C. Harinck HEMEL EN HEL Een zwaarbeladen onderwerp, hemel en hel. De auteur schrijft op pastorale wijze over dit ernstige onderwerp. Paperback, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. P. van Ruitenburg WEES NIET BEZORGD In dit boek laat de auteur vanuit de Bijbel zien hoe Gods kinderen rust vinden. Die rust betreft niet alleen het leven na dit leven. Gebonden, ca. 139 pag. € 14,90

Samuel Rutherford ZIJN GENADE ZIJ MET U Een selectie uit de brieven Gebonden, 128 pag. € 17,90


THEOLOGIE – ALGEMEEN Obadiah Sedgwick ONVERWACHTE REDDING N.a.v. Handelingen 16: 30 en 31 schreef de auteur een indringend boek over het ware geloof in Christus. Gebonden, 416 pag. € 24,95

C.H. Spurgeon ALLES UIT GENADE Dit boek bevat een ernstig woord tot degenen die het behoud zoeken door de Heere Jezus Christus. Gebonden, 142 pag. € 15,50

Ds. W. Silfhout GEREFORMEERD KERKRECHT IN KORT BESTEK Toelichting op de Dordtse Kerkorde Gebonden, 313 pag. € 34,90

C.H. Spurgeon ZEVEN WONDEREN VAN GENADE Wat Gods reddende genade in het le­ ven van diepgevallen zondaren vermag. Gebonden, 158 pag. € 15,90

Ds. W. Silfhout DE JOODSE WERELD Hoe kan het Jodendom ons christen-zijn verrijken? Hoe vertoont het Jodendom van nu zich naar buiten toe? Een voorlichting vanuit christelijk perspectief. Gebonden, 168 pag. Full colour € 19,95 / e-book € 14,99

C.H. Spurgeon RONDOM DE ENGE POORT Spurgeon gaat in gesprek met hen die op zoek zijn naar Christus. Hij probeert zoekers te brengen tot een eenvoudig vertrouwen op de Heere Jezus. Gebonden, 95 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Ds. W. Silfhout DRIE GROTE JOODSE FEESTEN Christenen kunnen leren van de Joodse feesten. Een leerzame uitgave over verschillen en overeenkomsten tussen christelijke en Joodse feesten. Gebonden, 96 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

C.H. Spurgeon ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN Wie op zoek gaat naar Christus vindt twijfel en vrees op zijn weg, maar die worden weggenomen om plaats te ma­ ken voor de zekerheid van het geloof. Gebonden, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Dr. C.A. van der Sluys ZONDER ERVARING GEEN LEVEN Over werkelijk nabij God zijn Hoe moet het werk van de Heilige Geest een plaats krijgen in de predi­ king en het geestelijke leven? Daarover gaat dit boek. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

C.H. Spurgeon DE MACHT OVER SATAN In dit boek geeft Spurgeon een aantal krachtige Bijbelse strategieën om de satan te weerstaan. Gebonden, 138 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

19


20

THEOLOGIE – ALGEMEEN C.H. Spurgeon DE STEM VAN DE GOEDE HERDER De auteur wijst er met nadruk op dat het Evangelie niet te moeilijk is voor kinderen. Gebonden, 158 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

C.H. Spurgeon DE GROOTSTE STRIJD Over het leger en de wapenuitrusting van een christen In dit boek geeft de auteur raad over de strijd tegen de zonde en de satan. Gebonden, 112 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

C.H. Spurgeon WERKEN IN DE WIJNGAARD Spurgeon roept iedereen die gelooft op om het Evangelie van Christus door te geven. Dichtbij en verder weg. Gebonden, 106 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Susannah Spurgeon EEN TAFEL IN DE WILDERNIS Susannah was de echtgenote van C.H. Spurgeon. Dit boek bevat meditaties die ze schreef na de dood van haar man. Vertaling: Liesbeth van Klinken. Gebonden, 110 pag. € 10,90 / e-book € 7,49

C.H. Spurgeon WOORDEN VAN TROOST Gelovigen verkeren soms in het duister. Spurgeon wekt hen op om van zichzelf af te zien en wijst op de rijkdom en troost in Christus. Gebonden, 138 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Susannah Spurgeon DE WOESTIJN ZAL BLOEIEN De auteur spoort ons aan om heilig te leven, Christus lief te hebben en rust te vinden in Hem. Vertaling: Liesbeth van Klinken. Gebonden, 84 pag. € 10,90 / e-book € 7,99

C.H. Spurgeon ALLER OOG ZAL HEM ZIEN In dit boek spreekt Spurgeon zeer indringend over de wederkomst. Welke tekenen gaan er aan Christus´ komst vooraf? En hoe zal Hij ons vinden? Gebonden, 160 pag. € 10,90 / e-book € 7,49

C.H. Spurgeon EEN WAAR GELOOF Wat het is en waar het toe leidt Spurgeon zet in dit boek helder uiteen wat geloof is en wat het betekent in Christus rechtvaardig te zijn. Paperback, 70 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

C.H. Spurgeon WEES BEREID In deze overdenkingen spoort Spurgeon de lezer aan bereid te zijn om God te ontmoeten. Paperback, 160 pag. € 13,95 / e-book € 9,99

Johannes Teellinck DE LEVENDMAKENDE KRACHT VAN GODS BELOFTEN Gods beloften vormen het beste medi­ cijn om geestelijk doden op te wek­ ken en dorheid in het geestelijk leven tegen te gaan. Hertaling: C. Bregman. Gebonden, 91 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


THEOLOGIE – ALGEMEEN Willem Teellinck TROOSTRIJK GESPREK OVER DE KRACHT VAN HET CHRISTELIJK GELOOF Gesprek tussen een gemeentelid en een godgeleerde. Hertaling: C. Bregman Gebonden, 128 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Petrus Martyr Vermigli IK GELOOF Een eenvoudige verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis Een verrassend commentaar van een vergeten reformator. Paperback, 128 pag. € 14,95

Robert Traill TOEGAAN TOT DE TROON DER GENADE Verhandeling over de rijke tekst Hebreeën 4:16, die allen aanmoedigt tot de troon van Gods genade te gaan. Gebonden, 283 pag. € 24,90

Dr. W. van Vlastuin OPWEKKING Geschreven vanuit een diepe bezorgd­ heid over de situatie van de kerk in Nederland. Deze heruitgave is voor­ zien van een actuele inleiding door de auteur. Paperback, 222 pag. € 12,95 / e-book € 9,49

William Tyndale EEN WEGWIJZING IN DE HEILIGE SCHRIFT Indringend boekje over de grote waarde van een Bijbelvertaling in de eigen taal. Gebonden, 72 pag. € 8,95

Dr. W. van Vlastuin MET CHRISTUS OPGEWEKT Het christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst De auteur belicht wat het christelijke leven in het licht van Christus’ opstan­ ding betekent. Paperback, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. A.C. Uitslag DICHT BIJ DORDT De actualiteit van de Dordtse Leerregels Al lijkt het een oud en taai belijdenis­ geschrift, toch is het hoogst actueel. Het biedt onderwijs en troost. Gebonden, 172 pag. € 19,90

Thomas Watson DE ZALIGSPREKINGEN Een zorgvuldig opnieuw vertaalde uit­ gave, gebaseerd op de editie van 1660. Gebonden, 351 pag. € 26,90

Dr. W. Verboom NIEMAND HEEFT ONS MÉÉR LIEF De heilsfeiten in de belijdenissen van de kerk der eeuwen Dit boekje is geschikt om in een kring te bespreken. Met gespreksvragen. Gebonden, 115 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Thomas Watson DE ENIGE MEDICIJNMEESTER Vanuit Lukas 5 vers 31 schetst Watson de nood van verloren zondaren én het machtige werk van Christus om hen uit hun verlorenheid te redden. Gebonden, 87 pag. € 13,50

21


22

THEOLOGIE – ALGEMEEN Octavius Winslow LICHT EN SCHADUW VAN HET GEESTELIJK LEVEN Winslow wil bijdragen aan een beter begrip van de aard van het geestelijk leven en hulp aanreiken voor de groei ervan. Vertaling: H. Schaeffer. Paperback, 158 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Octavius Winslow ZIENDE OP HEM Bundeltje met 31 korte overdenkingen. Uitgangspunt is steeds een Bijbeltekst waarin de Heere Jezus, Zijn spreken en Zijn handelen centraal staan. Gebonden, 144 pag. € 13,50


THEOLOGIE – VOOR JONGEREN

23 Mr. A.J.C. van Bemmel, ds. G. Clements, drs. G. van Veldhuizen (red.) WIJSHEID EN WETENSCHAP Pastorale handreiking aan studenten Wat is tijdens je studententijd de ver­ binding tussen de academische studie en je persoonlijk en kerkelijk leven? Gebonden, 160 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

J.J. Grandia KEN JIJ GOD? Dit boek is geschreven voor jongeren die antwoorden zoeken op vragen over de betekenis van God en het geloof. Paperback, 136 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Bart Bolier KERSTEN IN QUOTES Dienaar, herder, leraar Toegankelijke kennismaking met het werk van ds. G.H. Kersten. Paperback, 200 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

B.S. van Groningen VRAGEN NAAR DE WEG Als je op een kruispunt staat Onder andere geschikt als cadeau bij het afscheid van het middelbaar onderwijs. Paperback, 95 pag. € 10,50

Ds. H. Brons DE GEMEENTE JE THUIS Toegelicht vanuit bijbelwoorden Ds. Brons gaat in dit boekje in op gemeentezijn aan de hand van bijbel­ woorden. Paperback, 109 pag. € 13,90

Ds. J.M.D. de Heer BEKERING, HOE GAAT DAT? In dit boek schrijft de auteur speciaal voor jongeren over de bekering. Hij belicht verschillende facetten van dit onderwerp. Paperback, 128 pag. € 13,90

H. van Dam ROMEINEN VOOR JOU De auteur legt dit belangrijke Bijbelboek vers voor vers uit in eenvoudige taal. Paperback, 104 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Inge van Hell-van Dijke (red.) BIJ DE BRON Bijbelse kernwoorden uitgelegd Geschreven voor jongeren (met au­ tisme) vanaf ongeveer veertien jaar. Paperback, 175 pag. € 14,90

Jonathan Edwards ALS JE JONG BENT Overdenkingen voor jongeren Veertien overdenkingen die speciaal voor jongeren zijn geschreven. De au­ teur laat zien hoe belangrijk het is God in je jeugd te zoeken. Paperback, 160 pag. € 13,95 / e-book € 10,99

Matthew Henry DE WEG TOT BEHOUD Raadgevingen aan jonge mensen. Voor het eerst in het Nederlands vertaald. Gebonden, 123 pag. € 14,90

23


24

THEOLOGIE – VOOR JONGEREN Matthew Henry DE JONGE CHRISTEN Henry legt uit wat het betekent om oprecht te zijn, waarom de oprechtheid voor jonge christenen zo belangrijk is en roept jongeren op zo te leven. Paperback, 79 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Ds. J.M.J. Kieviet WAT IS GELOVEN? Een weekboek Wat is dat precies: geloven? In 52 wekelijkse stukjes biedt dit boek een antwoord. Paperback, 191 pag. € 15,90

Ds. A.T. Huijser IN UW SPOOR De Tien Geboden uitgelegd aan jongeren Aan de hand van de Zondagen 34-44 van de Catechismus worden de Tien Geboden uitgelegd. Gebonden, 158 pag. € 16,90

J. Kriekaard ALARM! Joseph Alleine en zijn dringende oproep tot bekering Dit boek is een bewerking van Alleines boek ‘Alarm aan de onbekeerden’. Paperback, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. J. Joppe WAAROM EEN CHRISTEN? De vraag naar het christen-zijn uitge­ werkt door onderwijs uit de Catechis­ mus. De auteur trekt lijnen naar hart van de (jonge) lezer. Gebonden, 124 pag. € 12,90

Johan Krijgsman WAARVOOR LEEF IK? In dit boek luistert de auteur naar ant­ woorden van mensen buiten en binnen de kerk, maar vooral naar antwoorden uit de Bijbel. Paperback, 96 pag. € 11,90

Ds. G. Kater GRAVEN IN EEN GOUDMIJN De vijf thema’s van de Dordtse Leerregels Speciaal voor jongeren legt de auteur de vijf thema’s van de Dordtse Leer­ regels uit. Paperback, 92 pag. € 10,50

Ds. B. Labee JONG ZIJN IN TWEE WERELDEN Leven als Daniël en zijn vrienden Op aansprekende wijze tekent ds. Labee Daniëls leven in zijn omgeving, waarbij hij lijnen trekt naar nu. Gebonden, 126 pag. € 14,50

Dr. M.J. Kater BIJ WELK TEAM HOOR JIJ? Tips voor jonge christenen Hoe ben je christen tijdens je stage of in je eerste baan? Dit boekje kan jongeren helpen om voor hun geloof uit te komen. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. B. Labee VEILIG IN GODS HAND Esther en haar volk Ds. Labee brengt het leven van Esther en haar volk temidden van de heidense cultuur dicht bij de lezer. Gebonden, 128 pag. € 14,90


THEOLOGIE – VOOR JONGEREN Serie Thema’s voor tieners Ds. J.C. den Ouden GEDOOPT! Een teken voor het leven In dit boekje vind je uitleg over de doop. Als je het leest, zul je ontdekken wat een voorrecht het is om gedoopt te zijn. Paperback, 108 pag. € 9,50 / e-book € 6,99 Ds. Joh. Post STILTE! Over de omgang met God In dit boekje wordt aan de hand van verschillende voorbeelden uit de Bijbel uitgelegd wat de omgang met God inhoudt. Paperback, 108 pag. € 9,50 / e-book € 6,99 Ds. W. Pieters EERLIJK ANTWOORD Over belijdenis doen Wat houdt belijdenis doen eigenlijk in? En wanneer kan en mag je de Naam van de Heere belijden in het midden van de gemeente? Paperback, 96 pag. € 9,50 / e-book € 6,99 Ds. A. Kos GENODIGD?! Over het Heilig Avondmaal De auteur laat zien dat het Heilig Avondmaal een zichtbaar teken en zegel is, waardoor je de belofte van Evangelie beter leert begrijpen. Paperback, 96 pag. € 9,50 / e-book € 6,99

Steven Middelkoop IN CHRISTUS GEBORGEN Ondanks jouw ontrouw De auteur doet een appel op jongeren die leven zonder God, of uitzien naar omgang met Hem. Paperback, 128 pag. € 10,95 / e-book € 8,49

Ds. A. Moerkerken HET ZAAD ZAL HEM DIENEN Gedachten rond het doen van openbare geloofsbelijdenis In deze uitgave gaat ds. Moerkerken in op vragen die kunnen leven rond het doen van belijdenis. Gebonden, 93 pag. € 12,50

Ds. G.W.S. Mulder DE BESLISSENDE KEUS Kiezen in bijbels licht Dit boek gaat over keuzes maken in het licht van Gods Woord. Met gespreks­ vragen. Gebonden, 144 pag. € 16,90

Dirk-Jan Nijsink VOLGEN Twaalf jongeren in het spoor van de Meester In dit boek volg je de twaalf discipelen van de Heere Jezus. Paperback, 168 pag. € 13,50

Peter van Olst MIJN BIJBEL HEEFT EEN RODE DRAAD Dit boekje wil je helpen de 66 Bijbel­ boeken te bestuderen en er de rode draad in te ontdekken. De rode draad van Jezus Christus. Paperback, 164 pag. Full colour € 12,95 / e-book € 9,99

Peter van Olst IN MIJN GEMEENTE BEN IK THUIS Dit boekje wil je helpen na te denken over je gemeente als je thuis. Het bevat gespreksvragen om er met vrienden of ouders over door te praten. Paperback, 104 pag. Full colour € 12,95 / e-book € 9,99

25


26

THEOLOGIE – VOOR JONGEREN Serie Waarom zou ik … L. Snoek WAAROM ZOU IK IN GOD GELOVEN? In dertig korte hoofdstukjes geeft Laurens Snoek antwoord op deze vraag. Gebonden, 69 pag. € 10,90

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok VOLG HUN GELOOF NA Belijden in het spoor van de geloofsgetui­ gen uit Hebreeën 11 Gebonden, 158 pag. € 17,90

L. Snoek WAAROM ZOU IK BIDDEN? Er zijn weinig godsdienstige onder­ werpen waar jongeren zoveel vragen over hebben als over bidden. Dit boekje geeft dertig antwoorden. Gebonden, 69 pag. € 10,90

Ds. A.J.T. Ruis JOSIA Een jonge koning die God zoekt In Josia’s leven liggen geestelijke en praktische lessen, juist voor jongvolwas­ sen lezers. Gebonden, 98 pag. € 12,50 / e-book € 9,49

L. Snoek WAAROM ZOU IK DE BIJBEL LEZEN? Speciaal voor jou als jongere, die het lezen van de Bijbel niet zo gemak­ kelijk vindt! Gebonden, 69 pag. € 10,90

Ds. P. van Ruitenburg MAAR ÉÉN KEER JONG Jong zijn is de beste tijd om de Heere te zoeken. En wees ervan verzekerd dat Hij Zich wil laten vinden! Paperback, 95 pag. € 10,90

L. Snoek WAAROM ZOU IK NAAR DE KERK GAAN? Daar zijn veel goede redenen voor. Er komen er in dit boekje dertig aan de orde. Gebonden, 69 pag. € 10,90

Ds. P. van Ruitenburg DE ZIN VAN MIJN LEVEN Dit boekje bevat 44 hoofdstukjes over de zin en onzin van ons leven. Paperback, 95 pag. € 10,90

Dr. M.J. Paul WAAR KOMEN WIJ VANDAAN? Op zoek naar antwoorden in het evolu­ tiedebat Speciale editie voor jongeren van het succesvolle boek Oorspronkelijk. Paperback, 160 pag. € 13,95 / e-book € 9,99

Henrieke Schimmel en Henk Vermeulen WAAROM BEN JIJ GEREFORMEERD? De geloofsbelijdenis voor tieners Een bespreking van thema´s uit de belijdenis. Stukjes uit de belijdenis worden in gewone taal weergegeven. Paperback, 128 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49


THEOLOGIE – VOOR JONGEREN Serie Jongeren nú N. Verdouw JONGEREN NÚ (1) Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld De auteur probeert zich te verplaat­ sen in de situatie van jongeren. Hij wil met hen nadenken over onder­ werpen die hen bezighouden. Gebonden, 106 pag. € 11,90 N. Verdouw JONGEREN NÚ (2) Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu De auteur reikt onderwerpen aan die tot nadenken zetten. Het zijn hand­ vatten bij het bepalen van je koers! Gebonden, 114 pag. € 11,90 N. Verdouw JONGEREN NÚ (3) Standvastig in de branding? De auteur reikt handvatten aan om standvastig in de branding te kunnen staan, maar niet in eigen kracht. Gebonden, 100 pag. € 11,90

N. Verdouw JONGEREN NÚ (4) Onderweg Een boekje voor jongeren, om mis­ schien iéts te helpen bij je oriëntatie in het leven van elke dag. Gebonden, 125 pag. € 11,90

N. Verdouw JONGEREN NÚ (5) In gesprek Dit boekje geeft jongeren argumen­ ten in handen die je wel of niet kunt gebruiken bij je gesprek met anders­ denkenden. Gebonden, ca. 110 pag. € 11,90

M.J. Visser HOOR JIJ GODS STEM? Actuele onderwerpen die leven in de gedachten van kinderen en jongeren; met steeds een persoonlijke spits. Met een voorwoord van ds. A. Geuze. Gebonden, ca. 48 pag. € 9,95

Ds. W. Visscher KOM ER MAAR VOOR UIT Jongeren de samenleving in Richt je leven naar Gods Woord en wet. Dát is de beste boodschap in de niet-christelijke omgeving. Praktische gids. Paperback, 88 pag. € 9,95

Ds. J. Westerink JOZEF – VOLGEN IN GODS WEG Het zijn onbegrepen wegen die voor­ afgaan aan de vervulling van Gods belofte. Toch is de Heere er en Hij gaat voorop. Gebonden, 109 pag. € 14,50

Ds. J. Westerink JOZEF – DIENEN IN GODS OPDRACHT In dit tweede deel over Jozef zien we heel duidelijk Jozef als een type van Christus. Gebonden, 142 pag. € 15,50

Ds. J. Westerink WANDELEN MET GOD Leven als Henoch De auteur laat vanuit het leven van Henoch zien wat het geheim van een wandel met God is. Gebonden, 101 pag. € 13,90

27


28

THEOLOGIE – VOOR JONGEREN J.M. van Wijk (red.) ALS JE NOG JONG BENT … (1) Jongeren worden handvatten gegeven in een geseculariseerde wereld, met Gods Woord als richtsnoer. Gebonden, 180 pag. € 19,90

J.M. van Wijk & J.W. Ruitenberg (red.) ALS JE NOG JONG BENT … (2) Op je levenspad krijg je met allerlei dingen te maken. Dit boek bedoelt jouw wezenlijk welzijn: om uit genade de eer van God te beogen. Gebonden, 167 pag. € 19,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. E.C. Adams BEGINNENDE VAN DIEZELVE SCHRIFT Acht preken Onbekeerden worden ernstig gewaar­ schuwd en er is telkens een hartelijk en persoonlijk woord voor de jeugd. Gebonden, 142 pag. € 14,90

Ds. J. van Belzen BIJ DEZE DINGEN LEEFT MEN Vier preken over Hizkía’s ziekbed en genezing De preken in deze bundel geven onder­ wijs over het leven van Gods Kerk in de gemeenschap met God door Christus. Gebonden, 95 pag. € 11,90

Joseph Alleine IN HET NET VAN HET EVANGELIE Tien preken Het leven van de christen hoort be­ paald te worden door het dienen van God en de naaste. Voor het eerst uit het Engels vertaald. Gebonden, 150 pag. € 16,50

Ds. J. van Belzen DE HONDEKENS ETEN OOK … Twee preken over de Kananese vrouw een voorbereidingspreek over David en Mefibóseth. Gebonden, 88 pag. € 11,90

Ds. F. Bakker e.a. VASTHOUDENDE LIEFDE Vasthoudende liefde is een steeds weer terugkerend thema in deze bundel. Zeven preken zijn van ds. F. Bakker. Gebonden, 128 pag. € 13,95

Hugo Binning DOOR DE GEEST GELEID Veertig preken over Romeinen 8 Binning roept de gelovigen op om ernst te maken met de levensheiliging, door dicht bij Christus te leven. Gebonden, 319 pag. € 36,50

Ds. G. Beens DE BRIEF VAN EEN GEVANGENE De afzender - de geadresseerde de inhoud Drie preken over de zendbrief van de apostel Paulus aan Filémon. Die brief ademt de Geest van Christus. Gebonden, 80 pag. € 9,90

Ds. M. Blok sr. DE GESCHREVENEN TEN LEVEN Tien preken Deze bundel bevat tien Schriftuurlijkbevindelijke preken, waaronder een adventspreek, twee kerstpreken en twee biddagpreken. Gebonden, 187 pag. € 8,95

Ds. G. Beens GEESTELIJKE LESSEN Paulus’ brief aan de Korinthiërs Op eenvoudige wijze wordt verklaard hoe een natuurlijk mens door waar­ achtige wedergeboorte een geestelijk mens wordt. Gebonden, 83 pag. € 11,90

Ds. P. Blok AVONDSCHEMERING Meditatieve gedachten over de be­ leving van de avondschemering van enkele woestijnreizigers. Gebonden, 95 pag. € 11,90

29


30

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Serie David, de zoon van Isaï Ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (1) Tien preken die handelen over de zal­ ving van David tot koning en zijn verblijf in het leger van Saul. Gebonden, 160 pag. € 14,90

Ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (5) Tien preken over de aanhoudende vijandschap van Saul en Davids ontmoeting met Abigaïl. Gebonden, 155 pag. € 14,90

Ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (3) Tien preken die handelen over Sauls plan om David te doden tot en met diens verblijf te Nob. Gebonden, 175 pag. € 14,90

Ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (6) Tien preken die handelen over Davids verblijf in Ziklag en de dood van Saul. Gebonden, 151 pag. € 14,90

Ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (4) Tien preken over Davids vlucht naar Achis, de spelonk van Adullam en de omzwervingen die volgden. Gebonden, 168 pag. € 14,90

Ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (7) Twaalf preken die handelen over de opvoering van de ark en Davids weldadigheid aan Mefibóseth. Gebonden, 176 pag. € 14,90

Ds. P. Blok DE NALEZING VAN EEN BIJWONER Korte overdenkingen die zijn terug te vinden in Gods onfeilbaar Woord, tot spijze voor bijwoners. Gebonden, 125 pag. € 12,90

Ds. P. Blok WAAROM SPREEKT GIJ DOOR GELIJKENISSEN? (2) Tien preken over de gelijkenissen van de Heere Jezus. Gebonden, 165 pag. € 14,90

Ds. P. Blok WAAROM SPREEKT GIJ DOOR GELIJKENISSEN? (1) Tien preken over de gelijkenissen van de Heere Jezus. Gebonden, 165 pag. € 14,90

Thomas Boston SPREEKT LOF TER GEDACHTENIS ZIJNER HEILIGHEID Leerredenen over de Kleine Catechis­ mus van Westminster In deze geselec­ teerde verhandelingen komen belang­ rijke onderwerpen van de christelijke leer aan de orde. Gebonden, 232 pag. € 19,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Serie Op weg naar Sion Ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (1) Feeststoffen Dit deel bevat tien preken voor de periode tussen advent en nieuwjaars­ dag. Gebonden, 145 pag. € 17,50

Ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (4) Feeststoffen Dit deel bevat tien preken voor de periode tussen pasen en pinksteren. Gebonden, 170 pag. € 17,50

Ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (2) Feeststoffen Tien preken voor de periode tussen de besnijdenis en de omwandeling van de Middelaar. Gebonden, 180 pag. € 17,50

Ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (5) Feeststoffen Dit deel bevat negen preken over het spreken van de Middelaar en een voorbereidingspreek. Gebonden, 170 pag. € 17,50

Ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (3) Feeststoffen Dit deel bevat tien preken voor de periode tussen lijdenstijd en pasen. Gebonden, 175 pag. € 17,50

Ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (6) Feeststoffen Dit deel bevat drie adventspreken, een preek voor de weeszondag en zes vrije stoffen. Gebonden, 195 pag. € 17,50

Thomas Boston DE WIJDE EN DE ENGE POORT Over de gelijkenis van de wijde en de enge poort, naar aanleiding van Mattheüs 7:13 en 14. Gebonden, 170 pag. € 17,90

Thomas Boston EEN HART OM HEM TE VREZEN In drie preken stelt Boston met grote nadruk dat het belijden van God een zaak van het hart moet zijn. Gebonden, 75 pag. € 12,50

Thomas Boston KOMT HERWAARTS TOT MIJ In vier preken behandelt Thomas Boston de bekende woorden uit Mattheüs 11:28. Gebonden, 110 pag. € 12,90

Thomas Boston DE PAREL VAN GROTE WAARDE Zes avondmaalspreken, waarvan er vijf voor het eerst in het Nederlands verschijnen. Gebonden, 120 pag. € 15,50

31


32

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. B.J. van Boven OPEN VENSTERS NAAR JERUZALEM Bijbellezingen over Daniël In 24 bijbellezingen brengt de auteur het leven en de boodschap van Daniël dicht bij de lezer. Gebonden, 380 pag. € 28,90

Ds. B.J. van Boven HET GEDIERTE DES VELDS (3) Onderwijs door dieren vanuit het Hooglied In dit boekje worden het paard, de ree en de vos onder de aandacht gebracht. Gebonden, 151 pag. € 11,90

Ds. B.J. van Boven BIDDERS 3 biddagpreken vanuit Openbaring 6 Deze indringende preken beschrijven aardse bidders, hemelse bidders en laatste bidders. Gebonden, 99 pag. € 11,90

Ds. B.J. van Boven HET GEVOGELTE DES HEMELS (1) Onderwijs door vogels vanuit het Bijbelboek Job In dit boekje worden de raaf, de pauw, de ooievaar, de struisvogel en de arend onder de aandacht gebracht. Gebonden, 104 pag. € 11,90

Ds. B.J. van Boven DANKERS 3 dankdagpreken uit de liederen Hammaäloth Deze indringende preken beschrijven een wenende zaaier, een bemoedigde pelgrim en een geoefende danker. Gebonden, 88 pag. € 11,90

Ds. B.J. van Boven HET GEVOGELTE DES HEMELS (3) Onderwijs door vogels vanuit het Bijbelboek Hooglied In dit boekje wordt vooral de duif onder de aandacht gebracht. Gebonden, 114 pag. € 11,90

Ds. B.J. van Boven EEN GETROUW HOGEPRIESTER De hogepriester in de heilsfeiten verklaard 22 feeststoffen voor het kerkelijk jaar Gebonden, 450 pag. € 39,50

Ds. B.J. van Boven, Ds. G. Hoogerland, Ds. A. Verschuure UIT GENADE, DOOR HET GELOOF, NAAR HET WOORD Drie preken waarin het Sola Gratia, Sola Fide en Sola Scriptura gestalte krijgt in de praktijk van het geestelijk leven. Gebonden, 94 pag. € 11,90

Ds. B.J. van Boven HET GEDIERTE DES VELDS (2) Onderwijs door dieren vanuit de Psalmen In dit boekje worden de leeuw, het hert en het schaap onder de aandacht gebracht. Gebonden, 112 pag. € 11,90

Ds. B.J. van Boven ZO DUURZAAM ALS DE ZON Zeven preken over de schepping van de zon t/m de ondergang van de zon. Gebonden, ca. 150 pag. € 14,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN

33

Johannes Calvijn GENEZING DOOR ZIJN STRIEMEN Zeven preken over Jesaja 53 Deze zeven preken werden al tijdens Calvijns leven gedrukt en breed ver­ spreid. Gebonden, 155 pag. € 20,90

Ds. C.A. van Dieren JOZEF, VERNEDERD EN VERHOOGD 35 preken over Jozef Jozef is in zijn vernedering en verhoging een type van Christus. De verdienste van Zijn werk is tot eeuwig behoud van Zijn volk. Gebonden, 543 pag. € 39,90

Florentius Costerus DE GEESTELIJKE MENS in zijn begin, voortgang en einde In 62 preken wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Wie moet voor geestelijk gehouden worden?’ Gebonden, 871 pag. € 55,00

Ds. C.A. van Dieren WIE IS MIJN MOEDER? 13 preken over Maria ‘Wie is Mijn moeder? vraagt Christus. Het antwoord staat in deze bundel met advent, kerst- en lijdensstoffen. Gebonden, 194 pag. € 17,90

F. Covell e.a. JA EN AMEN IN CHRISTUS Preken in de lijn van Philpot Vier preken van Engelse predikanten die preekten in de lijn van J.C. Philpot. Gebonden, 89 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Diverse predikanten UIT DEN SCHAT DES WOORDS 68e jaargang Handreiking voor de leesdiensten, maar ook geschikt voor persoonlijk gebruik. Preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Gebonden, 187 pag. € 24,95 / e-book € 17,99

Ds. C.A. van Dieren DE ZEVENDE VRIJSTAD Drie preken over Christus, de zevende Vrijstad. Gebonden, 78 pag. € 10,90

Serie Der vaderen erfenis

Ds. C.A. van Dieren IETS GOEDS UIT NAZARETH Tien preken over Lukas 4 vol praktisch onderwijs voor jong en oud. Gebonden, 153 pag. € 15,90

DER VADEREN ERFENIS (3) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. C. Tuinman Jer. 3:22b, ds. Joh. Baruet Matth. 6:31-33, ds. M. Antonidus Luk. 22:62 en Joh. 18:27, ds. T. de Witt 1 Joh. 3:8b, ds. L.G. Treviranus Hand. 2:1-4. Gebonden, 128 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (2) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. A. Hellenbroek Hoogl. 1:4 en Hoogl. 1:4b, ds. T. de Witt 1 Joh. 3:8a, dr. P. Laan Ezech. 9:3a, ds. C. Tuinman Jer. 3:22, ds. C. Walingius Spr. 8:20,21. Gebonden, 133 pag. € 13,75


34

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Serie Der vaderen erfenis (vervolg) DER VADEREN ERFENIS (4) beperkt leverbaar Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. L.G. Treviranus Matth. 5:20, ds. L. Steversloot Pred. 7:8, ds. Joh. Barueth Luk. 7:11-17, ds. J. Janzonius Matth. 21:10-11, ds. G. van Coeverden Matth. 27:24-25, ds. P. Nahuys Joh. 6:37. Gebonden, 128 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (5) beperkt leverbaar Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. J. van Laren 1 Petr. 4:7, ds. A. Hellenbroek Zach. 13:7b, ds. A. van Wessel Matth. 26:37-39, ds. A.E. Francken Mark. 15:22-28, ds. A. Bruynvisch Openb. 5:5, ds. C. Wallingius Joh. 3:16. Gebonden, 127 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (6) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. A. Hellenbroek Matth. 9:12, ds. J. Beukelman Luk. 2:13-14, ds. L.G. Triviranus Joh. 3:3, ds. J. Beukelman Hand. 1:10-11, ds. G. Saldenus Hebr. 13:13-14 (2 preken). Gebonden, 120 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (7) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. A. Velingius Ps. 74:24a, ds. G. Saldenus Ps. 94:19, ds. E. Meiners Spr. 8:17, ds. W. Velengius Luk. 2:30, ds. J. Beukelman Matth. 26:30-35, ds. P. Nahuys 1 Kor. 11:28-29. Gebonden, 141 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (8) beperkt leverbaar Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. P. van der Hagen Éfeze 5:15 en Éfeze 5:16, ds. L. Steversloot Job 33:23-24, ds. J. Beukelman 1 Kron. 29:17, ds. A. Hellen­ broek Rom. 8:14, ds. A.E. Francken Luk. 23:2. Gebonden, 137 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (9) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. A. Hellenbroek Hos. 8:12, ds. B. Smijtegelt Zach. 13:7b, ds. J. Beukelman Luk. 12:32, ds. J. Barueth Matth. 7:13-14, ds. C. Tuinman Job 10:12, ds. C. van Vollenhoven Jes. 61:8. Gebonden, 116 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (10) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. F. van Houten Ps. 45:11-12 (1e en 2e leerrede), ds. J. van Lodenstein Hand. 17:30, ds. P. van der Hagen 1 Petr. 5:8 en Jes. 57:21, ds. A. van Wesel Rom. 5:9-10. Gebonden, 131 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (11) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. F. van Houten Ps. 45:11-12 (3e leerrede), ds. C. Mel Spr. 28:13, ds. B. Smijtegelt Ps. 51:19, ds. J. Beukelman Spr. 9:6, ds. C. Tuinman Matth. 15:21-24, ds. G. van de Velde Pred. 12:1-5. Gebonden, 110 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (12) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. Jac. de Groot Micha 2:13, ds. A. Hellenbroek Matth. 13:45-46, ds. B. de Moor Gen. 5:24, ds. J. Beukelman Hand. 16:30, ds. C. Tuinman Matth. 15:25-28, ds. P. van der Hagen Joh. 20:24-29. Gebonden, 119 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (13) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. P. Laan Filip. 3:8, ds. P. Moulin Ps. 90:10, D. Bouman Ps. 37:4, ds. A. Hellenbroek Joël 2:23, ds. J. du Toict Luk. 1:46 en 47, ds. K. Alardin Ps. 1:3. Gebonden, 125 pag. € 13,75


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN DER VADEREN ERFENIS (14) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. J. Beukelman Spr. 9:12, ds. P. van der Hagen Rom. 6:21, ds. A. Hellenbroek Luk. 18:35-43, D. Bouman Ps. 90:12, ds. Yh. Bymolt 1 Joh. 2:18, ds. J. Barueth Matth. 15:21-28 Gebonden, 127 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (20) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. A. van de Velde Jes. 61:9, ds. Joh. Groenewegen Jes. 11:10a, ds. A. Hellenbroek 1 Kron. 29:17a, ds. C. Mel Luk. 21:25-27, mr. J. Vermeer Deut. 33:27, ds. H. van Ryp Luk. 10:20. Gebonden, 112 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (15) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. S. Tjaden Ps. 42:12, ds. L.G. Treviranus 1 Kon. 18:30-39, B. Freeman Hand. 2:1-4, ds. P. Nahuys Joh. 6:44, ds. Jac. de Groot Jes. 26:1b, ds. B. Smytegelt Joh. 3:3 Gebonden, 122 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (21) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. P. van der Hagen Luk. 2:8-12, ds. A. Hellenbroek Joh. 19:28-30, ds. Th. van der Groe Joh. 20:11-18 en Filipp. 3:10, ds. J. Beukelman Hand. 1:9, ds. B. Smijtegelt Hand. 2:1-4. Gebonden, 120 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (16) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. B. Smijtegelt Ps. 35:3b, ds. J. de Groot Jes. 26:20, ds. P. v.d. Hagen Matth. 27:1-2, ds. A. Hellenbroek Luk. 16:2b (nieuwjaar), ds. J. Beukelman Spr. 9:3-4 (VHA), B. Freeman Gen. 19:26. Gebonden, 109 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (22) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. C. Mel Deut. 29:22-25, ds. B. Smijtegelt Luk. 12:16-21, ds. J. Beukelman Luk. 2:8-12 en Matth. 28:5-8, ds. P. van der Hagen Luk. 2:13-14, ds. P. van der Hagen Hand. 2:1-4. Gebonden, 105 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (17) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. B. Smijtegelt Jes. 38:15, ds. D. Goltzius Matth. 18:1-4 (HA), ds. C. Mel Hos. 2:18-19 (HA), ds. K. Alardin Ps. 36:9 (NHA), ds. J. de Groot Jes. 26:21, B. Freeman Luk. 2:8-12. Gebonden, 120 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (18) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. A. Hellenbroek Jes. 2:3, ds. B. Smijtegelt Hebr. 2:3, ds. P. van Staveren Jes. 26:8, ds. J. Barueth Matth. 5:8, ds. Joh. Kloeck Ps. 45:14, ds. Joh. Groenewegen Openb. 22:5. Gebonden, 122 pag. € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (19) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. Joh. Kloeck Hoogl. 4:12, dr. A. Comrie Jes. 28:16, ds. P. van der Hagen Matth. 4:1-4, ds. H. van Ryp Hoogl. 1:4, ds. Joh. Groenewegen Ps. 25:14, ds. J. Barueth Matth. 5:9. Gebonden, 105 pag. € 13,75

35

DER VADEREN ERFENIS (23) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. P. van der Hagen Jes. 1:19-20, ds. B. Smijtegelt Hebr. 11:10 (Nieuwjaar), ds. Th. van der Groe Jer. 23:33 (Biddag), ds. C. Mel Joël 2:15-18 (Biddag), ds. B. Smijtegelt Luk. 2:1-4 (Kerst), ds. J. Beukelman Hand. 2:14-18 (Pinksteren). Gebonden, 120 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (24) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. B. Smijtegelt Luk. 1:38 (Advent), ds. W. Eversdijk Jes. 9:5 (Advent), ds. P. van der Hagen Matth. 2:1-12 (Kerst), ds. C. Mel Kol. 2:12 (Doop), ds. A. Hellenbroek Mal. 1:7-8 (voorbereiding Heilig Avondmaal), ds. J. Barueth Mark. 7:31-37. Gebonden, 110 pag. € 13,75 DER VADEREN ERFENIS (25) Zestal preken van Hollandse oudvaders ds. C. Mel 2 Sam. 14:14-17, ds. A. Hellenbroek Zef. 2:1, ds. J. Barueth Joh. 4:46-54, ds. F. Costerus Hand. 16:31, ds. J. van Lodenstein 2 Kor. 16:31, ds. Th. van der Groe Micha 7:1-2a. Gebonden, 134 pag. € 13,75


36

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Serie Tabernakeldienst Ds. C.A. van Dieren ONS BUIGEN WAAR ZIJN TROON ZAL STAAN (1) De tabernakeldienst verklaard Zeven preken over het heiligdom, de ark, de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar. Gebonden, 125 pag. € 12,50

Ds. C.A. van Dieren UW AMBT BEKLEEDT MET EER (5) De tabernakeldienst verklaard Zeven preken over de houthouwers en de waterputters en over de kleding van de hogepriester. Gebonden, 108 pag. € 12,50

Ds. C.A. van Dieren ALS REUKWERK VOOR U TOEGERICHT (2) De tabernakeldienst verklaard Zeven preken over de tabernakel, het brandofferaltaar, het koperen wasvat, het gouden reukaltaar en de voorhang. Gebonden, 111 pag. € 12,50

C.A. van Dieren BRENGT HEM IN ZIJN HUIS OFFER TOE (6) De tabernakeldienst verklaard Zeven preken over de noodzakelijkheid en de heerlijkheid van de offerdienst. Gebonden, 111 pag. € 12,50

Ds. C.A. van Dieren DE PRIESTERS MET MIJN HEIL BEKLEÊN (3) beperkt leverbaar De tabernakeldienst verklaard Zeven preken over de priesters en de Levieten; hun inwijding, kleding, zalving en offers. Gebonden, 117 pag. € 12,50

Ds. C.A. van Dieren DE DAG, DE ROEM DER DAGEN (7) De tabernakeldienst verklaard Zeven preken over de feesten in Israël. Gebonden, 121 pag. € 12,50

Ds. C.A. van Dieren LAAT ARONS HUIS GODS GOEDHEID LOVEN (4) De tabernakeldienst verklaard Zeven preken over de hogepriester; zijn aanstelling, zijn volmaaktheid en zijn arbeid. Gebonden, 108 pag. € 12,50

Diverse predikanten UIT DEN SCHAT DES WOORDS 69e jaargang Handreiking voor de leesdiensten, maar ook geschikt voor persoonlijk gebruik. Preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Gebonden, 208 pag. € 24,95

Ds. C.A. van Dieren beperkt leverbaar Pakket Tabernakeldienst van € 87,50 voor € 65,00

Diverse predikanten UIT DEN SCHAT DES WOORDS 70e jaargang Handreiking voor de leesdiensten, maar ook geschikt voor persoonlijk gebruik. Preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Gebonden, 188 pag. € 24,95


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN

37

Diverse predikanten UIT DEN SCHAT DES WOORDS 71e jaargang Handreiking voor de leesdiensten, maar ook geschikt voor persoonlijk gebruik. Preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Gebonden, 184 pag. € 24,95

Wulfert Floor EEN MOEILIJKE WEG NAAR EEN HEERLIJKE PLAATS Acht oefeningen Er zijn twee wegen, en er zijn twee uit­ einden. Dat is de rode draad die loopt door deze acht oefeningen. Gebonden, 160 pag. € 15,90

Ds. J.T. Doornenbal HIJ IS OPGESTAAN Overdenkingen voor lijdenstijd en Pasen De auteur behandelt acht teksten uit de Bijbel met betrekking tot de lijdens­ tijd en Pasen. Gebonden, 120 pag. € 14,90

Ds. A. Geuze DWING HEN IN TE KOMEN Tiental preken waaronder zijn afscheid van Chilliwack, bevestigings- en intre­ dedienst te Gouda-Gerbrandyweg. Gebonden, 180 pag. € 15,90

Jonathan Edwards GEHEILIGDE KENNIS Zeven preken Edwards drong zijn gehoor vurig aan de Heere te volgen. In deze preken klinkt die boodschap indringend. Gebonden, 160 pag. € 13,95

Ds. M. Golverdingen IN DE LOOPBAAN VAN HET GELOOF Zeven preken De preken in dit boek kenmerken zich door een nauwgezette verklaring van de tekst en een op het hart gerichte toepas­ sing voor iedere hoorder. Gebonden, 128 pag. € 14,90

Jonathan Edwards ZIE, HIJ KOMT De wederkomst van Christus Vier preken over Handelingen 17:31. De auteur bepaalt de lezer bij de ernst van het eeuwig wel of eeuwig wee. Gebonden, 78 pag. € 12,90

Ds. M. Golverdingen EN ZEND HET AAN DE ZEVEN GEMEENTEN Elf preken over Openbaring 2 en 3 De auteur geeft een heldere uitleg van het tekstgedeelte. Gebonden, 188 pag. € 14,90 verschijnt binnenkort

Wulfert Floor LEER ONS ONZE DAGEN TELLEN Acht oefeningen In de oefeningen in deze uitgave wil Floor ons met nadruk bepalen bij de kortheid van ons leven. Gebonden, 142 pag. € 15,90

Andrew Gray DE VERBORGENHEID VAN HET GELOOF ONTSLOTEN Over de genadegave van het geloof. Zeven preken naar aanleiding van 1 Johannes 3:23. Gebonden, 142 pag. € 17,50


38

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Serie Gelijkenissen Vanuit de gelijkenissen worden op indringende wijze tal van lessen getrokken voor onbekeerden, naam-lozen en verachterden in de genade. Ds. J. van Haaren MISSEN-ZOEKEN-VINDEN (1) Drie preken uit de gelijkenissen. Gebonden, 116 pag. € 12,50

Ds. J. van Haaren HOPELOOS – WEERGALOOS – EINDELOOS (3) Drie preken uit de gelijkenissen. Gebonden, 98 pag. € 12,50

Ds. J. van Haaren VERACHT – BEGEERD – VERKREGEN (2) Vier preken over de gelijkenis van de verloren zoon. Gebonden, 114 pag. € 12,50

Ds. J. van Haaren ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN (4) Drie preken uit de gelijkenissen. Gebonden, 110 pag. € 12,50

Andrew Gray OPDAT IK HEM KENNE Twaalf preken Ruim en indringend is de nodiging van het Evangelie om tot Christus te gaan. Voor het eerst uit het Engels vertaald. Gebonden, 268 pag. € 21,90

Ds. J. van Haaren ZIE, IK STA AAN DE DEUR Helder en evenwichtig klinkt de Bijbelse boodschap van zonde en genade in deze drie preken over Openbaring 2:17, 3:18 en 3:20. Gebonden, 95 pag. € 13,50

Theodorus van der Groe DE GENEZING VAN DE BLINDE BARTIMEÜS Deze preken zijn bijzonder helder, on­ derscheidend en pastoraal van inhoud. De heer C. Bregman heeft ze vanuit de eerste uitgave uit 1818 hertaald. Gebonden, 144 pag. € 15,90

Ds. J. van Haaren PETRUS - momenten uit zijn leven Vier preken Petrus leefde uit de vruchtelijke bediening van Christus. Hij verstond nog maar weinig van het borgwerk. Gebonden, 101 pag. € 12,50

William Guthrie STROMEN OP HET DROGE Acht preken De acht preken in dit boek vormen een rijk getuigenis van de overvloedige genade van God in Christus. Gebonden, 147 pag. € 16,50

Thomas Halyburton DE ZONDAAR VERHEUGD IN GODS HEILIGDOM Twaalf preken Telkens wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van de beoefening van het ware zaligmakende geloof. Gebonden, 295 pag. € 29,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Abraham Hellenbroek DE KRUISTRIOMF VAN VORST MESSÍAS 48 lijdenspredicaties Aanbevolen voor persoonlijke medita­ tie in de lijdensweken en Avondmaals­ tijden. Bovendien zijn de preken goed geschikt voor leesdiensten. Gebonden, 720 pag. € 34,95

Richard Hill DIEPTEN GODS Of: Melk en vaste spijze, geschikt voor jonge kinderen, jongelingen en vaders in Christus Gebonden, 140 pag. € 19,90

Ds. A.F. Honkoop DE PAREL VAN GROTE WAARDE en negen andere gelijkenissen Goed leesbare preken over de gelij­ kenissen met een boodschap voor elk gemeentelid. Gebonden, 144 pag. € 17,95

Ds. C. Hogchem DE JAKOBSLADDER De engelen Gods opklimmende en ne­ derdalende op den Zoon des mensen 21 meditaties over engelen. Gebonden, 228 pag. € 12,95

Ds. C. Hogchem VERKONDIGING VAN DE GETUIGENIS GODS Zes preken In beeldende taal wordt de doodstaat in Adam en de waarde van Christus getekend én hoe die tot elkaar komen. Gebonden, 109 pag. € 13,50

Serie Offeranden des geklanks Ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (1) Tien preken voor de periode van advent tot en met na nieuwjaar. Gebonden, 167 pag. € 17,50

Ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (2) Tien preken voor de periode van lijdenstijd tot en met na pinksteren. Gebonden, 174 pag. €17,50

Ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (3) Tien preken voor bijzondere gelegen­ heden, zoals bid- en dankdag, rouw, hervormingsdag, voorbereiding, bedie­ ning en nabetrachting H.A., enzovoort. Gebonden, 162 pag. € 17,50

Ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (4) Dit deel bevat tien vrije stoffen. Gebonden, 184 pag. € 17,50

Ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (5) Dit deel bevat tien vrije stoffen. Gebonden, 186 pag. € 17,50

39


40

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Serie Verbondsgeheimen Ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (1) preken voor bestemde tijden Dit deel bevat zeven preken voor nieuwjaar, biddag, lijdenstijd en goede vrijdag. Gebonden, 137 pag. € 14,90

Ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (2) preken voor bestemde tijden Dit deel bevat zeven preken voor biddag, lijdenstijd, goede vrijdag en pasen. Gebonden, 132 pag. € 14,90

Ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (3) preken voor bestemde tijden Dit deel bevat zeven preken voor lijdenstijd, pasen, weeszondag en pinksteren. Gebonden, 131 pag. € 14,90

Ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (4) preken voor bestemde tijden Dit deel bevat zeven preken voor hemelvaart, pinsteren, dankdag en advent. Gebonden, 134 pag. € 14,90

Ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (5) preken voor bestemde tijden Zeven preken voor dankdag, advent, kerst en oudjaar. Gebonden, 133 pag. € 14,90

Ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (1) 53 meditaties Gebonden, 179 pag. € 15,90

VOORDEELPRIJS 2 delen voor € 19,90 Ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (2) 52 meditaties Gebonden, 175 pag. € 15,90

Ds. A. Hoogerland TOT HEM BEKEERD De wondervolle bekering van de kamerling In vier overdenkingen wordt de geeste­ lijke gang van de Moorman getekend. Hierin liggen rijke lessen voor Gods volk. Gebonden, 120 pag. € 11,90

Ds. G. Hoogerland MIJNS HARTEN TOLK (2) Samenspraak over de melaatse Dit boekje bevat een samenspraak tus­ sen een geoefend kind des Heeren en een van verre staande en bekommerde ziel. Gebonden, 175 pag. € 11,90

Ds. G. Hoogerland POORT DES HEMELS Twaalf preken over het leven van Jakob. Gebonden, ca. 175 blz. ca. € 16,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. G. Hoogerland HERBOUWEN UIT HET STOF (1) Zeven preken over de herbouw van Jeruzalem onder leiding van Nehémia, naar aanleiding van Nehémia 1 tot en met 6. Gebonden, 130 pag. € 13,50

Ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (1) Acht preken Deze prekenbundel bevat zes vrije stoffen, een voorbereidingspreek en een nabetrachtingspreek. Gebonden, 160 pag. € 14,90

Ds. G. Hoogerland WEER WONEN NAAR ZIJN RAAD (2) Zeven preken over het werk van Nehemia in het herbouwde Jeruzalem, naar aanleiding van Nehemia 7 tot en met 13. Gebonden, 124 pag. € 13,50

Ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (2) Acht preken Deze prekenbundel bevat acht preken: zeven vrije stoffen en één voorberei­ dingspreek. Gebonden, 163 pag. € 14,90

Ds. A.T. Huijser DE DUISTERNIS TOT LICHT GEMAAKT Acht preken over Johannes 9 De lijn van de duisternis naar het licht, door tussenkomst van de Middelaar, komt in deze preken helder naar voren. Gebonden, 138 pag. € 15,90

Ds. D.E. van de Kieft PREDIK HET WOORD Bevestiging en intrede van ds. D.E. van de Kieft in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk Gebonden, 122 pag. € 13,50

Ds. A.T. Huijser ZULT GIJ AAN DODEN WONDEREN DOEN? Vier preken over de opwekking van Lázarus. Gebonden, 127 pag. € 12,50

Ds. D.E. van de Kieft HET ENIGE FUNDAMENT Vier preken In deze preken wordt erop aangedron­ gen te bouwen op het enige Funda­ ment. Gebonden, 120 pag. € 12,95

Ds. M. Joosse DOOR MIJN GEEST ZAL HET GESCHIEDEN Overdenkingen over de nachtgezichten van Zacharia In tien overdenkingen trekt ds. Joosse allerlei lijnen naar onze tijd. Gebonden, 172 pag. € 15,90

Dr. H.F. Kohlbrugge HOUD IN GEDACHTENIS Twaalf preken voor het kerkelijk jaar In deze bundel is een twaalftal vrij onbekende preken opgenomen. Gebonden, 114 pag. € 18,90

41


42

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Dr. H.F. Kohlbrugge WAAKT EN BIDT! Woorden van vermaning en vertroosting Acht preken over 1 Petrus 5:5-11. Gebonden, 108 pag. € 14,90

Ds. G.M. de Leeuw LEVENSMOED 52 wekelijkse overdenkingen waarin zaken aan het hart worden gelegd die betrekking hebben op het persoonlijke, het gezins- en het geestelijke leven. Gebonden, 170 pag. € 10,00

Ds. J. Koster DE HEMELSE LANDMAN Tien preken Deze bundel bevat zeven stoffen uit het Oude Testament en drie uit het Nieuwe Testament. Gebonden, 187 pag. € 16,90

Ds. H. Ligtenberg EEN LIED DER BLIJDE HOOP 52 wekelijkse meditaties, waarin bewogenheid en ernst doorklinken. Schriftuurlijk en bevindelijk. Gebonden, 204 pag. € 16,90

Ds. J. Koster RECHTVAARDIG VOOR GOD Drie preken voor de zondagen 7 en 23 van de Heidelbergse Catechismus. Gebonden, ca 100 pag. € 11,50

Maarten Luther ALS GOUD DOOR VUUR BEPROEFD Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen De hele eerste brief van Petrus wordt vers voor vers uitgelegd. Gebonden, 190 pag. € 20,90

Ds. B. Labee MOMENTEN UIT HET LEVEN VAN MOZES Elf overdenkingen Elf momenten uit het leven van Mozes komen voor het voetlicht. Gebonden, 200 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

Ds. W.C. Lamain VERLAAT NIET WAT UW HAND BEGON Overdenkingen bij bijzondere dagen Op schriftuurlijk-bevindelijke wijze geeft hij onderwijs, mede uit de praktijk van het geestelijk en ambtelijk leven. Gebonden, 206 pag. € 20,90

Robert Murray McCheyne DE BRON VAN ZALIGHEID 64 preken en 15 bijbellezingen. De Bron van zaligheid behoort tot de be­ kendste geschriften van McCheyne. Gebonden, 568 pag. € 31,50

Robert Murray McCheyne CHRISTUS ONS ALLES Christus ons alles is een bundel met acht nagelaten preken. Gebonden, 124 pag. € 13,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Robert Murray McCheyne DE ARK DER BEHOUDENIS Een bundel met 37 preken waarin de ernst doorklinkt van de naderende eeuwigheid. Gebonden, 238 pag. € 23,50

Ds. A. Moerkerken NAAR HET LAND DAT IK U WIJZEN ZAL Twaalf overdenkingen over Abraham Gebonden, 186 pag. € 15,90

Robert Murray McCheyne VEILIG ACHTER HET BLOED Zes preken waarin de verzoening door Christus centraal staat. Ze bieden een duidelijke uitleg en een tot ieder gerichte toepassing. Gebonden, 92 pag. € 12,50

Ds. A. Moerkerken DE RICHTER UIT RAMA Tien overdenkingen over Samuël De auteur trekt lijnen naar het heden en wijst op de Meerdere van Samuël. Gebonden, 152 pag. € 15,50

Ds. C.J. Meeuse BOVEN DE GLANS DER ZON De bekering van Saulus van Tarsen In dit boekje leest u over een verloren zoon die genade mag leren kennen: een dubbel wonder! Gebonden, 125 pag. € 12,50

Ds. A. Moerkerken LEIDSMAN NAAR DE RUST Elf overdenkingen over Jozua Jozua is een treffend type van de Middelaar. Gebonden, 196 pag. € 17,50

Ds. P. Melis OM TE VERKONDIGEN DAT DE HEERE RECHT IS Tien preken Selectie uit de laatstgehouden preken van ds. P. Melis te Oud-Beijerland Gebonden, 150 pag. € 14,90

Ds. M. Mondria EEN VAST FUNDAMENT Zestal preken over de volgende Bijbel­ teksten: Genesis 22:8, Psalm 130:4, Zacharia 4:6-7, Éfeze 2:3b-5, Filippenzen 1:6, 2 Timótheüs 2:19 Gebonden, ca 155 pag. € 14,50

Ds. A. Moerkerken DE ONBEKENDE ZIENER Negen overdenkingen over Daniël Gebonden, 160 pag. € 15,90

Ds. A.D. Muilwijk ZONDER PRIJS Vijf preken In dit geschenkboekje zijn de volgende preken opgenomen: Spreuken 3:5; Hooglied 2:1-4; Jesaja 33:17; Kolossenzen 3:3; 2 Petrus 1:8-9. Gebonden, 121 pag. € 13,50

43


44

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. P. Mulder WOORDEN VAN DE ALFA EN DE OMEGA Twaalf preken voor de kerkelijke feestdagen Gebonden, 192 pag. € 19,90

J.C. Philpot DE ERFGENAAM DES HEMELS wandelend in de duisternis en de erf­ genaam der hel wandelend in het licht Met een uitleg door ds. B.J. van Boven. Gebonden, 213 pag. € 8,90

Ds. C. Neele HET LEVEN VAN JOB Door lijden naar het altaar Twaalf preken over het leven van Job. We kunnen de ondervindingen van Job omschrijven als zielsgeschiedenis. Gebonden, 140 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

J.C. Philpot DE WINTER VOOR DE OOGST of opwas in de genade Met een uitleg door ds. B.J. van Boven. Gebonden, 150 pag. € 7,90

Ds. C. Neele GODS STEM IN DE NATUUR Tien overdenkingen over het weer Tien actuele en leerzame preken. De Heere heeft ons door de verschillende weersomstandigheden wat te zeggen. Gebonden, 156 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

Ds. Joh. van der Poel EENZIJDIGE VERBONDSLIEFDE Zeven preken over de Psalmen Het leven van allen die de Heere liefhebben, wordt getekend en allen die buiten Christus zijn, worden ernstig gewaarschuwd. Gebonden, 128 pag. € 14,95

Ds. J. Pannekoek EERSTE ACHTTAL PREKEN Vrije stoffen, dankdag, advent, kerst, oudjaar en nieuwjaar. Gebonden, 150 pag. € 14,90

Ds. C. de Ridder HEILSVERWACHTING Deze bundel bevat 53 wekelijkse medi­ taties en gaat vergezeld van een korte levensbeschrijving. Gebonden, ca 175 pag. € 15,90

Ds. G. Pater DE GEZONDENE DES VADERS Vier preken over het werk van de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde. Gebonden, 110 pag. € 12,90

Ds. J. Roos DAVIDS REISLIED Zeven preken over Psalm 23 David heeft dit reislied geleerd op de oefenschool van vrije genade en het was tot grote troost in allerlei weder­ waardigheden. Gebonden, 120 pag. € 7,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Samuel Rutherford VERLOREN EN GEVONDEN Zeven preken over de verloren zoon Gebonden, 140 pag. € 16,90

Ds. A. Schot SPREKENDE KLEUREN Symboliek in de Bijbel Deze bundel beoogt de Bijbelse bete­ kenis van kleuren te achterhalen en de lessen daarvan door te geven. Gebonden, 192 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

J.C. Ryle BENT U GELUKKIG? Iedereen zoekt naar geluk, maar alleen het enige ware geluk is blijvend. Paperback, 46 pag. € 7,50

Ds. A. Schreuder APOSTOLISCH ONDERWIJS De brief aan Filippi Paulus’ persoonlijke brief aan Filippi is waarschuwend, bemoedigend en getui­ gend. Zijn onderwijs is normerend, ook voor nu. Gebonden, 168 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

J.C. Ryle MIJN SCHAPEN HOREN MIJN STEM In drie traktaten over Johannes 10:27 en 28 beschrijft Ryle het wezen, de voorrechten en de zekerheid van de ware christen. Gebonden, 90 pag. € 13,50

Ds. A. Schultink GLORIERIJKE DADEN Facetten uit het leven van Mozes en het volk van Israël Vijf preken Gebonden, 134 pag. € 12,90

J.C. Ryle STRIJD DE GOEDE STRIJD Strijd en overwinning in het geloof, deze zaken vormen het thema van dit boek met vier tractaten. Gebonden, 109 pag. € 13,50

Ds. B. Smijtegelt TREK MIJ, WIJ ZULLEN U NALOPEN DEEL 2 35 preken over het Nieuwe Testament Leerzame preken, hertaald naar hedendaags Nederlands. Hertaling: H.J. Postema Gebonden, 460 pag. € 34,95 / e-book € 25,99

Ds. A. Schot HOREN EN DOEN Godsvrucht in de praktijk Jakobus benadrukt in zijn zendbrief de praktijk van de heiligmaking. De brief houdt ons een spiegel voor. Gebonden, 168 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

C.H. Spurgeon KOMT, LATEN WIJ AANBIDDEN 49 overdenkingen voor advent en kerst Gebonden, 107 pag. € 13,90

45


46

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. A. van Straalen DE GEOPENBAARDE MIDDELAAR Tien preken over Numeri 35:13-15, Psalm 77:21, Matthéüs 15:21-28, Lukas 7:20, Lukas 13:23-24 en 24-25, Lukas 24:25-27, Johannes 1:46-52, Johannes 20:16, Johannes 21:10-13. Gebonden, 156 pag. € 14,90

Ds. A.F.R. van de Veen GENADE BIJ DE TROON Negen preken over het Bijbelboek Esther Toegankelijke preken met veel onder­ wijs voor het geestelijk leven. Gebonden, 176 pag. € 16,50

Ds. J.J. Tanis WIE IS TOCH DEZE Tien preken over een rijke Christus voor een arme zondaar In deze preken staat de oproep tot bekering en geloof in Christus centraal. Gebonden, 176 pag. € 14,95

Ds. A.F.R. van de Veen TROUW OP DE AKKER Preken over het Bijbelboek Ruth Op de akker van de grote Boaz zijn veel zegeningen te ontvangen. Daar leerde Ruth in haar leven veel van kennen. Gebonden, 144 pag. € 16,50

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (1e jaargang) Zeven gelegenheidspreken (GGiN) Bevat twee dankdagpreken, vier adventspreken en een voorberei­ dingspreek op het te houden Heilig Avondmaal. Gebonden, 135 pag. € 14,50

Ds. J. Veenendaal HET VOLK DAT IN DUISTERNIS WANDELT ZAL EEN GROOT LICHT ZIEN Deze bundel bevat een levensschets en 60 meditaties van ds. J. Veenendaal (1945-2010). Gebonden, 192 pag. € 8,95

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (2e jaargang) Acht gelegenheidspreken (GGiN) Bevat een preek van alle dienstdoende predikanten: vier lijdenspreken, een goede vrijdagpreek en drie paaspreken. Gebonden, ca. 151 pag. € 15,50

Ds. A. Vergunst UW NAAM TER EER Vijftien preken voor het kerkelijk jaar Deze preken onderscheiden zich door een hartelijk nodigen van zondaren tot Christus en door geestelijk onderwijs aan Gods kinderen. Gebonden, 270 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (3e jaargang) Acht gelegenheidspreken (GGiN) Bevat een preek van alle dienstdoende predikanten: twee biddagpreken, een hemelvaartspreek, een weespreek, drie pinksterpreken en een voorberei­ dingspreek HA. Gebonden, ca. 150 pag. € 15,50

Ds. A.H. Verhoef DE VREDE VERKONDIGD Tien preken over Zacharia 13:1, Johan­ nes 13:33-35, Psalm 84:4-5, Matthéüs 10:34, 2 Korinthe 9:15, Jesaja 42:16, Openbaring 19:9, Psalm 103:10-12, Hebreeën 7:25 en 1 Petrus 6:7. Gebonden, 160 pag. € 6,95


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. A. Verschuure DE STERKEN DER AARDE Drie preken over Spreuken 30 Vier zijn er die een goeden gang ma­ ken: de oude leeuw, de windhond, de bok, en een koning die niet is tegen te staan. Gebonden, 84 pag. € 9,90

Ds. A. van Voorden DE NACHTGEZICHTEN VAN ZACHARÍA Negen preken over de openbaringen waarin de Heere aan Zacharía Zijn heilsplan wil ontvouwen. Gebonden, 136 pag. € 14,90

Ds. A. Verschuure FILIPPUS EN DE KAMERLING 6 preken over Handelingen 8 Aan de orde komen zaken als een verborgen Zaligmaker, geloofsoefening, geloofsversterking, geloofsblijdschap en geloofsgehoorzaamheid. Gebonden, 140 pag. € 14,50

Ds. A. van Voorden DE SAMARITAANSE VROUW In negen separerende preken wordt gewezen op het eenzijdige werk Gods in het leven van Zijn volk en afgemaand van de zonde. Gebonden, 144 pag. € 14,90

Ds. J.W. Verweij UW UITNEMENDE LIEFDE 52 wekelijkse meditaties Bijzonder geschikt als afsluiting van de week en als voorbereiding op de zondag. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Gebonden, 189 pag. € 10,00

Ds. A. van Voorden DE SCHOONSTE ALLER MENSENKINDEREN Negen preken over het Hooglied van Sálomo. Gebonden, 131 pag. € 14,90

Ds. C. Vogelaar UW OGEN ZULLEN DE KONING ZIEN Drie preken rondom Kerst Bundel met twee preken voor de ad­ ventsweken en één voor Kerst. Gebonden, 80 pag. € 11,95

Ds. A. van Voorden DE ZALIGSPREKINGEN Negen preken De Bergrede bestaat telkens uit twee delen. Eerst schildert Jezus een karak­ tertrek van Zijn volk, vervolgens geeft Hij hun een troostvolle belofte. Gebonden, 142 pag. € 14,90

Ds. A. van Voorden JOZEF DE BEHOUDER DES VOLKS Negen overdenkingen In Jozefs leven liggen bijzondere lessen voor de Kerk des Heeren. Hoe helder schittert Christus, van Wie Jakobs zoon een type mocht zijn. Gebonden, 120 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Ds. J.A. Weststrate SIMSON, DE NAZIREEËR GODS Zijn geboorte, opvoeding en huwelijk Ondanks Simsons onverbeterlijke en zondige bestaan wordt hij door de Heere geplaatst in de rij van geloofs­ helden. Gebonden, 188 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

47


48

THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. J.A. Weststrate SIMSON, DE EENZAME STRIJDER Simson was een eenzame strijder, die mocht strijden in de kracht des Heeren. Maar hij moest inleven: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Gebonden, 164 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

Ds. J.A. Weststrate GEEFT GIJ HUN TE ETEN Dit boek bevat preken die zijn gehou­ den bij het afscheid van Pretoria en de bevestiging en intrede in Elspeet. Gebonden, 216 pag. € 18,95

Thomas Watson DE HOOFDSOM VAN DE GELOOFSLEER (1) De gehele geloofsleer wordt op prak­ tische wijze uitgelegd. Watson volgt daarbij de Westminster Catechism. De vele voorbeelden verhogen de lees­ baarheid. Gebonden, 410 pag. € 29,50

Octavius Winslow MIJN TIJDEN IN UW HAND Octavius Winslow wil de lezer ertoe oproepen om in alle omstandigheden van het leven op God te vertrouwen. Gebonden, 68 pag. € 10,50

Thomas Watson DE TIEN GEBODEN (2) Elk gebod wordt afzonderlijk behan­ deld. Watson gaat in op de gehoor­ zaamheid aan en de liefde tot Gods geopenbaarde wil, met praktische toepassingen. Gebonden, 340 pag. € 29,50

Octavius Winslow DE HEERE IS MIJN DEEL Dit boek is bemoedigend van inhoud voor allen die de Heere zoeken en vrezen. Gebonden, 140 pag. € 13,50

Thomas Watson HET GEBED DES HEEREN (3) Het gebed des Heeren zoals Watson die in leerdiensten heeft behandeld aan de hand van de Westminster Catechism. Gebonden, 454 pag. € 29,50

Octavius Winslow DE HEERE IS NABIJ 31 korte overdenkingen over het spreken van God in Zijn Woord: ‘Zo zegt de Heere’. Gebonden, 140 pag. € 13,50

Thomas Watson DE LEER DER WAARHEID drie delen als set € 69,50

Prof. G. Wisse beperkt leverbaar DE DRIE AMBTEN VAN CHRISTUS Een toelichting op de drievoudige ambtelijke bediening van de Zaligma­ ker in het leven van Gods volk, in de beleving van de genade. Gebonden, 102 pag. € 11,90


THEOLOGIE – PREKEN EN OVERDENKINGEN Ds. D. Zoet BOUWEN EN BEWAREN Nehemia, biddend werkzaam in de dienst van God In het bijbelboek Nehemia wordt op een troostrijke en bemoedigende wijze onderwijs gegeven. Gebonden, 268 pag. € 24,90

49


50

THEOLOGIE – MEDITATIES

50

Serie Vrouwen ontmoeten Ds. G. Beens ESHTER, DE JODIN Twintig overdenkingen over het leven van Esther. Gebonden, 112 pag. € 11,90

Ds. P. Blok OVERDENKINGEN OVER HET LIED DER LIEDEREN Geestelijke lessen uit het Hooglied Elf overdenkingen. Gebonden, 250 pag. ca. € 24,95

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree BIJ HET KRUIS Dagboek voor de lijdensweken Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Voor elke dag een overdenking. Paperback, 171 pag. € 12,95 / e-book € 9,99 A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree IN DE KERK Dagboek van Pasen naar Pinksteren Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. Voor elke dag tussen Pasen en Pinkste­ ren een overdenking. Paperback, 180 pag. € 12,95

Ds. J.T. Doornenbal JAKOB EN EZAU Dominee Doornenbal publiceerde in de kerkbode een serie overdenkingen over Jakob en Ezau. Samengesteld door Lulof Dalhuisen. Gebonden, 97 pag. € 10,95 / e-book € 8,99

John Flavel ALS IK HET WOND’RE KRUIS AANSCHOUW 49 overdenkingen voor de lijdensweken Korte overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus, geselec­ teerd uit geschriften van John Flavel. Gebonden, 107 pag. € 12,50

Ds. J.T. Doornenbal LEVENSKRACHT De korte overdenkingen zijn een selectie uit de vele meditaties die van de hand van ds. Doornenbal zijn verschenen. Samengesteld door Lulof Dalhuisen. Gebonden, 72 pag. € 10,95 / e-book € 5,99

Ds. A.J. Gunst DE ENIGE TOEVLUCHT 52 meditaties Christus alleen is voor Zijn Kerk de enige Toevlucht voor tijd en eeuwig­ heid. Gebonden, 170 pag. € 15,90

Ds. J.J. van Eckeveld IN EEUWIGHEID DEZELFDE 52 meditaties In deze eenvoudige, Schriftuurlijkbevindelijke meditaties is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Gebonden, 170 pag. € 14,90

Ds. J.M.D. de Heer MIJN VOLK, GEDENK TOCH … Veertien meditaties over Micha 6 De Heere heeft een twist met Zijn volk en zegt dat Hij Zich met Israël in rechte zal begeven. Er worden lijnen getrokken naar onze tijd. Gebonden, 145 pag. € 14,90


THEOLOGIE – MEDITATIES Ds. B. van der Heiden DORST NAAR GOD Meditaties over Psalmen Bij de Psalmen zien we Gods kinderen in het hart. Dat is de rode draad in dit boek. Gebonden, 122 pag. € 14,90

Ds. M. Karens MIJN DAGEN ZIJN BIJ U GETELD Meditaties voor ouderen Wij leven in de dag der zaligheid, de tijd om met God verzoend te worden. Gebonden, 142 pag. € 14,90

Philip Henry CHRISTUS ALLES EN IN ALLEN Veertig meditaties over Wie Christus is voor de gelovigen Dit boek is een bijzonder voorbeeld van puriteinse vroomheid. Gebonden, 416 pag. € 29,95

Ds. M. Karens EN ALDAAR ZAL GEEN NACHT ZIJN Meditaties voor ouderen Nog wil de Heere de nacht verdrijven in harten. Dat klinkt door in de dertig korte overdenkingen in dit boek. Gebonden, 142 pag. € 14,90

Matthew Henry VERZOENING DOOR HET KRUIS In 45 korte meditaties wordt op een­ voudige en directe wijze ingegaan op het verzoeningswerk van Christus. Gebonden, 94 pag. € 13,50

Ds. M. Krijgsman TROOST VOOR PELGRIMS 52 meditaties In deze Schriftuurlijk-bevindelijke me­ ditaties is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Gebonden, 174 pag. € 14,90

Ds. C. Hogchem PSALM 139 - OVERDENKINGEN Deze overdenkingen laten de volheid en rijkdom zien die in dit lied vers na vers te vinden zijn. Gebonden, ca. 150 pag. € 15,90

Ds. J. Mijnders DE BLINKENDE MORGENSTER 52 meditaties over Openbaring Ze wijzen heen naar Christus, het Licht der wereld, de blinkende Morgenster. Gebonden, 221 pag. € 15,90

Ds. J. Karels, ds. W.J. Karels NAAR UW GETUIGENIS 52 meditaties De kern van deze meditaties is dat er voor verloren zondaren behoud is in het bloed van Christus. Gebonden, 176 pag. € 15,95

Ds. J. Mijnders OP DE LEERSCHOOL VAN HET GEBED 52 meditaties Deze meditaties over het gebed bevatten veel geestelijk onderwijs. Gebonden, 220 pag. € 15,90

51


52

THEOLOGIE – MEDITATIES Serie Overdenkingen voor de lijdensweken J.C. Ryle VOOR AL MIJN ZONDEN Tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stilstaan bij Jezus Christus en Die gekruisigd. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Paperback, 103 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Joh. Calvijn ’T IS AL VOOR MIJ GESCHIED Tijdens de lijdensweken elke dag een moment stilstaan bij de Man van smarten. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Paperback, 104 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Matthew Henry VOOR ONS GESLACHT Tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stilstaan bij het Paaslam Dat werd geslacht. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Paperback, 104 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Dr. H.F. Kohlbrugge DRAGENDE ZIJN KRUIS Tijdens de lijdensweken elke dag een moment stilstaan bij Christus Die Zijn kruis droeg, maar het was niet Zijn eigen kruis. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Paperback, 104 pag. € 9,95

Dr. H.F. Kohlbrugge LIEFGEHAD TOT HET EINDE Tijdens de lijdensweken elke dag een moment stilstaan bij Christus’ liefde tot de Zijnen. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Paperback, 104 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Maarten Luther BELAÂN MET SMART EN HOON Met dit boekje kan elke dag een mo­ ment stilgestaan worden bij het bitter lijden van Christus. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Paperback, 104 pag. € 9,95

C.H. Spurgeon OP WEG NAAR GOLGOTHA Tijdens de lijdensweken elke dag een moment stilstaan bij ‘het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Paperback, 102 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. J.S. van der Net DE ENIGE SCHUILPLAATS 52 meditaties In dit boek is raad voor rusteloze zielen en waarschuwing tegen valse gerust­ heid. Gebonden, 117 pag. € 15,90

J.C. Philpot HET WOORD IS VLEES GEWORDEN Meditaties over Christus’ heilige menselijke natuur Onderwijzende meditaties waarin een bijzonder licht geworpen wordt op Christus als mens. Gebonden, 140 pag. € 16,95

Ds. P. van Ruitenburg EEN MOOIE LEEFTIJD Brieven aan ouderen Vooral wordt aandacht geschonken aan de eenzaamheid en moeiten die samengaan op oudere leeftijd. Gebonden, 72 pag. € 10,90


THEOLOGIE – MEDITATIES Ds. P. van Ruitenburg LIEFDEDIENST Om jaloers op te worden Geprobeerd wordt vanuit de Schrift te laten zien wat de echte en enige troost is. Gebonden, 71 pag. € 10,90

Ds. J. Schipper UITZIEN IN DE LEVENSAVOND Korte overdenkingen voor ouderen Gebonden, 138 pag. € 15,90

Ds. P. van Ruitenburg MOED HOUDEN De auteur bespreekt enkele bijbelse voorbeelden van mensen die terneer­ gedrukt waren, maar ook weer moed kregen. Gebonden, 69 pag. € 10,90

Ds. W. Silfhout JERUZALEM IS WEL GEBOUWD Meditaties over de stad vanuit de Psalmen Inhoudsvolle meditaties over de stad Jeruzalem, met geestelijke lessen voor nu. Gebonden, 160 pag. € 14,95

Ds. P. van Ruitenburg ONUITSPREKELIJKE VREUGDE Staan we er genoeg bij stil dat de Heere Zijn kinderen vreugde wil geven? Gebonden, 70 pag. € 10,90

C.H. Spurgeon LEER MIJ UW LIJDEN RECHT BETRACHTEN 49 overdenkingen voor de lijdensweken Gebonden, 107 pag. € 13,90

Ds. P. van Ruitenburg GEWAPEND In de 32 hoofdstukjes staat het thema ‘strijd’ centraal. Gebonden, 70 pag. € 10,90

C.H. Spurgeon HIJ KOMT DE VOLKEN TROOSTEN Advent en Kerst met C.H. Spurgeon Voor alle dagen van de adventsperiode en Kerst een aansprekend stukje. Gebonden, 72 pag. € 12,50

Ds. P. van Ruitenburg GOEDE BELIJDENIS Ds. Van Ruitenburg laat zien wat Gods Woord over belijden zegt. Gebonden, 71 pag. € 10,90

C.H. Spurgeon ZONDAGEN MET SPURGEON Meditaties voor de rustdag Deze bundel bevat twee keer 52 sprekende fragmenten uit het werk van Spurgeon. Ze zijn bijzonder geschikt voor meditatie op zondag. Gebonden, 176 pag. € 14,95 / e-book € 11,49

53


54

THEOLOGIE – MEDITATIES C.H. Spurgeon TOEVLUCHT ONDER ZIJN VLEUGELS In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels. Gebonden, 144 pag. € 14,90

Ds. W. Visscher OP WEG NAAR KRUIS EN OPSTANDING 49 overdenkingen voor de lijdenstijd Zeven weken lang iedere dag een mo­ ment van bezinning vanuit het lijdense­ vangelie. Gebonden, 164 pag. € 14,90

Susannah Spurgeon LIEFDE TOT HET EINDE Verwondering over het feit dat God Zijn liefde en genade bewijst aan een schuldig zondaarshart, is het centrale onderwerp. Gebonden, 96 pag. € 10,50

Ds. C.G. Vreugdenhil HARTSTOCHT Toerusting en aansporing om te getuigen 49 overdenkingen over hartstochtelijke liefde en wederliefde. Paperback, 256 pag. € 14,95 / e-book € 11,49

Ds. A. Vergunst DE GEESTELIJKE PELGRIM 55 meditaties over Bunyans Christenreis Hierin wordt ons de weg die de Heere met de Zijnen houdt, voorgesteld. Gebonden, 460 pag. € 27,50

Octavius Winslow DE VOLHEID VAN CHRISTUS Belicht vanuit het leven van Jozef als onderkoning Jozef is als onderkoning een type van Christus. Deze vijftien Bijbellezingen bieden verrijkend onderwijs. Gebonden, 300 pag. € 24,95 / e-book € 18,99

Ds. Ferenc Visky BEVRIJD UIT LIST EN GEWELD Overdenkingen over het Bijbelboek Esther Meditaties over het Bijbelboek Esther van een predikant die uit ervaring wist wat het is om gevangen te zitten. Met levensschets. Paperback, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Mary Winslow STILLE OVERDENKING Stichtelijke gedachten van Mary Winslow, gericht aan familie, vrienden en bekenden. Gebonden, 142 pag. € 16,50

Ds. W. Visscher IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW 52 meditaties Centraal staat dat alleen in Christus als de Zaligmaker van zondaren behoud is te vinden. Gebonden, 170 pag. € 15,90

Ds. Th.L. Zwartbol HET VERLORENE GEZOCHT 52 meditaties De meditaties in deze uitgave zijn ernstig en eenvoudig, voor oud en jong geschreven. Gebonden, 173 pag. € 14,90


55

THEOLOGIE – CATECHISMUSVERKLARINGEN Ds. G.J. van Aalst NODIG TE WETEN 52 preken over de drie stukken Preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus. Met gespreksvragen voor kinderen en voor jongeren. Gebonden, 738 pag. € 59,90 / e-book € 44,99

Ds. G.H. Kersten DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 52 preken over de Heidelbergse Catechismus. In deze herdruk is de tekst aangepast aan de hedendaagse spelling. Gebonden, 560 pag. € 49,95

Ds. G. Boer GEGRONDE TROOST Uitleg van de Heidelbergse Catechismus Dit boek biedt helder Bijbels onderwijs uit de catechismuspreken van ds. G. Boer. Gebonden, 700 pag. € 59,95

Dr. H.F. Kohlbrugge DE EENVOUDIGE HEIDELBERGER Een nieuwe, aanzienlijk aangevulde editie van een bekende uitgave. Gebonden, 576 pag. € 44,90

Ds. J.J. van Eckeveld TROOST DOOR GENADE Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 preken De auteur behandelt de drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te mogen leven en sterven. Gebonden, 675 pag. € 39,95 / e-book € 29,99

Ds. W.C. Lamain TROOSTRIJK ONDERWIJS (2 DELEN) 85 preken over de Heidelbergse Catechismus met veel aandacht voor de beleving van het heil. Gebonden, 976 pag. € 79,95

Ds. J. van Haaren DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS Ds. Van Haaren (1933-1983) hield ouderen en jongeren voor dat alleen in Christus het leven is. Gebonden, 732 pag. € 62,50

Ds. A. Moerkerken ONS TROOSTBOEK Verklaring van de Heidelbergse Catechismus Een eenvoudige en praktische verklaring. Gebonden, 727 pag. € 62,50

Ds. C. Harinck ONDERWIJZING IN DE CHRISTELIJKE LEER 52 preken over de Heidelbergse Catechismus Een praktische, zakelijke en schriftuur­ lijke verklaring. Gebonden, 667 pag. € 62,50

Ds. Chr. van der Poel DE HEIDELBERGER Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 preken. Gebonden, 791 pag. € 49,95

55


56

THEOLOGIE – CATECHISMUSVERKLARINGEN Ds. G. van Reenen DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS Toegelicht voor eenvoudigen in 52 preken Gebonden, 690 pag. € 62,50

Ds. A. van Straalen DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS Verklaard in 52 Zondagen. Gebonden, 700 pag. € 59,50

Ds. A. Schot DE DRIE STUKKEN - TOEGELICHT EN TOEGEPAST Verklaring van de Heidelbergse Catechismus Met vragen voor bespreking in het gezin. Gebonden, 672 pag. € 59,95

Mr. Justus Vermeer DE LEER DER WAARHEID, DIE NAAR DE GODZALIGHEID IS (2 dln) Voorgesteld, bevestigd en toegepast in 52 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus. Gebonden, 921 pag. € 59,50

Ds. A. Schultink DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS (deel 1) Toegelicht in 52 predicaties Verklaring van de Zondagen 1 t/m 26. Gebonden, 400 pag. € 34,50

Ds. J.W. Verweij SIONS TROOSTBOEK Verklaard in 52 Zondagen van de Heidelbergse Catechismus. Gebonden, 702 pag. € 65,00

Ds. A. Schultink DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS (deel 2) Toegelicht in 52 predicaties Verklaring van de Zondagen 27 t/m 52. Gebonden, 483 pag. € 34,50

Ds. B. Smytegelt DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 52 preken in twee delen over de Heidelbergse Catechismus. In deze herdruk is de tekst aangepast aan de hedendaagse spelling. Gebonden, 900 pag. € 59,00


THEOLOGIE – DOOP EN AVONDMAAL

57 Ds. G.J. van Aalst VAN KIND TOT KIND Ons doopformulier De letterlijke tekst van het doopformu­ lier wordt regel voor regel uitgelegd en diverse vragen worden beantwoord. Gebonden, 174 pag. € 18,50

R.M. McCheyne e.a. IK VOOR U Meditaties rondom het Heilig Avondmaal Handreiking voor de week van voor­ bereiding op het Heilig Avondmaal. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 80 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Prof. dr. A. Baars U EN UW KINDEREN De kinderdoop en de Bijbel De auteur toont aan dat de verdedi­ ging van de kinderdoop op grond van de Bijbel goede papieren heeft. Gebonden, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

R.M. McCheyne e.a. ZONDER GELD EN ZONDER PRIJS Meditaties voor de voorbereidingsweek, de avondmaalszondag en de nabetrachting Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 88 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Wilhelmus à Brakel e.a. VERBROKEN VOOR U Meditaties rondom het Heilig Avondmaal Handreiking voor de week van voor­ bereiding op het Heilig Avondmaal. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 84 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

‘Rabbi’ John Duncan DE NODIGING VAN DE GROTE GASTHEER Avondmaalsoverdenkingen Zes toespraken van de Schotse predi­ kant die hij vóór de bediening van het Heilig Avondmaal heeft gehouden. Vertaling: A. Stam. Gebonden, 73 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Wilhelmus à Brakel e.a. ZO IEMAND DORST Meditaties rondom het Heilig Avondmaal Handreiking voor persoonlijke over­ denking bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Gebonden, 80 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Ds. J.J. van Eckeveld HET HEILIG AVONDMAAL, OOK VOOR MIJ? De instelling en betekenis, maar ook persoonlijke vragen ten aanzien van de toetreding tot het Avondmaal komen aan de orde. Gebonden, 93 pag. € 13,90

R.M. McCheyne e.a. VERGOTEN VOOR U Meditaties rondom het Heilig Avondmaal Handreiking voor de week van voor­ bereiding op het Heilig Avondmaal. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 84 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

John Flavel DE TAFEL TOEGERICHT Twaalf meditaties rond het Heilig Avondmaal In deze avondmaalstoespraken wordt de heerlijkheid van Christus voor­ gesteld. Gebonden, 141 pag. € 17,50

57


58

THEOLOGIE – DOOP EN AVONDMAAL M. Golverdingen v.d.m. TOT IN HET DUIZENDSTE GESLACHT Overdenkingen bij de Heilige Doop Door de fraaie vormgeving zeer geschikt als geschenk. Gebonden, 106 pag. € 13,90

J. Kriekaard TOT EEN VOLKOMEN VERZOENING Het avondmaalsformulier uitgelegd aan jongeren Toegankelijke uitleg over de waarde van het avondmaalsformulier. Gebonden, 104 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Matthew Henry HET TEKEN VAN DE DOOP De betekenis en bediening van de kinderdoop Door onze kinderen ten doop te hou­ den vertrouwen we hen toe aan Gods grote liefde en genade. Gebonden, 184 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Ds. J. van Laar (red.) ZIEDAAR WATER De betekenis van de Heilige Doop Dit boek is bedoeld om met name (jonge) ouders een handreiking te geven in het bijbelse verstaan van de Doop. Met gespreksvragen. Paperback, 135 pag. € 9,90

Petrus Immens DE GODVRUCHTIGE AVONDMAALGANGER Een klassiek werk over de viering van het Heilig Avondmaal. Hertaald in hedendaags Nederlands. Hertaling: C. Bregman. Gebonden, 480 pag. € 27,50 / e-book € 20,99

Ds. B. Labee HIJ STERKT MIJN ZIEL Overdenkingen rond het Heilig Avondmaal Pastoraal onderwijs aan zowel eerst­ beginnenden als meer geoefenden in de genade. Gebonden, 92 pag. € 12,50

Ds. J.M.J. Kieviet TOT MIJN GEDACHTENIS Over het Avondmaalsformulier Het formulier is een kostbaar geschenk, een schat uit de kerk der eeuwen. Reden om het nog eens aandachtig te lezen. Gebonden, 360 pag. € 22,95 / e-book € 16,99

Ds. J. Lohuis DAAR HOREN JULLIE OOK BIJ Ben jij gedoopt? Dan hoor je bij die jonge mensen aan wie de HEERE vergeving van zonden en de Heilige Geest belooft. Paperback, 126 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Dr. H.F. Kohlbrugge HET HEILIG NACHTMAAL De drie stukken van het formulier Twee preken van Kohlbrugge over het Avondmaalsformulier. Paperback, 64 pag. € 5,95 / e-book € 3,99

Ds. C.J. Meeuse CHRISTUSKENNIS EN DE TOEGANG TOT HET HEILIG AVONDMAAL Wat moet verstaan worden onder de kennis van Christus? Waarom is deze kennis nodig bij de viering van het Hei­ lig Avondmaal? Gebonden, 80 pag. € 10,90


THEOLOGIE – DOOP EN AVONDMAAL

59

John Owen BIJ BROOD EN BEKER Overdenkingen bij het Heilig Avondmaal Nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de liefde van de Vader en de Zoon, en de werking van de Geest in het Avondmaal. Gebonden, 187 pag. € 20,90

Willem Teellinck HET GEESTELIJK SIERAAD VAN CHRISTUS’ BRUILOFTSKINDEREN De praktijk van het Heilig Avondmaal Een betrouwbare gids bij vragen rond het Heilig Avondmaal. Gebonden, 272 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

Ds. G.R. Procee DE HEILIGE DOOP Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop Dit boek zet de rijkdom van het sacra­ ment van de Heilige Doop uiteen. Gebonden, 367 pag. € 22,50 / e-book € 16,99

Ds. A. Verschuure AVONDMAALSTIJDEN Drie overdenkingen vanuit Éxodus 25 bij de voorbereiding, bediening en na­ betrachting van het Heilig Avondmaal. Gebonden, 84 pag. € 11,90

Ds. P. van Ruitenburg AVONDMAAL HOUDEN Dominee Van Ruitenburg belicht kort en krachtig bekende en minder beken­ de aspecten van het Heilig Avondmaal. Gebonden, 70 pag. € 10,90

Ds. P. de Vries PASPOORT VAN HET KONINKRIJK Over de betekenis van de Heilige Doop Paperback, 87 pag. € 10,90

Ds. P. van Ruitenburg JE KINDJE LATEN DOPEN De auteur zet ons stil bij de ernstige en rijke betekenis van Gods verbond en wat we beloven. Gebonden, 70 pag. € 10,90

Ds. J. Westerink DOET DAT TOT MIJN GEDACHTENIS De rijkdom van ons Avondmaalsformulier In 25 korte hoofdstukken wordt het avondmaalsformulier praktisch en pasto­ raal op de voet gevolgd. Gebonden, 218 pag. € 19,50

Willem Teellinck LIEFDESDWANG De hartveroverende kracht van de liefde van Christus De liefde van Christus en de gewerkte wederliefde wordt zichtbaar in het on­ derhouden van Christus’ instellingen. Gebonden, 96 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Prof. G. Wisse MAG IK TEN AVONDMAAL GAAN? Vermanend en vertroostend onderwijs over het Heilig Avondmaal. Gebonden, 91 pag. € 10,50


60

THEOLOGIE – DOOP EN AVONDMAAL Prof. G. Wisse GENODIGD TOT DE BRUILOFT Drie preken rond het Heilig Avondmaal Deze overdenkingen wijzen op de rijke betekenis van het sacrament, maar ook klinkt de vermaning die ervan uitgaat. Gebonden, 80 pag. € 10,95

Prof. G. Wisse DOE DAT TOTDAT HIJ KOMT Dit boek geeft praktische richtlijnen op vragen rond de deelname aan het Heilig Avondmaal. Gebonden, 192 pag. € 19,95


THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR OUDEREN

61

61

AUGUSTINUS BREVIER Woorden voor elke dag Voor elke dag een korte tekst uit Augus­ tinus’ Confessiones en De Civitate Dei. Samengesteld door Hans Alderliesten. Gebonden, 384 pag. € 16,95 / e-book € 12,49

BIJ HET GEOPENDE WOORD - jrg. 14 Bijbels dagboek (Ger. Gem.) M.m.v. ds. G.J. van Aalst, ds. M.T. Al-Chalabi, ds. J.M.D. de Heer, ds. J.B. Huisman, ds. M. Karens, ds. J. de Kok, ds. J. van Laar, ds. F. Mulder, ds. J. Schipper, ds. A. Schreuder, ds. J.W. Verweij en ds. D. de Wit. Met een bijdrage van wijlen ds. J. van Haaren. Gebonden, 378 pag. € 14,90

Ds. F. Bakker BLIJFT IN MIJ Samengesteld uit de nagelaten geschrif­ ten van ds. Bakker en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Samen­ gesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Thomas Boston e.a. NABIJ U IS HET WOORD Dagboek bij de Bijbel Samengesteld uit preken en geschriften van Engelse en Schotse predikanten uit de 17e en 18e eeuw. Gebonden, 380 pag. € 18,50

Ds. F. Bakker BLIJFT IN MIJ, grote letter Het dagboek Blijft in Mij in een grote letter uitvoering. Zeer geschikt voor oudere mensen. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 21,95

John Bunyan REISGIDS VOOR PELGRIMS Uit het verzameld werk van Bunyan is dit dagboek samengesteld. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 11 Bijbels dagboek door diverse predikan­ ten van de Gereformeerde Gemeenten. Gebonden, 378 pag. € 13,95

John Bunyan EEN DING IS NODIG Bijbels dagboek Uit de praktikale geschriften van Bunyan is dit dagboek samengesteld. Gebonden, 372 pag. € 18,50

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 13 Bijbels dagboek door diverse predikan­ ten van de Gereformeerde Gemeenten.

John Bunyan GIJ HOORT HEN DIE UW HEIL VERWACHTEN Bijbels dagboek Korte stukjes van de eenvoudige ketel­ lapper, in mooie geschenkuitvoering. Gebonden, 374 pag. € 14,50

Gebonden, 378 pag. € 13,95


62

THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR OUDEREN Isaac da Costa ISRAËLS VERWACHTING Centraal in dit dagboek staat de boodschap dat alleen in Christus behou­ denis is. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. J.J. van Eckeveld e.a. LEVEN EN LICHT Bijbels dagboek 2021 De stukjes bieden inzicht in Gods Woord en hebben dagelijks een spits om over na te denken. Paperback, 367 pag. € 8,90

Diverse predikanten DAGBOEKKALENDER 2021 Dagboek bij de Statenvertaling. Naast een meditatie, een te lezen Schriftge­ deelte en een te zingen psalm staan er verhalen in dit dagboek. Ook vermelding van datum met de zon- en maanstanden. KLEIN: gebonden, € 13,95 GROOT: paperback, € 14,95

K. Hageman (red.) TWEE BOEKEN GODS Dagboek, samengesteld uit geschriften van oudvaders, over de natuur in de Heilige Schrift. Gebonden, 375 pag. € 15,00

Wulfert Floor WAAKT EN BIDT Bijbels dagboek Samengesteld uit de bundels oefenin­ gen. De tekstjes zijn kort, helder en zakelijk. Gebonden, 374 pag. € 16,90

K. Hageman (red.) UIT JOZEFS SCHUREN Dagboek, samengesteld uit werken van OGG-predikanten. Gebonden, 400 pag. € 15,00

Ds. E. Gouda GEBEDSDAGBOEK Dit boekje bevat voor elke dag een gebedsonderwerp om in het bijzonder voor te bidden. Bij elk gebedsthema is een meditatie opgenomen. Geniet, 64 pag. € 6,95 / e-book € 4,99

Ds. D. Heemskerk (red.) VERZAMELDE AREN – 2021 Bijbels dagboek In dit dagboek is elke dag stof van overdenking te vinden tot onderwijs, waarschuwing en bemoediging. Gebonden, 384 pag. € 13,90 verschijnt binnenkort

Ds. M. Goudriaan (red.) GEBOUWD OP HET FUNDAMENT Dagboek bij de Bijbel In dit dagboek staat het leven en de prediking van apostelen en profeten in de Bijbel centraal. Gebonden, 376 pag. € 20,90

Matthew Henry VROUWEN UIT DE BIJBEL Dagboekstukjes over vrouwen uit de Bijbel, samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99


THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR OUDEREN Matthew Henry OUDERS UIT DE BIJBEL Dagboekstukjes over het leven van ouders uit de Bijbel. Samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. I. Kievit DAGELIJKS MANNA Dagboek bij de Bijbel In dit dagboek wordt rekening ge­ houden met het kerkelijk jaar. Gebonden, 377 pag. € 20,90

Matthew Henry HIJ ZIET IN GUNST OP DIE HEM VREZEN Bijbels dagboek Korte dagboekstukjes waarin bijbel­ uitleg én geestelijk onderwijs wordt gegeven. Gebonden, 378 pag. € 14,90

Ds. I. Kievit HET LEVENDE BROOD Dagboek bij de Bijbel In dit dagboek wordt rekening gehou­ den met het kerkelijk jaar. Gebonden, 381 pag. € 19,50

Matthew Henry OP U BETROUW IK Bijbels dagboek over de Psalmen De psalmen bevatten niet alleen lessen voor het geestelijk leven, maar zijn ook verrassend actueel voor ons dagelijks leven. Gebonden, 380 pag. € 16,90

Dr. H.F. Kohlbrugge GENADE ALLEEN Bijbels dagboek Samengesteld door J. KranendonkGijssen, uit de Schriftverklaringen en preken van Kohlbrugge. Gebonden, 376 pag. € 19,95

Ds. J. Joppe - J.H. Mauritz (red.) PARADIJSBLOEM Dagboek over het huwelijk Geluisterd wordt naar wat Gods Woord zegt over diverse facetten van het huwelijksleven. Gebonden, 376 pag. € 20,50

Ds. B. Labee DE EERSTE EN DE LAATSTE Dagboek uit de Openbaring aan Johannes In dit dagboek komen met name de minder bekende hoofdstukken 4 tot en met 22 aan de orde. Gebonden, 374 pag. € 20,90

Donna Kelderman (samenst.) DE VREUGDE VAN MIJN HART Meditaties van vrouwen die ons zijn voorgegaan In dit dagboek kijken we godvrezende vrouwen uit het verleden in het hart. Gebonden, 400 pag. € 24,50 / e-book € 18,99

Ds. W.C. Lamain EEN BEGEERLIJKE RIJKDOM Bijbels dagboek Een dagboek vol geestelijk onderwijs. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 376 pag. € 19,95

63


64

THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR OUDEREN Maarten Luther BREVIER Woorden voor elke dag Voor elke dag een Bijbeltekst met uitleg. De keuze van de Bijbelteksten volgt de thema’s van het kerkelijk jaar. Vertaling: Karla Boersma. Gebonden, 280 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

R.M. McCheyne ONDER ‘T HEILIGEND KRUIS Alleen onder ‘t heiligend kruis kan een pelgrim een veilige reis maken maar het Vaderlijk Huis. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Maarten Luther TOT DIENST AAN GOD Teksten over opvoeding en onderwijs Korte teksten van Luther over opvoe­ ding en onderwijs. Ter inspiratie voor opvoeders. Vertaling: Karla Boersma. Gebonden, 253 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

R.M. McCheyne NU REIS IK GETROOST Bijbels dagboek Korte stukjes, waarin eenvoud, zuiver­ heid, heilige ernst en liefde duidelijk naar voren komen. Gebonden, 372 pag. € 16,90

Maarten Luther UIT DE DIEPTEN ROEP IK TOT U Dagboek over het gebed Steeds komt Luthers grote pastorale bewogenheid aan het licht. Gebonden, 396 pag. € 19,50

R.M. McCheyne GEEF MIJ UW HART Bijbels dagboek Korte dagboekstukjes, uit de vele preken en meditaties van McCheyne die bewaard zijn gebleven. Gebonden, 380 pag. € 16,90

Maarten Luther MIJN ENIGE TROOST 365 dagen met de Heidelbergse Catechismus De Heidelberger toegelicht door tek­ sten uit Luthers werk. Gebonden, 428 pag. € 24,90

Ds. J. Mijnders UW GOEDHEID KROONT DE JAARGETIJDEN Dagboek bij de Bijbel De geschriften van ds. Mijnders kenmerken zich door helderheid en eenvoud. Gebonden, 384 pag. € 20,90

Maarten Luther VREES NIET, GELOOF ALLEEN Dagboek over het geloof De voor dit dagboek geselecteerde citaten zijn voor het merendeel niet eerder in het Nederlands vertaald. Gebonden, 376 pag. € 19,90

Ds. A. Moerkerken e.a. LICHT VOOR MIJN PAD Dagboek bij de Bijbel Dit dagboek volgt het kerkelijk jaar en is geschreven door predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Gebonden, 380 pag. € 20,90


THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR OUDEREN

65

Ds. Joh. van der Poel MIJN RAAD ZAL BESTAAN Geestelijk onderwijs van de bekende predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

J.C. Ryle GOUDEN MOMENTEN De nagelaten geschriften vormen een goudmijn vol wijze woorden. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. C. de Ridder DRUIVEN VAN ESKOL Bijbels dagboek Dit dagboek biedt een Schriftuurlijkbevindelijke overdenking voor iedere dag. Met een te zingen psalmvers. Gebonden, 375 pag. € 19,90

C.H. Spurgeon U BENT MIJN SCHUILPLAATS De dagboekstukjes komen uit het bekende boek De Psalmen Davids van Spurgeon. Per psalmvers geeft hij een korte verklaring. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. J. Roos e.a. EEN FONTEIN VAN HEIL Bijbels dagboek voor jong en oud Dagboek geschreven door predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Gebonden, 380 pag. € 20,50

C.H. Spurgeon U BENT MIJN SCHUILPLAATS grote letter Het dagboek U bent mijn Schuilplaats in een grote letter uitvoering. Zeer geschikt voor ouderen. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Gebonden € 21,95

Ds. P. van Ruitenburg ZEKER WETEN Thematisch dagboek bij de Bijbel Dit dagboek wil een helpende hand bie­ den bij het lezen van de Bijbel. Gebonden, 378 pag. € 21,50

C.H. Spurgeon WOORDEN VAN DE GOEDE HERDER Samengesteld aan de hand van Gelijke­ nissen van de Heiland van Spurgeon. Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. P. van Ruitenburg VAST GELOVEN Dagboek bij de Bijbel Een dagboek voor jong en oud, bedoeld om te helpen bij het lezen van de Bijbel. Gebonden, 378 pag. € 21,50

C.H. Spurgeon ELKE DAG EEN BELOFTE Dit is een nieuwe uitgave van het veel gelezen dagboek Het chequeboek van de bank des geloofs. Het dagboek richt zich in de eerste plaats op jongeren. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99


66

THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR OUDEREN C.H. Spurgeon WOORDEN VOOR ELKE DAG De korte overdenkingen in dit boek zijn als schelpen op het strand. Om één voor één op te rapen, te bewonderen en te bewaren. Gebonden, 192 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

C.H. Spurgeon DOOR GENADE ALLEEN Bijbels dagboek De boodschap van Spurgeon kenmerk­ te zich door een ruim Evangelie voor de grootste der zondaren. Gebonden, 384 pag. € 15,50

Ds. H. Visser (red.) VAREN OP BIJBELS KOMPAS Dagboek bij alle bijbelboeken In dit dagboek wordt op de hoofd­ lijnen van ieder bijbelboek de aandacht gevestigd. Gebonden, 437 pag. € 27,90

Thomas Watson LEER MIJ UW WEG Veel preken en andere werken van Watson zijn bewaard gebleven. Hieruit zijn dagboekstukjes samengesteld. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden € 19,95 / e-book € 14,99

Thomas Watson e.a. GEROEPEN TOT BEKERING Dagboek bij de Bijbel In dit dagboek zijn meditaties bijeen­ gebracht uit geschriften van Engelse en Schotse oude schrijvers. Gebonden, 382 pag. € 15,90


THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR JONGEREN Ds. G.J. van Aalst e.a. VAST GELOOF Dagboek voor jongeren over de Nederlandse Geloofsbelijdenis Aan de hand van dit dagboek kunnen jongeren de Bijbel lezen. Paperback, 374 pag. € 16,90

Ds. J.A. van den Berg e.a. CONFESSIE In dit dagboek worden de Drie Formulieren van Enigheid behandeld. Aan dit dagboek werkten diverse predi­ kanten van de PKN mee. Voor jongeren vanaf 19 jaar. Paperback € 14,95

Ds. G.J. van Aalst e.a. CONTRAST 365 keer Dordt, dagboek voor jongeren Dit Bijbels dagboek neemt je, aan de hand van een citaat uit Dordt, mee naar de Bijbel. Paperback, 379 pag. € 17,90

H. van Dam HOORT ZIJN STEM Bijbels dagboek voor jongeren Iedere maand staat een persoon uit de Heilige Schrift centraal. Vanaf 12 jaar. Paperback, 380 pag. € 16,50

Ds. G.J. van Aalst e.a. ADAM! Dagboek voor jongens In Gods Woord komen echte jongens­ thema’s naar voren. Het is goed om te lezen wat de Bijbel daarover zegt! Gebonden, ca. 384 pag. ca. € 15,90 verschijnt binnenkort

C. Dubbeld IN DE DAGEN UWER JONGELINGSCHAP Bijbels dagboek voor jongeren (12+) Gebonden, 370 pag. € 16,90

Ds. J.A. van den Berg e.a. CONCREET Dit dagboek wil leiding geven voor het leven van elke dag. Aan dit dagboek werkten diverse predikanten van de PKN mee. Voor jongeren vanaf 15 jaar. Paperback € 14,95

C. Dubbeld JONGEREN IN BABEL (volledig herschreven uitgave) Bijbels dagboek voor jongeren. Gebonden, 378 pag. € 16,90

Ds. J.A. van den Berg e.a. CONTEXT Dit dagboek wil leiding geven voor het leven van elke dag. Aan dit dagboek werkten diverse predikanten van de PKN mee. Voor jongeren vanaf 17 jaar. Paperback € 14,95

C. Dubbeld ZOLANG HET ZONLICHT SCHIJNT … Bijbels dagboek voor jongeren over de Psalmen (16+) Gebonden, 378 pag. € 16,90

67


68

THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR JONGEREN Geertje Fokkema Steven Middelkoop (red.) RAAK! Dagboek voor jongeren 14+ In korte, prikkelende stukjes geeft dit tienerdagboek uitleg bij de Bijbel. Paperback, 374 pag. € 14,90

Aline van de Maat e.a. (red.) EVA! Dagboek voor meiden Veel vrouwen uit de Bijbel die met de Heere leefden, zijn voorbeelden voor meiden van nu. Gebonden, 376 pag. € 15,90

Ds. E. Gouda e.a. CONNECTIE Dit dagboek wil jonggehuwden leiding geven voor het leven van elke dag, in goede en slechte dagen. Paperback € 16,95

J.H. Mauritz e.a. (red.) BERICHT VOOR JOU! Dagboek voor tieners In dit dagboek is er elke dag iets om over na te denken. Paperback, 370 pag. € 16,50

Inge van Hell-van Dijke (red.) LEVEND WOORD Dagboek voor jongeren Moeilijke begrippen, gelijkenissen en beeldspraak uit de Bijbel worden duidelijk uitgelegd aan jongeren (met autisme). Paperback, 378 pag. € 16,90

H.J. van Nieuw Amerongen e.a. (red.) BELOOFD! Dagboek over de geslachtslijn van de Heere Jezus (12+) In de Bijbel staat een lang familieregister, vol namen van familieleden van de Heere Jezus. Paperback, 372 pag. € 17,50

Inge van Hell-van Dijke (red.) PROFETISCH WOORD Dagboek voor jongeren Over de Bijbelboeken van de profeten. Moeilijke woorden en beeldspraak uit de Bijbel worden duidelijk uitgelegd. Paperback, 376 blz. € 16,90

Ds. P. den Ouden e.a. EEN VASTE KOERS Dagboek bij de Bijbel De onderwerpen in dit dagboek zijn vooral toegespitst op jonge mensen vanaf ongeveer 18 jaar. Paperback, 374 pag. € 17,90

Gerbrand de Jong (red.) VOOR JOU PERSOONLIJK Dagboek voor jongeren Over o.a. het bestaan van God, geloof en bekering en christen-zijn nu. Paperback, 371 pag. € 15,90

Ben de Raaf ZOOM OUT Bijbels dagboek voor jongeren Elke maand wordt ingezoomd op een bepaald Bijbelgedeelte. Paperback, 376 pag. € 15,95


THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR JONGEREN C. van Rijswijk (red.) NAAR ’T ERFGOED DAARBOVEN Bijbels dagboek voor jongeren Ernstige en pakkende stukjes uit wer­ ken van ‘oude schrijvers’. De zinnen zijn eenvoudig weergegeven. Gebonden, 378 pag. € 19,90

Ds. A.T. Vergunst BRUG NAAR GENESIS 3 In dit dagboek wordt een brug gelegd tussen het derde deel van het Bijbel­ boek Genesis en jongeren. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Vanaf 12 jaar. Paperback € 10,95

G. Roos ELKE WEEK EEN WOORD In dit dagboek worden Bijbelse begrip­ pen toegelicht. In een aparte bijdrage is aandacht voor tekstkaders en kaar­ ten uit de Bijbel met Uitleg. Voor jong volwassenen. Paperback € 19,95

Ds. A.T. Vergunst BRUG NAAR GENESIS 4 In dit dagboek wordt een brug gelegd tussen het vierde deel van het Bijbel­ boek Genesis en jongeren. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Vanaf 12 jaar. Paperback € 12,95

Laurens Snoek RICHTINGWIJZER Dagboek voor tieners Geschreven volgens thema’s die voortkomen uit vragen en wensen van tieners zelf. Paperback, 374 pag. € 15,50

Ds. A.T. Vergunst BRUG NAAR GENESIS 5 In dit dagboek wordt een brug gelegd tussen het vijfde deel van het Bijbel­ boek Genesis en jongeren. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Vanaf 12 jaar. Paperback € 12,95

Ds. D.W. Tuinier EN MEN NOEMT ZIJN NAAM Dagboek over de namen van de Heere Jezus In dit dagboek worden Jezus’ namen dichterbij gebracht, uitgelegd en aan je hart gelegd. Paperback, 372 pag. € 17,50

Ds. A.T. Vergunst BRUG NAAR GENESIS 2 In dit dagboek wordt een brug gelegd tussen het tweede deel van het Bijbel­ boek Genesis en jongeren. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Vanaf 12 jaar. Paperback € 10,95

69


70

THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR KINDEREN H. van Dam EEN JAAR OP REIS Dagboek voor kinderen Over Abraham, Izak, Jakob, Jozef, Mozes en Jozua. Zij waren veel op reis! Vanaf 8 jaar. Paperback, 378 pag. € 14,50

Serie Aan Zijn Hand Ds. J. Joppe - ds. P. Vernooij (red.) WANDELEN MET HEM Bijbels dagboek 6+ In dit dagboek gaat het over mensen die met God wandelen. Het zijn voorbeelden voor jou. Paperback, 384 pag. € 14,50

H. van Dam DE HEERE IS MIJN HERDER Dagboek voor kinderen over het leven van David Ook over Davids voorgeslacht en na­ komelingen gaan deze dagboekstukjes. Vanaf 8 jaar. Paperback, 378 pag. € 14,50

Ds. J. Joppe - ds. P. Vernooij (red.) ZINGEN VAN HEM Bijbels dagboek 8+ In dit dagboek lees je over het leven van David en de psalmen die hij gezongen heeft. Paperback, 377 pag. € 14,50

C. Dubbeld MIJN EERSTE DAGBOEK Bijbels dagboek voor kinderen (4-8 jaar) Voor elke dag van het jaar één bladzij­ de met 20 regels Bijbelse geschiedenis eenvoudig verteld. Gebonden, 375 pag. € 16,90

Ds. J. Joppe - ds. P. Vernooij (red.) GELOVEN IN HEM Bijbels dagboek 10+ Over gelovigen uit de Bijbel, de Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader. Paperback, 377 pag. € 14,50

C. Dubbeld BEKEER MIJ … Bijbels dagboek voor kinderen (8-12 jaar) Gebonden, 375 pag. € 16,90

Ds. J. Joppe - ds. P. Vernooij (red.) LEVEN VOOR HEM Bijbels dagboek 12+ Over wat de Bijbel zegt over ons leven van elke dag en wat het is om te leven aan Zijn hand. Paperback, 384 pag. € 14,50

Aline van de Maat e.a. (red.) ONTDEK! Schatzoeken in de Bijbel - dagboek 10+ Dit dagboek helpt je om de Bijbel zo te lezen, dat hij zijn kostbare boodschap prijsgeeft. Paperback, 405 pag. € 15,50

J.H. Mauritz e.a. (red.) BEGRIJP JE BIJBEL! Dagboek voor kinderen In dit dagboek zijn moeilijke woorden uit de Bijbel uitgelegd. Vanaf ca. 8 jaar. Paperback, 370 pag. € 14,50


THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR KINDEREN Marleen Vos-van Aalst (red.) LUISTER! Dagboek voor kinderen (4+) Met dit dagboek denk je na over wat je leest in de Bijbel. Over Wie God is en over zijn boodschap voor jou. Paperback, 375 pag. € 15,90 verschijnt binnenkort

M. Quist HET VISNET Dagboek voor kinderen (8+) In dit dagboek is voor iedere dag een stukje geschreven over woorden uit de Bijbel. Paperback, 380 pag. € 14,50

Steven Middelkoop e.a. (red.) UW GOD IS MIJN GOD Dagboek over bekende bijbelse personen (6+) Over bekende bijbelse personen, zoals Adam, Abraham, David, Jezus’ discipe­ len en Paulus. Paperback, 384 pag. € 16,50

M. Quist ZOEKT DAGELIJKS Dagboek voor kinderen (9+) In dit dagboek is voor iedere dag een stukje geschreven naar aanleiding van een Bijbels onderwerp. Paperback, 370 pag. € 11,50

N.J. Mosterd (red.) VERTROUW OP HEM Dit dagboekje helpt kinderen om zelf in de Bijbel te lezen. Geschreven door leerkrachten uit het christelijk/reforma­ torisch onderwijs. Voor kinderen ouder dan 10 jaar. Paperback, 192 pag. € 14,95

M. Quist HALLELUJAH! LOOFT DE HEERE Dagboek over de Psalmen voor kinderen (9+) Er zijn allerlei verschillende soorten Psalmen. Je leert erover in dit dag­ boekje. Paperback, 384 pag. € 14,90

M. Quist LEES JE BIJBEL Dagboek voor kinderen (6+) Dit dagboekje is geschreven in korte zinnen. Elk stukje eindigt met een vraag. Paperback, 379 pag. € 16,50

M. Quist KOM TOT MIJ Dagboek over de kerk Op een eenvoudige manier wordt over de eredienst in de kerk geschreven. Allerlei soorten kerkdiensten krijgen aandacht. Paperback, 393 pag. € 16,90

M. Quist KLEINE KORRELS Dagboek voor kinderen (8+) In dit dagboek staat voor iedere dag een stukje naar aanleiding van namen uit de Bijbel. Paperback, 384 pag. € 14,50

M. Quist IK ZAL MIJN MOND OPENDOEN Dagboek voor kinderen In dit dagboekje gaat het vooral over de Heere Jezus. Paperback, 382 pag. € 14,90

71


72

THEOLOGIE – DAGBOEKEN VOOR KINDEREN Gertrude de Regt e.a. ELKE DAG NIEUW Samen lezen uit de Bijbel (4+) Je leest elke dag uit dezelfde Bijbel. En elke dag is het weer nieuw! Gebonden, 113 pag. € 15,90

Ds. D.W. Tuinier GEEF MIJ JE HART Dagboek voor kinderen 8+ Elke dag lees je een stukje uit de Bijbel. Daardoor wil de Heere je leren en bekeren. Paperback, 378 pag. € 14,50

C. van Rijswijk WIJS MIJ DE WEG Bijbels dagboek voor kinderen (7+) Voor elke dag van het jaar is een stukje samengesteld vanuit de gelijkenissen van de Heere Jezus. Gebonden, 389 pag. € 16,90

Ds. D.W. Tuinier JOUW ENIGE TROOST Dagboek over de Heidelbergse Catechismus 10+ De Heidelbergse Catechismus voor kinderen eenvoudig en toepasselijk uitgelegd. Paperback, 432 pag. € 15,90


THEOLOGIE – BIJBELSTUDIE J. Boeder NEHEMIA De biddende schenker Dit boekje leert ons hoe de schenker Nehemia aan het hof van Arthahsasta tot zegen is geweest voor Zijn volk Israël. Paperback, 104 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Serie ‘Kleine profeten’ Deze serie is geschreven volgens een vast stramien. Na een algemene inleiding over het bijbelboek (datering, histo­ rische context, auteur, enzovoort) volgen hoofdstukken waarin steeds een perikoop dan wel thematische eenheid als volgt behandeld wordt: Wat staat er precies en in welke context? Wat zijn de lijnen naar de rest van de Schrift? Wat heeft dit ons te zeggen? Met gespreksvragen.

Ds. C.P. de Boer Psalmen De Bijbel uitgelegd Psalm 120-134 In dit deel worden de liederen Hamma­ äloth toegelicht. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen. Paperback, 96 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Ds. C.P. de Boer Psalmen De Bijbel uitgelegd Psalm 135-150 In dit deel worden de psalmen 135150 toegelicht. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen. Paperback, 96 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

B.S. van Groningen IN DE SPIEGEL VAN JAKOBUS Bijbelstudies over de brief van Jakobus Jakobus wijst erop dat geloof zonder vruchten dood is. In deze Bijbelstudies wordt de lezer een spiegel voorgehou­ den. Paperback, 72 pag. € 8,95 / e-book € 6,49

Ds. C. Harinck IN GESPREK MET JEZUS Bijbelstudie over Johannes 5 Ds. Harinck biedt de lezer in deze bij­ belstudie inzicht in de rijke inhoud van dit hoofdstuk. Paperback, 120 pag. € 13,50

Ds. A.A. Brugge MALEACHI Paperback, 85 pag. € 9,50

Ds. B. Labee HOSEA Paperback, 107 pag. € 9,50

Ds. P. van Ruitenburg MICHA Paperback, ca. 112 pag. ca. € 9,50 verschijnt binnenkort

Ds. W. Visscher JONA Paperback, 81 pag. € 9,50

Ds. D. de Wit AMOS Paperback, 87 pag. € 9,50

73


74

THEOLOGIE – BIJBELSTUDIE Serie Bijbelstudies voor vrouwen A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree DAGELIJKS VOLGEN Wat zegt Gods Woord over de roeping van de vrouw? Wat is Gods bedoeling met haar leven? Wat is Zijn wil voor het alledaagse leven van vrouwen? Paperback, 80 pag. € 9,50 / e-book € 6,99

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree SARA EN HAGAR VOLGEN

Veel vragen van vrouwen lijken op de vraag van de Engel aan Hagar: ‘Waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ Paperback, 64 pag. € 9,50 / e-book € 6,99

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree REBEKKA VOLGEN Herkenbare vragen van vrouwen vind je ook terug in het leven van veel vrou­ wen uit de Bijbel. Paperback, 70 pag. € 9,50

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree LEA EN RACHEL VOLGEN Wat zijn er een vragen en raadsels in het leven van Lea en Rachel! Wat een strijd, wat een onbegrepen wegen! Paperback, 94 pag. € 9,50 / e-book € 6,99

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree VROUWEN ROND MOZES VOLGEN Bijbelstudies waarin wordt nagedacht over twaalf vrouwen die vechten voor het leven, waaronder Sifra en Pua, twee vroedvrouwen. Paperback, 80 pag. € 9,50 / e-book € 6,99

Serie Stilstaan Andrea van Hartingsveldt-Moree BIJBEL BELANGRIJKSTE BOEK (1) Gezinsdagboek voor bijzondere momenten Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond de Hervormingsdag. Geniet, 32 pag. € 4,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree U DANK BEWIJZEN (2) Gezinsdagboek voor bijzondere momenten Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond Dankdag. Geniet, 32 pag. € 4,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree IK HEF MIJN OGEN OP TOT U (3) Gezinsdagboek voor bijzondere momenten Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond Biddag. Geniet, 32 pag. € 4,95

Matthew Henry VERKLARING VAN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT Twee delen Deze heldere en duidelijke verklaring is niet meer weg te denken als studiebron voor hen die de Bijbel willen leren verstaan. Gebonden, 2316 pag. € 199,00 / e-book € 84,99

Matthew Henry BIJBELVERKLARING (9 dln) Een onovertroffen werk. Een van de meest gebruikte commentaren op de gehele Bijbel. Eenvoudige en heldere verklaring, voor iedereen toegankelijk. Gebonden, 7600 pag. € 399,00


THEOLOGIE – BIJBELSTUDIE

75

J. van ’t Hul DE STILLE AARTSVADER Het leven van Izak Izak kent een aangebonden gebedsle­ ven en is een type van Christus. Gebonden, 160 pag. € 15,90

J. van ’t Hul SCHEEPSBOUWER EN AKKERMAN Het leven van Noach Noach is de bouwer van de ark, de prediker der gerechtigheid en een erf­ genaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Gebonden, 136 pag. € 13,90

J. van ’t Hul HAGENPREDIKER BIJ DE JORDAAN Het leven van Johannes de Doper Johannes is de wegbereider van de Heere Jezus. Zonder aanziens des per­ soons predikt hij dat Christus komende is. Gebonden, 155 pag. € 14,90

J. van ’t Hul VOLGELINGEN VAN DE MEESTER Het leven van de discipelen De discipelen worden wel ‘de keurben­ de van de Heere Jezus’ genoemd. Na pinksteren verspreiden ze de bood­ schap van hun Meester. Gebonden, 211 pag. € 16,90

J. van ’t Hul LANGS DE WEG NAAR GOLGOTHA Portretten uit het lijdensevangelie Dit boek beschrijft de personen langs de kant van de weg naar Golgotha, van de jongeling met de linnen lijfrok tot en met Jozef van Arimathéa. Gebonden, 128 pag. € 12,50

J. van ’t Hul VROUW UIT MOAB Het leven van Ruth Ruth was een verlorene in de velden van Moab, maar wordt geleid tot het Bethle­ hem van de Kerk. Haar naam prijkt in het geslachtsregister van de Heere Jezus. Gebonden, 128 pag. € 14,90

J. van ’t Hul MANASSE Een vuurbrand uit het vuur gerukt In Babels kerker wordt hij als een vuur­ brand uit het vuur gerukt: ‘Toen kende Manasse, dat de Heere God is.’ Gebonden, 104 pag. € 11,90

Ds. J. Joppe DE BRIEF VAN JAKOBUS Zijt daders des woords De apostel Jakobus verbindt in zijn brief het ware geloof aan de levens­ praktijk van elke dag. Paperback, 158 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

J. van ’t Hul SÁLOMO DE TEMPELBOUWER Het leven van Sálomo Sálomo komt niet voor in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. Was hij een waar gelovige? In elk geval was hij een type van Christus. ‘Meer dan Sálomo is hier.’ Gebonden, 152 pag. € 15,90

Dr. M. Klaassen VERBONDEN De betekenis van Gods verbond in de Bijbel en het persoonlijk leven Dit boek maakt inzichtelijk hoe de verschillende verbonden hun vervulling vinden in Christus. Gebonden, 200 pag. € 14,95 / e-book 11,49


76

THEOLOGIE – BIJBELSTUDIE Ds. Jac. Koelman VRAGEN VOOR ZELFONDERZOEK Herschreven door ds. C.J. Meeuse In deze vragen ligt onderwijs voor begenadigden en goddelozen, die beide worden aangesproken. Paperback, 48 pag. € 4,95

Steef Post OPENBARING BEGRIJPEN Leeswijzer bij het laatste Bijbelboek Dit boek begint met zeven leeswijzers. Deze uitgangspunten gidsen de lezer vervolgens door het intrigerende en actuele Bijbelboek. Paperback, 128 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

J. Kriekaard JESAJA Evangelist van het Oude Testament We ontmoeten Jesaja op verschillende momenten: soms is hij bang, soms gaat hij gebukt onder een grote last. Maar hij spreekt ook woorden van troost. Paperback, 128 pag. € 10,95 / e-book € 8,99

Ds. P. van Ruitenburg DE BIJBEL OPEN Ds. Van Ruitenburg biedt een heel aantal argumenten om Gods Woord te (blijven) lezen. Gebonden, 70 pag. € 10,90

J. Kriekaard JEREMIA De klagende profeet Je ontmoet Jeremia op verschillende momenten. Hij is gevangen genomen, geslagen, veracht, en toch was hij dienstbaar. Paperback, 136 pag. € 11,95 / e-book € 9,49

L.M.P. Scholten ONZE LEVENSWANDEL (1) Een selectie beschouwingen die betrekking hebben op onze levenswandel en de tien geboden. Gebonden, 160 pag. € 15,90

Ds. B. Labee WAT ZEGT DE SCHRIFT? Antwoorden in bijbels perspectief Er leven bij jong en oud veel vragen, op velerlei gebied. Het is van het grootste belang in de eerste plaats te vragen: Wat zegt de Schrift? Gebonden, 120 pag. € 14,90

L.M.P. Scholten OM DE ZUIVERE WAARHEID (2) Een selectie artikelen die betrekking hebben op de geloofsleer. Geb. 190 blz. Prijs € 16,90

P. van Mastricht THEORETISCH-PRAKTISCHE GODGELEERDHEID Zes delen. 4500 blz geb 9789455519699 € 195,00

L.M.P. Scholten ONDERWEG OPGETEKEND (3) Een selectie artikelen over de praktijk van en de verschillende termen in het kerkelijke leven. Geb. ca. 160 pag. ca. € 15,90


THEOLOGIE – BIJBELSTUDIE

77

Ds. D.W. Tuinier UW GOEDE GEEST Over de Heilige Geest en Zijn werk 25 hoofdstukken over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Paperback, 111 pag. € 13,90

Ds. W.A. Zondag BIJBELSE PROFESSOREN In deze uitgave (deel 1) worden professoren uit het Oude Testament besproken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met discussievragen. Paperback, 144 pag. € 10,95 / e-book € 8,49

Ds. W. Visscher GEBEDEN 22 Bijbelstudies over Samuël Vanuit het leven van Samuël kunnen er lijnen worden getrokken naar het Evangelie en naar de levenspraktijk van alle dag. Paperback, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. W.A. Zondag BIJBELSE PROFESSOREN In deze uitgave (deel 2) worden professoren uit het Nieuwe Testament besproken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met discussievragen. Paperback, 168 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Ds. W. Visscher LIEFGEHAD 20 Bijbelstudies over Jakob Keer op keer blijkt dat God in het leven van Jakob door de onmogelijk­ heid heen Zijn belofte vervult. Paperback, 100 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. W.A. Zondag MET WOORD EN DAAD Bijbelstudies over Jakobus Het is een schat aan levenslessen die Jakobus in zijn bijbelboek heeft nagelaten. Met gespreksvragen. Paperback, 187 pag. € 14,90

Ds. W. Visscher RECHT VOOR GOD Bijbelstudies over Romeinen 45 korte, krachtige bijbelstudies. Paperback, 148 pag. € 12,50

Ds. W.A. Zondag LIJDEN EN VERBLIJDEN Bijbelstudies over de eerste brief van Petrus De eerste brief van Petrus geeft veel on­ derwijs hoe een christen met lijden moet omgaan. Paperback, 200 pag. € 14,95 / e-book € 11,49


78

THEOLOGIE – PASTORAAL

78

Dr. H.J. Agteresch ALS GRENZEN VERVAGEN Medische beslissingen rondom het levenseinde Een handreiking om moeilijke vraag­ stukken rondom het levenseinde beter te begrijpen. Paperback, 90 pag. € 9,90

Dr. R. Bisschop PURITEINEN OVER GELOOF, GEBOD, GEBED Tussen 1640 en 1653 nodigde het parle­ ment soms puriteinse voorgangers uit om voor haar te spreken. 150 citaten rond het thema geloof, gebod en gebed. Gebonden, 304 pag. € 9,95

Ds. J. Belder IK HEB GEEN MENS Over eenzaamheid Is eenzaamheid hetzelfde als ‘alleenzijn’? Hebben we het over een cultu­ reel, psychologisch, sociologisch of een geestelijk probleem? Paperback, 96 pag. € 9,95

H. Bor GEDENKT DE GEVANGENEN Ervaringen met mensen in de marge Vanuit zijn jarenlange ervaring in het gevangenispastoraat heeft de auteur dit boek geschreven. Paperback, 175 pag. € 15,90

Ds. J. Belder ALLEEN VERDER In gesprek met weduwen Je man verliezen door de dood. Een ingrijpend gebeuren. De auteur sprak met verschillende weduwen: jonge en oudere vrouwen. Paperback, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

H. Bor AFHANKELIJK LEVEN Ontmoetingen met mensen met een handicap Bor schrijft over hun afhankelijkheid in moeiten en zorg, maar ook over hun afhankelijk leven met God. Paperback, 109 pag. € 12,50

Ds. J. Belder en J. Stolk GEVANGEN IN MOEITE EN VERDRIET Suïcide bij pubers en jongeren Hoe komen pubers en jongeren ertoe zichzelf te doden of te proberen een eind aan hun leven te maken? Wat gaat er in hen om? Paperback, 144 pag. € 14,95

H. Bor ONTMOETINGEN OP STRAAT In dit boek gaat oud-evangelist Bor in op het contact leggen met onze randen buitenkerkelijke naaste. Met veel sprekende voorbeelden. Paperback, 126 pag. € 12,50

Ds. J. Belder OMGAAN MET DEMENTIE De auteur reikt praktische handvatten aan voor direct betrokkenen en de omgeving. Paperback, 208 pag. € 11,95

H. Bor WAAR IS DE REIS HEEN? In dit boek beschrijft de auteur het leven als een reis. Hoe leven we ons leven? Dat is bepalend voor hoe we straks de eeuwigheid zullen doorbren­ gen. Gebonden, 109 pag. € 12,50


THEOLOGIE – PASTORAAL Ds. D.J. Budding WAT IS HET DOEL VAN MIJN LEVEN? Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal Op een eenvoudige manier gaat de schrijver in gesprek met vooral jongeren. Gebonden, 134 pag. € 13,90

Ds. W. Harinck VERBORGEN ZEGEN IN BEPROEVING EN KRUIS Luisterend naar de Schrift en stemmen uit het verleden schrijft de auteur op pastorale wijze over dit tere en prakti­ sche onderwerp. Gebonden, 119 pag. € 14,90

John Bunyan DIEN HEM De Heere vrezen brengt gelukzaligheid zegt Psalm 128:1. De bekende Engelse predikant John Bunyan wijst in dit boek op de rijke inhoud van dit vers. Gebonden, 160 pag. € 19,95

Dr. M. Klaassen EN DIE TWEE ZULLEN TOT ÉÉN VLEES ZIJN Huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming in bijbels licht Toegankelijk boek voor jongeren die verkering hebben en voor (pas)getrouwde stellen. Paperback, 143 pag. € 14,90

Elisabeth Elliot DE HAND VAN DE WEVER Lijden is nooit voor niets Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met lijden. Dit boek biedt bemoedi­ gende overdenkingen. Gebonden, 128 pag. € 16,95 / e-book € 12,49

Dr. M. Klaassen, dr. P. de Vries LIEFDE DIE BOVEN ALLES UITGAAT Wat zegt de Bijbel over (homo)seksuali­ teit? Naast Bijbelse toerusting over (homo) seksualiteit wijst dit boek heen naar de liefde van God. Paperback, 184 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

John Flavel AL TREFT U ’T FELST VERDRIET Troost in dagen van rouw Raadgevingen voor het omgaan met rouw en verdriet. Na de dood van zijn vrouw schreef Flavel dit boek. Vertaling: Christine Pas-Donker. Paperback, 160 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Linda Klein en Joop Stolk ROUWEN OM EEN KIND Het sterven van een kind laat een onherstelbare leegte achter. Dit boek is geschreven voor ouders die een kind moeten missen en voor familie. Paperback, 224 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

Thomas Goodwin BEHOED UW HART BOVEN AL WAT TE BEWAREN IS Het gevaar en de genezing van zondige gedachten Pastoraal advies in de strijd tegen zondige gedachten. Paperback, 72 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

D. Martyn Lloyd-Jones OORZAKEN EN GENEZING VAN GEESTELIJKE DEPRESSIVITEIT De auteur beschrijft de oorzaken van geestelijke depressiviteit én de genezing. Nieuwe vertaling van een pastoraal boek. Vertaling: A. Stam. Paperback, 368 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

79


80

THEOLOGIE – PASTORAAL J.H. Mauritz/W.M. van der Wilt (red.) DIENEN IN HET AMBT Handreiking aan kerkenraden In deze uitgave worden handreikingen gegeven aan diakenen en ouderlingen voor de praktijk van het ambtelijk werk. Paperback, 160 pag. € 14,90

Shona & David Murray REFRESH – VOOR VROUWEN Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur Een must-read voor alle vrouwen die vinden dat ze (te) druk zijn. Paperback, 240 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

J.H. Mauritz en ds. L. Terlouw VAN HART TOT HART Het pastorale gesprek Dit boek biedt informatie, bezinning en duidelijke adviezen voor het voeren van een goed, pastoraal gesprek. Paperback, 148 pag. € 15,90

Bart-Jan Noorlander IN GOEDE HANDEN Over autisme in gezin en kerk De godsdienstige vorming van kinderen en jongeren met autisme in het gezin en de kerkelijke gemeente staat centraal. Paperback, 134 pag. € 11,50

J.H. Mauritz (red.) OM HET HART VAN JONGEREN Kinder- en jongerenpastoraat Hoe bereik je in het pastoraat het hart van jongeren? Paperback, 141 pag. € 14,90

Ds. G.R. Procee UIT LIEFDE TOT ZIJN KUDDE Handreiking voor ambtsdragers In dit boek biedt ds. Procee vanuit Gods Woord en de gereformeerde traditie een pastorale handreiking aan ambtsdragers. Paperback, 103 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

J.H. Mauritz en Erik-Jan Verbruggen (red.) MÉÉR DAN LIEFDE Samen bouwen aan je huwelijk De rode draad in dit boek is dat het huwelijk een instelling van God is. Paperback, 148 pag. € 15,90

Ds. A. Schot DE BELEVING VAN HET HEIL De gulden keten Dit boek biedt onderwijs over de persoonlijke beleving van het heil. Het uitgangspunt zijn de heilsfeiten. Gebonden, 108 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

David Murray RESET – VOOR MANNEN Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur De auteur geeft praktische adviezen om de waarschuwingssignalen van een burnout te herkennen, maar vooral focust hij op genade. Paperback, 240 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Ds. A. Schot WAT HEBBEN DEZE SCHAPEN GEDAAN? Over de eeuwige bestemming van jong gestorven kinderen Er komt veel af op ouders die hun kind verliezen. Een pastoraal-theologische handreiking! Gebonden, 129 pag. € 12,50


THEOLOGIE – PASTORAAL

81

Serie Zorg voor elkaar H. van Groningen JONGEREN NAAR HET HUWELIJK Een praktische handreiking om je voor te bereiden op het huwelijk. Onderwer­ pen als Wat is de basis van je huwelijk?, Hoe communiceer je met elkaar?, Seksualiteit en gezinsvorming. Paperback, 72 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

Drs. P. Eikelboom SCHULD EN VERGEVING Verhoudingen moeten goed zijn, maar is vergeving altijd mogelijk? De auteur be­ schrijft wat vergeving is en hoe je vergeeft. Hij gaat in op de betekenis van berouw. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. C.G. Vreugdenhil ZUIVER EN HEILIG BEWAREN Stilstaan bij het zevende gebod Ons lichaam en onze ziel als een tem­ pel van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Dát vraagt God van ons in het zevende gebod. Hoe gaan we om met seksualiteit? Paperback, 112 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.) ZE HOREN BIJ ONS?! Pleegzorg en gastopvang in gezin, kerk en school Een Bijbelse visie op en een inkijk in de praktijk van pleegzorg en gastopvang. Met diverse ervaringsverhalen. Paperback, 160 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Erik-Jan Verbruggen SAMEN IN EEN NIEUW GEZIN Over samengestelde gezinnen Dit boekje wil ouders ondersteunen en bemoedigen. Samenleven in een nieuw gezin vraagt om moed en volharding. Paperback, 112 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. W.A. Zondag KRUISDRAGEN Bijbels onderwijs in het lijden Bijbelse antwoorden op vragen over moeite en verdriet in ons leven. Paperback, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. A. Schreuder e.a. WINST UIT VERLIES Uitzien naar dé Troost bij kanker Lezingen die op de contactdagen van Stichting Winstuitverlies gehouden zijn. Paperback, 160 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

Ds. A.T. Vergunst IK WIST NIET HOE MOEILIJK DIT WAS! Ontboezemingen van een rouwdragende man en vader Het rouwproces is een herordening van het leven waarin een groot verlies is geko­ men. Gebonden, 96 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Ds. A. Schreuder GIJ ZIET HET IMMERS De vraag naar Gods hand in het lijden Een bezinning op wat de Bijbel en onze belijdenis zeggen over het persoonlijk lijden van de mens. Gebonden, 150 pag. € 9,90

Ds. P. Vernooij e.a. ONDER DE AANDACHT Pastoraat aan mensen met een beperking In elke kerkelijke gemeente zijn mensen met een beperking. Dit boek geeft aan­ dacht aan pastoraat aan deze kwetsbare mensen. Paperback, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99


82

THEOLOGIE – PASTORAAL B. Versluis & M. Hartmanvan der Vlies ROUW Met behulp van dit boekje kunt u spreken met uw kind over het verdriet, de begrafenis en wat er allemaal bij hoort. Met picto’s. Gebonden, 48 pag. € 10,00

Serie Pastorale gedachten Ds. W. Harinck OOK ZIJ HOREN ERBIJ Gedachten over kinderen in de kerk Kinderen moeten door opvoeding, gebed en kerkgaan betrokken zijn bij de dienst van de Heere. Paperback, 92 pag. € 9,95

W. Visser ALS IK BEROOFD BEN Rouwverwerking … een onmogelijke werkelijkheid Op een herkenbare wijze wordt aangegeven hoe gevoelens van rouw een plaats kunnen krijgen voor Gods aangezicht. Gebonden, 100 pag. € 10,00

Ds. G.J. van Aalst ACHTER GESLOTEN DEUREN Gedachten over kerkenraadswerk Wat gebeurt er achter de gesloten deur van de consistorie? Op zondag, voor en na de dienst? En door de week? Paperback, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Dr. W. van Vlastuin MAG IK BELIJDENIS DOEN? Om een verantwoord standpunt in te nemen over het doen van belijdenis, wordt nagegaan hoe de belijdenis in de loop der eeuwen is ingevuld en ontwikkeld. Paperback, 80 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Paul D. Wolfe MIJN GOD IS GETROUW Wat Hij mij in het donkere dal van kanker leerde Paul Wolfe vertelt in dit boek over zijn ziekte. De nadruk ligt op de geestelijke lessen die hij in deze periode leerde. Paperback, 208 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Dr. W. Vlastuin ONBEKEERD, WAT DOE JE ERMEE? Zondaar, Zaligmaker, Heilige Geest Deze uitgave over bekering bestaat uit drie delen. Een boek om biddend te lezen! Paperback, 168 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. H. Zweistra PASTORALE ONTMOETINGEN Reflecties op het pastoraat Ambtsdragers krijgen te maken met ‘vogels van diverse pluimage’. Ontmoetingen met kleurrijke personen. Paperback, 100 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. L. de Wit en Martine Pietersde Wit ZO GEZEGD … Harmonieuze communicatie in Bijbels perspectief Een concreet en leerzaam boek over communicatie binnen de kerkelijke gemeente. Paperback, 256 pag. € 17,95 / e-book € 13,99


THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN

83

83

Ds. G.J. van Aalst e.a. ONDERWIJS VOOR HET ONDERWIJS Bijbelse lessen voor docenten De Bijbelteksten zijn onderverdeeld aan de hand van de verschillende facetten van het leraar-zijn. Voor het po, vo en mbo. Gebonden, 200 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

P.C. Beeke LESSEN UIT DE GEESTELIJKE KWEKERIJ Gedachten van Johannes de Swaef over christelijke opvoeding Opvoedkundige thema’s uit De gees­ telijke kwekerij worden op eenvoudige wijze naverteld. Gebonden, 120 pag. € 12,90

Arthur Alderliesten ZIJN ALS CHRISTUS 52x goed doen Dit boek geeft vanuit de Bijbel rich­ tinggevende antwoorden op de vraag hoe we met onze naaste om moeten gaan. Paperback, 144 pag. € 9,95 / e-book 7,49

Ds. C.P. de Boer KLEREN MAKEN DE M/V Bijbelse bezinning op kleding Kleding is een gave van God. Binnen Gods grenzen is verrassend genoeg veel ruimte voor jouw smaak en kledingkeus. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Isaac Ambrosius ORDE IN HET GEZIN De bekende puritein geeft tal van prak­ tische aanwijzingen voor het huwelijksen gezinsleven. Een ordelijk gezinsleven is tot eer van God. Gebonden, 76 pag. € 12,95

Dick Both NEHEMIA - BIDDER, BOUWER, LEIDER Lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie Van Nehemia kunnen we veel leren, als mens, als christen, maar ook als leider. Gebonden, 176 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

James N. Anderson HET CHRISTENDOM:WAARHEID OF FICTIE? De redelijkheid van het christelijk geloof Anderson legt uit wat het christen­ dom is. Belangwekkend boek voor het gesprek met ongelovigen. Paperback, 224 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Dr. J.O. van de Breevaart CONCURRENT OF BONDGENOOT Een christelijk perspectief op populisme Boeiende studie over populisme in de Nederlandse politiek. Paperback, 200 pag. Meer delen uit de € 11,95 Refl

William Bates HET GEVAAR VAN WELVAART Verantwoord omgaan met aards bezit Liefdevolle vermaning om te onder­ zoeken hoe gevaarlijk een verkeerde omgang met bezit is. Vertaling: Christine Pas-Donker. Paperback, 127 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Sarina Brons-van der Wekken GOED DAT JE ER BENT Een realistische kijk op jezelf Een praktische benadering van het thema ‘zelfbeeld’. Paperback, 224 pag. € 18,50

ector vindt u op we b s h op.sg p.nl R e e ks


84

THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN A. Brouwer-Otterspeer OMGAAN MET ANGST Hoe angst beheersbaar kan worden Beschrijving van diverse vormen van angst en handreikingen over hoe je van angsten af kunt komen. Paperback, 112 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

John Bunyan e.a. VERWACHTING Voor aanstaande en jonge ouders De verantwoordelijkheid van ouders wordt op een praktische manier besproken. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Gebonden, 74 pag. € 10,90 / e-book € 7,99

Lydia Brownback WIJSHEID VOOR DE VROUW De Spreuken voor jou Wijsheid voor vrouwen lijk je soms te vinden in zelfhulpboeken. De auteur wijst op de ware Wijsheid. Vertaling: Th. van Eijzeren. Gebonden, 215 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. L.A. den Butter en M.A. van den Broek OP WEG NAAR HET HUWELIJK Praktische handreiking voor huwelijks­ toerusting Leidraad bij gesprekken met stellen die zich voorbereiden op het huwelijk. Paperback, 176 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Ds. A.A. Brugge HALLOWEEN Een duister feest Informatief en waarschuwend boek over de duistere achtergrond van Halloween. Paperback, 80 pag. € 10,95 / e-book € 8,99

Ds. G.J. Capellen VOORBEELD OF STRUIKELBLOK Christelijk opvoeden met hart voor jongeren De auteurs spoort opvoeders ertoe aan Christus na te volgen en zo een lichtend voorbeeld voor jongeren te zijn. Paperback, 296 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Steef de Bruijn en Steven Middelkoop iPARENTS Praten met je kind over media Praktische tips voor ouders, vergezeld van gespreksvoorbeelden om een open­ hartig gesprek over media te krijgen. Paperback, 88 pag. € 2,95 / e-book € 2,99

Kevin DeYoung WAT DE BIJBEL WERKELIJK LEERT OVER HOMOSEKSUALITEIT Toegankelijke en pastorale handreiking voor het doordenken van een urgent thema. Vertaling: Peter Meeuse MA. Paperback, 192 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Steef de Bruijn en Henrieke van Dam PELGRIM IN MEDIALAND Aan de hand van herkenbare situaties schrijven de auteurs over mediaopvoe­ ding vanuit een Bijbelse levenshouding. Met praktische handvatten. Paperback, 143 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Kevin DeYoung HOLLEN, RENNEN, VLIEGEN Een klein boekje over een groot probleem Bondige gids tegen een gejaagde levensstijl en voor een Bijbels levens­ ritme. Paperback, 136 pag. € 14,95 / e-book 11,49


THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Drs. Els J. van Dijk DE HUNKERENDE GENERATIE De leefwereld van jongeren Wat beweegt jongeren werkelijk? Zijn ze echt zo ongemotiveerd en onverschillig? Een schets van de christelijke jongerenwereld. Paperback, 95 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Wim van Egdom VAN KRAMP NAAR KRACHT Allerlei oorzaken kunnen er zijn voor het feit dat je vastloopt. Is het mogelijk uit de kramp te geraken en die om te zetten in kracht? Paperback, 110 pag. € 4,95

Drs. Els J. van Dijk OEFENEN IN VERLANGEN Dit boek wil een stimulans zijn om verlangend te leven. En om van daaruit de ontmoeting met jongeren gestalte te geven. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Elisabeth Elliot MET VREUGDE VROUW ZIJN Voor mijn dochter Wat betekent het om vrouw te zijn? Wanneer ervaar je als vrouw echt vreugde? Dit boek helpt je om over deze vragen na te denken. Gebonden, 176 pag. € 13,95 / e-book € 9,99

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon TWEE GEZICHTEN Psychologische en pastorale handreiking bij narcisme Leven met een narcist lijkt bijna niet haalbaar, maar het is volgens de auteurs wel behandelbaar. Paperback, 89 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Elly van der Gouwe-Dingemanse WONDERLIJK EN WAARDEVOL Dit boek wil kinderen op een positieve manier toerusten rond de thema’s relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Gebonden, 48 pag. € 19,95

Mariska Dijkstra-Wolters TJONGE JONGENS Ontdekkingstocht voor moeders met zonen Is stoeien normaal? Geloven jongens anders dan meisjes? Voor iedereen die jongens beter wil leren begrijpen. Paperback, 220 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Andrea van Hartingsveldt-Moree BLIJDE MOEDER Moederschap in Bijbels licht Wanneer ben je een ‘blijde moeder van kinderen’? Wat is het geheim van een blijde moeder? Met verwerkingsvragen! Gebonden, 121 pag. € 12,90

Maarten en Mariska Dijkstra DICHTERBIJ Elke dag een vraag om elkaar (nog) beter te leren kennen Hoe ziet jouw ideale dagje eruit? Wat is je lievelingspsalm? Dit boek wil een handvat bieden om in gesprek te gaan. Gebonden, 370 pag. € 16,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree GEKROONDE GROOTOUDERS Opa en oma in Bijbels licht Het zien van je kindskinderen is een zegen van God. Wat zegt de Bijbel nog meer over grootouders? Gebonden, 95 pag. € 12,90

85


86

THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Frans en Andrea van Hartingsveldt OPVOEDINGSREIS Deel 2 Bijbelse opvoeding en huisgodsdienst De godsdienstige opvoeding of huis­ godsdienst: bidden en Bijbellezen met kinderen, mee naar de kerk en dergelijke. Paperback, 120 pag. € 9,95

Ed van Hell DIENEN In Bijbels licht De auteur geeft christenen raad en tips om dienstbaar te zijn. Dat doet hij vanuit zijn ervaring als ambtsdrager en als directeur van Ontmoeting. Paperback, 88 pag. € 8,95

Frans en Andrea van Hartingsveldt OPVOEDINGSREIS Deel 3 Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen De opvoeding aan jonge kinderen: rust en regelmaat, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten vormen … Paperback, 151 pag. € 11,95

Ed van Hell VRIJHEID In Bijbels licht Vanuit zijn ervaring in het werken met kwets­ bare mensen midden in de wereld roept de auteur op om te dienen in vrijheid. Paperback, 88 pag. € 8,95

Frans en Andrea van Hartingsveldt VERKERINGSREIS Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd Vragen en voorbeelden nodigen je uit om naar je eigen verkering te kijken en er samen over in gesprek te gaan. Paperback, 104 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Arthur Hildersham BLIJVEN BIDDEN VOOR JE KIND Kinderen zijn in zonden ontvangen en gebo­ ren. Hoe moeten ouders daarmee omgaan? Dit boekje geeft raadgevingen voor de opvoeding. Gebonden, 80 pag. € 9,95

Frans en Andrea van Hartingsveldt HUWELIJKSREIS Bijbelse navigatie voor (aanstaande) echtparen Dit boekje helpt om je te spiegelen aan de Bijbel. Kijk naar je eigen huwelijk en praat erover. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. G. Hoogerland OM VRIEND EN BROED’REN SPREEK IK NU Over de zonde van de kerkelijke verdeeld­ heid in de reformatorische gezindte. Zonde is schuld en dat vraagt om oprechte schuld­ belijdenis. Gebonden, 75 pag. € 5,95

Ds. J.M.D. de Heer OPWEKKINGSMUZIEK Opwekkingsmuziek neemt harten van jongeren en volwassenen in. Dit boek doet een handreiking voor het gesprek hierover. Paperback, 96 pag. € 5,95

Drs. J.C. de Jonge WIE BEN IK EN WAT IS MIJN HUIS Een spiegel voor huwelijk en gezin Over de gevaren die het christelijke gezin in ons digitale tijdperk bedreigen. Paperback, 85 pag. € 9,90


THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN

87

Drs. J.C. de Jonge WIJ ZULLEN DE HEERE DIENEN Een spiegel voor (toekomstige) echtparen Over de omgang tussen man en vrouw en het aangaan en onderhouden van een huwelijk. Paperback, 90 pag. € 9,90

Dr. M.J. Kater, drs. S. Bronsvan der Wekken en dr. A.J. Kunz KINDEREN VOOR DE KONING Geloofwaardig opvoeden in gezin, kerk en op school Zoeken naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding Paperback, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Drs. J.C. de Jonge VERDRAGENDE ELKANDER IN LIEFDE Conflictbeheersing Begrijpen en oplossen van conflicten in familie, werk en kerk. Paperback, 100 pag. € 9,90

Dr. M.J. Kater, dr. M. Klaassen, drs. Eefje van de Werfhorst e.a. SPREKEN OVER DE KONING Begrijpelijk opvoeden in gezin, kerk en op school Een praktische handreiking om met kinderen te zingen, te bidden en te spreken over God. Paperback, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ineke de Jong-den Hartog EEN MIER OP JE BORD Kinderen leren wat mooi is Dit boek geeft handvatten om kinderen en kunst bijeen te brengen en biedt bezinning op de vraag hoe christen met creativiteit om kunnen gaan. Paperback, 192 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

Dr. M.J. Kater, Nieske Selles, Laurens Snoek e.a. WOORDEN VAN DE KONING Inhoudsvol opvoeden in gezin, kerk en op school Een praktische handreiking om het Woord van God over te dragen aan kinderen. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. G. Kater NIEUW LEVEN Wat zegt de Bijbel over zwangerschap en geboorte? In 20 korte hoofdstuk­ ken brengt ds. Kater dit vanuit de Schrift tot leven. Gebonden, 110 pag. € 13,90

Dr. M.J. Kater, Christine Stam, Elise Pater e.a. LEVEN VOOR DE KONING Inhoudsvol opvoeden in gezin, kerk en op school Een praktische handreiking voor de geloofsopvoeding. Paperback, 96 pag. € 9,95

Dr. M.J. Kater EEN SAMENKOMST OM NAAR TE VERLANGEN Over het verbazingwekkende van de kerkdienst Dit boekje wil voorkomen dat je een kerkdienst ziet als het afdraaien van een bepaald programma. Paperback, 112 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Dr. L.D. van Klinken en drs. L. Vogelaar OM EEN EIGEN SCHOOL Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag Een eeuw reformatorisch onderwijs is voorbijgegaan. Met veel foto´s. Gebonden, 120 pag. € 17,50 / e-book € 12,99


88

THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Jan Kloosterman ESSENTIES VAN DIENEND LEIDERSCHAP Relationeel leidinggeven voor iedereen We hebben leiding van Boven nodig, omdat we afhankelijke mensen zijn. Ook is leiding aan jezelf noodzakelijk. Gebonden, 204 pag. Full colour € 18,95 / e-book € 13,99

Dr. Ewald Mackay EEN LEESKAMER IN HET GROTE HUIS Een handreiking bij het lezen van teksten uit twintig eeuwen christelijke geloofstra­ ditie Mackay nodigt de lezer uit. Paperback, 224 pag. € 12,95 / e-book € 9,49

Dick de Korne LEVEN OVER DE GRENS Werken en kerken in het buitenland Dit boek is niet alleen een aanrader voor iedereen die zich op het buitenland oriën­ teert, maar geeft ook inzicht en tips aan thuisblijvers. Paperback, 176 pag. € 11,95

Dr. Ewald Mackay DE GEDENKBALK VAN HET GROTE HUIS Een persoonlijk perspectief op de geschiedenis Dit boek markeert tal van personen en gebeurtenissen uit de joods-christelijke traditie. Paperback, 600 pag. € 29,95

Edward Lawrence OPVOEDEN IN GODSVREZE Vanuit Spreuken 17:25 bemoedigt de auteur godvrezende ouders vanuit de Bijbel en geeft hij raad hoe zij hun kin­ deren naar Gods wil kunnen opvoeden. Gebonden, 144 pag. € 12,95

Dr. Ewald Mackay WANDELINGEN LANGS DE RIVIER VAN DE TIJD Bespiegelingen over school, kerk en samenleving De auteur reflecteert op gebeurtenissen op school, in de kerk of in de maatschappij. Paperback, 160 pag. € 12,95 / e-book € 9,49

Dr. Ewald Mackay EEN VENSTER OP DE HEMEL Christelijk leraarschap in de lespraktijk De lespraktijk als de plaats waar de verbinding tussen confessie en profes­ sie moet worden gelegd. Paperback, 248 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

Dr. H.F. Massink OOG VOOR DE SCHEPPING De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde Duurzaamheid, is dat geen links ide­ alisme? De schrijver geeft advies om duurzaam met de leefomgeving om te gaan. Paperback, 160 pag. € 16,95

Dr. Ewald Mackay HET GROTE HUIS Christelijke geloofstraditie in een (post) moderne wereld Maak het ‘Huis van de geloofstraditie’ zo sterk mogelijk én zet de vensters open naar de wereld. Paperback, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. C.J. Meeuse KINDEREN VOOR GOD OPVOEDEN In het gezin - in de kerk - op school Dit boek bevat praktische adviezen met betrekking tot een christelijke opvoeding in het gezin, in de kerk en op school. Gebonden, 275 pag. € 24,90


THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Drs. C.J. Meeuse SCHIJN BEDRIEGT Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm Dit boek bevat tal van bijbelse argu­ menten tegen toneel en speelfilm. De duivel tracht de moraal te ondermijnen. Gebonden, 173 pag. € 14,90

Elise Pater-Mauritz MOESKRUID Gids voor stille tijd voor vrouwen vandaag De auteur wil een handreiking bieden voor de invulling van onze stille tijd. Paperback, 163 pag. € 13,50

Steven Middelkoop DE KUNST VAN HET VERTELLEN Vertellen op school en in de kerk Een goede voorbereiding en inleving zijn onmisbaar om een aansprekend verhaal te vertellen. Paperback, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. H. Polinder, dr. W. van Vlastuin LEDEN VAN CHRISTUS’ LICHAAM Over de gemeenschap der heiligen Dit boek laat zien hoe de gemeen­ schap der heiligen niet los te maken is van de gemeenschap met Christus. Paperback, 88 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Steven Middelkoop LIEFDE EN LEIDING Tienerwerk in de kerk Werken met tieners is geen gemakke­ lijke taak, maar wel een heel mooie. Een gids voor iedereen die leidinggeeft aan tieners. Paperback, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Steef Post EEN MAN EEN MAN Wat maakt een man een man? In dit boekje worden boeiende thema’s die er écht toe doen, verkend. Paperback, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Steven Middelkoop CHRISTUS VOLGEN MET VALLEN EN OPSTAAN De Heere wil dat wij ons comfortabele leventje opgeven en Hem navolgen. Maar wat betekent deze roeping precies voor het leven van elke dag? Paperback, 111 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Steef Post BETER BEMIDDELEN Hoe verbind je mensen in conflict? Dit boek biedt houvast als je mensen wilt begeleiden, op weg naar verbin­ ding en verzoening. Paperback, 112 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Elise Pater-Mauritz ELKE DAG NIEUW Roeping & verwachting voor moeders vandaag In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag. Paperback, 192 pag. € 14,50

Willem de Potter LEIDEN BIJ DE GRATIE GODS Een analyse van christelijk leiderschap Christelijk leiderschap. Bestaat dat wel? De auteur legt het accent niet op de christelijke leider maar op de leider die christen is. Paperback, 256 pag. € 15,95

89


90

THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Jan Proos OPNIEUW GETROUWD Praktische handreiking bij een tweede huwelijk Geschreven voor hen die een tweede huwelijk aangaan én voor de omrin­ gende familie en vrienden. Paperback, 117 pag. € 11,90

Drs. J.A. Schippers (red.) GERECHTIGHEID VERHOOGT EEN VOLK Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat Hoe krijgt christelijke politiek vorm en inhoud in onze democratische samen­ leving? Paperback, 269 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

Tony Reinke ALTIJD EN OVERAL Hoe je smartphone je leven verandert Een aansporing om de zegeningen van de smartphone te benutten en de valkuilen te vermijden. Vertaling: Th. van Eijzeren. Paperback, 254 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Jan Schippers en Addy de Jong 10 x 10 SGP Een boekje open over honderd jaar Staatkundig Gereformeerde Partij Dit boekje brengt de SGP op een originele manier in beeld. Paperback, 176 pag. € 14,95

Drs. C. Roest en ds. B.L.P. Tramper LOSLATEN, EEN KUNST Ds. Tramper gaat in op het feit dat loslaten een gave van God is. Drs. Roest benadert loslaten als iets dat te leren is. Paperback, 56 pag. € 4,95 / e-book € 3,99

Ds. A. Schreuder VERGEVEN Dat gaat zomaar niet Dit boek gaat in op indringende vragen rondom schuld en vergeving in onze verhouding tot de Heere en onze medemens. Gebonden, 124 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

Ds. P. van Ruitenburg ELKAAR BEGRIJPEN 52 bijbeloverdenkingen over hoe we met elkaar omgaan in huwelijk en gezin Een praktisch, maar ook geestelijk boek. Paperback, 176 pag. € 15,90

Ds. A. Schreuder ZWIJGT HET VOORT Hoe spreken we mét en óver de ander? Veel van wat niet gezegd hoeft, moet of mag worden over anderen, wordt toch doorverteld. We noemen dit rod­ delen. Gebonden, 115 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

J.C. Ryle DE PLICHTEN DER OUDERS Over de christelijke opvoeding Aanwijzingen en steun voor ouders in hun moeilijke taak. Paperback, 48 pag. € 7,50

Ds. A. Schreuder NAAR EER EN GEWETEN Wat de Bijbel en onze belijdenis zeggen over het geweten Gebonden, 153 pag. € 15,90


THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Serie Christelijke opvoeding Aline Hoogenboom en Joop Stolk JE BABY VERZORGEN IS OOK OPVOEDEN Terwijl ouders hun baby verzorgen, zijn zij al aan het opvoeden. Allerlei aspecten van het opvoeden van baby’s komen in dit boek aan de orde. Paperback, 140 pag. Full colour € 14,95 / e-book € 11,99

Aline Hoogenboom en Marieke Post MET JE KIND PRATEN OVER HET GELOOF Met je kind in gesprek over het geloof: je wilt het graag, maar hoe pak je het aan? Dit boek geeft praktische tips. Paperback, 160 pag. Full colour € 15,95

Marieke Post en Joop Stolk PUBERS BEGRIJPEN Dit boek is een boeiende zoektocht naar het hart van pubers. Allerlei aspecten van de opvoeding van pubers komen aan de orde. Paperback, 144 pag. Full colour € 14,95 / e-book € 11,99

Aline Hoogenboom en Joop Stolk WAT IS HET HIER GEZELLIG! Een gezellig gezin, hoe doe je dat? Dit boek helpt je daarbij. Met praktische tips en vragen voor opvoedkringen. Paperback, 136 pag. Full colour € 15,95

Aline Hoogenboom en Joop Stolk JE PEUTER BEGRIJPEN Hoe reageer ik op een goede manier op mijn peuter? In dit boek zoeken de auteurs op deze vraag een praktisch antwoord. Paperback, 144 pag. Full colour € 16,95 / e-book € 12,99

Dr. Joop Stolk VERGEVING VERANDERT JE GEZIN Dit boek bevat concrete adviezen om kinderen te leren wat vergeving is. Paperback, 144 pag. Full colour € 16,95

Ds. W. Silfhout TEGENDRAADS BIJ TEGENWIND De plaats van de kerk in een seculiere samenleving Hoe kan naar de wereld toe duidelijk gemaakt worden wat de kerk is? Paperback, 160 pag. € 9,95

Laurens Snoek DAADKRACHT Doeners in de kerk Niet alle kinderen en jongeren zijn hetzelfde. Er zijn denkers, maar ook praktisch ingestelde doeners. Hoe bereik je ook die laatste groep? Gebonden, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. W. Silfhout BESCHOUWELIJK Artikelen over de mens, christelijk en kerkelijk leven Boekje om rustig na te denken over bepaalde aspecten van het leven, over het doel en het einde daarvan. Paperback, 119 pag. € 9,95

Bart Jan Spruyt VOOR RELIGIE EN VRIJHEID Protestantse teksten over rechtstaat, tolerantie en christelijk burgerschap Zonder christelijk geloof geen vrijheid, geen rechtstaat, geen democratie. Paperback, 304 pag. € 24,90 / e-book € 18,99

91


92

THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Dr. Joop Stolk JONG EN DEPRESSIEF Waaraan merk je dat een puber of jongere depressief is? Hoe ontstaat een depressie? Hoe kunnen ouders hun depressieve zoon of dochter tot steun zijn? Paperback, 160 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

Ds. W. Visscher e.a. DAT VOEL IK TOCH ANDERS Individualisering in de gereformeerde gezindte Dit boek wil christenen bewust maken van het doorgeschoten individualisme. Paperback, 148 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

P.D. Tripp OPVOEDEN DOE JE NIET ALLEEN Bijbelse principes voor vaders en moeders Tripp verbindt de boodschap van het Evangelie aan de praktijk van de opvoeding. Vertaling: Peter Meeuse MA. Paperback, 286 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Dr. W. van Vlastuin VOOR HART EN HOOFD Een essay over Christus-identiteit in het onderwijs In deze studie wordt het drievoudig ambt van Christus gebruikt om het werk van de leraar te belichten. Gebonden, 256 pag. € 29,95 / e-book € 22,99

P.D. Tripp DE KANSRIJKE JAREN Een Bijbelse handreiking voor de opvoe­ ding van tieners Tripp laat zien hoe ouders een gids kunnen zijn voor het hart van hun tie­ ner. Vertaling: Peter Meeuse MA. Paperback, 250 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. J.A. Weststrate HET HUWELIJK, EEN PARADIJSBLOEM Samen nadenken over het huwelijksformulier Het huwelijksformulier is waardevol om te overdenken, zowel voor aanstaande echtparen als voor reeds gehuwden. Gebonden, 299 pag. € 19,95 / e-book € 12,99

Ds. A.C. Uitslag ZORG VOOR JEZELF! Omgaan met je lichaam Hoe we vanuit bijbels perspectief horen om te gaan met ons lichaam. Paperback, 128 pag. € 10,50

Ds. D. de Wit KINDEREN IN DE BIJBEL (OT) Een praktische toepassing naar het gezinsleven én naar onze kinderen zelf. Gebonden, 124 pag. € 12,90

M. Vermeulen en ds. J. Westerink KARAKTERVOL GELOVEN & LEVEN Dit boek beschrijft hoe je meer karakter­ vol kunt leven en gaat in op de vraag hoe karakter en geloof zich verhouden. Paperback, 64 pag. € 5,95 / e-book € 3,99

Ds. D. de Wit KINDEREN IN DE BIJBEL (NT) Een praktische toepassing naar het gezinsleven én naar onze kinderen zelf. Gebonden, 125 pag. € 12,90


THEOLOGIE – CHRISTELIJK LEVEN Ben Zijl EENZAME VROUWEN Een handreiking aan vrouwen wiens huwelijk wordt geteisterd door autisme. Vrouwen vertellen over hun huwelijk met een autistische partner. Paperback, 196 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Ds. W.A. Zondag ONS GODDELIJK BEROEP Bijbels denken over werk in 52 overden­ kingen Om wekelijks te lezen, bijvoorbeeld bij een weekopening of weeksluiting. Paperback, 164 pag. € 13,90

93


94

LABARUM

94 Dr. L.F. Groenendijk DE PEDAGOGIEK VAN JACOBUS KOELMAN Inhoud en bronnen, grondslag en ambitie Uitvoerig wordt ingegaan op Koelmans visie op pedagogiek. Paperback, 224 pag. € 19,95

Dr. C.S.L. Janse DE REFOZUIL ONDER VUUR Een uitgebreide analyse over verzuiling In deze tijd heeft een samenwerkings­ verband op grondslag van Schrift en belijdenis zeker zijn waarde. Paperback, 300 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Serie Biblebelt Studies Anneke Pons (red.) BIBLEBELT ONLINE Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media Betekent virtualisering het einde van de Biblebelt of biedt het juist nieuwe kansen? Paperback, 224 pag. € 14,95 / e-book € 9,99 Anneke Pons (red.) VENSTERS OP REFODOMES Bevindelijk gereformeerden en moderne kerkbouw Drie nieuwe kerken in Barneveld werden onder de loep genomen. Paperback, 352 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

Dr. M.J. Kater TOLERANTIE IN BALANS Tussen drang en dwang van individu en collectief Drang komt van binnenuit. Dwang wordt van buitenaf opgelegd. Tolerantie staat door beide onder spanning. Paperback, 350 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

John Exalto (red.) DE MULTICULTURELE REFOSCHOOL Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme De relatie tussen het reformatorisch onderwijs en de plurale samenleving. Paperback, 240 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

Dr. A.A. Kluveld GEWETENSVRIJHEID IN HET GEDING Het relationele geweten ondervraagd Waarom is de vrijheid van het geweten van belang en voor wie? Paperback, 350 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

Fred van Lieburg (red.) ORGELCULTUUR IN DE BIBLEBELT Reformatorische muziekbeoefening in heden en verleden Deskundigen werpen licht op aspec­ ten van de orthodox-protestantse muziekbeoefening in Nederland. Paperback, 256 pag. € 14,95

Ds. H. Korving NABIJ U IS HET WOORD Prediking in trinitarisch perspectief Waardevolle studie over de relatie tus­ sen Woordverkondiging, prediker en gemeente. Paperback, 208 pag. € 14,95

Koos-jan de Jager (red.) THEOCRATIE EN POPULISME Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk ...weet van wetenschap Deze bundel gaat in op de verhou­ ding tussen theocratische tradities en de stem van het volk. Paperback, 272 pag. € 17,95

...weet wetenschap ...weet vanvan wetenschap


LABARUM Dr. M.J. Paul OORSPRONKELIJK Overwegingen bij schepping en evolutie Een Bijbelse richtingwijzer in het debat over schepping en evolutie. Paperback, 550 pag. € 34,95 / e-book € 20,99

W. de Vries, P. de Vries, M.J. de Vries WOORD EN WETENSCHAP Goddelijke openbaring versus menselijk inzicht Een belangrijke gids over de verhou­ ding geloof en wetenschap. Paperback, 200 pag. € 15,95

Drs. W. Pieters ZONDER BEROUW GEEN VERGEVING Melanchthons onderwijs voor prediking en pastoraat Een studie over een eeuwenoude tekst van Melanchthon. Paperback, 256 pag. € 16,95

Prof. dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries, dr. R. van Kooten REFORMATIE TOEN EN NU, deel 1 Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap Paperback, 112 pag. € 12,50 / e-book € 9,49

Antoine de la Roche Chandieu DE VERDEDIGING VAN HET GEREFORMEERDE KERKMODEL Discussie over de plaats van het gemeentelid binnen het presbyteriaalsynodale kerkmodel. Vertaling en inleiding: H.A. Speelman. Gebonden, 240 pag. € 9,95 / e-book € 7,99

Dr. Bart Jan Spruyt (red.) SOCIALE NOOD EN CHRISTELIJK GELOOF Bronnen van christelijk-sociaal denken voor de participatiesamenleving Standpunt in het debat over de participatiesamenleving? Gebonden, 276 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Dr. P. de Vries UW LIEFLIJKHEID EN SCHONE DIENST AANSCHOUWEN De blijvende betekenis van de oudtestamen­ tische offerwetgeving Paperback, 160 pag. € 18,95 / e-book € 14,99

95

Serie Theologische thema’s Dr. W. van Vlastuin KATHOLIEK VANDAAG Een gereformeerd gesprek over katholiciteit Een doordenking van vragen over katholiciteit met conclusies voor de manier waarop we daar­ over kunnen spreken. Paperback, 340 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

Dr. M. Klaassen DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID Rechtvaardiging en verbond in heilshistorisch perspectief De auteur gaat vanuit een Bijbels-theologische invalshoek in op de betekenis van de recht­ vaardiging. Paperback, 224 pag. € 17,95 / e-book € 13,99 Elco van Burg, Jan van Doleweerd en Dick Kroneman BEWOGEN MET DE WERELD ...weet van wetenschap Bijbelse kernwoorden voor missionaire theologie De auteurs leggen missionaire kernwoorden uit en besteden aandacht aan de toepassing en ontvangst ervan in andere culturen. Paperback, 320 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

...weet wetenschap ...weet vanvan wetenschap


96

LABARUM Proefschriften Labarum Aart Goedvree EEN ONDOORDRINGBAAR MYSTERIE Wedergeboorte volgens Herman Bavinck Deze studie analyseert het denken van de theoloog Bavinck over de wederge­ boorte. Paperback, 352 pag. € 24,95

J.B. ten Hove KOREN EN KAF OP DE DORSVLOER: de kerk in het licht van het laatste oordeel Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus Gebonden, 608 pag. € 39,95

Jaco van der Knijff HEILIGE GEZANGEN Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberij­ ming van 1773 Gebonden, 600 pag. € 39,95

C.P. de Boer CHRISTOS SUNTHRONOS Een onderzoek naar de herkomst en het karakter van het nieuwtestamen­ tisch gebruik van LXXPs 109 Paperback, 512 pag. € 29,95

L.J. van Valen IN GOD VERBONDEN Gereformeerde vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en de Nederlanden in de zeventiende eeuw, met name in de periode na de Restauratie (1660-1700) Gebonden, 560 pag. € 39,95

Prof. dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries, dr. R. van Kooten REFORMATIE TOEN EN NU, deel 2 Over vrijheid, kerkrecht en beeldvorming na Dordt Paperback, 88 pag. € 12,95 / e-book € 9,49

Klaas van der Zwaag REFORMATIE VANDAAG 500 jaar Hervorming in de context van het debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit Tweedelige studie over een tweevoudige strijd. Gebonden, 1740 pag. € 29,95

...weet van wetenschap

...weet wetenschap ...weet vanvan wetenschap


LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS Janet en Geoff Benge MEER DAN OLYMPISCH GOUD Waarom een Olympisch kampioen zende­ ling wilde worden Dit boek vertelt het levensverhaal van een succesvolle atleet, die ervoor kiest als zendeling naar China te gaan. Paperback, 176 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Bart Bolier KERSTEN IN KLEUR Voorganger, verbinder, vernieuwer Toegankelijk geschreven boek over ds. G.H. Kersten (1882-1948). Nog steeds heeft zijn boodschap zeggings­ kracht. Paperback, 224 pag. € 15,95 / e-book € 10,99

Mindy Belz ZE NOEMEN ONS ONGELOVIGEN Christenen in het Midden-Oosten op de vlucht voor IS Een must-read voor iedereen die de christenvervolging ter harte gaat. Vertaling: Peter Meeuse MA. Paperback, 384 pag. € 22,50 / e-book € 16,99

Marjory Bonar ANDREW BONAR ALS PASTOR Herinneringen en dagboekfragmenten Dit boek is samengesteld door Bonars dochter Marjory en belicht Bonar vooral als mens en als herder van de kudde die hem was toebetrouwd. Gebonden, 160 pag. € 17,95 / e-book € 13,99

William Blair en Bruce Hunt DE OPWEKKING IN KOREA En het lijden dat volgde Een indrukwekkend ooggetuigenverslag van de grote opwekking in Korea in 1907 en de vervolgingen daarna. Vertaling: Liesbeth van Klinken. Paperback, 185 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

Enny de Bruijn (red.) VOLK IN VERWARRING Reformatie in Nederlandse steden en dorpen Wat de Reformatie betekende voor gewone mensen in Nederland. Paperback, 320 pag. € 26,95 / e-book € 19,99

Ds. C. Blenk WAAROM DUIDT U DEZE TIJD NIET? Historisch-theologisch levensverhaal De auteur biedt vanuit zijn eigen ervaring een boeiende blik op de kerk en de wereldgeschiedenis. Paperback, 256 pag. € 19,95

James Burn sr. DE NIET VERLOREN ZOON Het leven van James Burn jr. Dit bekeringsverhaal laat zien dat afge­ dwaalde kinderen voor de Heere niet onbereikbaar zijn. Gebonden, 168 pag. € 13,95 / e-book € 9,99

Christa Boerke DE MORGENSTER VAN WITTENBERG Het leven van Käthe Luther Katharina von Bora (1499-1552) is bekend geworden als de vrouw van reformator Martin Luther. Paperback, 148 pag. € 15,90

G.D. Buss (red.) ONNASPEURLIJKE WEGEN Levensbeschrijving van Herbert Dawson en zijn vrouw Elsie DawsonAldworth (1890-1969). Gebonden, 240 pag. € 24,90

97


98

LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS Serie Komt, luistert toe Artikelen die handelden over het oude godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (1) Uit het leven van het oude volk Gebonden, 200 pag. € 15,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (4) Uit het leven van het oude volk Gebonden, 168 pag. € 15,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (2) Uit het leven van het oude volk Gebonden, 209 pag. € 15,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (5) Uit het leven van het oude volk Gebonden, 173 pag. € 15,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (3) Uit het leven van het oude volk Gebonden, 178 pag. € 15,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (6) Uit het leven van het oude volk Gebonden, 182 pag. € 15,90

Faith Cook PELGRIM ZONDER VREES Het leven en de tijd van John Bunyan De auteur tekent Bunyan tegen de achtergrond van de kerkhistorische en politieke gebeurtenissen van zijn dagen. Maar ook en vooral van de diepten en hoogten in zijn geloofsle­ ven. Gebonden 500 blz.

Diverse auteurs MIJN MOEDER Elf miniaturen met persoonlijke herin­ neringen De elf auteurs geven een persoonlijke terugblik op hetgeen hun moeder voor hen heeft betekend. Paperback, 160 pag. € 11,95

Prijs € 34,90 B.L. Dijkstra ZINGEN BIJ BEURTE Herinneringen aan Gods almacht en vrijmacht in het leven van B.L. Dijkstra (1933-2017). Gebonden, 110 pag. € 11,90

Ds. J.T. Doornenbal LEVEN EN WERK VAN WULFERT FLOOR De auteur heeft op een boeiende manier het leven van de bekende land­ bouwer van Driebergen beschreven. Met foto’s. Gebonden, 164 pag. € 15,90


LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS

99

Zack Eswine SPURGEONS DEPRESSIES Realistische hoop in donkere dagen Spurgeon kon zijn depressies een plaats geven in het grotere verhaal van de christelijke hoop. Vertaling: Liesbeth van Klinken. Paperback, 160 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

M. Golverdingen v.d.m. VERNIEUWING EN VERWARRING De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950 Deze studie geeft een helder beeld van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van 1946-1950. Gebonden, 347 pag. € 36,50

W. Fieret WILHELMUS À BRAKEL Een gedreven dienaar in Gods kerk À Brakel geschetst als een predikant die op diverse terreinen van zich liet horen. Een rijk geïllustreerde uitgave. Gebonden, 192 pag. € 20,90

M. Golverdingen v.d.m. GESCHIEDENIS VAN EEN SCHEURING De Gereformeerde Gemeenten 1950-1957 De resultaten van een onderzoek naar de geschiedenis van de Gereformeerde Ge­ meenten (in Nederland) van 1950-1957. Gebonden, 354 pag. € 36,50

W. Fieret AUGUSTINUS Van zoeker naar voorbeeld Deze biografie onderscheidt zich door de duidelijke lijn naar het leven van vandaag. Paperback, 174 pag. € 17,50

Hannelie Groenewald DE HOOGSTE PRIJS Na een verblijf van twaalf jaar in Afghani­ stan wordt er een aanslag gepleegd op de familie Groenewald, waarbij de auteur haar man en kinderen verliest. Paperback, 288 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

A.B. Goedhart DE DOMINEE VAN BUCHENWALD Het levensverhaal van Paul Schneider Levensverhaal van de eerste protes­ tantse martelaar die door de nazi’s werd omgebracht. Paperback, 160 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

D. Hakkenberg KONINKLIJK AFSCHEID Uniek overzicht van alle overdenkingen bij de uitvaarten van vorsten en vor­ stinnen van het Huis Oranje-Nassau. Gebonden, 192 pag. € 29,95

Rosalind Goforth VERHOORDE GEBEDEN Persoonlijk getuigenis van een leven met God Indrukwekkende getuigenissen van een zendelinge in China. Vertaling: Th. van Eijzeren. Gebonden, 160 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Matthew Henry NAAR ZIJN BEELD Het leven en sterven van Philip Henry Een authentieke levensbeschrijving van de hand van zijn zoon, Matthew Henry. Gebonden, 541 pag. € 39,50


100

LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS Jacob Hoekman IN DE SCHADUW VAN HET KALIFAAT Reizen door het verscheurde Midden-Oosten De Arabische wereld is de grootste brandhaard van deze tijd. Tegelijk zijn hier de meest meeslepende en hoopvolle verhalen te horen. Paperback, 304 pag. € 34,95

B. Hooghwerff NIET STERVEN MAAR LEVEN Getuigenissen van Gods kinderen in de Tweede Wereldoorlog Treffende getuigenissen van kinderen des Heeren die soms wonderlijk bewaard zijn te midden van het oorlogsgeweld. Gebonden, 169 pag. € 17,90

S.A.C. Hoogendijk DE GEKROONDE STRIJDER Het leven en de bekering van kolonel James Gardiner Indringend levensverhaal van een Schotse militair die door God werd gered. Gebonden, 96 pag. € 12,95 / e-book € 9,49

M. Houtman GEREFORMEERDEN AAN DE NIEUWE RIJN Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Leiden - en wat eraan vooraf ging Gebonden, 480 pag. € 37,50

R. Hoogerwerf-Holleman OORLOGSHERINNERINGEN Dit boek is méér dan alleen een per­ soonlijk verslag over de oorlogsjaren. Het laat ook zien hoe de Heere alles bestuurt. Gebonden, 90 pag. € 9,95

Raschid Idrissi DE ZOON VAN DE IMAM Een Marokkaanse moslim leert in de gevangenis Jezus kennen Openharige biografie van een voorma­ lige moslim. Paperback, 192 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

B. Hooghwerff WILLEM SLOOTMAKER EN ZIJN VRIENDEN Een uitgebreide beschrijving van Slootmakers leven en van het geestelijk leven in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog. Gebonden, 144 pag. € 18,90

J. van ’t Hul VRIENDEN VAN PHILPOT Philpot was met nauwe banden aan zijn vrienden verbonden. Hij was der pelgrims metgezel. Gebonden, 120 pag. € 11,90

B. Hooghwerff RIJKE BEDELAARS Geestelijk leven in de Hoeksche Waard Stichtelijke levensschetsen van enkelen van Gods kinderen. Gebonden, 195 pag. € 19,90

William Huntington DE BANK DES GELOOFS God de Kassier der armen Dit ontroerende boek vertelt over de ontberingen die Huntington (1745-1813) leed. Het is ook een verslag van Gods goedertierenheid. Gebonden, 268 pag. € 14,95 / e-book € 10,99


LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS

101

Petrus Immens HET WONDER VAN GODS VRIJE GENADE Het godzalig leven en sterven van Cornelia Constantia Winkelman Hertaald en ingeleid door dr. M. Golverdingen. Gebonden, 96 pag. € 13,50

M.H. Karels-Meeuse VORSTELIJKE EENVOUD Het veelbewogen leven van prinses Maria Louise Aan de hand van historische gegevens vertelt de auteur over deze god­ vrezende prinses. Gebonden, 152 pag. € 16,90

Petr Jašek IN HANDEN VAN IS Veertien maanden met Christus in een Soedanese cel De auteur ontmoette in zijn cel ook ge­ vangen IS-terroristen. Juist daar ervoer hij dat de Heere hem hielp. Paperback, 208 pag. € 17,95 / e-book € 12,99

M.H. Karels-Meeuse EN BEREIDDEN HAAR LAMPEN Twintig godvrezende vrouwen over hun persoon­ lijk geestelijk leven Korte levensverhalen met aansprekende citaten. Gebonden, 130 pag. € 16,90

Ds. C. de Jongste LIEFLIJKHEID EN SAMENBINDERS Een boeiende biografie over ds. Beversluis, praeses synodi 1907, en tal van facetten uit de kleine kerkhistorie. Gebonden, 432 pag. € 7,50

Ds. M. van Kooten v.d.m. LEVIETEN IN DE KERK Orgeltrappers, dorpelwachters, voorzangers en anderen sinds de reformatie Dit boek beschrijft onthutsende voorval­ len en ontroerende gebeurtenissen sinds de Reformatie. Paperback, 144 pag. € 9,95

M.H. Karels-Meeuse UIT HET LEVEN VAN SUKEY HARLEY Levensbeschrijving van Sukey Harley (1783-1853), een moeder in Israël. Gebonden, 112 pag. € 13,90

Ds. M. van Kooten v.d.m. HET WONDER VAN HET WESTLAND Levensschets van ds. Jac. Van Dijk Dit boek bevat een schets van de opmerkelijke levensgang van Jacobus van Dijk (1913-1984). Gebonden, 352 pag. € 22,50 / e-book € 16,99

M.H. Karels-Meeuse OLIE IN HAAR LAMP Vijfentwintig levensschetsen van godvrezende vrouwen Van vrouwen vanaf de vroege christe­ nen tot de twintigste eeuw vinden we een levensschets. Gebonden, 135 pag. € 16,90

Dr. P. Korteweg GUIDO DE BRES (1522-1567) In deze levensbeschrijving worden perioden uit zijn leven worden afgewis­ seld door theologische thema’s uit zijn geschriften. Gebonden, 300 pag. € 10,00


102

LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS R. van Kralingen ALTIJD DIENENDE Enkele facetten uit het leven van Anna Schot Anna Schot (1904-1991) heeft al jong indrukken van dood en eeuwigheid. Tij­ dens de gezelschappen en onder de pre­ diking krijgt ze veel geestelijk onderwijs. Gebonden, 111 pag. € 11,90

Dr. Dick Kroneman DE BERGEN ZULLEN VREDE DRAGEN De zendingswerker interviewde de eerste bekeerlingen op Papua. Verblij­ dende en teleurstellende zaken worden eerlijk beschreven. Paperback, 143 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49

R. van Kralingen DOOR DE HEERE GELEERD Facetten uit het leven van ouderling J. Koster (1910-1998) Bijna vijftig jaar diende ouderling Koster de Ger.Gem. van Rijssen. Door genade was hij geoefend in het werk Gods. Gebonden, 56 pag. € 9,90

Kees Jan van Linden DE KRONKELWEG NAAR HET DORP De Bijbel vertalen voor Guinese moslims Bijbelvertaalwerk gaat via kronkelwe­ gen. Soms vraag je je af of je ooit op je bestemming aankomt. Paperback, 130 pag. Full colour € 12,95 / e-book € 9,99

W.B. Kranendonk OOK DAT WAS ROTTERDAM Het leven van bevindelijk gereformeerden (1945-1970) Dit mooie lees- en kijkboek geeft een beeld van het orthodox-protestantse leven in Rotterdam tussen 1945 en 1970. Gebonden, 247 pag. € 24,95

Frank van der Maas HELDEN OP STOKKEN Mijn zoektocht naar mogelijkheden voor Afrikaanse jongeren met een beperking Dit boek gaat over jongeren, die ondanks ziekte of handicap, de moed niet opgeven. Paperback, 256 pag. € 18,50 / e-book € 14,99

W.B. Kranendonk BROEDERS BIJEEN De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten Verslagen en foto´s van de vergaderen­ de broeders. Een interessant lees- en kijkboek. Gebonden, 984 pag. € 19,95

Catherine Marsh IN DE LOOPGRAVEN VAN DE KRIM Het levensverhaal van kapitein Hedley Vicars Biografie over Hedley Vicars, een van de aanvoerders in de Krimoorlog en een oprecht christen. Paperback, 64 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

W.B. Kranendonk DIENEN, LEIDEN, SAMENBINDEN Leven en werk van drs. A. Vergunst Ds. Arie Vergunst nam binnen de Gereformeerde Gemeenten een grote plaats in. Hij was hij op allerlei terreinen actief. Gebonden, 464 pag. € 29,95 / e-book € 22,99

J. Mastenbroek MOEDERS IN ISRAËL Uit het leven van tien godvrezende vrouwen Over het eenvoudige, bevindelijke Godswerk in het leven van vrouwen die de Heere vreesden. Gebonden, 133 pag. € 14,90


LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS

103

J. Mastenbroek GEOEFEND IN DE GENADE Uit het leven van tien godvrezende mannen In hun leven getuigden zij van de ge­ nade die de Heere hun schonk. Gebonden, 195 pag. € 16,50

Ds. L.H. Oosten VAN ROME NAAR JERUZALEM Over het leven van Louise Maria OostenBieker (1905-1994) Dit boek beschrijft de levensgeschiede­ nis van een eenvoudige vrouw die brak met het roomse geloof. Gebonden, 96 pag. € 11,95

Ds. J. Mijnders DE VEILIGE SCHUILPLAATS IN GROOT GEVAAR Gods weldaden in oorlogstijd In dit boek vertelt ds. Mijnders over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, deels in de vorm van meditaties. Met illustraties. Gebonden, 139 pag. € 14,50

Henk en Samuel Otte BURGER VAN TWEE WERELDEN De reis van ds. G.H. Kersten naar Amerika Uniek fotoboek met onbekende foto’s uit het familiearchief en recente beelden. Gebonden, 250 pag. € 35,00

Frieda Mout-van der Linden DE STRIK ONTKOMEN Ervaringen met occultisme De auteur vertelt hoe zij, samen met haar gezin, in de greep van het occul­ tisme kwam en welke gevolgen dat voor hun leven had. Paperback, 104 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Dr. C.P. Polderman VOOR VRIJHEID VAN GODSDIENST EN GEWETEN Willem van Oranje en zijn verzet tegen machtsdenken Beschrijving van Oranjes drijfveren en zijn betekenis voor nu. Paperback, 120 pag. Full colour € 14,95

Rien Mouw en Jan van ’t Hul MENSEN VAN DE VELUWE Karakteristieke leefstijl in woord en beeld Dit fotoboek geeft een kleurrijk beeld van de leefstijl van bijzondere Veluwenaren. Gebonden, 119 pag. Full colour € 19,95

Steef Post PETRUS IMMENS Pastoraal bewogen prediker Een prachtige inkijk in de avondmaalsprak­ tijk in Middelburg en het leven van een bevindelijke predikant rond 1700. Gebonden, 220 pag. € 19,90

Iain H. Murray J.C. RYLE, EENZAAM OM HET EVANGELIE In deze voortreffelijke biografie brengt Murray de ontwikkeling van Ryle van plattelandspredikant tot eerste bis­ schop in beeld. Vertaling: A. Stam. Gebonden, 285 pag. € 24,95 / e-book € 18,99

EEN ROOS UIT DE AS Het levensverhaal van Rose Price Aangrijpend levensverhaal van de Joodse Rose Price, die in het con­ centratiekamp afscheid nam van haar geloof. Na veel omzwervingen ging ze in Jezus geloven. Paperback, 184 pag. € 14,95 / e-book € 11,49


104

LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS Serie Uit de pastorie Ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (1) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Artikelen over het leven van verschil­ lenden van Gods kinderen, aangevuld met eigen ervaringen en voorvallen. Gebonden, 134 pag. € 12,95

Ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (6) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Artikelen over het leven van verschillenden van Gods kinderen, aangevuld met eigen ervaringen en voorvallen. Gebonden, 152 pag. € 12,95

Ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (2) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Artikelen over het leven van verschil­ lenden van Gods kinderen, aangevuld met eigen ervaringen en voorvallen. Gebonden, 136 pag. € 12,95

Ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (9) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Artikelen over het leven van verschillenden van Gods kinderen, aangevuld met eigen ervaringen en voorvallen. Gebonden, 144 pag. € 12,95

Ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (5) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Artikelen over het leven van verschil­ lenden van Gods kinderen, aangevuld met eigen ervaringen en voorvallen. Gebonden, 150 pag. € 12,95

Ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (10) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Gebonden, ca. 125 pag. € 12,95

B.A. Ramsbottom GEVONDEN DOOR DE OPPERHERDER De bijzondere en stichtelijke levensge­ schiedenissen van ds. Thomas Godwin en twee andere predikanten. Paperback, 179 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

G. Roos DE REGENBUI Begin, groei en neergang van het christen­ dom, en hoe nu verder Boeiende beschrijving van de loop van Gods Woord over de aarde. Gebonden, 416 pag. € 29,95

B.A. Ramsbottom GEROEPEN DOOR DE OPPERHERDER De bijzondere en stichtelijke levens­ geschiedenissen van George Mockford en twee andere predikanten. Paperback, 200 pag. € 15,95 / e-book € 11,99

J.A. Jobse (red.) DE KUDDE UWER ERFENIS Honderd jaar Gereformeerde Gemeen­ te Elspeet. Verlucht met veel foto’s en illustraties. Gebonden, 280 pag. € 32,50


LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS

105

Margaret Reeson VAN SYDNEY NAAR TONGA Het aangrijpende levensverhaal van Mary Lawry Een aangrijpend, waargebeurd verhaal over een vrouw vol moed en vertrouwen op God. Vertaling: Eveline de Boer. Paperback, 352 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Ds. J. Schipper VOOR HET DANKBAAR NAGESLACHT 125 jaar gereformeerde gemeente Barneveld-Centrum Gebonden, 302 pag. € 25,00

Ray Rhodes SUSIE Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon Deze biografie laat zien dat Susannah alles wat zij had in dienst van de Heere stelde. Gebonden, 320 pag. € 27,50 / e-book € 19,99

Barry van der Schoot e.a. GEEF MIJ JE HAND Bijzondere ontmoetingen met mensen wereldwijd Een inkijkje in het leven van mensen uit Irak, Noord-Korea, Peru, China en veel andere landen. Paperback, 119 pag. € 10,50

G.L. van Roekel-Spaans LAAT AF, EN WEET DAT IK GOD BEN Uit het leven van ds. J. Spaans (1930-2009) Dit boek bevat tal van herinneringen aan het leven van ds. Spaans en zijn laatste preken. Met veel foto’s! Gebonden, 314 pag. € 29,90

Dr. Herman J. Selderhuis LUTHER Een mens zoekt God Een unieke Lutherbiografie, met veel afbeeldingen en het verhaal van de Reformatie, van een mens die probeert christen te zijn. Gebonden, 336 pag. € 24,95 / e-book € 18,99

A.A. Roukens (red.) SCHATBEWAARDERS Zacharias Ursinus, David Pareus en Festus Hommius Drie boeiende biografieën van drie zeer gewaardeerde theologen die alles te maken hebben met Het Schatboek. Gebonden, 125 pag. € 12,50

Thomas Shepard HET BRUISEN VAN DE ZEE GESTILD Autobiografie van Thomas Shepard Levensverhaal van een beproefde puri­ teinse predikant die de oversteek naar Nieuw-Engeland maakte. Gebonden, 160 pag. € 13,95 / e-book € 9,99

J.J. Schipaanboord ONDER DE VIJGENBOOM Facetten uit het leven en werk van ds. G. Schipaanboord (1916-1973) Dit boek bevat naast een levensbe­ schrijving een zestal preken. De levens­ beschrijving is voorzien van een aantal foto’s. Gebonden, 167 pag. € 14,90

C.J.M. Sieben AANSPRAAK EN RAAD Van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen en de weg van haar bekering tot God Gebonden, 108 pag. € 13,50


106

LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS Serie Vertellingen bij de kerkgeschiedenis van A. Vogelaar-van Amersfoort DE EERSTE CHRISTENEN In dit eerste deel komen onder meer verhalen voor over de catacomben en over Augustinus. Gebonden, 126 pag.

STRIJDERS VOOR DE WAARHEID In het vijfde deel wordt verteld over hagenpreken, Hugenoten en de Dordtse Synode. Gebonden, 123 pag.

VAN ZENDELINGEN, PAUSEN EN KEIZERS In dit tweede deel staan verhalen over de Germanen, Karel de Grote en de kruistochten. Gebonden, 118 pag.

OVER PELGRIMS EN PURITEINEN In het zesde deel gaat het over de kerk in de zeventiende eeuw in Engeland, Schotland en Amerika. Gebonden, 118 pag.

DE EERSTE HERVORMERS In dit derde deel komen verhalen voor over de Waldenzen, John Wycliffe en Johannes Hus. Gebonden, 109 pag.

OVER OUD­VADERS In deel 7 gaat het over dominees uit de 17e en 18e eeuw in Engeland, Schotland en Nederland. Gebonden, 126 pag.

VAN HERVORMERS EN MARTELAARS In het vierde deel gaat het over Luther en Calvijn en de eerste martelaars van de Hervorming in Nederland. Gebonden, 107 pag.

OVER INDIANEN EN KOLONISTEN In deel 8 gaat het over het leven van de indianen en hoe zij in aanraking kwamen met de Bijbel. Gebonden, 128 pag.


LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS

OVER HERVORMDEN EN AFGESCHEIDENEN Het verval in de Hervormde Kerk en de gebeurtenissen tijdens de Afscheiding in 1834 en daarna komen in deel 9 aan de orde. Gebonden, 126 pag.

OVER LANDVERHUIZERS EN KERKBOUWERS In deel 10 staan verhalen over de Nederlandse kerkgeschiedenis in de negentiende eeuw. Gebonden, 128 pag.

GETUIGEN VAN DE KONING In het elfde deel gaat het over elf zendelingen die hun zendingswerk hebben gedaan in het verre Azië. Gebonden, 124 pag.

BOODSCHAPPERS IN VERRE LANDEN In dit laatste deel gaat het over zendelingen die werkten in Afrika en op de eilanden in de Stille Zuidzee. Gebonden, 127 pag.

per deel € 14,50

107

Dr. P.A. Siebesma MESSIASBELIJDENDE JODEN DOOR DE EEUWEN HEEN Een geschiedenis van een vergeten groep. Een fullcolour geïllustreerde uitgave. Paperback, 200 pag. € 13,50

Dr. Bart Jan Spruyt (red.) ROMANTIEK EN STICHTELIJKHEID Nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal Een levensschets en een uitgave van veertien teksten, lezingen en artikelen, voor het eerst in druk verschenen. Gebonden, 544 pag. € 27,50 / e-book € 20,99

Klaas Tippe BEVOCHTEN BESTAAN Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700 Een dynamische periode uit de ge­ schiedenis van Staphorst en Rouveen. Gebonden, 176 pag. Full colour € 14,95 / e-book € 14,99

Aad van Toor NU HET OUDERDOMT Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens Naast een levensschets biedt dit boek opstellen, waarin de predikant terug­ denkt aan kerkelijke gebeurtenissen. Paperback, 279 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Dr. W. Verboom MIJN VADER WAS GODSDIENST­ ONDERWIJZER Herinneringen en een eerbetoon Dit boek geeft een inkijkje in het werk van de godsdienstonderwijzers in de Ned. Herv. Kerk. Gebonden, 112 pag. € 13,95


108

LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS N. Verdouw GIJ HEBT MIJN OMZWERVEN GETELD De leiding Gods in het leven van ds. J. Pannekoek. Met veel citaten door hem zelf geschreven. Voorzien van foto’s en illustraties. Gebonden, ca 160 pag. € 15,90

L. Vogelaar GELOUTERD EN GEHEILIGD Uit het leven van ds. J. Hagestein (1914-1957) In dit boekje wordt het leven van ds. Hagestein beschreven, mede aan de hand van aantekeningen van zijn vrouw. Gebonden, 100 pag. € 12,50

L. Vogelaar IN KONINKLIJKE DIENST, deel 1 Predikanten, oefenaars en evangelisten Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefe­ naar of evangelist. Wie waren zij? Gebonden, 288 pag. € 23,95

L. Vogelaar HET KOREN IS RIJP Het leven van ds. F.J. Dieleman (1913-1955) In dit boek wordt zijn leven beschreven, vooral aan de hand van de herinnerin­ gen die zijn weduwe vertelde. Gebonden, 300 pag. € 24,90

L. Vogelaar IN KONINKLIJKE DIENST, deel 2 Predikanten, oefenaars en evangelisten Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefe­ naar of evangelist. Wie waren zij? Gebonden, 288 pag. € 23,95

Joh. Vreugdenhil DE KERKGESCHIEDENIS Verteld aan jong en oud Duidelijk komt steeds naar voren dat Gods hand de geschiedenis schrijft. Gebonden, 856 pag. € 72,50

L. Vogelaar IN KONINKLIJKE DIENST, deel 3 Predikanten, oefenaars en evangelisten Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefe­ naar of evangelist. Wie waren zij? Gebonden, 312 pag. € 23,95

Huib de Vries IN HET HART VAN DE ZENDING Het leven van Gert Nieuwenhuis Een levensverhaal dat een blik biedt in de binnenkant van het zendingswerk, dat dankzij Gods genade ondanks alles vrucht draagt. Paperback, 272 pag. € 13,95 / e-book € 10,99

L. Vogelaar EEN VRIEND EEN METGEZEL Uit de vriendenkring van ouderling B. Roest In dit boek zijn niet eerder gepubliceerde herinneringen aan Roest opgenomen, ge­ volgd door levensbeschrijvingen van enkelen van zijn vele vrienden. Gebonden, 160 blz. € 19,90

Huib de Vries VAN DE WIEROOK NAAR HET WOORD De weg van twaalf voormalige roomskatholieken naar het protestantisme Indrukwekkende getuigenissen van ex-katholieken. Paperback, 175 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS

109

Huib de Vries CALVIJN OP CUBA Het werk van de Spaanse Evangelische Zending in het land van Fidel Castro Dit boekje geeft een beeld van het werk van de SEZ in dit communistische land. Paperback, 141 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. P. de Vries DAN ZINGEN ZIJ IN GOD VERBLIJD Herinneringen aan kinderen van God Een achttal levensschetsen van Gods kinderen. De auteur heeft hen allen persoonlijk gekend. Gebonden, 142 pag. € 15,90

Huib de Vries GEDRAGEN DOOR DE HERDER Het leven van Erwin Hout In 1993 breekt Erwin zijn nek. Hij voelt alle kracht uit zijn lichaam wegvloeien. De rest van zijn leven is hij verlamd. Met fotokatern. Paperback, 192 pag. € 14,90 / e-book € 10,99

John Warburton WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDS-GOD Philpot noemt deze levensbeschrijving een van de schoonste geschriften die hij ooit las. Gebonden, 308 pag. € 25,90

Huib de Vries IN ELSPEET Hoe het Veluwse hart van de Biblebelt veranderde Van een geïsoleerd gehucht ontwikkel­ de Elspeet zich tot een van de welva­ rendste dorpen van Nederland. Paperback, 275 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

Dr. M.A. van Willigen GETUIGEN UIT DE VROEGE KERK Dit boek gaat de levens na van getui­ gen uit de Vroege Kerk. Wie waren zij? In wat voor wereld leefden zij en welke geschriften lieten ze na? Gebonden, 300 pag. € 22,50 / e-book € 16,99

Ds. P. de Vries HOE ZALIG IS HET VOLK Herinneringen aan kinderen van God Een aantal levensschetsen van Gods kinderen die ds. De Vries persoonlijk gekend heeft. Gebonden, 172 pag. € 20,50

Octavius Winslow HET VERBORGEN LEVEN Gedenkteken voor het leven en de vroege dood van mijn zoon John Whitmore Winslow Fragmenten uit het dagboek van Whitmore. Gebonden, 272 pag. € 18,95 / e-book € 13,99

Ds. P. de Vries GIJ ZIJT HUN ROEM Herinneringen aan kinderen van God Een vervolg op Hoe zalig is het volk. Gebonden, 140 pag. € 15,90

Martine de Wit EEN WOLK IN MIJN BEEN Dertien jaar … en kanker Openhartig vertelt Martine over haar ziekte: hoe het begon en het verloop van het ziekteproces. Met fotokatern. Paperback, 288 pag. € 14,95 / e-book € 10,99


110

LEVENSVERHALEN – KERKGESCHIEDENIS James Wright DE MARTELAREN VAN MALATYA Omgebracht in Turkije als getuigen van de Messias Drie mannen gaven hun leven voor Jezus. Weinigen kennen dit verhaal. Vertaling: Peter Meeuse MA. Paperback, 215 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Richard Wurmbrand GEVANGENE NUMMER 1 Het levensverhaal van Richard en Sabina Wurmbrand In de meest onmenselijke omstandig­ heden hielden Richard en Sabina Wurm­ brand vast aan hun geloof in Christus. Paperback, 352 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Benno Zuiddam MENSEN ZOALS JIJ Een maand lang leven met gelovigen uit het Romeinse Rijk In een serie persoonlijke ontmoetingen maak je kennis met christenen uit de Vroege Kerk, mensen zoals jij. Paperback, 288 pag. € 19,95 / e-book € 14,99


GESCHENKBOEKEN – LICHTDRAGERS Een selectie van pakkende citaten uit het werk van kerkvaders, reformatoren en puriteinen, etc. De korte stukjes worden afgewisseld met fraaie natuurfoto’s in kleur. Bijzonder geschikt als klein geschenk met rijke inhoud. Gebonden, ca. 128 pag. per deel

Prijs p e r de el

€ 5,90 Isaac Ambrosius e.a. AAN ZEER STILLE WATEREN Troost Troostvolle stukjes naar aanleiding van Psalm 23.

Ralph Erskine e.a. KOM TOT MIJ Nodiging Korte stukjes, met als centraal thema de nodiging tot het heil.

Thomas Boston e.a. WENDT U NAAR MIJ TOE Behoud Troostvolle en bemoedigende stukjes, die wijzen op de enige weg tot behoud.

Maarten Luther e.a. VASTE GROND Geloof Aansprekende citaten over allerlei aspecten van het geloof.

John Bunyan e.a. MIJN HOOP IS OP U Toevlucht Troostvolle en bemoedigende stukjes, die uitzicht bieden op de enige Toevlucht in alle omstandigheden.

C.H. Spurgeon e.a. VERBLIJDT U Vreugde Citaten die aansluiten bij vreugdevolle momenten.

Johannes Calvijn e.a. DE HEERE IS MIJN HERDER Bemoediging Bemoedigende stukjes, waarin de trouw van de opperste Herder centraal staat.

Octavius Winslow e.a. HOOP OP ZIJN WOORD Uitzien Korte stukjes, waarin het uitzien naar en de hoop op verlossing centraal staat.

111


112

GESCHENKBOEKEN – PARELTJES GOUD Uit de Vroege Kerk Citaten van kerkvaders

WIJSHEID Uit de Vroege Kerk Citaten van kerkvaders

PUUR II Citaten van puriteinen

RUST IN U Gebeden van Augustinus

LICHT Uitspraken van de Heere Jezus

ZOUT Uit de Vroege Kerk Citaten van kerkvaders

NAVOLGING Citaten van Thomas à Kempis

BARMHARTIGHEID Citaten van puriteinen

TOEVLUCHT Citaten van S. Rutherford

BEHOUD Citaten van Bunyan

GELOOF

HOOP

LIEFDE

Citaten van C.H. Spurgeon

Citaten van Matthew Henry

Citaten van J.C. Ryle

WAARHEID Belangrijke teksten uit de Bijbel

EERBIED Citaten van Johannes Calvijn

DOOP (roze) Citaten over Doop en opvoeding

GETUIGEN Citaten van Groen van Prinsterer

TROOST Citaten van Zacharias Ursinus

UITZIEN Citaten uit de Psalmen

DOOP (blauw) Citaten over Doop en opvoeding

HEIL Citaten van Thomas Boston


GESCHENKBOEKEN – PARELTJES VERTROUWEN Citaten van puriteinen

VREDE Citaten van puriteinen

BEMOEDIGING Citaten van diverse oud­ vaders

DANKBAARHEID Citaten van puriteinen

BELIJDEN Citaten van puri­ teinen

VERTROOSTING Citaten van puriteinen

ONDERWIJS

Citaten van puriteinen

VERHORING

Citaten van puriteinen VERGEVING Citaten van puri­ teinen

GEDACHTEN Citaten van Blaise Pascal

VADERZORG Citaten van puriteinen

Alle Parelt je

s

€ 5,95 per s t

uk

113


114

GESCHENKBOEKEN – OVERIG Ds. F. Bakker BIJ U ALLEEN Uit meditaties van ds. Bakker is dit ge­ schenkboekje samengesteld. Geschikt voor zieken en hen die in zorg verkeren. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 70 pag. € 10,90 / e-book € 7,49

Wulfert Floor GIJ VERTROOST MIJN ZIEL Twee bemoedigende oefeningen over Psalm 23:3a en Jesaja 41:17. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 72 pag. € 9,95

Ds. F. Bakker VERLAAT MIJ NIET Gedachten bij de levensavond Geschenkboekje met bemoedigende overdenkingen over de levensavond. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 62 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Ds. J. Joppe GESLAAGD! Je diploma behaald Dertig korte overdenkingen over alles waarmee je te maken hebt als je slaagt. Gebonden, 69 pag. € 11,50

Ds. F. Bakker VOLG GIJ MIJ Zoekende zondaarsliefde In dit geschenkboekje staat het thema Volg gij Mij centraal. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 69 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Ds. B. Labee MOEDERLIEFDE Moeders in de Bijbel Zestien moeders worden onder de aandacht gebracht, acht uit het Oude en acht uit het Nieuwe Testament. Gebonden, 94 pag. € 12,90

Wulfert Floor VERHORING VAN HET GEBED De drie bemoedigende oefeningen van Wulfert Floor in dit geschenkboekje wijzen op de grote waarde van het gebed. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Gebonden, 70 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. B. Labee VADERHART Vaders in de Bijbel In dit boek komen zestien vaders uit het Oude Testament en Nieuwe Testament voor het voetlicht. Gebonden, 91 pag. € 12,90

Wulfert Floor ZIJN TROUWE ZORG Het centrale thema in deze drie oefeningen is dat de Heere een Helper is in alle nood. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 72 pag. € 9,95

Maarten Luther AL GING IK OOK IN EEN DAL Troost voor zieken Een aantal treffende citaten die op zichzelf staan en voor zich spreken, uit Luthers werken verzameld. Gebonden, 111 pag. € 11,50


GESCHENKBOEKEN – OVERIG R.M. McCheyne WENDT U NAAR MIJ TOE In deze 4 preken klinkt de hartelijke nodiging om tot Christus te vluchten. Samengesteld door J. KranendonkGijssen. Gebonden, 72 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

J.C. Ryle HOOP OP GOD, SLA ’T OOG NAAR BOVEN Een oproep tot persoonlijk gebed Een indringend boekje, recht op de man af. Gebonden, 71 pag. € 12,50

Christien de Priester DAN IS DE NACHT EEN HELDER LICHT Voor dagen van vreugde en verdriet Mooi vormgegeven geschenkboek met prachtige foto’s in fullcolor. Gebonden, 62 pag. € 10,50

C.H. Spurgeon HIJ SCHENKT MIJ HULP, HIJ REDT MIJ KEER OP KEER Op een heldere manier laat Spurgeon bijbels licht schijnen voor hen die het moeilijk hebben. Gebonden, 61 pag. € 10,50

Ds. P. van Ruitenburg AAN MOEDER Dertig bijbelteksten uitgelegd over moedergevoelens en over moeiten en vreugden in het leven van moeders. Gebonden, 71 pag. € 10,90

C.H. Spurgeon HIJ ZORGT VOOR U Woorden van bemoediging Een mooi vormgegeven fullcolour geschenkboek. Gebonden, 61 pag. € 10,50

Ds. P. van Ruitenburg AAN VADER Met Gods hulp mogen vaders hun gezin tot wezenlijke steun zijn. Een mooi geschenk voor vaderdag. Gebonden, 71 pag. € 10,90

C.H. Spurgeon LAAT UW LICHT SCHIJNEN Woorden van geloof, hoop en liefde Een mooi vormgegeven geschenkboek, met schitterende natuurfoto’s in fullcolour. Gebonden, 61 pag. € 10,50

Ds. P. van Ruitenburg ONZE TROUWDAG Een geschenkboekje ter gelegenheid van verlovingen, trouwerijen en huwelijksjubilea. Gebonden, 69 pag. € 10,90

C.H. Spurgeon e.a. SPECIAAL VOOR MAMA Inspirerende gedachten voor moeders Een mooi cadeauboekje met aansprekende teksten van Spurgeon en anderen. Gebonden, 88 pag. € 9,95

115


116

GESCHENKBOEKEN – OVERIG Serie Woorden van Wijsheid Ds. W. Silfhout WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR ONDERNEMERS EN LEIDINGGEVENDEN Het is nuttig even stil te staan bij wat de Bijbel zegt over ondernemen en leidinggeven. In dit boekje worden u daarvoor korte bijdragen aangereikt. Gebonden, 108 pag. € 9,95

Ds. A. Schot WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR ZIEKEN Dit boekje is bestemd voor hen die ziek zijn én voor degenen die hen omrin­ gen. Er worden woorden aangereikt uit het Boek van de opperste Wijsheid. Gebonden, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. L. Terlouw WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR WERKERS IN DE GEZONDHEIDSZORG Werken in de zorg brengt mooie, maar ook moeilijke dingen met zich mee. Voortdurende bezinning op Gods Woord is dan nodig. Gebonden, 108 pag. € 9,95

Ds. W. Visscher WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAREN Rouwverwerking is voor ieder mens verschillend. Ook in de Bijbel zien we mensen die worstelen met gemis en sterven. De Bijbel wijst op troost. Gebonden, 109 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. A. Schot WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR MOEDERS De beste raad voor moeders werd gegeven door de moeder van de Heere Jezus. Zij sprak: ‘Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.’ Gebonden, 112 pag. € 9,95

Ds. A. Schot WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR GEMEENTELEDEN Bijbelse woorden voor gemeentele­ den. De auteur gaat in op de plichten, verantwoordelijkheden en voorrechten van het gemeente-zijn. Gebonden, 109 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. A. Schot WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR VADERS Vader worden is een groot voorrecht, maar tegelijk een grote verantwoorde­ lijkheid. Voor vaders die om Bijbelse raadgevingen verlegen zijn. Gebonden, 112 pag. € 9,95

Ds. A. Schreuder WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR DIENEN EN DELEN IN DE ZORG Met hart en hand inhoud geven aan de christelijke identiteit van een organisa­ tie. Hoe doe je dat? Gebonden, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ds. W. Silfhout WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR AMBTSDRAGERS Het vervullen van een ambt in de kerk is een gave en opdracht. Maar ook is toerusting nodig. Daarvoor geeft de Bijbel aanwijzingen. Gebonden, 128 pag. € 9,95

Ds. G.J. van Aalst WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR ONDERWIJSGEVENDEN Een onderwijsgevende vervult een be­ langrijke schakel tussen de generaties. Wat geeft u door, in woord en voorbeeld? Gebonden, 104 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


GESCHENKBOEKEN – OVERIG C.H. Spurgeon e.a. SPECIAAL VOOR PAPA Inspirerende gedachten voor vaders Een mooi cadeauboekje met aan­ sprekende teksten van Spurgeon en anderen. Gebonden, 88 pag. € 9,95

VOOR MOEDER Citaten van Maarten Luther e.a. De waardering voor het moederschap spreekt uit citaten uit het werk van reformatoren en puriteinen. Gebonden, 64 pag. € 10,50

Ds. A.C. Uitslag ELKE DAG MOEDERDAG Een waardevol geschenk, voor Moederdag, maar ook op elk ander moment. Gebonden, 122 pag. € 13,90

Ds. H. Zweistra VADER ZIJN – ZEGEN EN OPDRACHT In dit boek gaat dominee Zweistra in op vader zijn in de Bijbel én in de praktijk. Gebonden, 117 pag. € 13,50

Ds. A.C. Uitslag ELKE DAG VADERDAG Vanuit de Bijbel worden talrijke voorbeelden aangedragen van hoe een vader dient te zijn. Gebonden, 125 pag. € 13,90

Ds. A. Schreuder WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR DOOPOUDERS De opvoeding moet gestempeld zijn door wijsheid van Boven. Deze wil de Heere geven aan ouders die dagelijks wijsheid van Hem begeren. Gebonden, 104 pag. € 9,95 Ds. G.J. van Aalst WOORDEN VAN WIJSHEID VOOR ECHTPAREN Het huwelijk is een bloem die is over­ gebleven uit het paradijs. Dit boekje biedt Bijbelse raadgevingen voor tal van situaties in het huwelijksleven. Gebonden, 112 pag. € 9,95

117


118

GESCHENKBOEKEN – OVERIG GEDICHTENBUNDELS M.A. Groeneweg-de Reuver GELOVEN ZONDER ZIEN Gedichten die spreken van vertrou­ wen en troost in dagen van zorg en verdriet. Maar ook van Gods genade in dagen van vreugde en blijdschap. Paperback, 56 pag. € 5,95 / e-book € 3,99

M.A. Groeneweg-de Reuver GEEF ONS KRACHT De schrijfster laat in haar gedichten uitkomen dat er niets bij geval gebeurt, maar dat alles ons toekomt van Gods Vaderlijke hand. Paperback, 56 pag. € 5,95 / e-book € 3,99

M.A. Groeneweg-de Reuver HIJ WEET RAAD De rode draad die door deze gedichten loopt is dat er voor zondaren plaats is bij het kruis. Bij de Heere mogen we ons verdriet neerleggen. Paperback, 56 pag. € 5,95

M.A. Groeneweg-de Reuver MIJN RECHTERHAND GEVAT Gedichten die ons iets tonen van de strijd en beproevingen van Gods kin­ deren in dit leven. Maar we lezen ook van Gods rijke vertroostingen. Paperback, 54 pag. € 5,95

M. A. Groeneweg-de Reuver WAT BENT U GOED Gedichten over het vinden van rust en kracht na een ernstige boodschap. Geschreven tijdens de ziekte en na het overlijden van de man van de schrijfster. Paperback, 56 pag. € 5,95

M.A. Groeneweg-de Reuver HIJ GAAT VOORAAN De schrijfster wil in deze gedichten goed van de Heere spreken en bemoe­ digen in moeilijke omstandig-heden. Paperback, 64 pag. € 5,95

M.A. Groeneweg-de Reuver IK BEN MET U Gedichten die verwoorden wat er in allerlei omstandigheden in ons hart kan omgaan. Ze wijzen op Hem, van Wie alleen echte hulp kan komen! Paperback, 54 pag. € 5,95 / e-book € 3,99

J.P. Winckelman LIEFDEWEGEN Gedichten over de heilsfeiten Mw. Winckelman kreeg begeerte om zich in gedichten te uiten om zo zich­ zelf en anderen te stichten. Gebonden, 60 pag. € 10,90


DIVERSEN

119

119

H. Beijeman BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS, DEEL 1 41 kruiswoordraadsels. Een verant­ woorde en leerzame ontspanning voor het hele gezin. Paperback, 88 pag. € 5,95

Dinneke van den Dikkenberg BEWUST KOKEN ZONDER E-NUMMERS Dit boekje bevat eenvoudige recepten voor iedereen die genoeg heeft van mixen, sausjes en andere voorverpakte producten met toegevoegde hulpstoffen. Ringband, 110 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

H. Beijeman BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS, DEEL 2 41 kruiswoordraadsels. Een verantwoor­ de en leerzame ontspanning voor het hele gezin. Paperback, 58 pag. € 5,95

Dinneke van den Dikkenberg GEWOON KOKEN ZONDER E-NUMMERS Omdat koken leuk, maar vooral ook prak­ tisch moet zijn, vind je in dit boekje geen recepten met lastig verkrijgbare ingredi­ ënten of moeilijke handelingen. Ringband, 126 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Linda Bikker WENSKAARTEN Om te handletteren en te versturen Deze uitgave laat stap voor stap zien hoe je kaarten zelf kunt voorzien van handlettering. Ringband, 32 pag. € 11,95

Marlieke Foppen-Reijnoudt en Roosmarijn Reijnoudt HAKEN VOOR GROTE EN KLEINE MEISJES Haakboek vol foto’s met projecten die zowel in groot als klein formaat te maken zijn: o.a. een clutch, een baret en een rok. Paperback, 75 pag. Full colour € 7,95

Mattie de Bruine AGENDA 2021 Agenda met veel notitieruimte en een liniaal als bladwijzer. De agenda begint met de zondag als de eerste dag van de week en vermeldt de schoolvakanties. Ringband, 112 pag. Full colour € 12,95

Anja Helmink

Gisette van Dalen DIT BEN IK! Het leukste babyboek Het eerste jaar van jullie kindje is zó bijzonder! Dit boek helpt je om al die mooie herinneringen te bewaren voor later. Gebonden, 96 pag. € 14,95

Adrianne Hooimeijer-Mourits ACTIEF BESPAREN Inspiratie en tips voor een rijk leven met een klein budget In dit toegankelijke boek staan tips om in het gewone dagelijkse leven vaker de hand op de knip te houden. Gebonden, 168 pag. € 19,95

HET GEHEIM VAN DE BAKKER Bakkersverhalen en recepten uit heel Ne­ derland

Achttien bakkers delen hun gehei­ men en vertellen over de bakkers­ historie. Met dertig recepten. Gebonden, 167 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 9,99


120

DIVERSEN Carolien Luitjes JIJ & JE KLEDING Kleur, stijl & identiteit Voor (jonge) vrouwen. Ontdek zelf wat je kunt bereiken met kennis over kleur en stijl. Gebonden, 93 pag. € 18,50

Mary Maarsen KOKEN EN BAKKEN MET DE AMISH Boekje met een verzameling eenvoudig te maken authentieke Amish recepten. Mary Maarsen (zelf Amish) verzamelde de lekkerste recepten. Paperback, 116 pag. Full colour € 14,95 / e-book € 9,99

Elise Pater-Mauritz ELKE DAG NIEUW AGENDA 2021 Voor moeders Vol inspiratie in de vorm van Bijbeltek­ sten en quotes over moederschap. Om te helpen vast te houden aan wat echt van waarde is. Spiraalband, 224 pag. € 17,90

Puzzelboeken G.W. van Leeuwen-van Haaften WOORDZOEKERS, DEEL 1 Bijbelse namen. 25 woordzoekers voor het hele gezin De moeilijkheidsgraad van de puzzels is aangegeven met sterren. Geniet, 48 pag. € 4,25

G.W. van Leeuwen-van Haaften WOORDZOEKERS, DEEL 2 Bijbelse namen. 25 woordzoekers voor het hele gezin De moeilijkheidsgraad van de puzzels is aangegeven met sterren. Geniet, 48 pag. € 4,25

G.W. van Leeuwen-van Haaften WOORDZOEKERS, DEEL 3 Bijbelse namen. 25 woordzoekers voor het hele gezin De moeilijkheidsgraad van de puzzels is aangegeven met sterren. Geniet, 48 pag. € 4,25

Hanna Roubos-Nobel PIEKFIJN Creatieve haarcreaties maken met Hanna Stap voor stap leer je met dit boek de juiste kapseltechnieken voor allerlei gelegenheden. Gebonden, 96 pag. € 14,95

TERDEGE AGENDA 2021 Fris vormgegeven agenda met veel ruimte voor notities, to-do-lijstjes, fraaie foto’s en mooi vormgegeven Bijbelteksten. De week begint op zondag. Ringband, 112 pag. Full colour € 12,95

Jack Staller KLEURBOEK BIJ DE KERKGESCHIEDENIS Dit kleurboek bevat 15 prachtige kleurplaten bij de kerkgeschiedenis. Geniet, 15 pag. € 7,95

FIER Eerlijke kansen voor mensen in armoede Hoe kun je als christenvrouw in Nederland zó leven dat er eerlijke kansen ontstaan voor mensen in armoede. Over dat thema gaat dit magazine. Paperback, 96 pag. € 4,95


DIVERSEN MET DE BIJBEL DOOR ISRAËL Reisgids Deze reisgids bevat veel informatie over Israël. Bij alle plaatsen worden ook rele­ vante Bijbelverzen genoemd en er wordt op bijzonderheden in het licht van de Bijbel gewezen. Een onmisbare gids. Paperback, 256 pag. € 19,95

Ben Zijl KOKEN VOOR GROEPEN EN (GROTE) GEZINNEN Dit boek leert u om met eenvoudige receptuur een compleet diner op tafel te zetten. Gebonden, 168 pag. € 19,95

121


122

VERHALENBUNDELS, ZANGBUNDELS EN KORAALBOEKEN

122

Janny den Besten, Maarten Brand e.a. MORGENROOD Nieuwe verhalen voor advent en Kerst Deze verzamelbundel bevat verhalen voor volwassenen en kinderen. Paperback, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

E. Drenth PSALMEN, LOF- EN BEDEZANGEN De zettingen van Drenth zijn eenvoudi­ ger dan die van Worp. Ze zijn gemak­ kelijk te spelen. Gebonden, 143 pag. € 35,00

Janny den Besten, Maarten Brand e.a. DIE ENE KAARS En andere verhalen voor advent en Kerst Een bundel kerstverhalen voor kinde­ ren en volwassenen. Paperback, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

GEBOREN IN MIJN HART Kerstverhalen Voor jong en oud. Te gebruiken voor verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevan­ gelie. Paperback, 80 pag. € 4,95

Magda Blonk, Arna van Deelen, Leendert van Wezel e.a. TEKEN VAN LEVEN Nieuwe verhalen voor Goede Vrijdag en Pasen Verhalenbundel met bijdragen van diverse auteurs. Paperback, 150 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

GROTE BLIJDSCHAP Kerstverhalen Voor jong en oud. Te gebruiken voor ver­ enigingen, in het gezin of tijdens bijeen­ komsten rondom het kerstevangelie Paperback, 80 pag. € 4,95

M.C. Capelle EEN HUTJE ALS KERK Twaalf zendingsverhalen voor kinderen Verhalen uit de bundel Wonder op won­ der uit 1973. De verhalen zullen door volwassenen ook gewaardeerd worden. Paperback, 136 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

VRAGEN NAAR DIE ENE NAAM Kerstverhalen Voor jong en oud. Te gebruiken voor ver­ enigingen, in het gezin of tijdens bijeen­ komsten rondom het kerstevangelie Paperback, 80 pag. € 4,95

P. Dirksen LICHT IN DE NACHT Tien bijbelse kerstvertellingen De vertellingen kenmerken zich door korte zinnen en eenvoudig taalgebruik met een heldere structuur. Gebonden, 144 pag. € 12,50

O, LAAT MIJ ’T U VERTELLEN Kerstverhalen Voor jong en oud. Te gebruiken voor verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevan­ gelie. Paperback, 80 pag. € 4,95


VERHALENBUNDELS, ZANGBUNDELS EN KORAALBOEKEN

123

M. den Haan en A.M. van Manen ELK ZING’ ZIJN LOF Een bundel geestelijke liederen Met deze bundel krijgen school en gezin een repertoire van geestelijke liederen met bevindelijke inhoud. Ringband, 300 pag. € 29,95 / luisterboek € 9,95

Tony Hutter HOE EEN KAT DE MELK MOCHT STELEN En 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen Deze verhalenbundel beschrijft gebeur­ tenissen uit het leven van C.H. Spurgeon. Paperback, 158 pag. € 13,50

M. den Haan en A.M. van Manen ELK ZING’ ZIJN LOF (KLAVARSKRIBO) Een bundel geestelijke liederen Aan de zettingen werkten o.a. mee: Chiel Jan van Hofwegen, Dick Sanderman, Leander van der Steen en Martien van der Zwan. Ringband, 180 pag. € 29,95

Tony Hutter WAAROM EEN VLIEG OP DE NEUS VAN EEN KERKGANGER MOEST ZITTEN En 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen Deze verhalenbundel beschrijft gebeurte­ nissen uit het leven van C.H. Spurgeon. Paperback, 160 pag. € 13,50

M. den Haan en A.M. van Manen ELK ZING’ ZIJN LOF (TEKSTBOEK) Tekstboekje bij de bundel Elk zing’ Zijn lof. Paperback € 7,95

Tony Hutter HOE DE RUPS EINDELIJK ZIJN DOEL BEREIKTE En 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen Deze verhalenbundel beschrijft gebeur­ tenissen uit het leven van C.H. Spurgeon. Paperback, 160 pag. € 13,50

M. den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (klavarscribo) In dit koraalboek zijn 62 psalm­ zettingen opgenomen met een bovenstem en bij sommige psalmen een instrumentale tegenstem Ringband,108 pag. € 15,95

Tony Hutter WAAROM WEINIG GRAS GOED WAS VOOR HET PAARD En 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen Deze verhalenbundel beschrijft gebeurte­ nissen uit het leven van C.H. Spurgeon. Paperback, 160 pag. € 13,50

Tony Hutter HOE EEN SPIN HET LEVEN VAN EEN MAN REDDE En 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen Deze verhalenbundel beschrijft gebeur­ tenissen uit het leven van C.H. Spurgeon. Paperback, 144 pag. € 13,50

M.C. de Jong KORTE VOORSPELEN VOOR DE 150 PSALMEN Een kort voorspel over elke Psalm, in barokke of romantische stijl, gebaseerd op het eerste couplet van elk vers. Ring, 96 pag. € 42,50


124

VERHALENBUNDELS, ZANGBUNDELS EN KORAALBOEKEN Nellie Koesveld ELLENDE, VERLOSSING, DANKBAARHEID Berijmingen bij de Heidelbergse Catechismus 52 berijmingen van de Heidelbergse Catechismus, op de wijs van psalmen. Gebonden, 96 pag. € 13,95

Paul Wols KORTE VOORSPELEN VOOR DE 150 PSALMEN EN ENIGE GEZANGEN Van elke Psalm is een kort voorspel van ca. twee of drie systemen opgenomen. Een mooi en bruikbaar idioom. Ring, 83 pag. € 42,50

TOT ZIJN EER Een selectie van bekende en minder bekende liederen. Geschikt voor gebruik in gezin, school, jeugdwerk en jongeren­ vakanties. Ring, 256 pag. € 18,50


BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN AAN HET WOORD GETROUW De Nederlandse Geloofsbelijdenis Deze catechisatiemethode (20 lessen) biedt handreiking aan jongeren van nu die bij het leren behoefte hebben aan praktische herkenning. Gebonden, 91 pag. € 9,95

Linda Bikker VAN PUNT TOT PUNT 23 mooie kleurplaten met een Bijbels thema. Paperback, 24 pag. € 6,95

Linda Bikker KLEURPLATEN BIJ DE PSALMEN 23 kleurplaten bij de psalmen. De gekozen psalmen zijn ook terug te vinden in de Psalmboekjes voor jonge kinderen. Paperback, 24 pag. € 6,95

A.R. Bronkhorst WOORDEN NAAR HET WOORD Uitleg van begrippen uit de geloofsleer. De bijdragen sluiten nauw aan bij het catechisatiemethode van ds. A. Hel­ lenbroek. Paperback, 109 pag. € 9,95

Ds. A.A. Brugge e.a. EEN SCHAT VAN WIJSHEID Handvat bij de Heidelbergse Catechismus In deze bundel leggen zesentwintig predikanten (Ger.Gem.) de Heidel­ bergse Catechismus op eenvoudige wijze uit. Gebonden, 230 pag. € 9,90

Serie Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen H. van Dam BIJBELSE VERTELLINGEN VOOR JONGE KINDEREN, DEEL 1 In eenvoudige, begrijpelijke bewoor­ dingen worden 125 Bijbelverhalen verteld. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Gebonden, 263 pag. € 29,50

H. van Dam BIJBELSE VERTELLINGEN VOOR JONGE KINDEREN, DEEL 2 In eenvoudige, begrijpelijke bewoor­ dingen worden 125 Bijbelverhalen verteld. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Gebonden, 263 pag. € 29,50

H. van Dam BIJBELSE VERTELLINGEN VOOR JONGE KINDEREN, DEEL 3 In eenvoudige, begrijpelijke bewoor­ dingen worden 125 Bijbelverhalen verteld. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Gebonden, 263 pag. € 29,50

BIBLE STORIES FOR YOUNG CHILDREN, VOLUME 1 De Engelse vertaling van de Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen. Gebonden, 263 pag. € 29,50

BIBLE STORIES FOR YOUNG CHILDREN, VOLUME 2 De Engelse vertaling van de Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen. Gebonden, 263 pag. € 29,50

125


126

BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Catechisatiemethode over de Heidelbergse Catechismus

Catechisatiemethode bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek

Alle lessen zijn ingedeeld in een vaste volgorde. De eerste pagina geeft de vragen van de Heidelbergse Catechismus. Op de tweede pagina volgt de Lees­ tekst: een leesstukje dat een korte samenvatting geeft van het onderwerp met behulp van een erbij passende Bijbeltekst. Daaronder staan de Kern­ begrippen. Die helpen om allerlei uitdrukkingen en woorden te begrijpen, die in de huidige taal steeds minder worden gebruikt. Van bijzondere betekenis zijn de Leervragen en de Ankerplaatsen die op de derde en vierde pagina van iedere les staan. Ankerplaatsen dienen om de leer van de Bijbel te verankeren. Hiervoor worden voorbeelden gebruikt uit het dagelijks leven en uit het geestelijk leven van Gods kinderen. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.

Alle lessen zijn ingedeeld in een vaste volgorde. De eerste pagina geeft de vragen uit het boekje van ds. Hellenbroek. Op de tweede pagina volgt de Lees­ tekst: een leesstukje dat een korte samenvatting geeft van het onderwerp met behulp van een erbij passende Bijbeltekst. Daaronder staan de Kernbe­ grippen. Die helpen om allerlei uitdrukkingen en woorden te begrijpen, die in de huidige taal steeds minder worden gebruikt. Van bijzondere betekenis zijn de Leervragen en de Ankerplaatsen die op de derde en vierde pagina van iedere les staan. Ankerplaatsen dienen om de leer van de Bijbel te verankeren. Hiervoor worden voorbeelden gebruikt uit het dagelijks leven en uit het geestelijk leven van Gods kinderen. Zo komen theorie en praktijk bij elkaar.

DE ENIGE TROOST (1) Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode Zondag 1 t/m 18 Gebonden, 95 pag. € 9,95

VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (1) Ds. A. Hellenbroek Catechisatiemethode hfdst. 1 t/m 9 Gebonden, 95 pag. € 9,95

DE ENIGE TROOST (2) Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode Zondag 19 t/m 34 Gebonden, 95 pag. € 9,95

VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (2) Ds. A. Hellenbroek Catechisatiemethode hfdst. 10 t/m 13 Gebonden, 95 pag. € 9,95

DE ENIGE TROOST(3) Heidelbergse Catechismus Catechisatiemethode Zondag 35 t/m 52 Gebonden, 87 pag. € 9,95

VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (3) Ds. A. Hellenbroek Catechisatiemethode hfdst. 14 t/m 21 Gebonden, 79 pag. € 9,95

KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER Heidelbergse Catechismus Moeilijke begrippen uit de Heidelbergse Catechismus uitgelegd. Gebonden, 35 pag. € 4,95

KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER Voorbeeld der Goddelijke Waarheden Moeilijke begrippen uit het vragen­ boekje van Hellenbroek uitgelegd. Gebonden, 35 pag. € 4,95


BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Margreet Bunt DE VAL VAN JERUZALEM EN DE WEDEROPBOUW VAN DE TEMPEL Verhalen over (on)bekende profeten Verhalen over de profeten Amos, Haba­ kuk, Jeremia, Haggaï en Zacharia. Met fraaie kleurenillustraties. Vanaf 7 jaar. Gebonden, 94 pag. € 15,50

H. van Dam IN HET RECHTE SPOOR De Heidelbergse Catechismus aan jongeren uitgelegd Voor jongeren vanaf ongeveer 12 jaar. Gebonden, 238 pag. € 18,90

Gisette van Dalen BIJBELSE VERHALEN VOOR KINDEREN 87 verhalen over het Oude en Nieu­ we Testament. Mooi en zorgvuldig taalgebruik en mooie illustraties. Met gespreksvragen. Vanaf 4 jaar. Gebonden, 192 pag. € 25,50

H. van Dam LEER MIJ UW WET De tien geboden aan kinderen uitgelegd Een eenvoudige toelichting op de tien geboden, aan de hand van vragen. Vanaf 8 jaar. Paperback, 64 pag. € 8,50

Gisette van Dalen DE KERKGESCHIEDENIS IN 100 VERHALEN DEEL 1 Illustraties: Jack Staller Dit eerste deel begint in de aposto­ lische tijd en loopt door tot in het tijdperk van de Reformatie. Gebonden, 224 pag. Full colour € 28,95 / e-book € 21,99

H. van Dam OPENT UWE MOND Het Onze Vader aan kinderen uitgelegd Over de rijke en veelomvattende inhoud van het volmaakte gebed. Vanaf 8 jaar. Paperback, 60 pag. € 8,50

Gisette van Dalen DE KERKGESCHIEDENIS IN 100 VERHALEN DEEL 2 Illustraties: Jack Staller Dit tweede deel begint in de tijd van de Reformatie en loopt door tot in de huidige tijd. Gebonden, 224 pag. Full colour € 28,95 / e-book € 21,99

H. van Dam IN HET KORT Verder denken en praten over de Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen 375 stukjes als verwerking van de vertellingen. Vanaf 4 jaar. Gebonden, 384 pag. € 15,90

H. van Dam LEID MIJ IN UW WAARHEID De Heidelbergse Catechismus aan kinderen uitgelegd Voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Gebonden, 126 pag. € 15,90

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels (20 lessen) Die bieden jongeren de gelegenheid om de leerstof een plaats te geven in hun leefwereld en manier van praktisch denken en doen. Gebonden, 87 pag. € 9,95

127


128

BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Serie Komt kinderen Andrea van Hartingsveldt-Moree LEERT VAN MIJ Bijbelse begrippen (de geloofsleer) worden op een eenvoudige manier aan kinderen uitgelegd. Met ge­ spreksvragen. Gebonden, 71 pag. Full colour € 14,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree HOORT NAAR MIJ Aan de hand van duidelijke voor­ beelden wordt uitgelegd wat het doel is van de Tien Geboden. Met gespreksvragen. Gebonden, 72 pag. Full colour € 14,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree BIDT TOT MIJ Verschillende aspecten van het gebed komen aan de orde en het Onze Vader wordt op een eenvoudige manier uit­ gelegd. Met gespreksvragen. Gebonden, 66 pag. Full colour € 14,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree KOMT TOT MIJ De kerkgang en het gemeente-zijn worden duidelijk behandeld. Ook worden verschillende onderdelen van de eredienst uitgelegd. Met gespreksvragen. Gebonden, 72 pag. Full colour € 14,95

Ds. C.A. van Dieren LEERBOEK Beknopte inleiding in de geloofsleer Eenvoudige inleiding op de Gerefor­ meerde Dogmatiek. Gebonden, 224 pag. € 22,50

Andrea van Hartingsveldt-Moree WIJZER OP WEG NAAR HET PINKSTERFEEST Gezinsdagboek om samen naar het pink­ sterfeest toe te leven. Vanaf de eerste paasdag tot de tweede pinksterdag. Gebonden, 109 pag. Full colour € 14,95

C. Dubbeld DICHTER BIJ DORDT Kennis maken met de Dordtse Leer­ regels Alle 59 canons uit de vier hoofdstuk­ ken worden afzonderlijk behandeld met een Bijbelse onderbouwing. Gebonden, 271 pag. € 19,90

Andrea van Hartingsveldt-Moree WIJZER OP WEG NAAR DE WEDERKOMST Gezinsdagboek met leerzame lessen van Bijbelse feesten. Voor vijf weken een Bijbelgedeelte met een korte uit­ leg, een psalm en gespreksvragen. Gebonden, 77 pag. Full colour € 14,95

Wennie Evers DE RODE DRAAD (met gratis werkboek) De heilshistorie in woord en beeld De prenten zijn ‘kernwoorden in beel­ den’, die het kind helpen de geschiede­ nis te onthouden. Gebonden, 54 pag. € 19,90

Andrea van Hartingsveldt-Moree HOE HEERLIJK IS UW NAAM Dit gezinsboek kan gebuikt worden als week- of dagboek. Voor 52 weken o.a. een Bijbelgedeelte met uitleg, een psalmvers en vragen over Gods Namen. Gebonden, 120 pag. Full colour € 18,95


BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN

129

Andrea van Hartingsveldt-Moree HOE LIEFLIJK IS UW NAAM Dit gezinsboek kan gebuikt worden als week- of dagboek. Voor 52 weken o.a. een Bijbelgedeelte met uitleg, een psalmvers en vragen over Gods Namen. Gebonden, 120 pag. Full colour € 18,95

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys DE BOOM VAN ISAÏ Uitzien naar het kerstfeest Prachtig kant-en-klaar pakket met boekje, poster en symbolen om samen met kinde­ ren toe te leven naar het kerstfeest. Geniet, 36 pag. € 14,95

Ds. C. Hogchem LEESBOEK BIJ DE BELIJDENIS­ CATECHISATIE Dit boek is bedoeld voor ieder die zich nader wil bezinnen op de behan­ delde onderwerpen tijdens de belijdeniscatechisatie. Gebonden, 248 pag. € 24,50

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys EEN STROOM VAN ZEGEN Uitzien naar Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst Waardevol boek om in het gezin stil te staan bij de heilsfeiten van Hemelvaart en Pinksteren.Gebonden, 48 pag. Full colour € 14,95

J. de Jager CATECHISATIESCHETSEN Bij het vragenboekje van Hellenbroek Deze schetsen bieden ondersteuning bij het voorbereiden van de te behan­ delen stof. Gebonden, 233 pag. € 10,00

Aleid Nijhof-Schreuder HOE WERKT DE HEERE IN HET HART VAN ZIJN KINDEREN In dit boekje wordt de weg van de bekering aan de hand van de Catechismus uitgelegd aan jonge kinderen. Gebonden, 120 pag. € 13,95

Alberte Jonkers BARTIMEÜS KAN WEER ZIEN In dit peuterboekje wordt het wonder van de genezing van Bartimeüs verteld én verbeeld voor peuters en kleuters. Gebonden, 32 pag. € 9,95

J. Nupoort KORTE EN EENVOUDIGE CATECHISATIE Over het Voorbeeld der Goddelijke Waarheden Een betrouwbaar leerboek voor de oudere catechisanten, belijdeniscatechisanten en hen die catechisatie mogen geven. Gebonden, 617 pag. € 15,00

Ds. J. Joppe DAG BASISSCHOOL! In dit boek wordt in dertig korte hoofdstukken teruggekeken op de basisschooltijd. Steeds vragen we: wat zegt de Bijbel? Gebonden, 70 pag. € 10,90

Jaco Pons DENKSTOF VOOR KINDEREN Dit boekje bevat 52 korte stukjes met aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee kinderen iets leren over God, de Bijbel en zichzelf. Paperback, 111 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


130

BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Serie Uw Koninkrijk kome L. Snoek UW KONINKRIJK KOME Niet alleen geschiedenissen, maar ook psalmen, profetieën en brieven hebben een plaats in deze Bijbelse vertellingen. Het gaat om een navertelling van de Bijbel. Daarom ziet de lezer de wereld van de Bijbel vooral door de ogen van de bijbelfiguren zelf. Prachtig geïllustreerd. Vanaf 10 jaar.

DEEL 1

DEEL 2

Gebonden, 608 pag. per deel € 37,50 compleet € 72,50

Serie Uit de Bron C. van Rijswijk UIT DE BRON Bijbelse geschiedenis - set (vijf delen) Gebonden, 2014 pag. € 99,00

In deze serie Bijbelse vertellingen legt C. van Rijswijk de Bijbel uit voor kinderen vanaf 7 jaar. Hij doet dat niet in de eerste plaats door de Bijbel na te vertellen, maar door de Bijbel op heel eenvoudige wijze uit te leggen. Hij gebruikt letterlijke Bijbelteksten als uitgangs­ punt en aan de hand daarvan behandelt hij de geschiedenissen. Uit de Bron is een mooie, uitgebreide serie Bijbelse vertellingen om te gebruiken in gezinsverband met kinderen of voor ouderen om zelf te lezen.

C. van Rijswijk UIT DE BRON Bijbelse geschiedenis deel 1 Gebonden, 395 pag. € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON Bijbelse geschiedenis deel 3 Gebonden, 421 pag. € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON Bijbelse geschiedenis deel 2 Gebonden, 399 pag. € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON Bijbelse geschiedenis deel 4 Gebonden, 394 pag. € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON Bijbelse geschiedenis deel 5 Gebonden, 405 pag. € 24,50


BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Fonteinserie Eenvoudige Bijbeluitleg voor 12+, met gespreksvragen! C. van Rijswijk DE HEERE IS MIJN HERDER Vertellingen over Psalm 23. Gebonden, 123 pag. € 8,50

C. van Rijswijk JONA, DE GELUKKIGE VERLIEZER Het leven van Jona. Gebonden, 115 pag. € 8,50

C. van Rijswijk TOTDAT SILO KOMT Jakobs zegeningen op eenvoudige en kernachtige wijze uitgelegd aan jongeren. Gebonden, 95 pag. € 8,50

C. van Rijswijk VERLOST UIT DE IJZEROVEN De tien plagen in Egypte. Gebonden, 180 pag. € 11,50

C. van Rijswijk HET SCHATHUIS VAN DE KONING De betekenis van de tabernakel­ dienst. Gebonden, 124 pag. € 8,50

C. van Rijswijk DE BIDDENDE BOUWER Het leven van Nehémia. Gebonden, 130 pag. € 11,50

C. van Rijswijk VLUCHTEND NAAR DE VEILIGE VRIJSTAD De betekenis van de vrijsteden in Israel. Gebonden, 154 pag. € 9,50

C. van Rijswijk HET IS VOLBRACHT De zeven kruiswoorden. Gebonden, 122 pag. € 11,50

C. van Rijswijk LOT, DE NEEF VAN ABRAHAM Het leven van Lot. Gebonden, 116 pag. € 8,50

C. van Rijswijk LESSEN VAN DE GROTE MEESTER Gelijkenissen van de Heere Jezus. Gebonden, 115 pag. € 11,50

C. van Rijswijk SIMSON, DE LAATSTE RICHTER Het leven van Simson. Gebonden, 120 pag. € 8,50

C. van Rijswijk DE MAN NAAR GODS HART Het leven van David. Gebonden, 150 pag. € 11,50

131


132

BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Serie Kijk en Luister Laura Zwoferink KIJK EN LUISTER – 1 Bijbelse verhalen in woord en beeld voor kleine kinderen Om kleine kinderen al jong vertrouwd te maken met de Bijbel. Met mooie illustraties. Vanaf 2 jaar. Gebonden, 208 pag. € 29,50

MEMO KIJK EN LUISTER - 2 Spel met Bijbelse afbeeldingen voor kleine kinderen Het bekende memory spel met plaatjes uit Kijk en luister deel 2. € 18,50

Laura Zwoferink KIJK EN LUISTER – 2 Bijbelse verhalen in woord en beeld voor kleine kinderen Om kleine kinderen al jong vertrouwd te maken met de Bijbel. Met mooie illustraties. Vanaf 2 jaar. Gebonden, 201 pag. € 29,50

KLEURBOEK BIJ DEEL 1 – KIJK EN LUISTER Prachtige platen van bijbelse gebeur­ tenissen, uit Kijk en luister door Laura Zwoferink. De kleurplaten zijn eenvou­ dig en goed te gebruiken voor peuters. Geniet, 24 pag. € 3,90

Laura Zwoferink KIJK EN LUISTER – 3 Bijbelse verhalen in woord en beeld voor kleine kinderen Om kleine kinderen al jong vertrouwd te maken met de Bijbel. Met mooie illustraties. Vanaf 2 jaar. Gebonden, 201 pag. € 29,50

KLEURBOEK BIJ DEEL 2 – KIJK EN LUISTER Prachtige platen van bijbelse gebeur­ tenissen, uit Kijk en luister door Laura Zwoferink. De kleurplaten zijn eenvou­ dig en goed te gebruiken voor peuters. Geniet, 24 pag. € 3,90

KWARTET KIJK EN LUISTER Op iedere kaart staat een kleurrijke tekening van Jaap Kramer en een korte tekst met informatie over het onder­ werp van de kaart. € 8,50

KLEURBOEK BIJ DEEL 3 – KIJK EN LUISTER Prachtige platen van bijbelse gebeur­ tenissen, uit Kijk en luister door Laura Zwoferink. De kleurplaten zijn eenvou­ dig en goed te gebruiken voor peuters. Geniet, 24 pag. € 3,90

Ada Schouten-Verrips STA OP … EET! Het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen vanaf 9 jaar, met gespreks­ vragen en weetjes. Gebonden, 80 pag. € 12,95

Marlies Sterk HET KIND VAN BETHLEHEM Bijbels verhaal in woord en beeld Sprekende illustraties en korte teksten brengen het kerstverhaal dicht bij de peuters. Gebonden, 62 pag. € 7,90


BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Serie Lees je mee? Laura Zwoferink Een prachtig geïllustreerde serie. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen om over na te denken of na te praten. Om voor te lezen vanaf 4 jaar. Ook geschikt voor beginnende lezers. IN HET BEGIN SCHIEP GOD DE HEMEL EN DE AARDE

IN DE STAL VAN BETHLEHEM

NOACH VEILIG IN DE ARK

VOLG MIJ DE HEERE JEZUS BEGINT ZIJN WERK OP AARDE

ABRAHAM OP REIS NAAR HET BELOOFDE LAND

DE GOEDE HERDER

DE GOD VAN JAKOB

LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN

Gebonden, 32 pag. per deel € 10,50

133


134

BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Serie kartonboekjes Laura Zwoferink Bijbelverhalen voor peuters Kartonboekjes met een bijbels verhaal voor de allerkleinsten, vanaf anderhalf jaar. IN HET BEGIN

JONA IN DE VIS

DE HEERE JEZUS WORDT GEBOREN

DE HEERE ROEPT SAMUËL

DE ARK VAN NOACH

DE WIJZEN

DE GOEDE HERDER

HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS

DAVID WORDT KONING

JOZEF

DE VERLOREN ZOON

DE BLINDE BARTIMEÜS

Karton, 14 pag. per deel € 5,50


BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN

135

Ds. D.W. Tuinier VOOR JOU GESCHREVEN Brieven aan kinderen In dit boek vind je 52 hoofdstukjes. Aan de hand van allerlei onderwerpen wil ds. Tuinier steeds een stukje van de Bijbel aan jou uitleggen. Paperback, 112 pag. € 9,90

Joh. Vreugdenhil DE BIJBELSE GESCHIEDENIS – COMPLEET Joh. Vreugdenhil kon bijzonder goed vertellen: meeslepend en bewogen, zonder daarbij tekort te doen aan de bijbelse boodschap. Geïllustreerd. Vanaf 8 jaar. Gebonden in twee delen, 1330 pag. € 72,50

D.J. Vogelaar HANDBOEK VOOR DE CATECHEET Voorbeelden en illustraties bij de geloofsleer Een uniek boek, niet alleen voor catecheten en godsdienstdocenten maar ook voor ouders. Gebonden, 389 pag. € 34,90

Laura Zwoferink KIJK & LEES Verhalen over kinderen in de Bijbel Een schitterend (voor)lees- en kijk­ boek, met bekende en onbekendere verhalen. Met mooie illustraties. Vanaf 4 jaar. Gebonden, 168 pag. € 27,90

Serie De enige troost Ds. A.C. Uitslag Catechisatiemethode bij de Heidelbergse Catechismus Deze catechisatiemethode biedt in toegankelijke taal een uiteenzetting van de leer van Gods Woord, beleden in de Catechismus. De methode is niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar ook op actieve deelname van de catechisant. DE ENIGE TROOST (1) Behandeling van Zondag 1-7. Geniet, 57 pag.

DE ENIGE TROOST (2) Behandeling van Zondag 8-19. Geniet, 77 pag.

DE ENIGE TROOST (3) Behandeling van Zondag 20-27. Geniet, 60 pag.

DE ENIGE TROOST (4) Behandeling van Zondag 28-33. Geniet, 47 pag.

DE ENIGE TROOST (5) Behandeling van Zondag 34-44. Geniet, 82 pag.

DE ENIGE TROOST (6) Behandeling van Zondag 45-52. Geniet, 53 pag.

Per deel € 6,50


136

BIJBELS EN CATECHETISCH ONDERWIJS VOOR KINDEREN Laura Zwoferink KIJK & LEES 2 Verhalen over het leven van de Heere Jezus Voorleesboek vol prachtige illustraties, over Jezus’ leven, lijden en sterven. Vanaf 4 jaar. Gebonden, 167 pag. € 27,90

Laura Zwoferink HET KONINGSKIND GEBOREN Prachtig (voor)leesboek over het kerstevangelie. In dertien verhalen met mooie illustraties vertelt Laura Zwofe­ rink het kerstverhaal. Vanaf 4 jaar. Gebonden, 32 pag. € 9,50

Laura Zwoferink DE HEERE JEZUS IS OPGESTAAN Dertien verhalen met prachtige illus­ traties over het lijden, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Vanaf 4 jaar. Gebonden, 32 pag. € 9,50


ROMANS Jacques van de Baan PANIEK Op de Noordzee gebeuren onverklaar­ bare dingen. Schepen zinken zonder aantoonbare reden. Onderzoekers stui­ ten op een onverwachte uitkomst. Paperback, 317 pag. € 19,90

Janny den Besten ROOS Roos baalt van alle betuttelende advie­ zen van haar moeder. Daarom vertelt ze thuis niets meer en gaat ze steeds meer haar eigen gang. Paperback, 300 pag. € 14,95 / e-book € 11,99

J.W. van den Berg TOCH GERED Een waargebeurd verhaal over een mavoscholier, die verstrikt raakt in een wereld van hypnose, waarzeggerij, drugs, alcohol en satansgodsdienst. Gebonden, 232 pag. € 12,95

Janny den Besten VERBORGEN LIED Ellis is druk met haar baan en vrijwilli­ gerswerk voor vluchtelingen. Dan krijgt Ellis een bijzondere droom. Paperback, 350 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Bert van den Berkt DOKTER IN DE NACHT De Duitse bezetter legt ook artsen en verpleegsters regels op. Zij staan voor de keus: meewerken of kiezen voor rechteloze Joden. Paperback, 344 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Janny den Besten DUINVLINDER Als Maartje de doos met herinneringen aan het koloniehuis opent, komt het verdriet dat jarenlang diep weggestopt zat, met volle kracht naar boven. Paperback, 352 pag. € 17,95 / e-book € 12,99

Janny den Besten ZWANENMOEDER Roos reageert steeds afwijzend op haar moeder Nicky en gaat haar eigen gang. Waaraan heeft Nicky de negatieve houding van Roos te danken? Paperback, 350 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Janny den Besten VLINDERLICHT Els leeft met de last van een geheim dat ze diep heeft weggestopt. Komt er een moment dat ze deze last kwijtraakt? Paperback, 384 pag. € 17,95 / € 13,49

Janny den Besten ZWANENLIED Na hun 25-jarig huwelijksjubileum krijgt Nicky een moeilijke boodschap te verwerken. Deze roman is het ver­ volg op Zwanenmoeder. Paperback, 333 pag. € 16,95 / e-book € 12,99

Maarten Brand ONZE EIGEN OORLOG Haar vader is ziek en moeder is weg… Mieke neemt zo goed mogelijk de zorg voor het gezin op zich. Totdat ze een brief van moeder ontdekt. Paperback, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

137


138

ROMANS Serie Girls’ alert Anja Bout-Monteau JE BENT MIJN MOEDER NIET! Isabel is onrustig. Ze heeft het fijn bij tante Fem en oom Ruud, maar het zijn niet haar echte ouders. Paperback, 240 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Hannah Buckland THEEDOEKEN EN TOEKOMSTDROMEN Een jong stel, een vlinderachtig dienst­ meisje en de macht van de adel… voldoende spanning voor een roman! Paperback, 320 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Anja Bout-Monteau HOE ZUUR IS SUIKER? Liv valt af en heeft totaal geen eetlust. Een meeslepend verhaal voor tieners over de impact van een chronische ziekte. Paperback, 224 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Amanda Cabot GESTOLEN HART Als voormalige juf Lydia Crawford de straten van Cimmaron Creek instapt, ontdekt ze een diepgewortelde wrok tegen noorderlingen zoals zij. Paperback, 352 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Anja Bout-Monteau ECHT NIET NORMAAL! Als Jenthe op een dag buiten aan het hardlopen is, overkomt haar iets akeligs. De stap om hulp te zoeken is groot. Totdat … Paperback, 232 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Ann Gabhart RIVIER NAAR DE VRIJHEID Een historische roman over de strijd van een jonge vrouw voor de vrijheid van een slaaf. Gebaseerd op een waar­ gebeurd verhaal. Paperback, 384 pag. € 21,95 / e-book € 16,99

Maarten Brand KRUITDAMP In de binnenstad van Leiden slaat een schip vol kruit in januari 1807 een enorme krater. Boeiende historische roman. Paperback, 256 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

Cathy Gohlke BELOOF HET MIJ Toen Annies broer aan boord ging van de Titanic, kon ze niet vermoeden dat de tragedie haar leven voorgoed zou verbinden aan Michael Dunnagan. Paperback, 480 pag. € 24,90

Hannah Buckland REBECCA Nadat een uitbraak van de koorts een vernietigend spoor trekt door de stad, moet Rebecca zichzelf zien te redden. Vertaling: Daniëlle Langerak. Paperback, 316 pag. € 19,95 / e-book € 14,99

Cathy Gohlke UITZIEN NAAR EEN NIEUWE WERELD New York, 1910. Maureen O’Reilly en haar zus ontvluchten Ierland, op zoek naar een nieuwe wereld van veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. Paperback, 526 pag. € 24,90


ROMANS

139

Cathy Gohlke AMELIE, HET MEISJE DAT ER NIET MOCHT ZIJN Rachel en Jason riskeren voortdurend hun leven voor mensen die ze nauwe­ lijks kennen. Paperback, 478 pag. € 24,90

Marjanne Hendriksen VERBODEN VOOR JONGENS Dai, een Zambiaans meisje, woont in een meisjesinternaat. Het meidenwe­ reldje is verboden terrein voor jongens. Maar ondertussen ... Young adultroman. Paperback, 152 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Cathy Gohlke HET GEHEIM VAN MIJN MOEDER Hannah wil het geheimzinnige verleden van haar ouders ontrafelen. Als ze naar Duitsland reist, komt haar moeders levensverhaal aan het licht. Paperback, 431 pag. € 24,90

Maarten Hertoghs ASAJA Juda, zevende eeuw voor Christus. Asaja is nog jong als hij zijn vader opvolgt als koning van Juda. Paperback, 400 pag. € 18,95 / e-book € 13,99

Cathy Gohlke TOTDAT WE THUIS ZIJN Meedoen aan het Franse verzet ... het klonk romantisch voor Claire Stewart. Totdat ze op de Engelse kust gestrand is met vijf Frans-Joodse kinderen. Paperback, 415 pag. € 24,90

Margaret Larkin e.a. HET ZWAARD VAN DE WOESTIJN De slag om de kibboets Yad Morde­ chai. Het waargebeurde verhaal van honderd Joodse boeren die in 1948 tweeduizend Egyptische soldaten tegenhielden. Paperback, 256 pag. € 18,50

Cathy Gohlke HET MEDAILLON Een meesterlijk verhaal over de oorlog en de nasleep ervan. Wanneer alles verloren lijkt, opent God onverwachte wegen. Paperback, 440 pag. € 24,90

Nettie Leeflang HITCHHIKER Nadia verlaat haar ouderlijk huis en trekt liftend door Canada. Een meesle­ pend verhaal over de zoektocht naar volwassenheid. Paperback, 256 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Evert Groen VERZWEGEN VERLEDEN Zonder dat Alex het beseft, brengt zijn onderzoek naar het testament van zijn moeder hem in levensgevaar. Paperback, 302 pag. € 19,90

Anne Mateer VOLG JE HART Moet Sadie, die vroeger zelf een wees­ kind was, het weeshuis in de steek laten voor een toekomst met Blaine? Vertaling: Nico van den Berge. Paperback, 350 pag. € 19,95 / e-book € 14,99


140

ROMANS Serie Rotterdamse zaken Olof Hooijmeijer EEN ONMOGELIJKE ZAAK VOOR RECHERCHEUR VERSCHOOR Rechercheur Verschoor móet het we­ ten: Wie heeft zijn collega Van Zessen vermoord? Vanaf 15 jaar. Paperback, 224 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Olof Hooijmeijer RECHERCHEUR VERSCHOOR EN DE MISDAAD MET EEN VERLEDEN Het onderzoek naar de moord op een vrouw zet het leven van rechercheur Verschoor op zijn kop. Vanaf 15 jaar. Paperback, 224 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Olof Hooijmeijer RECHERCHEUR VERSCHOOR EN DE MYSTERIEUZE MOTORRIJDSTER Opnieuw een detective over recher­ cheur Verschoor, waarin de spanning hoog oploopt. Paperback, 224 pag.

Judith Miller HET MEISJE VAN DE WAGENKERK De avontuurlijke Hope Irvine reist met haar vader in een wagenkerk, een treinwagon die is omgebouwd tot kerk, door West-Virginia. Paperback, 368 pag. € 20,95 / e-book € 14,99

Reinald Molenaar THUIS ZONDER RAMEN Deze roman gaat over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, familiegehei­ men en de groei naar volwassenheid. Paperback, 160 pag. € 4,95 / e-book € 4,99

Gilbert Morris THUISLAND Lanie staat er onverwacht alleen voor. Zij moet het gezin bij elkaar houden en het oude familiebezit veilig stellen. Vertaling: Liesbeth Goedbloed. Paperback, 320 pag. € 21,50 / e-book € 15,99

M.A. Mijnders-van Woerden DE VROUW MET HET BOEK Een Engels meisje woont op won­ derlijke wijze een kerkdienst bij. Dat verandert haar leven voorgoed. Gebonden, 350 pag. € 14,90

Monica Nieuwenhuijse-Thijsen EEN ZEKER MAN HAD EEN VIJGENBOOM Roman over het aangrijpende con­ trast tussen de geloofsbeleving van vervolgde christenen en van kerkelijk meelevenden in Nederland. Paperback, 296 pag. € 19,90

M.A. Mijnders-van Woerden DE INDIAAN MET DE BRIEF Een ontroerend verhaal van Gods liefde en trouw, betoond aan de Trio en de Wai Wai indianen in Suriname. Gebonden, 190 pag. € 12,90

Monica Nieuwenhuijse-Thijsen AL ZOU DE VIJGENBOOM NIET BLOEIEN Boudewijn is directeur van een internatio­ nale bloemenhandel. Zijn leven draait om zakelijk succes, totdat een onzichtbaar virus een pandemie veroorzaakt. Paperback, 128 pag. € 12,50


ROMANS Gerdien Nijland DONKER WATER Sophie kan het verdriet niet aan. Daar­ om gaat ze op reis. Het verleden houdt haar echter een spiegel voor. Dat geeft een onverwachte wending. Paperback, 368 pag. € 18,95 / e-book € 13,99

Mirjam Schippers CHAOS Lynn zit in havo 5 en bereidt zich voor op het examen. Ze is verrast als Simon, een vakantieliefde, ineens weer contact zoekt. Paperback, 196 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Roelof den Ouden WITTE PAKKEN Intriges rond de Bijlmerramp Op 3 oktober 1992 stijgt een Boeing op van El Al met bestemming Tel Aviv met verstrekkende gevolgen. Paperback, 238 pag. € 14,90

Mirjam Schippers VRIJE VAL Lotte is hopeloos verliefd op Leonard. Als blijkt dat het wederzijds is, is ze dolgelukkig. Toch voelt Lotte zich on­ zeker over haar relatie. Paperback, 202 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Gabi de Ridder GEEF ME MOED Op de Bijbelschool waar Tim werkt als docent komt hij in contact met Esther. Maar waarom is het zo moeilijk voor haar om hem in haar leven toe te laten? Paperback, 416 pag. € 18,95 / e-book € 13,99

Mirjam Schippers TIME-OUT Lynn heeft haar havo-examen er net opzitten als ze te horen krijgt dat ze niet wordt toegelaten op het conser­ vatorium. Welke opleiding moet ze nu kiezen? Paperback, 232 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Gabi de Ridder ZONDER AFSCHEID Na het overlijden van haar vader vindt Denise een brief die haar wereld op zijn kop zet. En wat zit ach-ter de vermis­ sing van haar man Gerrit? Paperback, 424 pag. € 18,95 / e-book € 14,49

Kelli Stuart MIJN LEVEN LIEP ANDERS Ervaar de tragedie van de Tweede Wereldoorlog in de Oekraïne door de ogen van vier personages, die hetzelf­ de verhaal vanuit verschillend perspec­ tief meemaken. Paperback, 427 pag. € 24,50

Mirjam Schippers LIJMEN Nikki zit in havo 4. Door haar ver­ moeidheid komt de relatie met haar vriendin en met haar vriend op span­ ning te staan. Young adult-roman mét inhoud! Paperback, 202 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Arie Tuinman VERBROKEN HARTEN In dit verhaal over de geestelijke wor­ steling van een jongeman komt naar voren dat de Heere tegenover de zon­ digheid van mensen Zijn genade stelt. Gebonden, 104 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

141


142

ROMANS Serie Inspecteur Maritz Sjoerd Veenman BEDREIGD Een zaak voor inspecteur Maritz Er zijn veel verdachten, de plot is verras­ send! Paperback, 175 pag. € 10,00

Sjoerd Veenman NIET VERMIST Een zaak voor inspecteur Maritz Wie is de vrouw, die bij de politie van Almere al snel bekend komt te staan als ‘de tuindame’? Paperback, 157 pag.

Sjoerd Veenman DE GETUIGE Een zaak voor inspecteur Maritz De inspecteur zou graag even diep zuchten. Hoop is iets moois, maar als ze wordt beschaamd … Paperback, 140 pag. € 10,00

Sjoerd Veenman VERBODEN GEWELD Een zaak voor inspecteur Maritz De ruzie tussen een eenzame man en een groepje pubers loopt finaal uit de hand. Paperback, 160 pag. € 10,00

Sjoerd Veenman DE TERRORIST Een zaak voor inspecteur Maritz Met een hoop lawaai wordt de voordeur ingeramd, er klinkt een schot. Vijf secon­ den later nog een … Paperback, 125 pag. € 10,00

Sjoerd Veenman VERKOCHT Een zaak voor inspecteur Maritz De twintigjarige Wit-Russische Lana wordt onder valse voorwendsels naar Nederland gelokt. Paperback, 118 pag. € 10,00

Sjoerd Veenman DWALING Een zaak voor inspecteur Maritz Maritz ziet zich geconfronteerd met een zaak waarin veel dingen anders zijn dan ze in eerste instantie lijken … Paperback, 160 pag. € 10,00

Sjoerd Veenman ZWERVER Een zaak voor inspecteur Maritz ‘Een zwerver’, zei de arts. ‘Minder dan zes uur geleden overleden, schat ik.’ Paperback, 166 pag. € 10,00

Sjoerd Veenman MISLEIDING Een zaak voor inspecteur Maritz Carla Jansen vlucht naar Almere en krijgt hulp, maar … tegen een hoge prijs! Paperback, 158 pag. € 10,00


ROMANS Sjoerd Veenman DE VIERDE VRIEND Als Jaap Valkenburg ontdekt dat zijn vriend Daniël Beukers door de politie wordt gezocht, komt zijn le-ven op z’n kop te staan. En niet alleen het zijne … Gebonden, ca. 160 pag. ca. € 15,90

Serie Samen! Mirjam Schippers HELP! MAM IS VERLIEFD Als Fleur hoort dat haar moeder verliefd is, moet ze even slikken. Wat betekent dit voor haar? Paperback, 272 pag. € 13,95 / e-book € 10,49

Sjoerd Veenman VERDWENEN Maarten Meesters raakt in een diepe crisis als blijkt dat de politie hem als mogelijke verdachte beschouwt … Paperback, 192 pag. € 10,00

Geesje Vogelaar-van Mourik ÉÉN LETTER VERSCHIL Door een hersenbloeding en coma neemt het leven van verpleegkun­ dige Joma Jottinga een totaal andere wending. Paperback, 160 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Sjoerd Veenman ZOEKEN NAAR NADIA Nadia verdwijnt. Alex gaat op onder­ zoek uit en ontdekt dat er veel meer aan de hand is. Paperback, 175 pag. € 11,50

Geesje Vogelaar-van Mourik HAD ZE HET MAAR GEWETEN Hoewel ze in haar verkeringstijd merkt dat Maarten haar weinig aandacht geeft, is ze gelukkig met hem. Maar nu ze getrouwd is, ontstaat er spanning. Paperback, 224 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Aritha Vermeulen NICK & IK Hoe kan Noa, een tiener, leven met een moeder die aan verzamelwoede lijdt? Young adult-roman. Paperback, 184 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Heidi de Vries-Flier NEVER ALONE Waarom vertelt Natasja niets over Menno aan haar vriendinnen Eline en Rianne? Paperback, 256 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Kim Vogel Sawyer IN MIJN ARMEN Eigentijdse roman over een uit elkaar gegroeid mennonietenstel, dat ont­ snapt uit deze hechte ge-meenschap. Paperback, 336 pag. € 21,50 / e-book € 15,99

Nelleke Wander JIJ EN IK Een ongedeeld geheim blijft tus­ sen Gerco en zijn ouders in hangen. Wie heeft de moed de zaak open te breken? Paperback, 200 pag. € 14,95 / e-book € 10,99

143


144

ROMANS Serie Summer girls Heidi de Vries-Flier PRIKKELS Veerle en Renske gaan op zomerkamp naar Luxemburg. Vanwege haar hoog­ gevoeligheid ziet Renske er als een berg tegenop. Paperback, 184 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Heidi de Vries-Flier STRESS Mirjams hoofd loopt over van stress. Ze zit in de eerste klas van de pabo en doet stage in een kleuterklas. Paperback, 184 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Nelleke Wander LAAT LOS, LOÏS Loïs vecht tegen de gevolgen van een trauma. Ze gaat door een diep dal voordat ze weer vertrouwen krijgt in God en mensen. Paperback, 192 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Nelleke Wander TWINKELS IN JE OGEN Als Loïs en René een kindje met het syndroom van Down verwachten, maakt dat veel los. Paperback, 160 pag. € 12,95 / e-book € 9,99

Nelleke Wander HOE KAN IK MASCHA VERGETEN? Jilles en Mascha trekken veel met elkaar op. Dat zij Joods is en hij niet, speelt geen rol. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Paperback, 256 pag. € 13,95 / e-book € 10,49

Janneke Wiegers GELOVEN OP DE RAND VAN DE DOOD Een indrukwekkend verhaal dat getuigt van Gods trouw in onmenselijke om­ standigheden. Gebonden, 160 pag. € 12,50


JEUGDBOEKEN 12+

145

Serie Teamdossier De jonge journalist Remco Jongeneel en de fotografe Marieke Wielinga werken bij het Christelijk Dagblad en gaan voor de krant regelmatig samen op pad. Voor hun collega’s is dat een reden om hen een beetje spottend ‘Het Team’ te noemen. Maar misschien zijn die collega’s wel jaloers op de prestaties van ‘Het Team’. Als ze nieuws ruiken, proberen Remco en Marieke de onderste steen boven te krijgen. Dat is voor hen niet altijd zonder gevaar, maar het levert wel voorpaginanieuws op! De speurzin van Remco en Marieke bezorgt hun hoofdredacteur soms grijze haren, maar wordt door de lezers van de krant bijzonder gewaardeerd. 13 delen. Los te lezen. Janwillem Blijdorp beperkt leverbaar DE JACHT OP DE WREKER (1) Tijdens de zoektocht naar ‘de Wreker’ ontdekken Remco en Marieke dat ze een gevaarlijke tegenstander hebben … Gebonden, 160 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp KONVOOI IN GEVAAR (6) Na de val van Saddam Hussein organi­ seert het Christelijk Dagblad een hulpac­ tie. Remco en Marieke mogen mee. Gebonden, 221 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp DE MAN MET DE JANUSKOP (3) Bij een bijeenkomst van een terreur­ groep zien Remco en Marieke kans om hen te bespioneren. Gebonden, 188 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp DE VERMISTE HULPVERLENER (7) Na een ontvoering van een hulpverlener, gaan Remco en Marieke naar Afrika om hem te zoeken. Gebonden, 175 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp DE GEVAARLIJKE WONDERDOKTER (4) Op de Veluwe verkoopt een ‘dieren­ arts’ een gevaarlijk wondermiddel. Aan Remco en Marieke de opdracht om hem op te sporen. Gebonden, 186 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp BOMALARM IN EUROPOORT (8) Na een aanslag bij Shell schrijft Remco een artikel voor de krant. Dit loopt voor Marieke bijna fataal af. Gebonden, 159 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp VRIJHEIDSSTRIJDERS IN ACTIE (5) In een donkere, koude nacht wordt in Drenthe een overval op een kazerne gepleegd … Gebonden, 187 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp VONDST UIT HET VERLEDEN (9) Wanneer Remco en Marieke op reis gaan naar Zuid-Afrika komen ze in grote problemen. Gebonden, 188 pag. € 5,95

145


146

JEUGDBOEKEN 12+ Serie Twins Janwillem Blijdorp SABOTAGE ROND HET WAD (10) Remco en Marieke reizen naar Gro­ ningen om een ernstig gedupeerde man te interviewen. Gebonden, 219 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp KROONJUWELEN EN DODE RAVEN (11) Tijdens de opening van het parlemen­ taire jaar, kan Remco het niet laten om zijn neus in zaken te steken … Gebonden, 189 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp COMMOTIE ROND EEN PROTOTYPE (12) Remco wordt samen met Marieke naar Schiphol gestuurd om een pers­ conferentie bij te wonen … Gebonden, 189 pag. € 5,95

Janwillem Blijdorp SLOTAKKOORD IN CAÏRO (13) Wanneer Remco en Marieke in Egypte verblijven voor een reportage breekt er een revolutie uit. Gebonden, 196 pag. € 5,95

Corrie van der Bas DE PELGRIMSREIS VAN MARY BUNYAN Dit boek gaat over Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. Een waargebeurd en aangrijpend ver­ haal voor jong en oud. Gebonden, 350 pag. € 24,90

Janwillem Blijdorp JOËL EN JAEL GAAN SPORTEN De tweeling Joël en Jael speelt het liefst op de Xbox. Tot ze van de dok­ ter te horen krijgen dat ze te dik zijn en meer moeten bewegen. Paperback, 224 pag. € 11,95 / e-book € 8,99 Janwillem Blijdorp JOËL EN JAEL OP MUSEUMTOUR Joël en Jael ontdekken dat veel musea helemaal niet saai, maar juist ontzet­ tend leuk zijn. En ze steken er een heleboel van op. Gebonden, 224 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Adri Burghout VERGELDING Kolonel Ivar van Waes moet voor een supergeheime missie naar Noord-Irak en Syrië, om een Russische officier op te sporen. Gebonden, 125 pag. € 10,50

C. van den End HET WONDER VAN WOERDEN De toestand in Woerden wordt nijpend. Maar dan grijpt God in op wonderlijke wijze … Gebonden, 110 pag. € 9,95

Els Florijn MIDDERNACHTTREIN De brug vlak bij het huis van de zes­ tienjarige Kate bezwijkt, en Kate weet dat de volgende trein rond midder­ nacht over de brug komt. Gebonden, 123 pag. € 11,50


JEUGDBOEKEN 12+

147

Serie Floris de minstreel De serie FLORIS DE MINSTREEL is een mooie serie voor zowel jongens als meisjes die van spannende boeken houden. Het is geschreven voor jongeren vanaf 12 jaar, maar ook veel volwassenen zullen deze boeken nog graag lezen. Het zijn mooie, spannende boeken die zeker meerwaarde hebben vanwege de hoeveelheid informatie over het leven in de Middeleeuwen die verwerkt is in het verhaal.

Janwillem Blijdorp DE ZOON VAN DE SMID (1) Gebonden, 267 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp HET COMPLOT VAN DE EDELEN (5) Gebonden, 360 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp BROEDERS ZONDER GEWETEN (2) Gebonden, 320 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp OOG IN OOG MET DE DOOD (6) Gebonden, 375 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp STRIJD MET GESLOTEN VIZIER (3) Gebonden, 325 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp DE KOELBLOEDIGE MOORDENAARS (7) Gebonden, 374 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp DUBBELE DREIGING (4) Gebonden, 325 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp DE DOLENDE RUITER (8) Gebonden, 370 pag. € 16,90

Janwillem Blijdorp DE VIJAND UIT HET OOSTEN (9) Gebonden, 350 pag. € 16,90


148

JEUGDBOEKEN 12+ André Heijboer ONMOGELIJKE OPDRACHT Dávid uit Oekraïne wordt onverwacht in de strijd tegen de separatisten be­ trokken als hij op een nacht lucht krijgt van een geheim raketsysteem. Gebonden, 160 pag. € 11,95 / € 8,99

Jannie Koetsier-Schokker ONRAAD! Arie en zijn neef Leen zijn opgeroepen om voor de Duitsers te werken. In het werkkamp merken ze hoe wreed de Duitsers zijn. Gebonden, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Eeuwoud Koolmees DE REIS VAN LOÏS Loïs besluit het anders aan te pakken. Ze zal laten zien wie ze is, met een eigenzinnige kledingstijl en zelfbewust gedrag. Paperback, 248 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

J. Kranendonk-Gijssen DE GEHEIME BRIEF VOOR DE KONING Het levensverhaal van Guido de Brès Er wordt een pakje over de muur van het kasteel in Doornik gegooid met daarin de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Gebonden, 141 pag. € 9,90 / e-book € 7,49

J. Kranendonk-Gijssen GA VOOR MIJ NAAR CHINA Het leven en werk van Hudson Taylor Als Hudson 17 jaar is, roept de Heere hem om naar China te gaan en Zijn Naam aan de Chinezen bekend te maken. Gebonden, 155 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Serie Bas en Charlotte Janwillem Blijdorp BRUGGERS! Illustraties: Daan van Oostenbrugge Bas en Charlotte zijn allebei een buitenbeentje in hun nieuwe klas. Dat levert hilarische gebeurtenis­ sen op! Paperback, 198 pag. € 11,95 / e-book € 8,99 Janwillem Blijdorp ROME, SWEET ROME! Illustraties: Daan van Oostenbrugge De klas van Bas en Charlotte strijdt voor de titel ‘Beste brugklas van Nederland’. Winnen ze de reis naar Rome? Paperback, 200 pag. € 11,95 / e-book € 8,99 Janwillem Blijdorp HOEZO PROBLEMEN? Illustraties: Daan van Oostenbrugge Na hun reis naar Rome komen Bas, Charlotte en hun klasgenoten erachter dat hun roem als beste brugklas vergankelijk is … Paperback, 218 pag. € 11,95 / e-book € 8,99 Janwillem Blijdorp STOORZENDER! Illustraties: Daan van Oostenbrugge Bas en Charlotte zijn blij dat hun klas niet uit elkaar gevallen is. Maar er is een nieuw meisje in de klas … Paperback, 220 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Janwillem Blijdorp BOUWERS! Illustraties: Daan van Oostenbrugge Bas en Charlotte zijn met hun klas druk bezig een werkvakantie naar Roemenië voor te bereiden. Paperback, 240 pag. € 11,95 / e-book € 8,99


JEUGDBOEKEN 12+ Serie Niels De serie over Niels Burger en zijn broer Wouter is een serie vol spannende verhalen voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar die van heel spannende boeken houden. Niels en Wouter maken van alles en nog wat mee en ko­ men in de meest enge en super spannende situaties terecht. Als je eenmaal aan een boek over Niels en Wouter en hun avonturen begint, lees je het waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk uit zodat je weet hoe het afloopt ... Harry Marsman beperkt leverbaar NIELS EN DE KRANS VAN DE WRAAK Gebonden, 207 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE ONVERWACHTE ONTDEKKING Gebonden, 147 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE ZWARTE VREEMDELING Gebonden, 165 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN HET VERBODEN AVONTUUR Gebonden, 151 pag. € 5,95

Harry Marsman beperkt leverbaar NIELS EN HET GEHEIM VAN DE INBRAAK Gebonden, 160 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE ONBEKENDE ZWERVER Gebonden, 154 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE MANKE PYROMAAN Gebonden, 165 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE VERDWENEN DUIKER Gebonden, 160 pag. € 5,95

149


150

JEUGDBOEKEN 12+ Harry Marsman NIELS EN HET DREIGEND VERLEDEN Gebonden, 163 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE PERFECTE KIDNAP Gebonden, 190 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE SCHIM IN DE MIST Gebonden, 174 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE JACHT OP DE BLANKE JAGER Gebonden, 175 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE BENDE VAN FRED Gebonden, 175 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE DEAL MET DE MISDAAD) Gebonden, 162 pag. € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE DUBBELSPION Gebonden, 181 pag. € 5,95

J. Kranendonk-Gijssen VOOR NIEMAND BANG John Wycliffe, de moedige Bijbelvertaler John voelt zich gedrongen om de mis­ standen in de kerk aan de kaak te stel­ len. Maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Gebonden, 86 pag. € 8,95 / e-book € 6,99

J. Kranendonk-Gijssen MET PAULUS OP REIS Illustraties: Jack Staller De lezer gaat met Paulus mee op reis. Een complete beschrijving van alle gebeurtenissen tijdens zijn leven. Gebonden, 194 pag. Full colour € 19,95 / e-book € 14,99


JEUGDBOEKEN 12+

151

W.H. van Lagen GEDREVEN DOOR ANGST Hoe ver ga je voor een vriendschap? Gebonden, 140 pag. € 5,95

Jan van Reenen DRIE DUITSE VRIENDEN Hermann en zijn neef Otto worden lid van de Hitlerjugend. Maar hoe moet hij nu omgaan met zijn Joodse vriend Jakob? Paperback, 216 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Hans Mijnders OP Z’N KOP Na een scooterongeluk ligt David dagenlang in coma. Zijn vriendin is dol­ gelukkig als hij bijkomt. Maar het wordt nooit meer zoals vroeger. Gebonden, 126 pag. € 10,50

Jan van Reenen BOMMEN OP BERLIJN Jakob verblijft in Berlijn op verschillende onderduikadressen. Hij belandt in een schuilkelder en heeft daar een schok­ kende ontmoeting. Paperback, 224 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Hans Mijnders FOUT Lauren vindt zichzelf maar saai. Dan wordt ze verliefd op een superleuke jongen die haar geweldig vindt. Ze heeft hem alleen nog nooit ontmoet. Paperback, 138 blz. € 10,50

Jan van Reenen OTTO’S OMKEER De jonge SS’er Otto is teleurgesteld als hij hoort dat de strijd voorbij is. Terug in zijn dorp wacht hem opnieuw een teleurstelling. Paperback, 192 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Hans Mijnders NERGENS THUIS Het gaat niet lekker bij Ronnie thuis. Dat weet hij zelf ook wel. Maar mogen ze hem daarom zonder vragen naar een wildvreemd gezin brengen? Gebonden, 133 pag. € 10,50

Jan van Reenen ACHTERVOLGD DOOR DE VIJAND Tot 1943 merkt de familie Top weinig van de oorlog. Maar op een dag komt er iemand die vraagt of ze Joden on­ derdak willen bieden. Een waargebeurd verhaal. Gebonden, 229 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Jan van Reenen DE GROTE GESCHIEDENIS VAN EEN KLEIN LAND Illustraties: Jaap Kramer en Daan van Oostenbrugge In deze herziene herdruk zijn de laatste hoofdstukken herschreven en aange­ vuld Gebonden, 796 pag. € 44,95 / e-book € 33,99

C. van Rijswijk DE MAN MET DE RODE BAARD Willem Farel, een man die zijn leven op het spel zette voor het Evangelie … Wie was hij? Gebonden, 135 pag. € 9,90


152

JEUGDBOEKEN 12+ Serie Van Driel & Van Boxtel De serie Van Driel & Van Boxtel is een detective-serie voor jongeren vanaf 12 jaar. Het zijn spannende verhalen met een mooie ontknoping. Doordat de misdaad pas aan het eind van het verhaal volledig wordt opgelost, blijft het tot het eind toe spannend. Er worden wel heel het verhaal door verschillende hints gegeven waardoor je als lezer lekker kunt meedenken. Als je houdt van een spannend boek en het oplossen van raadsels is deze serie echt iets voor jou!

Roelof den Ouden HET MYSTERIE VAN DE ABDIJ (1) Gebonden, 200 pag. € 11,50

Roelof den Ouden DE BEDREIGDE NERTSENFOKKERIJ (5) Gebonden, 195 pag. € 11,50

Roelof den Ouden DE GESTOLEN LAPTOPS (2) Gebonden, 188 pag. € 11,50

Roelof den Ouden DE SABOTAGE BIJ DE KERN­ CENTRALE (6) Gebonden, 202 pag. € 11,50

Roelof den Ouden DE SLUWE DIAMANTROOF (3) Gebonden, 205 pag. € 11,50

Roelof den Ouden DE VERMISTE AUTOHANDELAAR (7) Gebonden, 200 pag. € 11,50

Roelof den Ouden DE COCAÏNESMOKKEL (4) Gebonden, 213 pag. € 11,50

Roelof den Ouden HET COMPLOT ROND DE BERGGONDEL (8) Gebonden, ca. 200 pag. € 11,50


JEUGDBOEKEN 12+ Serie Vier vriendinnen Hanny van de Steeg AVONTUUR IN AFRIKA Sophie neemt een grote stap en gaat stage lopen in Zuid-Afrika. Toch kan ze Marc maar niet vergeten. Gebonden, 172 pag. € 14,50

Hanny van de Steeg UITDAGING VOOR PAOLA Paola neemt het besluit dat ze móét gaan lijnen. Ondertussen stelt het werk van Taco haar voor een lastige keuze. Gebonden, 147 pag. € 14,50

Hanny van de Steeg TEGENWIND VOOR CARLIJN Sinds het overlijden van haar moeder komt er thuis veel op Carlijn neer. Gelukkig is Lars er voor haar. Gebonden, 169 pag. € 14,50

Hanny van de Steeg BRIT GEEFT NIET OP Brit krijgt de kans om op werkva­ kantie te gaan in de bergen. Yes! Dat is precies wat ze zoekt. Gebonden, 142 pag. € 13,50

C. van Rijswijk IN DE VOORHOEDE Marnix van St. Aldegonde, de liefde tot de dienst van Heere komt in zijn leven duidelijk uit. Gebonden, 175 pag. € 9,95

C. van Rijswijk ELIAZER, EEN WARE ISRAËLIET Leendert van Praag heeft deze indruk­ wekkende belevenissen beschreven als ondergedoken Jood in WO-II. Gebonden, 99 pag. € 9,90

C. van Rijswijk LUTHERS GROTE LEIDSMAN Het leven van Maarten Luther op een­ voudige wijze beschreven. Gebonden, 128 pag. € 9,90

C. van Rijswijk VEILIG OP DE ROTS De levensgeschiedenis van de Schotse dominee Thomas Hog (1628-1692). Gebonden, ca 75 pag. € 9,90

C. van Rijswijk DE HELD VAN HET NOORDEN Boeiend beschreven hoe Groningen in de 80-jarige oorlog bevrijd kon worden door Stadhouder Willem Lodewijk. Gebonden, 136 pag. € 9,95

Ada Schouten-Verrips MINIPRINSES Een jeugdroman met veel herkenbare momenten. Gebonden, 190 pag. € 12,90

153


154

JEUGDBOEKEN 12+ Teunie Suijker BESCHADIGD Esmé heeft een leuke vriendengroep, is creatief en kan goed skaten. Ze heeft steeds nare, sombere gedachten, maar die verdwijnen als ze zichzelf pijn doet. Gebonden, 183 pag. € 14,90

A.C.H. van Vuuren ANNEMARIE Zij heeft haar wens verkregen. Een aangrijpend boek waarin op hel­ dere wijze Gods werk naar voren komt. Bijzonder geschikt voor jongeren. Gebonden, 125 pag. € 12,50

Jan Vermeulen VECHTEN IN VEENENDAAL Een aansprekend boek over Veenen­ daal in oorlogstijd. De belevenissen van ds. R. Kok en zijn gezin krijgen in die boek een plaats. Gebonden, 176 pag. € 11,95 / e-book € 8,99

Joke van Winkel IK BEN ER OOK NOG Annefleur vindt het thuis helemaal niet meer gezellig. Sinds haar broer een ongeluk heeft gehad, is het moeilijk om een echt gesprek te hebben. Gebonden, 153 pag. € 13,90

A. Vogelaar-van Amersfoort SOLDAAT IN EEN ANDER LEGER Thijs en Gijs zijn betrokken bij de slag van Waterloo. Het leven van Thijs verandert. Hij dient geen keizer meer, maar een Koning. Gebonden, 132 pag. € 11,95 / e-book € 5,99

Thea Zoeteman-Meulstee HARTJE ZOMER Eindelijk vakantie! Op een middag komt Jacolien Daan tegen. Voor ze het weet zitten ze samen op een terrasje. Gebonden, 254 pag. € 15,90

A. Vogelaar-van Amersfoort IN MOEDERS PLAATS Beulah’s opa is erg vijandig ten op­ zichte van het geloof en wil haar alle godsdienst verbieden, maar ze houdt onverminderd vast aan het geloof in haar Heere. Gebonden, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Thea Zoeteman-Meulstee ANNEMIEKE ZET DOOR Annemieke heeft het leuk op school. Maar op de avond van het galafeest gaat er iets verschrikkelijk mis. Gebonden, 257 pag. € 15,90

Geesje Vogelaar-van Mourik DWARS! Het lijkt wel of Sem altijd dwars wil liggen. Om aan zijn gedrag te werken, moet hij op reboundkamp. Paperback, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Thea Zoeteman-Meulstee JULIA’S ZOEKTOCHT Julia vindt een oud dagboek. Haar eigen leven lijkt stil te staan als ze over de ervaringen van Joke in de oorlog leest. En dan is daar Vince. Gebonden, 250 pag. € 15,90


JEUGDBOEKEN 12+ Thea Zoeteman-Meulstee DOE MAAR GEWOON Louise moet twee weken bij Jacomijn logeren. Ze hebben daar allebei totaal geen zin in. Maar dan komt Louise na een buitenrit niet terug. Gebonden, 262 pag. € 15,90

Thea Zoeteman SANNE IN ACTIE Problemen zijn er om op te lossen, vindt Sanne. Als iemand op school komt vertellen over vluchtelingenkampen, wil ze niets liever dan helpen. Gebonden, 254 pag. € 15,90

155


156

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR

156

S. Abramsz VEERTIEN DAGEN OP EEN IJSSCHOTS Toen drie mannen op 13 januari 1849 wilden gaan vissen, schrokken ze vre­ selijk. Ze merkten dat ze op een grote ijsschots ronddreven. Gebonden, 139 pag. € 10,50

Janny den Besten GRIEZELPAP EN PRUTSPINAZIE Bart en zijn zus Marjet mogen naar een koloniehuis. Maar in Egmond aan Zee valt vooral Bart van de ene vervelende verrassing in de andere. Gebonden, 144 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Rijk Arends TORNADO Peers vader zegt dat hij de boerderij van opa in Canada over wil nemen. Maar Peer weet wel beter. Het gaat om die vrouw… Gebonden, 106 pag. € 7,50, na 31-12-2020 € 10,50

Lianne Biemond WERELD VAN VERSCHIL Als Loïs een brief krijgt uit Moldavië, begint het avontuur. Ondertussen moet Nicolae in Moldavië terug naar het kindertehuis. Gebonden, 173 pag., AVI E5 € 10,50

Ineke Baron ZO’N VRIEND ALS RICHARD Illustraties: Hans Ellens Richard wordt gepest door een jongen uit de straat. Op een dag gebeurt er iets waardoor deze jongens vrienden worden. Gebonden, 118 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Lianne Biemond WERELD AAN DE OVERKANT Joep logeert bij opa en oma aan de Engelse kust. Als Joep en Jessica in de schuur op ontdekkingstocht gaan, vinden ze iets onverwachts. Gebonden, 109 pag., AVI M6 € 10,50

Harriet Beecher Stowe DE HUT VAN OOM TOM Dit boek werd in 1852 geschreven als aanklacht tegen de slavernij. Een aangrijpende geschiedenis over hoe de slaven behandeld werden. Gebonden, 104 pag., AVI 8 € 8,90

Lianne Biemond WERELD VOL GEVAAR Nederland - Richard en Daniël gaan samen megaknallers maken. India B Uur na uur pakt Kishan dagelijks lucifers in. Dan gaat het mis. Gebonden, 119 pag., AVI M6 € 10,50

Janny den Besten WEGWEZEN! Vlucht uit de Grebbestreek Als alle inwoners van Veenendaal moeten evacueren, merkt Niek dat de oorlog echt begonnen is. Ze moeten weg hier! Gebonden, 144 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Lianne Biemond WERELD IN EEN KOFFER Als de vader van de Afghaanse Na­ derah midden in de nacht het land uit moet vluchten, komt het gevaar voor haar dichtbij. Gebonden, 126 pag. € 10,50


JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Peter Boer GERED DOOR EEN APPJE Floris en Filip denken dat er een schat verborgen ligt bij een grafheuvel, niet ver van de manege waar ze wonen. Gebonden, 139 pag. € 6,95 / e-book € 4,99

Peter Boer WAPENROOF OP DE KAZERNE Floris en Filip ontdekken een gat in het hekwerk langs de kazerne. Zou iemand wapens uit de wapenkamer willen roven? Gebonden, 126 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

J. Bout & N.J. Spaan MATTHEW HENRY, SCHATGRAVER IN STILTE Ds. Matthew Henry leefde vanaf zijn kinderjaren dagelijks bij de Bijbel. Daarin vond hij steeds weer nieuwe schatten. Gebonden, 80 pag., AVI E5 € 9,90

Serie De sterrentellers Jeannette Donkersteeg DE STERRENTELLERS Illustraties: Sifra van Herwijnen Jenthe en Levi richten met hun buurjongens een natuurclub op. Niet iedereen steunt hun acties. En waarom doen hun ouders zo geheimzinnig? Paperback, 192 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Jeannette Donkersteeg DE BERENBESCHERMERS Illustraties: Sifra van Herwijnen Jenthe en Levi zijn verhuisd naar Oostenrijk. Ook daar hebben ze met hun natuurclub een taak: de beren hebben hun hulp nodig. Paperback, 192 pag. € 10,95 / e-book € 8,49

J. Bout & N.J. Spaan DE MOEDIGE SCHOT Uit het leven van John Knox. Op een galeischip zit dominee John Knox met boeien vastgekluisterd aan de roeirie­ men. Gebonden, 74 pag. € 9,90

Arna van Deelen HET PAD DOOR DE ZEE Illustraties: Jack Staller Johanna en haar broertje sluiten zich aan bij de kinderen die op pad gaan naar Jeruzalem. Een historisch verhaal. Gebonden, 165 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Maarten Brand GEVAARLIJK SPEL Voor Remi en Daniëlle is het bedrijf Schoon Holland een prachtige plek om te spelen. Maar anderen spelen er gevaarlijk spel … Gebonden, 112 pag., AVI E5 € 9,90

Arna van Deelen VRIJ ALS EEN VOGEL Illustraties: Jack Staller Frans wil elk schepsel vertellen over de liefde van zijn Maker. Het levensverhaal van Franciscus van Assisi. Gebonden, 126 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

157


158

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Serie Tim en Tor Adri Burghout EEN VREEMDE PYROMAAN Er is iets vreemds aan de hand in het dorp waar Edwin en Vera wonen: in korte tijd breekt op verschillende plaatsen zomaar brand uit. Gebonden, 131 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout DE GROTTENLEEUW Edwin en Peter zijn nieuwsgierig naar de vondst in een weiland. Maar voor­ dat ze de kans krijgen de opgraving te zien, is hij verdwenen … Gebonden, 134 pag. € 6,95 / e-book € 4,99

Adri Burghout SPANNING OP DE PISTE Op skivakantie in Zwitserland ontdek­ ken Edwin en Peter raadselachtige dingen in de galerie van hun skilerares. Gebonden, 136 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout HEIBEL OP DE GALIBIER Familie De Jongh wil meedoen aan een sponsoractie in Frankrijk voor arme mensen in Bangladesh. Maar alles loopt anders dan ze zich hadden voorgesteld. Gebonden, 141 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout LAWINEGEVAAR In het gebied waar Edwin, Vera en Peter op vakantie zijn, vinden steeds lawines plaats. Op een dag gaat het goed mis … Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout ARGWAAN OP VLIELAND Familie De Jongh is op vakantie op Vlieland. Ze beleven spannende ge­ beurtenissen met 5 studenten die met hun jacht langs Vlieland komen. Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Arna van Deelen HET WOESTE WATER Beatrijs heeft niet goed voor de molen gezorgd, waardoor tijdens een storm een halve wiek is afgebroken. Een spannend historisch verhaal. Gebonden, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

J.D.A. Dorresteijn GEDENKT AAN ’T GEEN HIJ HEEFT VERRICHT Treffende verhalen voor jong en oud. Bekende en minder bekende personen of gebeurtenissen worden voor het voetlicht gebracht. Gebonden, 100 pag. € 9,90

Jolande Dijkmeijer LIZZY Illustraties: Linda Heijnekamp Lizzy houdt een dagboek bij vol ge­ heimen. Over Laura, haar zus. En die akelige ziekte van haar. Gebonden, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Rachel Eisen-Goudkuil EEN BEETJE GROEN Lees de belevenissen van Sophie ga zelf aan de slag met de leuke ideetjes uit dit boek. Gebonden, 32 pag. € 12,95


JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Serie Lifeliner 2 Adri Burghout LIFELINER 2 VLIEGT TE HULP Als Rob zijn traumahelikopter aan de grond zet, blijkt dat hij twee gemas­ kerde jongens moet vervoeren … Gebonden, 133 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 BRUTE CHANTAGE Alessandro gaat in op een verzoek, maar als hij na een tijdje wil stoppen met het zaakje, blijkt dat minder mak­ kelijk dan gedacht … Gebonden, 155 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 KRIJGT HULP Timo mag een week lang stagelopen op het station van Lifeliner 2. Hij weet wat hij later worden wil: piloot op een traumahelikopter. Gebonden, 133 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 EEN PLOFKRAAK MET GEVOLGEN Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon raken ongewild betrok­ ken bij een plofkraak en alle gevolgen daarvan … Gebonden, 139 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 EN HET MYSTERIE OP VLIEGBASIS VOLKEL Op Vliegbasis Volkel gebeuren vreemde dingen. Wie is de mysterieuze figuur die zich ’s nachts op het terrein van de vliegbasis begeeft? Gebonden, 139 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 EEN BIZARRE CRASH Wim is verpleegkundige bij Lifeliner 2. Hij raakt samen met zijn collega en piloot Timo betrokken bij geheimzin­ nige voorvallen. Gebonden, 139 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 EN DE COCAÏNEBENDE In korte tijd worden Timo en zijn col­ lega’s een paar keer opgeroepen voor een drugsslachtoffer. Een spannend verhaal over drugscriminelen. Gebonden, 141 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 EEN VREEMD VLIEGEND OBJECT Mensen worden ’s nachts regelmatig opgeschrikt door iets vreemds in de lucht. Ook piloot Timo krijgt ermee te maken. Wat zou het zijn? Gebonden, 141 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 SABOTAGE IN DE NACHT Wie is de persoon die toegang wist te krijgen tot het dak van het VU-zieken­ huis om de helikopter te saboteren? Gebonden, 155 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 EN DE COBRAHANDEL Als Nathan bij zijn grootouders logeert, ziet hij een ongeval gebeuren. Welke rol speelt die geheimzinnige doos daarbij? Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

159


160

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR

Adri Burghout LIFELINER 2 EN EEN AANSLAG? Er komt een nieuwe verpleegkundige het team van Lifeliner 2 versterken. Maar waarom vertoont Munir dit vreemde gedrag? Gebonden, 138 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 EN DE FRIESE EEND Tijdens een inzet ziet Timo vanuit de lucht een vreemde verkleuring in een maïsveld. Daar wil hij meer van weten. Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Adri Burghout LIFELINER 2 WANHOOP OP DE WADDEN Nog voor Timo’s dienst begint, ge­ beurt er iets op de Waddeneilanden dat grote gevolgen heeft. Timo raakt erbij betrokken. Gebonden, 144 pag. € 8,95 / e-book € 7,49

Serie Douwe en Dario Adri Burghout VROUW VERMIST! Dokter Douwe en zijn zoon Dario wonen in Zwitserland. Er komen vaak toeristen in hun dorp. Maar één vrouwelijke toerist gedraagt zich heel opvallend. Gebonden, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout TRAGISCHE ERFENIS Dario maakt met zijn opa en Sebby een tocht over twee gletsjers. Daar stuiten ze op een vreemd spoor in een gevaarlijke richting. Gebonden, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout HET SARACENENMYSTERIE Volgens opa Daan doet het mysterieuze verhaal de ronde dat de Saracenen, een Arabisch volk, schatten verborgen heb­ ben in de omgeving van Saas-Grund. Gebonden, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout LIFELINER 2 EN HET GEHEIM VAN BUSY BEE Rob verzorgt demonstratievluchten met Busy Bee, een historisch vliegtuig uit WOII. Er gebeuren dingen die Timo niet kan verklaren. Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Adri Burghout GEVECHT MET HET VERLEDEN Dario en zijn vriend Sebastian doen mee aan een georganiseerde marathon. Dat pakt an-ders uit dan ze hadden vermoed. Gebonden, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Lijda Hammenga VEILIG! Vilma uit Bolivia vlucht samen met haar broer Charo het huis uit. Maar hun vlucht lijkt uit te lopen op één grote mislukking. Gebonden, 136 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Roland Kalkman AUTODIEVEN OP HET SPOOR Een bende autodieven heeft het voor­ zien op dure auto’s. De politie weet niet waar de auto’s blijven. Gebonden, 112 pag. € 7,90


JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Serie Speurders uit de Alblasserwaard De vrienden Henk Verheul en Kees Roest maken veel spannende avonturen mee. Spannende boeken voor de leeftijd vanaf ca. 9 jaar. A. van de Graaf DE ERFENIS VAN EEN ZONDERLING Serie: Speurders uit de Alblasserwaard Gebonden, 169 pag. € 5,95

A. van de Graaf IN DE GREEP VAN DE PANTER Serie: Speurders uit de Alblasserwaard Gebonden, 160 pag. € 5,95

A. van de Graaf DE VAL VAN EEN CRIMINEEL Serie: Speurders uit de Alblasserwaard. Gebonden, 176 pag. € 5,95

A. van de Graaf IN DE MACHT VAN DE WREKER Serie: Speurders uit de Alblasserwaard Gebonden, 192 pag. € 5,95

A. van de Graaf GEVAAR IN DE SMOKKELHOEK Serie: Speurders uit de Alblasserwaard Gebonden, 172 pag. € 5,95

A. van de Graaf RAADSELS ROND DE OUDE MOLEN Serie: Speurders uit de Alblasserwaard Gebonden, 157 pag. € 5,95

M.H. Karels-Meeuse HET LEVENSLIED VAN ROBERT Robert McCheyne is een veelbelo­ vende jongen uit Schotland. De Heilige Geest werkt in zijn jonge hart. Gebonden, 118 pag. € 10,50

Henk Koesveld VERRAAD Het is 1672. Michael staat doodsang­ sten uit. De Fransen vallen Holland binnen. Michael krijgt een onmogelijke opdracht. Gebonden, 217 pag. € 15,50

M.H. Karels-Meeuse GA UIT DE DUISTERNIS! Salomon Duijtsch, de belangrijke rabbi van Timisoara, is een vluchteling geworden. Gebonden, 143 pag. € 10,50

Henk Koesveld DE HOUTEN SPEELBAL Folcmar woont in een klooster. Als hij wordt beschuldigd van diefstal, vlucht hij uit het klooster, op weg naar een nieuwe toekomst. Gebonden, 305 pag. € 16,90

161


162

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Henk Koesveld RIDDERS VAN SINT JAN Als de zoon van de kasteelheer Lothar dwingt zijn plaats in te nemen bij een toernooi, komt Lothar in een gevaar­ lijke situatie terecht. Gebonden, 270 pag. € 15,90

Henk Koesveld BRANDENDE BURCHTEN Hoe ver gaat Victors broer Audric als hij ontdekt dat Victor aan de kant van de vijand staat? Gebonden, 266 pag. € 15,90

Jannie Koetsier-Schokker ALS DAT MAAR GOED GAAT ... Het oorlogsverhaal van Arie Het is oorlog. Arie wordt samen met zijn neef Leen opgeroepen om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Gebonden, 144 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Jannie Koetsier-Schokker FÁTIMA EN NAOMI Lieke gaat met haar vader mee om evangelisatiefolders uit te delen in de buurt van het asielzoekerscentrum. Daar ontmoet ze twee meisjes: Fátima en Naomi. Gebonden, 120 pag. € 10,95 / e-book € 8,49

Ludwina van Kuijk DE ZAAK VAN HET VERDACHTE EI Rob ziet ’s nachts een vrachtwagen staan bij dierenwinkel Zwenkie. Mannen dragen kooien de dierenwinkel binnen. Daar hangt een luchtje aan! Gebonden, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Serie Campers Johan Leeflang DE 21E MIJN Illustraties: Adri Burghout Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel op vakantie naar België. Daar maken ze spannende dingen mee … Gebonden, 154 pag. € 10,95 / e-book € 7,49 Johan Leeflang DE MONSTRANS Illustraties: Adri Burghout De drie Campers halen zich weer iets op de hals. Wat doet de Slotenbreker in België? Sander vertrouwt het niet. Gebonden, 160 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Johan Leeflang DE NACHTWACHT Illustraties: Adri Burghout Sander, Rhodé en Michiel staan met hun camper bij fort Eben Emael. Ze belanden in een spannende situatie... Gebonden, 160 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Johan Leeflang De LANCASTER Illustraties: Adri Burghout De drie Campers gaan een weekje op vakantie naar Friesland. Vlakbij de cam­ ping wordt een vliegtuigwrak uit WOII geborgen. Gebonden, 160 pag. € 10,95 / e-book € 7,49 Johan Leeflang De BUNKER Illustraties: Adri Burghout Sander, Rhodé en Michiel reizen in de kerstvakantie naar Duitsland. Voor ze het weten, raken ze verzeild in een avontuur waarin elke seconde telt ... Gebonden, 160 pag. € 10,95 / e-book € 7,49


JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Serie Rosa

Serie Het Kompas Ingrid Medema ROSA’S CUPCAKES Illustraties: Esther Leeuwrik Rosa is dol op alles wat met bakken en koken te maken heeft. Ze maakt lekkere cupcakes met haar geheime ingrediënt. Gebonden, 140 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Hans Mijnders RAADSELS Groep 6 staat voor een heleboel raad­ sels: Wat is er met Pascal? Waarom is hun nieuwe juf bij hen komen werken? Gebonden, 94 pag., AVI 6 € 7,90

Ingrid Medema ROSA’S HOLIDAY Illustraties: Esther Leeuwrik Rosa gaat op vakantie naar Engeland. Ze gaat haar nicht Helen helpen in een taartenwinkel in Londen. Gebonden, 156 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Hans Mijnders ACTIE Groep 7 van voert actie voor stichting HAAK. Fleur, Brigit, Dennis, Pascal en Nick hebben een plan: statiegeldbon­ netjes verzamelen. Gebonden, 99 pag., AVI 6 € 7,90

Ingrid Medema ROSA’S TEA PARTY Illustraties: Esther Leeuwrik Mevrouw Appletree viert haar zestigste verjaardag. Rosa wordt uitgenodigd en ze mag Maartje meenemen! Gebonden, 144 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Hans Mijnders APART Lisa draagt felgekleurde kleren en haar ouders zijn heel rijk. Maar niet iedereen kan goed met Lisa overweg. Gebonden, 96 pag., AVI 6 € 7,90

Ingrid Medema ROSA’S DIARY Illustraties: Esther Leeuwrik Rosa en Maartje gaan kamperen op Manoir Appletree. Wie is Amira en waarom zit Rosa’s rugtas achter op haar fiets? Gebonden, 182 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

Hans Mijnders BRUGGERS Dennis, Nick, Pascal, Fleur, Brigit en Lisa gaan naar de brugklas. Om vrien­ den te blijven richten ze de ‘Kompas­ club’ op. Gebonden, 98 pag., AVI 6 € 7,90

Ingrid Medema ROSA’S SHOP Illustraties: Esther Leeuwrik Rosa en Maartje ontdekken op weg naar school een afgedankte naaima­ chine. Rosa bedenkt een supergoed plan voor Koningsdag. Gebonden, 168 pag. € 10,95 / e-book € 7,49

T. Mateboer BUNYANS CHRISTENREIS Naverteld voor jonge mensen. Een­ voudig en duidelijk wordt het bekende boek van John Bunyan naverteld. Gebonden, 103 pag. € 8,90

163


164

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Serie Huize Fluitekruid Ingrid Medema HUIZE FLUITEKRUID & HET GEHEIM VAN DE VREEMDE TEKENS Illustraties: Esther Leeuwrik Meggie is verhuisd naar een groot oud huis. Er zijn geheimen rond dit oude huis… Gebonden, 224 pag. € 12,95 / e-book 9,99

Ingrid Medema HUIZE FLUITEKRUID & RAADSELS ROND DE SCHAATSBAAN Illustraties: Esther Leeuwrik Meggie organiseert een schaats­ feest op de sloot bij Huize Fluite­ kruid. Wat betekent het raadsel­ achtige briefje? Gebonden, 216 pag. € 12,95 / e-book 8,99

Hans Mijnders OVERLEVEN IN GROEP 7 Mark zit op een nieuwe school. Vanaf de eerste dag wordt hij getreiterd. Maar waarom? En door wie? Gebonden, 93 pag., AVI 6 € 7,50

Hans Mijnders DE KRACHT VAN GROEP 8 Het kampvuur loopt helemaal uit de hand. En dat niet alleen. Er gaat heel veel fout. Gebonden, 85 pag., AVI 6 € 7,50

Hans Mijnders KORT LONTJE Rick geeft zichzelf de schuld van het ongeluk dat hij heeft gehad. Hoe kon hij zo dom zijn om vuurwerk op te rapen? Gebonden, 121 pag., AVI M5 € 10,50

Wim Mekelenkamp HET GEHEIM VAN DE VUURVIS Illustraties: Adri Burghout De Vuurvis, een schip dat ooit is ver­ gaan, zorgt voor veel raadsels bij vier vrienden. Een spannend jeugdboek! Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Hans Mijnders ONDERSTEBOVEN Waarom heeft Carmen nooit eerder gezien dat Marvin zó leuk is? Dan staat plotseling haar leven op zijn kop. Gebonden, 134 pag. € 10,50

Hans Mijnders STRESS IN GROEP 6 Het is helemaal niet gezellig meer in groep 6. De meiden hebben een hekel aan Erwin, en Erwin heeft een hekel aan de meiden. Gebonden, 75 pag., AVI 7 € 7,50

Hans Mijnders EN/OF Guusje is woest! Op vakantie heeft ze Milan ontmoet. Maar nu willen haar ouders dat ze niet meer met ‘die jon­ gen’ omgaat. Gebonden, 134 pag. € 10,50


JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR

165

Hans Mijnders SOLO Karlijn mag een solo spelen op haar vi­ ool! Ze vindt het geweldig dat Robbert speciaal naar haar komt luisteren. Gebonden, 132 pag. € 10,50

Jan van Reenen OORLOG IN OOSTERBEEK Een gewonde soldaat komt bij Frans in huis terecht. Maar waar moet hij heen als de Duitsers het huis dreigen te overvallen? Gebonden, 94 pag., AVI 8 € 8,50

Hans Mijnders KLEM Jenthe is boos als ze hoort dat som­ mige mensen Lars zwartmaken. Als hij in de problemen komt, blijft Jenthe in hem geloven. Gebonden, 123 pag. € 10,50

Jan van Reenen DIRK HELPT DE BEVRIJDERS Wat doet Dirk als de Canadezen hem vragen te helpen bij de bevrijding van zijn dorp? Gebonden, 138 pag. € 9,95

Ria Mourits-den Boer HELP! HET IS OORLOG Gerda Verhoef uit Oud-Beijerland beleeft bange jaren vol angst en span­ ning. Zal vader weggevoerd worden tijdens de razzia? Gebonden, 107 pag. € 9,95

Jan van Reenen HET WATER KOMT Illustraties: Jaap Kramer Het gezin Heijboer wordt in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 overvallen door de watersnoodramp. Gebonden, 89 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

E. Noorlander-van der Laan KOM NIET AAN MIJN VADER Het gaat niet goed met de zaak van Max’ vader. Maar ook met papa zelf is er iets aan de hand. Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

C. van Rijswijk DE MEESTER VAN HONSWIJK Dit boek gaat over de Schoolwet van 1806 toen Johannes van Noort mees­ ter was van Honswijk. Gebonden, 63 pag. € 6,95

Daan van Oostenbrugge KLEURBOEK BIJ HET LEVEN VAN MAARTEN LUTHER Kleurboek met 15 prachtige kleurpla­ ten over het leven van Maarten Luther. Geniet, 15 pag. € 4,95

C. van Rijswijk beperkt leverbaar DE WIJDE WERELD IN Het leven van de Chinese zendeling William Chalmers Burns (1815 – 1868) eenvoudig verteld met mooie platen. Gebonden, 67 pag. € 11,90


166

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Menora-serie De Menora-serie is een serie levensbeschrijvingen van Gods volk voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar, maar is ook voor volwassen erg mooi om te lezen. Het zijn mooi vertelde, soms spannend geschreven verhalen met een krachtige boodschap waarin de almacht van God duidelijk naar voren komt. In ieder deeltje staan een aantal zwart-wit platen die het verhaal en de omstandigheden van de tijd waarin ze spelen duidelijk in beeld brengen. Ze zijn bijzonder geschikt om op zondag in het gezin voor te lezen, maar ook heel mooi om gewoon zelf ’s avonds voor het slapen gaan te lezen.

C. van Rijswijk DE STRIJD VAN DE ARME WEVER Uit het leven van John Warburton. Gebonden, 118 pag. € 8,50

C. van Rijswijk DE DOKTER VAN BETHELSDORP Uit het leven van Johannes van der Kemp. Gebonden, 144 pag. € 8,50

C. van Rijswijk EEN TROOSTER IN NOOD Een verhaal uit de tijd van de Franse Revolutie. Gebonden, 104 pag. € 8,50

C. van Rijswijk DE RUSTELOZE REIZIGER Uit het leven van George Whitefield. Gebonden, 122 pag. € 8,50

C. van Rijswijk DE MOLENAAR VAN LEWES Uit het leven van Eli Ashdown. Gebonden, 122 pag. € 8,50

C. van Rijswijk EEN ONVERSCHROKKEN HAGENPREKER Uit het leven van Franciscus Junius. Gebonden, 70 pag. € 8,50

C. van Rijswijk VOORGOED AFSCHEID Eliëzer Kropveld Een joodse jongen, komt in aanraking met christenen en dit heeft grote gevolgen. Eenvoudig verteld met mooie platen. Gebonden, 55 pag. € 11,90

C. van Rijswijk DE GROTE OPDRACHT Zacharias Ursinus Ursinus en Olevianus moeten een boek schrijven waarin de leer van Gods Woord wordt uitgelegd. Gebonden, ca. 48 pag. € 11,90


JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Serie Vervolgde Kerk

167

Serie Floor!

Jeannette Donkersteeg DE BRIEF OP DE DEUR Vervolgde christenen in India Aravind schrikt als hij op de deur van het huis van zijn buurmeisje een brief vindt met de tekst: Vier geen Kerst!! Gebonden, 152 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Teunie Suijker BRUGKLASSTRESS EN VRIENDINNENVERDRIET Floortje gaat naar de brugklas. Vanaf de eerste dag is haar beste vriendin Tessa dikke vriendinnen met Karlijn. Gebonden, 187 pag. € 15,50

Lijda Hammenga ONTSNAPT! Vervolgde christenen in Nigeria Ruth en Manuel wonen in Nigeria. Op een dag horen Manuel en zijn ouders een vreselijk bericht: Ruth is ontvoerd door Boko Haram! Gebonden, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Teunie Suijker PUBERSTRIJD EN LIEVE LEUGENS Het tweede schooljaar is begonnen! Nu ziet Floortje Ruben elke dag weer! Maar er blijkt veel veranderd te zijn. Gebonden, 219 pag. € 15,50

Lianne Biemond-Kasbergen VREEMDE VOGELS Vervolgde christenen in Colombia Als Jean Julio op een dag thuiskomt uit school en er een zwarte motor voor de deur staat, verandert zijn rustige leven abrupt. Gebonden, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Teunie Suijker HARTSGEHEIMEN EN MEIDENMACHT In de meivakantie is er veel veranderd voor Floortje. Durft ze Ruben de waar­ heid te vertellen? Gebonden, 240 pag. € 15,50

C. van Rijswijk DE JONGE MARTELAAR George Wishart Over het leven en werk van een moe­ dige en jonge getuige van Christus, de eerste reformator van Schotland. Gebonden, 60 pag. € 7,95

C. van Rijswijk HERAUT VAN HET KRUIS Het leven van Johannes Calvijn (1509-1564) wordt in dit boek op boeiende wijze verteld. Gebonden, 52 pag. € 11,90

Teunie Suijker ZOMERZON EN VREEMDE VRIENDEN Floortje kan haar geluk niet op. Gerard komt aan boord! Maar waarom doet hij zo geheimzinnig over zijn verleden? Gebonden, 211 pag. € 15,50

C. van Rijswijk EN TOCH NIET VERTEERD 20 historische verhalen waarin Gods daden uitblinken, verteld aan onze kinderen. Gebonden, 97 pag. € 9,90


168

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR C. van Rijswijk ZIJ WERDEN STEEDS ZIJN HULP GEWAAR 21 historische verhalen waarin Gods daden uitblijken, verteld aan onze kinderen. Gebonden, 100 pag. € 9,90

Serie De Cascade Herman Wilbrink DE VERDWENEN PROFESSOR Als de Cascade stilligt bij een ver­ laten fabriekshal, zien de jongens in het donker mannen lopen. Oom Martin vertrouwt het niet. Gebonden, 88 pag., AVI M6 € 9,50

Alie Rustenburg TRY AGAIN Illustraties: Daan van Oostenbrugge Simon raakt steeds meer in de ban van computergames. En dan bedenkt hij een heel fout plan … Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Herman Wilbrink SMOKKELAARS IN DE MIST Erik logeert weer aan boord van de Cascade. Dan verdwijnt plotse­ ling de loods. Waarom gaat hij er vandoor? Gebonden, 105 pag., AVI M6 € 9,90

Marian Schalk SCHOOLSTRIJD Illustraties: Daan van Oostenbrugge Een vlot jeugdboek, waarin duidelijk wordt dat christelijk onderwijs niet vanzelfsprekend is! Gebonden, 180 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Ada Schouten-Verrips BOMMEN IN DE NACHT Mei 1943. Op een nacht gebeurt het. De Edertalsperre wordt geraakt door bommen. De stuwdam, die zo sterk leek, zakt als een kaartenhuis in elkaar. Gebonden, 130 pag. € 11,50

Ada Schouten-Verrips EEN HERDERSJONGEN DIE DOMINEE WERD Over het leven van ds. H. Roelofsen Toen hij jonger was, zag je Hendrik altijd met zijn vrienden. Maar nu ... Gebonden, 89 pag., AVI E6 € 9,50

Elsbeth Swijnenburg HOSANNA! Zes verhalen rond Goede Vrijdag en Pasen In elk verhaal komt het lijden en ster­ ven of de opstanding van de Heere Jezus naar voren komen. Gebonden, 83 pag. € 9,90

Ada Schouten-Verrips VOORBIJ DE DODENDRAAD In dit spannende verhaal lees je hoe een jongen van twaalf het leven in vluchtkamp Nunspeet ervaart. Gebonden, 120 pag. € 9,95

A. den Uil-van Golen HET VERHOORDE GEBED Greetje woont met haar ouders in een armoedig huisje, diep in het bos … Gebonden, 88 pag. € 7,95


JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR A. den Uil-van Golen JIJ HOORT ER NIET BIJ Omdat Jaap geen ouders meer heeft, woont hij bij zijn oom en tante en hoort voor het eerst in zijn leven dat er Iemand is Die voor hem wil zorgen. Gebonden, 106 pag. € 7,95

A. den Uil-van Golen VADER, WAAR BENT U? Dirk beleeft een angstig avontuur, met een verrassende ontknoping. Gebonden, 110 pag. € 7,95

A. den Uil-van Golen VADER, IK BEN GUDO! Voor Gudo, een arme jongen van elf, is het leven hard. Schillen ophalen is zijn dagelijkse klus. Maar wat doet zijn vader eigenlijk? En waarom leven ze zo afgezonderd? Gebonden, 90 pag. € 8,95

169

Serie Brand meester! Herman Wilbrink VUURZEE Sander mag stagelopen bij de brand­ weerkazerne in Apeldoorn. Hij heeft er veel zin in, want hij wil brandweerman worden. Gebonden, 126 pag., AVI M6 € 10,50

Herman Wilbrink ALARM! Als Sander hoort dat Rachel opgesloten zit in een brandend winkelcentrum, raakt hij in paniek. Gebonden, 123 pag., AVI E5 € 10,50

Herman Wilbrink VUURVECHTER Als er in een loods een grote brand uitbreekt, moet Sander met zijn collega naar binnen om iemand te redden. Maar dan stort er een muur in. Gebonden, 132 pag. € 10,90

A. den Uil-van Golen RAADSELS VOOR GUDO Gudo maakt zicht zorgen om zijn vader. Dan gebeurt er iets waar Gudo niet op gerekend heeft. Gebonden, 88 pag. € 8,95

Herman Wilbrink BRANDHAARD Rond de jaarwisseling is het erg onrus­ tig. Er worden allerlei brandjes gesticht en de brandweer heeft het druk. Dan valt een groepje jongens de brandweer aan… Gebonden, 126 pag. € 10,90

B.J. Vermeulen OP EEN ONBEWOOND EILAND Een waargebeurd verhaal. Een schip vergaat, alleen de kapitein en de stuurman worden gered op een heel wonderlijke manier. Gebonden, 44 pag. € 9,95

Geesje Vogelaar-van Mourik EEN BOOG IN DE LUCHT Madalitso woont in een dorpje in Malawi. De rivier overstroomt waar­ door Madalitso en zijn familie moeten vluchten. Gebonden, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


170

JEUGDBOEKEN 10-12 JAAR Geesje Vogelaar-van Mourik HET IS OORLOG, SAM! Als de Duitsers intrek nemen in het Veluwse dorp waar Sam woont, wordt alles anders. Vooral als zijn Joodse neef op de boerderij komt wonen. Gebonden, 160 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Herman Wilbrink VERBORGEN VERZET Het is oorlog. Als Jefs vader wordt opgepakt, hoort Jef dat hij onderdui­ kers heeft verstopt. Jef wil deze mensen vinden voor het te laat is… Gebonden, 153 pag. € 12,90

Joke van Winkel RUMOER IN GROEP 8 Taco is een vrolijke jongen die zelfs van een saaie schooldag iets leuks weet te maken. Maar niet iedereen kan om zijn acties lachen. Gebonden, 107 pag., AVI M5 € 10,50

Joke van Winkel RUMOER IN DE BRUGKLAS Taco neemt het op voor een klas­ genoot die gepest wordt. Maar dan wordt ook Taco niet met rust gelaten. Gebonden, 112 pag., AVI M5 € 10,50

Joke van Winkel DIT BLIJFT MIJN GEHEIM Drie vriendinnen, drie verhalen, drie geheimen. Gebonden, 225 pag. € 15,90

Joke van Winkel VRIENDIN IN NOOD Laura is geschokt als ze achter Mirthes geheim komt. Dan belt Mirthe haar midden in de nacht. Laura moet een keuze maken. Gebonden, 201 pag. € 14,90


JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR

171

Serie Mees en Tijn Ina van der Beek MEES EN TIJN OP DE VLUCHT De neefjes Mees en Tijn gaan een dagje naar Rotterdam. Maar dan stap­ pen ze per ongeluk uit op een verkeerd station … Gebonden, 73 pag., AVI M4 € 9,50

Ina van der Beek MEES EN TIJN EN HET AVONTUUR MET DE ROEIBOOT Mees en Tijn gaan logeren. Als ze ie­ mand een zak in het water zien gooien, gaan ze op onderzoek uit. Gebonden, 79 pag., AVI E4 € 9,50

Ina van der Beek MEES EN TIJN EN DE CAMPINGDIEF De neefjes Mees en Tijn gaan op va­ kantie naar Italië. Maar op de camping in de bergen gebeuren rare dingen. Gebonden, 78 pag., AVI E4 € 9,50

Ina van der Beek MEES EN TIJN, EEN SPANNENDE NACHT ’s Avonds gaan Mees en Tijn stiekem terug naar de nieuw geopende winkel om nog één ijsje te halen. Maar dan gaat de winkel dicht. Gebonden, 77 pag. € 9,50

Ina van der Beek MEES EN TIJN EN DE GEHEIME BOOMHUT Mees en Tijn bouwen stiekem een geheime hut in het bos. Elke keer zien ze een vreemde jongen alleen het bos ingaan. Gebonden, 74 pag., AVI M4 € 9,50

Ina van der Beek MEES EN TIJN EN HET GEHEIM VAN HET KASTEEL Met opa en oma gaan Mees en Tijn naar een kasteel. Stiekem maken ze een plan om op onderzoek te gaan in de afgeslo­ ten torens. Gebonden, 95 pag. € 5,95, na 31-12-2020 € 9,50

Ina van der Beek MEES EN TIJN BIJ DE BRANDWEER Mees en Tijn mogen een kijkje nemen in de brandweerkazerne. Maar als ze zich verstoppen in een brandweerauto, gaat de sirene. Gebonden, 75 pag., AVI E4 € 9,50

Ina van der Beek MEES EN TIJN OP JACHT IN HET ZIEKENHUIS Als de buurvrouw naar het ziekenhuis moet, maken Mees en Tijn een plan. Maar is dat wel zo’n goed idee? Gebonden, 85 pag., AVI E4 € 9,50

Rijk Arends ONDER VUUR Opheusden, 1944. Als er Duitsers in het dorp komen, maakt Evert een plan. Maar het loopt helemaal mis. Gebonden, 109 pag., AVI M5 € 10,50

Rijk Arends OVERBOORD Het project op school gaat over Samuels reis naar Nederland. Daar­ door denkt Samuel steeds aan die ene afschuwelijke nacht … Gebonden, 125 pag. € 9,90

171


172

JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Serie READ

Serie Piet Storm Jacqueline den Breejen MIDNIGHT TRAIN Illustraties: Trish Flannery Een verhaal in het Engels, met woor­ denlijst. Om het lezen van Engels te bevorderen. Met gratis audiobestand. Geniet, 24 pag. Full colour € 2,95 / e-book € 2,99

Adri Burghout PIET STORM GAAT DOOR HET VUUR Redder Piet Storm en zijn collega’s weten niet dat ze vlak voor hun gevaarlijkste reddingsactie tot nu toe staan. Gebonden, 94 pag., AVI M5 € 8,90

Jacqueline den Breejen RED CROCS Illustraties: Daan van Oostenbrugge Een spannend, waargebeurd verhaal in het Engels, met woordenlijst. Om het lezen van Engels te bevorderen. Geniet, 24 pag. Full colour € 2,95

Adri Burghout PIET STORM EN DE RACE TEGEN DE KLOK Arjan moet zo snel mogelijk een do­ norlever afleveren. Maar vlak voor de bestemming gaat het mis ... Gebonden, 108 pag., AVI M6 € 9,90

Jacqueline den Breejen WHITE FEATHERS Illustraties: Roel Ottow Een spannend, waargebeurd verhaal in het Engels, met woordenlijst. Om het lezen van Engels te bevorderen. Geniet, 28 pag. Full colour € 3,95

Adri Burghout PIET STORM LAAT HET ER NIET BIJ ZITTEN Een F-16 is in moeilijkheden geko­ men. Piet Storm vindt een schietstoel, maar van piloot Jouke ontbreekt ieder spoor. Gebonden, 112 pag., AVI M6 € 9,90

Alie Buijert HET GEHEIM VAN DE HUT Oboh heeft een geheim. Nwokoro voelt het gewoon. Wat houdt zijn beste vriend toch voor hem verborgen? Gebonden, 93 pag., AVI M5 € 9,50

Alie Buijert FARAH KRIJGT EEN TOEKOMST Farah is negen en werkt op de steenfa­ briek in Pakistan. Als vader kans krijgt te vertrekken, kan Farah naar school. Dan wordt moeder ziek. Gebonden, 119 pag., AVI M5 € 10,50

Alie Buijert CHIMOBI EN HET GEHEIM VAN DE JUF Chimobi krijgt buikpijn van haar rap­ port: wat een slechte cijfers! Gelukkig helpt juf Agnes haar. Maar wat heeft de juf meegemaakt? Gbonden, 92 pag., AVI M5 € 9,50

John Bunyan DE CHRISTENREIS Naverteld voor kinderen Met uitleg van de personen en vele tekeningen in kleur. Gebonden, 128 pag. € 16,50


JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Adri Burghout GEHEIME LADING Tijmen gaat met oom Abel met zijn truck mee naar Italië. Daar ontmoeten ze enkele Italianen die hen dwingen mee te werken aan hun criminele plan. Gebonden, 142 pag., AVI E5 € 10,50

Gisette van Dalen OORLOG IN KATWIJK Mark en Luuk gaan een presentatie houden over Katwijk in de oorlog. Mark denkt dat zijn opa hun veel kan vertellen. Gebonden, 107 pag., AVI E5 € 9,90

Gisette van Dalen ONRUST IN WITTENBERG Als het bij Hans en Else hevig onweert, begint Hans’ vader te vertellen over net zo’n bui die zijn leven voorgoed veranderde. Gebonden, 91 pag., AVI E5 € 9,50

Serie Bart Simone Foekens BART OP SCHIPHOL Bart bedenkt een plan. Hij gaat naar Schiphol. Om opa uit te zwaaien. Want opa is piloot. Gebonden, 67 pag., AVI E4 € 8,90

Simone Foekens BART EN DE INBREKERS Er is ingebroken bij Bart thuis. Wat is hij boos! Ik ga op zoek naar de dieven, denkt Bart. Gebonden, 75 pag., AVI E4 € 9,50

Simone Foekens BART WORDT VERKEERSAGENT De weg naar school is druk en gevaar­ lijk. De grote kinderen letten niet op. Ze rijden Bart omver. Bart bedenkt een plan. Gebonden, 61 pag., AVI E4 € 8,50

Gisette van Dalen HET GEHEIM VAN GROEP 6 Waarom doet Marco uit groep 8 zo vervelend? Marco heeft een probleem. Groep 6 besluit hem te helpen. Maar niemand mag het weten. Gebonden, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Margriet de Graaf DE BOOMHUT, DE BUURTTUIN EN HET RAADSEL Illustraties: Hester Nijhoff In de buurttuin en in de boomhut is het altijd fijn. Maar wie bakt er stiekem eieren bij de vuurkuil? Gebonden, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Marijse Dingemanse IK BEN ER OOK NOG! Illustraties: Trish Flannery De broer van Lukas krijgt leukemie. Lukas vindt het erg dat Ruben ziek is. Maar er is nóg iets wat hem verdrietig maakt. Gebonden, 129 pag. € 9,95 / e-book € 6,99

Roland Kalkman BEDREIGD Sinds Seths vader een nieuw bedrijf begonnen is, wordt hij bedreigd. Seth en zijn vriendin Else gaan op onder­ zoek uit. Maar dan wordt Seth her­ kend… Gebonden, 132 pag. € 10,90

173


174

JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Serie In Galop Simone Foekens IZA KRIJGT EEN PONY Iza is gek op paarden. Ze verhuist naar manege In Galop. Ze krijgt een eigen pony en mag helpen bij de rijlessen. Gebonden, 66 pag., AVI E4 € 8,90

Simone Foekens IZA, ONRUST OP DE MANEGE Het vakantiepark bij de manege zit vol gasten als er spullen verdwijnen. En Onno doet erg vervelend. Wat is er toch aan de hand? Gebonden, 69 pag., AVI E4 € 8,90

Simone Foekens IZA EN DE GEWONDE PONY Iza is blij. Haar beste vriendin Ruth komt logeren. Alles gaat goed, tot ze een buitenrit gaan maken … Gebonden, 62 pag., AVI E4 € 8,90

Simone Foekens IZA REDT EEN VEULEN Boer Stam heeft veulen gekocht en Iza is er gelijk dol op. Maar dan wordt Nero ziek. Wat is er aan de hand? En kunnen ze Nero helpen? Gebonden, 69 pag. € 8,90

Simone Foekens IZA HELPT OP DE MANEGE Tina is bang voor paarden. Zo bang, dat ze zelfs liever niet bij Iza op de manege wil spelen. Iza wil Tina helpen. Maar hoe? Gebonden, 62 pag., AVI E4 € 8,90

Simone Foekens IZA EN HET RUITERBEWIJS Tijdens een buitenrit schiet er een bruin dier voor Iza weg. Ook bij de stal ziet Iza wat vreemds. Wat voor dier loopt er rond? Gebonden, 72 pag. € 8,90

Sarie van Ledden-Vis LUUK EN LIZZY OP DE VLUCHT VOOR HET WATER Over de dreigende watersnood van 1995. Gebonden, 51 pag. € 6,95

G.W. van Leeuwen-van Haaften KERSTFEEST VOOR DAANTJE Op de zondagsschool doet Rieneke iets waardoor het voor Daantje niet best afloopt. Of toch wel ... Gebonden, 78 pag., AVI 8 € 8,50

Sarie van Ledden-Vis ZWERFMEISJE Mijntje de Lange groeit op in een achterbuurt van Amsterdam. Aan alles is gebrek. Maar de Bijbeltekst ‘Hij zorgt voor u’ krijgt een belangrijke plaats in haar hart. Gebonden, 50 pag. € 7,25

G.W. van Leeuwen-van Haaften SPOORLOOS Michiel, zijn vriendjes en Marloes lopen een speurtocht. Ze volgen de pijlen. Maar waar is de laatste opdracht gebleven? Gebonden, 86 pag., AVI 6 € 8,50


JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Serie Lisa en Summer Suzanne Knegt HET GEHEIM IN DE STAL Illustraties: Kees van Scherpenzeel Lisa heeft een slecht rapport. Alleen haar pony Summer weet ervan. Kan Lisa haar geheim bewaren? Gebonden, 77 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt PONY’S IN NOOD Illustraties: Rianne Brugmans Lisa mag in de vakantie met haar pony’s bij Tamara in Limburg logeren. Tamara heeft een eigen clubhuis. Gebonden, 150 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt BRAND IN DE STAL Illustraties: Kees van Scherpenzeel Lisa en Tamara mogen bij Summer en Storm in de wei kamperen. Maar ’s nachts begint het te onweren … Gebonden, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt OP ZOEK NAAR ROSIE Illustraties: Rianne Brugmans Lisa bedenkt een plannetje om de juf van haar angst voor paarden af te helpen. Zou het goed uitpakken? Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt SPREEKBEURT IN HET GIPS Illustraties: Kees van Scherpenzeel Als Merel Lisa en Summer op de foto wil zetten voor Lisa’s spreekbeurt, gaat er iets goed mis. Gebonden, 108 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt AVONTUUR IN ITALIË Illustraties: Rianne Brugmans Lisa gaat naar haar hartsvriendin Merel in Italië. Ze ontdekken een bijzonder verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Gebonden, 127 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt HET VERDWENEN VEULEN Illustraties: Kees van Scherpenzeel Lisa’s nieuwe veulen wordt gesto­ len. Zal het lukken om Kito terug te vinden? Gebonden, 125 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt ACTIE OP DE MANEGE Illustraties: Rianne Brugmans In de straat bij Lisa komt een nieuw meisje wonen, Faridah. Wat beleven ze tijdens de actiedag van de manege? Gebonden, 144 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Suzanne Knegt VRIENDEN OP DE MANEGE Illustraties: Rianne Brugmans Carolien wil de pony van Lisa helpen verzorgen en ook haar vriendin worden. Maar wil Lisa dat eigenlijk wel? Gebonden, 109 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

175


176

JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Serie Freek en Gerdien Jannie Koetsier-Schokker EEN HOND KAN MEER DAN BLAFFEN Illustraties: Adri Burghout Freek en Gerdien gaan naar een school voor blindengeleidehonden. Ze zien daar hoe knap een hond is. Een waar­ gebeurd verhaal. Gebonden, 137 pag. € 9,95 / e-book € 6,49

Jannie Koetsier-Schokker FREEK EN GERDIEN OP DE VUILNISBELT Illustraties: Adri Burghout Freek en Gerdien gaan naar een kin­ dertehuis in Roemenië. Ze zijn onder de indruk van wat ze daar zien. Een waargebeurd verhaal. Gebonden, 128 pag. € 9,95 / e-book € 6,49

Jannie Koetsier-Schokker AAN DE SLAG VOOR HET GOEDE DOEL Illustraties: Adri Burghout Er is een projectweek op school. De opbrengst is voor een kindertehuis in Roemenië. Een waargebeurd verhaal. Gebonden, 123 pag. € 9,95 / e-book € 6,49

Jannie Koetsier-Schokker EEN SLUWE INSLUIPER Illustraties: Adri Burghout Op de boerderij van Gerdien gebeurt iets vreemds: er worden kalfjes dood geboren. Wat is er aan de hand? Een waargebeurd verhaal. Gebonden, 108 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Jannie Koetsier-Schokker EEN GROTE VERRASSING Illustraties: Adri Burghout De honden Donar en Dando gedragen zich vreemd. Wat is er aan de hand? Een waargebeurd verhaal. Gebonden, 123 pag. € 9,95 / e-book € 6,49

Jannie Koetsier-Schokker VERBODEN VUURWERK Illustraties: Adri Burghout Als Freek en Gerdien in aanraking ko­ men met vuurwerk, leert Freek een be­ langrijke les. Een waargebeurd verhaal. Gebonden, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Hans Mijnders GEDOE IN DE ZOO Mees en Vera ontdekken dat de kleine dierentuin naast hun vakantiepark best gaaf is. Maar er gebeuren vreemde dingen. Gebonden, 99 pag., AVI M5 € 9,50

Hans Mijnders DIEVEN OP VAKANTIE Als Olivia en Benjamin horen dat er in de buurt van hun vakantiepark steeds gestolen wordt, heeft Benjamin een idee. Krijgt hij Olivia mee? Gebonden, 105 pag. € 9,90

Hans Mijnders CHAOS IN HET BOS ’s Nachts horen Mees en Vera gehuil in het bos. Wat hebben de mannen in het bos gedumpt? Gebonden, 101 pag., AVI E5 € 9,50

Ria Mourits-den Boer ZANTA’S VLUCHT Voor Zanta, haar broer Dayo en hun ouders begint een gevaarvolle reis. Gaan ze een betere toekomst tege­ moet, zonder Boko Haram? Gebonden, ca 60 pag. € 7,95


JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Ria Mourits-den Boer SANG HEEFT EEN GEHEIM Dit spannende verhaal laat zien wat het betekent om als christen in NoordKorea te leven. Gebonden, 75 pag. € 7,95

Ria Mourits-den Boer SANGS VLUCHT NAAR DE VRIJHEID Een spannend verhaal, gebaseerd op waargebeurde belevenissen. Gebonden, 70 pag. € 7,95

Daan van Oostenbrugge DE RODE RUITERS Het mysterie van de mergelgroeve Tekst: Johannes Visscher Freek, Dick en Ilse Ruiter gaan logeren in een prachtig kasteel. Maar er gebeu­ ren vreemde dingen … Paperback, 52 pag. Full colour € 6,95

Serie Oorlog in de valleien De Waldenzen in Piëmonte wonen in de valleien. In de dalen en tussen hoge bergen. Ze zijn om hun geloof in de Heere en Zijn Woord vaak vervolgd. C. van Rijswijk HET VUURSEIN IN DE NACHT (1) Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk DE HELD VAN RORÀ (2) Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk VERDREVEN UIT DE VALLEIEN (3) Gebonden, 48 pag. € 6,95

Daan van Oostenbrugge DE RODE RUITERS Hoog spel in Rotterdam Tekst: Johannes Visscher Een speurtocht in de Pelgrimvaderskerk brengt een geheim aan het licht. Drie criminelen weten dat ook ... Paperback, 72 pag., Full colour € 8,95

C. van Rijswijk HEIMWEE NAAR HUIS (4) Gebonden, 48 pag. € 6,95

Daan van Oostenbrugge OPSTAND! Een strip over de tijd van de Reformatie Het is 1566. De ‘ketters’ Andries, Alijt en Dirk zorgen voor onrust in hun stad. Een spannend stripboek. Paperback, 56 pag., Full colour € 7,95

Jan van Reenen MAARTEN, DE MOEDIGE MONNIK Het levensverhaal van Maarten Luther toegankelijk én spannend beschreven in een herziene herdruk. Gebonden, 160 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

177


178

JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Nolleke-serie Tien deeltjes over Nolleke en de avonturen die hij meemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van het begin van de oorlog als de Duitsers Nederland binnenvallen (deel 1) tot het eind van de oorlog als de bevrijding komt (deel 10). Het zijn eenvoudig geschreven boekjes met korte zinnen. Ook als je niet veel leest of lezen lastig vindt, zijn deze boekjes mooi voor kinderen vanaf 8 jaar. C. van Rijswijk DAAR GAAT ONZE BRUG (1) Gebonden, 64 pag. € 6,95

C. van Rijswijk NOLLEKE HELPT ONDERDUIKERS (6) Gebonden, 55 pag. € 6,95

C. van Rijswijk VREEMDE SNOESHANEN (2) Gebonden, 64 pag. € 6,95

C. van Rijswijk HET REGENT GRANATEN (7) Gebonden, 56 pag. € 6,95

C. van Rijswijk DOE, ALSOF JE ZE NIET ZIET (3) Gebonden, 64 pag. € 6,95

C. van Rijswijk VERZET EN VUIL VERRAAD (8) Gebonden, 56 pag. € 6,95

C. van Rijswijk WE ZULLEN ZE KRIJGEN, DIE MOFFEN! (4) Gebonden, 56 pag. € 6,95

C. van Rijswijk LOEIENDE SIRENES EN VALLENDE BOMMEN (9) Gebonden, 56 pag. € 6,95

C. van Rijswijk HELP, ONS DORP BRANDT! (5) Gebonden, 55 pag. € 6,95

C. van Rijswijk NOLLEKES BLIJDE THUISKOMST (10) Gebonden, 56 pag. € 6,95


JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR Serie Geheimen van de jungle Teunie Suijker RIVIERDOLFIJNEN IN NOOD Nicky en Vince reizen naar de jungle. Lenno laat hun het oerwoud zien. Wordt er écht gejaagd op de roze rivierdolfijnen? Gebonden, 102 pag., AVI E5 € 9,90

Teunie Suijker JACHT OP DE GOUDZOEKERS Nicky en Vince genieten van hun leven in Brazilië, samen met hun vriend Lenno. Dan vertelt vader over goud­ zoekers die gif gebruiken. Gebonden, 106 pag., AVI E5 € 9,90

Leanne van Spronsen KEET! Keet mag de puppy van haar buur­ vrouw uitlaten. Wat is ze blij! Verder is er niets gewoon thuis, want haar zus Ava is erg ziek. Gebonden, 138 pag., AVI M5 € 10,50

Leanne van Spronsen VAST Als Stijn een paar meiden uit zijn klas hoort praten over zijn vader, wordt hij woest. Maar hij merkt ook dat er thuis iets aan de hand is. Gebonden, 149 pag., AVI E5 € 10,50

Teunie Suijker JACHT OP DE DIERENSMOKKELAARS Nicky krijgt bericht uit Nederland dat er op Schiphol gesmokkelde dieren zijn ontdekt. Zouden die dieren bij hen uit de jungle komen? Gebonden, 116 pag. € 9,90

Leanne van Spronsen PLAN B Als Emilia met haar moeder op familiebezoek in Spanje gaat, wacht haar een nare verrassing. Het lijkt erop dat Emilia niet meer naar huis kan … Gebonden, 91 pag. € 9,90

Ada Schouten-Verrips LOTTE, EN DE PRINSES VAN HUTTENDORP Lees zelf hoe de dief ontmaskerd en de prinses van Huttendorp gehuldigd wordt. Gebonden, 90 pag. € 3,95

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg MIJN VERLOSSER LEEFT Over het leven van ds. M. Heikoop. Gebonden, 88 pag. € 9,95

Ada Schouten-Verrips LOTTE EN DE REIS MET OPA WIEL Oma wil in de herfstvakantie met haar kleindochters naar Amsterdam. Gebonden, 100 pag. € 3,95

W. Visser ARBEIDER IN DE OOGST Over het leven van ds. J. Fraanje Als jongeman werkt Jozias Fraanje op het land, later roept de Heere hem als arbeider in een andere oogst. Gebonden, 71 pag. € 9,90

179


180

JEUGDBOEKEN 8-10 JAAR A. Vogelaar-van Amersfoort OP EEN STROBAAL Illustraties: Adri Burghout Dit boek beschrijft de watersnoodramp door de ogen van twee kinderen. Gebonden, 93 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Geesje Vogelaar-van Mourik HET VERDWENEN KARRETJE Illustraties: Jack Staller Het nieuwe karretje van Lisa’s vader wordt gestolen. Is het karretje voor­ goed verdwenen? Gebonden, 120 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Geesje Vogelaar-van Mourik OLIEBOLLEN VOOR BRAM Illustraties: Alberte Jonkers Lotte brengt een eenzame man een zak oliebollen. Wat dat allemaal teweeg­ brengt, had ze nooit kunnen bedenken … Gebonden, 128 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Elliene van der Welle ’T OOG OMHOOG 14 historische verhalen voor jonge kinderen over bekende personen. Gebonden, 125 pag. € 9,90

Elliene van de Welle HOE GROOT ZIJN UW WERKEN 34 historische verhalen voor jonge kinderen. Gebonden, 179 pag. € 12,90


JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Anja Adams ZILVER VOOR MAX Max heeft een heel bijzondere broer: Daan. Daan heeft iets, maar daar praat Max liever niet over. Dan mag Daan meedoen met een zwemwedstrijd. Gebonden, 61 pag., AVI E4 € 8,90

Maarten Brand IJSKOUD Illustraties: Sia Hollemans Frank voelt een duw tegen zijn rugzak. Hij schiet naar voren, naar het dunne ijs. Kopje onder in het ijskoude water. Wie gaf die duw? Gebonden, 96 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Annemarie ten Brinke en Willemijn de Weerd IK BEN NIET BANG Illustraties: Marianne Witvliet Prentenboek over bang zijn. Een miniuitgave van Ik ben niet bang, verschenen in 2003. Gebonden, 32 pag. Full colour € 5,95 / e-book € 3,99

Heleen Buth JEF EN JETTE VINDEN EEN SCHAT Jef en Jette zijn een tweeling van 7 jaar. Jef is stoer. Jette denkt eerst goed na voor ze iets doet. Samen staan ze sterk. Gebonden, 94 pag. € 9,50

Gisette van Dalen JACHT OP DE ZAKKENROLLER Opa denkt dat een zakkenroller zijn portemonnee heeft gestolen. Sem en Sanne gaan bij de winkels op jacht naar de dief. Gebonden, 61 pag. AVI E4 € 8,50

Serie Eetje Maarten Brand EETJE WIL OVER Illustraties: Ingrid ter Koele Eetje wil graag naar groep 4. Maar zijn rapport is niet goed. Dan bedenkt Jim een plan … Voor beginnende lezers. Gebonden, 64 pag. € 4,95 / e-book € 3,99

Maarten Brand EETJE EN DE KRAAI Illustraties: Ingrid ter Koele Eetje is boos op de kraai. De vogel maakt alles vies. Maar Eetje heeft een goed idee… Een spannend verhaal voor beginnende lezers. Gebonden, 64 pag. € 4,95 / e-book € 3,99

Serie Avonturen van Steef Stekel Lianne Biemond BRIT IS WEG! Steef Stekel woont naast een veld. Een groot groen veld. Hij speelt er vaak met de bal. Maar nu staat er een hek. Gebonden, 80 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Lianne Biemond HET GEHEIM VAN GRIT Steef Stekel woont naast Suus. Steef en Suus helpen tante Riek. Zij maakt zieke dieren beter. Maar nu ligt Grit op de tafel in de praktijk. Is Grit ziek? Gebonden, 80 pag. € 9,95 / e-book € 7,49 Lianne Biemond GOED GEDAAN, ZWIT! Steef Stekel speelt in de tuin. Hij is een zieken-wagen. Suus is de dokter. Ze zoekt een zieke. Kijk, daar zit Zwit! Kom, poes! Jij bent ziek! Gebonden, 80 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

181


182

JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Serie Jens en Jolien Janny den Besten 1 APRIL! Illustraties: Marijke Duffhauss Een grappig verhaal waarin je ook leert waar de traditie van grapjesdag op 1 april vandaan komt. Gebonden, 133 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Jannie den Besten HIEP HOI, KONINGSDAG! Illustraties: Marijke Duffhauss In de klas van Jens en Jolien gaat een Oranje­ project van start. Het project wordt af­ gesloten met een optocht op Koningsdag. Gebonden, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Janny den Besten KERST IN DE TJALKSTRAAT Illustraties: Marijke Duffhauss Een grappig verhaal waarin je ook din­ gen over het kerstfeest te weten komt die je vast nog niet wist! Gebonden, 126 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Janny den Besten LENTE IN LEKDORP Illustraties: Marijke Duffhauss Tante Sandra en de meester gaan trouwen! Jens en Jolien willen graag bruidsmeisje en bruidsjonker zijn. Gebonden, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Jannie den Besten DOEI DIERENDAG! Illustraties: Marijke Duffhauss Een humoristisch verhaal over dieren­ dag. Door het opstel van Jolien kom je allerlei dingen over dierendag te weten. Gebonden, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Janny den Besten BRUILOFT IN HET KASTEEL Jens en Jolien zijn op de bruiloft van de meester en tante Sandra. Ze struinen het hele kasteel door op zoek naar een schat! Gebonden, 128 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Serie Battje Simone Foekens BATTJE EN DE BANDENPRIKKER Bij Sem thuis hebben ze een puppy. Maar geen gewone: als Battje groot is, wordt hij politiehond. Gebonden, 78 pag. AVI M5 € 9,50

Simone Foekens BATTJE EN DE LOKFIETS Sam en Evi proberen een fietsendief op te sporen. Als ze in grote proble­ men komen, is gelukkig politiepup Battje er nog! Gebonden, 80 pag. € 9,50

Gisette van Dalen DE GRAP VAN GROEP 3 Illustraties: Margreet de Bruin Het is bijna 1 april. Daarom verzint groep 3 een grap. Een grap voor de juf! Trapt ze erin? Gebonden, 45 pag. € 7,95 / e-book € 3,99

Gisette van Dalen DE KUNST VAN GROEP 4 Illustraties: Margreet de Bruin Het klimrek op de school van Bram wordt gesloopt. Maar een nieuw klimrek kost veel geld. Bram verzint een plan. Gebonden, 92 pag. € 7,95 / e-book € 4,99


JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Serie Dick en Gerdy De boekjes van Dick en Gerdy gaan over twee boswachterskinderen. Ze wonen in het bos en maken daar heel veel mee. Maar het bos is niet alleen een leerzame plek voor Dick en Gerdy. Het is ook een heerlijke plek om te spelen en hutten te bouwen. Maar soms zijn Dick en Gerdy ook erg ondeugend …

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE VOSSEN IN HET BOS Gebonden, 72 pag. € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY KAMPEREN IN HET BOS Gebonden,70 pag. € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN HET GEHEIM IN HET BOS Gebonden, 72 pag. € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE JAGERS IN HET BOS Gebonden, 75 pag. € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE HOUTHAKKERS IN HET BOS Gebonden, 80 pag. € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE HOLBEWONERS IN HET BOS Gebonden, 82 pag. € 3,95

Gisette van Dalen HET FEEST VAN GROEP 5 Illustraties: Margreet de Bruin Meester Martin is al 25 jaar meester. Bram verzint een mooi cadeau van heel groep 5. Gebonden, 92 pag. € 8,95 / e-book € 4,99

Jeannette Donkersteeg STILLE NACHT Illustraties: Trish Flannery Vlak voor Kerst zit Karl kleumend aan de waterkant naar de bevroren rivier te kijken. Een sfeervol prentenboek. Gebonden, 32 pag. € 9,95

183


184

JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Lijda Hammenga DE AVONTUREN VAN MART EN MEIKE Een gezellig, kleurrijk (voor)leesboek met avontuurlijke verhalen van Mart en Meike. Gebonden, 109 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49

B. Hooghwerff SCHAPEN VAN DE KUDDE Vijftien verhalen uit het leven van Gods kinderen Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zorgt de Heere voor Zijn kinderen. Gebonden, 70 pag. € 12,50

Marjanne Hendriksen IS OMA EEN HEKS? Een spannend, waargebeurd verhaal over de strijd tussen waarheid en leu­ gen in het leven van een kind in Afrika. Gebonden, 79 pag. € 4,95 / e-book € 3,99

B. Hooghwerff BLOEMEN IN HET LAND Verhalen uit het leven van Gods kinderen Twaalf verhalen. Gods kinderen zijn net zo mooi als bloemen. Gebonden, 68 pag. € 12,50

B. Hooghwerff SCHUILPLAATS IN GEVAREN Verhalen over Gods kinderen in oorlogstijd Als het oorlog is, zijn er heel veel geva­ ren. Nergens kun je beter schuilen dan bij de Heere. Gebonden, 72 pag. € 12,50

B. Hooghwerff KONINGSKINDEREN Verhalen over Gods werk in het Oranjehuis Twaalf verhalen over prinsen en prinsessen uit ons Oranjehuis die de Heere vreesden. Gebonden, 64 pag. € 12,50

B. Hooghwerff EEN NIEUW LIED Twaalf verhalen over de hervorming in ons land 500 jaar geleden was het in ons land heel gevaarlijk om uit de Bijbel te lezen. Gebonden, 67 pag. € 12,50

W.G. van de Hulst jr. TIPPELTJE Op het water drijft een ton. En in die ton? Daar zit een hondje! Hoe komt Tippeltje in die ton? Gebonden, 51 pag. AVI 5 € 6,90

B. Hooghwerff TARWE VOOR DE SCHUUR Verhalen uit het leven van Gods kinderen De verhalen zijn gebaseerd op histo­ rische feiten en spelen zich af in de Hoeksche Waard. Gebonden, 66 pag. € 12,50

Lenie Ippel-Breedveld JOEKELTJE Vier jonge hondjes in één nest. Drie vinden al snel hun bestemming. Maar Joekeltje beleeft nog heel wat voor hij thuiskomt. Gebonden, 64 pag. AVI 5 € 7,50


JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Wicher Jansma DE BOOM IN Een grappig verhaal met uitsluitend woorden van één lettergreep, voor beginnende lezertjes. AVI M3 Gebonden, 60 pag. € 6,90

M.H. Karels-Meeuse EEN LIED BIJ HET RAAM Ben en Luuk zitten in groep drie. Maar opeens wordt alles anders! Dat komt door een gevaarlijk virus dat alles op zijn kop zet. Gebonden, 80 pag. € 9,50

M.H. Karels-Meeuse HET KERSTFEEST VAN RIES EN MAAIKE De kerstvakantie begint. Ries komt met een verrassing thuis. Als het kerstfeest wordt, dan … Maar het gaat allemaal heel anders. Gebonden, 60 pag. AVI 6 € 7,50

Bram Kasse SUPERJORIS EN DE BAL DIE DE HIK HAD Joris mag niet mee voetballen op straat. Maar hij weet het zeker, hij is vast supergoed. Hij zal het laten zien! Gebonden, 62 pag. AVI M5 € 8,50

M.H. Karels-Meeuse VRIENDJES IN EEN VER LAND Papa vertelt een geheim aan Stef en Tim. Hij gaat werk doen in een ver land. Nu gaan ze op reis naar Tanzania! Maar wonen daar ook vriendjes? Gebonden, 78 pag. AVI M4 € 8,90

Bram Kasse SUPERJORIS EN DE APPEL DIE SPROETEN KREEG Joris móét zijn appel opeten. Bah! Die lust hij helemaal niet. Daarom maakt Joris een plan. Gebonden, 63 pag. AVI M5 € 8,90

M.H. Karels-Meeuse EEN WARM GEHEIM De klas houdt een actie voor arme mensen. Thera maakt een plan met een geheim. En Vera mag buurvrouw Irina helpen in de kerk. Gebonden, 85 pag. AVI E4 € 9,90

Willemieke Kloosterman-Coster ‘K VOUW MIJN HANDEN Illustraties: Anita Engelen Aansprekend boekje voor kinderen over bidden. Met voorbeeldgebeden. Gebonden, 60 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49

M.H. Karels-Meeuse KERSTFEEST IN DE VERTE Rens krijgt op z’n tiende verjaardag een verrekijker. Zou hij er iets span­ nends mee kunnen doen? Gebonden, 84 pag. AVI M5 € 8,90

Nellie van Leerdam DE MEESTER MAG NIET WEG mees-ter bos zucht. als het niet beter gaat met de som-men moet ik hier weg. Gebonden, 80 pag. € 3,95

185


186

JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Serie Tijs en Jasmijn Bram Kasse DE LEUKSTE OPA VAN DE WERELD Tijs en Jasmijn hebben de leukste opa van de wereld. Hij maakt grapjes, maar hij is ook wel eens verdrietig. Waarom? Gebonden, 71 pag.,, AVI 5 € 8,90

Bram Kasse DE MOOISTE OPA VAN DE WERELD De juf van Jasmijn gaat trouwen! En je raadt nooit met wie. Maar opa lijkt wel een zwerver op de bruiloft. Gebonden, 126 pag., AVI M5 € 8,90

Bram Kasse DE STERKSTE OPA VAN DE WERELD Opa gaat kamperen, samen met Tijs en Jasmijn in een tent in de bergen. Maar er is een verrassing voor opa … Gebonden, 107 pag., AVI 5 € 8,90

Bram Kasse DE STOUTSTE OPA VAN DE WERELD Oom en juf hebben een huis gekocht. Het lijkt wel een bouwval! Jasmijn maakt een plan. Ze wil het huis opknappen. Gebonden, 71 pag., AVI 5 € 8,90

Bram Kasse DE SLIMSTE OPA VAN DE WERELD Jasmijn gaat op schoolreis naar Dolfina­ rium. Maar de juf is ziek. Jasmijn weet wel wat … Opa kan toch mee? Van dit boek verscheen ook een vertelcd (zie rubriek vertelcd’s). Gebonden, 80 pag., AVI 5 € 8,90

Bram Kasse DE JONGSTE OPA VAN DE WERELD Opa ligt in het ziekenhuis. Hij is toch wel op tijd beter voor Jasmijns school­ feest? Jasmijn weet waar opa van opknapt. Een frikandel! Gebonden, 117 pag., AVI M5 € 8,90

Bram Kasse DE RIJKSTE OPA VAN DE WERELD Opa is bijna jarig. Maar wat moeten Tijs en Jasmijn geven? Dan zakt papa door opa’s stoel. Nu weten ze een cadeau. Gebonden, 88 pag., AVI M5 € 8,90

Bram Kasse DE DIKSTE OPA VAN DE WERELD Opa vindt juffrouw Jansen maar eng en vies. Toch klimt hij met zijn dikke buik op de ezel. Had opa dat maar niet gedaan … Gebonden, 114 pag., AVI M5 € 8,90

Bram Kasse DE STOERSTE OPA VAN DE WERELD Opa wordt te dik, vindt de dokter. Opa moet van Tijs en Jasmijn naar de sport­ school, rennen in het park én minder snoepen. Gebonden, 107 pag., AVI M5 € 8,90


JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR

187

Serie Fleur en Luuk Teunie Suijker FLEUR EN LUUK EN DE OPPASHOND Fleur en Luuk ontdekken dat er in een auto een hondje zit opgesloten. Ze gaan op zoek naar het baasje. Gebonden, 66 pag., AVI 5 € 8,50

Teunie Suijker FLEUR EN LUUK EN DE LOGEERSTAL Fleur en Luuk gaan logeren op de boerde­ rij van Tom. Ze helpen de boerin. Fleur hoort ’s nachts een eng geluid … Gebonden, 80 pag., AVI M5 € 8,50

Teunie Suijker FLEUR EN LUUK EN HET DIERENALARM Er gebeuren vreemde dingen in het die­ renasiel. Daar wil Luuk, als dierenpolitie, natuurlijk alles van weten. Gebonden, 64 pag., AVI 5 € 8,50

Teunie Suijker FLEUR EN LUUK EN HET ZEEHONDEAVONTUUR Als Fleur en Luuk bij de rivier hun hond uitlaten, zien ze iets heel bijzonders. In het water zwemt een verdwaalde zee­ hond! Gebonden, 71 pag., AVI E5 € 8,50

Teunie Suijker FLEUR EN LUUK EN DE BEESTENBOEL Fleur en Luuk helpen op kinderboerderij De Beestenboel. Het wordt spannend als iemand een cavia naar binnen smokkelt. Gebonden, 70 pag., AVI M5 € 8,50

Teunie Suijker FLEUR EN LUUK EN HET PONYGEHEIM Een oude meneer zoekt iemand die voor zijn pony kan zorgen. Fleur en Luuk gaan op onderzoek uit. Dan komt de politie … Gebonden, 73 pag., AVI E4 € 8,50

Nellie van Leerdam EEN BIJBEL VOOR DE BUURMAN de buur-man kijkt naar de Bij-bel. hij ver-gat God. maar God ver-gat hem niet. Gebonden, 63 pag. € 7,25

Nellie van Leerdam TOCH KERSTFEEST VOOR MEES mees is ook in de kerk. hij zit voor-in de kerk. daar is plaats voor de rol-stoel. Gebonden, 71 pag. € 6,90

Nellie van Leerdam KOM MEE, GIJS EN HILDE mees is zijn vriend. hij zit in een rol-stoel. maar mees kan toch veel. Gebonden, 72 pag. € 6,90

Nellie van Leerdam WIE MAG ER MEE OP DE SLEE? mark wil graag een slee. mama zegt daar heb ik geen geld voor. Gebonden, 48 pag. € 5,90


188

JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Serie Op weg naar het Vaderhuis De serie OP WEG NAAR HET VADERHUIS bestaat uit veel deeltjes waarin op eenvoudige wijze een levensbeschrij­ ving gegeven wordt van verschillende personen uit de kerkgeschiedenis. Er worden bekende personen behandeld zo­ als Maarten Luther en Johannes Calvijn, maar ook minder bekende personen zoals John Marrant en David Brainerd. Omdat de boekjes in deze serie eenvoudig geschreven zijn, zijn ze mooi voor kinderen die nog niet zo lang kunnen lezen. En aan kinderen die nog helemaal niet kunnen lezen kunnen ze al vroeg worden voorgelezen. Er staan veel tekeningen in de boekjes die de verhalen nog beeldender maken. Een mooie en erg leerzame serie om voor of met uw kind te sparen. C. van Rijswijk MAARTEN WIJST DE WEG Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 1 Maarten Luther Gebonden, 46 pag. € 6,95

C. van Rijswijk beperkt leverbaar DE DOKTER EN ZIJN ZWARTE KINDEREN Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 8 Johannes van der Kemp Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk beperkt leverbaar JOHN IS NIET BANG Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 3 John Knox Gebonden, 46 pag. € 6,95

C. van Rijswijk beperkt leverbaar AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 11 Aurelius Augustinus Gebonden, 46 pag. € 6,95

C. van Rijswijk MEESTER HUS IS DAPPER Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 4 Johannes Hus Gebonden, 46 pag. € 6,95

C. van Rijswijk EEN KNECHT VAN DE GROTE KONING Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 14 ds. L.G.C. Ledeboer Gebonden, 45 pag. € 6,95

beperkt leverbaar C. van Rijswijk JOHN, DE VRIEND VAN DE INDIANEN Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 6 John Eliot Gebonden, 31 pag. € 6,95

C. van Rijswijk JOHN HOORT GODS STEM IN DE STORM Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 16 John Newton Gebonden, 46 pag. € 6,95


JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR C. van Rijswijk DAVID, ZENDELING ONDER DE ROODHUIDEN Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 19 David Brainerd Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk THOMAS VLUCHT NAAR ‘DE NIEUWE WERELD’ Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 28 Thomas Shepard Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk GEORGE EN DE WRAAK VAN DE KARDINAAL Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 22 George Wishart Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 29 John Duncan Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk beperkt leverbaar FRANS, DE ZOON VAN EEN DAPPERE HUGENOOT Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 24 Franciscus Junius Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk JACOB VREEST HET VUUR Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 30 Jacob Spreng Gebonden, 43 pag. € 6,95

C. van Rijswijk beperkt leverbaar JOOST EN ZIJN TROUWE VRIEND Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 25 Jodocus van Lodenstein Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk ONTSNAPT AAN DE VUURDOOD Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 31 Angelus Merula Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk beperkt leverbaar JOHN EN DE BOZE BUURVROUW Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 26 John Kershaw Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 32 William Tyndale Gebonden, 48 pag. € 6,75

C. van Rijswijk IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 27 Izak Levinsohn Gebonden, 48 pag. € 6,95

C. van Rijswijk DE KLEINE GRIEK Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 33 Philippus Melanchthon Gebonden, 48 pag. € 6,95

189


190

JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Serie Het Woord van de Koning In de serie HET WOORD VAN DE KONING worden verschillende verhalen uit de Bijbel naverteld voor jonge kinde­ ren. Meneer Van Rijswijk kan als geen ander een verhaal zo mooi en eenvoudig uitleggen. Ieder boekje gaat over een persoon uit de Bijbel. Op duidelijke en indrukwekkende wijze laat hij Gods leiding zien in het leven van die persoon. De verhalen zijn eenvoudig en voor jonge lezertjes al snel zelf te lezen. Aan kinderen die nog niet kunnen lezen, kunnen ze ook goed voorgelezen worden. Op iedere bladzijde staat een mooie plaat van Rino Visser, waardoor de verhalen nog beter te begrijpen zijn. Een mooie, leerzame serie om te sparen met of voor uw kind! C. van Rijswijk ADAM EN EVA IN HET PARADIJS Serie: Het Woord van de Koning deel 1 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HANNA, EEN BIDDENDE MOEDER Serie: Het Woord van de Koning deel 6 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk JONA EN DE GROTE VIS Serie: Het Woord van de Koning deel 11 Gebonden, 45 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HET OFFER VAN ABRAHAM Serie: Het Woord van de Koning deel 2 Gebonden, 46 pag. € 6,95

C. van Rijswijk DAVID EN REUS GOLIATH Serie: Het Woord van de Koning deel 7 Gebonden, 46 pag. € 7,25

C. van Rijswijk ESTHER EN DE GOUDEN STAF Serie: Het Woord van de Koning deel 12 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HET LEVEN VAN LOT Serie: Het Woord van de Koning deel 3 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk MEFIBÓSETH DE KREUPELE PRINS Serie: Het Woord van de Koning deel 8 Gebonden, 46 pag. € 7,25

C. van Rijswijk JOB LOOFT TÓCH GOD! Serie: Het Woord van de Koning deel 13 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk GÍDEON BLAAST DE BAZUIN Serie: Het Woord van de Koning deel 4 Gebonden, 46 pag. € 7,25

C. van Rijswijk ELÍSA DE MAN GODS Serie: Het Woord van de Koning deel 9 Gebonden, 46 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HET KINDEKE EN ZIJN STER Serie: Het Woord van de Koning deel 14 Gebonden, 46 pag. € 7,25

C. van Rijswijk DEBÓRA, EEN MOEDIGE VROUW Serie: Het Woord van de Koning deel 5 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk DANIËL IN DE LEEUWENKUIL Serie: Het Woord van de Koning deel 10 Gebonden, 46 pag. € 7,25

C. van Rijswijk DE BLINDE BARTIMÉÜS Serie: Het Woord van de Koning deel 15 Gebonden, 46 pag. € 7,25

beperkt leverbaar


JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR

191

C. van Rijswijk LÁZARUS, KOM UIT! Serie: Het Woord van de Koning deel 16 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HET STERKE WAPEN VAN SAMUËL Serie: Het Woord van de Koning deel 21 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk ABIA, DE ZIEKE PRINS Serie: Het Woord van de Koning deel 26 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS Serie: Het Woord van de Koning deel 17 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HET GEHEIM VAN DE STERKE SIMSON Serie: Het Woord van de Koning deel 22 Gebonden,48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HET SLAVINNETJE VAN NAÄMAN Serie: Het Woord van de Koning deel 27 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk DE KAMERLING VAN CANDACÉ Serie: Het Woord van de Koning deel 18 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE Serie: Het Woord van de Koning deel 23 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN Serie: Het Woord van de Koning deel 28 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk ONÉSIMUS DE SLAAF Serie: Het Woord van de Koning deel 19 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk DE MAN VAN SMARTEN Serie: Het Woord van de Koning deel 24 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS Serie: Het Woord van de Koning deel 29 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk DE STOKBEWAARDER VAN FILIPPI Serie: Het Woord van de Koning deel 20 Gebonden, 48 pag. € 7,25

C. van Rijswijk THOMAS’ BLIJDE JUBEL Serie: Het Woord van de Koning deel 25 Gebonden, 48 pag. € 7,25


192

JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Nellie van Leerdam WIE IS RIJK? jan speelt vaak bij jet. bij jet zijn ze rijk. de papa van jet zei: je bent pas echt rijk als je de Heere lief hebt. Gebonden, 78 pag. € 7,95

Nellie van Leerdam WITJE, WAAR ZIT JE? wout zorgt voor wit-je. het ko-nijn van zijn vriend bart. maar dan ge-beurt er iets ergs … waar is wit-je? Gebonden, 60 pag. AVI M3 € 7,95

Frits van Loenen KIJK NOU EENS! Een kijk-, puzzel- en zoekboek in één. Op vijftien grote platen is van alles te zien en te ontdekken. Voor echte speurneuzen vanaf zes jaar. Geniet, 32 pag. € 5,90

C. van Rijswijk WILLIAM THE COAL-HEAVER William Huntington, INCL. LUISTERBOEK Engelse versie met luisterboek. Gemak­ kelijk voor leerkrachten, ouders en kinderen! Gebonden, 44 pag. € 9,95

C. van Rijswijk ADAM AND EVE IN PARADISE Adam en Eva, INCL. LUISTERBOEK Engelse versie met luisterboek. Gemak­ kelijk voor leerkrachten, ouders en kinderen! Gebonden, 48 pag. € 9,95

Serie Marleen De boekjes van Marleen zijn mooie leesboekjes voor kinderen die ongeveer een halfjaar kunnen lezen. Ze gaan over een meisje dat heel graag een zusje wil, naar het ziekenhuis moet en niet zo goed kan leren. Daarom mag ze naar een andere school, best span­ nend hoor ...! Verder maakt ze nog veel meer mee samen met haar vriendinnetje Els. Lena Visser-Oskam MARLEEN IN DE DIERENTUIN Gebonden, 60 pag. € 5,90

Lena Visser-Oskam MARLEEN NAAR HET ZIEKENHUIS Gebonden, 60 pag. € 5,90

Lena Visser-Oskam MARLEEN WIL EEN ZUSJE Gebonden, 60 pag. € 5,90

Teunie Suijker SCHAT UIT DE ZEE Fien en Dries zijn vaak bij de zee. Strandjutter Piet heeft een geweldig plan: als het stormt, gaan ze midden in de nacht op stormsafari. Gebonden, 82 pag. AVI E4 € 8,90


JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Annelies Tanis EEN LOOFHUT VOOR JAN EN JOB Job komt naast Jan wonen. Hij draagt een keppel op zijn hoofd en eet geen varkensvlees. Toch worden ze dikke vrienden. Gebonden, 64 pag. € 7,95 / e-book € 3,99

Annelies Tanis DAAN EN DIBBES Daan heeft een hond. Hij heet Dibbes. Wat beleven Daan en Dibbes allemaal? Lees het zelf! Herziene herdruk. Gebonden, 68 pag. € 7,95 / e-book € 5,99

Annelies Tanis DAAN EN DIBBES SPELEN MET RIK Daan speelt vaak met Rik. Ze rijden op hun skelter en bouwen een hut. En ze lachen om Dibbes. Herziene herdruk. Gebonden, 80 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Annelies Tanis DE OVERVAL OP TUYLENBURGH Ben en Lize zijn op vakantie en gaan op bezoek bij de kasteelvrouwe. Maar er is iets raars aan de hand bij het landhuis … Herziene herdruk. Gebonden, 110 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Hilde de Vaal ZZZOEM Kas ligt in bed. Het is al nacht. Maar kas slaapt niet. Hij hoort wat. Is het rrrrrr? Of zzzzzz? Gebonden, 32 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

193

Serie Tess en Jess Geesje Vogelaar-van Mourik NAAR DE DIERENTUIN! Illustraties: Trish Flannery Tess en Jess zijn een tweeling. Ze gaan vandaag op reis met heel de klas naar de dierentuin! Met elkaar zien ze heel veel dieren. Maar dan gebeurt er iets naars. Gebonden, 96 pag. € 10,95 / e-book € 7,49 Geesje Vogelaar-van Mourik BEREN IN HET BOS! Illustraties: Trish Flannery De klas van Tess en Jess gaat naar het bos. Met de opa van Koen. Hij is bos­ wachter en weet veel van het bos. Maar wat horen ze dan voor geluid? Gebonden, 96 pag. € 10,95 / e-book € 7,49 Geesje Vogelaar-van Mourik RENNEN VOOR DE GEIT! Illustraties: Trish Flannery De juf van Tess en Jess vertelt over een dominee in Afrika, die te arm is om een fiets te kopen. De klas bedenkt een plan om de dominee te helpen. Gebonden, 96 pag. € 10,95 / e-book € 7,99 Geesje Vogelaar-van Mourik HET CADEAU VOOR DE JUF! Illustraties: Trish Flannery De juf is jarig! Tess en Jess hebben veel zin in het feest. Juf wil wel een hond. Maar die geef je niet zo-maar, toch? Gebonden, 96 pag. € 10,95 / e-book € 7,99

Hilde de Vaal TOCH NAAR HET FEEST? Het is bijna Kerst. Kas kreeg van de juf een taak: hij mag de tekst opzeggen! Maar vlak voor het feest voelt Kas zich niet fijn. Wat nu? Gebonden, 32 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


194

JEUGDBOEKEN 6-8 JAAR Serie Ron en Roos Geesje Vogelaar-van Mourik WAT ZIT ER IN DE EMMER? Illustraties: Marijke Duffhauss Ron en Roos gaan naar de schuur. Daar is Kim oliebollen aan het bakken voor oudjaar. Gebonden, 78 pag. € 8,95 / e-book € 6,49

Geesje Vogelaar-van Mourik WAT ZIT ER IN DE PET? Illustraties: Marijke Duffhauss Ron en Roos willen papa en mama iets geven omdat ze tien jaar getrouwd zijn. Maar een cadeau kost veel geld … Gebonden, 80 pag. € 8,95 / e-book € 6,49

Geesje Vogelaar-van Mourik WAT ZIT ER IN DE BLOEM? Illustraties: Marijke Duffhauss Ron en Roos krijgen een potje met een zaadje van een bloem. Wat zit er in het hart van die bloem? Gebonden, 65 pag. € 8,95 / e-book € 6,49

Geesje Vogelaar-van Mourik WAT ZIT ER IN DE BUS? Illustraties: Marijke Duffhauss Boer Bas is ziek. Dat vinden Ron en Roos zielig, want Bas woont alleen. Wie zorgt er voor hem? Gebonden, 64 pag. € 8,95 / e-book € 6,49

Geesje Vogelaar-van Mourik WAT ZIT ER IN DE DOOS? Illustraties: Marijke Duffhauss Ron en Roos gaan met mama naar de winkel. Ze kopen kleren voor de zomer. Gebonden, 75 pag. € 8,95 / e-book € 6,49

Geesje Vogelaar-van Mourik WAT ZIT ER IN DE WEI? Illustraties: Marijke Duffhauss Ron en Roos zijn blij. Bas en Kim gaan trouwen. En zij mogen de hele dag mee! Gebonden, 65 pag. € 8,95 / e-book € 5,99

A. Vogelaar-van Amersfoort PRUMMELTJE DE VODDENMAN Illustraties: Marijke Duffhauss Een man achter een kar vol spullen: oude kleren, papier, stoelen … Alle mensen kennen hem. Het is Prummeltje de voddenman. Gebonden, 68 pag. € 7,95 / e-book € 3,99

A. Vogelaar-van Amersfoort PRUMMELTJES KERSTFEEST Illustraties: Marijke Duffhauss Jaap en Kees willen Prummeltje en zijn vrouw verrassen met Kerst. Maar waarom kijken ze niet blij als de pakjes zijn opengemaakt? Gebonden, 60 pag. € 7,95 / e-book € 3,99

Geesje Vogelaar-van Mourik IK BEN KARELTJE Illustraties: Trish Flannery Leuk en leerzaam boekje over het leven van Kareltje, het tijgerkatje. Met een­ voudige zinnen, om zelf te lezen. Gebonden, 100 pag. € 9,95 / e-book € 7,49


JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR

195 Michiel Bakker HOUD DE DIEF! Illustraties: Marijke Duffhauss Voorleesverhalen over Ruth en Ruben. Ze gaan samen met papa en mama op vakantie naar Katwijk aan Zee. Gebonden, 77 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49

Michiel Bakker MUIS IN HUIS! Illustraties: Marijke Duffhauss Vrolijke voorleesverhalen over Ruth en Ruben. ‘Een muis!’ roept mama. ‘Er zit een muis in de kelder!’ Gebonden, 98 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49

Michiel Bakker GEITENKEUTELS VOOR OPA Illustraties: Marijke Duffhauss Ruth en Ruben krijgen een logé: Lotta, een meisje uit Duitsland. Samen beleven ze van alles. Vrolijke voorlees­ verhalen. Gebonden, 108 pag. Full colour € 10,95 / e-book € 7,99

Serie Dierenpret Linda Bikker SPEUREN IN HET BOS Mees en papa gaan naar het bos. Ze gaan op zoek naar wilde dieren. Prentenboek met tekst op rijm. Gebonden, 22 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 3,99 Linda Bikker SPELEN OP HET STRAND Roos gaat met haar papa een dagje naar het strand. Van zand maakt ze de mooiste dieren. Prentenboek met tekst op rijm. Gebonden, 32 pag. Full colour € 9,95

195

Serie Suus en Sem Linda Bikker SUUS EN SEM GAAN SPAREN Suus spaart munten. Met munten kun je leuke dingen kopen! En … met munten kun je andere kinderen helpen. Gebonden, 29 pag. Full colour € 8,95 / e-book € 3,99

Linda Bikker SUUS EN SEM GAAN KLEUREN Suus en Sem gaan naar de markt. De man van het brood geeft een kleurplaat. Wie wint, krijgt een prijs. Suus denkt dat ze wint. Gebonden, 32 pag. Full colour € 8,95 / e-book € 3,99

Linda Bikker SUUS EN SEM MAKEN EEN TENT Suus en Sem maken een tent. Maar dan begint het te regenen. Vrolijk leesboekje voor beginnende lezers. Gebonden, 32 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 3,99

Linda Bikker SUUS EN SEM GAAN SCHAATSEN Suus en Sem spelen op het ijs. Suus kan al schaatsen. Sem wil het ook, maar het lukt niet. Is het nu uit met de pret? Gebonden, 32 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 3,99

Linda Bikker SUUS EN SEM GAAN VAREN Er ligt veel troep in het water. Suus en Sem gaan varen om het vuil te pakken. Maar dan … Gebonden, 32 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 7,49


196

JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR Serie Tes en Tim Linda Bikker TES WIL NIET NAAR DE KAPPER (Voor)leesboek in de serie Tes en Tim. Tes wil niet naar de kapper. Ze rent weg als mama haar roept. Gebonden, 31 pag. Full colour € 8,95 / e-book € 3,99

Willeke Brouwer VAN EGYPTE NAAR KANAÄN Prachtig groot Bijbels kijk- en zoekboek waarin kinderen hun ogen uitkijken. Elke plaat is gebaseerd op de geschie­ denis van het volk Israël. Kartonboek, 16 pag. Full colour € 6,95

Sarissa Bosman en Agnes Penning BEATRIJS Illustraties: Agnes Penning Een klein meisje dobbert op het water … Dit prentenboek brengt een ontroerend verhaal uit het verleden tot leven. Gebonden, 27 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 3,99

Gisette van Dalen HET IDEE VAN GROEP 2 Illustraties: Margreet de Bruin Groep 2 van Bram en Tijs heeft een projectweek. Bram heeft superveel zin om naar school te gaan, want ze gaan allemaal leuke dingen doen. Gebonden, 80 pag. € 9,95 / e-book € 7,49

Gisette van Dalen EEN VERRASSING VOOR LARS EN LIEKE Papa en mama vertellen een geheim. Lars en Lieke krijgen een broertje of zusje! Gebonden, 74 pag., AVI E4 € 8,50

Linda Bikker TIM WIL NIET NAAR DE TANDARTS (Voor)leesboek in de serie Tes en Tim. Tim wil niet naar de tandarts omdat hij bang is dat de tandarts gaat boren. Gebonden, 31 pag. Full colour € 8,95 / e-book € 3,99

Serie Avonturen van Daan de dierenvriend Heleen Buth HEBBES! Avonturen van Daan de dierenvriend Daan is zes jaar. Hij is een echte die­ renvriend. Daan helpt waar hij kan. Gebonden, 77 pag. AVI E3 € 9,50

Heleen Buth MAKKIE! Vakantie met Daan de dierenvriend Daan gaat op vakantie. In het bos zijn veel dieren. Maar dan … ziet hij iets ergs. Gebonden, 77 pag. AVI E3 € 9,50 Heleen Buth BENGELS! Logeren met Daan de dierenvriend Daan en Jens zijn echte bengels. Ze gaan logeren. Bij opa en oma op de boerderij. Gebonden, 77 pag. AVI E3 € 9,50 Heleen Buth BRAVO! Voor Daan de dierenvriend Bij Daan staat een grote kooi met een cavia. Daan zorgt goed voor haar. Maar dan wordt Daan ziek. Gebonden, 77 pag. AVI M4 € 9,50


JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR Serie Thomas

Serie Stijn Gisette van Dalen THOMAS TOCH! Illustraties: Willeke Brouwer Een boekje op rijm over Thomas die ondeugend is en kattenkwaad uithaalt. Gebonden, 32 pag. Full colour € 8,95 / e-book € 3,99

Gisette van Dalen DE REIS VAN STIJN Stijn gaat naar de zoo. Met de klas. In de zoo gebeurt iets ergs. Er is een show. Met een uil. Maar de uil vliegt weg! Wat nu? Gebonden, 57 pag. AVI M4 € 8,90

Gisette van Dalen THOMAS LEERT LEZEN Illustraties: Willeke Brouwer Wil jij graag leren lezen? Dan is dit boekje voor jou! Je leert per verhaaltje vier woordjes. Gebonden, 48 pag. Full colour € 8,95 / e-book € 3,99

Gisette van Dalen STIJN VANGT EEN BOEF Stijn ziet een dief. De dief rent weg. Maar Stijn maakt een plan. Woef! Roef gaat ook naar de stad. Hij is niet bang voor een boef. Gebonden, 57 pag. AVI M3 € 8,90

Gisette van Dalen THOMAS IN DE SNEEUW Illustraties: Willeke Brouwer Papa of mama leest een verhaaltje voor en jij mag steeds de dikgedrukte zinnen hardop lezen. Gebonden, 48 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 3,99

Gisette van Dalen STIJN BLUST DE BRAND Stijn helpt boer Bas. Hij maakt een hek. Hij zorgt voor Sjiep, het schaap. Maar dan … ziet Stijn iets ergs. Er komt rook uit de schuur! Gebonden, 57 pag. AVI M3 € 8,90

Sj. van Duinen DE AVONTUREN VAN WOUTER Wouter is enig kind en heeft helemaal geen vriendje. Toch beleeft Wouter veel avonturen. Gebonden, 235 pag., AVI 4 € 15,50

Gisette van Dalen STIJN REDT EEN DIER Stijn redt een gans in nood! Het dier denkt dat Stijn zijn mam is. Stijn noemt hem Goos. Maar op een dag is Goos weg. Gebonden, 59 pag. € 8,50

Annemieke van de Geer TIM EN TOMMIE Illustraties: Mirjam Schiebaan Tim en Tommie bedenken allerlei spel­ letjes. Maar ze maken andere mensen ook graag blij. Gebonden, 32 pag. Full colour € 11,95 / e-book € 7,99

Margriet de Graaf SEP EN SANNE 2 Illustraties: Sanne Miltenburg Het tweede deel over Sep en Sanne, de vriendjes die altijd iets leuks beleven. Een gezellig voorleesboek! Gebonden, 64 pag. Full colour € 11,95 / e-book € 3,99

197


198

JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR Serie Lot en Lu De boekjes van Lot en Lu zijn heel eenvoudig geschreven en al halverwege groep 3 te lezen voor kinderen. Onder­ werpen over verschillende gebeurtenissen: kerstfeest, een zusje, een dief, afzwemmen enz. De verhalen worden voor kinderen op een spannende manier beschreven. Ook zit er een mooie christelijke moraal in de boekjes zonder dat de boekjes belerend zijn. Een mooie serie voor toekomstige boekenwurmen! C. van den End LOT VIERT FEEST Gebonden, 35 pag. € 5,90

C. van den End LOT EN LU EN DE SNEEUWDIEF Gebonden, 44 pag. € 6,90

C. van den End LOT EN LU IN DE WINTER Gebonden, 48 pag. € 6,90

C. van den End LOT EN LU OP HET VLOT Gebonden, 58 pag. € 7,90

C. van den End LOT EN LU KRIJGEN EEN ZUSJE Gebonden, 59 pag. € 7,90

C. van den End LOT EN LU IN DE DIERENTUIN Gebonden, 60 pag. € 7,90

Margriet de Graaf SEP EN SANNE 3 Illustraties: Sanne Miltenburg Een boek vol vrolijke voorleesverhalen over Sep en Sanne. Sep en Sanne spe­ len in de wind en in de sneeuw. Gebonden, 70 pag. Full colour € 11,95 / e-book € 3,99

Lijda Hammenga FIJN DAT JE ER BENT! Illustraties: Trish Flannery In dit prentenboek ontdekt een kind de wereld om zich heen: van dichtbij tot de zee en landen ver hiervandaan. Gebonden, 32 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 4,99

Ditteke den Haan POES SNOES Een grappig boek voor kinderen die nog maar net zelf kunnen lezen. AVISTART Gebonden, 140 pag. € 5,95

Lijda Hammenga PINNY Illustraties: Hester Nijhoff Op een dag gaat Arre met zijn klas naar de dierentuin. Daar vindt hij een nieuw vriendje. Een verrassend pren­ tenboek, gebaseerd op een waarge­ beurd verhaal. Gebonden, 32 pag. € 13,95


JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR Marjanne Hendriksen STIEKEM OP STAP Illustraties: Hester Nijhoff Ga jij stiekem met het Afrikaanse meis­ je Mariyana mee op stap? Dan beleef je van alles en word je veel wijzer! Gebonden, 40 pag., Full colour € 12,95

Roland Kalkman POES LOOPT WEG De poes van Sam is zoek. Sam zoekt met Ron. Maar Poes blijft weg. Totdat … Gebonden, 57 pag. € 8,50

M.H. Karels-Meeuse HONDERD KEER JOS Jos beleeft veel avonturen: hij krijgt een step en hij krijgt een vriendje: Gijs. Samen gaan ze logeren in de stad. Gebonden, 221 pag. € 14,50

Willemieke Kloosterman-Coster WE KRIJGEN EEN BABY! Illustraties: Anita Engelen Voorlees- en kijkboek over de verwach­ ting- en kraamtijd. Met babykalender. Gebonden, 33 pag. Full colour € 14,95

Willemieke Kloosterman-Coster PIETER MAG MEE NAAR DE KERK Illustraties: Anita Engelen Voorlees- en kijkboek over de kerk­ dienst. De belangrijkste elementen van de eredienst worden uitgelegd. Gebonden, 42 pag. Full colour € 11,95

Serie Pas op voor… Bram Kasse PAS OP VOOR DE TAART er is feest in het dorp. mam bakt een taart. wat is de taart lang! maar oei … brok de boef komt ook. Gebonden, 61 pag., AVI M3 € 8,90

Bram Kasse PAS OP VOOR DE BOEF lis heeft snoep voor de klas. een tas vol. maar help! daar is brok de boef. hij pakt de tas! waar gaat hij naar toe? Gebonden, 62 pag., AVI M3 € 9,50

Bram Kasse PAS OP VOOR HET BOS jip brengt brood rond. ‘maar ga niet door het bos!’ zegt pap. ‘doe dat niet!’ dan ziet jip een spoor. het gaat naar het bos … Gebonden, 69 pag. € 9,50

Bram Kasse PAS OP VOOR DE HAAI jip zwemt met de broers. ‘ga weg!’ roept brok. ‘dit is mijn plek. ik vang de vis.’ jip schrikt. niet de vis! dat is zijn vriend. Gebonden, 69 pag. € 9,50

Willemieke Kloosterman-Coster PIETER HEEFT VERDRIET Illustraties: Anita Engelen Voorlees- en kijkboek over rouw. Mama huilt, want de opa van Pieter is gestorven. Gebonden, 45 pag. Full colour € 12,95

199


200

JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR Willemieke Kloosterman-Coster PIETER OP DE BRUILOFT Illustraties: Anita Engelen Op een begrijpelijke manier uitgelegd wat trouwen betekent en wat er alle­ maal komt kijken bij een bruiloft. Gebonden, 48 pag. Full colour € 12,95 / e-book € 3,99

Marian Schalk-Meijering FEEST Een lekker dik verhalenboek voor een aantrekkelijke prijs! Met veel illustra­ ties. Goed voor uren lees- en voorlees­ plezier. Gebonden, 288 pag., AVI M3/E3 € 13,50

Willemieke Kloosterman-Coster PIETER GAAT NAAR SCHOOL Illustraties: Anita Engelen In dit boek wordt op een speelse ma­ nier duidelijk hoe het eraan toegaat als je naar school gaat. Gebonden, 48 pag. Full colour € 12,95

Teunie Suijker KOEN EN SAAR, WELKOM IN GROEP 1 Hoera, Koen en Saar worden 4 jaar! Ze krijgen een uitnodiging van de juf voor groep 1. De eerste week op school is wel spannend! Gebonden, 75 pag. € 9,90

Hanneke Mostert-Wensink ABC LEES JE MEE? Illustraties: Marijke Duffhauss Ik ben vijf jaar en ik zit in groep 2. In dit boek leer ik de letters van het alfa­ bet. Lees je mee? Gebonden, 96 pag. Full colour € 12,95 / e-book € 3,99

Annelies Tanis SAM SNEL WERKT OVER ISRAËL Illustraties: Trish Flannery Sam Snel heeft een project op school, ’t gaat over Israël, de juffrouw weet er alles van en dus leert Sam heel snel. Gebonden, 24 pag. Full colour € 13,95

Hanneke Mostert-Wensink KNOOP HET IN JE OREN! Illustraties: Marijke Duffhauss Hallo, ik ben Mirjam! In dit boek spaar ik knopen. Tel je mee hoeveel knopen er in mijn potje zitten? Gebonden, 80 pag. Full colour € 13,50 / e-book € 8,99

Arja van Velzen-Wijnen HET GROTE VOORLEESBOEK VAN CAS EN MAARTJE Ga je mee op avontuur met Cas en Maartje? In dit boek beleven ze van alles. Alle seizoenen komen voorbij! Gebonden, 167 pag. € 14,50

Dicky Nieuwenhuis FLADDER Illustraties: Judith Stunnenberg Een origineel prentenboek over Flad­ der, een deftige bruine kip, die weg­ loopt omdat ze gepest wordt. Gebonden, 26 pag. Full colour € 9,95 / e-book € 4,99

M. Venderbos-Duijster SAM EN ZIJN KNUFFEL Ken je Sam? Knuffel is zijn grote vriend. Samen beleven ze van alles en nog wat. Gebonden, 64 pag. AVI M6 € 7,95


JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR

201

Janneke Wiegers ROOS WIL EEN KAT Roos wil voor haar verjaardag graag een katje. Maar mam belooft niks. Dan bedenkt ze zelf een plan … Gebonden, 42 pag. AVI START € 5,90

Elliene van der Welle BARENDJES VERLANGEN Het is heel vroeg in de morgen. Barendje zingt nog één keer zijn lievelingspsalm. Gebonden, 71 pag. € 12,90

Janneke Wiegers WAAR IS PUK? Een eenvoudig verhaaltje als je net een paar weken leesonderwijs hebben gehad. Gebonden, 32 pag. AVI START € 5,90

Elliene van der Welle ELISABETHS REIS Wie is de bekwame stuurman van dat scheepje …? Gebonden, 50 pag. € 12,90

Janneke Wiegers MAG DAT WEL, TIM? tim loopt met puk in het bos. mam mag het niet zien. maar tim, mag dat wel …? Gebonden, 38 blz. AVI START € 5,90

Janneke Wiegers HUT IN DE FIK tim en lot gaan naar de hut. maar wat heeft tim daar? oo nee … Gebonden, 48 pag. AVI START € 6,90

Elliene van der Welle TWEE JONGE ZENDELINGEN Twee broertjes mogen op een wonderlijke wijze in een heidense omgeving het Evangelie brengen. Gebonden, 94 pag. € 14,90


202

JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR Serie historische prentenboeken De prentenboeken op A4-formaat over het leven van Gods volk zijn geschreven voor kinderen, maar zijn ook ge­ schikt voor ouderen. In eenvoudige bewoording wordt vol eerbied en ontzag het wonder van Gods almacht in het leven van Zijn kinderen uitgelegd. De verhalen spelen zich af in het verleden, maar de God uit de verhalen leeft nog steeds! De bijzondere verhalen worden ondersteund met schitterende, paginagrote tekeningen in kleur- of grijstin­ ten. Omdat de prentenboeken naast de tekeningen veel tekst bevatten, zijn ze bijzonder geschikt om op zondag in het gezin voor te lezen of op een verenigingsavond voor volwassenen. K. Fris JENNY DE HUTBEWOONSTER Het ontroerende verhaal van Jenny de hutbewoonster die op 15-jarige leeftijd stierf. Haar laatste woord was: ‘Vrede’. Gebonden 48 pag. € 14,90

Sarie van Ledden-Vis EEN HELPER IN NOOD Het leven van William Huntington In dit boek lees je hoe William en zijn vrouw Mary dikwijls hun knieën bogen en hun hoop op God gevestigd hadden. Daar­ mee zijn ze nooit beschaamd uitgekomen! Gebonden, 48 pag. € 14,90

Krijnie Fris DE KOOPMAN MET DE VISKAR Het levensverhaal van Willem Aaftink Willem spotte met alles wat met de Heere en Zijn dienst te maken heeft. Totdat de Heere hem bekeerde. Gebonden, 48 pag. € 14,90

Sarie van Ledden-Vis MOEDIGE MARY Het leven van Mary Winslow Als jong meisje had Mary al diepe indruk­ ken van Gods almacht. Onder een preek van ds. Thomas Shep-pard kwam zij tot be­ kering. De Heere beloofde haar dat zij haar tien kinderen in de hemel zou terug-zien. Gebonden, 48 pag. € 14,90

Krijnie Fris SUKEY HARLEY Als een vuurbrand uit het vuur gerukt Zij groeide op zonder de Bijbel, maar door genade mocht zij van een dwaas meisje een wijze vrouw worden. Gebonden, 48 pag. € 14,90

Lena Visser-Oskam EEN BIJBEL VOOR MARY JONES Zal het Mary toch lukken om voldoende geld bij elkaar te krijgen? En zal er echt nog een Bijbel voor haar zijn? Gebonden 48 pag. € 14,90

Sarie van Ledden-Vis WILLIAM, DE SLAVENJONGEN Vanuit het heidendom tot God bekeerd William, een kleine, donkere jongen uit Zuid-Afrika werd als slaaf verkocht toen hij nog maar zes jaar oud was. Gebonden, 45 pag. € 14,90


JEUGDBOEKEN 4-6 JAAR Serie waargebeurde verhalen voor kinderen De boeken uit deze serie WAARGEBEURDE VERHALEN VOOR KINDEREN zijn eenvoudig geschreven en door de schitterende platen een genot om te bekijken en te lezen. Ze zijn ook bijzonder geschikt om voor te lezen aan jonge kinderen. De verhalen maken vaak diepe indruk op kinderen, omdat er zo indringend gesproken wordt over de nood­ zaak van, maar ook de mogelijkheid tot bekering. Ze bieden dus een uitstekende mogelijkheid om over deze tere zaken met kinderen in gesprek te gaan.

Mieke van den Dikkenberg GESTORVEN VOOR MIJ Leven en sterven van James Laing James moest sterven toen hij dertien jaar was. Nu mag hij bij de Heere zijn. Gebonden, 92 pag. € 14,90 beperkt leverbaar

Sarie van Ledden-Vis VONDELING IN DE STORM Het leven van Jansje Storm. Er wordt een heel jong kindje te vondeling gelegd in een koude, stormachtige nacht. Gebonden, 48 pag. € 12,90 beperkt leverbaar

Ditteke Klaasse-den Haan DE BRAND VAN BRAKEL Bij een grote brand gelooft Lena dat ze haar huis niet uit hoeft. De Heere bewaart haar wonderlijk. Gebonden, 55 pag. € 14,90

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg HOOP OP GOD Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 1 Waargebeurde verhalen uit het leven van Gods kinderen. Gebonden, 48 pag. € 11,90

Ditteke Klaasse-den Haan OUDE REIJER In dit boekje lees over het leven van een eenvoudige man. Reijer leek arm, maar hij was rijk door zijn leven met de Heere. Gebonden, 52 pag. € 14,90

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg HET HOOGSTE GOED serie: Al Uw wonderen vertellen deel 2 Waargebeurde verhalen uit het leven van Gods kinderen, Gebonden, 48 pag. € 11,90

Ditteke Klaasse-den Haan WENDELMOET VAN MONNICKENDAM De Heere geeft Wendelmoet kracht om staande te blijven. Ook als ze naar de brandstapel gebracht wordt … Gebonden, 55 pag. € 14,90

Elliene van der Welle BARENDJES VERLANGEN Het is heel vroeg in de morgen. Barendje zingt nog één keer zijn lievelingspsalm. Gebonden, 71 pag. € 12,90

203


204

JEUGDBOEKEN 0-4 JAAR

204

Serie Bijbelse bouwstenen Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema 1,2 TEL JE MEE?

Het scheppingsverhaal is op een ver­ rassende manier gecombineerd met het leren tellen. Kartonboekje, 24 pag. Full colour € 9,95

Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema RUBEN EN DE REGENBOOG Peuters leren niet alleen de kleuren kennen, maar ontdekken ook wat de regenboog betekent. Kartonboekje, 24 pag. Full colour € 9,95

Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema DE DIERENKARAVAAN De geschiedenis van de reis naar het beloofde land wordt op een verras­ sende manier gecombineerd met het leren kennen van dieren. Kartonboekje, 24 pag. Full colour € 9,95

Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema HET VERDWAALDE SCHAAP Samen met een herder gaan peuters op zoek naar een verdwaald schaap. Tegelijkertijd leren ze voorzetsels en tegenstellingen. Kartonboekje, 24 pag. Full colour € 9,95

Lianne Biemond EEGJE PLEEGJE Eegjes mama heeft haar poot bezeerd. Nu kan ze niet voor Eegje zorgen. Ge­ lukkig is er hulp in het bos van sterke dieren! Prentenboek over pleegzorg. Gebonden, 31 pag. € 8,90

A.C. Jacobsen (samenst.) PSALMBOEK VOOR JONGE KINDEREN DEEL 1 Illustraties: Anita Engelen 25 psalmen die geschikt zijn om de kinderen aan te leren, voorzien van een herkenbaar plaatje. Gebonden, 64 pag. Full colour € 9,95

Linda Bikker EET SMAKELIJK, JET! Een vrolijk boekje over Jet die de die­ ren voert. Maar krijgt ze zelf ook wat? Kartonboekje, 24 pag. Full colour € 9,95

CD BIJ PSALMBOEK VOOR JONGE KINDEREN DEEL 1 De psalmen zijn gezongen door het kinderkoor ‘Klein maar dapper’ van de gereformeerde gemeente te Aagte­ kerke. Organist: André van Vliet. Opname in de Nieuwe Kerk te Middelburg. € 9,95

Linda Bikker ALLE DIEREN IN DE ARK Met dit boekje leert een kleuter of peuter niet alleen heel veel dieren, maar ook het alfabet kennen. Gebonden, 64 pag. Full colour € 8,95

A.C. Jacobsen (samenst.) PSALMBOEK VOOR JONGE KINDEREN DEEL 2 Illustraties: Anita Engelen 25 psalmen die geschikt zijn om de kinderen aan te leren, voorzien van een herkenbaar plaatje. Gebonden, 64 pag. Full colour € 9,95


JEUGDBOEKEN 0-4 JAAR Serie Verhalen voor jou Jolanda en Noreen Dijkmeijer KLEINE SAMUËL Hanna vraagt God om een kindje. Een jaar later krijgt Hanna een kindje: Samuël. Samuël wordt de knecht van God. Kartonboekje, 18 pag. Full colour € 9,95

Jolanda en Noreen Dijkmeijer MAMA SARA God belooft dat Abraham vader zal worden en Sara moeder. Sara lacht, ze is toch veel te oud om mama te worden? Kartonboekje, 18 pag. Full colour € 9,95

Jolanda en Noreen Dijkmeijer KONING JOSIA Prins Josia is nog maar acht jaar. Toch wordt hij de nieuwe koning. Hij zorgt ervoor dat de tempel van God weer netjes wordt. Kartonboekje, 18 pag. Full colour € 9,95

Jolanda en Noreen Dijkmeijer MOEDIGE JOZUA De Heere is met Jozua en het volk Israël. Dat zien ook de mensen in Jericho: de muren van hun sterke stad vallen zomaar om! Kartonboekje, 18 pag. Full colour € 9,95

Jolanda en Noreen Dijkmeijer LIEVE REBEKKA Abraham zegt tegen zijn knecht: ‘Ga een meisje zoeken voor mijn zoon Izak.’ De knecht gaat op reis en God laat weten: Rebekka zal met Izak trouwen! Kartonboekje, 18 pag. Full colour € 9,95

Jolanda en Noreen Dijkmeijer PROFEET ELIA Elia gaat naar het paleis van koning Achab. ‘Ik heb een boodschap voor u’, zegt hij tegen de koning. Vanaf die dag regent het niet meer. Kartonboekje, 20 pag. Full colour € 9,95

Serie Luister Eens! Erica Stuut WAT EEN WONDER! Illustraties: Atie Dijkshoorn Boekje voor kleine kinderen over de wonderen van de Heere Jezus. Kartonboekje, 23 pag. Full colour € 9,95 Erica Stuut HEEL BIJZONDERE VERHALEN Illustraties: Atie Dijkshoorn Boekje kleine kinderen over de gelijkenissen van de Heere Jezus. Kartonboekje, 23 pag. Full colour € 9,95

CD BIJ PSALMBOEK VOOR JONGE KINDEREN DEEL 2 De psalmen zijn gezongen door het kinderkoor ‘Klein maar dapper’ van de gereformeerde gemeente te Aagte­ kerke. Organist: André van Vliet. Opname in de Nieuwe Kerk te Middelburg. € 9,95

A.C. Jacobsen (samenst.) BIJBELSE LIEDEREN VOOR JONGE KINDEREN Dit boekje bevat 25 Bijbelse liederen die geschikt zijn om jonge kinderen te leren. Bij elk lied staat een herkenbare illustratie. Gebonden, 64 pag. Full colour € 9,95

205


206

JEUGDBOEKEN 0-4 JAAR Jasper-serie Een serie thematische prentenboeken voor jonge kinderen. Door middel van deze boekjes oriënteren peuters zich spelenderwijs op groep 1 van de basisschool. Ook voor kleuters zijn de boekjes erg leuk. De vlotte rijmpjes en vro­ lijke tekeningen zorgen ervoor dat zowel kinderen als ouders veel plezier zullen beleven aan de avonturen van Jasper en Sofie. De achterin bijgevoegde kijk- en leestips kunnen bij het samen lezen een extra hulp zijn. Lena Visser-Oskam/Marjan Koudijs JASPER DOET BOODSCHAPPEN ‘Zo, Jasper, ’t lijstje is al klaar. En jij mag met mij mee. Haal jij voor mij de grote tas? Ik pak de portemonnee.’ Gebonden, 36 pag. € 9,95

Lena Visser-Oskam/Marjan Koudijs JASPER SPEELT BUITEN Het thema is gekoppeld aan de jaar­ getijden. Gebonden, 36 pag. € 9,95

Lena Visser-Oskam/Marjan Koudijs JASPER WERKT IN DE TUIN Jasper en Sofie mogen mama helpen in de tuin. Ze geven de plantjes water. Gebonden, 36 pag. € 9,95

Lena Visser-Oskam/Marjan Koudijs JASPER IS ZIEK Wat nu? Jasper eet niet, hij wil niet spelen, maar naar bed! Gebonden, 36 pag. € 9,95

Lena Visser-Oskam/Marjan Koudijs JASPER IS JARIG Hij wordt 4 jaar. ’s Morgens is hij heel vroeg wakker. Gebonden, 36 pag. € 9,95

Sia Hollemans HOE HET BEGON Een kijk- en verwonderboek over Gods schepping Dit boek is een sprankelende en kleur­ rijke vertelling over de schepping. Ook goed te gebruiken in groepssituaties. Kartonboek, 16 pag. € 14,95


VERTELCD’S H. van Dam BIJBELSE VERTELLINGEN OP CD Cd’s met de vertellingen uit ‘Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen’ door H. van Dam, boeiend verteld. Elk thema wordt muzikaal omlijst door bijbelse liederen, gezongen door een kinderkoor.

DEEL 1

Laura Zwoferink LUISTERBOEK KIJK EN LUISTER Met behulp van deze dubbelcd’s kunnen kinderen zelfstandig bezig zijn met het boek. Een toon geeft aan wanneer de bladzijden moeten worden omgeslagen. Zo kunnen kinderen luisteren naar de gesproken tekst en tegelijk het verhaal volgen aan de hand van de illustraties. Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar .

Frinsel vertelt... J.J. Frinsel vertelt zijn verhalen. KOKKIE - 1 Arm en toch rijk

KOKKIE - 2 Niet zien en toch gelukkig

DEEL 1 DEEL 2 KOKKIE - 3 De boot van me ome DEEL 2 DEEL 3 KOKKIE - 4 Een bang geheim

per deel € 13,50 DEEL 4 (Kerst) KOKKIE - 5 Feest in de Jordaan

DEEL 5

KOKKIE - 6 De ontdekking

per deel € 10,50

Prijs per cd € 10,50

207


208

VERTELCD’S KICKIE Avonturen uit de Jordaan

J.J. Frinsel FLUITEN NAAR SALLIE Geschreven en verteld door J.J. Frinsel. Freek is een Amsterdamse jongen. Zijn vriend Sallie is Joods. Dan breekt de oorlog uit. Een spannend en ontroerend verhaal. Vanaf 8 jaar.

KASSIE EN ZIJN VRIENDEN

DEEL 1 – OORLOG

Bram Kasse DE SLIMSTE OPA VAN DE WERELD Jasmijn gaat op schoolreis. Maar de juf is ziek. Hoe moet dat nu? Opa heeft een idee: hij gaat gewoon mee! Juf opa. Verteld door Bram Kasse.

€ 10,50 Prijs per cd € 10,50 DEEL 2 – VERRAAD

W.G. van de Hulst jr. WILHELMUS – KIP-KAKEL Luisterboek met 2 cd’s.

€ 10,50 DEEL 3 – DE LAATSTE LOODJES

DEEL 4 – DE BRIEF

Prijs per cd € 10,50 Set van vier cd’s € 36,90