Page 1

catalogus Een compleet overzicht met alle leverbare titels

2021 - 2022

Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster


Informatie Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Schrijf u in op onze digitale nieuw sbrief en blijf op de ho ogte van nieuwe uitgave n en aanbiedingen . Ga daarvoor naar gebrkoster.nl

Uitgeverij Gebr. Koster Bezoekadres: Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld T. (0342) 41 69 86 E. uitgeverij@gebrkoster.nl Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht. Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van € 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht. Jaarlijks verschijnt ook een kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden. Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

2


DS. J. VAN BELZEN

Deze bundel bevat vijf preken over teksten uit het

ds. J. van Belzen

eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ze getuigen over Christus, Die in de volheid des tijds Het als het waarachtige Licht in de wereld gekomen

Het waarachtige Licht

waarachtige

Licht

is. Johannes de Doper heeft Hem in zijn prediking aangewezen als het Lam Gods, Dat de zonde

Deze bundel bevat vijf preken over teksten uit het eerste hoofd-

der wereld wegneemt. Christus isChristus, Die stuk De van hetgekomen Johannesevangelie. Ze getuigen over

in de volheid des tijds als het waarachtige Licht in de wereld ge-

echter door de Zijnenkomen niet aangenomen. is. Johannes de Doper heeft HemAnderen in zijn prediking aangewezen als het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. De

daarentegen, zoals Johannes Doper, Johannes gekomen Christusde is echter door de Zijnen niet aangenomen. Anderen daarentegen, zoals Johannes de Doper, Johannes de evan-

de evangelist, Andréas, Petrus, Filippus enmochten gelist, Simon Andréas, Simon Petrus, Filippus en Nathánaël, Nathánaël, mochten Hem in Zijn komst door het Hem in Zijn komst door het geloof omhelzen.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

EKJE BO

SCHENK GE

EKJE

www.gebrkoster.nl

BO Belzen ds. J. van

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft deze prekenserie over Johannes 1 in 2015 gehouden in Oosterland.

SCHENK GE

geloof omhelzen.

701242

Het

waarachtige

Licht

Vijf preken over Johannes 1

RECENT VERSCHENEN

Geb. 114 blz. ISBN 978 94 6370 124 2

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017

Prijs € 12,90

dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft deze prekenserie over Johannes 1 in 2015 gehouden in Oosterland.

9

789463

701242

3

Catalogus 2021-2022  Theologie

HET WAARACHTIGE LICHT


DIVERSE PREDIK ANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN

BIJ HET GEOPENDE WOORD BIJBELS DAGBOEK 15E JAARGANG

Catalogus 2021-2022  Theologie

Bij het geopende Woord is een Bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scribenten behandelen per maand een onderwerp, zoals: De priesterdienst, Psalmen, Jeremía, Naäman, Nachtgezichten van Zacharía, het Johannesevangelie enzovoort. Achterin het dagboek zijn bijdragen opgenomen voor de feestdagen. De stukjes zijn kort en er is een duidelijk lettertype gebruikt. Een dagboek voor het hele gezin! Aan dit dagboek werkten mee: ds. G.J. van Aalst, ds. H.J. Agteresch, ds. A.P. Baaijens, ds. P. den Haan, ds. J.B. Huisman, ds, J.M.D. de Heer, ds. M. Karens, ds. P. Mulder, ds. J. Schipper, ds. J.W. Verweij, ds. D. de Wit. De maand oktober is gevuld met meditatieve gedachten over Psalm 25 van wijlen ds. A. Hoogerland. De bijdragen voor de feestdagen zijn door ds. C. Hogchem verzorgd.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 378 blz. Ook beschikbaar in gesproken vorm via de

ISBN 978 94 6370 136 5

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Prijs € 14,90

te Ermelo (tel. 0341-56 54 99).

9

4

789463

701365


DS. B.J. VAN BOVEN

Aantekeningen bij ‘Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk, voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda’ door Pleun Kleijn

De vijf zalen van Bethesda

In 1931 heeft de bekende Pleun Kleijn in een boekje het bevindelijke leven van Gods kinderen allegorisch voorgesteld. In de vorm van een brief aan zijn vriend Willem (ds. W.H. Blaak) komen achtereenvolgens de gewondenzaal, de gerichtszaal, de bruiloftszaal, de operatiezaal en de zaal van onverbeterlijk aan de orde. Zielenspijs voor des Heeren volk, noteert ds. L. Boone in zijn voorwoord. Gedurende elf gemeenteavonden heeft ds. Van Boven dit boekje behandeld. In het eerste hoofdstuk wordt het leven van Pleun Kleijn overdacht.

ds. B.J. van Boven

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 250 blz. ISBN 978 94 6370 140 2

Ds. B.J. van Boven is sinds 2002 predikant van de

Prijs ca. € 24,90

9

789463

Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom.

701402

5

Catalogus 2021-2022  Theologie

DE VIJF ZALEN VAN BETHESDA


Catalogus 2021-2022  Theologie

TH. À BR AKEL

TH. À BR AKEL

HET GEESTELIJKE LEVEN

DE TRAPPEN VAN HET GEESTELIJKE LEVEN

Theodorus à Brakel heeft geen academisch-

Deze tweede pennenvrucht van Theodorus à

theologische opleiding nodig om dit werk te

Brakel laat hem vooral persoonlijk kennen. Het

schrijven. Vanuit zijn persoonlijke en ambtelijke

is praktijk in zijn eigen leven wat hij anderen

ervaring beschrijft de dominee van Den Burg

in zijn eerste boek ‘Het geestelijke leven’ heeft

(Texel) en Makkum (Friesland) de praktijk van het

voorgehouden. Het gaat van het kindschap en

genadeleven van Gods kinderen en geeft hen

jongelingschap naar het vaderschap. Die toename

onderwijs. Daarin geeft hij als raadsman concrete

in deze trappen ‘in Christus’ valt duidelijk waar

aanwijzingen voor elke dag van de week. En hoe

te nemen. De levenswandel van zijn vader heeft

moet een wedergeboren mens zich gedragen als

op Wilhelmus à Brakel en op zijn echtgenote Sara

hij door de Heere getroost wordt of die troost juist

Nevius grote indruk gemaakt. Dat blijkt uit het aan

moet missen?

dit boek toegevoegde

De vader van de

hoofdstuk ‘De laatste

bekende predikant

uren van de schrijver’.

Wilhelmus à Brakel

Daarin beschrijft

schreef dit bekende

Wilhelmus à Brakel

en vele malen

het sterven van zijn

herdrukte boek

vader. Na diens dood

allereerst met het

is hij het ook die

oog op Gods eer.

de uitgave van ‘De trappen’ verzorgd.

Geb. 345 blz.

Geb. 320 blz.

RECENT VERSCHENEN

ISBN 978 90 5551 166 2

ISBN 978 90 5551 165 5

Prijs € 29,90

Prijs € 29,90

3e druk in deze uitvoering

3e druk in deze uitvoering

9

789055

511655

9

789055

511662

pakket:

9

789055

511921

Beide boeken samen voor € 49,90

6


RUTH BRYAN

ONNASPEURLIJKE RIJKDOM VAN CHRISTUS ‘Deze brieven vallen in ons midden neer vanaf een hogere galerij in Gods huis’, aldus A. Moody Stuart. Behalve veel brieven schreef Ruth Bryan (in 1805 geboren in Londen) ook haar bekende dagboeken. Na haar overlijden in 1860 werden in twee delen deze brieven en dagboeken uitgegeven. Van A. Moody Stuart, predikant van de Free Church aangevuld met onbekende gegevens komt dit werk opnieuw beschikbaar, verdeeld over vier R U T H B R YA N

delen. Geb. 264 blz.

In dit eerste deel staan de levensschets van Ruth Bryan en

ISBN 978 94 6370 141 9

brieven van deze ‘gelukkige arenraapster’ aan medepelgrims.

Prijs € 24,90

De brieven staan overzichtelijk gerangschikt op datumvolgorde en gegroepeerd per geadresseerde.

9

789463

701419

R U T H B R YA N

onnaspeurlijke rijkdom van Christus

In de bijlage zijn hymns van Joseph Hart opgenomen.

ONUITSPREKELIJKE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS

Geb. 256 blz. ISBN 978 94 6370 142 6

In dit tweede deel staan de dagboeken 1822-1840 van onuitsprekelijke heerlijkheid van Christus

Prijs € 24,90

Ruth Bryan. Ook hier zijn een aantal brieven opgenomen, gerangschikt op datumvolgorde en gegroepeerd per 9

geadresseerde.

ONBEZWEKEN TROUW VAN CHRISTUS Geb. 256 blz.

In dit derde deel staan de dagboeken 1841-1849 van

ISBN 978 94 6370 143 3

Ruth Bryan. Ook hier zijn een aantal brieven opgenomen,

Prijs € 24,90

gerangschikt op datumvolgorde en gegroepeerd per

789463

onbezweken trouw van Christus

701433

R U T H B R YA N

onafscheidelijke liefde van Christus

701426

R U T H B R YA N

geadresseerde. 9

789463

ONAFSCHEIDELIJKE LIEFDE VAN CHRISTUS In dit vierde deel staan de dagboeken 1850-1860 van

Geb. 256 blz.

Ruth Bryan. Ook hier zijn een aantal brieven opgenomen,

ISBN 978 94 6370 144 0

gerangschikt op datumvolgorde en gegroepeerd per

Prijs € 24,90

geadresseerde. 9

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

7

789463

701440

Catalogus 2020-2021  Theologie

of Scotland in Edinburgh, werd een voorwoord geplaatst. Daarnaast schreef hij een biografie. Duidelijk geordend en


DS. C.A. VAN DIEREN

GEWAPEND 11 PREKEN OVER ÉFEZE 6

Catalogus 2021-2022  Theologie

Ds. C.A. van Dieren Ziet u hem zitten? Het is de apostel Paulus die in Rome gevangen zit. Toch is hij naar Gods raad

Gewapend

ook daar dienstbaar voor de kerk van toen en nu. Zijn geliefde gemeente te Éfeze heeft het door de aanvallen van de duivel en de wereld zwaar te verduren. Hoe actueel is dat ook voor de kerk in onze tijd. In de felle strijd zijn er wapens nodig, geestelijke wapens. De apostel mag zijn gemeente de verschillende wapens aanreiken. Geoefend door de Heilige Geest houden alleen deze geestelijke wapens de bestreden christen staande. Alle eigen wapentuig blijkt waardeloos te zijn. De geestelijke wapens en hun gebruik worden in elf preken praktisch en indringend beschreven, tot nut van alle geestelijke strijders.

11 preken over Éfeze 6

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 160 blz. ISBN 978 94 6370 145 7

Ds. C.A. van Dieren is predikant van de

Prijs ca. € 15,90

Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord. Eerder diende hij de gemeente van Stolwijk.

9

8

789463

701457


EEN ZWERVELING IN MESECH

Een

zwerveling in Mesech

De foto in dit boek waar Jannetje van Ee tussen de predikanten Lamain en Van der Poel staat is typerend. Zij leefde met Gods knechten en -kinderen, ongeacht het kerkverband. Ze zochten haar op en zij kwam bij hen. Geboren in 1888 in Kootwijkerbroek bleef Jannetje (of Jantje, zoals ze veelal genoemd werd) ongehuwd, ‘maar ze was getrouwd met een gestorven Man’. Vijftig jaar heeft ze als huishoudster gediend bij de gebroeders Mijnbeek, ondertussen haar contacten almaar uitbreidend. Gestorven in 1978 werd ze de laatste twintig jaar van haar leven in huis genomen en verzorgd door de familie Van ’t Land. Jantje leefde uit de hand van haar Heere en kwam nooit tekort. Naast haar levensschets hebben een aantal brieven van en aan Jantje een plaats gekregen, alsook diverse (on)bekende foto’s. Zij is begraven onder grote

Jannetje van Ee

belangstelling vanuit het hele land. De daarbij

FACETTEN UIT HAAR LEVEN

uitgesproken rouwpreken van de dominees Mieras en Van der Poel zijn volledig in deze uitgave opgenomen. VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 200 blz. ISBN 978 94 6370 146 4

Dominee Joh. van der Poel:

Prijs ca. € 22,90

9

789463

‘Zij was familie van Anna de profetes.’

701464

9

Catalogus 2021-2022  Theologie

JANNETJE VAN EE, FACETTEN UIT HAAR LEVEN


J. FL AVEL

HET BESTE WERK IN DE SLECHTSTE TIJDEN Catalogus 2021-2022  Theologie

Het beste werk in de slechtste tijden

John Flavel (1630-1691) wist persoonlijk van moeite en zorg. Zowel in zijn gezinsleven als in zijn ambtelijk bestaan. Hij werd driemaal weduwnaar en moest als puriteinse predikant vluchten. Op grond van Gods Woord toont Flavel aan dat het een grote zegen voor een man of een vrouw is om een hart te hebben ontvangen dat bereid is om het zwaarste lijden te ondergaan. Naar aanleiding van Handelingen 21:13 toont de auteur dat men in het lijden moet zoeken naar een schuilplaats in Christus, de Ark. Bidden is dan het beste werk. Een ademtocht voor de ziel in zulke tijden. Het boek is opnieuw en zorgvuldig overgezet in hedendaags Nederlands door mw. B.J. SleurinkVermeulen.

J O H N F L AV E L VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 160 blz. ISBN 978 94 6370 147 1

Dit boek is voorzien van een uitgebreide inleiding

Prijs ca. € 16,90

van de hand van prof. dr. A. Baars over het leven van Flavel en over de kern van het boek.

9

10

789463

701471


GESCHONKEN GESCHRIFTEN DEEL 1

Geschonken Geschriften is een prekenserie van

geschriften

preken zijn zorgvuldig geselecteerd en hertaald door de redactiecommissie van het Kerkblad van Preken van oudvaders voor vandaag

de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Omnim sed enihitium est mil imus nonessimilit plia voloribus des mo-

De lore oudvaders brachten een evenwichtige Bijbelspla qui odi tem. Sam aspelescit est facia pla verum quis seriatet porupta vero quatque dia volenis et quas apit verum, quiae amet, quid et mosam quis est re sunt iuntis ipsapitatur adiat ut reni qui simostrum simini dolestrum vendipsa sequam, odigenet reprore plaborio essum facienis enist et volorio nsecae nosam atios qui acerit eatecum dolupta volum faccus et labo. Seditiis peresequos sam exceptam faccuptassi delectur? Ibus destrumet maximil laccum quame volo blaccuptatem vent qui nonsedia dolupta speria postiaest qui derfere ntibuscia voloreium cusdae plandae volum la vendanist, tecerro tes ut magnisit quaectati con porrumquam que dolupta sitionsequo tet voluptam sit velitam quundis volorem ratur rehentius ipsanis utemqui busapienimus sundesti dolut harum labore remodis nes veliquo cus inctet officaeces dolene magnam

bevindelijke prediking. Zij schonken aandacht aan een grondige tekstuitleg, die gepaard ging met pastorale aanwijzingen tot onderwijs, ontdekking en besturing.

Voorafgaand aan elke preek wordt een korte

Geschonken geschriften

bekende en minder bekende oudvaders. Deze Geschonken

Geschonken

geschriften Preken van oudvaders voor vandaag

schets gegeven van de betreffende predikant, met daarbij een passende illustratie. De preken zijn geschikt voor de leesdiensten,

1

maar ook voor persoonlijk gebruik. www.gebrkoster.nl

In deze bundel zijn de volgende zes preken 9 789463 701235 Gebr. Koster - Barneveld opgenomen: ds. R. Alberthoma (1690-1772) 2 Kon. 2:23-25, ds. K. Alardin (1658-1692) Ps. 16:8, ds. J. Barueth (1709-1782) Matth. 7:24-27 (Nabetrachting Heilig Avondmaal), ds. P. van der Hagen (1641-1671) Luk. 18:9-12, ds. P. van der Hagen (1641-1671) Luk. 18:9-13, ds. J. Beukelman (1704-1757) Efez. 5:14.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. ca. 120 blz. ISBN 978 94 6370 148 8

Geschonken geschriften is een nieuwe, actueel

Prijs: € 14,90

vormgegeven prekenserie als vervolg op Der vaderen erfenis die met 25 delen afgerond is.

9

789463

701488

11

Catalogus 2021-2022  Theologie

PREKEN VAN OUDVADERS VOOR VANDAAG


MARTIJN DEN HA AN

OPENT UWEN MOND DEEL 1 GEESTELIJKE LIEDEREN VOOR KINDEREN

Catalogus 2021-2022  Theologie

‘Opent uwe mond’ biedt geestelijke liederen met een verantwoorde inhoud. In dit bundeltje staan tien liederen voor Advent en Kerst; verzen voor de jongste kinderen van de basisschool, maar ook liederen voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. Een deel van de liederen is nooit eerder verschenen, andere teksten stonden ooit in de bundel ‘Uit Sions zalen’. Voor de jongere kinderen zijn teksten gebruikt van o.a. Ditteke Klaasse-den Haan en D. van der Linden-van den Hoek. Verder zijn er

Opent uwen mond

teksten gebruikt van onder andere ds. Ledeboer, en de oudvaders Schortinghuis, Sluiter en Tuinman. De muziek van alle liederen is nieuw en gevari-

R ED. M ARTIJN DEN HA AN

eerd: orgelzettingen, 4-stemmige koorzettingen, tegenstemmen om te zingen of te spelen. De

GEESTELIJKE LIEDEREN VOOR JONG EN OUD

melodieën zijn veelal bekend, makkelijk te zingen en liggen goed in het gehoor. Bewust is het speel-

advent en kerst

niveau eenvoudig gehouden. Dit is het eerste deel in een serie verantwoorde geestelijke liederen voor op school en in het gezin.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Wire-O binding 34 blz. ISBN 978 94 6370 149 5

Deze liedbundel is samengesteld door Martijn den Haan.

Prijs € 9,95

Hij was één van de redactieleden van de bundel ‘Elk zing’ Zijn lof’ en schreef ‘Op hogen toon’ ; een bundel psalmen met bovenstem. Als organist bespeelt Martijn den Haan het Van den Heuvel-orgel van de Gereformeerde Gemeente te Leerdam.

9

12

789463

701495


DS. G. HOOGERL AND

OVERWINNAAR GODS

OVERWINNAAR

GODS

In deze bundel Bijbellezingen over het leven van Jakob wordt de geschiedenis van Gods kind en knecht in elf preken vervolgd. Het leven van Jakob, beschreven vanuit Genesis

**

32-45, wordt gekenmerkt door eigen wegen, zonden en schuld. Dit is ook zo smartelijk te

Bijbellezingen over het leven van Jakob

zien in Jakobs kinderen, bijvoorbeeld in de geschiedenis met de Sichemieten en in de manier waarop met Jozef wordt gehandeld. Toch mag Gods Verbondstrouw keer op keer opgemerkt worden in Jakobs leven en in Jakobs nageslacht. Jakob mag een nieuwe naam ontvangen bij Pniël en die naam bevestigd zien bij zijn terugkeer naar Bethel. Zo schittert Gods genadewerk in Christus, en dat ondanks Jakob. Dit boek is het tweede deel in een serie preken over het leven van Jakob. Deel 1, Poort des hemels, beslaat van Genesis de hoofdstukken 25 tot en met 31.

Ds. G. Hoogerland VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 190 blz.

Ds. G. Hoogerland is predikant van de Gereformeerde

ISBN 978 94 6370 150 1

Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. Eerder diende hij de

Prijs ca. € 16,90

gemeenten van Drachten, Kruiningen en Stolwijk. Over de schuld die er ligt vanwege de kerkelijke verdeeldheid schreef ds. Hoogerland het boekje

9

789463

‘Om vriend en broed’ren spreek ik nu’.

701501

13

Catalogus 2021-2022  Theologie

ELF BIJBELLEZINGEN OVER HET LEVEN VAN JAKOB


J. VAN ’ T HUL

MENSEN VAN DE WEG PORTRETTEN UIT HET BIJBELBOEK HANDELINGEN

J. van ’t Hul

Catalogus 2021-2022  Theologie

J. van ’t Hul Het boek Handelingen der apostelen beschrijft het ontstaan en de groei van de jonge

Mensen van de weg

christengemeente na de hemelvaart van Christus. In dit Bijbelboek worden christenen ‘mensen van de weg’ genoemd (Hand. 9:2). Die aanduiding heeft zelfs oudere papieren dan de benaming ‘christenen’; díe lezen we pas in Handelingen 11.

Mensen van de weg

Dit boek beschrijft een aantal van deze mensen van de weg – volgelingen van Hem Die Zichzelf geopenbaard heeft als ‘de Weg’. Zoals er een Judas was onder de twaalven, zo bevinden zich in de eerste christengemeente ook Ananías en Safira. Zij zijn op de weg doodgelopen, of beter: nooit op de weg geweest. Vanuit deze twaalf levensgeschiedenissen worden op toegankelijke wijze lijnen getrokken naar de actualiteit. Daarom is dit boek geschikt voor persoonlijk gebruik en voor hantering door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

RECENT VERSCHENEN

Geb. 180 blz. ISBN 978 94 6370 122 8

J. van ’t Hul was kerkredacteur bij het Reformatorisch

Prijs € 15,90

Dagblad. In een reeks boeken heeft hij op zijn geheel eigen wijze geschiedenissen van Bijbelse personen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament beschreven.

9

14

789463

701228


DS. C. VAN KRIMPEN

RUTH EEN VREEMDE ONTVANGT GENADE

Catalogus 2021-2022  Theologie

35 BIJBELLEZINGEN

Ruth

Het Bijbelboek Ruth is klein van omvang – het telt slechts vier hoofdstukken – maar rijk van inhoud. Het getuigt ervan dat Gods wegen en gedachten hoger zijn dan onze wegen en gedachten: Ruth,

Een vreemde ontvangt genade

een vreemde, ontvangt genade! Ook blinkt er in uit dat God Zijn raad volvoert. Om Ruth, de Moabitische, een moeder van Christus, in Bethlehem te krijgen, moesten Elimélech en Naómi verhuizen van Bethlehem naar Moab. Door een wonderlijke weg krijgt Ruth kennis aan Boaz, een bloedvriend van Elimélech, ‘een man, geweldig van vermogen’. Boaz lost Naómi en met de lossing aanvaardt hij ook Ruth tot vrouw. Uit dit huwelijk wordt Obed geboren, de grootvader van David. Uit de levensgeschiedenis van Ruth worden niet

ds. C. van Krimpen

alleen geestelijke leringen gehaald, die voor het genadeleven van Gods kinderen tot nut en troost kunnen zijn. Ook worden toepassingen gemaakt voor jong en oud betreffende het maatschappelijke en gezinsleven.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

De netto-opbrengst van deze uitgave zal ten goede komen aan de bouw van de nieuwe kerk

Ds. C. van Krimpen is predikant van de Gereformeerde

van de Gereformeerde Gemeente van Yerseke.

Gemeente te Yerseke. Eerder diende hij de gemeenten van Urk en Oud-Beijerland.

Geb. ca. 550 blz. ISBN 978 94 6370 166 2 9

789463

701662

Prijs ca. € 39,50

15


PETRUS VAN MASTRICHT

THEORETISCH-PRAKTISCHE GODGELEERDHEID DEEL 5 EN 6 Catalogus 2021-2022  Theologie

In samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed verschijnt bij ons een hertaling van het unieke, omvangrijke werk van Petrus van Mastricht: Theoretisch-praktische godgeleerdheid, een zesdelige serie van ca. 4.400 pagina’s. Dit werk dat binnen en buiten Nederland heel invloedrijk is geweest, is ten opzichte van andere theologische standaardwerken uniek in zijn soort omdat: - Het de theorie en de praktijk van ‘het leven voor God’ onlosmakelijk aan elkaar verbindt. - Elk thema uit de geloofsleer behandeld wordt naar aanleiding van een Bijbeltekst en op een

Deel 1: De voorkennis van de godgeleerdheid

heldere en bondige wijze uiteengezet wordt

- het geloof in God

volgens de unieke vierdeling van een verklarend,

Deel 2: De werken van God - de zonde van de mens

een leerstellig, een weerleggend en een

Deel 3: De verlossing door Christus

leerzaam praktisch deel.

Deel 4: De toepassing van de verlossing - de kerk

- Alle onderwerpen veelzijdig, helder en

Deel 5: De geschiedenis van de kerk

kernachtig worden toegelicht, zodat op vrijwel

Deel 6: De gehoorzaamheid aan de wet

elke actuele vraag een antwoord te vinden is.

- de praktijk der Godzaligheid

DEEL 1 TOT EN MET 4 REEDS VERSCHENEN DE SET WORDT PER VERSCHENEN DEEL UITGELEVERD

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER

Geb. 690 blz. ISBN 978 90 5551 969 9

Petrus van Mastricht (1630-1706) was predikant en professor aan de Universiteiten van Frankfurt, Duisburg

Prijs: € 195,00

en Utrecht. In Utrecht volgde hij zijn leermeester Voetius

NIET LOS LEVERBAAR! U TEKENT IN OP DE GEHELE SERIE

op en doceerde hij de laatste dertig jaar van zijn leven.

9

16

789055

519699


L AMBERTUS MYSER AS

DER VROMEN ONDERVINDING Catalogus 2021-2022  Theologie

AL DE WERKEN VAN LAMBERTUS MYSERAS

Hoe komt het toch dat boekjes van een gereformeerde auteur uit de 18e eeuw nog steeds aftrek vinden? Wat maakt ze waardevol? Weinig is er bekend van het tijdelijk leven van Myseras. Zijn beroep is onbekend en hij is geen ambtsdrager geweest. Toch raken zijn werken door de eeuwen heen het hart van Sion. Door wat hij schreef en door hoe hij het verwoordde. In heldere taal geeft hij ongekunsteld weer wat de praktijk is van het zielenleven van Gods keurlingen. De gangen en wegen die God met Zijn volk houdt waren ‘dit lidmaat’ niet onbekend en hij mag veel onderwijs geven. De grote zeggingskracht komt opnieuw naar voren in deze kloeke uitgave, waarin de vijf boekjes zijn gebundeld. - Der vromen ondervinding op weg naar de hemel - Onderricht voor ware vromen - Eens Christens opmerking op de hemelweg - Het kinderdeel der vromen - Het Kabinet van het Genadeverbond

RECENT VERSCHENEN

Geb. 538 blz. ISBN 90 978 5551 509 7

Dit boek wordt behandeld in een nieuwe leergang

Prijs € 29,90 (Na 31.12.2021 € 39,90)

van de Cursus Godsdienst Onderwijs uitgaande van de

2e druk in deze vorm

Gereformeerde Gemeenten.

9

789055

Meer info: CGO.nu

515097

17


J.C. PHILPOT

WILLIAM TIPTAFT, DIENAAR VAN HET EVANGELIE Catalogus 2021-2022  Theologie

‘Ik heb nooit iemand gezien, nóch predikant, nóch particulier christen die zijn bijzondere mate van praktikale godsvrucht nabij kwam’, zo vat schrijver J.C. Philpot in zijn voorbericht het leven van zijn ambtsbroeder William Tiptaft kernachtig samen. Het lezen van zijn biografie is in het licht van die tentoongestelde godsvrucht naar het gevoelen van de voorwoord-schrijvende predikant B.A. Ramsbottom daarom een vernederende ervaring.

WILLIAM TIPTAFT

Deze enige levensbeschrijving die ooit door Philpot is samengesteld vraagt bijgevolg des te meer aandacht. De bediening van Tiptaft werd rijk gezegend. De biografie is actueel herschreven en met veel foto’s verlucht.

DIENAAR VAN HET EVANGELIE

J.C. PHILPOT VERSCHIJNT D.V. DECEMBER

Geb. ca. 200 blz. ISBN 978 94 6370 151 8

William Tiptaft werd geboren in 1803 en begon op

Prijs ca. € 24,90

23-jarige leeftijd als hulppredikant in de Engelse staatskerk. Na daarvan afgescheiden te zijn werd hij predikant in Abingdon en bouwde daar op eigen kosten een kerk. In 1864 overleed hij op de leeftijd van 61 jaar.

9

18

789463

701518


M. QUIST

MIJN ABC DAGBOEK

In dit dagboek is voor iedere dag een stukje over

Uit begint de Bijbel de Bijbel geschreven dat met een letter uit

Mijn

dingen.

Boven en onder elk stukje staan één of meerdere In dit dagboek is voor iedere dag een stukje over de Bijbel Bijbelteksten, een psalm om te zingen en twee geschreven dat begint met een letter uit het alfabet.

vragen.

Er is ook aan

dagboek B AC

Mijn

M. Quist

en dankdag.

De letters gaan over namen van mensen of van dingen. Boven en onder elk stukje staan één of meerdere Bijbelteksten, psalm om te zingen gedacht en twee vragen. en aan bidde een feestdagen Er is ook aan de feestdagen en aan bid- en dankdag gedacht. Het boek is eenvoudig geschreven en kan gebruikt worden om voor te lezen en om zelf te lezen.

ABCdagboek

De letters gaan over namen van mensen of van

Mijn

AB Cdagboek

het alfabet.

Uit de Bijbel

Het boek is eenvoudig geschreven en kan gebruikt worden om voor te lezen en om zelf te lezen. Het is tevens geschikt voor mensen met een www.gebrkoster.nl beperking.

9

789463

701389

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

M. Quist

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. 380 blz. ISBN 978 94 6370 138 9

Mevrouw M. Quist uit Tholen is onder andere bekend

Prijs € 16,90

van haar dagboeken voor kinderen. In eenvoudige bewoordingen brengt ze Gods Woord tot kinderharten. In haar Woord vooraf schrijft ze: De Bijbel lijkt op een schatkist met kleine en grote schatten. De grootste schat

9

789463

heet: Parel van grote waarde. Dat is de Heere Jezus.

701389

19

Catalogus 2021-2022  Theologie

Uit de Bijbel


DS. J. SCHIPPER

DE HOOFDMAN CORNELIUS

701266

Cornelius was een Romeinse hoofdman over honderd. Van hem wordt geschreven dat hij was ‘godzalig en vrezende God’. De Heere werkte al in

De hoofdman

hem, hoewel de weg ter zaligheid hem nog nader

Cornelius

verklaard moest worden. Voor dat onderwijs wordt Petrus gebruikt. Op een wonderlijke wijze wordt Petrus daarvoor ingewonnen. De Geest maakt hem gewillig om tot Cornelius te gaan en dan horen we uit zijn mond: ‘Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is’. SCHENK GE

Vijf preken

EKJE BO

789463

heidenen.

EKJE BO

www.gebrkoster.nl

niet alleen de God der joden is, maar ook der

ds. J. Schipper

Gereformeerde Genpolder, Dirksland

in Handelingen 10 wordt het duidelijk, dat God

SCHENK GE

lius in HandelinGod der joden is, meinse hoofdman hij was ‘godzalig hoewel de weg ter den. Voor dat onrlijke wijze wordt hem gewillig om mond: ‘Ik verneem persoons is’. In dit chiedenis, waarin n geroepen dienst-

De hoofdman Cornelius

Catalogus 2021-2022  Theologie

us

In de geschiedenis over de hoofdman Cornelius

Ds. J. Schipper

In dit boekje staan vijf preken over deze boeiende geschiedenis, waarin verhaald wordt hoe een zoekende heiden en een geroepen dienstknecht bij elkaar gebracht worden.

RECENT VERSCHENEN

Geb. 120 blz. ISBN 978 94 6370 126 6

Ds. J. Schipper is predikant van de Gereformeerde

Prijs € 12,90

Gemeenten. Hij diende de gemeenten van ’s-Gravenpolder, Dirksland en Leerdam. In 2018 ging hij met emeritaat.

9

20

789463

701266


DS. J. SCHIPPER

WELKOM IN DE STRIJD

We horen door middel van de prediking van Gods

Welkom

Woord en het lezen van de preken in de eredienst regelmatig allerlei uitdrukkingen die in de loop der tijd in het denken en het spreken over het

in de strijd

geloofsleven zijn ontstaan. We gebruiken ze ook wel in het spreken onderling. Het zijn niet altijd

BE V I N DE L I J K E U I T DRU K K I NGE N

woorden en gezegdes die je letterlijk in Gods Woord kunt terugvinden. Bij nadere bestudering van deze ‘bevindelijke uitdrukkingen’ mag echter wel geconstateerd worden dat veel van die uitdrukkingen een Schriftuurlijke grondslag hebben. In deze bundel zijn enkele van die uitdrukkingen voor het voetlicht gehaald en de samensteller heeft geprobeerd de betekenis ervan te verwoorden in het licht van Gods Woord en onze belijdenisgeschriften. Leerzaam voor oud en jong.

Ds. J. Schipper

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 135 blz. ISBN 978 94 6370 137 2

De betekenis van: Uurtje der minne, Overwinteren en

Prijs ca. € 13,90

overzomeren, Zoete tranen en andere bevindelijke uitdrukkingen.

9

789463

701372

21

Catalogus 2021-2022  Theologie

UITLEG VAN BEVINDELIJKE UITDRUKKINGEN


UW WAARHEID ZAL BESTAAN (4E JAARGANG) ACHT GELEGENHEIDSPREKEN

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van de inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en

zal bestaan

Uw Waarheid zal bestaan

Catalogus 2021-2022  Theologie

Uw Waarheid

wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (eerste kerstdag), ds. D.E. van de Kieft (eerste kerstdag), ds. M. Krijgsman (tweede kerstdag), ds. J. Roos (tweede kerstdag), ds. A. Schultink (oudjaar), ds. O.M. van der Tang (oudjaar), ds. A. van Voorden (nieuwjaar) en ds. J.A. Weststrate (nieuwjaar). Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde

3

Gemeenten in Nederland.

4e jaargang VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Uw Uw Waarheid

Uw Uw Waarheid Waarheid

Waarheid zal bestaan

Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (lijdenspreek), ds. D.E. van de Kieft (lijdenspreek), ds. M. Krijgsman (lijdenspreek), ds. J. Roos (lijdenspreek), ds. A. Schultink (Goede Vrijdagpreek), ds. A. van Voorden (paaspreek), ds. O.M. van der Tang (paaspreek) en ds. J.A. Weststrate (paaspreek).

zal bestaan

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (biddagpreek) ds. D.E. van de Kieft (pinksterpreek) ds. M. Krijgsman (biddagpreek) ds. J. Roos (hemelvaartspreek) ds. A. Schultink (voorbereidingspreek) ds. O.M. van der Tang (pinsterpreek) ds. A. van Voorden (weeszondag) ds. J.A. Weststrate (pinsterpreek)

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

1e jaargang

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

9

789463

2e jaargang

Uw Waarheid zal bestaan

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt.

Uw Waarheid

zal bestaan

Uw Waarheid zal bestaan

zal bestaan

Geb. ca. 160 blz. ISBN 978 94 6370 152 5

zal bestaan

Prijs € 15,50

3

700900

3e jaargang

9

22

789463

701525


N. VERDOUW

N. Verdouw

Je zit in de kerk.

N. Verdouw

De dominee preekt of er wordt een preek gelezen.

Ik begrijp het!

Je hoort best wel vaak een moeilijk woord. Of een uitdrukking die je niet begrijpt. Je zit in de kerk.

De dominee preekt er wordt een preek Je bent geneigd te stoppen metof luisteren … gelezen.

Je hoort best wel vaak een moeilijk woord. Of een uitdrukking die je niet begrijpt.

Ik begrijp het!

Dit boekje geeft eenvoudige uitleg. Je bent geneigd te stoppen met luisteren … Juist van dat soort (vaak oudere) woorden. Dit boekje geeft eenvoudige uitleg.

Juist van dat soort (vaak oudere) woorden. Het helpt je over luisterdrempels heen. Het helpt je over luister-drempels heen.

Maar vooral: Je ontdekt de vaak rijke inhoud

Maar vooral: je ontdekt de vaak rijke inhoud van van de woorden. de woorden.

Zo krijgt de preek nóg meer waarde voor je.

Zo krijgt de preek nóg meer waarde voor je.

9

789463

EKJE BO

SCHENK GE

Gebr. Koster - Barneveld

deel 2

en uitdrukkingen voor jongeren uitgelegd, zoals: www.gebrkoster.nl

SCHENK GE

DE ZEVEN GEESTEN - BEZOLDIGING DER ZONDEN - DE BEKER MET ZWIJMELWIJN - HEILIG ALLE SMART - DIERBAAR WOORD - HONING AAN DE ROEDE - MIDDELAARSGRAVEERSELEN - NOODDRUFTIG - OP DE DAKEN GEPREDIKT - OPGEBONDEN ZAAK - PLAATSBEKLEDEND SLAAFSE- EN KINDERLIJKE VREES - SUPERSTITIE OF BIJGELOOF - VERBEURD EN VERZONDIGD - VERSTA JE DE PREEK? - ALS EEN VUURBRAND UITGERUKT - HET ZIEN- EN ZINLIJKE- HEIL GERECHTIGHEID - VERZOENING DOOR VOLDOENING - RANTSOEN - DADELIJKE EN LIJDELIJKE GEHOORZAAMHEID - BEHAGEN -TUIN - DE ORDE VAN MELCHIZEDEK - HEBBELIJKHEID - BEPROEVEN EN VERZOEKEN - DRAAK EN BASILISK OVER GEEN STROOTJE HEENSTAPPEN VERTOEVEN EN VERBEIDEN - STERKTE GEdeel GRONDVEST - EEN OOIEVAAR WEET ZIJN GEZETTE TIJD - VIERSCHAAR - BEVINDELIJK

EKJE BO

In dit tweede deel worden opnieuw 40 moeilijke woorden

- Heilig alle smart

Catalogus 2021-2022  Theologie

IK BEGRIJP HET! DEEL 2

2

Ik begrijp het!

701532

- Een reuke des doods en

- De zeven Geesten

des levens

- Honing aan de roede

- Middelaarsgraveerselen

- Slaafse en kinderlijke vrees

- Nooddruftig

- Uw ziel tot een buit

- Zien- en zinlijke

- De Proever der nieren

- Een vuurbrand uit het vuur

moeilijke woorden/begrippen in de preek

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 130 blz. ISBN 978 94 6370 153 2

N. Verdouw (1950) heeft als

Prijs € 12,90

onderwijsman jarenlang ervaring met jongeren. Hij publiceert regelmatig artikelen in De Wachter

DS. A. VERMEIJ 9

789463

Sions.

701532

23


DE HERDER EN ZIJN SCHAPEN ZES PREKEN OVER PSALM 23

Catalogus 2021-2022  Theologie

De Herder en Zijn schapen

In Psalm 23 wordt de trouwe zorg van Christus voor de Zijnen vergeleken met de zorg van een herder voor zijn schapen. Gods gemeente is verzekerd van Christus’ leiding en bescherming. Dat blijkt ook uit deze bundel van zes preken. Daarin komen de diverse aspecten van het hoeden van de kudde door de hemelse Herder

Psalm 23

aan de orde aan de hand van de zes verzen die de psalm telt. De preken zijn zowel geschikt voor de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik.  

ds. A. Vermeij

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 100 blz. ISBN 978 94 6370 154 9

Ds. A. Vermeij is predikant van de Gereformeerde

Prijs € 12,90

Gemeenten. Hij was van 1987 tot 1990 evangelist te Emmen. Daarna diende hij als predikant de gemeenten van Zwijndrecht, Elspeet, Nieuw-Beijerland en Oosterend (Texel). In 2020 ging hij met emeritaat.

9

24

789463

701549


DS. J.W. VERWEIJ

GEKEND, GEKOCHT, GEHEILIGD TIENTAL PREKEN

gekend gekocht Ter gelegenheid van dit vijftigjarig ambtsjubileum verschijnt deze bundel van tien preken. geheiligd

Gemeenten een halve eeuw dienen als predikant.

Ds. J.W. Verweij

Ds. J.W. Verweij mag de Gereformeerde

Ds. J.W. Verweij

Met de titel Gekend, gekocht, geheiligd wijst ds. Ds. J.W. Verweij mag de Gereformeerde Gemeenten een halve eeuw

Verweij erop dat de zaligheid van Gods kinderen dienen als predikant. Ter gelegenheid van dit vijftigjarig ambtsjubideze bundel van tien preken. Met de titel Gekend, enkelleum enverschijnt alleen rust op het werk van de Heere gekocht, geheiligd wijst ds. Verweij erop dat de zaligheid van Gods tus. Hij kent de Zijnen vanaf de eeuwigheid; Hij kocht hen door Zijn

bitter lijden enHij sterven; Hij heiligt Zijn door volk, Hij Zijn leidt enbitter onderwijstlijden en eeuwigheid; kocht hen hen. Met deze drieslag is de prediking van ds. Verweij getypeerd.

sterven; Hij heiligt Zijn volk, Hij leidt en onderwijst De preken in deze jubileumbundel zijn zowel geschikt voor de lees-

hen. diensten Met deze drieslag is de prediking van ds. als voor persoonlijk gebruik. Verweij getypeerd. Ds. J.W. Verweij is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij

diende de gemeenten vanjubileumbundel Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, De preken in deze zijnAmerszowel foort, Rijssen-Zuid, Tricht-Geldermalsen en Yerseke. In 2007 ging hij met emeritaat.

geschikt voor de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik.  

www.gebrkoster.nl

9

789463

gekend, gekocht, geheiligd

enkel en alleen rust op het van de Heere Jezus ChrisJezuskinderen Christus. Hij kent dewerk Zijnen vanaf de

gekend gekocht geheiligd

701358

Gebr. Koster - Barneveld

10 pr e k e n

RECENT VERSCHENEN

Geb. 160 blz. ISBN 978 94 6370 135 8

Ds. J.W. Verweij is predikant van de Gereformeerde

Jubileumprijs tot 31.12.2021 € 10,00 (Daarna € 16,90)

Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Hendrik-IdoAmbacht, Ridderkerk, Amersfoort, Rijssen-Zuid, TrichtGeldermalsen en Yerseke. In 2007 ging hij met emeritaat.

9

789463

701358

25

Catalogus 2021-2022  Theologie

JUBILEUMUITGAVE


DS. J.W. VERWEIJ

DS. J.W. VERWEIJ

VREES NIET, GELOOF ALLEENLIJK

SIONS TROOSTBOEK VERKLARING VAN DE HEIDELBERGSE

60 % JUBILEUMVOORDEEL

CATECHISMUS IN 52 ZONDAGEN

Catalogus 2021-2022  Theologie

Ds. J.W. Verweij, emeritus-predikant van de Gerefor-

Ds. J.W. Verweij bewijst in de verklaring van dit

meerde Gemeenten, behandelt in vier preken drie

leerboek van de kerk der eeuwen, dat het onderwijs

genezingen die de Zaligmaker tijdens Zijn omwan-

van dit godzalige werk nooit verouderd, maar

deling op aarde heeft verricht. Twee preken hande-

steeds nieuw en verrassend blijft.

len over de genezing van de bloedvloeiende vrouw.

(Uit Woord vooraf van ds. J.M. Kleppe)

Over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus is één preek opgenomen en ook één over de ge-

In alle preken gaat het

gevolgen van onze diepe val in Adam, maar ze Ds. J.W. Verweij (1937) diende de gemeenten van Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Amersfoort, Rijssen-Zuiderkerk, Tricht-Geldermalsen en Yerseke. In 2007 ging hij met emeritaat.

zijn ook een beeld van

geloof alleenlijk

DS. J.W. VERWEIJ

Sions troostboek

DS. J.W. VERWEIJ Ds. J. W. Verweij (1937) werd op 15 september 1971 als predikant te Hendrk-Ido-Ambacht door ds. K. de Gier bevestigd. Daarna was hij predikant te Ridderkerk (1980), Amersfoort (1986), Rijssen-Zuid (1992), Tricht-Geldermalsen (1997) en Yerseke (2002). Op 1 juli 2007 ging hij met emeritaat. In deze preken, die door ds. Verweij in de loop der jaren werden uitgesproken, confronteert hij de lezer op eenvoudige, indringende wijze met de aloude leer, die de zondaar op het diepst vernedert en God in Christus op het hoogst verheerlijkt. Studiegenoot ds. J. M. Kleppe voorzag deze uitgave van een ‘woord vooraf.’

Vier preken over genezingen door de Zaligmaker

www.gebrkoster.nl

9

onze geestelijke dood. 9

789463

789491

DS. J.W. VERWEIJ

het natuurlijke leven als

Vrees niet, geloof alleenlijk

over ziekte en dood in

Vrees niet,

Sions troostboek

Ds. J.W. Verweij, emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten, behandelt in vier preken drie genezingen die de Zaligmaker tijdens Zijn omwandeling op aarde heeft verricht. Twee preken handelen over de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus is één preek opgenomen en ook één over de genezing van de man die 38 jaar ziek is geweest. In alle preken gaat het over ziekte en dood in het natuurlijke leven als gevolgen van onze diepe val in Adam, maar ze zijn ook een beeld van onze geestelijke dood. Nadat dit getekend is, wordt gewezen op de enige Geneesmeester Die van deze dodelijke kwaal kan én wil genezen. In het leven van Gods kinderen is er dikwijls de vrees dat ze te veel gezondigd hebben en dat er voor hen geen genezing mogelijk is. Tot hen zegt de Zaligmaker: ‘Vrees niet, geloof alleenlijk.’

ds. J.W. Verweij

nezing van de Vrees niet,man die geloof alleenlijk 38 jaar ziek is geweest.

Sions troostboek

Verklaard in 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus

459238

701273

Nadat dit getekend is, GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. J.W. Verweij

wordt gewezen op de enige Geneesmeester

Deze 2 boeken samen van € 76,90 voor € 29,90

RECENT VERSCHENEN

Die van deze dodelijke

Ruim 60% voordeel

kwaal kan én wil genezen.

Zolang de voorraad strekt! Bestelnummer set 222 4200 664

Geb. 100 blz.

Geb. 700 blz.

ISBN 978 94 6370 127 3

ISBN 978 94 91459 23 8

Prijs € 11,90

Prijs € 65,00

9

789463

701273

9

26

789491

459238


L. VOGEL A AR

VAN HULP EN HEIL ONS AANGEBRACHT Catalogus 2021-2022  Theologie

UIT HET LEVEN VAN GERRIE DE VRIES

Gerrie de Vries (1903-1998) uit Woudenberg voegde zich na haar bekering bij de Gereformeerde Gemeente in Scherpenzeel. Daar had ze veel omgang met ouderling B. Roest en zijn gezin. Met tal van Gods kinderen had ze contact: in Rijssen, in Rotterdam, in Zeist en op nog veel meer plaatsen. Ze ging bij hen op bezoek en ontmoette hen tijdens gezelschappen. In brieven en gesprekken gaf ze geestelijk onderwijs. Ook predikanten, uit verschillende kerkverbanden, behoorden tot haar vriendenkring. Het leven van Gerrie de Vries was niet altijd gemakkelijk, maar ze mocht kennelijk Gods ondersteuning ervaren. Ze werd bijna 95 jaar. In haar levensavond ging ze vaak een smal en donker pad, maar wat de Heere had toegezegd, vertroostte haar: „En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen ...”

RECENT VERSCHENEN

Geb. 200 blz. ISBN 978 94 6370 125 9

L. Vogelaar is redacteur bij het Reformatorisch Dagblad

Prijs € 22,90

en schreef een groot aantal artikelen en diverse boeken

Rijk geïllustreerd

op kerkhistorisch gebied.

9

789463

701259

27


L. VOGEL A AR

VOLK VAN DE VELUWE KERK EN GEZELSCHAP IN ERMELO, PUTTEN EN DRIEDORP

L. Vogelaar

Catalogus 2021-2022  Theologie

Volk van de Veluwe

Een zaaltje in een vroegere school in de buurtschap Telgt was de bakermat van de Gereformeerde Gemeente van Ermelo. Tientallen jaren werden daar weekdiensten gehouden voordat er een gemeente ontstond. Toen die vaster vorm kreeg, schreef een dochter van de

Volk van de Veluwe

oprichter: ‘Dat wij nu een kerkje hebben in Ermelo, dat is mij altijd een wonder.’ De bezoekers van deze diensten ontmoetten elkaar ook op gezelschappen, onder meer in Putten, en ze correspondeerden ook met geestelijke vrienden in andere plaatsen. Gezelschappen werden er ook gehouden in de buurt van de kapel die een freule op haar

Kerk en gezelschap in Ermelo, Putten en Driedorp

landgoed bij Driedorp bouwde, zodat haar pachters dichter bij huis naar de kerk konden. De latere ds. G. Mouw sr. was hulpprediker in Putten ten tijde van de razzia, de ramp die het dorp in 1944 trof. Toen Mouw naar Driedorp ging, kreeg de evangelisatie daar een gereformeerd karakter. Ds. J.T. Doornenbal en ds. J.D. Heikamp vertelden

L. Vogelaar

over de diensten die ze in Driedorp leidden.

RECENT VERSCHENEN

ouderling B. Roest (1892-1974) was een

L. Vogelaar

iend gezel

van allen die Gods Naam ootmoedig plaatsen had hij contacten. Hij was n Gods werk bemerkte.

vrienden. laten zien dat Roest een man met

nauw betrokken op het welzijn van

an de kerk. Hij was voorganger van

ente, maar had zijn arbeidsveld in een

nd. Als voltijds ouderling nam hij meer

een bijzondere plaats in binnen de

meenten.

Een vriend en metgezel

erder gepubliceerde herinneringen aan

evolgd door levensbeschrijvingen van

Geb. ca. 125 blz.

L. Vogelaar

ISBN 978 94 6370 129 7

Een vriend en metgezel

Prijs € 17,90 Rijk geïllustreerd

www.gebrkoster.nl

neveld

9

Uit de vriendenkring van ouderling B. Roest

28

789463

701297


J. HARDEMAN (RED.)

WEEKBOEK

Met het Weekboek wordt een nieuw genre geïntroduceerd. Het doel van deze uitgave is om pubers en jongvolwassenen minimaal één keer per week iets goeds te laten lezen. Jongeren die schakelen tussen kerk en wereld. Jongens en meisjes die niet van lezen houden. Scholieren en/ of werkenden die een druk (digitaal) leven leiden. Dagboeken zijn er te kust en te keur. Maar die zijn voor deze jonge mensen vaak een brug te ver. Geprobeerd wordt met dit initiatief om zo dicht mogelijk bij deze jongelui te komen. Onderwerpen uit hun leefwereld komen luchtig en prikkelend aan bod – de auteurs kennen de doelgroepen.

52 WEEK BOEK

EYE OPENERS

Elk item krijgt een serieuze toepassing en beslaat maximaal twee bladzijden. In een kader wordt

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

verwezen naar de Bijbel of naar iets wat daarop gebaseerd is. Zeven leestips voor elke dag ontbreken nooit. Soms staan er ook doetips in. Een quote en een illustratie maken het af.

Geb. ca. 112 blz.

Een bijzondere uitgave in een frisse outfit – uitermate geschikt als origineel geschenk. Te geven door (groot)ouders,

ISBN 978 94 6370 156 3

broers of zussen, vrienden of vriendinnen, school of kerk.

Prijs ca. € 14,90

Aan dit Weekboek werkten mee: Gert-Jan van Panhuis Hilda van Veldhuizen-Bisschop 9

789463

Jan Willem Ruitenberg

701563

29

Catalogus 2021-2022  Theologie

52 EYEOPENERS


DS. D. DE WIT

OPZOEKENDE ZONDAARSLIEFDE DE GEESTELIJKHEID VAN HET KERKRECHT

Catalogus 2021-2022  Theologie

DS. D. DE WIT

Een van de kenmerken van de ware kerk is de uitoefening van de kerkelijke tucht. Dat is in onze tijd geen eenvoudige opgave. Enerzijds dreigt de sleutel van de tuchtuitoefening te roesten, anderzijds moet gewaakt worden voor een toenemende juridische aanpak. Gaat de kerkelijke tuchtuitoefening vergeleken worden met en

Opzoekende zondaarsliefde

uitgevoerd worden als in het wereldlijk recht? In dit boekje wordt een uitleg gegeven van Mattheüs 18 en 19 en worden met name de

DE GEESTELIJKHEID VAN HET KERKRECHT

verzen 15-20 in haar context bezien. Om zo vanuit de Schrift iets te zeggen over de geestelijkheid van het kerkrecht. Tegelijk beoogt dit boekje het hart te zoeken van arme zondaren en te wijzen op die goede Herder der schapen die het verlorene zoekt.

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER

Geb. ca. 125 blz. ISBN 978 94 6370 155 6

Ds. D. de Wit is predikant van de Gereformeerde

Prijs ca. € 13,90

Gemeente te Borssele. Eerder diende hij de gemeenten van Nieuw-Beijerland, Rijssen-West en Barneveld-Centrum. Tevens is hij docent aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten.

9

30

789463

701556


G. BAARSSEN-ZEEMAN

HET KEUKENMEISJE

Dominee MacPhail is op weg naar een belangrijke

Het keukenmeisje

Onderweg logeert hij in een herberg. In deze uit de Schotse Hooglanden herberg ontmoet hij een arm meisje dat in de Dominee MacPhail is op weg naar een belangrijke vergadering.

keuken werkt. weet niets Ze kent de Die reis Zij duurt wel een week. Onderweg van logeert hijGod. in een herberg. In deze herberg ontmoet hij een arm meisje dat in de keuken werkt. Zij weet niets van God. Ze kent de Bijbel niet en ze weet ook niet wat bidden is.

Bijbel niet en ze weet ook niet wat bidden is. De dominee leert haar een kort gebedje: ‘Heere Als de dominee het meisje later weer ontmoet, merkt hij dat

zijn gebed heeft verhoord. Dan leert hij haar nog een leer mij wiedegebedje: ikHeereben. Om Jezus’ wil. Amen.’ Dominee ‘Heere, leer mij U kennen. Om Jezus’ wil. Amen.’ En ook dat gebed wordt verhoord …

MacPhail vraagt aan de Heere of het keukenmeisje echt mag leren bidden.

uit de Schotse Hooglanden

Het keukenmeisje

De dominee leert haar een kort gebedje: ‘Heere leer mij wie ik ben. Om Jezus’ wil. Amen.’ Hij vraagt aan de Heere of het keukenmeisje echt mag leren bidden.

Het keukenmeisje

G. Baarssen-Zeeman

vergadering. Die reis duurt wel een week.

Als de dominee het meisje later weer ontmoet, merkt hij dat de Heere zijn gebed heeft verhoord. Dan leert hij haar nog een gebedje: ‘Heere, leer mij www.gebrkoster.nl

U kennen. Om Jezus’ wil. Amen.’ En ook dat gebed GEBR. KOSTER - BARNEVELD 9

789463

701570

G. Baarssen-Zeeman

wordt verhoord …

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. ca. 48 blz. Dit waargebeurde verhaal is geschreven door dominee

ISBN 978 94 6370 157 0

Lachlan Mackenzie (1754-1819). Hij was predikant in

Prijs € 14,90

Lochcarron in Schotland.

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

Hij heeft waarschijnlijk dominee Hector MacPhail (17161774) persoonlijk gekend. In dit boekje kun je lezen hoe eenvoudig de Heere kan

9

789463

werken in kinderharten.

701570

31

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

UIT DE SCHOTSE HOOGLANDEN


JANWILLEM BLIJDORP

DE SCHAT VAN DE TEMPELIERS SERIE: FLORIS DE MINSTREEL DEEL 10

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

Opgelucht over de afloop van hun confrontatie met de vijand uit het oosten, reist Floris met zijn metgezellen Dolf, de kruisridder heer Gezinus en de twee soldaten Seppe en Emiel door de bergen van Oostenrijk en Zwitserland verder. Floris kan niet wachten tot hij na de lange reis eindelijk Veerle weer in zijn armen kan sluiten. Voor Dolf is de toekomst heel wat minder zeker. Hoe zal Hillegonda reageren als ze elkaar weerzien? En zal hij ooit zijn bestemming vinden? Al gauw blijkt dat het niet alleen de bergen zijn die ze moeten bedwingen, voordat ze in Parijs zijn. Of dit lukt en het antwoord op heel veel andere vragen is te lezen in het tiende en laatste deel van de serie Floris de minstreel: De schat van de Tempeliers.

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 400 blz. ISBN 978 94 6370 139 6 Prijs € 16,90

9

32

789463

701396


GIJS DROST

DE KLOPPENDE BEDELAAR Catalogus 2021-2022  Leesboeken

EEN VERHAAL UIT HET LEVEN VAN DS. LACHLAN MACKENZIE

Dominee Mackenzie ziet er niet als dominee uit. Hij heeft lang onverzorgd haar en zijn preekjas verhaal uit het leven van ds. Lachlan Mackenzie schaapherder uitEen de Schotse Hooglanden.

Sommigen mensen kunnen hun lachen bijna Dominee Mackenzie ziet er niet als dominee uit. Hij heeft lang,

Gijs Drost

heeft hij zelf gemaakt. Hij lijkt meer op een De kloppende bedelaar

onverzorgd haar en zijn preekjas heeft hij zelf gemaakt. Hij lijkt

meerze op eenhem schaapherder uit de Schotse Hooglanden. niet inhouden als zien. Anderen zijn zien. een Anderen zijn teleurgesteld. Is dat een dominee? teleurgesteld; is hem dat dominee?

Sommige mensen kunnen hun lachen bijna niet inhouden als ze

Dan gaat dominee Mackenzie preken. De tekst is: ‘Zie, Ik sta aanErnstig deklinkt deur en Ik klop.’ De dominee zijn stem als hij de mensen vertelt hoe de Heere ook klopt op de deur van ons hart. Het wordt stil. Niemand lacht

meer. De mensen luisteren ademloos. vertelt een waargebeurd verhaal over een

bedelaar die aanklopt bij het kasteel van een

De kloppende bedelaar

Dan gaat dominee Mackenzie preken. De tekst is: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.’ De dominee vertelt een waargebeurd verhaal over een bedelaar die aanklopt bij het kasteel van een rijke prinses. Hij wordt echter niet binnengelaten. Maar de bedelaar laat zich niet wegsturen en blijft kloppen. Wie is de bedelaar en met Wie vergelijkt dominee Mackenzie hem?

De kloppende bedelaar

rijke prinses. Hij wordt echter niet binnengelaten. Maar de bedelaar laat zich niet wegsturen en blijft kloppen. Wie is de bedelaar en met Wie vergelijkt www.gebrkoster.nl

dominee Mackenzie hem?

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

701303

Gijs Drost

Ernstig klinkt zijn stem als hij de mensen vertelt hoe de Heere ook klopt op de deur van ons hart.

RECENT VERSCHENEN

Het wordt stil. Niemand lacht meer. De mensen luisteren ademloos.

Geb. 44 blz. ISBN 978 94 6370 130 3

Gijs Drost is onderwijzer op de Dr. C. Steenblokschool

Prijs € 14,90

te Veenendaal.

Met illustraties van Rino Visser

9

789463

701303

33


C. VAN DEN END

LOT EN LU MOGEN NIET NAAR SCHOOL C. van den End

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

op een dag is er nieuws. er is een ziek-te. eerst in een ver land. maar nu ook in ons land. ook de school gaat dicht. dat is raar.

lot en lu mogen niet naar school

lot, lu en li zit-ten op de bank. de com-pu-ter staat aan. de mees-ter praat te-gen hen. zo-maar door de com-pu-ter. hij ver-telt wat ze gaan doen. en hoe de les gaat. wan-neer gaat de school weer o-pen? het duurt heel lang. en er ge-beurt heel veel.

lot en lu mogen niet naar school

Een actueel kinderboek!

C. van den End

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

789055

518746

AVI M3

www.gebrkoster.nl

lot en lu krijgen een zusje 9

789463

700368

C. van den End

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

opa en oma heb-ben een plan. wij gaan naar de die-ren-tuin. lot, lu en li mo-gen mee. wat zijn daar veel die-ren! ook pan-da-be-ren. en er is een speel-tuin. maar lukt het plan? lu raakt haar kij-ker kwijt. ze zoekt o-ver-al. dan is lu ook kwijt. En een kus van een zee-leeuw. wat denk je daar-van? AVI M3

ISBN 978 94 6370 131 0

lot en lu in de dierentuin

www.gebrkoster.nl

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD C. van den End

nu kun-nen ze va-ren in de vij-ver. ze gaan ook heel ver in de sloot. aan het eind is een rond gat. ze turen in het gat. en dan … ?

lot en lu in de dierentuin

AVI M3 Geb. 53 blz.

C. van den End

lot viert feest

lot wil een boot. maar een boot is duur. maak zelf maar een boot, zegt pap. hoe moet dat dan? vraagt lu. pap helpt. het wordt een vlot.

lu en lot op het vlot

AVI M3

lot en lu krijgen een zusje

er is nog wat fijns. lot en lu krij-gen een zus-je. bij veel hui-zen hangt de vlag uit. dat is ook voor ons zus-je, lacht lot.

lu en lot op het vlot

C. van den End

het is feest. de vlag hangt uit. lot en lu zijn blij. de koning is jarig. lot en lu mogen met opa en oma mee.

C. van den End

lot en lu krijgen een zusje

Prijs € 7,90

lu en lot op het vlot

lot en lu in de dierentuin

C. van den End

C. van den End

www.gebrkoster.nl

9

789463

700979

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Met illustraties van Jacob Pasterkamp

9

34

789463

701310


UIT ’S WERELDS DUIST’RE WOLKEN

U it ’ s wereldns duist’re wolke

U it ’ s wereldns duist’re wolke

‘Bij leven en welzijn hopen jullie dus …’

O, laat mij ’t u vertellen

‘Nou ma, hou nou eens op met die afgesleten uitdrukking: Bij leven en welzijn ... U zegt dat bijna in elke zin!’ ‘Bij leven en welzijn hopen jullie dus …’

‘Nou ma, hou nou eens op met die afgesleten uitdrukking: Bij leven Geërgerd staat André even aan zijn stropdas te en welzijn ... U zegt dat bijna in elke zin!’

Geërgerd staat André even aan stropdas te frunniken. frunniken. Natuurlijk, hijzijn voelt wel, dat dieNatuurlijk, uitval hij voelt wel, dat die uitval niet past, maar hij kan er niets aan

niet past, maar hij kan er niets aan doen en het is doen en het is eruit. Hij heeft zich al zo lang geërgerd aan al die eruit.gewoontezinnetjes. Hij heeft zich al zo lang geërgerd aan al die

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

KERSTVERHALEN

‘Ik geloof niet dat ik er kwaad mee doe, als ik dat zeg.’

gewoontezinnetjes. ‘U doet er geen kwaad mee, maar het klinkt zo antiek.’ Zijn moeder kijkt hem aan, hij ziet dat haar ogen een beetje vochtig zijn. ‘Ik geloof niet dat ik er kwaad mee doe, als ik dat zeg.’ ‘Je weet toch niet of je Oudejaarsdag beleeft?’ De oude stem beeft.

‘U doet er geen kwaad mee, maar het klinkt zo De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende

antiek.’ leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het

gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie. Zijn moeder kijkt hem aan, hij ziet dat haar ogen een

beetje zijn. Aanvochtig deze bundel werkten mee: C. van den End, Ria Mourits-den Boer, Ada Schouten-Verrips, ‘Je weet toch niet of je Oudejaarsdag beleeft?’ De Lena Visser-Oskam en A. Vogelaar-van Amersfoort.

oude stem beeft.

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt www.gebrkoster.nl

worden verenigingen, in het gezin of tijdens 9 789463 701679 GEBR. op KOSTER - BARNEVELD

Kerstverhalen

bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Aan deze bundel werkten mee:

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

Pb. ca. 80 blz.

Aan deze verhalenbundel werkten mee: Ria Mourits-den Boer Ada Schouten-Verrips Lena Visser-Oskam A. Vogelaar-van Amersfoort

Ze hadden gezien hoe vader en moeder naar buiten waren gesleurd, werden geslagen, gestompt … Ze hadden de buren druk zien praten. Eén van hen stond met de commandant te praten en lachte vals. En zij, achter wat struiken weggedoken …, zij hadden het begrepen: verraden! Verraden, omdat ze christenen waren. De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

701679

Agenten komen op een holletje naar hem toe. Als ze het lichaam ontdekken, haalt een van hen een portofoon tevoorschijn om de overige hulpdiensten op te roepen. De ander legt zijn hand op Joëls schouder en leidt hem naar de politieauto. Terwijl Joël zijn tranen

O, laat mij ’t u vertellen

wegveegt, is in zijn hart een stil gebed: Heere, laat toch Uw licht ook in mijn hart schijnen …

leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie. Aan deze verhalenbundel werkten mee: C. van den End, Gert-Jan Koppelaar, Ria Mourits-den Boer, Roelof den Ouden, R. Quist en A. den Uil-van Golen.

9

Kerstverhalen

35

spoorwegovergang. Joël kijkt op. Vlak bij hem stopt een politieauto.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Prijs: € 4,95

Het geluid van een snel rijdende auto wordt hoorbaar. Blauwe zwaailichten cirkelen door het donker. Autobanden ratelen over de

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende

Aan deze verhalenbundel werkten mee: C. van den End Henk Koppelaar Ria Mourits-den Boer Sytse van der Veen Ada Schouten-Verrips M. Quist

www.gebrkoster.nl

ISBN 978 94 6370 167 9

O,arlaat Vragenmina vertellen j ’taau m N e en e di

O, laat mij ’t u vertellen

A. Vogelaar-van Amersfoort.

naar

Vragen Grote blijdsdiecheneapNaam

Vragen naar die ene Naam

Ada Schouten-Verrips, Lena Visser-Oskam en

Een plaats bbe bij de kri Met een trillende hand doet de zwerver de kerkdeur open. Hij loopt naar binnen. De tranen glijden langs zijn wangen. Zou ... zou het voor hem ook nog mogelijk zijn om een plaats bij die kribbe te krijgen? Het is alsof hij de stem van zijn moeder weer hoort: Een betere plaats is er niet. Opnieuw klinkt de warme, vriendelijke stem. ‘Er is plaats. Plaats bij de kribbe, voor zondaren, voor weglopers en voor ... zwervers.’ Met een gebogen rug schuift de zwerver in het hoekje van de bank. Hij vouwt zijn handen. Hij smeekt de Heere of hij ook een plaats bij die kribbe mag krijgen. Een plaats die hij niet verdiend heeft. Maar alleen kan krijgen om ... Jezus’ wil.

Een plaats bij de kribbe

C. van den End, Ria Mourits-den Boer,

789463

700122

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

Kerstverhalen

789463

700719

Kerstverhalen


DIT TEKE KL A ASSE-DEN HA AN

HET KAMERTJE VAN VROUW RENSE

Ditteke Klaasse-den Haan

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

vrouw Rense loopt naar een klein kamertje in huis. zacht doet ze de deur achter zich dicht.

Het kamertje van vrouw Rense

dan knielt ze neer op de grond. vrouw Rense bidt. dat doet ze hier vaak.

Historisch verhaal

vrouw Rense is een kind van de Heere.

Het kamertje van vrouw Renske

bij alles wat ze doet, heeft ze de Heere nodig. de man van vrouw Rense kweekt planten tabak. vrouw Rense denkt veel aan de planten. steeds vraagt ze heel eerbiedig: Heere, zorgt u voor de oogst? het gaat om Uw eer! maar dan vergeet vrouw Rense de Heere … er komt hagel en onweer hoe zal de oogst zijn …?

Ditteke Klaasse-den Haan

en wil de Heere nog aan vrouw Rense denken? VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. ca. 60 blz. ISBN 978 94 6370 158 7

Een waargebeurd verhaal wat zich afspeelt in de 19e eeuw in het dorpje Elst bij Rhenen.

Prijs € 14,90

In dit boek lees je hoe de Heere op het gebed van Zijn

Omslag en illustraties: Adri Burghout

kinderen wonderen doet.

9

36

789463

701587


SARIE VAN LEDDEN -VIS

VLUCHT UIT HET KLOOSTER Vlucht uit het klooster

Vlucht uit het klooster

Vlucht uit het klooster

Katharina von Bora als jong meisje door Het leven vanwerd Katharina Bora

haar vader naar een klooster gebracht, met de Katharina von Bora werd als jong meisje door haar

vaderhaar naar eenhele kloosterleven gebracht, met de bedoeling bedoeling om daarin te om blijven. haar hele leven daarin te blijven.

Maar de leer van Maarten Luther drong drong ook tot de ook tot de Maar de leer van Maarten Luther kloosters door.

kloosters door.

In de paasnacht ontsnapte ze uit het klooster en na enkele jaren werd ze de vrouw van Maarten

Het leven van Katharina von Bora

verteld voor kinderen door Sarie van Ledden-Vis

Luther. Zij stond naast Luther, en mede door haar vormde hij zich tot die grote reformator die de geschiedenis gekend heeft. In de paasnacht ontsnapte ze uit het klooster en na

Sarie van Ledden-Vis

enkele jaren werd ze de vrouw van Maarten Luther. Luther waardeerde Katharina en heeft eens Zij stond naast Luther, en door haar vormde hij zich tot die grote reformator die de geschiedenis gekend heeft. ergens in een brief geschreven: Luther waardeerde Katharina en heeft eens ergens in brief geschreven: ‘Ik zou mijn een Käthe voor alle rijkdom in de ‘Ik zou mijn Käthe voor alle rijkdom in de wereld niet

ruilen!’ wereld niet willen willen ruilen!’ Hij noemde haar: ‘De Met veel moed en liefde gaf ze leiding aan haar gezin. heeft enorm veel in haar leven gepresteerd. morgensterZij van Wittenberg’. Tot het laatst toe was zij strijdend in het vaste geloof,

aan de grote zaak van de reformatie! Met veel moed en liefde gaf ze leiding aan haar

gezin. Tot het laatst toe was zij strijdend in het vaste geloof, toegewijd aan aan de grote zaak van de www.gebrkoster.nl

reformatie!GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

701594

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 48 blz.

Toen het schip eens een paar weken in de haven lag voor reparatie, hoorde William voor het eerst van zijn leven een dominee preken. Hij hoorde daar dat een mens een ziel heeft en dat er een God in de hemel is Die alles ziet en weet. Toen is de onrust in Williams jonge hart gekomen…

leven van William Huntington deHetslavenjongen

Dit boek gaat over William Huntington. Hij werd geboren in het Kentse Woud in het jaar 1745. Het was Vanuit tot God bekeerd een heel arme tijd. Soms was erhet zelfsheidendom niets om te eten! Maar William mocht de Heere vrezen en alle zorgen voor Hem neerleggen. En de Heere verhoorde zijn gebeden, telkens weer! Vanuit de nood en diepe armoede bad William vaak om eten, om geld, om nieuwe kleren, ja zelfs om een paard! En keer op keer was er uitkomst. In dit boek lees je hoe William en zijn vrouw Mary dikwijls hun knieën bogen en hun hoop op God gevestigd hadden. Daarmee zijn ze nooit beschaamd uitgekomen! Jaren later werd William zelfs dominee en zijn er nog rijke jaren voor hem aangebroken, zodat hij zelfs in een koets, getrokken door vier paarden, naar zijn predikdiensten reed! Bijna drie eeuwen na Huntington is God nog Dezelfde! Hij werkt nog steeds en antwoordt op een oprecht gebed. Mocht dit boek je tot jaloersheid verwekken. Op uw noodgeschrei deed Ik grote wond’ren.

Dit verhaal gaat over Mary Winslow. Zij werd in 1774 op de Bermuda-eilanden geboren. Hethadleven William Huntington Als jong meisje Maryvan al diepe indrukken van Gods almacht. Ze was twintig jaar oud toen de Heere haar bekeerde. verteld voor kinderen Onder een preek van Ds. Thomas Shepard ging het licht van Gods genade op in haar leven. door Sarie van Ledden-Vis De moeilijkheden zijn haar echter niet bespaard gebleven. Toen ze emigreerde naar Amerika, moest ze haar man én de kleine baby verliezen door de dood. Maar ze kreeg te geloven dat de Heere in het vreemde land voor haar en haar negen kinderen zou zorgen! Daarin is ze niet beschaamd uitgekomen, de Heere hielp haar telkens weer. De Heere beloofde haar ook dat ze later ál haar tien kinderen in de hemel zou terugzien! Wat werd dát een wonder voor Mary!

Moedige Mary Het leven van Mary Winslow

verteld voor kinderen door Sarie van Ledden-Vis

Sarie van Ledden-Vis

Sarie van Ledden-Vis

Dit boek beschrijft op eenvoudige wijze de geschiedenis van een slavenkind, dat vanuit het heidendom tot God bekeerd werd.

Het leven van Mary Winslow

Sarie van Ledden-Vis

Groot formaat. Met illustraties van Fija Philips-Meijer

EenMoedige Helper Mary in nood

Moedige Mary

Dit verhaal gaat over William, een kleine, donkere jongen uit Zuid-Afrika. Hij werd als slaaf verkocht toen hij nog maar zes jaar oud was. Slaven moesten vaak hard werken en werden heel slecht behandeld. Maar door Gods voorzienigheid kwam William op een koopvaardijschip terecht, waar een vriendelijke kapitein het bevel voerde. Hij moest daar allerlei werkjes doen zoals: water halen, vegen, of in de keuken helpen.

Een Helper in nood

Prijs € 14,90

Een Helper in nood

William, de slavenjongen

ISBN 978 94 6370 159 4

William,

William, de slavenjongen

verteld voor jonge kinderen door Sarie van Ledden-Vis

9

789463

701594

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700030

OS Een helper in de nood.indd 1

37

9 789463 700672 Met illustraties van Fija Philips-Meijer

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Met illustraties van Fija Philips-Meijer 9 789463 701136

01-10-19 11:06

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

HET LEVEN VAN KATHARINA VON BORA


NELLIE VAN LEERDAM

MET KERSTFEEST TOCH EEN HUIS

ik hoor wat zegt aart.

Met kerstfeest toch een huis

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

Nellie van Leerdam ik hoor huilen. wie doet dat? sanne hoort het nu ook. daar is het zegt aart. hij wijst naar de huis-jes. maar die zijn toch leeg? In het huisje zitten een man en een vrouw met

Nellie van Leerdam

twee kinderen. Ze komen uit een ver land. Ze zijn gevlucht. Ze hebben niets meer. De man zegt: In ons land mag je niet naar de kerk. En je mag ook geen Bijbel hebben. Het is bijna Kerstfeest. Voor de Heere Jezus was

met kerstfeest toch een huis

geen plaats in de herberg. Zou voor hen wel een plaats zijn om te wonen?

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI M3 Geb. 64 blz. ISBN 978 94 6370 134 1 Prijs € 7,95 Met illustraties van Jacob Pasterkamp

9

38

789463

701341


SOF YKE NIEUWENHUIS-KEMP

en ze spelen altijd samen. Waar Tim is, daar is Julia ook! Tim is een stoere knul,

Dat vindt Julia soms maar niks

Tim en Julia wonen naast elkaar en meestal heeft ze dan gelijk. en ze spelen altijd samen.

Maar Waar … als nodig staat Tim Timhet is, daar is Juliais ook! is een stoere knul, die heel altijd Tim voor Julia klaar. veel durft.

Tim isDat haar vriend, wie vindt beste Julia soms maar niksmet en ze dan gelijk. ze vanmeestal allesheeft meemaakt.

Maar ... als het nodig is, staat Tim altijd voor Julia klaar. Tim is haar beste vriend, met wie Kinderen van 4 tot 6 jaar zullen ze heel veel beleeft.

veel plezier beleven aan deze Kinderen van 4 tot 6 jaar zullen voorleesverhalen. veel plezier beleven aan deze

De voorlezer niet De minder! voorleesverhalen. voorlezer niet minder!

Lees nog eens voor van Tim en Julia

Ti m en J u li a

Lees nog eens voor van

die heel veel durft.

Sofyke Nieuwenhuis-Kemp

Tim en Julia wonen naast elkaar

Sofyke Nieuwenhuis-Kemp

s Lees nog eveonor van

Ti m en Julia

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 230 blz. ISBN 978 90 5551 408 3 Prijs € 19,90 Omslag en illustraties: Jaap Kramer

39

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

LEES NOG EENS VOOR VAN TIM EN JULIA


ROELOF DEN OUDEN

RECHERCHEUR VAN DRIEL EN DE RIVIERCRUISE MET JUWELENJACHT SERIE: VAN DRIEL EN VAN BOXTEL - DEEL 9 Roelof den Ouden

EN DE RIVIERCRUISE MET JUWELENJACHT

Wilfred van Boxtel is in de wolken! Een diefstal uitzoeken tijdens een riviercruise, het kan niet mooier! Gratis vakantie. Van hem mag het heel lang duren voor ze de dader te pakken hebben. Het rechercheduo Van Driel en Van Boxtel gaat

RECHERCHEUR VAN DRIEL

EN HET COMPLOT ROND DE BERGGONDEL

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

RECHERCHEUR VAN DRIEL

in Arnhem aan boord van de Golden Dream, waar de afgelopen tijd herhaaldelijk juwelen zijn gestolen. Maar door wie? Er zijn maar weinig aanknopingspunten en die er zijn, blijken niet naar de dief te leiden. Er zit niets anders op dan het hele personeel aan de tand te voelen. Of moet de dader onder de gasten gezocht worden …? Ook op deze reis wordt een van de gasten beroofd van haar juwelen. Dan begint de tijd te dringen. Want als het schip zijn volgende ligplaats aandoet,

9 Roelof den Ouden Serie: Van Driel & Van Boxtel

deel

is de vogel natuurlijk gevlogen. Lukt het de

9

rechercheurs de dief voor te zijn …?

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 200 blz. ISBN 978 94 6370 160 0 Prijs € 11,50

9

40

789463

701600


ELINE PLOEG-SCHELLINGERHOUT

klein stukje van de Bijbel, de Thora. Samen met

Rachel de groenteverkoopster

haar vader en moeder woont ze in Amsterdam. Op de sabbat, de rustdag, gaat ze mee naar de Wendelmoet leest in een boekje van Maarten Luther.

Ze weet wel: eten het mag niet van de roomse kerk. synagoge. ’s Middags ze de sabbatsmaaltijd. Toch leest Wendelmoet verder.

De Heere werkt in haar hart! Daarna leest vader vaak wat voor uit de Tenach,

mensen proberen haar over te halen. Als vader nieuweRoomse knechten krijgt, vertellen die dat Wendelmoet, kom terug naar de roomse kerk! Anders moet je sterven op de brandstapel …

Nee, zegt Wendelmoet. de Messias al gekomen is. Maar moeder zegt: ‘Wij Ik blijf bij mijn Heere en mijn God!

wachten nog op Sluit dehaarbeloofde Luister niet op in een donker holProfeet. van kasteel Woerden, zegt de landvoogdes.

Dan komt ze wel terug naar de roomse kerk. naar de knechten.’ Toch houdt hoort Rachel de verhalen Maar Wendelmoet vol: Ik blijf bij mijn Heere en mijn God!

van de sjouwers.In Ze kan er niets aan doen. Af en dit boek lees je hoe de Heere Wendelmoet kracht geeft om staande te blijven. Ook als ze naar de brandstapel

gebracht wordt … toe knaagt het vanbinnen. Als het nu toch waar is voor te lezen: vanaf 5 jaar. wat Klaas en Jan Om zeggen? Om zelf te lezen: vanaf 7 jaar.

Rachel de groenteverkoopster

De roomse priesters merken het.

Ze brengen Wendelmoet naar Den Haag. dat is altijd zo mooi. Daar wordt ze opgesloten in de gevangenis.

Eline Ploeg – Schellingerhout

Rachel is een Joods meisje dat opgroeit met een

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

RACHEL DE GROENTEVERKOOPSTER

Rachel de groenteverkoopster

www.gebrkoster.nl

Dan komt Rachel bij familie Dekkers. Daar hoort GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ze dat de beloofde Messias geboren is, maar ook

Eline Ploeg – Schellingerhout

is gestorven om de zonden van Zijn volk te dragen. Verwonderd luistert Rachel. Zou deze Zaligmaker

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

ook haar zalig kunnen maken? Ze kan Hem niet missen, van Hem moet ze horen!

Geb. 90 blz. ISBN 978 94 6370 161 7 Prijs € 15,90 Met illustraties van Anneke Verheul-Moerdijk

9

789463

701617

41


C. VAN RIJSWIJK

JEZUS EN ZIJN MOEDER SERIE: HET WOORD VAN DE KONING

C. van Rijswijk

Maria mag de moeder van Jezus zijn.

EN ZIJN MOEDER

Zij wil altijd voor Hem zorgen. Maar kan dat wel? Want Jezus is de Zoon van God. Om Zijn volk te verlossen,

JEZUS EN ZIJN MOEDER

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

JEZUS

is Hij op de aarde gekomen. Hij moest lijden en sterven. Wat is dat moeilijk voor Maria. Ze begrijpt het niet. Maar eenmaal mag ze met al Gods kinderen eeuwig zingen. Dan zijn er geen raadsels meer.

C. van Rijswijk Er zijn al 30 deeltjes in de serie! VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI M6 Geb. 48 blz. ISBN 978 94 6370 162 4 Prijs € 7,95 Met illustraties van Rino Visser

9

Zie ook het totaaloverzicht vanaf blz 69.

42

789463

701624


C. VAN RIJSWIJK

ELI, HOE HEB IK HET MET JOU?

Op zondag 15 september 1870 preekt Het gaat goed en al gauw horen Eli de Ashdown hetstreek eerst. mensen invoor de hele ‘Eli, goed de molenaar’ gepreekt heeft. Hetdat gaat en al gauw horen Van alle kanten wordt er gevraagd: de ‘Eli, mensen streek kom je in ookde bijhele ons preken?’ Maar het valt voor hem niet mee. heeft. dat ‘Eli, de molenaar’ gepreekt De ene keer kan hij geen tekst Vanvinden alle kanten wordt er gevraagd: om over te spreken. weer hij last reuma ‘Eli,Dan kom je heeft ook bij onsvan preken?’ en moet hij thuis blijven.

Maar het valt voor hem niet mee.

boze tekst vijand hem in: DeVan enebinnen keer fluistert kan hijdegeen

ELI, HOE HEB IK HET MET JOU?

ELI, HOE HEB IK HET MET JOU? C. van Rijswijk

Eli, hoe heb ik het met jou?

‘Eigen schuld, want jij hoort

vinden te spreken niet opom de over preekstoel!’ die valse stemvan reuma en Maar dan ondanks weer heeft hij last helpt de Heere hem telkens.

en moet hij thuis blijven.

Dit is het vierendertigste deeltje van de serie: Op weg

het Vaderhuis. In deze verschijnen Vannaar binnen fluistert de serie boze vijand verschilhem in: lende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis.

Het kan gebruikt want worden jij alshoort voorleesboekje voor kinde‘Eigen schuld,

Maar die valse stem AVI ondanks M5 helpt de Heere hem telkens.

C. van Rijswijk

ren vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het

niet de preekstoel!’ zelfop al lezen.

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

701327

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 34

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

AVI M5 Geb. 48 blz.

Opnieuw beschikbaar door herdruk:

ISBN 978 94 6370 132 7

- Jij moet helpen, Johan

- William de kolendrager

Prijs € 6,95

- Het geheim van Guido

- Frits krijgt toch een plaats

- Jan, de mandenmaker van Alkmaar

- Joseph en het rijke meisje

- Petrus en de vrome vorst

- Wever John krijgt ander werk

Met illustraties van Jaap Kramer

- De beroemde ketellapper 9

789463

701327

- Augustinus wil wijs worden

Zie ook het totaaloverzicht

- Jan de Bakker

vanaf blz. 68.

43

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

SERIE: OP WEG NAAR HET VADERHUIS - DEEL 34


C. VAN RIJSWIJK

GEDOOLD OP BERGEN EN IN SPELONKEN

Gedoold op bergen en in spelonken

de rechtvaardigen. Paarden die gedood worden,

gaat bijzondere wegen met Zijn knecht en redt hem keer op keer. Ook zijn kleinzoon mag een dappere prediker worden. Eens arresteert hij op een bijzondere manier een vijandige edelman. Tientallen jaren is hij veldprediker. Totdat de voortgejaagde covenanter mag gaan rusten van zijn werk. Liggend in zijn graf, naast dat van zijn grootvader. Psalm 34 is echt waar: ‘De HEERE verlost de ziel

C. van Rijswijk

Zijner knechten.’ VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Heraut van het kruis

Voorgoed afscheid

www.gebrkoster.nl

Het leven van Johannes Calvijn (1509-1564) wordt in dit boek op boeiende wijze verteld. Hoe hij als kleine jongen met zijn moeder een bedevaartstocht maakte en zich ernstig voornam om priester te worden. Als student kwam hij in Parijs in aanraking met geheime samenkomsten waar ‘de nieuwe leer’ verkondigd werd en waar hij tot zijn grote schrik zag dat er mensen verbrand werden om hun geloof. In die tijd opende de Heere zijn blinde zielsogen en begon hij aan een rechtenstudie en een studie in de godgeleerdheid. Als aanhanger van de nieuwe leer moest hij Parijs ontvluchten. Dat was het begin van een zwerversleven. Uiteindelijk kwam hij in Genève terecht. Ook daar maakte hij heel veel mee, maar de waarheid mocht overwinnen. Na een arbeidzaam leven stierf Calvijn op 54-jarige leeftijd en ging hij op 27 mei 1564 naar het Vaderhuis.

www.gebrkoster.nl

AVI E5 9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

789463

Heraut van het kruis

AVI E5

De grote opdracht

Voorgoed afscheid

Eliëzer Kropveld was het jongste kind uit een Joods gezin van elf kinderen. Als kind al wilde hij op school de naam van Jezus niet lezen. Jezus was immers niet de ware messias, maar een verleider. Net over de Duitse grens ging hij in een winkel werken. Daar kwam hij in aanraking met christenen en hij ging boeken lezen van ‘oude schrijvers’ zoals van Salomon Duijtsch (een bekeerde Jood), van Bunyan (de Christenreis) en het vragenboekje van ds. Hellenbroek. Ook las hij in het Nieuwe Testament. Dat werd het middel tot zijn bekering. Op den duur kreeg hij het verlangen om predikant te worden. Hij heeft zeven gemeenten gediend. Veel Joden die overgingen tot het christendom konden met hun vragen bij hem terecht. Op de hoge leeftijd van ruim tachtig jaar ging hij naar het Vaderhuis.

Voorgoed afscheid

Geb. ca. 75 blz.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

D

ervaren: veel ellende, kruis en verdriet overkomt

bedrog, gevangenis en ballingschap – de Heere

De grote opdracht

ostboek. Het wijst elk mens op de ware Het boekje wordt over de hele wereld delbergse Catechismus genoemd.

man van veel gebed. Maar dan gaat hij psalm 34

een ruwe gemeente vol vechtersbazen, spot en

C. van Rijswijk

en Caspar Olevianus. Zij moeten een eer van Gods Woord in het kort wordt eerboek. Wat is graaf Frederik blij als schrijft aan zijn vrienden: ‘Ik hoop dat oud zegent.’

John Welsh tot een verloren zoon en tot een

op bergen en in spelonken

cht

Heidelberg krijgen een opdracht van

Schotland dominee worden? De Heere maakte

Gedoold

C. van Rijswijk

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

Kan een jong lid van een roversbende in Zuid-

ISBN 978 94 6370 163 1 Prijs € 12,90

Heraut van het kruis

Met illustraties van Ella van der Bas–Bakker

700733

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

9

44

789463

701631


ADA SCHOUTEN-VERRIPS

BIJBEL, BANTOES EN BOEREN

Dit is het bijzondere verhaal van een arme halfwees, die als kind alle zendingsverhalen

Bijbel, Bantoes en Boeren

aan zijn moeder kon navertellen die hij op de zondagsschool had gehoord. En, o wonder, de Heere bekeert deze Franse jongen en leidt hem langs onvoorziene wegen naar een zendingsveld in Zuid-Afrika. In 1859 komt hij in Lesotho aan. Stammenoorlogen, moordpartijen, strijd tussen de Bantoevolken en de Boeren – Coillard maakt het allemaal mee. Het dwingt hem en zijn vrouw Christina om in een ossenwagen te zwerven door het uitgestrekte, wondermooie gebied van het toenmalige Zuid-Afrika. Als wegen dood lijken te lopen, geeft een Franse zendingssynode de aanzet tot twee grote expedities. Coillard dringt diep door in het huidige Zimbabwe. Zo wordt hij behalve zendeling ook ontdekkingsreiziger, en gaat hij in de voetsporen van David Livingstone. Dat van zijn zendingswerk en bijna onwaarschijnlijke

ZENDELING

belevenissen zoveel bekend is gebleven danken DE FRANSE LIVINGSTONE

we aan François Coillard zelf: hij heeft al zijn ervaringen in dagboekvorm en talloze brieven opgeschreven.

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER

Geb. ca. 200 blz. Ada Schouten-Verrips heeft deze bijzondere

ISBN 978 94 6370 164 8

geschiedenissen aan de vergetelheid ontrukt en heel

Prijs ca. € 22,90

toegankelijk voor jong en oud verhaald. De lezer beleeft het allemaal mee. Het boek wordt verlucht met veel onbekende foto’s en

9

789463

tekeningen.

701648

45

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

ZENDELING FRANÇOIS COILLARD – DE FRANSE LIVINGSTONE


A. DEN UIL-VAN GOLEN

HET GEHEIM VAN GUDO’S VADER Catalogus 2021-2022  Leesboeken

Na het sterven van Gudo’s vader blijven er veel raadsels over. De inhoud van het doosje met belangrijke papieren over Gudo geeft geen antwoord op alle vragen die er zijn. En er komen er steeds meer. Wie is de geheimzinnige inbreker in de boerderij waar Gudo nu woont? Wat

et geheim van s vader

betekent het vreemde briefje in de schuur van Gudo’s vader? En wat zal er met Kees gebeuren? De veldwachter kan niet meer dan een tipje van de sluier oplichten over het verleden van Gudo. Gudo heeft niemand meer. Wat is hij blij dat de

et geheim van s vader

boerderij een veilig thuis geworden is.

Dit is het derde en laatste deel van een ontroerend verhaal over een jongen die wees werd. VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Geb. 102 blz.

euken en Kees en Joost kijken ch gebeurd zijn? gt de boerin zacht tegen Gudo. e bijkeuken en wacht tot hij wat zijn hoofd en vraagt: ‘Is er iets

gen van elf, is het leven hard. gelijkse klus. Maar wat doet zijn m leven ze zo afgezonderd? n verhaal van vroeger, ervaart die om hem geven. En: dat er mziet.

EVELD

ISBN 978 94 6370 133 4

De zieke Gudo logeert bij het gezin van boer en boerin Van Vijlen. Zij zorgen goed voor hem. Kees en Joost zijn echte vrienden van Gudo geworden. Hij geniet van het leven op en rond de boerderij. Maar Gudo maakt zich zorgen om zijn eigen vader. Hoe zal het met hem gaan? Een onverwachte ontmoeting maakt Gudo heel erg blij. Dan gebeurt er iets waar Gudo niet op gerekend heeft …

Prijs € 8,95

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

AVI M6 GEBR. KOSTER – BARNEVELD

9

789463

9

700986

46

789463

701334


SJOERD VEENMAN

VERWOEST GEZIN

EenDe zaak voor Maritz ik dat!’ stem vaninspecteur de oude man klinkt heel kalm, maar juist het ontbreken van emotie jaagt de Als ik zeg dat ik wil dat jullie weggaan, dan meen ik dat!’ De

politiemensen schrik aan. zien diens revolver strak stem van de oude man klinkt heelZe kalm, maar juist het ontbreken van emotie jaagt de politiemensen schrik aan. Ze zien

op zich gericht. diens revolver strak op zich gericht.

‘Rustig, rustig,’ zegt Dick bezwerend. ‘Leg alstublieft die revol‘Rustig, rustig,’ zegt Dick bezwerend. ‘Leg alstublieft die ver op tafel, voordat er ongelukken gebeuren.’

Jac Grooteman heeft er genoeg er vanongelukken en grijpt vlug naar zijn revolver op tafel, voordat gebeuren.’ dienstwapen. Maar niet vlug genoeg, want de oude man rea-

Jac Grooteman en grijpt geert verbijsterendheeft snel. In er eengenoeg fractie van van een seconde vuurt vlug hij …

naar zijn dienstwapen. Maar niet vlug genoeg, want

Verwoest gezin

Verwoest gezin

‘Als ik zeg dat ik wil dat jullie weggaan, dan meen

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

EEN ZAAK VOOR INSPECTEUR MARITZ

Inspecteur Maritz wordt geconfronteerd met een tragisch de oude man reageert verbijsterend snel. misIn een drijf, van een soort dat hij nog nooit heeft meegemaakt. Meer-

gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht. Het is een zaak die op het eerste gezicht even gruwelijk als eenvoudig lijkt, maar bij nader onderzoek toch belangrijke vragen Inspecteur Maritz wordt geconfronteerd met oproept. gaat verbeten op zoekvan naar een antwoorden. Al snel eenMaritz tragisch misdrijf, soort datblijkt hij nog dat echter niet zonder gevaar …

nooit heeft meegemaakt. Meerdere leden van een op het oog vrij normaal gezin, blijken op

gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht.

SJOERD VEENMAN

dere van leden van op het oogvuurt vrij normaal gezin, blijken op fractie eeneenseconde hij …

SJOERD VEENMAN

Het is een zaak die op het eerste gezicht even

Verwoest gezin

www.gebrkoster.nl

gruwelijk als eenvoudig lijkt, maar bij nader 9 789463 toch 701280belangrijke vragen oproept. onderzoek

Een zaak voor inspecteur Maritz

Maritz gaat verbeten op zoek naar antwoorden. Al Gebr. Koster - Barneveld

snel blijkt dat echter niet zonder gevaar …

RECENT VERSCHENEN

Pb. 160 blz. ISBN 978 94 6370 128 0 Prijs € 10,00

9

789463

701280

47


MIJA VENDERBOS-DUIJSTER

SAM IN DE WINTER

Mija Venderbos-Duijster

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

‘Kijk Sam,’ zegt Emmelie. ‘Nieuwe wanten. Mooi hè.’

in de winter

Maar Sam heeft geen tijd om te kijken. ‘De slee,’ zegt Sam, ‘ze hebben de slee afgepakt.’ ‘Wat?’ zegt tante Fenna. ‘Ja, die grote jongens. ‘Die waren hier aan het sneeuwballen gooien.

sam

Zal de slee voor Sam en Emmelie weer terugkomen?

Tien grappige voorleesverhalen voor kinderen vanaf 4 jaar. Mija Venderbos-Duijster

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER

Mija Venderbos-Duijster

ijn knuffel

sam

AVI M6 Geb. 76 blz.

en zijn knuffel

ISBN 978 94 6370 165 5 Prijs € 8,95

sam

m? zijn grote vriend. t Knuffel bijna overal mee

Die hebben de slee meegenomen.’

in de winter

am

en zijn knuffel

even ze van alles. p een dag gaat het mis. ar goed komt …

sam

Met illustraties van Daan van Oostenbrugge

oster.nl

701167

R - BARNEVELD

Mija Venderbos-Duijster

9

48

789463

701655


L. VISSER-OSK AM / MARJAN KOUDIJS

Catalogus 2021-2022  Leesboeken

JASPER IN DE DIERENTUIN

Samen met opa en oma naar de dierentuin. Wat een feest! Ze gaan met alle kinderen in een grote bus. Sofie mag ook mee. Zwaaien maar. Wat zijn er veel dieren: apen, zebra’s, olifanten, leeuwen en giraffen. Maar waar is opa …?

Joke Krijgsman (KOC Diensten, Veenendaal) en Mieneke Verhagen-Mulder (Calvijnschool, Ederveen) voegden informatie voor ouders, kijk- en voorleestips en vragen aan het verhaal toe. Het is de bedoeling dat de serie uit twaalf deeltjes gaat bestaan. Deze serie prentenboekjes is een initiatief van de Calvijnschool te Ederveen en sluit aan bij het programma Opstapje van het

RECENT VERSCHENEN

Nederlands Jeugd Instituut.

Geb. 36 blz. ISBN 978 94 6370 077 1 Prijs € 9,95 Met gratis Jasper-kleurboek

Er is ook een Jasper MEMO spel!

jasper kleurboek

kleurboek van:

ISBN 978 94 6370 078 8

...............................................

Prijs: € 12,95

9

49

789463

700788


HERDRUKKEN RECENT VERSCHENEN

Rouw

Rouw

Rouw

‘Mama, wat moet ik dan zeggen?’ ‘Wanneer gaan we dan?’ ‘Wat gaan we dan doen?’ ‘En daarna dan?’ ‘O mama! Maar moet ik dan álle kleren passen?’ (…) ‘Nou, er staat toch: in gepaste kleding?’

Dit boekje is uit de praktijk ontstaan. De auteurs zijn beide werkzaam (geweest) op een school voor speciaal basisonderwijs. Regelmatig krijgen ze te maken met kinderen die op school komen met een rouwkaart. Er werden tekeningen gemaakt waarin de emoties duidelijk te zien zijn, en zij merkten dat de kinderen hier houvast aan hadden. Zo ontstond het idee om er een boekje van te maken om dit met meerdere mensen te kunnen delen. Met behulp van dit boekje kunt u spreken met uw kind over het verdriet, de begrafenis en wat er allemaal bij hoort. In het boekje vindt u kaartjes met plaatjes die u bijvoorbeeld kunt gebruiken als een picto bij het dagritme. Op deze manier maakt u de dag inzichtelijk en biedt u structuur.

Margonda Hartman – van der Vlies en Bettie Versluis

Vragen die kinderen uit onwetendheid en angst kunnen stellen rond een begrafenis. Herkent u dit? Wat is het moeilijk om rond zo’n teer onderwerp te praten met jonge kinderen, in een week waarin er toch al zoveel op u afkomt en waarin u zelf ook veel moet verwerken. In het bijzonder geldt dat wel een kind met een autistische stoornis. Dat is een kind dat concreet denkt, zaken letterlijk neemt en graag wil weten van het wie, wat, wanneer en hoe.

de nis dat wij u ken heeft weggeven n gzame efheid midde pe dro uit ons man, onze zor Met die op Zijn tijd e E geliefd HEER mijn innig en genom lieve opa. vader en

ut nus Bo jaar Adriaftij d van 64

in de lee

ingen:

Wagen

ut- van

C.J. Bo

Arjan,

Dijk da

Nico, Lin

Karin

en Jasper

Catalogus 2021-2022

eld. Barnev uur in nis. Begrafe D.V. worden

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Margonda Hartman – van der Vlies en Bettie Versluis

Janwillem Blijdorp

Margonda Hartman-van der Vlies/Bettie Versluis

De zoon van de smid Deel 1

Rouw

Serie: Floris de minstreel

Rouwverwerking voor kinderen met een autistische

Geb. 267 blz.

stoornis. Een boekje dat in de praktijk is ontstaan.

ISBN 978 90 5551 669 8

Met picto’s bij het dagritme.

Prijs € 16,90

Geb. 47 blz. ISBN 978 90 5551 645 2 Prijs € 12,90

9

789055

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

Hoop op God

Gestorven voor mij

Serie: Al Uw wonderen vertellen

Leven en sterven van James Laing

Geb. 48 blz.

James Laing woonde in een klein huisje in Schotland.

ISBN 978 90 5551 994 1

Zijn dominee McCheyne is veel bij hem geweest.

Prijs € 12,90

Kleine vriend James werd maar dertien jaar. Geb. 88 blz. ISBN 978 90 5551 927 9 Prijs € 15,90

50


nderwijs. Onder zijn redactie en: Een nieuw hart. geren: In de dagen uwer jonhet zonlicht schijnt …

eerste dagboek M ARTIJN DEN HA AN

OP HOGEN TOON PSALMEN MET BOVENSTEM

Bijbels dagboek voor kinderen van 4 tot 8 jaar (en hun ouders)

9

789463

C. Dubbeld

Martijn den Haan

Mijn eerste dagboek

OP HOGEN TOON

Bijbels dagboek voor kinderen van 4-8 jaar (en hun

Psalmen met bovenstem (noten).

ouders).

Sp. 100 blz.

Geb. 380 blz.

ISBN 978 94 6370 0191

ISBN 978 90 5551 8326

Prijs € 15,95

700191

Prijs € 16,90

Bijzonder geschikt voor prediking, catechisatie en persoonlijk gebruik. Gebonden set (3 dln.). ISBN 978 90 5551 296 6 Compleet Prijs € 69,50

9

789463

9

700016

789055

512966

N. Verdouw

Thomas Watson

Ik begrijp het! Deel 1

DE LEER DER WAARHEID 3 DELEN

Je zit in de kerk.

DE HOOFDSOM VAN DE GELOOFSLEER (1)

Je hoort best wel vaak moeilijk woorden.

Geb. 410 blz. 978 90 5551 090 0 Prijs € 29,50

Dit boekje geeft eenvoudige uitleg van die (oudere)

DE TIEN GEBODEN (2)

woorden.

Geb. 340 blz. 978 90 5551 161 7 Prijs € 29,50

Geb. 130 blz. ISBN 978 94 6370 001 6

HET GEBED DES HEEREN (3)

Prijs € 12,90

Geb. 454 blz. 978 90 5551 143 3 Prijs € 29,50

51

Catalogus 2021-2022

e lezen. erdere vragen om over na te gelezen is. Met de ouders. . ezen, is het van groot belang en met hen het gesprek aan

Mijn eerste dagboek

en van vier tot acht jaar, met er één bladzijde met twinudige wijze wordt daarin de

C. Dubbeld

C. Dubbeld

oek

HERDRUKKEN


De brief

P.C. Beeke

ds. E.C. Adams

ds. G. Beens

van een gevangene

De zendbrief van de apostel Paulus aan Filémon

GUIDO DE BRÈS

Aan het Woord getrouw

AAN HET WOORD GETROUW Nederlandse Geloofsbelijdenis

9

789055

t alles is het leven van mijn geest, want Gij hebt mij gezond

emaakt en mij genezen.’

Ook zijn er bijdragen opgenomen van: wijlen ds. J. van Haaren wijlen ds. J. Koster wijlen ds. E. Venema

Ds. J. van Belzen

ds. J. van Belzen

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

9

789463

700849

9

789463

700276

Aan dit dagboek werkten mee: ds. P. Blok ds. K. Boeder ds. B.J. van Boven ds. G. Bredeweg ds. G. van Manen ds. F. Mulder ds. C. Neele ds. J. van Rijswijk ds. C. van Ruitenburg ds. A. Schot ds. J.W. Verweij

Ook is een bijdrage opgenomen van: wijlen ds. J. van Haaren

789463

9

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 6 Bijbels dagboek (Ger. Gem.) 378 blz geb € 12,90

geschrevenen

ten leven Avondschemering Ds. P. Blok

xxxxxxxxxxxxx

www.gebrkoster.nl

GEBR.KOSTER-BARNEVELD

9

789463

9

789055

ds. P. Blok

700269

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Elísa, de zoon van Safat - deel 5

Elísa, de zoon van Safat

9

789055

519705

9

789463

700269

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (7) 12 preken. 176 blz geb € 14,90

9

789055

ds. P. Blok

519088

518500

De ambtelijke arbeid van Elísa kent een duidelijk begin en een duidelijk eind. Hij werd ingewonnen en overwonnen om de aangewezen weg te gaan en mocht zijn Zender volgen door goed gerucht en kwaad gerucht. Daarvan gewaagt ook dit vijfde en laatste deel met 36 overdenkingen over de arbeidstijd van Elísa. De bediening van Elísa is tot onderwijs en rijke troost voor Gods gemeente. God zal Zijn erfdeel nooit begeven. ds. P. Blok Elísa mocht Gods raad uitdienen. Na een lange diensttijd mocht hij de eerlijk ontvangen profetenmantel afleggen. Een klein overblijfsel omringde hem toen zijn levenseinde kwam. Het is de hartelijke wens van ds. Blok dat deze serie overdenkingen tot zegen mag zijn.

deel 4 24 overdenkingen GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (6) 10 preken. 151 blz geb € 14,90

789055

9

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (4) 10 preken. 168 blz geb € 14,90

4

519705

9

5

789055

519088

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (5) 10 preken. 155 blz geb € 14,90

Elísa, de zoon van Safat ds. P. Blok

5

ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

9

www.gebrkoster.nl

517947

In de heilsgeschiedenis neemt Elísa een bijzondere plaats in. De Heere zendt Zijn knecht Elísa naar het tienstammenrijk. Juist in die tijd en tot dat volk komt de boodschap van de God Israëls. Elísa moet arbeiden onder een volk dat God afzwoer en de afgoden begeerde. Op duidelijke wijze neemt de Heere het voor Zijn knecht op. Hij straft de vijanden en doet wonderen en tekenen. De Heere zegent Zijn erfdeel en toont Zijn gunst. In 24 overdenkingen belicht ds. P. Blok de rijke troost voor Gods gemeente die van Elísa’s bediening uitgaat. De Heere zal in de donkerste tijden, in een ondergaande wereld Zijn volk bewaren en toebrengen.

ds. P. Blok

van Isaï

ds. P. Blok

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (3) 10 preken. 175 blz geb € 14,90

DE NALEZING VAN EEN BIJWONER

7

de verkwikking die de Heere aan David schonk in de ontmoeting met Abigaïl. Zij weerhield hem er door Gods genade van om zijn wraakzucht op Nabal uit te oefenen.

Elísa, de zoon van Safat

ds. P. Blok GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

van Isaï

Deel 5 bevat 10 preken, die handelen over de aanhoudende vijandschap van en achtervolging door Saul. Maar we lezen ook van

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700429

David de zoon

vensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

ds. P. Blok

Deel 7 bevat 12 preken, die handelen over de opvoering van de ark uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem, Gods verbod aan David om een tempel te bouwen, Davids weldadigheid aan Mefibóseth en de aanhoudende vijandschap van de volken die Israël omringen.

ds. P. Blok

789055

9

ds. P. Blok DAVID, DE ZOON VAN ISAÏ (1) 10 preken. 162 blz geb € 14,90

David de zoon

van Isaï

6 ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

9

www.gebrkoster.nl

Elisa, de zoon van Safat - deel 4

David de zoon van Isaï

eken, die handelen over het verblijf van David gheid met de Filistijnse vorsten en hoe hij zich zijn God, als hij Ziklag verbrand terugvindt. Na wordt David koning over Juda en later ook over digt met de begeerte van David om de ark over uzalem.

David de zoon

Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de le-

van Isaï

GEBR.KOSTER-BARNEVELD

DEEL 7

Het leven van David, de man naar Gods hart was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke leven, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon hij. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’ Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

David de zoon van Isaï

delt het leven van David op de wijze die hem ndelijke gangen van Gods volk, die in de levan David verklaard liggen, worden opgediept. ezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd uwig bloeit.

ds. P. Blok

517947

519927

ds. P. Blok AVONDSCHEMERING Meditatieve gedachten over woestijnreizigers. 95 blz geb € 11,90

David de zoon van Isaï

789055

door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’

Elísa, de zoon van Safat

DEEL 6

789055

9

de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij

4

789463

DEEL 5

ds. P. Blok

ds. P. Blok

David de zoon van Isaï

David de zoon

Goliath, het verbond met Jónathan en zijn huwelijk met Michal, de dochter van Saul.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 13 beperkt leverbaar Bijbels dagboek (Ger. Gem.) 378 blz heb € 13,95

in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en

ds. P. Blok

519927

waarom spreektds. M. Blok sr. DE GESCHREVENEN TEN LEVEN 10 preken. 187 blz geb € 8,95

id, de man naar Gods hart was veelbewogen. dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich e strijd, maar ook door de uiteindelijke overhoefde David niet in eigen kracht te strijden en eft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. van Christus en in Zijn kracht streed en overn draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerrkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn

David de zoon

door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’ Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de le-

519682

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als

van Isaï

ds. P. Blok

789055

tien preken

oon van Isaï

door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij

Deel 4 bevat 10 preken, die handelen over de strijd van David met

Deel 3 bevat 10 preken, die handelen over de vlucht van David naar Rama, de verbondstrouw van Jónathan en de ontmoeting te Nob.

789055

DEEL 4

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich

vensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

van Isaï

Ds. P. Blok

Ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

9

RNEVELD

David de zoon

Avondschemering

9

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 12 Bijbels dagboek (Ger. Gem.) 378 blz geb € 13,95

David de zoon van Isaï

3

ds. M. Blok

www.gebrkoster.nl

De

519033

David de zoon van Isaï

i oditiis sime con rem unt. pliae. Et ulpa cum quo blat omni sa desero

789055

DEEL 3

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: ‘Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.’ Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

700825

Bijbels dagboek

BIJ HET GEOPENDE WOORD – jrg. 11 Bijbels dagboek (Ger. Gem.) 378 blz geb € 13,95

Deel 1 David de zoon van Isaï

Avondschemering

ti aerrum et voloreped moloriorror sus estrunt

am verspelitem. Et est landis volupta dolo tota

Ook is een bijdrage opgenomen van: wijlen ds. J. van Haaren

David de zoon van Isaï

ui dolenia aspeliatium, tes nat raercimintor a eati vella velit lit rem et am fugit doloribus,

em que quamet atur, sit, sit exces es reribus et psunt.

Aan dit dagboek werkten mee: ds. P. Blok ds. K. Boeder ds. B.J. van Boven ds. G. Bredeweg ds. G. van Manen ds. F. Mulder ds. C. Neele ds. J. van Rijswijk ds. C. van Ruitenburg ds. A. Schot ds. J.W. Verweij

789463

ds. G. Beens ESTHER, DE JODIN Twintig overdenkingen 112 blz geb € 11,90

www.gebrkoster.nl

700849

ds. J. van Belzen DE HONDEKENS ETEN OOK… 3 preken. 88 blz geb € 11,90

9

518814

Bij het geopende Woord

BijbelsGEBR. dagboek KOSTER­BARNEVELD

David de zoon van Isaï

am, nimil inctotas mi, omnisse quatiam conseusdam hil ium similit ecustot aspelec tatemodi

De geschrevenen ten leven

nim rerum eum soluptatest liqui ommoluptam tis moloreh eniendus apist prorepu dandit vo-

BIJ HET GEOPENDE WOORD Bijbels dagboek Bij het geopende Woord is een bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scri­ benten behandelen per maand een afgerond onderwerp zoals: De geestelijke wapenrusting, gelijkenissen, het gebed des Heeren, Jeruzalem, Jona enzovoort. Achterin het dagboek zijn bijdragen opgenomen voor de feest­ dagen. De stukjes zijn kort en er is een duidelijk lettertype ge­ bruikt. Een dagboek voor het hele gezin!

Bijbels GEBR.dagboek KOSTER­BARNEVELD

ds. M. Blok

venen ten leven

borestrum laccaecatiis que mil explitaecae op-

Bij het geopende Woord

www.gebrkoster.nl

9

ds. J. van Belzen BIJ DEZE DINGEN LEEFT MEN 4 preken over Hizkía’s ziekbed en genezing. 91 blz geb € 11,90

G

Bijbels dagboek Bij het geopende Woord is een bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Alle scri­ benten behandelen per maand een afgerond onderwerp zoals: De geestelijke wapenrusting, gelijkenissen, het gebed des Heeren, Jeruzalem, Jona enzovoort. Achterin het dagboek zijn bijdragen opgenomen voor de feest­ dagen. De stukjes zijn kort en er is een duidelijk lettertype ge­ bruikt. Een dagboek voor het hele gezin!

GEBR. Ds. J.KOSTER-BARNEVELD van Belzen

ds. J. van Belzen Gebr. Koster - Barneveld

700276

BIJ HET GEOPENDE WOORD

Bij het geopende Woord

789055

ds. G. Beens GEESTELIJKE LESSEN Paulus’ brief aan de Korinthiërs. 83 blz geb € 11,90

Bijbels dagboek

Aan dit dagboek werkten mee: ds. P. Blok ds. E. Hakvoort ds. G. Heijkamp ds. G. Hoogerland ds. G. van Manen ds. G.J.N. Moens ds. G. Pater ds. A.H. Verhoef ds. A. Vermeij ds. J.W. Verweij

Vier preken

emeente te Oosterland.

789463

Bijbels dagboek Bij het geopende Woord is een Bijbels dagboek geschreven door predikanten van Gereformeerde Gemeenten. Nagenoeg alle scribenten behandelen per maand een afgerond onderwerp zoals: Psalm 23, Abraham, Biléam, Cornelius de hoofdman, en de bekering van Paulus. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn kort en leggen de nadruk op het geopende Woord. Voor ouderen en slechtzienden is een duidelijk lettertype gebruikt.

over Hizkía’s ziekbed en genezing

eld de prekenserie over Hizkía in het najaar van 2016 in zijn

9

BIJ HET GEOPENDE WOORD

De hondekens eten ook ...

Bijbels dagboek

Bij deze dingen leeft men

s. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienst-

9

ds. G. Beens DE BRIEF VAN EEN GEVANGENE 3 preken over de zendbrief aan Filémon. 80 blz geb € 9,90

Bijbels dagboek

e preken in deze bundel geven onderwijs over het leven van

ods Kerk in de gemeenschap met God door Christus.

aar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij

519194

P.C. Beeke LESSEN UIT DE GEESTELIJKE KWEKERIJ Gedachten van Joh. de Swaef over christelijke opvoeding. 120 blz geb € 12,90

Twintig overdenkingen

Paulus’ brief aan de gemeente van Korinthe

Bij het geopende Woord

jn Weldoener, zei hij: ‘Heere, bij deze dingen leeft men, en in

Gods genade in Christus wordt bewezen aan arme, rechteloze zondaren. Zij beleven hun onwaardigheid voor Gods heilig aangezicht, maar worden heilig verlegen om een kruimel van het genadebrood. Zo bad de Kananese vrouw: ‘De hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren.’ Twee preken in dit boekje gaan in op haar geloofsbeoefening, haar geloofsbeproeving en haar geloofsbekroning. Verder is een preek opgenomen over David en Mefibóseth. Deze is gehouden ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Ook Mefibóseth heeft de genade, die hij van koning David ontving, als een wonder beleefd. Toen hij hoorde dat hij geduriglijk brood mocht eten aan ’s konings tafel, boog hij en sprak: ‘Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een doden hond, als ik ben?’ Ver boven David uit gaat de meerdere David! Dat Zijn Kerk brood mag eten aan Zijn tafel, is een wonder dat ze nooit klein kan krijgen.

De afzender, de geadresseerde, de inhoud

Bij het geopende Woord

ebed en deed de bittere bitterheid medewerken ten goede.

789055

Bij het geopende Woord

ek. Hij keerde zijn aangezicht naar de wand, piepend als een

uif en kirrend als een zwaluw. De Heere gebruikte deze ziekte

m het geloofsleven van Hizkía te beproeven. Hij verhoorde zijn

en wonderlijke vrede daalde af in Hizkía’s hart. Eindigend in

BARNEVELD

9

De hondekens eten ook ...

Bij deze dingen leeft men

izkía ontving van Godswege de boodschap dat hij zou ster-

en, en niet leven. De 39-jarige koning van Juda werd dodelijk

Geestelijke lessen ds. G. Beens

Gedachten van Johannes de Swaef over christelijke opvoeding

ds. E.C. Adams BEGINNENDE VAN DIEZELVE SCHRIFT 8 preken. 142 blz geb € 14,90

De hondekens eten ook ...

Catalogus 2021-2022 Theologie

over Hizkía’s ziekbed en genezing

EBR. KOSTER - BARNEVELD

517053

AAN HET WOORD GETROUW De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Catechisatiemethode (20 lessen). 91 blz geb € 9,95

Vier preken

van een gevangene

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

8 preken

KOSTER - BARNEVELD

BIJ DEZE DINGEN LEEFT MEN

Esther, de J odin

www.gebrkoster.nl

NGB

517053

De brief van een gevangene

Beginnende van diezelve Schrift

GUIDO DE BRÈS

koster.nl

Onésimus is een dief en een deserteur, maar de prediking van Paulus wordt aan zijn hart geheiligd. In zijn eertijds was hij onbruikbaar, maar door genade is hij nuttig gemaakt. Er is bij Onésimus niet alleen een opzien, maar ook een uitzien geboren om het weer in orde te maken met zijn werkgever Filémon. Daarom schrijft de apostel vanuit de gevangenis een aanbevelingsbrief die de Geest van Christus ademt.

ds. G. Beens

De brief

ds. G. Beens

Lessen uit de geestelijke kwekerij

deel 5 36 overdenkingen

518784

ds. P. Blok DE NALEZING VAN EEN BIJWONER Korte overdenkingen. 125 blz geb € 12,90

ds. P. Blok ELÍA EN ELÍSA (3) 23 overdenkingen. 172 blz geb € 7,50

52

ds. P. Blok ELÍSA, DE ZOON VAN SAFAT (4) 24 overdenkingen. 185 blz geb € 7,50

ds. P. Blok ELÍSA, DE ZOON VAN SAFAT (5) 36 overdenkingen. 340 blz geb € 7,50


periode tussen advent en nieuw-

www.gebrkoster.nl

9

789055

510993

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

789055

510160

510993

510160

9

Lied der liederen

THOMAS BOSTON

Vanuit Openbaring 6 brengt ds. Van Boven drie soorten bidders voor het voetlicht. Aardse bidders die overwonnen worden door de Ruiter op het witte paard. Hemelse bidders die bekleed worden met lange witte klederen. Maar ook de laatste bidders die hun gebed richten tot de bergen en tot de heuvelen. Dat is een gebed dat niet verhoord wordt … Op de jongste dag komt er een aangrijpend onderscheid openbaar. Er zijn er die dan moeten belijden: ‘Want de grote dag Zijns

Spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid

9

789055

hebben gezien, om ten volle de vervulling te genieten van de beloften Gods.

Geestelijke lessen uit het Hooglied

Dankers

3 dankdagpreken uit de liederen Hammaäloth

De liederen Hammaäloth werden gezongen op de grote feestdagen. Dat waren de dagen waarop de Israëlieten opgingen naar de tempel om daar hun gaven te brengen en hun gebeden op te zenden. Vanuit de liederen Hammaäloth tekent ds. Van Boven een aantal pelgrims in verschillende zielsgestalten. Een wenende zaaier

Bidders

(Psalm 126), een bemoedigde pelgrim (Psalm 121) en een geoefende danker (Psalm 131).

3 biddagpreken vanuit Openbaring 6

789463

9

700931

789055

519422

3 dankdagpreken uit de liederen Hammaäloth

789055

517497

9

789055

Een wenende zaaier - Een bemoedigde pelgrim - Een geoefende danker

517497

ds. B.J. van Boven BIDDERS beperkt leverbaar 3 biddagpreken. 99 blz geb € 11,90

ds. B.J. van Boven DANKERS beperkt leverbaar 3 dankdagpreken. 88 blz geb € 11,90

ds. B.J. van Boven

deel 3

2

www.gebr.koster.nl

519064

Ds. B.J. van Boven, predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom, staat stil bij het onderwijs dat de Heere in het Hooglied van Sálomo geeft uit de natuur. In dit boekje wordt, met name in de tweede preek, vooral de duif onder de aandacht gebracht. Het Hooglied bevat een doorlopende beeldspraak over de liefde van de hemelse Bruidegom tot Zijn zwarte bruid. De Bruidegom noemt Zijn bruid onder meer ‘Mijn duive’. Op eenvoudige wijze trekt ds. Van Boven lijnen in deze drie separerende preken, niet alleen naar het dagelijkse leven, maar hij wijst ook op de tere zorg die de Heere aan Zijn volk betoont. Zij leren dat de Heere goed is voor goddeloze en slechte mensen.

9

789055

3

www.gebr.koster.nl

519644

Het gevogelte des hemels

Het gevogelte des hemels

789055

Het gevogelte des hemels

ds. B.J. van Boven

Ds. B.J. van Boven staat in dit deeltje stil bij het onderwijs dat de Heere aan Sálomo geeft vanuit de natuur. In dit boekje worden het paard, het ree en de vos onder de aandacht gebracht. Op eenvoudige wijze worden in deze drie separerende preken lijnen getrokken van het dagelijkse leven naar de tere zorg die de Heere aan Zijn volk betoont. Zij leren dat Hij goed is voor goddeloze en slechte mensen.

Het gedierte des velds

Het gedierte des velds

des velds

Het gedierte des velds

9

700559

ds. B.J. van Boven EEN GETROUW HOGEPIESTER 21 feeststoffen. 450 blz geb 9789463700559 € 39,50

Zo duurzaam als

9

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Onderwijs door dieren vanuit het Hooglied

9

519064

ds. B.J. van Boven HET GEDIERTE DES VELDS (2) 3 preken over dieren. 112 blz geb € 11,90

789055

Onderwijs door vogels vanuit het Bijbelboek Hooglied

ds. A. Hellenbroek: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden.

gen psalmvers en drie gespreksvragen. Daarmee is dit boek uitermate geschikt om zich in gezinsverband voor te bereiden op de preek.

Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een citaat uit de catechismuspreek van een oudvader of een bekende theoloog, zodat ‘oud goud’ dichter bij de jeugd wordt gebracht. Bovendien zijn de vragen en antwoorden van de betreffende Zondagsafdeling als kadertekst opgenomen. Een waardevolle aanwinst voor elk gezin met opgroeiende kinderen!

Een schat van wijsheid

Elsie Dawson-Aldworth, echtgenote van ds. Herbert Dawson, vertelt in het eerste deel hoe zij van jongs af een innige liefde had tot de dienst des Heeren. Ze kon niet spreken van een duidelijk ogenblik in haar leven, waarop de Heere haar te sterk was geworden. Toch kwam in de vrucht openbaar dat ze een verborgen leven met de Heere kende. In het tweede deel beschrijft ds. Dawson zijn bekering en zijn roeping tot het ambt van predikant. Hij diende de Strict Baptist Chapel van Bethersden in het graafschap Kent in Engeland 56 jaar. Beiden leefden van 1890 tot 1969 en kenden in hun leven ook veel tijdelijke zorgen en moeiten. Van hen kan gezegd worden: ‘Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere.’ Oorspronkelijke titel: The Hidden Pathway

Handvat bij de Heidelbergse Catechismus

www.gebrkoster.nl

Onnaspeurlijke wegen

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl 9

789463

9

700887

Gebr. Koster - Barneveld

519040

9

789055

518906

ds. G. Bredeweg NIET VAN DE WIND BEWOGEN 7 preken over Johannes de Doper. 156 blz geb € 5,95

1

9

789463

701044

701068

Pelgrim zonder vrees

Gebr. Koster - Barneveld 52 overdenkingen met gespreksvragen door diverse predikanten van de Gereformeerde Gemeenten

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

zeven preken over Johannes de Doper

789463

G.D. BUSS (red.)

Onnaspeurlijke wegen

De bijdragen sluiten nauw aan bij de catechesemethode van

Elke overdenking wordt afgesloten met een te lezen gedeelte uit de Bijbel, een te zin-

het Woord

9

ds. B.J. van Boven ZO DUURZAAM ALS DE ZON 7 preken over de zon. 150 blz geb € 14,90

Faith Cook

G.D. BUSS (red.)

worden of met de geloofsleer te maken hebben.

Woorden naar

Een schat van wijsheid

Niet van de wind bewogen

W. Visser (red.)

Bijbel gezaghebbend en het einde van alle tegenspraak. In dit boek geeft de auteur op eenvoudige wijze uitleg van

In deze bundel leggen zesentwintig predikanten de Heidelbergse Catechismus op eenvoudige wijze uit.

ds. B.J. van Boven HET GEVOGELTE DES HEMELS (3) 3 preken over vogels. 114 blz geb € 11,90

W. Visser (red.)

Onnaspeurlijke wegen

Handvat bij de Heidelbergse Catechismus

Naar het Woord

Uitleg van begrippen uit de geloofsleer De Bijbel is Gods Woord. God Zelf is de Auteur. Daarom is de

ds. B.J. van Boven HET GEVOGELTE DES HEMELS (1) 3 preken over vogels. 104 blz geb € 11,90

Een schat van wijsheid

Woord een aantal woorden en begrippen die in Gods Woord genoemd

9 789055 516971

A.R. Bronkhorst

Z E V E N P R E K E N OV E R DE ZON

06-03-13 13:48

519644

ds. B.J. van Boven HET GEDIERTE DES VELDS (3) 3 preken over dieren. 151 blz geb € 11,90

A.R. Bronkhorst

Naar het

de zon

deel 3

3

9 789055 516971

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Onderwijs door dieren vanuit de Psalmen

ds. G. Bredeweg

789055

Dankers

KOSTER - BARNEVELD Aardse bidders - HemelseGEBR. bidders - Laatste bidders

OS Het gevogelte des hemels dl2.indd 1

9

ds. B.J. van Boven

ds. B.J. van Boven

Het Het gedierte gedierte des velds

deel 2

ds. G. Bredeweg JOBS WARE RIJKDOM (2) 9 preken over Job. 169 blz geb € 6,95

519361

www.gebrkoster.nl

9

517497

Thomas Boston SPREEKT LOF TER GEDACHTENIS ZIJNER HEILIGHEID Preken uit de Westminster Catechismus. 232 blz geb € 19,90

ds. P. Blok OVERDENKINGEN OVER HET LIED DER LIEDEREN Geestelijke lessen uit het Hooglied. 250 blz geb € 24,95 ds. B.J. van Boven

ds. B.J. van Boven

des velds

www.gebrkoster.nl

789463

789055

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (6) 10 feeststoffen. 195 blz geb € 17,50

DS. B.J. VAN BOVEN

Ds. B.J. van Boven staat stil bij het onderwijs dat de Heere in verschillende Psalmen geeft vanuit de natuur. In dit boekje worden de leeuw, het hert en het schaap onder de aandacht gebracht. Op eenvoudige wijze worden in deze drie separerende preken lijnen getrokken van het dagelijkse leven naar de tere zorg die de Heere aan Zijn volk betoont. Zij leren dat Hij goed is voor goddeloze en slechte mensen.

9

9

leerredenen over de GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

511761

ds. B.J. van Boven

Kleine Catechismus van Westminster

ds. B.J. van Boven

Een getrouw Het gedierte Hogepriester

ds. B.J. van Boven GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

789055

510887

www.gebrkoster.nl

9

ds. P. Blok

518609

789055

9

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (5) 10 feeststoffen. 170 blz geb € 17,50

toorns is gekomen, en wie kan bestaan?’ Door genade zullen er echter ook zijn die er in hun leven getuigenis van mochten afleggen dat zij die grote dag met een groot verlangen tegemoet

700931

ds. P. Blok WAAROM SPREEKT GIJ DOOR GELIJKENISSEN? (2) 10 preken. 165 blz geb € 14,90

ds. P. Blok WAAROM SPREEKT GIJ DOOR GELIJKENISSEN? (1) beperkt leverbaar 10 preken. 165 blz geb € 14,90

feeststoffen

3 biddagpreken vanuit Openbaring 6

10 preken over de gelijkenissen van de Heere Jezus

10 preken over de gelijkenissen van de Heere Jezus

9

510665

6

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Drie dankdagpreken

789463

5

5

Dankers

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

D

9

510887

3 biddagpreken vanuit Openbaring 6

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

Bidders

Overdenkingen over het

ds. P. Blok

ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

789055

9

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (4) 10 feeststoffen. 170 blz geb € 17,50

Lied der liederen

**

9

510382

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Bidders

Gij

Eind van de jaren zestig van de vorige eeuw heeft ds. P. Blok in Dirksland op de destijds zogenoemde lidmatencatechisatie onder meer de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld. In artikel 4 daarvan worden alle Bijbelboeken genoemd. Tijdens de behandeling van het Boek Hooglied heeft hij, onder opzien tot de voorlichtende bediening van Gods Geest, in elf overdenkingen geprobeerd iets te verduidelijken van de verborgenheden die God de Zijnen leert. Het Hooglied, dat in het Hebreeuws de naam draagt van Lied der liederen, is hoofdzakelijk een gesprek tussen Christus als Bruidegom en de bruid, Zijn Kerk, onder het voorbeeld van koning Sálomo en zijn bruid. Het was de wens van ds. Blok om deze overdenkingen (die hij zelf vaak lesjes noemde) in druk te laten verschijnen. Aan het einde van zijn leven moest hij vanwege gezondheidsklachten stoppen met het gereedmaken ervan. Het Ten geleide heeft ds. Blok zelf nog uitgewerkt en is als samenvatting opgenomen in dit boek. De eerste overdenking eindigt met zijn wens: ‘Ik hoop dat we wat lesjes eruit meenemen op weg naar de eeuwigheid.’

door gelijkenissen?

4

4

ds. B.J. van Boven

Overdenkingen over het

Lied der liederen

spreekt

510665

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (3) 10 feeststoffen. 175 blz geb € 17,50

ds. P. Blok

Waarom

789055

789055

ds. B.J. van Boven

Gij

Tijdens Zijn omwandeling op aarde sprak de Heere Jezus dikwijls door gelijkenissen. Daarom vroegen de discipelen aan Hem: ‘Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?’ Het antwoord van Jezus is duidelijk: ‘Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.’ Daarmee wordt ons een aangrijpend onderscheid geleerd. De verborgenheden van de gelijkenissen worden door de Heere Jezus nader verklaard. Nog steeds is het bijzonder onderwijs van Israëls hoogste Profeet noodzakelijk. Alleen dan kan de vrucht ervan tot troost, onderwijs en verklaring van het genadeleven zijn.

door gelijkenissen?

www.gebrkoster.nl

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Overdenkingen over het

Waarom

ds. P. Blok

www.gebrkoster.nl

ds. P. Blok

Waarom spreekt Gij door gelijkenissen?

spreekt

510382

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (2) 10 feeststoffen. 180 blz geb € 17,50

Waarom spreekt Gij door gelijkenissen?

is exerferibus doluptiam nat exeam culleni hitaquas sum di dis nte laborerit pliquissed que rem ento voloribus, omnist quo comrio. Dae sit et aut quatem re sitas

WAAROM SPREEKT GIJ DOOR GELIJKENISSEN

nesenis experatem. Et ab im door accabo. Uptas volest atum et tat ium quae et quiasped qui iur? gen tusant. ptatibus mo optatecerum eumui berferspel explaborit aut quos que pos accum eatur? nis cuptatum rectatu repernatur?

789055

789055

3

3

www.gebrkoster.nl

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

ds. P. Blok OP WEG NAAR SION (1) 10 feeststoffen. 145 blz geb € 17,50

eekt Gij nissen

2

2

www.gebrkoster.nl

1

1

In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. Deel 5 bevat tien vrije stoffen. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat een voorbereidingspreek voor het te houden Heilig Avondmaal en negen preken over het spreken van de Middelaar tijdens Zijn omwandeling op aarde.

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat preken voor de periode tussen pasen en pinksteren.

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat preken voor de periode tussen lijdenstijd en pasen.

Uitleg van begrippen uit de geloofsleer

789463

9

700887

A.R. Bronkhorst WOORDEN NAAR HET WOORD Uitleg van begrippen uit de geloofsleer 109 blz pb € 9,95

ds. A.A. Brugge e.a. EEN SCHAT VAN WIJSHEID Handvat bij de Heidelbergse Catechismus. Uitleg vd HC door GG-predikanten. 230 blz geb € 9,90

53

789463

701044

G.D. Buss (red.) ONNASPEURLIJKE WEGEN Uit het leven van echtpaar Dawson. 240 blz geb €24,90

9

789463

700566

Faith Cook PELGRIM ZONDER VREES Het leven en de tijd van John Bunyan. 500 blz geb € 34,90

Catalogus 2021-2022 Theologie

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven. Dit deel bevat preken voor de periode tussen de besnijdenis en de omwandeling van de Middelaar.

onuitputtelijke goudmijn, waaruit hijn brengt die een arme ziel doet em kenmerkende wijze wordt het ods verklaard waarbij leer en toeijn. De nabijkomende wordt ontdat het van dag tot dag bekeerd lanke gerechtigheid van Christus


J. van Dam

J. van Dam

luistert toe

deel 3

Komt,

J. van Dam

J. van Dam

Komt, luistert toe

Komt,

Komt, luistert toe

luistert toe

deel 5

Komt,

luistert toe

deel 6

1

Heidelbergse Catechismus

J. van Dam

J. van Dam

J. van Dam

J. van Dam

J. van Dam

www.gebrkoster.nl

9

uit het leven van hetKOSTER oude volk GEBR. - BARNEVELD

KOSTER - BARNEVELD uit het leven vanGEBR. het oude volk

TER - BARNEVELD

789055

518005

1

DE ENIGE TROOST

Heidelbergse Catechismus 1-18

www.gebrkoster.nl

uit het leven het oude volk GEBR. van KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

KOSTER - BARNEVELD uit het leven vanGEBR. het oude volk

deel

DE ENIGE TROOST

deel 5

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. Dit is het zesde en laatste deel van een serie boeken onder de titel Komt, luistert toe. De nadere omschrijving ervan luidt: ‘Uit het leven van het oude volk’, waarmee duidelijk wordt aangegeven waar deze serie over handelt. In dit deel werd het een en ander opgetekend uit het leven van Aaltje Vlot, ds. J. van Prooijen, vrouw Donselaar, ds. W. Baaij, het echtpaar Van Seters, ds. Th. Woudwijk, Kee Hoek en vele anderen. Zij mochten spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

deel 6

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. In dit deel werd het een en ander opgetekend uit het leven van Teuntje van Helden-Westbroek, Teun Boogaard uit Sliedrecht, Neeltje Aardoom, ds. W. Baaij, Sofie Kooper uit Dordrecht, Dirk Veldhuijzen, ds. W.H. Blaak, ds. C. de Jonge, Martijntje van der Velden te Kinderdijk, en anderen. Zij mochten spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

luistert toe

deel 4

deel 4

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. In dit deel werd het een en ander opgetekend uit het leven van Cornelis Spreeuwenberg, Jan Bas, Jansje Fortuin, Koos Vrolijk en vele anderen. Zij mochten spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

Komt, luistert toe

luistert toe

deel 2

J. van Dam

Komt, luistert toe

Komt,

deel 3

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelen over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. In dit deel is het een en ander opgetekend uit het leven van schipper Treffers, Dirkje Blonk, oefenaar W. Vermeer, Kaatje de Buin-Vermeulen, ds. G. van Reenen, en vele anderen. Zij mochten spreken over de wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

Komt, luistert toe

Komt, luistert toe

Komt, luistert toe

Komt,

Komt, luistert toe

deel 2

chreef voor het kerkblad van de Oud rde Gemeente te Kinderdijk vele e handelen over het oude Godzalige n bredere kring enige bekendheid ging daarvoor te rade bij oudere menvolk persoonlijk hadden gekend, en zaken en gebeurtenissen die nooit hrift waren gesteld. werd het een en ander opgetekend n van Cornelis Schouten, ds. P. van , Ali Ipema, vrouw Ooms, meester aaf, G. van Ledden en vele anderen. allen spreken over de wegen die de hen hield en ontvingen onderwijs op an Koning Jezus, Die de enige, ware

Komt, luistert toe

mt, luistert toe

uit het leven van het oude volk

03-05-2010 11:12:50

9

deel

2

3

deel

DORDTSE LEERREGELS

Heidelbergse Catechismus 35-52 www.gebrkoster.nl

9

www.gebrkoster.nl

789463

518005

DE ENIGE TROOST (1) Heidelbergse Catechismus. Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz geb € 9,95

DER VADEREN ERFENIS

zestal preken van Hollandse oudvaders

DE ENIGE TROOST

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels

789055

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (6) Uit het leven van het oude volk. 182 blz geb € 15,90

3

De rechte leer verklaard

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 19-34

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (5) Uit het leven van het oude volk. 173 blz geb € 15,90

3

DE ENIGE TROOST

Heidelbergse Catechismus

DE ENIGE TROOST

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (4) Uit het leven van het oude volk. 168 blz geb € 15,90

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (3) Uit het leven van het oude volk. 178 blz geb € 15,90

DER VADEREN ERFENIS

2

DE ENIGE TROOST

Catalogus 2021-2022 Theologie

BARNEVELD

J. van Dam KOMT, LUISTERT TOE (2) Uit het leven van het oude volk. 209 blz geb € 15,90

DEEL

3

zestal preken van Hollandse oudvaders

700221

GEBR. KOSTER - BARNEVELD GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

DE ENIGE TROOST (3) Heidelbergse Catechismus. Catechisatiemethode (20 lessen). 87 blz geb € 9,95

DE ENIGE TROOST (2) Heidelbergse Catechismus. Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz geb € 9,95

700221

9

789055

511280

DER VADEREN ERFENIS

DE RECHTE LEER VERKLAARD Dordtse Leerregels. Catechisatiemethode (20 lessen). 87 blz geb € 9,95

DER VADEREN ERFENIS (2) Zes preken van Hollandse oudvaders. 133 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (3) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 128 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (4) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 128 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (7) Zes preken van Hollandse oudvaders. 141 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (8) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 137 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (9) Zes preken van Hollandse oudvaders. 116 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (10) Zes preken van Hollandse oudvaders. 131 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS

6 zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

6

zestal preken van Hollandse oudvaders

9

DER VADEREN ERFENIS (5) beperkt leverbaar Zes preken van Hollandse oudvaders. 127 blz geb € 13,75

789463

789055

512133

DER VADEREN ERFENIS (6) Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz geb € 13,75

Der vaDeren erfenis

16 zestal preken van Hollandse oudvaders

DER VADEREN ERFENIS (11) Zes preken van Hollandse oudvaders. 110 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (12) Zes preken van Hollandse oudvaders. 119 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (13) Zes preken van Hollandse oudvaders. 125 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (14) Zes preken van Hollandse oudvaders. 127 blz geb € 13,75

54

DER VADEREN ERFENIS (15) Zes preken van Hollandse oudvaders. 122 blz geb € 13,75

Der vaDeren erfenis DEEL

16

zestal preken van Hollandse oudvaders

DER VADEREN ERFENIS (16) Zes preken van Hollandse oudvaders. 109 blz geb € 13,75


DER VADEREN ERFENIS (19) Zes preken van Hollandse oudvaders. 105 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (18) Zes preken van Hollandse oudvaders. 122 blz geb € 13,75

789055

518203

DER VADEREN ERFENIS (20) Zes preken van Hollandse oudvaders. 112 blz geb € 13,75

zestal preken van Hollandse oudvaders

9

789055

518807

DER VADEREN ERFENIS (21) Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz geb € 13,75

22

DEEL

22

zestal preken van Hollandse oudvaders

9

DEEL

25

Een ijzeren bijl vliegt van de steel, suist door de lucht en treft een man. Een ongeluk! Onmiddellijk slaat de doodslager op de vlucht, want nu zal de bloedwreker hem doden. Waar is hij veilig? Waar vindt hij toevlucht? Geholpen door handwijzers, zoekt de doodslager de weg die hem gewezen wordt, terwijl de bloedwreker hem met opgeheven zwaard achtervolgt. Eindelijk bereikt hij de vrijstad en komt uitgeput door de poort naar binnen. Nu is hij vrij … Of niet? De Heere had in de burgerlijke wetten zes vrijsteden aan Israël gegeven. Door middel van deze vrijsteden geeft de Heere geestelijk onderwijs. Zo kan Christus de zevende Vrijstad genoemd worden. In een drietal preken lezen we hoe doodschuldigen in de vrijstad kwamen, er verbleven en na de dood van de hogepriester vrijuit mochten gaan.

vernederd en verhoogd

De zevende

Vrijstad

De zevende Vrijstad

zestal preken van Hollandse oudvaders

Vrijstad VADEREN ERFENIS

25

ds. C.A. van Dieren

ds. C.A. van Dieren

DEEL

24

DER

zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

VADEREN ERFENIS

24 zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

23

DER

DER VADEREN ERFENIS

VADEREN ERFENIS

23

DER VADEREN ERFENIS

DER VADEREN ERFENIS

DER

35 preken over Jozef

Iets goeds uit Nazareth

zestal preken van Hollandse oudvaders GEBR. KOSTER - BARNEVELD 10 PREKEN OVER LUKAS 4

9

789463

700085

9

789463

700399

519354

Jozef

ds. C.A van Dieren

De zevende

789055

DER VADEREN ERFENIS (22) Zes preken van Hollandse oudvaders. 105 blz geb € 13,75

9

789463

700948

9

789055

519217

ds. C.A. van Dieren

9

789055

519651

DER VADEREN ERFENIS (23) Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (24) Zes preken van Hollandse oudvaders. 118 blz geb € 13,75

DER VADEREN ERFENIS (25) Zes preken van Hollandse oudvaders. 132 blz geb € 13,75

ds. C.A. van Dieren DE ZEVENDE VRIJSTAD 3 preken over Numeri 35. 78 blz geb € 10,90

ds. C.A. van Dieren IETS GOEDS UIT NAZARETH 10 preken over Lukas 4. 153 blz geb € 15,90

ds. C.A. van Dieren JOZEF, VERNEDERD EN VERHOOGD 35 preken. 543 blz geb € 39,90

ds. C.A. van Dieren LEERBOEK Beknopte inleiding in de geloofsleer. 224 blz geb € 22,50

ds. C.A. van Dieren ONS BUIGEN WAAR ZIJN TROON ZAL STAAN (1) 7 preken over de tabernakeldienst. 125 blz geb € 12,50

ds. C.A. van Dieren ALS REUKWERK VOOR U TOEGERICHT (2) 7 preken over de tabernakeldienst. 111 blz geb € 12,50

ds. C.A. van Dieren LAAT ARONS HUIS GODS GOEDHEID LOVEN (4) 7 preken over de tabernakeldienst. 108 blz geb € 12,50

ds. C.A. van Dieren UW AMBT BEKLEEDT MET EER (5) 7 preken over de tabernakeldienst. 108 blz geb € 12,50

ds. C.A. van Dieren BRENGT HEM IN ZIJN HUIS OFFER TOE (6) 7 preken over de tabernakeldienst. 111 blz geb € 12,50

Wie is Mijn moeder?

Wie is Mijn moeder?

Wie is Mijn moeder? 13 preken over Maria

C. Dubbeld

Bekeer mij …

Zingen bij beurte

C. Dubbeld werkte vele jaren in het onderwijs en is catecheet. Van zijn hand verscheen onder meer Mijn eerste dagboek, Jongeren in Babel en Zolang het zonlicht schijnt …

C. Dubbeld

Bekeer mij …

Bekeer mij …

Bekeer mij … is een bijbels dagboek voor kinderen van 8 – 12 jaar. Elke dag wordt een (deel van een) hoofdstuk uit de bijbelse geschiedenis aan de orde gesteld. Op eenvoudige wijze wordt de betekenis van Gods Woord toegepast op het leven van de kinderen. De rode draad die door dit dagboek loopt, is de noodzaak en de mogelijkheid van waarachtige bekering. Kinderen worden aangespoord om de Heere te zoeken terwijl Hij te vinden is.

ds. C.A. van Dieren

Maria, moeder van Jezus. Wie is zij? Een heilige maagd zonder zonde? Mag zij vereerd worden naast Christus? Ook in protestantse kring wil men op die manier meer aandacht voor Maria. Maar zo is Jezus’ moeder niet. In dertien preken wordt ze ons voorgesteld. In haar leven wordt het advent in het verwachten van Gods Zoon. Kerst is het als ze het Kindeke baart. Met de vervulling van Simeons lijdensprofetie begint in Maria’s leven het zwaard door haar ziel te gaan. Zij moet inleven dat ze achter haar Zaligmaker aan moet komen. Wat wordt Maria beproefd. Ook zij moet, arm in zichzelf, de loopbaan tot het einde toe lopen om zich te mogen verheugen in God haar Zaligmaker. ‘Wie is Mijn moeder?’ vraagt Christus. Het antwoord lezen we in deze prekenbundel, waarin advent, kerst- en lijdensstoffen zijn opgenomen.

Dichter bij Dordt

www.gebrkoster.nl

Herinneringen aan Gods almacht en vrijmacht in het leven van www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

B.L. Dijkstra GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. C.A. van Dieren

Kennis maken met de Dordtse Leerregels

Bijbels dagboek voor kinderen van 8 tot 12 jaar (en hun ouders)

C. Dubbeld

2224200578 ds. C.A. van Dieren DE DAG, DE ROEM DER DAGEN (7) 7 preken over de tabernakeldienst. 121 blz geb € 12,50

ds. C.A. van Dieren Pakket Tabernakeldienst beperkt leverbaar € 65,00

9

ds. C.A. van Dieren WIE IS MIJN MOEDER? 13 preken over Maria. 194 blz geb € 17,90

789055

519408

B.L. Dijkstra ZINGEN BIJ BEURTE Herinneringen aan Gods almacht en vrijmacht. 110 blz geb € 11,90

55

9

789463

700498

C. Dubbeld BEKEER MIJ … Bijbels dagboek 8-12 jr. 375 blz geb € 16,90

9

789055

519804

C. Dubbeld DICHTER BIJ DORDT De Dordtse Leerregels uitgelegd. 271 blz geb € 19,90

Catalogus 2021-2022 Theologie

9

DER VADEREN ERFENIS (17) Zes preken van Hollandse oudvaders. 120 blz geb € 13,75

DEEL

21

DER VADEREN ERFENIS

zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

21 zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

20

DER VADEREN ERFENIS

DER VADEREN ERFENIS

20

DEEL

18

DER VADEREN ERFENIS

18

DER VADEREN ERFENIS

zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

Der vaDeren erfenis

zestal preken van Hollandse oudvaders

zestal preken van Hollandse oudvaders

DEEL

17

DER VADEREN ERFENIS

17

Der vaDeren erfenis

Der vaDeren erfenis

Der vaDeren erfenis


ZANGBUNDEL

C. Dubbeld

C. Dubbeld

C. Dubbeld

Jongeren in Babel

Jongeren in Babel

Jongeren in Babel

De samenleving van de 21e eeuw vertoont de trekken van Babel zoals dat in de Schrift wordt getekend. Zoals Daniël en zijn drie vrienden in Babel leefden en werkten, zo leven onze jongeren. Aan hen wordt in dit dagboek een handreiking gedaan. Enerzijds worden de vragen genoemd waar ze keer op keer tegenaan lopen. Gods Woord wijst in tal van zaken de juiste richting. Tegelijk worden zij keer op keer opgeroepen om te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend en regerend aan de rechterhand van Zijn Vader.

Dit dagboek kan een belangrijk element zijn in de dagelijkse godsdienstige opvoeding van onze jonge kinderen. (ds. A. Geuze in het woord vooraf van Bekeer ons …).

Na een nauwkeurig onderzoek van Gods Woord is dit dagboek door onze vriend en broeder geschreven. (wijlen ds. P. Blok in het woord vooraf van In de dagen uwer jongelingschap).

Een geopende Evangeliedeur

zonlicht Zolang het

K L AVA R SK R IBO

schijnt

www.gebrkoster.nl 9

789463

Negen preken

Bijbels dagboek voor jongeren

9

789463

PSALMEN MET BOVENSTEM

700214

Bijbels dagboek voor jongeren over de Psalmen

9

789055

9

O fferanden D es G eklanks

ZAAIEN GROEIEN OOGSTEN

In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. Deel 1 bevat tien preken voor de periode tussen advent en de zondag na nieuwjaar. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

Gebr. Koster - Barneveld 9

789055

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GELIJKENISSEN

789055

519026

2

518586

9

9

789055

789055

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

4

Gebr. Koster - Barneveld

GELIJKENISSEN

519293

9

Petrus

momenten uit zijn leven

DS. J. van Haaren

DEEL

1

511198

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (3) 10 preken (gelegenheidsstoffen). 162 blz geb € 17,50

511525

D E E L

zich een diepgewortelde liefde en hoogachting voor Hem. Petrus verstaat echter nog zo bitter weinig van Diens borgwerk; dat blijkt wel uit zijn ergernis aan een lijdende en stervende Christus. Daar moet hij voor ingewonnen worden, maar daarin schittert des te meer Gods onveranderlijke trouw, waarin de zaligheid van de Kerk verankerd en gewaarborgd ligt.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

DEEL

9

789055

9

5

www.gebrkoster.nl

4

511761

511525

D E E L

9

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (4) 10 preken (vrije stoffen). 184 blz geb € 17,50

5

789055

789055

Blijde moeder

Moederschap in bijbels licht

Wanneer ben je een ‘blijde moeder van kinderen’, zoals Psalm 113 zegt? Wat is het geheim van een blijde moeder? Hoe kun je in het dagelijkse leven een blijde moeder zijn? En hoe kun je het blijven bij moeilijke of verdrietige omstandigheden? Over deze en andere vragen gaat dit boekje. Door de Bijbelstudies ‘Ter overdenking’ aan het begin en de vragen ‘Ter verwerking’ aan het einde van ieder hoofdstuk is dit boekje niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor gebruik in groepsverband.

Petrus

511761

9

In iedere overdenking worden lijnen getrokken naar onze tijd, die allerlei overeenkomsten heeft met de tijd van Micha. Daarbij klinkt voortdurend de oproep tot bekering: ‘Hoort de roede en Wie ze besteld heeft.’ Ook wordt verklaard hoe Christus als Borg en Middelaar heeft voldaan aan het recht Gods. In Hem is verlossing te vinden, ook in ernstige tijden.

Ik hef

mijn ogen op tot U

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

www.gebrkoster.nl

Biddag

Dankdag

789463

700696

Andrea van Hartingsveldt-Moree BIJBEL, BELANGRIJKSTE BOEK (1) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor bijzondere momenten. 32 blz gn € 4,95

9

789463

700702

Andrea van Hartingsveldt-Moree U DANK BEWIJZEN (2) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor bijzondere momenten. 32 blz gn € 4,95

789463

9

789463

700290

789055

789463

511044

www.gebrkoster.nl

9

789463

700290

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Gekroonde

grootouders

Moederschap in bijbels licht GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

517459

gedenk toch …

Opa en oma in Bijbels licht

Door de Bijbelstudies ‘Ter overdenking’ aan het begin en de vragen ‘Ter verwerking’ aan het einde van ieder hoofdstuk is dit boekje niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor gebruik in groepsverband.

789463

Opa en oma in Bijbels licht

9

700290

Andrea van Hartingsveldt-Moree BLIJDE MOEDER Moederschap in Bijbels licht. 121 blz geb € 12,90

De Kruistriomf van Vorst Messías

Mijn volk,

789463

700856

Andrea van Hartingsveldt-Moree GEKROONDE GROOTOUDERS Opa en oma in Bijbels licht. 95 blz geb € 12,90 Abraham Hellenbroek

De Kruistriomf van Vorst Messías bevat 48 lijdenspredicaties van Abraham Hellenbroek. Deze preken zijn zeer aan te aanbevelen voor persoonlijke meditatie in de lijdensweken en Avondmaalstijden. Bovendien zijn de preken ook goed geschikt voor leesdiensten. Aan de preken gaat een lezenswaardige voorrede vooraf, geschreven door zijn neef Frederik Hendrik Hellenbroek.

Kernbegrippen uit de geloofsleer

De weg naar en het behalen van de ‘triomf’ of overwinning door Christus, de Koning der Joden, staat in deze preken centraal. Zijn borglijden, van Gethsemané naar Gabbatha, tot het volbrachte werk op de kruisheuvel Golgotha, wordt uitvoerig beschreven. De auteur heeft voor elke lezer of hoorder een woord van toepassing. Zo worden de onbekeerden ernstig gewaarschuwd en opgeroepen tot bekering. Gods volk wordt onderwezen en vertroost, maar ook

ENIGE gewezenDE op hun plichten. TROOST Heidelbergse Catechismus Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting

De Kruistriomf van Vorst Messías

De Kruistriomf van Vorst Messías

Gereformeerd Erfgoed. Deze stichting heeft als doelstelling om uitgave mogelijk te maken van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme. Dit is de eerste uitgave in een serie werken van Abraham Hellenbroek.

www.gebrkoster.nl

Abraham Hellenbroek

www.gebrkoster.nl

701105

Gebr. Koster - Barneveld

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

700245

Gebr. Koster

ds. J.M.D. de Heer

700832

9

789463

Veertien overdenkingen over Micha 6

Gebr. Koster - Barneveld

www.gebrkoster.nl

9

2

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (2) 10 preken (lijdenstijd t/m na pinksteren). 174 blz geb €17,50

Het zien van je kindskinderen is een zegen van God (Psalm 128). Kleinkinderen zijn voor grootouders een kroon (Spreuken 17). Wat zegt de Bijbel nog meer over grootouders? Wanneer ben je een Bijbelse opa of oma? En hoe kun je dat in de omgang met je kleinkinderen laten merken?

KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER

Ds. J.M.D. de Heer heeft tijdens de coronapandemie veertien doordeweekse overdenkingen gehouden over Micha 6. In dat hoofdstuk zegt de Heere, de Verbonds-God, dat Hij een twist heeft met Zijn volk, en dat Hij een rechtszaak met Israël aangaat. Hij benoemt de voorrechten die Hij aan het Andrea van volkHartingsveldt-Moree schonk, legt de schuld open en kondigt de straffen aan die zullen volgen indien het volk zich niet bekeert.

3 GEBR. KOSTER - BARNEVELD

D E E L

9

Gekroonde grootouders

Blijde moeder

DE ENIGE TROOST

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

789055

ds. J.M.D. de Heer

De serie richt zich op kinderen van 6-12 jaar.

2

Hervormingsdag

9

Dit deel bevat (voorlees)materiaal voor twee weken rond Biddag. Daarbij bewijzen sta je met je kinderen stil bij wat de Bijbel over bidden zegt.

9

ds. J. van Haaren PETRUS - momenten uit zijn leven 4 preken. 101 blz geb € 12,50

Mijn volk, gedenk toch …

Gezinsdagboekje voor bijzondere momenten

1

U dank

Serie: Stilstaan

belangrijkste boek

Serie: Stilstaan

Serie: Stilstaan

Bijbel

2

511044

510931

Andrea van Hartingsveldt-Moree

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

gedenk toch …

De serie ‘Stilstaan’ wil ouders en kinderen in het gezin handvatten geven om Gods Woord te betrekken bij allerlei gebeurtenissen in het dagelijkse leven. De serie biedt rond concrete situaties (zoals geboorte, huwelijk, biddag, dankdag, de bediening van de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal) voor veertien dagen toepasselijke Bijbelgedeelten om te lezen, een dagboekstukje om voor te lezen, een aantal vragen om te bespreken en concrete opdrachten om mee bezig te zijn. Daarmee is deze serie geschikt om na de (avond)maaltijd als gezin te gebruiken.

www.gebrkoster.nl

momenten uit zijn leven

517459

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (5) 10 preken (vrije stoffen). 186 blz geb € 17,50

Andrea van Hartingsveldt-Moree

789055

ds. J. van Haaren OFFERANDEN DES GEKLANKS (1) 10 preken (van advent t/m na nieuwjaar). 167 blz geb € 17,50

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Mijn volk,

Andrea van Hartingsveldt-Moree

789055

9

Andrea van Hartingsveldt-Moree

789055

789055

4

9

DEEL

www.gebrkoster.nl

1

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Gekroonde grootouders

9

9

DEEL

D E E L

Andrea van Hartingsveldt-Moree

511198

www.gebrkoster.nl

D E E L GEBR. 3 KOSTER - BARNEVELD

510931

700504

Zijn spreken en handelen bewijzen dat hij leeft uit de vruchtelijke bediening van Christus. Daarin openbaart

momenten uit zijn leven

789055

3

789055

Petrus kent een teer zielenleven en daarin heeft hij iets bekoorlijks, want hij zegt telkens ontroerende dingen.

O fferanden D es G eklanks

DS. J. van Haaren

DS. J. van Haaren

DS. J. van Haaren

9

DEEL

9

DS. J. van Haaren

O fferanden D es G eklanks

ds. J. van Haaren

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Deel 2 bevat tien preken voor de periode tussen lijdenstijd en de zondag na pinksteren. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

O fferanden D es G eklanks

Blijde moeder

O fferanden D es G eklanks

789463

Petrus

gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. Deel 5 bevat tien vrije stoffen. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

ds. J. van Haaren

deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar DS. J. vanIn Haaren

O fferanden D es G eklanks deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar DS. J. van Ingevolgd, Haaren maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden.

ds. J. van Haaren ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN (4) 3 preken over de gelijkenissen. 112 blz geb € 12,50

ds. J. van Haaren HOPELOOS – WEERGALOOS – EINDELOOS (3) 3 preken over de gelijkenissen. 98 blz geb € 12,50 OFFERANDEN DES GEKLANKS

Deel 4 bevat tien vrije stoffen. Ds. Van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

O fferanden D es G eklanks

GELIJKENISSEN

9

519026

O fferanden D es G eklanks

OFFERANDEN DES GEKLANKS

OFFERANDEN DES GEKLANKS

O fferanden D es G eklanks In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar

DS. J. van Haaren gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden.

www.gebrkoster.nl

3

Gebr. Koster - Barneveld 519293

ds. J. van Haaren VERACHT – BEGEERD – VERKREGEN (2) 4 preken over de verloren zoon. 114 blz geb € 12,50

ds. J. van Haaren MISSEN-ZOEKENVINDEN (1) 3 preken over de gelijkenissen. 116 blz geb € 12,50

ige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. en gelegenheidsstoffen voor rouw, biddag, dankdag, sterfgeval, zending, troonswisseling en drie preken ning van het Heilig Avondmaal. n liet voluit de Schrift spreken en was wars van inuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevine legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds e noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat even der genade.

GELIJKENISSEN

700214

DS. J. van Haaren

1

789463

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (voor de zanger). 60 blz gen gebr € 4,95

DS. J. van Haaren

Op een heldere en indringende wijze trekt ds. Van Haaren vanuit drie gelijkenissen tal van lessen tot waarschuwing en aansporing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

9

700207

OFFERANDEN DES GEKLANKS

De oogst is het uiteindelijke doel van de zaaiende landman. Daar ziet hij verlangend naar uit. Hij maakt zich zorgen om het zaad dat geen wortel schiet, om het zaad dat wel wortel schiet, maar geen vrucht draagt en over het voortwoekerende onkruid. Voor de verborgen kracht van het zaad des Woords is de zaaier echter niet verantwoordelijk. Dat is tot bemoediging van degenen die geroepen zijn tot arbeid in Gods Koninkrijk. Ze hoeven slechts te zaaien! Het is tevens een les in zelfverloochening om op een juiste wijze met de vruchten om te gaan.

789463

Martijn den Haan OP HOGEN TOON Psalmen met bovenstem (klavarskribo). 100 blz sp € 15,95

OFFERANDEN DES GEKLANKS

HOPELOOS WEERGALOOS EINDELOOS

Hopeloos, weergaloos, eindeloos

Veracht, begeerd, verkregen

Missen, zoeken, vinden

Onder verschillende beelden, aan het gewone leven ontleend, zette de Heere uiteen wat het Koninkrijk der hemelen is. Daarbij maakte Hij scheiding tussen hoorders en daders des Woords – ontdekkend, afsnijdend én heenwijzend. Dat is ook de strekking van de gelijkenissen: aantonen de mens om eigen schuld verloren ligt, maar dat God geen lust heeft in de dood van de zondaren en daarom Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Op indringende wijze trekt ds. Van Haaren vanuit drie gelijkenissen tal van lessen tot waarschuwing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

700573

ds. J. van Haaren

Zaaien, groeien, oogsten

Zaaien, groeien, oogsten

VERACHT BEGEERD VERKREGEN

789463

ds. A. Geuze DWING HEN IN TE KOMEN 9 preken. 162 blz geb € 15,90

ds. J. van Haaren

Hopeloos, weergaloos, eindeloos

ds. J. van Haaren

ds. J. van Haaren

De kern van de gelijkenis van de verloren zoon ligt in de blijdschap van een vader over het terugvinden van zijn verloren gewaande jongste zoon, ondanks de boosheid en wrok van zijn oudste zoon. De Heere Jezus bewijst ermee het betamelijke van Zijn blijdschap over de bekering van tollenaars en zondaars, ondanks de nijd en afgunst van farizeeën en schriftgeleerden. Dit beeld kan worden toegepast op elke moedwillige zondaar die zich bekeert, maar ook op iedere mondbelijder die meent de waarachtige bekering niet nodig te hebben. Op eenvoudige en indringende wijze trekt ds. Van Haaren uit deze gelijkenis tal van lessen tot waarschuwing van onbekeerden, tot bemoediging van naamlozen en tot opscherping van verachterden in de genade.

ds. J. van Haaren

Catalogus 2021-2022 Theologie

MISSEN ZOEKEN VINDEN

9

518685

ds. J. van Haaren

ds. J. van Haaren

Veracht, begeerd, verkregen

9

O fferanden D es G eklanks

R - BARNEVELD

9

EEN GEOPENDE EVANGELIEDEUR 9 preken van div. GGpredikanten. 165 blz geb € 6,95

C. Dubbeld ZOLANG HET ZONLICHT SCHIJNT … Bijbels dagboek voor jongeren over de Psalmen (16+). 378 blz geb € 16,90

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

518586

701099

ds. J. van Haaren

t drie gelijkenissen trekt ds. Van Haaren tal van lessen arschuwing van onbekeerden, tot bemoediging van ozen, tot opscherping van verachterden in de genade. ook de strekking van de gelijkenissen: aantonen dat een lust heeft in de ondergang van zondaren, maar n bekering Hem grotelijks behaagt. enmerkende manier van preken is ook in dit bundeltje nbaar gebleven: ordelijk, indringend en voor ieder oodschap. Ds. Van Haaren was machtig in de Schrifzeer wel ter tale. Hij liet voluit de Schrift spreken s wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke ing komt de zielsbevinding op die de legering van erklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het der genade.

w.gebrkoster.nl

789463

C. Dubbeld JONGEREN IN BABEL Bijbels dagboek voor jongeren. 378 blz geb € 16,90

issen, zoeken, vinden

55

MARTIJN DEN HAAN

OP HOGEN TOON

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD PSALMEN MET BOVENSTEM

701099

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

M ARTIJN DEN HA AN

OP HOGEN TOON

We kunnen niet genoeg waarderen dat dit eenvoudige dagboek is samengesteld. (ds. J. Roos in een boekbespreking van Mijn eerste dagboek).

9

700832

Andrea van Hartingsveldt-Moree IK HEF MIJN OGEN OP TOT U (3) serie: Stilstaan. Gezinsdagboek voor bijzondere momenten. 32 blz ng € 4,95

789463

701105

ds. J.M.D. de Heer MIJN VOLK, GEDENK TOCH … beperkt leverbaar Veertien overdenkingen over Micha 6. 145 blz geb € 14,90

56

9

789055

519170

Heidelbergse Catechismus KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER Moeilijke begrippen uit de HC uitgelegd 35 blz geb € 4,95

9

789463

700245

ds. A. Hellenbroek DE KRUISTRIOMF VAN VORST MESSÍAS 48 lijdenspredicaties. 720 blz geb € 34,95


1

2

deel

2

3

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

VOORBEELD

der Goddelijke Waarheden 22-41 www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

genade en op grond van de verdienste van Christus geschonken wordt anderzijds. Tegelijk stond hij een ruime evangelieprediking voor aan ‘zondaars die ieder vonkje geloof, genade of goedheid missen’.

VOORBEELD

der Goddelijke Waarheden 42-59

www.gebrkoster.nl

tie.

lende niveaus

twoorden van

ee in verband afleggen van

denisgeschrif-

e voorbeelden

ds. C. Hogchem

de catecheet.

De tijd waarin zij leefden en de omstandigheden waarin zij verkeerden waren verschillend, maar allen waren onder­ danen van de Koning en allen werden door dezelfde Geest

leesBoek Bij de

Belijdenis

geleid. Wonderlijk is de genade hun bewezen en rijk de ge­

catechisatie

nadevruchten die zich bij hen openbaarden. Het grootste is echter als deze onderdanen en hun Koning voor ons geen onbekenden blijken te zijn.

Onderdanen van de Koning Christus’ blijdschap en kroon GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Verkondiging van de getuigenis Gods

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Deel 2

9

789055

www.gebrkoster.nl

Ds. A. Hoogerland

510672

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

2 www.gebrkoster.nl

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

510870

3

789055

DEEL

4

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

511303

4

DEEL

3 Ds. A. Hoogerland

9

preken voor bestemde tijden

DEEL

DEEL

2 Ds. A. Hoogerland

9

preken voor bestemde tijden

DEEL

DEEL

1

701112

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland

1

preken voor bestemde tijden

VERBONDSGEHEIMEN

DEEL

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Ds. A. Hoogerland

preken voor bestemde tijden

DEEL

www.gebrkoster.nl

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het vierde deel is een hemelvaartspreek, drie pinksterpreken, twee dankdagpreken en een adventspreek opgenomen.

VERBONDSGEHEIMEN

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het derde deel is een lijdenspreek, drie paaspreken, een preek voor de weeszondag en twee pinksterpreken opgenomen.

VERBONDSGEHEIMEN

De wondervolle bekering van de kamerling

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het tweede deel zijn twee biddagpreken, twee lijdenspreken, een Goede Vrijdagpreek en twee paaspreken opgenomen.

789463

ds. C. Hogchem PSALM 139 Overdenkingen. 150 blz geb € 15,90

V ERBONDS GEHEIMEN

V ERBONDS GEHEIMEN

V ERBONDS GEHEIMEN

Ds. A. Hoogerland bracht in zijn preken eenvoudig en gunnend bevindelijke lessen uit Gods Woord naar voren. Enerzijds de ernst van de doodstaat en anderzijds het werk van Christus in al Zijn heerlijkheid. Hij preekte separerend. Liefdevol, maar ernstig waarschuwde hij voor het nabijkomende werk, terwijl hij het kleinste van het ware werk der genade niet wilde wegstoten. In deze vijfdelige prekenserie is niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar er zijn ook preken opgenomen voor bijzondere gelegenheden. In het eerste deel zijn twee nieuwjaarspreken, twee biddagpreken, een lijdenspreek en twee preken voor Goede Vrijdag opgenomen.

9

ds. C. Hogchem VERKONDIGING VAN DE GETUIGENIS GODS (2) 6 preken. 109 blz geb € 13,50

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING 2 dln als pakket. van € 31,80 voor € 19,90

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (2) 52 meditaties. 175 blz geb € 15,90

Ds. A. Hoogerland

ds. A. Hoogerland

Ds. Hoogerland (1918-1986) was predikant van de Gereformeerde Gemeenten (1965-1986) en diende de Gemeenten van Werkendam, Krabbendijke, Dirksland en Borssele.

2224200647

518029

VERBONDSGEHEIMEN

In een viertal overdenkingen tekent ds. Hoogerland de geestelijke gang van de Moorman van Candacé. Hierin liggen rijke lessen voor Gods volk in de verschillende standen van het genadeleven.

519200

Christus’ blijdschap en kroon Deel 2

V ERBONDS Tot Hem GEHEIMEN bekeerd

Tot Hem bekeerd

Tot Hem bekeerd De wondervolle bekering van de kamerling

789055

789055

www.gebrkoster.nl

ds. C. Hogchem ONDERDANEN VAN DE KONING (1) 53 meditaties. 179 blz geb € 15,90

ds. C. Hogchem LEESBOEK BIJ DE BELIJDENISCATECHISATIE Kort Begrip. 248 blz geb € 24,50

Ds. A. Hoogerland 9

789055

511518

ds. A. Hoogerland

9

A. Hoogendoorn (red.) DOE UZELF GEEN KWAAD Pastorale aspecten rond suïcide. 200 blz pb van € 12,90 voor € 3,95

ds. A. Hoogerland TOT HEM BEKEERD De bekering van de kamerling. 120 blz geb € 11,90

WEER HERBOUWEN

uit het stof

WONEN

naar zijn raad

In deze preken is getracht iets te tekenen van Nehémia’s tijd en werk. Daarin ligt lering voor de kerk van vandaag, te midden van de verscheurdheid. Waar mogelijk zijn lijnen getrokken naar het dagelijks leven van alle hoorders. Lessen liggen er in voor Gods levende Sion. Vooral zien we Nehémia als een type van Christus. Onder andere als voorbidder voor zijn volk, als bouwer van de Godsstad, als strijder voor zijn Sion en als beschermer van de Kerk.

5

5

Ds. G. Hoogerland

Ds. G. Hoogerland

Ds. G. Hoogerland

9

789055

511778

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (5) 7 preken voor bestemde tijden. 133 blz geb € 14,90

9

789463

701204

ds. G. Hoogerland POORT DES HEMELS Elf Bijbellezingen over Jakob. 175 blz geb € 16,90

9

789055

Ds. G. Hoogerland

H

et doel van de schrijver met dit boekje is aan te tonen dat de kerkelijke verdeeldheid in onze reformatorische gezindte, die zich gebonden weet aan de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking, zonde is en dus ook schuld. Een schuld die op onze kerken ligt en waar wij als leden van die kerken allen persoonlijk in delen. Schuld vraagt om oprechte schuldbelijdenis. Alleen op die wijze kan er verwachting zijn dat er in een rechte weg hereniging tot stand komt van ‘wat bij elkaar hoort’. Het verlangen en uitzien dat dit besef onder ons (meer) mag gaan leven dreef hem tot het uitgeven van dit geschrift.

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

www.gebrkoster.nl

9

789463

700801

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

Ds. G. Hoogerland

Z e v e n p r e k e n o v e r N GEBR. ehem ia KOSTER-BARNEVELD

9

789055

9

519231

ds. G. Hoogerland MIJNS HARTEN TOLK (2) Samenspraak over de melaatse. 175 blz geb € 11,90

ds. G. Hoogerland HERBOUWEN UIT HET STOF (1) 7 preken over Neh. 1 t/m 6. 130 blz geb € 13,50

57

511518

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (4) 7 preken voor bestemde tijden. 134 blz geb € 14,90

Ds. G. Hoogerland

samenspraak over

de melaatse

511778

511303

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

naar zijn raad

DEEL

789055

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (3) 7 preken voor bestemde tijden. 131 blz geb € 14,90

bestemde tijden Ds. G. Hoogerland

789055

9

Mijns harten tolk 2

Ds. A. Hoogerland 9

510870

WEER WONEN

Ds. A. Hoogerland

preken voor

789055

Om vriend en broed’ren spreek ik nu

*

Elf bijbellezingen over het leven van Jakob

9

ds. G. Hoogerland

V ERBONDS GEHEIMEN

DEEL

www.gebrkoster.nl

DES HEMELS

510672

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (2) 7 preken voor bestemde tijden. 132 blz geb € 14,90

de geraakte

VERBONDSGEHEIMEN

agpreek, twee adventspreken, twee preken opgenomen.

POORT

789055

ds. A. Hoogerland VERBONDSGEHEIMEN (1) 7 preken voor bestemde tijden. 137 blz geb € 14,90

Mijns harten tolk 2 -

ONDS IMEN

zijn preken eenvoudig en gunnend Woord naar voren. Enerzijds de ernst ds het werk van Christus in al Zijn erend. Liefdevol, maar ernstig waarmende werk, terwijl hij het kleinste niet wilde wegstoten. s niet alleen rekening gehouden met ok preken opgenomen voor bijzon-

D

Onderdanen van de Koning

ds. C. Hogchem

9

9

ds. C. Hogchem DE JAKOBSLADDER 21 meditaties over engelen. 228 blz geb € 12,95

Ds. C. Hogchem

Verkondiging van de getuigenis Gods

op de behan-

anderen.

700580

Ds. C. Hogchem

H. Kersten en

der bekende bijbelse personen, zoals Eva, Jabez’ moeder, Elía, Simon de melaatse, Theófilus, Tabítha, Enéas en vele

789463

Richard Hill DIEPTEN GODS Aspecten van de leer naar de godzaligheid. 140 blz geb € 19,90

Verkondiging van de getuigenis Gods

In deze meditatiebundel gaat het over bekende en min­

Optati conse pa debit dignat odi quam, ilique maxim que volorer ibusapit, officabor sequia sa Catenduntur milique audae dus am aut poreria pernaturia volorum del ipsam estiist, corit aliqui vent inverorem is ernam expernat utem nobis apis velia vere eos modi sequassi nos am et il eum a que ligentius, et fugia asitias magnat res am il maionse ad mos di rempore icilicim que sitaqui omnihil ium eat. Dent molestios nimossi nimusda ndignim niti debit quiducimusa con pre volest faci netum volut est volupta debis maio dolum apererf eruntusciae debit et aliquo quiae con nullorem que ea voluptatem hario iment reiundaectia conem ipsuntus eum aut hillest, nit architaque volori res dolorum volorit alitiur? Qui tenis que nis dolestorit lacilli gnatium consequiate earit explab ipsa dolo odi ilitiandi ide odit accumque ommolori ditatqu iaeptae offictionse sinciis pra volupta si beaquundae vit, officatio. Pieni blaut explibusam ni te nat eumet et, qui tem quam que cor alition re, que omnisi ipsa cusa sum as adi dolore pa et, quodi odi aut officitius.

9

519392

Deze prekenbundel van de hand van ds. C. Hogchem, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld, bevat een zestal preken waarin oud en jong wordt aangespoord om in te zien en te geloven dat de mens van nature op weg is naar het eeuwige verderf. Maar ook dat er een weg is om aan dit verderf te ontkomen, voor hen die door genade een oprecht geloof verkrijgen in de eniggeboren Zoon van God. Deze stoffen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de leesdiensten.

Onderdanen van de Koning

bruikt worden

789055

Richard Hill

Matthew Henry NAAR ZIJN BEELD Leven en sterven van Philip Henry. 541 blz geb € 39,50

ds. C. Hogchem

ds. C. Hogchem

er die naar de

Kort begrip LeesboeK bij de beLijdenis catechisatie

Kort begrip

Christus’ blijdschap en kroon

Onderdanen van de Koning

zaak; de voor-

leesBoek Bij de Belijdeniscatechisatie

begrip esboeK bij de ijdenis hisatie

Onderdanen van de Koning

MELK EN VASTE SPIJZE, GESCHIKT VOOR JONGE KINDEREN, JONGELINGEN EN VADERS IN CHRISTUS

Het l e v e n e n s t e rv e n va n Gebr. P h iKoster l i p He n ry - Barneveld

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (3) Catechisatiemethode (20 lessen). 79 blz geb ISBN € 9,95

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (2) Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz geb € 9,95 ds. C. Hogchem

Christus’ blijdschap en kroon

stelt allerlei aspecten aan de orde van de leer die naar de godzaligheid is. Hill schrijft vanuit de door hem beleden en beleefde

derscheid tussen het ‘geloof’ van een formalist of naamchristen

ds. C. Hogchem

Onderdanen van de Koning

ling over een bepaald theologisch onderwerp, maar de schrijver

praktijk der godzaligheid en daarom zijn er ook veel praktische toepassingen in dit boek te vinden. Hij maakt een scherp on-

9

ds. A. Hellenbroek VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN (1) Catechisatiemethode (20 lessen). 95 blz geb € 9,95

boeken geschreven. Een daarvan is ‘Deep things of God’ dat halverwege de 19e eeuw in het Nederlands werd vertaald en verscheen onder de titel ‘Diepten Gods’. Het is geen verhande-

enerzijds en het ware geloof dat een kind van God alleen uit

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

www.gebrkoster.nl

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

der Goddelijke Waarheden 1-21

3

DS. A. HELLENBROEK

DS. A. HELLENBROEK

DS. A. HELLENBROEK

VOORBEELD

deel

DS. A. HELLENBROEK

DS. A. HELLENBROEK

Diepten Gods

Richard Hill (1732-1808) heeft als lekentheoloog verschillende

789055

518197

ds. G. Hoogerland WEER WONEN NAAR ZIJN RAAD (2) 7 preken over Neh. 7 t/m 12. 124 blz geb € 13,50

9

789463

700801

ds. G. Hoogerland OM VRIEND EN BROED’REN SPREEK IK NU 75 blz geb € 5,95

Catalogus 2021-2022 Theologie

deel

DS. A. HELLENBROEK

Diepten Gods

Naar Zijn beeld

Diepten Gods

1

Richard Hill

Matthew Henry


789463

700252

789055

519811

9

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

519309

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

Ds. A.T. Huijser, predikant van de Gereformeerde Gemeente van Sliedrecht, heeft vier preken gehouden over Johannes 11:1-46. In dit hoofdstuk worden de ziekte, het sterven en de opwekking van Lázarus beschreven. De Zaligmaker leert Zijn discipelen en Martha en Maria niet alleen dat Hij macht heeft over dood en graf, maar ook dat Zijn tijd de beste tijd is. De opwekking van Lázarus is een vooruitblik op de opstanding van Christus Zelf uit de dood, maar ook een afschaduwing van de levendmaking van een geestelijk dode zondaar. Daarom sprak Hij: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven.’

9

518999

J. van ’t Hul LANGS DE WEG NAAR GOLGOTHA Portretten uit het lijdensevangelie. 128 blz geb € 12,50

9

789463

789055

zijn de hoofdstukken gecentreerd rond de ambtsperioden van de predikanten en tussenliggende vacante perioden. Van de zeven predikanten die de gemeente hebben gediend, is een levensbeschrijving opgenomen aan het einde van het betreffende hoofdstuk. De titel komt uit Micha 7:14: ‘Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land.’ In deze uitgave kunt u lezen dat de Heere tot op de dag van vandaag Zijn erfenis in Elspeet heeft.

aan doden wonderen doen?

explab in rem facerum aut rero doluptas rehenti sinciae dolliquo est fugit omnimusae cus de lat eseris vit est, eius evellitat digenis cus, velent eiur archil ipic tet dolupta temquatus dolorunt quodignihit atesciis

handreikingen gedaan en tips gegeven. Tevens

quiam, quo exernat iuntemqui dolorestrum, optur,

de auteur de vragen die rondom het huwelijksle-

occum hitemolor adiatusam quisqui dolorerum dolor Onderkennen en oplossen van conflicten re, quia in familie, werk endolorpo kerk ssincima vel illessi omnisci unt magnis

zen aan Gods Woord en geeft hij bijvoorbeeld aan

et het tere onderwerp gezinsvorming kan worden

excepra id qui consed et liquae pra dem nonserspe-

gaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

rum audictia nos moluptam aspera nistiorro moluptas

ggen van de juiste basis, huwelijksonderhoud en

dolores tinciet, tem fuga. Viducie nectatu mquate proatiore offic tem. Nemquo

nte van Rotterdam-IJsselmonde.

ww.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

lezer een spiegel voorgehouden met betrekking tot de omgang tussen man en vrouw en het aangaan en onderhouden van een huwelijk. Dit boek geeft een nadere uitwerking van het huwelijksleven zoals dat beschreven

Deze prekenbundel bevat zes vrije stoffen, één voorbereidingspreek en één nabetrachtingspreek. De preken hebben niet alleen hun nut voor persoonlijk gebruik, maar zijn eveneens uitermate geschikt voor de leesdiensten.

Wij zullen de

is in Wie ben ik en wat is mijn huis van dezelfde auteur.

De spiegel voor huwelijk en gezin voorgehouden Vanuit de psychologie en

het pastoraat worden prak-

tische handreikingen gedaan en tips gegeven. Tevens toetst de auteur de vragen die rondom het huwelijksle-

HEERE

De prediking van ds. Karels is schriftuurlijk-bevindelijk en vertolkt zijn begeerte om het Woord van zijn Zender te laten spreken. Gods Kerk krijgt, op grond van de Schrift, onderwijs in de onderscheiden gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Het heil van de medemens zoekend, wordt onbekeerden het geluk van Gods volk voorgesteld. Tevens wordt ernstig en liefdevol aangespoord om het goed te zoeken dat nimmermeer vergaat, hetgeen de Heere uit louter genade wil schenken. Ds. Karels doet dat op de hem kenmerkende, gunnende wijze, met uitsluiting van alles wat van de mens is en heenwijzend naar de enige grond van behoud: Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

dienen

Een spiegel voor (toekomstige) echtparen

hoe met het tere onderwerp gezinsvorming kan worden

Ds. J. Karels (1936) is emerituspredikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende achtereenvolgens de gemeente van Werkendam (1975), Beekbergen (1979), Rijssen-Zuid (1983), Oudemirdum (1991) en Middelharnis (1999-2003).

omgegaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het leggen van de juiste basis, huwelijksonderhoud en de oplossingen voor voorkomende valkuilen, gezinsvorming, seksualiteit en de plaats en betekenis van Gods Woord in het huwelijk. Drs. De Jonge, vader van vijf kinderen, is praktijkhouder van Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland en De Jon-

Drs. J.C. de Jonge

vitatibea nim int a ium estion nusdae qui rem faccull

sultancy en is als zodanig werkzaam als psycholoog/

or. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde

dienen

Aan de hand van de theorie en de praktijk wordt de

www.gebrkoster.nl

Ds. J. Karels Als een gewaterde hof - deel 2

Als een gewaterde hof

Deze prekenbundel bevat zeven vrije stoffen en één voorbereidingspreek. De preken hebben niet alleen hun nut voor persoonlijk gebruik, maar zijn eveneens uitermate geschikt voor de leesdiensten. De prediking van ds. Karels is schriftuurlijk-bevindelijk en vertolkt zijn begeerte om het Woord van zijn Zender te laten spreken. Gods Kerk krijgt, op grond van de Schrift, onderwijs in de onderscheiden gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Het heil van de medemens zoekend, wordt onbekeerden het geluk van Gods volk voorgesteld. Tevens wordt ernstig en liefdevol aangespoord om het goed te zoeken dat nimmermeer vergaat, hetgeen de Heere uit louter genade wil schenken. Ds. Karels doet dat op de voor hem kenmerkende, gunnende wijze, met uitsluiting van alles wat van de mens is en heenwijzend naar de enige grond van behoud: Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Ds. J. Karels (1936) is emerituspredikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende achtereenvolgens de gemeente van Werkendam (1975), Beekbergen (1979), Rijssen-Zuid (1983), Oudemirdum (1991) en Middelharnis (1999-2003).

www.gebrkoster.nl

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

519156

Drs. J.C. de Jonge

ds. D.E. van de Kieft

Predik het Woord

drs. J.C. de Jonge WIE BEN IK EN WAT IS MIJN HUIS Een spiegel voor huwelijk en gezin. 85 blz pb € 9,90

789055

519156

9

drs. C.J. de Jonge WIJ ZULLEN DE HEERE DIENEN Een spiegel voor (toekomstige) echtparen. 90 blz pb € 9,90

ds. C. de Jongste LIEFLIJKHEID EN SAMENBINDERS Facetten uit de kleine kerkhistorie rond ds. N.H. Beversluis. 432 blz geb van € 32,50 voor € 7,50

ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (1) 8 preken. 160 blz geb € 14,90

789055

517473

ds. J. Karels ALS EEN GEWATERDE HOF (2) 8 preken. 163 blz geb € 14,90

GuiDo De Brès (1522-1567) Guido de Brès (1522-1567) is bekend geworden als de auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ook kennen we hem van de ontroerende brieven die hij aan het einde van zijn leven uit de gevangenis aan zijn vrouw en moeder stuurde. De Brès is werkzaam geweest in de Zuidelijke Nederlanden. Omstreeks 1546 wordt hij ingewonnen voor de reformatie. Hij publiceert dan zijn eerste boek, een weerlegging van de rooms-katholieke kerkleer. Na een aantal omzwervingen komt hij als prediker terecht in Doornik (Tournai). Hier schrijft hij de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Als hij vanwege de vervolgingen moet vluchten, komt hij in Sedan, waar hij een boek tegen de wederdopers schrijft. Wanneer hij terugkeert naar de Nederlanden, wordt hij spoedig gevangen genomen. Hij sterft in Valenciennes als martelaar op het schavot.

Predik het Woord

Dit boek beschrijft het leven van deze Nederlandse reformator. Perioden uit zijn leven worden afgewisseld door theologische thema’s uit zijn geschriften. Het geeft een beeld van de theologische ontwikkeling van De Brès en tekent hem als persoon tegen de achtergrond van zijn tijd.

Dr. P. Korteweg is Hersteld Hervormd predikant te Oud-Beijerland. Hij is voorzitter van de Stichting Heruitgave Werken Guido de Brès.

Guido de Brès (1522-1567)

el bevat een stichtelijk woord, uitgesproken daat D.E. van de Kieft op Urk, acht et aannemen van het beroep, alsmede zijn gs- en intrededienst en de toespraken die bij enheid gehouden werden. gehouden op de eerste zondagmorgen na e werd aan dit boekje toegevoegd.

ds. D.E. van de Kieft

dik het Woord

9

700443

drs. J.C. de Jonge VERDRAGENDE ELKANDER IN LIEFDE Onderkennen en oplossen van conflicten in familie, werk en kerk. 100 blz pb € 9,90

ACHT PREKEN

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

789463

««

517473

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Drs. J.C. de Jonge

9

9

789055

ACHT preKen

Gemeente van Rotterdam-IJsselmonde.

Drs. J.C. de Jonge Gebr. Koster - Barneveld

Ds. J. Karels

Als een gewaterde hof

«

ge-Consultancy en is als zodanig werkzaam als psycholoog/ mediator. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde

519156

Koster - Barneveld

700474

Ds. J. Karels

iliat peressi voloreri dolupta nosapienis re, volorem re

Drs. J.C. de Jonge

matorische Psychologenpraktijk Nederland en De Jon-

volorepudae voluptatus. Ficaboratia sum faccabore res ut eum enis eossinciaes

HEERE

Wie ben ik en wat is mijn huis

789463

J.A. Jobse (red.) DE KUDDE UWER ERFENIS 100 jaar GG Elspeet (1919-2019). 280 blz geb € 32,50

J. de Jager CATECHISATIESCHETSEN Bij het vragenboekje van Hellenbroek. 233 blz geb van € 22,50 voor € 10,00

Als een gewaterde hof - deel 1

ven rijzen aan Gods Woord en geeft hij bijvoorbeeld aan

quodias aut periae. Rum re es et venimpore resed mos Drs. J.C. de Jonge

seksualiteit en de plaats en betekenis van Gods

e Jonge, vader van vijf kinderen, is praktijkhouder van

IN LIEFELIJKE WEIDEN 6 preken van diverse GG-predikanten. 175 blz geb van € 15,90 voor € 5,00

Ds. J. Karels

magnatq uaspici aut essum erum conse nonsequi

ossingen voor voorkomende valkuilen, gezinsvor-

d in het huwelijk.

9

701037

ds. A.T. Huijser ZULT GIJ AAN DODEN WONDEREN DOEN? Vier preken over de opwekking van Lázarus 127 blz geb € 12,50

Wij zullen

de

789463

10 0 JA AR GEREFOR MEERDE GEMEENTE ELSPEE T 1919 -2019

Als een gewaterde hof

Eniet alicia venimos reic totaspediae. Et alit arcid

elkander in liefde

DE KUDDE UWER ERFENIS

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Als een gewaterde hof

Verdragende

t de psychologie en het pastoraat worden prak-

519637

www.gebrkoster.nl

Wij zullen de HEERE dienen

uden van een huwelijk. Dit boek geeft een nadere

rking van het huwelijksleven zoals dat beschreven

Wie ben ik en wat is mijn huis van dezelfde auteur.

Wie ben ik en wat is mijn huis

789055

701037

J. van ’t Hul VRIENDEN VAN PHILPOT 120 blz geb € 11,90

Wie ben ik en wat is mijn huis

een spiegel voorgehouden met betrekking tot de

ng tussen man en vrouw en het aangaan en on-

Verdragende elkander in liefde

e hand van de theorie en de praktijk wordt de

9

J. van ’t Hul SÁLOMO DE TEMPELBOUWER Het leven van Sálomo. 152 blz geb € 15,90

DE KUDDE UWER ERFENIS

Zult Gij

9

elkander in liefde

519309

Op dinsdag 10 september 2019 was het honderd jaar geleden dat de Gereformeerde Gemeente te Elspeet werd geïnstitueerd. In dit

Vier preken over de opwekking van Lázarus

erdragende

519637

J. van ’t Hul MANASSE Een vuurbrand uit het vuur gerukt. 104 blz geb € 11,90

ds. A.T. Huijser

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

100 JAAR GEREFORMEERDE GEMEENTE ELSPEET 1919-2019

aan doden wonderen doen?

www.gebrkoster.nl

9

518579

9

EEN VUURBRAND UIT HET VUUR GERUKT

DE KUDDE UWER ERFENIS

Vrienden van Philpot

J. van ’t Hul SCHEEPSBOUWER EN AKKERMAN Het leven van Noach. 136 blz geb € 13,90

Dr. P. Korteweg

Rechtvaardig

Guido de Brès

voor God

(1522-1567)

3 preken over Zondag 7 en 23

Dr. P. Korteweg

OSTER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

789055

jubileumboek is de geschiedenis van de gemeente chronologisch beschreven. Na drie hoofdstukken over de eerste vacante periode

STER - BARNEVELD

9055

MANASSE

www.gebrkoster.nl

9

ds. A.T. Huijser

Zult Gij

Het leven van Noach

789055

J. van ’t Hul HAGENPREDIKER BIJ DE JORDAAN Het leven van Johannes de Doper. 155 blz geb € 14,90

Zult Gij aan doden wonderen doen?

is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. reef hij de geschiedenissen van Bijbelse personen, , Jona, de richteren, Nehemia, Elia, Elisa en de

700252

J. van ’t Hul

Scheepsbouwer en akkerman

Scheepsbouwer en akkerman

chrijft op toegankelijke wijze het leven van Noach. eschiedenis worden vele lijnen getrokken naar de acandaag. Daarom is het geschikt voor persoonlijk gegebruik door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

789463

J. van ’t Hul DE STILLE AARTSVADER Het leven van Izak. 160 blz geb € 15,90

J. van ’t Hul

J. van ’t Hul

Catalogus 2021-2022 Theologie

Noach pswerf op het droge bouwt Noach, op Gods bevel, ge boot, een ark van goferhout. Daarmee drijft hij teren van Gods toorn, om aan het einde van de vloed in de haven der behoudenis. e wereld wordt de scheepsbouwer een akkerman, een wijngaard, met alle gevolgen van dien. de bouwer van de ark, de prediker der gerechtigheid, et eerste altaar, van die wijngaard, dat druivensap. en ‘een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het breeën 11:7b).

518999

PORTRETTEN UIT HET LIJDENSEVANGELIE

R. Hoogerwerf-Holleman OORLOGSHERINNERINGEN 90 blz geb € 9,95

heepsbouwer n akkerman

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

R. Hoogerwerf-Holleman

9

9

J. van ’t Hul

Sálomo de tempelbouwer

Sálomo de tempelbouwer

9

Sálomo, de man van de tempelbouw, van de 1005 liederen en 3000 spreuken, van de 700 vrouwen en 300 bijwijven. Zijn naam komt niet voor in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. Het lijkt erop dat daar stilzwijgend aan hem wordt voorbijgegaan. Was hij een waar gelovige? Is hij aangekomen in het Hof der hoven, waar God alles zal zijn en in allen? God weet wie de Zijnen zijn. Sálomo was in elk geval een type van Christus, de Vredevorst. ‘Meer dan Sálomo is hier.’ Op een toegankelijke wijze wordt het leven van Sálomo beschreven. Vanuit deze geschiedenis worden lijnen getrokken naar de actualiteit van vandaag. Daarom is dit boek geschikt voor persoonlijk gebruik en voor gebruik door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

Langs de weg naar

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GOLGOTHA

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Sálomo de tempelbouwer

J. van ’t Hul

J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen zoals Jozef, de richteren, Abraham, Samuël, Jona, Elísa, Elía en Nehémia.

519811

Het leven van Johannes de Doper

Manasse, de veertiende koning van Juda, wordt wel gezien als ‘een sadist van de ergste soort’. Hij leeft als een briesend paard, weigert te gaan in het voetspoor der vaderen en doet alles wat God verboden had. In Babels kerker wordt hij als een vuurbrand uit het vuur gerukt: ‘Toen kende Manasse, dat de Heere God is.’ Dit boek beschrijft op een pakkende manier het leven van Manasse.

Manasse

789055

bij de Jordaan

Van de laatste uren van Jezus zijn velen getuige geweest. Ze hebben erbij gestaan, de kijkers en de voorbijgangers, kerkmensen en mensen van de wereld. Ze hebben gezien hoe het Lam van God werd gegeseld, dat de Christus der Schriften door Zijn vrienden werd verlaten en door Romeinen aan het kruis werd gehangen, hoe Hij aan de heidenen werd overgeleverd en met de misdadigers werd gerekend. Ze zagen het aan hoe de Schrift werd vervuld. Dit boek beschrijft de personen langs de kant van de weg naar Golgotha, van de jongeling met de linnen lijfrok tot en met Jozef van Arimathéa, de begrafenisverzorger.

J. van ’t Hul

MANASSE EEN VUURBRAND UIT HET VUUR GERUKT

J. van ’t Hul

Het leven van Izak

www.gebrkoster.nl

9

GOLGOTHA Hagenprediker

Langs de weg naar Golgotha

Het leven van Johannes de Doper Johannes de Doper is een man uit één stuk, zoals hij daar staat, aan de oever van de Jordaan. Hij is niet bang, vreest geen mens en gaat voor niemand aan de kant, voor sadduceeën en farizeeën niet en voor Herodes Antipas niet. Onverschrokken staat hij daar te prediken, laat komen wat ervan komt. Hij is de wegbereider van de Heere Jezus, Zijn heraut, Zijn voorloper. Zonder aanziens des persoons predikt hij dat Christus komen zal, dat Hij reeds komende is. Sommigen zien hem als de laatste oudtestamentische profeet. In die zin is Johannes de laatste schakel in de keten van voorzieners en voorzeggers. Hij staat op de drempel tussen de belofte en de vervulling ervan, tussen de oude en de nieuwe bedeling. Vanwege de soberheid van zijn leven, de ernst van zijn prediking, de strengheid van zijn woorden en de moed die hij aan de dag legt, wordt de Doper wel ‘de Elía van het Nieuwe Testament’ genoemd. Met evenveel recht mag men hem ‘de Elísa van het Nieuwe Testament’ noemen, door de ootmoed die in zijn leven openbaar komt.

Langs de weg naar

J. van ’t Hul

R. Hoogerwerf-Holleman

J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Eerder beschreef hij de geschiedenissen van bijbelse personen, zoals Noach, Nehémia, Elía, Elísa, Manasse, Sálomo, Johannes de Doper, en de discipelen.

De stille aartsvader

J. van ’t Hul

J. van ’t Hul

Hagenprediker bij de Jordaan

Van de drie aartsvaders – Abraham, Izak en Jakob – is Izak de rustigste, de gewoonste, de minst kleurrijke. Hij is een stille man, lijdzaam en volgzaam van aard. Izak zegt weinig, luistert liever en laat de dingen graag aan een ander over. De tweede aartsvader verricht weinig heldendaden. Izak leeft op een stille weg, maar het is wel een weg waarop hij met God gewandeld heeft. Hij kent een aangebonden gebedsleven en is een type van Christus.

De stille aartsvader

logsherinneringen is méér dan alleen een persoonlijk verslag over oorlogsjaren. Het laat ook zien hoe de Heere alles leidt en bestuurt: het zure geeft Hij ’t zoet.’

Hagenprediker bij de Jordaan

J. van ’t Hul

e auteur was twaalf jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ze woonde in Rotterdam, vlak bij vliegveld Waalhaven. De twee are bombardementen van de havenstad maakte ze van dichtbij mee. huis van haar ouders werd voor een groot deel verwoest. ngrijpend is haar relaas over de steeds groter wordende schaarste en de ngerwinter. Het gebrek werd zo erg dat de inmiddels zestienjarige Rina r Rijssen vertrok. Het werd een tocht vol hindernissen en ontberingen. Heere liet haar echter niet alleen …

Oorlogsherinneringen aartsvader

Oorlogsherinneringen

D

J. van ’t Hul

J. van ’t Hul

De stille

Oorlogsherinneringen

Altijd dienende

Ds. J. Koster

facetten uit het leven van Anna Schot

www.gebrkoster.nl

9

789463

Bevestiging en intrede van ds. D.E. van de Kieft in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk

700283

9

789463

R. van Kralingen

700283

ds. D.E. van de Kieft PREDIK HET WOORD 4 preken. 122 blz geb € 13,50

9

ds. Jac. Koelman VRAGEN VOOR ZELFONDERZOEK Herschreven door ds. C.J. Meeuse. 48 blz pb € 4,95

dr. P. Korteweg GUIDO DE BRES (1522-1567) Levensbeschrijving. 300 blz geb € 10,00

789055

ds. J. Koster DE HEMELSE LANDMAN 10 preken. 187 blz geb € 16,90

58

519415

9

789463

700597

ds. J. Koster RECHTVAARDIG VOOR GOD 3 preken over Zondag 7 en 23. 95 blz geb € 11,50

R. van Kralingen ALTIJD DIENENDE Facetten uit het leven van Anna Schot. 111 blz geb € 11,90


Ant woorden in bijbels per spec tief

bevindelijk. Voor elke week één.

Ds. G.M. de Leeuw (1949) is predikant van de First Netherlands Reformed Congregation (Beckwith Ave) te

52 meditaties

De schrijver beperkt zich in dit deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijving van het leven van Abraham. J.H. Madern (1961) is werkzaam bij de politie, Regio Hollands Midden. Hij is sinds 1991 ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Stolwijk.

’t Verbond met Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes

Abraham,

Zijn vrind

2

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD GEBR.KOSTER-BARNEVELD

9

789055

9

519989

789055

52 wekelijkse meditaties

519248

ds. G.M. de Leeuw LEVENSMOED 52 meditaties. 170 blz geb € 10,00

ds. B. Labee WAT ZEGT DE SCHRIFT? Antwoorden in Bijbels perspectief. 120 blz geb € 14,90

ds. H. Ligtenberg EEN LIED DER BLIJDE HOOP 52 wekelijkse meditaties. 204 blz geb € 16,90

en de toegang tot het

Heilig Avondmaal

Deed Isrel

op Zijn

woorden letten

Wat is eigenlijk ‘kennis van Christus’? Wanneer heeft iemand toegang tot het Heilig Avondmaal? Dit zijn twee zaken die in

J.H. Madern ’T VERBOND MET ABRAHAM, ZIJN VRIND (2) Genadeverbond van Abraham tot Mozes. 166 blz geb € 14,90

J.H. Madern EEN VAST VERBOND GEMAAKT (1) Genadeverbond van Adam tot Abraham. 168 blz geb € 14,90

Christuskennis

Christuskennis

J.H. Madern

Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes

J.H. Madern

ds. G.M. de Leeuw

ds. B. Labee

519385

De tweede periode van de bediening van het genadeverbond wordt de ‘patriarchale vorm’ genoemd. Het gaat in deze periode vooral over de aartsvaders, de patriarchen, Abraham, Izak en Jakob. God sloot met Abraham een verbond. Hij stelde het eerste sacrament, de besnijdenis, in en onderwees hem in de tekenen van het verbond. Gods verbondsopenbaring en verbondsbeloften gaan over op Izak. Van Izak trekt de HEERE de lijn door naar Jakob. In de zonen van Jakob zien we de schaduwen van het verbondsvolk. De patriarchale periode duurde tot de geboorte van Mozes.

de Schrift? Grand Rapids, VS.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

der blijde hoop

geestelijke leven. Praktisch en pastoraal. Schriftuurlijk en

519989

R. van Kralingen DOOR DE HEERE GELEERD Facetten uit het leven van oud. J. Koster. 56 blz geb € 9,90

Een lied

Wat zegt

Facetten uit het leven van ouderling Jan Koster (1910 -1998)

9

tatemodi reribus etusa velliqui dolenia aspeliatium, tes nat raercimintor a pre estias rempe

In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden. In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.

J.H. Madern

www.gebrkoster.nl

789055

sapellaudit vellecum, esendusdam hil ium similit ecustot aspelec

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind

betrekking hebben op het persoonlijke, het gezins- en het

Ds. B. Labee is predikant van de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal. Eerder diende hij de gemeente van Tricht-Geldermalsen.

9

ut la corit ipienis qui quis apel inus perit autem auditat officidebis mil magnatius res ditenis et alibust, nam rem eatum quasit,

ds. H. Ligtenberg

ds. H. Ligtenberg

Door de Heere geleerd

ta eium fugitisciet es est laborehendae nobis magnitio dolecto mosseque nonsectorit quo voluptatur maximus alibus commod

ds. G.M. de Leeuw

sacramenten en vragen over diverse onderwerpen, zoals: Zal er herkenning zijn in de hemel? Is de noodleugen geoorloofd? Kort en krachtig denkt hij vanuit Bijbels perspectief na over de vele (levens)vragen waarmee velen geconfronteerd worden. Dit boek bevat een selectie van 52 vragen en antwoorden.

qui aceptis moloreh eniendus apist prorepu dandit volupta tiatem nimusam, nimil inctotas mi, omnisse quatiam consequiam solup-

dit boekje aandacht krijgen.

ds. C.J. Meeuse

Christuskennis

Ds. Meeuse maakt duidelijk wat we moeten verstaan onder de kennis van Christus. Hij gaat vervolgens na waarom deze kennis nodig is bij de viering van het Heilig Avondmaal. Ook geeft

3

en de toegang tot het

hij aan dat er onderscheid is in de kennis van Christus, want

Het is de wens van de auteur dat de Koning der Kerk, Die ook de Gastheer is aan het Heilig Avondmaal, deze eenvoudige verhandeling zou willen zegenen; vooral voor hen die bekommerd zijn over hun zaligheid.

ds. C.J. Meeuse

hoewel die onmisbaar is tot zaligheid, is er ook een opwas in en leren Gods kinderen niet allemaal evenveel.

Heilig Avondmaal

NEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

2224200544

omslag Christuskennis.indd 1

9

Dvast Een

09-10-2008 13:44:24

519699

ds. C.J. Meeuse BOVEN DE GLANS DER ZON De bekering van Saulus van Tarsen. 125 blz geb € 12,50

P. van Mastricht THEORETISCHPRAKTISCHE GODGELEERDHEID Zes delen. 4500 blz geb € 195,00

J.H. Madern Voordeelpakket Genadeverbond 4 delen beperkt leverbaar van € 59,60 voor € 10,00

J.H. Madern DEED ISREL OP ZIJN WOORDEN LETTEN (3) Genadeverbond van Mozes tot Christus. 172 blz geb € 14,90

789055

ACHT PREKEN

drs. C.J. Meeuse SCHIJN BEDRIEGT Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm. 173 blz geb € 14,90

ds. C.J. Meeuse CHRISTUSKENNIS EN DE TOEGANG TOT HET HEILIG AVONDMAAL Met beantwoorde vragen over dit onderwerp. 80 blz geb € 10,90

DS. A.D. MUILWIJK

ds. G. Mouw

DER ARMEN SPIJS

Waar genade valt, daar valt ze vrij en soeverein. Dat hebben we allemaal nodig. De vruchten van genade zijn ontdekkend, armmakend en schuldeigenend. Alleen dan wordt voor zulk een ziel de deur der hoop ontsloten in het dal van Achor. Wat is het een wonder als dat geleerd mag worden door het zaligmakende geloof. Dan ontvangt een ziel niet alleen de ware geloofsoefeningen, maar ook dierbare en kostelijke genadeweldaden. Ds. G. Mouw verklaart in deze preken op Schriftuurlijke en bevindelijke wijze niet alleen de noodzakelijkheid om tot die kennis der zaligheid gebracht te worden, maar ook hoe een verloren adamskind op rechtsgronden in en door Christus tot de zaligheid komt.

fundament

Der armen spijs

Eerste achttal

preken

D

Der armen spijs

Zonder prijs

ds. M. Mondria

VIJF PREKEN ACHT PREKEN

DEEL 2

*

ds. J. Pannekoek

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

700535

9

ds. P. Melis OM TE VERKONDIGEN DAT DE HEERE RECHT IS 9 preken. 150 blz geb € 14,90

wandelend in de duisternis

de erfgenaam der hel wandelend in het licht

700603

ds. M. Mondria EEN VAST FUNDAMENT 6 preken. 155 blz geb € 14,50

9

ds. G. Mouw DER ARMEN SPIJS (2) 8 preken. 168 blz geb € 7,50

789463

zijn meest bekende en meest verspreide preek. Ds. B.J. van Boven, predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom, heeft tijdens enkele gemeenteavonden deze preek behandeld. In dit boekje zijn overdenkingen toegevoegd als kanttekening bij Philpots verhandeling over de erfgenaam des hemels en de erfgenaam der hel.

Ds. J.C. Philpot (1802-1869) diende aanvankelijk de Engelse Staatskerk. In 1838 werd hij predikant van de Strict Baptists-gemeenten in Stanford en Oakham.

De Heidelbergse Catechismus

wandelend in de duisternis

700450

www.gebrkoster.nl

en

www.gebrkoster.nl

789463

De Heidelbergse Catechismus

De erfgenaam des hemels gebr. KosTer - barnevelD

de erfgenaam der hel wandelend in het licht

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

9

700610

In deze preken, die door ds. Van der Poel in de loop der jaren werden uitgesproken, confronteert hij de lezer op eenvoudige, indringende wijze met de aloude leer die de zondaar op het diepst vernedert en God in Christus op het hoogst verheerlijkt. Het is zijn hartelijke wens dat deze verklaring van Sions Troostboek mag dienen tot onderwijs en vertroosting, tot verheerlijking van Gods Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Preken over Jezus’ omwandeling op aarde

ds. G. Pater DE GEZONDENE DES VADERS 4 preken. 110 blz geb € 12,90

789463

ds. J. Pannekoek EERSTE ACHTTAL PREKEN 156 blz geb € 14,90

Ds. Chr. van der Poel diende van 1965 tot zijn emeritaat in 2001 de Gereformeerde Gemeente in Yerseke en mocht binnen het kerkverband verschillende functies vervullen. Het initiatief om tot deze verklaring van de Heidelberger Catechismus te komen, werd genomen door enkele leden van de gemeente in Yerseke.

De ergenaam des hemels

prediker uit de 19e eeuw, bevat veel preken. De eerste preek die

J. Nupoort KORTE EN EENVOUDIGE CATECHISATIE Over het Voorbeeld der Goddelijke Waarheden. 617 blz geb € 15,00 De HeiDelberger Ds. CHr. van Der Poel

De nalatenschap van ds. J.C. Philpot, de bij velen geliefde Engelse van hem in druk verscheen was over Jesaja 50:10 en 11. Het werd

9

700092

ds. A.D. Muilwijk ZONDER PRIJS 5 preken. 121 blz geb € 13,50

ds. J.C. Philpot

ds. J.C. Philpot

Ds. G. Pater

De erfgenaam des hemels en De Gezondene des Vaders

789463

ds. G. Mouw

9

789055

518180

J.C. Philpot DE ERFGENAAM DES HEMELS wandelend in de duisternis. Met een uitleg door ds. B.J. van Boven. 213 blz geb € 8,90

J.C. Philpot DE GANGEN VAN GODS KERK (7) 10 preken. 192 blz geb € 15,50

J.C. Philpot DE GANGEN VAN GODS KERK (8) 11 preken. 165 blz geb € 15,50

59

J.C. Philpot DE GANGEN VAN GODS KERK (9) 10 preken. 221 blz geb € 15,50

ds. Chr. van der Poel DE HEIDELBERGER 52 preken. 791 blz geb € 49,95

Catalogus 2021-2022 Theologie

de Schrift?

Er leven bij jongeren en ouderen veel vragen, op velerlei gebied. Het is dan van het allergrootste belang in de eerste plaats te vragen: Wat zegt de Schrift? Ds. Labee heeft veel vragen gekregen die hij in De Saambinder heeft beantwoord. Vragen over moeilijke Schriftplaatsen, geloofsvragen, vragen over het gebed, de prediking, de kerkdienst, de

incto blaborestrum laccaecatiis que mil explitaecae optatur eritione magnim rerum eum soluptatest liqui ommoluptam susapient

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind

Ant woorden in bijbels per spec tief

andere het kerkelijke jaar zaken aan het hart gelegd die

Een lied der blijde hoop

des Geestes – een ziel mag verkwikken en bemoedigen. In 53 overdenkingen worden aan de hand van onder

Levensmoed

J.H. Madern

m bij de politie, Regio Hollands Midg van de Gereformeerde Gemeente te

Woord is als een ademtocht, als het – door de bearbeiding

Wat zegt

Een lied der blijde hoop

Levensmoed

deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijs, de instelling van het Pascha en de erbondssluiting met Israël als natie.

is het sterkste wapen in de geestelijke strijd. Daar zijn vele voorbeelden van in Gods Woord. Ook de uitleg van Gods

Ds. B. Labee

ing van het genadeverbond wordt de e periode is begonnen is met Mozes en De HEERE richtte met het volk Israël het volk Zijn woorden bekend.

Het gebed wordt wel de ademtocht der ziel genoemd. Het

Wat zegt de Schrift?

everbond worden vier perioden onaham, van Abraham tot Mozes, van geboorte van Christus tot heden. ft de schrijver een uiteenzetting over Elk deeltje bespreekt een van de pep eenvoudige wijze vanuit de Schrift bediening gestalte heeft gegeven en enade aan gevallen mensen heeft gede betekenis van de leerstukken uit ls het gaat over het wezen en de bed. Hopelijk mag deze serie bijdragen waarheid van vrije gunst die eeuwig hter het bevindelijk te leren.

Levensmoed - 52 meditaties .......................................................

Deed Isrel op zijn woorden letten

jn woorden letten

R. van Kralingen


predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, eerder verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maandblad Reformed Congregations in North America.

Davids Reislied

In deze preken is te lezen wat Psalm 23 als reislied voor David inhield. Dit reislied had hij op de oefenschool van vrije genade mogen leren, en het was voor hem tot grote troost in allerlei wederwaardigheden. Mocht de Heere door het lezen van deze preken jongeren en ouderen ook dit reislied door genade leren. Dan zal men niet alleen in het nieuwe kerkgebouw samenkomen, maar eenmaal ook met verwondering in het hemelse huis des Heeren met de psalmdichter instemmen: En ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

Heilsverwachting

voor de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika, The Ds. Roos schrijft naar aanleiding van eigen ervaringen en gebeurtenissen uit het leven van Gods kinderen maandelijks een meditatieve brief ‘Uit de pastorie’ in het kerkblad voor zijn vroegere gemeente Chilliwack en de andere Engelstalige gemeenten. De artikelen zijn uit het Engels vertaald door ds. M. Krijgsman (destijds ouderling te Leerdam).

Ds. J. Roos

PASTORIE Dit is het vijfde deel in de serie ‘Uit de Pastorie’ – Hoe won-

Een eerste bundel artikelen van de hand van ds. J. Roos,

ds. C. de Ridder uitgesproken in de laatste maanden van 2006.

wildernis

Uit de

Uit de PASTORIE

Davids PASTORIE Reislied

Ds. J. Roos

Ds. J. Roos

Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld verschijnt deze bundel met zeven preken over Psalm 23, als een herinnering voor de gemeente aan de periode van kerkbouw. Deze preken zijn door ds. J. Roos, de eigen predikant van de gemeente,

Uit de

Uit de PASTORIE

in de

Beken

ds. J. Roos

Ds. J. Roos

Davids Reislied

Ds. J. Roos

ds. B. A. Ramsbottom

derbaar is Uw getuigenis! Ieder deel bevat een bundel artikelen van ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die eerder zijn verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maandblad voor de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika, The Reformed Congregations in North America. Dit boek bevat grotendeels artikelen over het leven van Gods

Uit de

volk, zoals ds. F. Mallan, de ouderlingen De Braal en Bax, Maria Verwoert-Boone en anderen.

PASTORIE

De artikelen zijn uit het Engels vertaald door ds. M. Krijgsman (destijds ouderling te Leerdam).

Uit de

PASTORIE

ISBN 90-73400-35-1

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

GEBR. KOSTER - BARNEVELD Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

DE WACHTER SIONS

1

Zeven preken over Psalm 23

5

deel 1

Meditaties voor de zaterdagavond

deel 5

53 meditaties

9

Ook leest u in deze bundel het verslag van het sterven van enkele jonge kinderen. Aangrijpende gebeurtenissen. Maar wat een troost als mag gelezen worden dat Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht is. (Ps. 100:5) Deze bundel wordt afgesloten met een persoonlijke overdenking van ds. J. Roos waarbij het onderwijs dat de Heere gaf uit Openbaring 3:11b: Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme de kern vormt.

Uit de

PASTORIE 9

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

6

9

dankbaarheid in het nageslacht wil bearbeiden.

9

519996

Om de zuivere waarheid L.M.P. Scholten

Door de jaren heen verzorgde de heer L.M.P. Scholten de rubriek Terzijde in De Wachter Sions. Deze rubriek werd gelezen door jong en oud en breed gewaardeerd. Allerhande onderwerpen werden door hem voor het voetlicht gebracht, veelal als reactie op wat in de (landelijke) pers door anderen aan de orde werd gesteld. Zijn bijdragen aan De Wachter Sions getuigen van een doorwrochte kennis van de door hem belichte onderwerpen. Zijn kennis en boeiende schrijfstijl stonden borg voor, niet alleen lezenswaardige, maar vooral ook leerzame artikelen. Dit is in het bijzonder wel het geval voor wat betreft dit boek, waarin een selectie artikelen is opgenomen die betrekking hebben op de geloofsleer. Al is het dat deze bijdragen soms

700184

Bijbels dagboek voor kinderen

789055

519347

C. van Rijswijk (red.) NAAR ’T ERFGOED DAARBOVEN Bijbels dagboek voor jongeren. 378 blz geb € 19,90

C. van Rijswijk WIJS MIJ DE WEG Bijbels dagboek voor kinderen. 389 blz geb € 16,90

Om de zuivere waarheid

Onze levenswandel

9

789463

700528

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789463

700917

ds. J. Schipper VOOR HET DANKBAAR NAGESLACHT 125 jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld 302 blz geb € 25,00

L.M.P. Scholten

Dit boek bevat een selectie uit de vele bijdragen die de heer L.M.P. Scholten in de loop der jaren publiceerde in de rubriek Terzijde van De Wachter Sions. In deze veelgelezen rubriek behandelde hij een keur aan onderwerpen die door jong en oud gewaardeerd werden. Deze selectie geeft uitleg over de praktijk van en de verschillende termen in het kerkelijk leven. Bijvoorbeeld: Wat houdt een kerkelijke huwelijksbevestiging in? Waarom zijn ambtsdragers periodiek aftredend? Wat betekent het woord ‘censurabel’? Wat is ‘zich beroepen op de classis’? Wat is de betekenis van en waartoe dient de Avondmaalsgave? Wat houdt ‘censura morum’ in? Waarom is de Emerituskas geen vorm van verzekering? Wanneer is de onder ons bekende gebedshouding, met gevouwen handen en gesloten ogen, ontstaan? Leerzame artikelen, soms over de meest vertrouwde zaken in ons leven waarbij we niet of nauwelijks stilstaan, over hoe ze tot stand zijn gekomen of welke betekenis ze hebben. L.M.P. Scholten is vele jaren werkzaam geweest in de (kerkelijke) journalistiek. Van 1988 tot 2002 was hij als directeur verbonden aan de Gereformeerde Bijbel Stichting te Leerdam. Daarnaast bekleedde hij tal van maatschappelijke en kerkelijke functies.

www.gebrkoster.nl

9

789463

701211

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

125 jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld

9

Onderweg opgetekend

L.M.P. Scholten

9

789463

over jonggestorven kinderen

L.M.P. Scholten

L.M.P. Scholten

700528

9

L.M.P. Scholten OM DE ZUIVERE WAARHEID 190 blz geb € 15,90

789055

519965

9

L.M.P. Scholten ONZE LEVENSWANDEL 160 blz geb € 15,90

IK ZOEK MIJN BROEDERS

Glorierijke daden

In een aantal Bijbellezingen behandelde ds. J. Spaans het leven van Jozef. Die zijn op schrift gesteld en uit het Engels vertaald door mw. Drs. G.H.C. Pas-Donker. In dit deel komt in vijftien preken de geschiedenis aan de orde zoals die beschreven is in Genesis 44 t/m 50, van de tweede reis van Jozefs broers naar Egypte tot en met Jozefs sterven.

Facetten uit het leven van Mozes en het volk van Israël

Gij ziet het immers

789463

701211

L.M.P. Scholten ONDERWEG OPGETEKEND 160 blz geb € 15,90

Ik zoek mijn broeders

Ds. A. Schreuder

Wat hebben deze schapen gedaan

Onderweg opgetekend

L.M.P. Scholten

700917

Samengesteld door: J.J. Schipaanboord

789463

9

A.A. Roukens (red.) SCHATBEWAARDERS Biografie van Ursinus, Pareus en Hommius. 125 blz geb € 12,50

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (10) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 125 blz geb € 12,95

L.M.P. Scholten

www.gebrkoster.nl

9

700955

jaren geleden zijn geschreven, ze hebben aan actualiteit nog niets ingeboet.

Gebr. Koster - Barneveld

J.J. Schipaanboord ONDER DE VIJGENBOOM Leven en werk van ds. G. Schipaanboord. 167 blz geb € 14,90

789463

GEbr. KoStEr - barnEvElD

ijk C. van Rijsw

ds. A. Schot

www.gebrkoster.nl

789463

voor jon

dankbaar nageslacht

ds. G. Schipaanboord (1916-1973)

9

k Bijbels dagboe geren

Onderweg opgetekend

De titel is ontleend aan Psalm 102 vers 10 (berijmd): Voor het dankbaar nade hoop datvan de Heere uit genade ook in Barneveld die ware Facetten uit het geslacht. levenInen werk

deel 10

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Om de zuivere waarheid

In dit jubileumboek wordt in negen hoofdstukken de geschiedenis van de gemeente verhaald. Honderdvijfentwintig jaar heeft de Heere voor de gemeente willen zorgen. Meer dan honderd jaar mocht de gemeente gediend worden door een eigen herder en leraar en mocht er ‘uitspreiding der netten’ zijn.

www.gebrkoster.nl

Voor het

Voor het dankbaar nageslacht

In december 1894 was al door een aantal vrienden van ds. Fransen in een armoedig hutje in het ‘Overwoud’, de woning van een godvrezende weduwe, een plan beraamd om een Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te vormen. Al met al zou het nog tot de zomer duren voordat er daadwerkelijk stappen ondernomen konden worden. Maar toen de gemeente eenmaal was geïnstitueerd, werd met voortvarendheid grond aangekocht voor een bedehuis. Zodoende kon op zondag 22 december 1895 het eerste kerkgebouw door ds. A. Janse in gebruik genomen worden en tevens de eerste predikant, ds. E. Fransen, bevestigd worden als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.

Onder de vijgenboom

Zacharias Ursinus David Pareus Festus Hommius

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

C. van Rijswijk

Ds. J. Schipper

Ds. J. Schipper

Voor het

In dit dagboek voor kinderen heeft de auteur vanuit 10 gelijkenissen voor elke dag van het jaar een stukje samengesteld, dat wordt afgesloten met een te lezen Bijbelgedeelte. Voorafgaand aan een gelijkenis vertelt hij in het kort de inhoud, onder het kopje ‘Lees dit eerst’. Waar mogelijk wordt een toepassing gemaakt naar het dagelijks leven; ter waarschuwing of ter navolging. Op eenvoudige wijze worden kinderen vanaf ongeveer 8 jaar gewezen op het ene nodige.

PASTORIE

10

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (9) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 144 blz geb € 12,95

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (6) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 152 blz geb € 12,95

dankbaar nageslacht

789055

t erfgoed

Bijbels dagboek voor kinderen

daarboven

700955

deel 9

C. van Rijswijk WIJS MIJ DE WEG

Naar

Uit de

GEBR. KOSTER - BARNEVELD Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

9

deel 6

Op 7 augustus 1895 preekte ds. A. Janse op boerderij ‘De Ganzenkamp’ te Wekerom voor de nieuwe gemeente en bevestigde er ambtsdragers, waarmee de instituering van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld een feit was.

789463

,

SCHATBEWAARDERS

C. van Rijswijk

PASTORIE

Schatbewaarders

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (5) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 150 blz geb € 12,95

ds. J. Roos UIT DE PASTORIE (1) Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 134 blz geb € 12,95

Wijs mij de weg

schillenden van Gods kinderen die hij persoonlijk gekend heeft, en in het bijzonder van het genadewerk in hen verheerlijkt.

ds. J. Roos DAVIDS REISLIED 7 preken over Ps. 23. 120 blz geb € 7,90

Schatbewaarders

de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika. In deze artikelen treft u een korte schets van het leven van ver-

Uit de

Dit is het tiende deel in de serie Uit de Pastorie. Ook dit deel bevat een bundeling artikelen die ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft geschreven voor Mount Zion, het kerkelijk maandblad van de zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika, The Reformed Congregations. In deze artikelen treft u een schets van het leven van verschillenden van Gods kinderen die hij persoonlijk gekend heeft, en in het bijzonder van het genadewerk in hen verheerlijkt. Deze bundel wordt afgesloten met een persoonlijke overdenking van ds. J. Roos naar aanleiding van de tijdsomstandigheden. Daarin mag doorklinken dat het bloed van Christus het enige en krachtigste geneesmiddel is.

700634

Het Schatboek is de bekendste verklaring van de Heidelbergse Catechismus en siert reeds eeuwen menig boekenkast. Wat is de ontstaansgeschiedenis en wie zijn de mannen achter deze door velen zo gewaardeerde catechismusverklaring? Dit boekje geeft antwoord door op een heldere en toegankelijke manier in te gaan op het ontstaan van dit grote werk. Voor het eerst worden alle drie de personen beschreven die betrokken waren bij de totstandkoming van Het Schatboek. Zacharias Ursinus, die met zijn colleges de inhoud daarvan leverde, David Pareus, die daaruit de catechismusverklaring samenstelde en Festus Hommius, die dat werk in het Nederlands vertaald heeft. Hun inspanning heeft ervoor gezorgd dat deze schat voor ons bewaard is gebleven. Het is de wens van de uitgever dat dit boekje de lezers zal aanmoedigen om Het Schatboek zelf ter hand te nemen, omdat de inhoud daarvan aanspoort om het heil in Christus te zoeken.

Uit de PASTORIE

ed Congregations in North America.

hets van het leven van een van Gods kinderen, en

nder van het genadewerk in hen verheerlijkt.

Ds. J. Roos

Ds. J. Roos

e zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika,

verschenen in de Mount Zion, het kerkelijk maandblad voor

Uit de PASTORIE

verschenen in Mount Zion, het kerkelijk maand-

bundel bevat voornamelijk artikelen met daarin

bevat een bundel artikelen van ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die eerder zijn

789463

ds. C. de Ridder HEILSVERWACHTING 53 meditaties + levensbeschrijving. 175 blz geb € 15,90

PASTORIE

Dit is het achtste deel in de serie Uit de pastorie. Ieder deel

Uit de PASTORIE

de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die

Uit de

PASTORIE

esde deel in de serie ‘Uit de Pastorie’ – Hoe won-

bevat een bundel artikelen van ds. J. Roos, pre-

Ds. J. Roos

Ds. J. Roos

Uit de

PASTORIE

Uw getuigenis!

ds. C. de Ridder DRUIVEN VAN ESKOL Bijbels dagboek. 375 blz geb € 19,90

Ds. J. Roos

Ds. J. Roos

Catalogus 2021-2022 Theologie

Uit de

ds. B.A. Ramsbottom BEKEN IN DE WILDERNIS Meditaties voor de zaterdagavond. 188 blz geb 7 € 7,90

9

789463

700511

ds. A. Schot WAT HEBBEN DEZE SCHAPEN GEDAAN? Over jonggestorven kinderen. 129 blz geb € 12,50

IK ZOEK MIJN BROEDERS

2 Het leven van Jozef deel 2

www.gebrkoster.nl

hand in het lijden

ds. A. Schultink

ds. J. Spaans

De vraag naar Gods

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

ds. J. Spaans

9

ds. A. Schreuder GIJ ZIET HET IMMERS De vraag naar Gods hand in het lijden. 150 blz geb € 9,90

789463

700320

ds. A. Schultink DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS beperkt leverbaar Toegelicht in 52 predicaties (set, 2 dln.) 915 blz geb € 69,00

9

789055

9

519903

ds. A. Schultink GLORIERIJKE DADEN 5 preken. 134 blz geb € 12,90

J. Schuts HET BESCHEIDEN DEEL DER ZIEKEN 309 blz geb van € 21,50 voor € 5,00

60

789055

517701

ds. J. Spaans IK ZOEK MIJN BROEDERS (2) 15 preken over Gen. 44 t/m 50. 207 blz geb € 7,50

ds. A. van Straalen DE GEOPENBAARDE MIDDELAAR 10 preken. 156 blz geb € 14,90


Uw Uw Waarheid Waarheid

zal bestaan

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (lijdenspreek), ds. D.E. van de Kieft (lijdenspreek), ds. M. Krijgsman (lijdenspreek), ds. J. Roos (lijdenspreek), ds. A. Schultink (Goede Vrijdagpreek), ds. A. van Voorden (paaspreek), ds. O.M. van der Tang (paaspreek) en ds. J.A. Weststrate (paaspreek).

sola gratia sola fide sola scriptura

zal bestaan

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt. Ten behoeve van de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik stelden alle dienstdoende predikanten een preek ter beschikking: ds. A. Geuze (biddagpreek) ds. D.E. van de Kieft (pinksterpreek) ds. M. Krijgsman (biddagpreek) ds. J. Roos (hemelvaartspreek) ds. A. Schultink (voorbereidingspreek) ds. O.M. van der Tang (pinsterpreek) ds. A. van Voorden (weeszondag) ds. J.A. Weststrate (pinsterpreek)

3

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Gebr. Koster - Barneveld

Gebr. Koster - Barneveld

9

789055

514885

ds. A. van Straalen DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 52 preken. 700 blz geb € 59,50

V

9

789055

9

519439

789055

9

519675

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (jrg 1) beperkt leverbaar 7 gelegenheidspreken (GGiN). 135 blz geb € 14,50

ds. B.J. van Boven, ds. G. Hoogerland, ds. A. Verschuure UIT GENADE, DOOR HET GELOOF, NAAR HET WOORD 3 preken. 94 blz geb € 11,90

9

789463

700900

3e jaargang

2e jaargang

1e jaargang

ds. B.J. van Boven – ds. G. Hoogerland – ds. A. Verschuure

789463

700382

9

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (jrg 2) 8 gelegenheidspreken (GGiN). 151 blz geb € 15,50

789463

700900

9

De sterken der aarde

In het onderwijs dat Agur in Spreuken 30 krijgt ten aan-

Avondmaalstijden

zien van de sterken der aarde, gaat het niet zozeer over het leven van Gods kinderen, maar meer over de heerlijkheid van Christus. Vier zijn er die een goeden gang maken: de oude leeuw, de windhond, de bok, en een koning die niet is tegen te staan.

Filippus

700627

ds. J.W. Verweij

Uw

uitnemende liefde

en de kamerling

Ds. Verschuure trekt tal van bevindelijke lessen uit deze vier sterken: ter lering, ter toetsing, ter beschaming en

tien preken

789463

N. Verdouw GIJ HEBT MIJN OMZWERVEN GETELD Uit het leven van ds. J. Pannekoek. 174 blz geb € 15,90

ds. A. Verschuure

De sterken der aarde

vrede De vrede

Uit het leven van ds. J. Pannekoek

UW WAARHEID ZAL BESTAAN (jrg. 3) 8 gelegenheidspreken (GGiN) 150 blz geb € 15,50

ds. A. Verschuure

verkondigd verkondigd

Gij hebt mijn omzwerven geteld

zal bestaan

Uw Waarheid zal bestaan

zal bestaan

Uw Waarheid zal bestaan

zal bestaan

Uit genade door het geloof naar het Woord

N. Verdouw

Uw Waarheid

ter ontdekking.

ds. A. Verschuure

De sterken der aarde ds. A. Verschuure

www.gebrkoster.nl

ds. A.H. Verhoef

voorbereiding - bediening - nabetrachting GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

ds. A.H. Verhoef DE VREDE VERKONDIGD 10 preken. 160 blz geb van € 14,90 voor € 6,95

789463

701082

9

789055

9

518562

789463

700023

9

v

Het koren is rijp

verblijd als hij iets van Gods werk bemerkte.

tinctiusanda dolorecat ad et in nobit is ma doloreh

Tal van voorbeelden laten zien dat Roest een man met

eniam, si cum hillectia dolum repudam, sunt omnis

een nabij leven was, nauw betrokken op het welzijn van

et inctore mporum labo. Nam fugit illam suscimagnat

zijn medemens en van de kerk. Hij was voorganger van

L. Vogelaar

onsequam comnis ant qui ipsantur sum quatetur? Quias as delit lique volloreperum delites simu-

een vrij kleine gemeente, maar had zijn arbeidsveld in een groot deel van het land. Als voltijds ouderling nam hij meer dan een halve eeuw een bijzondere plaats in binnen de Gereformeerde Gemeenten.

samm cusciet quas aut ex etur sectorent rernat pro berum

Uit het leven van ds. J. Hagestein

diaspit es autate a vendellent. Ga. Fernatenis molorep erumquo stotatius aspero veniend

Uit het leven van ds. F.J. Dieleman

emperio. Et velit plab ipiet quatus voloris consriaerum, eribus re senim nit, con nem num quossun

519873

DS. A. HELLENBROEK

Kernbegrippen uit de geloofsleer

KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER

enkelen van zijn vele vrienden.

Een vriend en metgezel

In dit boek zijn niet eerder gepubliceerde herinneringen aan Roest opgenomen, gevolgd door levensbeschrijvingen van

dent hariaercitae cor auditis ditatem solorestibus dolor arcipsam alique cus dolo optur? Poribusaped molupta

perumquiati in consernatem quatiunt dolo te cullori

Een vriend en metgezel

vreesden. Op tal van plaatsen had hij contacten. Hij was

pictiur sitas res aut aborest, sin ressimendit que pa inis

Gelouterd en geheiligd

L. Vogelaar

vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig

is rijp

Catquas volorror aut ligniste volorem remquae destem ipsamus qui officid undam resequi core verspel essitas

De Scherpenzeelse ouderling B. Roest (1892-1974) was een

DS. A. HELLENBROEK

Het koren is rijp

v

Een vriend en metgezel

L. Vogelaar

voor de catecheet

Het koren

Handboek

789055

ds. J.W. Verweij UW UITNEMENDE LIEFDE 52 wekelijkse meditaties. 189 blz geb van € 15,90 voor € 10,00

ds. A. Verschuure FILIPPUS EN DE KAMERLING 6 preken over Hand. 8. 140 blz geb Prijs: € 14,50

ds. A. Verschuure DE STERKEN DER AARDE 3 preken over Spr. 30. 84 blz geb € 9,90

ds. A. Verschuure AVONDMAALSTIJDEN 3 overdenkingen. 84 blz geb € 11,90

mr. J. Vermeer DE LEER DER WAARHEID Toegelicht in 52 predicaties (set, 2 dln.) 921 blz geb €59,50

52 wekelijkse meditaties

ZES PREKEN

VOORBEELD der Goddelijke Waarheden

VOORBEELDEN EN ILLUSTRATIES BIJ DE GELOOFSLEER www.gebrkoster.nl www.gebrkoster.nl

9

W. Visser ALS IK BEROOFD BEN Rouwverwerking. 100 blz geb € 10,00

789463

700641

9

D.J. Vogelaar HANDBOEK VOOR DE CATECHEET Voorbeelden en illustraties bij de geloofsleer. 389 blz geb € 34,90

700061

9

L. Vogelaar HET KOREN IS RIJP Het leven van ds. F.J. Dieleman. 300 blz geb € 24,90

789463

eindtijd voetbal

bidden

belijdenis doen

OPENBARINGEN

ONDERGRONDSE

POP

KERK muziek Christen zijn op je werk

Als je nog jong bent ... tiemiddelen. Toch is dat niet het belangrijkste.

ds. A. van Voorden

Gedichten feiten over de heils

Er komen in deze bundel zowel ouderen als jongeren aan het woord. Heel veel verschillende actuele thema’s zoals: popmuziek, omgaan met

De zaligsprekingen

moderne media, verslaafd aan voetbal et cetera, krijgen de aandacht. Aan de hand daarvan willen ze je tot steun zijn en je begeleiden op de weg door je jonge leven. Ze doen dit vanuit het besef dat er vele verleidingen en gevaren zijn die een verhindering kunnen zijn om jou tot het echte levensgeluk te brengen. Weet je waar ze allemaal van overtuigd zijn? Dat het uiteindelijk alleen

negen preken

negen preken

9

negen preken

9

ds. A. van Voorden DE NACHTGEZICHTEN VAN ZACHARÍA 9 preken. 136 blz geb € 14,90

ds. A. van Voorden DE SAMARITAANSE VROUW 9 preken. 144 blz geb € 14,90

519002

voet

Heilige

bal voetbal

doop

J.M. van Wijk (red.)

Als je nog jong bent ...

genade is als jij persoonlijk mag leren om je Schepper in waarheid te dienen.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

EVELD

Als je nog jong bent ...

Liefdewegen

Voor de meesten is de jeugd een tijd met weinig zorgen. En de wereld ligt bijna letterlijk binnen je handbereik dankzij de moderne communica-

Het gaat in dit boek over het dienen van je Schepper. Is dat ook jouw levensdoel?

De nachtgezichten van Zacharía

789055

Voorbeeld der Goddelijke Waarheden KERNBEGRIPPEN UIT DE GELOOFSLEER Moeilijke begrippen uit Hellenbroek uitgelegd. 35 blz geb € 4,95 J.M. van Wijk (red.)

Acht zaligsprekingen vormen het begin van de Bergrede die Christus uitsprak bij de aanvang van Zijn openbare bediening als de grote Leraar ter gerechtigheid. Deze rede bestaat telkens uit twee delen. In het eerste deel schildert de Heere Jezus een karaktertrek van Zijn volk. In het tweede deel wordt een belofte gegeven die geldt voor heden én toekomst. Daarmee verklaart Hij Zijn eigen werk in het leven van een verdoemelijk zondaar. Op pastorale wijze, bewogen, ernstvol en eerlijk, houdt ds. Van Voorden zijn hoorders voor wat de kenmerken van het leven der genade zijn. In deze negen separerende preken wordt het nabijkomende ontdekt en de van verre staande gewezen op Hem Die de Schoonste is van alle mensenkinderen, zowel in de trappen van Zijn vernedering als in de trappen van Zijn verhoging. De meer geoefenden in de genade worden opgewekt om hun roeping en verkiezing vast te maken. Zo vormen de zaligsprekingen als het ware een opgang tot het hemelse heilige der heiligen.

9

700658

Heilige Doop

ds. A. van Voorden De zaligsprekingen ds. A. van Voorden

De Samaritaanse vrouw

519002

L. Vogelaar EEN VRIEND EN METGEZEL Uit de vriendenkring van B. Roest. 167 blz geb € 19,90

De zaligsprekingen

www.gebrkoster.nl

De nachtgezichten van Zacharía ds. A. van Voorden

zichten, of openbaringen, wil de Heere aan wen. Deze visioenen zijn niet gemakkelijk e de vele beeldspraak die erin voorkomt, jzonder rijk aan geestelijke betekenis. De de eerste als de tweede komst van de Mesid gaat voor Zacharía open en hem wordt t met Zijn werk, ook met Zijn Kerk. or de toekomst doorgeven, ter bemoedioeilijke tijd na de ballingschap het zicht op speelt de tempel een belangrijke rol, omnieuw Jeruzalem, met een doorverwijzing g en uiteindelijk de komst van het nieuwe geestelijke strekking van deze bijbelse geiepste om de komst van Gods Koninkrijk.

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Uit de vriendenkring van ouderling B. Roest

L. Vogelaar

L. Vogelaar GELOUTERD EN GEHEILIGD Uit het leven van ds. J. Hagestein. 100 blz geb € 12,50

ds. A. van Voorden

van Zacharía

789463

9

Gebr. Koster - Barneveld

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

L. Vogel a ar

D. J. Vogel aar

ds. A. van Voorden DE ZALIGSPREKINGEN 9 preken. 142 blz geb € 14,90

789463

789463 700894

ds. A. van Voorden DE SCHOONSTE ALLER MENSENKINDEREN 9 preken. 131 blz geb €14,90

61

700894 pop

Jacoba Petronella Winckelman Gebr. Koster - Barneveld

9

789055

510009

J.P. Winckelman LIEFDEWEGEN Gedichten over de heilsfeiten. 60 blz geb € 10,90

www.gebrkoster.nl

9

789055

pop muziek

518517

9

789055

Belijdenis

doen

518517

J.M. van Wijk (red.) ALS JE NOG JONG BENT (1) 180 blz geb € 19,90

Catalogus 2021-2022 Theologie

Uw Uw Waarheid Waarheid


eindtijd voetbal

bidden

J.M. van Wijk (red.)

ge Doop

belijdenis doen

ENBARINGEN

GRONDSE

POP

KERK muziek risten zijn op je werk

Alles wAt Adem heeft …

nog jong bent ... 2

boek over het dienen van je Schepper. Is dat ook jouw

eze bundel zowel ouderen als jongeren aan het woord. hillende actuele thema’s zoals: popmuziek, omgaan met a, verslaafd aan voetbal et cetera, krijgen de aandacht. arvan willen ze je tot steun zijn en je begeleiden op de weg even. Ze doen dit vanuit het besef dat er vele verleidingen n die een verhindering kunnen zijn om jou tot het echte brengen. e allemaal van overtuigd zijn? Dat het uiteindelijk alleen j persoonlijk mag leren om je Schepper in waarheid te

Als je nog jong bent ... 2

en is de jeugd een tijd met weinig zorgen. En de wereld ijk binnen je handbereik dankzij de moderne communicach is dat niet het belangrijkste.

789055

J.M. van Wijk

J.M. van Wijk/J.W. Ruitenberg (red.)

Beproefd, gelouterd, bevrijd

Als je nog jong bent ... 2

online in de kerk

www.gebrkoster.nl

9

arneveld

Jong in een seculiere wereld

518517

9

789055

Wat lezen Wij?

519972

Catalogus 2021-2022 Theologie

J.M. van Wijk & J.W. Ruitenberg ALS JE NOG JONG BENT (2) 167 blz geb € 19,90

Enkele facetten uit het leven van Kees Crielaard (1895-1988)

9

789055

519446

J.M. van Wijk BEPROEFD, GELOUTERD, BEVRIJD Uit het leven van Kees Crielaard (1895-1988). 80 blz geb € 10,90

9

789463

9

700177

ds. D. de Wit KINDEREN IN DE BIJBEL (OT) Een praktische toepassing naar het gezinsleven. 124 blz geb € 12,90

789463

700665

ds. D. de Wit KINDEREN IN DE BIJBEL (NT) Een praktische toepassing naar het gezinsleven. 125 blz geb €12,90

62


J.W. van den Berg

H. Beijeman

H. Beijeman

BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS

ontspanning voor het hele gezin.

Met open mond bekijken de jongens de beroemde waarzegster. Wat is dat in de ogen van die vreemde vrouw? Ze kijken dwars door je heen en ze houden je gevangen. Je móét naar haar kijken, je kúnt niet anders. ‘Jij daar, kom eens hier.’ Haar spitse vinger met de blauwgroene nagel wijst. Henk kruipt nog verder weg achter de brede rug van Meyndert. ‘Nee, niet doen, jou bedoel ik.’ Haar vinger priemt in zijn richting, haar ogen halen hem achter die rug vandaan. Hij móét aan die dwingende blik gehoorzamen.

Toch gered

Toch gered

BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS

opgenomen. Een verantwoorde en leerzame

www.gebrkoster.nl

Zo begint het verhaal over de authentieke ervaringen van Henk van Wingerden, een mavoscholier, die verstrikt raakt in een wereld van hypnose, waarzeggerij, drugs, alcohol en satansgodsdienst. Henk wordt gevangen in de wereld van het occulte. En het net sluit zich steeds nauwer om hem heen. Er is echter een andere Macht!

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Gebr. Koster - Barneveld

1

9

789055

519095

J.W. van den Berg

2

Corrie van der Bas

789463

700689

9

519095

H. Beijeman BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS 41 kruiswoordraadsels (dl. 1) 88 blz pb €5,95

H. Beijeman BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS 41 kruiswoordraadsels (dl. 2) 58 blz pb €5,95

J.W. van den Berg TOCH GERED 232 blz geb € 12,95

Janwillem Blijdorp DE MAN MET DE JANUSKOP (3) 188 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp DE GEVAARLIJKE WONDERDOKTER (4) 186 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp VRIJHEIDSSTRIJDERS IN ACTIE (5) beperkt leverbaar 187 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp KONVOOI IN GEVAAR (6) 221 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp DE VERMISTE HULPVERLENER (7) 175 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp BOMALARM IN EUROPOORT (8) 159 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp VONDST UIT HET VERLEDEN (9) 188 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

9

789055

519958

Nadat ze de winter in Engeland hebben doorgebracht, gaan Floris, Veerle, Dolf en Hillegonda op reis, terug naar de Lage Landen. Omdat ze niet veel geld hebben, valt dit niet mee. Vooral het humeur van Hillegonda, die de ontberingen van het reizen niet gewend is, lijdt eronder. Na de nodige problemen komt het viertal via Frankrijk in Vlaanderen aan. Daar ontmoeten ze een geheimzinnige ridder, die een verrassend verhaal vertelt. Dolf, die nog steeds op zoek is naar zijn bestemming en twijfelt of er voor hem samen met Hillegonda wel een toekomst is, neemt naar aanleiding daarvan een besluit met vérstrekkende gevolgen ... De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middeleeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er bestonden grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

Floris

Janwillem Blijdorp DE VIJAND UIT HET OOSTEN – DEEL 9 Na hun avonturen in Rome reizen Floris en Dolf, samen met de Vlaamse ridder heer Gezinus en zijn soldaten Emiel en Seppe, terug naar de Lage Landen. Op weg daarnaartoe besluit heer Gezinus een kleine omweg te maken langs het kasteel van heer Armando, een andere Tempelier. Als ze daar aankomen, blijkt zijn burcht vrijwel verlaten te zijn en horen ze dat de kasteelheer, samen met een groot deel van zijn soldaten en ander personeel, is weggevoerd door een onbekende vijand. Heer Gezinus voelt zich als Tempelier verplicht hem te gaan zoeken en zo mogelijk te bevrijden uit de handen van de ontvoerders. Dolf en Floris besluiten hem daarbij zo goed mogelijk te helpen. Zullen ze erin slagen de kasteelbewoners te redden uit handen van de vijand uit het oosten?

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middeleeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er bestonden grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten. DE MINSTREEL

DE MINSTREEL

De

Koelbloedige

De dolende

8

ruiter

Moordenaars

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

Janwillem Blijdorp OOG IN OOG MET DE DOOD (6) serie: Floris de minstreel. 375 blz geb € 16,90

789055

519958

Janwillem Blijdorp DE KOELBLOEDIGE MOORDENAARS (7) serie: Floris de minstreel. 374 blz geb € 16,90

63

789463

700962

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

518708

Janwillem Blijdorp HET COMPLOT VAN DE EDELEN (5) serie: Floris de minstreel. 360 blz geb € 16,90

DE DOLENDE RUITER – DEEL 8

Janwillem Blijdorp BROEDERS ZONDER GEWETEN (2) serie: Floris de minstreel. 320 blz geb € 16,90

9

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700542

Janwillem Blijdorp DE DOLENDE RUITER (8) serie: Floris de minstreel. 370 blz geb € 16,90

Janwillem Blijdorp STRIJD MET GESLOTEN VIZIER (3) serie: Floris de minstreel. 325 blz geb € 16,90

Janwillem Blijdorp

de vijand uit

dood

vizier

GEBR. KOSTER - BARNEVELD www.gebrkoster.nl

Janwillem Blijdorp

7

met gesloten 2

het oosten

met de

DE MINSTREEL

strijd

Janwillem Blijdorp

6

zonder

789055

Oog in oog

geweten

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middeleeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er bestonden grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. DE MINSTREEL Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

geweten

ruiter

519163

Al meteen nadat ze in het huis zijn getrokken, komen ze erachter dat de vorige bewoners onder verdachte omstandigheden zijn gestorven. Ook gaan er geruchten dat er ’s nachts soms vreemde dingen gebeuren bij de Hangende Stenen. Floris zou Floris niet zijn, als hij niet het naadje van de kous zou willen weten. Door zijn nieuwsgierigheid brengt hij niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van zijn drie metgezellen in gevaar …

Floris

zonder

TEAM DOSSIER

De dolende

789055

Floris, Veerle, Dolf en hun nieuwe vriendin Hillegonda zijn ternauwernood ontsnapt aan de wrede roofridder Bloody Henry en hopen in Leeds Castle de winter door te brengen. Dat pakt anders uit. Hillegonda’s grootvader krijgt bericht dat hij Leeds Castle moet verlaten en zijn intrek kan nemen in een landhuis ten westen van Londen, niet ver van Stonehenge. Gelukkig kunnen Floris en zijn vrienden daar ook logeren.

Janwillem Blijdorp

BROEDERS

BROEDERS

Janwillem Blijdorp

9

www.gebrkoster.nl

9

Janwillem Blijdorp DUBBELE DREIGING (4) serie: Floris de minstreel. 325 blz geb € 16,90

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middel­ eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston­ MINSTREEL den grote verschillenDE tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond­ trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

De koelbloedige

Het complot van de edelen

www.gebrkoster.nl

DE KOELBLOEDIGE MOORDENAARS – DEEL 7

Floris zou de winter bij zijn leermeester, Rudolf de minstreel, doorbrengen, maar dat vindt Rudolfs vrouw Maria toch niet zo’n goed idee. Floris en Veerle, de dochter van Rudolf, hebben volgens haar te veel belangstelling voor elkaar … Om ruzie met zijn vrouw te voorkomen besluit Rudolf Floris de winter door te laten brengen in het klooster bij Deventer.

Janwillem Blijdorp SLOTAKKOORD IN CAÏRO (13) 196 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Moordenaars

DE MINSTREEL

dood

5

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middel­ eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston­ den grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond­ trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

Janwillem Blijdorp

BROEDERS ZONDER GEWETEN– DEEL 2

Samen met Dolf, een jongen van zijn leeftijd, beleeft hij spannende avonturen. Binnen de kloostermuren gebeuren dingen die je daar absoluut niet zou verwachten. Hebben de beide monniken die ook om onderdak in het klooster vragen, wel echt de zwijggelofte afgelegd? En waarom wordt er perkament gestolen? Wie is er verantwoordelijk voor de dood van een van de broeders? Waarom is de zegelring van abt Johannes niet veilig? Aan het eind van dit tweede deel over Floris de minstreel vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.

Janwillem Blijdorp

Dan is daar opeens Hillegonda ...

Oog in oog

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Na hun avonturen in Brabant hopen Floris, Veerle, Dolf en heer Rudolf dat hun leven in rustiger vaarwater komt, maar niets blijkt minder waar. Na een gezellig bezoek aan de bossen van Het Sticht, trekken ze verder naar het westen. Heer Rudolf wil de drie anderen de zee laten zien. In Leijden worden ze geconfronteerd met een vreselijke gebeurtenis, die alles te maken heeft met ontmoetingen uit het recente verleden. Daarbij komt één van hen oog in oog te staan met de dood. Nog maar nauwelijks bekomen van dit avontuur, raken ze opnieuw in de problemen als een zware stormvloed hen treft ...

met de

dreiging

OOG IN OOG MET DE DOOD – DEEL 6

Janwillem Blijdorp

SLOTAKKOORD IN CAïRO

DEEL 13

Janwillem Blijdorp COMMOTIE ROND EEN PROTOTYPE (12) 189 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp

Dubbele

Janwillem Blijdorp

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Janwillem Blijdorp

Het complot van de edelen

Floris

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middel­ eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston­ den grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand. Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond­ trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil DE MINSTREEL voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten.

TEAM DOSSIER

Janwillem Blijdorp

Als Floris en Dolf naar Broekzele (Brussel) reizen om hertog Jan van Brabant te waarschuwen voor een complot, worden ze weer achtervolgd door de soldaten van Franck en Jakob. Ze belanden daardoor in een woud waarin raadselachtige dingen gebeuren. Al gauw merken ze dat de macht van de twee onbetrouwbare ridders veel verder reikt dan ze voor mogelijk hadden gehouden. En wie is de potsenmaker op de jaarmarkt in Turnhout die zich Nando noemt? Opnieuw moeten Floris, Veerle, Dolf en heer Rudolf vrezen voor hun leven, als blijkt dat ook heer Otto niet te vertrouwen is. Zal het riddertoernooi dat Jan van Brabant in Gaasbeek georganiseerd heeft, in een bloedbad veranderen?

De jonge journalist Remco Jongeneel en de fotografe Marieke Wielinga werken bij het Christelijk Dagblad en gaan voor die krant regelmatig samen op pad. Voor hun collega’s is dat een reden om hen een beetje spottend ‘Het Team’ te noemen. Maar misschien zijn die collega’s wel jaloers op de prestaties van ‘Het Team’... Als ze nieuws ruiken proberen Remco en Marieke de onderste steen boven te krijgen. Dat is voor hen niet altijd zonder gevaar, maar levert wel voorpaginanieuws op! De speurzin van Remco en Marieke bezorgt hun hoofdredacteur soms grijze haren, maar wordt door de lezers van de krant bijzonder gewaardeerd.

TEAM DOSSIER

Janwillem Blijdorp KROONJUWELEN EN DODE RAVEN (11) 189 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

Janwillem Blijdorp SABOTAGE ROND HET WAD (10) 219 blz geb van € 11,50 voor € 5,95

HET COMPLOT VAN DE EDELEN – DEEL 5

Remco Jongeneel en Marieke Wielenga worden uitgenodigd door de Nederlandse professor Van Oostveen. Hij is betrokken bij opgravingen in de Egyptische plaats Karnak, aan de oevers van de rivier de Nijl. Archeologen hebben een ongeschonden graf gevonden en hebben zijn hulp ingeroepen voor het ontcijferen van de hiërogliefen op de muren van de tombe. Ook zijn er verschillende puntgave papyrusrollen gevonden. Het is de bedoeling dat Het Team een reportage maakt over deze boekrollen, die een verrassend bekend verhaal vertellen. Een verhaal, dat ook de lezers van het Christelijk Dagblad zal interesseren. Tijdens het verblijf van Marieke en Remco breekt in Egypte een revolutie uit. Remco en Marieke worden tegen wil en dank meegezogen in een spiraal van geweld, die grote gevolgen heeft voor de rest van hun leven.

DEEL 11

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp SLOTAKKOORD IN CAïRO (Deel 13)

KROONJUWELEN EN DODE RAVEN

Janwillem Blijdorp

De jonge journalist Remco Jongeneel en de fotografe Marieke Wielinga werken bij het TEAM Christelijk Dagblad en gaan voor die krant DOSSIER regelmatig samen op pad. Voor hun collega’s is dat een reden om hen een beetje spottend ‘Het Team’ te noemen. Maar misschien zijn die collega’s wel jaloers op de prestaties van ‘Het Team’... Als ze nieuws ruiken proberen Remco en Marieke de onderste steen boven te krijgen. Dat is voor hen niet altijd zonder gevaar, maar levert wel voorpaginanieuws op! De speurzin van Remco en Marieke bezorgt hun hoofdredacteur soms grijze haren, maar wordt door de lezers van de krant bijzonder gewaardeerd.

Janwillem Blijdorp

SLOTAKKOORD IN CAïRO

Remco Jongeneel en zijn collega Marieke zijn voor het Christelijk Dagblad naar Londen gereisd om een reportage te maken over de plechtigheden bij de opening van het parlementaire jaar. Ze brengen ook een bezoek aan de zwaarbeveiligde Tower waar de beroemde Imperial State Crown en de kroonjuwelen bewaard worden, die koningin Elizabeth bij die gelegenheid draagt. Als ze na dit bezoek op de Tower Bridge lopen, en Marieke daar foto’s maakt, zijn ze er getuige van dat de kroon en de kroonjuwelen op een spectaculaire wijze uit de Tower worden geroofd. Dat Marieke ook foto’s van de overval maakte, leidt ertoe dat ze, meer dan hen lief is, bij de zaak betrokken raken. Remco en Marieke zijn in de moeilijke positie dat ze niet anders kunnen doen dan de politie helpen om de criminelen te vinden die achter de roof zitten. Die riskante onderneming loopt voor hen maar net goed af…!

Janwillem Blijdorp

Janwillem Blijdorp KROONJUWELEN EN DODE RAVEN (Deel 11)

4

789055

Jan van Batenburg MET MOEDIGE MANNEN MEE De Noordpoolexpeditie van Elisha Kent Kane. 230 blz geb van € 14,90 voor € 5,95

Floris

DE MINSTREEL

De vijand

9

uit het oosten

9

789463

700962

Janwillem Blijdorp DE VIJAND UIT HET OOSTEN (9) serie: Floris de minstreel. 350 blz geb €16,90

Catalogus 2020-2021 Leesboeken

9

Corrie van der Bas DE PELGRIMSREIS VAN MARY BUNYAN 345 blz geb € 24,90

KROONJUWELEN EN DODE RAVEN

ter - BArneveld

In dit boekje zijn 41 kruiswoordraadsels

Gebr. Koster - Barneveld

Janwillem Blijdorp

nderneming. Vooral in de oer. Toch waren er rond­ e overal kwamen en in ruil g hun liederen ten gehore

ontspanning voor het hele gezin.

dreiging

eelt zich af in de Middel­ en donkere tijd. Er beston­ m. en moeilijke tijd. Geloof en

opgenomen. Een verantwoorde en leerzame

Dubbele

komen ze in de buurt van erd wordt. Als ze te dichtmen. Dat is het begin van angstige avonturen. Wie is r zijn vizier verbergt? af Reinoud van Gelre ook illen ze allebei graag met zou Veerle Floris niet ver-

Toch gered In dit boekje zijn 41 kruiswoordraadsels

Janwillem Blijdorp

deel 3

n Dolf verder naar het zuieghen terecht, bij het kasden maken de omgeving gelijk naar huis. Maar dat ris moet nemen …

De pelgrimsreis van

Mary Bunyan


en de holbewoners in het bos

AVI 7/AVI E5

DICK EN GERDY KAMPEREN IN HET BOS Dick en Gerdy beleven in dit laatste deeltje over de twee boswachterskinderen weer van alles. Hun neef Gert heeft voor zijn verjaardag een heuse tent gekregen. Daarin mogen de drie jongens Dick, Gert en Henk in de vakantie in het bos kamperen. Maar als je dan ’s nachts enge geluiden hoort … En hoe gaat het met Gerdy en haar nichtje Nelleke, als zij in de boshut mogen slapen? Rino, een jongen uit de klas van Dick en Henk, woont nog maar pas in het dorp. Hij voelt zich eenzaam. Als hij zijn hond kwijt is, helpen de jongens hem zoeken. Zo krijgt hij nieuwe vrienden en … hij mag zelfs met hen kamperen!

en de jagers in het bos

Dick en Gerdy

Een leuk boekje om voor te lezen voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar en om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

kamperen in het bos

AVI 7/AVI E5

www.gebrkoster.nl

M. Burghout-Huisman

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

lot viert feest

www.gebrkoster.nl

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

C. van den End

518739

9

Jenny de hutbewoonster werd geboren in 1784, in een dorpje op het eiland Wight, aan de zuidkust van engeland. Haar echte naam was Jane squibb. Jenny’s ouders waren arm en gingen nooit naar de kerk. Het dorpje waar Jenny woonde, was de eerste gemeente van ds. richmond. Hij leerde Jenny kennen toen ze 12 jaar was en iedere week met andere kinderen meeging naar de catechisatie. toen Jenny ziek werd bezocht ds. richmond haar thuis. deze bezoeken werden voor hem onvergetelijk. Hij merkte dat de Heere in het hart van Jenny werkte. tot haar sterven bezocht hij haar regelmatig en deze bezoeken hadden voor hem grote waarde. toen Jenny op 30 januari 1799 stierf was haar laatste woord: ‘vrede.’ daarmee mocht zij de vrede bedoelen, die alle verstand te boven gaat.

AVI M3

lu raakt haar kij-ker kwijt. ze zoekt o-ver-al. dan is lu ook kwijt. En een kus van een zee-leeuw. wat denk je daar-van? AVI M3

lot en lu krijgen een zusje

lu en lot op het vlot

C. van den End

C. van den End

www.gebrkoster.nl

9

518746

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

789463

lot en lu in de dierentuin

www.gebrkoster.nl

700368

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

700979

C. van den End

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

518746

789463

700368

9

789463

700979

C. van den End LOT VIERT FEEST 35 blz geb € 5,90

C. van den End LOT EN LU KRIJGEN EEN ZUSJE 59 blz geb € 7,90

C. van den End LU EN LOT OP HET VLOT 60 blz geb € 7,90

C. van den End LOT EN LU IN DE DIERENTUIN 60 blz geb €7,90

A. van de Graaf DE ERFENIS VAN EEN ZONDERLING 169 blz geb € 5,95

A. van de Graaf DE VAL VAN EEN CRIMINEEL 176 blz geb € 5,95

A. van de Graaf GEVAAR IN DE SMOKKELHOEK 172 blz geb € 5,95

A. van de Graaf IN DE GREEP VAN DE PANTER 160 blz geb € 5,95

Jenny,

de hutbewoonster

opnieuw verteld voor kinderen door Krijnie Fris

Krijnie Fris

In dit boek is de geschiedenis van Jenny eenvoudig naverteld voor jonge kinderen.

Jenny, de hutbewoonster

Jenny, de hutbewoonster

Het leven van Willem Aaftink eenvoudig verteld voor jonge kinderen door Krijnie Fris

789055

517749

C. van den End HET WONDER VAN WOERDEN 110 blz geb € 9,95

J.D.A. Dorresteijn GEDENKT AAN ’T GEEN HIJ HEEFT VERRICHT Treffende verhalen voor jong en oud. 100 blz geb € 9,90

De koopman met de viskar

789055

C. van den End

www.gebrkoster.nl

nu kun-nen ze va-ren in de vij-ver. ze gaan ook heel ver in de sloot. aan het eind is een rond gat. ze turen in het gat. en dan … ?

opa en oma heb-ben een plan. wij gaan naar de die-ren-tuin. lot, lu en li mo-gen mee. wat zijn daar veel die-ren! ook pan-da-be-ren. en er is een speel-tuin. maar lukt het plan?

lot en lu in de dierentuin

AVI M3

C. van den End

er is nog wat fijns. lot en lu krij-gen een zus-je. bij veel hui-zen hangt de vlag uit. dat is ook voor ons zus-je, lacht lot.

J.D.A. Dorresteijn

9

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY KAMPEREN IN HET BOS 70 blz geb van € 6,95 voor € 3,95

lot en lu in de dierentuin

lu en lot op het vlot

Leeftijd 12+

lu en lot op het vlot lot wil een boot. maar een boot is duur. maak zelf maar een boot, zegt pap. hoe moet dat dan? vraagt lu. pap helpt. het wordt een vlot.

C. van den End

het is feest. de vlag hangt uit. lot en lu zijn blij. de koning is jarig. lot en lu mogen met opa en oma mee.

lot en lu krijgen een zusje

Gerrit en Cornelis beleven spannende avonturen als zij in opdracht van de kasteelheer op speurtocht moeten. Zullen ze hun missie wel overleven? Ook helpen ze trouw mee met de verdediging van de vesting. Zou de stad stand kunnen houden, of zal de vijand de stad uithongeren? Maar dan grijpt God in op wonderlijke wijze …

M. Burghout-Huisman

Woerden lot en lu krijgen een zusje

Woerden 1575/1576 Woerden heeft zich aangesloten bij de Opstand tegen de Spanjaarden. Dan komt het Spaanse leger Woerden belegeren. Buren is gevallen, Schoonhoven verraden en Oudewater uitgemoord. De toestand in Woerden wordt nijpend.

Een prachtig historisch verhaal!

www.gebrkoster.nl

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

Gebr. Koster - barneveld

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

Krijnie Fris JENNY, DE HUTBEWOONSTER Opnieuw verteld voor kinderen. 48 blz geb € 14,90

Krijnie Fris DE KOOPMAN MET DE VISKAR Het levensverhaal van Willem Aaftink. 48 blz geb € 14,90 Speurders

AVI-stArt

A. van de Graaf

een grappig verhaal met uitsluitend woorden van één lettergreep, voor beginnende lezertjes.

AVI M3

de boom in Ditteke den Haan

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

9

de boom in

789055

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen worden voorgelezen op verenigingen of in het gezin. Elk verhaal geeft stof tot nadenken.

Wicher Jansma

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Soms beneemt een dicht bladerdek hen alle uitzicht, maar de glanzende ster blijft hen wenken, tot ze blijft staan boven een huis. En dan is zij plotseling uit hun gezicht verdwenen. Maar nu staan zij dan ook voor de plaats waar de geboren Koning moet zijn. Ze zijn verbaasd, want het is geen paleis, zelfs geen rijk burgerhuis, het is slechts een eenvoudige woning. Stil gaan ze naar binnen en dan blijven ze vol eerbied staan, want daar zien zij eindelijk de Koning Die ze zo lang gezocht hebben en waar hun hart voortdurend naar is uitgegaan. Het is voor het oog een klein, gewoon Kind, maar door het geloof mogen ze zien dat dit Kind de beloofde Koning is, de Heiland der wereld. Ontroerd knielen ze neer en eerbiedig leggen zij hun schatten aan de voeten van deze Koning: goud, wierook en mirre. Hij, de Vorst der aard’, is die hulde waard!

noor weet al wat. maar is dat wel een goed plan …?

Aan deze verhalenbundel werkten mee: J. van den Berg-Witvliet ds. W.J. Karels J. Mastenbroek Ria Mourits-den Boer Lena Visser-Oskam

Ditteke den Haan POES SNOES 140 blz geb € 5,95

Met een trillende hand doet de zwerver de kerkdeur open. Hij loopt naar binnen. De tranen glijden langs zijn wangen. Zou ... zou het voor hem ook nog mogelijk zijn om een plaats bij die kribbe te krijgen? Het is alsof hij de stem van zijn moeder weer hoort: Een betere plaats is er niet. Opnieuw klinkt de warme, vriendelijke stem. ‘Er is plaats. Plaats bij de kribbe, voor zondaren, voor weglopers en voor ... zwervers.’ Met een gebogen rug schuift de zwerver in het hoekje van de bank. Hij vouwt zijn handen. Hij smeekt de Heere of hij ook een

Vragen naar

Grote blijdschapdie ene Naam

Ze hadden gezien hoe vader en moeder naar buiten waren gesleurd, werden geslagen, gestompt … Ze hadden de buren druk zien praten. Eén van hen stond met de commandant te praten en lachte vals. En zij, achter wat struiken weggedoken …, zij hadden het begrepen: verraden! Verraden, omdat ze christenen waren. De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie.

plaats bij die kribbe mag krijgen. Een plaats die hij niet verdiend heeft. Maar alleen kan krijgen om ... Jezus’ wil.

Aan deze verhalenbundel werkten mee: C. van den End

De verhalen in deze bundel zijn geschikt voor verschillende

Henk Koppelaar Ria Mourits-den Boer Sytse van der Veen Ada Schouten-Verrips M. Quist

leeftijden. Ze kunnen gebruikt worden op verenigingen, in het gezin of tijdens bijeenkomsten rondom het kerstevangelie. Aan deze verhalenbundel werkten mee:

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Kerstverhalen GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Wicher Jansma

789055

Vragen naar die ene Naam

Ria Mourits-den Boer Ada Schouten-Verrips Lena Visser-Oskam A. Vogelaar-van Amersfoort

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

518739

9

A. van de Graaf IN DE MACHT VAN DE WREKER 192 blz geb € 5,95

ats De wijzen uitEebijn pla de kribbe het oosten

Vragen naar die ene Naam

Een grappig boekje voor kinderen die nog maar net zelf kunnen lezen.

hoe komt hij er weer uit?

de boom in

maar wiep, dat kan toch niet?

poes snoes

de bal zit vast in de boom!

Een plaats bij de kribbe

poes mag mee op de slee. en ook op de fiets.

noor speelt met sem met de bal. maar o, wat is dat?

De wijzen uit het oosten

De wijzenenuit het oost

uit de Alblasserwaard

wiep heeft een poes. daar speelt ze graag mee.

Ditteke den Haan

In de macht van de wreker

In de macht poes snoes van de wreker

poes snoes

A. van de Graaf

reigende gevaar slapen de vrienden Henk oest op de zolder van de schuur, die hun loos hebben ze gepiekerd hoe ze hier van, maar ze zagen geen enkele mogelijkheid. e geheime boodschap heeft nog niemand chercheur Van Dijk hun aanwijzingen niet Is de man die zich de wreker noemt, hen af?

Woerden

J.D.A. Dorresteijn

DE WREKER

deur van de grote schuur open. De man t donker in stapt, is nauwelijks te zien. Hij w rondom rijkelijk met petroleum. Op versteekt hij de brand erin en dan rent hij naar jdt, ziet hij de vlammen al langs de houten ur omhoog kruipen. Straks zijn alle sporen j man!

vanEN OUD wonder Het VOOR TREFFENDE VERHALEN JONG

517138

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN HET GEHEIM IN HET BOS 72 blz geb van € 6,95 voor € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE VOSSEN IN HET BOS 72 blz geb van € 6,95 voor € 3,95

C. van den End

rbergen voor hun kinderen, voor het rtellende de loffelijkheden des HEEREN, Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

Gedenkt aan ’t geen Hij heeft verricht

789055

518111

Het wonder van Woerden

e de auteur deze verhalen voor zijn of de Heere de inhoud wilde gebruiken stelijk welzijn. 78 worden deze verhalen nu breder

C. vn den End

tal treffende verhalen opgenomen die herschreef voor het kerkblad van de nte in Nederland te De Beek – Uddel. bekende personen of gebeurtenissen cht gebracht. De verhalen zijn geschikt kinderen vanaf ca 10 jaar.

Gedenkt aan ’t geen Hij heeft verricht

Catalogus 2021-2022 Leesboeken

HALEN VOOR JONG EN OUD

789055

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE JAGERS IN HET BOS 75 blz geb van € 6,95 voor € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE HOUTHAKKERS IN HET BOS 80 blz geb van € 6,95 voor € 3,95

M. Burghout-Huisman DICK EN GERDY EN DE HOLBEWONERS IN HET BOS 82 blz geb van € 6,95 voor € 3,95

9

M. Burghout-Huisman

9

kt aan ’t geen eeft verricht

ARNEVELD

Dick en Gerdy

www.gebrkoster.nl

TER - BARNEVELD

BARNEVELD

Een leuk boekje om voor te lezen voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar en om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

Dick Dicken enGerdy Gerdy kamperen kamperen in het bos

ekje om voor te lezen voor jongens en meisjes vanaf zelf te lezen vanaf 7 jaar.

xxxxxxxxxxxxx

Dick en Gerdy en de jagers in het bos

Gerdy op een middag door het bos lopen, zien ze ent staan. Die staat in een diep gat. Wat raar! Het lijkt voor holbewoners. Je mag toch niet zomaar kampes? Het is er heel stil. Het lijkt wel of er helemaal niear toch durven ze niet in de tent te kijken. Wie zouden nnige bewoners zijn?

DICK EN GERDY KAMPEREN IN HET BOS

M. Burghout-Huisman

dy, twee boswachterskinderen, zijn vaak in het bos te pelen in hun hut of ze gaan op onderzoek uit. In het wel iets spannends te beleven. heel veel over het bos en over de dieren die erin a is boswachter en vaak mogen ze met hem mee het aat papa hun van alles zien. Soms mogen ze zelfs et hem mee, als het al een beetje donker begint te

M. Burghout-Huisman

Dick en Gerdy

M. Burghout-Huisman Dick en Gerdy en de holbewoners in het bos

ERDY EN DE HOLBEWONERS IN HET BOS

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Kerstverhalen

9

518753

DE WIJZEN UIT HET OOSTEN Kerstverhalen 80 blz pb € 4,95

Wicher Jansma DE BOOM IN 60 blz geb € 6,90

64

789463

700122

GROTE BLIJDSCHAP Kerstverhalen. 80 blz pb € 4,95

9

789463

700122

Kerstverhalen

9

789463

700719

VRAGEN NAAR DIE ENE NAAM Kerstverhalen. 80 blz pb € 4,95


Gedreven door angst

Een Helper in nood

Een Helper in nood

Wendelmoet leest in een boekje van Maarten Luther. Ze weet wel: het mag niet van de roomse kerk. Toch leest Wendelmoet verder. De Heere werkt in haar hart!

Oude Reijer Reijer woont in het dorpje Achterberg, vlakbij Rhenen. Reijer heeft geen groot verstand. Praten kan hij niet zo goed. Maar áls hij iets zegt, hoort iedereen:

is een kind van God! HistorischReijer verhaal

Sluit haar op in een donker hol van kasteel Woerden, zegt de landvoogdes. Dan komt ze wel terug naar de roomse kerk. Maar Wendelmoet houdt vol: Ik blijf bij mijn Heere en mijn God!

nboek vertelt op een eenvoudige wijze het waargebeurde verhaal over de Brakel in 1911. Het dorpje Brakel wordt door een grote vuurramp getrofhoudt vol dat ze haar huis niet uit hoeft van de Heere. Ze gelooft dat de

In dit boek lees je hoe de Heere Wendelmoet kracht geeft om staande te blijven. Ook als ze naar de brandstapel gebracht wordt … Om voor te lezen: vanaf 5 jaar. Om zelf te lezen: vanaf 7 jaar.

e lezen: vanaf 4 jaar lezen: vanaf 6 jaar

Oude Reijer

Als Reijer sterft, zeggen zijn vrienden: Reijer was arm en had geen familie. Wij zorgen voor zijn begrafenis. Er moeten goede rijtuigen komen. Want Reijer was een kind van de Koning.

Sarie van Ledden-Vis

Het leven van William Huntington verteld voor kinderen door Sarie van Ledden-Vis

Jaren later werd William zelfs dominee en zijn er nog rijke jaren voor hem aangebroken, zodat hij zelfs in een koets, getrokken door vier paarden, naar zijn predikdiensten reed!

Historisch verhaal

Bijna drie eeuwen na Huntington is God nog Dezelfde! Hij werkt nog steeds en antwoordt op een oprecht gebed. Mocht dit boek je tot jaloersheid verwekken.

Sarie van Ledden-Vis

Wendelmoet van Monnickendam

Roomse mensen proberen Wendelmoet over te halen. Wendelmoet, kom terug naar de roomse kerk! Anders moet je sterven op de brandstapel … Nee, zegt Wendelmoet. Ik blijf bij mijn Heere en mijn God!

Reijer gaat graag naar de kerk. Mensen met een nieuw hart zijn Reijers vrienden. Ze zorgen een beetje voor hem. Want Reijer geeft niet om een vuil huis. Of vuile kleren.

Oude Reijer

De brand van Brakel

De roomse priesters merken het. Ze brengen Wendelmoet naar Den Haag. Wendelmoet wordt opgesloten in de gevangenis.

Dit boek gaat over William Huntington. Hij werd geboren in het Kentse Woud in het jaar 1745. Het was een heel arme tijd. Soms was er zelfs niets om te eten! Maar William mocht de Heere vrezen en alle zorgen voor Hem neerleggen. En de Heere verhoorde zijn gebeden, telkens weer! Vanuit de nood en diepe armoede bad William vaak om eten, om geld, om nieuwe kleren, ja zelfs om een paard! En keer op keer was er uitkomst. In dit boek lees je hoe William en zijn vrouw Mary dikwijls hun knieën bogen en hun hoop op God gevestigd hadden. Daarmee zijn ze nooit beschaamd uitgekomen!

W.H. van Lagen Op uw noodgeschrei

deed Ik grote wond’ren.

In dit boek lees je over het leven van een eenvoudige man. Hij leefde van 1841-1919. Reijer leek arm, maar was rijk door zijn leven met de Heere. Om voor te lezen vanaf 5 jaar. Om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

Luuk en Lizzy

www.gebrkoster.nl

rkoster.nl

9

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

519941

Ditteke Klaasse-den Haan

9

789463

9

789463

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

701006

Ditteke Klaasse-den Haan

Ditteke Klaasse-den Haan

9

700139

789463

9

701006

W.H. van Lagen GEDREVEN DOOR ANGST 140 blz geb van € 9,95 voor € 5,95

Ditteke Klaassen-den Haan OUDE REIJER 52 blz geb € 14,90

Haan WENDELMOET VAN MONNICKENDAM 55 blz geb € 14,90

Ditteke Klaasse-den Haan DE BRAND VAN BRAKEL Lena van Balen. 55 blz geb € 14,90

789463

700672

Sarie van Ledden-Vis EEN HELPER IN NOOD Het leven van William Huntington. 48 blz geb € 14,90

Ditteke Klaasse-den mag niet weg

verteld voor kinderen door Sarie van Ledden-Vis

mag niet weg

ari ut occus pos nis pro estibus. ditatur maximi, essinve llabore. hendae vendebit, cusa int.

et offici odi ditiur seri doles accupta tiunt. pediate ndelect atiuntiost. sersperum, corum auda dolorepel.

AVI E3 www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

Nellie van Leerdam 9

www.gebrkoster.nl

9

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD Met illustraties van Fija Philips-Meijer

700030

9

789463

9

789463

Sarie van Ledden - Vis

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

701136

9

700030

maar wout heeft een plan. als je een ander blij maakt, word je zelf ook blij. AVI M3 www.gebrkoster.nl

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Harry Marsman

Nellie van Leerdam

789055

Harry Marsman

9

518760

Niels

789463

700146

Nellie van Leerdam EEN BIJBEL VOOR DE BUURMAN 63 blz geb ISBN € 7,25

Harry Marsman

en de zwarte vreemdeling

Nellie van Leerdam

Nellie van Leerdam KOM MEE, GIJS EN HILDE 72 blz geb € 6,90

Niels

en de manke pyromaan

701143

Nellie van Leerdam

Nellie van Leerdam

789463

700146

Nellie van Leerdam DE MEESTER MAG NIET WEG 80 blz geb € 3,95

waar zit je?

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

Nellie van Leerdam beperkt leverbaar TOCH KERSTFEEST VOOR MEES 71 blz geb € 6,90

789463

kom mee, gijs en hilde

Nellie van Leerdam

Nellie van Leerdam

www.gebrkoster.nl

wendie vindt witje heel lief. maar hij is van bart. kijk eens, wendie huilt.

9

700412

witje,

700047

Niels

Kijk, daar komt wendie met haar moeder. ze hebben een doos. wat zit daar in? dat is witje. hij liep bij ons in de tuin.

789463

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

witje, waar zit je?

Wie is rijk?

wout zorgt voor witje het konijn van zijn vriend bart. maar er gebeurt iets ergs … waar is witje?

jan speelt vaak bij jet. bij jet zijn ze rijk. daar is brood genoeg.

AVI E3

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Sarie van Ledden-Vis ZWERFMEISJE 50 blz geb € 7,25

Wie iswitje,rijk? waar zit je?

Wie is rijk?

de papa van jet zei: je bent pas echt rijk als je de Heere lief hebt.

701136

Sarie van Ledden-Vis MOEDIGE MARY Het leven van Mary Winslow. 48 blz geb €14,90

Sarie van Ledden-Vis WILLIAM, DE SLAVENJONGEN Vanuit het heidendom tot God bekeerd. 45 blz geb € 14,90

jan loopt naar school. maar zijn tas is leeg. het brood is op. en het geld is op.

789463

voor de

buurman

789463

Nellie van Leerdam

verteld voor jonge kinderen door Sarie van Ledden-Vis

www.gebrkoster.nl

Een Bijbel

9

Sarie van Ledden-Vis LUUK EN LIZZY EN HET HOGE WATER Over de dreigende watersnood van 1995. 51 blz geb € 6,95

ipis ea quiscienia nulla. apita ilit, sit provitatium. test reprehe ndebita illabor. res aut eius cusant, si sequiatem.

Nellie van Leerdam

Cusaperi cone odi doluptae qui con et fugiam remporatest omnitatectia velitatur? Dus quibusam si tendi odit ad et, cum liam quam quos eate offictectus et quos qui doles autatuscil et alibus. Same doluptumquas qui blam sum fugit as perum nos ipidi dolenessinis eossunt. Itatest, ut plias dolorroreius es magnimi llandant fuga. Et iur adit ped earciisqui cusdae. Nam eossus.

De meester

Een Bijbel voor de buurman

Een Bijbel voor de buurman

Het leven van Mary Winslow

Sarie van Ledden-Vis

Sarie van Ledden-Vis

ijft op eenvoudige wijze de n een slavenkind, dat vanuit het God bekeerd werd.

almacht. Ze was twintig jaar oud toen de Heere haar bekeerde. Onder een preek van Ds. Thomas Shepard ging het licht van Gods genade op in haar leven. De moeilijkheden zijn haar echter niet bespaard gebleven. Toen ze emigreerde naar Amerika, moest ze haar man én de kleine baby verliezen door de dood. Maar ze kreeg te geloven dat de Heere in het vreemde land voor haar en haar negen kinderen zou zorgen! Daarin is ze niet beschaamd uitgekomen, de Heere hielp haar telkens weer. De Heere beloofde haar ook dat ze later ál haar tien kinderen in de hemel zou terugzien! Wat werd dát een wonder voor Mary!

Moedige Mary

eens een paar weken in de haven lag hoorde William voor het eerst van ominee preken. r dat een mens een ziel heeft en dat e hemel is Die alles ziet en weet. st in Williams jonge hart

Dit verhaal gaat over Mary Winslow. Zij werd in 1774 op de Bermuda-eilanden geboren.

Als jong meisje had bekeerd Mary al diepe indrukken van Gods Vanuit het heidendom tot God

Zwerfmeisje De meester

Moedige Mary

Moedige Mary Het leven van Mary Winslow

de slavenjongen

William, de slavenjongen

over William, een kleine, donkere -Afrika. Hij werd als slaaf verkocht ar zes jaar oud was. vaak hard werken en werden heel d. s voorzienigheid kwam William op jschip terecht, waar een vriendelijke vel voerde. Hij moest daar allerlei oals: water halen, vegen, of in de

De meester mag niet weg

William,

m, de slavenjongen

op de vlucht voor het water

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

STER - BARNEVELD

700375

9

789463

Harry Marsman

Harry Marsman

701143

Nellie van Leerdam WIE IS RIJK? 78 blz geb € 8,95

Nellie van Leerdam WITJE, WAAR ZIT JE? 60 blz geb €7,95

Harry Marsman NIELS EN DE ZWARTE VREEMDELING 165 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE MANKE PYROMAAN 165 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE ONVERWACHTE ONTDEKKING 147 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE ONBEKENDE ZWERVER 154 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE VERDWENEN DUIKER 160 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN HET DREIGEND VERLEDEN 163 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE SCHIM IN DE MIST 174 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE BENDE VAN FRED 175 blz geb € 5,95

Niels

en het verboden avontuur

Niels Harry Marsman

Harry Marsman NIELS EN HET VERBODEN AVONTUUR 151 blz geb € 5,95

65

Catalogus 2020-2021 Leesboeken

Wendelmoet van Monnickendam

Ditteke Klaasse-den Haan

De brand van Brakel

r zal bewaren voor het gevaar. In dit boek lees je hoe Lena van Balen met man op een wonderlijke manier door de Heere wordt bewaard.

KOSTER - BARNEVELD

Wendelmoet van Monnickendam

Ditteke Klaasse-den Haan

Ditteke Klaasse-den Haan

and van Brakel

… brand! chrikt en loopt naar het raam. het vuur. aan de vlam-men van dak naar dak. nd komt ook in de straat bij le-na. aakt het le-na niet bang. t: de Hee-re zorgt voor mij! zegt ze: ik hoef mijn huis niet uit van de Hee-re. de vlam-men ook het huis van le-na aan ... ?

Een Helper in nood

Het leven van William Huntington


Harry Marsman

Niels

harry Marsman

Niels eN de jacht op de blaNke jager

‘Ik blijf thuis vanavond,’ houdt Hans voet bij stuk. ‘Gaan jullie maar fijn naar het feestje van de baron.’ Ze denken toch niet dat hij gezellig gaat barbecueën, terwijl je op je vingers kan natellen dat de dief vanavond terugkomt?

SangSangs

en de jacht op de blanke jager

‘Ik blijf thuis vanavond,’ houdt Hans voet bij stuk. ‘Gaan jullie en de perfecte maarkidnap fijn naar het feestje van de baron.’ Ze denken toch niet dat hij gezellig gaat barbecueën, terwijl je op je vingers kan natellen dat de dief vanavond terugkomt?

en de jacht op de blanke jager

Het gedrag van de Duitse buurvrouw en haar Nederlandse man roept bij hun eerste ontmoeting al de nodige vragen op. En het probleem van baron Ernst-Jan von Dostelaer, bij wie ze de sleutels van het vakantiehuis moeten halen, sleept hen regelrecht het avontuur in. Nu wordt het voor Niels wel heel moeilijk om zich aan zijn belofte te houden zich dit keer met geen enkele vorm van misdaadbestrijding te bemoeien …

vlucht naar de vrijheid

Op straat klinken zware voetstappen. Ze stoppen voor het huis. Een harde bons op de deur. Vliegensvlug kruipen Sang en zijn vader en moeder in een geheime ruimte onder de vloer. Het is er aardedonker … De dreunende laarzen komen de kamer in. Sang bijt op zijn vuist om maar niet te schreeuwen van angst. Als ze ontdekt worden … Is dan alles voor niets geweest? Vanuit Noord-Korea zijn Sang en zijn ouders naar China gevlucht, omdat het in hun vaderland verboden is om christen te zijn. Maar al snel blijkt dat ze ook hier niet veilig zijn. Een spannend verhaal, gebaseerd op waargebeurde belevenissen. AVI E5 Vanaf ca 9 jaar

gebr. koster - barNeVeld Harry Marsman

vlucht

vlucht naar de vrijheid

Ria Mourits-den Boer

en de perfecte kidnap

Het gedrag van de Duitse buurvrouw en haar Nederlandse man roept bij hun eerste ontmoeting al de nodige vragen op. En het probleem van baron Ernst-Jan von Dostelaer, bij wie ze de sleutels van het vakantiehuis moeten halen, sleept hen regelrecht het avontuur in. Nu wordt het voor Niels wel heel moeilijk om zich aan zijn belofte te houden zich dit keer met geen enkele vorm van misdaadbestrijding te bemoeien …

heeft een geheim

Niels

Niels en zijn vrienden mogen gebruikmaken van het chique vakantiehuis van Nicks vader, vlak bij de Duitse grens. De avontuurlijke reis ernaartoe blijkt algauw nog maar een klein begin te zijn van veel meer spektakel.

Niels

Niels en zijn vrienden mogen gebruikmaken van het chique vakantiehuis van Nicks vader, vlak bij de Duitse grens. De avontuurlijke reis ernaartoe blijkt algauw nog maar een klein begin te zijn van veel meer spektakel.

Zanta’s

Sangs

Sangs vlucht naar de vrijheid

Niels

Niels eN de PeRFeCTe KidNAP

www.gebrkoster.nl

harry Marsman

GeBR. KOsTeR - BARNeVeld

OS Niels en de perfcte kidnap.indd 1

Ria Mourits-den Boer

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

519859

07-09-10 13:21

9

xxxxxxxxxx

EN DE COCAÏNESMOKKEL

&

&

iel Van Drxtel Van Bo

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789463

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 6

‘Er lijkt sabotage gepleegd te zijn in de turbinehal. Kom alstublieft snel hierheen!’ De rechercheur klapte zijn mobiel dicht. ‘De turbinehal, Wilfred, meteen!’ Het begon allemaal met een geheimzinnige stick in een van de computers van de kerncentrale in Borssele. Maar vanaf het moment dat de rechercheurs Van Driel en Van Boxtel zich met deze mysterieuze zaak gaan bemoeien, volgen verschillende foutmeldingen elkaar op. En wat moet die drone daar boven de kerncentrale? Telkens als de sabotage in een bepaalde richting wijst, gooit een ander voorval hun hele theorie weer overhoop. De inspecteurs staan voor een schijnbaar onontwarbaar raadsel. Hebben al die incidenten eigenlijk wel met elkaar te maken? En vooral: wie is de aanstichter van dit alles?

www.gebrkoster.nl

5

5

Roelof den Ouden GEBR. KOSTER - BARNEVELD Serie: Van Driel & Van Boxtel

C. van Rijswijk

deel

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

Zoals gebruikelijk zetten de rechercheurs Van Driel en Van Boxtel alle beschikbare informatie op een rijtje. Maar nog voor ze een begin van een oplossing hebben, klinkt het doordringende alarm opnieuw. En wat moet die drone daar boven de kerncentrale? Telkens als de sabotage in een bepaalde richting wijst, gooit een ander voorval hun hele theorie weer overhoop. De inspecteurs staan voor een schijnbaar onontwarbaar raadsel. Hebben al die incidenten eigenlijk wel met elkaar te maken? En vooral: wie is de aanstichter van dit alles?

6

www.gebrkoster.nl

9

De meester Uit de Bron van Honswijk

789055

deel

6

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

4

Roelof den Ouden Serie: Van Driel & Van Boxtel

deel

4

Jan van Reenen

RECHERCHEUR VAN DRIEL EN HET COMPLOT ROND DE BERGGONDEL

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER Elizabeth Wallbridge (1770-1801) leefde, toen zij nog jong was, voor de wereld, voor kleding en vrienden. Na het horen

701020

halfjaar eerder was er ook al een ongeval bij een van zijn gondelbanen.

Dieter Berger kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier meer achter zit. Wie heeft een complot tegen

hem gesmeed? Om daar achter te komen roept hij de hulp in van zijn neef, particulier rechercheur Van Driel. Van Driel speurt samen met zijn collega Wilfred van Boxtel net zolang tot hij de onderste steen boven heeft. De uitkomst van zijn onderzoek verrast zowel de rechercheurs als de familie en is uiterst pijnlijk …

www.gebrkoster.nl

9

789463

701020

9

789463

deel

7

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

Tijdens haar ziekte, waaraan ze op 31-jarige leeftijd overleed, bezocht ds. Richmond haar vaak en sprak veel met haar. Deze gesprekken en haar brieven aan hem, waarin ze een rijk getuigenis van het werk Gods in haar leven mocht afleggen, inspireerden hem om haar levensverhaal op te schrijven.

Volgens eerdere uitgaven is het boekje in het verleden met veel zegen gelezen. Dit verhaal is bewerkt door B.J. Sleurink-Vermeulen.

Dirk

helpt de

8 Roelof den Ouden Serie: Van Driel & Van Boxtel

700054

9

789463

deel

bevrijders

8

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

3

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf de wonderen te Gilgal tot en met Nehémia. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen. Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

517435

9

Uit de Bron Uit de Bron Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf de geboorteaankondiging van Johannes de Doper tot en met de zalving van de Heere Jezus door Maria. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen. Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf de intocht van de Heere Jezus te Jeruzalem tot aan de voorzegging van de jongste dag. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen. Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

www.gebrkoster.nl

517435

C. van Rijswijk

5

Uit de Bron

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

Uit de Bron Uit de Bron

789055

ds. L. Richmond DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER 92 blz geb € 12,90

C. van Rijswijk

4

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

789055

Jan van Reenen DIRK HELPT DE BEVRIJDERS 138 blz geb € 9,95

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

9

701020

Roelof den Ouden HET COMPLOT ROND DE BERGGONDEL (8) serie: Van Driel & Boxtel. 200 blz geb €11,50

de Bron Uit de Uit Bron

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER

totaal. Ds. Richmond maakte kennis met haar toen hij op haar uitnodiging de begrafenis van haar zus leidde.

Roelof den Ouden DE VERMISTE AUTOHANDELAAR (7) serie: Van Driel & Van Boxtel. 200 blz geb € 11,50

2

ds. L. Richmond

Uit de Bron

Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

www.gebrkoster.nl

Roelof den Ouden DE COCAÏNESMOKKEL (4) serie: Van Driel & Van Boxtel. 213 blz geb € 11,50

Roelof den Ouden DE SLUWE DIAMANTROOF (3) serie: Van Driel & Van Boxtel. 205 blz geb € 11,50

Uit de Bron

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf Eli tot en met de Sunamitische vrouw. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen.

treft, terwijl er legio gondelbanen in Lech zijn. Een

789463

Serie: Van Driel & Van Boxtel

518777

Uit de Bron Uit de Bron

keurd en het onderhoud wordt altijd stipt uitgevoerd. En wel heel toevallig dat ook dit ongeluk zijn bedrijf

9

Roelof den OudenGEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

1

Hoe is dit mogelijk, vraag Dieter Berger, de eigenaar van de gondelbaan, zich af. Elk jaar wordt de baan ge-

6

Roelof den Ouden DE SABOTAGE BIJ DE KERNCENTRALE (6) serie: Van Driel & Van Boxtel. 200 blz geb € 11,50

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

518777

van de kabel en knalt met een niet te stuiten vaart op de gondel die daaronder hangt.

Uit de Bron

Uit een recensie in ‘De Wachter Sions’: Het kind wordt dichter bij Gods Woord gebracht. Hartelijk aanbevolen!

Op een mooie nazomerochtend gebeurt er in Lech in Oostenrijk een bizar ongeluk. Een gondel raakt los

Uit de Bron

Op heldere en duidelijke wijze vertelt C. van Rijswijk de bijbelse geschiedenis aan kinderen. De auteur blijft dicht bij de basis: Gods Woord. In elke vertelling worden Bijbelteksten geciteerd en krijgen de berijmde Psalmen aandacht. De serie bestaat uit vijf delen: drie delen over het Oude Testament en twee delen over het Nieuwe Testament. Dit deel bevat vertellingen vanaf de schepping tot aan de geboorte van Samuël. Ze kunnen voorgelezen worden aan kinderen vanaf ca 7 jaar. Vanaf 10 jaar kunnen kinderen deze zelf lezen.

789055

Roelof den OudenGEBR. KOSTER - BARNEVELD Serie: Van Driel & Van Boxtel

Uit de Bron

De meester van Honswijk

en meisjes vanaf ca. 10 jaar.

3

van een preek van een vlootpredikant veranderde haar leven

ten, kan er geen touw aan vastknopen. Daarom schakelt hij het particuliere Recherchebureau Dordrecht in.

9

VAN HONSWIJK

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 8

De ene foutmelding na de andere laat zich horen in de

Roelof den Ouden DE BEDREIGDE NERTSENFOKKERIJ (5) serie: Van Driel & Van Boxtel. 195 blz geb € 11,50

at het over Johannes van Noort, de meester van swijk was vroeger een plaatsje bij Utrecht. Van r hoofd van een kleine, openbare school. Toen bekeerde, begonnen de moeilijkheden voor Noort! Vanaf dat moment kreeg de Bijbel de plaats op school en dat was voor een openbare verboden. Uiteindelijk werd meester Van Noort gesteld: de Bijbel de school uit, of ontslag. ak hij: “Ik wil liever sterven, dan de Bijbel uit eren!” verhuisde hij naar Benthuizen, de woonplaats d ds. Ledeboer, waar hij een aantal jaren later d stierf. e wijze beschrijft de heer Van Rijswijk de inolgen van de Schoolwet van 1806.

deel

DE DOCHTER VAN DE VEEHOUDER

&

IEL VAN DRXTEL VAN BO

www.gebrkoster.nl

Roelof den Ouden GEBR. KOSTER - BARNEVELD Serie: Van Driel & Van Boxtel

RECHERCHEUR VAN DRIEL

ptat.

EN HET COMPLOT ROND EN DE VERMISTE DE BERGGONDEL AUTOHANDELAAR

EN HET COMPLOT ROND DE BERGGONDEL

re, odignam fuga. Namus exerum

s si nonsendae num apellup tatem-

VAN DRIEL RECHERCHEURRECHERCHEUR VAN DRIEL

kerncentrale van Borssele. De directeur, de heer Van Pet-

RECHERCHEUR VAN DRIEL

as sequissi dio volorum doluptatus

dic tet am qui dolorum quidesecto

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 6

EN DE VERMISTE AUTOHANDELAAR

a acius rendige ndisqui autatia co-

us anderib uscipsum exerionetur, si

quam, tem ipsandit quiaest, ea do-

gauw … Er is … er wordt …’ ‘Wat dan?’ Van Driel snauwde het bijna.

RECHERCHEUR VAN DRIEL

pliciis trumquos maxima sam, sa de

a voluptatest, qui dolupta temporp

es sapelit lit offic to vollit ulpa sition

een groot geruis. De rechercheur verstarde. Het was de stem van de directeur. ‘Komt u

EN DE SABOTAGE BIJ DE KERNCENTRALE

de telefoon van Van Driel. Hij griste het ding uit zijn zak en nam op. ‘Meneer Van Driel,’ hijgde een mannenstem. Op de achtergrond klonk

RECHERCHEUR VAN DRIEL

aerum sit utemos que laborem qui-

EN DE BEDREIGDE NERTSENFOKKER

m ne simporescit hitas dolendi of-

VAN DRIEL RECHERCHEURRECHERCHEUR VAN DRIEL

EN DE VERMISTE EN DE SABOTAGE BIJ AUTOHANDELAAR DE KERNCENTRALE

Verbluft staarden de rechercheurs de beveiliger aan. Op dat moment ging

cti ipsapist ped ut ut prepuda epe-

RECHERCHEUR VAN DRIEL EN DE COCAÏNESMOKKEL

ds. L. Richmond

EN DE SABOTAGE BIJ DE EN DE KERNCENTRALE BEDREIGDE NERTSENFOKKERIJ

Roelof den Ouden

RECHERCHEUR VAN DRIEL RECHERCHEUR VAN DRIEL

dipsam quati delitia nossum es nus

quidione atur aut quis iur reius dero

m faccaer sperfer iandam verae con

3

Roelof den Ouden HET MYSTERIE VAN DE ABDIJ (1) serie: Van Driel & Van Boxtel. 200 blz geb € 11,50

Roelof den Ouden WITTE PAKKEN Intriges rond de Bijlmerramp. 238 blz pb € 14,90

W.H. van Oostrum & W. van Oostrum-van Voorst WONDERLIJKE WEGEN Historische verhalen voor jong en oud. 295 blz geb € 19,90 Roelof den Ouden

Van Boxtel deel 5

700726

700870

Roelof den Ouden

EN DE E NERTSENFOKKERIJ

Roelof den Ouden

HEUR VAN DRIEL

789463

RECHERCHEUR VAN DRIEL

Roelof den Ouden

Roelof den Ouden

EN DE EN DE COCAÏNESMOKKEL SLUWE DIAMANTROOF

W. van Oostrumvan Voorst

W.H. van Oostrum & W. van Oostrum - van Voorst

9

Ria Mourits-den Boer ZANTA’S VLUCHT 60 blz geb € 7,95

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 4

xxxxx

Historische verhalen voor jong en oud

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

519859

RECHERCHEUR VAN DRIEL RECHERCHEUR VAN DRIEL

Serie: Van Driel & Van Boxtel deel 3

Intriges rond de Bijlmerramp

W.H. van Oostrum

Ria Mourits-den Boer HELP! HET IS OORLOG 107 blz geb €9,95

- BARNEVELD

EN DE SLUWE DIAMANTROOF

EN DE GESTOLEN LAPTOPS

Het is oorlog

Wonderlijke wegen

RECHERCHEUR VAN DRIEL

RECHERCHEUR VAN DRIEL

Help!

Witte pakken

Roelof den Ouden

Historische verhalen voor jong en oud Jarenlang voorzag de heer Van Oostrum de kerkbode van de Gereformeerde Gemeente te Brakel van een historisch verhaal voor de jeugd. Na zijn overlijden heeft zijn vrouw dit nog een aantal jaren gedaan. In de loop der tijd verschenen verschillende bundels waarin deze verhalen zijn opgenomen. In dit boek zijn vier van deze bundels samengevoegd in één band. Alle verhalen getuigen van de wonderlijke leidingen des Heeren, zowel in de natuur als in de genade. Hetgeen beschreven is bevestigt en leert ons dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Hij roept de dingen, die niet zijn, alsof ze er waren. Het is goed om deze gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. De dichter van Psalm 78 schreef daarvan: ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’

Historische verhalen voor jong en oud

Wonderlijke wegen

Wonderlijke wegen

Catalogus 2021-2022 Leesboeken

Ria Mourits – den Boer

789055

Ria Mourits-den Boer SANGS VLUCHT NAAR DE VRIJHEID 70 blz geb € 7,95

Ria Mourits-den Boer SANG HEEFT EEN GEHEIM 75 blz geb € 7,95

Harry Marsman NIELS EN DE JACHT OP DE BLANKE JAGER 175 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE PERFECTE KIDNAP 190 blz geb € 5,95

Harry Marsman NIELS EN DE DUBBELSPION 181 blz geb € 11,50

9

Ria Mourits-den Boer

Ria Mourits-den Boer

www.gebrkoster.nl

- BARNEVELD

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk DE MEESTER VAN HONSWIJK Over de Schoolwet van 1806. 63 blz geb € 6,95

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk UIT DE BRON (1) Bijbelse geschiedenis. 395 blz geb € 24,50

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk UIT DE BRON (3) Bijbelse geschiedenis. 421 blz geb € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON (2) Bijbelse geschiedenis. 399 blz geb € 24,50

66

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk UIT DE BRON (4) Bijbelse geschiedenis. 394 blz geb € 24,50

C. van Rijswijk UIT DE BRON (5) Bijbelse geschiedenis. 405 blz geb € 24,50


789055

9

700733

C. van Rijswijk

9

789463

9

701150

In de

789463

789463

700153

C. van Rijswijk DE HELD VAN HET NOORDEN Stadhouder Willem Lodewijk. 136 blz geb € 9,95

voorhoede grote Leidsman Luthers

Het leven van Maarten Luther (1483-1546)

Luthers

Het is 31 oktober 1517. Tegen de middag loopt Maarten Luther naar de Slotkerk. Hij stapt het hek door en staat even later voor de eiken deur. Hij haalt een grote papieren rol tevoorschijn. Hoor, hamerslagen dreunen! Luther timmert er flink op los. Het is net of hij de mensen wakker wil maken. Want het is zo ontzettend belangrijk wat er op de papieren rol geschreven staat. Ziezo, Luther is klaar. Nu maar wachten tot morgen. Misschien zal het lukken …

Eliazer,

grote Leidsman een ware Israëliet Leendert (of Eliazer) van Praag was een Amsterdamse Jood die met zijn vrouw en vier kinderen in Rotterdam woonde. Na zijn bekering ging hij van de synagoge over naar de christelijke kerk. Vooral na zijn doop werd hem het leven moeilijk gemaakt. Zelfs zijn familie keerde zich tegen hem. Het werd zo erg dat hij in de zomernacht van 24 juni 1907 zijn vrouw en kinderen om het geloof vaarwel moest zeggen. Ondanks de talrijke moeilijkheden die hem overkwamen, mocht hij in Gods kracht staande blijven.

In dit boek beschrijft de auteur op eenvoudige wijze het leven van de grote reformator Maarten Luther. Op duidelijke wijze komt Gods genade naar voren in het leven en werk van Maarten Luther.

Veilig op de rots

Eliazer, een ware Israëliet

9

517152

C. van Rijswijk

Luthers grote Leidsman

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

789055

C. van Rijswijk VOORGOED AFSCHEID Eliëzer Kropveld. 55 blz geb € 11,90

Leendert heeft deze indrukwekkende belevenissen beschreven als ondergedoken Jood in de Tweede Wereldoorlog. Hij mocht de oorlog overleven en stierf in 1956 op 79-jarige leeftijd. Door het geloof mocht hij in praktijk brengen: Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig (Matth. 10:37).

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

STER - BARNEVELD

9

C. van Rijswijk

xxxxxx xxxxxx

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

In de

voorhoede

517053

C. van Rijswijk DE GROTE OPDRACHT Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus. 48 blz geb €11,90

In de voorhoede

www.gebrkoster.nl

Eliazer, een ware Israëliet

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Leendert heeft deze indrukwekkende belevenissen beschreven als ondergedoken Jood in de Tweede Wereldoorlog. Hij mocht de oorlog overleven en stierf in 1956 op 79-jarige leeftijd. Door het geloof mocht hij in praktijk brengen: Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig (Matth. 10:37).

789463

In dit boek wordt op een boeiende en leerzame manier beschreven wat een ontelbare moeilijkheden er te overwinnen waren, voordat Groningen in 1594 bevrijd kon worden.

www.gebrkoster.nl

9

701150

Eliazer, een ware Israëliet

Leendert (of Eliazer) van Praag was een Amsterdamse Jood die met zijn vrouw en vier kinderen in Rotterdam woonde. Na zijn bekering ging hij van de synagoge over naar de christelijke kerk. Vooral na zijn doop werd hem het leven moeilijk gemaakt. Zelfs zijn familie keerde zich tegen hem. Het werd zo erg dat hij in de zomernacht van 24 juni 1907 zijn vrouw en kinderen om het geloof vaarwel moest zeggen. Ondanks de talrijke moeilijkheden die hem overkwamen, mocht hij in Gods kracht staande blijven.

De man met de rode baard

k van Willem Farel urfal in de Franse bergen. Een ijverige student dominee die Johannes Calvijn ertoe dwong in omen werken. Een– man die zijn leven op het or het Evangelie … Wie is hij? doctor Faber, zijn grote vriend en voorbeeld, Er is maar één heilige op aarde geweest: Jezus e vrienden zetten zich ervoor in dat iedereen kan lezen om de boodschap van het Evangelie n. Diverse keren moet meester Farel vluchten en. Hij steekt de grens over naar Zwitserland. n Neuchâtel komt meester Farel in Genève is hij blij wanneer hij hulp krijgt van Johannes het onvoorstelbaar zware werk in deze stad. e inzet wekt ontzag bij iedereen die naar Gods uisteren. Tot op hoge leeftijd reist en preekt el, zonder terug te deinzen voor risico’s. Gods m alles waard. l, een man die veel heeft mogen betekenen rmatie in Europa.

Eliazer, de rode baard een ware Israëliet

C. van Rijswijk

De man met

C. van Rijswijk

man met

rode baard

789463

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk HERAUT VAN HET KRUIS Johannes Calvijn. 52 blz geb € 11,90

C. van Rijswijk DE WIJDE WERELD IN beperkt leverbaar William Chalmers. 67 blz geb € 11,90

ibusantior rataqui tecum is eliquod modia simporat.

De grote opdracht

www.gebrkoster.nl

9

518920

alicabo. Oribus dollaborro quo offictatatis consedita nonem re dolorrorepre ped mod qui culparum la qui quibus, sum quiberum velibea de prati ommolut eos aut eum aperum etur sundi cum exerum vendam, vellupis eatibus es cus adit lias et quae rem. Everum aliquia tempell

www.gebrkoster.nl

DE JONGE MARTELAAR

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700160

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

9

789463

789055

512348

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

9

789463

700160

C. van Rijswijk

9

700160

De fonteinserie 12+ De fonteinserie 12+

De fonteinserie 12+ C. van Rijswijk

Lot, de neef Lot, de neef van Abraham van Abraham

Eenvoudige Bijbeluitleg

Simson, de laatste richter

Over het leven van Lot

Over het leven van Lot

Het leven van Simson

Het leven van Lot

Lot een nieuw hart van de Heere gekregen. Op een wonderlijke manier zorgde Hij voor Lot en ook zijn zonden werden hem om Jezus’ wil vergeven.

Lots leven is één lange zwerftocht geweest. In dit boekje wordt uitgelegd waarom Lot met Abram uit Ur der Chaldeeën vertrok en hoe hij zichzelf uiteindelijk in verzoeking bracht. Toch had Lot een nieuw hart van de Heere gekregen. Op een wonderlijke manier zorgde Hij voor Lot en ook zijn zonden werden hem om Jezus’ wil vergeven.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Lot, de neef van Abraham

uitgelegd waarom Lot met Abram uit Ur der Chaldeeën vertrok en hoe hij zichzelf uiteindelijk in verzoeking bracht. Toch had

Lot, de neef van Abraham

Lots leven is één lange zwerftocht geweest. In dit boekje wordt

700740

De fonteinserie 12+ C. van Rijswijk

Eenvoudige Bijbeluitleg Eenvoudige Bijbeluitleg

Eenvoudige Bijbeluitleg

Lot, de neef van Abraham

789463

C. van Rijswijk VEILIG OP DE ROTS Thomas Hog. 79 blz geb € 9,90

C. van Rijswijk LUTHERS GROTE LEIDSMAN Maarten Luther. 128 blz geb € 9,90

C. van Rijswijk IN DE VOORHOEDE Marnix van St. Aldegonde. 175 blz geb € 9,95

C. van Rijswijk DE JONGE MARTELAAR George Wishart. 60 blz geb € 7,95

C. van Rijswijk ELIAZER, EEN WARE ISRAËLIET Leendert van Praag. 99 blz geb € 9,90

C. van Rijswijk DE MAN MET DE RODE BAARD Willem Farel. 135 blz geb € 9,90

9

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

OS Lot de neef van Abraham.indd 1

Gelijkenissen van de Heere Jezus

Het leven van Nehémia

De tien plagen in Egypte

bukken wij nooit in waarheid voor God. Wat bij ons echter onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heere. Door hartvernieuwende genade wint Hij onwillige en vijandige mensen in voor Zijn liefdedienst. Dan verlaten zij het Egypte van de zonde en, verlost door de Rode Zee van Jezus’ bloed, richten zij hun voeten naar het hemelse Kanaän. Het grote verschil tussen deze twee soorten mensen blijkt in

muren van Jeruzalem te herbouwen. Daarbij ondervindt hij veel tegenstand van de vijanden Sanballat en Tobía, maar de muren worden in korte tijd hersteld en plechtig ingewijd. Als zijn werk klaar is, keert Nehémia terug naar Assyrië om zijn taak als schenker weer op zich te nemen. Niet lang daarna moet hij opnieuw naar Jeruzalem, omdat het volk zich vermengt met de Moabieten en de Ammonieten. Dan verdrijft hij ook de goddeloze Tobía die inmiddels in het voorhof van de tempel woont. Uit deze niet zo bekende geschiedenis blijkt duidelijk dat de Heere altijd aan Zijn kinderen denkt en dat het in de moeilijk-

Op een eenvoudige en toegankelijke manier wordt een aantal gelijkenissen van de Heere Jezus uitgelegd.

ste omstandigheden waar blijft: ‘De Heere bouwt Jeruzalem;

hun leven én sterven.

Hij vergadert Israëls verdrevenen’ (Ps. 147:2). Met gespreksvragen!

Het leven van David

www.gebrkoster.nl

Met gespreksvragen!

Met gespreksvragen! www.gebrkoster.nl

789055

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

9

C. van Rijswijk JONA, DE GELUKKIGE VERLIEZER (7) Het leven van Jona. 115 blz geb € 8,50

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

518210

C. van Rijswijk VERLOST UIT DE IJZEROVEN (8) De tien plagen in Egypte. 180 blz geb € 11,50

9

789055

9

789055

Het leven van David

David, de man naar Gods hart, werd uit nijd en afgunst meer dan tien jaar lang achtervolgd door zijn schoonvader Saul die hem telkens probeerde te doden. De reden daarvoor was dat David eer en liefde van zijn volk verworven had na het verslaan van reus Goliath. Die donkere jaren hebben hem gevormd tot de man zoals wij die kennen vanuit de bijbelse geschiedenis. De man van de oorlogen des Heeren kende een teer gebedsleven. Gedurig vroeg hij naar Gods wil. Dat blijkt wel uit de vele psalmen die hij heeft nagelaten. De Bijbel verzwijgt echter ook zijn zonden en gebreken niet. David was in zijn vernedering en uiteindelijke verhoging een type van Christus, Israëls grote Koning, Die door lijden tot heerlijkheid kwam.

De man naar Gods hart

www.gebrkoster.nl

Egypte kwamen, zien we het verzet tegen de Heere en Zijn dienst, zoals dat in alle mensen van nature leeft. Van onszelf

ning Arthahsasta. Hij krijgt van de koning de opdracht om de

Lessen van de grote Meester

s kinderen in zichzelf zon-

onbezweken trouw nooit

Het is een beeld van Gods strijdende Kerk op aarde. In de reactie van Farao en zijn volk op de tien plagen die over

weggevoerden is Nehémia, een schenker aan het hof van ko-

De biddende bouwer

eleurgesteld en boos. Zó

even…

ding uit Farao’s macht, is een bekende geschiedenis in de Bijbel.

Verlost uit de ijzeroven

n de inwoners van de stad

deren zich op Jona’s preek

Jona, de gelukkige verliezer

ordt door de Heere onder

De onderdrukking van de Israëlieten in Egypte én hun bevrij-

Eenvoudige Bijbeluitleg

De man naar Gods hart

Gelijkenissen van de Heere Jezus Er staan in de Bijbel veel gelijkenissen. Sommige zijn zelfs heel bekend. Een gelijkenis is een verhaal dat over het dagelijks leven gaat. Aan de hand van gewone voorbeelden laat de Heere Jezus zien hoe het toegaat in het geestelijk leven. De mensen begrepen wel de gewone, natuurlijke beelden uit het dagelijks leven die Hij gebruikte, maar niet de geestelijke inhoud ervan. Alleen aan Zijn discipelen legde Hij de diepere betekenis uit van Zijn verhaal. De Heere Jezus had met de gelijkenissen twee bedoelingen. Het was tot een zegen of tot een vloek. Zo is het uiteindelijk met iedere preek en met elke kerkdienst. We zijn óf door genade hoorders die de geestelijke lessen uit de gelijkenissen mogen verstaan óf we blijven door het rechtvaardige oordeel van God doorleven in onze vijandige doodstaat.

Het tienstammenrijk is weggevoerd naar Assyrië. Een van de hij niet. Hij probeert om

De fonteinserie 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg Eenvoudige Bijbeluitleg

man LessenDe van naar Gods hart de grote Meester

C. van Rijswijk

Lessen van de grote Meester

De biddende bouwer

Het leven van Nehémia

De tien plagen in Egypte

Het leven van Jona

ke opdracht. Hij moet naar

De fonteinserie 12+ De fonteinserie 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg

C. van Rijswijk

Deuit biddende Verlost bouwer de ijzeroven

De fonteinserie 12+

Eenvoudige Bijbeluitleg

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Jona, deVerlost uit deverliezer ijzeroven gelukkige

De fonteinserie 12+

EenvoudigeEenvoudige Bijbeluitleg Bijbeluitleg

Eenvoudige Bijbeluitleg Eenvoudige Bijbeluitleg

Eenvoudige Bijbeluitleg

verliezer

De fonteinserie De fonteinserie 12+ 12+

De fonteinserie 12+ De fonteinserie 12+

nteinserie 12+

C. van Rijswijk SIMSON, DE LAATSTE RICHTER (6) Het leven van Simson. 120 blz geb € 8,50

C. van Rijswijk LOT, DE NEEF VAN ABRAHAM (5) Het leven van Lot. 116 blz geb € 8,50

C. van Rijswijk VLUCHTEND NAAR DE VEILIGE VRIJSTAD (4) De vrijsteden. 154 blz geb € 9,50

C. van Rijswijk HET SCHATHUIS VAN DE KONING (3) De tabernakeldienst. 124 blz geb € 8,50

C. van Rijswijk TOTDAT SILO KOMT (2) Jakobs zegeningen. 95 blz geb € 8,50

C. van Rijswijk DE HEERE IS MIJN HERDER (1) Psalm 23. 123 blz geb € 8,50

30-08-13 09:33

www.gebrkoster.nl

519835

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

518593

9

C. van Rijswijk HET IS VOLBRACHT (10) De zeven kruiswoorden. 122 blz geb € 11,50

C. van Rijswijk DE BIDDENDE BOUWER (9) Het leven van Nehémia. 130 blz geb € 11,50

67

789055

519835

C. van Rijswijk LESSEN VAN DE GROTE MEESTER (11) Gelijkenissen van de Heere Jezus. 115 blz geb € 11,50

9

789463

700313

C. van Rijswijk DE MAN NAAR GODS HART (12) Het leven van David. 152 blz geb € 11,50

Catalogus 2020-2021 Leesboeken

9

Modis eniet, con pro exerferovit, ut omnimus tiorrunt pa dolorpos

AVI E5

C. van Rijswijk

De verovering van de noordelijke stad had tot gevolg dat er een eind kwam aan de plundertochten en ongekende wreedheden die door de Spaanse soldaten werden begaan. De hervorming won steeds meer terrein en ‘Groningen en de Ommelanden’ kon als zevende provincie bij ‘De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ (1581-1795) worden gevoegd. Daarna kon de strijd tegen Spanje gezamenlijk worden voortgezet en werd in 1648 de Vrede van Munster gesloten.

De held

van het noorden

De held van het noorden

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk set UIT DE BRON Bijbelse geschiedenis (5 dln.) 2014 blz geb € 99,00 tot 31.12.2021 € 69,90

Het leerboek is ook een troostboek. Het wijst elk mens op de ware troost in leven en sterven. Het boekje wordt over de hele wereld bekend. Het wordt de Heidelbergse Catechismus genoemd.

Voorgoed afscheid

Voorgoed afscheid

AVI E5

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Sed ut fuga. Et omniendere omnis in parunte simus nonet mi, idelenia consequia demquiam, et illabor eperfernat vel ma apiendis a num venectia quuntia iduciissimus moloresto corrum et aut ut ligni od quistio renihitat min etur?

Twee wijze mannen uit Heidelberg krijgen een opdracht van graaf Frederik de Derde. Het zijn Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Zij moeten een boek schrijven waarin de leer van Gods Woord in het kort wordt uitgelegd. Het wordt een leerboek. Wat is graaf Frederik blij als het leerboek klaar is. Hij schrijft aan zijn vrienden: ‘Ik hoop dat de Heere het voor jong en oud zegent.’

Heraut van het kruis

C. van Rijswijk

Eliëzer Kropveld was het jongste kind uit een Joods gezin van elf kinderen. Als kind al wilde hij op school de naam van Jezus niet lezen. Jezus was immers niet de ware messias, maar een verleider. Net over de Duitse grens ging hij in een winkel werken. Daar kwam hij in aanraking met christenen en hij ging boeken lezen van ‘oude schrijvers’ zoals van Salomon Duijtsch (een bekeerde Jood), van Bunyan (de Christenreis) en het vragenboekje van ds. Hellenbroek. Ook las hij in het Nieuwe Testament. Dat werd het middel tot zijn bekering. Op den duur kreeg hij het verlangen om predikant te worden. Hij heeft zeven gemeenten gediend. Veel Joden die overgingen tot het christendom konden met hun vragen bij hem terecht. Op de hoge leeftijd van ruim tachtig jaar ging hij naar het Vaderhuis.

Voorgoed afscheid

De grote opdracht De grote opdracht

www.gebr.koster.nl

Heraut van het kruis

Heraut van het kruis

Het zolderschip vertelt ons hoe het allemaal afloopt en wie er gered worden, maar ook wie niet …

C. van Rijswijk

De wijde wereld in

William trekt de wijde werled in

Wie had kunnen denken dat er na de verjaardag van prinses Beatrix zo’n vreselijke ramp zou gebeuren! Angstige uren brengt Dries de Viet met zijn ouders en zusjes op de zolder van hun huis door. Hoe zal het aflopen, als de zeedijk het begeeft en de zolder door de golven wordt losgeslagen en gaat drijven? En mag het waar worden wat vader De Viet die maandagmorgen op de deinende zolder leest uit Psalm 91?

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

William trekt de wijde wereld in

De verovering van Groningen in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is niet zo bekend. Veel bekender is de inname van Den Briel in 1572. Of de moord op prins Willem van Oranje in 1584. Toch is ‘De reductie van Groningen van 1594’ van groot belang geweest. Naast anderen was hierin vooral stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) van grote betekenis.

C. van Rijswijk

De held van het noorden


Het leven van John Warburton

Als John Warburton, een arme, pasgetrouwde wever, een keertje uit nieuwsgierigheid in een kerk komt, wordt hij door het Woord gegrepen. Er breekt een moeilijke periode voor John aan. Zal hij voor de Heere bukken of toch het oude, zondige leven weer oppakken? De Heere laat John echter niet los en leidt hem tot de kennis van de Heere Jezus. De Heere doet nog meer: Hij roept John tot het predikambt. John moet ervaren dat zijn weg door vele verdrukkingen gaat, maar, zo zegt hij: “Mijn Jezus heeft alles welgedaan!”

C. van Rijswijk

In dit boek zijn de belangrijkste elementen uit Warburtons levensbeschrijving eenvoudig naverteld. Een boek voor jonge én oudere lezers.

www.gebrkoster.nl

De strijd van de arme wever

Het leven van John Warburton

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

Menora - serie

DE strijD van DE armE wEvEr

De strijd van de arme wever

God is een Toevlucht voor de Zijnen; Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen; Zij werden steeds Zijn hulp gewaar In zielsbenauwdheid, in gevaar.

OSTER - BARNEVELD

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar

n zijn geschikt om voor te lezen en oudere kinderen zelf lezen.

De verhalen in deze bundel getuigen van de wonderlijke wegen die de Heere met Zijn kinderen gaat. Niet alleen ten aanzien van het dagelijkse leven, maar ook hoe Hij hun geestelijke lessen leert. Zo lezen we bijvoorbeeld over schipper Torial Joss die in de kerk van dominee George Whitefield preekte. En over John Brown, een martelaar uit de tijd van de Hervorming. Of over het beproefde maar niet beschaamde geloof van dominee August Hermann Francke, en over het moedige getuigenis van bisschop Chrysostomus. Hoe verschillend de ervaringen van Gods volk ook zijn, allen mochten ervaren wat we zingen in Psalm 46 vers 1:

C. van Rijswijk

glorierijke daân volkeren verstaan, , met aandacht en ontzag, wond’ren, dag aan dag.

ZIJ WERDEN STEEDS ZIJN HULP GEWAAR

En toch niet verteerd

05:1 (berijmd) lezen we:

En toch niet verteerd

C. van Rijswijk

N HOOGSTE NOOD VERKEREN

che verhalen waarin Gods daden uitblinken, vernze kinderen

ndel historische verhalen weet de auteur op boeie bijzondere, dikwijls minder bekende, gebeurtede kerk- en zendingsgeschiedenis weer te geven. treffende gebeurtenissen uit de wereldgeschiedechtigjarige Oorlog, de Amerikaanse Vrijheidsoorlog ) en de Frans-Duitse oorlog (1870-1871). waarin Gods, wijsheid, almacht en bijzondere been blijken en die tot nadenken stemmen.

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

701013

C. van Rijswijk

OS De strijd wever 2edr.indd 1

9

789055

9

519866

De rusteloze reiziger

leest en speelt George Whiteoneelstukken. Hij spijbelt vaak enen voor zijn optredens. Maar een keer weer een boek met lstuk opent, is het net of God erbiedt. Dan zegt hij voor altijd vaarwel. Hij leest voortaan almaar godsdienstige boeken, en bezoekt arme mensen. Op r probeert hij te leven zoals de wil. en grote verandering in zijn lewordt evangelist. Rusteloos moeibaar brengt hij het Evanr zich de gelegenheid maar Hij bezoekt bijvoorbeeld in en keer de Verenigde Staten, tien reizen naar Schotland en e keer naar Ierland. Hij is een ersten die het Evangelie aan ven brengt en een tehuis voor kinderen sticht.

C. van Rijswijk DE STRIJD VAN DE ARME WEVER serie: Menora. John Warburton. 118 blz geb € 8,50

Menora - serie

MAARTEN WIJST DE WEG C. van Rijswijk

De rusteloze reiziger

Buiten is het koud en donker. Toch lopen er jongens op de straat. Ze gaan van huis tot huis. Weet je wat ze doen? Hoor maar eens. Ze zingen bij de deur. Kijk, de deur gaat open. Nu krijgen ze eten. O, wat zijn ze blij.

Het leven van George Whitefield

Dit boekje is het eerste deeltje van de serie: “Op weg naar het vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Maarten wijst de weg

Catalogus 2021-2022 Leesboeken

van George Whitefield

05-07-10 14:14

701013

C. van Rijswijk ZIJ WERDEN STEEDS ZIJN HULP GEWAAR Verhalenbundel. 88 blz geb €9,90

C. van Rijswijk EN TOCH NIET VERTEERD Verhalenbundel. 97 blz geb € 9,90

teloze reiziger

789463

C. van Rijswijk DE MOLENAAR VAN LEWES serie: Menora. Eli Ashdown. 122 blz geb € 8,50

C. van Rijswijk DE DOKTER VAN BETHELSDORP serie: Menora. Johannes van der Kemp. 144 blz geb € 8,50

C. van Rijswijk JIJ MOET HELPEN, JOHAN! (2) Johannes Calvijn 45 blz. geb € 6,95

C. van Rijswijk JOHN IS NIET BANG (3) John Knox. 46 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk MEESTER HUS IS DAPPER (4) Johannes Hus. 46 blz geb € 6,95

Maarten wijst de weg

AVI 4

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk ISBN 90-71420-71-X

C. van Rijswijk

KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk MAARTEN WIJST DE WEG (1) Maarten Luther. 46 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk EEN ONVERSCHROKKEN HAGENPREKER serie: Menora. Franciscus Junius. 70 blz geb € 8,50

C. van Rijswijk DE RUSTELOZE REIZIGER serie: Menora. George Whitefield. 122 blz geb € 8,50

Daar zit de dokter stil op een stoel. De anders zo vro-lij-ke man praat bijna niet meer. Hij steunt en klaagt maar toch is er Een Die hem ziet. Dat is de Heere! Dit is het achtste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

t vijfde deeltje van de serie: “Op weg naar rhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie nde deeltjes verschijnen over personen uit de hiedenis. gebruikt worden als voorleesboekje voor kindeca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het en.

AVI 6 / AVI M5

De dokter en zijn zwarte kinderen

WILLIAM THE COAL-HEAVER C. van Rijswijk

“Mother, I am so hungry”, the little boy complains when he comes in. It seems as if mother does not hear him. “William, you have come right on time. Come with me to the forest!” A minute later the boy strolls after his mother. “You are going so fast”, he says. But the poor, hard working woman does not hear that either. All the books in the series: On The Way to the Father’s House are true and independent stories written by C. van Rijswijk about important people in Church History. In order to promote language proficiency an audio CD of these English books, is also available. Easy for parents and children!

William the Coal-heaver

PETRUS EN DE VROME VORST (deel 9) C. van Rijswijk

Daar staan twee mensen voor een grote deur. ”Hier moeten we zijn, jongen.” De stem van vader klinkt zacht en ook wat ver-drie-tig. Pieter kijkt zijn vader eens aan. Ja, nu zal het gaan ge-beu-ren. Dit is het negende deeltje van de serie: ”Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

PETRUS EN DE VROME VORST

DE DOKTER EN ZIJN ZWARTE KINDEREN (deel 8) C. van Rijswijk

WILLIAM THE COAL-HEAVER

Het geheim van Guido

DE DOKTER EN ZIJN ZWARTE KINDEREN

HET GEHEIM VAN GUIDO

HEIM VAN GUIDO (deel 5) jswijk

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 1

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

werkt heel hard. kt en hij schrijft. heeft hij het erg et een boekje. emand weet, o’n mooi schrijft. het eheim. et geheim van Guido!

Petrus en de vrome vorst

AVI 7 / AVI E5

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

OSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk EEN TROOSTER IN NOOD serie: Menora. Een verhaal uit de tijd van de Franse Revolutie. 104 blz geb € 8,50

ISBN 978-90-5551-014-6

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 5

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 8

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 9

Series: On The Way to the Father’s House

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Petrus de vrome vorst omsl.indd 1

C. van Rijswijk HET GEHEIM VAN GUIDO (5) Guido de Brès 48 blz geb € 6,95

Augustinus wil wijs worden

Jan de Bakker

William de kolendrager

JAN DE BAKKER (deel 12) C. van Rijswijk

Het is nacht. Ie-der-een slaapt. Nee, toch niet ie-der-een. En-ke-le die-na-ren van de slotheer ver-la-ten het kasteel. Met een bootje varen ze tot dichtbij het huisje van Jan. Dan sluipen ze door een paar duis-te-re straten…

Dit is het twaalfde deeltje van de serie: ”Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

WILLIAM DE KOLENDRAGER (deel 13) C. van Rijswijk

”Moeder, ik heb zo’n honger”, klaagt de jongen als hij bin-nen-komt. Moeder schijnt hem echter niet te horen. ”Wil-li-am, je komt net op tijd. Kom, mee naar het bos!” Even later slentert de jongen achter moeder aan. ”Wat loopt u hard”, zegt hij. Maar ook dat hoort de arme werkvrouw niet.

Dit is het dertiende deeltje van de serie: ”Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 6 / AVI M5

EEN KNECHT VAN DE GROTE KONING (deel 14) C. van Rijswijk

Het is nacht. Ie-der-een slaapt. Niemand hoort de felle wind. Toch gaat er een deur open. Een man stapt het duister in. Het is do-mi-nee Le-de-boer. De Heere maakte hem wakker. Hij moet op reis. Maar hij weet niet waarheen … Dit is het veertiende deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 6 / AVI M5

AVI 5

C. van Rijswijk PETRUS EN DE VROME VORST (9) Petrus Datheen 45 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk WILLIAM THE COAL-HEAVER series: On the Way to the Father’s House. 44 blz geb € 9,95 INCL. LUISTERBOEK EEN KNECHT VAN DE GROTE KONING

C. van Rijswijk DE DOKTER EN ZIJN ZWARTE KINDEREN (8) beperkt leverbaar Johannes van der Kemp 48 blz geb € 6,95

WILLIAM DE KOLENDRAGER

Dit is het elfde deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

C. van Rijswijk JAN DE MANDENMAKER VAN ALKMAAR (7) Jan Arents 46 blz geb € 6,95 JAN DE BAKKER

Een en een is twee. Twee en twee is vier. De korte regels dreunen door de klas. De regels moeten precies gelijk op-ge-zegd worden. O wee, wie niet oplet. Voor de klas staat de meester. In zijn hand heeft hij een zweep ...

AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN

AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN (deel 11) C. van Rijswijk

C. van Rijswijk JOHN, DE VRIEND VAN DE INDIANEN (6) beperkt leverbaar John Eliot. 31 blz geb € 6,95

12-03-2008 13:51:37

Een knecht van de grote Koning

Frits krijgt toch een plaats

FRITS KRIJGT TOCH EEN PLAATS (deel 15) C. van Rijswijk

Wat zijn er veel mensen naar de kerk ge-ko-men! En wat is do-mi-nee Kohl-brug-ge blij! Hij dankt vooral de Heere. Hij heeft zijn gebed verhoord. Hij is nu do-mi-nee in een grote nieuwe kerk. De Heere gaf hem die plaats!

Dit is het vijftiende deeltje van de serie: ”Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 6

AVI 6 / AVI M5

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

ISBN 978-90-5551-168-6

C. van Rijswijk AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN (11) Aurelius Augustinus 45 blz geb € 6,95

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 13

KOSTER-BARNEVELD Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel GEBR. 12

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 11 KOSTER-BARNEVELD GEBR.

Omslag Jan de Bakker.indd 1

C. van Rijswijk DE BEROEMDE KETELLAPPER (10) John Bunyan 45 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 14

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 15

12-03-2008 11:02:11

C. van Rijswijk WILLIAM DE KOLENDRAGER (13) William Huntington 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk JAN DE BAKKER (12) Jan de Bakker 45 blz geb € 6,95

68

C. van Rijswijk EEN KNECHT VAN DE GROTE KONING (14) ds. L.G.C. Ledeboer. 45 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk FRITS KRIJGT TOCH EEN PLAATS (15) Herman Friedrich Kohlbrugge 45 blz geb € 6,95


AVI 5

DAVID, ZENDELING ONDER DE ROODHUIDEN C. van Rijswijk

David Brainerd werkt als zen-de-ling onder de In-di-a-nen. Daarvoor moet hij verre en ge-vaar-lij-ke reizen maken. Hij wordt meestal niet vrien-de-lijk ont-van-gen door de wilden. Een to-ve-naar is zelfs woedend op de zen-de-ling. Hij zou die witte man het liefst willen doden… De Heere waakt echter over David en zegent zijn werk onder de hei-den-en. Dit is het negentiende deeltje van de serie: “Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 6 / AVI M5

David, zendeling onder de roodhuiden

frans, de zoon van een dappere hugenoot C. van Rijswijk

Joseph Philpot kan heel goed leren. Zijn vader is do-mi-nee en hij hoopt dat zijn zoon ook do-mi-nee wordt. Als Joseph aan de ho-ge-school studeert, ontmoet hij een rijke man. Die vraagt of hij naar Ierland wil komen, om zijn zoons les te geven. In Ierland wacht Joseph een grote te-leur-stel-ling. Maar daar gebeurt ook een groot wonder! De Heere geeft Joseph een nieuw hart. Als hij weer in Engeland is, mag hij veertig jaar in Gods Kerk dienen. Dit is het drieëntwintigste deeltje van de serie: “Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 6

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

ISBN 90-5551-387-3

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 23

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

AVI 6 / AVI M5

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

ISBN 90-5551-274-5

Frans, de zoon van een dappere hugenoot

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 16

C. van Rijswijk GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 19

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 24

OS Frans de zoon.indd 1

uden veel n Lodenstein. ee blij als Zijn

Op een zondag gebeurt het wonder De Heere spreekt tot John. Hij heeft vanaf die tijd geen rust meer. Veel vraagt hij aan de Heere om een nieuw hart. Hij weet niet hoe het verder moet. Maar de Heere laat hem niet in de steek Op een won-der-lij-ke manier wordt John do-mi-nee. Hij mag meer dan vijftig jaar preken.

gste deeltje van de serie: Op weg In deze serie verschijnen verschilersonen uit de Kerkgeschiedenis. den als voorleesboekje voor kindeinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het

THOMAS VLUCHT NAAR 'DE NIEUWE WERELD' C. van Rijswijk

IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST C. van Rijswijk

Izak Levinsohn kan goed leren. Zijn vader en moeder hopen dat hij later rabbi wordt. Maar het gaat anders. Izak voelt dat hij een zondig hart heeft. Hij gaat op zoek naar vrede, échte vrede. Het wordt een lange zwerftocht. Maar de Vredevorst wijst hem de weg. Dit is het zevenentwintigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Dit is het zesentwintigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI M5

Izaks zoektocht naar de Vredevorst

John Kershaw wil niet naar de kerk. Hij is liever bij zijn vrienden. De kerk is hem te saai. Op een zondag gebeurt het wonder. De Heere spreekt tot John. Hij heeft vanaf die tijd geen rust meer. Veel vraagt hij aan de Heere om een nieuw hart. Hij weet niet hoe het verder moet. Maar de Heere laat hem niet in de steek. Op een won-der-lij-ke manier wordt John do-mi-nee. Hij mag meer dan vijftig jaar preken. Dit is het zesentwintigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 26

9

789055

ADAM EN EVA IN HET PARADIJS C. van Rijswijk

Daar lopen twee mensen. Ze heten Adam en Eva. Ze zijn in een mooie tuin. Die hebben ze van de Heere gehad. Ze mogen hier wonen. De Bijbel noemt deze tuin het Pa-ra-dijs.

Philipp leest veel in de Bijbel. Hoe meer hij in de Bijbel leest, hoe meer hij van de Heere en Zijn Woord gaat houden.

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het Woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Maarten Luther wordt zijn grote vriend. Luther noemt hem ‘De kleine Griek’ omdat hij zo knap is in de Griekse taal.

AVI 6 / M5

Dit is het drieëndertigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI M5

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 32

789463

ADAM AND EVE IN PARADISE C. van Rijswijk

IN HET PARADIJS Two people are walking there. Their names are Adam and Eve. They are in a beautiful garden, which they received from the Lord. They may live here. The Bible calls this garden ‘Paradise’. This book is a part in the series: The Word of the King. The intention is that in this series about the different particles Biblical History will be translated into English.

In order to promote language proficiency of these English books, an audio CD is also available. Easy for parents and children!

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 31

ADAM EN EVA

701051

789055

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 33

C. van Rijswijk GEBR. KOSTER-BARNEVELD

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

9

519774

789463

700337

9

C. van Rijswijk ADAM EN EVA IN HET PARADIJS 48 blz geb € 7,25

AVI 6

HET OFFER VAN ABRAHAM C. van Rijswijk

IN PARADISE A-bra-ham is rijk.

Hij heeft heel veel koeien en schapen, ezels en ka-me-len. Ook heeft hij veel goud en zilver. Dat alles heeft de Heere hem ge-ge-ven. Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6

GIDEON

DEBORA, EEN MOEDIGE VROUW C. van Rijswijk

BLAAST DE BAZUIN

Debora dient en vreest de Heere. Zij heeft de Heere lief. Maar zij heeft ook Zijn volk lief. Zij geeft het volk raad zoveel ze kan. Zelfs als het oorlog is. Daarom noemt men haar een “moeder in Israël.” Een moeder is een voorbeeld voor je. Zij is iemand die altijd voor je klaar staat. Zo is het ook met Debora. Zij is een voorbeeld voor het volk. Zij heeft de Heere lief en prijst Zijn dienst aan. Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI 5 / AVI E4

ISBN 978-90-5551-156-3

C. van Rijswijk HET LEVEN VAN LOT 48 blz geb € 7,25

GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

C. van Rijswijk MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE 48 blz geb € 7,25

519101

HET OFFER VAN ABRAHAM

ISBN 90-5551-068-8

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

DEBORA,

EEN MOEDIGE VROUW

C. van Rijswijk ADAM AND EVE IN PARADISE series: The Word of the King. 48 blz geb € 9,95 INCL. LUISTERBOEK

Het sterke wapen van saMUëL C. van rijswijk

O-ne-si-mus is een arme slaaf. Zijn meester heeft hem op de sla-ven-markt gekocht. Nu wil O-ne-si-mus weg-lo-pen. Weet je waarom? Hij heeft iets van zijn meester ge-sto-len. Wat is dat erg ... Dit boekje is een deeltje van de serie: Het woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6 / AVI M5

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

789055

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk DEBÓRA, EEN MOEDIGE VROUW 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk GÍDEON BLAAST DE BAZUIN 46 blz geb € 7,25

69

GeBr. kOster-BarneveLD

C. van Rijswijk HANNA, EEN BIDDENDE MOEDER 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk HET OFFER VAN ABRAHAM 46 blz geb € 7,25

Het sterke wapen van

saMUËL

Het sterke wapen van saMUËL

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

ADAM AND EVE

C. van rijswijk

Gi-de-on zal gaan vechten met de vijand. Maar dan klinkt de stem van de Heere. “Gi-de-on, u hebt teveel sol-da-ten.” Moet Gi-de-on nu met nog minder sol-da-ten gaan vechten? Dat kan toch niet?

DEBORA, EEN MOEDIGE VROUW

AVI M5

GIDEON BLAAST DE BAZUIN C. van Rijswijk

9

C. van Rijswijk JACOB VREEST HET VUUR (30) Jacob Spreng. 43 blz geb € 6,95

25-06-2009 10:04:17

C. van Rijswijk

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

MIRJAM

HET MOEDIGE MEISJE

GIDEON BLAAST DE BAZUIN

De Heere ziet en hoort álles. Hij gaat zijn arme volk ver-los-sen. Niet Farao maar de Heere regeert!

MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE

In een wieg ligt een kleine jongen. Zijn ouders zijn erg blij met hem. En zijn zus Mirjam ook. Maar ze zijn ook bezorgd. Want ze kennen het gebod van de wrede koning Farao. Zij horen bij het volk dat hij haat. Daarom mag hun jongen niet blijven leven.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

MIRJAM HET MOEDIGE MEISJE C. van Rijswijk

518630

701051

C. van Rijswijk DE KLEINE GRIEK (33) Philipp Melanchton. 48 blz geb €6,95

C. van Rijswijk WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK (32) William Tyndale. 45 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk ONTSNAPT AAN DE VUURDOOD (31) Angelus Merula. 48 blz geb € 6,95

789463

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 30

www.gebrkoster.nl

Omsl Adam en Eva.indd 1

9

519101

C. van Rijswijk JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN (29) John Duncan. 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk THOMAS VLUCHT NAAR ‘DE NIEUWE WERELD’ (28) Thomas Shapard. 48 blz geb € 6,95

De kleine Griek

789055

789055

HET OFFER VAN ABRAHAM

519774

Philipp kan heel goed leren. Hij hoort bij de beste leer-lin-gen van de klas. Daarom mag hij de Griekse taal gaan leren. Hij krijgt ook een Griekse ach-ter-naam. Voortaan heet hij Philipp Melanchthon.

www.gebrkoster.nl

9

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

9

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

DE KLEINE GRIEK C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

ADAM AND EVE IN PARADISE

789055

Jacob vreest het vuur

AVI M5

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

517510

C. van Rijswijk

AVI M5

William en het verboden Boek

C. van Rijswijk

Dit is het tweeëndertigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

C. van Rijswijk

9

Dit is het dertigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 29

C. van Rijswijk

William neemt een moedig besluit. Met Gods hulp zal hij er voor zorgen dat zijn volk een Bijbel krijgt die het lezen kan.

789055

C. van Rijswijk IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST (27) Izak Levinsohn. 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk JOHN EN DE BOZE BUURVROUW (26) beperkt leverbaar John Kershaw. 48 blz geb € 6,95

ADAM EN EVA IN HET PARADIJS

William Tyndale kan goed leren. Vooral in talen is hij goed. William leest veel in de Bijbel. De twee talen van de Bijbel vindt hij mooi. In dat Boek spreekt de Heere tot de mensen. Wat jammer dat bijna niemand het mooie Boek kan lezen. Omdat het in de Griekse taal staat.

www.gebrkoster.nl

Jacob Semon is een vriend van Maarten Luther, de grote ketter. Steeds meer mensen gaan bij hem naar de kerk. Maar de priesters zijn boos. Ze zeggen: ‘Jacob bedriegt het volk.’ Hij moet gestraft worden.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 28

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 27

C. van Rijswijk

WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

517510

DE KLEINE GRIEK

Ontsnapt aan de vuurdood

ste deeltje van de serie: Op weg n deze serie verschijnen verschilsonen uit de Kerkgeschiedenis. en als voorleesboekje voor kindenderen vanaf ca 7 jaar kunnen het

JACOB VREEST HET VUUR C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

517190

WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK

n erula. is voor arme mensen. n, de heer van Heenvliet, en. et zijn vrouw een plan er slot en grendel te krijgen.

ONTSNAPT AAN DE VUURDOOD

rula gelooft dat alleen Jezus en van de dood. Maarten Luther.

Dit is het negenentwintigste deeltje van de serie: Op weg naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

John, de wijze vriend van de Joden

C. van Rijswijk

789055

9

VUURDOOD

Maar het gaat anders. John kan heel goed leren. Hij wordt do-mi-nee en later zen-de-ling bij het Joodse volk. Zijn werk wordt door de Heere rijk gezegend.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk 9

C. van Rijswijk JOOST EN ZIJN TROUWE VRIEND (25) beperkt leverbaar Jodocus van Lodenstein. 48 blz geb € 6,95

an Heenvliet. een hekel ben. tter,’ zeggen ze boos.

Vader Duncan is blij. Er is een jongen ge-bo-ren. Hij heet John. Die kan mij later fijn helpen, denkt vader. Vader is een arme schoen-ma-ker.

AVI E5

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 25 KOSTER - BARNEVELD GEBR.

JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN C. van Rijswijk

AVI 6 / AVI M5

AVI 6 / AVI M5

NEVELD

Thomas vlucht naar 'de nieuwe wereld'

JACOB VREEST HET VUUR

do-mi-nee. ij. ster ik."

John Kershaw wil niet naar de kerk. Hij is liever bij zijn vrienden. De kerk is hem te saai.

JOHN, DE WIJZE VRIEND VAN DE JODEN

John en de boze buurvrouw

JOHN EN DE BOZE BUURVROUW C. van Rijswijk

THOMAS VLUCHT NAAR 'DE NIEUWE WERELD'

Joost en zijn trouwe Vriend

JOOST EN ZIJN TROUWE VRIEND

ren. ng

C. van Rijswijk FRANS, DE ZOON VAN EEN DAPPERE HUGENOOT (24) beperkt leverbaar Franciscus Junius. 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk GEORGE EN DE WRAAK VAN DE KARDINAAL (22) George Wishart. 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk DAVID, ZENDELING ONDER DE ROODHUIDEN (19) David Brainerd. 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk JOHN HOORT GODS STEM IN DE STORM (16) John Newton. 46 blz geb € 6,95

IZAKS ZOEKTOCHT NAAR DE VREDEVORST

C. van Rijswijk JOSEPH EN HET RIJKE MEISJE (23) Joseph Philpot 45 blz geb € 6,95

John en de boze buurvrouw

C. van Rijswijk WEVER JOHN KRIJGT ANDER WERK (20) John Warburton 54 blz geb € 6,95

25-08-11 14:04

C. van rijswijk

C. van Rijswijk HET STERKE WAPEN VAN SAMUËL 48 blz geb € 7,25

Catalogus 2020-2021 Leesboeken

Dit is het zestiende deeltje van de serie: “Op weg naar het vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

John hoort Gods stem in de storm

Frans, de zoon van een dappere hugenoot

Over twee weken hoopt John Newton jarig te zijn. Dan wordt hij zeven. Zijn moeder zal hem dan nog meer gaan leren. Want ze wil graag dat hij do-mi-nee wordt. Maar dan moet hij heel veel leren.

Dit is het drieëntwintigste deeltje van de serie: “Op weg naar het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de Kerkgeschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

OUWE VRIEND

EVELD

JOHN HOORT GODS STEM IN DE STORM (deel 16) C. van Rijswijk

DAVID, ZENDELING ONDER DE ROODHUIDEN

In Ierland wacht Joseph een grote te-leur-stel-ling. Maar daar gebeurt ook een groot wonder! De Heere geeft Joseph een nieuw hart. Als hij weer in Engeland is, mag hij veertig jaar in Gods Kerk dienen.

Joseph en het rijke meisje

JOHN HOORT GODS STEM IN DE STORM

Joseph Philpot kan heel goed leren. Zijn vader is do-mi-nee en hij hoopt dat zijn zoon ook do-mi-nee wordt. Als Joseph aan de ho-ge-school studeert, ontmoet hij een rijke man. Die vraagt of hij naar Ierland wil komen, om zijn zoons les te geven.

Joseph en het rijke meisje

JOSEPH EN HET RIJKE MEISJE C. van Rijswijk


Daar loopt een man. Zijn naam is E-li-sa. Hij is een profeet. Een man van God.

E L I S A

DANIEL IN DE LEEUWENKUIL C. van Rijswijk

D E M A NDaarG ODS loopt een man Zijn naam is Da-ni-el Hij is een vriend van de koning Dat kun je wel aan hem zien Wat een mooie kleren draagt hij

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 7 Brus 50-60

AVI 6 ISBN 90-5551-045-9

D A N I E L

IN DE LEEUWENKUIL

DANIEL IN DE LEEUWENKUIL

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

C. van Rijswijk

ELISA DE MAN GODS C. van Rijswijk

Hij is nu in een flinke plaats. Daar is een school van pro-fe-ten. E-li-sa is het hoofd, de baas, van die school. De leer-lin-gen houden erg veel van de profeet.

C. van Rijswijk

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

13-03-2008 10:19:11

AVI 6

HET KINDEKE EN ZIJN STER C. van Rijswijk

zitten op ka-me-len. Ze zijn zo blij. Hun ogen stralen! “Toch gekomen!” fluis-te-ren ze. Ze weten het heel zeker: De Koning is als Kin-de-ke in het land van de Bijbel geboren!

HET KINDEKE

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen. AVI 6

ISBN 90-5551-019-X

EN

ZIJN

DE MAN VAN SMARTEN C. van Rijswijk

STER

In een wieg ligt een kleine jongen. Zijn ouders zijn erg blij met hem. En zijn zus Mirjam ook. Maar ze zijn ook bezorgd. Want ze kennen het gebod van de wrede koning Farao. Zij horen bij het volk dat hij haat. Daarom mag hun jongen niet blijven leven. De Heere ziet en hoort álles. Hij gaat zijn arme volk ver-los-sen. Niet Farao maar de Heere regeert! Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

DE MAN VAN SMARTEN

DE MAN VAN SMARTEN

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

ESTHER

Kijk daar eens gaan! EN DE GOUDEN STAF Wijze, rijke mannen

HET KINDEKE EN ZIJN STER

Ze woont nu in een vreemd land. In dat land wordt Esther de nieuwe ko-nin-gin!

ESTHER EN DE GOUDEN STAF

JONA EN DE GROTE VIS

Esther heeft geen vader en moeder meer. Ge-luk-kig, dat haar oom Mor-de-chai voor haar zorgt.

C. van Rijswijk DANIËL IN DE LEEUWENKUIL 46 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk ELÍSA DE MAN GODS 46 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk

ESTHER EN DE GOUDEN STAF C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

J O N A

EN DE GRO TE VIS Weet je wel wie Esther is?

C. van Rijswijk ABIA, DE ZIEKE PRINS 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk MEFIBÓSETH DE KREUPELE PRINS 46 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk DAVID EN REUS GOLIATH 46 blz geb € 7,25

ISBN 90-5551-266-4

AVI M5

www.gebrkoster.nl

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

13-03-2008 10:19:44

789055

‘Maar er is nog een verschil. Jakob vreest de Heere. Voor hem is ook ‘de grote zegen’. Ezau heeft daar geen belang bij. Daar maakt hij zich niet druk om … Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI E5

519781

GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

9

789055

GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

JAKOB EN EZAU

HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS C. van Rijswijk

STRIJDEND OM Jaïrus DE heeft ZEGEN maar één kind.

Het is een meisje van twaalf jaar. Zij is heel erg ziek. Zó ziek, dat ze gaat sterven. Maar Jaïrus gelooft dat de Heere Jezus haar redden kan. Maar waarom moet het zolang duren? Jaïrus vreest dat de Heere niet op tijd komt. Dit boekje is een deeltje van de serie: Het Woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

AVI M6

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

519781

C. van Rijswijk HET SLAVINNETJE VAN NAÄMAN 48 blz geb € 7,25

9

789463

C. van Rijswijk DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk ONÉSIMUS DE SLAAF 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk DAAR GAAT ONZE BRUG (1) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 64 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk VREEMDE SNOESHANEN (2) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 64 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk DOE, ALSOF JE ZE NIET ZIET (3) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 64 blz geb € 6,95

HET DOCHTERTJE VAN

JAÏRUS

701174

C. van Rijswijk

9

C. van Rijswijk JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk JOB LOOFT TÓCH GOD! 48 blz geb € 7,25

HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS

www.gebrkoster.nl

9

AVI 6

DE SLAAF

25-06-2009 10:30:33

C. van Rijswijk DE STOKBEWAARDER VAN FILIPPI 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk

s een deeltje van de serie: Het woord van de deze serie verschijnen verschillende deeltjes else Geschiedenis. ruikt worden als voorleesboekje voor kinderen aar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

Izak en Rebekka krijgen twee kin-de-ren. Een tweeling, twee jongens. Maar wat is het verschil tussen beide jongens groot. Ezau is de oudste. Hij is sterk en ziet er blozend uit. Jakob is de tweede zoon. Hij is lang zo fors en sterk niet als zijn broer.

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN

staat een meisje kt. verkocht. s van Naäman meisje uit Israël plaats.

JAKOB EN EZAU STRIJDEND OM DE ZEGEN C. van Rijswijk

NAÄMAN

HET SLAVINNETJE VAN NAÄMAN

rote buit and weer naar huis. eren nemen ze mee. n als slaaf verkocht.

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

ONESIMUS

ISBN 978-90-5551-284-3

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk DE KAMERLING VAN CANDACÉ 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk

HET SLAVINNETJE VAN

C. van Rijswijk

NNETJE VAN NAÄMAN wijk

Zijn meester heeft hem op de sla-ven-markt gekocht. Nu wil O-ne-si-mus weg-lo-pen. Weet je waarom? Hij heeft iets van zijn meester ge-sto-len. Wat is dat erg...

518623

C. van Rijswijk THOMAS’ BLIJDE JUBEL 48 blz geb € 7,25

amp trof Israël, an God. onden ijand n hun land.

ONESIMUS DE SLAAF C. van Rijswijk

AVI 5 / AVI E4

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Gebr. koster-barnevelD

Omsl Job.indd 1

789055

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk

9

Naast Jezus hangen twee moor-de-naars aan het kruis. Zij moeten ook sterven. Ze spotten met Jezus en vragen waarom Hij Zichzelf niet verlost. Maar dan gebeurt er een wonder: één van de twee boeven komt tot inkeer, hij belijdt zijn zonde en smeekt om genade. De Heere Jezus weet dat de man oprecht berouw heeft en zegt tegen hem dat zijn gebed is verhoord. Als hij sterft, mag de moor-de-naar voor eeuwig bij de Heere zijn.

DE MOORDENAAR AAN HET O-ne-si-mus KRUIS is een arme slaaf.

ONESIMUS DE SLAAF

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het Woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Rechter Pilatus heeft Jezus ter dood ver-oor-deeld en nu hangt Hij aan het kruis. De Joden denken: Straks zijn wij van die Jezus af!

C. van Rijswijk

AVI 5 / AVI E4

DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS C. van Rijswijk

DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS

www.gebrkoster.nl

STER-BARNEVELD

Op een dag raakt Job alles kwijt: Zijn vee, zijn knechten… alles. Het al-ler-ergst is dag hij ook zijn kin-de-ren moet missen. Wat doet Job dan? Blijft hij de Heere dienen?

JOB

LOOFT TÓCH GOD! Wat zijn de Joden blij!

C. van Rijswijk DE MAN VAN SMARTEN 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk LÁZARUS, KOM UIT! 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk

www.gebrkoster.nl

Job is een man die de Heere dient. Hij wil graag dat zijn vrouw en kin-de-ren ook de Heere dienen. Job is heel rijk. In het hele land heeft niemand zoveel vee als hij. Job weet dat de Heere hem zo rijk maakte.

JOB LOOFT TÓCH GOD!

AVI 6

JOB LOOFT TÓCH GOD! C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende deeltjes over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

VAN FILIPPI

DE STOKBEWAARDER VAN FILIPPI

is een deeltje van de serie: Het Woord van de n deze serie verschijnen verschillende deeltjes jbelse Geschiedenis. ebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

Zie je die twee mannen daar? Wat zien ze er uit! Ze hebben haast geen kleren meer aan. En kijk eens naar hun ruggen! Lange, rode strepen kleuren die rood. Ja, je ziet het goed. Het zijn strepen van bloed.

THOMAS’ BLIJDE JUBEL

de Heere Zelf spreekt het ineens heel zeker. el verdwijnt. gde jubelt hij uit: ere en mijn God.’

De stokbewaarDer van Filippi C. van rijswijk

BLIJDE JUBEL

DE STOKBEWAARDER

C. van Rijswijk

THOMAS’

C. van Rijswijk

BLIJDE JUBEL swijk

C. van Rijswijk DE BLINDE BARTIMÉÜS 46 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk HET KINDEKE EN ZIJN STER 46 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk ESTHER EN DE GOUDEN STAF 48 blz geb € 7,25

C. van Rijswijk JONA EN DE GROTE VIS 45 blz geb € 7,25

heeft verdriet. et meer bij nden zijn. oft zijn vrienden niet en dat Jezus leeft. er Hem kan niet blij zijn.

TER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk HET GEHEIM VAN DE STERKE SIMSON 48 blz geb € 7,25

een deeltje van de serie: “Het woord van de is de bedoeling dat in deze serie verschillenerschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. uikt worden als voorleesboekje voor kinderen aar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

ER-BARNEVELD

AVI 6

David omslag 05.indd 1

necht, van de Heere. Heere?” a. gt de Heere, i-ne-ve, tad”. luistert niet. wat Jona et!

E4

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

ISBN 90-5551-109-9

GEBR. KOSTER-BARNEVELD C. van Rijswijk

Catalogus 2021-2022 Leesboeken

spreekt

MEFIBOSETH

DE KREUPELE PRINS

www.gebrkoster.nl

TER-BARNEVELD

E GROTE VIS wijk

ver-drie-tig en bang. Dan denkt hij terug aan wat vroeger ge-beur-de. Het is een stil verdriet. Iets van al heel lang ge-le-den. Maar ver-ge-ten kan hij het niet.

ELISA DE MAN GODS

AVI 4 / AVI M4

MEFIBOSETH DE KREUPELE PRINS C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

D A V I D

EN REUS GOLIATH Soms is Me-fi-bo-seth

MEFIBOSETH DE KREUPELE PRINS

Zware stappen klinken in de verte. “O, daar komt hij weer!”, klinkt het. Angstig kijken alle sol-da-ten naar het dal. David kijkt ook. Daar ziet hij een grote man in het dal ver-schij-nen. Het is een reus! Hij draagt een blinkend pak van koper.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

DAVID EN REUS GOLIATH

M5

SIMSoN

Het geHeim van De SteRKe SimSon

s een deeltje van de serie: Het Woord van de deze serie verschijnen verschillende deeltjes else Geschiedenis. ruikt worden als voorleesboekje voor kinderen aar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

C. van Rijswijk

HET GEHEIM VANDAVID DEENSTERKE REUS GOLIATH

C. van Rijswijk

M VAN DE STERKE SIMSON wijk

en zijn vrouw boodschap van de Heere. en zoon krijgen. na-zi-ree-er zijn. and die tot eer ere leeft. richter en zal i-li-stij-nen vechten. steeds n God kwaad doen.

789463

701174

C. van Rijswijk HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS 48 blz geb €7,25

70


Heimwee naar huis

De held van Rorà

2

3

www.gebrkoster.nl

9

789055

Xxxx

3

518852

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

9

789055

4

in de nacht

4

518852

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

C. van Rijswijk

Bommen

Serie: Oorlog in de valleien

De held van Rorà

Het vuursein in de nacht

Het vuursein in de nacht

Verdreven uit de valleien

C. van Rijswijk

Heimwee naar huis

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

Verdreven uit de valleien Serie: Oorlog in de valleienSerie: Oorlog in de valleien

Xxxx

1

Ada Schouten – Verrips

C. van Rijswijk

05-04-11 09:04

9

789055

Serie: Al Uw wonderen vertellen - deel 1 In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd. De verhalen in dit deeltje gaan o.a. over: de zieke koeien van dominee Toes die op zijn gebed weer beter werden, hoe wonderlijk een gezin in Palestina bewaard werd toen hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jongetje van 8 jaar, dat geloofde dat de Heere voor eten kon zorgen, net als bij Elia toen de raven eten brachten.

Hethoogste goed Serie: Al Uw wonderen vertellen - deel 2 In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvoudige middelen om hen te onderwijzen of te helpen in zorgen of bij ziekte. Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere stellen, maakt Hij niet beschaamd.

Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 1

De verhalen in dit deeltje gaan o.a. over: de zieke koeien van dominee Toes die op zijn gebed weer beter werden, hoe wonderlijk een gezin in Palestina bewaard werd toen hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jongetje van 8 jaar, dat geloofde dat de Heere voor eten kon zorgen, net als bij Elia toen de raven eten brachten.

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

Het hoogste goed Serie: Al Uw wonderen vertellen deel 2

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen.

Voorbij de Dodendraad

518869

Ada Schouten-Verrips

Hoop op God

Het hoogste goed

9

700757

Ada Schouten-Verrips BOMMEN IN DE NACHT 150 blz geb € 11,50

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Hoop op God

Hoop op God

www.gebrkoster.nl

Wiel Con conseniam quibusd andigent quam, quatiorporit faceaquo volutem. Ota doloreh endionet quam, qui occuptatur repro oditate dolliti vel inis venihil lenecte volorro viducit vitatiur secto beati officil isim ipsam, simpeli taestemque voluptas et audipissitia vel idiae mossincia am, simporem lab il ipsam dolum, nullaut et, unt quatibus, tem harchil millupta corrovit eatum remolup iendignatae et eiunt aliquam, suntione ratem nonse vit labo. Fugit dolecerum, untinct atiandi ciatem dolore, ut qui iundi blatiataest, testi delita velicab orroreprem harum corepeles sandici endebist facepud ipsape dolo verum eaqui ut ea vellupta quiatque nonsequi quiaecto omnis cor aut facepel ea doluptatem eatque veliam ex eniatiunt officiam rem. Et ut omnim consed quaturiat velenesti ut quo est aute pe magnat dolupta doles earuptatur? Tore consequi tet exercim oluptur modissum asperferatia etur, temquis dolorep udantori bla quat lautatium facepudio dolum abo. Git asit, ilit entem fugiaest ent qui senimen daerita ipid et, opta dio doluptae et aut ullaut liatisciust, tesenis ditaere mporrov itaspelentis sus doluptatis consenis nobis es eosam, idelis esto blam

- BARNEVELD GEBR. KOSTER

Ada Schouten-Verrips

VELD

789463

Ada Schouten-Verrips

Ada Schouten-Verrips

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

heeft.

C. van Rijswijk HEIMWEE NAAR HUIS (4) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk VERDREVEN UIT DE VALLEIEN (3) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz geb € 6,95

Ada Schouten-Verrips R . Mourits – den Boer

op een eenvoudige wijze vertelt. Ze schreef

ament van de Heilige Doop.

Het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen

9

518852

Voorbij de Dodendraad

en de prinses van Huttendorp

KOMT TOT DE BRUILOFT

nd vanwege de serie Die eenvoudigen wijsheid

789055

C. van Rijswijk DE HELD VAN RORÀ (2) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz geb € 6,95

Lotte,

Ada Schouten-Verrips

STA OP ... EET!

dt het zondag. Het is ‘voorbereiding’ in de

ingen en de gespreksvragen krijgen ouders

en de reis met opa

ips

ers naar Amntie met haar kleindocht vinden. Alleen Oma wil in de herfstvaka meteen voor te trein. Lotte is er Jasper. sterdam. Met de wil niet zonder niet mee, en zij heel goed …Sanne wil Jasper bedenken ze een met opa? Dan is een En hoe moet het super blij: Amsterdam maken ze opa plan. Daarmee door Amsterdam Met een rolstoel houdt. van stad waar hij veel denken. Uiteindelijk dan Tim en Jasper Looier. is minder makkelijk, bij Bij Simon de cht, op de Looiersgra meer gezien komen ze toch hij al jaren niet opa iemand die En daar ontmoet

eer aan hun tafeltje huilen? Mama legt het

raat de dominee ook over een bruiloft? En

n de oude meneer leggen het uit in dit boek

eren te spreken over het sacrament van het

Wiel

9

Voorbij de Dodendraad

en de reis met opa

egd voor kinderen

518845

L o tt e,

Ada Schouten-Verrips

Lo tt e, Ada Schouten-Verr

789055

C. van Rijswijk HET VUURSEIN IN DE NACHT (1) serie: Oorlog in de valleien. 48 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk NOLLEKES BLIJDE THUISKOMST (10) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz geb € 6,95

n Joost en Anne. Wat een feest! Maar …

R . Mourits – den Boer

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

519941

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

28-08-12 12:10

OS Lotte en de reis met opa Wiel.indd 1

27-08-13 14:55

9

Ada Schouten-Verrips LOTTE, EN DE REIS MET OPA WIEL 100 blz geb € 3,95

Ada Schouten-Verrips STA OP … EET! Het H.A. uitgelegd voor kinderen (9+). 80 blz geb € 12,95

789055

Het wordt heel stil in de keuken en Kees en Joost kijken moeder aan. Wat zou er toch gebeurd zijn? ‘Kom maar even mee,’ zegt de boerin zacht tegen Gudo. Ze neemt hem mee naar de bijkeuken en wacht tot hij wat rustiger wordt. Dan legt ze haar hand op zijn hoofd en vraagt: ‘Is er iets gebeurd?’

Mijn Verlosser leeft

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

Een verhaal dat speelt rond 1850. AVI E5/M6

9

789463 www.gebrkoster.nl

Mieke van Steenis - van den Dikkenberg

9

789463

A. den Uil-van Golen

Greetje woont met haar ouders in een armoedig huisje, diep in het bos. Haar vader is een sterke man die weinig thuis is. Door een groot verdriet zit zijn hart op slot en vertrouwt hij niemand meer. Greetjes moeder heeft een zwakke gezondheid maar een sterk vertrouwen op God. Greetje gaat niet naar school, ze zorgt thuis voor haar moeder. Vader vindt dat ze oud genoeg is om hem te helpen in het bos. Maar wat doet vader ’s nachts in het bos? En hoe komt hij ineens aan dat geld? En dan …

ftien jaar kreeg annemen. Maar n dat wist domi-

9

789055

519897

A. den Uil-van Golen

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

700993

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg MIJN VERLOSSER LEEFT Het leven van ds. M. Heikoop

9

789055

700993

AVI E5

519941

9

789463

700764

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg HET HOOGSTE GOED (2) serie: Al Uw wonderen vertellen. 48 blz geb € 12,90

Vader, waar bent u?

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER – BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

AVI M6 GEBR. KOSTER – BARNEVELD

A. den Uil van Golen

9

789463

700986

A. den Uil-van Golen

9

519897

A. den Uil-van Golen HET VERHOORDE GEBED 88 blz geb € 7,95

789055

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg HOOP OP GOD (1) serie: Al Uw wonderen vertellen. 48 blz geb € 12,90

De zieke Gudo logeert bij het gezin van boer en boerin Van Vijlen. Zij zorgen goed voor hem. Kees en Joost zijn echte vrienden van Gudo geworden. Hij geniet van het leven op en rond de boerderij. Maar Gudo maakt zich zorgen om zijn eigen vader. Hoe zal het met hem gaan? Een onverwachte ontmoeting maakt Gudo heel erg blij. Dan gebeurt er iets waar Gudo niet op gerekend heeft …

Voor Gudo, een arme jongen van elf, is het leven hard. Schillen ophalen is zijn dagelijkse klus. Maar wat doet zijn vader eigenlijk? En waarom leven ze zo afgezonderd? In ‘Vader, ik ben Gudo’, een verhaal van vroeger, ervaart Gudo dat er mensen zijn die om hem geven. En: dat er Iemand is Die naar hem omziet.

Ze zag aarzeling in z’n ogen. Ze moest er niet aan denken dat vader nu weer weg zou gaan. Want wat zou er dan gebeuren?

9

518869

Ada Schouten-Verrips VOORBIJ DE DODENDRAAD 120 blz geb € 9,95

Ada Schouten-Verrips MINIPRINSES 190 blz geb € 12,90

Jij hoort er niet bij

Mijn Verlosser leeft

te hij bijzondeeren! Maar wat hebben, wil dat et. Dat zien we de Heere de Ge-

De held van Rorà Serie: Oorlog in de valleien Serie: Oorlog in de valleien

C. van Rijswijk

T UILOFT

oop dominee moest n zijn hart toen uim dertig jaar Heikoop werd.

Het vuursein in de nacht Serie: Oorlog in de valleien

C. van Rijswijk LOEIENDE SIRENES EN VALLENDE BOMMEN (9) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk VERZET EN VUIL VERRAAD (8) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk HET REGENT GRANATEN (7) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk NOLLEKE HELPT ONDERDUIKERS (6) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 55 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk HELP, ONS DORP BRANDT! (5) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 55 blz geb € 6,95

C. van Rijswijk WE ZULLEN ZE KRIJGEN, DIE MOFFEN! (4) serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd. 56 blz geb € 6,95

05-04-11 08:58

789463

700436

A. den Uil-van Golen VADER, IK BEN GUDO 90 blz geb € 8,95

A. den Uil-van Golen JIJ HOORT ER NIET BIJ 106 blz geb € 7,95

71

9

789463

700986

A. den Uil-van Golen RAADSELS VOOR GUDO 88 blz geb €8,95

A. den Uil-van Golen VADER, WAAR BENT U? 110 blz geb € 7,95

Catalogus 2020-2021 Leesboeken

OS Loeiende sirenes en vallende bommen dl9.indd 1


S j o e r d

789055

789055

518548

Een zaak voor inspecteur Maritz

9

789055

517466

9

9

Standvastig in de branding?

De tijd van nu. Alles waar je mee te maken kunt hebben. Het doel van het leven. Gevoelens van waardeloosheid. Vragen over godsdienst en kerk. Problemen op je werk of op school, enzovoort.

Stevig in je schoenen staan. Weten wat je moet zeggen in het gesprek met anderen. Vanuit het christelijk vertrekpunt. Zoekend. In de onstuimige tijd van nu.

deel 3

Dit boekje wordt jou aangereikt. Om misschien iéts te helpen. Bij jouw oriëntatie in het leven van elke dag. Bij jouw nadenken over de dingen die ertoe doen. • Geloven zonder kerk? • Mijzelf openstellen voor de zaligheid? • Wonder en wetenschap • Orgaandonatie, enzovoort Bijbelse argumenten. Voorzichtig vragen: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?”

N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring met jongeren.

Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld GEBR. KOSTER - BARNEVELD

N. Verdouw

Mija Venderbos-Duijster

9

789463

www.gebrkoster.nl

Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu

9

789055

518555

Een Bijbel voor Mary Jones

Mary is tien jaar als ze besluit om voor een Bijbel te sparen. Bijbels zijn erg duur en bijna niet te krijgen. Maar Mary wil dolgraag een eigen Bijbel om er zelf in te kunnen lezen. In haar vrije tijd doet ze daarom zoveel mogelijk karweitjes. Maar veel vrije tijd heeft ze niet. Ze gaat naar school en helpt haar moeder. Zal het Mary lukken om voldoende geld bij elkaar te krijgen? En zal er echt nog een Bijbel voor haar zijn?

Jongeren nú In gesprek

Opeens is het er. Een goed gesprek. Met iemand die er heel anders over denkt dan jij. De ander heeft veel kennis. Vraagt ook veel aan jou. Pittig. Je moet alles doen om de juiste antwoorden te vinden. Argumenten verwoorden. Op een integere manier. Maar het lukt! Het blijft fijn. Jullie gaan goed uit elkaar.

deel 4

Dat is precies ook de bedoeling van dit boekje. Je vindt er argumenten in. Die je wel of niet gebruikt bij jouw gesprek. Het zet je aan tot verder onderzoek. Tot zoeken naar wat de Bijbel zegt. Over onderwerpen uit de tijd van nu. Zoals: overdoop, opwekkingsliederen, dieren doden. Kunnen Bijbel en evolutie samengaan? Maar ook over de dingen die dieper en hoger gaan … Sterkte bij het volgende gesprek!

789055

519828

789055

518555

N. Verdouw JONGEREN NÚ (3) beperkt leverbaar Standvastig in de branding? 100 blz geb € 11,90

N. Verdouww JONGEREN NÚ (2) Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu. 114 blz geb € 11,90

789463

701198

Jongeren nú deel 5

N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring met jongeren.

www.gebrkoster.nl

** **

9

Onderweg

N. Verdouw

789463

701075

** * **

In gesprek

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

N. Verdouw

N. Verdouw

9

789055

519828

9

789463

701075

N. Verdouw JONGEREN NÚ (4) Onderweg. 125 blz geb € 11,90

N. Verdouw JONGEREN NÚ (5) In gesprek. 110 blz geb € 11,90

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IS JARIG (3) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz geb € 9,95

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER SPEELT BUITEN (4) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz geb € 9,95

voor Mary Jones Opnieuw verteld voor kinderen door Lena Visser-Oskam

Jasper werkt in de tuin

Jasper werkt in de tuin

Dit boek is het tweede deel van een serie thematische prentenboeken voor jonge kinderen. Door middel van deze boekjes oriënteren peuters zich

in dit boek kunnen bij het samen lezen een extra hulp zijn.

www.gebrkoster.nl

517770

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789055

517992

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Lena Visser-Oskam

Jasper mag meehelpen in de tuin. Samen met mama gaat hij aan de slag. Er is genoeg te doen: wieden, de grond kluitvrij maken, kuiltjes maken en voren trekken, gieten, zaaien en gras maaien. Ook Sofie, zijn vriendinnetje, doet mee. Als papa uit zijn werk komt, heeft hij een verrassing…

spelenderwijs op groep 1 van de basisschool. Ook voor kleuters is de serie over Jasper erg leuk. De vlotte rijmpjes en vrolijke tekeningen zorgen ervoor dat zowel kinderen als ouders veel plezier zullen beleven aan de avonturen van Jasper en Sofie. De kijk- en voorleestips

789055

9

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

N. Verdouw

9

Sjoerd Veenman DE VIERDE VRIEND 160 blz geb €14,90

Een Bijbel

Dit prachtige prentenboek vertelt het waargebeurde verhaal van Mary Jones.

9

Standvastig in de branding?

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

N. Verdouw JONGEREN NÚ (1) Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld. 106 blz geb € 11,90

Een Bijbel voor Mary Jones

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

www.gebrkoster.nl

700863

Jongeren nú

N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring met jongeren.

** *

701167

Mija Venderbos-Duijster SAM EN ZIJN KNUFFEL 64 blz geb €7,95

789055

Elk mens is onderweg. Als door een berggebied. Het gaat op en neer. Genieten van mooie vergezichten. Maar ook oppassen voor ravijnen. Nauwelijks zichtbaar soms. Oriëntatie is nodig. Waarheen ga ik? Welke route volg ik? Elk kruispunt vraagt om een beslissing. Ook de andere dingen, die op je afkomen. Soms moet je plotseling weten wat je doet en zegt.

Standvastig? Maar niet in eigen kracht.

www.gebrkoster.nl

9

Onderweg

789463

SJOERD VEENMAN

Jongeren nú

Soms kan het hevig op je afkomen. Zoals hoge golven dat doen. We hebben stevigheid nodig. Een basis. Een fundament. Zoals bij die vuurtoren in de branding. Anders gaat het niet goed.

Jongeren nú

Jongeren nú

701198

N. Verdouw

Jongeren nú

Jongeren nú

789463

Sjoerd Veenman VERKOCHT Een zaak voor inspecteur Maritz 118 blz pb €10,00

Sjoerd Veenman ZWERVER Een zaak voor inspecteur Maritz. 166 blz pb € 10,00

Dit boekje probeert je wat gedachten aan te reiken. Slechts ter overweging.

701167

www.gebrkoster.nl

9

Een zaak voor inspecteur Maritz Gebr. Koster - Barneveld

Jongeren nú

en zijn knuffel

N. Verdouw (1950) heeft als onderwijsman jarenlang ervaring als pedagoog.

STER - BARNEVELD

Verkocht

700306

N. Verdouw

De auteur reikt onderwerpen aan die tot nadenken zetten. Het zijn handvatten bij het bepalen van je koers!

ebrkoster.nl

789463

Gebr. Koster - Barneveld

Jongeren nú

Maar ook: wat zijn de obstakels onderweg? Tegenliggers. Sterke zuiging van het water … Wat doe je dan? De vaargeul is aangegeven met bakens. Groen en rood. Let je niet op die wegwijzers? Je komt muurvast te zitten. Daarom: probeer koers te houden! Dat geldt zéker voor de onstuimige tijd van nu.

dilemma. Moet hij loyaal zijn aan zijn vriend, of juist alles in het werk stellen om hem te stoppen?

SJOERD VEENMAN

N. Verdouw

Varen. Stel dat jij het stuur in handen hebt. Je moet weten wat je doet. Nadenken over de koers. Waar wil je heen? Dat doel steeds in het oog houden.

sam

am? is zijn grote vriend. emt Knuffel bijna overal mee . beleven ze van alles. Op een dag gaat het mis. maar goed komt …

Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu

Als Jaap in contact komt met Daniëls vriendin Carla, ziet hij zich al snel geplaatst voor een onmogelijk

www.gebrkoster.nl

Sjoerd Veenman VERBODEN GEWELD Een zaak voor inspecteur Maritz. 160 blz pb € 10,00

Jongeren nú

zijn knuffel

Jongeren nú

Jongeren nú

en zijn knuffel

Daniël blijkt zich te hebben aangesloten bij een rechts-radicale beweging, die zich vooral tegen de islam richt en geweld niet schuwt.

518548

N. Verdouw

sam

Mija Venderbos-Duijster

am

789055

Sjoerd Veenman NIET VERMIST Een zaak voor inspecteur Maritz. 157 blz pb € 10,00

Sjoerd Veenman MISLEIDING Een zaak voor inspecteur Maritz. 158 blz pb € 10,00

Als Jaap Valkenburg ontdekt dat zijn jeugdvriend Daniël Beukers door de politie wordt gezocht,

Sjoerd Veenman

9

700306

komt zijn leven op z’n kop te staan. En niet alleen het zijne …

De twintigjarige Wit-Russische Lana wordt onder valse voorwendsels naar Nederland gelokt. Ze denkt daar een leuke baan te krijgen, maar criminelen hebben heel andere plannen met haar. Inspecteur Alexander Maritz hoort van het overlijden van een oude, geestelijk beperkte man en zet al snel vraagtekens bij de doodsoorzaak. Als hij door intelligent speurwerk én de nieuwste technieken ontdekt dat er veel meer aan de hand is dan je op het eerste gezicht zou denken, spannen hij en zijn team zich tot het uiterste in om een aantal meedogenloze misdadigers te ontmaskeren.

Een zaak voor inspecteur Maritz

Gebr. Koster - Barneveld

Een zaak voor inspecteur Gebr.Maritz Koster - Barneveld

Koster - Barneveld

Een zaak voor inspecteur Maritz

Verboden geweld

www.gebrkoster.nl SJOERD VEENMAN

Niet vermist

www.gebrkoster.nl

9

Verkocht Ze rent. Ze rent zoals ze nog nooit heeft gerend. Haar sportschoenen roffelen op het onverharde pad. Het is schemerdonker. Niet donker genoeg, maar ze kon niet wachten op het begin van de nacht. Ze moest haar kans grijpen. Misschien was het de enige.

789463

Sjoerd Veenman DE TERRORIST Een zaak voor inspecteur Maritz. 125 blz pb € 10,00

SJOERD VEENMAN

De Nederlandse bibliotheek dienst over ‘Ontspoord’: Opnieuw een spannende detective met inspecteur Maritz. Je zit meteen in het ver-

S J O E R DhaalVenEhetEblijft NM N hoe het zit. langA onduidelijk

Misleiding

9

SJOERD VEENMAN

517466

De Nederlandse bibliotheek dienst over ‘Misleiding’: Een prettig leesbare detective, geschreven vanuit een christelijke visie!

Een zaak voor inspecteur Maritz

Sjoerd Veenman DE GETUIGE Een zaak voor inspecteur Maritz. 140 blz pb € 10,00

Verkocht

9055

De ruzie tussen een eenzame man en een groepje pubers loopt finaal uit de hand. In eerste instantie wordt de jonge onervaren inspecteur Tom Geesink op de zaak gezet, maar als de gebeurtenis de aandacht van de media begint te trekken, krijgt Alexander Maritz de opdracht zich ermee te bemoeien. Wat aanvankelijk een eenvoudig onderzoek lijkt te worden, ontwikkelt zich echter al snel tot een complex mysterie.

700306

519842

Sjoerd Veenman

ww.gebrkoster.nl

In de tuin van een villa aan de rand van Almere wordt het lichaam aangetroffen van een jonge vrouw. Inspecteur Maritz probeert haar identiteit te achterhalen, maar tot zijn verbazing is dat heel moeilijk. Niemand heeft haar opgegeven als vermist. Wie is deze vrouw, die bij de politie al snel bekend komt te staan als ‘de tuindame’? En wie is er verantwoordelijk voor haar dood? Maritz is vastbesloten om de raadsels rond haar sterven – en leven – op te lossen. Toch kan hij zich niet zo goed op de zaak concentreren als hij zou willen, omdat zijn chef hem op het matje roept. Die heeft namelijk klachten gekregen over Maritz’ functioneren … En dan wordt de inspecteur ook nog eens achtervolgd door een journalist die hem allesbehalve gunstig gezind is.

Een zaak voor inspecteur Maritz Fons heft zijn knuppel op. ‘Verdwijnen! Nu!’ De twee jongens deinzen achteruit, tot buiten zijn bereik, maar ze gaan niet weg. ‘Dit is jouw straat niet,’ roept een van de twee. Hij is atletisch gebouwd en draagt een zwarte trui. ‘Wij hebben hier evenveel rechten als jij.’ ‘Jullie vernielen mijn tuin!’ ‘Een paar rottige plantjes,’ antwoordt de lange verachtelijk. ‘Waar maak je je druk om, pipo?’

SJOERD VEENMAN

derlandse bibliotheek dienst over ‘Bedreigd’: egankelijk geschreven detective!

De twee mannen parkeren hun auto op zo’n twintig meter van het huis in de berm en trekken hun bivakmutsen over hun hoofd, waarna ze in ganzenpas in de richting van hun doel gaan. Ze lopen door de grote tuin en bereiken de achterdeur. Die is op slot, maar daar hebben ze op gerekend. Ze hebben allebei een breekijzer bij zich, en zonder zich iets van het lawaai dat ze maken aan te trekken, breken ze de deur open. Meteen gaat er een alarm af. Het doordringende geluid snerpt door de nacht.

SJOERD VEENMAN

ansen verhuist naar Almere, om haar problee ontvluchten. Al snel doemen er echter nieuoeilijkheden op, die ze nauwelijks het hoofd eden. Mensen in haar omgeving schieten haar p, maar ... tegen een hoge prijs. teur Maritz besteedt op verzoek van Carla’s aandacht aan de jonge vrouw, maar heeft weid om haar in de gaten te houden. Een onderaar een grootschalige fraude met identiteitsen slokt al zijn aandacht op. ntdekt Maritz bepaalde verbanden en komt chter dat hij zijn neus in een wespennest heeft en ...

Een zaak voor inspecteur Maritz

Niet vermist

als we een paar jaar verder zijn is de kans groot net zo bent als de massa.’ je dat?’ Het lijkt haar een akelig idee. d ervan om eerlijk te zijn, dus: ja, dat vermoed Want zo gaat het met de meesten.’

Misleiding

ns mij ben jij nog niet afgestompt.’ George aar aan.

Niet vermist

789463

Een zaak voor inspecteur Maritz

Sjoerd Veenman DWALING Een zaak voor inspecteur Maritz. 160 blz pb € 10,00

Verboden geweld

Catalogus 2021-2022 Leesboeken

Verboden geweld

zaak voor inspecteur Maritz

789055

De terrorist

www.gebrkoster.nl

9

Gebr. Koster - Barneveld

Gebr. Koster - Barneveld Een zaak voor inspecteur Maritz

Sjoerd Veenman BEDREIGD Een zaak voor inspecteur Maritz. 175 blz pb € 10,00

SJOERD VEENMAN

SJOERD VEENMAN

De getuige

www.gebrkoster.nl

9

Misleiding

Als de politie te horen krijgt dat er in Almere een terroristische cel actief is, bevindt het korps zich al snel in de hoogste staat van paraatheid. Zeker nadat inspecteur Maritz met hulp van de AIVD op het spoor komt van een teruggekeerde IS-strijder. Deze jonge terrorist blijkt een grote bedreiging voor de veiligheid te vormen. Maritz en zijn team stellen alles in het werk om de IS-strijder op te sporen, maar al snel is niet meer duidelijk wie de jager is en wie de prooi …

SJOERD VEENMAN

519842

Gebr. Koster - Barneveld

Sjoerd Veenman ZOEKEN NAAR NADIA 175 blz pb € 11,50

Sjoerd Veenman VERDWENEN 192 blz pb € 10,00

Een zaak voor inspecteur Maritz

Dwaling

www.gebrkoster.nl

9

De terrorist In hun kogelwerende vesten zien de mannen van het AT er futuristisch uit. Drie van hen stormen naar de voordeur, anderen rennen over de groenstrook naast de woning in de richting van de achterzijde, terwijl er ook een aantal achterblijven, hun wapens in de aanslag. Met een hoop lawaai wordt de voordeur ingeramd en vlak daarna klinkt een schot. Vijf seconden later nog een … Inspecteur Maritz voelt de neiging om uit zijn auto te springen en naar het huis te rennen, maar hij beheerst zich. Ineens voelt hij een por in zijn zij. ‘Kijk eens achteruit,’ zegt Evelien. Op de hoek van de straat staat een man toe te kijken. Een man met een buitenlands uiterlijk. Er is iets in zijn houding …

SJOERD VEENMAN

Sjoerd Veenman

Een zaak voor inspecteur Maritz

Twee jaar geleden is de elfjarige Lisa Rozenboom op brute wijze om het leven gebracht. Sindsdien verschijnt haar vader regelmatig op het politiebureau om te vragen naar ontwikkelingen in het moordonderzoek. Helaas zijn die er niet, het onderzoek ligt stil. Maar nu komt Rozenboom niet om vragen te stellen, maar omdat hij nieuws heeft: de enige getuige in de zaak heeft hem gebeld. Hij denkt dat hij de moordenaar van Lisa heeft gezien … Hoewel de commissaris er weinig in ziet besluit inspecteur Maritz zich in de zaak vast te bijten. Al snel wordt hij erdoor opgeslokt.

Een zaak voor inspecteur Maritz

Gebr. Koster - Barneveld

De getuige ‘Fred denkt dat hij die kerel heeft teruggezien.’ Terwijl Rozenboom verder praat komt er steeds meer opwinding in zijn stem. ‘Hij belde me gistermiddag op. Hij moest voor een klusje bij het station zijn en toen zag hij hem lopen!’ Hoop, weet Maritz. Er is hoop bij Herman Rozenboom ontstaan. De inspecteur zou graag even diep zuchten. Hoop is iets moois, maar als ze wordt beschaamd …

SJOERD VEENMAN

Nadia

Gebr. Koster - Barneveld

Wanneer Willem Ravenhorst veroordeeld wordt voor moord, is het bewijs mager. Drie mensen vechten zijn veroordeling aan en met succes. Een van hen is journalist Fred Olthof, en hij wil alles in het werk stellen om Willem van alle blaam te zuiveren. Daarom roept hij de hulp van inspecteur Maritz in. Dan gebeurt er echter iets waardoor alles verandert. Het gaat niet langer alleen om een misdrijf uit het verleden. Het gevaar blijkt springlevend. Maritz ziet zich geconfronteerd met een zaak waarin veel dingen anders zijn dan ze in eerste instantie lijken…

Bedreigd

www.gebrkoster.nl

www.gebrkoster.nl

‘Sommige mensen hebben hem afgebrand. Compleet afgeschreven. Zijn ex-vrouw is een van hen. En deze groep zal hem bepaald niet met open armen ontvangen. Die mensen zullen nooit voor honderd procent van zijn onschuld overtuigd raken. Behalve als…’ ‘Als de werkelijke dader wordt gepakt,’ vult Maritz aan. ‘Precies.’ Olthof knikt goedkeurend. ‘En als iemand de werkelijke moordenaar kan opsporen, bent u het.’

SJOERD VEENMAN

Sjoerd Veenman

De Nederlandse Bibliotheek Dienst over ‘Zwerver’: Er zijn veel verdachten, de plot is verrassend!

Sjoerd Veenman

Zoeken naar

Als inspecteur Maritz de opdracht krijgt om de impopulaire wethouder Werner te beschermen, blijkt algauw dat er gevaren dreigen, en niet alleen voor Werner. Maritz staat voor raadsels als de bedreigingen steeds ernstiger vormen aannemen. Werner heeft genoeg vijanden, maar het komt aan op bewijzen. Tot zijn verrassing vindt Maritz de antwoorden op zijn vragen op een andere plaats dan hij had verwacht.

Een zaak voor inspecteur Maritz

De terrorist

Een dreun, gevolgd door het geluid van versplinterend glas. (…) Hij schrikt zo dat hij zich even niet kan verroeren. Twee, drie lange seconden staat hij als aan de grond genageld. Dan laat hij zich op zijn knieën zakken. Het is zover, een aanslag! Hij wordt beschoten. Heeft hij hier niet steeds op gewacht?

Dwaling

De getuige

Een zaak voor inspecteur Maritz

Dwaling

Bedreigd

Zoeken naar Nadia

Udae rem nimporiorest hit mos ex es es consequae lam qui audam voluptaquid everat. Ite consequae cullabora quam fuga. Nem es dolorios andandigent rest idem vera doluptis magnatur seque ma incti ommolup tatur? Bo. Tiusam, occupti nullore mporem cum eos ium repernat volorisit, simus siti suntende od quam et que ium ressimp ossequam es est eum assequunt quat. Roviderum ipient voluptatio con eossumq uaesequ atiam, asit, omnihiliqui dellores peles dolupta tendam, sed milit, sit, il est volorer ibusapedi volorrumquia net ut prorit que cuptatis ut lit harum etur? Qui odia parupti dolo quo el estia nieniminulpa nusae. Rum qui odi od que veris ma dolecturem qui beate nis nus, qui deraturis videndanit et officit, quate si doluptaest, optas mos dolora veligent fuga. Et omnitas as nonsequi blaccaectat. Nam que assimax imagnam et et et dolore volum re eaque prepror epudam, quam, voluptur, imod que dolorro molut milibus. Aperunt am quam verum a sed magnatae que nectotaquis porectotas ab isquibus sunt. Qui adit est, sus re volum assi is reptureicid modi niatur magnihil excea sit omnia que quae quis dolorepror aut est quae estinisquam reritium eum qui delitatus nis dis et optat. Ut utatendi iusam rem ea volupti cusaper essust, serupta tiorum andebis possimusant magnia velibus aliquibea vid et estionsecepe etur am eosaperrum et porions endest laborer sperio ium fugitati resequis

V e e n m a n

Bedreigd

Zoeken naar Nadia

Jasper werkt in de tuin Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Met illustraties van Fija Philips-Meijer

517770

B.J. Vermeulen OP EEN ONBEWOOND EILAND 44 blz geb € 9,95

Lena Visser-Oskam EEN BIJBEL VOOR MARY JONES 48 blz geb € 14,90

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER WERKT IN DE TUIN (2) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz geb € 9,95

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER DOET BOODSCHAPPEN (1) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz geb € 9,95

72


Marleen naar het ziekenhuis MARLEEN WIL EEN ZUSJE

Lenamar-leen Visser-Oskam heeft geen zus-je of broer-tje.

dat vindt ze heel erg. el-ke keer bidt mar-leen of ze een zus-je mag krij-gen. hoort de Hee-re...? Een eenvoudig leesboekje voor net beginnende lezertjes. Het boekje is ook heel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar.

Marleen wil een zusje

Als jongen is hij vaak onder de indruk van preken die gaan over het sterven, de dood en de eeuwigheid. Als hij bij dominee G.H. Kersten in de kerk is, gebeurt er een wonder. De Heere gebruikt de preek om Jozias te bekeren. Als jongeman werkte hij op het land - ploegen, zaaien en oogsten. Later roept de Heere hem als arbeider in een andere oogst. De Heere buigt stap voor stap het hart van Jozias Fraanje over om in Zijn dienst werkzaam te zijn. Hij wordt predikant en mag jarenlang als herder en leraar de Gereformeerde Gemeenten dienen.

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

9

789463

700788

JASPER – MEMOSPEL 2-5 spelers. € 12,95

A.C.H. van Vuuren

A.C.H. van Vuuren

Annemarie, een gewoon meisje van 15 jaar, hoopt Het loopt echter heel anders dan zij gedacht

‘Heere, help mij!’ Een aangrijpend boek waarin op heldere wijze voor jongeren.

www.gebrkoster.nl

789463

701129

M.J. Visser

9

Hoor eens ...! Wat is dat voor geluid? Eén van de donkere mannen kijkt verwonderd op. Hij stopt met werken. Wat hoort hij toch? Heldere stemmen klinken in de stille avond. Wie hoort hij daar zo mooi zingen? Al de heid’nen, door Uw handen Voortgebracht in alle landen, Zullen tot U komen, Heer’, Bukken voor Uw aanschijn neer ... Dit waargebeurde verhaal vertelt de geschiedenis van twee broertjes. Zij gaan met hun oom op reis vanuit de havenstad Tyrus. Onverwachts komen ze in een onbekend land terecht. Daar worden ze overvallen door een bende heidenen. Die heidenen nemen de blanke broertjes mee als hun buit. Zo heeft de Heere in het heidense Ethiopië het Evangelie laten brengen. Door twee kinderen.

Annemarie

www.gebrkoster.nl

9

Twee jonge zendelingen

Psalm 86:5

789463

www.gebrkoster.nl

Zij heeft haar wens verkregen

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Twee jonge zendelingen

Hoe groot zijn Uw werken

Elliene van der Welle

Gods werk naar voren komt. Bijzonder geschikt

Elisabeths reis

k, vrome vol ‘Maar ’t heugd, in U ver pelen van Zal hup d, zielevreug s hun wen Daar zij .’ verkrijgen

Twee jonge zendelingen

Hoor jij Gods stem?

Elliene van der Welle

mag ze zich als een onwaardige aan de Heere overgeven en met de Kananese vrouw uitroepen:

M.J. Visser

schreef vooraf een persoonlijk woord aan de kinderen.

Hoor jij Gods stem?

mettelijke virus in de wereld? boodschap van de Heere! van straf en een waarschuwende roepstem. stem?

nd van dagelijkse gebeurtenissen en voorbeelp zo duidelijk mogelijk over te brengen. eeds de persoonlijke vraag gesteld wat de uitrt van de lezende jongen of het lezende meisje!

Er wordt een droefheid naar God in haar hart geboren. In een weg van strijd en aanvechtingen

Annemarie Zij heeft haar wens verkregen

examen te doen voor het voortgezet onderwijs. heeft. Ze wordt ernstig ziek. Tijdens haar ziekzijn zoekt de Heere haar op door Zijn Woord en Geest.

Hoe groot zijn Uw werken

Annemarie

W. Visser ARBEIDER IN DE OOGST Over het leven van ds. J. Fraanje. 71 blz geb € 9,90

Lena Visser-Oskam MARLEEN WIL EEN ZUSJE 60 blz geb € 3,95

Lena Visser-Oskam MARLEEN NAAR HET ZIEKENHUIS 60 blz geb € 3,95

Lena Visser-Oskam MARLEEN IN DE DIERENTUIN 60 blz geb € 3,95

Elliene van der Welle

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Elliene van der Welle

Elliene van der Welle

701129

A.C.H. van Vuuren ANNEMARIE Zij heeft haar wens verkregen. 125 blz geb € 12,50

A. Vogelaar-van Amersfoort KRUISPUNTEN 104 blz geb € 3,95

M.J. Visser HOOR JIJ GODS STEM? Brieven aan kinderen rondom corona 48 blz geb €9,95

Janneke Wiegers

tweeklanken (behalve de ie).

hut in de fik

tim en lot gaan naar de hut. puk mag ook mee. maar wat heeft tim? lot rekt haar nek. wat ziet ze daar? oo nee … Een spannend verhaal voor kinderen die net kunnen lezen. Met alleen klankzuivere woorden van één lettergreep. De enige tweeklank is de ie.

Voor beginnende lezertjes

op de rand van

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Voor beginnende lezertjes

9

789463

700108

de dood

Voor beginnende lezertjes

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

701181

Janneke Wiegers

Janneke Wiegers

Een bewerking van Hel en hemel van Dachau - ds. J. Overduin

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Janneke Wiegers

Janneke Wiegers

9

Janneke Wiegers GELOVEN OP DE RAND VAN DE DOOD Een bewerking van Hel en hemel van Dachau. 160 blz geb € 12,50

de fik waarhutisinpuk?

hut in de fik

Geloven

Het bevat alleen woorden van één lettergreep en geen

Elliene van der Welle TWEE JONGE ZENDELINGEN Een waargebeurd verhaal voor jonge kinderen. 94 blz geb € 14,90 Janneke Wiegers

weken leesonderwijs hebben gehad; zonder tweeklanken of dubbele medeklinkers.

Een grappig verhaal voor kinderen die net kunnen lezen.

roos wil een kat

roos wil een kat

Een eenvoudig verhaaltje voor kinderen die net een paar

nog een week, dan is roos zes. roos heeft zin in het feest. ze zegt: mam, mag ik dan een kat?

Janneke Wiegers

maar tim, mag dat wel …?

roos wil een kat mag dat wel tim?

mag dat wel tim?

tim loopt met puk in het bos. mam weet het niet. tim heeft wat mee. het zit in de zak. mam mag het niet zien. tim pakt het en dan …

Janneke Wiegers

mag dat wel tim?

Elliene van der Welle ELISABETHS REIS 50 blz geb € 12,90

789463

700481

Janneke Wiegers MAG DAT WEL TIM? 38 blz geb € 5,90

9

789463

700108

9

Janneke Wiegers WAAR IS PUK? 32 blz geb € 5,90

Janneke Wiegers ROOS WIL EEN KAT 42 blz geb € 5,90

73

789463

701181

Janneke Wiegers HUT IN DE FIK 48 blz geb €6,90

Elliene van der Welle HOE GROOT ZIJN UW WERKEN Historische verhalen voor jonge kinderen. 79 blz geb €12,90

Catalogus 2020-2021 Leesboeken

700009

W. Visser

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Zij heeft haar wens verkregen

stelt de schrijver (werkzaam in het onderwijs) orde die kunnen leven in de gedachten van

Jozias Fraanje

www.gebrkoster.nl

Lena Visser-Oskam/ Marjan Koudijs JASPER IS ZIEK (5) serie: Thematische prentenboekjes. 36 blz geb € 9,95

eze tijd niet snel vergeten. tijd veel dingen anders! e coronavirus gingen zelfs de scholen wekenn we maar af en toe op zondag naar de kerk.

Over het leven van dominee

Arbeider in de oogst W. Visser

Marleen naar het ziekenhuis

789463

Jozias Fraanje werd geboren in 1878 in het Zeeuwse dorpje Biezelinge. Zijn vader en moeder waren geen rijke mensen. Met vijf broers en drie zussen groeit Jozias op in het kleine dorp.

www.gebrkoster.nl

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

9

Over het leven van dominee Jozias Fraanje (1878-1949)

AVI E3 / M4

AVI E3 / M4

Jasper is ziek

Lena Visser-Oskam

Arbeider in de oogst

Arbeider in de oogst

Een eenvoudig leesboekje voor net beginnende lezertjes. Het boekje is ook heel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar.

Marleen wil een zusje

Lena Visser-Oskam

mar-leen wordt ziek. zo erg, dat ze naar het zie-ken-huis moet. het duurt heel lang voor ze weer be-ter is. op het kerst-feest is ze voor het eerst weer in de kerk.

oor jij ds stem?

RNEVELD

Lena Visser-Oskam

MARLEEN NAAR HET ZIEKENHUIS


Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster Nairacstraat 17 - 3771 AW Barneveld Telefoon (0342) 41 69 86 - www.gebrkoster.nl

Profile for gebrkoster

Catalogus 2021/2022  

Een compleet overzicht met alle leverbare titels bij Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster.

Catalogus 2021/2022  

Een compleet overzicht met alle leverbare titels bij Uitgeverij en Boekhandel Gebr. Koster.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded