Catalogus 2020/2021

Page 1

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

GEBR. KOSTER - BARNEVELD


WEER WONEN

WEER WONEN


dankbaar nageslacht

Ds. J. Schipper

Voor het

Voor het dankbaar nageslacht

Gebr. Koster - Barneveld

Ds. J. Schipper

Voor het

dankbaar nageslacht
Gebr. Koster - Barneveld


In gesprek

In gesprekGEBR. KOSTER - BARNEVELD


De Schoonste aller mensenkinderen
8

8
Verkochtsam

en zijn knuffel

sam en zijn knuffelG

geschrevenen xxxxxxxxxxxxx
dagboek

C. Dubbeld is al vele jaren werkzaam in onderwijs. Onder zijn redactie verscheen eerder een dagboek voor kinderen: Een nieuw hart. Ook stelde hij dagboeken samen voor jongeren: In de dagen uwer jongelingschap, Jongeren in Babel en Zolang het zonlicht schijnt …

C. Dubbeld

Mijn eerste dagboek

Dit bijbels dagboek is bestemd voor kinderen van vier tot acht jaar, met hun ouders. Voor elke dag van het jaar is er één bladzijde met twintig regels geschreven. Op de meest eenvoudige wijze wordt daarin de bijbelse geschiedenis verteld. Om zelf (hardop) te lezen. Of om uit voor te lezen. Onder aan elke bladzijde staan een of meerdere vragen om over na te denken en met elkaar te spreken over wat gelezen is. Met de ouders. Aan tafel. Of op de rand van het kinderbed. In een tijd waarin steeds minder wordt gelezen, is het van groot belang om met de kinderen Gods Woord te lezen en met hen het gesprek aan te gaan over de dienst des Heeren.

C. Dubbeld

Mijn

Bijbels dagboek voor kinderen van 4 tot 8 jaar (en hun ouders) C. Dubbeld


1

1

2

D E E L

3

2

Petrus O fferanden D es G eklanks

DEEL

D E E L

4

5

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

D E E L

5

O fferanden D es G eklanks

DEEL

DEEL

D E E L

Petrus

DEEL

4

O fferanden D es G eklanks

Petrus

O fferanden D es G eklanks

OFFERANDEN DES GEKLANKS

O fferanden D es G eklanks

O fferanden D es G eklanks

OFFERANDEN DES GEKLANKS

O fferanden D es G eklanks

OFFERANDEN DES GEKLANKS

OFFERANDEN DES GEKLANKS

O fferanden D es G eklanks

DEEL

OFFERANDEN DES GEKLANKS

O fferanden D es G eklanks

O fferanden D es G eklanks

D E E L

3


WEER WONEN

WEER WONEN


Het gezin

elkander in liefde

en wat is mijn huis

de

elkander in liefde

en wat is mijn huis

dienen

de

dienen

Ds. B. Labee


Een lied


Davids Reislied

ds. B. A. Ramsbottom

Meditaties voor de zaterdagavond

Davids Reislied

Gij ziet het immers


De sterken der aarde

De vrede verkondigd

De sterken der aarde

Uit het leven van ds. J. Hagestein

Gebr. Koster - Barneveld

De nachtgezichten van ZacharĂ­a

De zaligsprekingen


bidden

Gedichten feiten over de heils

biddenDick en Gerdy

en de jagers in het bos

Dick en Gerdy en de jagers in het bos

Woerden


Zwerfmeisje


Zanta’s

2

6

6

6

7

2

3

3

4

4

5

5


rhoede

de rode baard

grote Leidsman voorhoede

Eliazer,

grote Leidsman

Veilig op de rots

Eliazer, de rode baard

Eliazer,

errorist

Bedreigd

Dwaling

Bedreigd

De getuige

Dwaling

De getuige

Verboden geweld

Misleiding

De terrorist

Niet vermist

Misleiding

Niet vermist

Verboden geweld

Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld


Standvastig in de branding?

en voor jongeren in de maatschappij van nu

Koers houden voor jongeren in de maatschappij van nu

Onderweg

Standvastig in de branding?

Onderweg

Jasper werkt in de tuin

Jasper werkt in de tuin

Jasper is ziek


GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Jongeren in het spanningsveld tussen kerk en wereld