Page 1

citizenM


Spannende mix van guest experience en room automation

in control


B+U 3 2013 41

CitizenM is een nieuw hotelconcept voor moderne, mobiele reizigers. De informatietechnologie die er achter zit, is tot in de details doordacht, ontwikkeld en geïmplementeerd. In de serie business cases van de Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering vertellen de partners over dit unieke project, een prachtige ‘business case’. TEKST Charlotte Maassen BEELD citizenM

C

itizenM is een keten van moderne, trendy hotels die zijn uitgerust met alle mogelijk denkbare faciliteiten op het gebied van hightech informatietechnologie. De uiteindelijke realisatie van de gebouwautomatisering is een joint effort geweest van citizenM, Swisscom Hospitality Services, Saia-Burgess Controls en Regel Partners. Onder penvoering van Swisscom hebben de drie automatiseerders gezamenlijk een oplossing ontwikkeld als antwoord op de visionaire business case van citizenM. Resultaat: een heel bijzondere guest experience en een flinke besparing op personeelskosten en energieverbruik.

Technologie

Met moderne IP-technologie worden de boeking, self check-in via kiosken en toegang via RFID gerealiseerd, de verlichting over IP gestuurd en de temperatuur over IP geregeld. De IP-TV biedt gratis video on demand en een ruime keuze aan tv-kanalen en muziek. En dat alles wordt aangestuurd met een Samsung tablet die beschikbaar is in iedere kamer. Swisscom beheert op afstand alle hotels 24/7 vanuit hun operating centers, een opzet die betrouwbaar is, flexibeler en goedkoper in het beheer.

Moderne reiziger

‘Met citizenM wilden we laten zien dat het ook anders kan.’ Aan het woord is Gunnar Knevel, sinds 2007 werkzaam als R&D manager bij de award winning citizenM Hotelgroup. ‘De hotelbranche is van oudsher nogal

traditioneel. Echte vernieuwingen kom je nauwelijks tegen, om nog maar niet te spreken van technologische innovaties. Wij hebben gekeken naar de wijze waarop de moderne reiziger zich verplaatst. Daarbij hebben we oplossingen gekozen die in andere branches, zoals de vliegtuigindustrie, al volledig geaccepteerd zijn. Een voorbeeld: waarom zou je in de rij moeten staan om in te checken als je dit ook via een terminal prima zelf kunt doen? Moderne, mobiele travellers zijn zeer zelfstandig en zijn gewend dit soort processen uit te voeren. Door op deze manier te werken, is het mogelijk om tot zes gasten gelijktijdig in te checken, waardoor we dus praktisch geen wachttijden hebben. Onze ‘Ambassadors’ zijn daarom in staat service te verlenen in plaats van administratieve handelingen uit te voeren. Dergelijke gedachten hebben we ingepast in het concept. Uiteindelijk is citizenM een spannende mix geworden van guest experience en room automation. En nog betaalbaar ook.’

Wat vooraf ging

De combinatie citizenM, Swisscom Hospitality, Saia-Burgess Controls en Regel Partners staat als een huis. Maar aan de bouw van het vierde hotel in Londen ging een interessant leertraject vooraf. Gunnar Knevel vertelt: ‘Ons eerste hotel openden we in juni 2008 in Amsterdam, op Schiphol. We gingen in zee met een partner voor het automatiseringsdeel. Amsterdam-Schiphol was ons prototype, net als Amsterdam City. Op basis van de lessen die we hieruit trokken en de feedback die we van gasten kregen, hebben we een herontwerp gemaakt.


Dat is in grote lijnen bepalend geweest voor de bouw van het derde citizenM hotel in Glasgow. Inmiddels bleek dat we een prachtige, alom geprezen hoteloplossing in handen hadden. Echter, om deze door te ontwikkelen, was een behoorlijke investering nodig. Onze automatiseringspartner van destijds stond hier anders in dan wij. Daarom zijn we op zoek gegaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden. In het bijzonder naar een service provider die met name de communicatie en het aansturen van de verschillende leveranciers op zich zou nemen als een soort IT-dienstenprovider. Die vonden we bij Swisscom. Saia-Burgess Controls werd ons voorgesteld door Swisscom en dat bedrijf won ook de tender die we uit hadden geschreven. De Nederlandse vestiging van Saia-Burgess Controls in Gouda had al een goede relatie met de firma Regel Partners als integrator. Logisch dat die tandem betrokken werd bij het ontwerp en de realisatie van het project in Londen.’

Key roles

Uit eerdere afleveringen in deze serie business cases bleek al dat een degelijke invulling van de drie key roles (systeemarchitect, business developer en deskundige gebruiker) een absolute succesfactor is voor het realiseren van rendement op investeringen. Op de vraag

hoe die rolverdeling bij citizenM tot stand is gekomen, antwoordt Knevel: ‘Die drie key roles hebben we zelf heel goed weten in te vullen. We hadden al drie hotels neergezet en ontwikkeld, dus de architectuur lag er al. Daar komt bij dat er bij de oprichting van citizenM al een doordacht business model ten grondslag lag aan het concept. Door enerzijds modulair te bouwen en het aantal vierkante meters per hotelkamer te beperken, en door anderzijds de in onze ogen overbodige zaken en diensten te vervangen door technologische oplossingen, besparen we op bouw-, personeels- en energiekosten. Wat we wel nodig hadden, was kennis en expertise op het gebied van state-of-the-art informatietechnologie. En partijen die zo’n omvangrijk IT-integratietraject aan zouden kunnen.’

Open standaarden

Swisscom Hospitality, Saia-Burgess Controls en Regel Partners hebben een unieke hoteloplossing ontwikkeld door gebruik te maken van volledig open IP-standaarden die wereldwijd worden toegepast. Saia-Burgess Controls leverde de hardware in de vorm van industriële besturingssystemen die geschikt zijn voor communicatie met IT/IP-standaarden. Wereldwijd marktleider Swisscom Hospitality heeft de IT-integratie van de PCD’s met een IP-omgeving, het netwerk en de cloud, voor zijn rekening


B+U 3 2013 43

‘Drie key roles onder één dak: systeemarchitect, business developer en deskundige gebruiker.’

Room control In technologisch opzicht is citizenM uniek, omdat de volledige kamer­ automatisering wordt onderge­ bracht in één geconvergeerde ITinfrastructuur. Daarin staat de Room Control Unit centraal. Theo Poulis­ sen, Business Leader bij Saia-Bur­ gess Controls, legt uit: ‘Elke kamer beschikt over een Room Control

Unit. Dit is een stekerbare 24V oplos­ sing, waarop alle mogelijke voorzie­ ningen en functionaliteiten in een hotelkamer kunnen worden aange­ sloten. Hierdoor is de Room Control Unit zeer geschikt voor wereldwijde inzet (standaardisatie). De instal­ latie is eenvoudig, net als de com­ missioning. Alle voorzieningen in de

kamers worden aangesloten op de Room Control Unit. Bovendien vormt deze samen met Connected HotelTV, VOIP telefoon met PBX offsite en een wireless access point in iedere kamer, één geheel in de IT-omgeving. De Room Control Unit communiceert met een Samsung tablet in iedere kamer, waarmee gasten alle func­

genomen. De softwarematige applicaties en de integratie van alle voorzieningen in de kamers tot één oplossing, vielen ten deel aan Regel Partners. De interface op de tablets is van cititzenM zelf.

Ownership

De hoteloplossing van citizenM is een oplossing op maat. Maar vanwege het open karakter van de technologieën die er aan ten grondslag liggen, kunnen deze ook gebruikt worden voor andere room automation vraagstukken. Marco Bartelsman, Sales Director Benelux van

tionaliteit in de kamer zelf kunnen besturen, zoals verlichting, tempe­ ratuur, tv, blinds enzovoorts.’ De Room Control Unit wordt op afstand geprogrammeerd, in bedrijf gesteld en beheerd door Swisscom. Dat maakt het tot een flexibele oplossing, waarbij de kwaliteit con­ tinu gegarandeerd is.

Swisscom Hospitality Benelux, licht toe: ‘Een oplossing als die van citizenM is een fundament. De bouwstenen hiervan kunnen voor allerhande toepassingen hetzelfde zijn. Het is de inrichting die het verschil maakt en die het citizenM stempel draagt. Om goed te kunnen samenwerken, moet wel heel duidelijk zijn wie uiteindelijk de eigenaar en opdrachtgever van het geheel is. In dit geval citizenM dus, met haar hele duidelijke visie.’ De voordelen van open standaarden zijn evident: duurzaamheid, flexibiliteit, keuzevrijheid, onderhoud.


B+U 3 2013 45

Voor meer infor­m atie www.citizenm.com www.gebouwautomatisering.org

Maar open standaarden hebben volgens Antoine Brunink, directeur van Regel Partners, ook een keerzijde. ‘Om op basis van dergelijke open standaarden in een oplossing zoals toegepast voor citizenM, rendement te halen, heb je volume nodig. Om voor één enkel project een internationaal engineering team op te tuigen en echt tot innovatie te komen, is lastig. De oplossing moet breder uitgerold kunnen worden. En ook al kan dit een hindernis zijn voor ketenpartners, als het lukt maak je wel het verschil.’

Commitment

De aanpak van citizenM vereist commitment. Antoine Brunink: ‘Visies van het kaliber citizenM zijn geweldig inspirerend. Alle partijen die zijn ingestapt, hebben in het project geïnvesteerd. In tijd, mensen, kennis en middelen. Ook al moet je er op rekenen dat je pas op de langere termijn rendement ziet, er komen zeker interessante spin-offs van wat we hier doen. Om nog maar niet te spreken van de vervolginnovaties.’

Gouden tip

Gevraagd naar de gouden tip, neemt Marco Bartelsman het woord: ‘Zorg dat je vanaf het allereerste begin aan tafel zit. Dat is echt bepalend voor de uitkomst. Sowieso is een geavanceerde hoteloplossing als die van citizenM niet geschikt voor renovaties of aanpassingen achteraf; veel te kostbaar, complex en omslachtig. Een opdrachtgever als citizenM heeft echt het voorbeeld gegeven door de plannen en afspraken vanaf de eerste schets

Swisscom Hospitality Services Swisscom Hospitality Services, onder­ deel van telecomaanbieder Swisscom, is een wereldwijde aanbieder van IP-based infotainment systemen op de hospitality markt. Het bedrijf adviseert hotelketens ten aanzien van de razendsnelle digita­ lisering van communicatiediensten en draagt bij aan de optimalisatie van de Total Cost of Ownership op het gebied van informatietechnologie. Swisscom Hospitality bouwt en beheert hotelnet­ werken die geïntegreerd kunnen worden met zowel Swisscom als andere applica­ ties. In het bijzonder gaat het om toepas­ singen als IPTV, ConnectedHotel TV, HSIA, Voice over IP, room controls, business center en conference solutions. Meer informatie: www.swisscom.com/hospitality

strikt na te leven en zich niet te laten verleiden tot kortetermijndenken.’

Werk in uitvoering

Het vijfde citizenM hotel wordt op dit moment gebouwd in Rotterdam. De opening staat gepland voor later dit jaar. Ook in Parijs en New York vindt werk in uitvoering plaats op toplocaties. En binnenkort zal een tweede hotel in Londen volgen, waarna nog een derde en een vierde hotel in voorbereiding zijn. Na een vergunningentraject van twee jaar gaat citizenM in Londen nu eerst tegenover de Tower Bridge aan de slag. Intussen begint de combinatie Swisscom-Saia Burgess Controls-Regel Partners ook elders zijn vruchten af te werpen. Theo Poulissen: ‘Op dit moment worden de eerste stappen gezet tot een grootschalige uitrol. Los van citizenM, maar wel op basis van dezelfde technologie. Daarin nemen we ook het productmanagement en de interface ontwikkeling mee.’ Gebouwautomatisering en room automation hebben absoluut toekomst. Daar zijn de aangeschoven partners het unaniem over eens. Veel zal afhangen van de manier waarop de traditionele bouwkolom en opdrachtgevers successen als citizenM adopteren en in durven stappen bij soortgelijke trajecten. Tegelijkertijd is het zaak dat de branche zichzelf op de kaart blijft zetten en dat de ketens zich goed organiseren. Dat zal in het geval van citizenM geen probleem zijn. Dat mag gezien worden. BOUW+ UIT VOERING

Saia-Burgess Controls Saia-Burgess Controls is onderdeel van Honeywell Environmental & Combus­ tion Controls (ECC). ECC is een strategi­ sche business unit binnen de grootste divisie van Honeywell Automation & Control Solutions (ACS). De kern van het portfolio wordt gevormd door Saia PCD Controllers, webbased HMI-oplossingen, webpanels, kWh meters en energiema­ nagementsystemen voor OEM’s in de seriematige machine- en apparatenbouw en systeemintegratoren met projecten in industriële infrastructuur en gebouw­ automatisering. Meer informatie: www.saia-pcd.com

Regel Partners Regel Partners integreert uiteenlopende automatiseringsoplossingen tot daad­ werkelijk geïntegreerde systemen. Con­ creet gaat het om klimaatbeheersing, toegang, cameraobservatie, brandmel­ ding en talloze andere specifieke toepas­ singen rond gebouwen. Regel Partners selecteert en combineert de beste oplos­ singen tot één geautomatiseerd en geïn­ tegreerd platform dat garant staat voor efficiënt beheer en bovendien alle wen­ selijke managementinformatie biedt. Meer informatie: www.regelpartners.nl

CitizenM in Bouw+Uitvoering 3 2013, branche Gebouwautomatisering  

Business case 'CitizenM' vanuit de brancheorganisatie voor GebouwAutomatisering. Betrokken partijen: RegelPartners, Swisscom Hospitality, Sa...